CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod"

Transkript

1 CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro pozdější použití.

2 Upozornění: 1) Přečtěte si pozorně tento návod. 2) Uschovejte tento návod pro pozdější použití. 3) Berte ohled na všechna varování. 4) Postupujte dle instrukcí. 5) Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. 6) Čistěte zařízení pouze pomocí suchého hadříku. 7) Nezakrývejte žádný ventilační otvor zařízení a nainstalujte zařízení v souladu s doporučením výrobce. 8) Neinstalujte zařízení v blízkosti zdroje tepla jako radiátor, trouba a jiných zařízení produkujících teplo. 9) Používejte pouze originální napájecí zdroje správné polarity a napětí. 10) Zamezte možnosti chození po kabelu mezi zdrojem a zařízením obzvláště jeho koncovky. 11) Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem zařízení. 12) Používejte pouze s úchytkami, stativem, nebo na stole, podle doporučení výrobce nebo s jakým bylo zařízení v originálním balení. 13) opravu zařízení vždy přenechte odbornému servisu 14) prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku Tento uživatelský návod poskytuje informace pro použití DVR jako základní seznámení, názvy dílů, funkcí, připojení k dalším zařízením, menu atd. Uživatel musí dodržovat následující instrukce. Tento návod nesmí být kopírován bez písemného souhlasu výrobce. Neneseme zodpovědnost za ztráty vzniklé na základě nestandardního zacházení nebo za nedodržení instrukcí uvedených v tomto návodu. Před vznesením dotazu nejprve zkonzultujte závadu se servisním technikem. Před jakoukoliv manipulací s výrobkem je nutné odpojit jej od napájení. Před instalací HDD nebo připojením externího úložiště (USB Flash disk nebo USB HDD) k tomuto DVR, zkontrolujte kompatibilitu zařízení. Kontaktujte dodavatele zařízení pro seznam kompatibilních zařízení.

3 Obsah 1. Představení produktu Představení DVR Čelní panel Zadní panel Ovládání DVR Zapnutí / vypnutí DVR Login Hlavní menu Nastavení Základní nastavení Nastavení živého náhledu Nastavení záznamu Nastavení plánovače I/O Nastavení Nastavení site Uživatelé Nastavení P.T.Z Další nastavení Vyhledávání záznamů Vyhledávání podle času Vyhledávání podle události Záloha Kontrola informací Správa disku Upgrade 18

4 1. Představení produktu 1.1 Představení DVR Monitorování v reálném čase DVR má analogový video výstup, VGA a HDMI. Sledování na jednotlivých výstupech probíhá současně. Úložiště DVR z bezpečnostních důvodů formátuje disk ve speciálním formatu. Kompresní metoda Podporuje multi-chanel audio a video signál. Každý kanál audia I videa je zkomprimován samostatně (pomocí HW). Zvuk a obraz zůstávají synchronizovány. Záloha Záloha může být provedena pomocí USB portu (USB disk, mobilní HDD, ). Přehrávání video záznamu Každý kanál je nahráván nezávisle i při současném přehrávání záznamu přímo v DVR, při práci s DVR po síti, při vyhledávání záznamů i při zálohování. DVR má vice přehrávacích módů: pomalu dopředu, rychle dopředu, přehrávat pozpátku a přehrávat snímek po snímku. Při přehrávání je zobrazen přesný čas pořízení tohoto záznamu / události. Síťové ovládání Přes internet lze vzdáleně ovládat funkce DVR jako živý náhled, vyhledávání a přehrávání záznamů a vzdáleně ovládat PTZ kamery. Vzdálené ovládání Pomocí RS-485 lze ovládat PTZ kamery. Pomocí standardního Ethernetu lze DVR vzdáleně ovládat. Ovládání PTZ Podpora PTZ funkcí přes RS-485 / RS-422. DVR používá několik dekódovacích protokolů pro ovládání PTZ kamer a kamer s motor zoomem. Inteligentní ovládání Intuitivní ovládání pomocí myši pro pohodlnější nastavení menu, kopírování a vkládání, kontrolu nastavení, stav systém 1.2 Čelní panel Upozornění: Čelní panel a rozmístění tlačítek se může lišit model od modelu. Popis tlačítek na čelním panelu: 1)STANDBY: Stisknutím tlačítka uvedete systém do pohotovostního režimu. 2)IR Sensor: Přijímač pro dálkový ovladač. 3)LED Diody: Zobrazují status alarmu, nahrávání, napájení. 4)Kanál/čísla/přehrávání: Stiskněte tlačítko 0~9 pro zobrazení zvoleného kanálu na celé obrazovce; pro vložení hesla a uživatelského jména; Během přehrávání stiskněte následující: : Pro zvýšení rychlosti zpětného přehrávání 1X, 2X, 4X : Pro zmrazení přehrávání, po opakovaném stisknutí se přehraje snímek za snímkem : Pro přehrávání : Pro zpomalení přehrávání na 1/2, 1/4, 1/8 : Pro zvýšení rychlosti přehrávání dopředu 1X, 2X, 4X 5) MENU/ OK: Pro otevření / zavření hlavního menu nebo potvrzení volby. 6) Navigation: Navigační tlačítka pro: Pohyb v menu, v PTZ módu pro ovládání PTZ kamery (není součástí DVR): : Pohyb kurzoru nahoru; v PTZ módu pohyb kamery nahoru : Pohyb kurzoru dolů; v PTZ módu pohyb kamery dolů : Pohyb kurzoru doleva; v PTZ módu pohyb kamery doleva : Pohyb kurzoru doprava; v PTZ módu pohyb kamery doleva 7) USB: Připojte USB disk pro upgrade firmware nebo zálohu dat a připojení USB myši pro ovládání DVR.

