Pramen Skalka je opraven. Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint. ročník II ŘÍJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pramen Skalka je opraven. Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint. ročník II ŘÍJEN 2012. www.jesenik."

Transkript

1 Pramen Skalka je opraven Pramen Skalka, který byl ve Smetanových sadech vybudován roku 1897 pod názvem Rumpel Quelle, získal díky nedávné rekonstrukci svoji původní podobu. Oprava zahrnovala mimo jiné rozebrání nestabilních kamenných bloků, úpravu a odvodnění terénu, bylo zhotoveno betonové lože pro nové osazení kamenů, samotný objekt pramene prošel procesem očištění od mikrovegetace, byly zhotoveny nové informační tabule. Součástí rekonstrukce pramene je také opětovné osazení pramene lví hlavou, která proběhne v brzké budoucnosti. Pokračování na str. 3 Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint Z důvodu provedení stavebních prací sanace zdiva v prostorách přízemí budovy Radnice v měsících listopadu a prosinci 2012 budou kancelář matriky a kontaktní místo CzechPoint dočasně přestěhovány do náhradních prostor v rámci Městského úřadu Jeseník, takto: Matrika budova městského úřadu (IPOS) na ul. K. Čapka v Jeseníku, odbor správní, 2. patro, blok A, kancelář č. 315, tel nebo CzechPoint budova městského úřadu na ul. Tovární v Jeseníku, přízemí, vlevo, kancelář č. 103, tel Z důvodu stěhování kanceláří budou tato pracoviště ve dnech a dočasně mimo provoz. Provoz bude plně obnoven dne již na nových přechodných pracovištích. Odbor správní děkuje občanům za pochopení. Ing. Veronika Klementová, vedoucí odboru správního ročník II ŘÍJEN 2012 Lež má krátké nohy (?) Miluji pamětnické filmy z černobílé éry českého filmu. Vyzařují pohodu, eleganci a laskavost. Snímek Roztomilý člověk s Oldřichem Novým v hlavní roli jsem nedávno shlédla již po několikáté a bylo to opět příjemné uvolnění. Zápletka spočívala v tom, že Oldřich Nový, resp. jeho postava, zasel ve svém okolí semínko nedůvěry ke svému spolužáku tak šikovně, že nikoho nenapadl původce kolujícího absurdního nesmyslu, ale lavinovité šíření zprávy chudákovi spolužákovi málem zničilo manželství hned ve svatební den. V tomto případě však důvodem vypuštění drbu nebyly zlé úmysly, ale postava představovaná Oldřichem Novým měla nutkavé sklony ke kanadským žertíkům. Jak to v pamětnických filmech většinou chodí, vše se vysvětlilo a za šťastným koncem filmu zazvonil zvonec. V životě mají lži šťastné konce málokdy. Lhaní je po závisti a lhostejnosti, o kterých jsem ve svých úvodnících již psala, další špatnou lidskou vlastností, ztrpčující život a deformující společenské vztahy. Typy lží jsou různé, od milosrdné nepravdy, která se dá pochopit a je někdy nezbytná, přes hloupé překrucování pravdy, vyslovené proto, aby jejich autor něco zakryl anebo něčemu unikl, až po mnohem nepříjemnější a nebezpečnější kalibry lží a pomluv. Těžká nedorozumění může způsobit patologické lhářství, kdy sám lhář ve snaze si vylepšit svou pověst nebo image, si ve své mysli upravuje skutečnosti tak, jak by si sám přál, aby byly. Tak se do všeho zaplete, že už sám neví, co je pravda a co lež a svým pohádkám sám věří. Zdánlivě je politováníhodným on sám, ale podobně jako Oldřich Nový ve své filmové postavě může svou úchylkou napáchat velké škody. Pokračování na str. 3

