MATLAB & Simulink. Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu. Jaroslav Jirkovský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATLAB & Simulink. Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz"

Transkript

1 MATLAB & Simulink Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu Jaroslav Jirkovský 1

2 Obsah Úvod Zpracování signálu Měření reálných signálů a jejich přenos do MATLABu Spektrální analýza signálu Návrh digitálních filtrů Návrh a simulace kompletního algoritmu pro zpracování signálu Automatické generování kódu pro cílovou platformu (DSP, FPGA ) Zpracování obrazu Snímání živých obrazových dat Analýza a úprava snímků, detekce objektů Tvorba kompletní aplikace pro zpracování obrazu 2

3 Co je MATLAB 3 Integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty Grafické a výpočetní nástroje Intuitivní uživatelské rozhraní MATLAB Desktop Rychlé výpočetní jádro Programovací jazyk 4. Generace více než funkcí objektově orientované programování Grafická uživatelská rozhraní (GUI) Rozsáhlá HTML nápověda prohlížeč funkcí Systém MATLAB je: modulární toolboxy otevřený uživatel může zobrazit i upravovat funkce

4 Co je Simulink Nadstavba MATLABu Modelování, simulace a analýza dynamických systémů Prostředí blokových schémat předdefinované knihovny bloků systém práce drag and drop tvorba vlastních funkčních bloků Prvky pro tvorbu algebraických a diferenciálních rovnic Otevřené rozhraní pro tvorbu aplikací začlenění kódu z programů MATLAB, C, Fortran Platforma pro Model Based Design následně může být automaticky generován kód pro cílovou platformu 4

5 Struktura systému MATLAB Aplikace v reálném čase, µp, DSP, FPGA, PLC Blocksety (knihovny bloků) Samostatně spustitelné aplikace Toolboxy (knihovny funkcí) Simulink Simulace a modelování dynamických systémů MATLAB Výpočty, programování, vizualizace... 5

6 Tok informací a dat v MATLABu Vstupy Řešení Výstupy Soubory/Data Dokumentace Analýza dat a modelování Programy Vývoj algoritmů Návrh/Výrobek Vývoj aplikací Hardware Samostatné aplikace 6 Automatizace procesu

7 Vývojový cyklus - Tradiční Požadavky a specifikace Návrh Implementace Textová forma - Nedovoluje pružné ladění a aktualizace Testy a Verifikace Fyzické prototypy - Drahé, nekompletní - Časově náročné Ruční programování - Náchylné na chyby - Neefektivní Tradiční testování - Chyby odhaleny pozdě vzhledem ke struktuře vývojového procesu 7

8 Vývojový cyklus - Model Based Design Požadavky a specifikace Modely prostředí Návrh Modely chování systému Spustitelný model - Jednoznačné - Pouze jedna pravda Simulace Modely prostředí Modely fyzických komponent Algoritmy - Snižuje potřebu fyzických prototypů - Umožňuje systematickou what if analýzu C, C, C++ MCU Algoritmy DSP Automatické generování kódu VHDL, Verilog FPGA - Redukce času a úsilí - Minimalizace chyb při programování Implementace ASIC Testy a Verifikace Hardware-in-the-Loop Processor-in-the-Loop 8

9 Měření a výstup reálných signálů Propojení s HW pro měření a výstup signálů měřící I/O karty do PC analogové i digitální porty zvukové karty Rozsáhlá podpora zařízení daq/supportedio.html Možnosti ovládání příkazy z příkazové řádky MATLABu GUI interface v MATLABu bloky v Simulinku Data Acquisition Toolbox 9

10 Zpracování signálu a návrh filtrů Návrh filtrů a filtrace signálu digitální i analogové filtry typu FIR a IIR výpočet charakteristik filtrů generování bloků filtru do Simulinku Statistické zpracování signálu spektrální analýza signálu korelace, kovariance, Speciální transformace diskrétní cosinová, Hilbertova, Funkce příkazové řádky Komplexní GUI pro návrh filtrů Signal Processing Toolbox 10

