12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S"

Transkript

1 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

2 &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina 1 3 nylon těsnění 1 41 ocelová kulička 1 4 podložka 1 42 kulový pojistný ventil 1 5 matka 1 43 pružina vezp. ventilu 1 6 křídlová matka 1 44 bezpečností ventil 1 7 nástrčný šroub s válcovou hlavou kroužek 1 8 spodní kryt 1 46 šroubek 1 9 ocelová kulička 4 47 podložka 4 10 pouzdro motoru 1 48 blok ventilů 2 11 matka 1 49 uvolňovací sestava 1 12 pružina 1 50 ocelová kulička 1 13 podložka 1 51 čep 2 14 vzduchový ventil 1 52 čep 3 15 základna vzduchového pístu 1 53 čerpadlo pumpy kroužek 2 54 O-kroužek 2 17 vzduchový ventil 1 55 Nylon těsnění kroužek 2 56 kroužek proti prachu 1 19 píst 1 57 Pumo Plunqer 1 20 nástrčný šroub s válcovou hlavou 3 58 čep pístu čerpadla 1 21 těsnění ventilu 1 59 spojka kroužek 2 60 hlavice kroužek 1 61 přední rukojeť 1 24 kryt 1 62 zadní rukojeť 1 25 pojistný kroužek 1 63 sřoub kroužek 2 64 pojistná podložka 1 27 spojka 1 65 plochá podložka 1 28 vzduchová hadice 1 66 křížový šroub 1 29 vzduchový ventil 1 67 šroub 2 30 olejová nádrž 1 68 pružina 2 31 plnící otvor 1 69 sřoub 2 32 pojistný kroužek 1 70 pružina kroužek držák 1 71 pojistný kroužek kroužek 1 72 podložka 1 35 podložka těsnění 1 73 ocelová kulička 1 36 pístní kroužek kroužek 3 37 píst 1 75 Nylon těsnění 2 38 pouzdro 2 76 Nylon těsnění 2

3 Hlavní data 12/20 Tun hydraulický/ruční sloupkový zvedák zdvih - kapacita MIN. výška MAX. výška N.W. (KG) G.W. (KG) rozměr balení rozsah 12 tun 245mm 475mm x 29cm 0.7- I.OMPa 20 tun 245mm 475mrn x 29cm MP a ODPOVĚDNOST OBSLUHY Je povinností vlastíka/provozovatele správně používat a udržovat toto zařízení a čitelnost všech etiket varování instrukce ANC. Pozorně si přečtěte a pochopte pokyny a varování v tomto bezpečném místě pro budoucí použití. VAROVÁNÍ Nedodržení výstražných upozornění mohou způsobit škody na majetku anebo zranění. - používejte pouze jako zvedací zařízení - nepřekračujte kapacitu zařízení. - používejte pouze na rovném tvrdém povrchu. - neupravujte zařízení. - používejte pouze doplňky nebo adapter dodávany s konkrétním zvedákem. - zvedejte pouze oblasti vozidla které jsou k tomu určeny KONTROLA Před každým použitím. vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k úniku hydraulického oleje, poškozené, uvolněné nebo chybějící díly. Pokud je zvedák poškozený vyžaďte z provozu a kontaktujte nejbližší servisní centrum pro opravy. ÚDRŽBA Zkontrolujte hladinu oleje. Ve vzpřímené poloze otevřete vypouštěcí ventil (zapnutí směru hodinových ručiček) a sejměte uzávěr. Hladina oleje by měla být po okraj. V případě potřeby dolejte olej. mazání vnitřních součástí. Mazejte vnitřní součástky. Čistěte hydraulický systém vzduchu. Během přepravy jednotky se může stát "vzduch-vázaný", což houbovitou ram akci. o propláchnutí systému. uzavřete vypouštěcí ventil (otočte ve směru hodinových ručiček). Ruční čerpadlo zvedněte do plné výšky. Otevřete uvolňovací ventil a zatlačte. Opakujte tyto kroky, pokud zcela nevyčistíte systém. Udržujte v čistotě. Příležitostně namažte rukojeti zásuvky bodu otáčení. Rozšíření šroub, uvolnění závit a vzduchový ventil, aby se zabránilo korozi. OBSLUHA - Chcete-li zvýšit zvedák. otočte ve směru hodinových ručiček vypouštěcí ventil těsný a to buď ručně čerpadlo s poskytovanou rukojetí, nebo, pokud je připojen k přívodu vzduchu stlačte vzduchový ventil. PRO VAŠI BEZPEČNOST VAROVÁNÍ Zvedák používejte pouze pro zvedání. Náklad musí být ihned podepřen dalším vhodným způsobem. Chcete-li snížit zvedák otočte uvolňovací ventil proti směru hodinových ručiček lehce a velmi pomalu. Buďte opatrní!

