číslo: 1 ročník: 2015 vydání : březen 2015 vychází: čtvrtletně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo: 1 ročník: 2015 vydání : březen 2015 vychází: čtvrtletně"

Transkript

1 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ číslo: 1 ročník: 2015 vydání: březen 2015 vychází: čtvrtletně 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 1

2 SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce první číslo rozšířeného Olešenského zpravodaje. Nápad na jeho vydávání se zrodil již před rokem a byl schválen předchozím zastupitelstvem obce. Cesta k realizaci byla poněkud delší, než jsme předpokládali, nicméně doufáme, že naše snaha se vyplatila a že nový Zpravodaj přivítáte se stejnou radostí a zájmem, s jakou jsme ho pro Vás připravovali. Měl by to být čtvrtletník plný informací ze života obce kromě zpráv z OÚ Olešná budete na jeho stránkách nacházet články a fotografie o činnosti MŠ a příspěvky našich dopisovatelů z jednotlivých olešenských zájmových a organizací a spolků. Rádi bychom uvedli do života také rubriku Střípky z historie, kde budete mít možnost seznámit se jak s dávnými dějinami naší obce a okolního kraje, tak si zavzpomínat na doby ne tak vzdálené. Tato rubrika by neměla být jen suchým výčtem encyklopedických historických faktů, rádi bychom ji vytvářeli společně s Vámi s Vašimi příspěvky, vzpomínkami, dobovými fotografiemi. Svůj prostor v Olešenském zpravodaji budete mít samozřejmě také Vy, občané Olešné. Od příštího čísla připravujeme rubriku Otázky pro starostku, kde budou zveřejňovány dotazy na to, co Vás nejvíce zajímá a podněty pro další práci zastupitelstva obce. Do této rubriky může zaslat příspěvek každý z Vás odpovědi na nejzajímavější z nich pak naleznete v nejbližším čísle tištěného zpravodaje. S Vaší pomocí bychom chtěli obnovit Společenskou rubriku, určenou k blahopřáním jubilantům k narozeninám a jiným významným životním událostem. V našem periodiku by v budoucnu měla mít své místo rovněž Drobná inzerce. Inzeráty nekomerční povahy budou zveřejňovány zcela zdarma, o podmínkách otištění ostatních inzerátů a reklamních příspěvků budete ještě informováni. Závěrem bychom chtěli našemu novému Olešenskému zpravodaji popřát mnoho úspěchů v mediálním světě, stránky plné zajímavých článků a především spoustu spokojených čtenářů. Všem občanům pak přejeme, aby je Olešenský zpravodaj v nové podobě skutečně oslovil, aby se stal těmi novinami, které budou netrpělivě vyhlížet ve své schránce a které budou přinášet právě ty informace a zajímavosti, které od těchto novin očekávají. Redakční rada Olešenského zpravodaje Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na ovou adresu: případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, Olešná čp. 104, ), nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OLEŠNÁ Poděkování starostky obce Při příležitosti slavnostního zahájení vydávání rozšířeného Olešenského zpravodaje bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají při zvelebování naší obce. Dík patří jak pracovníkům OÚ Olešná, tak Vám občanům, kteří pečujete o své nemovitosti, zahrádky i přilehlé okolí a tím přispíváte k hezkému vzhledu naší obce. Vždy nás potěší, když k nám zavítají občané z jiných obcí a pochválí, jak je naše obec pěkná a upravená. Vysoce hodnoceno je také bohaté kulturní a sportovní dění v Olešné, což je zásluhou všech obyvatel naší vesnice, kterým není líto jeden pro druhého nezištně obětovat něco ze svého pohodlí. Co se podařilo realizovat v roce 2014 pokládka umělého povrchu vč. vybavení na víceúčelovém hřišti zpracování a schválení kanalizačního řádu obce zpracování projektu Revitalizace zeleně v celé obci výsadba nových stromů u rybníka Pod Milinou (financováno z dotace). rekonstrukce hasičské zbrojnice (včetně zpracování projektu na výměnu starých netěsnících oken) podpora činnosti SDH zhotovení projektu na opravu vodní nádrže u Vacherlohnů, jednání s památkáři Restaurace Pod Lípou - zakoupení mycího stroje na čištění velkých podlahových ploch (vč. sálu), zakoupení nových židlí do výčepu, revize elektroinstalace vč. zajištění oprav zjištěných při této revizi zhotovení nového asfaltového povrchu komunikace u prodejny COOP, vč. příjezdové cesty k pohostinství (tato část odkoupena obcí od p. Lhotáka a p. Lapuníkové) oprava komunikace