Pramen Skalka je opraven. Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint. ročník II ŘÍJEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pramen Skalka je opraven. Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint. ročník II ŘÍJEN 2012. www.jesenik."

Transkript

1 Pramen Skalka je opraven Pramen Skalka, který byl ve Smetanových sadech vybudován roku 1897 pod názvem Rumpel Quelle, získal díky nedávné rekonstrukci svoji původní podobu. Oprava zahrnovala mimo jiné rozebrání nestabilních kamenných bloků, úpravu a odvodnění terénu, bylo zhotoveno betonové lože pro nové osazení kamenů, samotný objekt pramene prošel procesem očištění od mikrovegetace, byly zhotoveny nové informační tabule. Součástí rekonstrukce pramene je také opětovné osazení pramene lví hlavou, která proběhne v brzké budoucnosti. Pokračování na str. 3 Dočasné přestěhování kanceláře matriky a kontaktního místa CzechPoint Z důvodu provedení stavebních prací sanace zdiva v prostorách přízemí budovy Radnice v měsících listopadu a prosinci 2012 budou kancelář matriky a kontaktní místo CzechPoint dočasně přestěhovány do náhradních prostor v rámci Městského úřadu Jeseník, takto: Matrika budova městského úřadu (IPOS) na ul. K. Čapka v Jeseníku, odbor správní, 2. patro, blok A, kancelář č. 315, tel nebo CzechPoint budova městského úřadu na ul. Tovární v Jeseníku, přízemí, vlevo, kancelář č. 103, tel Z důvodu stěhování kanceláří budou tato pracoviště ve dnech a dočasně mimo provoz. Provoz bude plně obnoven dne již na nových přechodných pracovištích. Odbor správní děkuje občanům za pochopení. Ing. Veronika Klementová, vedoucí odboru správního ročník II ŘÍJEN 2012 Lež má krátké nohy (?) Miluji pamětnické filmy z černobílé éry českého filmu. Vyzařují pohodu, eleganci a laskavost. Snímek Roztomilý člověk s Oldřichem Novým v hlavní roli jsem nedávno shlédla již po několikáté a bylo to opět příjemné uvolnění. Zápletka spočívala v tom, že Oldřich Nový, resp. jeho postava, zasel ve svém okolí semínko nedůvěry ke svému spolužáku tak šikovně, že nikoho nenapadl původce kolujícího absurdního nesmyslu, ale lavinovité šíření zprávy chudákovi spolužákovi málem zničilo manželství hned ve svatební den. V tomto případě však důvodem vypuštění drbu nebyly zlé úmysly, ale postava představovaná Oldřichem Novým měla nutkavé sklony ke kanadským žertíkům. Jak to v pamětnických filmech většinou chodí, vše se vysvětlilo a za šťastným koncem filmu zazvonil zvonec. V životě mají lži šťastné konce málokdy. Lhaní je po závisti a lhostejnosti, o kterých jsem ve svých úvodnících již psala, další špatnou lidskou vlastností, ztrpčující život a deformující společenské vztahy. Typy lží jsou různé, od milosrdné nepravdy, která se dá pochopit a je někdy nezbytná, přes hloupé překrucování pravdy, vyslovené proto, aby jejich autor něco zakryl anebo něčemu unikl, až po mnohem nepříjemnější a nebezpečnější kalibry lží a pomluv. Těžká nedorozumění může způsobit patologické lhářství, kdy sám lhář ve snaze si vylepšit svou pověst nebo image, si ve své mysli upravuje skutečnosti tak, jak by si sám přál, aby byly. Tak se do všeho zaplete, že už sám neví, co je pravda a co lež a svým pohádkám sám věří. Zdánlivě je politováníhodným on sám, ale podobně jako Oldřich Nový ve své filmové postavě může svou úchylkou napáchat velké škody. Pokračování na str. 3

