Pramen Skalka je opraven. Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint. ročník II ŘÍJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pramen Skalka je opraven. Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint. ročník II ŘÍJEN 2012. www.jesenik."

Transkript

1 Pramen Skalka je opraven Pramen Skalka, který byl ve Smetanových sadech vybudován roku 1897 pod názvem Rumpel Quelle, získal díky nedávné rekonstrukci svoji původní podobu. Oprava zahrnovala mimo jiné rozebrání nestabilních kamenných bloků, úpravu a odvodnění terénu, bylo zhotoveno betonové lože pro nové osazení kamenů, samotný objekt pramene prošel procesem očištění od mikrovegetace, byly zhotoveny nové informační tabule. Součástí rekonstrukce pramene je také opětovné osazení pramene lví hlavou, která proběhne v brzké budoucnosti. Pokračování na str. 3 Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint Z důvodu provedení stavebních prací sanace zdiva v prostorách přízemí budovy Radnice v měsících listopadu a prosinci 2012 budou kancelář matriky a kontaktní místo CzechPoint dočasně přestěhovány do náhradních prostor v rámci Městského úřadu Jeseník, takto: Matrika budova městského úřadu (IPOS) na ul. K. Čapka v Jeseníku, odbor správní, 2. patro, blok A, kancelář č. 315, tel nebo CzechPoint budova městského úřadu na ul. Tovární v Jeseníku, přízemí, vlevo, kancelář č. 103, tel Z důvodu stěhování kanceláří budou tato pracoviště ve dnech a dočasně mimo provoz. Provoz bude plně obnoven dne již na nových přechodných pracovištích. Odbor správní děkuje občanům za pochopení. Ing. Veronika Klementová, vedoucí odboru správního ročník II ŘÍJEN 2012 Lež má krátké nohy (?) Miluji pamětnické filmy z černobílé éry českého filmu. Vyzařují pohodu, eleganci a laskavost. Snímek Roztomilý člověk s Oldřichem Novým v hlavní roli jsem nedávno shlédla již po několikáté a bylo to opět příjemné uvolnění. Zápletka spočívala v tom, že Oldřich Nový, resp. jeho postava, zasel ve svém okolí semínko nedůvěry ke svému spolužáku tak šikovně, že nikoho nenapadl původce kolujícího absurdního nesmyslu, ale lavinovité šíření zprávy chudákovi spolužákovi málem zničilo manželství hned ve svatební den. V tomto případě však důvodem vypuštění drbu nebyly zlé úmysly, ale postava představovaná Oldřichem Novým měla nutkavé sklony ke kanadským žertíkům. Jak to v pamětnických filmech většinou chodí, vše se vysvětlilo a za šťastným koncem filmu zazvonil zvonec. V životě mají lži šťastné konce málokdy. Lhaní je po závisti a lhostejnosti, o kterých jsem ve svých úvodnících již psala, další špatnou lidskou vlastností, ztrpčující život a deformující společenské vztahy. Typy lží jsou různé, od milosrdné nepravdy, která se dá pochopit a je někdy nezbytná, přes hloupé překrucování pravdy, vyslovené proto, aby jejich autor něco zakryl anebo něčemu unikl, až po mnohem nepříjemnější a nebezpečnější kalibry lží a pomluv. Těžká nedorozumění může způsobit patologické lhářství, kdy sám lhář ve snaze si vylepšit svou pověst nebo image, si ve své mysli upravuje skutečnosti tak, jak by si sám přál, aby byly. Tak se do všeho zaplete, že už sám neví, co je pravda a co lež a svým pohádkám sám věří. Zdánlivě je politováníhodným on sám, ale podobně jako Oldřich Nový ve své filmové postavě může svou úchylkou napáchat velké škody. Pokračování na str. 3