u MŠ, zvoničky, bytovky, u vjezdu k č. p. 12 a u vánočního stromu zhotovení přípojek na vodu, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení v nové zástavbě - II. části (v současné době jsou zarezervovány 2 parcely, probíhá příprava prodeje) Kulturní a sportovní akce v roce 2014 leden: Novoroční ohňostroj (OÚ Olešná), Dětský karneval (SPOZ), Maškarní bál pro dospělé ve stylu RETRO (Májovníci Suchých májů) březen: Hasičská velikonoční veselice (SDH Olešná), zájezd do Divadla na Fidlovačce na představení Divotvorný hrnec (OÚ Olešná), Astronomická přednáška s Vláďou Slezákem, Loutková pohádka Aleše Bílka pro děti (SPOZ) duben: Čarodějnický rej (SPOZ), Běh o velikonoční vajíčko (TJ Olešná). květen: Staročeské máje (Olešenská mládež) červen: MDD ve stylu Letních olympijských her (SDH), Táboření na hřišti pro malé hasiče (SDH) srpen: Léto s Chocholouškem u rybníka u Vacherlohnů (Přátelé Restaurace Pod Lípou ve spolupráci s SDH Olešná) 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 říjen: Posvícenská zábava (manželé Kolářovi v Restauraci Pod Lípou), tradiční Podzimní běh na fotbalovém hřišti (TJ Olešná) listopad: Svatomartinský lampionový průvod (SPOZ), zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Sněhová královna (OÚ Olešná) prosinec: Vánoční besídka (SPOZ), Setkání u zvoničky (paní Kellerová a děti z kroužku keramiky), Vánoční turnaj ve stolním tenise (TJ Olešná), Silvestrovský Chocholouškův běh (Přátelé Restaurace Pod Lípou). O kulturní dění v naší obci se již několik let stará také občanské sdružení Spolek Fištrón v areálu Zvířátkov. V roce 2014 zde proběhly následující akce: Velikonoce ve Zvířátkově, Křest mláďat, Mimozemšťani a hvězdná brána, Ať žijí duchové, Zabijačka sádrového prasete a Adventní neděle. Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravách těchto i podobných akcí, jsou to hodiny a hodiny příprav a zajišťování ve prospěch ostatních. Co plánujeme v roce 2015 zhotovení chodníků a finálového asfaltového povrchu v nové zástavbě - II. části rybník Pod Milinou instalace laviček, výsadba traviny. zkulturnění prostor u kontejnerů na plasty a sklo u pohostinství Lesopark u Vacherlohnů srovnání terénu, zhotovení cesty, výsadba zeleně budova pohostinství oprava stropu v přísálí, příprava projektu pro dotaci na zateplení budovy na rok 2016 Hasičská zbrojnice oprava střechy, výměna oken (již máme povolení od památkářů a okna jsou zadaná ve výrobě u p. Aubrechta z Rokycan) budova OÚ projekt na zateplení budovy a zajištění vytápění celého objektu na rok 2016, výměna nábytku a osvětlení na chodbách a velké zasedací místnosti budova MŠ instalace nových šatních skříněk pro děti a skříněk do kuchyně oprava požární nádrže u Vacherlohnů dopravní značení místních komunikací revitalizace cesty Ke Křížku po vyhlášení nových dotací opakovat žádost o dotaci Statistika obyvatel k celkem: 420 obyvatel dospělí celkem: 344 (muži 171, ženy 173) děti (15-18 let) celkem: 20 (chlapci 10, dívky 10) děti (do 15 let) celkem: 56 (chlapci 31, dívky 25) r. 2014: narození 3, přihlášení k trvalému pobytu 23, odstěhovaní z obce 6, zemřelí 6. Pravidelný odečet vodoměrů Pracovnice OÚ Zdeňka Hermanová bude provádět pravidelný odečet vodoměrů ve dnech 11., 12. a 13. března Žádáme občany o spolupráci při tomto odečtu. V případě, že nebudete zastiženi doma, je nutné nahlásit stav vodoměru nejpozději do 20. března 2015 na OÚ telefonicky ( ), e- mailem nebo lístek se stavem a čp. vhodit do schránky u OÚ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce Olešná zve občany na Veřejné zasedání ZO, které se koná v pondělí 16. března 2015 od 18:00 hodin v přísálí obecního pohostinství. Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení zastupitelstva obce 3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce 4. Projednání a schválení výhledového rozpočtu obce na rok Projednání a schválení rozpočtu obce na rok Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 12/14 7. Bilance odpadového hospodaření za rok Zhodnocení plánu VPP za rok Výsledky inventarizace za rok Různé projednání a schválení obecně závaz. vyhlášek obce a řádu ohlašovny požáru 11. Diskuse 12. Návrh na usnesení 13. Závěr Hlasování návrh znaku obce Zastupitelstvo obce podalo návrh na zhotovení znaku naší obce. Symbolika je navržena zkušeným heraldikem, který vycházel z podnětů historie naší obce, tj. větévka olše s listem a květy vyjadřující název obce, obilný klas a hlava koně s ohlávkou zemědělská tradice obce a hřeb a kladivo průmyslová tradice Zbirožska, dolování železné rudy, cvočkářství. Hlasování bude probíhat následovně: Všech 10 návrhů znaku a příslušné vlajky naleznete na zadní straně tohoto zpravodaje, společně s hlasovacím lístkem. Návrhy budou umístěny také na vývěsce OÚ, webových stránkách obce, v prodejně COOP a v místním pohostinství. Občané vyberou znak, který se jim bude nejvíce líbit, a jeho číslo zaznamenají na hlasovací lístek, včetně uvedení čísla popisného. Každý občan (starší 15-ti let) s trvalým pobytem v naší obci má právo na jeden hlas. Na stejném hlasovacím lístku mohou vyjádřit svůj názor všichni členové domácnosti (viz vzor). Vyplněný lístek prosíme vystřihnout a vložit do poštovní schránky na OÚ Olešná nebo do hlasovací schránky v prodejně COOP, a to v termínu do Vítězný znak bude poté schválen na Veřejné zasedání ZO. Kontejner na objemný odpad u Lesoparku u Vacherlohnů Termíny umístění: , a Umístění nádoby na sběr kovových obalů Oznamujeme občanům, že u místního pohostinství byla umístěna nádoba na sběr kovových obalů konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka. Do této nádoby je zakázáno vhazovat obaly znečištěné zbytky potravin, nápojů nebo chemických látek!!! Plechovky a nádoby od barev a olejů patří do nebezpečného odpadu! Napouštění bazénů Jako každoročně se budeme v jarních měsících potýkat s okamžitým nedostatkem vody ve vodovodní síti, který je zapříčiněn vysokými nárazovými odběry vody. Tento stav je důsledkem zprovozňování bazénů. Chtěli bychom touto cestou apelovat na vlastníky bazénů, aby se při zprovozňování chovali ohleduplně, vodu napouštěli pozvolna, lépe i v nočních hodinách, kdo má možnost dopoledne ve dnech po-čt. Zcela nevhodné je nekontrolovaně odebírat vodu v sobotu a v neděli odpoledne a v podvečer. To jsou odběry domácností nejvyšší, což může vést k úplnému vyčerpání vodovodního řadu. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ Od měsíce ledna jsme v naší MŠ zařadili do výchovné činnosti polytechnické vzdělávání. Polytechnické vzdělávání lze definovat jako vzdělávání, které poskytuje vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických oborů a vede ke všeobecně technickým dovednostem. Polytechnická výchova konkrétně v naší MŠ zahrnuje nejen sebeobsluhu, ale i práci s různými přírodními a odpadovými materiály, manipulaci s různým nářadím a předměty a také experimentování. První nabídkou pro splnění našeho účelu bylo sestavení dřevěné stavebnicové lavičky. Děti si vyzkoušely, že vyrobit nějaký předmět není jen tak samo sebou, nějakou dobu to trvá a musí se u toho i přemýšlet. Všechny součásti si děti samostatně opracovaly smirkovým papírem, a pomocí plánku začaly se sestavováním za použití nářadí. V rámci tohoto úkolu se seznámily s různými řemesly, kterých je dnes velký nedostatek. V polytechnickém vzdělávání budeme i nadále pokračovat a tak nás čeká například vyrábění klobouků z odpadových materiálů nebo vyrábění ručního papíru apod. Zápis do MŠ Olešná pro školní rok 2015/2016 se koná 17. března 2015 od 16 hod. v budově MŠ. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZDRAVOU OLEŠNOU Občanské sdružení bylo založeno v listopadu 2003, jako pomoc petici občanů a důrazná obrana proti podnikatelskému záměru italské firmy na vybudování spalovny odpadu v blízkosti obce. Další podnikatelské nápady, jako vybudování zábavného parku nad obcí, nebo umístění fotovoltaické elektrárny, byly vyřešeny a odmítnuty občany na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. Občanské sdružení Za zdravou Olešnou dosud existuje, v současnosti má 31 členů a finanční hotovost 3 540,- Kč. Stálým posláním sdružení je chránit přírodu a krajinu kolem Olešné a zabránit devastaci těchto hodnot. Jako sdružení nejsme aktivní, ale věřím, že se mi podaří v dohledné době svolat veřejné zasedání sdružení, kde bych mohla složit funkci. Zde bychom také rozhodli, zda sdružení zachovat pokud se najde někdo, kdo by převzal ode mne veškerou agendu, nebo sdružení zrušil. Plně důvěřuji starostce a zastupitelstvu obce. Ivana Kellerová 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 6

