1.0 ÚVOD / ÚVOD / BEVEZETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.0 ÚVOD / ÚVOD / BEVEZETÉS"

Transkript

1

2 1.0 ÚVOD / ÚVOD / BEVEZETÉS Ďakujeme za zakúpenie produktu Chillafish. Chillafish je nový druh, ktorý sa vyskytuje a rozkvitá vo veľkom oceáne hravého detstva, neustále vytvára zábavné a dobre navrhnuté výrobky, ktoré urobia život viac zábavnejším. Je to druh, ktorý veľké žraloky a veľryby vyhľadávajú pre jeho inovačnú silu, jeho krásny tvar a jeho schopnosť vytvoriť trvalé hodnoty v neustále sa meniacom svete: zábava a funkcie, kvalita a cena. My sme INOVÁCIA HRY. A to je dôvod, prečo sme radi, že ste sa rozhodli pre produkt Chillafish. Vaše zábavné hranie je to, čo nás neustále posúva vytvárať inovatívne a vysoko kvalitné aktívne hračky pre deti a mládež, ktoré sú moderné. Dúfame, že sa vám bude páčiť a tešíme sa na vaše názory na našich webových stránkach, Twitter-i alebo Facebook-u. Tím Chillafish Děkujeme za zakoupení produktu Chillafish. Chillafish je nový druh, který se vyskytuje a rozkvétá ve velkém oceánu hravého dětství, neustále vytváří zábavné a dobře navržené výrobky, které udělají život zábavnějším. Je to druh, který velcí žraloci a velryby vyhledávají pro jeho inovační sílu, jeho krásný tvar a jeho schopnost vytvořit trvalé hodnoty v neustále se měnícím světě: zábava a funkce, kvalita a cena. My jsme INOVACE HRY. A to je důvod, proč jsme rádi, že jste se rozhodli pro produkt Chillafish. Vaše zábavné hraní je to, co nás neustále nutí vytvářet inovativní a vysoce kvalitní aktivní hračky pro děti a mládež, které jsou moderní. Doufáme, že se vám budou líbit a těšíme se na Vaše názory na našich webových stránkách, Twitteru nebo Facebooku. Tým Chillafish Köszönjük, hogy a Chillafish terméket választotta. A Chillafish egy új termékcsalád, mely gyerekszobát ellepő tengernyi játékok között is kiemelkedő termék, mely egy személyben játék és sporteszköz, alakjával és tudásával ötvözi a minőséget és az elérhető árat. A Chillafish törekszik az egyensúlyra a funkcionalitás, a kialakítás és a játék értékre az aktív gyermekeknél. Játék INNOVÁCIÓ. Ezért is örülünk, hogy a Chillafish termék mellett döntött. Az Ön szórakoztatójátéka, mely minket arra ösztönö, hogy folyamatosan újítsunk, és magas minőségű aktív játékokat tervezzünk a gyermekeknek és a fiataloknak, melyek természetesen modernek is. Reméljük, hogy a termék tetszik Önnek, és megossza ötleteit a weboldalainkon a Twitteren vayg a Facebookon. Tim Chillafish 2.0 POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE / POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ / UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ Používaním tohto výrobku podľa pokynov v tejto príručke prakticky eliminujete všetky nebezpečenstvá. Avšak, prosím majte na pamäti, že deti majú prirodzenú túžbu sa hrať, a že to môže viesť k nepredvídateľným nebezpečným situáciám, za ktoré nemôže byť výrobca a CHILLAFISH Company N.V. zodpovedný. Učte svoje deti, ako výrobok používať a poukazujte na možné nebezpečenstvá. PRED MONTÁŽOU A POUŽITÍM VÝROBKU, SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TIETO HLAVNÉ UPOZORNENIA: UPOZORNENIE! Aby ste zabránili vážnemu poraneniu: - Montáž sedadla a prestavbu medzi 3-kolesovým a 2-kolesovým režimom by mala vykonávať dospelá osoba. - Pred použitím je dôležité si prečítať a pochopiť tento návod. Uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce potreby. - Pred jazdou vždy skontrolujte, či sú všetky skrutky s maticami dobre upevnené. Hlavne skontrolujte, či je skrutka zaisťujúca sedadlo dobre utiahnutá. - V nezmontovanom stave predstavujú potenciálne nebezpečenstvo ostré hrany, body alebo malé časti, tieto, prosím, uschovávajte mimo dosahu detí. - Používajte ochranné prostriedky po celý čas jazdy. - Nepoužívajte výrobok v prevádzke, v blízkosti motorových vozidiel, na uliciach, schodoch, šikmých príjazdových cestách, kopcoch, dráhach, v blízkosti bazénov alebo iných vodných plôch. - Pri používaní výrobku je nevyhnutný neustály dozor dospelej osoby. - Celkové povolené zaťaženie je maximálne 25 kg.

