1 Podnikavost a podnikaví lidé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Podnikavost a podnikaví lidé"

Transkript

1 1 Podnikavost a podnikaví lidé ÚVOD Podnikavost Potenciální podnikatelé Podnikavý jedinec a jeho charakteristiky Model FACETS Podnikavost je kolem nás. Někdy více, někdy méně. Podnikavost je v každém z nás. Někdy více, někdy méně. Přestože z každého z nás možná nebude Jeff Bezos (zakladatel Amazon.com), všichni můžeme být podnikavější, než jsme dosud. Podnikavost lze rozvíjet. Důležité je uvědomit si, kdo je podnikavý, kde lze podnikavost uplatnit a jak můžeme identifikovat svůj podnikavý potenciál. V tom by vám měla pomoci tato kapitola. CÍLE KAPITOLY Po přečtení této kapitoly budete schopni: vysvětlit, kdo je podnikavý, rozlišit kontext, ve kterém můžete uplatnit podnikavosti, popsat model FACETS a identifikovat své silné či slabé stránky v tomto modelu. 7

2 1.1 Podnikavost Ve světě, ve kterém žijeme, už nic není předvídatelné a jisté. Dnes úspěšné velké firmy mohou zítra skončit. Zatímco kdysi k tomu bylo zapotřebí několik desítek let, v současnosti stačí tři čtyři roky. Představa strmě stoupající kariéry v jedné profesi či zaměstnání neodpovídá realitě. Zaměstnanec se více dostává do pozice jakéhosi dodavatele, jenž na trhu práce nabízí svou pracovní sílu de facto jako podnikatel nového druhu, jako samostatný subjekt. Mnoho z nás si již jasně uvědomilo, že dnes už není možné spoléhat na jistotu trvalého zaměstnání. Hnací síla, jež určuje směr kariéry, musí přijít od jednotlivce, nikoli od organizace. Výše uvedené změny vyžadují typ pracovníků, kteří budou proaktivní při plánování a řízení své kariéry. Společnost potřebuje podnikatele, kteří jsou schopni nalézat a využívat příležitosti, z nichž mohou mít druzí prospěch a užitek. Podnikatelé jsou svým způsobem běžní lidé s určitým talentem a vlastnostmi. Každý z nás má v sobě něco z podnikatele. Přestože všichni nemáme předpoklady k úspěšnému podnikání, vždy můžeme být více inovativní a podnikaví ve většině věcí, které děláme. Podnikatelé přinášejí změny do všech oblastí lidských aktivit. Podnikání můžeme chápat jako přístup k jakékoliv aktivitě zaměřené na vyhledávání a využívání příležitostí a jejich transformaci ve věci, které druzí považují za hodnotné a užitečné. Tento přístup bývá někdy označován jako podnikavost. Podnikatelé jsou všude v soukromém i veřejném sektoru, ve velkých i malých organizacích. Můžeme je najít v různých komunitách a společnostech všude na světě. Podnikatelé mohou být mladí i staří, ženy i muži. V dnešním světe plném změn a nejistoty jsou podnikatelé jako doma. Co u některých vzbuzuje obavy a strach, pro ně vytváří příležitost. Podnikatelé přispívají společnosti mnohem více, než se zdá. Nejde jenom o vytváření pracovních míst. Mají důležitou úlohu v ekonomickém, sociálním a personálním rozvoji. Podnikatele můžeme nalézt ve třech oblastech: mezi zakladateli a vlastníky firem mezi zaměstnanci ve firmách v neziskovém a veřejném sektoru Pojem podnikatel se nejčastěji používá pro člověka, jenž založil a provozuje firmu. Pojem podnikatel není možné zúžit pouze na zakladatele a vlastníky podniků. Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám na světových trzích si mnoho firem uvědomilo, že oproti minulosti musí být ještě více flexibilní a inovativní. Proto je nutné, aby jejich zaměstnanci byli podnikaví, aby přicházeli s inovacemi, vlastními nápady, vyhledávali další příležitosti. Zaměstnanci se tedy také stávají podnikateli. Pro tuto oblast se vžily pojmy intrapodnikání a intrapodnikatel. V posledních letech dochází k rozvoji společností, které spojují tvorbu zisku se širším společenským posláním. Tyto společností poskytují veřejně prospěšné služby a působí především ve prospěch určité komunity. Přestože obvykle se jedná spíše o menší organizace, čas od času se z nich podaří vybudovat velké, zavedené a známe instituce. Dnes jsou tyto organizace považovány za podnik svého druhu. Proto se hovoří o tzv. sociálním podnikání a sociálních podnikatelích. 8

