1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA Potřeba ohodnocení obchodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu"

Transkript

1 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím a službami ve skupině. Později toto vedlo k růstu a peněžnímu systému, který známe dnes. Obchody jsou vytvořené za účelem mít zisk a na růstu osobního bohatství. Hlavní cíl majitelů a zaměstnanců je finanční návrat z jejich vstupů. Vstup je většinou ve formě času, zdrojů a peněz. Každé obchodní odvětví poskytuje produkty či služby k dané skupině zákazníků s cílem, aby generoval příjem a zvýšil hodnotu. Tato hodnota může být vytvořená různým způsobem v závislosti na obchodním odvětví. Například, přidaná hodnota vytvořená maloobchodníkem pro venkovní vybavení je optimální doručení kvalitních výrobků pro jejich cílené zákazníky, zatímco přidaná hodnota automobilového výrobce spočívá v produkování jiných druhů a modelů aut k tomu, aby uspokojila potřeby a přání jejich zákazníků. Přežijí obchody, které mají správnou ekonomickou strategii, zvyšují hodnotu, spolupracují s dodavateli a odběrateli, správně se orientují na trh, zdroje, práci, schopnosti Výrobní linka V roce 1910 Henry Ford řekl: "Zákazník může mít auto s jakoukoli barvu, kterou chce, pokud je černá." Toto jasně ukazuje cílovou poptávku, po které vytvořil nový a inovační produkt 'auto'. Trh byl v počátečním stupni a konkurence mezi výrobci byla hlavně hnaná doručením a cenou. Zákazníci neměli příležitost k tomu, aby vyjádřili požadavky, dokonce i barva byla pevně stanovena. Ford se soustředil na dosažení nejvyšší efektivity v rámci času a ceny použitím výrobní linky či montážní linky. Ustavičně se opakující stejné úkoly vedly k optimalizaci a sekvenci úkolů. Tím Ford dramaticky redukoval cenu výroby. Podobné myšlenky také přišly od Frederick Winslow Taylor, jehož 'Vědecké řízení', které nás do dnes ovlivňuje. Taylor vyvinul pět principů vědeckého řízení: 1. Vědecky studovat každou část úkolu a vyvinout nejlepší způsob k vykonání 2. Vybrat nejlepší osobu k dané činnosti 3. Vycvičit a proškolit pracovníka 4. Finanční podněty pro pracovníky 5. Rozdělit práci a zodpovědnost. Za plány a metody zodpovídají manažeři, pracovníci zase za provádění práce. Pod pojmem proces je to, co známe dnes my, tedy roztřídění správných lidí na správné úkoly tak, aby byl konečný výsledek efektivní.

