MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE"

Transkript

1 SEZNAM DOKUMENTACE Textová část A.1 průvodní zpráva 1 A.2 průvodní zpráva 2 A.3 průvodní zpráva 3 Výkresová část B.1 fotodokumentace stávajícího stavu B.2 situace - širší vztahy B.3 situace - parter B.4 půdorys 1. P.P. B.5 půdorys 1. N.P. B.6 půdorys 2. N.P. B.7 půdorys 3. N.P. B.8 půdorys 4. N.P. B.9 půdorys 5. N.P. B.10 řezy B.11 pohledy var. A B.12 pohledy var. B B.13 vizualizace modelu B.14 vizualizace exteriér var. A B.15 vizualizace exteriér var. B B.16 vizualizace interiér var. A B.17 vizualizace interiér var. B B.18 půdorysy var. B MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE Objednatel projektu: Zhotovitel projektu: Město Prachatice Velké nám Prachatice IČO JAKUB NEPUSTIL ARCHITEKTURA DESIGN Ing. arch. Jakub Nepustil Neumannova Prachatice IČO tel.: fax: A.2.Popis výchozí situace A.2.1. Výchozí cíle Jihočeské město Prachatice je historickým, kulturním, společenským, sportovním i turistickým centrem regionu. Město Prachatice by mělo být centrem kultury a vzdělanosti nejen pro blízké i vzdálené okolí, ale význam by měl přesahovat všechny hranice. Mezi významná centra vzdělávání a kultury patří knihovny, stávající podmínky městské knihovny v Prachaticích však neodpovídají svými prostorovými možnostmi a stavebním řešením historických objektů, ve kterých je provozována, současným nárokům a potřebám. Studie využití bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu v Prachaticích ověřuje možnost využití stávajících, v současné době nevyužitých objektů, pro umístění knihovny. Návrh ověřuje možnosti stavebních změn a dostavby na přilehlých využitelných pozemcích pro vytvoření moderní knihovny se všemi potřebnými funkcemi. Cílem studie je ověření možnosti využití stávajících objektů a dostavby na přilehlých pozemcích pro provoz městské knihovny a environmentálního centra. Studie vychází ze záměrů představitelů města Prachatice a vedení Městské knihovny v Prachaticích. A.2.2. Lokalizace areálu Areál bývalé hasičské zbrojnice se nachází v docházkové vzdálenosti centra města Prachatice, v jeho jižní části, v blízkém sousedství budovy Gymnázia. Areál se rozkládá mezi ulicemi Požárníků a Ševčíkova na parcelách. č. 414/1, 414/2, 1113/1, 1113/7, Na severní straně sousedí pozemky přes ulici Požárníků s veřejným parkovištěm, na západě přes tutéž ulici s bytovým domem, na východě sousedí s pozemkem zahrady s rodinným domem, na jihu s bytovými domy přes ulici Ševčíkovu. Jihozápadním směrem přes křižovatku ulic je budova prachatického gymnázia. Soubor budov tedy svojí západní částí navazuje na městskou zástavbu, směrem východním přechází do rozptýlené zástavby v zelených plochách zahrad. Lokalizace místa: 49 0'36.060"N, 13 59'50.737"E nadmořská výška 578 m n.m. A.2.3. Stávající stav objektů Stávající stavební stav všech objektů, které jsou učeny k zachování, je dle vizuálního posouzení v zachovalém stavu a umožňuje po stavebních úpravách další využití. Stav technického vybavení je v nevyhovujícím technickém stavu a vyžaduje kompletní výměnu. Bez povedeného komplexního stavebně technického posouzení je předpoklad, že objekty jsou po stavební stránce využitelné a po účelné rekonstrukci s provedením stavebních úprav nutných s ohledem na novou náplň objektů využitelné pro provoz knihovny. S ohledem na urbanistickou polohu, umístění ve vztahu k centru města a sousedství budovy gymnázia by bylo využití pro městskou knihovnu velmi vhodné. Odborná spolupráce: Matěj Nepustil Ing. Zdeněk Kolouch Vladimír Jiráň Ing. Antonín Adée Ing. Luboš Doležal - architektura - požární bezpečnost stavby - vytápění, voda, kanalizace - vzduchotechnika - elektro A.2.4. Stávající stav technické infrastruktury V rámci studie nebyl posuzován stav technického vybavení budov, předpokládá se ovšem zcela nové technické zařízení ve všech prostorách. Potřebné inženýrské sítě /voda, kanalizace, elektrická energie, teplovod, plyn, slaboproudé sítě/ probíhají v těsné blízkosti stavby v rámci městské zástavby a připojení objektů na inženýrské sítě by mělo být bez větších problémů. Konkrétní řešení by bylo součástí dalšího stupně projektové dokumentace. A. Průvodní zpráva OBSAH A.1. Podklady A.1. Použité podklady A.2.Popis výchozí situace A.2.1. Výchozí cíle A.2.2. Lokalizace areálu A.2.3. Stávají stav areálu A.2.4. Stávají stav technické infrastruktury A.3. Architektonický návrh A.3.1. Návrh využití objektů A.3.2. Dimenzování knihovny A.3.3. Architektonické řešení A.3.4. Koncepce požární bezpečnosti stavby A.4. Technické zařízení budovy A.4.1 Odkanalizování A.4.2. Zásobování vodou A.4.3. Zásobování elektrickou energií A.4.4. Vytápění objektů A.4.5. Vzduchotechnika A.4.6. Slaboproudé rozvody A.4.7. Odstraňování odpadů A.4.8. Ostatní problémy, podmiňující investice A.1. Podklady A.1.1. Použité podklady 1. Výkresová dokumentace stávajících objektů 2. Snímek pozemkové mapy 3. Závazné stanovisko orgánů památkové péče 4. Zadání, Město Prachatice, 05/2012 A.3. Architektonický návrh A.3.1. Návrh využití objektů Ve výkresové dokumentaci je navrženo využití objektů bývalé hasičské zbrojnice. Návrh si nečiní nárok na naprostou komplexnost vybavení prostor a řešení detailů provozu, řeší ovšem zásadní rozvržení dispozice, využití jednotlivých místností a umístění potřebných provozů a ploch pro provoz knihovny. Areál bývalé hasičské zbrojnice je tvořen souborem budov různého stáří, různého stavebního stavu a různé využitelnosti pro provoz knihovny. Soubor staveb tvoří hlavní budova, administrativní budova, hasičská věž a přístavky garáží. Hlavní budova č.p. 260 Hlavní budova z 60. let minulého století /dle dochované dokumentace / je tvořena dvěma částmi. Hlavní částí je hala garáží v přízemí se sálem v patře završené sedlovou střechou. Druhou částí je pultovou střechou završená dvorní přístavba. Hlavní budova je velmi vhodně využitelná pro umístění vstupních prostor, zázemí návštěvníků, provoz některých nejvíce využívaných provozů knihovny /centrální pult, veřejný internet, čítárna s kavárnou/ ve vstupním podlaží, umístění dětského oddělení v patře a umístění víceúčelového sálu v podkroví. Uvedené řešení umožňuje zachovat a využít stávající stav v podstatné míře. Dvorní část vyžaduje provedení stavebních úprav nutných pro provoz knihovny. Výrazným zásahem by bylo vložení nového centrálního schodiště propojujícího všechna podlaží, pro využití 3. nadzemního podlaží je v této části navrženo zvýšení o patro. Dvorní část je dále využita pro umístění centrálního hygienického zázemí návštěvníků ve všech podlažích a pro tento účel je stávající hmota přístavku dále rozšířena. Administrativní budova Dispozice objektu je předurčena pro umístění administrativních provozů, provozních místností a zázemí knihovny. Stavební řešení objektu je v podstatné míře zachováno s drobnými změnami vyžadovanými novým využitím. Hasičská věž Objekt hasičské věže je výrazným prvkem genia loci. Je tedy navrženo její zachování a využití pro umístění výtahové šachty osobního a nákladního výtahu na knihy. Nad výtahovou šachtou je navrženo využití pro malou letní studovnu a horní plocha pro vyhlídkovou plošinu. Stará zbrojnice Nejstarší objekt, budova původní hasičské zbrojnice /dokumentace z roku 1957/ sice není pro provoz knihovny příliš vyhovující, nicméně jako nejstarší část souboru se významně podílí na geniu loci. Využití je podmíněno rovněž posouzením stavebně-technického stavu. Pro zakomponování do provozu knihovny je do půdorysu areálu zapracován půdorys této budovy, když vodorovné konstrukce umístěné v jiných výškách, než jsou podlaží hlavní budovy, by musely doznat zásadních změn. V případě, že by stavebně-technický stav neumožňoval hospodárnou adaptaci této budovy a její vlastní historická hodnota není nijak významná, byla by tato část nahrazena novostavbou na stávajícím půdoryse s citací stávajícího členění fasády. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.1