2 V Jeseníku platí nový tržní řád MěÚ Jeseník, odbor obecní živnostenský úřad informuje, že dnem nabylo účinnosti Nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení ruší tržní řád z roku Nový tržní řád si klade za cíl zejména zvýšit úroveň prodeje ve stáncích na Masarykově náměstí, omezit obtěžování občanů podomním a pochůzkovým prodejem a vrátit nabídku prodávaného zboží zpět do provozoven tak, aby nebyl narušován vzhled města. Na Masarykově nám. (dále jen náměstí) je sortiment prodávaného zboží nově omezen převážně na výrobky uměleckých řemesel. Není důvod k tomu, aby se na náměstí ze stánků, tak jako dosud, prodávalo zboží dostupné v běžné obchodní síti, navíc často nízké kvality a pochybného původu, které mohou spotřebitelé jen s obtížemi reklamovat. Ze stánků umístěných na náměstí je dále možno prodávat potraviny a nápoje, aby si občané města mohli zakoupit i výrobky Fantazie bez hranic soutěž pro veřejnost Líbí se Vám jesenický podzim a zima? To vše můžete zachytit malbou, koláží a jinou technikou na již třetí akci pro veřejnost pořádanou Komisí pro rodinu a sociální věci jako poradním orgánem Rady města Jeseník pod názvem Fantazie bez hranic zaměřené na podzimní a zimní tématiku. Výrobek doneste do sídla Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Jeseníku na Tovární ulici 234 (naproti Státnímu okresnímu archivu) každou středu do konce října od 10 do 16 hodin. Přihlásit a tvořit mohou jednotlivci, organizace, školy i školky. Výstavu soutěžních výrobků bude možné navštívit v listopadu a prosinci letošního roku ve foyer Jesenické nemocnice. Slavnostní vyhodnocení vítězů a předání ocenění proběhne za účasti starostky města Jeseníku Ing. Marie Fomiczewové na vernisáži dne od 10 hodin. Další informace získáte na telefonu nebo u Iva Malá, předsedkyně Komise pro rodinu a sociální věci (např. z místní produkce), které nejsou k dostání v supermarketech. Ze stánku je na náměstí rovněž povoleno provozovat občerstvení. Původní tržní řád zakazoval podomní prodej zboží, nově se na území města Jeseníku zakazuje také podomní prodej služeb a pochůzkový prodej, neboť nekalí obchodníci dnes dokáží ke svému obohacení využít jakýkoli produkt (zdravotní pojištění, elektrická energie, plyn, telefonní služby apod.). Cílem je chránit především starší občany, kteří bývají bohužel nejčastějšími oběťmi manipulativních technik některých nepoctivých podomních prodejců. Pod rouškou podomního prodeje je také páchána trestná činnost, kdy se pachatelé vydávají právě za podomní prodejce. Ustanovení 8 nového tržního řádu zakazuje nabízet a prodávat zboží formou jeho položení, zavěšení či jakéhokoliv jiného upevnění na vnější části budovy nebo jiné stavby. Vyzýváme tímto prodejce, aby tento zákaz začali neprodleně dodržovat a zboží nabízeli pouze uvnitř své provozovny (netýká se předsunutých prodejních míst). Rovněž vyzýváme podnikatele, kteří provozují restaurační zahrádku, která není Radou města schválená, aby tuto restaurační zahrádku neprodleně uzavřeli (schválené rest. Zahrádky viz příloha č. 3 k tržnímu řádu, kterou naleznete na Porušení tržního řádu bude postihováno sankcí. Na dodržování tržního řádu dohlíží Městská policie Jeseník, tel Jan Zavadil, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu Omezení vstupu do ZŠ Jeseník, Průchodní ul. Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků v areálu základní školy dojde v následujících dnech k přemístění parkoviště z centra areálu za budovu školních družin. Hlavní vstup do areálu Základní školy Jeseník z Průchodní ulice bude po dobu prací uzavřen. Přístup do školy i SVČ Duha bude možný z ulice Poštovní a od Vodní tvrze. Ing. Iva Peitlová, vedoucí oddělení školství Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná v 15 hod. v Kapli. 2

