O projektu. O nás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O projektu. O nás 2004-2005"

Transkript

1 Tento projekt je zaměřen na podporu žáků při vyjadřování jejich názorů na školu a sociální prostředí. Díky projektu studenti budou mít příležitost navrhovat řešení jak zlepšit situaci na škole stejně tak jako v prostředí ve kterém žijí. Žáci budou diskutovat o různých tématech, historii a tradicích zemí, které se účastní projektu, o zdraví, životním prostředí, ekologii, šikaně na škole a pod. O projektu Zjištěné závěry budou publikovány v "On line školním časopise" v mateřském jazyce všech partnerských zemí a také v angličtině. V průběhu projektu budou mít šanci žáci všech škol aby srovnali různá řešení z různých zemí na stejné problémy a situace. Žáci se budou snažit nalézt odlišnosti a podobnosti mezi zúčastněnými zeměmi a měli by se stát více vnímavými a nezaujatými.výsledkem projektu by měl být evropský rozměr vzdělávání, díky zkušenosti se vzděláváním v odlišných evropských zemích, které se zúčastní projektu. O nás Jsme základní škola s přibližně 750 žáky od 7 do 15 let.naše škola se nachází ve Frýdku-Místku, středně velkém městě na severu Moravskoslezského kraje. Severní Morava je známa jako průmyslová oblast s těžbou černého uhlí a ocelářským průmyslem. Máme 18 tříd na prvním stupni a 15 tříd na druhém stupni. Od roku 1997 pracujeme s našimi mladšími žáky v projektu "Step by step". Nyní máme 10 tříd, sbíráme zkušenosti. Rádi bychom nabídli tuto formu vzdělávání více žákům.

2 Na druhou stranu bychom rádi odstranili pomyslné hranice mezi evropskými zeměmi - hlavně co se týče myšlení rodičů našich dětí a tak seznámili příští generaci s tím, že Evropa poskytne možnosti seberealizace každému jednotlivci. Rádi bychom upozornili studenty na to, že patří do širší komunity - národní i mezinárodní - tím, že jim poskytneme příležitosti komunikovat a sdílet nápady a zkušenosti s partnery z evropských zemí. Cíle & výsledky: rozvinout znalosti cizího jazyka a komunikačních dovedností zvýšit zájem o ostatní kultury (výměnou zajimavých materiálů a zkušeností pomocí komunikačních technologií - , chat, internet...) díky projektu budou mít naši žáci příležitost zabývat se různými tématy jako historie, zvyky, ekologie, zdraví, životní prostředí, geografie a tradice zemí, které se účastní projektu respekt ke kulturním odlišnostem vytvářet komunikativní, tolerantní evropské občanství rozvíjet spolupráci mezi školami zvýšit vzájemné porozumění a sounáležitost se všemi Evropany schůzky učitelů pomohou při zkoumání situace v každé zemi, výměně zkušeností, vyhodnocování projektu na každé škole společně projektové skupiny budou tvořeny děvčaty i chlapci Doufáme, že tím, že se zúčastníme projektu, rozšíříme zásobu našich učebních metod a že naše pracovní efektivity poroste. Některá z pozitivních zjištění získaných z projektu budou zahrnuta do rámcových vzdělávacích plánů. Abychom obohatili vzdělávání žáků, nabízíme různé odpolední zájmové kroužky. Neučíme pouze povinné předměty, ale také si mohou studenti vybírat z předmětů podle svého zájmu. Žáci se často účastní různých soutěží, sportovních utkání a pod. Poskytujeme vzdělání i zdravotně postiženým žákům, podporujeme jejich integraci. Protože je naší politikou nabízet rovné příležitosti pro všechny naše studenty a zabránit diskriminaci, ujišťujeme, že výše zmínění žáci se mohou podílet na projektu pokud o to požádají.

3 Partneři Setkání v Polsku Naše první setkání v rámci projektu s názvem "Školní časopis on line: pohled žáků na školní a sociální realitu" se konalo v polské škole v Lamkowo ve dnech listopadu Tohoto setkání se zúčastnili zástupci z následujících partnerských škol: Česká Republika: Základní škola národního umělce Petra Bezruče Polsko: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie Řecko: Municipal School of Moni (hlavní koordinátor) Slovensko: Základná škola s materskou školou Badín Španělsko: C.P.E.I.P. Virgen de la Encina Klíčovým bodem našeho prvního setkání bylo vzájemné seznámení učitelů ze všech evropských škol, které se projektu účastní a také několika žákyň, které přicestovaly ze Slovenska. Dívky měly možnost potkat se a navázat první kontakty se svými vrstevníky z partnerské školy v Polsku.