3 1.2 Potenciální podnikatelé (Bolton, Thompson, 2003) Příběh první Milan pracoval jako manažer ve firmě zabývající se distribucí elektroniky. Ve svém oboru byl velmi uznávaný. Dařilo se mu dosahovat vynikajících výsledků, během dvou let zdvojnásobil zisky a tržby. Věděl, že se s ním brzy počítá na vyšší pozici. Všechno šlo tedy podle jeho představ. Během jednoho dne ho však štěstí opustilo. Firmu, v níž pracoval, koupila konkurence a Milan se najednou ocitl bez práce. První týden jen seděl doma a nebyl schopen se na nic koncentrovat. Poté se rozhodl, že si potřebuje odpočinout, a proto vzal svoji rodinu na několikatýdenní dovolenou. Během dovolené poznal mnoho nových a úžasných míst. Najednou se začal dívat na věci z jiné stránky - všude kolem sebe viděl různé příležitosti. Copak musím pracovat pořád jenom pro druhé. Proč nevezmu osud do svých rukou? pomyslel si. Mám spoustu nápadů a vím, jak vést firmu. Když se se svými pocity svěřil manželce, řekla mu: Vždyť ty mluvíš jako podnikatel. Milan sice neměl jasnou představu, co obnáší být podnikatelem, ale myslel si, že by bylo zajímavé to zjistit. Příběh druhý Karel byl technickým ředitelem ve velké nadnárodní firmě. Byl zodpovědný za vývoj nových produktů. Věděl, že stávající výrobky se na trhu nemohou udržet dlouho, ale nevěděl přesně, co by s tím měli dělat. Zkoušel brainstromingové techniky, snažil se lidi podporovat v kreativním myšlení, ale po počátečním nadšení se pokaždé vše vrátilo k normálu a k zaběhnutým způsobům. Jednoho dne svolal Karlův šéf nečekanou schůzku. Šéf se postavil a zaskočeným účastníků ukázal novinový článek. Vidíte, v šedesátých letech trvalo nahradit 35% top amerických firem 20 let nyní to trvá 4 až 5 let. Pokud tady budeme sedět a nebudeme nic dělat, brzy nás někdo převálcuje. Karlovi to nedalo a zeptal se: Můžete mi říci, kdo napsal ten článek?. Co já vím, nějaký americký profesor podnikání, odsekl šéf. Tato odpověď Karlovi stačila. Sice v podstatě nevím, kdo je to podnikatel, ale mám nápad, řekl Karel jednomu kolegovi, když šéf odešel z místnosti. Pojďme dát dohromady nejpodnikavější, nejinovativnější a nejzanícenější lidi z každého oddělení a uvidíme, co to udělá. Společně se svým kolegou nápad dále propracovali a předložili ho šéfovi. K jejich překvapení se šéfovi nápad líbil. Dal jim tři měsíce na to, aby na základě nápadu něco vymysleli a udělali. Strategie zafungovala a velice brzy přinesla výsledky. Po letech firma objevila novou sílu. Karel si uvědomil, jakou roli mají podnikatelé ve velké firmě, tajemstvím bylo objevit jejich potenciál. Trik spočíval v tom vytvořit pro ně podmínky a dát je dohromady. Také Karlovi kolegové měli stejný názor. Karel proto zavedl do firmy nový pojem intrapodnikatel. Příběh třetí Jiří cestoval po celém světě. Pracoval jako specialista v oblasti digitálních systémů pro jednu mezinárodní poradenskou firmu. Věděl, že by v tomto oboru mohl získat jakékoli místo, které ho napadlo. Snažila se ho do svých řád získat i IBM, ale jejich nabídku odmítnul. Během svých pracovních cest po světě Jiří velice rád četl knihy o managementu a podnikání. Se zvláštní oblibou četl příběhy lidí, kteří z ničeho dokázali vybudovat velká impéria. Michael Dell, Bill Gates, Richard Brabson aj. ti všichni byli jeho hrdinové. Jiří znal snad všechny jejich životopisy. 9

