Virtuální simulace se širokou řadou testovacích nástrojů pomáhají zlepšovat vývoj výrobků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtuální simulace se širokou řadou testovacích nástrojů pomáhají zlepšovat vývoj výrobků"

Transkript

1 SOLIDWORKS Simlation Virtální simlace se široko řado testovacích nástrojů pomáhají zlepšovat vývoj výrobků

2 SOLIDWORKS SIMULATION Nástroje SOLIDWORKS Simlation pomáhají konstrktérům posodit jejich fnkčnost výrobk již v průběh vytváření návrh. Nabízejí tak odpověď na základní otázk: Je tento návrh opravd ten nejlepší? Aplikace SOLIDWORKS Simlation je navržena speciálně s ohledem na výkon a jednodché ovládání a rychle se stává standardní integrovano sočástí proces vytváření návrh. Už od samého počátk si můžete nasimlovat reálné prostředí a sktečné podmínky, ve kterých bde výrobek požíván, a v průběh vytváření návrh jeho výkon optimalizovat. Tímto způsobem můžete zrychlit proces inovace výrobků a aplikovat smyslplné technické poznatky o jejich chování. Dokážete také snížit počet nezbytných prototypů, vývojových cyklů a nákladů na testování. Podívejte, jak se aplikace SOLIDWORKS Simlation platňje v praxi, různých zákazníků SOLIDWORKS. Výhody aplikace SOLIDWORKS Simlation: Virtální simlace široké řady reálných prostředí s intitivním a výkonným rozhraním Bohatá nabídka strktrálních simlací, například lineární a nelineární statické, vibrační, únavové, teplotní, optimalizační nebo nelineární dynamické Simlace pevného těla podle čas nebo dálostí Porovnání chování výrobků vytvořených z různých materiálů Vylepšení návrh výrobků pracjících s kapalinami nebo plyny pomocí simlace prodění tektiny a přenos tepla (analýza CFD) Vyhledání a odstranění chyb při výrobě plastových dílů nebo vstřikovacích forem ž v nejranějších fázích Simlace vliv výrobků na životní prostředí Společnost IDEX Health & Science Technologická skpina POLYRACK Tech-Grop Společnost Teknion Společnost HIOKI E.E. Corporation Společnost SE Corp.

3 Simlace reálných podmínek přímo na obrazovce Aplikace SOLIDWORKS Simlation možňje konstrktérům virtálně vytvářet podmínky, se kterými se výrobek během svého životního cykl setká, a na základě získaných poznatků zvýšit jeho odolnost. Můžete tak přesně předpovědět, jak se dané sočásti bdo chovat, jak jejich výkon ovlivní únava z opakovaného zatěžování nebo jak váš návrh obstojí při pádové zkošce. Pokd tyto nástroje zařadíte jako standardní sočást proces vytváření návrh, pomoho vám pracovat rychleji, efektivněji a s nižšími náklady. SOLIDWORKS SIMULATION MOŽNOST PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH ANALÝZ Společnost IDEX Health & Science vyrábí přesné sočástky mikroflidních systémů, například ventily, čerpadla, rozdělovače, vstřikovače, hadicové a potrbní systémy a další příslšenství. Tyto výrobky tvoří sočást komplikovaných laboratorních přístrojů, například kapalinových chromatografů, hmotnostních spektrometrů nebo systémů na analýz DNA. Aby byla společnost schopna dosáhnot pokroků v obor prodění malého množství kapalin a spět na vysoce konkrenčním trh laboratorních přístrojů, potřebovali její technici propojit proces vytváření návrhů se simlačními nástroji. Společnost IDEX se rozhodla přejít na řešení SOLIDWORKS. Jeho požívání je jednodché, ale zároveň nabízí výkonné nástroje na strktrální simlaci a na simlaci prodění kapalin, vysvětlje konstrkční inženýr Kevin Longley. S jeho pomocí dokážeme vytvářet přesnější návrhy a zároveň také zefektivnit celý proces vývoje. Když jsme do proces vytváření návrh zapojili aplikaci SOLIDWORKS Simlation, podařilo se nám omezit počet prototypizačních cyklů, bez kterých jsme se dříve nedokázali obejít. Kevin Longley konstrkční inženýr IDEX Health & Science S rostocí složitostí navrhovaných výrobků konstrktéři společnosti stále více vyžívají aplikace SOLIDWORKS Simlation a SOLIDWORKS Flow Simlation. Přístroje manipljí se sktečně miniatrními objemy kapalin (až 0,1 mikrolitr) při mimořádně vysokém tlak, který zajišťje jejich průtok. Tímto způsobem výrobci přístrojů siljí o snižování nákladů na nákp potřebných sočástek. Na naše ventily působí síly, které by je mohly roztrhnot. U každé jednotlivé sočástky tohoto projekt proto msíme provádět analýz metodo konečných prvků (FEA), zavírá Longley. Zkrácení cyklů návrh Minimalizace požadavků na prototypy Zkrácení dodacích lhůt Zlepšení tlakových vlastností

