SolidWorks Simulation

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SolidWorks Simulation"

Transkript

1 P O P I S P R O D U K T U SolidWorks Simulation Scootchi od Curventa Designworks LTD

2 SolidWorks Flow Simulation SNADNÁ SIMULACE PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ V SOFTWARU SOLIDWORKS Software SolidWorks Flow Simulation umožňuje nepřekonatelně snadno simulovat proudění a teplotní chování kapalin uvnitř a v okolí produktů navržených v systému SolidWorks. SolidWorks Flow Simulation je výkonný nástroj pro výpočetní dynamiku kapalin (CFD), který umožňuje snadno a rychle simulovat proudění kapalin, přenos tepla a působení sil kapaliny v situacích, kdy jsou tato chování zásadní pro úspěch vašeho návrhu. Získáte přístup k celé řadě fyzických modelů a možností: Můžete zkoumat průtok součástmi, nad součástmi, i kombinaci vnitřního a vnějšího proudění. Simulujte složité problémy proudění, jako u tohoto turbodmychadla s otočnými díly. Proudění lze spojit s teplotní analýzou zahrnující současně přirozený a nucený přenos tepla prouděním, vedením a zářením. SolidWorks dokáže najít nejvhodnější rozměry nebo vstupy a výstupy, které splňují požadované hodnoty síly, poklesu tlaku, nebo rychlosti. Zvládá zahrnout i pokročilé vlivy jako je pórovitost, kavitace a vlhkost. Řeší problémy proudění nenewtonovských tekutin, jako je krev nebo plast. S využitím rotujícího souřadného systému dokáže simulovat rotaci lopatkových kol a zjistit, jak tekutina takovými systémy prochází. Využijte neomezenou kombinaci skutečných provozních podmínek: Simulujte elektronické návrhy s multifyzikálními úlohami pro proudění kapalin a teplotní analýzou. Můžete započítat rychlost přívodu, tlaky, tok hmoty nebo objemu a ventilátory. Pokud je v systému několik různých kapalin, je možné použít hmotnostní nebo objemové podíly. Simuluje změny teploty použitím povrchového nebo objemového tepelného zdroje, uvedením přirozeného nebo nuceného přestupu tepla nebo započtením slunečního záření. Emulátory chladičů pomohou sledovat jejich vliv na elektronické součásti. Je možné sledovat, jak se rozptýlené částice chovají v proudu. Můžete používat časově a souřadnicově závislé mezní podmínky a tepelné zdroje. Výkonné nástroje pro vizualizaci s intuitivními výsledky poskytují užitečný náhled: Obrázky řezů lze využít ke zkoumání rozložení výsledných hodnot, včetně rychlosti, tlaku, vířivosti, teploty a hmotnostního podílu. Zobrazte výsledky rychlostí, teplot a tlaků a vyhledejte v řezu výsledky v jakémkoli místě. Výsledky lze měřit v jakémkoli bodě díky nástroji Point Parameter. Grafy výsledků lze použít v jakékoli skice SolidWorks. Výsledky lze vypsat do seznamu a data automaticky exportovat do aplikace Microsoft Excel. Trajektorii proudění uvnitř nebo kolem modelu můžete sledovat pomocí animovaných pruhů, 3D šipek, trubek nebo koulí. Vizualizujte výsledky komplexní analýzy proudění, jako jsou trajektorie proudění, obrázky řezu a obrázky povrchů.

