Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci."

Transkript

1 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z titulu čerpání úvěru ani není nutné příděl do fondu oprav navyšovat. Orientační tabulka výpočtu měsíční anuitní splátky úvěru ve výši 1 milion korun: Fixní Splatnost úroková sazba 5 let 10 let 15 let 20 let 4,0 % p. a Kč Kč Kč Kč 4,5 % p. a Kč Kč Kč Kč 5,0 % p. a Kč Kč Kč Kč 5,5 % p. a Kč Kč Kč Kč 6,0 % p. a Kč Kč Kč Kč Postup při výpočtu měsíční anuity při různé výši úvěru: a) 3 mil. Kč, splatnost 15 let, úr. sazba 4,5 % = příslušná anuita x 3 (konkrétně x 3 = Kč) b) 0,6 mil. Kč, splatnost 15 let, úr. sazba 4,5 % = příslušná anuita x 0,6 (konkrétně x 0,6 = Kč) Bližší informace o uvedených produktech a službách vám poskytne kterákoli pobočka ČSOB nebo je naleznete na internetové adrese Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci. Československá obchodní banka, a. s. Člen skupiny KBC Radlická 333/150, Praha 5 Infolinka Vydáno: 12/2011 Infolinka

2 Víme, co váš dům potřebuje ČSOB díky bohatým zkušenostem s finanční obsluhou bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) přesně ví, jaké jsou požadavky těchto klientů na využívání bankovních produktů a služeb. Tyto zkušenosti ČSOB průběžně promítá do své nabídky a parametry oblíbených produktů neustále vylepšuje. Pro lepší přehlednost všechny své služby a produkty pro tyto subjekty shrnula do uceleného programu, který poskytuje zástupcům BD a SVJ základní orientaci ve finančním světě. ČSOB je z pohledu vedení platebního styku mateřskou bankou pro více než třetinu všech BD a SVJ v ČR, a proto detailně zná jejich potřeby. Svým klientům nabízí speciální typ běžného účtu s názvem ČSOB Družstevní konto, jehož výhod využívá již téměř klientů. Zároveň je nejaktivnější bankou v oblasti poskytování úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví BD nebo ve správě SVJ. ČSOB pomohla získat úvěrové prostředky na revitalizaci více než bytových domů a přispěla tak ke zkvalitnění bydlení několika desítek tisíc domácností. Poskytla více než třetinu z celkového objemu úvěrů, které jsou dotačně podporovány z Programu Panel. Uplatňuje speciální úvěrovou metodiku, která plně akceptuje specifika hospodaření BD a SVJ a dotační politiky státu. ČSOB v současné době nabízí úvěry pro BD a SVJ, jejichž parametry plně odpovídají aktuálním požadavkům BD a SVJ na tento typ úvěrů. ČSOB má za cíl nenabízet pouze jednotlivé produkty, ale naopak doporučit svým klientům optimální a komplexní řešení finančních otázek spojených se správou jejich bytových domů. ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Program je souhrnem bankovních produktů a služeb, které ČSOB připravila výhradně pro klienty z řad bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Představuje ucelenou nabídku šitou na míru potřebám BD a SVJ a komplexně pokrývá celou problematiku spojenou s finanční stránkou správy bytového fondu. Doporučuje optimální variantu zajištění bezpečného a spolehlivého platebního styku ve spojení s nadstandardním zhodnocováním zůstatku na účtu. Informuje o alternativních způsobech zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. Upozorňuje na možnost komfortní obsluhy běžného či spořicího účtu pomocí elektronického bankovnictví a na další výhody s tím spojené. Nabízí poskytnutí dlouhodobých úvěrových zdrojů na financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví BD nebo ve správě SVJ nyní za velmi atraktivních podmínek. Využívá klienty velmi ceněný poradenský nástroj s označením Kalkulačka úspor, který umožňuje namodelovat optimální nastavení parametrů úvěru. Představuje výrazně inovované a cenově zvýhodněné pojištění nemovitosti s názvem Náš dům. Byl vytvořen nejen pro téměř klientů ČSOB z řad BD a SVJ, ale pro všechny subjekty tohoto typu v celé ČR. Klade si za cíl dále posílit postavení ČSOB jako dosud nejúspěšnější banky na tuzemském trhu v oblasti obsluhy BD a SVJ. 2 3

