Spočítejte si splátku sami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spočítejte si splátku sami"

Transkript

1 ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z titulu čerpání úvěru ani není nutné příděl do fondu oprav navyšovat. Orientační tabulka výpočtu měsíční anuitní splátky úvěru ve výši 1 milion korun: Fixní Splatnost úroková sazba 5 let 10 let 15 let 20 let 3,0 % p. a Kč Kč Kč Kč 3,5 % p. a Kč Kč Kč Kč 4,0 % p. a Kč Kč Kč Kč 4,5 % p. a Kč Kč Kč Kč 5,0 % p. a Kč Kč Kč Kč Postup při výpočtu měsíční anuity při různé výši úvěru: a) 3 mil. Kč, splatnost 15 let, úr. sazba 4,5 % = příslušná anuita x 3 (konkrétně x 3 = Kč) b) 0,6 mil. Kč, splatnost 15 let, úr. sazba 4,5 % = příslušná anuita x 0,6 (konkrétně x 0,6 = Kč) Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci Bližší informace o uvedených produktech a službách vám poskytne kterákoli pobočka ČSOB nebo je naleznete na internetové adrese Československá obchodní banka, a. s. Člen skupiny KBC Radlická 333/150, Praha 5 12/

2 Víme, Zvolte co si váš dům prověřené potřebuje ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ ČSOB díky bohatým zkušenostem s finanční obsluhou bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) přesně ví, jaké jsou požadavky těchto klientů na využívání bankovních produktů a služeb. Tyto zkušenosti ČSOB průběžně promítá do své nabídky a parametry oblíbených produktů neustále vylepšuje. Pro lepší přehlednost všechny své služby a produkty pro tyto subjekty shrnula do uceleného programu, který poskytuje zástupcům BD a SVJ základní orientaci ve finančním světě. ČSOB je z pohledu vedení platebního styku mateřskou bankou pro více než třetinu všech BD a SVJ v ČR, a proto detailně zná jejich potřeby. Svým klientům nabízí speciální typ běžného účtu s názvem ČSOB Družstevní konto, jehož výhod využívá již téměř klientů. Zároveň je nejaktivnější bankou v oblasti poskytování úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví BD nebo ve správě SVJ. ČSOB pomohla získat úvěrové prostředky na revitalizaci téměř bytových domů a přispěla tak ke zkvalitnění bydlení několika desítek tisíc domácností. Poskytla více než třetinu z celkového objemu úvěrů čerpaných BD a SVJ v ČR v posledních deseti letech na tento účel. Uplatňuje speciální úvěrovou metodiku, která plně akceptuje specifika hospodaření BD a SVJ a dotační politiky státu. ČSOB v současné době nabízí úvěry pro BD a SVJ, jejichž parametry plně odpovídají aktuálním požadavkům BD a SVJ na tento typ úvěrů. ČSOB má za cíl nenabízet pouze jednotlivé produkty, ale naopak doporučit svým klientům optimální a komplexní řešení finančních otázek spojených se správou jejich bytových domů. ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Program je souhrnem bankovních produktů a služeb, které ČSOB připravila výhradně pro klienty z řad bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Představuje ucelenou nabídku šitou na míru potřebám BD a SVJ a komplexně pokrývá celou problematiku spojenou s finanční stránkou správy bytového fondu. Doporučuje optimální variantu zajištění bezpečného a spolehlivého platebního styku ve spojení s nadstandardním zhodnocováním zůstatku na účtu. Informuje o alternativních způsobech zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. Upozorňuje na možnost komfortní obsluhy běžného či spořicího účtu pomocí elektronického bankovnictví a na další výhody s tím spojené. Nabízí poskytnutí dlouhodobých úvěrových zdrojů na financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví BD nebo ve správě SVJ nyní za velmi atraktivních podmínek. Využívá klienty velmi ceněný poradenský nástroj s označením Kalkulačka úspor, který umožňuje namodelovat optimální nastavení parametrů úvěru. Představuje výrazně inovované a cenově zvýhodněné pojištění nemovitosti s názvem Náš dům. Byl vytvořen nejen pro téměř klientů ČSOB z řad BD a SVJ, ale pro všechny subjekty tohoto typu v celé ČR. Klade si za cíl dále posílit postavení ČSOB jako dosud nejúspěšnější banky na tuzemském trhu v oblasti obsluhy BD a SVJ. 2 3

