Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013"

Transkript

1 2013 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 ČD Restaurant, a.s. Prvního pluku 81/2a Praha 3 IČ: DIČ: CZ / dubna 2014

2 Obsah 1. Základní informace o společnosti Kontaktní a identifikační údaje Předmět podnikání Vlastnická struktura Orgány společnosti a jejich působení v roce Organizační struktura společnosti - graf Zaměstnanci Gastroprovozovny LaROCKET Odběratelé společnosti Jednotná nájemní smlouva Gastro pro síť ČD, a.s Kontroly v síti ČD, a.s Výběrová řízení na obsazení gastroprovozoven Elektronický auditní systém Remodeling nádražních restaurací Koncept moderního prodejního Coffee stánku Vybrané finanční ukazatele hospodaření společnosti za rok Tabulka - vybrané finanční ukazatele Tabulka - ekonomická rozvaha Tabulka - výkaz zisku a ztráty Ing. Petr Němec předseda představenstva ČD Restaurant, a.s. 2

3 1. Základní informace o společnosti 1.1 Kontaktní a identifikační údaje ČD Restaurant, a.s. Prvního pluku 81/2a, , Praha 3 IČ: DIČ: CZ Akciová společnost, zapsaná od v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Předmět podnikání Předměty podnikání společnosti ČD Restaurant, a.s., dle platného stavu k , zapsaného v obchodním rejstříku, jsou: zprostředkování obchodu a služeb, zapsáno realitní činnost, zapsáno provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zapsáno (zrušeno k ) hostinská činnost, zapsáno výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zapsáno Vlastnická struktura Společnost ČD Restaurant, a.s. vznikla zápisem do OR jako akciová společnost pěti akcionářů, kteří měli shodný podíl. Po založení společnosti bylo vydáno 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč, v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné, převod akcií na jinou osobu než akcionáře podléhá schválení valné hromady. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku byl splacen základní kapitál ve výši 50%, tj ,- Kč a do konce r bylo doplaceno zbývajících 50%. Vlastnická struktura a poměr vlastnictví akcií jednotlivými akcionáři se v roce 2013 nezměnil a k byli v seznamu akcionářů zapsáni: České dráhy, a.s. zakladatel, IČ: Upisuje na základní kapitál společnosti 8 ks (slovy: osm kusů) akcií ve jmenovité hodnotě každá ,- Kč (slovy: jeden_milion_korun_českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. peněžitý vklad ve výši ,- (slovy: osm_milionů_korun_českých). 3

4 VARONISA, a.s. akcionář, IČ: Upisuje na základní kapitál společnosti 12 ks (slovy: dvanáct kusů) akcií ve jmenovité hodnotě každá ,- Kč (slovy: jeden_milion_korun_českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. peněžitý vklad ve výši ,- (slovy: dvanáct_milionů_korun_českých). 1.4 Orgány společnosti a jejich působení v roce 2013 Valná hromada, jako její nejvyšší orgán, vykonává svou působnost v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami společnosti. Mezi její nejvýznamnější pravomoci patří volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady. Valná hromada je tvořena všemi výše uvedenými akcionáři. V roce 2012 proběhla dvě zasedání valné hromady dne a dne Představenstvo, jako statutární orgán společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo v průběhu roku 2013 změnilo jednoho člena, kdy na valné hromadě dne byla nahrazena odstupující Ing. Dana Hunčovská JUDr. Tomášem Suneghou. V roce 2013 pracovalo představenstvo ve složení těchto členů: předseda představenstva: Ing. Petr Němec den vzniku funkce den vzniku členství členové představenstva: Ing. Dana Hunčovská, den vzniku členství v představenstvu den ukončení členství v představenstvu Ing. Petr Kozák, den vzniku členství v představenstvu JUDr. Tomáš Sunegha, den vzniku členství v představenstvu Představenstvo v roce 2013 zasedalo dle stanov společnosti ČD Restaurant, a.s. V průběhu roku představenstvo na svých zasedáních stanovilo cíle pro rozvoj společnosti, podnikatelský plán pro rok 2013, přípravu řádné valné hromady v roce 2013 a v této souvislosti připravilo řádnou účetní závěrku za r. 2012, dále dohlíželo nad zaváděním jednotné nájemní smlouvy pro Gastro a pracovalo s výsledky kontrol gastroprovozů, WC, vestibulů (haly žst.) a síťových operátorů, průběžně vyhodnocovalo ekonomické a podnikatelské výsledky společnosti a zajišťovalo v plném rozsahu svou rozhodovací funkci. Představenstvo zároveň v průběhu roku 2013 pokračovalo v jednáních s Českými drahami o podobě budoucí spolupráce v období dalších let vzhledem k ukončení platnosti některých smluv v lednu Vzhledem k existenci naprosto rozdílných právních výkladů týkajících se platnosti smluvní dokumentace mezi ČD Restaurantem a Českými drahami a také častými personálními změnami na straně ČD se představenstvu nepodařilo dokončit jednání o formě spolupráce na další období. V první polovině roku nejprve došlo k významnému posunu v jednání o možnosti převzetí celé sítě nádražních restaurací pod ČD Restaurant formou síťového operátora na základě provedené studie od 4