3 Konto právě pro vás ČSOB Družstevní konto ČSOB Družstevní konto je balíček cenově a úrokově zvýhodněných produktů a služeb, který uspokojí všechny základní potřeby v oblasti platebně zúčtovacího styku. Je určen výhradně pro BD a SVJ a jeho hlavní částí je nadstandardně úročený běžný účet. Přispívá k optimálnímu zhodnocování volných finančních prostředků. Přináší výhody při využití dalších produktů a služeb, jako jsou ČSOB Cash pooling či ČSOB BusinessBanking 24. V rámci jedné ceny zahrnuje: - zřízení a vedení běžného účtu v Kč, - zasílání výpisů měsíčně poštou nebo elektronicky, - zřízení trvalého příkazu, inkasa, svolení k inkasu včetně SIPO, - zřízení služby ČSOB Linka 24, - měsíční poplatek za užívání služby ČSOB Linka 24, - zřízení služby ČSOB InternetBanking 24 (popř. ČSOB BusinessBanking 24), - měsíční poplatek za užívání služby ČSOB InternetBanking 24 (popř. ČSOB BusinessBanking 24), - standardní roční obnovu bezpečnostního certifikátu, - vydání a vedení jedné mezinárodní platební embosované karty typu Classic, - zřízení a vedení účtu termínovaného vkladu, - zvýhodněné úročení zůstatku běžného účtu. Úročení ČSOB Družstevního konta Nedílnou součástí konta je zvýhodněné pětipásmové úročení zůstatku běžného účtu. Běžný účet je úročen vyhlašovanými úrokovými sazbami, do jejichž výše banka pružně promítá vývoj ceny peněz na finančním trhu. Úrokové sazby na běžném účtu jsou tak ve vyšších pásmech srovnatelné se sazbami termínovaných vkladů. Účet je úročen denně, úroky jsou připisovány na konci každého čtvrtletí. Jednotlivá pásma jsou úročena na základě aktuálního zůstatku finančních prostředků na účtu. Zůstatek na účtu: do 1 mil. Kč 0,3 % p. a. od 1 mil. Kč 0,5 % p. a. od 5 mil. Kč 0,6 % p. a. od 15 mil. Kč 0,7 % p. a. od 30 mil. Kč 0,8 % p. a. (Jedná se o vyhlašované úrokové sazby platné k ) Úrokové výnosy z vkladů na ČSOB Družstevním kontu (na rozdíl od úrokových výnosů z termínovaných vkladů a spořicích účtů) se u SVJ nezapočítávají do daňového základu! ČSOB od zavedení tohoto produktu do prodeje (v roce 2003) ani jednou nezměnila hranice pásem a zachovává nadstandardní výši jejich úročení. To je jeden z hlavních důvodů, proč výhod ČSOB Družstevního konta v současné době využívá téměř klientů. 4 5

