Ročníková práce z politologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročníková práce z politologie"

Transkript

1 Gymnázium bratří Čapků Ročníková práce z politologie 2014/2015 Zdeňka Kopecká, 2.G

2 Eutanazie 2

3 Obsah Úvod... 4 Základní informace... 5 Právo zemřít?... 6 Eutanazie a antičtí myslitelé... 8 Eutanazie v období národního socialismu v Německu... 9 Argumenty dnešní doby pohledem zpět k nacistické eutanázii Praxe eutanázie v dnešní době dle holandského modelu Kluzký svah Eutanazie Proti eutanazii Pro eutanazii Česká lékařská komora a eutanazie Anketa Závěr: Zdroje:

4 Úvod Téma eutanazie pro svoji ročníkovou práci jsem si vybrala proto, že mě velmi zajímá jedná se o nekonečně spornou záležitost, a to jak v lékařském prostředí, tak také v právnickém i politickém. V mé práci vám přináším oba úhly pohledu, jak negativní, tak také pozitivní stránky eutanázie. Doufám, že si sami uděláte obrázek po jejím přečtení. Snažila jsem se nastínit problémy, jejich řešení, ale také výhody. Věnovala jsem se i historii. Na závěr uvádím i anketu, která odpovídá na otázky, na které si po přečtení této práce snad odpovíte také. 4

5 Základní informace Slovo eutanazie pochází z řec. ευ - eu, dobrá, θάνατος - thanatos, smrt; doslova "dobrá smrt". Definuje se jako usmrcení na žádost nemocného. Usmrcení na žádost, i když se svolením poškozeného, je z hlediska českého trestního práva nedovolené a je posuzováno jako vražda. V posledních letech se v různých zemích vytvářely spolky, které se na počátku nazývaly společnostmi za legalizaci eutanazie, ale dnes, vzhledem k negativní konotaci slova eutanazie s nacismem, přejmenovávají společnosti na za právo zemřít ( right to die ). Eutanazie se dělí na aktivní eutanazii, což je eutanazie, kdy pacient sám podá žádost. Aktivní eutanázie má dvě varianty: eutanázie nevyžádaná, kdy pacient není schopen žádat o provedení eutanázie, ale kdyby mohl, tak by požádal a eutanázie nedobrovolná, která je nevyžádaná a nechtěná. Pak je také pasivní eutanázie, kdy lékař přeruší léčbu. 5