5 1.3 Zadní panel Upozornění: Čelní panel a rozmístění tlačítek se může lišit model od modelu. Konektor Popis konektoru 1 Napájecí konektor DC 12 V / 5 A 2 Vypínač Vypne / zapne DVR 3 Video výstup Video výstup pro připojení TV nebo monitoru (BNC) 4 Video vstup Pro připojení digitálního video vstupu (BNC) 5 Audio vstup Pro připojení audio signálu 6 Alarmový vstup Alarmový výstup RS 422 4x alarmový vstup 1x alarmový vstup RS 422 pro připojení PTZ 7 Síť Pro připojení do počítačové site a internetu 8 VGA Pro připojení VGA monitoru 9 Audio výstup Pro připojení audio výstupu 10 HDMI Pro připojení HDMI monitoru 11 LINE IN Pro připojení interkomu 2. Ovládání DVR 2.1 Zapnutí / vypnutí DVR Zapnutí Před zapnutím DVR se ujistěte, zda je vše správně zapojeno! Zapněte vypínač na zadním panelu DVR. 6e je DVR zapnuto poznáte tím, že se rozsvítí červená LED na čelním panelu Vypnutí Vypnout DVR lze pomocí dálkového ovladače, USB myši a nebo tlačítek na čelním panelu Vypnutí dálkovým ovladačem: Stisknutím tlačítka Power, poté se zobrazí vypínací obrazovka, potvrďte OK a DVR se po chvíli vypne Vypnutí myší nebo tlačítky na čelním panelu: 1: Vstupte do Menu, Vyberte ikonu vypnout DVR, zobrazí se vypínací obrazovka 2: potvrďte OK a DVR se po chvíli vypne. 3: Odpojte od napájení 2.2 Login Po stisku tlačítka menu se zobrazí login okno (obr. Níže)

6 Tovární nastavení: Uživatelské jméno: admin Bez hesla Po vložení správného hesla se otevře menu a lze nastavit systém. Obrazovka živého náhledu: Ikona Popis Nahrávání Ruční nahrávání Detekce pohybu Status události Nahrávání podle plánovače 2.3 Hlavní menu Kvadrátor Barvy PTZ Přehrávání Hlavní menu Mód obrazovky Hlasitost Digitální Zoom Nahrávání Kliknutím na ikonu u módu obrazovky, se zobrazí výběr kanálů jak je vidět na obrázku níže V tomto menu lze vybrat kanál, který bude zobrazen na celou obrazovku. Tuto volbu potvrďte kliknutím na tuto ikonu. Kliknutím na tuto ikonu,se zobrazí hlavni menu (obr. Níže) Kliknutím na Config,se zobrazí menu nastavení (obr. Níže)

