Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o."

Transkript

1 Popis produktu IDFU Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3

2 Obsah Produkt IDFU...4 K čemu slouží...4 Komfortní nástroj pro uživatele...4 Řešení pro IT...4 Rozšíření...4 Aktuální moduly...4 Architektura IDFU...5 Historie IDFU...5 Verze Verze Verze Verze Technologie...7 Java...7 Eclipse...7 Rich client platform (RCP)...7 Hibernate...7 SQL databáze...7 Základní modul...8 Uživatelské rozhraní...8 Funkce pro opravu dat...8 Import dotazů a export odpovědí...9 Reporty a statistiky...10 Správa uživatelů...10 Seznam uživatelů aplikace...10 Role uživatelů...10 Autorizace uživatelů...11 Servisní funkce...11 Import a editace číselníků...11 Konfigurace...11 Správa procesů...11 Vstupní a výstupní konvertory...12 Vstup / výstup XML FÚ...12 Vstup / výstup CSV ČSSZ...12 Parametrizovaný vstup a generování odpovědí...13 Rychlý vstup...13 On-line identifikace...13 Tabulkový vstup - MS Excel...14 Parametrizovaný systém dotazů...15 Entity...15 Metodika...15 Parametry dotazů...15 Šablona pro generování odpovědí...15 Editor šablon...17 Datamart IDFU...17 Podpora databází třetích stran...17 Web services...17 Korespondenční modul...18 Poštovní kniha...18 Přijatá korespondence...18 Vstupní fronta...19 Identifikace odesílatele...19 Odeslaná korespondence...19, 28.pluku 7, Praha 10 2

3 Tisková fronta...19 Kontakty a adresář...19 Ukládání dokumentů, souborů, mailů a příloh...20 CMS - Content Management System...20 CMS klient...20 Hromadné skenování...20 Rozpoznávání textu - OCR...21 Automatický vstup do poštovní knihy...21 Textový vstup...21 Formátování textových dat do dotazů...21 Datová pole a datové typy IDFU...21 Formátovací maska...21 Formátovací šablona...21 Formátovací skript...22 Elektronická komunikace S/MIME klient...23 REP klient...23 Správa certifikátů...23 Technická specifikace...24 Schéma...24 Popis , 28.pluku 7, Praha 10

4 Produkt IDFU K čemu slouží IDFU - řešení zpracování výzev k součinnosti exekutorů, finančních a celních úřadů, správy sociálního zabezpečení a dalších oprávněných osob. Celé řešení produktu IDFU je v souladu s aktuální specifikací Ministerstva financí ČR a aktuální specifikací ČSSZ. IDFU slouží k automatizovanému zpracování písemných a elektronických dotazů oprávněných osob na klienty banky, jejich účty a další majetek. Dotazy mohou být zadány buď elektronicky v různých formátech, ručně uživatelem aplikace, nebo systémem skenování a vytěžování dat. Odpovědi na dotazy jsou zpracovány automaticky a to vždy stejným způsobem bez ohledu na typ vstupu, nebo typ výstupu. Data v odpovědi se však mohou lišit v závislosti na zvolené šabloně a metodice. Výstup odpovědí může být proveden jako elektronický, nebo tiskový v různých formátech. Komfortní nástroj pro uživatele Řešení pro IT Tato aplikace s grafickým uživatelským rozhraním je komplexní nástroj pro řízení automatizovaného procesu zpracování všech dotazů oprávněných osob. IDFU poskytuje uživatelům především následující funkce: Rychlé grafické rozhraní které integruje několik aplikací (IDFU, poštovní kniha, klient, CMS klient atd.). Rychlý vstup a zpracování dotazů (elektronicky, ručně, hromadné skenování). Parametrizace dotazů podle metodik a šablon (přednastavené, on-line). Jednotný přístup k datům banky pomocí jedné aplikace. Historie veškeré komunikace (dotazy, odpovědi, logy, y, dokumenty atd.). Tyto a množství dalších funkcí výrazně zvyšují komfort a produktivitu práce uživatelů. Tato aplikace poskytuje uživatelům komunikační interface na bankovní systémy. IT banky poskytuje aplikaci pouze základní data a je odstíněno od různých způsobů, formátů a metodik komunikace s oprávněnými osobami. IT banky nemusí změny v komunikaci ani zaregistrovat. Rozšíření V současné době produkt používá nebo implementuje 17 bank a stavebních spořitelen v České republice. V dalších bankách probíhají obchodní jednání. Současně připravujeme IDFU k nasazení ve Slovenské republice. Aktuální moduly V současné době jsou pro IDFU k dispozici následující moduly: Základní modul Vstupní a výstupní konvertory 4, 28.pluku 7, Praha 10

