MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE"

Transkript

1 SEZNAM DOKUMENTACE Textová část A.1 průvodní zpráva 1 A.2 průvodní zpráva 2 A.3 průvodní zpráva 3 Výkresová část B.1 fotodokumentace stávajícího stavu B.2 situace - širší vztahy B.3 situace - parter B.4 půdorys 1. P.P. B.5 půdorys 1. N.P. B.6 půdorys 2. N.P. B.7 půdorys 3. N.P. B.8 půdorys 4. N.P. B.9 půdorys 5. N.P. B.10 řezy B.11 pohledy var. A B.12 pohledy var. B B.13 vizualizace modelu B.14 vizualizace exteriér var. A B.15 vizualizace exteriér var. B B.16 vizualizace interiér var. A B.17 vizualizace interiér var. B B.18 půdorysy var. B MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRACHATICE centrum celoživotního vzdělávání STUDIE Objednatel projektu: Zhotovitel projektu: Město Prachatice Velké nám Prachatice IČO JAKUB NEPUSTIL ARCHITEKTURA DESIGN Ing. arch. Jakub Nepustil Neumannova Prachatice IČO tel.: fax: A.2.Popis výchozí situace A.2.1. Výchozí cíle Jihočeské město Prachatice je historickým, kulturním, společenským, sportovním i turistickým centrem regionu. Město Prachatice by mělo být centrem kultury a vzdělanosti nejen pro blízké i vzdálené okolí, ale význam by měl přesahovat všechny hranice. Mezi významná centra vzdělávání a kultury patří knihovny, stávající podmínky městské knihovny v Prachaticích však neodpovídají svými prostorovými možnostmi a stavebním řešením historických objektů, ve kterých je provozována, současným nárokům a potřebám. Studie využití bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu v Prachaticích ověřuje možnost využití stávajících, v současné době nevyužitých objektů, pro umístění knihovny. Návrh ověřuje možnosti stavebních změn a dostavby na přilehlých využitelných pozemcích pro vytvoření moderní knihovny se všemi potřebnými funkcemi. Cílem studie je ověření možnosti využití stávajících objektů a dostavby na přilehlých pozemcích pro provoz městské knihovny a environmentálního centra. Studie vychází ze záměrů představitelů města Prachatice a vedení Městské knihovny v Prachaticích. A.2.2. Lokalizace areálu Areál bývalé hasičské zbrojnice se nachází v docházkové vzdálenosti centra města Prachatice, v jeho jižní části, v blízkém sousedství budovy Gymnázia. Areál se rozkládá mezi ulicemi Požárníků a Ševčíkova na parcelách. č. 414/1, 414/2, 1113/1, 1113/7, Na severní straně sousedí pozemky přes ulici Požárníků s veřejným parkovištěm, na západě přes tutéž ulici s bytovým domem, na východě sousedí s pozemkem zahrady s rodinným domem, na jihu s bytovými domy přes ulici Ševčíkovu. Jihozápadním směrem přes křižovatku ulic je budova prachatického gymnázia. Soubor budov tedy svojí západní částí navazuje na městskou zástavbu, směrem východním přechází do rozptýlené zástavby v zelených plochách zahrad. Lokalizace místa: 49 0'36.060"N, 13 59'50.737"E nadmořská výška 578 m n.m. A.2.3. Stávající stav objektů Stávající stavební stav všech objektů, které jsou učeny k zachování, je dle vizuálního posouzení v zachovalém stavu a umožňuje po stavebních úpravách další využití. Stav technického vybavení je v nevyhovujícím technickém stavu a vyžaduje kompletní výměnu. Bez povedeného komplexního stavebně technického posouzení je předpoklad, že objekty jsou po stavební stránce využitelné a po účelné rekonstrukci s provedením stavebních úprav nutných s ohledem na novou náplň objektů využitelné pro provoz knihovny. S ohledem na urbanistickou polohu, umístění ve vztahu k centru města a sousedství budovy gymnázia by bylo využití pro městskou knihovnu velmi vhodné. Odborná spolupráce: Matěj Nepustil Ing. Zdeněk Kolouch Vladimír Jiráň Ing. Antonín Adée Ing. Luboš Doležal - architektura - požární bezpečnost stavby - vytápění, voda, kanalizace - vzduchotechnika - elektro A.2.4. Stávající stav technické infrastruktury V rámci studie nebyl posuzován stav technického vybavení budov, předpokládá se ovšem zcela nové technické zařízení ve všech prostorách. Potřebné inženýrské sítě /voda, kanalizace, elektrická energie, teplovod, plyn, slaboproudé sítě/ probíhají v těsné blízkosti stavby v rámci městské zástavby a připojení objektů na inženýrské sítě by mělo být bez větších problémů. Konkrétní řešení by bylo součástí dalšího stupně projektové dokumentace. A. Průvodní zpráva OBSAH A.1. Podklady A.1. Použité podklady A.2.Popis výchozí situace A.2.1. Výchozí cíle A.2.2. Lokalizace areálu A.2.3. Stávají stav areálu A.2.4. Stávají stav technické infrastruktury A.3. Architektonický návrh A.3.1. Návrh využití objektů A.3.2. Dimenzování knihovny A.3.3. Architektonické řešení A.3.4. Koncepce požární bezpečnosti stavby A.4. Technické zařízení budovy A.4.1 Odkanalizování A.4.2. Zásobování vodou A.4.3. Zásobování elektrickou energií A.4.4. Vytápění objektů A.4.5. Vzduchotechnika A.4.6. Slaboproudé rozvody A.4.7. Odstraňování odpadů A.4.8. Ostatní problémy, podmiňující investice A.1. Podklady A.1.1. Použité podklady 1. Výkresová dokumentace stávajících objektů 2. Snímek pozemkové mapy 3. Závazné stanovisko orgánů památkové péče 4. Zadání, Město Prachatice, 05/2012 A.3. Architektonický návrh A.3.1. Návrh využití objektů Ve výkresové dokumentaci je navrženo využití objektů bývalé hasičské zbrojnice. Návrh si nečiní nárok na naprostou komplexnost vybavení prostor a řešení detailů provozu, řeší ovšem zásadní rozvržení dispozice, využití jednotlivých místností a umístění potřebných provozů a ploch pro provoz knihovny. Areál bývalé hasičské zbrojnice je tvořen souborem budov různého stáří, různého stavebního stavu a různé využitelnosti pro provoz knihovny. Soubor staveb tvoří hlavní budova, administrativní budova, hasičská věž a přístavky garáží. Hlavní budova č.p. 260 Hlavní budova z 60. let minulého století /dle dochované dokumentace / je tvořena dvěma částmi. Hlavní částí je hala garáží v přízemí se sálem v patře završené sedlovou střechou. Druhou částí je pultovou střechou završená dvorní přístavba. Hlavní budova je velmi vhodně využitelná pro umístění vstupních prostor, zázemí návštěvníků, provoz některých nejvíce využívaných provozů knihovny /centrální pult, veřejný internet, čítárna s kavárnou/ ve vstupním podlaží, umístění dětského oddělení v patře a umístění víceúčelového sálu v podkroví. Uvedené řešení umožňuje zachovat a využít stávající stav v podstatné míře. Dvorní část vyžaduje provedení stavebních úprav nutných pro provoz knihovny. Výrazným zásahem by bylo vložení nového centrálního schodiště propojujícího všechna podlaží, pro využití 3. nadzemního podlaží je v této části navrženo zvýšení o patro. Dvorní část je dále využita pro umístění centrálního hygienického zázemí návštěvníků ve všech podlažích a pro tento účel je stávající hmota přístavku dále rozšířena. Administrativní budova Dispozice objektu je předurčena pro umístění administrativních provozů, provozních místností a zázemí knihovny. Stavební řešení objektu je v podstatné míře zachováno s drobnými změnami vyžadovanými novým využitím. Hasičská věž Objekt hasičské věže je výrazným prvkem genia loci. Je tedy navrženo její zachování a využití pro umístění výtahové šachty osobního a nákladního výtahu na knihy. Nad výtahovou šachtou je navrženo využití pro malou letní studovnu a horní plocha pro vyhlídkovou plošinu. Stará zbrojnice Nejstarší objekt, budova původní hasičské zbrojnice /dokumentace z roku 1957/ sice není pro provoz knihovny příliš vyhovující, nicméně jako nejstarší část souboru se významně podílí na geniu loci. Využití je podmíněno rovněž posouzením stavebně-technického stavu. Pro zakomponování do provozu knihovny je do půdorysu areálu zapracován půdorys této budovy, když vodorovné konstrukce umístěné v jiných výškách, než jsou podlaží hlavní budovy, by musely doznat zásadních změn. V případě, že by stavebně-technický stav neumožňoval hospodárnou adaptaci této budovy a její vlastní historická hodnota není nijak významná, byla by tato část nahrazena novostavbou na stávajícím půdoryse s citací stávajícího členění fasády. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.1