4 . ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ Vzduchové čerpadlo nefunguje - nízký tlak vzduchu - nedostatek oleje - jiné Udržujte tlak vzduchu mezi 0,7-1,0 MPa. Doplňte olej do vzduchového ventilu. Vzduchové čerpadlo funguje, ale nezvedá - odvzdušňovací ventil je otevřen, nedostatek oleje Píst se nezvedne do nejvyšší pozice Nedostatek hydraulického oleje Odvzdušňovací ventil zcela zavřený Zavřete ventil ve směru hodinových ručiček, dodejte olej, kontaktujte servis Zavřít ventil ve směru hodinových ručiček, doplňte olej Píst se snižuje pomalu Ventil znečištěný nebo vadný Vzduchové čerpadlo vadné Píst se zvyšuje pomalu Filtr je plný Vzduchové čerpadlo vadné Odvzdušňovací ventil zcela zavřený Vytéká olej z čerpadla Vzduchové čerpadlo vadné Píst se nesnižuje Uvolněte ventil / obvod vadný Název výrobku Typ výrobku Datum prodeje SERVIS: Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko pro opravy a / nebo náhradní díly. Razítko a podpis Prodejce ZÁRUČNÍ LIST Záznam o provedeném servisním zákroku Datum převzetí Datum provedení servisem opravy Číslo reklamačního protokolu Podpis pracovníka Poznámky '

5 Dne vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovednost za vady po dobu 24 mesícu (u právnických osob 12 mesícu). Reklamace budou posouzeny naším reklamacním oddelením (viz níže) a uznané bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o. Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, vcetne odstranení vady, musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhute. Kupující muže uplatnit reklamaci osobne nebo zasláním zboží k reklamaci prepravní službou na vlastní náklady, v bezpecném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontakní údaje (zpátecní adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhute 30 dnu (dobu lze po vzájemné dohode prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 mesícu od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vymenen za nový (vady, které existovaly pri prevzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotrebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže: - výrobek nebyl používán a udržování podle návodu k obsluze - výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným úcelum, než ke kterým je urcen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod. - škody vzniklé pusobením vnejších mechanických, teplotních ci chemických vlivu - vady byli zpusobeny nevhodným skladování ci manipulací s výrobkem - výrobek byl použit nad rámec pripustného zatížení

