O projektu. O nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O projektu. O nás 2004-2005"

Transkript

1 Tento projekt je zaměřen na podporu žáků při vyjadřování jejich názorů na školu a sociální prostředí. Díky projektu studenti budou mít příležitost navrhovat řešení jak zlepšit situaci na škole stejně tak jako v prostředí ve kterém žijí. Žáci budou diskutovat o různých tématech, historii a tradicích zemí, které se účastní projektu, o zdraví, životním prostředí, ekologii, šikaně na škole a pod. O projektu Zjištěné závěry budou publikovány v "On line školním časopise" v mateřském jazyce všech partnerských zemí a také v angličtině. V průběhu projektu budou mít šanci žáci všech škol aby srovnali různá řešení z různých zemí na stejné problémy a situace. Žáci se budou snažit nalézt odlišnosti a podobnosti mezi zúčastněnými zeměmi a měli by se stát více vnímavými a nezaujatými.výsledkem projektu by měl být evropský rozměr vzdělávání, díky zkušenosti se vzděláváním v odlišných evropských zemích, které se zúčastní projektu. O nás Jsme základní škola s přibližně 750 žáky od 7 do 15 let.naše škola se nachází ve Frýdku-Místku, středně velkém městě na severu Moravskoslezského kraje. Severní Morava je známa jako průmyslová oblast s těžbou černého uhlí a ocelářským průmyslem. Máme 18 tříd na prvním stupni a 15 tříd na druhém stupni. Od roku 1997 pracujeme s našimi mladšími žáky v projektu "Step by step". Nyní máme 10 tříd, sbíráme zkušenosti. Rádi bychom nabídli tuto formu vzdělávání více žákům.

2 Na druhou stranu bychom rádi odstranili pomyslné hranice mezi evropskými zeměmi - hlavně co se týče myšlení rodičů našich dětí a tak seznámili příští generaci s tím, že Evropa poskytne možnosti seberealizace každému jednotlivci. Rádi bychom upozornili studenty na to, že patří do širší komunity - národní i mezinárodní - tím, že jim poskytneme příležitosti komunikovat a sdílet nápady a zkušenosti s partnery z evropských zemí. Cíle & výsledky: rozvinout znalosti cizího jazyka a komunikačních dovedností zvýšit zájem o ostatní kultury (výměnou zajimavých materiálů a zkušeností pomocí komunikačních technologií - , chat, internet...) díky projektu budou mít naši žáci příležitost zabývat se různými tématy jako historie, zvyky, ekologie, zdraví, životní prostředí, geografie a tradice zemí, které se účastní projektu respekt ke kulturním odlišnostem vytvářet komunikativní, tolerantní evropské občanství rozvíjet spolupráci mezi školami zvýšit vzájemné porozumění a sounáležitost se všemi Evropany schůzky učitelů pomohou při zkoumání situace v každé zemi, výměně zkušeností, vyhodnocování projektu na každé škole společně projektové skupiny budou tvořeny děvčaty i chlapci Doufáme, že tím, že se zúčastníme projektu, rozšíříme zásobu našich učebních metod a že naše pracovní efektivity poroste. Některá z pozitivních zjištění získaných z projektu budou zahrnuta do rámcových vzdělávacích plánů. Abychom obohatili vzdělávání žáků, nabízíme různé odpolední zájmové kroužky. Neučíme pouze povinné předměty, ale také si mohou studenti vybírat z předmětů podle svého zájmu. Žáci se často účastní různých soutěží, sportovních utkání a pod. Poskytujeme vzdělání i zdravotně postiženým žákům, podporujeme jejich integraci. Protože je naší politikou nabízet rovné příležitosti pro všechny naše studenty a zabránit diskriminaci, ujišťujeme, že výše zmínění žáci se mohou podílet na projektu pokud o to požádají.

