1.0 ÚVOD / ÚVOD / BEVEZETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.0 ÚVOD / ÚVOD / BEVEZETÉS"

Transkript

1

2 1.0 ÚVOD / ÚVOD / BEVEZETÉS Ďakujeme za zakúpenie produktu Chillafish. Chillafish je nový druh, ktorý sa vyskytuje a rozkvitá vo veľkom oceáne hravého detstva, neustále vytvára zábavné a dobre navrhnuté výrobky, ktoré urobia život viac zábavnejším. Je to druh, ktorý veľké žraloky a veľryby vyhľadávajú pre jeho inovačnú silu, jeho krásny tvar a jeho schopnosť vytvoriť trvalé hodnoty v neustále sa meniacom svete: zábava a funkcie, kvalita a cena. My sme INOVÁCIA HRY. A to je dôvod, prečo sme radi, že ste sa rozhodli pre produkt Chillafish. Vaše zábavné hranie je to, čo nás neustále posúva vytvárať inovatívne a vysoko kvalitné aktívne hračky pre deti a mládež, ktoré sú moderné. Dúfame, že sa vám bude páčiť a tešíme sa na vaše názory na našich webových stránkach, Twitter-i alebo Facebook-u. Tím Chillafish Děkujeme za zakoupení produktu Chillafish. Chillafish je nový druh, který se vyskytuje a rozkvétá ve velkém oceánu hravého dětství, neustále vytváří zábavné a dobře navržené výrobky, které udělají život zábavnějším. Je to druh, který velcí žraloci a velryby vyhledávají pro jeho inovační sílu, jeho krásný tvar a jeho schopnost vytvořit trvalé hodnoty v neustále se měnícím světě: zábava a funkce, kvalita a cena. My jsme INOVACE HRY. A to je důvod, proč jsme rádi, že jste se rozhodli pro produkt Chillafish. Vaše zábavné hraní je to, co nás neustále nutí vytvářet inovativní a vysoce kvalitní aktivní hračky pro děti a mládež, které jsou moderní. Doufáme, že se vám budou líbit a těšíme se na Vaše názory na našich webových stránkách, Twitteru nebo Facebooku. Tým Chillafish Köszönjük, hogy a Chillafish terméket választotta. A Chillafish egy új termékcsalád, mely gyerekszobát ellepő tengernyi játékok között is kiemelkedő termék, mely egy személyben játék és sporteszköz, alakjával és tudásával ötvözi a minőséget és az elérhető árat. A Chillafish törekszik az egyensúlyra a funkcionalitás, a kialakítás és a játék értékre az aktív gyermekeknél. Játék INNOVÁCIÓ. Ezért is örülünk, hogy a Chillafish termék mellett döntött. Az Ön szórakoztatójátéka, mely minket arra ösztönö, hogy folyamatosan újítsunk, és magas minőségű aktív játékokat tervezzünk a gyermekeknek és a fiataloknak, melyek természetesen modernek is. Reméljük, hogy a termék tetszik Önnek, és megossza ötleteit a weboldalainkon a Twitteren vayg a Facebookon. Tim Chillafish 2.0 POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE / POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ / UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ Používaním tohto výrobku podľa pokynov v tejto príručke prakticky eliminujete všetky nebezpečenstvá. Avšak, prosím majte na pamäti, že deti majú prirodzenú túžbu sa hrať, a že to môže viesť k nepredvídateľným nebezpečným situáciám, za ktoré nemôže byť výrobca a CHILLAFISH Company N.V. zodpovedný. Učte svoje deti, ako výrobok používať a poukazujte na možné nebezpečenstvá. PRED MONTÁŽOU A POUŽITÍM VÝROBKU, SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TIETO HLAVNÉ UPOZORNENIA: UPOZORNENIE! Aby ste zabránili vážnemu poraneniu: - Montáž sedadla a prestavbu medzi 3-kolesovým a 2-kolesovým režimom by mala vykonávať dospelá osoba. - Pred použitím je dôležité si prečítať a pochopiť tento návod. Uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce potreby. - Pred jazdou vždy skontrolujte, či sú všetky skrutky s maticami dobre upevnené. Hlavne skontrolujte, či je skrutka zaisťujúca sedadlo dobre utiahnutá. - V nezmontovanom stave predstavujú potenciálne nebezpečenstvo ostré hrany, body alebo malé časti, tieto, prosím, uschovávajte mimo dosahu detí. - Používajte ochranné prostriedky po celý čas jazdy. - Nepoužívajte výrobok v prevádzke, v blízkosti motorových vozidiel, na uliciach, schodoch, šikmých príjazdových cestách, kopcoch, dráhach, v blízkosti bazénov alebo iných vodných plôch. - Pri používaní výrobku je nevyhnutný neustály dozor dospelej osoby. - Celkové povolené zaťaženie je maximálne 25 kg.