7 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ Ráda bych Vám představila SPOZ při OÚ Olešná, které má od nového volebního období toto složení: předsedkyně SPOZ: Eliška Ševicová, celní deklarantka, 23 let členky: Monika Němečková, mateřská dovolená, 32 let Hana Trávová, obchodní referent, 31 let Lucie Hasmanová, disponent v nákladní dopravě, 27 let Premiérou našeho týmu byl tradiční Svatomartinský lampionový průvod s výstavou ručně vyrobených podzimních dekorací. Dalším (a mnohem náročnějším) úkolem byla příprava Vánoční besídky v místním pohostinství. Hojná účast, skvělá dětská vystoupení a pohled na pyšné rodiče nám byl odměnou za vydanou energii. Momentálně se zabýváme přípravami Dětského karnevalu, který se bude konat Děti se mohou těšit na klaunské vystoupení, odměny za masky a spoustu zábavy. V tomto roce jsou v plánu jak tradiční akce (např. výše zmíněný Dětský karneval, Oslava MDD nebo Drakiáda s Rádiem Blaník), tak některé novinky. Jednou z nich bude Halloween party pro dospělé, se soutěží nejstrašidelnější masku, o nejchutnější halloweenskou pochoutku a s řadou překvapení. O termínech všech plánovaných akcí bude informování jak prostřednictvím Olešenského zpravodaje, tak na webových stránkách obce a v kulturně-sportovním kalendáři pro tento rok. Sdružení SPOZ úzce spolupracuje s SDH, oddílem ZumbaKids a dětským sportovním kroužkem při TJ Olešná především při přípravě jednotlivých akcí, zpestřených také vystoupením dětí z uvedených kroužků. Budeme se snažit dělat maximum pro kulturní dění pro děti i dospělé v naší obci a doufáme, že budete s naší prací ve sdružení SPOZ spokojeni. Za SPOZ při OÚ Olešná Lucie Hasmanová 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 7