6 Právo zemřít? Nejprve se zamysleme existuje opravdu takové právo? V dnešní době se pojmem právo velice hýří a nazývá se jím vše, co by si jen člověk přál, aby měl nebo získal. To znamená například právo na zdraví, právo na dítě, právo narodit se, právo nenarodit se apod. Je pravda, že díky pokrokům medicíny dnes mnoho lidí umírá v pokročilém stáří s velkými těžkostmi a slabostmi a často jsou zcela odkázáni na pomoc jiných a už nejsou soběstační. Mnoho lidí je při těžce poškozeném mozku udržováno při životě, i když jsou na hranici mezi životem a smrtí, v bezvědomí, někdy i po dlouhou dobu. A to je jeden z důvodu, proč se začalo uvažovat o právu na smrt a také o tom, že lékaři nemusí zachraňovat život za každou cenu. V dnešní době právo, ať už z pohledu legálního nebo mravního, není identické s potřebou. Právo je určitým druhem svobody, a už Thomas Hobbes ( ) zastával takový názor, že právo by mohlo být projevem bezúhonné svobody. Práva zahrnují ale také povinnosti. Jistota smrti všech živých je naprosto nevyhnutelnou součástí života. Proč tedy požadujeme něco, co je nevyhnutelné a co je navíc považováno za zlo? Stala se skutečně pro nás smrt dobrem, abychom o ni tolik stáli, a přestala být zlem, kterému bychom se chtěli vyhnout a nad nímž bychom rádi zvítězili? Toto právo vyjadřuje pouze určitou vzrůstající deziluzi a vystřízlivění z představ, čeho všeho moderní lékařská věda dosáhne v případě prodlužování života. Mnohá léčba často neléčí a nezlepšuje stav pacienta, udržuje pouze životní funkce lidí, často ve stavu bezvědomí - kómatu, kteří mohou takto žít i desítky let. Původně tedy právo na smrt znamenalo zaručení možnosti odmítnout život udržující léčbu, která je zbytečná. Právo na smrt dnes zahrnuje ještě něco navíc. Na jedné straně zcela legální možnost odmítnout léčbu i s určitým rizikem urychlení smrti. Je však velký rozdíl mezi podřízením se smrti, když nadešel čas a když jsme vůči ní bezmocní a úmyslným zabitím. Pod název právo na smrt se tedy schovává mnoho věcí, včetně práva vybrat si způsob, načasování a okolnosti vlastní smrti podle toho, jak kdo pohlíží na nejlidštější nebo nejdůstojnější cestu k ukončení vlastního života. Pro koho by právo zemřít mělo být? Jen pro ty, kteří jsou skutečně v terminálním stavu a již nezvratně umírají? Nebo i pro ty, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí nebo jsou těžce postižení, i když dosud neumírají? Musí být mentálně kompetentní nebo ne? A co osoby, které již nejsou smrt schopni vyžadovat? Stejně záhadná otázka je, vůči komu nebo čemu by prohlašování tohoto práva mělo být zacíleno. Proto si myslím, že je velmi těžké téma rozebírat, legalizovat, nebo ho úplně nechat v zapomnění. Má mnoho otázek, na které je jasná odpověď, ale také mnoho, které se tak snadno zodpovědět nedají Sebevražda je ve většině zemí dekriminalizována a je vnímána jako něco velice nepatřičného. Takovéto právo můžeme slyšet pouze v liberálních společnostech, protože v těchto kruzích jsou práva jedince upřednostňována nade vše. V západních zemích (USA, Kanada, Velká Británie) si může každý jedinec vytvořit tzv. advance directives, living will nebo podobný produkt - znamená to určování svých záměrů a plánů předem. Známe je například vyjádření DNR = Do Not Resusciete 6

7 Neresuscitovat!, to znamená nezahajovat resuscitaci v případě zástavy důležitých životních funkcí. DNR bylo uvedeno do praxe a bylo uznáno v právu zákonném. Funguje to tak, že lidé jsou vyzýváni, aby se vyjádřili předem. Mohou také pověřit jinou blízkou osobu v případě vlastní neschopnosti. Ve formulářích určených pro předem pánovaná vyjádření jsou následující formulace: Budu-li v kómatu nebo v bezvědomí, bez naděje na zlepšení svého stavu, nechci. V klinické praxi jsou návody používány spíše tehdy, jedná-i se o ukončení léčby. 7

8 Eutanazie a antičtí myslitelé Pro klasické národy to, co bychom dnes nazvali eutanazií, neznamenalo skutek nebo metodu usmrcení nebo urychlení smrti. Základní otázka filosofů byla: Jak se postaví člověk k dobrovolné smrti? Představím pár filosofů a jejich názory: Sokratův názor na smrt se zdá být poznamenán zvláštními okolnostmi, souvisejícími s předjímáním vlastní smrti a s jeho odsouzením na smrt. Sokrates zastával názor, že strach ze smrti je něčím nemoudrým. Myslel si, že smrt je pouze spánkem, z něhož se buď nevzbudíme a tedy se nemusíme bát, anebo budeme přeneseni tam, kde budeme ve společnosti těch, kteří nás předešli a to by mělo být naopak důvodem k radosti. Platón se na eutanazii díval v zásadě negativně. Ale v případě zničující choroby by v některých případech ukončení života schvaloval. Aristoteles nesouhlasil s tímto názorem. Byl především proti ukončování života v případě těžkostí: přivodit si však smrt, abychom se vyhnuli chudobě nebo hoři lásky anebo vůbec nějakému zármutku, nenáleží člověku statečnému, nýbrž spíše zbabělci; jest totiž změkčilostí vyhýbati se protivenstvím, i nepodstupuje sebevrah smrt proto, že jest to krásné, nýbrž proto, že se vyhýbá zlu (Aristoteles, 1996, kniha třetí, 1116a). Byl toho názoru, že občané musí zůstat pro dobro státu produktivními co nejdéle. Stoikové byli pro možnost volby eutanazie tehdy, pokud život člověka již nebyl v souladu s individuálně pociťovanými potřebami a poznáním sama sebe. V Hippokratově přísaze čteme: Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mě žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. I v etickém kodexu České lékařské komory je zakotveno, že eutanazie a asistované suicidium jsou nepřípustné. Eutanazie a náboženství: V židovsko křesťanské tradici je negativní přístup k násilnému ukončování života. Židé byli vždy největšími zastánci práva na život. Povinnost zachránit život má v judaismu přednost téměř před všemi ostatními příkazy. V rámci zásad křesťanské etiky je na prvních místech uváděn princip správcovství, který uznává, že lidský život pochází od Boha a člověk je pouze jeho správcem, nikoliv vlastníkem, takže o něj musí řádně pečovat. V myšlení islámu eutanazie není přijímána jako milosrdenství, není povoleným důvodem k zabití. Život je darem od Boha a má být chráněn. I v ostatních kulturách a tradicích, jež bývají řazeny mezi náboženské, je jasně patrný nesouhlas s eutanazii. 8

