POKROČILÁ 3D GRAFIKA PODPORUJE TECHNICKOU KOMUNIKACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKROČILÁ 3D GRAFIKA PODPORUJE TECHNICKOU KOMUNIKACI"

Transkript

1 SOLIDWORKS Composer POKROČILÁ 3D GRAFIKA PODPORUJE TECHNICKOU KOMUNIKACI

2 SOLIDWORKS Composer PŘEDSTAVTE SVŮJ NÁVRH VŠEM Nabídněte svým technikům i pracovníkům netechnických oborů vyžití 3D prostorových modelů v oblíbených CAD formátech pro jednodcho tvorb vysoce kvalitního grafického obsah nebo 3D animací s možností atomatické aktalizace. Aplikace SOLIDWORKS Composer zjednodšje živatelům práci pomocí nástrojů, které dokáží srozmitelně a přesně návrh prezentovat jak fngje, jak se sestavje, jak se požívá a jak se provádí jeho údržba. Pomocí intitivní aplikace SOLIDWORKS Composer moho i pracovníci netechnických oddělení vytvářet působivé 2D a 3D prezentace soběžně s procesem vývoje výrobk, což jim zjednodšje práci a zrychlje cest výrobk na trh. Aplikace SOLIDWORKS Composer vám možní: Vytvářet přesné a aktální návody k montáži Rychle vytvářet vysoce kvalitní živatelské přírčky a prodktovo dokmentaci Vyvíjet živější a atraktivnější marketingové materiály, včetně interaktivních videí Zlepšit přírčky pro údržb a školení, díky nimž se sníží náklady na zárk Zjednodšit proces tvorby dokmentace a držet tak krok se změnami a aktalizacemi výrobků Podívejte, jak se aplikace SOLIDWORKS Composer platňje v praxi, tří různých zákazníků SOLIDWORKS. JL Adio ARENS Controls BAKER Drivetrain

3 RYCHLEJŠÍ UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH Společnost JL Adio, Inc. se postpem čas stala jedno z nejznávanějších výrobců reprodktorů v adioprůmysl. Společnost se pečlivě věnje všem, co se nějakým způsobem dotýká adiosystémů včetně požívaných materiálů, instalace nebo servisních slžeb pro vlastní výrobky. Společnost JL Adio se rozhodla přistopit k modernizaci systém tvorby dokmentace a zvolila aplikaci SOLIDWORKS Composer, která dokáže vyžít data návrhů SOLIDWORKS k soběžném vytváření vizální dokmentace. Vytváření dokmentace byla pro techniky vždy zdlohavá práce i když nepočítáme nevyhntelné následné úpravy a revize. Díky rychlosti a jednodchém ovládání aplikace SOLIDWORKS Composer může celý tým vyžívat k vytváření trvale aktální dokmentace přímo 3D data CAD aplikace. To znamená, že kdokoli například z oddělení výroby nebo zákaznického servis může vytvořit vlastní obrázky technické dokmentace, montážní návod, pokyny k údržbě, katalogy dílů, výkové materiály nebo marketingové materiály. Stephen Trrisi, vedocí oddělení školení a technických slžeb, vysvětlje: Potřebovali jsme nějaký nástroj, který dokáže vytvořit vizální prezentace výrobk, které se bdo při změnách návrh aktalizovat, abychom mohli vydat dokmentaci ve formátech podporovaných digitálními zařízeními ž ve chvíli, kdy jso první ksy připraveny k prodeji. Oblíbená řada skrytých sbwooferů do vozidel Stealthbox je vytvářena základě dat ze 3D sken. Technici společnosti JL Adio tak dokáží vyrobit laminátovo skříň reprodktor přímo na mír daného voz. Vytvoření návrh bývá obvykle otázka dvo nebo tří týdnů, tvorba instalačního návod Stealthbox s digitálními fotografiemi a grafickým zpracováním však trvala další měsíc. Se softwarem SOLIDWORKS Composer může společnost vytvářet dokmentaci přímo na základě dat z původního sken a po dokončení návrh jen vizální prezentaci aktalizovat. Výsledky: Urychlení vedení výrobk na trh minimálně o měsíc Rychlejší proces tvorby vysoce kvalitní dokmentace Vyžití skenovací technologie QR kódů Vytváření dokmentace soběžně s návrhem SNADNÉ VYTVÁŘENÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU A ŠKOLENÍ A UDRŽENÍ TEMPA S ČASTÝMI ZMĚNAMI SOLIDWORKS Composer nám možňje pracovat s návrhem ještě před jeho dokončením. Vizální prezentace se atomaticky aktalizjí, máme k dispozici animace a doba pro vedení výrobk na trh se zkrátila o celý měsíc. Stephen Trrisi Vedocí oddělení školení a technických slžeb JL Adio