11 Pokročilé zpracování signálu Návrh a analýza pokročilých digitálních filtrů rozšíření návrhu FIR a IIR filtrů adaptivní filtry 30 různých algoritmů multirate a multistage filtry Stream-based zpracování signálu v MATLABu 80 algoritmů pro System objekty založeno na OOP MATLABu Návrh fixed-point filtrů Generování VHDL a Verilog kódu pro fixed-point filtry DSP system Toolbox, Fixed Point Toolbox, Filter Design HDL Coder 11

12 System objekty Přináší stream processing do MATLABu Objektově orientovaná implementace algoritmů snadná integrace do skriptů a funkcí v MATLABu System objekty automaticky pracují se stavovou informací, indexováním a ukládáním do bufferů užitečné pro iterativní stream data processing umožňuje efektivní zpracování rozsáhlých dat System objekty podporují: fixed-point aritmetiku generování C kódu Začlenění System objektů do Simulinku přes blok MATLAB Function Algoritmy DSP System Toolbox, Computer Vision System Toolbox, Communications System Toolbox, Phased Array System Toolbox Dávkové Stream zpracování 12

13 Zpracování signálu v Simulinku Začlenění do vývojového cyklu Model-Based Design Simulace algoritmů pro zpracování signálu v Simulinku filtrace digitální, analogové, adaptivní filtry,... transformace Fourierova, cosinová, statistika stř. hodnota, rozptyl, korelace, histogram spektrální odhad Frame-based zpracování dat DSP system Toolbox 13

14 Návrh komunikačních systémů Návrh a analýza algoritmů pro fyzickou vrstvu komunikačních systémů Knihovny bloků pro simulaci fyzické vrstvy komunikačních systémů v Simulinku modelování drátových i bezdrátových systémů a jejich polovodičových komponent Nástroje pro analýzu BER Communications System Toolbox 14

15 Návrh RF systémů Návrh, analýza a vizualizace sítí radiofrekvenčních zařízení Využití v oblasti bezdrátových komunikací radarů v analýze integrity signálů Modelování v Simulinku: radio-frekvenční (RF) filtry přenosové cesty zesilovače směšovače Pomoc při implementaci bezdrátových komunikačních systémů a jejich polovodičových součástek RF Toolbox, SimRF 15

16 Návrh a simulace phased array systémů 16 Algoritmy a nástroje pro návrh, simulaci a analýzu phased array systemů Tyto systémy používají prostorové a časové charakteristiky šíření vlnového pole k získání informací o zdroji nebo zdrojích vln Toolbox obsahuje algoritmy pro: generování vln tvarování vyzařovací charakteristiky odhad směru příchodu signálu (DOA) detekci cílů a jiné Algoritmy jsou ve formě funkcí MATLABu a System objektů Oblasti využití radar, sonar, lékařská ultrasonografie, zobrazovací metody ve zdravotnictví nebo mobilní komunikace. Phased Array System Toolbox

17 Generování kódu pro cílové platformy 17 Jeden ze základních kroků vývojového cyklu Model-Based Design Významně urychluje proces nasazení aplikace do reálného provozu Kód je možné generovat z modelů v Simulinku diagramů Stateflow algoritmů z podmnožiny jazyka MATLAB Generování kódu je plně automatické Zaměřeno na různé cílové platformy µp, DSP, FPGA, PLC Několik jazyků jazyk C HDL kód strukturovaný text Podpora výpočtů v pevné řádové čárce

18 Generování kódu v jazyce C Překlad modelů a algoritmů do jazyka C pro implementaci na µp a DSP univerzální zdrojový text, bohaté komentáře optimalizace z hlediska rychlosti a velikosti široké možnosti nastavení kódu Pro vybrané platformy knihovny bloků v Simulinku konfigurace časování aplikace obsluha onchip periferií podporované platformy zahrnují Infineon C166, ST10 Freescale MPC5xx TI2000, TI55xx, TIC6000 Microchip PIC24, PIC30, PIC32, PIC33 18