2 Garáže Novodobé přístavky garáží na jižní straně souboru budov nejsou pro provoz knihovny využitelné a jsou umístěné na pozemku, na kterém je navržena nová přístavba knihovny. Objekty garáží jsou navrženy k demolici. Novostavba Areál knihovny s ohledem na požadovaný rozsah podlažní plochy musí být rozšířen o další půdorysné plochy. Návrh řeší přístavbu nového objektu na pozemkové parcele č. 1113/1 a na ploše stávajících přízemních přístavků garáží na stavební parcele č S ohledem na požadavek variabilního využití půdorysu v jednotlivých podlažích je přístavba navržena jako skeletová konstrukce s volnou plochou půdorysu, předpokládá se železobetonová monolitická konstrukce se zavěšeným pláštěm, střecha je navržena jako plochá, zatravněná.. A.3.2. Dimenzování knihovny Dimenzování ploch a nábytkového vybavení vychází z fondu knihovny, (stav ke dni ). Vývoj knihoven s ohledem na probíhající změny v nosičích a tím prostorové nároky není možné do budoucnosti předvídat, návrh tedy vychází z potřeb stávajícího stavu, který by při současném vývoji měl být pro potřeby prachatické knihovny vyhovující i v dohledné budoucnosti. oddělení celkem z toho naučná beletrie AV média periodika dospělí (124 tit.) region (109 tit.) dětské (27 tit.) doplňovací (2 tit.) Podlahové plochy hlavních místností: vstupní hala /kavárna, internet, centrální pult, hudební odd./. 216 m 2 oddělení dospělých. 414 m 2 čítárna periodik. 44 m 2 oddělení dětské. 216 m 2 studovna regionální literatury. 44 m 2 environmentální centrum. 414 m 2 A.3.3. Architektonické řešení Architektonický návrh vychází ze zásady maximálního využití historických hodnot jak urbanistického řešení, tak jednotlivých objektů. I když architektonická hodnota stávajících budov není nijak významná, využití původních objektů a zachování paměti místa by z komplexu vytvořilo velice hodnotný celek s pamětí místa nepostrádající urbanistických a architektonických kvalit. Využití původních budov a čitelná stopa soudobého zásahu by měly být jedním z prvků kvalitního zhodnocení původních objektů a vytvoření architektonicky kvalitní stavby. Architektonické řešení přístavby je zpracováno ve dvou variantách. Varianta přístavby v organickém tvaru půdorysu koresponduje s náplní environmentálního centra. Organický tvar dále koresponduje se schématem uliční fronty Ševčíkovy ulice, která se ve směru od ulice Požárníků z kompaktní uliční fronty rozpadá do rozptýlené zástavby v zahradách. Objekt přístavby tak plynule zakončuje kompaktní uliční frontu. Řešení zavěšené fasády odkazuje na náplň objetu, vertikální výplňové plochy evokují hřbety knih, šikmé prvky okenních otvorů vnášejí do řádu dynamiku, jaká vzniká při manipulaci s knihami. Návrh řeší dispozice objektu, provoz a účel místností, na výkresech zobrazené vybavení nábytkem ukazuje možné řešení interieru. A.3.4. Koncepce požární bezpečnosti stavby Použité předpisy (v platném znění) a platné normy Normy: ČSN :2009, ČSN :2010, ČSN :2009+Změna Z1, ČSN Z1, ČSN :2011, ČSN :2003 Předpisy: Zákony: 183/2006 Sb., 133/1985 Sb. Vyhlášky: 268/2009 Sb., 499/2006 Sb., 526/2006 Sb., 246/2001 Sb., 23/2008 Sb. Nařízení vlády: 11/2002 Sb. Rozdělení do požárních úseků Požární úseky prostupující více podlažími Osobní výtah (v 1.PP až 3.NP) Nákladní výtah na knihy (v 1.PP až 3.NP) Schodišťová hala (CHÚC A) (v 1.PP až 3.NP) Provozní schodiště (CHÚC A) (v 1.PP až 3.NP) Instalační šachta (v 1.NP až 3.NP) Požární úseky v rámci jednoho podlaží Podzemní podlaží (výšková úroveň -3,15) Garáže Kotelna Elektrorozvodna Sklad nábytku Sklady knih 1. Nadzemní podlaží (výšková úroveň ±0,00) Hygienické zázemí, úklidová komora Zádveří, vstupní hala, chodba, dětský koutek, hudební oddělení, čítárna periodik, sklad, kuchyňka Knihovna oddělení dospělých, úklidová komora Sklad knih, region RSKIS 1. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +4,25) Hygienické zázemí, úklidová komora Knihovna - dětské oddělení s pódiem, čajová kuchyňka, výtvarná dílna Regionální literatura Environmentální centrum, studovny, individuální studovny Server Zázemí pro personál Provozní sklad 2. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +7,65) Provozní archiv Kancelářský úsek 3. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +9,51) Hygienické zázemí, úklidová komora Patrová hala, jednací místnost, přednáškový sál, čajová kuchyňka 4. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +13,35) Čítárna Konstrukční systém V požárně dělících a nosných konstrukcích, zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části se předpokládá použití konstrukčních částí druhu DP1 => konstrukční systém bude nehořlavý podle ustanovení a) ČSN :2009. Součinitel a V požárních úsecích posuzovaných podle ČSN :2009 se pro navržený účel užívání místností předpokládá součinitel a 1,0. Mezní velikosti požárních úseků V požárních úsecích v nehořlavém konstrukčním systému, se součinitelem a 1,0, jsou podle tab. 9 ČSN :2009 dovolené rozměry 62,5 x 40 m. Žádný požární úsek nebude mít rozměry větší => požárně bezpečnostní zařízení a opatření podle 6.6 ČSN :2009 se nepožadují. Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti (SPB) V úrovni návrhu stavby není dostatek vstupních podkladů pro stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti. Požární uzávěry otvorů Požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích, oddělujících chráněné únikové cesty od navazujících požárních úseků, musí být typu EI (bránit šíření tepla) a opatřené samouzavíracím zařízením příslušné třídy (C3 až C5) podle tabulky 1 ČSN EN 14600: C zkušebních cyklů C zkušebních cyklů C zkušebních cyklů Ostatní požární uzávěry otvorů musí být alespoň typu EW. Výtahové šachty Výtahová šachta nákladního výtahu musí tvořit samostatný požární úsek, požární uzávěry (dveřní sestavy) musí být alespoň typu EW. Výtahová šachta osobního výtahu musí tvořit samostatný požární úsek. Při splnění podmínek dle ustanovení ČSN :2009, může být součástí požárního úseku schodišťové haly (CHÚC A). Strojovny výtahů Strojovna výtahu může být součástí požárního úseku výtahové šachty, pokud bude nad výtahovou šachtou. V jiném případě musí tvořit samostatný požární úsek. Instalační šachta Instalační šachta, procházející více požárními úseky, musí podle ČSN :2009 tvořit samostatný požární úsek. Požární uzávěry otvorů instalační šachty musí být alespoň typu EW. Pokud by požární uzávěry instalační šachty ústily do chráněné únikové cesty, musí bránit šíření tepla (typ EI) a být těsné proti proniku kouře (typ S). Kompozitní zateplovací systém Obvodové stěny v 1.PP až 3.NP stávající budovy budou opatřeny dodatečným kompozitním zateplovacím systémem ETICS EPS-F. Výška zateplované části objektu h bude menší než 12 m => ve smyslu poznámky k ustanovení ČSN :2009 na dodatečné zateplení nejsou kladeny žádné požadavky, doporučuje se však postupovat obdobně jako podle ČSN :2009 odstavce a)1. a a)3. ČSN :2009. Certifikovaný kompozitní zateplovací systém ETICS EPS-F podmínkám dle výše uvedeného doporučení vyhovuje. Požární pásy Vodorovné a svislé požární pásy v obvodových stěnách z konstrukcí druhu DP1 budou široké alespoň 900 mm. Ve smyslu poznámky k ustanovení ČSN :2009 lze dodatečný kompozitní zateplovací systém ETICS EPS-F aplikovat i v požárních pásech. Zařízení techniky prostředí staveb V úrovni návrhu stavby není dostatek vstupních údajů pro stanovení konkrétních požadavků na zařízení techniky prostředí staveb. Výskyt shromažďovacích prostorů Vytypované místnosti (požární úseky), které by mohly být shromažďovacím prostorem: 1.NP: - knihovna oddělení pro dospělé - vstupní hala + kavárna + dětský koutek + hudební oddělení + čítárna periodik 2.NP: - knihovna dětské oddělení - environmentální centrum + studovny + individuální studovny 3.NP: - přednáškový sál s připevněnými sedadly Výšková pásma podle ČSN :2011: 1.PP, 1.NP a 2.NP... výškové pásmo VP 1 Část 3.NP, 4.NP výškové pásmo VP 2 (h p > 9 m) Příloha A, tab. A.1 ČSN : nejmenší počty osob podle ČSN Z1 ve vnitřních shromažďovacích prostorech: v 1. a 2.NP (VP 1): pol. 3.3 čítárny, studovny 300 osob pol. 3.4 výstavní prostory 300 osob pol. 6.1 kavárny 250 osob ve 3.NP (VP 2): pol. 1.1 zasedací, konferenční, přednáškové a jednací síně 135 osob ČSN Z1 - půdorysné plochy v m 2 na 1 osobu pol čítárny, studovny, výdejny knih 2,5 pol volně přístupné knihovní fondy 6,0 pol víceúčelové haly (environmentální centrum) 3,0 pol kavárny 1,4 pol. 1.2 zasedací, konferenční a jednací síně 1,5 Maximální přípustné podlahové plochy místností (požárních úseků), vylučující výskyt shromažďovacích prostorů v 1. a 2.NP (VP 1): 1.NP: - knihovna oddělení pro dospělé 4,95 *) x 299 = 1480 m 2 - vstupní hala + kavárna + dětský koutek + hudební oddělení + čítárna periodik 1,4 x 249 = 349 m 2 2.NP: - knihovna dětské oddělení 4,95 *) x 299 = 1480 m 2 - environmentální centrum + studovny + individuální studovny 2,5 x 299 = 747 m 2 *) Poznámka: Minimálně 70 % podlahové plochy místnosti odpovídá pol ČSN Z1 - volně přístupné knihovní fondy (6,0 m 2 /osobu), zbývajících maximálně 30 % podlahové plochy místnosti odpovídá pol ČSN Z1 - čítárny, studovny, půjčovny knih (2,5 m 2 /osobu) => 0,7 x6,0 + 0,3 x 2,5 = 4,95 m 2 na osobu. Max. obsazení přednáškového sálu osobami, vylučující výskyt shromažďovacího prostoru ve 3.NP (VP 2): - přednáškový sál s připevněnými sedadly => max. projektovaný počet osob 134 : 1,1 = 122 (v přednáškovém sálu bude projektovaný počet osob max. 109 viz únikové cesty). => Návrh stavby předmětné knihovny nepředpokládá výskyt vnitřních shromažďovacích prostorů v žádném podlaží. Únikové cesty Výškový rozdíl úrovní podlah 1.NP a části 3.NP bude větší než 9 m => schodišťová hala i provozní schodiště musí být chráněnými únikovými cestami typu A (CHÚC A), využívanými v případě úniku osob veřejností i personálem. Větrání CHÚC A musí být řešeno podle a ČSN :2009. Ostatní únikové cesty uvnitř budovy mohou být nechráněné (NÚC). Mezní délky jediné NÚC podle tabulky 18 ČSN :2009 budou alespoň 25 m, pro více NÚC alespoň 40 m. Venkovní schodiště z vyhlídkové terasy v 5.NP a z čítárny ve 4.NP (v zimních měsících nevyužívaných) na terasu u schodišťové haly na úrovni 3.NP, bude chráněnou únikovou cestou alespoň typu A (CHÚC A) ve smyslu ustanovení ČSN :2009. Všechny únikové cesty budou osvětleny nouzovým osvětlením, provedeným v souladu s ustanovením ČSN :2009. Označení směrů úniku osob a východů na volné prostranství bude v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002 Sb. fotoluminiscenčními tabulkami o rozměru 30 x 15 cm s piktogramy dle ČSN ISO 3864, se zaručenou dobou svítivosti alespoň 30 minut. Výjimečné užití jedné únikové cesty: Součinitel a v požárních úsecích, posuzovaných podle ČSN :2009 bude a 1,0, užití jedné únikové cesty z místnosti (požárního úseku) je přípustné. Podle tabulky 17 ČSN :2009 je mezní počet osob (podle ČSN Z1), unikajících jednou únikovou cestou: z místnosti v nadzemním podlaží 100 osob z požárního úseku v nadzemním podlaží 120 osob. Na úrovni 1.NP a 2.NP povedou únikové cesty více směry => maximální obsazení místností (požárních úseků), umožňující výjimečné užití jedné únikové cesty se zjišťuje pro 3.NP: Jednací místnost - podlahová plocha v jednací místnosti bude menší než 60 m 2 (tomu odpovídá obsazení osobami méně než 40 osob podle ČSN Z1). Podle ustanovení ČSN :2009 se délka únikové cesty měří od osy dveří => z jednací místnosti budou tedy k dispozici 2 NÚC do CHÚC A. Přednáškový sál s připevněnými sedadly - podlahová plocha v přednáškovém sálu bude větší než 100 m 2 => začátek jediné únikové cesty bude v nejvzdálenějším místě sálu. Pokud přednáškový sál bude tvořit samostatný požární úsek, může být obsazen maximálně 109 osobami podle projektu (tj. 120 osobami podle ČSN Z1). Pokud přednáškový sál bude tvořit místnost v rámci požárního úseku, může být obsazen pouze 90 osobami podle projektu (tj. 100 osobami podle ČSN Z1). Upozornění: Podle ustanovení ČSN :2009 se nesmí použít jediné únikové cesty z požárního úseku, ve kterém je trvale více než 12 osob neschopných samostatného pohybu nebo osob s omezenou schopností pohybu, kromě případu, kdy se tyto osoby vyskytují jednotlivě nebo náhodně (např. kulturní zařízení) a kromě případů, kde je nejméně 90% osob schopných samostatného pohybu. Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor Ve smyslu ustanovení ČSN :2009 nesmí požárně nebezpečný prostor zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice). Stavebním pozemkem bude vnější hranice stavebních parcel KN č. 414/1, 414/2, 1983 a pozemkových parcel KN č. 1113/1 a 1113/7 k.ú. Prachatice. Za veřejné prostranství je možno považovat pozemkové parcely KN č. 1511/21, 1511/40, 1579/1 a 1588 k.ú. Prachatice. Vzdálenost východního průčelí přístavby cca 2 m od nepřekročitelné hranice stavebního pozemku (za ní jsou parcely KN č. 1113/3 a 548 v soukromém vlastnictví) limituje konstrukční řešení obvodového pláště na DP1 a zásadně omezuje velikost požárně otevřených ploch ve východním průčelí => pravděpodobné je osazení oken požárně odolných neotvíravých nebo samočinně požárně uzavíratelných (hustota tepelného toku na hranici stavebního pozemku nesmí být vyšší než 18,5 kw.m -2 ). Požárně nebezpečný prostor od padání hořících konstrukcí ze stavby, řešené v nehořlavém konstrukčním systému nevznikne. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.2