3 - Nie je vhodné pre deti staršie ako 3 roky vzhľadom k vlastnostiam konštrukcie. - Pri jazde by mal byť kryt sedadla zatvorený. Používáním tohoto výrobku podle pokynů v této příručce prakticky eliminujete všechna nebezpečí. Nicméně mějte prosím na paměti, že děti mají přirozenou touhu si hrát, a že to může vést k nepředvídatelným nebezpečným situacím, za které nemohou být výrobce a CHILLAFISH Company NV zodpovědní. Učte své děti, jak výrobek používat a poukazujte na možná nebezpečí. PŘED MONTÁŽÍ A POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE TATO HLAVNÍ UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ! Abyste zabránili vážnému poranění: - Montáž sedadla a přestavbu mezi 3 - kolovým a 2 - kolovým režimem by měla provádět dospělá osoba. - Před použitím je důležité si přečíst a pochopit tento návod. Uschovejte si jej na bezpečném místě pro budoucí potřebu. - Před jízdou vždy zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby s maticemi a šrouby dobře upevněny. Hlavně zkontrolujte, zda je šroub zajišťující sedadlo dobře utažen. - V nesmontovaném stavu představují potenciální nebezpečí ostré hrany, body nebo malé části, uchovávejte je, prosím, mimo dosah dětí. - Používejte ochranné prostředky po celou dobu jízdy. - Nepoužívejte výrobek v provozu, v blízkosti motorových vozidel, na ulicích, schodech, šikmých příjezdových cestách, kopcích, drahách, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních ploch. - Při používání výrobku je nezbytný neustálý dozor dospělé osoby. - Celkové povolené zatížení je maximálně 25 kg. - Není vhodné pro děti starší 3 let vzhledem k vlastnostem konstrukce. - Při jízdě by měl být kryt sedáku zavřen. Amennyiben a terméket a használati útmutató szerint használja, gyakorlatilag megszünteti az összes veszélyforrást. Viszont tartsa szem előtt, hogy gyermeke természetes vágyat érez a játék iránt, mely előreláthatatlan veszélyes helyzetekhez vezethet, melyekért a a CHILLAFISH Company N.V gyártó nem felelős. Tanítsa meg gyermekét a termék használatára és hívja fel a figyelmét az esetleges veszélyekre. AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET: FIGYELMEZTETÉS! FIGYELMEZTETÉS! Súlyosd sérülések elkerülése érdekében: - Az ülőke szerelését és a háromról kétkerekűre alakítást felnőtt végezze. - Használat előtt olvassa és értelmezze az útmutatót. Őrizze biztonságos helyen későbbi felhasználásra. - Használat előtt ellenőrizze, hogy a csavarok és az anyacsavarok megfelelően meg vannak húzva. Főként ellenőrizze az ülőke csavarját, hogy megfeleően rögzült e. - Szétszerelt állapotban lehetséges veszélyforrás lehetnek az éles szélek vagy apró alkatrészek, ezért tartsa távol a gyermekétől. - Használjon védőfelszerelést a használat közben. - Ne használja forgalmas helyen, motoros járművek közelében, utcán, lépcsőn, lejtős autóbeállók, dombok, fák medencék közelében. Csak felnőtt felügyelete mellett használja. - A legnagyobb megengedett terhelhetőség: 25 kg. - Ne használja 3 évnél idősebb gyermek, tekintettel a tulajdonságaira és a szerkezetére. - Használat közben az ülőke takaró zárva legyen. 3.0 ÚDRŽBA / ÚDRŽBA / KARBANTARTÁS V záujme zachovania čistého produktu, použite prosím štandardne vodu s mydlom alebo použite bežné čistiace prostriedky šetrné k životnému prostrediu určené na všetky povrchy. Nikdy nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky. Prosím, pravidelne váš produkt kontrolujte pre možné opotrebenie. V zájmu zachování čistého produktu prosím použijte standardně vodu s mýdlem nebo použijte běžné čistící prostředky určené na všechny povrchy a šetrné k životnímu prostředí. Nikdy nepoužívejte žíravé čisticí prostředky. Prosím, pravidelně Váš produkt kontrolujte pro možné opotřebení.