9 Eutanazie v období národního socialismu v Německu V nacistické ideologii hrála jednu z hlavních rolí rasová hygiena. Hitler byl už v roce 1930 oceňován jako první vážený politik, který zabudoval rasovou hygienu jako důležitý prvek do státní politiky a byl chválen jako velký lékař německého národa. Lékařská liga národního socialismu byla založena roku 1929 a měla nemalý úspěch. Lékaři se přidávali k nacistické straně ve větším počtu než jiné profesní skupiny. V roce 1937 byli lékaři zastoupeni v SS sedmkrát více než činil průměr všech zaměstnaných mužů. Na německých univerzitách byly zakládány a podporovány ústavy, které se věnovaly rasové hygieně. Tento obor se stal vyučovacím předmětem. Podle svědectví Hitlerova lékaře Karla Brandta na Norimberském soudu s lékaři, požádal otec dítěte, které se narodilo slepé a jemuž chyběla noha a část ruky a které, dle Brandtových slov vypadalo jako idiot, písemně Hitlera, aby jej dítěte zbavil. Na základě tohoto případu zahájil Hitler dětský program eutanazie. V srpnu 1939 nařídil ministr vnitra, aby byli evidováni všichni novorozenci, kteří byli podezření na postižení. Některé z těchto dětí byly vybrány a převáženy na speciální dětské kliniky, kde byly odsouzeny k smrti hladem, nebo jim byla podána smrtící látka, anebo zemřely následkem nemocí, způsobených podvýživou. Odhaduje se, že do konce války takto přišlo o život dětí. Program eutanazie dospělých měl jinou organizaci. Tato dlouhodobě připravovaná akce byla započata až po zahájení války. K číslu se došlo na základě výpočtů poměru 1000:10:1. Což znamená, že z lidí 10 vyžaduje psychiatrickou péči a jeden z nich bude zařazen do programu. Počítalo se tedy se případy. A program probíhal podle plánu. Do konce srpna 1941 bylo zabito lidí, a to především mentálně postižených. 9

10 Argumenty dnešní doby pohledem zpět k nacistické eutanazii Díky těmto informacím o nacistickém programu eutanazie dává lidem přesvědčivé argumenty proti její legalizaci. Mnoho lidí, kteří jsou proti povolení eutanazie, argumentují tím, jak je možné, že máme tak krátkou paměť a za pouhých pár desítek let si vůbec troufáme opět koketovat se zabíjením nemocných. Podle této skupiny lidí se jedná o ty samé otázky jako tenkrát stále se jedná o zabíjení, o rozhodování, kdo bude žít a kdo zemře. Nelze tolerovat eufemizmus, který byl pojmem v nacistickém Německu, a kterým je i dnes, v hnutích moderních. Robert Jay Lifton na základě svých výzkumů s nacistickými lékaři popisuje psychologický proces, který popisuje zdvojením a varuje nás i dnes: Moje svědectví nekončí u nacistů. Chci vyjmout z toho, co oni dělali, vše, co bychom měli vědět i my dnes. Nacističtí lékaři se zdvojili vražedným způsobem: stejně tak mohou i jiní. Zdvojení poskytuje spojovací princip mezi vražedným chováním nacistických lékařů a všeobecnou schopností ke stejnému chování Každý svědek mluvil o riziku určité formy opakování toho, co viděl, a to proto, aby podpořil kroky k prevenci opakování. Na tyto názory a skutečnosti, které nastali, upozorňuje mnoho lidí, protože si prý společnost dostatečně neuvědomuje, jak i lidé vzdělaní, vázaní Hippokratovou přísahou a slibující, že budou ochraňovat život ve vší křehkosti, mohli klesnout na takové dno. A historie by se prý mohla opakovat. Proto se nemáme vracet do minulosti za účelem ochrany naší budoucnosti. Je třeba se z minulosti poučit. Neměli bychom Hitlerovi dopřát jeho posmrtná vítězství. Ale jsou i lidé, kteří jsou pohoršeni srovnáváním obou skutečností. I já si myslím, že rozhodně tyto dvě věci nejde srovnávat. Každému z nás je jasné, že nacistické straně nikdy nešlo o blaho nemocných lidí, zatímco lékaři dnešní společnosti se snaží co nejvíce ulevit nemocnému od bolesti. A proto si myslím, že není patřičné odvolávat se na argumenty obracející nás k nacistické straně. 10