3 Konto právě pro vás ČSOB Družstevní konto ČSOB Družstevní konto je balíček cenově a úrokově zvýhodněných produktů a služeb, který uspokojí všechny základní potřeby v oblasti platebně zúčtovacího styku. Je určen výhradně pro BD a SVJ a jeho hlavní částí je nadstandardně úročený běžný účet. Přispívá k optimálnímu zhodnocování volných finančních prostředků. Přináší výhody při využití dalších produktů a služeb, jako jsou ČSOB Cash pooling či ČSOB BusinessBanking 24 Online. V rámci jedné ceny zahrnuje: - zřízení a vedení běžného účtu v Kč, - zasílání výpisů měsíčně poštou nebo elektronicky, - zřízení trvalého příkazu, inkasa, svolení k inkasu včetně SIPO, - zřízení služby ČSOB Linka 24, - měsíční poplatek za užívání služby ČSOB Linka 24, - zřízení služby ČSOB InternetBanking 24 (popř. ČSOB BusinessBanking 24 Online), - měsíční poplatek za užívání služby ČSOB InternetBanking 24 (popř. ČSOB BusinessBanking 24 Online), Úročení ČSOB Družstevního konta Nedílnou součástí konta je zvýhodněné pětipásmové úročení zůstatku běžného účtu. Běžný účet je úročen vyhlašovanými úrokovými sazbami, do jejichž výše banka pružně promítá vývoj ceny peněz na finančním trhu. Úrokové sazby na běžném účtu jsou tak ve vyšších pásmech srovnatelné se sazbami termínovaných vkladů. Účet je úročen denně, úroky jsou připisovány na konci každého čtvrtletí. Jednotlivá pásma jsou úročena na základě aktuálního zůstatku finančních prostředků na účtu. Aktuální výše uplatňovaných úrokových sazeb pro jednotlivá pásma je uvedena v sazebníku poplatků. Úrokové výnosy z vkladů na ČSOB Družstevním kontu (na rozdíl od úrokových výnosů z termínovaných vkladů a spořicích účtů) se u SVJ nezapočítávají do daňového základu. ČSOB od zavedení tohoto produktu do prodeje (v roce 2003) ani jednou nezměnila hranice pásem a zachovává nadstandardní výši jejich úročení. To je jeden z hlavních důvodů, proč výhod ČSOB Družstevního konta v současné době využívá téměř klientů, přičemž v posledních pěti letech je měsíčně zakládáno přibližně sto nových kont. - standardní roční obnovu bezpečnostního certifikátu, - vydání a vedení jedné mezinárodní platební embosované karty typu Classic, - zřízení a vedení účtu termínovaného vkladu, - zvýhodněné úročení zůstatku běžného účtu. 4 5

4 Alternativní způsoby zhodnocení finančních prostředků Spořicí účty a termínované vklady ČSOB Spořicí účet pro podnikatele Uložení peněz na kratší období s možností průběžného vkládání a s vysokou likviditou. Elektronické bankovnictví Pro rychlou, snadnou a bezpečnou obsluhu vašich účtů ČSOB nabízí několik druhů elektronického bankovnictví. Všechny se vyznačují vysokým komfortem obsluhy, jednoduchostí a nadstandardním zabezpečením prováděných transakcí. S jejich pomocí máte nepřetržitý přístup ke svým účtům. Využívání kanálů elektronického bankovnictví přináší i výrazné finanční zvýhodnění elektronického platebního styku oproti zadávání příkazů přes pobočku. BD a SVJ nejvíce využívají: ČSOB Termínovaný vklad Bezpečné uložení jednorázově vložených peněz vhodné spíše pro delší období. Podílové fondy Potřebám BD a SVJ nejlépe vyhovují speciální fondy pro institucionální klienty: KBC Money ALPHA Vhodný pro kratší investiční horizont do 3 měsíců, pravidelný výnos každý měsíc formou dividendy, pro investice od 1 milionu korun bez vstupních poplatků. KBC Money OMEGA Vhodný pro investiční horizont od 3 měsíců do 1 roku, výběr mezi kapitálovým výnosem nebo dividendou, bez vstupních poplatků. ČSOB Institucionální Státních dluhopisů Vhodný pro horizont od 6 měsíců pro investory se zájmem o velmi konzervativní portfolio se silným důrazem na jistoty státních dluhopisů ČR. Výplata výnosu jednou ročně formou dividendy. ČSOB Institucionální Nadační Dominantní dluhopisová část portfolia využívá vedle státních i kvalitní bankovní a podnikové dluhopisy, omezenou část lze doplňkově investovat také do akcií. Výnos obvykle přesahuje zhodnocení uvedených konzervativnějších fondů, dividenda se vyplácí jednou ročně. ČSOB Linka 24 Je určena pro klienty nevlastnící počítač, kteří preferují komunikaci s klientským pracovníkem banky po telefonu. Jejím prostřednictvím lze realizovat základní finanční služby (zjišťování zůstatku a pohybů na účtu, zadávání příkazů). Služba je zabezpečena identifikačním číslem, heslem a PIN. ČSOB InternetBanking 24 Účet lze ovládat 24 hodin denně z jakéhokoli počítače připojeného na internet. Prostřednictvím služby lze realizovat většinu požadovaných finančních služeb (zjišťování zůstatku a pohybů na účtu, zadávání jednorázových či trvalých příkazů k úhradě či inkasu apod.). Ochrana dat je zabezpečena šifrováním přenosu dat. Každá platba je navíc potvrzována unikátním SMS klíčem nebo certifikátem. ČSOB BusinessBanking 24 Online Je obdobou InternetBankingu, ale nabízí navíc správu více účtů z jednoho místa. Službu lze přímo napojit na firemní účetní systém. Autorizace až dvěma podpisy. Vysoký stupeň zabezpečení je dán nutností použít certifikát uložený na čipové kartě. Podnikové směnky nebo dluhopisy Investování přímo do podnikových směnek či dluhopisů emitovaných vysoce bonitními společnostmi ze skupiny ČSOB (např. ČSOB Leasing, ČSOB Factoring), nabízející jisté výnosy nad úrovní tržních depozitních sazeb. Má-li BD či SVJ založeno ČSOB Družstevní konto, je v jeho ceně již obsažen bezplatný přístup ke všem výše uvedeným službám elektronického bankovnictví. 6 7