2 6 KONTROLNÍ OTÁZKA Procesy v obchodě Téměř všechno okolo obchodu se řídí procesy. Mohou být velmi přísné, hromadné či flexibilní. Představa analýzy a optimalizace procesů je přenést ze zpracovatelského průmyslu dalším sektorům např. finančním a službám. Procesy také můžou být reklamní, které známe z každodenního života. Všechno, co používáme, vytváří hodnotu nabídky produktu či služby, jedná se o řízený proces. Procesy nedělají Váš obchod; procesy jsou součástí Vašeho obchodu." Ovládání procesů znamená soustředit se na důležité aktivity a zdroje společnosti, jako: obchoduje, strategii, lidi, finanční aspekty, materiálové hospodářství, duševní vlastnictví, data a informace, právní stránky a mnoho jiných oblastí Podnikový proces Re-engineering Počínaje lety1980 a 1990, hodně tradičních obchodů začalo procházet dramatickými změnami způsobenými otevřením se globálním trhům a odstraněním právních a tradičních překážek. Mnoho obchodů muselo změnit ideály a musely začít přemýšlet o podnikových procesech. Tato situace vedla k vzestupu ' podnikového procesu Re - engineering '(BPR). Znovu začal fungovat proces obchodu. Jeden ze známých zlepšovatelů BPR byl Michael Hammer. V diskusi o definici procesu pronesl dobrý odhad "od oka ":jestli to nenaštve tři lidi, to není proces." Samozřejmě, tato citace je provokativní, ale to zdůrazňuje základní představu Business. Řízení procesu (BPM): nezaměřovat se na odlišný pohled, ale zamyslet se na účinném způsobu, jak zapůsobit na konečného zákazníka díky procesům v obchodě a zvýšit tak hodnotu. K tomu slouží různé metody analýzy, aby se dalo kontrolovat, jestli proces doručuje produkt či službu v optimálně a ekonomicky. Klade důraz také na čas a peníze. V devadesátých letech minulého století jsme mohli vidět, jak si lidé uvědomili, že pomocí automatizace se ušetří hodně peněz a času, např. pomocí automatizovaných výrobních linek a robotů. Pokrok byl podpořen počítači a elektronickými výměny dat. Hodně společností se zmenšilo a zavedlo techniku kvůli optimalizování. Zlepšit se musela i kvalita služeb a zboží. Byl to začátek vývoje integrovaných systémů řízení. Tyto přístupy nabídly širší pohled na klíčové výkonové indikátory (KPIs) a vliv na procesovou změnu. ARIS Method a ARIS Software Platform nabízí podporu pro takový přístup k obchodnímu řízení procesu dovolujícímu každý aspekt procesu, který má být analyzovaný a optimalizovaný Růst z IT Rychlý růst použití počítačů a elektronické výměny dat nejen transformoval tradiční výrobu a služby průmyslového odvětví, ale také dal vzniknout úplně novému sektoru informačních technologií. Počítačové systémy se staly centrálním mozkem největších firem. Již déle nedostačoval model znovu konstruovat podnikové procesy, uvážíme - li systémy a data. Tak BPR nyní zahrnul procesový modelingových dat modelové a systémové analýzy. Postavil se trend vzestupu nových a inovačních IT technologií poskytujících IT Systems podporující všechny oblasti organizací. Stále více IT aplikací je pevně spjatých s celou řadou podniků. Zdrojem je Plán (ERP) systém. Klíčová otázka byla jak přinést business funkci (například prodeje, materiálové hospodářství, management kapacity, dodání, výrobní plánování, atd.) společně s technickou funkcí (například návrhem výrobku, stavbou, dopravou, logistikami, atd.). Odpověď na tuto otázku daly devadesátá léta minulého století, profesor August - Wilhelm Scheer vyvinul Y - CIM odkazový model pro výrobní průmyslové odvětví (obr. 1.1). Tento model byl základní

3 7 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 myšlenkou ' ARIS Method ' a ARIS Software Platform. Nezbytné k tomu, aby popisovala proces a všechna jeho související data, systémy a informace, bylo východisko pro modelový-základní jazyk k tomu, aby analyzovala všechny informace potřebné k podnikovým procesům Dnešní proces vyzývá Dnes čelíme podobným výzvám. V 1990, integrované aplikační systémy jako SAP R/3, Oracle, Baan a tak dále, předdefinovaly a normalizovaly podnikové procesy pro celé důležité oblasti společnosti (například prodejů, managementu, finančního účetnictví, atd.). Ale, od konce 1990, nastaly nové trendy a témata soustřeďující se na zkřížené firemní podnikové procesy jako Supply - Chain Management (SCM) či Customer - Relationship Management (CRM). Zákazníci či jiní partneři v řetězci jsou nyní středem obchodu. Proto prodejce softwaru vyvinuli nové druhy CRM a SCM aplikací. Nejlepší z řešení, aby pracovaly uvnitř koncového podnikového procesu, potřebují přístup ke stejné obchodní síti, či datům a informaci. Pro integrování těchto aplikačních systémů, podnikové aplikační integrace (EAI) systémy byly užívané pro vyhnutí se redundantním datům. Dnes organizace čelí mnoha výzvám. Kromě ceny a cenovým tlakům, se obchody stávají globálními a nové trhy, jako Čína, se vyvíjejí rychle. Je zde rychlý technický rozvoj, který zkrátí životní cyklus produktu. Zvětšuje se očekávání, že produkty budou konfigurované pro individuální zákaznické potřeby. Taktéž se musí přihlédnout na specifické předpisy a vyhovět normám (například Sarbanes-Oxley, FDA, platební schopnost II, atd.). Všechny tyto výzvy nutí společnosti k tomu, aby reagovaly na nové požadavky a změny za použití flexibilních podnikových procesů. Prodejci softwaru si to uvědomují a začínají nabízet nový koncepty a technologii k tomu, aby podporovaly podnikový proces flexibility. Podnikový proces Platform je založen na nových konceptech ' Service - Oriented Architecture ' (SOA). Oracle, Microsoft, IBM a jiní prodejci také podporují IT-kancelářskou SOA. SOA zde je jen technologie k tomu, aby podporovala flexibilitu v podnikovém procesu, ale stále více BPM a SOA je nedostačující. Proto Business řízení procesu je hnané bližší a bližší integrací IT (obr. 1.2). Navíc organizace mění jejich strukturu, která má být více orientována, flexibilní, hbitější.