4 Na setkání se hovořilo o dosavadních pokrocích v realizaci úkolů naplánovaných na první rok, ve všech zúčastněných školách. Také jsme hovořili o tom, zda se práce na projektu provádějí pravidelně, jaké problémy se dosud projevily a jak byly odstraněny. Bylo dohodnuto, že druhé setkání partnerských škol se bude konat v červnu 2005 na Slovensku. Ve druhém roce trvání projektu se setkáme opět dvakrát: v partnerské škole ve Španělsku- v polovině listopadu 2005 a v České Republice - v polovině června Na druhý rok projektu jsme naplánovali následující činnosti: Ekologické činnosti Vánoční a velikonoční tradice v jednotlivých zemích Básničky, dětské říkanky, pověsti a pohádky Hry a zábavy nebo písničky, jaké si děti zpívají v místě, kde se jejich škola nachází a složení vlastní písně ve všech školách. Závěrem musíme dodat, že paní Małgorzata Bałusz, ředitelka školy v Lamkowo, a také paní Monika Jendrycka, školní koordinátor programu Socrates Comenius, ale také celý sbor pedagogů nás přijal velmi srdečně.nejen při práci na projektu, ale také ve volných chvílích, kdy nám zabezpečili různé prohlídky regionu polské školy. Děkujeme a doufáme, že příští schůzka bude stejně vydařená.

5 Setkání na Slovensku V polovině června přijeli všichni partneři na druhé setkání, tentokrát na Slovensko, kromě partnerů ze Španělska, kteří přijet nemohli. Na tomto setkání, posledním v tomto školním roce, se mluvilo o všech aktivitách, které proběhly během celého roku, ohodnotili jsme je a detailně se naplánovaly činnosti pro druhý rok. Hlavní koordinátor informoval ostatní o přistoupení nového partnera na zbývající dva roky, bude to italská škola v Arezzo, která se stane šestým partnerem našeho projektu. Na tomto druhém setkání koordinátor každé školy ukázal ostatním partnerům z webové stránky své školy činnosti pro první rok ve své škole. Každý měl možnost podrobně si prohlédnout všechny školní časopisy na internetu. Zvláštní příspěvek se týkal možnosti internetu propagovat činnosti na školách. Další příspěvek se týkal problémů vytváření, kontroly a dokončení webových stránek škol. Poznali jsme, že všechny školní časopisy on-line měly mnoho možností, ale ve stejné době také mnoho obtížností, jako např. překlady z mateřského jazyka do angličtiny a do jiných jazyků, kde to bylo možné. Na konci setkání koordinátor vyjasnil některé detaily společných činností, abychom získali jejich konečnou podobu pro první rok. Také bylo řečeno, že musí být vytvořen školní časopis v tištěné podobě, jehož stejná podoba se objeví na www stránkách. Výtah z časopisu záleží na činnostech každé ze škol.

6 Naše škola Submitted by Jakub Panic on Thu, 13/01/ :58. Naše škola byla založena ve východní části České republiky. Naše škola je stará, velice pěkná budova. Byla postavena v 19. století. Její oficiální název je "První základní škola národního umělce Petra Bezruče". Učitelé v naší škole jsou různí, což je velmi důležité, mají pro žáky pochopení. Některé třídy byly renovovány, například naše počítačová učebna, máme tady nové počítače. Mám rád bufet, který se nachází v nové budově (naše škola má dvě části: novou budovu pro první stupeň a starou budovu pro druhý stupeň). Rád chodím do této školy Školní jídelna Submitted by Kristýna Sucháncová on Mon, 10/01/ :07. Školní jídelna je hned vedle naší školy. Je to velká místnost s mnoha stoly a židlemi. Chodím tady na obědy se svými spolužáky. Jídlo je dobré, ráda tady obědvám. Mám ráda ryby, bramborový salát a hranolky, ale nemám ráda rajskou polévku a maso (jen kuřecí). Míváme polévku, hlavní jídlo, nápoj a moučník. Školní jídelna Submitted by Tereza Očadlá on Fri, 14/01/ :09. Já jím nerada ve školní jídelně. Nemám ráda maso a tady máme maso skoro každý den. Polévky mi nechutnají.naše školní jídelna je malá, jen s několika židlemi. Přivítala bych více hranolek, hamburgery, párky v rohlíku, čínské polévky a bramborové placky.