2 V Jeseníku platí nový tržní řád MěÚ Jeseník, odbor obecní živnostenský úřad informuje, že dnem nabylo účinnosti Nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení ruší tržní řád z roku Nový tržní řád si klade za cíl zejména zvýšit úroveň prodeje ve stáncích na Masarykově náměstí, omezit obtěžování občanů podomním a pochůzkovým prodejem a vrátit nabídku prodávaného zboží zpět do provozoven tak, aby nebyl narušován vzhled města. Na Masarykově nám. (dále jen náměstí) je sortiment prodávaného zboží nově omezen převážně na výrobky uměleckých řemesel. Není důvod k tomu, aby se na náměstí ze stánků, tak jako dosud, prodávalo zboží dostupné v běžné obchodní síti, navíc často nízké kvality a pochybného původu, které mohou spotřebitelé jen s obtížemi reklamovat. Ze stánků umístěných na náměstí je dále možno prodávat potraviny a nápoje, aby si občané města mohli zakoupit i výrobky Fantazie bez hranic soutěž pro veřejnost Líbí se Vám jesenický podzim a zima? To vše můžete zachytit malbou, koláží a jinou technikou na již třetí akci pro veřejnost pořádanou Komisí pro rodinu a sociální věci jako poradním orgánem Rady města Jeseník pod názvem Fantazie bez hranic zaměřené na podzimní a zimní tématiku. Výrobek doneste do sídla Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Jeseníku na Tovární ulici 234 (naproti Státnímu okresnímu archivu) každou středu do konce října od 10 do 16 hodin. Přihlásit a tvořit mohou jednotlivci, organizace, školy i školky. Výstavu soutěžních výrobků bude možné navštívit v listopadu a prosinci letošního roku ve foyer Jesenické nemocnice. Slavnostní vyhodnocení vítězů a předání ocenění proběhne za účasti starostky města Jeseníku Ing. Marie Fomiczewové na vernisáži dne od 10 hodin. Další informace získáte na telefonu nebo u Iva Malá, předsedkyně Komise pro rodinu a sociální věci (např. z místní produkce), které nejsou k dostání v supermarketech. Ze stánku je na náměstí rovněž povoleno provozovat občerstvení. Původní tržní řád zakazoval podomní prodej zboží, nově se na území města Jeseníku zakazuje také podomní prodej služeb a pochůzkový prodej, neboť nekalí obchodníci dnes dokáží ke svému obohacení využít jakýkoli produkt (zdravotní pojištění, elektrická energie, plyn, telefonní služby apod.). Cílem je chránit především starší občany, kteří bývají bohužel nejčastějšími oběťmi manipulativních technik některých nepoctivých podomních prodejců. Pod rouškou podomního prodeje je také páchána trestná činnost, kdy se pachatelé vydávají právě za podomní prodejce. Ustanovení 8 nového tržního řádu zakazuje nabízet a prodávat zboží formou jeho položení, zavěšení či jakéhokoliv jiného upevnění na vnější části budovy nebo jiné stavby. Vyzýváme tímto prodejce, aby tento zákaz začali neprodleně dodržovat a zboží nabízeli pouze uvnitř své provozovny (netýká se předsunutých prodejních míst). Rovněž vyzýváme podnikatele, kteří provozují restaurační zahrádku, která není Radou města schválená, aby tuto restaurační zahrádku neprodleně uzavřeli (schválené rest. Zahrádky viz příloha č. 3 k tržnímu řádu, kterou naleznete na Porušení tržního řádu bude postihováno sankcí. Na dodržování tržního řádu dohlíží Městská policie Jeseník, tel Jan Zavadil, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu Omezení vstupu do ZŠ Jeseník, Průchodní ul. Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků v areálu základní školy dojde v následujících dnech k přemístění parkoviště z centra areálu za budovu školních družin. Hlavní vstup do areálu Základní školy Jeseník z Průchodní ulice bude po dobu prací uzavřen. Přístup do školy i SVČ Duha bude možný z ulice Poštovní a od Vodní tvrze. Ing. Iva Peitlová, vedoucí oddělení školství Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná v 15 hod. v Kapli. 2