4 A termék tisztántartása érdekében használjon tiszta vizet szappannal vagy hagyományos környezetbarát tisztítószerrel, melyet különböző felületekre terveztek. Soha ne használjon maró tisztítószereket. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a terméket elhasználódás jeleit keresve. 4.0 PRESTAVANIE Z 3-KOLESOVÉHO NA 2-KOLESOVÝ REŽIM / PŘESTAVBA Z 3 -KOLOVÉHO NA 2 -KOLOVÝ REŽIM / HÁROMKEREKŰBŐL KÉTKEREKŰVÉ ALAKÍTÁS Na prestavbu medzi 2-kolesového a 3-kolesový režimom nepotrebujete žiadne náradie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov: - Odskrutkujte nastavovač sedadla na spodnej časti sedadla a odstráňte sedadlo z konštrukcie. - Otočte obe nohy na ráme o 180 na druhú stranu. Môžete si všimnúť, že rám nôh je zavesený okolo riadidiel. - Znovu pripojte sedadlo. Zaistite obe nohy konštrukcie na druhej strane riadidiel. Všimnite si, že spodná strana nôh rámu má upevňovacie otvory pre správne upevnenie sedadla. UPOZORNENIE: Všimnite si, že v 3-kolesovej polohe bude dostupná len najnižšia poloha sedadla a v 2-kolesovej pozícii iba najvyššia poloha sedadla. Nepokúšajte sa dať sedadlo do hornej polohy v 3-kolesovom režime alebo do dolnej polohy v 2-kolesovom režime. Vždy sa uistite, či upevňovacia časť zapadne do otvoru v spodnej časti rámu a zabezpečí tak dobrú fixáciu sedadla. Na přestavbu mezi 2 - kolovým a 3 - kolovým režimem nepotřebujete žádné nářadí. Postupujte podle následujících kroků: - Odšroubujte seřizovač sedadla na spodní části sedadla a odstraňte sedadlo z konstrukce. - Otočte obě nohy na rámu o 180 na druhou stranu. Můžete si všimnout, že rám nohou je zavěšen kolem řídítek. - Znovu připojte sedadlo. Zajistěte obě nohy konstrukce na druhé straně řídítek. Všimněte si, že spodní strana nohou rámu má upevňovací otvory pro správné upevnění sedadla. UPOZORNĚNÍ: Všimněte si, že v 3 - kolové pozici bude dostupná pouze nejnižší poloha sedadla a ve 2 - kolové pozici pouze nejvyšší poloha sedadla. Nepokoušejte se dát sedadlo do horní polohy v 3 - kolovém režimu nebo do dolní polohy v 2 - kolovém režimu. Vždy se ujistěte, zda upevňovací část zapadne do otvoru ve spodní části rámu a zabezpečí tak dobrou fixaci sedadla. Az átalakításhoz nincs szükség szerszámra.a következő pontok alapján járjon el: - Csavarja le az ülőke beállítóját az ülőke alsó részén és távolítse el az ülőkét a szerkezetről. - Fordítsa el mindkét kart a kereten 180 -kal a másik oldalra. Látható, hogy a kar keret a kormány körül van felfüggesztve. - Helyezze vissza az ülőkét. Rögzítse mindkét kart a kormány másik oldalán. Figyeljen, a karok alsó részén található rögzítő nyílásokra, hogy az ülőkét megfelelően tudja rögzíteni. FIGYELMEZTETÉS: A háromkerekű módban csak a legkisebb ülésmagasság lehetséges, a kétkerekű módban pedig csak a legmagasabb ülés magasság. Ne próbálja beállítani a háromkerekű módban a magasabb ülésmagasságot vagy az alacsonyabb ülésmagasságot a kétkerekű módban. Mindig ellenőrizze a rögzítő nyílásokata keret alsó részén, hogy tökéletesen rögzüljön az ülőke.

