Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Ostrava, Šumperk, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Ostrava, Šumperk, Hradec Králové"

Transkript

1 Barevný den Dne v pátek se u nás na škole konal Barevný den v barvě HNĚDÉ. Byl to den plný her,zábavy,ale i ponaučení.tento den začal jako každý jiný.děti ráno přišly do školy a těšily se na to,co je čeká.všechno měli na starosti deváťáci. Připravili různé hry,týkající se domácích ale i divokých zvířátek.myslím si,že se děti určitě bavily.jiní zase počítali plyšové hračky.plyšové hračky,kterých bylo neuvěřitelně moc.dokonce tolik,až se trhaly pytle...bylo jich přes Další počítali hlasy ze soutěže o NEJKRÁSNĚJŠÍHO DOMÁCÍHO MAZLÍČKA. Tuto soutěž vyhrál MILAN FLÍČEK(9.A) A JEHO PES MAX. Určitě tak musíme poděkovat za Milana za všechny hlasy a také musíme poděkovat všem pořadatelům a účastníkům. Michaela Nováková 9.A Daniel Habich 6.B MUZIKÁL STREETLIGHT se žáci 8. a 9. tříd vypravili do Českých Budějovic na představení muzikálu Streetlight. Do tohoto muzikálu se zapojila Základní škola Máj a žáci této školy vystupovali společně se skupinou Gen Rosso. Celá škola pomáhala s přípravou muzikálu tvořili kulisy, tancovali, hráli na hudební nástroje a pomáhali s osvětlením celého sálu. Musíme říci, že se jim představení opravdu povedlo. VÍCE O PROJEKTU ( zdroj internet): Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ /Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách/ je zaměřen na podporu pozitivního sociálního klimatu na školách a na prevenci šikany a násilí mezi dětmi. Projekt získal podporu MŠMT a Evropského sociálního fondu a bude v období září 2010 až srpen 2013 postupně realizován v 9 krajích ČR ve městech Brno, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Ostrava, Šumperk, Hradec Králové Autorem projektu (Stark ohne Gewalt) je pedagog Mathias Kaps z občanského sdružení STARKMACHER, který tento projekt postavil na muzikálu STREETLIGHT mezinárodní skupiny Gen Rosso. Skupina Gen Rosso je složena z 18 umělců z 9 zemí světa (Brazílie, Argentina, Keňa, Tanzanie, Španělsko, Polsko, Itálie, Švýcarsko a Filipíny

2 Základní myšlenkou projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ je pomocí zážitkových technik, modelových situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí dětí. Cílem je dodat jim odvahu a případně vzor pro řešení konfliktů v jejich bezprostředním okolí. Projekt PŘÍRODNÍ UČEBNA V letošním roce se naše škola účastní projektu PŘÍRODNÍ UČEBNA. Tento projekt vznikl na základě potřeby upravit okolní prostředí školy po její nákladné rekonstrukci. Přírodní učebna spolu s hřištěm pro družinu vznikne v místě školních pozemků a prostranství před sportovištěm. Na tomto prostranství již došlo k odstranění starých ovocných stromů. Celé místo bude následně zrekultivováno za pomoci města Lišov. Na konci října budou ve spolupráci s rodiči zasazeny nové stromy v návaznosti na koncepci vyučování přírodopisu a pěstitelských prací. Účastnit projektu se budou i žáci školy. V září, v rámci pěstitelských prací, byly s chlapci z 8.ročníku upraveny stávající záhony na výuku pěstitelských prací. Dále žáci v hodinách výtvarné výchovy měli sami přispět svými návrhy na zkulturnění celé oblasti. V hodinách praktik z přírodopisu budou žáky vytvořena portfolia a pracovní listy týkající se výsadby nové zeleně. V hodinách technických prací žáci vyrobí krmítka pro ptáky, která budou na jaře umístěna. Na jaře vznikne samotná PŘÍRODNÍ UČEBNA, kde pod korunami stromů budou žáci názorně prohlubovat svoje znalosti především z botaniky. Přírodní učebna bude představovat místo interaktivní výuky u stolů s dřevěnými sedátky, které si žáci zkusí alespoň z části vytvořit. Na tuto učebnu bude plynule navazovat koutek pro výuku pěstitelských prací s jednotlivými tématicky laděnými záhonky, kde se žáci naučí porovnávat jednotlivé plodiny a jejich využití. Mgr. Petra Brabencová