3 Podnikatelé z Jesenicka mají příležitost získat drobný příspěvek z ROP Střední Morava Rekonstruované pokoje, parkovací plochy, dětská hřiště či venkovní posezení si mohou nově pořídit drobní podnikatelé z Jesenicka. Regionální operační program Střední Morava pro ně vyčlenil celkem pět milionů korun. Drobný příspěvek pro podnikatele poskytující ubytovací služby je zjednodušená forma projektu, v níž jsou kladeny omezené požadavky na zpracování projektové žádosti a jejích příloh a dále jsou upraveny administrativní postupy pro zpracování, předložení, hodnocení a realizaci projektu. Důraz je kladen především na snížení administrativní náročnosti, popsal ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. O příspěvek Pramen Skalka je opraven Dokončení z titulní strany Rekonstrukci pramene, která dosáhla částky 60 tis. Kč, zajistily Technické služby Jeseník a.s. za finančního přispění Města Jeseníku a pana Herberta Reinelta z Kirchheimu unter Teck, který má jako jesenický rodák ke svému kraji vřelý vztah a je s ním stále v kontaktu. Důkazem je tomu také právě zrekonstruovaný pramen. Slavnostní otevření rekonstruovaného pramene proběhlo za přítomnosti pana Reinelta v úterý 25. září, kdy Jeseník opět navštívil se svými německými přáteli. PR mohou žádat poskytovatelé ubytování s kapacitou do třiceti lůžek na Jesenicku. Pilotně jsme vybrali právě tuto oblast, kde předpokládáme největší zastoupení drobných podnikatelů v oblasti ubytovacích služeb. Pokud se nám nastavený model osvědčí, rozšíříme jej i do ostatních území kraje, pokračoval ředitel Matulík. Konkrétně o příspěvek mohou požádat provozovatelé penzionů a jiných zařízení z Jeseníka, Lipové Lázní, Ostružné, Bělé p.p., České Vsi. Výše drobného příspěvku se bude pohybovat od padesáti tisíc do půl milionu korun na jeden projekt. Budeme podporovat hlavně zvýšení kvality ubytování a venkovní vybavenost, doplnil Matulík. Žádosti o drobný příspěvek lze na Úřad Regionální rady předkládat od 15. srpna do 15. listopadu Podmínky a stanovené postupy lze přímo konzultovat na Úřadu Regionální rady, nebo prostřednictvím koordinátorů Integrovaných plánů rozvoje území, kterými jsou na Jesenicku Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu. Koordinátoři mohou kromě poskytování konzultací žadatelům pomáhat i při samotném zpracování jejich žádostí, a to vše zcela zdarma. První vybraní příjemci drobných příspěvků z ROP Střední Morava budou známi na začátku roku KONTAKT: Renata Škrobálková - Tisková mluvčí / Pan Herbert Reinelt s ředitelem Technických služeb Jeseník a.s., starostkou a místostarostou města. Lež má krátké nohy (?) Dokončení z titulní strany Nejhorší jsou lži manipulativní, kterými vědomě a se zlým úmyslem chce lhář ublížit jiným anebo nasměrovat společenské mínění či budoucí události ke svým vlastním cílům, kterých čestnou cestou nedokáže dosáhnout. Tato forma lži je asi nejnebezpečnější a v historii lze nalézt i hodně smutné příklady díla válečných štváčů, kteří tyto metody manipulace praktikovali. Vážení spoluobčané, přeji nám všem, abychom si v životě, který i tak každému z nás připravuje těžké chvíle bolestí a starostí, navzájem co nejméně ubližovali zbytečným lhaním. Hodně štěstí přeje Ing. Marie Fomiczewová, starostka města 3