5 5.0 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE / KONTAKTNÍ INFORMACE / KAPCSOLAT Máte otázku? Je dosť možné, že niekto pred vami mal rovnakú otázku a my máme uvedený zoznam odpovedí v našej sekcii FAQ na. V prípade potreby ďalších otázok, problémov alebo servisu, sa obráťte na miestneho predajcu alebo distribútora alebo choďte na stránku. Všetky naše produkty sú označené značkou Chilla pre identifikáciu výrobku. Prosím ponechajte si identifikáciu produktu pre prípadné získavanie informácií o servise alebo záruke. Nižšie je uvedený príklad štítku Chilla. Ceníme si všetky pripomienky a nápady, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše výrobky alebo vytvoriť nové. Svoje nápady môžete posielať na Chillafish Spoločnosť N.V. StraatsburgdokNoordkaai 21 b Antwerpen, Belgicko Máte dotaz? Je dost možné, že někdo před Vámi měl stejnou otázku a my máme uveden seznam odpovědí v naší sekci FAQ na. V případě dalších dotazů, problémů nebo servisu, se obraťte na místního prodejce nebo distributora nebo jděte na stránku. Všechny naše produkty jsou označeny značkou Chilla pro identifikaci výrobku. Prosím ponechte si identifikaci produktu pro případné informování se o službě nebo záruce. Níže je uveden příklad štítku Chilla. Ceníme si všech připomínek a nápadů, které nám pomohou zlepšit naše výrobky nebo vytvořit nové. Své nápady můžete posílat na Chillafish Společnost N.V. StraatsburgdokNoordkaai 21 b Antwerpen, Belgie Kérdése van? Valószínű, hogy már Ön előtt valaki ugyanezzel a kérdéssel fordult hozzánk, ezért rendelkezünk egy válasz listával a FAQ részben. Amennyiben nem találta meg a választ kérdésére, vagy más problémával rendelkezik esetleg a szervizeléssel kapcsolatos kérdése van, keresse meg az eladószervet ahol a terméket vásárolta, a forgalmazót, vagy a weboldalt. Minden termékünk a Chilla megjelöléssel van ellátva. Kérjük ne távolítsa el ezt a megjelölést, a könnyebb azonosítás, a lehetséges szolgáltatási és garanciális információk miatt. Az alábbiakban megtalálható egy minta a Chilla címkére. Értékeljük megjegyzéseiket és ötleteiket, melyek segítenek javítani a termékeinket és fejleszteni az újdonságokat. Ötleteiket elküldhetik az címre. Chillafish Company N.V. StraatsburgdokNoordkaai 21 b Antwerpen, Belgicko