3 Podnikatelé z Jesenicka mají příležitost získat drobný příspěvek z ROP Střední Morava Rekonstruované pokoje, parkovací plochy, dětská hřiště či venkovní posezení si mohou nově pořídit drobní podnikatelé z Jesenicka. Regionální operační program Střední Morava pro ně vyčlenil celkem pět milionů korun. Drobný příspěvek pro podnikatele poskytující ubytovací služby je zjednodušená forma projektu, v níž jsou kladeny omezené požadavky na zpracování projektové žádosti a jejích příloh a dále jsou upraveny administrativní postupy pro zpracování, předložení, hodnocení a realizaci projektu. Důraz je kladen především na snížení administrativní náročnosti, popsal ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. O příspěvek Pramen Skalka je opraven Dokončení z titulní strany Rekonstrukci pramene, která dosáhla částky 60 tis. Kč, zajistily Technické služby Jeseník a.s. za finančního přispění Města Jeseníku a pana Herberta Reinelta z Kirchheimu unter Teck, který má jako jesenický rodák ke svému kraji vřelý vztah a je s ním stále v kontaktu. Důkazem je tomu také právě zrekonstruovaný pramen. Slavnostní otevření rekonstruovaného pramene proběhlo za přítomnosti pana Reinelta v úterý 25. září, kdy Jeseník opět navštívil se svými německými přáteli. PR mohou žádat poskytovatelé ubytování s kapacitou do třiceti lůžek na Jesenicku. Pilotně jsme vybrali právě tuto oblast, kde předpokládáme největší zastoupení drobných podnikatelů v oblasti ubytovacích služeb. Pokud se nám nastavený model osvědčí, rozšíříme jej i do ostatních území kraje, pokračoval ředitel Matulík. Konkrétně o příspěvek mohou požádat provozovatelé penzionů a jiných zařízení z Jeseníka, Lipové Lázní, Ostružné, Bělé p.p., České Vsi. Výše drobného příspěvku se bude pohybovat od padesáti tisíc do půl milionu korun na jeden projekt. Budeme podporovat hlavně zvýšení kvality ubytování a venkovní vybavenost, doplnil Matulík. Žádosti o drobný příspěvek lze na Úřad Regionální rady předkládat od 15. srpna do 15. listopadu Podmínky a stanovené postupy lze přímo konzultovat na Úřadu Regionální rady, nebo prostřednictvím koordinátorů Integrovaných plánů rozvoje území, kterými jsou na Jesenicku Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu. Koordinátoři mohou kromě poskytování konzultací žadatelům pomáhat i při samotném zpracování jejich žádostí, a to vše zcela zdarma. První vybraní příjemci drobných příspěvků z ROP Střední Morava budou známi na začátku roku KONTAKT: Renata Škrobálková - Tisková mluvčí / Pan Herbert Reinelt s ředitelem Technických služeb Jeseník a.s., starostkou a místostarostou města. Lež má krátké nohy (?) Dokončení z titulní strany Nejhorší jsou lži manipulativní, kterými vědomě a se zlým úmyslem chce lhář ublížit jiným anebo nasměrovat společenské mínění či budoucí události ke svým vlastním cílům, kterých čestnou cestou nedokáže dosáhnout. Tato forma lži je asi nejnebezpečnější a v historii lze nalézt i hodně smutné příklady díla válečných štváčů, kteří tyto metody manipulace praktikovali. Vážení spoluobčané, přeji nám všem, abychom si v životě, který i tak každému z nás připravuje těžké chvíle bolestí a starostí, navzájem co nejméně ubližovali zbytečným lhaním. Hodně štěstí přeje Ing. Marie Fomiczewová, starostka města 3

4 Doporučení držitelům řidičských oprávnění skupin C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E (pouze pro řidiče, kteří neřídí profesionálně a k řízení neužívají průkazu profesní způsobilosti řidiče) V návaznosti na tiskovou zprávu připravovanou Ministerstvem dopravy ČR doporučuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník držitelům výše uvedených skupin řidičských oprávnění, jejichž řidičské průkazy končí svou platnost ke dni , aby si své řidičské průkazy vyměnili do konce roku Doporučení se týká pouze řidičů (respektive držitelů výše uvedených skupin řidičských oprávnění), kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (případně samostatně výdělečná činnost) a k řízení vozidel uvedených skupin řidičských oprávnění tedy nepotřebují průkaz profesní způsobilosti řidiče. Novelou zákona číslo 361/2000 Sb., silniční zákon, účinnou ode dne , se zkracuje doba platnosti řidičských průkazů řidičů výše uvedených skupin řidičských oprávnění z 10 na 5 let, přičemž do vydané řidičské průkazy zůstávají v platnosti dle dosavadní právní úpravy. Držitelé zmíněných skupin řidičských oprávnění tak dřívější výměnou řidičského průkazu mohou ušetřit jednu respektive dvě (podání žádosti + vyzvednutí dokladu) návštěvy úřadu. Doporučení se netýká řidičů držitelů průkazů profesní způsobilosti řidiče, kteří tyto své průkazy aktivně využívají. Výměna řidičského průkazu do konce roku 2012 u těchto řidičů s ohledem na pětiletou platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče nemá význam. Městský úřad Jeseník upozorňuje, že se jedná pouze o doporučení. Doby platnosti jednotlivých dokladů se tímto doporučením nikterak nemění a zůstávají poplatné aktuálnímu právnímu stavu. Upozornění žadatelům o řidičská oprávnění, kteří již úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti a dosud nepožádali o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník upozorňuje všechny žadatele o řidičská oprávnění, kteří absolvovali výuku a výcvik v autoškole, úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění a dosud nepožádali místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností (jeho registr řidičů) o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, aby tak učinili bez zbytečného odkladu. Novela zákona číslo 361/2000 Sb., silniční zákon, účinná ode dne totiž nově omezuje platnost dokladu o odborné způsobilosti Akademie třetího věku pro seniory, pořádaná Penzionem pro seniory Jeseník, vás zve na další přednášku z cyklu Akademie s názvem Za stínem stromů Stromy jsou zvláštní rostliny během několika desítek let vyrostou z malého semínka v mohutného jedince přinášejícího mnohonásobný užitek. Jsou obdivuhodné v každém ročním období, zkrášlující a povznášející každé prostředí. Přijměte pozvání na povídání v jejich stínu, seznamte se s vlastnostmi stromů, složením a využitím jednotlivých dřevin. Přednášku Akademie třetího věku (záznam o úspěšné zkoušce, pořízený zkušebním komisařem v den jejího ukončení) pro účely podání žádosti o udělení řidičského oprávnění na dobu 6 měsíců. Bude-li tedy ode dne žadatelem podána místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností žádost o udělení řidičského oprávnění, která bude doložena záznamem o odborné způsobilosti (záznamem o úspěšném složení zkoušky) starším 6 měsíců, bude žádost o udělení řidičského oprávnění zamítnuta. Bc. Roman Chlapek, vedoucí oddělení dopravně správních agend ODaSH MěÚ Jeseník připravila a diapozitivy s obrázky bude promítat paní Mgr. Ludmila Dospivová, odborný pracovník a bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka. Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek v hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Bližší informace získáte na telefonu Informace na stránkách penzionu: Věra Vymětalová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník 4