4 8 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 Obrázek 1.1 Y CIM Model 1.2 Reálné obchodní řízení procesu Dnes všichni mluví o Business řízení procesu (BPM), ale často mají na mysli něco jiného. Proto potřebujeme porozumět tomu, co Business řízení procesu je a potřebujeme vypracovat ideální způsob, jak nastavit BPM v organizaci. Nejprve potřebujeme jednoduchou, ale funkční definici podnikového procesu: DEFINICE 1-1 PODNIKOVÝ PROCES Podnikový proces je definice úkolů a pořadí těchto úkolů, nezbytných k tomu, aby předurčily obchodní cíl. Na základě definice vidíme, že není jednoduché analyzovat podnikové procesy, definovat je a instalovat, protože hodně obchodních informací je potřebných k tomu, abychom rozuměli procesu. Ke všemu se obchody a obchodní strategie mění, proto základní podnikové procesy také musí být změněné a přijaté.

5 9 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 Obrázek 1.2 Vývoj obchodu a IT Teď se zaměříme na základní pojmy BPM a na klíčové faktory nezbytné při zavádění BPM uvnitř organizace. Obchodní řízení procesu systematický přístup k ovládání a zlepšování organizačního obchodu aktivním, koordinovaným managementem všechny aspektů specifikace, designu, implementace, operace, měření, analýza a optimalizace podnikových procesů k tomu, aby efektivně plnily podnikové cíle. To je spíše sousto, ale zkrátka BPM usiluje o to, udělat podnikové procesy efektivnější a účinnější, schopné přizpůsobení se obchodnímu prostředí. Pro splnění tohoto požadavku je BPM uspořádaný jako nepřetržitý životní cyklus zlepšení. To je základní rozdíl mezi BPM a ERPimplementace a BPR projektem. BPM není založený na projektu. BPM je proces, který musí být implementovaný a vykonaný uvnitř organizace.to musí zajistit jeho vlastní procesy podporující flexibilitu a změny požadované v organizaci. BPM životní cyklus se skládá ze 4 významných fází (obr. 1.3): _ Podnikový proces strategie,_ Podnikový proces designu,_ Podnikový proces implementace,_ Podnikový proces ovládání.

