číslo: 1 ročník: 2015 vydání : březen 2015 vychází: čtvrtletně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo: 1 ročník: 2015 vydání : březen 2015 vychází: čtvrtletně"

Transkript

1 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ číslo: 1 ročník: 2015 vydání: březen 2015 vychází: čtvrtletně 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 1

2 SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, právě držíte v ruce první číslo rozšířeného Olešenského zpravodaje. Nápad na jeho vydávání se zrodil již před rokem a byl schválen předchozím zastupitelstvem obce. Cesta k realizaci byla poněkud delší, než jsme předpokládali, nicméně doufáme, že naše snaha se vyplatila a že nový Zpravodaj přivítáte se stejnou radostí a zájmem, s jakou jsme ho pro Vás připravovali. Měl by to být čtvrtletník plný informací ze života obce kromě zpráv z OÚ Olešná budete na jeho stránkách nacházet články a fotografie o činnosti MŠ a příspěvky našich dopisovatelů z jednotlivých olešenských zájmových a organizací a spolků. Rádi bychom uvedli do života také rubriku Střípky z historie, kde budete mít možnost seznámit se jak s dávnými dějinami naší obce a okolního kraje, tak si zavzpomínat na doby ne tak vzdálené. Tato rubrika by neměla být jen suchým výčtem encyklopedických historických faktů, rádi bychom ji vytvářeli společně s Vámi s Vašimi příspěvky, vzpomínkami, dobovými fotografiemi. Svůj prostor v Olešenském zpravodaji budete mít samozřejmě také Vy, občané Olešné. Od příštího čísla připravujeme rubriku Otázky pro starostku, kde budou zveřejňovány dotazy na to, co Vás nejvíce zajímá a podněty pro další práci zastupitelstva obce. Do této rubriky může zaslat příspěvek každý z Vás odpovědi na nejzajímavější z nich pak naleznete v nejbližším čísle tištěného zpravodaje. S Vaší pomocí bychom chtěli obnovit Společenskou rubriku, určenou k blahopřáním jubilantům k narozeninám a jiným významným životním událostem. V našem periodiku by v budoucnu měla mít své místo rovněž Drobná inzerce. Inzeráty nekomerční povahy budou zveřejňovány zcela zdarma, o podmínkách otištění ostatních inzerátů a reklamních příspěvků budete ještě informováni. Závěrem bychom chtěli našemu novému Olešenskému zpravodaji popřát mnoho úspěchů v mediálním světě, stránky plné zajímavých článků a především spoustu spokojených čtenářů. Všem občanům pak přejeme, aby je Olešenský zpravodaj v nové podobě skutečně oslovil, aby se stal těmi novinami, které budou netrpělivě vyhlížet ve své schránce a které budou přinášet právě ty informace a zajímavosti, které od těchto novin očekávají. Redakční rada Olešenského zpravodaje Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na ovou adresu: případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, Olešná čp. 104, ), nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OLEŠNÁ Poděkování starostky obce Při příležitosti slavnostního zahájení vydávání rozšířeného Olešenského zpravodaje bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají při zvelebování naší obce. Dík patří jak pracovníkům OÚ Olešná, tak Vám občanům, kteří pečujete o své nemovitosti, zahrádky i přilehlé okolí a tím přispíváte k hezkému vzhledu naší obce. Vždy nás potěší, když k nám zavítají občané z jiných obcí a pochválí, jak je naše obec pěkná a upravená. Vysoce hodnoceno je také bohaté kulturní a sportovní dění v Olešné, což je zásluhou všech obyvatel naší vesnice, kterým není líto jeden pro druhého nezištně obětovat něco ze svého pohodlí. Co se podařilo realizovat v roce 2014 pokládka umělého povrchu vč. vybavení na víceúčelovém hřišti zpracování a schválení kanalizačního řádu obce zpracování projektu Revitalizace zeleně v celé obci výsadba nových stromů u rybníka Pod Milinou (financováno z dotace). rekonstrukce hasičské zbrojnice (včetně zpracování projektu na výměnu starých netěsnících oken) podpora činnosti SDH zhotovení projektu na opravu vodní nádrže u Vacherlohnů, jednání s památkáři Restaurace Pod Lípou - zakoupení mycího stroje na čištění velkých podlahových ploch (vč. sálu), zakoupení nových židlí do výčepu, revize elektroinstalace vč. zajištění oprav zjištěných při této revizi zhotovení nového asfaltového povrchu komunikace u prodejny COOP, vč. příjezdové cesty k pohostinství (tato část odkoupena obcí od p. Lhotáka a p. Lapuníkové) oprava