Přednostní/vhodne území využití větrne energie Rückersdorf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednostní/vhodne území využití větrne energie Rückersdorf"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ PLÁN HORNÍ ÚDOLÍ LABE/VÝCHODNÍ KRUŠNOHOŘÍ 1. Celková aktualizace 2009 Mapy ustanovení Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Mapa 5 Mapa 6 Mapa 7 Mapa 8 Mapa 9 Mapa 10 Mapa 11 Mapa 12 Mapa 13 Mapa 14 Mapa 15 Územní struktura Využití území Oblasti krajiny se zvláštními požadavky na využití Oblasti krajiny vyžadující sanaci Velkoplošně nepřetnutřá klidová územi Regionálně významné oblasti avifauny a biotopy odpočinku, hnízděni a obživy druhů zvěře citlivých na rušivé vlivy Ohrožení půdy a spodní vody Volný čas, rekreace a cestovní ruch Přednostní/vhodne území využití větrne energie Streumen Přednostní/vhodne území využití větrne energie Mautitz Přednostní/vhodne území využití větrne energie Wölkisch Přednostní/vhodne území využití větrne energie Rennersdorf Přednostní/vhodne území využití větrne energie Lübau Přednostní/vhodne území využití větrne energie Reinholdshain Přednostní/vhodne území využití větrne energie Rückersdorf Vysvetlujici mapy Mapa 16 Mapa 17 Mapa 18 Mapa 19 Mapa 20 Mapa 21 Mapa 22 Mapa 23 Mapa 24 Regionální zelené pásy (přehled) Pohledově exponovaná oblast údolí Labe a pahorkatin Archeologický naleziště Přednostní a vyhrazená území podpovrchových surovin (přehled) Území s podzemními vyrubanými prostory a území se stavebními úpravami Doprava Zemědělstvi Obnovitelné zdroje energie Ochrana před povodněmi DODATEK: MAPY Mapa A Mapa B Mapa C Mapa D Mapa E Členění přírodních prostor Kulturní krajina Chránená území podle právní úpravy ochrany přírody Přednostni a vyhrazená území přírody a krajiny (nárok) - potřebná opatření Integrační mapa ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ: MAPY Přehledová mapa ustanovení ze skupiny posuzování A s přehledem oblastí Natura 2000 Vliv vybraných ustanovení regionálního plánování na stanoviště netopýrů

2 DEUTSCH CZ REGIONALPLAN REGIONÁLNÍ PLÁN OBERES ELBTAL/OSTERZGEBIRGE HORNÍ ÚDOLÍ LABE/VÝCHODNÍ KRUŠNOHOŘÍ 1. Gesamtfortschreibung Celková aktualizace 2009 Regionaler Planungsverband Svaz pro územní plánování regionu Karte 1 Festlegungskarte Mapa 1 Mapa ustanovení Raumstruktur Územní struktura Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion Obce se zvláštní komunální funkcí K grenzübergreifende Kooperation K přeshraniční spolupráce Achsen Osy Überregionale Verbindungsachse Nadregionální spojovací osa Überregionale Verbindungsachse im Bereich des schienengebundenen Nadregionální spojovací osa v oblasti místní kolejové dopravy Nahverkehrs Regionale Verbindungs- und Regionální spojovací a vývojové osy Entwicklungsachsen Karte 2 Festlegungskarte Mapa 2 Mapa ustanovení Raumnutzung Využití území Regionalplanerische Ausweisungen Vymezení regionálního plánu regionaler Grünzug regionální zelený pruh Grünzäsur Dělicí zeleň mezi obytnými útvary Vorrangausweisung Vymezení přednosti Vorbehaltsausweisung Vymezení vyhrazení Natur und Landschaft Příroda a krajina Hochwasser-Rückhaltebecken Zadržovací nádrž v případě povodní Hochwasserschutz Ochrana před povodněmi oberflächennahe Rohstoffe podpovrchové suroviny Landwirtschaft Zemědělství Weinbau Vinařství Waldschutz Ochrana lesů Waldmehrung Rozmnožování lesa Wasserressource Vodní zdroj Solarenergienutzung Využití solární energie Vorrang/Einigung Windenergienutzung Přednost/vhodnost využití větrné energie Großansiedlung Industrie und Gewerbe VRG Umístění a výstavba velkých objektů Neubau Straße (Bundes-/Staatsstraße) Výstavba nových silnic (spolkové/státní silnice) Ausbau Straße (Bundes-/Staatsstraße) Rozšiřování silnic (spolkové/státní silnice) Bau überörtlicher Straßenbahnen Výstavba meziměstské tramvajové dopravy Radfernwegebau Výstavba dálkových cyklostezek Siedlungsbeschränkungsbereich Oblast omezení osídlení Karte 3 Festlegungskarte Mapa 3 Mapa ustanovení Landschaftsbereiche mit besonderer Nutzungsanforderung Oblasti krajiny se zvláštním požadavkem na využití Regionalplanerische Ausweisung Vymezení regionálního plánu Gebiet mit hohem landschaftsästhetischem Wert Území s vysokou estetickou hodnotou krajiny landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppe, oder Hanglage výškový hřbet, vrchol nebo svah ovlivňující krajinu sichtexponierter Elbtalbereich pohledově exponovaná oblast údolí Labe