2 V Jeseníku platí nový tržní řád MěÚ Jeseník, odbor obecní živnostenský úřad informuje, že dnem nabylo účinnosti Nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení ruší tržní řád z roku Nový tržní řád si klade za cíl zejména zvýšit úroveň prodeje ve stáncích na Masarykově náměstí, omezit obtěžování občanů podomním a pochůzkovým prodejem a vrátit nabídku prodávaného zboží zpět do provozoven tak, aby nebyl narušován vzhled města. Na Masarykově nám. (dále jen náměstí) je sortiment prodávaného zboží nově omezen převážně na výrobky uměleckých řemesel. Není důvod k tomu, aby se na náměstí ze stánků, tak jako dosud, prodávalo zboží dostupné v běžné obchodní síti, navíc často nízké kvality a pochybného původu, které mohou spotřebitelé jen s obtížemi reklamovat. Ze stánků umístěných na náměstí je dále možno prodávat potraviny a nápoje, aby si občané města mohli zakoupit i výrobky Fantazie bez hranic soutěž pro veřejnost Líbí se Vám jesenický podzim a zima? To vše můžete zachytit malbou, koláží a jinou technikou na již třetí akci pro veřejnost pořádanou Komisí pro rodinu a sociální věci jako poradním orgánem Rady města Jeseník pod názvem Fantazie bez hranic zaměřené na podzimní a zimní tématiku. Výrobek doneste do sídla Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Jeseníku na Tovární ulici 234 (naproti Státnímu okresnímu archivu) každou středu do konce října od 10 do 16 hodin. Přihlásit a tvořit mohou jednotlivci, organizace, školy i školky. Výstavu soutěžních výrobků bude možné navštívit v listopadu a prosinci letošního roku ve foyer Jesenické nemocnice. Slavnostní vyhodnocení vítězů a předání ocenění proběhne za účasti starostky města Jeseníku Ing. Marie Fomiczewové na vernisáži dne od 10 hodin. Další informace získáte na telefonu nebo u Iva Malá, předsedkyně Komise pro rodinu a sociální věci (např. z místní produkce), které nejsou k dostání v supermarketech. Ze stánku je na náměstí rovněž povoleno provozovat občerstvení. Původní tržní řád zakazoval podomní prodej zboží, nově se na území města Jeseníku zakazuje také podomní prodej služeb a pochůzkový prodej, neboť nekalí obchodníci dnes dokáží ke svému obohacení využít jakýkoli produkt (zdravotní pojištění, elektrická energie, plyn, telefonní služby apod.). Cílem je chránit především starší občany, kteří bývají bohužel nejčastějšími oběťmi manipulativních technik některých nepoctivých podomních prodejců. Pod rouškou podomního prodeje je také páchána trestná činnost, kdy se pachatelé vydávají právě za podomní prodejce. Ustanovení 8 nového tržního řádu zakazuje nabízet a prodávat zboží formou jeho položení, zavěšení či jakéhokoliv jiného upevnění na vnější části budovy nebo jiné stavby. Vyzýváme tímto prodejce, aby tento zákaz začali neprodleně dodržovat a zboží nabízeli pouze uvnitř své provozovny (netýká se předsunutých prodejních míst). Rovněž vyzýváme podnikatele, kteří provozují restaurační zahrádku, která není Radou města schválená, aby tuto restaurační zahrádku neprodleně uzavřeli (schválené rest. Zahrádky viz příloha č. 3 k tržnímu řádu, kterou naleznete na Porušení tržního řádu bude postihováno sankcí. Na dodržování tržního řádu dohlíží Městská policie Jeseník, tel Jan Zavadil, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu Omezení vstupu do ZŠ Jeseník, Průchodní ul. Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků v areálu základní školy dojde v následujících dnech k přemístění parkoviště z centra areálu za budovu školních družin. Hlavní vstup do areálu Základní školy Jeseník z Průchodní ulice bude po dobu prací uzavřen. Přístup do školy i SVČ Duha bude možný z ulice Poštovní a od Vodní tvrze. Ing. Iva Peitlová, vedoucí oddělení školství Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná v 15 hod. v Kapli. 2