komunikace u MŠ, zvoničky, bytovky, u vjezdu k č. p. 12 a u vánočního stromu zhotovení přípojek na vodu, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení v nové zástavbě - II. části (v současné době jsou zarezervovány 2 parcely, probíhá příprava prodeje) Kulturní a sportovní akce v roce 2014 leden: Novoroční ohňostroj (OÚ Olešná), Dětský karneval (SPOZ), Maškarní bál pro dospělé ve stylu RETRO (Májovníci Suchých májů) březen: Hasičská velikonoční veselice (SDH Olešná), zájezd do Divadla na Fidlovačce na představení Divotvorný hrnec (OÚ Olešná), Astronomická přednáška s Vláďou Slezákem, Loutková pohádka Aleše Bílka pro děti (SPOZ) duben: Čarodějnický rej (SPOZ), Běh o velikonoční vajíčko (TJ Olešná). květen: Staročeské máje (Olešenská mládež) červen: MDD ve stylu Letních olympijských her (SDH), Táboření na hřišti pro malé hasiče (SDH) srpen: Léto s Chocholouškem u rybníka u Vacherlohnů (Přátelé Restaurace Pod Lípou ve spolupráci s SDH Olešná) 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 říjen: Posvícenská zábava (manželé Kolářovi v Restauraci Pod Lípou), tradiční Podzimní běh na fotbalovém hřišti (TJ Olešná) listopad: Svatomartinský lampionový průvod (SPOZ), zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Sněhová královna (OÚ Olešná) prosinec: Vánoční besídka (SPOZ), Setkání u zvoničky (paní Kellerová a děti z kroužku keramiky), Vánoční turnaj ve stolním tenise (TJ Olešná), Silvestrovský Chocholouškův běh (Přátelé Restaurace Pod Lípou). O kulturní dění v naší obci se již několik let stará také občanské sdružení Spolek Fištrón v areálu Zvířátkov. V roce 2014 zde proběhly následující akce: Velikonoce ve Zvířátkově, Křest mláďat, Mimozemšťani a hvězdná brána, Ať žijí duchové, Zabijačka sádrového prasete a Adventní neděle. Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravách těchto i podobných akcí, jsou to hodiny a hodiny příprav a zajišťování ve prospěch ostatních. Co plánujeme v roce 2015 zhotovení chodníků a finálového asfaltového povrchu v nové zástavbě - II. části rybník Pod Milinou instalace laviček, výsadba traviny. zkulturnění prostor u kontejnerů na plasty a sklo u pohostinství Lesopark u Vacherlohnů srovnání terénu, zhotovení cesty, výsadba zeleně budova pohostinství oprava stropu v přísálí, příprava projektu pro dotaci na zateplení budovy na rok 2016 Hasičská zbrojnice oprava střechy, výměna oken (již máme povolení od památkářů a okna jsou zadaná ve výrobě u p. Aubrechta z Rokycan) budova OÚ projekt na zateplení budovy a zajištění vytápění celého objektu na rok 2016, výměna nábytku a osvětlení na chodbách a velké zasedací místnosti budova MŠ instalace nových šatních skříněk pro děti a skříněk do kuchyně oprava požární nádrže u Vacherlohnů dopravní značení místních komunikací revitalizace cesty Ke Křížku po vyhlášení nových dotací opakovat žádost o dotaci Statistika obyvatel k celkem: 420 obyvatel dospělí celkem: 344 (muži 171, ženy 173) děti (15-18 let) celkem: 20 (chlapci 10, dívky 10) děti (do 15 let) celkem: 56 (chlapci 31, dívky 25) r. 2014: narození 3, přihlášení k trvalému pobytu 23, odstěhovaní z obce 6, zemřelí 6. Pravidelný odečet vodoměrů Pracovnice OÚ Zdeňka Hermanová bude provádět pravidelný odečet vodoměrů ve dnech 11., 12. a 13. března Žádáme občany o spolupráci při tomto odečtu. V případě, že nebudete zastiženi doma, je nutné nahlásit stav vodoměru nejpozději do 20. března 2015 na OÚ telefonicky ( ), e- mailem nebo lístek se stavem a čp. vhodit do schránky u OÚ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce Olešná zve občany na Veřejné zasedání ZO, které se koná v pondělí 16. března 2015 od 18:00 hodin v přísálí obecního pohostinství. Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení zastupitelstva obce 3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce 4. Projednání a schválení výhledového rozpočtu obce na rok Projednání a schválení rozpočtu obce na rok Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 12/14 7. Bilance odpadového hospodaření za rok Zhodnocení plánu VPP za rok Výsledky inventarizace za rok Různé projednání a schválení obecně závaz. vyhlášek obce a řádu ohlašovny požáru 11. Diskuse 12. Návrh na usnesení 13. Závěr Hlasování návrh znaku obce Zastupitelstvo obce podalo návrh na zhotovení znaku naší obce. Symbolika je navržena zkušeným heraldikem, který vycházel z podnětů historie naší obce, tj. větévka olše s listem a květy vyjadřující název obce, obilný klas a hlava koně s ohlávkou zemědělská tradice obce a hřeb a kladivo průmyslová tradice Zbirožska, dolování železné rudy, cvočkářství. Hlasování bude probíhat následovně: Všech 10 návrhů znaku a příslušné vlajky naleznete na zadní straně tohoto zpravodaje, společně s hlasovacím lístkem. Návrhy budou umístěny také na vývěsce OÚ, webových stránkách obce, v prodejně COOP a v místním pohostinství. Občané vyberou znak, který se jim bude nejvíce líbit, a jeho číslo zaznamenají na hlasovací lístek, včetně uvedení čísla popisného. Každý občan (starší 15-ti let) s trvalým pobytem v naší obci má právo na jeden hlas. Na stejném hlasovacím lístku mohou vyjádřit svůj názor všichni členové domácnosti (viz vzor). Vyplněný lístek prosíme vystřihnout a vložit do poštovní schránky na OÚ Olešná nebo do hlasovací schránky v prodejně COOP, a to v termínu do Vítězný znak bude poté schválen na Veřejné zasedání ZO. Kontejner na objemný odpad u Lesoparku u Vacherlohnů Termíny umístění: , a Umístění nádoby na sběr kovových obalů Oznamujeme občanům, že u místního pohostinství byla umístěna nádoba na sběr kovových obalů konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka. Do této nádoby je zakázáno vhazovat obaly znečištěné zbytky potravin, nápojů nebo chemických látek!!! Plechovky a nádoby od barev a olejů patří do nebezpečného odpadu! Napouštění bazénů Jako každoročně se budeme v jarních měsících potýkat s okamžitým nedostatkem vody ve vodovodní síti, který je zapříčiněn vysokými nárazovými odběry vody. Tento stav je důsledkem zprovozňování bazénů. Chtěli bychom touto cestou apelovat na vlastníky bazénů, aby se při zprovozňování chovali ohleduplně, vodu napouštěli pozvolna, lépe i v nočních hodinách, kdo má možnost dopoledne ve dnech po-čt. Zcela nevhodné je nekontrolovaně odebírat vodu v sobotu a v neděli odpoledne a v podvečer. To jsou odběry domácností nejvyšší, což může vést k úplnému vyčerpání vodovodního řadu. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ Od měsíce ledna jsme v naší MŠ zařadili do výchovné činnosti polytechnické vzdělávání. Polytechnické vzdělávání lze definovat jako vzdělávání, které poskytuje vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických oborů a vede ke všeobecně technickým dovednostem. Polytechnická výchova konkrétně v naší MŠ zahrnuje nejen sebeobsluhu, ale i práci s různými přírodními a odpadovými materiály, manipulaci s různým nářadím a předměty a také experimentování. První nabídkou pro splnění našeho účelu bylo sestavení dřevěné stavebnicové lavičky. Děti si vyzkoušely, že vyrobit nějaký předmět není jen tak samo sebou, nějakou dobu to trvá a musí se u toho i přemýšlet. Všechny součásti si děti samostatně opracovaly smirkovým papírem, a pomocí plánku začaly se sestavováním za použití nářadí. V rámci tohoto úkolu se seznámily s různými řemesly, kterých je dnes velký nedostatek. V polytechnickém vzdělávání budeme i nadále pokračovat a tak nás čeká například vyrábění klobouků z odpadových materiálů nebo vyrábění ručního papíru apod. Zápis do MŠ Olešná pro školní rok 2015/2016 se koná 17. března 2015 od 16 hod. v budově MŠ. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZDRAVOU OLEŠNOU Občanské sdružení bylo založeno v listopadu 2003, jako pomoc petici občanů a důrazná obrana proti podnikatelskému záměru italské firmy na vybudování spalovny odpadu v blízkosti obce. Další podnikatelské nápady, jako vybudování zábavného parku nad obcí, nebo umístění fotovoltaické elektrárny, byly vyřešeny a odmítnuty občany na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. Občanské sdružení Za zdravou Olešnou dosud existuje, v současnosti má 31 členů a finanční hotovost 3 540,- Kč. Stálým posláním sdružení je chránit přírodu a krajinu kolem Olešné a zabránit devastaci těchto hodnot. Jako sdružení nejsme aktivní, ale věřím, že se mi podaří v dohledné době svolat veřejné zasedání sdružení, kde bych mohla složit funkci. Zde bychom také rozhodli, zda sdružení zachovat pokud se najde někdo, kdo by převzal ode mne veškerou agendu, nebo sdružení zrušil. Plně důvěřuji starostce a zastupitelstvu obce. Ivana Kellerová 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 6