4 Když seděl v salónku pro cestující první třídy na letišti v Singapuru a popíjel šampaňské, všiml si článku v novinách. Psalo se v něm, že statisticky je více podnikatelů na jednoho obyvatele v Singapuru než ve známém centru počítačových firem Silicon Valley. Jiří si uvědomil, že na světě nejsou pouze známí podnikatelé jako Michael Dell, že jich je mnohem více, ale tolik se o nich nepíše. V místech jako Silicon Valley, Singapur, jakož i jinde, žije spousta podnikatelů, kterým se podařilo dosáhnout svého snu. Během letu domů se Jiří rozhodl opustit své místo 24-hodinového konzultanta a zkusit na vlastní kůži, jaké je to podnikat. Rozhodl se, že si znovu přečte všechny ty knihy a uvidí, co se z nich může přiučit. Příběh čtvrtý Marcela dokončovala svoje studium MBA. Pracovala ve velké firmě v oddělení marketingu a předpokládala, že po dokončení MBA získá místo v jiné významné korporaci. K jejímu překvapení jí MBA odradilo od práce ve velkých renomovaných firmách. Nadnárodní firmy jí připadaly nudné, nenabízely žádné výzvy, o kterých slyšela během studia. Navíc věděla, že i o to nejlepší místo může velice rychle přijít. Velké firmy se navzájem zkupují a fúzují, není možné spoléhat se na jistotu stálého zaměstnání. Marcela se ráda zúčastňovala různých společenských akcí, kde měla příležitost seznámit se se zajímavými lidmi. Během jednoho setkání místních podnikatelů si uvědomila, co všechno lidé kolem ní dokázali, že opravdu dali věci do pohybu a vybudovali své vlastní firmy. Začala přemýšlet, jestli by to taky zvládla. Rozhodla se dozvědět co nejvíce o podnikání, začala navštěvovat všechny kurzy, které její škola v této oblasti nabízela. Při tomto studiu jí zaujaly různé případové studie a praktické příklady, teorie podnikání ji však připadala trochu nudná. O svých pocitech hovořila s jedním ze svých pedagogů. Možná je to proto, že máte v sobě podnikatele. Opravdoví podnikatelé se do toho pustí a teorii přenechají druhým. Proč to taky nezkusíš, až tady skončíš? přemýšlela v duchu. Myslím, že zkusím, odpověděla si. Příběh pátý Helena měla v práci zase špatný den. Nový management prosadil další organizační změnu. Během její kariéry terapeutky ve zdravotnickém zařízení zažila řadu manažerů, kteří přicházeli a odcházeli. Helena byla otevřená a nakloněná změnám, ale neměla ráda tyto změny pro změny, které se nové vedení vždycky snažilo zavést. Bylo pro ní těžké, když musela říci svému týmu o změnách, kterým sama nevěřila. Sama měla spoustu nápadů, jak zlepšit věci. Mnoho z nich se podařilo realizovat. Zavedla systém integrované péče, jenž kompletně zajišťoval její tým. Péče v nemocnici a následná péče v domácnostech pacientů díky jejím nápadům probíhala velice hladce a vše fungovalo, jak mělo. Všichni byli s výsledky spokojeni kromě vedení, jež měřilo úspěch pouze počtem propuštěných pacientů, nikoli kvalitou péče. Během jednoho pracovního setkání se Helena a její kolegové opět dostali k nápadu provozovat terapeutické služby jako samostatné podnikání. Tento nápad sice nebyl nový, ale nikdy se nepustili do jeho realizace. Co potřebujeme je podnikatel, jenž to dokáže, řekla jedná její kolegyně, když vyšli ven. Zajímalo by mě, jestli bych to mohla být já, pomyslela si Helena. Příběh šestý 10

5 Adam zastával administrativní pozici na univerzitě, kde studoval a stál v čele studentské unie. Líbilo se mu, že byl v kontaktu se studenty, ale necítil plné uspokojení ze své práce. Ve svém volném čase byl vášnivým zahrádkářem. Díky svojí zahrádce zásoboval rodinu veškerou zeleninou. Občas se zúčastňoval také zahrádkářských výstav. Adam byl zastáncem používání organických metod, o jejichž výhodách rád přesvědčoval každého, kdo mu byl ochoten naslouchat. Adam měl pocit, že tato oblast je dosud nevyužita. Po dlouhých diskusích se Adamovi podařilo přesvědčit jednoho místního vlastníka půdy o svém projektu. Jeho nápad spočíval ve využití studentů, kteří byli ochotni pracovat jako dobrovolníci, při založení a provozování zahrady, kde by se pěstovala ovoce a zelenina pomoci organických metod. Na tento projekt by mohla navázat řada dalších aktivit. Vypěstovanou zeleninu a ovoce by mohli prodávat. Do projektu by bylo možné zapojit lidi s tělesným a mentálním postižením. Během jedné z diskusí řekl vlastník půdy Adamovi, že má v sobě podnikatele. Adam už slyšel pojem sociální podnikatel a přemýšlel, jestli by mohl být jedním z nich. Všichni tito lidé opravdu existují, mají pouze jiná jména. Čí příběh vás nejvíce zaujal? Co z těchto případů vás může inspirovat ve vašem rozhodnutí být více podnikavý nebo se stát podnikatelem? 1.3 Podnikavý jedinec Existuje mnoho definic podnikatele a podnikavého jedince, v každé je přitom zdůrazněn různý úhel pohledu. Níže uvedená definice vychází z toho, co podnikatelé dělají. DEFINICE Podnikavý jedinec Podnikavý je jedinec, jenž obvykle vytváří a inovuje proto, aby na základě vnímané příležitosti vybudoval něco s uznávanou hodnotou. Jedinec Slovo jedinec zdůrazňuje význam osobnosti podnikatele. Neexistuje jeden typ lidí, kteří mají sklon stát se podnikatelem. Důležité je, jak se člověk chová a jak jedná. Vytvořit a vybudovat něco úspěšného vyžaduje určité dovednosti a schopnosti. Těmito dovednostmi a schopnostmi nemusí nutně disponovat podnikatel. Někdy stačí umět získat lidi s požadovanými kvalitami. Obvykle Podnikatel je zřídkakdy spokojen s jednou příležitostí. Téměř neustále vyhledává nové příležitosti klade si otázku, proč jsou věci, jaké jsou, a snaží se nalézt cesty, jak by je mohl změnit a zlepšit. Ustavičně projevuje svojí zvídavost. Vytváří a inovuje 11