3 Podnikatelé z Jesenicka mají příležitost získat drobný příspěvek z ROP Střední Morava Rekonstruované pokoje, parkovací plochy, dětská hřiště či venkovní posezení si mohou nově pořídit drobní podnikatelé z Jesenicka. Regionální operační program Střední Morava pro ně vyčlenil celkem pět milionů korun. Drobný příspěvek pro podnikatele poskytující ubytovací služby je zjednodušená forma projektu, v níž jsou kladeny omezené požadavky na zpracování projektové žádosti a jejích příloh a dále jsou upraveny administrativní postupy pro zpracování, předložení, hodnocení a realizaci projektu. Důraz je kladen především na snížení administrativní náročnosti, popsal ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. O příspěvek Pramen Skalka je opraven Dokončení z titulní strany Rekonstrukci pramene, která dosáhla částky 60 tis. Kč, zajistily Technické služby Jeseník a.s. za finančního přispění Města Jeseníku a pana Herberta Reinelta z Kirchheimu unter Teck, který má jako jesenický rodák ke svému kraji vřelý vztah a je s ním stále v kontaktu. Důkazem je tomu také právě zrekonstruovaný pramen. Slavnostní otevření rekonstruovaného pramene proběhlo za přítomnosti pana Reinelta v úterý 25. září, kdy Jeseník opět navštívil se svými německými přáteli. PR mohou žádat poskytovatelé ubytování s kapacitou do třiceti lůžek na Jesenicku. Pilotně jsme vybrali právě tuto oblast, kde předpokládáme největší zastoupení drobných podnikatelů v oblasti ubytovacích služeb. Pokud se nám nastavený model osvědčí, rozšíříme jej i do ostatních území kraje, pokračoval ředitel Matulík. Konkrétně o příspěvek mohou požádat provozovatelé penzionů a jiných zařízení z Jeseníka, Lipové Lázní, Ostružné, Bělé p.p., České Vsi. Výše drobného příspěvku se bude pohybovat od padesáti tisíc do půl milionu korun na jeden projekt. Budeme podporovat hlavně zvýšení kvality ubytování a venkovní vybavenost, doplnil Matulík. Žádosti o drobný příspěvek lze na Úřad Regionální rady předkládat od 15. srpna do 15. listopadu Podmínky a stanovené postupy lze přímo konzultovat na Úřadu Regionální rady, nebo prostřednictvím koordinátorů Integrovaných plánů rozvoje území, kterými jsou na Jesenicku Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu. Koordinátoři mohou kromě poskytování konzultací žadatelům pomáhat i při samotném zpracování jejich žádostí, a to vše zcela zdarma. První vybraní příjemci drobných příspěvků z ROP Střední Morava budou známi na začátku roku KONTAKT: Renata Škrobálková - Tisková mluvčí / Pan Herbert Reinelt s ředitelem Technických služeb Jeseník a.s., starostkou a místostarostou města. Lež má krátké nohy (?) Dokončení z titulní strany Nejhorší jsou lži manipulativní, kterými vědomě a se zlým úmyslem chce lhář ublížit jiným anebo nasměrovat společenské mínění či budoucí události ke svým vlastním cílům, kterých čestnou cestou nedokáže dosáhnout. Tato forma lži je asi nejnebezpečnější a v historii lze nalézt i hodně smutné příklady díla válečných štváčů, kteří tyto metody manipulace praktikovali. Vážení spoluobčané, přeji nám všem, abychom si v životě, který i tak každému z nás připravuje těžké chvíle bolestí a starostí, navzájem co nejméně ubližovali zbytečným lhaním. Hodně štěstí přeje Ing. Marie Fomiczewová, starostka města 3

4 Doporučení držitelům řidičských oprávnění skupin C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E (pouze pro řidiče, kteří neřídí profesionálně a k řízení neužívají průkazu profesní způsobilosti řidiče) V návaznosti na tiskovou zprávu připravovanou Ministerstvem dopravy ČR doporučuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník držitelům výše uvedených skupin řidičských oprávnění, jejichž řidičské průkazy končí svou platnost ke dni , aby si své řidičské průkazy vyměnili do konce roku Doporučení se týká pouze řidičů (respektive držitelů výše uvedených skupin řidičských oprávnění), kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (případně samostatně výdělečná činnost) a k řízení vozidel uvedených skupin řidičských oprávnění tedy nepotřebují průkaz profesní způsobilosti řidiče. Novelou zákona číslo 361/2000 Sb., silniční zákon, účinnou ode dne , se zkracuje doba platnosti řidičských průkazů řidičů výše uvedených skupin řidičských oprávnění z 10 na 5 let, přičemž do vydané řidičské průkazy zůstávají v platnosti dle dosavadní právní úpravy. Držitelé zmíněných skupin řidičských oprávnění tak dřívější výměnou řidičského průkazu mohou ušetřit jednu respektive dvě (podání žádosti + vyzvednutí dokladu) návštěvy úřadu. Doporučení se netýká řidičů držitelů průkazů profesní způsobilosti řidiče, kteří tyto své průkazy aktivně využívají. Výměna řidičského průkazu do konce roku 2012 u těchto řidičů s ohledem na pětiletou platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče nemá význam. Městský úřad Jeseník upozorňuje, že se jedná pouze o doporučení. Doby platnosti jednotlivých dokladů se tímto doporučením nikterak nemění a zůstávají poplatné aktuálnímu právnímu stavu. Upozornění žadatelům o řidičská oprávnění, kteří již úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti a dosud nepožádali o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník upozorňuje všechny žadatele o řidičská oprávnění, kteří absolvovali výuku a výcvik v autoškole, úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění a dosud nepožádali místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností (jeho registr řidičů) o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, aby tak učinili bez zbytečného odkladu. Novela zákona číslo 361/2000 Sb., silniční zákon, účinná ode dne totiž nově omezuje platnost dokladu o odborné způsobilosti Akademie třetího věku pro seniory, pořádaná Penzionem pro seniory Jeseník, vás zve na další přednášku z cyklu Akademie s názvem Za stínem stromů Stromy jsou zvláštní rostliny během několika desítek let vyrostou z malého semínka v mohutného jedince přinášejícího mnohonásobný užitek. Jsou obdivuhodné v každém ročním období, zkrášlující a povznášející každé prostředí. Přijměte pozvání na povídání v jejich stínu, seznamte se s vlastnostmi stromů, složením a využitím jednotlivých dřevin. Přednášku Akademie třetího věku (záznam o úspěšné zkoušce, pořízený zkušebním komisařem v den jejího ukončení) pro účely podání žádosti o udělení řidičského oprávnění na dobu 6 měsíců. Bude-li tedy ode dne žadatelem podána místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností žádost o udělení řidičského oprávnění, která bude doložena záznamem o odborné způsobilosti (záznamem o úspěšném složení zkoušky) starším 6 měsíců, bude žádost o udělení řidičského oprávnění zamítnuta. Bc. Roman Chlapek, vedoucí oddělení dopravně správních agend ODaSH MěÚ Jeseník připravila a diapozitivy s obrázky bude promítat paní Mgr. Ludmila Dospivová, odborný pracovník a bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka. Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek v hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Bližší informace získáte na telefonu Informace na stránkách penzionu: Věra Vymětalová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník 4