5 společnosti KPMG. V tomto období probíhala intenzivní jednání především o způsobu a formě převzetí restaurací včetně kompletní náhrady stávající smluvní dokumentace. V červnu 2013 byla předána k odsouhlasení představenstvu a dozorčí radě ČD kompletní nová smluvní dokumentace, která vznikla spoluprací vyjednávacích týmů obou společností a jejich právních zástupců. V důsledku následných personálních změn na Českých drahách však tento proces nebyl dokončen, ba naopak byl následně úplně pozastaven. Z tohoto důvodu bylo nutné okamžitě projednat a zavést úsporná opatření, která znamenala snížení počtu zaměstnanců, snížení vyplácených mezd na 50 % u zbylých zaměstnanců a pozastavení všech investičních i rozvojových aktivit společnosti. Na základě žádosti majoritního akcionáře připravilo a zorganizovalo ke konci roku 2013 představenstvo i druhou valnou hromadu společnosti, která odhlasovala podání žaloby na České dráhy z důvodu neplacení závazků vyplývajících z platné smluvní dokumentace. Dalším bodem byla výměna členů představenstva a dozorčí rady zastupujících minoritního akcionáře, kteří nebyli již delší dobu u něho v zaměstnaneckém poměru. Dozorčí rada, kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ke dni pracovala dozorčí rada ve složení těchto tří členů: předseda dozorčí rady: Ing. Miroslav Šebeňa, den vzniku funkce den vzniku členství v dozorčí radě den ukončení členství členové dozorčí rady: Ing. Michaela Oharková, den vzniku členství v dozorčí radě den ukončení členství Štěpánka Podlenová, den vzniku členství v dozorčí radě (na základě kooptace potvrzeno ) Aleš Vavrejn, den vzniku členství v dozorčí radě Bc. Antonín Hájek, den vzniku členství v dozorčí radě Dozorčí rada zasedala v roce 2013 dle stanov společnosti ČD Restaurant, a.s. a v rámci své působnosti dohlížela na výkon činnosti představenstva a přezkoumávala uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada na svých zasedáních konkrétně projednala hospodářské výsledky roku 2012, průběžné výsledky podnikatelské činnosti v r. 2013, připomínkovala návrh podnikatelského plánu na r. 2013, přípravu řádné valné hromady v roce 2013 a v této souvislosti řádnou účetní závěrku za r. 2012, schvalovala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období roku Organizační struktura společnosti - graf Organizační struktura společnosti byla k následující: 5