3 PROJEKT ZOO V letošním školním roce se žáci třetích tříd zúčastní projektu ZOO. Jak sám název napovídá, bude se vše točit kolem zvířat, jejich charakteristik, popisů a v neposlední řadě i jejich ochrany. Žáci mohou za různé školní i mimoškolní, povinné i nadstandardní aktivity získat třídní peníze žetony, které pak investují např. do pozemku, použijí je na výstavbu stájí, koupí si za ně některé cizokrajné zvíře či zajistí jeho ošetření. Svoje celoroční úsilí si budou žáci pečlivě zaznamenávat do družinových portfolií a pravidelně dokumentovat postupem na mapě. Celý projekt vyvrcholí na konci školního roku slavnostním vyhlášením výsledků a návštěvou některé ze zoologických zahrad. I když se všechno děje jen jako, už z prvních dnů realizace našeho projektu je zřejmé, že vybrané téma a s ním spojené činnosti žáky baví. Věříme, že se stejným nadšením, elánem a pracovitostí vydržíme až do jeho závěru. PROJEKT ADVENT S blížícím se koncem roku přichází adventní čas a s ním jsou spojené některé známé i méně známé zvyky. Rozhodli jsme se proto některé z nich si připomenout. Žáci prvního stupně se budou moci v rámci projektu ADVENT zúčastnit tradičních i ojedinělých aktivit. Většina z nich vyrobí předmět na místní Adventní trh, který se už v loňském roce setkal s velikým ohlasem. Nejen ti menší čekají s napětím i s obavami na Mikuláše, čerty a anděly. Starší žáčkové prokážou své kuchařské umění v kuchyňce: upečou

4 vánoční pečivo a medové perníčky. Některé třídy podniknou výlet do vánočně vyzdobených Českých Budějovic, kde si prohlédnou historické centrum a navštíví místní adventní trhy. Jiné třídy zase plánují výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde se zúčastní tradičního ozdobení místního stromečku. Všichni pak jistě ocení zpívání koled u vánočního stromečku. Každá třída pak završí školní adventní čas vánoční besídkou spojenou s malým občerstvením a předáváním drobných dárků. Jak jinak než od Ježíška. Tohle všechno a mnoho jiného přinese projekt ADVENT. PROJEKT PLAVÁČEK To, že je ve třetí třídě plavecký výcvik, si asi všichni pamatují. My jsme se rozhodli vytvořit k němu jednoduchý projekt nazvaný PLAVÁČEK. Během deseti týdnů budou děti sbírat plavecké smajlíky. Získávat je můžou za samotnou účast v hodinách, za plavecké styly, za různé soutěže, ale také za pokroky v plavání apod. Ten plavec, který získá nejvíce smajlíků, získá titul PLAVÁČEK TŘÍDY a k tomu sladkou odměnu. Projekt proběhne v lednu až v březnu a na jeho realizaci se všichni moc těší. PROJEKT PŘEDVELIKONOČNÍ PÁTKY Pro velký zájem a úspěch zařadili jsme tento projekt i do letošního školního roku. Předvelikonoční půst je poměrně dlouhý začíná hned druhý den po masopustu. V úterý se lidé rozverně bavili v maškarních průvodech, a následující Popeleční středa už patřila k postní době. A tuhle postní dobu v minulosti velmi přísně dodržovali. Protože některé zvyky už jsou i mezi staršími lidmi hodně zapomenuté, rozhodli jsme se je volnějším způsobem připomenout. A vzhledem k tomu, že neděle není pracovním dnem, vybrali jsme si den pro nás nejpřijatelnější tedy pátek. Projekt jsme podle toho také tak nazvali. Žáci si tak připomenou, co dělali lidé o černé, sazometné, kýchavné, družebné, smrtné či květné neděli. Některé zvyky si i sami vyzkouší. Tak třeba: vymetou saze z každé škvíry,

5 pohostí svoje spolužáky vlastnoručně přichystanými koláčky a jednohubkami, vyrobí Moranu, oslaví příchod jara, upletou věneček.. a mnoho, mnoho dalšího. Iveta Špačková Školní parlament chodili zástupci z 5. až 9. ročníků do všech tříd, kde představovali svůj volební program říkali, co by chtěli a jak by mohli školu vylepšit. Všichni měli skvělé nápady např. skříňky do šaten, automaty na svačinu ale vyhrát mohl jenom jeden a to se rozhodlo Kandidáti do školního parlamentu vám děkují za vaše hlasy. Předseda: Barbora Kordinová 59 hlasů Místopředseda:Milan Flíček 52 hlasů Tiskový mluvčí: Táňa Klabouchová 22 hlasů Kulturní mluvčí: Michaela Stýblová 25 hlasů Sportovní mluvčí: Jan Koblížek 23 hlasů Nikola Opolzerová Jmenování do funkcí školního parlamentu proběhlo za přítomnosti pana starosty Jiřího Švece a ředitele školy Mgr. Stanislava Matouška.