5 Rozumíme vašim potřebám Jaký úvěr BD a SVJ potřebují Parametry úvěrů ČSOB BD a SVJ vždy hospodaří specifickým způsobem. Základním principem je však pokrýt náklady spojené s provozem domu příjmy od jednotlivých družstevníků či vlastníků. To je důvod, proč mají i specifické požadavky na parametry bankovního úvěru. Úvěr proto musí mít: Přijatelné měsíční splátky (v závislosti na délce splatnosti a úrokové sazbě). Dostatečně dlouhou splatnost (čím delší splatnost, tím nižší měsíční splátka). Relativně nízkou úrokovou sazbu, nejlépe zafixovanou na delší období (není nutné průběžně měnit výši příspěvků do fondu oprav). Možnost postupného čerpání úvěru (platit úroky pouze z vyčerpané části úvěru). Přijatelnou formu zajištění (nesmí být administrativně náročná a nákladná, musí být výběr z několika možností). Využití výhod anuitního splácení (výše anuity je stále stejná a umožňuje tak jednodušší rozepsání celkové splátky mezi jednotlivé družstevníky a vlastníky). Minimální poplatky spojené s poskytnutím úvěru. Přiměřené požadavky na rozsah podkladů, které je nutno předložit spolu se žádostí o úvěr. To vše bez povinnosti předložení znaleckého posudku o ceně úvěrované nemovitosti. Díky dlouholetým zkušenostem s úvěrováním BD a SVJ jsme upravili nabídku úvěrů tak, aby jejich podmínky plně odpovídaly požadavkům našich klientů. Mezi hlavní parametry patří: Dlouhodobá splatnost úvěru až 20 let. Příznivá úroková sazba (pohyblivá nebo fixní). Přijatelná forma zajištění úvěru. Jednorázové či postupné čerpání úvěru. Úvěrem lze profinancovat až 100 % rozpočtových nákladů investice. Výběr způsobu splácení (rovnoměrné, progresivní či anuitní). Zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti zajistí a zaplatí banka, nikoli klient. Úvěry od ČSOB jsou vhodné k financování všech druhů investičních akcí (výměna oken, komplexní zateplení, sanace výtahů apod.), ale lze je využít i k úhradě kupní ceny nemovitosti nabývané bytovým družstvem v rámci privatizace komunálního bytového fondu. ČSOB nově umožňuje: Použít úvěr i na pořízení nové kotelny, tepelného čerpadla, solárního ohřevu vody či fotovoltaických článků umístěných na budově. Refinancovat úvěr původně poskytnutý jinou bankou nebo stavební spořitelnou (případnou dotaci Panel lze převést k novému úvěru, aniž by se její výše změnila). Převést úvěr na opravu či rekonstrukci z BD jako původního vlastníka domu na nově vzniklé SVJ (a to i v případě, kdy BD čerpalo dotaci Panel dotace zůstává zachována). 8 9