19 Generování kódu v jazyce C Kosimulační rozhraní propojuje MATLAB & Simulink s vývojovými prostředími embedded software (IDE) návrh, testování a optimalizace embedded kódu návrh prototypu produkce verifikace kódu spuštěného na embedded procesoru simulátoru instrukční sady v daném IDE skripty v MATLABu a modely v Simulinku jako testovací procedury při processor-inthe-loop testování MATLAB Coder, Simulink Coder, Embedded Coder Embedded Target for PIC 19

20 Generování HDL kódu Pro implementaci algoritmů na: programovatelná hradlová pole (FPGA) zákaznické integrované obvody (ASIC) Generování kódu v jazycích VHDL Verilog Možnost automaticky vytvořit HDL test bench pro rychlou verifikaci výsledného kódu Simulink HDL Coder 20 Kosimulační rozhraní obousměrné spojení mezi prostředím MATLAB & Simulink a HDL simulátory firem Mentor Graphics, Cadence a Synopsys EDA Simulator Link

21 Výpočty v pevné řádové čárce Práce s datovými typy a aritmetikou s pevnou řádovou čárkou návrh fixed-point algoritmů s použitím syntaxe MATLABu tvorba systémů pro řízení a zpracování signálu pracujících s fixed-point aritmetikou v Simulinku Převod do fixed-point aritmetiky manuální s využitím automatických nástrojů Využití posouzení vlivu fixed-point aritmetiky generování kódu pro embedded procesory a FPGA Fixed Point Toolbox, Simulink Fixed- Point 21

22 Snímání reálného obrazu Propojení s HW pro snímání obrazu web kamery framegrabbery Rozsáhlá podpora zařízení maq/supportedio.html Možnosti ovládání příkazy z příkazové řádky MATLABu GUI interface v MATLABu blok v Simulinku zpracování živého videa v Simulinku Image Acquisition Toolbox 22

23 Zpracování obrazu a videa Reprezentace obrazu a videa v MATLABu snímek video: binární: matice logických hodnot (0,1) šedá škála: matice (int8, int16, double) truecolor: 3-D pole tři matice složek R, G, B indexový: matice obrazu a matice s definicí indexů (colormap) struktura o N položkách každá položka jeden snímek (RGB, index) Načítání a ukládání obrazových dat v řadě formátů tiff, bmp, jpg, gif, png avi, mpg, wmv Čtení a zápis DICOM souborů Pro některé analýzy připravené grafické nástroje a uživatelská rozhraní 23

24 Zpracování obrazu a videa Funkce pro zpracování obrazu Prostorové transformace velikost, rotace, obecné 2-D a N-D transformace registrace snímků Návrh a implementace lineárních 2-D filtrů Transformace fft, dct, radon, fanbeam Morfologické operace dilatace, eroze, otevření, uzavření Analýza snímků informace o pixelech, histogram detekce objektů a analýza jejich vlastností Barvy redukce barev, konverze mezi barevnými prostory Image Processing Toolbox 24 Stream-based zpracování obrazu v MATLABu algoritmy pro System objekty založeno na OOP MATLABu Computer Vision System Toolbox

25 Grafické uživatelské rozhraní (GUI) Tvorba grafického rozhraní pro snadné ovládání algoritmů uživateli Veškeré standardní ovládací prvky tlačítko, slider, textové pole, editovatelné pole, seznam, menu Vhodné pro tvorbu stand-alone aplikací GUIDE editor pro tvorbu GUI layout editor editor funkcí property inspector object browser menu editor, toolbar editor V základním MATLABu 25

26 Samostatně spustitelné aplikace Sdílení kódu mezi uživateli v MATLABu Sdílení aplikací s koncovými uživateli, kteří nemají MATLAB Vytvoření samostatně spustitelné aplikace, C nebo C++ sdílené knihovny Vytvoření softwarové komponenty doplněk pro Excel třída v jazyce Java komponenta.net nebo COM MATLAB Compiler MATLAB Builder EX, JA, NE MATLAB Compiler MATLAB Builder EX MATLAB Builder JA MATLAB Builder NE.exe.dll.lib Java 26

