Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet"

Transkript

1 Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe Kristina Rieth Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

2 INTERREG IVC Netzwerk FLOOD-WISE - Nachhaltiges Hochwasserrisikomanagement in grenzüberschreitenden Flussgebieten - Projektleitung: Euregio Maas-Rhein (NL) Projektpartner: 15 Partner aus 10 Ländern Maas: NL + BE Rur: DE + NL Elbe: DE + (CZ) Sava: SL + HR Westlicher Bug: PL + UA + BY Somesch: HU + RO - Udržitelný management povodňových rizik v přeshraničních povodích - Řízení projektu: Euregio Maas-Rhein (NL) Projektoví partneři: 15 partnerů z 10 zemí Máza: NL + BE Rour: DE + NL Labe: DE + (CZ) Sáva: SL + HR Západní Bug: PL + UA + BY Somesch: HU + RO

3 Einführung / Úvod Elbeeinzugsgebiet DE, CZ, PL, A 10 dt. Bundesländer Povodí Labe DE, CZ, PL, A 10 něm. spolkových zemí Koordinierung: International: IKSE Deutschland: FGG Elbe Koordinace: mezinárodní: IKSE Německo: FGG Elbe Umsetzung der HWRM-RL: International (A-Ebene) IKSE National (B-Ebene) FGG Elbe Regional (C-Ebene) Bundesländer Realizace HWRM-RL: mezinárodní (rovina A) IKSE národní (rovina B) FGG Elbe regionální (rovina C) spolk. země

4 Einführung / Úvod FLOOD-WISE Projektpartner aus Brandenburg (BB) und Sachsen (SN) CZ kein FLOOD-WISE Partner, aber direkte Zusammenarbeit mit der Povodí Labe (CZ) 2 Pilotgebiete: Nationale Grenze BB SN Internationale Grenze SN - CZ projektoví partneři FLOOD-WISE z Braniborska (BB) a Saska (SN) CZ není partnerem FLOOD-WISE, ale přímá spolupráce s Povodím Labe (CZ) 2 pilotní území: národní hranice BB SN mezinárodní hranice SN - CZ

5 Einführung / Úvod Pilotprojekt Elbe bei Mühlberg Pilotprojekt Hřensko (CZ) Schmilka (D)

6 Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM-PL) Plán managementu povodňových rizik Die Mittlere Elbe bildet die Grenze zwischen BB und SN auf 17 km Länge. Bearbeitung aller Phasen der HWRM-RL: Vorläufige Risikobewertung Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten HWRM-PL Bindung eines gemeinsamen Auftragnehmers Střední Labe tvoří hranici mezi BB a SN na délce 17 km. Zpracování všech fází HWRM-RL: Předběžné vyhodnocení rizik Mapy povodňového nebezpečí a rizik HWRM-PL Vázání společného dodavatele

7 HWRM-PL Schlussfolgerungen Plán HWRM závěry Gemeinsamer HWRM-PL basierend auf den LAWA- Empfehlungen Vorl. Risikobewertung auf Basis leicht verfügbarer Informationen Gemeinsames Layout der Karten durch eine enge Kooperation und Abstimmung der beiden Länder Methode zur Erstellung des HWRM-PL ist übertragbar auf andere Gebiete entlang der Elbe Společný plán HWRM zakládající se na doporučeních LAWA Předb. vyhodnocení rizik na základě snadno dostupných informací Společný layout map díky úzké spolupráci a dohodě obou zemí Metoda k vyhotovení plánu HWRM je přenosná na jiné oblasti podél Labe

8 Hochwasserkarten Hřensko Schmilka Projektpartner: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Povodí Labe Unterstützende Partner: Tschechisches Umweltministerium Region Ústí (Ústecký kraj) Projektziele: Erarbeitung gemeinsamer Hochwasserkarten: Hochwassergefahrenkarten, Hochwassergefahrenzonenkarten und Hochwasserrisikokarten für die Grenzelbe auf 3,5 km Länge Untersuchung der Methoden in beiden Ländern Aufzeigen der Grenzen und Möglichkeiten gemeinsamer Ziele und Ansätze Projektoví partneři: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Povodí Labe Podporující partneři: Ministerstvo životního prostředí ČR Ústecký kraj Cíle projektu: Vyhotovení společných povodňových map: Mapy povodňového nebezpečí, Mapy zón povodňového ohrožení a Mapy povodňových rizik pro hraniční úsek Labe na délce 3,5 km Zkoumání metod v obou zemích Vytyčení hranic a možností společných cílů a úkolů