7 Školní jídelna Submitted by Petr Jež on Sat, 08/01/ :11. Já se stravuji ve školní od první třídy. Nenávidím nekonečné řady na jídlo. Jídlo se dá snést. Jeden oběd stojí 20,-Kč (0,69 Euro). Jídelníček nabízí maso s rýží, špagety v rajské omáčce, rybu s bramborami a mnoho jiných jídel. Moje škola Submitted by Jan Petr on Sat, 08/01/ :03. Říká se, že naše škola je nejlepší. Má dvě části. Na prvním stupni jsou třídy od první do páté a učitelé jsou hodní. Učivo je velmi jednoduché. Na druhém stupni máme třídy od šesté do deváté. Učitelé jsou tady přísnější, ale moudří. Učení je složitější. Ale to je důvod, proč má tato škola nejchytřejší žáky.. Naše město Moje město Submitted by Adam Vicherek on Fri, 18/02/ :00. Moje město leží na Moravě a ve Slezsku. Žije zde asi obyvatel. Jsou to dvě města spojená v jedno. Každé z těchto měst má své náměstí a kašnu. Frýdek-Místek je docela čisté a pěkné město. Je tady mnoho parků, zahrad a hodně zeleně. Oběma městy protéká řeka Ostravice. Máme hodně míst pro sport, například: sportovní stadiony, hřiště, halu a plavecké bazény. Máme tady jedno velké kino (jmenuje se kino Petra Bezruče) a několik malých kin a divadlo. Městská doprava je dobrá. Autobusy jsou nové a čisté. Vlakové nádraží je pěkné, nedávno ho opravili. Vlaky jsou ale pomalé a špinavé. Máme tady také architektonické památky: Frýdecký zámek, Mariánský kostel, hrad Hukvaldy - ten je ale dále od centra města. Počasí ve městě je docela dobré. V tomto městě jsem šťastný.

8 Moje město Submitted by Lucie Kacířová on Mon, 14/02/ :58. Frýdek-Místek je velmi pěkné město, s bohatou historií. Má asi obyvatel a skládá se ze dvou částí- Frýdku a Místku. Starostkou F-M je paní Eva Richtrová. Frýdek je mladší než Místek. Můžeme zde najít dvě náměstí, hodně kostelů a historických budov, parků a sportovní stadion. Můžeme jít na koupaliště do Místku, nebo se jít podívat na zámek do Frýdku. Z Místku to není to daleko do nového aquaparku. Středem města protéká řeka Ostravice. Žil tady známý spisovatel Petr Bezruč. V tomto městě žila také populární televizní moderátorka Michaela Dolinová, velmi populární osoba v České Republice. Teď žije se svou rodinou v Praze. Tohle město mám ráda. Moje vesnice Submitted by Barbora Pitříková on Thu, 10/02/ :56. Já sama bydlím na vesnici, takže nemůžu město kritizovat. Jen vím,že se mi nelíbí a úplně celé bych ho změnila. Moji malou, hezkou a útulnou vesničku bych za nic na světě nevyměnila. Hrozně ráda se procházím po zelených kopcích a dívám se na město radši z dálky. Máme tam malou školu, jeden obchod, ve kterém najdeme úplně všechno a hospodu, kterou jsem ještě nenavštívila. Bydlím v malém domku asi ve středu naši vesnice. Žije tam většinou hodně starých lidí a mladí se teď stěhují. Ve Skalici,tak se naše vesnice jmenuje, je škola jen do 5. ročníku, takže jsem musela dál do šestky začít dojíždět do Frýdku-Místku. 1.ZŠ není špatná,ale to dojíždění! Máme docela fajn učitele, i když o některých bych uvažovala! Moje vesnice Submitted by Kateřina Mikolášová on Mon, 07/02/ :53. Nebydlím ve Frýdku-Místku, ale v celkem velké vesnici Skalice kousek od města. Je to 8 km od centra města. Město Frýdek-Místek je super. Je zde spousta možností jak strávit volný čas a případně si pěkně užít s přáteli nebo si prohlédnout spoustu památek.

