Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů."

Transkript

1 Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

2 Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A. Rodríguez Emmanuel Altmayer Dr. Christoph Lindenmeyer Světový trh s výtahy a eskalátory se stále vyvíjí a mění. Očekávání zákazníků, schopnost konkurence, vývojové technologie a nové předpisy vyžadují, aby byla společnost Schindler kreativní a předvídavá ve svých strategiích. To nám zajistí dlouhodobý úspěch. Naším posláním je realizovat u společnosti Schindler naše vize a hodnoty. Jako společnost, ale i jako jednotlivci tyto ideály ztělesňujeme a stále usilujeme o to, aby tomu odpovídalo naše jednání. Naše jméno a naše pověst musí být vždy spojeny se službami zákazníkům a s dodržováním bezúhonnosti. Pokud chceme dosáhnout strategických cílů, jsou přínos a zapojení všech zaměstnanců pro společnost zásadní. Proto mají všichni zaměstnanci společnosti Schindler právo na jasné vysvětlení poslání společnosti, jejího směru a účelu. Metodika společnosti Schindler (Navigator Book) vysvětluje principy a cíle, stanovuje cestu k jejich dosažení. Jsme hrdí na to, že máme možnost tuto metodiku předat našim zaměstnancům, našim zákazníkům a akcionářům, kteří se podílejí na úspěchu společnosti. Erich Ammann Dr. Rudolf W. Fischer Jakob Züger Správní rada společnosti Schindler 2 3

3 Naše vize Řízení prostřednictvím služeb Vize může být dosažena po splnění těchto podmínek: Jako servisní společnost musíme vytvořit a představovat takové hodnoty, aby nás zákazníci viděli jako poskytovatele služeb a ne pouze produktu. Musíme být dobrým poskytovatelem služeb našim zákazníkům interním i externím. Každý obchodní proces musí být připraven tak, aby podpořil zajišťování služeb našim zákazníkům. Vize společnosti udává směr, vede a zaměřuje se na strategii společnosti. Vize dává smysl podnikání společnosti Schindler a vysvětluje, proč společnost Schindler podniká právě tak, jak podniká. 4 5

4 Naše hodnoty Hodnoty společnosti Schindler vysvětlují, jak se firma a její zaměstnanci chovají; a představují rovněž principy, na kterých jsou postaveny naše obchodní vztahy. Hodnoty společnosti Schindler nedefinují pouze to, co děláme, ale také to, co v žádném případě dělat nebudeme. Vytvoření hodnoty pro zákazníka Jako servisní společnost chceme vždy uspokojit potřeby a překonat očekávání zákazníků a uživatelů. Chceme být našimi zákazníky vnímáni jako jednička v poskytování služeb a v jejich kvalitě. Závazek ke vzdělávání lidí Integrita Mimořádné hodnoty mohou pro naše zákazníky vytvářet pouze správní lidé. Proto rozvíjíme dovednosti našich zaměstnanců a motivujeme je k tomu, aby se snažili získat správné znalosti a schopnosti. Také proto je společnost Schindler vyhledávaným zaměstnavatelem ve výtahářském průmyslu. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pozici, funkci a umístění, dodržují Kodex chování. Neustálé zlepšování produktů a služeb Zavazujeme se k neustálému zlepšování našich výrobků, služeb a metod podnikání. Optimalizujeme procesy a interní struktury, které vedou k vysoké kvalitě našich výrobků a k prosazení našich hodnot. Celosvětově maximálně omezujeme složitost všech procesů. Zajištění bezpečnosti zaměstnanců a přepravovaných osob Jasné vedení Přes čtyřicet tisíc zaměstnanců zajišťuje nepřetržitý servis našim zákazníkům. Každý den našimi výrobky přepravíme 700 milionů lidí. Proto je pro nás bezpečnost nutností. Nemůžeme a nebudeme v oblasti bezpečnosti dělat kompromisy. Vedoucí pracovník svým jednáním ukazuje cestu, ovlivňuje nebo stanovuje pravidla. U společnosti Schindler vedoucí pracovníci jednají s respektem, otevřeně, podporují týmovou práci, odpovědnost a inovaci. Zdůrazňují závazek společnosti vůči zaměstnancům a zákazníkům k zajištění konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Manažeři společnosti Schindler rozvíjejí dovednosti a znalosti, které jim pomohou stanovovat a udržovat směr rozvoje společnosti. 6 7