6 Slovo vytváří zdůrazňuje skutečnost, že podnikatel z ničeho dává vzniknout něčemu, co předtím neexistovalo. Opravdoví podnikatelé zároveň inovují. K inovaci může docházet vylepšením již existujícího produktu či služby, nebo vývojem něčeho úplně nového. Při inovaci se z původní ideje stává něco hodnotného. Vnímané příležitosti Podnikatel nebývá často přímo původce prvotního nápadu, jenž stojí za nějakou příležitostí. Je to však on, kdo si uvědomí potenciál dané příležitosti a dokáže ji využít. PŘÍKLAD 1 Ray Albert Croc Ray Albert Croc se narodil v roce 1902 na předměstí Chicaga v rodině nepříliš úspěšného obchodníka s realitami, který pocházel z Čech. Nedokončil ani střední školu, ale živil se různými povoláními, mimo jiné též jako pianista. V roce 1954 se dozvěděl o bratrech McDonaldových, kteří v kalifornském San Bernardinu úspěšně prodávali mléčné koktaily. Navštívil je a získal od nich licenci na provozování další rychlojídelny. Podnikům ponechal jméno McDonald, i když provoz od bratrů koupil. Ve svých 52 letech tak začal budovat hamburgrové impérium, které za dalších pět let mělo již 228 filiálek. Croc zemřel ve věku 81 let v San Diegu v Kalifornii. Zdroj: Uvědomění si příležitosti ukazuje následující příklad Jeffa Bezose. PŘÍKLAD 2 Jeffrey Preston Bezos Jeffrey Preston Bezos se narodil 12. ledna 1964 v Albuquerque, ve státu Nové Mexiko. Byl všestranně nadaným žákem, ale nejvíce vynikal v technických oborech. V garáži svých rodičů si zřídil laboratoř, v níž se svými spolužáky experimentoval. K jeho největším vzorům patřil Thomas Alva Edison, jehož životopis patřil k jeho nejoblíbenějším knihám. Obdivoval také Walta Disneyho. Střední školu navštěvoval Jeff v Maine, kde ho uchválily počítače. V té době si pořídil svůj první počítač Apple II Plus, u něhož trávil značnou část svého volného času. Když vstoupil na Princetonskou univerzitu, chtěl zde původně studovat fyziku, ale pak si to rozmyslel. Zvolil si obory počítačová věda a elektronické inženýrství, které absolvoval s vynikajícími výsledky. Svou profesní dráhu zahájil v New Yorku na Wall Steet u společnosti Banker Trust Company. V šestadvaceti se stal nejmladším viceprezidentem v historii této firmy, což mu zaručovalo nadějnou kariéru. Ale pracovat pro druhé, byť ve společnosti slavil úspěchy, to nikdy nebylo jeho cílem. Z tohoto důvodu se rozhodl, že si založí vlastní firmu, a začal zkoumat podnikatelské příležitosti. Při tom mu v roce 1994 padl zrak na statistiku, která pro něj byla ukazatelem cesty: internet se rozrostl v poměru o 2300% za rok! Kromě nepatrných živočichů v Petriho misce jsem nikdy neviděl nic, co by rostlo takovým tempem, poznamenal později, když osvětloval genezi svého podnikatelského projektu. Jeff Bezos se rozhodl, že nárůstu fenoménu celosvětové počítačové sítě musí stůj co stůj využít. V té době platil ve Spojených státech již dva roky zákon, který umožňoval 12

