číslo: 1 ročník: 2015 vydání : březen 2015 vychází: čtvrtletně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo: 1 ročník: 2015 vydání : březen 2015 vychází: čtvrtletně"

Transkript

1 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ číslo: 1 ročník: 2015 vydání: březen 2015 vychází: čtvrtletně 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 1

2 SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce první číslo rozšířeného Olešenského zpravodaje. Nápad na jeho vydávání se zrodil již před rokem a byl schválen předchozím zastupitelstvem obce. Cesta k realizaci byla poněkud delší, než jsme předpokládali, nicméně doufáme, že naše snaha se vyplatila a že nový Zpravodaj přivítáte se stejnou radostí a zájmem, s jakou jsme ho pro Vás připravovali. Měl by to být čtvrtletník plný informací ze života obce kromě zpráv z OÚ Olešná budete na jeho stránkách nacházet články a fotografie o činnosti MŠ a příspěvky našich dopisovatelů z jednotlivých olešenských zájmových a organizací a spolků. Rádi bychom uvedli do života také rubriku Střípky z historie, kde budete mít možnost seznámit se jak s dávnými dějinami naší obce a okolního kraje, tak si zavzpomínat na doby ne tak vzdálené. Tato rubrika by neměla být jen suchým výčtem encyklopedických historických faktů, rádi bychom ji vytvářeli společně s Vámi s Vašimi příspěvky, vzpomínkami, dobovými fotografiemi. Svůj prostor v Olešenském zpravodaji budete mít samozřejmě také Vy, občané Olešné. Od příštího čísla připravujeme rubriku Otázky pro starostku, kde budou zveřejňovány dotazy na to, co Vás nejvíce zajímá a podněty pro další práci zastupitelstva obce. Do této rubriky může zaslat příspěvek každý z Vás odpovědi na nejzajímavější z nich pak naleznete v nejbližším čísle tištěného zpravodaje. S Vaší pomocí bychom chtěli obnovit Společenskou rubriku, určenou k blahopřáním jubilantům k narozeninám a jiným významným životním událostem. V našem periodiku by v budoucnu měla mít své místo rovněž Drobná inzerce. Inzeráty nekomerční povahy budou zveřejňovány zcela zdarma, o podmínkách otištění ostatních inzerátů a reklamních příspěvků budete ještě informováni. Závěrem bychom chtěli našemu novému Olešenskému zpravodaji popřát mnoho úspěchů v mediálním světě, stránky plné zajímavých článků a především spoustu spokojených čtenářů. Všem občanům pak přejeme, aby je Olešenský zpravodaj v nové podobě skutečně oslovil, aby se stal těmi novinami, které budou netrpělivě vyhlížet ve své schránce a které budou přinášet právě ty informace a zajímavosti, které od těchto novin očekávají. Redakční rada Olešenského zpravodaje Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na ovou adresu: případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, Olešná čp. 104, ), nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OLEŠNÁ Poděkování starostky obce Při příležitosti slavnostního zahájení vydávání rozšířeného Olešenského zpravodaje bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají při zvelebování naší obce. Dík patří jak pracovníkům OÚ Olešná, tak Vám občanům, kteří pečujete o své nemovitosti, zahrádky i přilehlé okolí a tím přispíváte k hezkému vzhledu naší obce. Vždy nás potěší, když k nám zavítají občané z jiných obcí a pochválí, jak je naše obec pěkná a upravená. Vysoce hodnoceno je také bohaté kulturní a sportovní dění v Olešné, což je zásluhou všech obyvatel naší vesnice, kterým není líto jeden pro druhého nezištně obětovat něco ze svého pohodlí. Co se podařilo realizovat v roce 2014 pokládka umělého povrchu vč. vybavení na víceúčelovém hřišti zpracování a schválení kanalizačního řádu obce zpracování projektu Revitalizace zeleně v celé obci výsadba nových stromů u rybníka Pod Milinou (financováno z dotace). rekonstrukce hasičské zbrojnice (včetně zpracování projektu na výměnu starých netěsnících oken) podpora činnosti SDH zhotovení projektu na opravu vodní nádrže u Vacherlohnů, jednání s památkáři Restaurace Pod Lípou - zakoupení mycího stroje na čištění velkých podlahových ploch (vč. sálu), zakoupení nových židlí do výčepu, revize elektroinstalace vč. zajištění oprav zjištěných při této revizi zhotovení nového asfaltového povrchu komunikace u prodejny COOP, vč. příjezdové cesty k pohostinství (tato část odkoupena obcí od p. Lhotáka a p. Lapuníkové) oprava komunikace