3 Partneři Setkání v Polsku Naše první setkání v rámci projektu s názvem "Školní časopis on line: pohled žáků na školní a sociální realitu" se konalo v polské škole v Lamkowo ve dnech listopadu Tohoto setkání se zúčastnili zástupci z následujících partnerských škol: Česká Republika: Základní škola národního umělce Petra Bezruče Polsko: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie Řecko: Municipal School of Moni (hlavní koordinátor) Slovensko: Základná škola s materskou školou Badín Španělsko: C.P.E.I.P. Virgen de la Encina Klíčovým bodem našeho prvního setkání bylo vzájemné seznámení učitelů ze všech evropských škol, které se projektu účastní a také několika žákyň, které přicestovaly ze Slovenska. Dívky měly možnost potkat se a navázat první kontakty se svými vrstevníky z partnerské školy v Polsku.

4 Na setkání se hovořilo o dosavadních pokrocích v realizaci úkolů naplánovaných na první rok, ve všech zúčastněných školách. Také jsme hovořili o tom, zda se práce na projektu provádějí pravidelně, jaké problémy se dosud projevily a jak byly odstraněny. Bylo dohodnuto, že druhé setkání partnerských škol se bude konat v červnu 2005 na Slovensku. Ve druhém roce trvání projektu se setkáme opět dvakrát: v partnerské škole ve Španělsku- v polovině listopadu 2005 a v České Republice - v polovině června Na druhý rok projektu jsme naplánovali následující činnosti: Ekologické činnosti Vánoční a velikonoční tradice v jednotlivých zemích Básničky, dětské říkanky, pověsti a pohádky Hry a zábavy nebo písničky, jaké si děti zpívají v místě, kde se jejich škola nachází a složení vlastní písně ve všech školách. Závěrem musíme dodat, že paní Małgorzata Bałusz, ředitelka školy v Lamkowo, a také paní Monika Jendrycka, školní koordinátor programu Socrates Comenius, ale také celý sbor pedagogů nás přijal velmi srdečně.nejen při práci na projektu, ale také ve volných chvílích, kdy nám zabezpečili různé prohlídky regionu polské školy. Děkujeme a doufáme, že příští schůzka bude stejně vydařená.

5 Setkání na Slovensku V polovině června přijeli všichni partneři na druhé setkání, tentokrát na Slovensko, kromě partnerů ze Španělska, kteří přijet nemohli. Na tomto setkání, posledním v tomto školním roce, se mluvilo o všech aktivitách, které proběhly během celého roku, ohodnotili jsme je a detailně se naplánovaly činnosti pro druhý rok. Hlavní koordinátor informoval ostatní o přistoupení nového partnera na zbývající dva roky, bude to italská škola v Arezzo, která se stane šestým partnerem našeho projektu. Na tomto druhém setkání koordinátor každé školy ukázal ostatním partnerům z webové stránky své školy činnosti pro první rok ve své škole. Každý měl možnost podrobně si prohlédnout všechny školní časopisy na internetu. Zvláštní příspěvek se týkal možnosti internetu propagovat činnosti na školách. Další příspěvek se týkal problémů vytváření, kontroly a dokončení webových stránek škol. Poznali jsme, že všechny školní časopisy on-line měly mnoho možností, ale ve stejné době také mnoho obtížností, jako např. překlady z mateřského jazyka do angličtiny a do jiných jazyků, kde to bylo možné. Na konci setkání koordinátor vyjasnil některé detaily společných činností, abychom získali jejich konečnou podobu pro první rok. Také bylo řečeno, že musí být vytvořen školní časopis v tištěné podobě, jehož stejná podoba se objeví na www stránkách. Výtah z časopisu záleží na činnostech každé ze škol.