7 podnikatelům provádět obchodní transakce pomocí internetu. Bylo mu tedy jasné, že jeho společnost by měla využít možností, které nabízí internet, a že by s jejím startem neměl dlouho váhat. Otázkou zůstávalo, s čím by měl vlastně obchodovat. Bezos si vypracoval seznam dvaceti nejrůznějších produktů, které připadaly v úvahu, pak je seřadil je podle toho, jaký produkt by šlo co nejsnáze a nejefektivněji na internetu nabízet. Na první místo se dostaly knihy. Výborně! Proč to nezkusit? Firma tedy byla založena. Rodinné finance se utopily v počátečních investicích do značně nejistého podniku. Největší suma pocházela z životních úspor Jeffových rodičů, přičemž jeho nevlastní otec, když mu peníze svěřoval, se ho zeptal: Poslyš, Jeffe, a co je to vlastně ten internet? Původní název onlineového knihkupectví zněl Cadabra.com, ale záhy byl změněn na Amazon.com, jehož stránky byly uvedeny do provozu v červenci 1995 a zpočátku nabízely na 200 tisíc knižních titulů. Amazon.com začínal jako každý malý elektronický obchod, kterých vzniklo (a zaniklo) přehršel. Jeff vzpomíná, že první měsíce trávil většinu času únavným balením knih a cestami na poštu, ale to netrvalo dlouho. V roce 1999 se Jeff Bezos dostal do první desítky nejbohatších lidí na světě a byl pro svoje obchodní úspěchy v oblasti e-komerce zvolen časopisem Time osobností roku. Úspěch Jeffa Bezose vychází z toho, že si jako jeden z prvních dokázal uvědomit komerční potenciál internetu a dokázal nastartovat internetové obchodování. Dnes Amazon.com, nabízející služby vycházející z unikátního integrovaného webového prostředí, denně expeduje ze svých devíti středisek zhruba 1,7 milionů objednávek. Jeff Bezos přitom chystá další novinky, které se budou týkat zejména prodeje digitalizovaných knih a hudby. Ale ani po více než deseti letech existence společnosti nechce bilancovat a domnívá se, že oblast elektronického obchodování je stále ještě v počáteční fázi. Zdroj: F48?OpenDocument&cast=1 Vybudoval Zatímco spojení obvykle vytváří a inovuje se vztahuje k procesu, spojení vybudovat něco popisuje výstup. Vybudování něčeho představuje pro podnikatele měřítko jeho úspěchu. Uznávanou hodnotou Pro podnikatele je velice důležitá osobní motivace. Chce dělat věci vlastním způsobem, trpělivě směřuje k výsledkům. Usiluje o vybudování něčeho, na co by mohl být hrdý. Zároveň se snaží dosáhnout uznání svých výsledků druhými lidmi. Hodnota produktu nebo služeb musí být uznávaná zákazníky i podnikatelem, v opačném případě nebude podnikatel úspěšný. 1.4 Charakteristiky podnikatele Již bylo řečeno, že podnikatelé jsou lidé, kteří mají určité vlastnosti a určitý talent. Problém je v tom, že není možné jasně určit, kolik takových vlastností je, ani jaké to jsou. 13

8 TABULKA 1.1 Vlastnosti podnikavého jedince Vlastnosti obvykle přisuzovány podnikatelům (Kuratko, Hodgetts, 2004): 1. sebedůvěra 2. vytrvalost 3. energičnost 4. píle 5. vynalézavost 6. schopnost posoudit riziko 7. živost, vůdcovství 8. optimismus 9. potřeba výkonu 10. všestrannost 11. kreativita 12. schopnost přesvědčit druhé 13. schopnost získat dobré spolupracovníky 14. iniciativa 15. flexibilita 16. inteligence 17. orientace na cíl 18. pozitivní reakce na výzvy 19. nezávislost 20. řízení času 21. schopnost přijímat rychle rozhodnutí 22. odpovědnost 23. předvídavost 24. důslednost 25. orientace na zisk 26. schopnost poučit se z chyb 27. vnitřní síla 28. příjemná osobnost 29. egoismus 30. odvaha 31. představivost 32. vnímavost 33. tolerance nejednoznačnosti 34. agresivita 35. efektivita 36. důvěra ve spolupracovníky 37. integrita 38. zralost V odborné literatuře jsou podnikatelé spojování s následujícím charakteristikami. (Lukeš, Nový, 2005): Výkonová orientace Podnikatelé jsou výkonově orientováni, a proto se snaží vyhledávat situace, pro které je charakteristická: - individuální odpovědnost, - přiměřená míra rizika, - zpětná vazba týkající se výsledků. Pro podnikatele je příznačná motivace k výkonu, peníze jsou v jejich případě pouze mírou úspěchu. Nezávislost Podnikatelé zdůrazňují hodnotu svobody a individualismus, cítí se svazování pravidly a normami. Přijímání rizika Činnosti spojené s podnikáním a role podnikatelů ve společnosti naznačují, že podnikatelé jsou nositeli rizika. Není však pravdou, že by podnikatelé milovali riziko a neváhali do něj jít. Spíše než aby riziko vyhledávali, snaží se ho předvídat. Místo kontroly 14