5 Parametrizovaný vstup a generování odpovědí Korespondenční modul Elektronická komunikace Další plánovaný modul je fakturace poplatků. Architektura IDFU Komunikace Transformace Zpracování Server J2EE support Oprávněné osoby Externí komunikace Elektronická komunikace Hromadné skenování Poštovní kniha CMS Texty Konvertory Tabulky Základní modul Param etrizovaný vstup a generování odpovědí Datamart IDFU Bankovní systémy Uživatel Historie IDFU Verze 0 Předchůdce současného IDFU vznikl na základě poptávky jedné z bank, která byla součástí pilotního projektu komunikace bank a finančních úřadů. Software měl překlenout technologické bariéry midrange systému a plnil následující funkce: Kontrola elektronického podpisu. Konverze dat (dotazů) z XML a jejich import z PC do relační databáze midrange systému. Export dat (odpovědí) z relační databáze midrange systému na PC a jejich konverze do XML. Elektronický podpis XML dat. Vznikla jednoduchá aplikace typu client/server. V podstatě to byla čtečka disket s dotazy finančních úřadů. 5, 28.pluku 7, Praha 10

6 Verze 1 Verze 2 Verze 3 Na základě poptávky dalších bank, které potřebovaly řešit stejný problém byl v srpnu 2003 započat vývoj produktu IDFU. Jeho funkčnost byla na základě požadavků uživatelů postupně rozšiřována. Bylo rozšiřováno zejména uživatelské rozhraní pro práci s dotazy a odpověďmi a také kontroly dat. Stále se jednalo pouze o elektronickou komunikaci s finančními úřady. Ve verzi 2 bylo IDFU rozšířeno o možnost zpracování dotazů dalších oprávněných osob, jako např. ČSSZ. Také byl přidán jednoduchý ruční vstup dotazů. Nejedná se už jen o obyčejnou čtečku disket, ale o nástroj s komfortním uživatelským rozhraním a řadou funkcí do práci s daty. Funkce aplikace lze rozdělit do následujících hlavních oblastí. Import dotazů z XML a CSV. Ruční vstup dotazů, podle IČO, RČ a čísla účtu. Kontroly vstupních a výstupních dat. Funkce pro opravu dat. Export odpovědí do XML, CSV, RTF a HTML. Grafické uživatelské rozhraní. Parametrizace aplikace a metodik. Pevné vestavěné typy dotazů. Aktuální verze IDFU verze 3 přinesla generační změnu IDFU a zásadní rozšíření. Termín generační změna a zásadní rozšíření znamená, že změněno nebo rozšířeno je téměř vše, a že se v podstatě jedná o novou aplikaci. Nicméně o aplikaci, která vychází a navazuje na IDFU verze 2. Nová verze přináší řadu rozšíření zvláště v těchto oblastech: Uživatelské rozhraní Vstup dotazů a generování odpovědí Komunikace Přibyly tři nové moduly: Parametrizovaný vstup a generování odpovědí Korespondenční modul Elektronická komunikace 6, 28.pluku 7, Praha 10