3 - Nie je vhodné pre deti staršie ako 3 roky vzhľadom k vlastnostiam konštrukcie. - Pri jazde by mal byť kryt sedadla zatvorený. Používáním tohoto výrobku podle pokynů v této příručce prakticky eliminujete všechna nebezpečí. Nicméně mějte prosím na paměti, že děti mají přirozenou touhu si hrát, a že to může vést k nepředvídatelným nebezpečným situacím, za které nemohou být výrobce a CHILLAFISH Company NV zodpovědní. Učte své děti, jak výrobek používat a poukazujte na možná nebezpečí. PŘED MONTÁŽÍ A POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE TATO HLAVNÍ UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ! Abyste zabránili vážnému poranění: - Montáž sedadla a přestavbu mezi 3 - kolovým a 2 - kolovým režimem by měla provádět dospělá osoba. - Před použitím je důležité si přečíst a pochopit tento návod. Uschovejte si jej na bezpečném místě pro budoucí potřebu. - Před jízdou vždy zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby s maticemi a šrouby dobře upevněny. Hlavně zkontrolujte, zda je šroub zajišťující sedadlo dobře utažen. - V nesmontovaném stavu představují potenciální nebezpečí ostré hrany, body nebo malé části, uchovávejte je, prosím, mimo dosah dětí. - Používejte ochranné prostředky po celou dobu jízdy. - Nepoužívejte výrobek v provozu, v blízkosti motorových vozidel, na ulicích, schodech, šikmých příjezdových cestách, kopcích, drahách, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních ploch. - Při používání výrobku je nezbytný neustálý dozor dospělé osoby. - Celkové povolené zatížení je maximálně 25 kg. - Není vhodné pro děti starší 3 let vzhledem k vlastnostem konstrukce. - Při jízdě by měl být kryt sedáku zavřen. Amennyiben a terméket a használati útmutató szerint használja, gyakorlatilag megszünteti az összes veszélyforrást. Viszont tartsa szem előtt, hogy gyermeke természetes vágyat érez a játék iránt, mely előreláthatatlan veszélyes helyzetekhez vezethet, melyekért a a CHILLAFISH Company N.V gyártó nem felelős. Tanítsa meg gyermekét a termék használatára és hívja fel a figyelmét az esetleges veszélyekre. AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET: FIGYELMEZTETÉS! FIGYELMEZTETÉS! Súlyosd sérülések elkerülése érdekében: - Az ülőke szerelését és a háromról kétkerekűre alakítást felnőtt végezze. - Használat előtt olvassa és értelmezze az útmutatót. Őrizze biztonságos helyen későbbi felhasználásra. - Használat előtt ellenőrizze, hogy a csavarok és az anyacsavarok megfelelően meg vannak húzva. Főként ellenőrizze az ülőke csavarját, hogy megfeleően rögzült e. - Szétszerelt állapotban lehetséges veszélyforrás lehetnek az éles szélek vagy apró alkatrészek, ezért tartsa távol a gyermekétől. - Használjon védőfelszerelést a használat közben. - Ne használja forgalmas helyen, motoros járművek közelében, utcán, lépcsőn, lejtős autóbeállók, dombok, fák medencék közelében. Csak felnőtt felügyelete mellett használja. - A legnagyobb megengedett terhelhetőség: 25 kg. - Ne használja 3 évnél idősebb gyermek, tekintettel a tulajdonságaira és a szerkezetére. - Használat közben az ülőke takaró zárva legyen. 3.0 ÚDRŽBA / ÚDRŽBA / KARBANTARTÁS V záujme zachovania čistého produktu, použite prosím štandardne vodu s mydlom alebo použite bežné čistiace prostriedky šetrné k životnému prostrediu určené na všetky povrchy. Nikdy nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky. Prosím, pravidelne váš produkt kontrolujte pre možné opotrebenie. V zájmu zachování čistého produktu prosím použijte standardně vodu s mýdlem nebo použijte běžné čistící prostředky určené na všechny povrchy a šetrné k životnímu prostředí. Nikdy nepoužívejte žíravé čisticí prostředky. Prosím, pravidelně Váš produkt kontrolujte pro možné opotřebení.