6 6.0 ZÁRUKA / ZÁRUKA / JÓTÁLLÁS Záruku si môžete uplatniť iba vtedy, keď predložíte originálny doklad o kúpe spolu s identifikáciou produktu vášmu distribútorovi alebo predajcovi. Identifikáciu produktu možno nájsť na štítku Chilla na výrobku. Produkty CHILLAFISH sú kryté obmedzenou zárukou, s výhradou obmedzení uvedených nižšie: - 12 mesiacov od dátumu zakúpenia na konštrukciu (pravidelné užívanie). - 6 mesiacov od dátumu nákupu na všetky časti (pravidelné užívanie). - záruka sa vzťahuje iba na materiál/konštrukčné vady na výrobku a/alebo ich časti. Záruka sa nevzťahuje a/alebo je neplatná v nasledujúcich prípadoch: - S výrobkom bolo zaobchádzané bez náležitej starostlivosti, bol poškodený pri nehode alebo boli použité neschválené náhradné diely. - K poškodeniu došlo extrémnym používaním. - Výrobok nebol zostavený podľa pokynov alebo nebol správne udržiavaný. - Súčasti namontované neskôr nezodpovedajú technickej špecifikácii produktu alebo neboli použité originálne náhradné diely, alebo neboli správne namontované. - Tento výrobok bol použitý pre profesionálne účely (prenájom, akcie, detské ihriská, školy, atď.). Za žiadnych okolností nemôže byť CHILLAFISH Company N.V. zodpovedná za poškodenie výrobku alebo jeho časti v dôsledku nesprávneho nastavovania/uťahovania častí, ako sú reťaze, skrutky, pneumatiky alebo čap. Na akékoľvek poškodenie, úrazy, straty alebo iné problémy, ktoré vyplývajú z nevhodného použitia, zlého nakladania, násilia, nedostatočnej údržby alebo bežného opotrebovania sa nevzťahuje záruka alebo reklamácia. Spoločnosť CHILLAFISH Company N.V. a jej distribútori nebudú akceptovať žiadne poplatky za opravy, ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho schválenia u distribútora CHILLAFISH, aj tam, kde sa na opravu poškodenia normálne vzťahujú záručné podmienky. Konečné rozhodnutie o tom, či sa na rozbité alebo poškodené súčastí vzťahujú záručné podmienky je vydané podľa schváleného distribútora CHILLAFISH. Ak žiadosť o záruku nie je schválená, všetky náklady znáša majiteľ. Záruku můžete uplatnit pouze tehdy, když předložíte originální doklad o koupi spolu s identifikací produktu Vašemu distributorovi nebo prodejci. Identifikaci produktu lze nalézt na štítku Chilla na výrobku. Produkty CHILLAFISH jsou kryty omezenou zárukou, s výhradou omezení uvedených níže: - 12 měsíců od data zakoupení na konstrukci ( pravidelné užívání ). - 6 měsíců od data nákupu na všechny části ( pravidelné užívání ). - Záruka se vztahuje pouze na materiál / konstrukční vady na výrobku a / nebo jejich části. Záruka se nevztahuje a / nebo je neplatná v následujících případech: - S výrobkem bylo zacházeno bez náležité péče, byl poškozen při nehodě nebo byly použity neschválené náhradní díly. - K poškození došlo extrémním používáním. - Výrobek nebyl sestaven podle pokynů nebo nebyl správně udržován. - Součásti namontované později neodpovídají technické specifikaci produktu nebo nebyly použity originální náhradní díly nebo nebyly správně namontovány. - Tento výrobek byl použit pro profesionální účely (pronájem, akce, dětská hřiště, školy, atd.). Za žádných okolností nemůže být CHILLAFISH Company NV odpovědná za poškození výrobku nebo jeho části v důsledku nesprávného nastavení / utahování částí, jako jsou řetězy, šrouby, pneumatiky nebo čep. Na jakékoliv poškození, úrazy, ztráty nebo jiné problémy, které vyplývají z nevhodného použití, špatného nakládání, násilí, nedostatečné údržby nebo běžného opotřebení se nevztahuje záruka nebo reklamace. Společnost CHILLAFISH Company N.V. a její distributoři nebudou akceptovat žádné poplatky za opravy, které byly provedeny bez předchozího schválení u distributora CHILLAFISH, i tam, kde se na opravu poškození normálně vztahují záruční podmínky. Konečné rozhodnutí o tom, zda se na rozbité nebo poškozené součásti vztahují záruční podmínky, je vydané podle schváleného distributora CHILLAFISH. Pokud žádost o záruku není schválena, všechny náklady nese majitel.