7 Technologie Pro vývoj IDFU jsou používány nejmodernější technologie. Java Eclipse Tato aplikace je napsána v jazyku Java. Pro Javu existuje nepřeberné množství knihoven a technologií (viz. dále např. Eclipse a Hibernate). Java garantuje přenositelnost a rozšiřitelnost. Eclipse je otevřená platforma, která slouží jako základ k vytváření aplikací založených na architektuře plug-inů (zásuvných modulů). Jedná se o technologii standardizující přístupy k vytváření grafických uživatelských rozhraní, výrazně usnadňující pozdější integraci nové funkcionality i celých aplikací do jednotného GUI. Původně projekt Eclipse vznikl v IBM jako otevřená platforma pro vytváření integrovaných vývojových prostředí. Následně byl projekt Eclipse uvolněn jako OpenSource a na jeho vývoji se nyní podílí mnoho významných firem, jako například BEA, Borland, CA, IBM, Intel, Nokia, SAP, Sybase a další. Rich client platform (RCP) Technologie RCP je součástí projektu Eclipse (od v3.0) a slouží k vytváření grafických uživatelských rozhraní klientských aplikací. Pomocí RCP jsou nyní vytvářeny aplikace jako IBM Workplace, Lotus Notes atd. RCP umožňuje tyto aplikace jednoduše integrovat do jednoho uživatelského prostředí. Hibernate Knihovna pro objektově relační mapování pro Javu. Podporuje velký rozsah databází. Hibernate odstíní aplikaci od závislosti na databázi. SQL databáze IDFU může pracovat v podstatě s jakoukoliv standardní SQL databází, kterou podporuje Hibernate. V současné době jsou ze strany IDFU podporovány následující SQL databáze: Oracle IBM DB2 UDB IBM DB2 for iseries MS SQL Server Informix Dynamic Server Firebird PostgreSQL Podporu lze rozšířit na jakoukoliv běžnou SQL databázi (splňující standard pro SQL). 7, 28.pluku 7, Praha 10

8 Základní modul Uživatelské rozhraní Základní modul je základní prostředí neboli jádro aplikace, které řeší obecné funkce typu komunikace s relační databází, parametrizace grafického rozhraní, funkce pro opravu dat, spouštění procesů, správa uživatelů a přístupů, konfigurace, tisky atd. Základní modul poskytuje funkce ostatním modulům. Ve verzi 3 je použito nové uživatelské rozhraní založené na standardu Eclipse RCP. Celé GUI aplikace bylo kompletně přeprogramováno do zmíněného standardu a rozšířeno o nové možnosti. Nové uživatelské rozhraní je konfigurovatelné a integruje několik různých aplikací dohromady (IDFU, poštovní kniha, klient, CMS klient atd.). Změny konfigurace lze provádět dokonce na uživatelské úrovni. Funkce pro opravu dat Po praktických zkušenostech s el. komunikací s FÚ byly do IDFU zabudovány funkce pro práci s odpověďmi, které sledují kvalitu dat (např. kontrola duplicit klientů a jejich automatické nebo ruční řešení, povolování/zakazování účtů atd.). Automatické opravy mohou být prováděny například na základě historie oprav., 28.pluku 7, Praha 10 8

9 Import dotazů a export odpovědí Základní modul poskytuje podporu vstupním a výstupním konvertorům. Pomocí funkce Exportuj odpovědi lze provést výstup dávky do různých formátů a předdefinovaných reportů. 9, 28.pluku 7, Praha 10

10 Reporty a statistiky Ve verzi 3 přibyla funkce pro reporty a statistiky, která umožňuje vytvářet standardní reporty a statistiky o zpracování výzev. Správa uživatelů Seznam uživatelů aplikace Role uživatelů IDFU umožňuje definovat uživatele, kteří mají přístup k aplikaci a jejich oprávnění v rámci aplikace. Každý uživatel, který chce použít aplikaci, musí být uveden v tabulce uživatelů. Vedle uživatelského jména jsou v této tabulce uvedeny kontaktní informace (telefon, atd.) a tyto údaje mohou být doplněny do odpovědi. Systém rolí je rozšířen, aby podporoval více různých rolí (role mohou být libovolně přidávány). Každá role specifikuje, které funkce IDFU může uživatel používat. Vybranému uživateli lze přiřadit jakoukoliv kombinaci rolí které jsou v aplikaci definovány., 28.pluku 7, Praha 10 10