9 Moje město Submitted by Kristýna Zítová on Sun, 06/02/ :21. Celý svůj život žiji ve městě už jsem si zvykla na naše prostředí Nemyslím si, že naše město je něčím významné. Máme tady skoro vše co je k životu důležité. Obchody, památky a zábavní centra. Jsem ráda, že tady žiji. Frýdek-Místek Submitted by Lucie Kacířová on Sat, 05/02/ :49. Bydlím ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek není velké město, leží na severu Moravy. Rozkládá se na obou březích řeky Ostravice, tato řeka rozděluje město na dvě části, Frýdek a Místek. Má okolo obyvatel. Máme tady mnoho obchodů, kde si člověk může koupit, co chce. Máme tady supermarkety, obchody s hračkami, počítačové obchody, obchodní domy. Mladí ani staří se tady nenudí. Máme tady mnoho zařízení pro různé činnosti a sporty. Bazény pro plavání, parky nebo stadiony pro běhání, halu na fotbal, tenis, volejbal, bruslení. Ve městě máme dvě kina, mnoho galerií a muzeí, hodně hudebních klubů. Je možné navštívit také výstavy obrazů. Máme dvě knihovny, jedna je ve Frýdku a druhá v Místku. Myslím si, že Frýdek-Místek je pěkné město s překrásným okolím. Máme mnoho důvodů, proč zde žít. Frýdek-Místek se mi hodně líbí. Frýdek-Místek Submitted by Petra Závodná on Tue, 01/02/ :54. Dnešní město Frýdek-Místek, vzniklo 1. ledna 1943 sloučením dvou dříve samostatných měst, moravského Místku a slezského Frýdku. Řeka Ostravice, která městem protéká, tvořila až do 1. prosince 1928 zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. Frýdek rozkládá na pravém břehu Ostravice, Místek zase na břehu. se řeky levém

10 Záliby Moje záliby Submitted by Jan Pobořil on Sat, 19/03/ :01. Mezi mé koníčky patří práce na počítači, tzn. programování, grafika, internet a s tím spojené činnosti. Programuji webové stránky a Delphi, programuji webové stránky v HTML, PHP, Java Script a CSS. Moje záliby Submitted by Jan Matusík on Thu, 17/03/ :37. Já mám velmi hodně koníčků. Mým nejmilejším je basketbal.tato hra s míčem je velice populární hlavně v Americe. V Americe je tento sport velice populární a na každé střední škole mají svůj basketbalový tým.v Americe je tento sport na vysoké úrovni, avšak u nás je teprve v plenkách. Můj další koníček je jízda na horském kole. Velice rád na něm jezdím freeride v lese. Tento sport mi dává adrenalin do krve. Tento sport je nádherný. Mé další koníčky jsou plavání, fotbal, skok vysoký, jízda na motorce, hraní na počítači, hudba a čtení dobrých knih! Moje záliby Submitted by Barbora Pitříková on Thu, 17/03/ :30. Mezi moje záliby patří všechny sporty, ale tím nejoblíbenějším je horolezectví. Každý pátek chodím na horolezeckou stěnu se svými přáteli. Po lezení na stěnu chodím plavat, protože mám ráda plavání a moje maminka pracuje na bazéně. Z bazénu jedu domů na kole a když přijedu, jsem hrozně unavená. Během víkendu chodím na hory s mými přáteli nebo rodiči. Moje nejoblíbenější hory jsou Tatry, ale chtěla bych jet do Dolomit. Hraji na klavír už pět let, ale letos chci skončit, protože mě to nebaví. Mám hrozně ráda zvířata a nemám ráda, když jim někdo ubližuje.