3 Dřevěný venkovní obklad zděných obvodových stěn přístavby je nutno z důvodu nevyhovujících odstupových vzdáleností (viz ČSN :2009) vyloučit. Zásobování požární vodou Vnější odběrní místa: Vnějšími odběrními místy požární vody budou stávající provozuschopné revidované hydranty na veřejném vodovodním řadu DN 100 (nebo větší), vzdálené do 150 m od předmětné knihovny. Vnitřní odběrní místa: Osazení hadicového systému (nástěnného hydrantu) se předpokládá v požárních úsecích: 1. NP: Zádveří, vstupní hala, chodba, dětský koutek, hudební oddělení, čítárna periodik, kuchyňka, sklad Knihovna - oddělení dospělých, úklidová komora 2. NP: Knihovna - dětské oddělení s pódiem, čajová kuchyňka, výtvarná dílna Environmentální centrum, studovny, individuální studovny 3. NP: Patrová hala, jednací místnost, přednáškový sál, čajová kuchyňka Přenosné hasicí přístroje (PHP) Požadavky na vybavení požárních úseků přenosnými hasicími přístroji budou upřesněny v požárně bezpečnostním řešení v projektové dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Přístupové komunikace Stávající systém místních komunikací veřejné dopravní infrastruktury navazuje na předmětnou knihovnu a splňuje požadavky ČSN :2009 a ČSN :2010 pro příjezd vozidel požárních jednotek k budově. Nástupní plochy Výška objektu h bude větší než 12 m => u předmětné knihovny bude provedena nástupní plocha, splňující požadavky 12.4 ČSN :2009. Zásahové cesty Ve smyslu ustanovení ČSN :2009 se vnitřní zásahové cesty nepožadují. Vnějšími zásahovými cestami budou v souladu s ustanovením a) ČSN :2009 vnitřní schodiště (CHÚC A) a vnější schodiště (alespoň CHÚC A), umožňující přístup požárních jednotek na střechu. Garáž Podle ČSN :2010 se jedná o vestavěnou hromadnou garáž, určenou pro 9 vodidel skupiny 1 s kapalnými palivy. Nejvyšší počet stání v PÚ vestavěné hromadné garáže: tab. 1.2 ČSN : Ve prospěch bezpečnosti uvažován požární úsek garáže uzavřený => x = 0,25. Redukce počtu stání vlivem uzavřenosti garáže: 0,25 x 135 = 34 stání Vybavení elektrickou požární signalizací: 0,2 x 135 = 27 stání => pro 9 stání se EPS nepožaduje. Vybavení zvukovým systémem podle ČSN EN 60849: požaduje se v garážích přístupných veřejnosti. Únikové cesty: min. šířka 1,5 únikových pruhů (825 mm) jediná úniková cesta je přípustná v garáži s max. 60 stáními mezní délka jediné NÚC je 30 m Vnitřní odběrní místa požární vody: podle ČSN :2010 se nepožadují V Prachaticích, říjen 2012 Vypracoval: Ing. Zdeněk Kolouch A.4. Technické zařízení budovy A.4.1. Odkanalizování Objekt se napojí na veřejný kanalizační řad. Bude nutno provést novou kanalizační přípojku. Kanalizace se provede oddílná. Splašková kanalizace bude vedena přes revizní šachtu. Dešťová kanalizace se napojí přes retenční nádrž s revizními šachtami pro možné čištění retenční nádrže. Doporučuji osadit systém od firmy ACO. Ležatá kanalizace se provede z plastového potrubí typu KG. Odpadní potrubí se provede z novodurového potrubí typu HT od firmy např. PIPELIFE. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.2. Zásobování vodou Vodovod se napojí na stávající veřejný vodovodní řad. Měření spotřeby vody bude řešeno vodoměrem umístěným v objektu. Do objektu se osadí hydrantové skříně pro zajištění požární vody a to podle požární zprávy. Venkovní požární voda je zajištěna ze stávajících podzemních hydrantů. Vodovodní přípojka se provede z umělohmotných polyetylénových trub. Vnitřní rozvod se provede z umělohmotných trub PPr. Ohřev teplé vody Ve stojatém nepřímo vytápěném zásobníku TV, který se osadí do kotelny. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.3. Zásobování elektrickou energií Základní technické údaje elektroinstalace napájecí napěťová soustava - 3PEN, 50 Hz, 400 V / TN-C - 3NPE, 50 Hz, 400 V / TN-S ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN automatickým odpojením od zdroje stanovení základních charakteristik podle ČSN Způsob měření spotřeby elektrické energie - prostory normální Měření spotřeby elektrické energie se provede v rozvodně č.m. 009 v 1. PP v rozvaděči RE. Měření se předpokládá převodové. Umístění elektroměrového rozvaděče je podmíněno souhlasem firmy E.ON. Způsob technického řešení napájecích rozvodů Připojení objektu na síť E.ON Česká republika a.s. je řešena ve stávající přípojkové skříni, která je umístěna v ulici Ševčíkova. Z této skříně se povede hlavní domovní vedení do elektroměrového rozvaděče RE. Z elektroměrového rozvaděče se provede připojení okruhových rozvaděčů, které se umístí na všech nadzemních podlažích. Pokud se rozvaděče budou umísťovat na chráněných únikových cestách, musí být provedeny v příslušné požární odolnosti. Způsob řešení náhradních zdrojů V objektu se nenacházejí silnoproudá zařízení, která by bylo nutné napájet z náhradních zdrojů. Zálohové napájení slaboproudých rozvodů bude řešeno lokálními náhradními zdroji. Popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání Osvětlení vnitřních prostor - je navrženo podle ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 1 : Vnitřní pracovní prostory. 1) osvětlení kancelářských prostorů prostory se osvětlí zářivkovými svítidly. Intenzita osvětlení se v těchto prostorech stanovuje na 300 až 500 lx. Připojení se provede kabely CYKY uloženými pod omítkou. 2) osvětlení sociálního zařízení je navrženo zářivkovými svítidly. Ovládání bude spínači, které se umístí na stěně. Intenzita osvětlení je stanovena na 200 lx. Rozvody se provedou kabely CYKY. 3) osvětlení společných komunikací se provede žárovkovými nebo zářivkovými svítidly, které se budou ovládat spínači. Intenzita osvětlení je stanovena na 150 lx. Rozvody se provedou kabely CYKY. 4) nouzové osvětlení - na všech společných chodbách se provede nouzové osvětlení. Osvětlení se provede svítidly s vlastními zdroji. Při výpadku el. napájení se svítidla automaticky rozsvítí. Doba autonomie svítidel bude 1 hodina. Dobíjení svítidel bude automatické. Svítidla se budou montovat do výšky min. 2,2 metru. Připojení svítidel se provede na stejný jistič jako je osvětlení příslušného prostoru. Svítidla se umístí zejména: : v blízkosti všech hasicích přístrojů : u každých dveří, které mají být používány v nouzi : v blízkosti schodiště : v blízkosti každé jiné výškové nerovnosti : u nařízených únikových východů : při každé změně směru : vně a v blízkosti každého konečného východu Pro únikové cesty do 2 metrů šířky nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty. Popis technického řešení zásuvkových okruhů Zásuvkové okruhy se provedou