9 Gefahrenkarten Hřensko Schmilka Mapy povodňového nebezpečí Hřensko Schmilka Unterschiede in Methodik und Layout Anzahl Wassertiefenklassen Elbe-Kilometrierung Koordinatensystem Darstellung HQ(extrem) Rozdíly v metodice a vzhledu Počet tříd hloubky vody Kilometráž Labe Systém souřadnic Zobrazení v HQ (extrémní)

10 Gefahrenzonenkarten Hřensko Schmilka Mapy povodňového ohrožení Hřensko Schmilka Basis der tschechischen Risikokarten Ähnliche Methodik in SN und CZ Základ českých map povodňových rizik Podobná metodika v SN a CZ

11 Hochwasserrisikokarten Hřensko Schmilka Mapy povodňových rizik Hřensko Schmilka Sächsische Risikokarten Eine Karte pro Ereignis Überschneidung von Landnutzung mit Überschwemmungsfläche Saské mapy povodňových rizik Jedna mapa na každý jev Překrývání využití půdy a zátopového území

12 Hochwasserrisikokarten Hřensko Schmilka Mapy povodňových rizik Hřensko Schmilka Tschechische Risikokarten Basieren auf den Gefahrenzonenkarten eine Risikokarte pro Gebiet jeder einzelnen Landnutzungsklasse wird ein tolerierbares Risiko zugeordnet České mapy povodňových rizik vycházejí z map povodňového ohrožení jedna mapa rizik na území každé jednotlivé třídě využívání půdy je přiděleno tolerovatelné riziko

13 Hochwasserrisikokarten Hřensko Schmilka Mapy povodňových rizik Hřensko Schmilka nach tschechischer Methodik nach sächsischer Methodik podle české metodiky podle saské metodiky Germany Germany Czech Republic Czech Republic

14 Hochwasserkarten Hřensko Schmilka Povodňové mapy Hřensko Schmilka Schlussfolgerungen Gefahrenkarten Methoden zur Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Gefahrenzonenkarten in CZ und SN sind nahezu identisch. Zur Erarbeitung notwendige Daten sind vorhanden Erstellung gemeinsamer grenzüberschreitender Hochwassergefahrenkarten und Gefahrenzonenkarten ist möglich Závěry mapy povodňového ohrožení Metody pro vytváření povodňových map a map povodňového ohrožení jsou v CZ a SN téměř identické. Data nutná k jejich vypracování jsou k dispozici vyhotovení společných přeshraničních povodňových map a map povodňových rizik je možné

15 Hochwasserkarten Hřensko Schmilka Závěry mapy povodňových rizik / Methodik und Design der Hochwasserrisikokarten unterschiedlich Gemeinsame grenzüberschreitende Hochwasserrisikokarte nicht ohne weitreichende Kompromisse möglich Verfügbare Datenbasis erlaubt die Erstellung von Karten mit beiden Darstellungsformen, auch im Gebiet des Nachbarlandes Hochwasserrisikokarten für die Grenzregion, erstellt einmal nach deutscher Methodik und einmal nach tschechischer Methodik Blick auf das Risiko im Nachbarland, ohne Einarbeitung in das fremde Layout metodika a design map povodňových rizik jsou rozdílné vytvoření společné přeshraniční mapy povodňových rizik není bez dalekosáhlých kompromisů možné databáze, která je k dispozici, umožňuje vytvoření map s oběma podobami zobrazení, i na území sousedního státu mapy povodňových rizik pro příhraniční region, vytvořeny jednou podle německé a jednou podle české metodiky pohled na riziko v sousedním státu, bez zapracování do cizího layoutu