6 Z vaší tvorby Moderní muž, žena Moderní žena, moderní muž Modernost se mění s prostředím, ve kterém se daný člověk nachází. Slovo moderní se často zaměňuje se slovem módní. Módní znamená oblečení, hudba, kouřit / nekouřit, pít / nepít. Tyto věci se ale často mění. Naproti tomu slovo moderní znamená něco zásadnějšího, něco jako,,kodex a ne to, co je zrovna,,in. Základ jsme podědili už po starých Řecích, a to, že člověk má být tělesně i duševně zdatný. Ještě starší než antický ideál o tělesné i duševní síle je zásada, kterou používají téměř všechna světová náboženství. Myšlenka, kterou poprvé vyslovil babylónský prorok Zarathustra. Tato myšlenka zní:,,nečiň bližnímu svému, co bys nechtěl, aby činil

7 on tobě. Důležité je také dobře jednat s lidmi a umět se chovat ve společnosti. Je jisté, že téměř nikdo tyto vlastnosti nesplňuje a každý má své,,mouchy, ať větší, či menší. Zřejmě lepší než toto všechno je mít dobré srdce. Jan Koblížek, 8.A Moderní žena Dřívější život žen naše generace poznává prostřednictvím literatury, filmů a vyprávění. Moderní žena není materiálně závislá na rodině a manželovi, Může se svobodně připravovat na budoucí povolání, studovat obory a vykonávat činnosti, o kterých dříve ženy jenom snily, Pracuje v řídících funkcích na různých úrovních, v zastupitelstvech i ve vrcholné politice, nikdo se nepozastavuje nad tím, že ženy pracují u vojska, policie,jsou kriminalistky, hrají hokej nebo fotbal,jsou rozhodčí a docela běžné je, že ženy řídí auto. V některých profesích mají dominantní roli. Současná žena cestuje, cvičí, tancuje, dochází do posilovny, může využít i nabídku plastické chirurgie. Neméně aktivní život žije i žena staršího věku, studuje na univerzitách třetího věku, běžně využívá internet. Moderní ženy se jinak oblékají, mladistvěji než dřívější generace. Někdy ale nedosahují takové elegance. Bývají méně sebekritické, ale jsou sebevědomější. Viktor Lokapaur, 8. A Dnešní moderní žena Dnešní žena se podstatně liší od ženy například z renesance nebo baroka. A to několika rozdíly.

8 Za prvé: způsob chování. Žena z renesance se chovala vznešeně a důstojně. Byla vázána na svého manžela, nesměla pracovat, nikdy nemohla vyjít ven jen tak sama bez doprovodu. Za druhé:způsob oblékání. Barokní ženy nosily nádherné, vyšívané a zlatem zdobené šaty. k tomu například střevíčky nebo vějíř. Na bohatě zdobeném účesu se třpytily drahé kameny a pestrobarevné květiny. Bylo nemyslitelné, aby ženy nosily kalhoty nebo krátké sukně. Zato dnešní móda není vázaná pravidly. Ženy mohou nosit to,co chtějí. Mohou se oblékat do kalhot a minisukní a smějí nosit boty bez podpatku. Dnešní moderní ženy nejsou vázány na svého manžela. Smějí chodit do práce a jsou samostatné. Dominika Kleplová, 8.A

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

pracoviště Dlouhá 56

pracoviště Dlouhá 56 Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Příloha č. 2 pracoviště Dlouhá 56 1 / 38 Obsah CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PRACOVIŠTĚ DLOUHÁ 56... 3 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 22 základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické podmínky

Více

o činnosti Základní školy Praha-Petrovice

o činnosti Základní školy Praha-Petrovice B V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ý o činnosti Základní školy Praha-Petrovice ve školním roce 2 0 1 3 / 2 0 1 4 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

zpravodaj Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou březnové číslo Zpravodaje

zpravodaj Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou březnové číslo Zpravodaje Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Žonglování na ledě na straně 2 Wellness, tobogan nebo hřiště na pétanque. Kraví hora se rozroste

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 držitelka mezinárodního titulu Ekoškola www.zsvrane.cz ekoskola-vrane.wz.cz tel.: 257 760 341; reditelstvi@zsvrane.cz

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více