6 10 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 Obrázek 1.3 BPM životní cyklus Podnikový proces, strategická fáze Jen ty organizace, které definují a pravidelně modifikují cíle, mohou být úspěšné na trhu. Jádro podnikové procesy umožní organizační řešení optimálně podporovat strategii, či jak Alfréd D. Chandler jednou řekl: "struktura následuje strategii". Proto, podniková fáze strategie tvoří základ pro zarovnávající podnikové procesy do hlavní strategie společností. V závislosti na tržním prostředí organizace nastaví strategii často velmi rychle. Tyto změny v strategii se potřebují odrazit v podnikových procesech. Proto s každou strategií musí společnost věnovat pozornost základním podnikovým procesům strategie a změnám podnikových procesů. Od toho jsou různé managementové přístupy pro ustanovení strategického managementu, například Balanced Scorecard (BSC) přístup. Klíčové faktory úspěchu ve vedení strategie jsou závazky nejvyššího vedení a zahrnutí zaměstnanců do strategie. Znalost firemní strategie a podnikových cílů je základem úspěchu. Když definujete obchodní strategii, musíte ji i realizovat, například, oslovováním nových cílových skupin. Každá změna v obchodu vede k tomu, abyste si uvědomovali novou strategii a také dopady na vaše podnikové procesy. Definice strategie společností a cílů je ve většině případů spojena se znovu inženýrstvím existujících dědičných procesů Podnikový proces, fáze designu Hlavní cíle podnikového procesu Designu Phase je přizpůsobení firemních procesů k potřebám a

7 11 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 požadavkům trhu, včetně designu, analýzy a optimalizace procesu jako součásti nepřetržitého zlepšení. Funkce fáze designu poskytuje aktuální procesový tok a zajistit efektivitu a kvalitu procesu. Toto vyžaduje metodu založenou na přístupu a jednotném, uspořádaném a pochopitelném jazyku. Fáze designu odpovídá na otázku: "kdo co dělá, v jaké části, jaké služby či produkty produkuje a jaké softwarové systémy a data jsou užívaná pro podporu procesu?" To může vytvořit představou o podnikovém procesu, ale je také možné simulovat procesy, abyste zjistili více detailů o nákladech a zdrojích, problémech. Výsledky analýzy, kombinované s korporačními cíli, jsou využívány pro odvození a definic cíle či ' budoucí procesy (tj. procesy že kdy implementovaný v IT bude pomáhat společnosti k tomu, aby vytvořila lepší hodnotu v budoucnu). První krok do profesionální BPM zahrnuje související oblasti designu, analýzy, a optimalizace. Procesy mohou být podmětem k analýze a znalostí o firmě. Znalost je důležitá v první řadě v mínění zaměstnanců, kdo má co na starosti, či spojení s operací, procesy. Analytická fáze poskytuje detailní informaci o struktuře a efektivitě podnikových procesů. Hospodářské středisko využití přírodních zdrojů je stejné úrovně, jako způsobené mediálními zlomy a selháními v základech IT systémů. Vyhodnocení a zpravodajství (proces rozboru nákladů), poskytujte organizacím důležitým informace. Procesová fáze designu nezahrnuje jen design, analýzu a optimalizaci podnikových procesů, ale také analýzu a optimalizaci dalších názorů (například IT krajina, organizační struktury). Jsou-li veškeré významné informace zveřejněné všem lidem zapojeným v činnosti, pak může být zpětná odezva. Odezva ohledně kvality procesů a myšlenek, je první krok k nepřetržité změně Podnikový proces, fáze implementace BPM nekončí modelováním a zlepšováním podnikových procesů na papíru (či v ARIS softéru). Informační technologie jsou k tomu, aby podporovaly realizaci podnikových procesů. Plementation Phase se zaměřuje na mapování podnikových procesů a obchodních požadavků do operačních aplikačních programů s minimální ztrátou informací. Organizace se nejprve musí zaměřit na podnikové procesy, ty pak implementovat do IT systémech. Protože největší zpracování se neobejde bez IT podpory, hodnota IT přinesená do společnosti je ve formě optimalizace korporačních procesů poskytující průhlednost. Organizace dnes bojují s mnohými IT systémy a technologiemi. Představovat stále nová či pokračovatelská IT řešení je velmi drahé protože, v mnoha případech, tam není žádný jednotný popis podnikových procesů. Implementace podnikových procesů skrze IT systémy může být dosažená na základě tří základních cest: Implementace z normalizuje ERP-systémy, Služba-orientovaná architektura, Klasické programové inženýrství a individuální vývoj softwaru. Implementace z ERP - Systemů Implementace či update obchodních manažerských aplikačních systémů, jako SAP či ORACLE, poskytují příležitosti k tomu, aby byly optimalizovány existující struktury a procesy uvnitř společnosti v kontextu podnikového procesu optimalizace projektu, tím redukují náklady. Zavádění ERP-systemů také dovoluje normalizování procesů skrz organizaci a znovu využití praxe pro průmyslové odvětví. IT systémy musí být přizpůsobeny firemní strategii a obchodní logice ne naopak. Aktuální integrované procesy a aplikační architektury dělají tuto proceduru významně snadnější. Nicméně, nejdůležitější úkol v každém projektu implementace vybere alternativní podnikový proces týkající se dosažení korporačních cílů a přizpůsobení je k individuálním potřebám společnosti. Service - Oriented Architecture (SOA) je softwarová architektura, která definuje použití volně spojených softwérových služb (softwarových součástí pro definované obchodní funkce) podporuje potřeby obchodu. V SOA prostředí, jsou služby udělané dostupně, jako nezávislé služby, které mohou technicky zpřístupnit, bez znalosti jejich podprogramů,více