4 JEDNODUŠŠÍ A SROZUMITELNĚJŠÍ KOMUNIKACE S UŽIVATELI JEDNODUCHÉ VYTVÁŘENÍ GRAFICKÝCH NÁVRHŮ A INTERAKTIVNÍCH ANIMACÍ PŘÍMO Z 3D CAD DAT Dokmentace byla pro konstrktéry odjakživa nesovislým, složitým, časově náročným a celkově nevítaným břemenem. Díky aplikaci SOLIDWORKS Composer může kdokoli opakovaně vyžívat 3D CAD data. Ať již potřebjete fotorealisticky vykreslené obrazy, rozložené pohledy modelů nebo materiály vhodné pro prezentaci, SOLIDWORKS Composer dokáže celý proces snadnit. Výzkmy kazjí, že SOLIDWORKS Composer pomáhá zkrátit čas potřebný k vytvoření takových obrázků o 75 procent. Přední výrobci originálních sočástek (OEM) z obor těžkých nákladních vozidel, stavebních strojů nebo zemědělských strojů spoléhají na společnost ARENS Controls, která se zabývá tvorbo kvalitních kabelových ovládacích systémů, technologií pro řízení výkon a inovativních řešení ovládacích prvků. Důležito sočást vývoje výrobků tvoří společnosti ARENS montážní návody pro ovládací a řídicí systémy. Když společnost ARENS sodila, že potřebje efektivnější systém vytváření pracovních návodů, sáhla po softwar SOLIDWORKS Composer, který konstrktérům možňje vyžít modely SOLIDWORKS k vytváření kvalitní obrazové 2D i 3D dokmentace, ilstrace a interaktivní animace. Provozní inženýr Rob Schwartz vádí: Výroba montážního návod pomocí fotoaparát a textového editor Microsoft Word není úplně nejefektivnější. Některé z našich 2500 výrobků se montjí poze jedno ročně, a pokd se vám nepodaří vyfotit správný úhel nebo na nějaký snímek zapomenete, návod je nekompletní. T79098 Work Instrction Place Gate Plate onto Fixtre Mont Transmission Assy to Gate Plate with Screw (qty 4) and Nt (qty 4). Torqe to 22 in lbs. Mark with Paint Marker DF505 Nt PLAY MOVIE MT1496 Gate Plate DF301 Screw W-7-5-XXX Rev Date: 7/20/2011 Approved By: Rob Schwartz Tools: 22 in lb Air Gn, 6 Extension, 3/8 Socket, 1/8 T-Handled Allen Wrench, Paint Marker Page 1 of 30 Naši technici moho pořídit snímek sestavy z libovolného úhl. Vše je tak jasné, přehledné a bez zbytečných nejasností. Joseph Stefinsky Manažer technických slžeb ARENS Controls Vyžitím kvalitních vykreslení a animací CAD aplikace získala společnost ARENS Controls možnost vytvářet montážní dokmentaci soběžně s dokončením návrh a efektivněji zvládat změny objednávek. Výsledky: Zkrácení doby potřebné pro tvorb montážního návod o 66 procent Zahájení práce na dokmentaci až o rok dříve Minimalizace vyžití digitálních fotografií Rychlejší práce se změnami návrh