4 A termék tisztántartása érdekében használjon tiszta vizet szappannal vagy hagyományos környezetbarát tisztítószerrel, melyet különböző felületekre terveztek. Soha ne használjon maró tisztítószereket. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a terméket elhasználódás jeleit keresve. 4.0 PRESTAVANIE Z 3-KOLESOVÉHO NA 2-KOLESOVÝ REŽIM / PŘESTAVBA Z 3 -KOLOVÉHO NA 2 -KOLOVÝ REŽIM / HÁROMKEREKŰBŐL KÉTKEREKŰVÉ ALAKÍTÁS Na prestavbu medzi 2-kolesového a 3-kolesový režimom nepotrebujete žiadne náradie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov: - Odskrutkujte nastavovač sedadla na spodnej časti sedadla a odstráňte sedadlo z konštrukcie. - Otočte obe nohy na ráme o 180 na druhú stranu. Môžete si všimnúť, že rám nôh je zavesený okolo riadidiel. - Znovu pripojte sedadlo. Zaistite obe nohy konštrukcie na druhej strane riadidiel. Všimnite si, že spodná strana nôh rámu má upevňovacie otvory pre správne upevnenie sedadla. UPOZORNENIE: Všimnite si, že v 3-kolesovej polohe bude dostupná len najnižšia poloha sedadla a v 2-kolesovej pozícii iba najvyššia poloha sedadla. Nepokúšajte sa dať sedadlo do hornej polohy v 3-kolesovom režime alebo do dolnej polohy v 2-kolesovom režime. Vždy sa uistite, či upevňovacia časť zapadne do otvoru v spodnej časti rámu a zabezpečí tak dobrú fixáciu sedadla. Na přestavbu mezi 2 - kolovým a 3 - kolovým režimem nepotřebujete žádné nářadí. Postupujte podle následujících kroků: - Odšroubujte seřizovač sedadla na spodní části sedadla a odstraňte sedadlo z konstrukce. - Otočte obě nohy na rámu o 180 na druhou stranu. Můžete si všimnout, že rám nohou je zavěšen kolem řídítek. - Znovu připojte sedadlo. Zajistěte obě nohy konstrukce na druhé straně řídítek. Všimněte si, že spodní strana nohou rámu má upevňovací otvory pro správné upevnění sedadla. UPOZORNĚNÍ: Všimněte si, že v 3 - kolové pozici bude dostupná pouze nejnižší poloha sedadla a ve 2 - kolové pozici pouze nejvyšší poloha sedadla. Nepokoušejte se dát sedadlo do horní polohy v 3 - kolovém režimu nebo do dolní polohy v 2 - kolovém režimu. Vždy se ujistěte, zda upevňovací část zapadne do otvoru ve spodní části rámu a zabezpečí tak dobrou fixaci sedadla. Az átalakításhoz nincs szükség szerszámra.a következő pontok alapján járjon el: - Csavarja le az ülőke beállítóját az ülőke alsó részén és távolítse el az ülőkét a szerkezetről. - Fordítsa el mindkét kart a kereten 180 -kal a másik oldalra. Látható, hogy a kar keret a kormány körül van felfüggesztve. - Helyezze vissza az ülőkét. Rögzítse mindkét kart a kormány másik oldalán. Figyeljen, a karok alsó részén található rögzítő nyílásokra, hogy az ülőkét megfelelően tudja rögzíteni. FIGYELMEZTETÉS: A háromkerekű módban csak a legkisebb ülésmagasság lehetséges, a kétkerekű módban pedig csak a legmagasabb ülés magasság. Ne próbálja beállítani a háromkerekű módban a magasabb ülésmagasságot vagy az alacsonyabb ülésmagasságot a kétkerekű módban. Mindig ellenőrizze a rögzítő nyílásokata keret alsó részén, hogy tökéletesen rögzüljön az ülőke.