4 Doporučení držitelům řidičských oprávnění skupin C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E (pouze pro řidiče, kteří neřídí profesionálně a k řízení neužívají průkazu profesní způsobilosti řidiče) V návaznosti na tiskovou zprávu připravovanou Ministerstvem dopravy ČR doporučuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník držitelům výše uvedených skupin řidičských oprávnění, jejichž řidičské průkazy končí svou platnost ke dni , aby si své řidičské průkazy vyměnili do konce roku Doporučení se týká pouze řidičů (respektive držitelů výše uvedených skupin řidičských oprávnění), kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (případně samostatně výdělečná činnost) a k řízení vozidel uvedených skupin řidičských oprávnění tedy nepotřebují průkaz profesní způsobilosti řidiče. Novelou zákona číslo 361/2000 Sb., silniční zákon, účinnou ode dne , se zkracuje doba platnosti řidičských průkazů řidičů výše uvedených skupin řidičských oprávnění z 10 na 5 let, přičemž do vydané řidičské průkazy zůstávají v platnosti dle dosavadní právní úpravy. Držitelé zmíněných skupin řidičských oprávnění tak dřívější výměnou řidičského průkazu mohou ušetřit jednu respektive dvě (podání žádosti + vyzvednutí dokladu) návštěvy úřadu. Doporučení se netýká řidičů držitelů průkazů profesní způsobilosti řidiče, kteří tyto své průkazy aktivně využívají. Výměna řidičského průkazu do konce roku 2012 u těchto řidičů s ohledem na pětiletou platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče nemá význam. Městský úřad Jeseník upozorňuje, že se jedná pouze o doporučení. Doby platnosti jednotlivých dokladů se tímto doporučením nikterak nemění a zůstávají poplatné aktuálnímu právnímu stavu. Upozornění žadatelům o řidičská oprávnění, kteří již úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti a dosud nepožádali o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník upozorňuje všechny žadatele o řidičská oprávnění, kteří absolvovali výuku a výcvik v autoškole, úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění a dosud nepožádali místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností (jeho registr řidičů) o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, aby tak učinili bez zbytečného odkladu. Novela zákona číslo 361/2000 Sb., silniční zákon, účinná ode dne totiž nově omezuje platnost dokladu o odborné způsobilosti Akademie třetího věku pro seniory, pořádaná Penzionem pro seniory Jeseník, vás zve na další přednášku z cyklu Akademie s názvem Za stínem stromů Stromy jsou zvláštní rostliny během několika desítek let vyrostou z malého semínka v mohutného jedince přinášejícího mnohonásobný užitek. Jsou obdivuhodné v každém ročním období, zkrášlující a povznášející každé prostředí. Přijměte pozvání na povídání v jejich stínu, seznamte se s vlastnostmi stromů, složením a využitím jednotlivých dřevin. Přednášku Akademie třetího věku (záznam o úspěšné zkoušce, pořízený zkušebním komisařem v den jejího ukončení) pro účely podání žádosti o udělení řidičského oprávnění na dobu 6 měsíců. Bude-li tedy ode dne žadatelem podána místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností žádost o udělení řidičského oprávnění, která bude doložena záznamem o odborné způsobilosti (záznamem o úspěšném složení zkoušky) starším 6 měsíců, bude žádost o udělení řidičského oprávnění zamítnuta. Bc. Roman Chlapek, vedoucí oddělení dopravně správních agend ODaSH MěÚ Jeseník připravila a diapozitivy s obrázky bude promítat paní Mgr. Ludmila Dospivová, odborný pracovník a bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka. Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek v hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Bližší informace získáte na telefonu Informace na stránkách penzionu: Věra Vymětalová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník 4

5 Seznamte se s skartou Prostřednictvím tzv. skarty se nyní budou vyplácet všechny sociální dávky. skarty se vydávají všem příjemcům nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, tj.: dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, dávky v hmotné nouzi a podpora v nezaměstnanosti. Prostřednictvím skarty budou vypláceny pravidelné i jednorázové dávky kromě důchodů a nemocenské. K vyzvednutí skarty jsou klienti postupně písemně vyzýváni jednotlivými kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR dle trvalého pobytu klienta. Jde o domácí platební kartu Maestro s platností 4 roky. Poplatky za služby se řídí sazebníkem České spořitelny. Výplata dávek probíhá vždy prostřednictvím účtu vedeného k skartě. Příjemce dávky si následně zvolí pro něj nejvhodnější způsob čerpání dávky (výjimkou jsou dávky v hmotné nouzi). Čerpání dávky si držitel skarty určuje následujícími způsoby: 1) dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k skartě: platbou kartou v obchodech výběrem hotovosti z bankomatu výběrem hotovosti při platbě kartou v obchodech (tzv. Cash Back) 2) převodem na jiný účet v ČR Vydávají se 2 typy karet: základní speciální bude zároveň sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené Funkce skarty: Platební: kartou lze platit v obchodech označených logem Maestro, umožňuje výběr hotovosti z bankomatů Identifikační: slouží k identifikaci občana v systému úřadu práce, nahrazuje průkaz osoby zdravotně postižené Autentizační: v budoucnu umožní ověření držitele karty na dálku Výhody: pro dávky není třeba chodit na poštu nebo na úřad prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu nebo přímo platit v obchodech Použití karty: pouze do výše zůstatku na platebním účtu karty pro platby ve všech obchodech v ČR označených logem Maestro pro výběry hotovosti: z bankomatů, v obchodech, které poskytují službu cash back, pokud kartou zároveň zaplatíte nákup příkaz k úhradě - na úřadu práce nebo v bankomatu České spořitelny lze zadat jednorázový nebo trvalý příkaz a nechat si tak posílat peníze na účet v ČR dobíjení kreditu mobilního telefonu v bankomatech České spořitelny skartou není možné platit na internetu ani vybírat hotovost v pobočkách České spořitelny na účet ke kartě není možné posílat peníze z jiných účtů (slouží pouze pro příjem dávek a jejich čerpání) Ing. Jana Procházková, Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Jeseník 5