4 SOLIDWORKS FLOW SIMULATION OMEZENÍ POČTU PROTOTYPŮ Pokd své modely můžete virtálně otestovat ž v rané fázi proces vývoje, dokážete vytvořit lepší a úspěšnější finální výrobek. Aplikace SOLIDWORKS Simlation a SOLIDWORKS Flow Simlation vám dávají možnost být při vytváření návrh inovativnější a své nápady ihned ověřovat. Nemsíte tak plýtvat úsilím a penězi při vytváření prototypů, které pak nebdo fngovat. Můžete ověřit více různých nápadů a zrychlit čas vedení koncového výrobk na trh a svoji společnost i výrobky tak od ostatních odlišit. Technologická skpina POLYRACK Tech-Grop je přední poskytovatel integrovaných skladovacích systémů pro elektronický průmysl. Tato skpina nabízí řad různých výrobků a slžeb, například skříně, rámy, ochranné systémy pro mikropočítače (MPS), průmyslová počítačová řešení nebo pasivní sběrnice. Společnost POLYRACK začala požívat aplikaci pro analýz prodění tektin, aby dokázala naplnit požadavky zákazníků na simlaci prodění, šetřila čas a také snížila náklady na výrob prototypů. Vedocí oddělení vývoje Bernd Knab vzpomíná: Když přišel zákazník a požádal nás o provádění analýz prodění našich obalových návrhů, vědomili jsme si, že takový postp bde v našem provoz stále důležitější. Možnost vizalizace chování v rámci stanovených podmínek nám pomůže šetřit čas, snížit náklady a zlepšit výkon. Pomocí aplikace SOLIDWORKS Flow Simlation dokáže společnost POLYRACK například rčit optimální místění a počet ventilátorů v regálových systémech. Umí nasimlovat přenosy tepla a zvládne posodit, jak i malé změny v návrh projekt ovlivní výkon chladicího systém. Díky aplikaci SOLIDWORKS Flow Simlation jsme dokázali navrhnot řešení, která prod vzdch rovnoměrně rozděljí a zajišťjí stabilní prodění celým systémem, říká Knab. Takové zlepšení nás opravd potěšilo. Kdybychom neměli SOLIDWORKS Flow Simlation, ani by nás nenapadlo něco takového vyzkošet. Zkrácení doby vývoje ze tří měsíců na dva týdny Vynechání dvo prototypizačních cyklů Vznik nového obor konzltací simlace prodění Nové přístpy k návrhům chladicích systémů pro elektronická zařízení Věnje méně čas na vytváření prototypů, více čas na inovace Kromě optimalizace chladicích systémů nám SOLIDWORKS Flow Simlation také pomáhá šetřit na každém projekt průměrně dva prototypy. Bernd Knab Vedocí oddělení vývoje Technologická skpina POLYRACK TechGrop

5 vylepšení návrhů prodění kapalin a plynů SOLIDWORKS FLOW SIMULATION PŘESNÉ URČENÍ CHOVÁNÍ PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ Aplikace SOLIDWORKS Flow Simlation vám pomůže jednodše rčit, jak bde váš návrh reagovat na prodění tektin, a káže vám, jak bde plyn, teplo a pára prodit skrze potrbí a trysky. U motorů a pohonných zařízení dokáže aplikace vyhodnotit vzájemné působení tektin vnitř i vně návrh. Na základě těchto testů a také simlací tlak a tepla dokážete svůj návrh vylepšit a dosáhnot ideálních hodnot prodění tektin. Společnost SE Corp. pracje v obor špičkových konzltací a analýz pro prestižní klienty, kteří vyžadjí výkonné a zároveň úsporné výrobní nástroje. Sočástí jednoho z projektů pro společnost SAIC byla i analýza bdovy VAB v Kennedyho Vesmírném centr NASA, kde bylo potřeba posodit bezpečnost, navrhnot nozové únikové postpy pro případ náhodného vznícení raketového paliva a rčit, zda bde v takovém případě bdova VAB požitelná i pro další projekty. Zakladatel společnosti Sean Stapf se rozhodl pro aplikaci SOLIDWORKS Simlation, neboť nabízí možnosti integrace s ostatními CAD aplikacemi, široko řad nástrojů a rychlé procesy výpočtů. Aplikace SOLIDWORKS Simlation Premim a SOLIDWORKS Flow Simlation nabízejí všechny potřebné nástroje pro analýz strktr a teploty a počítačovo analýz prodění kapalin (CFD) k tom, abych dokázal předpovědět, ve kterých místech představjí zplodiny z hoření paliva největší nebezpečí, říká Stapf. Pomocí aplikace SOLIDWORKS Flow Simlation jsem dokázal vytvořit řešení nezávislá na mřížce a rčit různé gradienty prodění s velko přesností a detaily během jediného dne. Sean Stapf Zakladatel Společnost SE Corp. Pomocí aplikace SOLIDWORKS Flow Simlation dokázal Stapf rčit dob a závažnost rizika pro bdov i zaměstnance z hlediska teploty, rychlosti, tlak a koncentrace horkých zplodin z hoření a následné exploze. Stapf vádí: Vytvořená síť model byla opravd velká přibližně prvků. Dob potřebno pro řešení se ale podařilo výrazně zrychlit. Vytvoření simlace CFD pro bdov VAB NASA během 24 hodin Zkrácení doby řešení díky chytrým prvkům Výsledky, které NASA pomohly při plánování ochrany bezpečnosti Získání týmové ceny Space Flight Awareness od NASA