7 A garanciára csak abban az esetben jogosult, ha megőrzi az eredeti vásárlást igazoló dokumentumot, mely az importőr vagy az eladó szerv azonosítójával van ellátva. A Chilla címke megtalálható a terméken, hogy azonosítható legyen a termék. A chillafish termékekre korlátozott garancia vonatkozik, a korlátozások a következők: - 12 hónap a vásárlás napjától a szerkezetre ( rendszeres használat) - 6 hónap a vásárlás napjától az összes alkatrészre ( rendszeres használat) - a garancia az anyag/ szerkezeti hibákra a termékre/ és részeire vonatkozik. A garancia nem vonatkozik/ nem érvényesíthető az alábbi esetekben: - A terméket nem megfelelően kezelték, balesetben sérült meg vagy olyan alkatrészeket használt, melyeket a gyártó nem hagyott jóvá. - A sérülést szélsőséges használat okozta. - A terméket nem megfelelően állította össze vagy nem megfelelően karbantartott termék esetén. - A később beszerelt alkatrészek nem megfelelnek meg a technikai előírásoknak vagy nem eredeti alkatrészeket használt, vagy nem megfelelően rögzítette az alkatrészeket. - A terméket professzionális célokra használták ( bérlemény, rendezvények, játszóterek, iskolák stb.) A CHILLAFISH COMPANY N.V. semmilyen körülmények között nem felelős a termék vagy az alkatrészek károsodásáért, amennyiben a károsodás a nem megfelelő használatból/ beállításból ered, mint a láncok, csavarok, gumiabroncsok vagy a csapok. Mindennemű károsodás, sérülés, veszteség vagy más problémák, melyek a nem megfelelő használat, összeszerelés, karbantartás, vagy normál kopás miatt keletkeznek nem vonatkozik a garancia. A CHILLAFISH Company N.V. és forgalmazói nem téríti meg költséget a javításért, melyek a CHILLAFISH forgalmazó előzetes jóváhagyása nélkül készültek, abban az esetben sem, ahol a javításra vagy a sérülésre a normál jótállási feltételek vonatkoznak. A végső döntést a jogos garanciával kapcsolatosan, a törött vagy sérült alkatrészre vonatkozóan a CHILLAFISH forgalmazója elismervényen adja ki. Ha a jótállási igény nem jogos, úgy a felmerülő költségeket a fogyasztó állja. Vyrobené v Číne. / Vyrobeno v Číně. / Származási hely: Kína. Navrhnuté a vyrobené spoločnosťou / Navrženo a vyrobeno společností / Tervezte és gyártotta: The Chillafish Company n.v., Straatsburgdok- Noordkaai 21 b19, 2030 Antwerpen, Belgicko/Belgie/Belgium, Distribútor: ags 92, s. r. o., Pestovateľská 13, Bratislava Dovozce: ags 92, s. r. o., Rosická 653, Praha 9 Importőr: ags92 kft, 9023 Győr, Csaba u 14-16,

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro přímočarou pilu

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro přímočarou pilu 1. 2. VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále může používání, které je

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

EXTOL 418100 Bezolejový kompresor / CZ Bezolejový kompresor / SK Olajnélküli kompresszor / HU

EXTOL 418100 Bezolejový kompresor / CZ Bezolejový kompresor / SK Olajnélküli kompresszor / HU / CZ / SK Olajnélküli kompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL CRAFT zakoupením tohoto nářadí.

Více

VII. Odkaz na technické štítky a symboly

VII. Odkaz na technické štítky a symboly Srovnávací tabulka maximálních hodnot kroutících momentů Velikost šroubu/ Standardní šrouby Vysokopevnostní šrouby matky Třídy pevnosti podle DIN 267 3,6 4,6 5,6 4,8 6,6 5,8 6,8 6,9 8,8 10,9 12,9 M6 2,71

Více

Stolní bruska 350 W / CZ Stolová brúska 350 W / SK Asztali köszörűgép 350 W / HU

Stolní bruska 350 W / CZ Stolová brúska 350 W / SK Asztali köszörűgép 350 W / HU BG 35 L (8892110) Stolní bruska 350 W / Stolová brúska 350 W / Asztali köszörűgép 350 W / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Elektrická sponkovačka / CZ Elektrická sponkovačka / SK Elektromos tűzőgép / HU