11 Praxe eutanazie v dnešní době dle holandského modelu V roce 1973 došlo k prvnímu soudnímu procesu, který se týkal aktivní eutanazie provedené lékařem: v říjnu 1971 dcera (lékařka) úmyslně aplikovala vysokou dávku morfinu své matce, inkontinentní, na vozíček připoutané pacientce v pečovatelském domě. Dcera udávala, že matka žádala a naléhala, aby ji trápení ušetřila. Byla odsouzena pouze k podmíněnému jednotýdennímu trestu, který se měl uskutečnit až po roční zkušební době tehdy, dopustí-li se dalšího trestního činu. Od té doby byla eutanazie holandskými lékaři prováděna. Některé další případy se dostaly k soudu, ale byly posuzovány také blahovolně. V roce 1982 byla ustanovena Vládní komise pro eutanazii, která se spolu s Ústřední komisí Královské holandské lékařské asociace podílela na určování podmínek a okolností, za nichž je možno eutanazii provádět. Obě komise pak prováděly dohled nad tímto děním. Zaručovaly, že budou-li lékaři dodržovat kritérii, nebudou trestáni. Nejdůležitější z kritérií: 1. Pacient musí být kompetentní a jeho žádost dobrovolná a úmyslná. 2. Pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná. 3. Pacient musí nesnesitelně trpět a eutanazie musí být poslední možností. Jiné možnosti ulehčit situaci nemocného již byly vyzkoušeny a shledány neúčinnými. 4. Eutanazii může provádět jedině lékař. 5. Lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem, který již má zkušenost v této oblasti. Už v roce 1998 bylo zveřejněno, že ročně umře díky zásahu lékaře přibližně lidí. V roce 1990 bylo uskutečněno zhruba případů na vlastní žádost, 400 případů asistovaného suicidia, 1000 případů ukončení života bez vyložené žádosti a případů, při nichž byl život ukrácen buď podáním vyšších dávek analgetik anebo tím, že byla vysazena léčba. Souhrn studii ze stejného období upřesňuje, kolik procent ze všech smrtí v Nizozemí ( ) představují takto ukončené životy: 1,8% aktivní (chtěná) eutanazie 0,3% život ukončující aktivity bez explicitní žádosti 0,8% život ukončující aktivity bez trvalé žádosti 17,5% připadá na vrub zkrácení života v důsledku tlumení bolesti vysokými dávkami opiátů 17,5% nenasazení nebo vysazení léčby 0,8% bez respektování kritérií 38% ovlivněné lékařským rozhodnutím Výsledky této studie byly podkladem k diskuzi o uzákonění eutanazie. Nakonec se uzákonila a vstoupila v platnost v roce Kvůli mnoha nejasnostem, které eutanázie přináší, byl obsah pojmu jasně vymezen. 11

12 Zákonná úprava umožňuje provádění eutanazie i u nezletilých lidí. V návrhu zákona z roku 1999 bylo doporučováno, aby lékaři vyhovovali žádostem dětí ve věku od dvanácti let výše, a to i tehdy, pokud by jejich rodiče nebo zákonní zástupci nesouhlasili. Návrh v této formě neprošel. V podobě uplatněného zákona je to stanoveno tak, že děti mohou požádat o eutanázii, ale žádosti bude vyhověno pouze se souhlasem rodičů. 12