6 12/20 TUN Hydraulický ručný stĺpový zdvihák TRQ12002S, TRQ20002S

7 &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St Diel č. Popis ks Diel č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy krúžok 1 2 Y- tesnenie 1 40 poistná pružina 1 3 nylon tesnenie 1 41 oceľová guľôčka 1 4 podložka 1 42 kulový poistný ventil 1 5 matka 1 43 pružina vezp. ventilu 1 6 křídlová matka 1 44 bezpečnostný ventil 1 7 nástrčný šroub s válcovou hlavou krúžok 1 8 spodní kryt 1 46 skrutka 1 9 oceľová guľôčka 4 47 podložka 4 10 pouzdro motoru 1 48 blok ventilů 2 11 matka 1 49 uvolňovací sestava 1 12 pružina 1 50 ocelová kulička 1 13 podložka 1 51 čap 2 14 vzduchový ventil 1 52 čap 3 15 základna vzduchového pístu 1 53 čerpadlo pumpy krúžok 2 54 O- krúžok 2 17 vzduchový ventil 1 55 Nylon tesnenie krúžok 2 56 kroužek proti prachu 1 19 píst 1 57 Pumo Plunqer 1 20 nástrčný skrutka s válcovou hlavou 3 58 čep pístu čerpadla 1 21 tesnenie ventilu 1 59 spojka krúžok 2 60 hlavice krúžok 1 61 přední rukojeť 1 24 kryt 1 62 zadní rukojeť 1 25 poistný krúžok 1 63 skrutka krúžok 2 64 pojistná podložka 1 27 spojka 1 65 plochá podložka 1 28 vzduchová hadice 1 66 křížový skrutka 1 29 vzduchový ventil 1 67 skrutka 2 30 olejová nádrž 1 68 pružina 2 31 plnící otvor 1 69 skrutka 2 32 poistný krúžok 1 70 pružina krúžokdržák 1 71 poistný krúžok krúžok 1 72 podložka 1 35 podložka tesnenie 1 73 oceľová guľôčka 1 36 piestni krúžok krúžok 3 37 piest 1 75 Nylon tesnenie 2 38 pouzdro 2 76 Nylon tesnenie 2

8 Hlavné dáta 12/20 Tun ručné stĺpový zdvihák zdvih - kapacita MIN. výška MAX. výška N.W. (KG) G.W. (KG) rozmer baleni a rozsah 12 tun 245mm 475mm x 29cm 0.7- I.OMPa 20 tun 245mm 475mrn x 29cm MP a ZODPOVEDNOSŤ OBSLUHY Je povinnosťou vlastik / prevádzkovateľa správne používať a udržiavať toto zariadenie a čitateľnosť všetkých etikiet varovanie inštrukcie ANC. Pozorne si prečítajte a pochopte pokyny a varovania v tomto bezpečnom mieste pre budúce použitie. VAROVANIE Nedodržanie výstražných upozornení môžu spôsobiť škody na majetku alebo zranenia. - Používajte iba ako zdvíhacie zariadenie - Neprekračujte kapacitu zariadenia. - Používajte len na rovnom tvrdom povrchu. - Neupravujte zariadenie. - Používajte iba doplnky alebo adaptér dodávaný s konkrétnym zdvihákom. - Zdvíhajte len oblasti vozidlá ktoré sú na to určené KONTROLA Pred každým použitím. vizuálne skontrolujte, či nedošlo k úniku hydraulického oleja, poškodené, uvoľnené alebo chýbajúce diely. Ak je zdvihák poškodený vyžiadať z prevádzky a kontaktujte najbližšie servisné centrum pre opravy. ÚDRŽBA Skontrolujte hladinu oleja. Vo vzpriamenej polohe otvorte vypúšťací ventil (zapnutie smeru hodinových ručičiek) a zložte uzáver. Hladina oleja by mala byť po okraj. V prípade potreby dolejte olej. mazanie vnútorných súčastí. Mažte vnútorné súčiastky. Čistite hydraulický systém vzduchu. Počas prepravy jednotky sa môže stať "vzduch-viazaný", čo hubovitou ram akciu. o prepláchnutie systému. uzatvorte vypúšťací ventil (otočte v smere hodinových ručičiek). Ručné čerpadlo zdvihnite do plnej výšky. Otvorte uvoľňovací ventil a zatlačte. Opakujte tieto kroky, ak úplne nevyčistíte systém. Udržujte v čistote. Príležitostne namažte rukoväte zásuvky bodu otáčania. Rozšírenie skrutka, uvoľnenie závit a vzduchový ventil, aby sa zabránilo korózii. OBSLUHA - Ak chcete zvýšiť zdvihák. otočte v smere hodinových ručičiek vypúšťací ventil tesný a to buď ručne čerpadlo s poskytovanou rukoväťou, alebo, ak je pripojený k prívodu vzduchu stlačte vzduchový ventil. PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ VAROVANIE Zdvihák používajte len pre zdvíhanie. Náklad musí byť ihneď podoprený ďalším vhodným spôsobom. Ak chcete znížiť zdvihák otočte uvoľňovací ventil proti smeru hodinových ručičiek ľahko a veľmi pomaly. Buďte opatrní!