4 Alternativní způsoby zhodnocení finančních prostředků Spořicí účty a termínované vklady ČSOB Spořicí účet pro podnikatele Uložení peněz na kratší období s možností průběžného vkládání a s vysokou likviditou. ČSOB Termínovaný vklad Bezpečné uložení jednorázově vložených peněz vhodné spíše pro delší období. Podílové fondy Potřebám BD a SVJ nejlépe vyhovují speciální fondy pro institucionální klienty: KBC Money ALPHA Vhodný pro kratší investiční horizont do 3 měsíců, pravidelný výnos každý měsíc formou dividendy, pro investice od 1 milionu korun, bez vstupních poplatků. KBC Money OMEGA Vhodný pro investiční horizont od 3 měsíců do 1 roku, výběr mezi kapitálovým výnosem nebo dividendou, bez vstupních poplatků. ČSOB Institucionální Státních dluhopisů Vhodný pro horizont od 6 měsíců pro investory se zájmem o velmi konzervativní portfolio se silným důrazem na jistoty státních dluhopisů ČR. Výplata výnosu jednou ročně formou dividendy. ČSOB Institucionální Nadační Dominantní dluhopisová část portfolia využívá vedle státních i kvalitní bankovní a podnikové dluhopisy, omezenou část lze doplňkově investovat také do akcií. Výnos obvykle přesahuje zhodnocení uvedených konzervativnějších fondů, dividenda se vyplácí jednou ročně. Elektronické bankovnictví Pro rychlou, snadnou a bezpečnou obsluhu vašich účtů ČSOB nabízí několik druhů elektronického bankovnictví. Všechny se vyznačují vysokým komfortem obsluhy, jednoduchostí a nadstandardním zabezpečením prováděných transakcí. S jejich pomocí máte nepřetržitý přístup ke svým účtům. Využívání kanálů elektronického bankovnictví přináší i výrazné finanční zvýhodnění elektronického platebního styku oproti zadávání příkazů přes pobočku. BD a SVJ nejvíce využívají: ČSOB Linka 24 Je určena pro klienty nevlastnící počítač, kteří preferují komunikaci s klientským pracovníkem banky po telefonu. Jejím prostřednictvím lze realizovat základní finanční služby (zjišťování zůstatku a pohybů na účtu, zadávání příkazů). Služba je zabezpečena identifikačním číslem, heslem a PIN. ČSOB InternetBanking 24 Účet lze ovládat 24 hodin denně z jakéhokoli počítače připojeného na internet. Prostřednictvím služby lze realizovat většinu požadovaných finančních služeb (zjišťování zůstatku a pohybů na účtu, zadávání jednorázových či trvalých příkazů k úhradě či inkasu apod.). Ochrana dat je zabezpečena šifrováním přenosu dat. Každá platba je navíc potvrzována unikátním SMS klíčem nebo certifikátem. ČSOB BusinessBanking 24 Online Je obdobou InternetBankingu, ale nabízí navíc správu více účtů z jednoho místa. Službu lze přímo napojit na firemní účetní systém. Autorizace až dvěma podpisy. Vysoký stupeň zabezpečení je dán nutností použít certifikát uložený na čipové kartě. Má-li BD či SVJ založeno ČSOB Družstevní konto, je v jeho ceně již obsažen bezplatný přístup ke všem výše uvedeným službám elektronického bankovnictví. Podnikové směnky nebo dluhopisy Investování přímo do podnikových směnek či dluhopisů emitovaných vysoce bonitními společnostmi ze skupiny ČSOB (např. ČSOB Leasing, ČSOB Factoring), nabízející jisté výnosy nad úrovní tržních depozitních sazeb. 6 7