jednofázové 16A/230V. Rozvody se provedou kabely CYKY s jištěním 1/16A char. B s předřazeným proudovým chráničem s vybavovacím proudem Ir = 3A. Popis technického řešení napojení vzduchotechniky, topení chlazení a přípravy TUV Vzduchotechnika - podle pokynů projektanta vzduchotechniky jsou navrženy přívody ke vzduchotechnickým zařízením. V garážích se provede připojení pro nucený odvod vzduchu. V kavárně se provede připojení rekuperační jednotky s elektrickým dohřevem vzduchu. V odděleních pro dospělé a pro děti se připojí podstropní ventilátory. Ve studovně a učebnách se provede připojení rekuperační jednotky s elektrickým dohřevem vzduchu. V sociálních zařízeních se připojí ventilátory pro lokální odvody vzduchu. Vytápění - v kotelně se umístí dvojice kondenzačních kotlů na zemní plyn. Kotle budou mít vlastní řídící automatiku, která zajistí řízení obou kotlů, okruhů pro vytápění a okruhů pro vzduchotechniku. Zařízení se doplní poruchovou signalizací, která bude hlídat maximální teplotu topné vody, minimální tlak vody v systému, max. teplotu v prostoru kotelny, únik plynu v kotelně, vznik CO v kotelně, případně zaplavení kotelny vodou. Vznik poruchy bude hlášen akusticky a opticky, budou odstaveny kotle. Při vzniku poruchy bude nutný zásah obsluhy, která zjistí příčinu poruchy, poruchu odstraní a uvede kotle do provozního režimu. Ohřívače TV v kotelně bude osazený stacionární ohřívač vody. U ohřívače bude umístěno cirkulační čerpadlo. Způsob uložení kabelového vedení Veškerá elektroinstalace se provede pod omítkou. Bleskosvody Objekt výrobní haly je nutné chránit před úderem blesku hromosvodovým zařízením dle souboru norem ČSN EN Uzemnění se využije stávající. Hodnota zemního odporu nemá přesáhnout 5 ohmů. V objektu se provede třístupňová ochrana proti přepětí. Hlavní ochranná přípojnice se provede v rozvodně v 1. PP. Zde se také umístí svodiče přepětí třídy B + C. Dále se drátem CY 25 mm2 provede pospojení všech vodivých konstrukcí v budově (topení, vzduchotechniky, vzduchu, rozvodu plynu, výtahu, kabelových žlabů ap.) Vypracoval v říjnu 2012 ing.luboš Doležal. A.4.4. Vytápění objektů Vytápění objektů se předpokládá plynové. Plynofikace Objekt je v současné době napojen na STL plynovod, který je vyveden do fasády objektu. Kapacita přípojky je dostatečná i pro rozšíření kapacity vytápění. Zdroj tepla Předpokládaná tepelná ztráta objektu bude cca 350 kw. Do kotelny osadit kondenzační kotle např. Od firmy Junkers jednalo by se o kaskádu závěsných kotlů, nebo stacionární kotel dvojče od firmy Ortas. Odvod spalin se provede sopouchem do stávajícího komínového tělesa, které se vyvložkuje antikorovým plechem. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu. Do kotelny se osadí i teplovodní rozdělovač a sběrač a tlaková expanzní nádoba. Trubní rozvody Hlavní trubní rozvod provést z ocelových trub. Ostatní rozvody z trub měděných. Otopná tělesa V dalším stupni projektové dokumentace by se řešilo použití otopných těles nebo možnost podlahového vytápění. V případě otopných těles by se osadila teplovodní ocelová desková tělesa v provedení VK s ventily s termostatickými hlavicemi. Regulace Regulace se dodá ekvitermní a přednostním zajištěním ohřevu teplé vody. Ohřev TV Budě zajištěn stacionárním zásobníkem teplé vody osazeným v kotelně. Vzduchotechnika Zabezpečí jednonásobnou výměnu vzduchu v kotelně. Větrání se provede buď samotížné, nebo přetlakové. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.5. Vzduchotechnika ČÁST VZDUCHOTECHNIKA+ CHLAZENÍ 1) VZDUCHOTECHNIKA (VĚTRÁNÍ) Místnost Způsob větrání Množ. vzduchu Instal. el.příkon 1.PP Elektro Lokál.odvody nad střechu ,1 Ostatní Přirozené větrání okny / - 1.NP Odd.dospělých Přirozené větrání okny +podstropní cirkulační ventilátory / 0,2 Sociál.zařízení Nucené lokální odvody nad střechu ,1 vnitřní šachtou Kavárna Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 1800/ ,1 sání+výfuk vnitřní šachtou Dětský koutek Přirozené větrání okny / - Sklad RSKIS - - / - Region + zpracování - - / - 2.NP Dětské odd. + pódium Přirozené větrání okny / - +podstropní cirkulační ventilátory 0,2 Dílna dětské aktivity Přirozené větrání okny / - Provozní sklad - - / - Šatna personál, denní m. - - / - Sociál.zař.personál Nucené odvody nad střechu lokální ,1 Společné soc.zař. Nucené odvody vnitřní šachtou ,2 Kuchyňka personál Nucený odvod vnitřní šachtou ,1 Kuchyňka společná Nucený odvod vnitřní šachtou ,1 Server Nucený odvod nad střechu ,1 Studovna reg.lit. + ind. Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 450/-450 3,7 učebny sání + výfuk přidanou šachtou Xx učebna Xx rekuperační jednotka +el.dohřev / ,2 sání a výfuk přidanou šachtou Učebna 18os. + učebna 2x rekuper.jednotka + el.dohřev+ 1800/ ,2 reg.literatury sání a výfuk přidanou šachtou 3.NP Společné sociál.zařízení Nucené odvody vnitřní šachtou ,1 WC Nucený lokální odvod nad střechu -50 0,1 Čajová kuchyňka Nucený lokální odvod nad střechu Víceúčelový sál Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 3100/ ,0 Sání a výfuk vnitřní šachtou Zasedací místnost Rekuperační jednotka + el. dohřev+ 700/-700 3,7 Celk. cca kw Pozn.: Aby nemusely být použity požární klapky na VZT potrubí (s nutností revizí a zápisů), bude vhodné požárně rozdělit prostor pro VZT jednotky a tlumiče v mezipatře (nad soc. zařízením 2.NP), vnitřní šachtu (procházející středem sociál. zařízení pater) i přidanou šachtu cca shodného průřezu (vně sociál. zařízení pater) na 3 díly. 2) CHLAZENÍ Místnost Chladící výkon Instal. el.příkon 1.PP / - 1.NP Odd.dospělých 2,8 kw 1 kw Dětský koutek +Kavárna +Internet 15,2 kw 5 kw 2.NP Server 7 kw 2,4 kw Učebny, studovny 23 kw 7,6 kw 3.NP Ředitel, účtárna, jednací místn., archiv 10 kw 3,5 kw Víceúčelový sál 13kW 4,3 kw Zasedací místnost 4 kw 1,5 kw Celk. 25,3 kw Předpokládá se použití jednotkových chlazení s venkovními jednotkami na střeše nebo na Pozn.: fasádě. Prachatice 8 / 2012 Ing. Antonín Adée A.4.6. Slaboproudé rozvody Připojení slaboproudých rozvodů na stávající sítě. Detailní řešení v dalším stupni projektové dokumentace. A.4.7. Odstraňování odpadů Nepřepokládá se likvidace žádných zvláštních nebo nebezpečných odpadů, ani neobvyklé množství. Odstraňování odpadů se předpokládá v rámci městského odpadového hospodářství. A.4.8. Ostatní problémy, podmiňující investice Nejsou známy žádné další problémy související s rekonstrukcí areálu, ani podmiňující investice. V Prachaticích, říjen.2012 Ing. arch. Jakub Nepustil Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.3

