RAMSES Learning for SAP Solutions. CCA Group a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAMSES Learning for SAP Solutions. CCA Group a.s."

Transkript

1 RAMSES Learning for SAP Solutions CCA Group a.s

2 Obsah prezentace Představení společnosti CCA Group a.s Efektivní vzdělávání Přínosy Prezentace řešení RAMSES Learning for SAP Solutions (RLS) Řízení vzdělávání v RLS Efekty řízení vzdělávání s RLS Autorský nástroj: RAMSES Course Designer 2 (RCD 2) Vlastnosti Tvorba kurzů Dotazy

3 Základní informace o CCA Group a.s. Základní informace: Založení společnosti:1991 (jako CCA s.r.o) Sídlo: Karlovo náměstí 17, Praha 2, ČR Vývojové centrum: Krátká 6 a 8, Plzeň, Pobočky: Brno, organizačná složka Bratislava, Dceřiné společnosti: Bratislava Luxembourg, Počet zaměstnanců: 70 Obrat v roce 2007: Základní kapitál: Certifikovaná partnerství: 91 mil. Kč CCA Group a.s mil. Kč CCA Benelux 31 tis. Oracle, Microsoft, SAP, IBM

4 Struktura kompetencí a oblastí působnosti CCA Systémová integrace Vzdělávání s e-learningem Kompetence Oblasti působnosti Kompetence Oblasti působnosti Portály, komunikace Podniky Realizace cyklu rozvoje lidských zdrojů Podniky Business Intelligence Datové sklady Poskytování expertů Vývoj aplikačního software Státní správa Školství Learning Management Systémy Vzdělávací portály a sklady e-learningových zdrojů Výroba e-kurzů Státní správa Firmy poskytující komerční vzdělávání Neziskové organizace Konsolidace aplikací Sluţby Školy Krajské a obecní úřady

5 Reference ČEPS, a.s. Dodávka a implementace intranetového vzdělávacího portálu Ramses Akademie, včetně e-learningových kurzů pro dispečery. Ministerstvo spravedlnosti LMS systém pro vzdělávání zaměstnanců rezortu, dodávka licencí a implementace intranetového portálu systému pro podporu a řízení e-learningových kurzů v resortu Ministerstva spravedlnosti. Středisko sluţeb školám Plzeň Vzdělávací portál pro střední školy v Plzeňském kraji. Součástí řešení byla implementace LMS, integrace LMS s evidenčním systémem pro školy, tvorba kurzů na zakázku i dodávka hotových kurzů a jejich integrace na bázi standardu SCORM. Letiště Praha a.s. Dodávka a implementace Ramses Learning for SAP Solutions a autorského nástroje Ramses Course Designer 2. TNT Express Worldwide spol. s.r.o. Dodávka a hostování vzdělávacího portálu, tvorba elektronických kurzů. Ministerstvo spravedlnosti Nejvyšší státní zastupitelství ČR Vývoj a implementace intranetového portálu Centrální evidence stíhaných osob. Aplikaci spravuje Nejvyšší státní zastupitelství ČR. Součástí dodávky portálu byl i e-learningový kurz určený uživatelům.

6 Efektivní vzdělávání Vybraná idea Zkušenosti Moudrost, inovace Kritické místo úspěchu Změna Intelektuální vlastnictví Exekutiva Znalosti Hodnocení Útvary vzdělávání Informace

7 Efektivní vzdělávání Důvody pro nové moderní řešení vzdělávání Zrychlit a zkvalitnit nástupní praxi nových zaměstnanců Zajistit zpětnou vazbu o výsledku školení nových zaměstnanců před vysláním do terénu Zvýšit úspěšnost nových zaměstnanců v praxi po úvodním zaškolení Zrychlit a ověřovat proškolení nových a stávajících zaměstnanců Průběžné ověřování a obnovování znalostí Zajistit řízení a zpětnou kontrolu vzdělávání zaměstnanců Omezit zapomínání na vzdělávání Zvýšit produktivitu a sníţit náklady vzdělávání zaměstnanců = finanční přínos