6 Projekt EUROKLÍČ v Olomouckém kraji Od letošního roku mohou držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a onkologičtí pacienti získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se tak aktivně do projektu Euroklíč v Olomouckém kraji Jde o mezinárodní projekt, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a díky finanční podpoře Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR se do něho mohou od letošního roku zapojit i osoby se zdravotním postižením z Olomouckého kraje, tedy i z Jeseníku. K čemu je EUROKLÍČ dobrý? Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, která jsou osazena jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, v rámci ČR je Eurozámky již osazeno přes 400 míst, např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod. Ve městě Jeseníku budou Eurozámky zatím osazeny ve 2 budovách a to konkrétně: u bezbariérové toalety v přízemí administrativní budovy na ulici Karla Čapka 10/1147 (IPOS) a u 2 bezbariérových toalet v Obchodním centru Alkron na Masarykově náměstí. Kde je možné EUROKLÍČ získat? na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, v budově na ulici K. Čapka ve 3. poschodí - kontaktní osoba: Věra Vymětalová, tel.: , na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a to: v Jeseníku, v budově na ulici K. Čapka ve 3. poschodí kontaktní osoba: Jana Častulíková, tel.: , v Javorníku, náměstí Svobody 134 kontaktní osoba: Bohumila Ptáčková, tel.: , ve Zlatých Horách, Nádražní 280 kontaktní osoba: Jana Andrášková, tel.: , K žádosti o EUROKLÍČ je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Ti, kteří nejsou držiteli průkazů, podepíší čestné prohlášení, že patří do některé z další cílové skupiny. Jana Křivánková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dávejte si pozor na falešné kominíky Společenstvo kominíků ČR jako dobrovolné profesní sdružení s více jak 20letou tradicí varuje před nastávající topnou sezónou před podnikavci, kteří obchází pravidla zákonného podnikání a předpisy o odborné způsobilosti osob provádět revize a kontroly spalinových cest, tedy komíny, kouřovody a spotřebiče paliv. Nejčastěji se jedná o tzv. nájezdové firmy, u kterých si majitel živnostenského listu na řemeslnou živnost Kominictví najímá několik osob bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí. Ti jménem kominické firmy objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům kominické služby. Provádějí je často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů. Velmi často Společenstvo odpovídá na dotazy občanů zneklidněných nekvalitně provedenými službami, bohužel ale až poté, co si vynuceně pustili do domu podobné řemeslníky. Ti často nevystavují předepsané zprávy o provedených úkonech, které jsou potom neplatné. Zákazník si musí, např. pro potřeby pojištění, objednat opakování kontroly kvalifikovaným odborníkem. Také při soudním projednávání smrtelných případů soudní znalci v oboru Kominictví konstatují v nejednom případě, že příčinou smrti při požárech a otravách plynem je nekvalitní provedení kontroly nebo revize spalinové cesty. Jak se tedy vyvarovat tomuto nebezpečí? V případě nabídky služby kontroly a čištění spalinových cest je možné odbornou způsobilost firmy ověřit v internetové diskuzi spotřebitelů, přímo na internetových stránkách Společenstva kominíků ČR nebo na tel , případně na stránkách Administrativního registru ekonomických subjektů PR 6