16 Ergebnisse / FLOOD-WISE HWRM-PL Elbe bei Mühlberg in englisch als Beispiel für andere HWRM-PL verfügbar Alle Karten und der HWRM-PL sind im Internet unter öffentlich verfügbar Verbreitung der Karten und Methoden als Anregung für zukünftige grenzüberschreitende Kartenerstellungen Präsentation und Diskussion der Ergebnisse mit FGG Elbe und IKSE Aufbau eines grenzübergreifenden Netzwerkes Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden plán HWRM Elbe bei Mühlberg k dispozici v angličtině jako příklad pro další plány HWRM všechny mapy a plán HWRM veřejně přístupné na internetu na adrese distribuce map a metod jako podnět k budoucímu přeshraničnímu vyhotovení map prezentování výsledků a diskuze nad nimi s FGG Elbe a IKSE výstavba přeshraniční sítě posílení spolupráce mezi příslušnými úřady

17 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Děkujeme za Vaši pozornost! TERMIN: , Großschönau (Sachsen) Grenzüberschreitendes, kommunales Hochwasserrisikomanagement

Strategie dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce v ochraně přírody v Českosaském Švýcarsku mezi

Strategie dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce v ochraně přírody v Českosaském Švýcarsku mezi Leitbild zur Fortführung und Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Naturschutz in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz zwischen Strategie dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce v ochraně

Více

BILATERÁLNÍ PROJEKT DYJE THAYA

BILATERÁLNÍ PROJEKT DYJE THAYA BILATERÁLNÍ PROJEKT DYJE THAYA BILATERALES PROJEKT DYJE THAYA Posouzení ekologického stavu a vypracování návrhů opatření pro ochranu nebo zlepšení ekologického stavu vod Beurteilung des ökologischen Zustands

Více

Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge

Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge Přidaná hodnota spolupráce napříč hranicemi států a resortů: cíl a záměry projektu Zelená

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

Strategie přeshraniční spolupráce 2014-2020 Strategie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 2014-2020

Strategie přeshraniční spolupráce 2014-2020 Strategie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 2014-2020 Strategie přeshraniční spolupráce 2014-2020 Strategie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 2014-2020 Obsah / Inhalt Úvodní slovo... str. 4 Vorwort... Seite 5 Region... str. 6 Region... Seite 7 Bilance

Více

Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil

Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Mensch im Mittelpunkt [MiM] Člověk v popředí zájmu [ČPZ] Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Pilsen - Oberpfalz / Plzeňský kraj - Horní

Více

Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz Historický vývoj lesa v eskosaském Švýcarsku

Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz Historický vývoj lesa v eskosaském Švýcarsku Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz Historický vývoj lesa v eskosaském Švýcarsku Autoren / Auto i: Prof. Dr. E. Csaplovics Dipl.-Geogr., Dipl.-Ing. U. Seiler Dr.-Ing. J. Wild

Více

Euroregion Elbe/Labe. Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic

Euroregion Elbe/Labe. Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic Euroregion Elbe/Labe Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic Wo wir zu finden sind Geschäftsstellen der EUROREGION ELBE/LABE Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.v. Dr.-Wilhelm-Külz-Straße

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

Elbe-Atlas Atlas-Labe 2012

Elbe-Atlas Atlas-Labe 2012 LABE ELBE Adaptation to flood risk in the Elbe river basin Anpassung an das Hochwasserrisiko im Elbeeinzugsgebiet Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe 2012 Start LABE ELBE Sächsisches Staatsministerium

Více

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D)

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D) MEMORANDUM über die Zusammenarbeit der Nationalparkverwaltungen Sumava (CZ) und Bayerischer Wald (D) In einem der am wenigsten von Menschen beeinträchtigten Waldökosysteme Mitteleuropas wurden zum Schutz

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Závěrečná zpráva. Informační systém pro územní plánování pomůže překonat hranice plánování Závěrečná zpráva o projektu Září 2013

Závěrečná zpráva. Informační systém pro územní plánování pomůže překonat hranice plánování Závěrečná zpráva o projektu Září 2013 Informační systém pro územní plánování pomůže překonat hranice plánování Závěrečná zpráva o projektu Září 2013 Lead Partner SMI - Saské státní ministerstvo vnitra (Saxon State Ministry of the Interior)