u MŠ, zvoničky, bytovky, u vjezdu k č. p. 12 a u vánočního stromu zhotovení přípojek na vodu, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení v nové zástavbě - II. části (v současné době jsou zarezervovány 2 parcely, probíhá příprava prodeje) Kulturní a sportovní akce v roce 2014 leden: Novoroční ohňostroj (OÚ Olešná), Dětský karneval (SPOZ), Maškarní bál pro dospělé ve stylu RETRO (Májovníci Suchých májů) březen: Hasičská velikonoční veselice (SDH Olešná), zájezd do Divadla na Fidlovačce na představení Divotvorný hrnec (OÚ Olešná), Astronomická přednáška s Vláďou Slezákem, Loutková pohádka Aleše Bílka pro děti (SPOZ) duben: Čarodějnický rej (SPOZ), Běh o velikonoční vajíčko (TJ Olešná). květen: Staročeské máje (Olešenská mládež) červen: MDD ve stylu Letních olympijských her (SDH), Táboření na hřišti pro malé hasiče (SDH) srpen: Léto s Chocholouškem u rybníka u Vacherlohnů (Přátelé Restaurace Pod Lípou ve spolupráci s SDH Olešná) 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 říjen: Posvícenská zábava (manželé Kolářovi v Restauraci Pod Lípou), tradiční Podzimní běh na fotbalovém hřišti (TJ Olešná) listopad: Svatomartinský lampionový průvod (SPOZ), zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Sněhová královna (OÚ Olešná) prosinec: Vánoční besídka (SPOZ), Setkání u zvoničky (paní Kellerová a děti z kroužku keramiky), Vánoční turnaj ve stolním tenise (TJ Olešná), Silvestrovský Chocholouškův běh (Přátelé Restaurace Pod Lípou). O kulturní dění v naší obci se již několik let stará také občanské sdružení Spolek Fištrón v areálu Zvířátkov. V roce 2014 zde proběhly následující akce: Velikonoce ve Zvířátkově, Křest mláďat, Mimozemšťani a hvězdná brána, Ať žijí duchové, Zabijačka sádrového prasete a Adventní neděle. Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravách těchto i podobných akcí, jsou to hodiny a hodiny příprav a zajišťování ve prospěch ostatních. Co plánujeme v roce 2015 zhotovení chodníků a finálového asfaltového povrchu v nové zástavbě - II. části rybník Pod Milinou instalace laviček, výsadba traviny. zkulturnění prostor u kontejnerů na plasty a sklo u pohostinství Lesopark u Vacherlohnů srovnání terénu, zhotovení cesty, výsadba zeleně budova pohostinství oprava stropu v přísálí, příprava projektu pro dotaci na zateplení budovy na rok 2016 Hasičská zbrojnice oprava střechy, výměna oken (již máme povolení od památkářů a okna jsou zadaná ve výrobě u p. Aubrechta z Rokycan) budova OÚ projekt na zateplení budovy a zajištění vytápění celého objektu na rok 2016, výměna nábytku a osvětlení na chodbách a velké zasedací místnosti budova MŠ instalace nových šatních skříněk pro děti a skříněk do kuchyně oprava požární nádrže u Vacherlohnů dopravní značení místních komunikací revitalizace cesty Ke Křížku po vyhlášení nových dotací opakovat žádost o dotaci Statistika obyvatel k celkem: 420 obyvatel dospělí celkem: 344 (muži 171, ženy 173) děti (15-18 let) celkem: 20 (chlapci 10, dívky 10) děti (do 15 let) celkem: 56 (chlapci 31, dívky 25) r. 2014: narození 3, přihlášení k trvalému pobytu 23, odstěhovaní z obce 6, zemřelí 6. Pravidelný odečet vodoměrů Pracovnice OÚ Zdeňka Hermanová bude provádět pravidelný odečet vodoměrů ve dnech 11., 12. a 13. března Žádáme občany o spolupráci při tomto odečtu. V případě, že nebudete zastiženi doma, je nutné nahlásit stav vodoměru nejpozději do 20. března 2015 na OÚ telefonicky ( ), e- mailem nebo lístek se stavem a čp. vhodit do schránky u OÚ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce Olešná zve občany na Veřejné zasedání ZO, které se koná v pondělí 16. března 2015 od 18:00 hodin v přísálí obecního pohostinství. Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení zastupitelstva obce 3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce 4. Projednání a schválení výhledového rozpočtu obce na rok Projednání a schválení rozpočtu obce na rok Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 12/14 7. Bilance odpadového hospodaření za rok Zhodnocení plánu VPP za rok Výsledky inventarizace za rok Různé projednání a schválení obecně závaz. vyhlášek obce a řádu ohlašovny požáru 11. Diskuse 12. Návrh na usnesení 13. Závěr Hlasování návrh znaku obce Zastupitelstvo obce podalo návrh na zhotovení znaku naší obce. Symbolika je navržena zkušeným heraldikem, který vycházel z podnětů historie naší obce, tj. větévka olše s listem a květy vyjadřující název obce, obilný klas a hlava koně s ohlávkou zemědělská tradice obce a hřeb a kladivo průmyslová tradice Zbirožska, dolování železné rudy, cvočkářství. Hlasování bude probíhat následovně: Všech 10 návrhů znaku a příslušné vlajky naleznete na zadní straně tohoto zpravodaje, společně s hlasovacím lístkem. Návrhy budou umístěny také na vývěsce OÚ, webových stránkách obce, v prodejně COOP a v místním pohostinství. Občané vyberou znak, který se jim bude nejvíce líbit, a jeho číslo zaznamenají na hlasovací lístek, včetně uvedení čísla popisného. Každý občan (starší 15-ti let) s trvalým pobytem v naší obci má právo na jeden hlas. Na stejném hlasovacím lístku mohou vyjádřit svůj názor všichni členové domácnosti (viz vzor). Vyplněný lístek prosíme vystřihnout a vložit do poštovní schránky na OÚ Olešná nebo do hlasovací schránky v prodejně COOP, a to v termínu do Vítězný znak bude poté schválen na Veřejné zasedání ZO. Kontejner na objemný odpad u Lesoparku u Vacherlohnů Termíny umístění: , a Umístění nádoby na sběr kovových obalů Oznamujeme občanům, že u místního pohostinství byla umístěna nádoba na sběr kovových obalů konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka. Do této nádoby je zakázáno vhazovat obaly znečištěné zbytky potravin, nápojů nebo chemických látek!!! Plechovky a nádoby od barev a olejů patří do nebezpečného odpadu! Napouštění bazénů Jako každoročně se budeme v jarních měsících potýkat s okamžitým nedostatkem vody ve vodovodní síti, který je zapříčiněn vysokými nárazovými odběry vody. Tento stav je důsledkem zprovozňování bazénů. Chtěli bychom touto cestou apelovat na vlastníky bazénů, aby se při zprovozňování chovali ohleduplně, vodu napouštěli pozvolna, lépe i v nočních hodinách, kdo má možnost dopoledne ve dnech po-čt. Zcela nevhodné je nekontrolovaně odebírat vodu v sobotu a v neděli odpoledne a v podvečer. To jsou odběry domácností nejvyšší, což může vést k úplnému vyčerpání vodovodního řadu. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ Od měsíce ledna jsme v naší MŠ zařadili do výchovné činnosti polytechnické vzdělávání. Polytechnické vzdělávání lze definovat jako vzdělávání, které poskytuje vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických oborů a vede ke všeobecně technickým dovednostem. Polytechnická výchova konkrétně v naší MŠ zahrnuje nejen sebeobsluhu, ale i práci s různými přírodními a odpadovými materiály, manipulaci s různým nářadím a předměty a také experimentování. První nabídkou pro splnění našeho účelu bylo sestavení dřevěné stavebnicové lavičky. Děti si vyzkoušely, že vyrobit nějaký předmět není jen tak samo sebou, nějakou dobu to trvá a musí se u toho i přemýšlet. Všechny součásti si děti samostatně opracovaly smirkovým papírem, a pomocí plánku začaly se sestavováním za použití nářadí. V rámci tohoto úkolu se seznámily s různými řemesly, kterých je dnes velký nedostatek. V polytechnickém vzdělávání budeme i nadále pokračovat a tak nás čeká například vyrábění klobouků z odpadových materiálů nebo vyrábění ručního papíru apod. Zápis do MŠ Olešná pro školní rok 2015/2016 se koná 17. března 2015 od 16 hod. v budově MŠ. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZDRAVOU OLEŠNOU Občanské sdružení bylo založeno v listopadu 2003, jako pomoc petici občanů a důrazná obrana proti podnikatelskému záměru italské firmy na vybudování spalovny odpadu v blízkosti obce. Další podnikatelské nápady, jako vybudování zábavného parku nad obcí, nebo umístění fotovoltaické elektrárny, byly vyřešeny a odmítnuty občany na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. Občanské sdružení Za zdravou Olešnou dosud existuje, v současnosti má 31 členů a finanční hotovost 3 540,- Kč. Stálým posláním sdružení je chránit přírodu a krajinu kolem Olešné a zabránit devastaci těchto hodnot. Jako sdružení nejsme aktivní, ale věřím, že se mi podaří v dohledné době svolat veřejné zasedání sdružení, kde bych mohla složit funkci. Zde bychom také rozhodli, zda sdružení zachovat pokud se najde někdo, kdo by převzal ode mne veškerou agendu, nebo sdružení zrušil. Plně důvěřuji starostce a zastupitelstvu obce. Ivana Kellerová 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 6