7 SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ Ráda bych Vám představila SPOZ při OÚ Olešná, které má od nového volebního období toto složení: předsedkyně SPOZ: Eliška Ševicová, celní deklarantka, 23 let členky: Monika Němečková, mateřská dovolená, 32 let Hana Trávová, obchodní referent, 31 let Lucie Hasmanová, disponent v nákladní dopravě, 27 let Premiérou našeho týmu byl tradiční Svatomartinský lampionový průvod s výstavou ručně vyrobených podzimních dekorací. Dalším (a mnohem náročnějším) úkolem byla příprava Vánoční besídky v místním pohostinství. Hojná účast, skvělá dětská vystoupení a pohled na pyšné rodiče nám byl odměnou za vydanou energii. Momentálně se zabýváme přípravami Dětského karnevalu, který se bude konat Děti se mohou těšit na klaunské vystoupení, odměny za masky a spoustu zábavy. V tomto roce jsou v plánu jak tradiční akce (např. výše zmíněný Dětský karneval, Oslava MDD nebo Drakiáda s Rádiem Blaník), tak některé novinky. Jednou z nich bude Halloween party pro dospělé, se soutěží nejstrašidelnější masku, o nejchutnější halloweenskou pochoutku a s řadou překvapení. O termínech všech plánovaných akcí bude informování jak prostřednictvím Olešenského zpravodaje, tak na webových stránkách obce a v kulturně-sportovním kalendáři pro tento rok. Sdružení SPOZ úzce spolupracuje s SDH, oddílem ZumbaKids a dětským sportovním kroužkem při TJ Olešná především při přípravě jednotlivých akcí, zpestřených také vystoupením dětí z uvedených kroužků. Budeme se snažit dělat maximum pro kulturní dění pro děti i dospělé v naší obci a doufáme, že budete s naší prací ve sdružení SPOZ spokojeni. Za SPOZ při OÚ Olešná Lucie Hasmanová 1/2015 OLEŠENSKÝZPRAVODAJ 7