5 Rozumíme vašim potřebám Jaký úvěr BD a SVJ potřebují BD a SVJ vždy hospodaří specifickým způsobem. Základním principem je však pokrýt náklady spojené s provozem domu příjmy od jednotlivých družstevníků či vlastníků. To je důvod, proč mají i specifické požadavky na parametry bankovního úvěru. Úvěr proto musí mít: Přijatelné měsíční splátky (v závislosti na délce splatnosti a úrokové sazbě). Dostatečně dlouhou splatnost (čím delší splatnost, tím nižší měsíční splátka). Relativně nízkou úrokovou sazbu, nejlépe zafixovanou na delší období (není nutné průběžně měnit výši příspěvků do fondu oprav). Možnost postupného čerpání úvěru (platit úroky pouze z vyčerpané části úvěru). Přijatelnou formu zajištění (nesmí být administrativně náročná a nákladná, musí být výběr z několika možností). Využití výhod anuitního splácení (výše anuity je stále stejná a umožňuje tak jednodušší rozepsání celkové splátky mezi jednotlivé družstevníky a vlastníky). Možnost kombinovat úvěr s dotací k úrokové sazbě v rámci Programu Panel (sníží celkové náklady spojené s úvěrem). Minimální poplatky spojené s poskytnutím úvěru. Parametry úvěrů ČSOB Díky dlouholetým zkušenostem s úvěrováním BD a SVJ jsme upravili nabídku úvěrů tak, aby jejich podmínky plně odpovídaly požadavkům našich klientů. Mezi hlavní parametry patří: Dlouhodobá splatnost úvěru až 20 let. Příznivá úroková sazba (pohyblivá nebo fixní). Přijatelná forma zajištění úvěru. Jednorázové či postupné čerpání úvěru. Úvěrem lze profinancovat až 100 % rozpočtových nákladů investice. Výběr způsobu splácení (rovnoměrné, progresivní či anuitní). Možnost kombinace úvěru s produkty ČMZRB v rámci Programu Panel (dotace, záruka). Zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti zajistí a zaplatí banka, nikoli klient. Úvěry od ČSOB jsou vhodné k financování všech druhů investičních akcí (výměna oken, komplexní zateplení, sanace výtahů apod.), ale lze je využít i k úhradě kupní ceny nemovitosti nabývané bytovým družstvem v rámci privatizace komunálního bytového fondu. ČSOB nově umožňuje: Použít úvěr i na pořízení nové kotelny, tepelného čerpadla, solárního ohřevu vody či na refinancování úvěrů dříve poskytnutých jinou bankou či stavební spořitelnou. Převést úvěr na opravu či rekonstrukci z BD jako původního vlastníka domu na nově vzniklé SVJ (a to i v případě, kdy BD čerpalo dotaci Panel dotace zůstává zachována). Přiměřené požadavky na rozsah podkladů, které je nutno předložit spolu se žádostí o úvěr. To vše bez povinnosti předložení znaleckého posudku o ceně úvěrované nemovitosti. 8 9

6 Úrokové sazby na míru Úrokové sazby Nabízíme úrokovou sazbu ve třech variantách: 1. Úroková sazba PRIBOR + pevná marže v % (úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) - Nejlevnější varianta, ale riziko pohybu sazby (vliv změn PRIBORu). - Vhodné pro klienty, kteří očekávají, že budou provádět mimořádné splátky. - Anuitní splácení je možné pouze při využití ročního PRIBORu. 2. Fixní sazba na celou dobu splatnosti (úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) - Nejdražší varianta, ale jistota stability sazby. - Vhodné v případě, kdy klient nechce úvěr předčasně splácet. 3. Fixní sazba s částečnou fixací (např. na prvních 5 let) (úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) - Střední varianta; stabilita sazby na určitou dobu. - Předčasné splátky jsou bez rizika sankce možné v termínu ukončení platnosti úrokové sazby. Z naší zkušenosti v ČSOB vyplývá, že převážná většina BD a SVJ upřednostňuje fixní úrokové sazby. Kromě stálosti úrokové sazby po delší časové období jim fixní sazba umožňuje současně využít všech výhod anuitního splácení úvěru. Ve srovnání s předchozími lety se úrokové sazby v roce 2012 pohybují na opravdu velice nízké úrovni. Poznámka: PRIBOR je úroková sazba vyjadřující cenu peněžních prostředků na mezibankovním trhu, vyhlašovaná Českou národní bankou (denně publikováno v Hospodářských novinách). Podmínky úvěrování Obecné podmínky úvěrování: Dobrá platební kázeň (minimum neplatičů a pohledávek po lhůtě splatnosti). Přiměřená výše přídělu do fondu oprav. Kvalitně vedené účetnictví. Historie min. 1 rok. Vedení peněžních toků přes účet u ČSOB. Specifická kritéria úvěrování: Bytová družstva Přijetí úvěru a způsob jeho zajištění majetkem BD (zástavou nemovitosti, biankosměnkou) je třeba schválit na členské schůzi či shromáždění delegátů BD podle stanov, tj. zpravidla nadpoloviční většinou. V případě zajištění úvěru zástavou domu je nutný předchozí písemný souhlas většiny členů BD nájemců bytů v daném domě a následně schválení na členské schůzi či shromáždění delegátů BD. Společenství vlastníků jednotek Provedení konkrétní investiční akce musí schválit shromáždění vlastníků minimálně 75% většinou všech vlastníků jednotek (v případě podstatných změn stavby, vnitřního uspořádání domu či změn podílů na spol. částech domu je třeba, aby rozhodnutí shromáždění bylo schváleno všemi vlastníky jednotek). S přijetím úvěru musí vyslovit souhlas shromáždění vlastníků podle stanov, tj. zpravidla nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Poznámka: Banka akceptuje možnost, kdy jednotlivec složí svou alikvotní část na nákladech akce předem (nepodílí se pak na splácení ani zajištění úvěru)