5 5.0 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE / KONTAKTNÍ INFORMACE / KAPCSOLAT Máte otázku? Je dosť možné, že niekto pred vami mal rovnakú otázku a my máme uvedený zoznam odpovedí v našej sekcii FAQ na. V prípade potreby ďalších otázok, problémov alebo servisu, sa obráťte na miestneho predajcu alebo distribútora alebo choďte na stránku. Všetky naše produkty sú označené značkou Chilla pre identifikáciu výrobku. Prosím ponechajte si identifikáciu produktu pre prípadné získavanie informácií o servise alebo záruke. Nižšie je uvedený príklad štítku Chilla. Ceníme si všetky pripomienky a nápady, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše výrobky alebo vytvoriť nové. Svoje nápady môžete posielať na Chillafish Spoločnosť N.V. StraatsburgdokNoordkaai 21 b Antwerpen, Belgicko Máte dotaz? Je dost možné, že někdo před Vámi měl stejnou otázku a my máme uveden seznam odpovědí v naší sekci FAQ na. V případě dalších dotazů, problémů nebo servisu, se obraťte na místního prodejce nebo distributora nebo jděte na stránku. Všechny naše produkty jsou označeny značkou Chilla pro identifikaci výrobku. Prosím ponechte si identifikaci produktu pro případné informování se o službě nebo záruce. Níže je uveden příklad štítku Chilla. Ceníme si všech připomínek a nápadů, které nám pomohou zlepšit naše výrobky nebo vytvořit nové. Své nápady můžete posílat na Chillafish Společnost N.V. StraatsburgdokNoordkaai 21 b Antwerpen, Belgie Kérdése van? Valószínű, hogy már Ön előtt valaki ugyanezzel a kérdéssel fordult hozzánk, ezért rendelkezünk egy válasz listával a FAQ részben. Amennyiben nem találta meg a választ kérdésére, vagy más problémával rendelkezik esetleg a szervizeléssel kapcsolatos kérdése van, keresse meg az eladószervet ahol a terméket vásárolta, a forgalmazót, vagy a weboldalt. Minden termékünk a Chilla megjelöléssel van ellátva. Kérjük ne távolítsa el ezt a megjelölést, a könnyebb azonosítás, a lehetséges szolgáltatási és garanciális információk miatt. Az alábbiakban megtalálható egy minta a Chilla címkére. Értékeljük megjegyzéseiket és ötleteiket, melyek segítenek javítani a termékeinket és fejleszteni az újdonságokat. Ötleteiket elküldhetik az címre. Chillafish Company N.V. StraatsburgdokNoordkaai 21 b Antwerpen, Belgicko