7 Informace pro občany voliče Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. Pokud žádný z kandidátů na senátora nezíská ve volebním obvodu nad 50 % hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb v termínu: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. Způsob hlasování Volič obdrží do své poštovní schránky 2 sady hlasovacích lístků. 1. sada bude obsahovat 18 hlasovacích lístků do Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) a 2. sada bude obsahovat 9 hlasovacích lístků do Senátu P ČR (senát). Pokud by volič volební lístky neobdržel předem, vydá mu je volební komise přímo ve volební místnosti. Po vstupu do volební místnosti se volič zaregistruje u volební komise, které prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem, anebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Ve volební místnosti volič dále obdrží 2 obálky jednu na volbu do ZOK (šedá obálka) a jednu na volbu do senátu (žlutá obálka). Volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. za plentu ) a tam vloží do každé obálky pouze jeden hlasovací lístek. Do obálky pro krajské volby vloží volič jediný hlasovací lístek s kandidátkou 1 politického subjektu s tím, že na tomto lístku může (a nemusí) zakroužkovat čísla u jmen kandidátů, kterým chce dát svůj prioritní hlas. Platné kroužky však může udělit nejvýše 4 kandidátům. Do obálky pro senátní volby vloží volič jediný hlasovací lístek se jménem kandidáta na senátora, kterému chce dát svůj hlas nic nekroužkuje. Obálky vloží do označených volebních schránek každou zvlášť krajskou obálku do označené urny pro krajské volby, senátní obálku do označené urny pro senátní volby. Ing. Petr Vyhlídal, vedoucí oddělení vnitřní správy Informace o možnosti vydání občanského průkazu ve dnech voleb Vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny v souvislosti s výkonem volebního práva občanů ve dnech října 2012 a října 2012 Pokud občan volič, který má veden trvalý pobyt na území správního obvodu města Jeseník, zjistí ve dnech voleb, že má neplatný občanský průkaz z důvodu uplynutí doby jeho platnosti nebo občanský průkaz ztratil, byl mu odcizen, je poškozený nebo zničený a nemá platný cestovní pas, může požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti na 1 měsíc ode dne vydání. Žádost je možné podat ve dnech voleb na Městském úřadu v Jeseníku (budova IPOS), správní odbor, 2. patro, blok A, kancelář č. 318, tel nebo : a od do hodin a od 8.00 do hodin K podání žádosti o občanský průkaz po uplynutí doby platnosti je nutné předložit 2 fotografie současné podoby občana a neplatný občanský průkaz. V souvislosti s výkonem volebního práva občanů je tato služba osvobozena od správního poplatku. K podání žádosti o občanský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničení je nutné předložit taktéž 2 fotografie současné podoby občana a současně v případě ztráty nebo odcizení také rodný list. Za tuto službu je hrazen správní poplatek ve výši 100,- Kč. Ing. Veronika Klementová, vedoucí odboru správního 7

8 Nabídka instalace bezpečnostních řetízků pro seniory nad šedesát let Žijete v Jeseníku a jste starší 60ti let, případně máte takového člověka ve své rodině či ve svém sousedství? Prosím, kontaktujte nás nebo předejte informace o této nabídce svým blízkým nebo sousedům. V případě zájmu o zajištění větší bezpečnosti instalací bezpečnostního řetízku na dveře se, prosím, ozvěte na telefonní číslo (městská policie) nebo na Ve spolupráci Komise pro rodinu a sociální věci, Komise prevence kriminality a Městské policie Jeseník se podařilo získat dotaci na V pátek 21. září se v areálu bývalých kasáren v Jeseníku konal již tradiční branný závod Táhneme za jeden provaz, který pořádají složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba a Městská policie Jeseník) ve spolupráci s územní skupinou Mezinárodní policejní asociace č Počasí bylo opravdu jako na objednávku. Tentokrát se v areálu sešli starší žáci základních škol od šesté po devátou třídu. Komu vadil ranní mrazík, ten se jistě zahřál na trati dlouhé cca 3 km se šesti stanovišti. Ze startu vždy vybíhaly tříčlenná smíšená družstva, která si musela poradit s úkoly jak fyzického, tak vědomostního ražení. Nejdůležitějším mottem byla však spolupráce a koordinace celé skupinky závodníků. Všichni ze sebe vydali to nejlepší co mohli, ale na stupních vítězů může být pouze jeden. V mladší kategorii, a to třída, nejlepší spolupráci předvedly děti ze ZŠ Česká Ves (2. a 3. místo obsadila družstva ze ZŠ Jeseník). Mezi staršími (8. 9. třída) vybojovalo prvenství družstvo ZŠ Lipová lázně, na pomyslný druhý stupínek vystoupili Táhneme za jeden provaz instalaci bezpečnostních řetízku pro seniory zdarma. Vzhledem k získání dotace může této výzvy využít celkem až 100 domácností. Tato výzva je zveřejněna opakovaně pro případné další zájemce. Aktuálně se přihlásilo přes 30 osob. Přihlašovat se tak lze stále. Předpokládaný termín realizace je v říjnu a listopadu letošního roku a všichni, již i nově přihlášení zájemci, budou včas informováni. Instalace bude probíhat pod dohledem městské policie. Bc. Renata Plevová, komise pro rodinu a sociální věci závodníci ze ZŠ Zlaté Hory a třetí místo obsadili žáci ze ZŠ Jeseník. Díky přispění města Jeseník všichni ocenění získali krásné a hodnotné ceny. Již příští rok v červnu se budeme těšit na další závodníky, tentokrát ty mladší od druhé po pátou třídu. por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí policie ČR, územní odbor jeseník Foto: Miroslav Táborský Městská policie Jeseník 8