27 Samostatně spustitelné aplikace Toolboxy 3 1 MATLAB Desktop Počíta tač koncového uživatele 2 MATLAB Compiler.exe 27

28 Zpracování obrazu a videa v Simulinku Začlenění do vývojového cyklu Model- Based Design Přirozené prostředí pro zpracování videa Knihovny bloků vstup a zobrazení videa filtrace geometrické a frekvenční transformace morfologické operace statistické funkce analýza a vylepšení obrazu Computer Vision System Toolbox 28

29 Přehled nástrojů 29

30 Nástroje pro zpracování signálu Měření a výstup reálných signálů Data Acquisition Toolbox Zpracování signálu a návrh digitálních filtrů Signal Processing Toolbox DSP System Toolbox Filter Design HDL Coder Návrh komunikačních systémů Communications System Toolbox RF Toolbox RF Blockset Návrh phased array systémů Phased Array System Toolbox 30

31 Nástroje pro zpracování obrazu Snímání reálného obrazu Image Acquisition Toolbox Zpracování obrazu a videa Image Processing Toolbox Computer Vision System Toolbox 31

32 Nástroje pro generování kódu Automatické generování C kódu MATLAB Coder Simulink Coder Embedded Coder Automatické generování HDL kódu Simulink HDL Coder EDA Simulator Link Filter Design HDL Coder Automatické generování strukturovaného textu Simulink PLC coder Aritmetika v pevné řádové čárce Fixed Point Toolbox Simulink Fixed-Point 32

33 Nástroje pro tvorbu kompletních aplikací Grafické uživatelské rozhraní MATLAB Samostatně spustitelné aplikace MATLAB Compiler MATLAB Builder EX MATLAB Builder JA MATLAB Builder NE 33

34 Další produkty HUMUSOFT 34

35 HUMUSOFT MF 624 a AD AD 622 levná měřicí karta pro PC MF 624 Osm single-ended 14-bitových analogových vstupů Osm 14-bitových analogových výstupů 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů multifunkční vstupně-výstupní karta Osm single-ended 14-bitových analogových vstupů Osm 14-bitových analogových výstupů 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů 4 vstupy inkrementálních snímačů (diferenciální) 4 čítače/časovače Společné vlastnosti Nízká spotřeba Krátká doba A/D převodu Ovladače pro Real Time Toolbox, Real-Time Windows Target Windows, 32 i 64-bitové aplikace

36 Humusoft HeavyHorse 36 Procesory AMD Opteron jeden, dva nebo čtyři procesory 8 až 48 výpočetních jader frekvence CPU 2.2 až 3.1 GHz 8 až 128 GB RAM Grafická karta ATI Radeon HD 6000 Na přání grafická karta NVidia TESLA C2050 pro GPU výpočty Operační systém podle přání Microsoft Windows 64-bit Linux 64-bit Možnost předinstalace aplikací MATLAB Parallel Computing Toolbox MATLAB Distributed Computing Server COMSOL Multiphysics

37 COMSOL Multiphysics 37 Řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDE) metodou konečných prvků řešení ve 2D a 3D Rozsáhlý modulární systém AC/DC Module RF Module MEMS Module Plasma Module Structural Mechanics Module Acoustics Module CFD Module Heat Transfer Module Chemical Reaction Engineering Module Batteries & Fuel Cells Module Earth Science Module

38 Zdroje informací Internetové stránky domovská stránka firmy Humusoft s.r.o. domovská stránka firmy The MathWorks, Inc. MATLAB central prostor pro vzájemnou komunikaci mezi uživateli a příznivci systému MATLAB/Simulink (otevřená platforma pro prezentaci vlastních aplikací, výměnu souborů, názorů i zkušeností) 38

39 Zdroje informací Www semináře (webinars) on-line semináře zdarma probíhající na internetu v reálném čase v daný den a hodinu videa webových seminářů, které již proběhly, jsou ke stažení v angličtině (The MathWorks), češtině, slovenštině Workshopy workshopy nabízí možnost praktického seznámení s programy MATLAB & Simulink a COMSOL Multiphysics účastníci mají k dispozici PC, kde si mohou prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet Školení Firma HUMUSOFT provádí školení na MATLAB, Simulink, Stateflow, Real Time Workshop, fyzikální modelování zhruba 1x za dva měsíce, termíny jsou vyhlašovány 3 týdny předem 39