11 Autorizace uživatelů Servisní funkce Import a editace číselníků Aplikace přihlásí uživatele sama pomocí společného servisního databázového účtu. Jako jméno uživatele IDFU je použito jméno uživatele v operačním systému (Windows). Při přihlášení nemusí uživatel zadat heslo. Heslo servisního účtu je uloženo v nastavení aplikace a je zakódováno pomocí symetrického šifrovacího klíče a algoritmu (3DES). IDFU obsahuje několik servisních funkcí pro správu a konfiguraci aplikace. IDFU je nastavováno a parametrizováno pomocí číselníků a to buď jejich importem nebo editací. Systém importu a editace číselníků interně odlišuje importovaná data (z distribuovaných číselníků) od ručně vložených dat. Pomocí importu lze načítat například metodiky, adresáře a kontakty, metadata, konfiguraci atd. Konfigurace Konfigurace je základní nástroj pro nastavení IDFU. V konfiguraci jsou uloženy veškeré servisní parametry aplikace (adresy serverů, zapnutí/vypnutí kontroly el. podpisu atd.). Správa procesů Pomocí tohoto nástroje může uživatel aplikace sledovat stav procesů které spustil (generování odpovědí). 11, 28.pluku 7, Praha 10

12 Vstupní a výstupní konvertory Tento modul zajišťuje podporu formátů a protokolů dle specifikací oprávněných osob. V tuto chvíli jsou podporovány specifikace: Elektronická komunikace s Finančními a Celními úřady (specifikace Ministerstva financí ČR formát XML). Elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení (specifikace ČSSZ formát CSV). Podpora obsahuje: Vstup / výstup XML FÚ Vstupní a výstupní datový formát. Výstupní tiskové formáty a průvodky. Nastavení metodik a šablon pro generování odpovědí. Vstup a výstup dat ve formátu XML je založen na specifikaci MF. Umožňuje následující detailní funkce: Ověření integrity vstupního souboru. Ověření elektronického podpisu vstupního souboru. Konverze dotazů z XML FÚ do interního objektového modelu. Konverze odpovědí z interního objektového modelu do XML FÚ. Elektronické podepsání XML souboru. Tisk průvodky. Vstup / výstup CSV ČSSZ Výstupní sestavy Vstup a výstup dat ve formátu CSV je založen na specifikaci ČSSZ. Umožňuje následující detailní funkce: Kontrola vstupních dat. Konverze dotazů z CSV ČSSZ do interního objektového modelu. Konverze odpovědí z interního objektového modelu do CSV ČSSZ. Tisk průvodky. IDFU umožňuje vytvořit různé průvodky (dopisy) a výstupní sestavy v následujících formátech: RTF HTML PDF, 28.pluku 7, Praha 10 12

13 Parametrizovaný vstup a generování odpovědí Rychlý vstup Nejdůležitější novinkou v IDFU je kompletně přepracovaný parametrizovaný systém dotazů a generování odpovědí. Pro tento systém byl také vytvořen nový interní objektový model pro dotazy, odpovědi a šablony pro generování odpovědí. Nový systém dotazů umožňuje jednoduše popsat pravidla pro zpracování jednotlivých typů dotazů konkrétní oprávněné osoby pomocí metodiky a šablon pro generování odpovědí. Pomocí konvertoru pro konkrétní vstupní formát dat jsou dotazy převedeny do interního objektového modelu, následně jsou vygenerovány odpovědi podle metodiky a šablony pro generování odpovědí a konvertorem jsou zkonvertovány do konkrétního výstupního formátu dat. Tento modul obsahuje také další funkce jako Rychlý vstup, On-line identifikace a Obecný vstup z MS Excel. Vedle importu elektronických dotazů lze zadávat dotazy ručně a to zejména funkcí rychlý vstup. Tato funkce umožňuje jednoduchým způsobem zadávat (typovat) dotazy, podle RČ, IČO, čísla účtu a v kombinaci s on-line identifikací také podle data narození. On-line identifikace Při neunikátní identifikaci subjektu (není unikátní identifikace podle RČ nebo IČO), jménem a datem narození je provedena on-line identifikace. Při on-line identifikaci jsou zobrazeni všichni klienti k danému datu narození, uživatel vizuálně zkontroluje zda se mezi nimi vyskytuje hledaný subjekt a buď jej vybere, nebo ukončí identifikaci jako neúspěšnou. Tato funkce funguje jak při ručním zadávání klientů, tak při načtení dávky dotazů elektronicky. V tom případě nelze spustit generování odpovědí dokud nejsou pomocí funkce on-line identifikace identifikovány všechny neunikátně identifikované subjekty. 13, 28.pluku 7, Praha 10