6 6.0 ZÁRUKA / ZÁRUKA / JÓTÁLLÁS Záruku si môžete uplatniť iba vtedy, keď predložíte originálny doklad o kúpe spolu s identifikáciou produktu vášmu distribútorovi alebo predajcovi. Identifikáciu produktu možno nájsť na štítku Chilla na výrobku. Produkty CHILLAFISH sú kryté obmedzenou zárukou, s výhradou obmedzení uvedených nižšie: - 12 mesiacov od dátumu zakúpenia na konštrukciu (pravidelné užívanie). - 6 mesiacov od dátumu nákupu na všetky časti (pravidelné užívanie). - záruka sa vzťahuje iba na materiál/konštrukčné vady na výrobku a/alebo ich časti. Záruka sa nevzťahuje a/alebo je neplatná v nasledujúcich prípadoch: - S výrobkom bolo zaobchádzané bez náležitej starostlivosti, bol poškodený pri nehode alebo boli použité neschválené náhradné diely. - K poškodeniu došlo extrémnym používaním. - Výrobok nebol zostavený podľa pokynov alebo nebol správne udržiavaný. - Súčasti namontované neskôr nezodpovedajú technickej špecifikácii produktu alebo neboli použité originálne náhradné diely, alebo neboli správne namontované. - Tento výrobok bol použitý pre profesionálne účely (prenájom, akcie, detské ihriská, školy, atď.). Za žiadnych okolností nemôže byť CHILLAFISH Company N.V. zodpovedná za poškodenie výrobku alebo jeho časti v dôsledku nesprávneho nastavovania/uťahovania častí, ako sú reťaze, skrutky, pneumatiky alebo čap. Na akékoľvek poškodenie, úrazy, straty alebo iné problémy, ktoré vyplývajú z nevhodného použitia, zlého nakladania, násilia, nedostatočnej údržby alebo bežného opotrebovania sa nevzťahuje záruka alebo reklamácia. Spoločnosť CHILLAFISH Company N.V. a jej distribútori nebudú akceptovať žiadne poplatky za opravy, ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho schválenia u distribútora CHILLAFISH, aj tam, kde sa na opravu poškodenia normálne vzťahujú záručné podmienky. Konečné rozhodnutie o tom, či sa na rozbité alebo poškodené súčastí vzťahujú záručné podmienky je vydané podľa schváleného distribútora CHILLAFISH. Ak žiadosť o záruku nie je schválená, všetky náklady znáša majiteľ. Záruku můžete uplatnit pouze tehdy, když předložíte originální doklad o koupi spolu s identifikací produktu Vašemu distributorovi nebo prodejci. Identifikaci produktu lze nalézt na štítku Chilla na výrobku. Produkty CHILLAFISH jsou kryty omezenou zárukou, s výhradou omezení uvedených níže: - 12 měsíců od data zakoupení na konstrukci ( pravidelné užívání ). - 6 měsíců od data nákupu na všechny části ( pravidelné užívání ). - Záruka se vztahuje pouze na materiál / konstrukční vady na výrobku a / nebo jejich části. Záruka se nevztahuje a / nebo je neplatná v následujících případech: - S výrobkem bylo zacházeno bez náležité péče, byl poškozen při nehodě nebo byly použity neschválené náhradní díly. - K poškození došlo extrémním používáním. - Výrobek nebyl sestaven podle pokynů nebo nebyl správně udržován. - Součásti namontované později neodpovídají technické specifikaci produktu nebo nebyly použity originální náhradní díly nebo nebyly správně namontovány. - Tento výrobek byl použit pro profesionální účely (pronájem, akce, dětská hřiště, školy, atd.). Za žádných okolností nemůže být CHILLAFISH Company NV odpovědná za poškození výrobku nebo jeho části v důsledku nesprávného nastavení / utahování částí, jako jsou řetězy, šrouby, pneumatiky nebo čep. Na jakékoliv poškození, úrazy, ztráty nebo jiné problémy, které vyplývají z nevhodného použití, špatného nakládání, násilí, nedostatečné údržby nebo běžného opotřebení se nevztahuje záruka nebo reklamace. Společnost CHILLAFISH Company N.V. a její distributoři nebudou akceptovat žádné poplatky za opravy, které byly provedeny bez předchozího schválení u distributora CHILLAFISH, i tam, kde se na opravu poškození normálně vztahují záruční podmínky. Konečné rozhodnutí o tom, zda se na rozbité nebo poškozené součásti vztahují záruční podmínky, je vydané podle schváleného distributora CHILLAFISH. Pokud žádost o záruku není schválena, všechny náklady nese majitel.