11 Moje záliby Submitted by Denisa Šnajdrová on Mon, 14/03/ :36. Jmenuji se Denisa a budu psát o mých zájmech. Mám ráda svůj volný čas, protože můžu provozovat své koníčky. Ráda čtu, hraju na klavír, poslouchám hudbu, kreslím, plavu a ráda jsem se svými přáteli. Čtu různé zajímavé knížky nebo časopisy. Na klavír hraju už od svých sedmi let. Každý čtvrtek chodím do hudební školy. Kreslím pouze v této škole, ale hrozně ráda. Jezdím na hory a lyžuji. V létě budu chodit na bazén anebo se svými přáteli do přírody. Každý den chodím do sportovního kroužku. Ráda jezdím na kole, cvičím s různými stroji nebo si hraju s míčem. S mojí rodinou jezdíme k moři. Mám ráda plavání v moři, jsem hezky opálen Moje záliby Submitted by Tereza Očadlá on Thu, 10/03/ :10. Mým koníčkem je snowboard. Jezdit na snowboardu je lepší než dívat se na něj v televizi. Ráda plavu a kreslím (raději předměty, lidi nekreslím). Ráda si zahraji nějaké počítačové hry, surfuji na internetu, přibližně hodinu až dvě denně. Mám ráda koně, je to nejkrásnější zvíře na světě. Poslouchám hip-hop a rock. Mám doma zvíře - gekona, je to něco jako ještěrka. Jmenuje se Semi, měří 19 cm a bydlí v akváriu. Moje záliby Submitted by Jiří Kohut on Thu, 10/03/ :21. Mými koníčky jsou fotbal, stolní tenis, plavání. Rád hraji počítačové hry. Chodím na ryby, normálně chytím 1-2 ryby. Rád sleduji fotbal v televizi. Mým oblíbeným fotbalistou je Baroš. Taky jezdím na kole, moje kolo je modrostříbrné. Moje záliby Submitted by Sandra Bonková on Wed, 09/03/ :50. Něco o mých koníčcích. Ráda chodím do kina. Mám ráda komedie a horory. Chodím na hokejové a fotbalové zápasy. Jsem členem Mládeže Českého červeného kříže, ráda tam chodím. Miluju plavání, aerobik a taky lyžování.

12 Odlišnosti a podobnosti V čem se lišíme, co máme společného? Submitted by Bc. Pavlína Palarczyková on Mon, 05/01/ :44. V průběhu školního roku jsme zpracovávali prezentace o zemích spolupracujících s naší školou v programu Socrates-Comenius. Zajímali jsme se o kulturní památky, obyvatelstvo, hlavní města, možnosti rekreace, krásy přírody aj. Při vyhodnocení jsme diskutovali o odlišnostech a podobnostech, které jsme při řešení zjistili. Projekt řešili všichni žáci sedmého ročníku. Prezentace jsou umístěny na našich www stránkách. ( ) Zajímavosti SOCRATES Rozloha: 312,7 tis. km Počet obyvatel: cca 39 mil Prezident: Lech Kaczyński Polská měna: 1 zlotý Aleš Rovenský Východ slunce Polsko Varšava Mapa Polska Vlajka Polska Pohled na moře Řecko Athény

13 Mapa Řecka Vlajka Řecka Zajímavosti Zajímavosti Rozloha: 310 tis.km Počet obyvatel:cca 11 mil. Prezident:Kárlos Prezident:Kárlos Papoúlias Řecká měna:euro Rozloha: 301 tis. km Počet obyvatel: cca 58 mil. Prezident:Carlo Prezident:Carlo Azeglio Ciampi Španělská měna: Euro Pohled na město Španělsko Madrid Mapa Španělska Vlajka Španělska Mapa Itálie Itálie Řím Chrám v Itálii Zajímavosti Rozloha: km Počet obyvatel: Prezident: Carlo Azeglio Ciampi Italská měna: Euro

14 Vlajka Itálie SOCRATES Aleš Rovenský Vysoké Tatry Slovenská republika Bratislava Mapa Slovenska Vlajka Slovenské republiky Česká Republika Praha Státní znak Mapa České republiky Vlajka České republiky

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace.

Prosím, čtěte pozorně leták k pobytu, zejména to, jaké služby obsahuje výsledná kalkulace. Milí rodiče, posílám Vám dlouho avizovanou nabídku na léto u moře. Po dlouhém vybírání lokality jsme se nakonec rozhodli spolu s rodiči, kteří s námi jezdí již několik let, pro destinaci, se kterou jsme

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Český jazyk přídavná jména. Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy.

Český jazyk přídavná jména. Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy. Český jazyk přídavná jména 1. Doplň koncovku přídavných jmen Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy. Půjčila jsem si maminčin_ šaty. Zúčastnili se i špičkov_

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA

18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA 18. dubna 2007 Michel Platini vyhlásil pořadatele Eura 2012. POLSKO UKRAJINA Česko - Polsko 16. června 2012 hodina 20:45 ve Vratislavi Česko Rusko 8. června 2012, hod. 20:45 Česko Řecko 12. června 2012,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Prezentace společnosti Výhled fungování střediska Polárka 2.4.2013 Ing. Petr Slunský Motto společnosti Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se rád vrací. Motem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více