8 12 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 IT oddělení ke zlepšení podnikových procesu. IT musí být flexibilní, aby zvládala rychlé tempo změny v podnikatelském prostředí, a silná, aby splnilo požadavky výměny podnikových procesů v budoucnu. Nastavením SOA, podnikových procesů, se diktují obchodní požadavky k tomu, aby byly uspokojené službami, nikoli obráceně. Z toho důvodu, efektivní BPM musí být základ pro úspěšnou implementaci SOA. Tento 'střed služby ' je nový a více flexibilní způsob zavádění podnikových procesů v IT úrovni. Klasické softwarové inženýrství a individuálně vyvíjený software Navzdory široké škále ERP systémů a softwéru dostupnému dnes je ještě enormní poptávka po novém, protože přizpůsobení standardních softéru je drahé a mnohdy v čas nedostupné. Zatímco normalizovaly aplikační programy je často použitelný ve výrobním průmyslovém odvětví, bankovní a pojišťovací průmyslové odvětví má vlastní podnikové procesy podporované speciálně vyvinutými IT systémy. Obchodní programové inženýrství umožňuje vývoj uzpůsobeného softwaru, který mapuje obchodní logiky pro všechny podnikové procesy. Důležité je komunikovat s požadavky na technologické řešení přístupů, musí to být srozumitelné pro všechny účastníky, aby to bylo efektivní a zajistilo toužívání i do budoucna. V této části procesu Implementation Phase, je nejvyšší hodnota odvozená hlubokou integrací procesu informací designu a vývoje softwaru.hodně zájmů o ' Model - Driven Architecture '(MDA) se blíží IT-logice a zdroji-kód je vygenerovaný přímo z modelů procesu příbuzného s technologií implementace Podnikový proces regulační fáze "jestli to nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit." téměř každý student obchodu či ekonomiky slyšel tuto radu od Petr Drucker. I když to ještě nikdy neslyšeli, mohou tuto logiku ocenit. Zpracování regulační fáze umožňuje jakostní a kvantitativní opatření k tomu, vybyl podpořen cíl, zlepšení a větší produktivita. Proces regulační fáze zahrnuje měření efektivity procesů implementovaných s pomocí IT systémů a implementace vnitřních řídicích systémů k tomu, aby monitorovaly zda to vyhoví všem předpisů. Základní cíl procesového ovládání je zajistit implementované procesy tak, aby běhali tak, jak byly nadefinované během fáze designu a veškerých procesových stupňů řízení. Přes to efektivita je měřená a analyzovaná oproti cílům definovaným pro Key Performanci Indicators (KPIs). To zlepší potenciál na základě aktuálních dat. Kompletní řízení procesorů procesy dovoluje společnosti instalovat aktivní BPM. Strategické korporační cíle jsou sledované instalací procesového výkonového systému řízení, které kontinuálně monitorují každý' proces. To může poskytovat okamžitá varování nějakých odchylek od plánovaných čísel a dovolit použití vhodných prostředků obrany.nepřetržité monitorování aktuálních procesů přemostí propast mezi strategií společnostmi a její operační implementací.