6 Valná&hromada 60%$Varonisa 40%$ČD,$a.s. &&&&&&&&&&&&&&&Dozorčí&rada&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1$x$ČD,$a.s. 2x$Varonisa Představenstvo Dohlížení$na$výkon$působnosti$ představenstva$a$uskutečňování$ podnikatelské$činnosti Vedení&společnosti&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ing.$Petr$Němec Odd.&auditu&a&provozu&$$$$$$$$$$$$$$$$$ MVDr.$Jan$Prchal$$$$$$$$$$$$$$ Kancelář&&&&$$$$$$$$$$$$$ Jana$Benešová Odd.&rozvoje&sítě&&&&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Radek$Škrobánek$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1.6 Zaměstnanci Společnost měla na počátku roku 2013 celkem 6 stálých zaměstnanců. Ke dni měla společnost 4 stálé zaměstnance. Z důvodu složitých jednání o objemu budoucí spolupráce s hlavním zákazníkem společnosti a s ohledem na zavedení úsporných opatření došlo k snížení počtu zaměstnanců o další dva pracovníky. Zároveň s tímto krokem došlo k přerozdělení pracovních povinností na zbylé pracovníky. 2. Gastroprovozovny LaROCKET Obě restaurace *LaROCKET* pokračovaly v provozu konceptu klasické restaurace s obsluhou a provozoval je i nadále podnájemce vzešlý z výběrového řízení v roce Odběratelé společnosti Hlavním odběratelem v roce 2013 byla společnost ČD, a.s., akcionář ČD Restaurant, a.s. na základě Rámcové smlouvy o spolupráci (RSOS) ze dne a na základě Smluv o spolupráci a kontrole gastroprovozů č , , , , , ze dne , Smluv o spolupráci a kontrole sociálních zařízení a vestibulů železničních stanic č , , , , , ze dne a Smluv o spolupráci a kontrole síťových operátorů Českých drah, a.s. č , , , , , ze dne , při jejichž naplňování se jednalo především o provádění kontrol gastroprovozů, hal, WC a síťových operátorů v síti Českých drah, a.s. Po ukončení shora uvedených smluv podepsaných dne společnost plnila své závazky dle Smlouvy o spolupráci a kontrole gastroprovozů (SSKG) a Rámcové smlouvy o spolupráci (RSOS) ze dne

7 3.1 Jednotná nájemní smlouva Gastro v síti ČD, a.s. Z rozhodnutí představenstva ČD, a.s. o zavedení *jednotné nájemní smlouvy Gastro* v celé síti bylo hlavním úkolem společnosti ČD Restaurant, a.s. zorganizovat a provést jednání o této smlouvě se všemi aktivními nájemci. Jednotnou nájemní smlouvu Gastro vypracoval tým právníků a prošla připomínkovým a schvalovacím řízením na právním oddělení ČD, a.s.. Společnost ČD Restaurant, a.s. v tomto případě sehrála roli zprostředkovatele a zajišťovatele uzavření nových jednotných nájemních smluv, což mimo jiného znamená přípravu a realizaci detailních jednání s každým stávajícím nájemcem gastroprovozovny v rámci celé sítě ČD, a.s., detailní zmapování fungování i plánů rozvoje a investic nájemce, stanovení společných cílů pro spolupráci, definování nutných investic pro provozovny, dojednání nové výše tržního nájemného, vypracování přílohy nových nájemních smluv, tzv. provozního řádu, který jednoznačně vymezí fungování provozoven především v problematických oblastech, kterými jsou, mimo jiné: hrací automaty, kouření, tvrdý alkohol, otevírací doba, umožnění vstupu a provedení kontrol auditorů ČD Restaurant, a.s. Tento postupný proces byl zahájen již koncem roku Nájemcům jsou nabízeny podle průběhů jednání smluvní podmínky nájemní smlouvy, je dohadována výše investice atd. Na každý provoz vzniká detailní složka nejen ve smyslu auditů a výsledků kontrol ale i ve smyslu kvality poskytovaných služeb a možností další spolupráce s nájemcem. Výsledkem činnosti společnosti ČD Restaurant, a.s. v letech 2010, 2011, 2012 a 2013 je navýšení nájemného o 5,61 mil. Kč ročně, depozit nájemného 2,81 mil. Kč jako jistiny na RSM a zasmluvnění investic do zlepšení stavu a vybavení gastroprovozoven ze strany nájemců ve výši cca. 51 mil. Kč. V porovnání s rokem 2012 došlo k snížení navýšeného nájemného, které bylo způsobeno snížením počtu zpoplatněných VHP (výherní hrací přístroj) / VLT (výherní loterijní terminál) v restauracích a uzavřením či odsouhlasením snížení smluvního nájemného u několika restaurací z důvodu špatného stavebně-technického stavu budovy. Kromě špatného stavebně-technického stavu byly dalším důvodem snížení nájemného vysoké náklady na vytápění, elektřinu a ohřev vody u některých provozoven, kdy tyto náklady jsou často vyšší než samotné vysoutěžené nájemné. 3.2 Kontroly v síti ČD, a.s. Na počátku roku 2013 byly kontroly prováděny dle Smluv s ČD, a.s. (Smlouva o spolupráci a kontrole gastroprovozů č , , , , , ze dne , Smlouva o spolupráci a kontrole sociálních zařízení a vestibulů železničních stanic č , , , , , ze dne a Smlouva o spolupráci a kontrole síťových operátorů Českých drah, a.s. č , , , , , ze dne ) pravidelné 7