7 Poradíme optimální dobu splatnosti Požadované zajištění úvěrů Požadavek banky na zajištění úvěru vychází z budoucí celkové průměrné zadluženosti na 1 bytovou jednotku v úvěrovaném objektu (průměrná zadluženost na byt = úvěr / počet bytů v objektu). Bytové družstvo: Celková zadluženost v průměru na 1 byt do Kč zástava úvěrované nemovitosti nebo biankosměnka bytového družstva nebo bankovní záruka od ČMZRB (min. za 70 % úvěru) nebo ručitelská prohlášení družstevníků (popř. i vlastníků) (každý ručí pouze do výše alikvotního podílu připadajícího na jeho byt) Společenství vlastníků jednotek: Celková zadluženost v průměru na 1 byt do Kč úvěr je poskytován bez zajištění Kalkulačka úspor S cílem dále zkvalitňovat obsluhu klientů z řad BD a SVJ používá ČSOB unikátní nástroj s názvem Kalkulačka úspor, který umožňuje: Namodelovat doporučenou délku splatnosti úvěru podle klientovy představy o maximálně přijatelné výši měsíční splátky. Stanovit výši měsíční anuitní splátky při zvolené úrokové sazbě. Vypočítat očekávané úrokové náklady za celou dobu splatnosti úvěru. Kvantifikovat, jaký objem dotací lze získat v rámci Programu Panel za celou dobu splatnosti úvěru. Stanovit, jaká výše měsíční splátky úvěru připadá v průměru na 1 byt. Odhadnout očekávanou výši úspor nákladů na vytápění. Určit, kolik by mělo činit celkové průměrné měsíční zatížení splátkou úvěru před odečtem a po vlivu dotací a možných úspor nákladů na vytápění. Výsledné údaje jsou uváděny nejen v přepočtu na 1 byt, ale i na 1 m 2 podlahové plochy bytů. Klientem zvolené varianty lze vytisknout přímo v pobočce ČSOB. Výstup z tohoto nástroje obsahuje veškeré základní ekonomické údaje, které klient potřebuje ke správnému rozhodnutí o optimálním nastavení parametrů úvěru. Současně poslouží při přesvědčování ostatních družstevníků či vlastníků o přínosech uvažované investice a o přijatelnosti finančního zatížení spojeného s jejím krytím úvěrovými prostředky. Pozn.: U malých BD a SVJ, tvořených jedním objektem, je požadováno dozajištění formou blokace peněžních prostředků na účtu klienta ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční splátky jistiny úvěru a úroku