3 Karte 4 Festlegungskarte Mapa 4 Mapa ustanovení Sanierungsbedürftige Bereiche der Oblasti vyžadující sanaci krajiny Landschaft Revitalisierungszone Revitalizační zóna Karte 5 Festlegungskarte Mapa 5 Mapa ustanovení Großflächig unzerschnittenen störungsarme Velkoplošně nepřetnutá klidová území (USR) Räume (USR) USR (größer 40 km²) gemäß LEP in Verbindung mit Karte 6 USR (větší než 40 km²) podle LEP ve spojení s mapou 6 USR (größer 40 km²), ergänzbar USR (větší než 40 km²), doplnitelná Weiterführung des USR außerhalb der Pokračování USR mimo hranice regionu Regionsgrenzen Siedlungsköper mit zerschneidender Wirkung Sídelní útvary s účinkem přetínajícím účinkem Siedlungsköper ohne zerschneidende Wirkung Sídelní útvary bez přetínacího účinku Bundesautobahn Spolková dálnice Bundesstraße Spolková silnice Staatsstraße, >= 1000 Kfz/d Státní silnice, >= 1000 vozidel/d Kreisstraße, >= 1000 Kfz/d Okresní silnice, >= 1000 vozidel/d Staatsstraße, < 1000 Kfz/d Státní silnice, < 1000 Kfz/d Kreisstraße, < 1000 Kfz/d Okresní silnice, < 1000 Kfz/d Eisenbahn, mehrgleisig Železnice, vícekolejná Karte 6 Festlegungskarte Mapa 6 Mapa ustanovení Regional bedeutsame avifaunistische Bereiche sowie Zug-, Rast-, Brut- und Nahrungshabitate von störungsempfindlichen Regionálně významné oblasti avifauny a biotopy tahu, odpočinku, hnízdění a obživy druhů zvěře citlivých na rušivé účinky Tierarten Vogelflugachse im Elbbereich osa letu ptáků v oblasti Labe Vogelzugrastergebiet/-korridor für Offenlandarten Oblast/koridor odpočinku ptáků na tahu pro druhy otevřené krajiny Vogelzugachse entlang von flussbegleitenden osa tahu ptáků podél nížin provázejících řeky Niederungen wassergebundener Vogelrastplatz místo odpočinku ptáků vázané na vodu Zug-, Rast-, Brut- und Nahrungshabitate von störungsempfindlichen Tierarten Biotopy tahu, odpočinku, hnízdění a obživy druhů zvěře citlivých na rušivé účinky EG-Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet) gemäß RL 79/409/EWG i.d.f. der SPA-Grundschutzverordnung Oblast ochrany ptactva ES (oblast SPA) podle směrnice 79/409/EHS ve znění nařízení o základní ochraně SPA Karte 8 Festlegungskarte Mapa 8 Mapa ustanovení Freizeit, Erholung und Tourismus Volný čas, rekreace a cestovní ruch Tourismusgebiete oblasti cestovního ruchu Gebiete mit bereits vorhandenem Tourismus Oblasti s již existujícím cestovním ruchem Gebiete mit Eignung/Ansätze für touristische Oblasti s vhodností/náznaky pro Entwicklung Karte 13 Erläuterungskarte Mapa 13 Vysvětlující mapa Sichtexponierter Elbtalbereich und Kleinkuppenlandschaften Pohledově exponovaná oblast údolí Labe a pahorkatin sichtexponierter Elbtalbereich pohledově exponovaná oblast údolí Labe Aussichtspunkt Vyhlídkový bod sichtexponiertes historisches Kulturdenkmal pohledově exponovaná historická kulturní památka Mehrfachüberlagerung von bedeutsamen Sichtfeldern Vícenásobné překrytí významných pohledových polí