7 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ Ráda bych Vám představila SPOZ při OÚ Olešná, které má od nového volebního období toto složení: předsedkyně SPOZ: Eliška Ševicová, celní deklarantka, 23 let členky: Monika Němečková, mateřská dovolená, 32 let Hana Trávová, obchodní referent, 31 let Lucie Hasmanová, disponent v nákladní dopravě, 27 let Premiérou našeho týmu byl tradiční Svatomartinský lampionový průvod s výstavou ručně vyrobených podzimních dekorací. Dalším (a mnohem náročnějším) úkolem byla příprava Vánoční besídky v místním pohostinství. Hojná účast, skvělá dětská vystoupení a pohled na pyšné rodiče nám byl odměnou za vydanou energii. Momentálně se zabýváme přípravami Dětského karnevalu, který se bude konat Děti se mohou těšit na klaunské vystoupení, odměny za masky a spoustu zábavy. V tomto roce jsou v plánu jak tradiční akce (např. výše zmíněný Dětský karneval, Oslava MDD nebo Drakiáda s Rádiem Blaník), tak některé novinky. Jednou z nich bude Halloween party pro dospělé, se soutěží nejstrašidelnější masku, o nejchutnější halloweenskou pochoutku a s řadou překvapení. O termínech všech plánovaných akcí bude informování jak prostřednictvím Olešenského zpravodaje, tak na webových stránkách obce a v kulturně-sportovním kalendáři pro tento rok. Sdružení SPOZ úzce spolupracuje s SDH, oddílem ZumbaKids a dětským sportovním kroužkem při TJ Olešná především při přípravě jednotlivých akcí, zpestřených také vystoupením dětí z uvedených kroužků. Budeme se snažit dělat maximum pro kulturní dění pro děti i dospělé v naší obci a doufáme, že budete s naší prací ve sdružení SPOZ spokojeni. Za SPOZ při OÚ Olešná Lucie Hasmanová 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 7