6 Úrokové sazby na míru Úrokové sazby Nabízíme úrokovou sazbu ve třech variantách: 1. Úroková sazba PRIBOR + pevná marže v % (úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) Nejlevnější varianta, ale riziko pohybu sazby (vliv změn PRIBORu). Vhodné pro klienty, kteří očekávají, že budou provádět mimořádné splátky. Anuitní splácení je možné pouze při využití ročního PRIBORu. 2. Fixní sazba na celou dobu splatnosti (úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) Nejdražší varianta, ale jistota stability sazby. Vhodné v případě, kdy klient nechce úvěr předčasně splácet. 3. Fixní sazba s částečnou fixací (např. na prvních 5 let) (úvěr s lineárním nebo anuitním splácením) Střední varianta; stabilita sazby na určitou dobu. Předčasné splátky jsou bez rizika sankce možné v termínu ukončení platnosti úrokové sazby. Z naší zkušenosti v ČSOB vyplývá, že převážná většina BD a SVJ upřednostňuje fixní úrokové sazby. Kromě stálosti úrokové sazby po delší časové období jim fixní sazba umožňuje současně využít všech výhod anuitního splácení úvěru. Ve srovnání s předchozími lety se úrokové sazby v roce 2013 pohybují na historickém minimu. Poznámka: PRIBOR je úroková sazba vyjadřující cenu peněžních prostředků na mezibankovním trhu, vyhlašovaná Českou národní bankou (denně publikováno v Hospodářských novinách). Podmínky úvěrování Obecné podmínky úvěrování: Dobrá platební kázeň (minimum neplatičů a pohledávek po lhůtě splatnosti). Přiměřená výše přídělu do fondu oprav. Kvalitně vedené účetnictví. Historie min. 1 rok. Vedení peněžních toků přes účet u ČSOB. Specifická kritéria úvěrování: Bytová družstva Přijetí úvěru a způsob jeho zajištění majetkem BD (zástavou nemovitosti, biankosměnkou) je třeba schválit na členské schůzi či shromáždění delegátů BD podle stanov, tj. zpravidla nadpoloviční většinou. V případě zajištění úvěru zástavou domu je nutný předchozí písemný souhlas většiny členů BD nájemců bytů v daném domě a následně schválení na členské schůzi či shromáždění delegátů BD. Společenství vlastníků jednotek Provedení konkrétní investiční akce musí schválit shromáždění vlastníků minimálně 75% většinou všech vlastníků jednotek (v případě podstatných změn stavby, vnitřního uspořádání domu či změn podílů na spol. částech domu je třeba, aby rozhodnutí shromáždění bylo schváleno všemi vlastníky jednotek). S přijetím úvěru musí vyslovit souhlas shromáždění vlastníků podle stanov, tj. zpravidla nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Poznámka: Banka akceptuje možnost, kdy jednotlivec složí svou alikvotní část na nákladech akce předem (nepodílí se pak na splácení ani zajištění úvěru)

7 Poradíme optimální dobu splatnosti Požadované zajištění úvěrů Požadavek banky na zajištění úvěru vychází z budoucí celkové průměrné zadluženosti na 1 bytovou jednotku v úvěrovaném objektu (průměrná zadluženost na byt = úvěr / počet bytů v objektu). Bytové družstvo: Celková zadluženost v průměru na 1 byt do Kč zástava úvěrované nemovitosti nebo biankosměnka bytového družstva nebo ručitelská prohlášení družstevníků (popř. i vlastníků) (každý ručí pouze do výše alikvotního podílu připadajícího na jeho byt) Společenství vlastníků jednotek: Celková zadluženost v průměru na 1 byt do Kč úvěr je poskytován bez zajištění Kalkulačka úspor S cílem dále zkvalitňovat obsluhu klientů z řad BD a SVJ používá ČSOB unikátní nástroj s názvem Kalkulačka úspor, který umožňuje: Namodelovat doporučenou délku splatnosti úvěru podle klientovy představy o maximálně přijatelné výši měsíční splátky. Stanovit výši měsíční anuitní splátky při zvolené úrokové sazbě a splatnosti. Vypočítat očekávané úrokové náklady za celou dobu splatnosti úvěru. Stanovit, jaká výše měsíční splátky úvěru připadá v průměru na 1 byt. Odhadnout očekávanou výši úspor nákladů na vytápění. Určit, kolik by mělo činit celkové průměrné měsíční zatížení splátkou úvěru před a po odečtu možných úspor nákladů na vytápění. Výsledné údaje jsou uváděny nejen v přepočtu na 1 byt, ale i na 1 m 2 podlahové plochy bytů. Klientem zvolené varianty lze vytisknout přímo v pobočce ČSOB. Výstup z tohoto nástroje obsahuje veškeré základní ekonomické údaje, které klient potřebuje ke správnému rozhodnutí o optimálním nastavení parametrů úvěru. Současně poslouží při přesvědčování ostatních družstevníků či vlastníků o přínosech uvažované investice a o přijatelnosti finančního zatížení spojeného s jejím krytím úvěrovými prostředky. Poznámka: U malých BD a SVJ, tvořených jedním objektem, je požadováno dozajištění formou blokace peněžních prostředků na účtu klienta u ČSOB ve výši dvojnásobku nejvyšší měsíční splátky jistiny úvěru a úroku