4 Karte A des Anhangs Naturräumliche Gliederung Oberlausitzer Bergland Sächsische Schweiz Osterzgebirge Karte C des Anhangs Schutzgebiete nach Naturschutzrecht Landschaftsschutzgebiete Naturschutzgebiete und Nationalpark Nationalpark Sächsische Schweiz Naturschutzgroßprojekt Wiesen- und Steinrückenlandschaft Osterzgebirge Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet Landschaftsschutzgebiet Landschaftsschutzgebiet Flächenhaftes Naturdenkmal Geotope Flora-Fauna-Habitat-Gebiet gemäß RL 92/43/EWG FFH-Gebiet Separate und habitate im Großraum Dresden EG-Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet) gemäß RL 79/409/EWG i.d.f. der SPA-Grundschutzverordnung vom Karte E des Anhangs Integrationskarte Mapa A dodatku Členění přírodních prostor Oberlausitzer Bergland (Hornolužická hornatina) Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko) Osterzgebirge (Východní Krušnohoří) Mapa C dodatku Chráněná území podle právních úprav ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Přírodní rezervace a národní park Národní park Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko) Velkoprojekt ochrany přírody Luční a hřebenová krajina Východního Krušnohoří Přírodní rezervace Přírodní rezervace Chráněná krajinná oblast Chráněná krajinná oblast Plošná přírodní památka Geotopy Oblast FFH podle směrnice 92/43/EHS ve znění Oblast FFH Samostatné příbytky a stanoviště netopýrů v Drážďanech a okolí Oblast ochrany ptactva ES (oblast SPA) podle směrnice 79/409/EHS ve znění nařízení o základní ochraně SPA ze dne Mapa E dodatku Integrační mapa