5 Naše společné cíle Motivace zaměstnanců Je větší než standardní norma v dané zemi Schindler je vyhledávaným zaměstnavatelem v oblasti našeho průmyslu Spokojenost zákazníků Více než 45 % je velmi spokojeno Méně než 3 % je nespokojeno Rovnoměrný růst Organický růst nových instalací a modernizací je rovný nebo je větší než růst trhu Růst v souladu se zajištěním dostatečných kapacit a zvyšováním marží Být # 1 nebo # 2 v oblastech, kde poskytujeme naše služby Více než 80 % všech prodejů výrobků nových instalací je ze standardizované řady Využít příležitostí na rozvíjejícím se trhu Růst portfolia prostřednictvím převodu z nových instalací a znovunabytých výtahů do portfolia Finanční výsledky Stále se zlepšující finanční výsledky díky rostoucímu zisku Všechny výrobní řady dosahují pozitivní výsledky Společnost Schindler má řadu korporátních cílů, které jsou součástí oblastí působnosti. To je velmi důležité pro dlouhodobý úspěch. Naše cíle definují směr, kterým manažeři vedou naši společnost. Také specifikují rozdělení zdrojů a vytvářejí opatření, podle kterých je posuzován náš úspěch. 8 9

6 Realizace strategie Komunikovat o strategických směrech v rámci společnosti Vytvořit jasné cíle a akční plány k naplnění strategie a to na všech úrovních Stanovit jasné vlastnictví cílů a požadovaných aktivit Zajistit, aby správní lidé byli na správných místech Proces kontroly, který odhalí nedostatky včas, aby mohlo dojít k jejich okamžitému odstranění Balance Scorecard je nástroj, který objasňuje požadované strategické aktivity. Prostřednictvím Vital Few Objectives (VFO) operativních cílů je v ročních cílech uveden strategický cíl, který má jasný rozsah a určení. VFO, které jsou stanovovány v průběhu roku, umožňují včas odhalit odchylky od plánu a umožňují také podání zpětné vazby o efektivitě strategie. Navigator Book poskytuje potřebné informace, umožňuje všem organizačním jednotkám společnosti Schindler, aby porovnaly své cíle s těmi, které představila divize výtahů a eskalátorů prostřednictvím Balance Scorecard. Tím maximalizujeme přínos jedinců a týmů ve snaze o dosažení cílů společnosti Schindler. Realizace je převod strategie do aktivit vedoucích k dosažení stanovených cílů. To vyžaduje systematický přístup, který sjednotí nejdůležitější součásti úspěšné strategie

7 Plnění cílů. Dosahování úspěchu. Schindler CZ, a.s. Oregon House, 3. patro Řevnická 170/ Praha 5 Tel.: Fax: MAN06

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc.

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc. SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN Ing. Stanislav Häuser, CSc. Publikováno ve sborníku: Integrovaný systém řízení Verlag Dashöfer - 4/2009 Část 13: 13/1 OBSAH 13/2 Změna - problém nebo výzva?! 13/3

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Interní program dodržování soutěžních norem (Compliance programme program slučitelnosti) Je nepochybné, že dodržování pravidel upravujících hospodářskou soutěž je prospěšné nejen pro spotřebitele, ale

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Arkhipova Personální řízení v restauraci Bakalářská práce 2014 Personální řízení v restauraci Bakalářská práce Anastasia Arkhipova Vysoká škola

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Výrobní systém Toyota TPS

Výrobní systém Toyota TPS www.toyota-forklifts.cz Výrobní systém Toyota TPS a jeho přínosy pro podnikání Obsah Toyota Way 4 Definice Výrobního systému Toyota 5 Historie TPS 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12 Životní prostředí

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení" Ing.Milan Burša,MBA

Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení Ing.Milan Burša,MBA Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení" Ing.Milan Burša,MBA Řízení změny - definice Řízení změn (change management) je metodologie, proces či odborná disciplína, která má usnadnit a

Více

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více