7 A garanciára csak abban az esetben jogosult, ha megőrzi az eredeti vásárlást igazoló dokumentumot, mely az importőr vagy az eladó szerv azonosítójával van ellátva. A Chilla címke megtalálható a terméken, hogy azonosítható legyen a termék. A chillafish termékekre korlátozott garancia vonatkozik, a korlátozások a következők: - 12 hónap a vásárlás napjától a szerkezetre ( rendszeres használat) - 6 hónap a vásárlás napjától az összes alkatrészre ( rendszeres használat) - a garancia az anyag/ szerkezeti hibákra a termékre/ és részeire vonatkozik. A garancia nem vonatkozik/ nem érvényesíthető az alábbi esetekben: - A terméket nem megfelelően kezelték, balesetben sérült meg vagy olyan alkatrészeket használt, melyeket a gyártó nem hagyott jóvá. - A sérülést szélsőséges használat okozta. - A terméket nem megfelelően állította össze vagy nem megfelelően karbantartott termék esetén. - A később beszerelt alkatrészek nem megfelelnek meg a technikai előírásoknak vagy nem eredeti alkatrészeket használt, vagy nem megfelelően rögzítette az alkatrészeket. - A terméket professzionális célokra használták ( bérlemény, rendezvények, játszóterek, iskolák stb.) A CHILLAFISH COMPANY N.V. semmilyen körülmények között nem felelős a termék vagy az alkatrészek károsodásáért, amennyiben a károsodás a nem megfelelő használatból/ beállításból ered, mint a láncok, csavarok, gumiabroncsok vagy a csapok. Mindennemű károsodás, sérülés, veszteség vagy más problémák, melyek a nem megfelelő használat, összeszerelés, karbantartás, vagy normál kopás miatt keletkeznek nem vonatkozik a garancia. A CHILLAFISH Company N.V. és forgalmazói nem téríti meg költséget a javításért, melyek a CHILLAFISH forgalmazó előzetes jóváhagyása nélkül készültek, abban az esetben sem, ahol a javításra vagy a sérülésre a normál jótállási feltételek vonatkoznak. A végső döntést a jogos garanciával kapcsolatosan, a törött vagy sérült alkatrészre vonatkozóan a CHILLAFISH forgalmazója elismervényen adja ki. Ha a jótállási igény nem jogos, úgy a felmerülő költségeket a fogyasztó állja. Vyrobené v Číne. / Vyrobeno v Číně. / Származási hely: Kína. Navrhnuté a vyrobené spoločnosťou / Navrženo a vyrobeno společností / Tervezte és gyártotta: The Chillafish Company n.v., Straatsburgdok- Noordkaai 21 b19, 2030 Antwerpen, Belgicko/Belgie/Belgium, Distribútor: ags 92, s. r. o., Pestovateľská 13, Bratislava Dovozce: ags 92, s. r. o., Rosická 653, Praha 9 Importőr: ags92 kft, 9023 Győr, Csaba u 14-16,

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002

Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Instrukční manuál SET zahradního nábytku ROUND 4+1 obj.číslo SA002 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU 4770600 Nýtovací kleště / Nitovacie kliešte / Szegecselőfogó / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za

Více

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE KONTROLA

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

XI. Odkazy na štítek a piktogramy. X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro polyfúzní svářečku. XII. Skladování. XIII.

XI. Odkazy na štítek a piktogramy. X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro polyfúzní svářečku. XII. Skladování. XIII. b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí. c)

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 12.4.2014 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod, abyste jej pochopili

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Aktualizováno 28.1.2013 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Modely 36 (91 cm) & 42 (107 cm) & 48 ' (122 cm) NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 8862236 Halogenová LED diodová svítilna 30 W / CZ Halogénové LED diódové svietidlo 30 W / SK Halogén LED diódás világítótest 30 W / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Více

Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA. Jednomístná houpačka SWING - 1 -

Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA. Jednomístná houpačka SWING - 1 - Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA Jednomístná houpačka SWING mm - 1 - Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. V PŘÍPADĚ CHYBĚJÍCÍCH NEBO ROZBITÝCH DÍLŮ, PROSÍM KONTAKTUJTE PRODEJCE. PARTS, PLEASE

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte!

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte! Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid1 (Model TJ-24A) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios Iris M-air Balios M cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios 1 2 EN DE FR ES PT IT NL PL CZ SK SI HU SE NO FI DK HE 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 3 2 3 4 4 5 6 5 7 8 2x 5x

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St- 7-52 -47 Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy 1 39 0-kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Bruska vibrační Úvod Vážení zákazníci,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 407111 Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro přímočarou pilu

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro přímočarou pilu 1. 2. VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále může používání, které je

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro přímočarou pilu. XI. Likvidace odpadu

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro přímočarou pilu. XI. Likvidace odpadu 1. 2. VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále může používání, které je

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167

ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167 ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1167 Táto houpačka je stavaná maximálne pre 2 děti od 3 do 10 rokov. Maximálna hmotnost pro jedno sedadlo je 35 kg. Pozorne si přečtete inštrukce před zostavovaním.