5 Seznamte se s skartou Prostřednictvím tzv. skarty se nyní budou vyplácet všechny sociální dávky. skarty se vydávají všem příjemcům nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, tj.: dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, dávky v hmotné nouzi a podpora v nezaměstnanosti. Prostřednictvím skarty budou vypláceny pravidelné i jednorázové dávky kromě důchodů a nemocenské. K vyzvednutí skarty jsou klienti postupně písemně vyzýváni jednotlivými kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR dle trvalého pobytu klienta. Jde o domácí platební kartu Maestro s platností 4 roky. Poplatky za služby se řídí sazebníkem České spořitelny. Výplata dávek probíhá vždy prostřednictvím účtu vedeného k skartě. Příjemce dávky si následně zvolí pro něj nejvhodnější způsob čerpání dávky (výjimkou jsou dávky v hmotné nouzi). Čerpání dávky si držitel skarty určuje následujícími způsoby: 1) dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k skartě: platbou kartou v obchodech výběrem hotovosti z bankomatu výběrem hotovosti při platbě kartou v obchodech (tzv. Cash Back) 2) převodem na jiný účet v ČR Vydávají se 2 typy karet: základní speciální bude zároveň sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené Funkce skarty: Platební: kartou lze platit v obchodech označených logem Maestro, umožňuje výběr hotovosti z bankomatů Identifikační: slouží k identifikaci občana v systému úřadu práce, nahrazuje průkaz osoby zdravotně postižené Autentizační: v budoucnu umožní ověření držitele karty na dálku Výhody: pro dávky není třeba chodit na poštu nebo na úřad prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu nebo přímo platit v obchodech Použití karty: pouze do výše zůstatku na platebním účtu karty pro platby ve všech obchodech v ČR označených logem Maestro pro výběry hotovosti: z bankomatů, v obchodech, které poskytují službu cash back, pokud kartou zároveň zaplatíte nákup příkaz k úhradě - na úřadu práce nebo v bankomatu České spořitelny lze zadat jednorázový nebo trvalý příkaz a nechat si tak posílat peníze na účet v ČR dobíjení kreditu mobilního telefonu v bankomatech České spořitelny skartou není možné platit na internetu ani vybírat hotovost v pobočkách České spořitelny na účet ke kartě není možné posílat peníze z jiných účtů (slouží pouze pro příjem dávek a jejich čerpání) Ing. Jana Procházková, Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Jeseník 5

6 Projekt EUROKLÍČ v Olomouckém kraji Od letošního roku mohou držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a onkologičtí pacienti získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se tak aktivně do projektu Euroklíč v Olomouckém kraji Jde o mezinárodní projekt, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a díky finanční podpoře Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR se do něho mohou od letošního roku zapojit i osoby se zdravotním postižením z Olomouckého kraje, tedy i z Jeseníku. K čemu je EUROKLÍČ dobrý? Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, která jsou osazena jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, v rámci ČR je Eurozámky již osazeno přes 400 míst, např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod. Ve městě Jeseníku budou Eurozámky zatím osazeny ve 2 budovách a to konkrétně: u bezbariérové toalety v přízemí administrativní budovy na ulici Karla Čapka 10/1147 (IPOS) a u 2 bezbariérových toalet v Obchodním centru Alkron na Masarykově náměstí. Kde je možné EUROKLÍČ získat? na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, v budově na ulici K. Čapka ve 3. poschodí - kontaktní osoba: Věra Vymětalová, tel.: , na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a to: v Jeseníku, v budově na ulici K. Čapka ve 3. poschodí kontaktní osoba: Jana Častulíková, tel.: , v Javorníku, náměstí Svobody 134 kontaktní osoba: Bohumila Ptáčková, tel.: , ve Zlatých Horách, Nádražní 280 kontaktní osoba: Jana Andrášková, tel.: , K žádosti o EUROKLÍČ je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Ti, kteří nejsou držiteli průkazů, podepíší čestné prohlášení, že patří do některé z další cílové skupiny. Jana Křivánková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dávejte si pozor na falešné kominíky Společenstvo kominíků ČR jako dobrovolné profesní sdružení s více jak 20letou tradicí varuje před nastávající topnou sezónou před podnikavci, kteří obchází pravidla zákonného podnikání a předpisy o odborné způsobilosti osob provádět revize a kontroly spalinových cest, tedy komíny, kouřovody a spotřebiče paliv. Nejčastěji se jedná o tzv. nájezdové firmy, u kterých si majitel živnostenského listu na řemeslnou živnost Kominictví najímá několik osob bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí. Ti jménem kominické firmy objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům kominické služby. Provádějí je často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů. Velmi často Společenstvo odpovídá na dotazy občanů zneklidněných nekvalitně provedenými službami, bohužel ale až poté, co si vynuceně pustili do domu podobné řemeslníky. Ti často nevystavují předepsané zprávy o provedených úkonech, které jsou potom neplatné. Zákazník si musí, např. pro potřeby pojištění, objednat opakování kontroly kvalifikovaným odborníkem. Také při soudním projednávání smrtelných případů soudní znalci v oboru Kominictví konstatují v nejednom případě, že příčinou smrti při požárech a otravách plynem je nekvalitní provedení kontroly nebo revize spalinové cesty. Jak se tedy vyvarovat tomuto nebezpečí? V případě nabídky služby kontroly a čištění spalinových cest je možné odbornou způsobilost firmy ověřit v internetové diskuzi spotřebitelů, přímo na internetových stránkách Společenstva kominíků ČR nebo na tel , případně na stránkách Administrativního registru ekonomických subjektů PR 6