8 Vzorový příklad Informace od klienta: SVJ, 26 bytů. Podlahová plocha bytů m 2. Měsíční příděl do fondu oprav Kč (tj. 25 Kč/m 2 ). Náklady připravované investiční akce Kč. Náklady na teplo v r = Kč (958 GJ; 625 Kč/GJ). Projektem předpokládaná úspora nákladů na vytápění = 40 %. Požadavek klienta: Požadován úvěr na komplexní zateplení, výměnu oken, opravu střechy a výměnu výtahu ve výši Kč (tj. průměrně Kč/byt). Max. přijatelná výše měsíční splátky úvěru Kč (tj. 20 Kč/m 2 ). Fixní úroková sazba na celou dobu splatnosti. Vlastní zdroje Kč. Anuitní splácení. Doporučit optimální dobu splatnosti. Vyčíslit celkové úrokové náklady za celou dobu splatnosti. ČSOB nabídnuté parametry úvěru: Úroková sazba 3,6 % (fixace na celou dobu splatnosti). Celková splatnost 13 let. Výše měsíční anuitní splátky Kč. Úrokové náklady za celou dobu splatnosti Kč. Náš dům pojištění bytových domů Hodnota bytového domu se každý rok mění. Pokud je provedena jeho komplexní rekonstrukce, objekt se jednorázově zhodnotí až o několik desítek procent původní ceny. Snadno pak může nastat podpojištění, tj. stav, kdy je pojistná částka stanovená pojistníkem nižší než skutečná pojistná hodnota pojištěné věci. Pro vlastníky to může znamenat, že pojišťovna jim při pojistné události sníží pojistné plnění. To je pádný důvod včas přehodnotit stávající pojistnou smlouvu. Pojištění Náš dům Zajistí rychlé finanční řešení nepříznivých důsledků způsobených všemi běžnými škodami přicházejícími v úvahu u bytového domu. Komplexní nabídka pojištění rizik zahrnuje nejen klasická rizika, jakými jsou požár, exploze plynu, vichřice, povodeň, záplava, tíha sněhu, poškození kroupami, pád stromu, ale i další specifické škody: vandalismus zejména poškození domovních zvonků, sprejerství či rozbití vchodových dveří (pachatel nemusí být zjištěn), případy přepětí a zkratu na elektromotorech včetně výtahů, krádež domovního příslušenství (např. hasicích přístrojů). K základnímu pojištění proti živelním škodám získáte zdarma: asistenční služby, pojištění skel proti všem rizikům, úhradu nákladů na náhradní ubytování v případě neobyvatelnosti bytů, možnost pojištění výtahů pro případ technické poruchy. V pojištění odpovědnosti za škodu je automaticky zahrnuta: odpovědnost za následné finanční škody, odpovědnost členů výboru SVJ nebo pověřeného vlastníka. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Další informace z Kalkulačky úspor: Možná úspora nákladů na vytápění po rekonstrukci = Kč/měsíc. Reálné měsíční zatížení při započtení vlivu úspor nákladů na vytápění po rekonstrukci = Kč (v průměru 530 Kč/byt)

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

www.erstepremier.cz www.csas.cz

www.erstepremier.cz www.csas.cz www.erstepremier.cz www.csas.cz Vítejte ve světě nadstandardního bankovnictví Erste Premier 2 01 Co může Erste Premier udělat pro Vás? 5 02 Pro koho je Erste Premier určen? Jaká je cena za službu? 03 Jaké

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více