8 kontroly v nebytových prostorech Českých drah, a.s., dle seznamů předaných zadavatelem. Kontroly byly dle smluv rozděleny do těchto jednotlivých komodit: gastroprovozy, haly, WC a síťoví operátoři. Po ukončení platnosti shora uvedených smluv a nezájmu zadavatele pokračovat v další spolupráci, pokračoval ČD Restaurant pouze v kontrolách gastroprovozů na základě Smlouvy o spolupráci a kontrole gastroprovozů ze dne Výběrová řízení na obsazení gastroprovozoven V loňském roce naše společnost vypsala 45 veřejných výběrových řízení na obsazení gastroprovozoven, u kterých došlo k výměně nájemce, nebo tyto provozovny byly dlouhodobě neobsazené. Výběrová řízení byla prezentována v nabízených prostorech, na webových stránkách ČD, a.s. a formou inzerce v regionálním tisku. U některých lokalit bylo vyhlášeno výběrové řízení několikrát z důvodu nezájmu o danou lokalitu. Snížení počtu vypsaných výběrových řízení rovněž odráží i situaci, kdy u cca. 94 % aktivních gastroprovozoven je již zavedena JNS Gastro smlouva. 3.4 Elektronický auditní systém Společnost ČD Restaurant, a.s. v roce 2013 dále pokračovala v rozvoji funkcionalit elektronického informačního a auditního systému, který zajišťuje okamžitou dostupnost informací o již provedených auditech a zároveň slouží jako nástroj pro online tvorbu auditu přímo v provozovně nebo výpravní budově. Provozní auditoři jsou vybaveni mobilními tiskárnami a díky tomuto systému mohou zápis o provedeném auditu hned na místě vytisknout a nechat ho nájemcem podepsat. I když má elektronický auditní systém velký potenciál k dalšímu rozvoji a zvýšení výtěžnosti dat uložených v jednotlivých auditech ( a to nejen aktuálních, ale i z předcházejících období), byl z důvodu snížení nákladů a nejasnému postoji zadavatele v oblasti další spolupráce v druhé polovině roku rozvoj pozastaven. 3.5 Remodeling nádražních restaurací ČD, a.s. ve spolupráci s ČD Restaurant, a.s. v roce 2013 dokončily rekonstrukci a modernizaci restaurace v lokalitě žst. Lysá nad Labem. V dalších lokalitách z důvodů výrazného snížení rozpočtu na modernizace výpravních budov resp. restaurací nedošlo k zásadním remodelingovým aktivitám a spíše byly investice prováděny ze strany samotných nájemců, neboť se k nim při podpisu JNS Gastro na dobu určitou zavázali. S investicemi pomáhali i smluvní partneři ČD Restaurantu sdružení v partnerském programu. Tyto aktivity tak navazují na již úspěšně provedené modernizace gastroprovozoven v žst. Pardubice hl.n., Praha-Libeň, Olomouc hl.n., Plzeň hl. n., Opava-východ, Ostrava-Svinov, Liberec, Jihlava hl.n., Znojmo, Žďár nad Sázavou. Byly provedeny organizační a projektové přípravy na rekonstrukce a modernizace pro následující rok, pro který je plánováno 8