13 Kluzký svah Eutanazie Autoři, kteří prováděli výše zmíněnou studii, se snaží společnosti dokázat, že v jejich zemi kluzký svah nehrozí. Naopak nizozemští odpůrci eutanázie říkají, že v Nizozemsku je ukončováno mnohem více životů, než je uváděno. Hlášeny jsou pouze ty případy, které splňují kritéria. Rok od roku se počty zabitých zvětšují a poměry se prý staly zcela nekontrolovatelnými. Existují i případy, kdy lékaři byli shledáni vinnými, ale byli zproštění obžaloby. Na holandském modelu jde prý demonstrovat, co to vlastně kluzký svah je. Já jsem zmatená z těchto dvou úhlů pohledů. Je jasné, že lidé, kteří nepodporují eutanázii, se budou snažit za každou cenu vyvolávat třeba i falešné údaje, své domněnky, myšlenky a tušení. Neříkám, že to nemusí být pravda, ale pokud nemají žádný důkaz, že by eutanázií na lidech bylo prováděno více, než je uváděno, tak nerozumím tomu, proč napadat lékaře. Nesouhlasím rozhodně s tím, že by měli být zabíjeni lidé, kteří mají ještě nějakou šanci na uzdravení, přeci jenom medicína jde vývojově stále dopředu, a proto si myslím, že má Nizozemsko správně dané podmínky, které musí pacient splňovat, aby mu eutanazie mohla být provedena. Myslím si, že odpůrcům nedochází, že kolikrát jsou lidé odkázáni jen na pomoc druhých, nemají žádný svobodný život, jen život v lékařském prostředí závislý na lécích, což jistě dlouhodobě není nic příjemného. A proto si myslím, že by ve výjimečných případech měla být eutanazie povolena. Věřím, že kluzký svah je velké riziko, kterého se bojí spousta zemí, nedivím se, ale myslím si, že když má stát jasně daná kritéria, je kontrola nad celou touhle záležitostí, tak to může mnoha lidem ulevit od nekonečné bolesti. Helga Kuhse například navrhuje, aby pomocí určitých kritérií byla odlišena ta zabíjení, která lidem uškodí, od těch, která lidem prospějí. 13

14 Proti eutanazii V této kapitole vám nastíním argumenty lidí, kteří jsou proti legalizaci eutanazie, nikoliv mé vlastní názory. V roce 1996 uspořádal E. Pellergin 10 důvodu proti uzákonění legalizace eutanazie. Do češtiny tyto důvody převedla lékařka Marta Munzarová. Pro ukázku vybírám alespoň některé z nich. 1. Právo na eutanazii není právem, jež by vycházelo z právní vědy a není žádnou ústavou chráněno. 2. Každý lékařsky problém obsahuje i složku mravní. Patřičné zvládnutí bolesti a obtíží a současná patřičná duševní, sociální a spirituální podpora dokazují, že zabíjení není nutné. 3. Eutanazie není autonomním výběrem. Nemocní v terminální fázi snadno přijímají jakékoliv nápady jiných. Cítí se být odcizení vůči zdravým, myslí si, že jsou zátěží pro ostatní. 4. Eutanazie není smrtí milosrdnou ani smrtí soucitnou, není provedena pod vlivem soucitu. 5. Kluzký svah není pohádkou. Stačí jen sledovat dění v Nizozemí. 6. Eutanazie je v přímém protikladu s náplní lékařství. Legalizace by totiž byla velkým rizikem pro těžce nemocné lidi. Měly by pocit, že volba smrti je to, co jejich okolí od nich očekává. Určitě tedy v některých ohledech je eutanazie nejasná a obávaná. Proto se není čemu divit, že je spousta organizací, které veřejně vystupují proti eutanazii, dělají pochody. Je i mnoho webových stránek, kam se přidávají lidé, který nesouhlasí s legalizací. Jednou z nich je například: Na této stránce můžeme vidět, co znamená eutanazie pro lidi, kteří s ní nesouhlasí. Legalizace eutanazie znamená: větší nátlak na podstoupení eutanazie; zničení svobody pacient v bolestech a utrpení je mnohem náchylnější k manipulaci a vydírání a nelze mluvit o svobodném rozhodnutí; pošlapání důstojnosti člověk je ztotožněn se zvířetem. Důstojně člověk neumírá osamocen a sterilní injekcí, ale v kruhu milujících lidí; zničení důvěry mezi lékaři a pacienty. Lékař se stane doslova pánem nad životem a smrtí. A naopak eutanazie je: cynickou odpovědí na zoufalé volání nemocného po pozornosti, soucitu a lásce; sobeckým vyhnutím se vlastní bolesti a strachu před smrtí při doprovázení umírajících; pro stát nejlevnější formou "péče", a proto při prolomení bariéry bude na lékaře vyvíjen tlak ušetřit na léčbě. 14