7 Informace pro občany voliče Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. Pokud žádný z kandidátů na senátora nezíská ve volebním obvodu nad 50 % hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb v termínu: 1. den hlasování dne v době od hod. do hod. 2. den hlasování dne v době od 8.00 hod. do hod. Způsob hlasování Volič obdrží do své poštovní schránky 2 sady hlasovacích lístků. 1. sada bude obsahovat 18 hlasovacích lístků do Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) a 2. sada bude obsahovat 9 hlasovacích lístků do Senátu P ČR (senát). Pokud by volič volební lístky neobdržel předem, vydá mu je volební komise přímo ve volební místnosti. Po vstupu do volební místnosti se volič zaregistruje u volební komise, které prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem, anebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Ve volební místnosti volič dále obdrží 2 obálky jednu na volbu do ZOK (šedá obálka) a jednu na volbu do senátu (žlutá obálka). Volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. za plentu ) a tam vloží do každé obálky pouze jeden hlasovací lístek. Do obálky pro krajské volby vloží volič jediný hlasovací lístek s kandidátkou 1 politického subjektu s tím, že na tomto lístku může (a nemusí) zakroužkovat čísla u jmen kandidátů, kterým chce dát svůj prioritní hlas. Platné kroužky však může udělit nejvýše 4 kandidátům. Do obálky pro senátní volby vloží volič jediný hlasovací lístek se jménem kandidáta na senátora, kterému chce dát svůj hlas nic nekroužkuje. Obálky vloží do označených volebních schránek každou zvlášť krajskou obálku do označené urny pro krajské volby, senátní obálku do označené urny pro senátní volby. Ing. Petr Vyhlídal, vedoucí oddělení vnitřní správy Informace o možnosti vydání občanského průkazu ve dnech voleb Vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny v souvislosti s výkonem volebního práva občanů ve dnech října 2012 a října 2012 Pokud občan volič, který má veden trvalý pobyt na území správního obvodu města Jeseník, zjistí ve dnech voleb, že má neplatný občanský průkaz z důvodu uplynutí doby jeho platnosti nebo občanský průkaz ztratil, byl mu odcizen, je poškozený nebo zničený a nemá platný cestovní pas, může požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti na 1 měsíc ode dne vydání. Žádost je možné podat ve dnech voleb na Městském úřadu v Jeseníku (budova IPOS), správní odbor, 2. patro, blok A, kancelář č. 318, tel nebo : a od do hodin a od 8.00 do hodin K podání žádosti o občanský průkaz po uplynutí doby platnosti je nutné předložit 2 fotografie současné podoby občana a neplatný občanský průkaz. V souvislosti s výkonem volebního práva občanů je tato služba osvobozena od správního poplatku. K podání žádosti o občanský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničení je nutné předložit taktéž 2 fotografie současné podoby občana a současně v případě ztráty nebo odcizení také rodný list. Za tuto službu je hrazen správní poplatek ve výši 100,- Kč. Ing. Veronika Klementová, vedoucí odboru správního 7