5 EFEKTIVNĚJŠÍ PRODUKTOVÝ MARKETING MARKETINGOVÉ MATERIÁLY MOHOU VYPADAT STEJNĚ DOBŘE JAKO NÁVRH PRODUKTU Společnost BAKER Drivetrain, Inc. je předním dodavatelem motocyklových převodovek, pohonných jednotek a spojek pro výrobce originálních dílů (OEM) i pro trh s náhradními díly motocyklů. Vzhledem k tom, že řady výrobků této značky si začaly získávat stále větší oblib mezi nadšenými motorkáři, potřebovala společnost BAKER jednodšší a přehlednější dokmentaci a srozmitelnější montážní návody. SOLIDWORKS Composer možňje propagaci výrobků pomocí bohaté barevné grafiky a interaktivních 3D animací vytvořených přímo z 3D CAD dat. Můžete vytvářet dynamické grafické prvky pro řad různých materiálů. A pomocí interaktivních animací můžete zákazníkům dopřát možnost virtálně si vaše výrobky ještě před zakopením vyzkošet efektivní způsob, jak zavřít obchod. SOLIDWORKS Composer to vše jednodše zvládne, aniž by zdržoval vlastní vývoj výrobk. Společnost BAKER se rozhodla pro implementaci softwar SOLIDWORKS Composer, neboť konstrktérům možňje snadno a rychle vytvořit ilstraci k pokynům a rozložený pohled přímo z modelů SOLIDWORKS. Inženýr Andy Friar vádí: Nyní dokážeme efektivněji komnikovat se zákazníky, dealery i výrobním oddělením ilstrace jso totiž mnohem přehlednější než slovní popis. Aplikace nám možňje dodávat výrobky společně s doprovodno dokmentací na trh rychleji. Výrobce motocyklového příslšenství požívá aplikaci SOLIDWORKS Composer také k propagaci své rostocí prodktové řady. Nové webové stránky společnosti BAKER podporjí marketing a prodej, neboť možňjí živatelům stáhnot si vykreslené obrázky skrytých technických prvků vytvořené pomocí aplikace SOLIDWORKS Composer. Naše návrhy jso stále komplexnější a vyžívají více různých možností pevnění. V sovislosti s tím se technické povědomí našich zákazníků vyvíjí stejno rychlostí, říká Friar. Díky aplikaci SOLIDWORKS Composer dokážeme vytvořit šikovné realistické obrázky, které to řekno mnohem jasněji. Výsledky: Zkrácení doby potřebné pro tvorb dokmentace o 50 procent Omezení telefonické podpory zákazníkům o 10 až 20 procent Lepší přehlednost montážních pokynů Podpora požadavků širšího trh motocyklových dílů Díky aplikaci SOLIDWORKS Composer jso naše ilstrace maximálně přehledné, jasné a srozmitelné. Andy Friar Inženýr BAKER Drivetrain

