Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., bez politické příslušnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., bez politické příslušnosti"

Transkript

1 Mgr. Jan Szotkowski, předseda HNPD, Vzdělání: VŠ FTVS a MFF Univerzity Karlovy, učitel škol 2. cyklu (středoškolský učitel) Pracovní zařazení: školní inspektor, člen pracovního týmu náměstka ministra školství Pracovní zkušenosti: učitel, živnostník, jednatel společnosti, ředitel firmy, obchodní ředitel, zahraniční obchod (Itálie, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko), průvodce cestovního ruchu specialista na Prahu, Krakov a Osvětim Spoluautor učebních osnov pro střední odborné školy (1990) Mezinárodní vědecká konference na téma Identita a vzdělávání v multikulturním, multinárodnostním a multináboženském světě rok 2007, Námestovo, SK Mezinárodní vědecká konference na téma Sociopatologie pohraničí a edukace rok 2008, Ustroń, Cieszyn, PL E-learningové studium: právo, veřejná správa, veřejné finance, Evropská unie, komunikace a správní řád Dobrovolný hasič Lyžování, turistika, kynologie Folklór Cestování za poznáním Uvítal bych práci v některém z výborů EP: Doprava a cestovní ruch Bezpečnost a obrana Zaměstnanost a sociální věci Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů Regionální rozvoj Rybolov Zemědělství a rozvoj venkova

2 Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., bez politické příslušnosti Vzdělání: VŠ FTVS a FF Univerzity Karlovy, docentka na UK (dříve učitelka na ZŠ a SŠ) Rodinný stav: vdaná, 2 děti Pracovní zařazení: katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky (pedagogická, vědecká a výzkumná práce), senátorka na FTVS a senátorka na UK Pracovní zkušenosti: účast na řadě zahraničních kongresů i národních konferencí, publikace ve 4 jazycích (česky, německy, anglicky, rusky), mezinárodní spolupráce na výzkumných úkolech Mezinárodní vědecké kongresy v Evropě, Asii, Austrálii a Severní Americe (opakovaně ve vědeckých výborech kongresu a jako chairman) Členství ve 2 zahraničních a 1 české vědecké společnosti Vědecký sekretář České kinantropologické společnosti 2 funkční období Předseda komise společenských věd v Grantové agentuře Univerzity Karlovy 2 funkční období Mezinárodní srovnávací projekt Sport, zdraví a tělesné sebepojetí v západní, střední a východní Evropě (Německo, Česká republika, Rusko) Mezinárodní projekt Interkulturní výchova prostřednictvím sportu v rozšiřující se Evropské unii (Francie, Německo, Polsko, Česká republika) Žena měsíce v české vědě (2003) Zahrádkářství Lyžování, turistika, cyklistika Cestování, poznávání cizích kultur Četba

3 Práva žen a rovnost pohlaví Zaměstnanost a sociální věci Regionální rozvoj Mgr. Karla Stiborková, bez politické příslušnosti Vzdělání: Pedagogická fakulta (obor český jazyk občanská výchova), Ostravská univerzita (obor výtvarná výchova), učitelka škol 1. i 2. cyklu Pracovní zařazení: ředitelka základní školy a mateřské školy Pracovní zkušenosti: učitelka, vedení týmů, výtvarnice, průvodkyně cestovního ruchu, učitelka při vzdělávání dospělých Studium německého jazyka (státní zkouška) Vedení uměleckého sdružení regionálních výtvarníků, pořádání výstav Účast v projektech ROP, účast na jejich realizaci Osvědčení - Evaluace a autoevaluace Osvědčení Studium pro ředitele škol a školských zařízení Certifikáty o dosažení uživatelských znalostí v oblasti ICT, počítačová grafika a digitální fotografie Osvědčení volitelný modul ICT ve výuce německého jazyka Osvědčení Vzdělávání managementu škol a školských zařízení Osvědčení Jak napsat žádost o grant? Osvědčení Škola a právo Osvědčení ŠVP jeho příprava a tvorba Osvědčení Rozvoj komunikačních dovedností pro vedoucí pracovníky škol