8 Nabídka instalace bezpečnostních řetízků pro seniory nad šedesát let Žijete v Jeseníku a jste starší 60ti let, případně máte takového člověka ve své rodině či ve svém sousedství? Prosím, kontaktujte nás nebo předejte informace o této nabídce svým blízkým nebo sousedům. V případě zájmu o zajištění větší bezpečnosti instalací bezpečnostního řetízku na dveře se, prosím, ozvěte na telefonní číslo (městská policie) nebo na Ve spolupráci Komise pro rodinu a sociální věci, Komise prevence kriminality a Městské policie Jeseník se podařilo získat dotaci na V pátek 21. září se v areálu bývalých kasáren v Jeseníku konal již tradiční branný závod Táhneme za jeden provaz, který pořádají složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba a Městská policie Jeseník) ve spolupráci s územní skupinou Mezinárodní policejní asociace č Počasí bylo opravdu jako na objednávku. Tentokrát se v areálu sešli starší žáci základních škol od šesté po devátou třídu. Komu vadil ranní mrazík, ten se jistě zahřál na trati dlouhé cca 3 km se šesti stanovišti. Ze startu vždy vybíhaly tříčlenná smíšená družstva, která si musela poradit s úkoly jak fyzického, tak vědomostního ražení. Nejdůležitějším mottem byla však spolupráce a koordinace celé skupinky závodníků. Všichni ze sebe vydali to nejlepší co mohli, ale na stupních vítězů může být pouze jeden. V mladší kategorii, a to třída, nejlepší spolupráci předvedly děti ze ZŠ Česká Ves (2. a 3. místo obsadila družstva ze ZŠ Jeseník). Mezi staršími (8. 9. třída) vybojovalo prvenství družstvo ZŠ Lipová lázně, na pomyslný druhý stupínek vystoupili Táhneme za jeden provaz instalaci bezpečnostních řetízku pro seniory zdarma. Vzhledem k získání dotace může této výzvy využít celkem až 100 domácností. Tato výzva je zveřejněna opakovaně pro případné další zájemce. Aktuálně se přihlásilo přes 30 osob. Přihlašovat se tak lze stále. Předpokládaný termín realizace je v říjnu a listopadu letošního roku a všichni, již i nově přihlášení zájemci, budou včas informováni. Instalace bude probíhat pod dohledem městské policie. Bc. Renata Plevová, komise pro rodinu a sociální věci závodníci ze ZŠ Zlaté Hory a třetí místo obsadili žáci ze ZŠ Jeseník. Díky přispění města Jeseník všichni ocenění získali krásné a hodnotné ceny. Již příští rok v červnu se budeme těšit na další závodníky, tentokrát ty mladší od druhé po pátou třídu. por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí policie ČR, územní odbor jeseník Foto: Miroslav Táborský Městská policie Jeseník 8

9 9

10 Kamerový systém městské policie Městská policie informuje občany a návštěvníky města Jeseníku, že Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) bude v měsíci říjnu rozšířen o nový kamerový bod, a to na základní škole na ulici Boženy Němcové. Kamerový bod vybudovala Základní škola Jeseník s jediným cílem: zajistit preventivní ochranu dětí a majetku školy, zejména nově zhotovené školní zahrady a sportovního hřiště. MKDS tak bude nově sestávat z celkem 12 kamerových stanovišť, z nichž 9 bude vybaveno otáčivými kamerami a tři pevnými kamerami. Paralelně mimo hlavní kamerový systém je na operační pracoviště městské policie připojen obraz z několika dalších veřejných prostranství, zejména z areálu základní školy na ulici Průchodní (klášter) a ze střediska obchodu a služeb na Palackého ulici. Pro přehled seznam jednotlivých lokalit s dohledem kamerového systému: Masarykovo náměstí: Je monitorováno kamerami umístěnými na severní a východní straně centrálního jesenického náměstí. Palackého ulice: Kamera vizuálně obsáhne úsek ulice Palackého anebo část Zámeckého náměstí. Revoluční ulice: Kamera zachycuje křižovatku u hotelu Praděd, částečně náměstí Svobody, úsek Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je v zájmu bezpečnosti v silničním provozu oprávněna obecní, resp. městská policie provádět na území města a na místech určených Policií České republiky měření rychlosti vozidel. Ještě donedávna byla obecní policie povinna označit úsek s měřením rychlosti přenosnou dopravní značkou, ovšem s novelou výše uvedeného zákona s účinností od tato povinnost již odpadá. Měření rychlosti je prováděno přístrojem, který na základě zkoušek provedených Autorizovaným metrologickým střediskem splňuje veškeré metrologické a technické požadavky na silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu. Obsluhu měřiče rychlosti zajišťují strážníci, kteří jsou držiteli Městská policie Jeseník Měření rychlosti vozidel ulice Lipovská a ulici V Oblouku. Poštovní ulice: Kamera kromě ulice Poštovní zobrazí část ulice Sadová. Lipovská ulice: Je monitorována kamerami v blízkosti Knihovny V. Priessnitze a dále ve středním úseku ulice. Autobusové nádraží: Je monitorováno spolu s okolím kina Pohoda a částí ulice Nábřežní. Smetanovy sady: Ve spodní části parku jsou monitorována dětská hřiště. Dukelská ulice: Kamera zajišťuje monitoring pietního místa u Lípy Svobody. Fotbalový stadion. Kamera dohlíží na areál sportoviště fotbalového klubu. Základní škola Jeseník (B. Němcové): Kamera obsáhne areál zahrady a hřiště základní školy na ulici Boženy Němcové. V průběhu nejbližších týdnů až do konce listopadu 2012 operační pracoviště městské policie dozná změn, v rámci kterých dojde ke zřízení nového pracoviště operátora kamerového systému. Jde o dotační program ministerstva vnitra, do kterého město Jeseník vloží cca 24 tisíc Kč, což je nezbytná finanční spoluúčast města (v objemu cca 13 % celkových výdajů) z celkových 186 tisíc Kč. osvědčení o absolvování proškolení k používání silničních rychloměrů typu používaného Městskou policií Jeseník. K měření rychlosti vozidel Městskou policií Jeseník byly Policií ČR určeny úseky na následujících komunikacích: Místní část Bukovice: Rejvízská ulice (silnice II/453) Jeseník: Priessnitzova ulice (silnice III/45318) Jeseník: Lipovská ulice (silnice III/45319) Jeseník: frekventované místní komunikace na ulicích: Dukelská, Husova, Otakara Březiny. Městská policie sděluje veřejnosti a zejména řidičům motorových vozidel, že také v měsíci říjnu několikrát uskuteční měření rychlosti na pozemních komunikacích v lokalitách výše uvedených. Pavel Šuranský, velitel městské policie 10