9 zahájení stavebních prací v lokalitách Hradec Králové a České Budějovice. V roce 2009 vytvořila společnost ČD Restaurant, a.s. podklady pro remodeling nádražních restaurací dle schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací *, který byl koncem roku 2009 schválen představenstvem ČD a.s.. Všechny uvedené lokality byly na základě *studií proveditelnosti*, vypracovaných na objednávku pro ČD, a.s., určené jako vhodné pro budoucí modernizaci a rekonstrukci. Tyto studie proveditelnosti jsou použity v rámci schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací *, který byl prezentován i částečně schválen na jednání představenstva ČD, a.s. dne (č.1836/2009) a jeho definitivní schválení proběhlo dne (č.1924/2009). Znění schváleného materiálu *Naplňování koncepce rozvoje sítě nádražních restaurací * byla přílohou Zprávy o činnosti Součástí této koncepce je i vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu ČD, a.s. na rekonstrukce plánované v jednotlivých letech. Investiční činnost je financována z prostředků ČD, a.s., přičemž společnost ČD Restaurant, a.s. provádí činnosti konzultační a dozor při realizacích stavebních úprav. 3.6 Koncept moderního prodejního Coffee stánku V průběhu roku 2013 jsme pokračovali v rozvoji projektu moderního prodejního Coffee stánku určeného do prostředí výpravních budov a jednotlivých nástupišť s nabídkou kvalitní kávy a doplňkovým prodejem teplého a studeného pečiva pod obchodní značkou Coffee House Express. Po úspěšném pilotním projektu mobilního stánku jsme požádali České dráhy o prostory k pronájmu ve vytipovaných lokalitách. Bohužel se nám dostalo zamítavého stanoviska i přes platnou Rámcovou smlouvu o spolupráci (RSOS) ze dne s odůvodněním, že náš koncept neodpovídá představám ČD. Cílem našeho projektu Coffee House Express bylo nahrazení nevzhledných prodejních stánků ve výpravních budovách i v jejich blízkém okolí a definice vysokého standardu dostupného pod naší obchodní značkou pro cestující veřejnost a nejen pro ni. 4. Vybrané finanční ukazatele hospodaření společnosti za rok 2013 Společnost dosáhla výsledek hospodaření xxxxx. Kč po zdanění. Vlastíku, doplň se prosím krátký komentář ohledně snížení výnosů o xx % od ČD a také snížení nákladů adekvátně ke sníženým výnosů atd. 9

10 4.1 Tabulka vybrané finanční ukazatele Vybrané ukazatele hospodaření za rok 2013 v tis. Kč Výnosy centrály Výnosy z podnájmu restaurací Výnosy ostatní 370 Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 118 Pohledávky z obchodních vztahů k Závazky z obchodních vztahů k Stav dlouhodobého majetku k (netto) Tabulka - ekonomická rozvaha Ekonomická rozvaha ke dni Kč v tis. AKTIVA CELKEM (netto) Stálá aktiva Oběžná aktiva z toho dlouhodobé pohledávky 281 z toho krátkodobé pohledávky z toho finanční majetek Ostatní aktiva 18 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fondy 726 Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 91 Cizí zdroje Úvěry Ostatní pasiva 12 10

11 4.3 Tabulka - výkaz zisku a ztráty Ekonomická výsledovka Obraty rok 2013 v tis. Kč II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady E. Odpisy dlouhodobého majetku 458 Ostatní výnosy 189 Ostatní náklady 5 Výsledek hospodaření před zdaněním 118 Daň splatná 27 Daň odložená Výsledek hospodaření po zdanění Ing. Petr Němec předseda představenstva ČD Restaurant, a.s. 11

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Sledujte online na daty.cz/f/3945656/freezart-plus-a-s

Sledujte online na daty.cz/f/3945656/freezart-plus-a-s FREEZART PLUS a.s. Na zvonku 788, Liberec 15 Na zvonku 57/10, Liberec 15 do 02.04.2009 IČ 25046144 Vznik před 16 lety Datová schránka h6s67ji Společnost FREEZART PLUS a.s. vznikla před 16 lety a sídlí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s.

Změna nájemního vztahu. Karlovarské teplárenské, a.s. Změna nájemního vztahu Karlovarské teplárenské, a.s. Stávající stav pronájem akcií V současné době je 51 % akcií společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. pronajato společnosti Karel Holoubek Trade Grop,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2007-1

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012 FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

svolává která se bude konat v pátek 12.6. 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Kameničné čp. 100

svolává která se bude konat v pátek 12.6. 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti v Kameničné čp. 100 Představenstvo VIKA Kameničná a.s. se sídlem v Kameničné čp. 100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1443 svolává V A L N O U H R O M A D

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007 Datum zápisu: 13. července 2007 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12389 Spisová značka: B 1610 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vymazáno

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více