4 Osvědčení Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Výtvarná činnost (malba, grafika, tapiserie), výstavy Dějiny umění Péče o zvířata (pomoc outdoorovým kočkám) Turistika, cyklistika Poezie Cestování Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Práva žen a rovnost pohlaví Ing. Šárka Seifertová, bez politické příslušnosti Vzdělání: VŠ (VŠB-TU Ostrava, fakulta ekonomická) Pracovní zařazení: vedoucí kontrolní pracovník ČŠI, bezpečnostní technik MSI, preventista požární ochrany MSI, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, členka Stálého výboru Rady vlády pro BOZP při MPSV, členka pracovní skupiny pro přípravu vyhlášky, kterou se stanoví pravidla a podmínky k zajištění bezpečnosti zdraví dětí, žáků a studentů ve školách

5 a školských zařízeních při vzdělávání, s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb při MŠMT ČR, zdravotník MSI Pracovní zkušenosti kontrolní činnost, metodická činnost, prezentace výsledků, odborná činnost z oblasti BOZP a PO (zejména ze školství), vedení týmů, práce s lidmi, lektorská činnost, publikační činnost, práce s PC, statistika, pověřený vlastník společenství vlastníků jednotek, člen senátu okresního soudu. Osvědčení o absolvování kurzu Řízení podle cílů, Školení poučených uživatelů PC, školení Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních dospívajících, školení Státní kontrola v oblasti bezpečnosti dětí, žáků a studentů, školení Odpovědnost vedoucího pracovníka školy nebo školského zařízení za BOZP, školení Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a Novinky z BOZP Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu Rovné příležitosti žen a mužů, Minimum o regionální a strukturální politice EU, Minimum o EU, Environmentální minimum a Správní řád. Průkaz absolventa Základní normy zdravotnických znalostí ze dne 20. října 2007 Osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele ze dne 10. března 2006 Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby v prevenci rizik ze dne 8. prosince 2005 Samostudium Literatura Vážná hudba Bowling, minigolf Cestování Bezpečnost a obrana Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Lidská práva Práva žen a rovnost pohlaví

6 Mgr. Dagmar Zvonková, bez politické příslušnosti Vzdělání: VŠ FTVS a FF Univerzity Karlovy Rodinný stav: vdaná, dvě děti Pracovní zařazení: středoškolská učitelka Oblíbená hesla: Příprava studentů na mezinárodní cambridgeské zkoušky angličtiny FCE a PET Organizování školních zájezdů do Velké Británie Několik let vykonávala na gymnáziu funkci předsedkyně předmětové komise anglického jazyka Cestování Sport - vysokohorská turistika, lyžování, gymnastika, tanec, plavání Hudba Výtvarné umění a architektura Zahradní architektura Sledování dění ve světě Četba novin a časopisů štěstí přeje připraveným šedá je všechna teorie všechno je jen relativní všechno souvisí se vším co tě nezabije, to tě posílí

7 Mgr. Zdenka Solanská, bez politické příslušnosti Vzdělání: VŠ - Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, studium všeobecně-vzdělávacích předmětů tělesná výchova-geografie FTVS Univerzity Karlovy Praha, trenérská škola se specializací na moderní gymnastiku Pracovní zařazení: učitelka Pracovní zkušenosti: fakturantka, učitelka ZŠ, SŠ, trenérka a rozhodčí moderní gymnastiky, práce na živnostenské listy (tělovýchovné služby, agenturní služby, obchodní a zprostředkovatelská činnost), managerka sportovního klubu Osvědčení o všeobecné státní jazykové zkoušce z jazyka ruského 1981 Trenérka a rozhodčí I.třídy v moderní gymnastice 1987 Osvědčení o absolvování kurzů systému Psypos Rozšířené vědomí 1997 a Ovládání vědomí a využívání intuice 2000 Certifikát mezinárodního školení trenérů a rozhodčích moderní gymnastiky 2003 Negativní lustrační osvědčení 2005 Certifikát Těloolomouc, vzdělávací semináře pro učitele tělesné výchovy 2005, 2007 Osvědčení o dosažení uživatelských ICT znalosti a dovednosti 2005 a Microsoft Office PowerPoint 2009 Osvědčení Příprava a tvorba ŠVP pro ZŠ (od tradičního vyučování k efektivnímu učení) 2006 Osvědčení Jak připravit a úspěšně realizovat projekty z ESF 2008 Osvědčení v rámci vzdělávání učitelů v oblasti psychologie Hledání souvislostí 2008 Zastupitelka místní samosprávy od 2006