6 SOLIDWORKS SUSTAINABILITY POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REÁLNÉM ČASE JAKO SOUČÁST NÁVRHU PROJEKTU Společnost Teknion Corporation je přední prodcent kancelářských systémů a nábytk. Během posledních několika let začala společnost Teknion klást velký důraz na držitelnost. Pořídila si software SOLIDWORKS Sstainability, který jejím návrhářům nabízí přístp k informacím o vliv na životní prostředí, které pak moho při vytváření návrh zohlednit. Návrháři společnosti Teknion tak moho odhadnot hlíkovo stop, spotřeb energie, vzdšné emise a znečištění vod vztahjící se k daném návrh a tyto informace pak vyžít při zvažování, které návrhy jso šetrnější k životním prostředí. Udržitelný návrh není vždy nejzelenější řešení. Znamená to, že posodíme informace o vliv na životní prostředí a zohledníme je při rozhodování a při zvažování zisk, říká manažer výroby Cladio Perfetti. Je to o tom, že porovnáváme například mořené dřevo a laminovaný povrch, poszjeme dopad výroby díl ze dřeva, oceli nebo hliník a snažíme se porozmět tom, jako stop jednotlivé výrobky zanechávají. Pomocí aplikace SOLIDWORKS Sstainability dokáže společnost Teknion porovnat identické výrobky z různých materiálů, aby zákazník mohl při rozhodování o materiálovém složení nábytk zvážit jeho dopad na životní prostředí. Možnost poskytnot tyto informace předem během proces nabídky dává společnosti Teknion konkrenční výhod. Zečtyřnásobení počt prodktových řad Zkrácení doby potřebné pro vývoj výrobků o 50 procent Snížení nákladů na vytváření prototypů o polovin Podpora prodeje, spolpráce a vytváření držitelných návrhů Podobně jako 3D pomáhá vidět návrh zvenčí, SOLIDWORKS Sstainability nabízí informovanější pohled dovnitř návrh. Cladio Perfetti manažer výroby Společnost Teknion POSOUZENÍ VLIVU NÁVRHU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Aplikace SOLIDWORKS Sstainability pomůže jednodše posodit vliv návrh výrobk na životní prostředí, omezit vyžití materiál a energie a nastavit takové procesy tvorby držitelných návrhů, které šetří čas i peníze. Pokd včas podchytíte vliv na životní prostředí, můžete získat důležito strategicko výhod nad konkrencí. Flexibilní vstpy do proces analýzy, například podíl obsah recyklovaného materiál nebo postp při likvidaci, vám pomoho získat podrobnější výsledky analýzy.