5 Seznamte se s skartou Prostřednictvím tzv. skarty se nyní budou vyplácet všechny sociální dávky. skarty se vydávají všem příjemcům nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, tj.: dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, dávky v hmotné nouzi a podpora v nezaměstnanosti. Prostřednictvím skarty budou vypláceny pravidelné i jednorázové dávky kromě důchodů a nemocenské. K vyzvednutí skarty jsou klienti postupně písemně vyzýváni jednotlivými kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR dle trvalého pobytu klienta. Jde o domácí platební kartu Maestro s platností 4 roky. Poplatky za služby se řídí sazebníkem České spořitelny. Výplata dávek probíhá vždy prostřednictvím účtu vedeného k skartě. Příjemce dávky si následně zvolí pro něj nejvhodnější způsob čerpání dávky (výjimkou jsou dávky v hmotné nouzi). Čerpání dávky si držitel skarty určuje následujícími způsoby: 1) dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k skartě: platbou kartou v obchodech výběrem hotovosti z bankomatu výběrem hotovosti při platbě kartou v obchodech (tzv. Cash Back) 2) převodem na jiný účet v ČR Vydávají se 2 typy karet: základní speciální bude zároveň sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené Funkce skarty: Platební: kartou lze platit v obchodech označených logem Maestro, umožňuje výběr hotovosti z bankomatů Identifikační: slouží k identifikaci občana v systému úřadu práce, nahrazuje průkaz osoby zdravotně postižené Autentizační: v budoucnu umožní ověření držitele karty na dálku Výhody: pro dávky není třeba chodit na poštu nebo na úřad prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu nebo přímo platit v obchodech Použití karty: pouze do výše zůstatku na platebním účtu karty pro platby ve všech obchodech v ČR označených logem Maestro pro výběry hotovosti: z bankomatů, v obchodech, které poskytují službu cash back, pokud kartou zároveň zaplatíte nákup příkaz k úhradě - na úřadu práce nebo v bankomatu České spořitelny lze zadat jednorázový nebo trvalý příkaz a nechat si tak posílat peníze na účet v ČR dobíjení kreditu mobilního telefonu v bankomatech České spořitelny skartou není možné platit na internetu ani vybírat hotovost v pobočkách České spořitelny na účet ke kartě není možné posílat peníze z jiných účtů (slouží pouze pro příjem dávek a jejich čerpání) Ing. Jana Procházková, Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Jeseník 5