8 Zájmové aktivity : Cestování (Čína-Tibet-Nepál-Indie, EU, ČR) Dobrovolná práce v neziskových organizacích (tělocvičných, kulturněspolečenských) Gymnastika, jóga, turistika, horská kola, plavání Psychologie, filosofie, mystika Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Doprava a cestovní ruch PaedDr. Danuše Górecká, bez politické příslušnosti Vzdělání: VŠ FTVS v Bratislavě a FF Bratislavské university Pracovní zařazení: středoškolská učitelka, trenérka, žurnalistka Pracovní zkušenosti: živnostník, učitel Studium francouzského jazyka v jazykové škole / 5 let/ Průvodce cestovního ruchu před rokem 1989/Sovětský svaz a domácí Cestovní ruch/, po roce 1989 Francie/ 15 let praxe Vedoucí trenér sportovních tříd se zaměřením na volejbal Tenis, běžecké lyžování, vysokohorská turistika Cestování za poznáním, Francie Doprava a cestovní ruch

9 Ing. Markéta Kopáčková, bez politické příslušnosti Vzdělání : VŠ ČVUT Praha, fakulta stavební obor pozemní stavby, Pedagogický ústav inženýrského studia Praha učitelství odborných předmětů pro školy 2. cyklu (středoškolský učitel) Pracovní zařazení: středoškolská učitelka Pracovní zkušenosti: projektantka ve stavebnictví, učitelka SŠ, učitelka při vzdělávání dospělých Účast v projektech UNIV Kurz osvědčení Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení 2008 Lektor adaptačních kurzů a projektů GO pro SŠ Instruktor školního lyžování Výuční list v oboru cukrář kurzy uměleckého cukrářství Sport moderní gymnastika, lyžování, cyklistika, turistika Hudba Architektura Dějiny umění PaedDr. Ondřej Kožíšek, bez politické příslušnosti

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev)

Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) I. Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) 1 Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTA

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTA PŘEDSTAVENÍ NA FUNKCI STAROSTY SH ČMS Karel Richter, Ing. 59 let Vysoká škola inženýrsko požárně technická Ministerstva vnitra SSSR Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Dobrovolným hasičem od

Více

MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA. předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR.

MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA. předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ: PHDR. MINISTŘI ZA ČSSD: PŘEDSEDA VLÁDY: MGR. BOHUSLAV SOBOTKA předseda ČSSD, poslanec Parlamentu ČR Věk: 42 ženatý, 2 děti Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1995) poslanec Parlamentu ČR předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 1 Leden 2002 O B S A H Část metodická - Pokyn MŠMT k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU. www.gymjev.cz

Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU. www.gymjev.cz Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU www.gymjev.cz 1 Charakteristika školy Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Identifikátor zařízení: 600 012 751 www: www.gymjev.cz Adresa: A. K. Vitáka

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ

FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ FUNKČNÍ STUDIUM - 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ Autorka: Mgr. Andrea Kulichová Podbřezí, březen 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 I Výroční zpráva o činnosti školy 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Školský vzdělávací program GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.2 Vzdělávací program:... 4 1.3

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2006-2007 1 Školní rok: 2006-2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

STŘ EDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČ OVICE P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2008/2009. ředitel SOŠ Luhačovice

STŘ EDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČ OVICE P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2008/2009. ředitel SOŠ Luhačovice STŘ EDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČ OVICE P L Á N P R Á C E Š K O L N Í R O K 2008/2009 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2008 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

2012-13 ŠVP Ekonomické lyceum Neratovice

2012-13 ŠVP Ekonomické lyceum Neratovice 2012-13 ŠVP Ekonomické lyceum Neratovice Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP, č. j. 12 698/2007-23 pro obor vzdělání 78-42-M/02 ekonomické lyceum 26.8.2012 2012-13... 1 ŠVP... 1 Ekonomické lyceum...

Více

INFORMACE. Úřad vlády ČR

INFORMACE. Úřad vlády ČR INFORMACE o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu Úřad vlády ČR Praha

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více