8 Efektivní vzdělávání Návrh komplexního řešení OBSAH: E-learning vytváření a poskytování e-kursů. Tři moţnosti: 1. Vyhledání a dodávky hotových kursů 2. Nástroj na autorskou tvorbu e-kurzů. 3. Výroba e-kursů dle poţadavků a zadání: Prosté překlopení podkladů do e- lerningové formy (směrnic, postupů, manuálů, ) Realizace e-kursu včetně metodik, scénářů a naprogramování LMS: Learning Management Systém - řízení vzdělávacích procesů Cíle: 1. Plánovat kvalifikační rozvoj. 2. Řídit, administrovat a kontrolovat vzdělávací proces - kombinovaně klasické vzdělávání s e- learningem 3. Zajistit technicky jednoduše přístupy k e- kurzům, resp. k jeho částem. RAMSES Course Designer 2 SLUŢBY Realizace cyklu rozvoje lidských zdrojů Řízení projektu Školení a konzultace Dodávka a konverze obsahu Systémová integrace RAMSES Learning for SAP Solutions

9 Přínosy komplexního řešení Efektivní vzdělávání Efektivní zpětná vazba o úspěšnosti školení a stavu znalostí jednotlivých zaměstnanců. Znalosti se ověřují testem na konci e-learningového kurzu. Výsledek testu je ihned přenesen do LMS a je k dispozici vedoucímu pracovníkovi. Plánování osobního kvalifikačního rozvoje jednotlivců v individuálních plánech a automatická kontrola plnění plánu. V rámci optimalizace vzdělávání bude stanoven nejvhodnější rytmus pro opakování znalostí pomocí kurzů a v případě potřeby se bude upravovat podle potřeb společnosti. Díky komplexnosti systému (automatické řízení některých procesů) lze celý proces vzdělávání řídit v malém počtu zaměstnanců (vzdělávací útvar) a tím snížit náklady na školení. Práce se systémem je intuitivní a není potřeba zdlouhavých školení pro osvojení vlastností aplikace. Zrychlení nasazení nového produktu do prodeje tím, že lze okamžitě vytvořit e-learningový kurz a rozeslat ho ke všem cílovým osobám, které mohou okamžitě zahájit výuku a tím výrazně zkrátit dobu mezi školením a prodejem produktu samotného. V případě potřeby lze kurz znovu použít bez dalších nákladů. Kdykoliv je možné ověřit znalost produktu pomocí testu. Nový zaměstnanec je proškolen mnohem rychleji a tím pádem se stává dříve produktivnější. Zkracuje se doba je výcviku, ale zároveň je zachována kvalita. Testováním se prověří dříve než praxí, znalost firemních standardů zaměstnance, čímž se sníží náklady na neúspěšné a zvýší se procento úspěšných nových nástupů. Snížení fluktuace zaměstnanců (e-learning přispívá v péči o zaměstnance, osobní rozvoj znalostí, možnost se vzdělávat dle svého uvážení, nový firemní benefit).

10 RAMSES Learning for SAP Solutions Proč RLS kdyţ SAP má SAP Learning Solution? RLS reflektuje na praktické potřeby moderní firmy Praktické zkušenosti z vlastního LMS systému, který je interně využíván Jeden portál, jedno prostředí, jednoduché ovládání Proaktivnost systému (systém aktivně informuje uživatele omezuje výrazně zapomínání na vzdělávání)

11 RAMSES Learning for SAP Solutions Charakteristické znaky RAMSES Learning for SAP Solutions: RAMSES Learning for SAP Solutions je portálová implementační nadstavba nad současným řešením SAP Learning Solution Nové uživatelské role (efektivnější přístup k datům) Student Vedoucí Garant vzdělávání osoba zodpovědná za vzdělávání, Jeden portál, jedno prostředí, jednoduché ovládání Proaktivnost systému (systém aktivně informuje uživatele t se tak nemusí stále přihlašovat do systému)

12 SAP Learnig Solution a RAMSES Learning for SAP Solutions Student: základní obrazovka Na hlavní obrazovce pro studenta jsou soustředěny informace o nesplněných kvalifikacích a o jeho přihláškách na akce. Další formuláře v menu studenta

13 SAP Learnig Solution a RAMSES Learning for SAP Solutions Vedoucí pracovník: základní obrazovka Na základní obrazovce vidi vedoucí své podřízené a jejich nesplněné kvalifikace. Menu vedoucí