9 9

10 Kamerový systém městské policie Městská policie informuje občany a návštěvníky města Jeseníku, že Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) bude v měsíci říjnu rozšířen o nový kamerový bod, a to na základní škole na ulici Boženy Němcové. Kamerový bod vybudovala Základní škola Jeseník s jediným cílem: zajistit preventivní ochranu dětí a majetku školy, zejména nově zhotovené školní zahrady a sportovního hřiště. MKDS tak bude nově sestávat z celkem 12 kamerových stanovišť, z nichž 9 bude vybaveno otáčivými kamerami a tři pevnými kamerami. Paralelně mimo hlavní kamerový systém je na operační pracoviště městské policie připojen obraz z několika dalších veřejných prostranství, zejména z areálu základní školy na ulici Průchodní (klášter) a ze střediska obchodu a služeb na Palackého ulici. Pro přehled seznam jednotlivých lokalit s dohledem kamerového systému: Masarykovo náměstí: Je monitorováno kamerami umístěnými na severní a východní straně centrálního jesenického náměstí. Palackého ulice: Kamera vizuálně obsáhne úsek ulice Palackého anebo část Zámeckého náměstí. Revoluční ulice: Kamera zachycuje křižovatku u hotelu Praděd, částečně náměstí Svobody, úsek Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je v zájmu bezpečnosti v silničním provozu oprávněna obecní, resp. městská policie provádět na území města a na místech určených Policií České republiky měření rychlosti vozidel. Ještě donedávna byla obecní policie povinna označit úsek s měřením rychlosti přenosnou dopravní značkou, ovšem s novelou výše uvedeného zákona s účinností od tato povinnost již odpadá. Měření rychlosti je prováděno přístrojem, který na základě zkoušek provedených Autorizovaným metrologickým střediskem splňuje veškeré metrologické a technické požadavky na silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu. Obsluhu měřiče rychlosti zajišťují strážníci, kteří jsou držiteli Městská policie Jeseník Měření rychlosti vozidel ulice Lipovská a ulici V Oblouku. Poštovní ulice: Kamera kromě ulice Poštovní zobrazí část ulice Sadová. Lipovská ulice: Je monitorována kamerami v blízkosti Knihovny V. Priessnitze a dále ve středním úseku ulice. Autobusové nádraží: Je monitorováno spolu s okolím kina Pohoda a částí ulice Nábřežní. Smetanovy sady: Ve spodní části parku jsou monitorována dětská hřiště. Dukelská ulice: Kamera zajišťuje monitoring pietního místa u Lípy Svobody. Fotbalový stadion. Kamera dohlíží na areál sportoviště fotbalového klubu. Základní škola Jeseník (B. Němcové): Kamera obsáhne areál zahrady a hřiště základní školy na ulici Boženy Němcové. V průběhu nejbližších týdnů až do konce listopadu 2012 operační pracoviště městské policie dozná změn, v rámci kterých dojde ke zřízení nového pracoviště operátora kamerového systému. Jde o dotační program ministerstva vnitra, do kterého město Jeseník vloží cca 24 tisíc Kč, což je nezbytná finanční spoluúčast města (v objemu cca 13 % celkových výdajů) z celkových 186 tisíc Kč. osvědčení o absolvování proškolení k používání silničních rychloměrů typu používaného Městskou policií Jeseník. K měření rychlosti vozidel Městskou policií Jeseník byly Policií ČR určeny úseky na následujících komunikacích: Místní část Bukovice: Rejvízská ulice (silnice II/453) Jeseník: Priessnitzova ulice (silnice III/45318) Jeseník: Lipovská ulice (silnice III/45319) Jeseník: frekventované místní komunikace na ulicích: Dukelská, Husova, Otakara Březiny. Městská policie sděluje veřejnosti a zejména řidičům motorových vozidel, že také v měsíci říjnu několikrát uskuteční měření rychlosti na pozemních komunikacích v lokalitách výše uvedených. Pavel Šuranský, velitel městské policie 10