7 Stisknutí menu tlačítka na čelním panelu a nebo na dálkovém ovladači zobrazí hlavní menu. 2.4 Nastavení Menu nastavení obsahuje pod menu: Základní nastavení, nastavení živého náhledu, nastavení záznamu, nastavení plánovače, I/O nastavení, nastavení site, nastavení uživatelů, nastavení PTZ a další nastavení Základní nastavení Kliknutím na ikonu Základní nastavení,se zobrazí okno (obr. níže) se dvěmi záložkami: 1) Systém V tomto menu lze základně nastavit DVR. Název: Název DVR který pomůže identifikaci zařízení při vzdáleném přístupu k DVR. ID zařízení: ID zařízení pro ovládání pomocí dálkového ovladače. Formát videa: dva módy: PAL a NTSC. Výběr formát videa podle připojených kamer. Kontrola heslem: Zapněte tuto volbu. Při této volbě zapnuté bude po uživateli vyžadováno přihlášení a povoleny jen předvolené operace s DVR. Zobrazovat systémový čas: Zvolte, zda má být zobrazen čas v živém náhledu. Video výstup: rozlišení obrazovky a typ výstupu: VGA 800*600, VGA 1024*768, VGA 1280*1024, HDMI 1080P a HDMI 720P Jazyk: výběr jazyka DVR. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot. Poznámka: při změně jazyka a video výstupu bude vyžadován restart DVR. 2 ) Datum a čas V tomto menu lze nastavit datum a čas, formát času, nastavit NTP server, Poznámka: DVR je továrně nastaveno na GMT zónu 0, nastavte si zónu dle umístění DVR. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot..

8 2.4.2 Nastavení živého náhledu Kliknutím na ikonu nastavení živého náhledu,se zobrazí okno (obr. níže) se třemi záložkami: Nastavení živého náhledu Poznámka: Kliknutím na název kamery se zobrazí virtuální klávesnice, pomocí které můžete změnit její název. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot Maska Privátní maska. Lze nastavit masku na plochu, která nemá být zobrazena na živém náhledu ani v záznamu. Nastavení plochy masky: Kliknutím na tlačítko nastavení, uvidíte náhled kamery na celou obrazovku. Kliknutím a tažením levým tlačítkem myši vyberete plochu masky, kliknutím na tlačítko apply uložíte toto nastavení. Smazat plochu masky: Vyberte plochu masky a klikněte levým tlačítkem myši pro její smazání, kliknutím na tlačítko apply uložíte toto nastavení Video vstup Lze nastavit typ připojené kamery:1080p, 720P, 1080I.

9 2.4.3 Nastavení záznamu Kliknutím na ikonu nastavení živého náhledu,se zobrazí okno (obr. níže) se šesti záložkami: Povolit Výběr kanálů pro nahrávání video a audio. Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot. Parametr Povolit Audio Význam Zaškrtávací pole pro povolení video záznamu Zaškrtávací pole pro povolení audio záznamu Nastavení parametrů záznamu a hlavního streamu Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot. Parametr Fps Rozlišení Kvalita Kódování Max bitrate Význam Rozsah 1-30(NTSC)1-25(PAL) Podpora 1080P, 720P, D1, CIF Čím vyšší hodnota, tím kvalitnější nahrávka. Máme 6 možností: Nejnižší, Nižší, Nízká, Střední, Vyšší a Nejvyšší. Podpora CBR a VBR Výběr z:64kb, 128kb, 256Kb, 512Kb, 1024Kb, 1536kb, 2048Kb, 3072Kb, 4096Kb, 5120Kb, 6144Kb, 7168Kb, 8192Kb

10 Název a čas v záznamu Razítko [stamp]:lze zobrazit název kamery a čas v záznamu. Výběr zda bude zobrazen název kamery a čas pořízení záznamu. Kliknutím na tlačítko Setup můžete kliknutím a tažením umístit na požadovanou pozici. Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot Nastavení přepisování disku Zvolením této možnosti se budou při zaplnění disku přepisovat nejstarší data nejnovějšími. Pokud bude tato možnost zakázána, při zaplnění disku se přestane nahrávat. Poznámka: Délka záznamu lze ovlivnit nastavením parametrů nahrávání (nižší kvalita, fps a rozlišení znamená delší dobu záznamu). Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot Nastavení plánovače Kliknutím na ikonu nastavení plánovače,se zobrazí okno (obr. níže) se třemi záložkami: Podle času Nastavit zde lze časy záznamu od neděle do soboty (řádky) a od 0 do 24h (sloupce). Kliknutím na požadované místo v rastru provedete výběr. Modrá značí nahrává, šedá značí nenahrává. Kopírovat [copy]:je možné nastavení jednoho kanálu zkopírovat na ostatní, stačí vybrat kanál a kliknout na tlačítko copy. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot Podle pohybu Kroky pro nastavení plánovače pro detekci pohybu jsou stejné jako při nastavení plánovače podle času. Poznámka: továrně je plánovač na detekci pohybu celý vybrán. Barva výběru je modrá Senzor