6 Projekt EUROKLÍČ v Olomouckém kraji Od letošního roku mohou držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a onkologičtí pacienti získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se tak aktivně do projektu Euroklíč v Olomouckém kraji Jde o mezinárodní projekt, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a díky finanční podpoře Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR se do něho mohou od letošního roku zapojit i osoby se zdravotním postižením z Olomouckého kraje, tedy i z Jeseníku. K čemu je EUROKLÍČ dobrý? Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, která jsou osazena jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, v rámci ČR je Eurozámky již osazeno přes 400 míst, např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod. Ve městě Jeseníku budou Eurozámky zatím osazeny ve 2 budovách a to konkrétně: u bezbariérové toalety v přízemí administrativní budovy na ulici Karla Čapka 10/1147 (IPOS) a u 2 bezbariérových toalet v Obchodním centru Alkron na Masarykově náměstí. Kde je možné EUROKLÍČ získat? na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, v budově na ulici K. Čapka ve 3. poschodí - kontaktní osoba: Věra Vymětalová, tel.: , na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a to: v Jeseníku, v budově na ulici K. Čapka ve 3. poschodí kontaktní osoba: Jana Častulíková, tel.: , v Javorníku, náměstí Svobody 134 kontaktní osoba: Bohumila Ptáčková, tel.: , ve Zlatých Horách, Nádražní 280 kontaktní osoba: Jana Andrášková, tel.: , K žádosti o EUROKLÍČ je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Ti, kteří nejsou držiteli průkazů, podepíší čestné prohlášení, že patří do některé z další cílové skupiny. Jana Křivánková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dávejte si pozor na falešné kominíky Společenstvo kominíků ČR jako dobrovolné profesní sdružení s více jak 20letou tradicí varuje před nastávající topnou sezónou před podnikavci, kteří obchází pravidla zákonného podnikání a předpisy o odborné způsobilosti osob provádět revize a kontroly spalinových cest, tedy komíny, kouřovody a spotřebiče paliv. Nejčastěji se jedná o tzv. nájezdové firmy, u kterých si majitel živnostenského listu na řemeslnou živnost Kominictví najímá několik osob bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí. Ti jménem kominické firmy objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům kominické služby. Provádějí je často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů. Velmi často Společenstvo odpovídá na dotazy občanů zneklidněných nekvalitně provedenými službami, bohužel ale až poté, co si vynuceně pustili do domu podobné řemeslníky. Ti často nevystavují předepsané zprávy o provedených úkonech, které jsou potom neplatné. Zákazník si musí, např. pro potřeby pojištění, objednat opakování kontroly kvalifikovaným odborníkem. Také při soudním projednávání smrtelných případů soudní znalci v oboru Kominictví konstatují v nejednom případě, že příčinou smrti při požárech a otravách plynem je nekvalitní provedení kontroly nebo revize spalinové cesty. Jak se tedy vyvarovat tomuto nebezpečí? V případě nabídky služby kontroly a čištění spalinových cest je možné odbornou způsobilost firmy ověřit v internetové diskuzi spotřebitelů, přímo na internetových stránkách Společenstva kominíků ČR nebo na tel , případně na stránkách Administrativního registru ekonomických subjektů PR 6

7 Informace pro občany voliče Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. Pokud žádný z kandidátů na senátora nezíská ve volebním obvodu nad 50 % hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb v termínu: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. Způsob hlasování Volič obdrží do své poštovní schránky 2 sady hlasovacích lístků. 1. sada bude obsahovat 18 hlasovacích lístků do Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) a 2. sada bude obsahovat 9 hlasovacích lístků do Senátu P ČR (senát). Pokud by volič volební lístky neobdržel předem, vydá mu je volební komise přímo ve volební místnosti. Po vstupu do volební místnosti se volič zaregistruje u volební komise, které prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem, anebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Ve volební místnosti volič dále obdrží 2 obálky jednu na volbu do ZOK (šedá obálka) a jednu na volbu do senátu (žlutá obálka). Volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. za plentu ) a tam vloží do každé obálky pouze jeden hlasovací lístek. Do obálky pro krajské volby vloží volič jediný hlasovací lístek s kandidátkou 1 politického subjektu s tím, že na tomto lístku může (a nemusí) zakroužkovat čísla u jmen kandidátů, kterým chce dát svůj prioritní hlas. Platné kroužky však může udělit nejvýše 4 kandidátům. Do obálky pro senátní volby vloží volič jediný hlasovací lístek se jménem kandidáta na senátora, kterému chce dát svůj hlas nic nekroužkuje. Obálky vloží do označených volebních schránek každou zvlášť krajskou obálku do označené urny pro krajské volby, senátní obálku do označené urny pro senátní volby. Ing. Petr Vyhlídal, vedoucí oddělení vnitřní správy Informace o možnosti vydání občanského průkazu ve dnech voleb Vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny v souvislosti s výkonem volebního práva občanů ve dnech října 2012 a října 2012 Pokud občan volič, který má veden trvalý pobyt na území správního obvodu města Jeseník, zjistí ve dnech voleb, že má neplatný občanský průkaz z důvodu uplynutí doby jeho platnosti nebo občanský průkaz ztratil, byl mu odcizen, je poškozený nebo zničený a nemá platný cestovní pas, může požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti na 1 měsíc ode dne vydání. Žádost je možné podat ve dnech voleb na Městském úřadu v Jeseníku (budova IPOS), správní odbor, 2. patro, blok A, kancelář č. 318, tel nebo : a od do hodin a od 8.00 do hodin K podání žádosti o občanský průkaz po uplynutí doby platnosti je nutné předložit 2 fotografie současné podoby občana a neplatný občanský průkaz. V souvislosti s výkonem volebního práva občanů je tato služba osvobozena od správního poplatku. K podání žádosti o občanský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničení je nutné předložit taktéž 2 fotografie současné podoby občana a současně v případě ztráty nebo odcizení také rodný list. Za tuto službu je hrazen správní poplatek ve výši 100,- Kč. Ing. Veronika Klementová, vedoucí odboru správního 7