6 Naše škola Submitted by Jakub Panic on Thu, 13/01/ :58. Naše škola byla založena ve východní části České republiky. Naše škola je stará, velice pěkná budova. Byla postavena v 19. století. Její oficiální název je "První základní škola národního umělce Petra Bezruče". Učitelé v naší škole jsou různí, což je velmi důležité, mají pro žáky pochopení. Některé třídy byly renovovány, například naše počítačová učebna, máme tady nové počítače. Mám rád bufet, který se nachází v nové budově (naše škola má dvě části: novou budovu pro první stupeň a starou budovu pro druhý stupeň). Rád chodím do této školy Školní jídelna Submitted by Kristýna Sucháncová on Mon, 10/01/ :07. Školní jídelna je hned vedle naší školy. Je to velká místnost s mnoha stoly a židlemi. Chodím tady na obědy se svými spolužáky. Jídlo je dobré, ráda tady obědvám. Mám ráda ryby, bramborový salát a hranolky, ale nemám ráda rajskou polévku a maso (jen kuřecí). Míváme polévku, hlavní jídlo, nápoj a moučník. Školní jídelna Submitted by Tereza Očadlá on Fri, 14/01/ :09. Já jím nerada ve školní jídelně. Nemám ráda maso a tady máme maso skoro každý den. Polévky mi nechutnají.naše školní jídelna je malá, jen s několika židlemi. Přivítala bych více hranolek, hamburgery, párky v rohlíku, čínské polévky a bramborové placky.

7 Školní jídelna Submitted by Petr Jež on Sat, 08/01/ :11. Já se stravuji ve školní od první třídy. Nenávidím nekonečné řady na jídlo. Jídlo se dá snést. Jeden oběd stojí 20,-Kč (0,69 Euro). Jídelníček nabízí maso s rýží, špagety v rajské omáčce, rybu s bramborami a mnoho jiných jídel. Moje škola Submitted by Jan Petr on Sat, 08/01/ :03. Říká se, že naše škola je nejlepší. Má dvě části. Na prvním stupni jsou třídy od první do páté a učitelé jsou hodní. Učivo je velmi jednoduché. Na druhém stupni máme třídy od šesté do deváté. Učitelé jsou tady přísnější, ale moudří. Učení je složitější. Ale to je důvod, proč má tato škola nejchytřejší žáky.. Naše město Moje město Submitted by Adam Vicherek on Fri, 18/02/ :00. Moje město leží na Moravě a ve Slezsku. Žije zde asi obyvatel. Jsou to dvě města spojená v jedno. Každé z těchto měst má své náměstí a kašnu. Frýdek-Místek je docela čisté a pěkné město. Je tady mnoho parků, zahrad a hodně zeleně. Oběma městy protéká řeka Ostravice. Máme hodně míst pro sport, například: sportovní stadiony, hřiště, halu a plavecké bazény. Máme tady jedno velké kino (jmenuje se kino Petra Bezruče) a několik malých kin a divadlo. Městská doprava je dobrá. Autobusy jsou nové a čisté. Vlakové nádraží je pěkné, nedávno ho opravili. Vlaky jsou ale pomalé a špinavé. Máme tady také architektonické památky: Frýdecký zámek, Mariánský kostel, hrad Hukvaldy - ten je ale dále od centra města. Počasí ve městě je docela dobré. V tomto městě jsem šťastný.