2 Garáže Novodobé přístavky garáží na jižní straně souboru budov nejsou pro provoz knihovny využitelné a jsou umístěné na pozemku, na kterém je navržena nová přístavba knihovny. Objekty garáží jsou navrženy k demolici. Novostavba Areál knihovny s ohledem na požadovaný rozsah podlažní plochy musí být rozšířen o další půdorysné plochy. Návrh řeší přístavbu nového objektu na pozemkové parcele č. 1113/1 a na ploše stávajících přízemních přístavků garáží na stavební parcele č S ohledem na požadavek variabilního využití půdorysu v jednotlivých podlažích je přístavba navržena jako skeletová konstrukce s volnou plochou půdorysu, předpokládá se železobetonová monolitická konstrukce se zavěšeným pláštěm, střecha je navržena jako plochá, zatravněná.. A.3.2. Dimenzování knihovny Dimenzování ploch a nábytkového vybavení vychází z fondu knihovny, (stav ke dni ). Vývoj knihoven s ohledem na probíhající změny v nosičích a tím prostorové nároky není možné do budoucnosti předvídat, návrh tedy vychází z potřeb stávajícího stavu, který by při současném vývoji měl být pro potřeby prachatické knihovny vyhovující i v dohledné budoucnosti. oddělení celkem z toho naučná beletrie AV média periodika dospělí (124 tit.) region (109 tit.) dětské (27 tit.) doplňovací (2 tit.) Podlahové plochy hlavních místností: vstupní hala /kavárna, internet, centrální pult, hudební odd./. 216 m 2 oddělení dospělých. 414 m 2 čítárna periodik. 44 m 2 oddělení dětské. 216 m 2 studovna regionální literatury. 44 m 2 environmentální centrum. 414 m 2 A.3.3. Architektonické řešení Architektonický návrh vychází ze zásady maximálního využití historických hodnot jak urbanistického řešení, tak jednotlivých objektů. I když architektonická hodnota stávajících budov není nijak významná, využití původních objektů a zachování paměti místa by z komplexu vytvořilo velice hodnotný celek s pamětí místa nepostrádající urbanistických a architektonických kvalit. Využití původních budov a čitelná stopa soudobého zásahu by měly být jedním z prvků kvalitního zhodnocení původních objektů a vytvoření architektonicky kvalitní stavby. Architektonické řešení přístavby je zpracováno ve dvou variantách. Varianta přístavby v organickém tvaru půdorysu koresponduje s náplní environmentálního centra. Organický tvar dále koresponduje se schématem uliční fronty Ševčíkovy ulice, která se ve směru od ulice Požárníků z kompaktní uliční fronty rozpadá do rozptýlené zástavby v zahradách. Objekt přístavby tak plynule zakončuje kompaktní uliční frontu. Řešení zavěšené fasády odkazuje na náplň objetu, vertikální výplňové plochy evokují hřbety knih, šikmé prvky okenních otvorů vnášejí do řádu dynamiku, jaká vzniká při manipulaci s knihami. Návrh řeší dispozice objektu, provoz a účel místností, na výkresech zobrazené vybavení nábytkem ukazuje možné řešení interieru. A.3.4. Koncepce požární bezpečnosti stavby Použité předpisy (v platném znění) a platné normy Normy: ČSN :2009, ČSN :2010, ČSN :2009+Změna Z1, ČSN Z1, ČSN :2011, ČSN :2003 Předpisy: Zákony: 183/2006 Sb., 133/1985 Sb. Vyhlášky: 268/2009 Sb., 499/2006 Sb., 526/2006 Sb., 246/2001 Sb., 23/2008 Sb. Nařízení vlády: 11/2002 Sb. Rozdělení do požárních úseků Požární úseky prostupující více podlažími Osobní výtah (v 1.PP až 3.NP) Nákladní výtah na knihy (v 1.PP až 3.NP) Schodišťová hala (CHÚC A) (v 1.PP až 3.NP) Provozní schodiště (CHÚC A) (v 1.PP až 3.NP) Instalační šachta (v 1.NP až 3.NP) Požární úseky v rámci jednoho podlaží Podzemní podlaží (výšková úroveň -3,15) Garáže Kotelna Elektrorozvodna Sklad nábytku Sklady knih 1. Nadzemní podlaží (výšková úroveň ±0,00) Hygienické zázemí, úklidová komora Zádveří, vstupní hala, chodba, dětský koutek, hudební oddělení, čítárna periodik, sklad, kuchyňka Knihovna oddělení dospělých, úklidová komora Sklad knih, region RSKIS 1. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +4,25) Hygienické zázemí, úklidová komora Knihovna - dětské oddělení s pódiem, čajová kuchyňka, výtvarná dílna Regionální literatura Environmentální centrum, studovny, individuální studovny Server Zázemí pro personál Provozní sklad 2. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +7,65) Provozní archiv Kancelářský úsek 3. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +9,51) Hygienické zázemí, úklidová komora Patrová hala, jednací místnost, přednáškový sál, čajová kuchyňka 4. Nadzemní podlaží (výšková úroveň +13,35) Čítárna Konstrukční systém V požárně dělících a nosných konstrukcích, zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části se předpokládá použití konstrukčních částí druhu DP1 => konstrukční systém bude nehořlavý podle ustanovení a) ČSN :2009. Součinitel a V požárních úsecích posuzovaných podle ČSN :2009 se pro navržený účel užívání místností předpokládá součinitel a 1,0. Mezní velikosti požárních úseků V požárních úsecích v nehořlavém konstrukčním systému, se součinitelem a 1,0, jsou podle tab. 9 ČSN :2009 dovolené rozměry 62,5 x 40 m. Žádný požární úsek nebude mít rozměry větší => požárně bezpečnostní zařízení a opatření podle 6.6 ČSN :2009 se nepožadují. Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti (SPB) V úrovni návrhu stavby není dostatek vstupních podkladů pro stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti. Požární uzávěry otvorů Požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích, oddělujících chráněné únikové cesty od navazujících požárních úseků, musí být typu EI (bránit šíření tepla) a opatřené samouzavíracím zařízením příslušné třídy (C3 až C5) podle tabulky 1 ČSN EN 14600: C zkušebních cyklů C zkušebních cyklů C zkušebních cyklů Ostatní požární uzávěry otvorů musí být alespoň typu EW. Výtahové šachty Výtahová šachta nákladního výtahu musí tvořit samostatný požární úsek, požární uzávěry (dveřní sestavy) musí být alespoň typu EW. Výtahová šachta osobního výtahu musí tvořit samostatný požární úsek. Při splnění podmínek dle ustanovení ČSN :2009, může být součástí požárního úseku schodišťové haly (CHÚC A). Strojovny výtahů Strojovna výtahu může být součástí požárního úseku výtahové šachty, pokud bude nad výtahovou šachtou. V jiném případě musí tvořit samostatný požární úsek. Instalační šachta Instalační šachta, procházející více požárními úseky, musí podle ČSN :2009 tvořit samostatný požární úsek. Požární uzávěry otvorů instalační šachty musí být alespoň typu EW. Pokud by požární uzávěry instalační šachty ústily do chráněné únikové cesty, musí bránit šíření tepla (typ EI) a být těsné proti proniku kouře (typ S). Kompozitní zateplovací systém Obvodové stěny v 1.PP až 3.NP stávající budovy budou opatřeny dodatečným kompozitním zateplovacím systémem ETICS EPS-F. Výška zateplované části objektu h bude menší než 12 m => ve smyslu poznámky k ustanovení ČSN :2009 na dodatečné zateplení nejsou kladeny žádné požadavky, doporučuje se však postupovat obdobně jako podle ČSN :2009 odstavce a)1. a a)3. ČSN :2009. Certifikovaný kompozitní zateplovací systém ETICS EPS-F podmínkám dle výše uvedeného doporučení vyhovuje. Požární pásy Vodorovné a svislé požární pásy v obvodových stěnách z konstrukcí druhu DP1 budou široké alespoň 900 mm. Ve smyslu poznámky k ustanovení ČSN :2009 lze dodatečný kompozitní zateplovací systém ETICS EPS-F aplikovat i v požárních pásech. Zařízení techniky prostředí staveb V úrovni návrhu stavby není dostatek vstupních údajů pro stanovení konkrétních požadavků na zařízení techniky prostředí staveb. Výskyt shromažďovacích prostorů Vytypované místnosti (požární úseky), které by mohly být shromažďovacím prostorem: 1.NP: - knihovna oddělení pro dospělé - vstupní hala + kavárna + dětský koutek + hudební oddělení + čítárna periodik 2.NP: - knihovna dětské oddělení - environmentální centrum + studovny + individuální studovny 3.NP: - přednáškový sál s připevněnými sedadly Výšková pásma podle ČSN :2011: 1.PP, 1.NP a 2.NP... výškové pásmo VP 1 Část 3.NP, 4.NP výškové pásmo VP 2 (h p > 9 m) Příloha A, tab. A.1 ČSN : nejmenší počty osob podle ČSN Z1 ve vnitřních shromažďovacích prostorech: v 1. a 2.NP (VP 1): pol. 3.3 čítárny, studovny 300 osob pol. 3.4 výstavní prostory 300 osob pol. 6.1 kavárny 250 osob ve 3.NP (VP 2): pol. 1.1 zasedací, konferenční, přednáškové a jednací síně 135 osob ČSN Z1 - půdorysné plochy v m 2 na 1 osobu pol čítárny, studovny, výdejny knih 2,5 pol volně přístupné knihovní fondy 6,0 pol víceúčelové haly (environmentální centrum) 3,0 pol kavárny 1,4 pol. 1.2 zasedací, konferenční a jednací síně 1,5 Maximální přípustné podlahové plochy místností (požárních úseků), vylučující výskyt shromažďovacích prostorů v 1. a 2.NP (VP 1): 1.NP: - knihovna oddělení pro dospělé 4,95 *) x 299 = 1480 m 2 - vstupní hala + kavárna + dětský koutek + hudební oddělení + čítárna periodik 1,4 x 249 = 349 m 2 2.NP: - knihovna dětské oddělení 4,95 *) x 299 = 1480 m 2 - environmentální centrum + studovny + individuální studovny 2,5 x 299 = 747 m 2 *) Poznámka: Minimálně 