9 . RIEŠENIE PROBLÉMOV PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE Vzduchové čerpadlo nefunguje - Nízky tlak vzduchu - Nedostatok oleja - iné Udržujte tlak vzduchu medzi 0,7-1,0 MPa. Doplňte olej do vzduchového ventilu. Vzduchové čerpadlo funguje, ale nedvíha Piest sa nezdvihne do najvyššej pozície - Odvzdušňovací ventil je otvorený, nedostatok oleja Nedostatok hydraulického oleja Odvzdušňovací ventil úplne zatvorený Zatvorte ventil v smere hodinových ručičiek, dodajte olej, kontaktujte servis Zavrieť ventil v smere hodinových ručičiek, doplňte olej Piest sa znižuje pomaly Ventil znečistený alebo chybný Vzduchové čerpadlo chybné Piest sa zvyšuje pomaly Filter je plný Vzduchové čerpadlo chybné Odvzdušňovací ventil úplne uzavretý Vyteká olej z čerpadla Vzduchové čerpadlo chybné Piest sa neznižuje Uvoľnite ventil / obvod chybný SERVIS: Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko pre opravy a / alebo náhradné Názov výrobku Typ výrobku Datum prodaja Pečiatka a podpis Predajca. ZÁRUČNÝ LIST Záznam o vykonanom servisnom zákroku Datum prevzetia Datum provedení servisom opravy Číslo reklamačného protokolu Podpis pracovníka Poznámky '

10 Dna vstúpil do platnosti zákon c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednost za vady po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru (u právnických osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším reklamacným oddelením (pozri nižšie) a uzvávané bezplatne opraví servis firmy XTline s.r.o. Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstánenia vady, musí byt vybyvená bez zbytocného odkladu, najneskor do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie, pokial sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci može uplatnit reklamáciu osobne alebo zasláním tovaru na reklmáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpecnom balení. Zásielka musí obsahovat reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatocná adresa, telefón). Vady, ktoré možno odstránit, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní ( dobu môžu po vzájomnej dohode predlžit ). Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstránit bude výrobok vymenený za nový ( vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním ). Na neodstránitelné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opravit sám môžu po vzájomnej dohode uplatnit primeraná zlava z kúpnej ceny Nárok na reklamáciu zaniká, ak : - Výrobok nebol používaný a udržiavaný podla návodu na obsluhu - Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné úcely, než na ktoré je urcený - K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatocnej údržby, alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod - Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných ci chemických vplyvov - Chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, ci manipulácio s výrobkom - Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia

11 ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: ZVEDÁK TYP: T PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): 12T, 20T EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO: NÁZEV: ADRESA: VÝROBCE XTline s.r.o. Jinošov 95, Náměšť nad Oslavou IČ: DIČ CZ: prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství: ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV č. 229/2012 Sb.(dle přílohy II A) a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají. POPIS KONSTRUKCE, MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ PŘEVODY. FUNKCE ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ZVEDÁNÍ BŘEMEN. Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem ČSN EN ISO 12100;Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika; ISO 11684;Bezpečnostní piktogramy; ČSN EN A1;Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení; ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie; ČSN EN 349+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla; ČSN EN 953+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů; ČSN EN 1493;Zvedáky vozidel; ČSN EN ISO 4413;Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti; Zvolený postup posuzování shody Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, 12 odst. 3, písm. a) Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu. Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Ing. Petr Vrána, kancelář Brno, Proškovo nám. 21 Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis. místo: Náměšť nad Oslavou Jméno: Funkce: Podpis: datum: jednatel