15 Pochopili jste dobře, že podle odpůrců eutanazie je takováto smrt sobecká a je sobecké se vyhnout bolesti, která je dost často za hranicí snesitelnosti. 15

16 Pro eutanazii Naopak lidé, kteří jsou pro legalizaci eutanazie, se argumentují právem na důstojnou smrt. Lidé, kteří trpí nesnesitelnou bolestí, si často říkají, jestli už nebude lepší to celé skoncovat a přestat se trápit. Mnoha pacientům může být život dlouhodobě uměle udržován na přístrojích a pak už se nebavíme o životě, ale o přežívání. Jelikož lékaři nedokáží odhadnout, kdy mají už přestat léčit a nesnažit se zachránit nezachranitelné. Dělají to z toho důvodu, aby předešli případnému obvinění, že nesou vinnu za pacientovu smrt. Dalším z důvodů může být také to, že smrt pacienta berou jako své osobní selhání. Pacienty tedy mohou udržovat dlouhou dobu v bolestech. Zastánci eutanázie jsou toho názoru, že stejně jako existuje právo na život, má existovat právo na smrt. Právo dobrovolně se rozhodnout, když už člověk nechce žít. S tímto názorem se plně ztotožňuji. Myslím si, že když se člověk opravdu trápí a přeje si on sám, a nikoliv kvůli ostatním, umřít, tak by jeho prosbě mělo být vyhověno. Když je někdo nešťastný, nechce už dál žít, tak jde a skočí z okna. Ale co má dělat člověk, který je odkázaný na druhé, na přístroje a po zbytek života má jen ležet na lůžku? Neudělá bohužel nic a jedinou jeho možností jak se osvobodit je právě eutanazie. Určitě se i já bojím toho, aby nedocházelo ke zneužití, protože je to dost snadné. Stačí, aby dědeček měl velké dědictví, a mnoho příbuzných si hned bude přát jeho smrt. Nebo nebude schopný svého vlastního rozhodnutí a budou za něho rozhodovat jiní - je jasné, pro co se řada lidí rozhodne. Proto bych eutanazii povolila jen v případě, kdy je schopen pacient rozhodovat sám za sebe. Četla jsem mnoho příběhů, ze kterých mi běhal mráz po zádech. O chlapci, kterému se v jeho dvaceti letech stala autonehoda a ochrnulo mu celé tělo až na palec u ruky, kterým mohl hýbat. Byl po zbytek života odkázán na lůžko v nemocnici a přístroje. Pomocí palce, kdy lidé říkali abecedu a on s ním hýbl na písmeno, které chtěl a takto skládal slova, sdělil své matce a lékařům, že si přeje umřít. Tento případ se stal ve Francii, kde eutanazie není povolena. Jeden z lékařů byl postaven před otázku nelegální eutanazie. Provedl ji a postavil se před soud. Právě tento chlapec je pro mě jasným příkladem, kdy bych eutanazii provedla také a u podobných případu jsem jasně pro legalizaci. 16

17 Česká lékařská komora a eutanazie V etickém kodexu České lékařské komory je jednoznačné vyjádření: lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení Ale do dneška není v České republice povolena eutanazie. I když názor veřejnosti je k legalizaci eutanázie vstřícný, téměř 60% obyvatelstva s eutanazií souhlasí. Důležité je zmínit, že souhlas vyslovují především mladí a zdraví lidé. Proto jsem se zeptala 92 respondentů z mého okolí, na jejich názor. 17