Elektrická sponkovačka / CZ Elektrická sponkovačka / SK Elektromos tűzőgép / HU / CZ / SK Elektromos tűzőgép / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

návod k použití návod na použitie Használati utasítás

návod k použití návod na použitie Használati utasítás SN 16 AE (8894501) Elektrická sponkovačka / Cz Elektrická sponkovačka / Elektromos tűzőgép / návod k použití návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 8831315 USB Inspekční kamera / USB Inšpekčná kamera / USB vizsgáló kamera / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku,

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 404122 Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL

Více

II. Rozsah dodávky. I. Technické údaje. Úvod. III. Charakteristika

II. Rozsah dodávky. I. Technické údaje. Úvod. III. Charakteristika Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných norm ami

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE - Az eredeti használati utasítások - Originalna navodila za uporabo - Oryginalne instrukcje użytkowania CZ Aku šroubovák 3,6V - Návod k obsluze 4-8 SK

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE - Az eredeti használati utasítások - Originalna navodila za uporabo - Oryginalne instrukcje użytkowania CZ PNEUMATICKÉ VRTACÍ KLADIVO 850W - Návod k obluze

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása SO 150 V (8865037) Pneumatická bruska excentrická, 150 mm / Pneumatická brúska excentrická, 150 mm / Pneumatikus excentrikus csiszoló, 150 mm-es / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN

4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN 4770613 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselő fogó / HU Nietzange / DE Hand Riveter / EN Původní návod k použití / CZ Preklad pôvodného návodu na použitie / SK Az eredeti használati utasítás

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 * Ma machine * 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 HU 18 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Figyelem: a biztonsági előírások a készülék részét képezik. Az új készülék első használata előtt

Více

Uživatelský manuál PUKY. Odrážedlo LR

Uživatelský manuál PUKY. Odrážedlo LR PUKY Uživatelský manuál Odrážedlo LR Prosím, pozorně si přečtěte tento manuál před prvním použítím tohoto odrážedla. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro budoucí možnou potřebu. Uživatelský manuál

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 408000 Horní frézka / Horná frézka / Felsőmaró / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Magyar (Az eredeti útmutató CS fordítása)

Magyar (Az eredeti útmutató CS fordítása) Figyelmesen olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. Az alább részletezett előírások be nem tartása olyan baleseteket okozhat, mint pl. tűz, áramütés és/vagy súlyos testi sérülések. Magyar (Az

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8 8 13 14 14 17 16 11 18 15 B C 7 12 D E 10 1 10 12 9 A F 7 G 2 3

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 2 English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 3 1 1 2 3 13 5 4 12 6 7 14 11 9 10 8 4 2 A B C FZS 2002-E 5 3 2 1 A B 4 A

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 401163 401182 Vrtačka s příklepem / Vŕtačka s príklepom / Ütvefúrógép / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod 3 2

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití RK 2 Vařič rýže CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma?

Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? Jak zaregistrovat Váš spotřebič do akce Prodloužená záruka zdarma? 1. Registrace se provádí na stránce: http://www.extrazaruka.cz http://www.extrazaruka.sk 2. Na úvodní stránce můžete nalézt také seznam

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE 11-18 19-26. CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10

AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE 11-18 19-26. CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10 AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10 SK VYVRTÁVACIA FRÉZKA 550W H FÚRÓMARÓ GÉP 550W - Návod na obsluhu - Kezelési utasítas 11-18 19-26 RO MASINA DE FREZAT

Více

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7 SK DOMÁCA VODÁREŇ - Návod na obsluhu 8-12 H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas 13-17 RO POMPĂ DE APĂ CU TANC - Instructiuni de utilizare 18-22 2 CZ

Více

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 NÁVOD Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně

Více

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása SP 900 (8895013) Elektrické ponorné kalové čerpadlo 3 v 1 / Elektrické ponorné kalové čerpadlo 3 v 1 / Szennyvíz szivattyú 3 az 1-ben / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big Návod na použití IN 1794 insportline Twist Stepper Big OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.... 2 POPIS PRODUKTU.... 3 ÚPRAVA PNUTÍ......3 INSTRUKCE PRO GUMOVÁ TÁHLA....4 INSTRUKCE PRO POSUVNÉ PEDÁLY...5

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více