8 HASIČI V ROCE 2015 Hasiči v Olešné zahájili rok V měsíci lednu se v našem okrsku konalo několik Výročních valných hromad. Zástupci SDH Olešná se několika z nich zúčastnili. Dne se VVH konala i u nás v Olešné v sále místního pohostinství. Na VVH se dostavili zástupci SDH z Komárova, Jiviny, Oseku, Hvozdce a Zaječova. Na VVH nechyběla ani starostka obce paní Lenka Hasmanová, která nám popřála do dalších let mnoho štěstí, úspěchů a pevných nervů, které jsou potřeba. Touto cestou jí ještě jednou děkujeme. Na VVH proběhlo připomenutí a zhodnocení všech akcí, které se konaly v roce Dále byl přečten plán akcí na rok Na VVH byli také zvoleni jednotliví zástupci funkcí. Starostou SDH se stal Martin Reindl, velitelem Vladimír Malina, hospodářem a vedoucím mládeže Jan Koszty, jednatelem Karel Lipert a kronikářkou Martina Balejová. Do Kontrolní a revizní rady byli zvoleni Miroslav Růžička, Radek Hasman a Radek Svoboda. Valné hromady se zúčastnili také bývalí členové SDH, kteří tak zavzpomínali na staré časy. Děkujeme všem zúčastněným. I v novém roce stále probíhají schůzky mladých hasičů pod vedením Jana Kosztyho. Děti se v zimních měsících scházejí v místní hasičárně, kde si děti opakují již získané znalosti, jako jsou uzle, zdravověda, topografické značky apod. Termíny schůzek mladých hasičů najdete na internetových stránkách naší obce, v záložce SDH. Hasiče z Olešné můžete najít i na sociální síti Facebook, kde máme pod názvem SDH Olešná svoji fanouškovskou stránku. Tato stránka byla založena teprve nedávno a v budoucnu bude sloužit jako zdroj nejnovějších informací a událostí týkajících se hasičů. Budeme rádi, když nás podpoříte. za SDH Olešná, Aneta Šuttová 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 POZOR OZNÁMENÍ! Hasiči oznamují, že se první víkendovou sobotu v dubnu, tj , bude od 10 hodin konat sběr železného šrotu po obci. Za peníze z prodeje železného šrotu bude dovybaveno dětské družstvo prostředky, které děti potřebují k účasti v soutěžích. Za případný šrot děkujeme. Vaši hasiči. O případných změnách týkající se sběru železného šrotu Vás budeme včas informovat. TVOŘIVÉ KURZY S IVETOU březen duben 5.3. Artyčok technika - vajíčko 9.4. Drátování 6.3. Dětské tvoření 3.4. Dětské tvoření Dětská výtvarka Dětská výtvarka květen červen Plstění 4.6. Sítotisk na textil Dětské tvoření 5.6. Dětské tvoření Dětská výtvarka Dětská výtvarka Kurzy pro děti začínají vždy v 16 hod., kurzy pro dospělé v 17:30 hod. v budově MŠ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ Vznikla v říjnu 2008 jako rozšíření výtvarné činnosti v obci, která s dětmi probíhala už od jara Byla jsem ráda, že mohu i dospělým nabídnout práci s hlínou. V současnosti pracujeme s pěti druhy hlíny podle povahy výrobku. Máme keramickou pec, hrnčířský kruh a hlavně chuť vytvářet keramické originály dle vlastního citu. Jsou to reliéfy, plastiky tvořené volně z ruky, plátová dekorativní keramika a točení na hrnčířském kruhu. Ráda předávám své zkušenosti a snažíme se pokaždé vytvořit prostředí a atmosféru, která nabízí klid, pohodu a radost z nevšedních zážitků. Tak funguje keramická rodina. Z důvodu zájmu pracujeme každý týden v pátek od 18:00 hodin v prostorách budovy MŠ a to po celý rok včetně prázdnin. Sobota a neděle, kdy není provoz v MŠ, využívám k vypalování výrobků. Děkuji a jsem šťastná za tato keramická setkání, která nás všechny obohacují a přinášejí nám do života další, dosud nepoznaný rozměr. Ivana Kellerová Schůzky se konají každý pátek od 18:00 hodin v budově MŠ. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 ROZPIS SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ TJ Kontaktní osoby: Miloš Herman stolní tenis Lenka Hocke Zumba, posilování Marie Posová Zumbakids Zdeňka Hermanová cvičení dětí ZumbaKids: středa 17:30 18:30 hod. Zumba: středa 19:00 20:00 hod. Posilování: neděle 19:00 20:00 hod. hodina zaměřená na posílení celého těla a zpevnění problémových partií (zahřátí aerobic, stepy, posilování činky, gumičky a závěrečný strečink) Uvítáme všechny příznivce cvičení bez rozdílu věku. Cvičení dětí: pondělí 17:15 18:15 hod. děti se učí samostatnému pohybu cvičení je zaměřeno na obratnost, nácvik rovnováhy a koordinaci pohybu vše probíhá formou hry s využitím písniček a říkadel cvičení je určeno dětem od 3 do 6 let Naším cílem je zpestřit dětem volné chvíle a dopřát jim pohyb, který je jim vlastní. Stolní tenis: úterý a čtvrtek 17:00 18:30 hod. (děti), 18:30 20:00 hod. (dospělí) Oddíl stolního tenisu se skládá ze tří družstev, mladších žáků a starších žáků. Družstvo A hraje krajský přebor, družstvo B, okresní přebor II. a družstvo C okresní soutěž. Naši žáci se účastní okresních a krajských bodovacích turnajů, z toho ti nejlepší nastupují za družstva B a C. Naši žáci patří na okresních turnajích mezi top hráče. PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO PRVNÍ POLOLETÍ ROKU března Dětský karneval sál pohostinství 20. března Rybářský ples sál pohostinství 28. března Loutkové divadlo pro děti Aleše Bílka sál pohostinství 5. dubna Velikonoce ve Zvířátkově 7. dubna Běh o velikonoční vajíčko fotbalové hřiště 24. dubna Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici 30. dubna Čarodějnice 9. května Staročeské máje 6. června Oslava MDD rybník Pod Milinou 13. června Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze - představení Tančírna 20. června Nohejbalový turnaj 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 NÁVRHY OBECNÍHO ZNAKU A VLAJKY - HLASOVÁNÍ HLASOVACÍ LÍSTEK čp. Č. 1 Č. 2 Č. 2 Č. 3 Č. 2 Č. 4 obecní znak HLASOVACÍ LÍSTEK!!! vzor!!! Č. 5 Č. 6 čp. 999 Č. 1 1x Č. 5 2x Č. 7 Č. 8 Č. 8 1x Č. 9 Č.10 obecní znak Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, , IČ: , tel Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E Redakční rada: Mgr. Alexandra Slepičková, Lenka Hasmanová, Zdeňka Hermanová, Hana Hošková Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravovat příspěvky. 1/2015 OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ 12