11 Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Komise pro rodinu a sociální věci Dne proběhlo čtrnácté jednání Komise pro rodinu a sociální věci. Přítomni byli Alena Řehová, Ivana Malá a Jitka Kaňovská. Bc. Renata Plevová a František Mencner se z jednání komise omluvili. Komise byla seznámena se soutěží Společnost přátelská rodině, která má za cíl ocenit instituce a organizace, které vycházejí vstříc rodinám s dětmi. Dále byla komise informována o úspěšném projektu MC Krteček Jeseník, v rámci něhož by měly vzniknout nástroje pro podporu podnikání a pro sladění soukromého a pracovního života a také vytvořena miniškolka. Dalším bodem bylo zapojení města Jeseník do soutěže Obec přátelská rodině. Komise doporučila zapojení se do soutěže, přičemž jednou z podmínek přihlášení je zpracování plánu rozvoje podpory rodin. Na jednání zazněla informace o úspěšné dotaci na Centrum sociálních služeb, které by mělo obsahovat přístavbu a transformaci části stávajících lůžek budovy Penzionu pro seniory Jeseník na Beskydské ulici (celkem vznik 44 lůžek komplexní péče) a denní stacionář pro seniory. Komise byla také informována o konečné podobě programu Dnů seniorů 2012 a o realizaci projektu Seniorpasů a Euroklíčů. Dalšími body bylo pokračování soutěže pro veřejnost i pro organizace s názvem Fantazie bez hranic. Více informací najdete v samostatném článku. Dále komise projednala aktuální stav instalace bezpečnostních řetízků pro seniory, realizaci výstupů z dotazníku k městskému porodnému a připravovanou prezentaci poskytovatelů sociálních služeb. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Bytová komise Dne 6. září 2012 zasedala Bytová komise při Radě města. Na programu zasedání bylo projednání možnosti města Jeseníku vyhovět žádosti o výměnu městského bytu z důvodu zdravotního postižení jednoho ze členů domácnosti nájemce, projednání žádostí o přidělení bytu a žádosti o schválení podnájmu. Dále komise projednala prodlužování stávajících nájemních smluv na městské byty dle platných Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku, kdy z důvodu nárůstu dluhů na nájemném jsou některým nájemníkům prodlužovány smlouvy pouze na ½ roku. Další prodloužení nájemních smluv těmto dlužníkům bude probíhat v závislosti na tom, zda své dluhy v termínu uhradí, či nikoliv. Na závěr byly projednány došlé žádosti o zařazení do evidence žadatelů o byt a vyřazení žadatelů z této evidence. Bc. Kamila Pecinová, tajemník bytové komise Výchovně vzdělávací komise Výchovně vzdělávací komise dne jednala ve složení - Mgr. Hana Častulíková, Helena Schrommová, PedDr. Antonín Javůrek, Mgr. Roman Mrosek, Mgr. Soňa Fišerová a starostka města Ing. Marie Fomiczewová. O zahájení školního roku a počtech žáků ve školách informovala Ing. Iva Peitlová, v mateřských školách jsou ještě volná místa. Host Bc. Miroslav Táborský seznámil přítomné o probíhající spolupráci městské policie se školami (programy ve školách, zajišťování bezpečnosti na přechodech atd.). Komise se zabývala i materiálně technických vybavením ve školách a nutností větších oprav, které budou zahrnuty do rozpočtu města na rok Členové komise rovněž diskutovali k problematice odlivu žáků z 9. ročníků z regionu, což bude hlavním bodem příštích jednání. Ing. Iva Peitlová, tajemník komise Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Rada města zápisy z jednání komisí při RM. 11

12 Odbory a oddělení Městského úřadu Jeseník Tajemník úřadu (vedoucí úřadu) Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pracovník vztahů k veřejnosti (PR) Tovární 4/1287, tel.: Interní auditor K. Čapka 10/1147, tel.: Oddělení vnitřní správy Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení právní a personální Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Pohledávky Tovární 4/1287, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informatiky Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, tel.: , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: , Masarykovo nám. 1/167, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství (povolenky), Lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Informace: Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registr silničních vozidel a registr řidičů ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. Kompletní kontakty naleznete na Městský úřad Jeseník tel.: , fax: , JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: LENTILstudio Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

Úřad práce informuje :

Úřad práce informuje : Úřad práce informuje : Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - skarty skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek dávky pomoci v hmotné nouzi dávky pro osoby se zdravotním

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Tržní řád. Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014

Tržní řád. Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014 Město Moravská Třebová 1 Číslo nařízení: 1/2014 Výtisk č.: 1 Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014 Schválila: Rada města

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

skarta karta sociálních systémů

skarta karta sociálních systémů skarta karta sociálních systémů Konference ISSS 2012 Datum: Prezentuje: 2. 4. 2012 Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. 1 skarta je ojedinělým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který zásadně

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil Zápis č. 16/2014 Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16.června 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Tovární 1287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize

Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Komíny, kouřovody a spotřebiče paliv kontroly, čistění a revize Dnem 01.01.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 16.1.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více