3 SolidWorks Simulation Professional VIRTUÁLNÍ TESTOVÁNÍ A ANALÝZA DÍLŮ I SESTAV SolidWorks Simulation Professional poskytuje výkonné nástroje rozšiřující možnosti aplikace SolidWorks Simulation. Můžete tedy provádět více zkoušek a ověřování samostatných dílů i sestav ve více provozních prostředích. SolidWorks Simulation Professional poskytuje kromě funkčnosti simulace návrhů obsažené v SolidWorks Simulation ještě nástroje pro tvorbu kompletního virtuálního testovacího prostředí a optimalizaci ověřených návrhů. Můžete zkoumat a optimalizovat sestavy libovolného rozsahu: Vyhodnocuje síly a napětí působící mezi díly ve vzájemném kontaktu, včetně tření. Technologie optimalizace tvaru umožňuje minimalizovat spotřebu materiálu a váhu navržených produktů. Umožňuje spojovat součásti s vůlemi nebo mezerami bez jejich úprav. Umožňuje vyzkoušet zatížení ložiska, síly a tlaky a krouticí momenty. Při modelování šroubů, čepů, pružin a ložisek lze využít konektory nebo virtuální spojovací součásti. U dílů i sestav můžete vytvářet sítě s použitím uživatelských nástrojů pro diagnostiku sítě, včetně přechodů a místního zjemnění sítě. Grafy Sledování trendu a Náhled na design podporují provádění optimálních změn v průběhu práce. SolidWorks dokáže podle potřeby automaticky zjemnit nebo zhrubnout síť a zajistit tak přesnější řešení. Můžete simulovat rázové zkoušky u dílů nebo sestav: Simulace pohybu založená na událostech dodává schopnost a flexibilitu k vytváření virtuálních prototypů i těch nejnáročnějších strojů. Můžete vypočítat zatížení při zrychlení, napětí a posuny, když součásti narazí na dno nebo do sebe navzájem. Můžete analyzovat pohyby sestavy během procesu nebo úkonu: Zcela nové uživatelské prostředí umožňuje definovat studie pohybu založené na událostech v modelu. Akce mohou být vyvolány novými pohybovými senzory, časem nebo dokončením předchozího úkonu. Nové servomotory umožňují lepší ovládání pohonných mechanismů modelu. Porozumíte vlivu teplotních změn na díly a sestavy: Můžete zkoumat přenos tepla vedením, prouděním a zářením. Zkoumejte napětí, rychlost a zrychlení u předmětů spuštěných z různých výšek a poloh. K dispozici jsou izotropní, ortotropní a tepelně závislé vlastnosti materiálů. V návrzích můžete simulovat vibrace nebo zborcení konstrukce: Zjistěte, jak vibrující nebo nestabilní režimy mohou zkrátit životnost zařízení a způsobit neočekávaná selhání. Zjistíte, jaký je vliv cyklického zatěžování na životnost produktu: Umožňuje zjistit očekávanou životnost systému nebo kumulativní poškození po určitém počtu cyklů. Zatížení lze definovat pomocí importování dat historie zatížení ze skutečných fyzických zkoušek. Ověřte si soulad s vyžadovanými normami pro tlakové nádoby: Pomocí maximálních zatížení ze zkoušek nebo aplikace SolidWorks Motion můžete odhadnout životnost kritických součástí. Lze kombinovat různá konstrukční a teplotní zatížení podle vašich potřeb. Linearizuje napětí na jakémkoli řezu.

4 SolidWorks Simulation Premium NAVRHUJTE LEPŠÍ VÝROBKY S VYUŽITÍM KOMPLEXNÍCH SIMULAČNÍCH NÁSTROJŮ Simulace skutečného chování vašeho návrhu je nyní snazší než kdykoli předtím. Díky vyčerpávající sadě nástrojů v aplikaci SolidWorks Simulation Premium můžete snížit počet hypotéz nutných ve světě, který nebývá ani lineární ani statický. Software SolidWorks Simulation Premium nabízí stejně bohatou funkčnost a snadné použití jako SolidWorks Simulation Professional a navíc další možnosti, například sadu nástrojů pro simulaci nelineární a dynamické odezvy a chování kompozitních materiálů. Zjistíte, jaký vliv na váš návrh mají velké posuny: Můžete zkoumat dopad velkých deformací a změn zatížení a vetknutí. Lze snadno přecházet mezi lineárními a nelineárními simulacemi. Zkoumejte nelineární problémy, které zahrnují velké deformace nebo změny umístění či orientace zátěže. Můžete sledovat nelineární zborcení a prolomení. Simulace produktů vyrobených z nelineárních materiálů: Nabízí optimalizaci návrhů s hyperelastickými materiály, jako je guma, silikon a další elastomery. Umožňuje provést elastoplastickou analýzu a zkoumat vznik průtažnosti a plastické deformace. Umožňuje zkoumat účinky tečení a změny materiálu v závislosti na teplotě. Provádění dynamické analýzy dílů a sestav: Můžete simulovat historii zatížení v čase, harmonický vstup v klidovém stavu a náhodné vibrace. Simulujte odezvu elastomerů, jako jsou těsnicí kroužky a těsnění. Lze použít jednotné a vícezákladové systémy pohybu k modelování struktur s nejednotným buzením. Můžete zadávat křivky buzení do analýzy náhodných vibrací. Lze sledovat napětí, posun, rychlost a zrychlení v čase, i hodnoty RMS a PSD u napětí, posunu, rychlosti a zrychlení. Simulace kompozitních materiálů: S pomocí simulace můžete využít tyto moderní materiály používané ve stále větším množství produktů, od spotřebního zboží po pokrokové kosmické konstrukce. Umožňuje prohlížet vícevrstvá těla skořepin a zkoumat izotropní nebo ortotropní vlastnosti materiálu, tloušťku a orientaci jednotlivých vrstev. Vykreslujte posun v závislosti na čase (dynamickou odezvu) v určitých místech v důsledku časově proměnlivého zatížení. S využitím převratného rozhraní můžete dynamicky ovládat a zobrazovat orientaci vrstev přímo v modelu SolidWorks. Použijte třívrstvé sendviče a grafitové kompozity nebo kompozity na bázi uhlíkových vláken, včetně šestihranné sítě a pórovité pěny. Ověřte vlastnosti kompozitních materiálů, například tuhost a zkoušky selhání vrstev.