8 Moje město Submitted by Lucie Kacířová on Mon, 14/02/ :58. Frýdek-Místek je velmi pěkné město, s bohatou historií. Má asi obyvatel a skládá se ze dvou částí- Frýdku a Místku. Starostkou F-M je paní Eva Richtrová. Frýdek je mladší než Místek. Můžeme zde najít dvě náměstí, hodně kostelů a historických budov, parků a sportovní stadion. Můžeme jít na koupaliště do Místku, nebo se jít podívat na zámek do Frýdku. Z Místku to není to daleko do nového aquaparku. Středem města protéká řeka Ostravice. Žil tady známý spisovatel Petr Bezruč. V tomto městě žila také populární televizní moderátorka Michaela Dolinová, velmi populární osoba v České Republice. Teď žije se svou rodinou v Praze. Tohle město mám ráda. Moje vesnice Submitted by Barbora Pitříková on Thu, 10/02/ :56. Já sama bydlím na vesnici, takže nemůžu město kritizovat. Jen vím,že se mi nelíbí a úplně celé bych ho změnila. Moji malou, hezkou a útulnou vesničku bych za nic na světě nevyměnila. Hrozně ráda se procházím po zelených kopcích a dívám se na město radši z dálky. Máme tam malou školu, jeden obchod, ve kterém najdeme úplně všechno a hospodu, kterou jsem ještě nenavštívila. Bydlím v malém domku asi ve středu naši vesnice. Žije tam většinou hodně starých lidí a mladí se teď stěhují. Ve Skalici,tak se naše vesnice jmenuje, je škola jen do 5. ročníku, takže jsem musela dál do šestky začít dojíždět do Frýdku-Místku. 1.ZŠ není špatná,ale to dojíždění! Máme docela fajn učitele, i když o některých bych uvažovala! Moje vesnice Submitted by Kateřina Mikolášová on Mon, 07/02/ :53. Nebydlím ve Frýdku-Místku, ale v celkem velké vesnici Skalice kousek od města. Je to 8 km od centra města. Město Frýdek-Místek je super. Je zde spousta možností jak strávit volný čas a případně si pěkně užít s přáteli nebo si prohlédnout spoustu památek.

9 Moje město Submitted by Kristýna Zítová on Sun, 06/02/ :21. Celý svůj život žiji ve městě už jsem si zvykla na naše prostředí Nemyslím si, že naše město je něčím významné. Máme tady skoro vše co je k životu důležité. Obchody, památky a zábavní centra. Jsem ráda, že tady žiji. Frýdek-Místek Submitted by Lucie Kacířová on Sat, 05/02/ :49. Bydlím ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek není velké město, leží na severu Moravy. Rozkládá se na obou březích řeky Ostravice, tato řeka rozděluje město na dvě části, Frýdek a Místek. Má okolo obyvatel. Máme tady mnoho obchodů, kde si člověk může koupit, co chce. Máme tady supermarkety, obchody s hračkami, počítačové obchody, obchodní domy. Mladí ani staří se tady nenudí. Máme tady mnoho zařízení pro různé činnosti a sporty. Bazény pro plavání, parky nebo stadiony pro běhání, halu na fotbal, tenis, volejbal, bruslení. Ve městě máme dvě kina, mnoho galerií a muzeí, hodně hudebních klubů. Je možné navštívit také výstavy obrazů. Máme dvě knihovny, jedna je ve Frýdku a druhá v Místku. Myslím si, že Frýdek-Místek je pěkné město s překrásným okolím. Máme mnoho důvodů, proč zde žít. Frýdek-Místek se mi hodně líbí. Frýdek-Místek Submitted by Petra Závodná on Tue, 01/02/ :54. Dnešní město Frýdek-Místek, vzniklo 1. ledna 1943 sloučením dvou dříve samostatných měst, moravského Místku a slezského Frýdku. Řeka Ostravice, která městem protéká, tvořila až do 1. prosince 1928 zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. Frýdek rozkládá na pravém břehu Ostravice, Místek zase na břehu. se řeky levém

10 Záliby Moje záliby Submitted by Jan Pobořil on Sat, 19/03/ :01. Mezi mé koníčky patří práce na počítači, tzn. programování, grafika, internet a s tím spojené činnosti. Programuji webové stránky a Delphi, programuji webové stránky v HTML, PHP, Java Script a CSS. Moje záliby Submitted by Jan Matusík on Thu, 17/03/ :37. Já mám velmi hodně koníčků. Mým nejmilejším je basketbal.tato hra s míčem je velice populární hlavně v Americe. V Americe je tento sport velice populární a na každé střední škole mají svůj basketbalový tým.v Americe je tento sport na vysoké úrovni, avšak u nás je teprve v plenkách. Můj další koníček je jízda na horském kole. Velice rád na něm jezdím freeride v lese. Tento sport mi dává adrenalin do krve. Tento sport je nádherný. Mé další koníčky jsou plavání, fotbal, skok vysoký, jízda na motorce, hraní na počítači, hudba a čtení dobrých knih! Moje záliby Submitted by Barbora Pitříková on Thu, 17/03/ :30. Mezi moje záliby patří všechny sporty, ale tím nejoblíbenějším je horolezectví. Každý pátek chodím na horolezeckou stěnu se svými přáteli. Po lezení na stěnu chodím plavat, protože mám ráda plavání a moje maminka pracuje na bazéně. Z bazénu jedu domů na kole a když přijedu, jsem hrozně unavená. Během víkendu chodím na hory s mými přáteli nebo rodiči. Moje nejoblíbenější hory jsou Tatry, ale chtěla bych jet do Dolomit. Hraji na klavír už pět let, ale letos chci skončit, protože mě to nebaví. Mám hrozně ráda zvířata a nemám ráda, když jim někdo ubližuje.