11 Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Komise pro rodinu a sociální věci Dne proběhlo čtrnácté jednání Komise pro rodinu a sociální věci. Přítomni byli Alena Řehová, Ivana Malá a Jitka Kaňovská. Bc. Renata Plevová a František Mencner se z jednání komise omluvili. Komise byla seznámena se soutěží Společnost přátelská rodině, která má za cíl ocenit instituce a organizace, které vycházejí vstříc rodinám s dětmi. Dále byla komise informována o úspěšném projektu MC Krteček Jeseník, v rámci něhož by měly vzniknout nástroje pro podporu podnikání a pro sladění soukromého a pracovního života a také vytvořena miniškolka. Dalším bodem bylo zapojení města Jeseník do soutěže Obec přátelská rodině. Komise doporučila zapojení se do soutěže, přičemž jednou z podmínek přihlášení je zpracování plánu rozvoje podpory rodin. Na jednání zazněla informace o úspěšné dotaci na Centrum sociálních služeb, které by mělo obsahovat přístavbu a transformaci části stávajících lůžek budovy Penzionu pro seniory Jeseník na Beskydské ulici (celkem vznik 44 lůžek komplexní péče) a denní stacionář pro seniory. Komise byla také informována o konečné podobě programu Dnů seniorů 2012 a o realizaci projektu Seniorpasů a Euroklíčů. Dalšími body bylo pokračování soutěže pro veřejnost i pro organizace s názvem Fantazie bez hranic. Více informací najdete v samostatném článku. Dále komise projednala aktuální stav instalace bezpečnostních řetízků pro seniory, realizaci výstupů z dotazníku k městskému porodnému a připravovanou prezentaci poskytovatelů sociálních služeb. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci Bytová komise Dne 6. září 2012 zasedala Bytová komise při Radě města. Na programu zasedání bylo projednání možnosti města Jeseníku vyhovět žádosti o výměnu městského bytu z důvodu zdravotního postižení jednoho ze členů domácnosti nájemce, projednání žádostí o přidělení bytu a žádosti o schválení podnájmu. Dále komise projednala prodlužování stávajících nájemních smluv na městské byty dle platných Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku, kdy z důvodu nárůstu dluhů na nájemném jsou některým nájemníkům prodlužovány smlouvy pouze na ½ roku. Další prodloužení nájemních smluv těmto dlužníkům bude probíhat v závislosti na tom, zda své dluhy v termínu uhradí, či nikoliv. Na závěr byly projednány došlé žádosti o zařazení do evidence žadatelů o byt a vyřazení žadatelů z této evidence. Bc. Kamila Pecinová, tajemník bytové komise Výchovně vzdělávací komise Výchovně vzdělávací komise dne jednala ve složení - Mgr. Hana Častulíková, Helena Schrommová, PedDr. Antonín Javůrek, Mgr. Roman Mrosek, Mgr. Soňa Fišerová a starostka města Ing. Marie Fomiczewová. O zahájení školního roku a počtech žáků ve školách informovala Ing. Iva Peitlová, v mateřských školách jsou ještě volná místa. Host Bc. Miroslav Táborský seznámil přítomné o probíhající spolupráci městské policie se školami (programy ve školách, zajišťování bezpečnosti na přechodech atd.). Komise se zabývala i materiálně technických vybavením ve školách a nutností větších oprav, které budou zahrnuty do rozpočtu města na rok Členové komise rovněž diskutovali k problematice odlivu žáků z 9. ročníků z regionu, což bude hlavním bodem příštích jednání. Ing. Iva Peitlová, tajemník komise Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Rada města zápisy z jednání komisí při RM. 11