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

2t HYDRAULICKÝ ZVEDÁK TA82001

2t HYDRAULICKÝ ZVEDÁK TA82001 2t HYDRAULICKÝ ZVEDÁK TA82001 DŮLEŽITÉ: Čtěte prosím pozorně tyto pokyny před použitím zvedáku. Správným používáním předejdete závadám. NÁVOD K POŽITÍ - ZVEDÁNÍ ZVEDÁKU 1.Rukojeť pro uvolňování - provádí

Více

Mini naklápěcí zvedák TAL15001

Mini naklápěcí zvedák TAL15001 NÁVOD K POUŽITÍ Mini naklápěcí zvedák TAL15001 Pozorně přečtěte tento návod před použitím výtahu. Tento návod je nedílnou součástí položky a musí být vždy přiložen. E085002-081003 page 1 / 8 BEZPEČNOSTNÍ

Více

TRA1812,TRA1822,TRA1813,TRA1823

TRA1812,TRA1822,TRA1813,TRA1823 Pneumatický měch 2t/3t TRA1812,TRA1822,TRA1813,TRA1823 Váha vozidla musí být podepřena párem stoupků před započetím práce. Mohlo by dojít k překročení capacity měchu nebo ke ztrátě výkonu. Vždy používejte

Více

SK CZ XT (JD8801B)

SK CZ XT (JD8801B) SK CZ XT108801 (JD8801B) Slovakia Len pre štáty EÚ Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Podía európskej smernice 2002/96/EG o nakladani s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami

Více

Preklad pôvodného návodu na použitie

Preklad pôvodného návodu na použitie pákové kleště se stupnicí pákové kliešte so stupnicou Preklad pôvodného návodu na použitie Úvod A kleštěmi Na závit nástavce našroubujte nýtovací matici I. Technické údaje II. Rozsah dodávky B Nýtovací

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Technické parametry: Nosnost Výška zdvihu Maximální výška Minimální výška Váha brutto Váha netto Velikost balení 10 t 525 mm 685 mm 160 mm 158 kg 140 kg

Více

Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák. Model QD Serials

Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák. Model QD Serials Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák Model QD Serials VAROVÁNÍ - POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ 1. Pro použití pouze školeným personálem, který si přečetl a pochopil pokyny v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

HYDRAULICKÝ LIS 50 TUN TY50001

HYDRAULICKÝ LIS 50 TUN TY50001 HYDRAULICKÝ LIS 50 TUN TY50001 NÁVOD K POUŽITÍ & OBSLUZE Vyhrazeny male změny ve zobrazení modelu. ČTĚTE TYTO POKYNY POZORNĚ, DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ. POUŽÍVEJTE VÝROBEK SPRÁVNĚ A OPATRNĚ

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Excentrická bruska SO 152/5

Excentrická bruska SO 152/5 Návod na obsluhu a údržbu Excentrická bruska SO 152/5 Obj. č. N16000214 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY 42.02-40036 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. Původní návod k obsluze na pojízdný hydraulický zvedák 42.02-40036 (typ QK2T) TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK Návod k obsluze HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VAROVÁNÍ 1. Před použitím

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k obsluze. Hydraulický děrovač ALFRA AEP-1 s nožní pumpou čís. výrobku 02120

Návod k obsluze. Hydraulický děrovač ALFRA AEP-1 s nožní pumpou čís. výrobku 02120 Návod k obsluze Hydraulický děrovač ALFRA AEP- s nožní pumpou čís. výrobku 0220 PP/MM Provoz Před použitím pumpy. Zkontrolujte všechna těsnění systému, aby byla jistota, že jsou těsná a bez úniků. 2. Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero UPOZORNĚNÍ : VAROVÁNÍ : Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte jeho pokynů. Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případnou

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

GSH # 18016, 18017, 18018, 84115, 84117, 84118, 84120. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GSH # 18016, 18017, 18018, 84115, 84117, 84118, 84120. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GSH # 18016, 18017, 18018, 84115, 84117, 84118, 84120 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com POWAIR0800 2 4 3 1 Fig A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...3 5 SYMBOLY...3 6 MAZÁNÍ...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1

PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1 PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1 *** Model: A533152 *** Obr. 1 NÁVOD K OBSLUZE Platný od 1. ledna 2013 1. Prohlášení o shodě ES 2. Určení pneumatické sešívačky 3. Omezení použití 4. Technická data 5.