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0 PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0 DIGITÁLNÍ VÝROBA 2016 JIŘÍ HOLOUBEK 10/5/2016 WWW.SPCR.CZ ZÁKLADNÍ ATRIBUTY: PRŮMYSL 4.0 INTEROPERABILITA: SCHOPNOST CPS, LIDÍ A VŠECH KOMPONENT INTELIGENTNÍHO VÝROBNÍHO

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

IFS APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

IFS APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ OA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA 2 APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ CM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží CPM bývá někdy nazýváno: Enterprise Performance Management Business Performance Management Strategic Performance Management Performance Management základní

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Michal Andrlík, Indra Czech Republic, mandrlik@indra.cz Představení zákazníka: Městská část Praha 1 leží v centrální oblasti Prahy

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na řízení

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

CZ.1.04/4.1.01/53.00080

CZ.1.04/4.1.01/53.00080 Zadávací dokumentace Na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem Zajištění realizace projektu Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice (dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Sitecore Customer Engagement Platform. Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály

Sitecore Customer Engagement Platform. Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály Sitecore Customer Engagement Platform Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními kanály Sitecore Customer Engagement Platform Zapojte své zákazníky do komunikace napříč všemi digitálními

Více

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU

IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU IFS APPLICATIONS PRO PROJEKTOVĚ ŘÍZENOU VÝROBU 2 PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA PRO AGILNÍ PODNIK ZAKÁZKOVÁ VÝROBA OPAKUJÍCÍ SE VÝROBA NA SKLAD ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ KONFIGURACE NA OBJEDNÁVKU PROJEKTOVĚ ŘÍZENÁ VÝROBA

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zadávací dokumentace pro projekt : Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Neotech, a.s. na změnu technologických a ekonomických podmínek

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání

Pracovní materiály pro účastníky kurzů. Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Pracovní materiály pro účastníky kurzů Program 2 Ekonomické a finanční vzdělávání Modul 1 Business Plán Úvod vytvořené v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno, Křenová 52, 602 00

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára DOLEŽALOVÁ Autorka: Bc. Edita

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Procesní model organizace

Procesní model organizace U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E Fakulta ekonomicko-správní Procesní model organizace Bc. Anna Koudelková Diplomová práce 2011 SOUHRN Diplomová práce se zaměřuje na průběh procesního řízení v podniku,

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

2 ÚVOD DO PLATFORMY ARIS

2 ÚVOD DO PLATFORMY ARIS 13 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 2 ÚVOD DO PLATFORMY ARIS 2.1 Business Process Management v ARIS V první kapitole jsme diskutovali o významu a vývoji Business Process Management. Popsali jsme fáze životního cyklu,

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti

NABÍDKA PROGRAMŮ. Moje vedení. Moje řízení. Moji zákazníci. Moje výsledky. Můj prodej. Moje schopnosti Moje řízení Moje vedení Moji zákazníci Moje výsledky Můj prodej Moje schopnosti NABÍDKA PROGRAMŮ Můžete řídit jen to, co dokážete efektivně změřit Dlouhodobější projekty rozvoje a vzdělávání dokážeme s

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

IT Governance. Libor TůmaT. konzultant, AHASWARE. www.itsmf.cz. itsmf 2002-7

IT Governance. Libor TůmaT. konzultant, AHASWARE. www.itsmf.cz. itsmf 2002-7 IT Governance Libor TůmaT konzultant, AHASWARE Agenda Co je IT Governance Co pokrývá IT Governance Oblasti IT Governance Vztahy standardy, správná praxe, AS8015 Shrnutí Co je IT Governance Je odpovědností

Více

Řešení Oracle pro správní centra místních samospráv. Michal Zbořil Solution Specialist Oracle Corporation