8 HASIČI V ROCE 2015 Hasiči v Olešné zahájili rok V měsíci lednu se v našem okrsku konalo několik Výročních valných hromad. Zástupci SDH Olešná se několika z nich zúčastnili. Dne se VVH konala i u nás v Olešné v sále místního pohostinství. Na VVH se dostavili zástupci SDH z Komárova, Jiviny, Oseku, Hvozdce a Zaječova. Na VVH nechyběla ani starostka obce paní Lenka Hasmanová, která nám popřála do dalších let mnoho štěstí, úspěchů a pevných nervů, které jsou potřeba. Touto cestou jí ještě jednou děkujeme. Na VVH proběhlo připomenutí a zhodnocení všech akcí, které se konaly v roce Dále byl přečten plán akcí na rok Na VVH byli také zvoleni jednotliví zástupci funkcí. Starostou SDH se stal Martin Reindl, velitelem Vladimír Malina, hospodářem a vedoucím mládeže Jan Koszty, jednatelem Karel Lipert a kronikářkou Martina Balejová. Do Kontrolní a revizní rady byli zvoleni Miroslav Růžička, Radek Hasman a Radek Svoboda. Valné hromady se zúčastnili také bývalí členové SDH, kteří tak zavzpomínali na staré časy. Děkujeme všem zúčastněným. I v novém roce stále probíhají schůzky mladých hasičů pod vedením Jana Kosztyho. Děti se v zimních měsících scházejí v místní hasičárně, kde si děti opakují již získané znalosti, jako jsou uzle, zdravověda, topografické značky apod. Termíny schůzek mladých hasičů najdete na internetových stránkách naší obce, v záložce SDH. Hasiče z Olešné můžete najít i na sociální síti Facebook, kde máme pod názvem SDH Olešná svoji fanouškovskou stránku. Tato stránka byla založena teprve nedávno a v budoucnu bude sloužit jako zdroj nejnovějších informací a událostí týkajících se hasičů. Budeme rádi, když nás podpoříte. za SDH Olešná, Aneta Šuttová 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 POZOR OZNÁMENÍ! Hasiči oznamují, že se první víkendovou sobotu v dubnu, tj , bude od 10 hodin konat sběr železného šrotu po obci. Za peníze z prodeje železného šrotu bude dovybaveno dětské družstvo prostředky, které děti potřebují k účasti v soutěžích. Za případný šrot děkujeme. Vaši hasiči. O případných změnách týkající se sběru železného šrotu Vás budeme včas informovat. TVOŘIVÉ KURZY S IVETOU březen duben 5.3. Artyčok technika - vajíčko 9.4. Drátování 6.3. Dětské tvoření 3.4. Dětské tvoření Dětská výtvarka Dětská výtvarka květen červen Plstění 4.6. Sítotisk na textil Dětské tvoření 5.6. Dětské tvoření Dětská výtvarka Dětská výtvarka Kurzy pro děti začínají vždy v 16 hod., kurzy pro dospělé v 17:30 hod. v budově MŠ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ Vznikla v říjnu 2008 jako rozšíření výtvarné činnosti v obci, která s dětmi probíhala už od jara Byla jsem ráda, že mohu i dospělým nabídnout práci s hlínou. V současnosti pracujeme s pěti druhy hlíny podle povahy výrobku. Máme keramickou pec, hrnčířský kruh a hlavně chuť vytvářet keramické originály dle vlastního citu. Jsou to reliéfy, plastiky tvořené volně z ruky, plátová dekorativní keramika a točení na hrnčířském kruhu. Ráda předávám své zkušenosti a snažíme se pokaždé vytvořit prostředí a atmosféru, která nabízí klid, pohodu a radost z nevšedních zážitků. Tak funguje keramická rodina. Z důvodu zájmu pracujeme každý týden v pátek od 18:00 hodin v prostorách budovy MŠ a to po celý rok včetně prázdnin. Sobota a neděle, kdy není provoz v MŠ, využívám k vypalování výrobků. Děkuji a jsem šťastná za tato keramická setkání, která nás všechny obohacují a přinášejí nám do života další, dosud nepoznaný rozměr. Ivana Kellerová Schůzky se konají každý pátek od 18:00 hodin v budově MŠ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 ROZPIS SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ TJ Kontaktní osoby: Miloš Herman stolní tenis Lenka Hocke Zumba, posilování Marie Posová Zumbakids Zdeňka Hermanová cvičení dětí ZumbaKids: středa 17:30 18:30 hod. Zumba: středa 19:00 20:00 hod. Posilování: neděle 19:00 20:00 hod. hodina zaměřená na posílení celého těla a zpevnění problémových partií (zahřátí aerobic, stepy, posilování činky, gumičky a závěrečný strečink) Uvítáme všechny příznivce cvičení bez rozdílu věku. Cvičení dětí: pondělí 17:15 18:15 hod. děti se učí samostatnému pohybu cvičení je zaměřeno na obratnost, nácvik rovnováhy a koordinaci pohybu vše probíhá formou hry s využitím písniček a říkadel cvičení je určeno dětem od 3 do 6 let Naším cílem je zpestřit dětem volné chvíle a dopřát jim pohyb, který je jim vlastní. Stolní tenis: úterý a čtvrtek 17:00 18:30 hod. (děti), 18:30 20:00 hod. (dospělí) Oddíl stolního tenisu se skládá ze tří družstev, mladších žáků a starších žáků. Družstvo A hraje krajský přebor, družstvo B, okresní přebor II. a družstvo C okresní soutěž. Naši žáci se účastní okresních a krajských bodovacích turnajů, z toho ti nejlepší nastupují za družstva B a C. Naši žáci patří na okresních turnajích mezi top hráče. PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO PRVNÍ POLOLETÍ ROKU března Dětský karneval sál pohostinství 20. března Rybářský ples sál pohostinství 28. března Loutkové divadlo pro děti Aleše Bílka sál pohostinství 5. dubna Velikonoce ve Zvířátkově 7. dubna Běh o velikonoční vajíčko fotbalové hřiště 24. dubna Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici 30. dubna Čarodějnice 9. května Staročeské máje 6. června Oslava MDD rybník Pod Milinou 13. června Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze - představení Tančírna 20. června Nohejbalový turnaj 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 NÁVRHY OBECNÍHO ZNAKU A VLAJKY - HLASOVÁNÍ HLASOVACÍ LÍSTEK čp. Č. 1 Č. 2 Č. 2 Č. 3 Č. 2 Č. 4 obecní znak HLASOVACÍ LÍSTEK!!! vzor!!! Č. 5 Č. 6 čp. 999 Č. 1 1x Č. 5 2x Č. 7 Č. 8 Č. 8 1x Č. 9 Č.10 obecní znak Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, , IČ: , tel Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E Redakční rada: Mgr. Alexandra Slepičková, Lenka Hasmanová, Zdeňka Hermanová, Hana Hošková Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravovat příspěvky. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 12