18 Anketa Otázka č. 1 Vaše pohlaví? a, žena b, muž a b respondenti 69,9% 30,1% otázka č. 1 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% a b respondenti Otázka č. 2 Váš věk? a, do 18 let b, let c, let d, let e, nad 56 let a b c d e respondenti 53,8% 14,0% 15,1% 8,6% 8,6% 60,00% otázka č. 2 40,00% 20,00% respondenti 0,00% a b c d e Otázka č. 3 Měl by mít člověk právo rozhodovat o svém životě, či smrti? a, ano b, ne c, nevím 18

19 a b c respondenti 93,6% 2,2% 4,3% otázka č ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% a b c respondenti Otázka č. 4 Myslíte si, že jste dostatečně obeznámeni s problematikou eutanazie? a, ano b, spíše ano c, ne d, spíše ne e, nevím a b c d e respondenti 17,2% 37,6% 12,9% 28,0% 4,3% 40,00% 30,00% otázka č. 4 20,00% 10,00% respondenti 0,00% a b c d e Otázka č. 5 Jste pro legalizaci eutanazie v České republice? a, ano b, ne c, nevím d, je mi to jedno a b c d respondenti 62,4% 14,0% 20,4% 3,2% 19

20 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% otázka č. 5 a b c d respondenti Otázka č. 6 Souhlasili byste s eutanazií u člověka, který je Vám blízký? a, ano b, ne c, nevím d, jiná a b c d respondenti 38,7% 15,1% 23,7% 22,6% otázka č. 6 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% a b c d respondenti Jiná: Objevují se názory typu: Pouze pokud by byl nevyléčitelně nemocný a trpěl, pak by pro něj eutanazie byla vysvobozením Ano, ale musí být jasně dána pravidla, aby nebylo možné tento nevratný krok zneužít Pokud by na tom byl hodně špatně a život by tak postrádal smysl, tak nejspíš ano Otázka č. 7 Souhlasili byste se zavedením eutanazie i pro osoby mladší 18 let? a, ano b, ne c, nevím a b c respondenti 38,7% 37,6% 23,7% 20

21 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% otázka č. 7 a b c respondenti Otázka č. 8 Báli byste se možného zneužití eutanazie? a, ano b, ne c, nevím d, jiná a b c d respondenti 71,0% 8,6% 14,0% 6,5% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% otázka č. 8 a b c d respondenti Jiná: Trochu, záleželo by na úpravě a podmínkách daných zákonem... U nás v CZ zcela určitě je zneužitelné naprosto vše Již dnes se zneužívá, a to není ani legální Otázka č. 9 Využili byste možnosti eutanazie, kdyby jste sami onemocněli nevyléčitelnou nemocí? a, ano b, ne c, nevím d, jiná a B c d respondenti 36,6% 10,8% 32,3% 20,4% 21

22 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% otázka č. 9 a b c d respondenti Jiná: Asi ano, nebyla-li by žádná možnost na vyléčení a stav se neustále zhoršoval až k bezmocnosti Nedokáži dnes jako zdravá říct, jak bych se zachovala, jestli bych v té chvíli měla tu odvahu Pokud bych trpěla nehoráznými bolestmi, tak asi ano Ano, ve stavu, kdy už není šance na návrat do normálního života Otázka č. 10 Myslíte si, že by měla být eutanazie umožněna i lidem, kteří netrpí nevyléčitelnou nemocí? a, ano b, nevím c, ne, tato možnost by měla být umožněna pouze osobám trpícím nevyléčitelnou nemocí d, ne, nesouhlasím s eutanazií celkově e, jiná a b c d e respondenti 15,1% 10,8% 58,1% 9,7% 6,5% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% otázka č. 10 a b c d e respondenti Jiná: Každý má právo na svůj vlastní život, čili ano, ale to neznamená, že bych to vnitřně neodsoudila Ano, pakliže prostě nechtějí žit, proč jim v tom zabraňovat a tím jim v podstatě ubližovat Život vlastníme každý svůj a je jen na nás, co s ním uděláme... Proč ne? Otázka č. 11 Myslíte si, že by zavedení eutanazie mělo negativní dopad na české zdravotnictví? a, ano b, ne c, nevím 22