70 % podlahové plochy místnosti odpovídá pol ČSN Z1 - volně přístupné knihovní fondy (6,0 m 2 /osobu), zbývajících maximálně 30 % podlahové plochy místnosti odpovídá pol ČSN Z1 - čítárny, studovny, půjčovny knih (2,5 m 2 /osobu) => 0,7 x6,0 + 0,3 x 2,5 = 4,95 m 2 na osobu. Max. obsazení přednáškového sálu osobami, vylučující výskyt shromažďovacího prostoru ve 3.NP (VP 2): - přednáškový sál s připevněnými sedadly => max. projektovaný počet osob 134 : 1,1 = 122 (v přednáškovém sálu bude projektovaný počet osob max. 109 viz únikové cesty). => Návrh stavby předmětné knihovny nepředpokládá výskyt vnitřních shromažďovacích prostorů v žádném podlaží. Únikové cesty Výškový rozdíl úrovní podlah 1.NP a části 3.NP bude větší než 9 m => schodišťová hala i provozní schodiště musí být chráněnými únikovými cestami typu A (CHÚC A), využívanými v případě úniku osob veřejností i personálem. Větrání CHÚC A musí být řešeno podle a ČSN :2009. Ostatní únikové cesty uvnitř budovy mohou být nechráněné (NÚC). Mezní délky jediné NÚC podle tabulky 18 ČSN :2009 budou alespoň 25 m, pro více NÚC alespoň 40 m. Venkovní schodiště z vyhlídkové terasy v 5.NP a z čítárny ve 4.NP (v zimních měsících nevyužívaných) na terasu u schodišťové haly na úrovni 3.NP, bude chráněnou únikovou cestou alespoň typu A (CHÚC A) ve smyslu ustanovení ČSN :2009. Všechny únikové cesty budou osvětleny nouzovým osvětlením, provedeným v souladu s ustanovením ČSN :2009. Označení směrů úniku osob a východů na volné prostranství bude v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002 Sb. fotoluminiscenčními tabulkami o rozměru 30 x 15 cm s piktogramy dle ČSN ISO 3864, se zaručenou dobou svítivosti alespoň 30 minut. Výjimečné užití jedné únikové cesty: Součinitel a v požárních úsecích, posuzovaných podle ČSN :2009 bude a 1,0, užití jedné únikové cesty z místnosti (požárního úseku) je přípustné. Podle tabulky 17 ČSN :2009 je mezní počet osob (podle ČSN Z1), unikajících jednou únikovou cestou: z místnosti v nadzemním podlaží 100 osob z požárního úseku v nadzemním podlaží 120 osob. Na úrovni 1.NP a 2.NP povedou únikové cesty více směry => maximální obsazení místností (požárních úseků), umožňující výjimečné užití jedné únikové cesty se zjišťuje pro 3.NP: Jednací místnost - podlahová plocha v jednací místnosti bude menší než 60 m 2 (tomu odpovídá obsazení osobami méně než 40 osob podle ČSN Z1). Podle ustanovení ČSN :2009 se délka únikové cesty měří od osy dveří => z jednací místnosti budou tedy k dispozici 2 NÚC do CHÚC A. Přednáškový sál s připevněnými sedadly - podlahová plocha v přednáškovém sálu bude větší než 100 m 2 => začátek jediné únikové cesty bude v nejvzdálenějším místě sálu. Pokud přednáškový sál bude tvořit samostatný požární úsek, může být obsazen maximálně 109 osobami podle projektu (tj. 120 osobami podle ČSN Z1). Pokud přednáškový sál bude tvořit místnost v rámci požárního úseku, může být obsazen pouze 90 osobami podle projektu (tj. 100 osobami podle ČSN Z1). Upozornění: Podle ustanovení ČSN :2009 se nesmí použít jediné únikové cesty z požárního úseku, ve kterém je trvale více než 12 osob neschopných samostatného pohybu nebo osob s omezenou schopností pohybu, kromě případu, kdy se tyto osoby vyskytují jednotlivě nebo náhodně (např. kulturní zařízení) a kromě případů, kde je nejméně 90% osob schopných samostatného pohybu. Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor Ve smyslu ustanovení ČSN :2009 nesmí požárně nebezpečný prostor zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice). Stavebním pozemkem bude vnější hranice stavebních parcel KN č. 414/1, 414/2, 1983 a pozemkových parcel KN č. 1113/1 a 1113/7 k.ú. Prachatice. Za veřejné prostranství je možno považovat pozemkové parcely KN č. 1511/21, 1511/40, 1579/1 a 1588 k.ú. Prachatice. Vzdálenost východního průčelí přístavby cca 2 m od nepřekročitelné hranice stavebního pozemku (za ní jsou parcely KN č. 1113/3 a 548 v soukromém vlastnictví) limituje konstrukční řešení obvodového pláště na DP1 a zásadně omezuje velikost požárně otevřených ploch ve východním průčelí => pravděpodobné je osazení oken požárně odolných neotvíravých nebo samočinně požárně uzavíratelných (hustota tepelného toku na hranici stavebního pozemku nesmí být vyšší než 18,5 kw.m -2 ). Požárně nebezpečný prostor od padání hořících konstrukcí ze stavby, řešené v nehořlavém konstrukčním systému nevznikne. Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.2