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie az eredeti használati utasítás fordítása 8849031 8849032 Schůdky ocelové / Schodíky oceľové / Létra, acél / Hu Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Příklepová vrtačka 550 W / cz Príklepová vŕtačka 550 W / sk Ütvefúró gép 550 W / hu

Příklepová vrtačka 550 W / cz Príklepová vŕtačka 550 W / sk Ütvefúró gép 550 W / hu Příklepová vrtačka 550 W / cz Príklepová vŕtačka 550 W / sk Ütvefúró gép 550 W / hu Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Příklepová vrtačka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

EXTOL 414171 MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ

EXTOL 414171 MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ Membránové ponorné čerpadlo Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Více

Transformátorová pájecí pistole / CZ Transformátorová spájkovacia pištoľ / SK Forrasztópisztoly / HU

Transformátorová pájecí pistole / CZ Transformátorová spájkovacia pištoľ / SK Forrasztópisztoly / HU EXTOL CRAFT 9920/9921 Transformátorová pájecí pistole / CZ Transformátorová spájkovacia pištoľ / SK Forrasztópisztoly / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Příklepová vrtačka/cz Príklepová vŕtačka/sk Ütvefúró/HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Příklepová vrtačka/cz Príklepová vŕtačka/sk Ütvefúró/HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás HDS 1100 MA (8890051) Příklepová vrtačka/ Príklepová vŕtačka/ Ütvefúró/ Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku (pro montáž výrobku lze využít originální obrazový návod) - česky

Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku (pro montáž výrobku lze využít originální obrazový návod) - česky Uživatelská příručka Gemini 6x6 Vaší zahradě bude perfektně slušet Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku (pro montáž výrobku lze využít originální obrazový návod) - česky

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

Tavná pistole / CZ Tavná pištoľ / SK Melegragasztó pistoly / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Tavná pistole / CZ Tavná pištoľ / SK Melegragasztó pistoly / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás GG 180 E (8899002) Tavná pistole / CZ Tavná pištoľ / SK Melegragasztó pistoly / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Více

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme

Více

Příklepová vrtačka 810 W / cz Príklepová vŕtačka 810 W / sk Ütvefúró gép 810 W / hu

Příklepová vrtačka 810 W / cz Príklepová vŕtačka 810 W / sk Ütvefúró gép 810 W / hu Příklepová vrtačka 810 W / cz Príklepová vŕtačka 810 W / sk Ütvefúró gép 810 W / hu Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážení

Více

Návod na minitrampolínu

Návod na minitrampolínu Návod na minitrampolínu Výr. Číslo. 1083 Průměr: Φ137cm Věk uživatele: do 6 let Max.váha uživatele: 40 kg Max.výška uživatele: 100 cm Přečtěte si tyto pokyny před sestavením! 2 lidé jsou potřební k sestavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Bruska vibrační/cz Brúska vibračná/sk Vibrációs csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Bruska vibrační/cz Brúska vibračná/sk Vibrációs csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 8894001 Bruska vibrační/ Brúska vibračná/ Vibrációs csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid2 (Model TJ-20A-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm Dopadová plocha Kačenka 140 cm Obsah dodávky : Pro věžičku 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl pískoviště

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Obsah Důležité... 11 Varování... 11 Důležité bezpečnostní informace... 11 Sestavní autosedačky... 12 Předběžné nastavení autosedačky... 13 Použití

Více

Pistole horkovzdušná 2000 W / CZ Pištoľ teplovzdušná 2000 W / SK Hőlégfúvó pisztoly 2000 W / HU

Pistole horkovzdušná 2000 W / CZ Pištoľ teplovzdušná 2000 W / SK Hőlégfúvó pisztoly 2000 W / HU EXTOL 411022 Pistole horkovzdušná 2000 W / CZ Pištoľ teplovzdušná 2000 W / SK Hőlégfúvó pisztoly 2000 W / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

8841014 Řezačka obkladů / CZ Rezačka obkladov / SK Csempevágó (burkolólap-vágó) / HU

8841014 Řezačka obkladů / CZ Rezačka obkladov / SK Csempevágó (burkolólap-vágó) / HU 8841014 Řezačka obkladů / CZ Rezačka obkladov / SK Csempevágó (burkolólap-vágó) / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ELCHE II

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ELCHE II MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ELCHE II Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÝ KOUT MURCIA

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÝ KOUT MURCIA MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÝ KOUT MURCIA Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje

Více

Skladací minitrampolína. Návod k použití NR: 1254

Skladací minitrampolína. Návod k použití NR: 1254 Skladací minitrampolína Návod k použití NR: 1254 Tento návod si důkladně přečtěte. Je to důležitá část tohoto výrobku, proto si ho odložte pro případ, že by se vyskitly v budoucnu problémi, nebo otázky.

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bruska vibrační Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Více