23 A b c respondenti 18,3% 54,8% 26,9% 60,00% otázka č ,00% 20,00% respondenti 0,00% a b c Výsledek ankety Přes 90% dotázaných je toho názoru, že by si každý člověk měl o svém životě a smrti rozhodovat sám. Přijde mi, že dotázání nejsou dostatečně obeznámeni s pojmem eutanazie, co to vlastně eutanazie je, protože jen okolo 30% spíše vědělo, co to pojem eutanazie je a okolo 28% spíše nevědělo, co pojem eutanázie znamená. I přesto je více než 60% pro legalizaci eutanazie v České republice. Také co se týče otázky, zda by dotázání byli pro eutanazie u někoho blízkého mnoho respondentů odpovědělo ano a nebo přiložili své odpovědi, ve kterých bylo, že záleží na druhu onemocnění, bolesti, ale ve vážném případě ano. Podobné odpovědi se vyskytovaly v otázce, zda-li by si vybrali eutanazii i ve svém případě. Výsledkem ankety tedy je, že více respondentů je pro legalizaci eutanazie a je toho názoru, že by neměla negativní dopad na české zdravotnictví. 23

24 Závěr: Jeden nejmenovaný profesor mi řekl, že ročníkové práce nepíšeme pro učitele, ale především pro sebe, abychom došli k nějakému osobnímu závěru po zjištění všech informací. Jistě je z práce poznat, že jsem pro legalizaci eutanazie a s tím jsem také tu práci začínala psát a se stejným názorem tu práci také končím. Věřím, že je mnoho obav, které z toho vyplývají, i já si v některých směrech nejsem 100% jistá, ale myslím si, že než aby se lidé trápili, tak by si každý měl rozhodnout o svém životě sám. 24

25 Zdroje: https://hnutiprozivot.cz/?a=40&id=118 Knihy: Munzarová, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče? Vydala Grada Publishing, a.s., Praha 2005 Hans Küng: Dobrá smrt? Nakladatelství Vyšehrad, spol. s.r.o.,

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková

EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt eutanázie = ukončení života nemocného člověka z důvodu milosrdenství asistovaná sebevražda = zvláštní forma eutanázie

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Eutanázie Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života.

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno Klinická a etická rozhodování v závěru života O. Sláma, MOU Brno Proč vznikají v závěru života klinická a etická dilemata? Cílem medicíny je odstranit nemoc, prodloužit život, zmírnit utrpení Lidský život

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2012 Markéta Kubějová

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2012 Markéta Kubějová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Absolventská práce 2012 Markéta Kubějová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 11 Vsetín Pohled veřejnosti

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Dárcovství orgánů důležité otázky a odpovědi

Dárcovství orgánů důležité otázky a odpovědi Dárcovství orgánů důležité otázky a odpovědi S průkazem dárce orgánů na zadní straně! Dárcovství orgánů důležité rozhodnutí Otázka dárcovství orgánů a tkání je pro všechny důležitou výzvou je to rozhodnutí,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? 1369 Pro NE eutanazii.indd 1 19.3.2008 14:36:55 1369 Pro NE eutanazii.indd 2 19.3.2008 14:36:55 MUDr. Marta Munzarová a kol. Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ LEDEN 2014 LEDNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Přechod na nový občanský zákoník komplikuje zdravotnictví. Nízký počet pitev dělá problémy očním chirurgům

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Když ponecháme stranou tu vysoce emotionalizovanou debatu z dražlivým

Když ponecháme stranou tu vysoce emotionalizovanou debatu z dražlivým - a paliativní medicine v Žatci Andreas Kalckhoff, Michael Popovic filosofického sporného rozhovoru, se zdála p multidisciplinárního a transkuturelního rozhovoru o zkušeností a názoru v na toto sporné

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Otázky smrti a umírání v civilním právu

Otázky smrti a umírání v civilním právu Otázky smrti a umírání v civilním právu Dr. jur. Katharina Deppert Dámy a pánové, V téma stojí význam eutanazie umírání ). O aktivní eutanazii, která je v Odkážu pouze na preambuli Ärzteblatt, DÄBl. 2004

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné Soubor kvantitativních výzkumů pro hospicové občanské sdružení Cesta domů Září 011 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů / Client Service Manager:

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více