3 Dřevěný venkovní obklad zděných obvodových stěn přístavby je nutno z důvodu nevyhovujících odstupových vzdáleností (viz ČSN :2009) vyloučit. Zásobování požární vodou Vnější odběrní místa: Vnějšími odběrními místy požární vody budou stávající provozuschopné revidované hydranty na veřejném vodovodním řadu DN 100 (nebo větší), vzdálené do 150 m od předmětné knihovny. Vnitřní odběrní místa: Osazení hadicového systému (nástěnného hydrantu) se předpokládá v požárních úsecích: 1. NP: Zádveří, vstupní hala, chodba, dětský koutek, hudební oddělení, čítárna periodik, kuchyňka, sklad Knihovna - oddělení dospělých, úklidová komora 2. NP: Knihovna - dětské oddělení s pódiem, čajová kuchyňka, výtvarná dílna Environmentální centrum, studovny, individuální studovny 3. NP: Patrová hala, jednací místnost, přednáškový sál, čajová kuchyňka Přenosné hasicí přístroje (PHP) Požadavky na vybavení požárních úseků přenosnými hasicími přístroji budou upřesněny v požárně bezpečnostním řešení v projektové dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Přístupové komunikace Stávající systém místních komunikací veřejné dopravní infrastruktury navazuje na předmětnou knihovnu a splňuje požadavky ČSN :2009 a ČSN :2010 pro příjezd vozidel požárních jednotek k budově. Nástupní plochy Výška objektu h bude větší než 12 m => u předmětné knihovny bude provedena nástupní plocha, splňující požadavky 12.4 ČSN :2009. Zásahové cesty Ve smyslu ustanovení ČSN :2009 se vnitřní zásahové cesty nepožadují. Vnějšími zásahovými cestami budou v souladu s ustanovením a) ČSN :2009 vnitřní schodiště (CHÚC A) a vnější schodiště (alespoň CHÚC A), umožňující přístup požárních jednotek na střechu. Garáž Podle ČSN :2010 se jedná o vestavěnou hromadnou garáž, určenou pro 9 vodidel skupiny 1 s kapalnými palivy. Nejvyšší počet stání v PÚ vestavěné hromadné garáže: tab. 1.2 ČSN : Ve prospěch bezpečnosti uvažován požární úsek garáže uzavřený => x = 0,25. Redukce počtu stání vlivem uzavřenosti garáže: 0,25 x 135 = 34 stání Vybavení elektrickou požární signalizací: 0,2 x 135 = 27 stání => pro 9 stání se EPS nepožaduje. Vybavení zvukovým systémem podle ČSN EN 60849: požaduje se v garážích přístupných veřejnosti. Únikové cesty: min. šířka 1,5 únikových pruhů (825 mm) jediná úniková cesta je přípustná v garáži s max. 60 stáními mezní délka jediné NÚC je 30 m Vnitřní odběrní místa požární vody: podle ČSN :2010 se nepožadují V Prachaticích, říjen 2012 Vypracoval: Ing. Zdeněk Kolouch A.4. Technické zařízení budovy A.4.1. Odkanalizování Objekt se napojí na veřejný kanalizační řad. Bude nutno provést novou kanalizační přípojku. Kanalizace se provede oddílná. Splašková kanalizace bude vedena přes revizní šachtu. Dešťová kanalizace se napojí přes retenční nádrž s revizními šachtami pro možné čištění retenční nádrže. Doporučuji osadit systém od firmy ACO. Ležatá kanalizace se provede z plastového potrubí typu KG. Odpadní potrubí se provede z novodurového potrubí typu HT od firmy např. PIPELIFE. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.2. Zásobování vodou Vodovod se napojí na stávající veřejný vodovodní řad. Měření spotřeby vody bude řešeno vodoměrem umístěným v objektu. Do objektu se osadí hydrantové skříně pro zajištění požární vody a to podle požární zprávy. Venkovní požární voda je zajištěna ze stávajících podzemních hydrantů. Vodovodní přípojka se provede z umělohmotných polyetylénových trub. Vnitřní rozvod se provede z umělohmotných trub PPr. Ohřev teplé vody Ve stojatém nepřímo vytápěném zásobníku TV, který se osadí do kotelny. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.3. Zásobování elektrickou energií Základní technické údaje elektroinstalace napájecí napěťová soustava - 3PEN, 50 Hz, 400 V / TN-C - 3NPE, 50 Hz, 400 V / TN-S ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN automatickým odpojením od zdroje stanovení základních charakteristik podle ČSN Způsob měření spotřeby elektrické energie - prostory normální Měření spotřeby elektrické energie se provede v rozvodně č.m. 009 v 1. PP v rozvaděči RE. Měření se předpokládá převodové. Umístění elektroměrového rozvaděče je podmíněno souhlasem firmy E.ON. Způsob technického řešení napájecích rozvodů Připojení objektu na síť E.ON Česká republika a.s. je řešena ve stávající přípojkové skříni, která je umístěna v ulici Ševčíkova. Z této skříně se povede hlavní domovní