11 Kroky pro nastavení plánovače pro externí senzor jsou stejné jako při nastavení plánovače podle času. Poznámka: továrně je plánovač pro externí senzor celý vybrán. Barva výběru je modrá I/O nastavení Kliknutím na ikonu nastavení plánovače,se zobrazí okno se čtyřmi záložkami: Senzor Kliknutím na ikonu senzor,se zobrazí okno (obr. níže) se třemi záložkami: 1> Základní Zapněte událost na základě externího senzoru a zvolte jeho typ: Nízká úroveň a vysoká úroveň Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot. 2> Chování události Nastavte prodlení události a klikněte na tlačítko Setup. Zobrazí se okno (obr níže). Nastavení události: v záložce nastavení alarmu zvolte typ upozornění: akustický, externí výstup a odeslání u. Nahrávání na základě události: v záložce záznam zvolte kanál, který bude nahráván klikněte na tlačítko OK pro uložení, kliknutím na tlačítko exit se toto okno zavře bez uložení změn. Přejetí na PTZ prepozici: v záložce PTZ nastavte prepozici, tour nebo patern (možno nastavit bez předchozího nadefinování prepozic, tour či paternu), klikněte na tlačítko OK pro uložení, kliknutím na tlačítko exit se toto okno zavře bez uložení změn. Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot.

12 Detekce pohybu Kliknutím na ikonu pohyb,se zobrazí okno (obr. níže) dvěmi záložkami: Zaškrtněte, na kterém kanálu chcete použít detekci pohybu, nastavte prodlení události (prodlení je čas potřebný od skončení události k začátku další události), poté klikněte na tlačítko setup ve sloupci chování události a zobrazí se nové okno (obr. níže): V okně s chováním události nastavíte který výstup se má aktivovat (bzučák, zobrazit kanál na celou obrazovku, aktivovat alarmový výstup, odeslat ). Uložením se vrátíte na předchozí okno, kde klikněte na tlačítko setup ve sloupci zóna a zobrazí se nové okno (obr. níže): Na obrazovce pro nastavení zóny detekce pohybu nastavte citlivost detekce hodnoty 1-5 tovární hodnota je 4. Citlivost lze nastavit pro denní a noční režim. Klikněte na ikonu, pro nastavení detekční zóny. Kliknutím na ikonu, smaže detekční zónu. Kliknutím na ikonu, uložíte nastavení detekční zóny. Kliknutím na ikonu, zavřete toto okno a vrátíte se na předchozí obrazovku. Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot Ztráta video signálu klikněte na tlačítko chování události a zobrazí se nové okno (obr. níže): V okně s chováním události nastavíte který výstup má aktivovat (bzučák, zobrazit kanál na celou obrazovku, aktivovat alarmový výstup, odeslat ).

13 Alarmový výstup Kliknutím na ikonu alarmový výstup,se zobrazí okno (obr. níže) se třemi záložkami: 1> Alarmový výstup V tomto menu můžeme nastavit název alarmového výstupu a čas držení kontaktu relé. Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot. 2> Bzučák V tomto menu můžeme povolit bzučák a čas jeho bzučení Nastavení sítě Kliknutím na ikonu síť,se zobrazí okno (obr. níže) se čtyřmi záložkami: Síť HTTP port: Číslo portu pro přístup pomocí Internetového prohlížeče (Internet Explorer). Tovární hodnota je 80. Server port: Číslo portu pro datovou komunikaci. Tovární hodnota je Mobilní port: Číslo portu pro komunikaci s mobilními zařízeními (SmartPhone, Tablet). Tovární hodnota je 100. DHCP: Po výběru této možnosti bude IP adresa, maska, brána a DNS servery přidělená DNS serverem. Doporučujeme zvolit tyto hodnoty ručně. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot Nastavení druhého streamu Zvolte fps, rozlišení a kvalitu. Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot. Parametr fps Rozlišení Kvalita Význam Rozsah: 1-30(NTSC)1-25(PAL) Podpora D1 CIF Čím vyšší hodnota, tím kvalitnější nahrávka. Máme 6 možností: Nejnižší, Nižší, Nízká, Střední, Vyšší a Nejvyšší.