9 Místo kontroly se vztahuje k míře, v níž jedinci věří, že mohou řídit události, které je ovlivňují. Jedinci s vysokým interním místem kontroly věří, že události jsou způsobeny primárně jejich vlastním chováním a činnostmi. Lidé, kteří mají interní umístění kontroly, věří, že dosažení nějakého cíle závisí na jejich vlastním jednání a individuálních charakteristikách. Internalisté jsou aktivnější než lidé s externím místem kontroly ve vyhledávání informací a znalostí, které se vztahují k jejich situaci. Externalisté věří, že mocní lidé, osud nebo náhoda jsou primární příčinou událostí. Domnívají, že výsledky jejich činností závisí na štěstí či druhých lidech. Empiricky bylo prokázáno, že podnikatelé mají více interní umístění kontroly než běžná populace. 1.5 FACETS U podnikatelů je možné rozlišit šest stránek jejich osobnosti. Dohromady tvoří akronym FACETS (angl. stránka, aspekt) (Bolton, Thompson, 2003): Focus (Zaměření) Advantage (Výhoda) Creativity (Kreativita) Ego Team (Tým) Social (Sociální) Díky těmto osobnostním charakteristikám jsou podnikatelé tím, čím jsou, a dělají to, co dělají. Focus (Zaměření) Schopnost zaměřit se na svůj cíl, koncentrovat se a nenechat se ničím rozptylovat, rozlišovat, co je důležité a co nikoli. Lidé, u nichž je tato vlastnost vyvinuta, jednají okamžitě a neodkládají úkoly, jsou zvyklí věci udělat a nejen o nich mluvit. Jste schopni sledovat svůj cíl a nenechat se rozptylovat? Dokážete se koncentrovat a vytrvale směřovat za svým cílem? Umíte rozlišovat mezi důležitými a nedůležitými úkoly? nebo Odkládáte věci, které máte udělat? Začínáte najednou příliš mnou věcí, z nichž většinu ani nedokončíte? Advantage (Výhoda) Schopnost využít příležitosti, vědět, která z možností přinese největší užitek. Zároveň zde patří schopnost nalézat zdroje pro své nápady. Podnikatelé se neustále snaží získat výhodu, aby na trati předběhli ostatní. 15

10 Tuto vlastnost lze nejlépe rozpoznat. Často se projevuje již v dětství (vzpomeňte si na Michaela Della z našeho příkladu). Zamyslete se na tím, jestli se snažíte využít příležitosti a získat z nich prospěch. Creativity (Kreativita) Schopnost přicházet s novými nápady, buď jako s ideami nebo jejich přeměnou v příležitosti a řešení. Umožňuje podnikatelům vidět věci z jiného pohledu, vidět věci, které druzí nevidí. Předchozí vlastnost vyjadřuje schopnost vybrat z příležitostí, ale bez kreativity by nebylo z čeho vybírat. Považujte se za člověka kreativního, ochotného uvažovat mimo zaběhnuté postupy, jsou vám cizí konvence? Jste člověk plný nápadů? Ego Lidé, kteří mají tuto vlastnost silně vyvinutou chtějí vzít osud do vlastních rukou, být iniciátorem změn. Jsou to lidé s vysokým smyslem pro odpovědnost, s odvahou čelit překážkám a překovávat různé nástrahy. Mají v sobě vnitřní pnutí, které je motivuje. Vyznačují se sebedůvěrou a odhodláním. Zamyslete se nad obtížnými situacemi, ve kterých jste se ocitli: Jak jste se zachovali? Měli jste odvahu poprat se s danou situací a čelit překážkám? Obracejí se na vás druzí lidé, když si nevědí rady s nastalou situací? Berete život tak, jak přichází, nebo se snažíte převzít iniciativu a přijmout odpovědnost za své jednání? Jste soutěživý člověk? Team (Tým) Schopnost najít správné lidi a vytvořit z nich tým, vědět, kdy člověk potřebuje pomoc a kde ji nalézt. Patří sem také schopnost získat druhé a využít jejich potenciál. Důležitou součásti této části osobnosti podnikatele je schopnost vytvářet si sítě sociálních kontaktů (networking). A co vy? Jste spíše samotáři nebo preferujete společnost? Umíte motivovat a inspirovat druhé? Přemýšlejte o tom, kdy jste byli součástí nějakého týmu nebo kdy jste vedli tým. Měl jste velký podíl na úspěchu týmu? Jestli ano, tak je u vás tato schopnost pravděpodobně silně vyvinuta. Social (Sociální) Lidé s touto vlastností orientují svůj život na službu a práci pro blaho komunity. Cítí se povoláni ke službě. 16