5

6 Hlavní sídlo společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corp. 300 Baker Avenue Concord, MA USA Telefonní číslo: Sídlo společnosti v Evropě Telefonní číslo: +33-(0) Sídlo společnosti v České republice Telefonní číslo: SolidWorks je registrovaná ochranná známka společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků Dassault Systèmes. Všechna práva vyhrazena MKSIMDSCSY0609

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 - úvod Computational Fluid Dynamics (CFD) je simulační nástroj, který matematicky (MKP) modeluje

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení

TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení TNC 640 Nové high-end CNC ízení pro frézování a soustružení Nový model TNC 640 HEIDENHAIN: spojuje technologii frézování a soustružení ve spole ném TNC ízení. Uživatelé mohou nyní libovoln kombinovat v

Více

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY POČÍTAČEM PODPOROVANÉ SYSTÉMY - CA SYSTÉMY CA (CAx, CAi) systémy jsou počítačové systémy určené na podporu činností ve všech etapách výroby od návrhu výrobku, plánovaní výroby, samotní výrobu až po montáž,

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

Innovative Motion Control

Innovative Motion Control Momentové Motory O MOMENTOVÝCH MOTORECH ETEL Během posledních 20 let už přinesly přímé pohony s momentovými motory podstatné zlepšení parametrů u mnoha aplikací v řadě vyspělých průmyslových odvětvích.

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

55.000. produktů. Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů

55.000. produktů. Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů Plasty pro delší životnost - prodlužte s plasty životnost svých strojů Žádné mazání, méně častá údržba, nižší náklady, delší životnost, vše k dispozici skladem a rychlé dodání - to je naše klíčová myšlenka

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti Miroslav Mitura 2 Obsah ÚVOD...6 1 CAD SYSTÉMY...7 1.1 Rozdělení CAx technologií do oblastí...7 2 DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI...10 2.1

Více

Sysmac: Plně integrovaná platforma Jedno připojení Jeden software Jedna jednotka řízení strojů

Sysmac: Plně integrovaná platforma Jedno připojení Jeden software Jedna jednotka řízení strojů Sysmac: Plně integrovaná platforma Jedno připojení Jeden software Jedna jednotka řízení strojů PODNIKOVÁ AUTOMATIZACE Programování HMI Připojení DB Systémy IT ŘÍZENÍ STROJE Servo Měnič I/O - Bezpečnost

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ. Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače. CAD/CAM technologie ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TECHNICKÁ Referát k předmětu Konstruování s podporou počítače CAD/CAM technologie pomocník při navrhování, konstrukci a výrobě prototypů v automobilovém průmyslu.

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

Software MTS TestSuite TW. Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent

Software MTS TestSuite TW. Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent Software MTS TestSuite TW Efektivní a univerzální software pro produktivní testování materiálů a komponent SOFTWARE MTS TESTSUITE TW NABÍZÍ SNADNO POUŽITELNÉ A PŘIZPŮSOBIVÉ ŘEŠENÍ K OPTIMALIZACI VAŠÍ PRODUKTIVITY

Více

Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti

Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti Materiály z 38. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha,

Více

OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6

OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6 OBSAH VÍTEJTE V ADVANCE!...5 O TÉTO PŘÍRUČCE...5 PROFESIONÁLNÍ BIM ŘEŠENÍ PRO PROJEKTANTY A KONSTRUKTÉRY... 6 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SADY GRAITEC ADVANCE... 6 KDE NALÉZT INFORMACE... 8 CD s dokumentací...

Více