4 fotodokumentace stávajícího stavu / výkres: B.1

5 /2 1113/8 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory knihovny interier prostory knihovny exterier komunikace pro motorová vozidla komunikace pro pìší sjízdný chodník zatravnìná plocha støední a vysoká zeleò 380/3 1113/7 1113/1 vjezd zásobování vjezd garáže 380/1-1,450 vstup zamìstnanci -0, /3 414/1 309 ul. Požárníkù 1. podzemní podlaží -3, ,10 m n.m. vstup návštìvníci 1. nadzemní podlaží +/-0, /2 ul. Ševèíkova / situace parter / 1:200 / výkres: B.3

6 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží -1, , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace , ,800-3,150-3,150-3,150-3,150 Legenda místností 001 garáže 002 schodiš ová hala 003 osobní výtah 004 nákladní výtah na knihy 005 sklad knih 006 sklad knih 007 kotelna 008 provozní schodištì rozvadìè elektro 010 sklad nábytku 011 pøíjezdová komunikace zásobování, parkování pùdorys 1. P.P. / 1:100 / výkres: B.4

7 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží -1, kola, koèárky , ,850 +/-0, /-0,000 +/-0, Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace Legenda místností 101 zádveøí 102 vstupní hala, centrální pult, kavárna, internet 103 hudební oddìlení 104 schodiš ová hala 105 osobní výtah 106 nákladní výtah na knihy 107 WC ženy umývárna 108 WC ženy pøedsíòka 109 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 112 WC muži umývárna 113 WC muži pøedsíòka, pisoir 114 WC muži WC muži úklidová komora 117 vnitøní VZT šachta 118 oddìlní dospìlých 119 èítárna periodika 120 kuchyòka 121 sklad 122 úklidová komora 123 dìtský koutek 124 chodba 125 vstup zamìstnanci, provozní schodištì 126 sklad knih 127 pøíjem, zpracování, region RSKIS 128 venkovní terasa pùdorys 1. N.P. / 1:100 / výkres: B.5

8 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,150 +2, ,250 +4, , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace 236 Legenda místností 201 dìtské oddìlení 202 regionální literatura, studovna 203 èajová kuchyòka 204 schodiš ová hala 205 osobní výtah 206 nákladní výtah na knihy 207 WC ženy umývárna 208 WC ženy pøedsíòka 209 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 212 WC muži umývárna 213 WC muži pøedsíòka, pisoir 214 WC muži WC muži úklidová komora 217 vnitøní VZT šachta 218 server 219 provozní schodištì 220 výtvarná dílna 221 terasa 222 kuøácká terasa 223 chodba 224 šatna zamìstnanci 225 pøedsíòka 226 WC 227 umývárna 228 kuchyòka 229 denní místnost 230 provozní sklad variabilní prostor 231 environmentální centrum 232 individuální studovna 233 individuální studovna 234 studovna 235 studovna 236 atrium 237 atrium pùdorys 2. N.P. / 1:100 / výkres: B.6