14 Řízení vzdělávání v RLS Personalista Zaměstnanec Student Vedoucí SAP HR (HCM) Role Kvalifikace Zaměstnanci Osobní plány kvalifikačního rozvoje Přístup ke školení a e-learningu Kontrola plnění plánů Poţadavky na kvalifikaci a školení Katalog školení Typy školení Termíny Přihlašování Prezence Garant vzdělávání

15 Uţivatelské role: Řízení vzdělávání v RLS Funkce systému pro vedoucího pracovníka: Stanovuje plány kvalifikačního rozvoje a školení svých podřízených. Schvaluje účasti podřízených na vzdělávacích akcích. Zadává požadavky na nová školení. Kontroluje kvalifikační rozvoj svých podřízených Funkce systému pro pracovníka zodpovědného za vzdělávání: Podpora organizace a komplexního plánování celého vzdělávání ve společnosti. Spravuje katalog a kalendář vzdělávacích akcí, včetně správy e-learningových kurzů. Na základě požadavků a na základě kariérních plánů vypisuje termíny vzdělávacích akcí. Zajišťuje interní i externí školitele na vypsané akce, rezervaci místností, prezenční listiny atd. Sleduje a vyhodnocuje vzdělávání zaměstnanců včetně nákladů. Funkce systému pro studenty: Přihlašuje se na školení, provádí rezervace nebo předběžné rezervace na vzdělávací akce. Spouští si e-learningové kurzy a skládá testy. Zapisuje hodnocení vzdělávací akce. Studuje připojené elektronické podklady ke školení. Má k dispozici informace o svém kvalifikačním plánu, dosažených a nedosažených kvalifikacích.

16 Proaktivnost systému: Řízení vzdělávání v RLS Automaticky rozesílané ové zprávy, při přihlášení studenta na školení, při stornu účasti na školení, při vložení typu školení do osobního studijního plánu při požadavku na novou akci Komunikace mezi systémem a e-learningovým kurzem, přenos výsledků e-learningového testu zpět do systému, zobrazení těchto výsledků u daného školení.

17 Uživatelsky přívětivé prostředí Efekty ovládání je intuitivní, struktura menu odpovídá sledu činností Speciální funkce systému pro vedoucí a personalisty Integrita RAMSES Learning for SAP Solutions rozšiřuje možnosti řešení SAP LSO, 100% využití dat ze systému SAP Optimalizace plánování kvalifikačního rozvoje Řízení a administrace vzdělávacích akcí - kombinovaně klasické vzdělávání s e-learningem Kontrolovat účinnost testovat a poskytovat vyhodnocení Zajistit technicky jednoduše přístupy k e-kurzům, resp. k jeho částem. Vazba na katalog funkcí a kvalifikačních předpokladů

18 RAMSES Course Designer 2 Autorský nástroj pro trorbu e-learningových kurzů Jednoduchý nástroj editor pro rychlou tvorbu kurzů, Uživatelsky známé prostředí (obdoba MS PowerPoint), Kurz může vytvářet přímo autor kurzu, nositel znalostí, Kurz může obsahovat kontrolní otázky, obrázky, animace a ostrý test Použití standardů AICC a SCORM.

19 Uţivatelské vlastnosti: RAMSES Course Designer 2 Při vývoji byl kladen důraz zejména na spolehlivost a jednoduchost tvorby elektronických kurzů tak, aby mohli nástroj využívat i uživatelé, kteří si s výpočetní technikou příliš nerozumí. Jedná se tedy o silný nástroj s intuitivním ovládáním, který je založen na moderních technologiích. Nástroj obsahuje několik součástí, které se starají o uživatelovo pohodlí. příjemné grafické rozhraní a intuitivní ovládání vestavěný generátor výsledných e-kurzů (podpora standardů SCORM a AICC) automaticky na jedno tlačítko! Kurz může vytvářet přímo autor kurzu, nositel znalostí Uživatelsky známé prostředí (běžná znalost MS Office) Hardwarově nenáročné (není nutné investovat do nového hardwaru)

20 Vlastnosti nástroje: RAMSES Course Designer 2 vestavěný generátor výsledných e-kurzů (podpora standardů SCORM a AICC) automaticky na jedno tlačítko! příjemné grafické rozhraní a intuitivní ovládání široké možnosti editace textu rozšířená podpora vkládání základních prvků (obrázků, tabulek, hypertextových odkazů, vnitřních odkazů) vkládání multimediálních prvků (podpora vkládání audio souborů ve formátu mp3, přehrávání flash animací apod.) správu testů a testových otázek (otázky 1 z N, M z N, textové

21 Tvorba kurzů Ukázka vytváření kurzu Studijní text lze vhodně doplnit vysvětlujícím komentářem v podobě textu, obrázku nebo grafu. Editace a ovládání nástroje RCD pomocí shodných tlačítek a funkcí jako ovládání MS Word.