8 Nabídka instalace bezpečnostních řetízků pro seniory nad šedesát let Žijete v Jeseníku a jste starší 60ti let, případně máte takového člověka ve své rodině či ve svém sousedství? Prosím, kontaktujte nás nebo předejte informace o této nabídce svým blízkým nebo sousedům. V případě zájmu o zajištění větší bezpečnosti instalací bezpečnostního řetízku na dveře se, prosím, ozvěte na telefonní číslo (městská policie) nebo na Ve spolupráci Komise pro rodinu a sociální věci, Komise prevence kriminality a Městské policie Jeseník se podařilo získat dotaci na V pátek 21. září se v areálu bývalých kasáren v Jeseníku konal již tradiční branný závod Táhneme za jeden provaz, který pořádají složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba a Městská policie Jeseník) ve spolupráci s územní skupinou Mezinárodní policejní asociace č Počasí bylo opravdu jako na objednávku. Tentokrát se v areálu sešli starší žáci základních škol od šesté po devátou třídu. Komu vadil ranní mrazík, ten se jistě zahřál na trati dlouhé cca 3 km se šesti stanovišti. Ze startu vždy vybíhaly tříčlenná smíšená družstva, která si musela poradit s úkoly jak fyzického, tak vědomostního ražení. Nejdůležitějším mottem byla však spolupráce a koordinace celé skupinky závodníků. Všichni ze sebe vydali to nejlepší co mohli, ale na stupních vítězů může být pouze jeden. V mladší kategorii, a to třída, nejlepší spolupráci předvedly děti ze ZŠ Česká Ves (2. a 3. místo obsadila družstva ze ZŠ Jeseník). Mezi staršími (8. 9. třída) vybojovalo prvenství družstvo ZŠ Lipová lázně, na pomyslný druhý stupínek vystoupili Táhneme za jeden provaz instalaci bezpečnostních řetízku pro seniory zdarma. Vzhledem k získání dotace může této výzvy využít celkem až 100 domácností. Tato výzva je zveřejněna opakovaně pro případné další zájemce. Aktuálně se přihlásilo přes 30 osob. Přihlašovat se tak lze stále. Předpokládaný termín realizace je v říjnu a listopadu letošního roku a všichni, již i nově přihlášení zájemci, budou včas informováni. Instalace bude probíhat pod dohledem městské policie. Bc. Renata Plevová, komise pro rodinu a sociální věci závodníci ze ZŠ Zlaté Hory a třetí místo obsadili žáci ze ZŠ Jeseník. Díky přispění města Jeseník všichni ocenění získali krásné a hodnotné ceny. Již příští rok v červnu se budeme těšit na další závodníky, tentokrát ty mladší od druhé po pátou třídu. por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí policie ČR, územní odbor jeseník Foto: Miroslav Táborský Městská policie Jeseník 8