Řešení Oracle pro správní centra místních samospráv. Michal Zbořil Solution Specialist Oracle Corporation Řešení Oracle pro správní centra místních samospráv Michal Zbořil Solution Specialist Oracle Corporation Shrnutí aktuální situace Dnešní princip fungování modelového úřadu spočívá v: Agendové orientaci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832 Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Identifikátor

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Ř ÍZENÍ NÁKUPU POPTÁVKOU S VYUŽITÍM IT

Ř ÍZENÍ NÁKUPU POPTÁVKOU S VYUŽITÍM IT Ř ÍZENÍ NÁKUPU POPTÁVKOU S VYUŽITÍM IT Ing., Petra, Syrovátková 1 A BSTRAKT Příspěvek je zaměřen na vztahy mezi nákupem a prodejem ve firmě. A na podporu těchto procesů pomocí informačních systémů. Ú VOD

Více

Budoucnost Category Managementu

Budoucnost Category Managementu Budoucnost Category Managementu Vytváření hodnoty v současných podmínkách trhu JERRY SINGH www.categorymanagement.com 281-242-7098 1 Cíle prezentace Koncepty & evoluce Category Managementu Překážky úspěchu

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

1. Jak často zjišťujete ve Vaší společnosti spokojenost zákazníka? 2. Jakým způsobem běžně zjišťujete ve Vaší společnosti spokojenost zákazníků?

1. Jak často zjišťujete ve Vaší společnosti spokojenost zákazníka? 2. Jakým způsobem běžně zjišťujete ve Vaší společnosti spokojenost zákazníků? Vážený respondente, prostřednictvím tohoto dotazníku jsou sbírána data o problematice řízení vztahů se zákazníky, která je náplní výzkumné činnosti Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty

Více

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY Ing. Jana Zavřelová 1 A B S T R A K T Příspěvek se zaměřuje na podnikatelské sítě, klastry a sdružování firem. Dále se zabývá strategickými aliancemi. Jedná se o stále

Více

Průvodce organizačními nástroji

Průvodce organizačními nástroji Průvodce organizačními nástroji listopad 2015 Spolufinancováno Evropskou unií 1 Autoři: Erik van Agtmaal, Johan Coolen Factor4 Lange Winkelstraat 26 2010 Antwerpen Belgie T: +32(0)3 225 23 12 E: erik.van.agtmaal@factor4.eu

Více

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů VII. ročník

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Analýza a návrh informačního systému Miloš Rajdl 2012 ČZU v Praze 1 Souhrn Diplomová

Více

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE SPOLUPRÁCI TÝMŮ I

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE Velká závislost organizací na informačních systémech s sebou přináší také nemalé požadavky na zabezpečení zpracovávaných a uložených informací. Důvěrnost, dostupnost a integrita

Více

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Draft Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Unrestricted Siemens AG 2016 Okolo roku 2000 se začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS AND A CONTROL SYSTEM OF TRANSPORT SERVICE Jan

Více

Podnikové informační systémy Jan Smolík

Podnikové informační systémy Jan Smolík Podnikové informační systémy Jan Smolík Zobecněné schéma aplikační architektury Vlastníci, management Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace Obchodní partneři

Více

MULTIZNAČKOVÁ DIAGNOSTIKA INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKA

MULTIZNAČKOVÁ DIAGNOSTIKA INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKA MULTIZNAČKOVÁ DIAGNOSTIKA INTELIGENTNÍ DIAGNOSTIKA 2 OBSAH Úvod Co je Jaltest? Na koho se zaměřuje? Diagnostické funkce Diagnostika závad Vynikající funkce Jaltest Expert Přídavné moduly Aktualizace Zařízení

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Softwarová řešení pro intralogistické procesy

Softwarová řešení pro intralogistické procesy Software Solution Softwarová řešení pro intralogistické procesy Od flexibilních základních řešení po komplexní skladové hospodářství: JMIF, Kardex Drive, Power Pick Global Software Solution Warehouse Management

Více

AUTODESK CIVIL 3D 2007. Jeden produkt. Jeden tým.