7 zvýšení kvality, omezení nákladů na přepracování formy a zrychlení doby vedení na trh Aplikace SOLIDWORKS Plastics nabízí jednodše ovladatelno simlaci vstřikování do formy rčeno pro konstrktéry plastových dílů a vstřikovacích forem. Simlje průtoky roztaveného plast během proces vstřikování do formy s cílem předpovídat vady dílů a forem sovisející s výrobo. Už během proces vytváření návrh tak můžete posodit jeho realizovatelnost. Vyhnete se nákladném proces přepracování formy, zlepšíte kvalit dílů a zkrátíte dob potřebno pro vedení výrobk na trh. SOLIDWORKS PLASTICS VYHLEDÁNÍ A OPRAVENÍ VÝROBNÍCH CHYB JIŽ BĚHEM RANÉ FÁZE NÁVRHU Společnost HIOKI E.E. Corporation je již více než 75 let předním výrobcem v obor elektrického měření. Mezi její výrobky patří například řada atomatických testovacích zařízení, paměťové záznamníky, elektrické měřicí přístroje a terénní měřicí zařízení. V rámci zlepšování politiky QCDS (kvalita, náklady, doprava a slžby) vyměnila společnost HIOKI své 2D návrhářské nástroje za 3D technologii. Rozhodli jsme se nabídnot každém návrháři a konstrktérovi 3D CAD nástroj, neboť se domníváme, že jim tak možníme přesněji a efektivněji vyjádřit vlastní záměr. Konečným cílem je zlepšení kvality návrhů, zkrácení doby výroby a zrychlení dodávek kvalitních výrobků našim zákazníkům, zdůrazňje Hiroši Mizide, manažer vývoje v konstrkčním oddělení společnosti HIOKI. Software SOLIDWORKS nám pomáhá těchto cílů dosáhnot. Aplikace SOLIDWORKS Plastics pomáhá našim konstrktérům simlovat proces plnění formy tekto pryskyřicí. Nemsíme klást tolik otázek a opravovat tolik chyb. Hiroši Mizide Manažer vývoje Společnost HIOKI E.E. Corporation Část omezení nákladů na vývoj společnosti HIOKI je způsobena úsporo čas. Velká část je ale také dána tím, že díky aplikacím SOLIDWORKS má výrobce o 30 procent nižší náklady na výrob prototypů. Mizide říká, že díky analýze návrhů v aplikaci SOLIDWORKS Simlation a simlaci vstřikování plastů v aplikaci SOLIDWORKS Plastics moho návrháři a konstrktéři společnosti HIOKI lépe posodit chování návrh, efektivněji spolpracovat s výrobci forem a vytvářet méně nezbytných prototypů. Mizide zdůrazňje: Aplikace SOLIDWORKS Plastics pomáhá našim návrhářům simlovat proces plnění formy tekto pryskyřicí. Můžeme tak lépe komnikovat a spolpracovat s výrobci forem. Nemsíme klást tolik otázek a opravovat tolik chyb. Zkrácení cyklů návrh o 30 procent Zrychlení vedení výrobk na trh o 30 procent Snížení nákladů na vývoj výrobků o 30 procent Omezení výroby prototypů o 30 procent

8 NABÍDKA PRODUKTU SIMULATION Soběžné vytváření Optimalizace návrh Testování sestavy lineární staticko analýzo Simlace mechanizmů vliv pohyb na základě čas a dálostí Simlace přirozených frekvencí Simlace ohřev nebo chlazení Simlace rázové zkošky Simlace únavy Předvídání zborcení a zhrocení Simlace plastových a gmových sočástí Simlace kompozitních materiálů Simlace vynceného kmitání Simlace nelineární dynamiky Simlace vnějšího a vnitřního prodění Simlace laminárních, trblentních a přechodových prodění Simlace časově závislého (přenosového) prodění Simlace podzvkového, transsonického a nadzvkového režim Simlace různorodého prodění Simlace prodění nenewtonovských kapalin Simlace sosedního přenos tepla (vedení, prodění, záření) Simlace přenos tepla objemových těles Simlace prodění tektin s kapkami kapalin nebo pevnými částicemi Predikce Jolova ohřev Výpočet parametrů komfort Analýza plnění (1. fáze vstřikování) Analýza zavření (2. fáze vstřikování) Analýza chlazení formy Analýza deformace díl Analýza atomatického místění vstřik Predikce propadlin, stdených spojů a vzdchových bblin Simlace dopadů na životní prostředí s klíčovými indikátory (hlíková stopa, celková spotřeba energie, vliv na ovzdší a odpadní vody) Přístp k nástrojům pro pomoc s vytvářením držitelného návrh (například porovnání finančního dopad srovin) Vlastní přizpůsobení vstpů (výroba, transport, recyklovaný obsah, likvidace) SOLIDWORKS SIMULATION Podrobnější informace o aplikacích SOLIDWORKS získáte na stránkách SOLIDWORKS FLOW SIMULATION SOLIDWORKS PLASTICS SOLIDWORKS SUSTAINABILITY Podívejte, jak aplikace SOLIDWORKS Simlation dokáží zlepšit vaše podnikání Měli jste možnost seznámit se s působivými výsledky aplikací řady SOLIDWORKS Simlation různých společností. Nyní se můžete podívat, jak vám tento intitivní software dokáže pomoci zlepšit vytváření návrhů, omezit výrob prototypů a vyhnot se pracném přepracovávání návrhů a zpoždění. Promlvte si s místním prodejcem SOLIDWORKS nebo navštivte stránky kde se dozvíte podrobnější informace o nabídce aplikací SOLIDWORKS Simlation.