12 Odbory a oddělení Městského úřadu Jeseník Tajemník úřadu (vedoucí úřadu) Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pracovník vztahů k veřejnosti (PR) Tovární 4/1287, tel.: Interní auditor K. Čapka 10/1147, tel.: Oddělení vnitřní správy Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení právní a personální Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Pohledávky Tovární 4/1287, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informatiky Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, tel.: , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: , Masarykovo nám. 1/167, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství (povolenky), Lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Informace: Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registr silničních vozidel a registr řidičů ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. Kompletní kontakty naleznete na Městský úřad Jeseník tel.: , fax: , JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: LENTILstudio Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

Jeseník opět boduje, děkujeme!

Jeseník opět boduje, děkujeme! Jeseník opět boduje, děkujeme! Na každého z vás, jesenických občanů, připadá přes 61 kilogramů vytříděného papíru, skla, plastu a nápojových kartónů. Díky tomu Jeseník získal prvenství mezi městy v sedmém

Více

ročník IV ČERVEN 2014

ročník IV ČERVEN 2014 Vstoupili jsme do další lázeňské sezony Slavnosti zahájení lázeňské sezony 2014 se v Jeseníku uskutečnily 16. až 18. května na jesenickém náměstí a v Priessnitzových léčebných lázních. Jak probíhaly? Mnozí

Více

ročník V LEDEN 2015 www.jesenik.org

ročník V LEDEN 2015 www.jesenik.org Revitalizace budovy IPOS Stavební práce na Realizaci energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník realizované s přispěním Operačního programu životní prostředí zahrnují celkové

Více

ročník I BŘEZEN 2011 www.mujes.cz

ročník I BŘEZEN 2011 www.mujes.cz Rozpočet města na rok 2011 Rozpočet města bývá schvalován na prosincovém zasedání zastupitelstva. Pro rok 2011 se to nepodařilo, protože bylo ve hře příliš mnoho neznámých, nebyla dořešena otázka prodeje

Více

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org Kurýr nyského hradu doběhl do Jeseníku Zdá se vám to nemožné, aby do Jeseníku doběhl kurýr nyského hradu s oficiálním dopisem pro představitele jesenické radnice? Opak je ale skutečností. Poslední prázdninový

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 4 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Privatizace bytů více na str. 4 občanské sdružení Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou

Více

ročník IV LEDEN 2014 www.jesenik.org

ročník IV LEDEN 2014 www.jesenik.org Lázeňská kolonáda se stala Alejí Olomouckého kraje Od poloviny září až do svátku svatého Martina probíhala anketa Alej roku, kterou již třetím rokem zaštiťovala nezisková organizace Arnika. O titul bojovala

Více

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova

3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova 3. 2. Činnost Magistrátu města Chomutova Rok 2009 byl pro Magistrát města Chomutova v několika rovinách průlomový. V rovině personální z důvodů ekonomické situace vzniklé hospodářskou krizí přistoupilo

Více

LIBERECKÉ RADNICE. Ničivá srpnová pohroma ZPRAVODAJ. 15 hodin

LIBERECKÉ RADNICE. Ničivá srpnová pohroma ZPRAVODAJ. 15 hodin ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ZDARMA zaří 2010 Busta krále komiků na radnici Zatímco dobrovolní hasiči z Krásné Studánky pomáhali v okolních obcích, velká voda se prohnala

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora Veřejná správa Magistrát města Chomutova Odbor kancelář primátora Odbor kancelář primátora je specifický tím, že sdružuje několik úseků s odlišným pracovním zaměřením. Právní úsek se zabývá vypracováním

Více

ZA EVROPSKÉ PENÍZE OPRAVÍ V KARVINÉ SÍDLIŠTĚ I KOSTEL. str. 3 ROČNÍK 2014 ČÍSLO 1 SLOVO PRIMÁTORA

ZA EVROPSKÉ PENÍZE OPRAVÍ V KARVINÉ SÍDLIŠTĚ I KOSTEL. str. 3 ROČNÍK 2014 ČÍSLO 1 SLOVO PRIMÁTORA RADNICE PŘISPĚLA NA NOVÝ AUTOBUS MHD ZAJÍŽDÍ I DO CENTRA ZA EVROPSKÉ PENÍZE OPRAVÍ V KARVINÉ SÍDLIŠTĚ I KOSTEL DĚTSKÉ ILUSTRACE BUDOU ZDOBIT KNIHU POVĚSTÍ STANISLAVA FILIPA str. 2 str. 3 str. 4 ROČNÍK

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více