40 Zdroje informací Knihy a publikace CZ/SK knihy a publikace využívající nebo popisující systém MATLAB/Simulink kompletní seznam knih a publikací využívajících nebo popisujících systém MATLAB/Simulink Konference Technical Computing Prague příspěvky uživatelů o využití systému MATLAB/Simulink v praxi Diskusní skupiny Česká a slovenská skupina uživatelů MATLABu (CSMUG) 40

41 Zkušební verze Plnohodnotná verze MATLAB Časově omezena na 30 dní Možnost libovolných toolboxů a blocksetů V případě zájmu nás kontaktujte 41

42 Děkuji za pozornost 42

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft. MATLAB Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o.

Více

MATLAB & Simulink. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.

MATLAB & Simulink. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft. MATLAB & Simulink Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah Úvod novinky R2010a Matematické

Více

MATLAB & COMSOL Multiphysics

MATLAB & COMSOL Multiphysics MATLAB & COMSOL Multiphysics Pavel Beneš benes@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz 1 MATLAB Pavel Beneš benes@humusoft. @humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 2 Profil

Více

různých profesních oblastech

různých profesních oblastech Modelování tepelných jevů v různých profesních oblastech Zuzana Záhorová zuzanaz@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com tel.: 284 011 730 fax: 284 011 740 Program

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití

Více

POČÍTAČOVĚ PODPOROVANÁ VÝUKA V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY

POČÍTAČOVĚ PODPOROVANÁ VÝUKA V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY POČÍTAČOVĚ PODPOROVANÁ VÝUKA V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY F. Rund, K. Fliegel ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Abstrakt V dnešní době je již samozřejmostí využití počítačů

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Autorský kolektiv Michal Bližňák / Věra Budíková / Tomáš Dulík Ota Jirák / Jiří Kadlec / Zbyněk Křivka Nela Olšarová / Josef Trbušek / Zdeněk

Více

STATISTICA 10. Nové funkce a vylepšení. Obsah

STATISTICA 10. Nové funkce a vylepšení. Obsah STATISTICA 10 Nové funkce a vylepšení Obsah STATISTICA 10...1 VÝKONNOST...1 KONEKTIVITA A INTEGRACE...1 SHAREPOINT...1 OFFICE 2010...1 OLAP...2 STATISTICA PI CONNECTOR...3 VIZUALIZACE DAT...3 PŘEHLED...3

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Elektronická řídicí jednotka hydraulického akčního členu Praha, 2010 Jan Kovář Vedoucí práce: Ing.

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Témata diplomových prací - divize Turbo

Témata diplomových prací - divize Turbo Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Témata diplomových prací - divize Turbo Analytický + MKP výpočet vývoje opotřebení v liniovém kontaktu Porovnejte opotřebení naměřené naskutečných dílech s opotřebením

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 8:30 Registrace Úvodní řeč - Inovace založené na moderních platformách (Prezentace bude v angličtině) 9:00 James Kimery Don Giovanni I - II 10:15 Přestávka na občerstvení

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G

E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G E BUSSINES Technologie je vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti. Technologie může být i lidská činnost Jedná se o lidské znalosti při řešení problémů

Více

SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU

SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Ondřej RŮŽIČKA SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU Bakalářská

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Control Web 5. 4 Podpora otevřených standardů. 1 Co je Control Web? Schopnost práce v distribuovaném prostředí. 2 Podpora hardware

Control Web 5. 4 Podpora otevřených standardů. 1 Co je Control Web? Schopnost práce v distribuovaném prostředí. 2 Podpora hardware Control Web 5 Definovat co je Control Web nebo vyjmenovat všechny jeho vlastnosti je na omezeném prostoru prakticky nemožné. Pro někoho je Control Web přístupný nástroj, který umožní levně realizovat řízení

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 8 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více