6 POVZNESTE MATERIÁLY TECHNICKÉ KOMUNIKACE NA ZCELA NOVOU ÚROVEŇ Měli jste možnost seznámit se s tím, jak dokáže SOLIDWORKS Composer pomoci společnostem s dynamicko prezentací návrh zvýšení efektivity, navýšení prodeje nebo zrychlení dodání výrobků na trh. Nyní se podívejte, co tato aplikace může přinést vaší společnosti. Promlvte si s místním prodejcem SOLIDWORKS nebo navštivte stránky kde se dozvíte podrobnější informace. Prodktové fnkce SOLIDWORKS composer Import soborů SOLIDWORKS, CATIA, Pro/Engineer (jen pro čtení) Aktalizace obsah podle posledních změn návrh (geometrie, strom ksovník, metadata) Vytváření postpů, v nichž jso patrné jednotlivé změny sočástí krok za krokem Zachycení rozložených pohledů s atomatizovanými vodícími čarami Přidání popisů (atomatických pozic, ksovník, odkazů, detailních pohledů a dalších) Změna vzhledů (skrytí/zobrazení, průhlednost, barvy) Vytváření výrobních ksovníků, nezávislých na konstrkčních ksovnících Přizpůsobení seznamů dílů a vlastností pro každý pohled Vytváření animací z klíčových snímků přetažením pohledů na časovo os Vytváření interaktivních sekvencí obrázků přidáváním odkazů na relevantní pohledy Animace vzhledů a živatelských vlastností Interaktivní animace se značkami Filtrování klíčů na časové ose pro přesnější kontrol Aktalizace animace podle nejnovějších změn návrh Statické obrázky (rastrová grafika a vektorová čárová grafika) Dynamická videa AVI (podpora více kodeků) Interaktivní 3D dokmenty (jako samostatně spstitelné sobory) Interaktivní 3D PDF sobory a webové stránky Ochrana dševního vlastnictví (záměrné znepřesnění 3D dat, správce práv) Standardizace stylů pro vytváření obsah (pozic, jmenovek, popisů) Standardizace profilů pro pblikování obsah (rastrový, vektorový, video, pohledy, ksovník) Standardizace výchozích nastavení dokment (import, vlastnosti výstp, bezpečnostní práva) Pblikování konzistentní kvality v papírovém prostor (WYSIWYG What yo see is what yo get, tj. Co vidíš, to dostaneš) Atomatizace vytváření obsah díky rozhraní API SOLIDWORKS composer enterprise sync Atomatizace dávkového režim import 3D soborů a pblikování obsah Atomatizace vytváření dokmentů v rámci stávajících systémů pracovních postpů Atomatizace překlad dokmentů díky vyžití jazyka XML SOLIDWORKS COMPOSER PLAYER (zdarma) Otáčení, přiblížení, animace, měření, zobrazení ksovník, řezy (práva řízená atorem) Zobrazení podrobných interaktivních pokynů bez ntnosti požití dalšího živatelského rozhraní Vytváření vlastních aplikací pro interní distribci nebo distribci prostřednictvím webových stránek Podrobnější informace o aplikaci SOLIDWORKS Composer získáte na stránkách

7 Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé prodktové řady, pokrývá 12 odvětví a přináší široko nabídk oborově zaměřených řešení. Společnost Dassalt Systèmes poskytje firmám i jednotlivcům virtální vizi projektů pro držitelno inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jso navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio prodktů pro spolpráci od společnosti Dassalt Systèmes podporje sociální inovaci a rozšiřje možnosti, kterými může virtální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes zákazníků ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách Ústředí společnosti Dassalt Systèmes 10, re Marcel Dassalt CS Vélizy-Villacoblay Cedex France Severní a Jižní Amerika Dassalt Systèmes SolidWorks Corporation 175 Wyman Street Waltham, MA USA Dassalt Systèmes CZ s.r.o Dassalt Systèmes. Všechna práva vyhrazena. 3DEXPERIENCE, ikona kompas a logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA a NETVIBES jso obchodní známky nebo registrované ochranné známky společnosti Dassalt Systèmes nebo jejích poboček v USA a v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jso majetkem příslšných vlastníků. Požívání obchodních známek společnosti Dassalt Systèmes nebo jejích poboček je možné poze na základě písemného svolení. MKBROCOMPCZE0614

Díky ukázkám animace fungování

Díky ukázkám animace fungování 3dvia composer Díky ukázkám animace fungování stroje můžeme kdekoli účinně předvést naše technologie. GRAFICKÝ NÁVRH KATALOGU DÍLŮ, VYTVOŘENÝ ODDĚLENÍM SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM KE ZNÁZORNĚNÍ NÁVRHŮ BYLY POUŽITY

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

ŘEŠENÍ. září > 07. Virtuálním testováním k dokonalejší realitě...s novou produktovou řadou 2008

ŘEŠENÍ. září > 07. Virtuálním testováním k dokonalejší realitě...s novou produktovou řadou 2008 ŘEŠENÍ 4 září > 07 Virtuálním testováním k dokonalejší realitě....s novou produktovou řadou 2008 Nové a ještě rychlejší tiskárny HP Designjet. Řekněte svému zákazníkovi, že může přijít dříve. S novými

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu CAD Studio www.cadstudio.cz www.cadforum.cz Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu Mfg AEC Gis BIM Autodesk Revit Autodesk AutoCAD Architecture Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk AutoCAD Plant

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav elektroenergetiky ZAVEDENÍ TECHNOLOGIE PDM (PRODUCT DATA MANAGEMENT) PRO ZVOLENÝ MODEL ORGANIZACE

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav elektroenergetiky ZAVEDENÍ TECHNOLOGIE PDM (PRODUCT DATA MANAGEMENT) PRO ZVOLENÝ MODEL ORGANIZACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav elektroenergetiky ZAVEDENÍ TECHNOLOGIE PDM (PRODUCT DATA MANAGEMENT) PRO ZVOLENÝ MODEL ORGANIZACE Bakalářská práce Brno, červen 2000 Václav

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2. 2 Profily uživatelů...4. Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací...