AUTODESK CIVIL 3D 2007. Jeden produkt. Jeden tým. AUTODESK CIVIL 3D 2007 Jeden produkt. Jeden tým. Model. Autodesk Civil 3D 2007 využívá dynamický model, který přináší uživatelům až padesátiprocentní úsporu* času při vytváření projektů dopravní situace,

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Nasazení CA Role & Compliance Manager

Nasazení CA Role & Compliance Manager Nasazení CA Role & Compliance Manager Michal Opatřil Junior Solution Architect Agenda Popis typické situace v rozsáhlých organizacích Řešení Identity Lifecycle Management Úrovně vyspělosti integrace ILM

Více

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz www.advanta- group.cz ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení IT projektů Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém

Více

Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem

Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem Benchmarks 2009 Controllingové procesy pod drobnohledem 1 Průzkum Rakouského Controller-Institutu Rakouský Controller-Institut provádí od roku 2007 každoročně pravidelný průzkum controllingových procesů

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

Strategie Kapitola 5 Kapitola 6

Strategie Kapitola 5 Kapitola 6 Část II Strategie Předtím, než budete moci implementovat váš SEO plán, musíte vymyslet funkční strategii. V této části se naučíte nejenom zapojit svůj firemní tým, ale také poznáte rozličné disciplíny,

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů Přednáška VŠFS 2012 Koncepty a řízení firemního nákupu Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů O čem to bude Část I. Teorie Cíle a definice Vymezení profesionálního nákupu

Více

Mise. Vize. Naše hodnoty: Raben Group. Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby.

Mise. Vize. Naše hodnoty: Raben Group. Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby. Mise Poskytujeme konkurenční výhodu svým zákazníkům, nabízíme vhodná řešení a přátelské služby. Vize Stát se lídrem všude tam, kde působíme. Naše hodnoty: Podnikavost Orientace na zákazníka Jednáme s nadšením

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy. Jaroslav Žáček

Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy. Jaroslav Žáček Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální podniková strategie Co budeme dělat? Jak to budeme dělat? Jak využijeme IT systémy?

Více

Návrh snadno testovatelného software

Návrh snadno testovatelného software 2007 Návrh snadno testovatelného software LaTes 07 Štěpán P. Nadrchal www.pdqm.cz nadrchal@pdqm.cz Cíl prezentace Základní otázky 1. Kdo má vliv na to, jestli software půjde testovat a kolik to dá práce?

Více

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Verze 2009 - schválena vládou dne 5. října 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce NOK a evropských záležitostí Obsah Úvod...2 1. Kontext diskusí o

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40 www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních

Více

Marketing. Modul 2 Marketingový mix

Marketing. Modul 2 Marketingový mix Marketing Modul 2 Marketingový mix Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování,

Více

URBACT Věstník Únor 2011 #2

URBACT Věstník Únor 2011 #2 Věstník Únor 2011 #2 AKTUALITY - u Výzva pro multikulturní historická centra. Obohacení veřejných aktivit spoluodpovědnosti v oblasti sociální soudržnosti: projekt TOGETHER 20 závěrečných konferencí programu

Více

PODNIKOVÁ INFORMATIKA

PODNIKOVÁ INFORMATIKA GÁLA Libor POUR Jan TOMAN Prokop PODNIKOVÁ INFORMATIKA Obsah O autorech... 11 Na úvod jak chápat tuto knihu... 13 Část I: Principy podnikové informatiky... 17 1. Informatika, aplikovaná informatika, podniková

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

Teorie systémů TES 6. Systémy procesní

Teorie systémů TES 6. Systémy procesní Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Teorie systémů TES 6. Systémy procesní ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT

Více

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku :

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku : Přednáška č. 2 Poslání podniku Teze pro přednášku : Strategické řízení, strategie, hierarchie strategií Strategické cíle podniku Poslání firmy, firemní principy a elementární hodnoty Strategické obchodní

Více