Zápis č, 1/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Zápis č, 1/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Zápis č, 1/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 16. 3. 2015 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Lenka Hasmanová, Kamil Hájek,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 1114 Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 17.3.2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Zápis č. 1114 Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 17.3.2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Zápis č. 1114 Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 17.3.2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Lenka Hasmanová, Hana Hošková, Jaroslav Jícha, Jiří Svoboda, Ing. Michal

Více

Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015. zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek

Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015. zástupci z Lesospolu Zbiroh - pan Myslivec, pan Turek Informace z porady zastupitelstva obce ze dne 16.2. 2015 Program: 1) Zahájení 2) Stav hospodaření v obecních lesích 3) Kontrola záznamu a usnesení 4) Projednání rozpočtu obce na r. 2015 5) Příprava VZ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace z porady zastupitelstva ze dne

Informace z porady zastupitelstva ze dne Informace z porady zastupitelstva ze dne 16. 7. 2015 Program: 1) Zahájení 2) Jednání s pověřenou ředitelkou MŠ 3) Kontrola záznamu a usnesení 4) Kontrola hospodaření s peněžními prostředky obce v MŠ 5)

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Zápis č. 2/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 22. 6. 2015 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Zápis č. 2/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 22. 6. 2015 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Zápis č. 2/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 22. 6. 2015 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka Hocke,Tomáš Řechtáček, Eliška

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Zapisovatel: Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka Hocke, Václav

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zápis č. 1/2015. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách

Zápis č. 1/2015. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách Zápis č. 1/2015 ze zasedání ZO Malotice ze dne 18.2. 2015 od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách. Přítomni: Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Drahota Jan, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová Tereza, Král Jiří,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Zápis č. 5/14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 15. 12. 2014 v 18:30 v přisáli obecního pohostinství

Zápis č. 5/14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 15. 12. 2014 v 18:30 v přisáli obecního pohostinství Zápis č. 5/14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 15. 12. 2014 v 18:30 v přisáli obecního pohostinství Přítomni: Zapisovatel: Ověřovatelé Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č, 4/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná konaného 5. 10. 2015 v 18:30 v přísáli obecního pohostinství

Zápis č, 4/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná konaného 5. 10. 2015 v 18:30 v přísáli obecního pohostinství Zápis č, 4/15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Olešná konaného 5. 10. 2015 v 18:30 v přísáli obecního pohostinství Přítomni: Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka Hocke,Václav Keberdle, Eliška

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Nová autobusová zastávka

Nová autobusová zastávka Nová autobusová zastávka Dne 25. 5. 2016 bude započata výstavba nové autobusové zastávky a k ní vedoucímu chodníku. Zastávka bude umístěna naproti bývalé hospodě U Křivků. Celá akce byla podpořena 85%

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 11 dne v 17 hodin

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 11 dne v 17 hodin Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 11 dne 18.8. 2015 v 17 hodin Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Vílanec Lenka Maršánová dne 18.8. 2015 v 17 hodin a ukončila ve

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově.

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově. Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 21.7.2016 Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního úřadu. Najdete v něm také zajímavosti z historie obce a okolí. Dočtete se o práci společenských

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více