9 Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé prodktové řady, pokrývá 12 odvětví a přináší široko nabídk oborově zaměřených řešení. Společnost Dassalt Systèmes poskytje firmám i jednotlivcům virtální vizi projektů pro držitelno inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jso navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio prodktů pro spolpráci od společnosti Dassalt Systèmes podporje sociální inovaci a rozšiřje možnosti, kterými může virtální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes zákazníků ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách Ústředí společnosti Dassalt Systèmes 10, re Marcel Dassalt CS Vélizy-Villacoblay Cedex France Severní a Jižní Amerika Dassalt Systèmes SolidWorks Corporation 175 Wyman Street Waltham, MA USA Dassalt Systèmes CZ s.r.o Dassalt Systèmes. Všechna práva vyhrazena. 3DEXPERIENCE, ikona kompas a logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA a NETVIBES jso obchodní známky nebo registrované ochranné známky společnosti Dassalt Systèmes nebo jejích poboček v USA a v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jso majetkem příslšných vlastníků. Požívání obchodních známek společnosti Dassalt Systèmes nebo jejích poboček je možné poze na základě písemného svolení. MKBROSIMCZE0614

POKROČILÁ 3D GRAFIKA PODPORUJE TECHNICKOU KOMUNIKACI

POKROČILÁ 3D GRAFIKA PODPORUJE TECHNICKOU KOMUNIKACI SOLIDWORKS Composer POKROČILÁ 3D GRAFIKA PODPORUJE TECHNICKOU KOMUNIKACI SOLIDWORKS Composer PŘEDSTAVTE SVŮJ NÁVRH VŠEM Nabídněte svým technikům i pracovníkům netechnických oborů vyžití 3D prostorových

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU

VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU. VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU VÝROBA PLOCHÉHO SKLA A KONKURENCESCHOPNÉ NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V EU VÝKONEM, UDRŽITELNOSTÍ a SCHOPNOSTMI k nízkouhlíkové budoucnosti EU Překlad do češtiny zajistila Asociace sklářského a keramického

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů

Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů OBSAH Úvod............................................................................ 1 Historie.......................................................................... 1 Nové členské země EU a jejich

Více

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 3.1 Zelené ICT v

Více

VOLVO trucks Prezentace společnosti. RSP 20100060019. Czech. Printed in Sweden 06.12.

VOLVO trucks Prezentace společnosti. RSP 20100060019. Czech. Printed in Sweden 06.12. VOLVO trucks. driving progress VOLVO trucks Prezentace společnosti RSP 20100060019. Czech. Printed in Sweden 06.12. Za vším stojí lidé Každý den, každou minutu, dokonce i každou sekundu míří někde na

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

INTERROLL MODULY DOPRAVNÍKŮ INTELIGENTNÍ, EKONOMICKÉ, FLEXIBILNÍ

INTERROLL MODULY DOPRAVNÍKŮ INTELIGENTNÍ, EKONOMICKÉ, FLEXIBILNÍ INTERROLL MODULY DOPRAVNÍKŮ INTELIGENTNÍ, EKONOMICKÉ, FLEXIBILNÍ INDUSTRY 4.0: MLUVÍ SE O REVOLUCI Podle nedávného prohlášení odborníků probíhá čtvrtá průmyslová revoluce: Ve vzájemně propojeném inteligentním

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive

www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive Kvalita není pro Toyotu jen slibem, je to její životní styl Nic není tak dobré, aby se to nedalo dělat lépe. I to je jedním z důvodů, proč se neustále

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Společnost Delphi se stává mezinárodním sponzorem závodů FIA World Rally Championship

Společnost Delphi se stává mezinárodním sponzorem závodů FIA World Rally Championship Magazín Delphi pro automechaniky // 2. vydání TÉMATA NA TENTO MĚSÍC: Test měřiče hmotnosti vzduchu průvodce krok za krokem STR.2 Rally s Delphi Technologie vstřikování Common Rail Delphi servisní střediska

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě.

Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě. Jak snížit výdaje na správu nemovitostí ve státní a veřejné správě. Vinohradská 112 130 00 Praha 3 www.ikadata.com Zajištění správy nemovitostí s důrazem na zvýšení hospodárnosti Zajištění správy nemovitostí

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 News ZÁŘÍ Let s Make Your Business Better Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 Očima zákazníka Pohled

Více