11 Pokud je u vás tato vlastnost vyvinuta, měla by ovlivňovat celý váš život a způsob vašeho uvažování. Možná už pracujete v oblasti, kterou berete jako službu pro druhé, nebo alespoň hledáte příležitost, jak se v této oblasti realizovat. První čtyři stránky osobnosti podnikatele vytvářejí akronym FACE (ang. tvář) a v mnoha směrech jsou skutečně tváří podnikatele. Bez těchto stránek člověk nevypadá jako podnikatel. FACE stránky jsou nezbytné a bez nich není možné být úspěšným podnikatelem. Posledními dvěmi vlastnostmi nemusí disponovat všichni podnikatelé. Existuje řada podnikatelů, kteří mají problém pracovat v týmu či s druhými lidmi. Poslední vlastnost je typická pro sociální podnikatele. Pokuste se na následujícím příkladu známého podnikatele Richarda Bransona ukázat jednotlivé vlastnosti dle modelu FACETS. PŘÍKLAD 3 Richard Branson Má vzezření rockové hvězdy, je i stejně populární. Nemine den, aby o něm nepsal bulvární tisk, a v rodné Británii na něho nedají dopustit. Přitom je to "jenom" podnikatel. Richard Branson patří k nejuznávanějším podnikatelům světa. V anketě listu Financial Times se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími. Do jeho impéria s ročním obratem pět miliard dolarů patří přes dvě stě firem a lidí. Zároveň je to i jeden z nejfotogeničtějších mužů světa. Rád se nechává zvěčňovat s bojovně vystrčenou bradou a vlající hřívou vlasů. Na svém "lvím image" si dává opravdu záležet. A na ženy má magický vliv. Když nedávno odmítala Christina Aguilera vystupovat v reklamě nahá, stačilo, aby se na scéně objevil Branson, a bylo po problému. Okouzlená zpěvačka rázem zapomněla na stud. Přitom ve škole patřil mezi outsidery. Byl krátkozraký, trpěl dyslexií, styděl se. Každý den v lavici pro něho představoval utrpení. V šestnácti založil časopis Student a už tehdy osvědčil obchodního ducha. Nepsal v něm pouze o své škole, ale i o mnoha dalších. Časopis tak měl více čtenářů a byl zajímavější pro inzerenty. Ředitel střední školy v Stowe, kterou tehdy navštěvoval, mu po vydání prvního čísla řekl: "Gratuluji, Bransone. Je jasné, že jednou skončíte buď ve vězení, nebo se z vás stane milionář." V sedmnácti opustil studia. Ve dvaceti založil firmu s názvem Virgin (panna, panic). "Vždyť jsme ve světě obchodu neposkvrnění," znělo originální zdůvodnění jména. Hned jeho první tah byl skvělý. Rozesílal mladým lidem na dobírku zlevněné desky. Brzy si zřídil obchod na londýnské Oxford Street. V roce 1972 otevřel nahrávací studio. Jako první desku vydal Tubular Bells svého bývalého spolužáka Mika Oldfielda. Prodalo se jí pět miliónů kusů. A pak vydal desku divoké punkové kapele Sex Pistols, před kterou všichni zděšeně zavírali dveře. V 17