9 9

10 Kamerový systém městské policie Městská policie informuje občany a návštěvníky města Jeseníku, že Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) bude v měsíci říjnu rozšířen o nový kamerový bod, a to na základní škole na ulici Boženy Němcové. Kamerový bod vybudovala Základní škola Jeseník s jediným cílem: zajistit preventivní ochranu dětí a majetku školy, zejména nově zhotovené školní zahrady a sportovního hřiště. MKDS tak bude nově sestávat z celkem 12 kamerových stanovišť, z nichž 9 bude vybaveno otáčivými kamerami a tři pevnými kamerami. Paralelně mimo hlavní kamerový systém je na operační pracoviště městské policie připojen obraz z několika dalších veřejných prostranství, zejména z areálu základní školy na ulici Průchodní (klášter) a ze střediska obchodu a služeb na Palackého ulici. Pro přehled seznam jednotlivých lokalit s dohledem kamerového systému: Masarykovo náměstí: Je monitorováno kamerami umístěnými na severní a východní straně centrálního jesenického náměstí. Palackého ulice: Kamera vizuálně obsáhne úsek ulice Palackého anebo část Zámeckého náměstí. Revoluční ulice: Kamera zachycuje křižovatku u hotelu Praděd, částečně náměstí Svobody, úsek Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je v zájmu bezpečnosti v silničním provozu oprávněna obecní, resp. městská policie provádět na území města a na místech určených Policií České republiky měření rychlosti vozidel. Ještě donedávna byla obecní policie povinna označit úsek s měřením rychlosti přenosnou dopravní značkou, ovšem s novelou výše uvedeného zákona s účinností od tato povinnost již odpadá. Měření rychlosti je prováděno přístrojem, který na základě zkoušek provedených Autorizovaným metrologickým střediskem splňuje veškeré metrologické a technické požadavky na silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu. Obsluhu měřiče rychlosti zajišťují strážníci, kteří jsou držiteli Městská policie Jeseník Měření rychlosti vozidel ulice Lipovská a ulici V Oblouku. Poštovní ulice: Kamera kromě ulice Poštovní zobrazí část ulice Sadová. Lipovská ulice: Je monitorována kamerami v blízkosti Knihovny V. Priessnitze a dále ve středním úseku ulice. Autobusové nádraží: Je monitorováno spolu s okolím kina Pohoda a částí ulice Nábřežní. Smetanovy sady: Ve spodní části parku jsou monitorována dětská hřiště. Dukelská ulice: Kamera zajišťuje monitoring pietního místa u Lípy Svobody. Fotbalový stadion. Kamera dohlíží na areál sportoviště fotbalového klubu. Základní škola Jeseník (B. Němcové): Kamera obsáhne areál zahrady a hřiště základní školy na ulici Boženy Němcové. V průběhu nejbližších týdnů až do konce listopadu 2012 operační pracoviště městské policie dozná změn, v rámci kterých dojde ke zřízení nového pracoviště operátora kamerového systému. Jde o dotační program ministerstva vnitra, do kterého město Jeseník vloží cca 24 tisíc Kč, což je nezbytná finanční spoluúčast města (v objemu cca 13 % celkových výdajů) z celkových 186 tisíc Kč. osvědčení o absolvování proškolení k používání silničních rychloměrů typu používaného Městskou policií Jeseník. K měření rychlosti vozidel Městskou policií Jeseník byly Policií ČR určeny úseky na následujících komunikacích: Místní část Bukovice: Rejvízská ulice (silnice II/453) Jeseník: Priessnitzova ulice (silnice III/45318) Jeseník: Lipovská ulice (silnice III/45319) Jeseník: frekventované místní komunikace na ulicích: Dukelská, Husova, Otakara Březiny. Městská policie sděluje veřejnosti a zejména řidičům motorových vozidel, že také v měsíci říjnu několikrát uskuteční měření rychlosti na pozemních komunikacích v lokalitách výše uvedených. Pavel Šuranský, velitel městské policie 10