11 Moje záliby Submitted by Denisa Šnajdrová on Mon, 14/03/ :36. Jmenuji se Denisa a budu psát o mých zájmech. Mám ráda svůj volný čas, protože můžu provozovat své koníčky. Ráda čtu, hraju na klavír, poslouchám hudbu, kreslím, plavu a ráda jsem se svými přáteli. Čtu různé zajímavé knížky nebo časopisy. Na klavír hraju už od svých sedmi let. Každý čtvrtek chodím do hudební školy. Kreslím pouze v této škole, ale hrozně ráda. Jezdím na hory a lyžuji. V létě budu chodit na bazén anebo se svými přáteli do přírody. Každý den chodím do sportovního kroužku. Ráda jezdím na kole, cvičím s různými stroji nebo si hraju s míčem. S mojí rodinou jezdíme k moři. Mám ráda plavání v moři, jsem hezky opálen Moje záliby Submitted by Tereza Očadlá on Thu, 10/03/ :10. Mým koníčkem je snowboard. Jezdit na snowboardu je lepší než dívat se na něj v televizi. Ráda plavu a kreslím (raději předměty, lidi nekreslím). Ráda si zahraji nějaké počítačové hry, surfuji na internetu, přibližně hodinu až dvě denně. Mám ráda koně, je to nejkrásnější zvíře na světě. Poslouchám hip-hop a rock. Mám doma zvíře - gekona, je to něco jako ještěrka. Jmenuje se Semi, měří 19 cm a bydlí v akváriu. Moje záliby Submitted by Jiří Kohut on Thu, 10/03/ :21. Mými koníčky jsou fotbal, stolní tenis, plavání. Rád hraji počítačové hry. Chodím na ryby, normálně chytím 1-2 ryby. Rád sleduji fotbal v televizi. Mým oblíbeným fotbalistou je Baroš. Taky jezdím na kole, moje kolo je modrostříbrné. Moje záliby Submitted by Sandra Bonková on Wed, 09/03/ :50. Něco o mých koníčcích. Ráda chodím do kina. Mám ráda komedie a horory. Chodím na hokejové a fotbalové zápasy. Jsem členem Mládeže Českého červeného kříže, ráda tam chodím. Miluju plavání, aerobik a taky lyžování.

12 Odlišnosti a podobnosti V čem se lišíme, co máme společného? Submitted by Bc. Pavlína Palarczyková on Mon, 05/01/ :44. V průběhu školního roku jsme zpracovávali prezentace o zemích spolupracujících s naší školou v programu Socrates-Comenius. Zajímali jsme se o kulturní památky, obyvatelstvo, hlavní města, možnosti rekreace, krásy přírody aj. Při vyhodnocení jsme diskutovali o odlišnostech a podobnostech, které jsme při řešení zjistili. Projekt řešili všichni žáci sedmého ročníku. Prezentace jsou umístěny na našich www stránkách. ( ) Zajímavosti SOCRATES Rozloha: 312,7 tis. km Počet obyvatel: cca 39 mil Prezident: Lech Kaczyński Polská měna: 1 zlotý Aleš Rovenský Východ slunce Polsko Varšava Mapa Polska Vlajka Polska Pohled na moře Řecko Athény