9 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží , , , , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace zatravnìná støecha Legenda místností 301 pøednáškový sál 302 patrová hala 303 jednací místnost 304 schodiš ová hala 305 osobní výtah 306 nákladní výtah na knihy 307 WC ženy umývárna 308 WC ženy pøedsíòka 309 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 312 WC muži umývárna 313 WC muži pøedsíòka, pisoir 314 WC muži WC muži úklidová komora 317 vnitøní VZT šachta 318 èajová kuchyòka 319 provozní archiv 320 provozní schodištì 321 chodba 322 pøedsíòka 323 WC zamìstnanci 324 pøíruèní provozní archiv 325 kanceláø úètárna 326 kanceláø vedení knihovny 327 jednací místnost 328 terasa 329 vnìjší VZT šachta 330 zatravnìná pochozí støecha 331 jednotky chlazení pùdorys 3. N.P. / 1:100 / výkres: B.7

10 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,350 +9,510 +8,300 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace zatravnìná støecha Legenda místností 401 vnìjší schodištì 402 èítárna pùdorys 4. N.P. / 1:100 / výkres: B.8

11 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,650 +9,510 +8,300 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier /vyhlídková plošina/ prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace Legenda místností 501 vnìjší schodištì 502 vyhlídková terasa pùdorys 5. N.P. / 1:100 / výkres: B.9

12 +16,650 5.N.P. +16,650 5.N.P. +13,350 4.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +7,650 +8,300 støecha +5,950 +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +2,250-1,450-0,850 +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. øez 1 varianta A øez 2 varianta A -3,150 1.P.P. +16,650 5.N.P. +16,650 5.N.P. +13,350 4.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +7,650 +8,300 støecha +5,950 +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +2,250-1,450-0,850 +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. øez 1 varianta B øez 2 varianta B -3,150 1.P.P øezy / 1:200 / výkres: B.10

13 KNIHOVNA pohled severozápadní pohled jihovýchodní pohled severovýchodní pohled jihozápadní pohledy var.a / 1:200 / výkres: B.11

14 varianta A varianta A varianta B varianta B vizualizace modelu / výkres: B.13

15 model varianta A pohled z ulice Jánské variantaa detail obvodového pláštì varianta A pohled z ulice Ševèíkovy varianta A vizualizace exteriér var. A / výkres: B.14

16 vstupní hala oddìlení dospìlých centrální schodištì vstupní hala - centrální pult vizualizace interiér var. A / výkres: B.16

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

90/1 87 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 279/4 94

90/1 87 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 279/4 94 SITUACE 89 88 90/1 87 P N 279/1 90/2 91/3 91/4 91/1 91/5 92/4 91/6 92/3 279/4 94 121/4 1:500 SITUACE 1. PŮDORYS 1 NP NÁVRH- DETAIL PŮDORYS 2 NP - DETAIL PŮDORYS 2 NP STÁVAJÍCÍ NÁVRH- DETAIL 730 1 420 (310)

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : Ing. Bohuslav

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A SO 01.13 Dieselagregát Technická zpráva OBSAH: 1. ÚVOD A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU...

Více

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - tabulka spotřeby elektrické energie 9.NP. Příloha č. 6. 9.03 Regenerač.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - tabulka spotřeby elektrické energie 9.NP. Příloha č. 6. 9.03 Regenerač. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - tabulka spotřeby elektrické energie 9.NP č.místnosti Název Svítidla Ostaní spotř. Počet Instal.příkon Soudobost Celk.přík. Hod/den Spotřeba/den Dnů/rok Spotřeba/rok

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY INVESTOR: Obec Brťov - Jeneč STAVEBNÍ AKCE: Hasičská zbrojnice stavební úpravy, přístavba, nástavba k.ú. Brťov u Černé Hory p.č. 182, 183 ZPRACOVATEL PBŘS: Milan Švancara,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1.0 Účel a předmět stavby 2.0 Přehled výchozích podkladů 2.1 Seznam norem 2.2 Seznam zkratek 3.0 Členění stavby 4.0 Vliv stavby na životní prostředí 5.0 Bezpečnost práce 6.0 Silnoproudé

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Pardubice-oprava soc.zařízení ubytoven B,E Věznice Pardubice Elektroinstalace silnoproudu PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Obsah projektu A. Technická zpráva : A.1 - Identifikační údaje stavby A.2 - Vymezení rozsahu

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ VYMĚTAL VYPRACOVAL: ING. MILAN STRACHOŇ INVESTOR: MÍSTO: RADIM MARADA, ZLATÁ HORA 1335, 684 01 SLAVKOV U BRNA ING. EVA MARADOVÁ, HUSOVA 54, 684 01 SLAVKOV U BRNA SLAVKOV

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE projekt: Zateplení a renovace objektu Bobřík ve Špindlerově Mlýně investor: společenstvo vlastníků objektu Bobřík

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

A. Průvodní zpráva. V rámci dotace tedy budou zřízeny :

A. Průvodní zpráva. V rámci dotace tedy budou zřízeny : AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2176, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy

Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj,

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah vedený vnějškem nebo vnitřkem objektu, popř. oběma cestami. 9.1 Přístupové komunikace Ve všech případech přístupovou

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Technická zpráva D.1.4.4-1

Technická zpráva D.1.4.4-1 Stavba: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE Investor: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice SO 01 : OBJEKT ŠATEN D.1.4.4. : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Více

D. P. S. Soudobý příkon (kw)

D. P. S. Soudobý příkon (kw) STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KNĚŽSKÁ 24, ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektroinstalace D.1.4.h Zařízení slaboproudé elektroinstalace T E C H N I C K Á D. P. S. Z P R Á V A Projekt řeší na úrovni

Více