Zápis č. 2/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 22. 6. 2015 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Zápis č. 2/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 22. 6. 2015 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Zápis č. 2/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 22. 6. 2015 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka Hocke,Tomáš Řechtáček, Eliška

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 1114 Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 17.3.2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Zápis č. 1114 Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 17.3.2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Zápis č. 1114 Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 17.3.2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Lenka Hasmanová, Hana Hošková, Jaroslav Jícha, Jiří Svoboda, Ing. Michal

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015. zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek

Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015. zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015 Program: 1) Zahájení 2) Stav hospodaření v obecních lesích 3) Kontrola záznamu a usnesení 4) Projednání rozpočtu obce na r. 2015 5) Příprava VZ

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Zapisovatel: Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka Hocke, Václav

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis č. 5/14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 15. 12. 2014 v 18:30 v přisáli obecního pohostinství

Zápis č. 5/14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 15. 12. 2014 v 18:30 v přisáli obecního pohostinství Zápis č. 5/14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 15. 12. 2014 v 18:30 v přisáli obecního pohostinství Přítomni: Zapisovatel: Ověřovatelé Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis č, 4/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná konaného 5. 10. 2015 v 18:30 v přísáli obecního pohostinství

Zápis č, 4/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná konaného 5. 10. 2015 v 18:30 v přísáli obecního pohostinství Zápis č, 4/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná konaného 5. 10. 2015 v 18:30 v přísáli obecního pohostinství Přítomni: Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka Hocke,Václav Keberdle, Eliška

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ. číslo: 2 ročník: 2015 vydání: červen 2015 vychází: čtvrtletně 2/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 1!

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ. číslo: 2 ročník: 2015 vydání: červen 2015 vychází: čtvrtletně 2/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 1! OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ číslo: 2 ročník: 2015 vydání: červen 2015 vychází: čtvrtletně 2/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 1! SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, setkáváme se nad stránkami dalšího čísla našeho Olešenského

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Životický portál. Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015

Životický portál. Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015 Životický portál Od 2. listopadu do 8. listopadu 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci listopadu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ČERNÁ Růžena GERYKOVÁ Miluše 44 80 90 65 SYMERSKÝ Vladimír GERYKOVÁ Marie

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více