12 průběhu dalších let se mu upsalo mnoho hvězd: Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel, Simple Minds, Bryan Ferry, Janet Jacksonová, Rolling Stones... Ovšem Branson nikdy nelpěl na dosaženém. Když se objevila zajímavá nabídka, úspěšnou Virgin Music Group v roce 1992 bez rozpaků prodal. Za miliardu dolarů. To ho ostatně charakterizuje. Vrhá se všude tam, kde cítí příležitost. Nic malého pro něj není dost malé a nic velkého pro něj není dost velké. Prodává automobily, počítačový software. Provozuje megastory. Podílí se na výrobě filmů a videofilmů. Vlastní kluby, hotely, kina. Jeho jméno nesou kosmetické výrobky. Má síť obchodů pro nevěsty. Nabízí finanční poradenství. Vlastní telekomunikace, železnice. Nedávno si zaregistroval společnost pro komerční lety do vesmíru. Snad nejvíce však zabodoval se svou leteckou společností Virgin Atlantic Airways. Ta se stala na britských ostrovech druhou největší, hned po British Airways. Branson hraje s oblibou roli malého Davida a pouští se do křížku s kdekým. Častokrát si při tom natloukl, ale nikdy se nezpronevěřil svému krédu: Je lepší být nejlepší než největší. Je nekonvenční, nesnáší byrokracii a jeho zaměstnanci ho zbožňují. Má dar nadchnout, přesvědčit... A taky podporuje charitativní a nevýdělečné organizace. Třeba The Healthcare Foundation, která patří v Británii k největším a nedávno rozjela úspěšnou kampaň s názvem Rodiče proti kouření. Sám se mnoha akcí osobně účastní. "Nikdy jsem nepodnikal jen proto, abych vydělal peníze," svěřil se časopisu Fortune. "Všechno se to vrací potřebným lidem." Zdroj: 18

13 SHRNUTÍ Podnikatele můžeme nalézt ve třech oblastech: mezi zakladateli a vlastníky firem, mezi zaměstnanci ve firmách, v neziskovém a veřejném sektoru. Podnikavý je jedinec, jež obvykle vytváří a inovuje proto, aby na základě vnímané příležitosti vybudoval něco s uznávanou hodnotou. Podnikatelé jsou v odborné literatuře spojováni s následujícímí charakteristikami: výkonová orientace, nezávislost, přijímání rizika, místo kontroly. U podnikatelů je možné rozlišit šest stránek jejich osobnosti. Dohromady tvoří akronym FACETS (angl. stránka, aspekt): Focus (Zaměření), Advantage (Výhoda), Creativity (Kreativita), Ego, Team (Tým) a Social (Sociální) POUŽITÁ LITERATURA BOLTON, B. THOMPSON, J. The Entrepreneur in Focus. Achieve Your Potential. London : Thompson Learning, ISBN X. LUKEŠ, M. NOVÝ, I. Psychologie podnikání: Osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelský dovedností. Praha : Management Press, ISBN ment&cast=1 19

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Rukověť začínajícího prodejce Věra Bělohlávková (elektronická (tištěná SBN Grada 978-80-247-6543-3 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF)

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz JIŘÍ MAZUR 13 TAJEMSTVÍ CESTY NA PRAVOU STRANU Efektivita úspěchu a skvělého života Efektivní jednání v životě Efektivní jednání v podnikání Získat co nejvíce s co nejmenším úsilím = čas = peníze! Být

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění Str. 1 V tomto Ebooku Vám odhalím pozadí textů několika mých e-mailů, které reálně přinášejí různé výsledky. Dozvíte se, jaký účel mají jednotlivé odstavce a proč volím právě tato slova. Na následujících

Více

Rozumíte svým zákazníkům?

Rozumíte svým zákazníkům? Rozumíte svým zákazníkům? Jan Bloudek Michal Henych Sláva Kubátová David Műller Tým TC Business School Management Press a TC Business School, Praha 2013 Management TC, 2013 Cover design Zuzana Vojtová,

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE)

JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) JAKÉ MOŽNOSTI PŘI NÁVŠTĚVĚ MUZEÍ MAJÍ OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ANEB JAK PRACOVAT S TĚMITO NÁVŠTĚVNÍKY V MUZEU/GALERII (PREZENTACE VÝZKUMU 09/2009-03/2010 DIPLOMOVÁ PRÁCE) Mgr. Lenka Zmeková LITERATURA

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců. Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu

Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců. Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu Stabilizace a motivace klíčových zaměstnanců Kultura péče o rozvoj jejich profesního i lidského potenciálu Situace složitého období snížené hospodářské prosperity Nové požadavky na chování podniků: flexibilita

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku. Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz

Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku. Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz Co se dozvíte Faktory ovlivňující vytvoření inovačního podniku Fáze vytváření inovačního podniku Nejvýznamnější

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Jak založit a vést úspěšný poradenský byznys

Jak založit a vést úspěšný poradenský byznys Jak založit a vést úspěšný poradenský byznys Přednáška pro VŠE Josef Severa, Michal Kurfirst Květen 2012 KONTEXT Jak založit a vést úspěšný poradenský byznys? Co bude jinak po přednášce? O co tady jde?

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak

Více

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné Zpráva 360 24. února 2010 Jana Thomasová Manažerský dotazník Thomas Soukromé & důvěrné Obsah Úvod Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Průměry schopností Graf 5 nejvyšších a

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více