13 Mapa Řecka Vlajka Řecka Zajímavosti Zajímavosti Rozloha: 310 tis.km Počet obyvatel:cca 11 mil. Prezident:Kárlos Prezident:Kárlos Papoúlias Řecká měna:euro Rozloha: 301 tis. km Počet obyvatel: cca 58 mil. Prezident:Carlo Prezident:Carlo Azeglio Ciampi Španělská měna: Euro Pohled na město Španělsko Madrid Mapa Španělska Vlajka Španělska Mapa Itálie Itálie Řím Chrám v Itálii Zajímavosti Rozloha: km Počet obyvatel: Prezident: Carlo Azeglio Ciampi Italská měna: Euro

14 Vlajka Itálie SOCRATES Aleš Rovenský Vysoké Tatry Slovenská republika Bratislava Mapa Slovenska Vlajka Slovenské republiky Česká Republika Praha Státní znak Mapa České republiky Vlajka České republiky

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Září 2007 č. 18 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Veleúspěšné Prázdniny ve městě byly ukončeny V sobotu 15. září se na místeckém náměstí Svobody uskutečnil

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

ŠKOLY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY STR. 08 45 ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ STR. 46 47 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

ŠKOLY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY STR. 08 45 ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ STR. 46 47 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ ŠKOLY NEPRODEJNÉ ROZHOVOR Ing. Mgr. Lucie Svobodová ŠKOLY A ŠKOLKY NEJSOU TOVÁRNY NA VZDĚLÁNÍ STR. 03 06 ROZHOVOR Oľga Košútová PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY STR. 07 PŘEHLED ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Více

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET H U S O V K A 130 LET 125 LET R A Š Í N K A 1 Milé děti, vážení rodiče, absolventi, pedagožky a pedagogové, milí příznivci Husovky, o Vaší škole (a toto přivlastňovací zájmeno je zde opravdu namístě, protože

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2012-2013 Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2013 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program a činnost školy

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Zpravodaj č. 1 2006/2007

Zpravodaj č. 1 2006/2007 Zpravodaj č. 1 2006/2007 1. Úvod Je za námi zase půl roku pilné práce, žáci si odnášejí svá hodnocení za první pololetí a my přemýšlíme, čím to je, že ty školní roky ubíhají čím dál tím rychleji. Doufáme,

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 OPAVA 2013 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Frýdek-Místek má vlastní letadlo

Frýdek-Místek má vlastní letadlo ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Leden 2005 č. 1 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdek-Místek má vlastní letadlo České aerolinie mají ve zvyku pokřtít letadlo názvem českého či moravského

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2009-2010 Pěvecký sbor školy Pěváček Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 27.8.2010 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

zs.boskovice.cz/zs3/ červen 2009 ročník: 3 číslo 19 Možná o nich nevíte Za pár dní končí školní rok a naši školu stejně jako před rokem opustí třídy deváťáků. Jací jsou? Nabízí se spousta adjektiv, kterými

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

kvalitní péče o vzdělávání

kvalitní péče o vzdělávání Zpravodaj městské části Brno-střed Mimořádné číslo 9/2010 Ročník XIX městská část Z obsahu 2 Fotogalerie konec školního roku kvalitní péče o vzdělávání 3 6 Naše základní školy 7 Nejlepší moravská jídelna

Více

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK 09/ 2013 1 2 ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMAG 09/2013 ŠÉFREDAKTOR: MGR. JAN J. POKORNÝ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: JAKUB BACHORÍK, ANNA CHRTKOVÁ ML. REDAKCE: LUCIE PODSEDNÍKOVÁ,

Více

Každý ví... časy se mění.

Každý ví... časy se mění. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2015/16 ÚVODNÍ SLOVO: ROK NA ČAJDĚ Před rokem jsem nastoupil do své nové funkce na toto malé, přesto velmi sympatické, milé, přívětivé a do nového

Více