11 Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Komise pro rodinu a sociální věci Dne proběhlo čtrnácté jednání Komise pro rodinu a sociální věci. Přítomni byli Alena Řehová, Ivana Malá a Jitka Kaňovská. Bc. Renata Plevová a František Mencner se z jednání komise omluvili. Komise byla seznámena se soutěží Společnost přátelská rodině, která má za cíl ocenit instituce a organizace, které vycházejí vstříc rodinám s dětmi. Dále byla komise informována o úspěšném projektu MC Krteček Jeseník, v rámci něhož by měly vzniknout nástroje pro podporu podnikání a pro sladění soukromého a pracovního života a také vytvořena miniškolka. Dalším bodem bylo zapojení města Jeseník do soutěže Obec přátelská rodině. Komise doporučila zapojení se do soutěže, přičemž jednou z podmínek přihlášení je zpracování plánu rozvoje podpory rodin. Na jednání zazněla informace o úspěšné dotaci na Centrum sociálních služeb, které by mělo obsahovat přístavbu a transformaci části stávajících lůžek budovy Penzionu pro seniory Jeseník na Beskydské ulici (celkem vznik 44 lůžek komplexní péče) a denní stacionář pro seniory. Komise byla také informována o konečné podobě programu Dnů seniorů 2012 a o realizaci projektu Seniorpasů a Euroklíčů. Dalšími body bylo pokračování soutěže pro veřejnost i pro organizace s názvem Fantazie bez hranic. Více informací najdete v samostatném článku. Dále komise projednala aktuální stav instalace bezpečnostních řetízků pro seniory, realizaci výstupů z dotazníku k městskému porodnému a připravovanou prezentaci poskytovatelů sociálních služeb. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Bytová komise Dne 6. září 2012 zasedala Bytová komise při Radě města. Na programu zasedání bylo projednání možnosti města Jeseníku vyhovět žádosti o výměnu městského bytu z důvodu zdravotního postižení jednoho ze členů domácnosti nájemce, projednání žádostí o přidělení bytu a žádosti o schválení podnájmu. Dále komise projednala prodlužování stávajících nájemních smluv na městské byty dle platných Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku, kdy z důvodu nárůstu dluhů na nájemném jsou některým nájemníkům prodlužovány smlouvy pouze na ½ roku. Další prodloužení nájemních smluv těmto dlužníkům bude probíhat v závislosti na tom, zda své dluhy v termínu uhradí, či nikoliv. Na závěr byly projednány došlé žádosti o zařazení do evidence žadatelů o byt a vyřazení žadatelů z této evidence. Bc. Kamila Pecinová, tajemník bytové komise Výchovně vzdělávací komise Výchovně vzdělávací komise dne jednala ve složení - Mgr. Hana Častulíková, Helena Schrommová, PedDr. Antonín Javůrek, Mgr. Roman Mrosek, Mgr. Soňa Fišerová a starostka města Ing. Marie Fomiczewová. O zahájení školního roku a počtech žáků ve školách informovala Ing. Iva Peitlová, v mateřských školách jsou ještě volná místa. Host Bc. Miroslav Táborský seznámil přítomné o probíhající spolupráci městské policie se školami (programy ve školách, zajišťování bezpečnosti na přechodech atd.). Komise se zabývala i materiálně technických vybavením ve školách a nutností větších oprav, které budou zahrnuty do rozpočtu města na rok Členové komise rovněž diskutovali k problematice odlivu žáků z 9. ročníků z regionu, což bude hlavním bodem příštích jednání. Ing. Iva Peitlová, tajemník komise Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Rada města zápisy z jednání komisí při RM. 11

12 Odbory a oddělení Městského úřadu Jeseník Tajemník úřadu (vedoucí úřadu) Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pracovník vztahů k veřejnosti (PR) Tovární 4/1287, tel.: Interní auditor K. Čapka 10/1147, tel.: Oddělení vnitřní správy Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení právní a personální Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Pohledávky Tovární 4/1287, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informatiky Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, tel.: , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: , Masarykovo nám. 1/167, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství (povolenky), Lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Informace: Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registr silničních vozidel a registr řidičů ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. Kompletní kontakty naleznete na Městský úřad Jeseník tel.: , fax: , JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: LENTILstudio Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Úřad práce informuje :

Úřad práce informuje : Úřad práce informuje : Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - skarty skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek dávky pomoci v hmotné nouzi dávky pro osoby se zdravotním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

MĚSTO JESENÍK. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

MĚSTO JESENÍK. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb MĚSTO JESENÍK Úplné znění nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává t r ž n í ř á d, jak vyplývá ze změny provedené nařízením města Jeseníku č. 1/2014 Rada města Jeseníku se na svém zasedání

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 194/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 183 ze dne 27.03.2013 Schválení pravidel mobilní telefonie Městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy Obec Lubník Lubník č.p. 94, 563 01 IČ: 00279196 Email : obec@lubnik.cz www.lubnik.cz Tel:465381026 NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Lubník na svém zasedání dne.2015 usnesením

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014,

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014, Město Náchod Nařízení města č. 4/2014, kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Náchoda

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

skarta karta sociálních systémů

skarta karta sociálních systémů skarta karta sociálních systémů Konference ISSS 2012 Datum: Prezentuje: 2. 4. 2012 Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. 1 skarta je ojedinělým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který zásadně

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo Nařízení Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013 TRŽNíŘÁo 1 Rada města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 21. srpna 2013 usnesením č. R/20112013 rozhodla vydat na základě 18, odst. (1) a (3) zákona č.

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

3. Termín a místo plnění realizace veřejné zakázky, prohlídka místa plnění

3. Termín a místo plnění realizace veřejné zakázky, prohlídka místa plnění VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Oráčov poštovní přihrádka 3, 270 32 Oráčov Tel.: 313 593 111, Fax: 313 594 245, ISDS: zgxd4z3 VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/010/001/2015-26/LOG/515 VYŘIZUJE:

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více