Více

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZOVACÍHO STOLU DE6900

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZOVACÍHO STOLU DE6900 500500-51 CZ DE6900 2 3 4 SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ FRÉZOVACÍHO STOLU DE6900 Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Návod k používání pro pěchovací kladiva PK 2, PK3, PK4

Návod k používání pro pěchovací kladiva PK 2, PK3, PK4 PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

504606-81 CZ D28111 D28113(K) D28130 D28132C D28134 D28135(K) D28139 D28141

504606-81 CZ D28111 D28113(K) D28130 D28132C D28134 D28135(K) D28139 D28141 504606-81 CZ D28111 D28113(K) D28130 D28132C D28134 D28135(K) D28139 D28141 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A)

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A) 509111-69 CZ DC010 2 3 RADIOPŘIJÍMAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

500500-44 CZ D215824. Přeloženo z původního návodu

500500-44 CZ D215824. Přeloženo z původního návodu 500500-44 CZ D215824 Přeloženo z původního návodu 2 3 VODNÍ PUMPA PRO DIA VRTÁNÍ D215824 Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Nízkozdvižný vidlicový vozík (paletovací) ručně vedený

Nízkozdvižný vidlicový vozík (paletovací) ručně vedený Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Nízkozdvižný vidlicový vozík (paletovací) ručně vedený Typová řada : NF-NL ( BH,AC) (nosnost 1000 3000kg) Výrobní číslo : Výrobek ověřen dne : Datum a razítko

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám!

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! 504606-17 CZ D21520 2 3 ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184 MX 00 0 0 0 0 0 fl. oz. 7 7 6 cups PowerMax pulse clean off pulse Type 8 Návod k obsluze Návod na používanie CZ SK Česky - 6, 0 Slovensky 7-9, 0-0 -8-/VIII-99 Internet: http://www.braun.com, http://www.oralb.com

Více

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

Návod k používání pro

Návod k používání pro PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

70/26 (CZ) Brouska uhlová vzduchová 125mm JAG-6638 JONNESWAY Parametry:

70/26 (CZ) Brouska uhlová vzduchová 125mm JAG-6638 JONNESWAY Parametry: 70/26 (CZ) Brouska uhlová vzduchová 125mm JAG-6638 JONNESWAY Parametry: Otáčky: 11000 ot./min Výkon: 0,7kW Pracovní tlak : 6.2 bar Spotřeba vzduchu : 112 l/min Vstup vzduch. hadice : 1/4" Velikost kotuče

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

GRH 350 # 18019. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GRH 350 # 18019. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GRH 350 # 18019 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com www.guede.com GÜDE ECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy

Více

Bezpečnostní pokyny...3. Zásady obsluhy navijáků...4. Údržba navijáků...7. Montáž hydraulického navijáku...7. Zapojení hydraulického navijáku...

Bezpečnostní pokyny...3. Zásady obsluhy navijáků...4. Údržba navijáků...7. Montáž hydraulického navijáku...7. Zapojení hydraulického navijáku... 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DŮLEŽITÉ Pro vaši vlastní bezpečnost postupujte podle následujících pokynů. Nesprávné použití navijáku může být velmi nebezpečné pro vás a další osoby, a může vést k vážnému poškození.