14 SMTP Server/Port: Název a port SMTP serveru. Adresa odesilatele/heslo: ová adresa a heslo odesílatele u. Adresa příjemce: ová adresa příjemce u (mohou být až 3). Kliknutím na tlačítko test zjistíte správnost zadaných údajů. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot Další Povolení DDNS nastaveni. Před zadáním těchto údajů je nutné se zaregistrovat na DDNS serveru, který lze pro DVR vybrat z nabídky.

15 2.4.7 Uživatelé Kliknutím na ikonu uživatelé,se zobrazí okno (obr. níže): Kliknutím na tlačítko přidat se zobrazí okno pro přidání nového uživatele (obr. níže): 1) Základní: Vložte uživatelské jméno, heslo a zvolte typ uživatele. Kliknutím na tlačítko OK přidáte uživatele do seznamu uživatelů. Kliknutím na tlačítko exit opustíte toto okno bez uložení provedených změn. 2) Oprávnění: Zvolte oprávnění nového uživatele. Kliknutím na tlačítko OK přidáte uživatele do seznamu uživatelů. Kliknutím na tlačítko exit opustíte toto okno bez uložení provedených změn Nastavení PTZ Kliknutím na ikonu PTZ,se zobrazí okno (obr. níže) se dvěmi záložkami: Sériový port Zaškrtněte na kterém kanálu chcete použít PTZ, nastavte adresu, baud rate a protokol. Pro nastavení všech kanálů najednou zaškrtněte All a nastavte požadované hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Default", nastavíte tovární hodnoty DVR. Kliknutím na tlačítko "Apply" uložíte výše nastavené hodnoty. Kliknutím na tlačítko "Exit" zavřete toto menu bez uložení změněných hodnot. Parametr Význam Adresa ID PTZ přístroje (kamery) Baud rate Baud rate PTZ přístroje (kamery). Rozsah: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, , , , Protokol Komunikační protokol PTZ přístroje (kamery). Rozsah: PELCOP, PELCOP1, PELCOP5, PELCOD, PELCOD1, HY, PHILIPS, SAMSUNG SHARP, SONY, SAMSUNG, PANASMIC, CONTROL,

16 Další nastavení V tomto menu lze nastavit Prepozice, tour, pattern kliknutím na tlačítko setup v příslušném sloupci. Pro nastavení prepozice se zobrazí okno (výše) a po kliknutí na tlačítko setting v tomto okně, se zobrazí PTZ ovládání (obr níže): V tomto menu lze nastavit pozice PTZ kamery, rychlost pojezdu, zoom, ostření, clonu a zvolit číslo prepozice. Kliknutím na tlačítko Save pro uložení nastavení. Kliknutím na tlačítko pro skrytí tohoto panelu, kliknutí pravého tlačítka se opět objeví. Kliknutí na tlačítko pro opuštění tohoto menu. Uložení prepozic provedeme v menu prepozice kliknutím na tlačítko OK, kliknutím na tlačítko exit se neuloží změny a opustíte toto menu. Pro nastavení tour se zobrazí menu (obr níže): Kliknutím na tlačítko Add přidáte tour (může být definováno max 32 tour). Vyberte tour a klikněte na tlačítko setup, zobrazí se menu (obr níže): Kliknutím na tlačítko, nastavíte rychlost a dobu zobrazení prepozice. Výběrem prepozice a kliknutí na tlačítko, smažete tuto prepozici z tour. Kliknutí na tlačítko,pro změnu nastavení prepozice. Měnit pořadí jednotlivých bodů v tour lze jejich vybráním a kliknutím na příslušné tlačítko (na začátek nahoru dolu a na konec ). Uložení tour provedeme v menu tour kliknutím na tlačítko OK, kliknutím na tlačítko exit se neuloží změny a opustíte toto menu.