vedení do elektroměrového rozvaděče RE. Z elektroměrového rozvaděče se provede připojení okruhových rozvaděčů, které se umístí na všech nadzemních podlažích. Pokud se rozvaděče budou umísťovat na chráněných únikových cestách, musí být provedeny v příslušné požární odolnosti. Způsob řešení náhradních zdrojů V objektu se nenacházejí silnoproudá zařízení, která by bylo nutné napájet z náhradních zdrojů. Zálohové napájení slaboproudých rozvodů bude řešeno lokálními náhradními zdroji. Popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání Osvětlení vnitřních prostor - je navrženo podle ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 1 : Vnitřní pracovní prostory. 1) osvětlení kancelářských prostorů prostory se osvětlí zářivkovými svítidly. Intenzita osvětlení se v těchto prostorech stanovuje na 300 až 500 lx. Připojení se provede kabely CYKY uloženými pod omítkou. 2) osvětlení sociálního zařízení je navrženo zářivkovými svítidly. Ovládání bude spínači, které se umístí na stěně. Intenzita osvětlení je stanovena na 200 lx. Rozvody se provedou kabely CYKY. 3) osvětlení společných komunikací se provede žárovkovými nebo zářivkovými svítidly, které se budou ovládat spínači. Intenzita osvětlení je stanovena na 150 lx. Rozvody se provedou kabely CYKY. 4) nouzové osvětlení - na všech společných chodbách se provede nouzové osvětlení. Osvětlení se provede svítidly s vlastními zdroji. Při výpadku el. napájení se svítidla automaticky rozsvítí. Doba autonomie svítidel bude 1 hodina. Dobíjení svítidel bude automatické. Svítidla se budou montovat do výšky min. 2,2 metru. Připojení svítidel se provede na stejný jistič jako je osvětlení příslušného prostoru. Svítidla se umístí zejména: : v blízkosti všech hasicích přístrojů : u každých dveří, které mají být používány v nouzi : v blízkosti schodiště : v blízkosti každé jiné výškové nerovnosti : u nařízených únikových východů : při každé změně směru : vně a v blízkosti každého konečného východu Pro únikové cesty do 2 metrů šířky nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty. Popis technického řešení zásuvkových okruhů Zásuvkové okruhy se provedou jednofázové 16A/230V. Rozvody se provedou kabely CYKY s jištěním 1/16A char. B s předřazeným proudovým chráničem s vybavovacím proudem Ir = 3A. Popis technického řešení napojení vzduchotechniky, topení chlazení a přípravy TUV Vzduchotechnika - podle pokynů projektanta vzduchotechniky jsou navrženy přívody ke vzduchotechnickým zařízením. V garážích se provede připojení pro nucený odvod vzduchu. V kavárně se provede připojení rekuperační jednotky s elektrickým dohřevem vzduchu. V odděleních pro dospělé a pro děti se připojí podstropní ventilátory. Ve studovně a učebnách se provede připojení rekuperační jednotky s elektrickým dohřevem vzduchu. V sociálních zařízeních se připojí ventilátory pro lokální odvody vzduchu. Vytápění - v kotelně se umístí dvojice kondenzačních kotlů na zemní plyn. Kotle budou mít vlastní řídící automatiku, která zajistí řízení obou kotlů, okruhů pro vytápění a okruhů pro vzduchotechniku. Zařízení se doplní poruchovou signalizací, která bude hlídat maximální teplotu topné vody, minimální tlak vody v systému, max. teplotu v prostoru kotelny, únik plynu v kotelně, vznik CO v kotelně, případně zaplavení kotelny vodou. Vznik poruchy bude hlášen akusticky a opticky, budou odstaveny kotle. Při vzniku poruchy bude nutný zásah obsluhy, která zjistí příčinu poruchy, poruchu odstraní a uvede kotle do provozního režimu. Ohřívače TV v kotelně bude osazený stacionární ohřívač vody. U ohřívače bude umístěno cirkulační čerpadlo. Způsob uložení kabelového vedení Veškerá elektroinstalace se provede pod omítkou. Bleskosvody Objekt výrobní haly je nutné chránit před úderem blesku hromosvodovým zařízením dle souboru norem ČSN EN Uzemnění se využije stávající. Hodnota zemního odporu nemá přesáhnout 5 ohmů. V objektu se provede třístupňová ochrana proti přepětí. Hlavní ochranná přípojnice se provede v rozvodně v 1. PP. Zde se také umístí svodiče přepětí třídy B + C. Dále se drátem CY 25 mm2 provede pospojení všech vodivých konstrukcí v budově (topení, vzduchotechniky, vzduchu, rozvodu plynu, výtahu, kabelových žlabů ap.) Vypracoval v říjnu 2012 ing.luboš Doležal. A.4.4. Vytápění objektů Vytápění objektů se předpokládá plynové. Plynofikace Objekt je v současné době napojen na STL plynovod, který je vyveden do fasády objektu. Kapacita přípojky je dostatečná i pro rozšíření kapacity vytápění. Zdroj tepla Předpokládaná tepelná ztráta objektu bude cca 350 kw. Do kotelny osadit kondenzační kotle např. Od firmy Junkers jednalo by se o kaskádu závěsných kotlů, nebo stacionární kotel dvojče od firmy Ortas. Odvod spalin se provede sopouchem do stávajícího komínového tělesa, které se vyvložkuje antikorovým plechem. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu. Do kotelny se osadí i teplovodní rozdělovač a sběrač a tlaková expanzní nádoba. Trubní rozvody Hlavní trubní rozvod provést z ocelových trub. Ostatní rozvody z trub měděných. Otopná tělesa V dalším stupni projektové dokumentace by se řešilo použití otopných těles nebo možnost podlahového vytápění. V případě otopných těles by se osadila teplovodní ocelová desková tělesa v provedení VK s ventily s termostatickými hlavicemi. Regulace Regulace se dodá ekvitermní a přednostním zajištěním ohřevu teplé vody. Ohřev TV Budě zajištěn stacionárním zásobníkem teplé vody osazeným v kotelně. Vzduchotechnika Zabezpečí jednonásobnou výměnu vzduchu v kotelně. Větrání se provede buď samotížné, nebo přetlakové. Vypracoval v říjnu 2012 Jiráň Vladimír A.4.5. Vzduchotechnika ČÁST VZDUCHOTECHNIKA+ CHLAZENÍ 1) VZDUCHOTECHNIKA (VĚTRÁNÍ) Místnost Způsob větrání Množ. vzduchu Instal. el.příkon 1.PP Elektro Lokál.odvody nad střechu ,1 Ostatní Přirozené větrání okny / - 1.NP Odd.dospělých Přirozené větrání okny +podstropní cirkulační ventilátory / 0,2 Sociál.zařízení Nucené lokální odvody nad střechu ,1 vnitřní šachtou Kavárna Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 1800/ ,1 sání+výfuk vnitřní šachtou Dětský koutek Přirozené větrání okny / - Sklad RSKIS - - / - Region + zpracování - - / - 2.NP Dětské odd. + pódium Přirozené větrání okny / - +podstropní cirkulační ventilátory 0,2 Dílna dětské aktivity Přirozené větrání okny / - Provozní sklad - - / - Šatna personál, denní m. - - / - Sociál.zař.personál Nucené odvody nad střechu lokální ,1 Společné soc.zař. Nucené odvody vnitřní šachtou ,2 Kuchyňka personál Nucený odvod vnitřní šachtou ,1 Kuchyňka společná Nucený odvod vnitřní šachtou ,1 Server Nucený odvod nad střechu ,1 Studovna reg.lit. + ind. Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 450/-450 3,7 učebny sání + výfuk přidanou šachtou Xx učebna Xx rekuperační jednotka +el.dohřev / ,2 sání a výfuk přidanou šachtou Učebna 18os. + učebna 2x rekuper.jednotka + el.dohřev+ 1800/ ,2 reg.literatury sání a výfuk přidanou šachtou 3.NP Společné sociál.zařízení Nucené odvody vnitřní šachtou ,1 WC Nucený lokální odvod nad střechu -50 0,1 Čajová kuchyňka Nucený lokální odvod nad střechu Víceúčelový sál Rekuperační jednotka + el.dohřev+ 3100/ ,0 Sání a výfuk vnitřní šachtou Zasedací místnost Rekuperační jednotka + el. dohřev+ 700/-700 3,7 Celk. cca kw Pozn.: Aby nemusely být použity požární klapky na VZT potrubí (s nutností revizí a zápisů), bude vhodné požárně rozdělit prostor pro VZT jednotky a tlumiče v mezipatře (nad soc. zařízením 2.NP), vnitřní šachtu (procházející středem sociál. zařízení pater) i přidanou šachtu cca shodného průřezu (vně sociál. zařízení pater) na 3 díly. 2) CHLAZENÍ Místnost Chladící výkon Instal. el.příkon 1.PP / - 1.NP Odd.dospělých 2,8 kw 1 kw Dětský koutek +Kavárna +Internet 15,2 kw 5 kw 2.NP Server 7 kw 2,4 kw Učebny, studovny 23 kw 7,6 kw 3.NP Ředitel, účtárna, jednací místn., archiv 10 kw 3,5 kw Víceúčelový sál 13kW 4,3 kw Zasedací místnost 4 kw 1,5 kw Celk. 25,3 kw Předpokládá se použití jednotkových chlazení s venkovními jednotkami na střeše nebo na Pozn.: fasádě. Prachatice 8 / 2012 Ing. Antonín Adée A.4.6. Slaboproudé rozvody Připojení slaboproudých rozvodů na stávající sítě. Detailní řešení v dalším stupni projektové dokumentace. A.4.7. Odstraňování odpadů Nepřepokládá se likvidace žádných zvláštních nebo nebezpečných odpadů, ani neobvyklé množství. Odstraňování odpadů se předpokládá v rámci městského odpadového hospodářství. A.4.8. Ostatní problémy, podmiňující investice Nejsou známy žádné další problémy související s rekonstrukcí areálu, ani podmiňující investice. V Prachaticích, říjen.2012 Ing. arch. Jakub Nepustil Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice / studie / říjen 2012 / investor: Město Prachatice / návrh: ing.arch. Jakub Nepustil, Matěj Nepustil průvodní zpráva / A.3