8 HASIČI V ROCE 2015 Hasiči v Olešné zahájili rok V měsíci lednu se v našem okrsku konalo několik Výročních valných hromad. Zástupci SDH Olešná se několika z nich zúčastnili. Dne se VVH konala i u nás v Olešné v sále místního pohostinství. Na VVH se dostavili zástupci SDH z Komárova, Jiviny, Oseku, Hvozdce a Zaječova. Na VVH nechyběla ani starostka obce paní Lenka Hasmanová, která nám popřála do dalších let mnoho štěstí, úspěchů a pevných nervů, které jsou potřeba. Touto cestou jí ještě jednou děkujeme. Na VVH proběhlo připomenutí a zhodnocení všech akcí, které se konaly v roce Dále byl přečten plán akcí na rok Na VVH byli také zvoleni jednotliví zástupci funkcí. Starostou SDH se stal Martin Reindl, velitelem Vladimír Malina, hospodářem a vedoucím mládeže Jan Koszty, jednatelem Karel Lipert a kronikářkou Martina Balejová. Do Kontrolní a revizní rady byli zvoleni Miroslav Růžička, Radek Hasman a Radek Svoboda. Valné hromady se zúčastnili také bývalí členové SDH, kteří tak zavzpomínali na staré časy. Děkujeme všem zúčastněným. I v novém roce stále probíhají schůzky mladých hasičů pod vedením Jana Kosztyho. Děti se v zimních měsících scházejí v místní hasičárně, kde si děti opakují již získané znalosti, jako jsou uzle, zdravověda, topografické značky apod. Termíny schůzek mladých hasičů najdete na internetových stránkách naší obce, v záložce SDH. Hasiče z Olešné můžete najít i na sociální síti Facebook, kde máme pod názvem SDH Olešná svoji fanouškovskou stránku. Tato stránka byla založena teprve nedávno a v budoucnu bude sloužit jako zdroj nejnovějších informací a událostí týkajících se hasičů. Budeme rádi, když nás podpoříte. za SDH Olešná, Aneta Šuttová 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 POZOR OZNÁMENÍ! Hasiči oznamují, že se první víkendovou sobotu v dubnu, tj , bude od 10 hodin konat sběr železného šrotu po obci. Za peníze z prodeje železného šrotu bude dovybaveno dětské družstvo prostředky, které děti potřebují k účasti v soutěžích. Za případný šrot děkujeme. Vaši hasiči. O případných změnách týkající se sběru železného šrotu Vás budeme včas informovat. TVOŘIVÉ KURZY S IVETOU březen duben 5.3. Artyčok technika - vajíčko 9.4. Drátování 6.3. Dětské tvoření 3.4. Dětské tvoření Dětská výtvarka Dětská výtvarka květen červen Plstění 4.6. Sítotisk na textil Dětské tvoření 5.6. Dětské tvoření Dětská výtvarka Dětská výtvarka Kurzy pro děti začínají vždy v 16 hod., kurzy pro dospělé v 17:30 hod. v budově MŠ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ Vznikla v říjnu 2008 jako rozšíření výtvarné činnosti v obci, která s dětmi probíhala už od jara Byla jsem ráda, že mohu i dospělým nabídnout práci s hlínou. V současnosti pracujeme s pěti druhy hlíny podle povahy výrobku. Máme keramickou pec, hrnčířský kruh a hlavně chuť vytvářet keramické originály dle vlastního citu. Jsou to reliéfy, plastiky tvořené volně z ruky, plátová dekorativní keramika a točení na hrnčířském kruhu. Ráda předávám své zkušenosti a snažíme se pokaždé vytvořit prostředí a atmosféru, která nabízí klid, pohodu a radost z nevšedních zážitků. Tak funguje keramická rodina. Z důvodu zájmu pracujeme každý týden v pátek od 18:00 hodin v prostorách budovy MŠ a to po celý rok včetně prázdnin. Sobota a neděle, kdy není provoz v MŠ, využívám k vypalování výrobků. Děkuji a jsem šťastná za tato keramická setkání, která nás všechny obohacují a přinášejí nám do života další, dosud nepoznaný rozměr. Ivana Kellerová Schůzky se konají každý pátek od 18:00 hodin v budově MŠ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 ROZPIS SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ TJ Kontaktní osoby: Miloš Herman stolní tenis Lenka Hocke Zumba, posilování Marie Posová Zumbakids Zdeňka Hermanová cvičení dětí ZumbaKids: středa 17:30 18:30 hod. Zumba: středa 19:00 20:00 hod. Posilování: neděle 19:00 20:00 hod. hodina zaměřená na posílení celého těla a zpevnění problémových partií (zahřátí aerobic, stepy, posilování činky, gumičky a závěrečný strečink) Uvítáme všechny příznivce cvičení bez rozdílu věku. Cvičení dětí: pondělí 17:15 18:15 hod. děti se učí samostatnému pohybu cvičení je zaměřeno na obratnost, nácvik rovnováhy a koordinaci pohybu vše probíhá formou hry s využitím písniček a říkadel cvičení je určeno dětem od 3 do 6 let Naším cílem je zpestřit dětem volné chvíle a dopřát jim pohyb, který je jim vlastní. Stolní tenis: úterý a čtvrtek 17:00 18:30 hod. (děti), 18:30 20:00 hod. (dospělí) Oddíl stolního tenisu se skládá ze tří družstev, mladších žáků a starších žáků. Družstvo A hraje krajský přebor, družstvo B, okresní přebor II. a družstvo C okresní soutěž. Naši žáci se účastní okresních a krajských bodovacích turnajů, z toho ti nejlepší nastupují za družstva B a C. Naši žáci patří na okresních turnajích mezi top hráče. PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO PRVNÍ POLOLETÍ ROKU března Dětský karneval sál pohostinství 20. března Rybářský ples sál pohostinství 28. března Loutkové divadlo pro děti Aleše Bílka sál pohostinství 5. dubna Velikonoce ve Zvířátkově 7. dubna Běh o velikonoční vajíčko fotbalové hřiště 24. dubna Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici 30. dubna Čarodějnice 9. května Staročeské máje 6. června Oslava MDD rybník Pod Milinou 13. června Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze - představení Tančírna 20. června Nohejbalový turnaj 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 NÁVRHY OBECNÍHO ZNAKU A VLAJKY - HLASOVÁNÍ HLASOVACÍ LÍSTEK čp. Č. 1 Č. 2 Č. 2 Č. 3 Č. 2 Č. 4 obecní znak HLASOVACÍ LÍSTEK!!! vzor!!! Č. 5 Č. 6 čp. 999 Č. 1 1x Č. 5 2x Č. 7 Č. 8 Č. 8 1x Č. 9 Č.10 obecní znak Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, , IČ: , tel Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E Redakční rada: Mgr. Alexandra Slepičková, Lenka Hasmanová, Zdeňka Hermanová, Hana Hošková Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravovat příspěvky. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 12