17 2.4.9 Další nastavení Kliknutím na ikonu Další nastavení,se zobrazí okno (obr. níže): 1. Tovární nastavení: Nastaví všechny hodnoty systému na tovární. 2. Import / Export: Zde je možné nahrát vybraná data na USB disk. Lze také nahrát datové soubory z USB disku do DVR. 3. Exit: návrat k předchozí obrazovce. 2.5 Vyhledávání záznamů Kliknutím na ikonu Vyhledávání,se zobrazí okno (obr. níže) se dvěmi záložkami: Vyhledávání podle času 1:Vyberte kanál, datum v kalendáři a čas začátku a konce doby, kterou chcete přehrát. 2:Klikněte na tlačítko Play, pro přehrání vybraného záznamu. Při přehrávání se zobrazí lišta přehrávání: Vyhledávání podle události Vyberte čas a kanál která vás zajímá a klikněte na tlačítko vyhledat. Zobrazí se seznam událostí v tomto časovém úseku. Po vybrání položky v seznamu, ji můžeme spustit.

18 2.6 Záloha Toto DVR podporuje zálohování na USB, lze také zálohovat po síti na počítač v síti. 1: Otevřete z menu okno pro zálohování: 2: Nastavte počáteční a koncový čas záznamu který se má zálohovat. Zvolte kanál / kanály které chcete zálohovat a klikněte na tlačítko vyhledat. Dostupná data se zobrazí v seznamu. 3: Vyberte data, která budou zálohována jejich zaškrtnutím. Kliknutím na tlačítko vše označíte všechna data a stiskněte tlačítko backup pro zahájení zálohováni. 4: Zobrazí se další menu, kde lze zjistit informace o zálohovaných souborech, úložišti, typu ukládaných souborů, atd. Kliknutím na tlačítko start spustíte zálohování. 2.7 Kontrola informací Zde lze zkontrolovat informace o systému a síti. Systémové informace: Menu informace systémové informace, V tomto menu lze vidět informace o připojených zařízeních Log: Menu Informace Log. Poznámka: Log lze exportovat na USB disk. Síťové informace: Menu Informace Síť,Zde je možné zkontrolovat nastavení sítě. 2.8 Správa disku Menu Disk,Zde je možné zjistit stav disku a naformátovat jej. Záznam je možný jen na řádně zformátovaný disk. 2.9 Upgrade Soubor s upgrade nahrajte na USB disk a připojte jej do DVR. Vstupte do menu upgrade, zaktualizujte seznam, aby se soubor zobrazil v seznamu, vyberte SW a klikněte na tlačítko upgrade. V průběhu upgrade bude DVR restartováno, počkejte než se DVR opět zapne. Neodpojujte DVR od elektřiny v průběhu upgrade. Poznámka: Pokud nevidíte soubor na USB v DVR, USB není kompatibilní.

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT

Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Užívateľský manuál ku DVR záznamníkom TVT Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol blesku

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B

H.264 DVR. 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér. Uživatelský manuál V2.1B H.264 DVR 4/8/16-CH vestavěný digitální video rekordér V2.1B Uživatelský manuál Poznámky Napájení tohoto DVR je poskytováno pomocí adaptéru DC 12V3A, prosíme zkontrolujte před instalací zásuvku a ujistěte

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém

Více

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ HD-SDI VIDEOREKORDÉR EN-5604 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR EN-6704V / EN-6708V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...5 Popis částí

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi Řada IWH Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11 DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka Verze 2011/11 1 DVR-308E 8 kanálové DVR Technické parametry, vlastnosti: Linux OS Vstupy, výstupy, HW vlastnosti DVR: Kovové (plechové) šasi (rozměry cca 32 5 27cm)

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

Bezpečnostní kamerový systém Model: DVK-7304S-AC H.264 Obsah Uživatelská příručka... 5 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Představení výrobku... 6 Funkce... 6 Obsah balení... 7 Instalace pevného disku...

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich

Více

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat

Více

IP kamera Power Energy Mobile NC532W

IP kamera Power Energy Mobile NC532W H Série venkovní IP kamera Power Energy Mobile NC532W Duben 2012 V1.2.0.1.5 Návod k použití Obsah 1 ÚVOD... 4 2 FUNKCE A VLASTNOSTI... 4 3 VZHLED A ROZHRANÍ KAMERY... 6 3.1 VZHLED... 6 3.2 KONEKTORY IP

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více