Více

D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 504606-81 CZ

D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 504606-81 CZ 504606-81 CZ D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

504606-39 CZ DW626 3 15 2 14 13 1 2 5 12 11 10 9 4 8 7 6 A 10 9 16 17 9 B C 15 14 13 12 19 11 20 18 D 6 20 4 7 E 5 20 21 4 7 22 23 F G 25 24 8 H J HORNÍ FRÉZKA Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí

Více

Návod k používání. pro sekací kladivo SEK 4-1CA. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

Návod k používání. pro sekací kladivo SEK 4-1CA. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Gratulujeme ke koupi produktu výrobce ELPUMPS KFT. Tak jako všechny produkty firmy ELPUMPS KFT. i tento výrobek byl zkonstruován s využitím nejnovějších

Více

PT70401 (T70401S) Hydraulická rozpěra 4t P19604/P (T71001S)Hydraulická rozpěra 10t

PT70401 (T70401S) Hydraulická rozpěra 4t P19604/P (T71001S)Hydraulická rozpěra 10t CZ PT70401 (T70401S) Hydraulická rozpěra 4t P19604/P (T71001S)Hydraulická rozpěra 10t 4t 10t SOUČÁSTÍ BALENÍ PT70401 JE: SOUČÁSTÍ BALENÍ P19604/P JE: 1. plastový box 2. prodloužení 495mm 3. prodloužení

Více

10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L

10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz 10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L Technické parametry: Pracovní

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz TYP AV Návod k obsluze Vysokofrekvenční vibrátory 42 V 200 Hz Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

D26500(K) D26501K 509111-71 CZ

D26500(K) D26501K 509111-71 CZ 509111-71 CZ D26500(K) D26501K 2 3 4 5 6 HOBLÍK Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z

Více

VYSAVAČ PRO MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

VYSAVAČ PRO MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ 504606-21 CZ D27900 2 VYSAVAČ PRO MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ Důležité pokyny Před uvedením přístroje do provozu si důkladně přečtěte informace uvedené v návodu k obsluze. V případě škod vzniklých při převozu

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 588888-91 CZ. Přeloženo z původního návodu. www.blackanddecker.eu PAD1200

Upozornění! Určeno pro kutily. 588888-91 CZ. Přeloženo z původního návodu. www.blackanddecker.eu PAD1200 Upozornění! Určeno pro kutily. 588888-91 CZ Přeloženo z původního návodu www.blackanddecker.eu PAD1200 2 ČESKY Použití výrobku Váš vysavač do auta Black & Decker Dustbuster je určen k nenáročnému suchému

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Návod k používání pro

Návod k používání pro PERMON s.r.o. Roztoky 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 111 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání pro

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10 Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10 je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 PŘEDMLUVA Hydraulický agregát byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy a na ochranu stroje pro běžné technologické využití. Přečtěte si pozorně tento Návod pro

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

504606-75 CZ. Přeloženo z původního návodu D51430 D51431

504606-75 CZ. Přeloženo z původního návodu D51430 D51431 504606-75 CZ Přeloženo z původního návodu D51430 D51431 4 xx xx xxx 2 1 6 3 5 7 A 2 9 8 11 6 11 10 B C 14 13 12 D 3 E 3 15 F 4 SPONKOVAČKA D51430, D51431 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Návod k obsluze a používání Obraceč píce OP 111

Návod k obsluze a používání Obraceč píce OP 111 Návod k obsluze a používání Obraceč píce OP 111 Verze 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnuti a volbu nákupu našeho stroje. Naší snahou bylo zkonstruovat a vyrobit kvalitní a výkonný stroj,

Více

30TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS

30TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS Příručka pro obsluhu a provozní pokyny 30TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS Model: TRD53003 Drobné změny, které jsou výsledkem změny modelu, nemusí být na obrázku zahrnuty. 1 SEZNAM DÍLŮ SEZNAM DÍLŮ DÍLENSKÉHO LISU (obrázek

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG)

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Samonasávací odstředivé čerpadlo JET800-40 Účel a použití výrobku: Čerpadlo je určeno pro zásobování užitkovou vodou chat, chalup, koupelen a zalévání zahrad

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více