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa. Obsah. Poděkování. Danksagung

Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa. Obsah. Poděkování. Danksagung Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa Blatt 1 Luftbildaufnahme von 2005 Blatt 2 Kartenmosaik von 1840/44 Blatt 3 Kartenmosaik von 1913/24 Blatt 4 Hauptbaumarten von 1840/44

Více

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3 Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3 Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3 NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2014 LÉTO / SOMMER Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition

Více

Indikatoren zur Bewertung der Naturnähe Indikátory pro hodnocení přírodě blízkého prostředí

Indikatoren zur Bewertung der Naturnähe Indikátory pro hodnocení přírodě blízkého prostředí Elmar Csaplovics / Ulrike Seiler / Jan Wild / Susanne Winter Indikatoren zur Bewertung der Naturnähe Indikátory pro hodnocení přírodě blízkého prostředí Abschlussbericht und Ergebnisse des Projektes Závěrečná

Více

Česko a Sasko na společné cestě Schváleno 11 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3

Česko a Sasko na společné cestě Schváleno 11 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3 NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří PODZIM / HERBST 3/2010 Großprojekte Arbeitsgruppen Lokaler Lenkungsausschuss Erfolgreiche

Více

Kurort Oybin, 07.11.2012. Liberecký Kraj. ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien

Kurort Oybin, 07.11.2012. Liberecký Kraj. ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien Informations- und Planungssystem Mobilität und öffentlicher Verkehr in der Euroregion Neisse Inhalt und Werdegang Informační a plánovací systém mobilita a veřejná doprava v Euroregionu Nisa Obsah a vznik

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Vorbereitung des neuen Programms Bezirk und seine Euroregionen Grenzraumstudie Ausfugstipp

Vorbereitung des neuen Programms Bezirk und seine Euroregionen Grenzraumstudie Ausfugstipp NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2014 JARO / FRÜHLING Příprava nového programu Kraj a jeho euroregiony Studie příhraničního

Více

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Antragsnummer 0678.03/120312/CZ.4/2/03 Registrační číslo

Datum přijetí/stát (uveďte CZ nebo D)/ místo Antragsnummer 0678.03/120312/CZ.4/2/03 Registrační číslo Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a

Více

ARBEITSGRUPPEN JAHRESTAGUNG DER AGEG INTERREG III A PROJEKTE GROßE BERGPARADE IN MARIENBERG

ARBEITSGRUPPEN JAHRESTAGUNG DER AGEG INTERREG III A PROJEKTE GROßE BERGPARADE IN MARIENBERG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2006 ZIMA / WINTER ARBEITSGRUPPEN JAHRESTAGUNG DER AGEG INTERREG III A PROJEKTE GROßE BERGPARADE

Více

Machbarkeitsstudie Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Europäische Metropolregion Nürnberg Westböhmen

Machbarkeitsstudie Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Europäische Metropolregion Nürnberg Westböhmen Machbarkeitsstudie Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Europäische Metropolregion Nürnberg Westböhmen Studie proveditelnosti Přeshraniční spolupráce Evropská metropolitní oblast Norimberk Západní Čechy

Více

Projekttitel Název projektu Jahr Bewilligung Rok schválení. 3.168.666,28 3.168.666,28 (Freiberg)

Projekttitel Název projektu Jahr Bewilligung Rok schválení. 3.168.666,28 3.168.666,28 (Freiberg) 1 1.4 - Euroregion Erzgebirge e.v. -Euroregion Krušnohoří - česká část Gemeinsamer Kleinprojektefonds Ziel3/Cil3 in Společný fond malých projektů Ziel3/Cil3 3.168.666,28 3.168.666,28 (Freiberg) (Most)

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich Tschechische Republik 2007-2013. Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013

Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich Tschechische Republik 2007-2013. Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich Tschechische Republik 2007-2013 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Version / Verze 1.23 - office 2000 - (B 265-o2k), 19.01.2010

Více