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 KRÁTKÉ Dětský karneval Obecní úřad v Žermanicích ve spolupráci se Sportovním

Více

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012 1 11. 2012 2 RO ČNÍ K WWW.DRNOVICE.CZ z radnice OBSAH ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ 2 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 6 2. VELIKONOČNÍ JARMARK 7 MLADÍ MYSLIVCI V ROCE 2012 8 ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE 9 OREL DRNOVICE 11

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

temperamentní. Oba poslušní, zvyklý na vodítko, bez obojků. Odvezla je záchranná služba

temperamentní. Oba poslušní, zvyklý na vodítko, bez obojků. Odvezla je záchranná služba OBECNÍ ZPRAVODAJ DOUBRAVČICE listopad - únor 2009 číslo 13 INZERCE POZOR ZMĚNA!!! Inzerce řádková je pro občany stále zdarma. Oznámení, gratulace, kulturní akce apod. zůstávají zdarma. Firemní inzerce

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

červen Babický občasník

červen Babický občasník Babický občasník červen 2015 Nová obyvatelka lesoparku 1 Spolek Babický drak 2 Astronomické okénko 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů 4 SK Babice 5 Úklid Babic a okolí 7 Mezinárodní sběr odpadu

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 Slivenecké letnice 2007 Ve dnech 1. 3. června 2007 ožilo centrum Slivence víkendovým maratónem divadla, hudby a tance. Organizátorem I.

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ne 15.června 2014 se v obecním sále opět konala krátká a milá událost. V tradičním programu

ne 15.června 2014 se v obecním sále opět konala krátká a milá událost. V tradičním programu LÉTO 2014 5. ročník číslo 16 Vydává obec Láz www.obeclaz.eu Obsah: Str. Vítání občánků 1 Slovo starostky 2 Usnesení z jednání zastupitelstva obce 3 Jubilanti obce Láz 4 Opustili nás navždy 5 Lázská jilma

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu Zpravodaj číslo 1-2014 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Mžany - Pivovar Lindr Mžany dnes vzniká na místě bývalé hospody a divadla U Rybů, později hospody U Smrku. Plánovaný komplex počítá s obnovením divadla,

Více