4 fotodokumentace stávajícího stavu / výkres: B.1

5 /2 1113/8 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory knihovny interier prostory knihovny exterier komunikace pro motorová vozidla komunikace pro pìší sjízdný chodník zatravnìná plocha støední a vysoká zeleò 380/3 1113/7 1113/1 vjezd zásobování vjezd garáže 380/1-1,450 vstup zamìstnanci -0, /3 414/1 309 ul. Požárníkù 1. podzemní podlaží -3, ,10 m n.m. vstup návštìvníci 1. nadzemní podlaží +/-0, /2 ul. Ševèíkova / situace parter / 1:200 / výkres: B.3

6 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží -1, , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace , ,800-3,150-3,150-3,150-3,150 Legenda místností 001 garáže 002 schodiš ová hala 003 osobní výtah 004 nákladní výtah na knihy 005 sklad knih 006 sklad knih 007 kotelna 008 provozní schodištì rozvadìè elektro 010 sklad nábytku 011 pøíjezdová komunikace zásobování, parkování pùdorys 1. P.P. / 1:100 / výkres: B.4

7 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží -1, kola, koèárky , ,850 +/-0, /-0,000 +/-0, Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace Legenda místností 101 zádveøí 102 vstupní hala, centrální pult, kavárna, internet 103 hudební oddìlení 104 schodiš ová hala 105 osobní výtah 106 nákladní výtah na knihy 107 WC ženy umývárna 108 WC ženy pøedsíòka 109 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 112 WC muži umývárna 113 WC muži pøedsíòka, pisoir 114 WC muži WC muži úklidová komora 117 vnitøní VZT šachta 118 oddìlní dospìlých 119 èítárna periodika 120 kuchyòka 121 sklad 122 úklidová komora 123 dìtský koutek 124 chodba 125 vstup zamìstnanci, provozní schodištì 126 sklad knih 127 pøíjem, zpracování, region RSKIS 128 venkovní terasa pùdorys 1. N.P. / 1:100 / výkres: B.5

8 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,150 +2, ,250 +4, , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace 236 Legenda místností 201 dìtské oddìlení 202 regionální literatura, studovna 203 èajová kuchyòka 204 schodiš ová hala 205 osobní výtah 206 nákladní výtah na knihy 207 WC ženy umývárna 208 WC ženy pøedsíòka 209 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 212 WC muži umývárna 213 WC muži pøedsíòka, pisoir 214 WC muži WC muži úklidová komora 217 vnitøní VZT šachta 218 server 219 provozní schodištì 220 výtvarná dílna 221 terasa 222 kuøácká terasa 223 chodba 224 šatna zamìstnanci 225 pøedsíòka 226 WC 227 umývárna 228 kuchyòka 229 denní místnost 230 provozní sklad variabilní prostor 231 environmentální centrum 232 individuální studovna 233 individuální studovna 234 studovna 235 studovna 236 atrium 237 atrium pùdorys 2. N.P. / 1:100 / výkres: B.6

9 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží , , , , Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace zatravnìná støecha Legenda místností 301 pøednáškový sál 302 patrová hala 303 jednací místnost 304 schodiš ová hala 305 osobní výtah 306 nákladní výtah na knihy 307 WC ženy umývárna 308 WC ženy pøedsíòka 309 WC ženy WC ženy WC bezbarierové 312 WC muži umývárna 313 WC muži pøedsíòka, pisoir 314 WC muži WC muži úklidová komora 317 vnitøní VZT šachta 318 èajová kuchyòka 319 provozní archiv 320 provozní schodištì 321 chodba 322 pøedsíòka 323 WC zamìstnanci 324 pøíruèní provozní archiv 325 kanceláø úètárna 326 kanceláø vedení knihovny 327 jednací místnost 328 terasa 329 vnìjší VZT šachta 330 zatravnìná pochozí støecha 331 jednotky chlazení pùdorys 3. N.P. / 1:100 / výkres: B.7

10 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,350 +9,510 +8,300 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace zatravnìná støecha Legenda místností 401 vnìjší schodištì 402 èítárna pùdorys 4. N.P. / 1:100 / výkres: B.8

11 tera s a 1. podzemní podlaží 1. nadzemní podlaží 2. nadzemní podlaží 3. nadzemní podlaží 4. nadzemní podlaží 5. nadzemní podlaží ,650 +9,510 +8,300 Legenda výkresu konstrukce pùvodní konstrukce navrhované konstrukce k odstranìní prostory interier /vyhlídková plošina/ prostory exterier nábytkové vybavení zaøizovací pøedmìty vertikální komunikace Legenda místností 501 vnìjší schodištì 502 vyhlídková terasa pùdorys 5. N.P. / 1:100 / výkres: B.9

12 +16,650 5.N.P. +16,650 5.N.P. +13,350 4.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +7,650 +8,300 støecha +5,950 +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +2,250-1,450-0,850 +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. øez 1 varianta A øez 2 varianta A -3,150 1.P.P. +16,650 5.N.P. +16,650 5.N.P. +13,350 4.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +9,510 3.N.P. +7,650 +8,300 støecha +5,950 +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +4,250 2.N.P. +2,250-1,450-0,850 +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. +/-0,000 1.N.P. øez 1 varianta B øez 2 varianta B -3,150 1.P.P øezy / 1:200 / výkres: B.10

13 KNIHOVNA pohled severozápadní pohled jihovýchodní pohled severovýchodní pohled jihozápadní pohledy var.a / 1:200 / výkres: B.11

14 varianta A varianta A varianta B varianta B vizualizace modelu / výkres: B.13

15 model varianta A pohled z ulice Jánské variantaa detail obvodového pláštì varianta A pohled z ulice Ševèíkovy varianta A vizualizace exteriér var. A / výkres: B.14

16 vstupní hala oddìlení dospìlých centrální schodištì vstupní hala - centrální pult vizualizace interiér var. A / výkres: B.16

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Investor: Stupeň dokumentace: Projektant: SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 646/13, 614 00 Brno

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE

STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE STUDIE VYUŽITELNOSTI STRÁŽNICE MILÍČOV ARCH. STUDIE Obsah: A. Textová část Průvodní zpráva B. Domovní instalace zdravotechniky C. Investiční náklady D. Výkresová část 1. Situace-širší vztahy 1:1000 2.

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Investor: Stavba: Místo: Stupeň: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, PSČ 691

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU

KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU KOMERČNÍ AREÁL NÁCHODSKÁ 118, JAROMĚŘ PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ, VÝROBU A VÝSTAVBU 1/26 HISTORIE Areál byl postaven roku 1928 jako přádelna bavlněné česané příze. V roce 1974 byl celý objekt kompletně stavebně

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Návrh nového otopného systému po zateplení obálky budovy ZŠ a MŠ v Loukovci. Jedná se o přízemní objekt o ploše 775 m 2 s plochou střechou.

Návrh nového otopného systému po zateplení obálky budovy ZŠ a MŠ v Loukovci. Jedná se o přízemní objekt o ploše 775 m 2 s plochou střechou. ZŠ ŽELEŠICE Investor: Obecní úřad Želešice Termín realizace: 2010 Hodnota zrealizovaného díla: 17 200 000,- Součástí projektové dokumentace byl návrh architektonického řešení a celková rekonstrukce otopného

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více