1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2. 2 Profily uživatelů...4. Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací... Obsah 1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2 2 Profily uživatelů...4 Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací...4 3 Jaké jsou součásti sady?...6 4 Hlavní nové a

Více

Podpořte růst rychlejším, jednodušším a flexibilnějším ERP

Podpořte růst rychlejším, jednodušším a flexibilnějším ERP Podpořte růst rychlejším, jednodušším a flexibilnějším ERP Podpořte růst vašeho podnikání. Zvyšte produktivitu a dosáhněte růstu zisků pomocí jednoduššího a rychlejšího řešení plánování podnikových zdrojů

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 Uživatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 Uživatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení a žádna část nemůže představovat

Více

Adobe noviny. Adobe CS3 Production Premium. podzim 2007 číslo 28

Adobe noviny. Adobe CS3 Production Premium. podzim 2007 číslo 28 Adobe noviny podzim 2007 číslo 28 z obsahu Adobe CS3 Production Premium Photoshop Elements česky Wacom Bamboo FileMaker 9 CZ Adobe CS3 Production Premium Na podzim nepadá jenom listí. Nám spadly ceny Adobe.

Více

Adobe noviny. Adobe. Acrobat 7.0 CZ. nová rodina produktů Adobe. česká verze v prodeji. 2005 číslo 1

Adobe noviny. Adobe. Acrobat 7.0 CZ. nová rodina produktů Adobe. česká verze v prodeji. 2005 číslo 1 Adobe noviny Adobe jaro Acrobat 2005 číslo 1 7.0 CZ česká verze v prodeji z obsahu Adobe Acrobat 7.0 Adobe LiveCycle Document Server Tipy a triky Acrobat 7.0 Roadshow nová rodina produktů Adobe adobe noviny

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Software MTS TestSuite TW. Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent

Software MTS TestSuite TW. Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent Software MTS TestSuite TW Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent SOFTWARE MTS TESTSUITE TW NABÍZÍ SNADNO POUŽITELNÉ A PŘIZPŮSOBIVÉ ŘEŠENÍ K OPTIMALIZACI VAŠÍ PRODUKTIVITY

Více

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17.

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17. 2012 17. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE OBSAH POD KONTROLOU Reagujte na potřeby svého podniku OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM Získejte konkurenční výhodu SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A optimalizujte své

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 2 Jsme česká profesionální internetová agentura. Certifikovaný Solution Partner Sitecore a Advanced Partner OpenText pro ČR a SR. Dodáváme řešení, technologie a služby, které vám v éře digitálního věku

Více

OBRACEJTE NA ODBORNÍKY

OBRACEJTE NA ODBORNÍKY Březen/Duben 2006 TOP VALUE S DOTAZY OHLEDNĚ DATOVÝCH CENTER SE OBRACEJTE NA ODBORNÍKY Tvorba digitálního obsahu Podrobnosti naleznete na straně 4 Přechod na Exchange 2003 Podrobnosti naleznete na straně

Více

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů

Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Možnosti formátu PDF při správě a distribuci souborů Bakalářská práce Autor: Radek Meier Informační technologie,

Více

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Copyright 2004 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for

Více

Xerox ConnectKey Správná technologie pro výzvy dnešního dne a úlohy toho zítřejšího.

Xerox ConnectKey Správná technologie pro výzvy dnešního dne a úlohy toho zítřejšího. Xerox ConnectKey Xerox ConnectKey Správná technologie pro výzvy dnešního dne a úlohy toho zítřejšího. Velmi snadno se můžete ztratit v záplavě řešení, která slibují odstranění vašich nejvážnějších problémů.

Více