5 UMWELTBERICHT zur 1. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes als gesonderter Teil der Begründung Regionaler Planungsverband ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ k 1. celkové aktualizaci regionálního plánu Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří jako zvláštní část odůvodnění Svaz pro územní plánování regionu Karte UB Übersichtskarte der Festlegungen aus der Prüfgruppe A mit Darstellung der Natura 2000-Gebiete Přehledová mapa ustanovení ze skupiny posuzování A s přehledem oblastí Natura 2000 Natura 2000-Gebiete oblasti Natura 2000 SPA-Gebiet oblast SPA Regionalplanerischer Festlegungen der Prüfgruppe A Ustanovení regionálního plánu skupiny posuzování A VRG Straßenbau VRG Výstavba silnic VBG Straßenbau VBG Výstavba silnic VBG Radfernwegebau VBG Budování dálkových cyklostezek VBG Bau überörtlicher Straßenbahnen VBG Výstavba meziměstské tramvajové dopravy VRG oberflächennahe Rohstoffe VRG podpovrchové suroviny VRG Solarenergienutzung VRG Využití solární energie VBG Solarenergienutzung VBG Využití solární energie VREG Windenergienutzung VREG Využití větrné energie VRG Hochwasserrückhaltebecken VRG Zadržovací nádrž pro případ povodní VRG Großansiedlung Industrie und Gewerbe VRG Umístění a výstavba velkých objektů VRG Waldmehrung > 15 ha VRG Rozmnožování lesa > 15 ha VRG Waldmehrung < 15 ha VRG Rozmnožování lesa < 15 ha genehmigte aber noch nicht realisierte Baugebiete ab 5 ha, dargestellt innerhalb der 300 m Pufferzone um ein Natura 2000-Gebiet schválená ale dosud nerealizovaná stavební území od 5 ha, znázorněná uvnitř nárazníkového pásma 300 m kolem oblasti Natura 2000 FFH-Gebiet Karte UB Einfluss ausgewählter regionalplanerischer Festlegungen auf Regionalplanerischer Festlegungen VRG Straßenbau VBG Straßenbau VRG oberflächennahe Rohstoffe VBG oberflächennahe Rohstoffe VRG Großansiedlung Industrie und Gewerbe VREG Windenergienutzung VRG Waldmehrung 15 km Untersuchungsraum um Quartiere Großes Mausohr 4 km Untersuchungsraum um potentielle Jagdgebiete und Leitstrukturen Fledermausnachweis gemäß Managementplan oblast FFH Vliv vybraných ustanovení regionálního plánování na stanoviště netopýrů Ustanovení regionálního plánu VRG Výstavba silnic VBG Výstavba silnic VRG Podpovrchové suroviny VBG Podpovrchové suroviny VRG Umístění a výstavba velkých objektů VREG Využití větrné energie VRG Rozmnožování 15 km území průzkumu kolem stanovišť netopýra velkého 4 km území průzkumu kolem stanovišť netopýrů potenciální loviště a hlavní struktury stanoviště netopýrů Prokázání výskytu netopýrů podle plánů managementu Oblast FFH Samostatná stanoviště netopýrů v Drážďanech a okolí FFH-Gebiet Separate im Großraum Dresden 189/06 Wochenstubenquartier 189/06 letní kolonie 189/09 Wochenstubenquartier 189/09 letní kolonie 189/15 Winterquartier 189/15 zimoviště Winterquartier zimoviště 189/17 Wochenstubenquartier 189/17 letní kolonie

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. 2011 ÚP KRÁSNÁ II ODŮVODNĚNÍ

Více

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Pořizovatel: Úřad územního plánování Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Hořice, Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje určený zastupitel Ing. Arch. Martin Pour květen 2014 Návrh zadání územního

Více

Koncept strategie a opatření. Návrh (stav: 02.03.2011) v rámci projektu

Koncept strategie a opatření. Návrh (stav: 02.03.2011) v rámci projektu Koncept strategie a opatření v rámci projektu Zelená síť Krušné hory přeshraniční synergie mezi územími Natura 2000 a rozvojem venkova Návrh (stav: 02.03.2011) Partneři projektu: Leibniz-Institut für ökologische

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ SACHSEN ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ ZADAVATEL: Ministerstvo pro

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM

ZPRACOVATEL. Petr Schejbal, Jakub Vik DATUM ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VLASTIBOŘICE POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL AUTORSKÝ KOLEKTIV MěÚ Turnov ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michal Čapek, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing.

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko

Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko česky Systém územního plánování v České republikce a Svobodném státě Sasko Roman Sakhno Fotolia.com 2 Das Ziel 3-Projekt CROSS-DATA Předmluva 3 Předmluva Vážení čtenáři, Rozšířením Evropské unie v roce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, 285 09 Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 72. ZÚR MSK vymezují nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Moravskoslezského

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014

3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014 Pořizovatel: Městský úřad ORR, úřad územního plánování, 436 91, nám. Míru 11 3. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LITVÍNOV 2014 Zpracovatel: Městský úřad ORR, úřad územního

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H O Š T E J N II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Zábřeh zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk Toman spolupráce:

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3. úplná aktualizace 2014 OBSAH DOKUMENTACE OBSAH: A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (včetně doplňujících grafů

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Návrh zadání Územního plánu Místo

Návrh zadání Územního plánu Místo Návrh zadání Územního plánu Místo Pořizovatel: Magistrát města Chomutova Odbor rozvoje, investic a majetku města Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Určený zastupitel: Bc. Miroslav Bělský, starosta obce Technická

Více