22 Tvorba kurzů Ukázka vytváření kurzu Kontrolní i testové otázky mohou být typu: - jedna správná - více správných - doplnění textu apod. Ke kaţdé variantě odpovědi lze vloţit vyhodnocení. V případě chybné nebo neúplné odpovědi je v případě cvičného testu moţný návrat ke studijnímu textu.

23 Tvorba kurzů Ukázka vytváření kurzu K jednotlivým textům je moţno vkládat obrázky, grafy, odkazy, animace

24 Kurzy z nabídky CCA RAMSES Course Designer 2 V současné době společnost CCA Group disponuje vlastními kurzy, které jsou vytvořeny na základě dlouhodobých zkušeností s e-learningem Práce s PC Microsoft Office Prezentační dovednosti Komunikační dovednosti Jak překonat nesouhlas Strukturované psaní a myšlení Manažerské a obchodní dovednosti Angličtina pro obchod a služby a další.

25 Vyuţití e-learningu (příklady) Nástupní školení Rychlé a účinné předání základních informací o společnosti, předpisech, směrnicích, základní ovládání firemních aplikací. Buď zcela eliminuje účast lektora Nebo zajistí kvalitní přípravu na školení na školení se pak věnuje čas důležitým věcem (modelové situace apod.) Kontrola znalostí po provedení školení průběžná kontrola starých zaměstnanců Standardní školení (BOZP, PO..) Na standardní školení bezp. práce lze využít standardní kurzy,které jsou uznávané. Lze je použít jako základ a snížit tak požadavky na čas lektora pro specifické oblasti bezpečnosti. Specifická školení pro jednotlivé činnosti Pro jednotlivé činnosti lze vytvořit více či méně sofistikované kurzy, které omezí čas patrona. Postupy a pravidla (= specifické směrnice a metodiky) Ovládání potřebných aplikací Best practices

26 Vyuţití e-learningu (příklady) Nábor nových pracovníků Specifické vstupní testy pro místa s největším pohybem pracovní síly může vést k větší selekci při náboru, ale v důsledku k nižší fluktuaci nebo alespoň snížení nákladů na vstupní kvalifikaci. Průběţné testování úrovně znalostí S minimálními náklady lze kdykoliv plošně vyhodnotit úroveň elementárních (nebo i specifických) znalostí vhodné zejména pro vnitřní směrnice a metodiky. Kromě zjištění stavu má i nepřímý efekt plošné osvěžení a připomenutí informací. Rychlý přenos informací o změně směrnice, nařízení, reorganizace I nejjednodušší kurz má vyšší účinnost než prostý dokument. Změna nebo zavedení nového interního procesu/pravidla Změna organizační struktury Sdělení informace, kterou by si měli zaměstnanci zapamatovat

27 Závěr Diskuse? CCA Group a.s.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference Fenomén e-learningu v současném vzdělávání sborník příspěvků z konference Praha 18. 3. 2003 Obsah E-learning a management znalostí 3 Ing. Libor Friedel, MBA 3 Využití projektového řízení při zavádění e-learningu

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu

Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu Zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2006 a závěrečné shrnutí celého programu MŠMT, 2007 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 3 A. ÚVOD 4 B. INDIKÁTORY 6 B.1. INDIKÁTORY V GESCI

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘENOS INOVAČNÍCH UČEBNÍCH METOD LESNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tato příručka byla připravená v rámci realizace mezinárodního projektu

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2015 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3

Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Anton Antonov Tvorba e-learningového kurzu pro uţivatele systému Money S3 Bakalářská práce

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro vzdělávací aktivity uvedené níže platí, že 1 školicí den má 8 hodin a 1 školicí hodina má 45 minut. Časový harmonogram jednotlivých

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o. Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» V Olomouci dne 20. února 2013 1 Závěrečná zpráva projektu. «Rozvoj

Více