8 Vzorový příklad Informace od klienta: SVJ, 26 bytů. Podlahová plocha bytů m 2. Měsíční příděl do fondu oprav Kč (tj. 25 Kč/m 2 ). Náklady připravované investiční akce Kč. Náklady na teplo v r = Kč (958 GJ; 625 Kč/GJ). Projektem předpokládaná úspora nákladů na vytápění = 40 %. Bude podána žádost o dotaci Panel (2,5 %). Požadavek klienta: Požadován úvěr na komplexní zateplení, výměnu oken, opravu střechy a výměnu výtahu ve výši Kč (tj. průměrně Kč/byt). Max. přijatelná výše měsíční splátky úvěru Kč (tj. 20 Kč/m 2 ). Fixní úroková sazba na celou dobu splatnosti. Vlastní zdroje Kč. Anuitní splácení. Doporučit optimální dobu splatnosti. ČSOB nabídnuté parametry úvěru: Úroková sazba 4,5 % (fixace na celou dobu splatnosti). Celková splatnost 14 let. Výše měsíční anuitní splátky Kč. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Další informace z Kalkulačky úspor: Výše celkové dotace Panel = Kč (5 058 Kč/měsíc). Reálné měsíční zatížení při započtení vlivu dotace Panel = Kč. Možná úspora nákladů na vytápění po rekonstrukci = Kč/měsíc. Reálné měsíční zatížení při započtení vlivu dotace Panel a úspor nákladů na vytápění po rekonstrukci = Kč (v průměru 336 Kč/byt). Náš dům pojištění bytových domů Hodnota bytového domu se každý rok mění. Pokud je provedena jeho komplexní rekonstrukce, objekt se jednorázově zhodnotí až o několik desítek procent původní ceny. Snadno pak může nastat podpojištění, tj. stav, kdy je pojistná částka stanovená pojistníkem nižší než skutečná pojistná hodnota pojištěné věci. Pro vlastníky to může znamenat, že pojišťovna jim při pojistné události sníží pojistné plnění. To je pádný důvod včas přehodnotit stávající pojistnou smlouvu. Pojištění Náš dům Zajistí rychlé finanční řešení nepříznivých důsledků způsobených všemi běžnými škodami přicházejícími v úvahu u bytového domu. Komplexní nabídka pojištění rizik zahrnuje nejen klasická rizika, jakými jsou požár, exploze plynu, vichřice, povodeň, záplava, tíha sněhu, poškození kroupami, pád stromu, ale i další specifické škody: vandalismus zejména poškození domovních zvonků, sprejerství či rozbití vchodových dveří (pachatel nemusí být zjištěn), případy přepětí a zkratu na elektromotorech včetně výtahů, krádež domovního příslušenství (např. hasicích přístrojů). K základnímu pojištění proti živelním škodám získáte zdarma: asistenční služby, pojištění skel proti všem rizikům, úhradu nákladů na náhradní ubytování v případě neobyvatelnosti bytů, možnost pojištění výtahů pro případ technické poruchy. V pojištění odpovědnosti za škodu je automaticky zahrnuta: odpovědnost za následné finanční škody, odpovědnost členů výboru SVJ nebo pověřeného vlastníka

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Využijte úvěr s dotací

Využijte úvěr s dotací ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí

Rekonstrukce domu je investice, která se vám vyplatí ČSOB Úvěry pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 9. 2015 OBSAH A ÚČTY A PLATBY Osobní konta Platební karty Tuzemský a zahraniční platební styk Elektronické bankovnictví B ÚVĚRY Spotřebitelské

Více

Retailové produkty vybraných bank České republiky

Retailové produkty vybraných bank České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Retailové produkty vybraných bank České republiky Jak správně zvolit produkty nabízené bankami ČR Bakalářská práce Autor: Eva Knapová Bankovní

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. září 2007 1/26 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice září 2007 1/26 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 6 PRODUKTY

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest

Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest VŠE, Fakulta informatiky a statistiky Informační studie: Průzkum trhu s hypotékami uskutečněný na zakázku časopisu spotřebitelů Dtest Autoři: Miloš Maryška, Hanka Steinová, Karel Svrček, Jan Zubíček Praha,

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Comparison of quality bank services in choice banks Bakalářská práce Vedoucí

Více

Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Tomáš Ponížil

Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Tomáš Ponížil Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Tomáš Ponížil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. V

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. březen 2006 1/22

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. březen 2006 1/22 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice březen 2006 1/22 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE k nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení

Více