14 Tabulkový vstup - MS Excel Tato funkce umožňuje načíst soubor typu csv, nebo MS Excel a pracovat s ním v IDFU jako s tabulkou. Data lze do tabulky zadávat a měnit podobně jako například v MS Excel. Tato tabulka má naprogramovaných několik speciálních funkcí pro podporu zpracování dotazů. Je to například podpora pro nastavení datových typů IDFU pro vybrané sloupce, nebo buňky a jejich barevné odlišení. Pro datové typy rodné číslo, IČO, a datum jsou zabudovány kontroly a automatické nastavení. Dotazy z tabulky lze načíst jako dotazy dávky. Při načtení jsou zvýrazněny záznamy, které byly úspěšně načteny., 28.pluku 7, Praha 10 14

15 Parametrizovaný systém dotazů Nový systém dotazů byl navržen tak, aby byl maximálně parametrizovatelný. Toto je implementováno pomocí několika mechanizmů. Definice entit Metodika Šablony pro generování odpovědí Entity Metodika Entity jsou jednotlivé typy dat (účty, klienti atd.) na, které mohou být prováděny dotazy a které se mohou vyskytnout v odpovědi. Entity a jejich vlastnosti jsou implementovány v interním objektovém modelu. Dále jsou entity popsány pomocí metadat: Entita zdrojová tabulka Vlastnosti sloupce zdrojové tabulky Parametry sloupce, podle kterých lze provádět výběr Zdroje dat pro jednotlivé entity mohou být implementovány jako databázové tabulky nebo služby. Nový systém dotazů IDFU byl navržen s ohledem na jednoduché přidávání nových entit. Nyní jsou podporovány následující entity: Subjekt (klient) Adresy subjektu (klienta) Účet Vkladní knížka Bezpečnostní schránky Cenné papíry Blokace Vztah - vlastník / spoluvlastník / disponent Metodika definuje typy informací, na které má oprávněná osoba nárok. Metodika povoluje: Vykazované entity Parametry dotazů V metodice pro elektronickou komunikaci s Finančními úřady jsou například jako vykazované entity nastaveni klienti a účty. Parametry dotazů Parametry dotazů jsou v podstatě výběrové podmínky omezující výběr dat pro jednotlivé entity. Tyto parametry lze definovat v metodice (pro oprávněnou osobu) a v šabloně (pro konkrétní typ dotazu). Například v metodice pro elektronickou komunikaci s Finančními úřady jsou omezeni klienti pouze na rezidenty a z účtů jsou vyloučeny účty úvěrové. Šablona pro generování odpovědí Šablona pro generování odpovědí slouží programu pro generování odpovědí jako předpis, který definuje jak má pracovat a která data a jak má generovat. Šablonu tvoří: 15, 28.pluku 7, Praha 10

16 Vstupní parametry Hierarchie dotazů Parametry dotazů Požadované vstupní parametry Hierarchická struktura (strom) dotazů Parametry dotazů Šablony mohou být do IDFU importovány jako číselník, mohou být vytvářeny současně s dotazy, nebo mohou být vytvářeny a upravovány pomocí editoru šablon grafického rozhraní IDFU. Každá entita má v definici nastaveno, které parametry mohou být vstupní. U účtu například číslo účtu, u klienta IČO, rodné číslo, datum narození a jméno atd. V metodice je povoleno, na které entity a podle jakých vstupních parametrů se může ptát oprávněná osoba. V šabloně je pak definován dotaz první úrovně a jeho požadované vstupní parametry. Generování odpovědí probíhá na více průchodů, takže data z jedné odpovědi slouží jako vstupní parametry do dalších dotazů. Tím je vytvořena hierarchie (strom) dotazů. Příklad: Může být definována šablona dotazu podle čísla účtu na vlastníka účtu, u nalezeného vlastníka na jeho účty, cenné papíry a bezpečnostní schránky. U nalezených účtů pak na jejich spoluvlastníky, následně na jejich účty. Parametry jsou omezující (výběrové) podmínky pro jednotlivé dotazy. Tyto parametry jsou při provádění dotazu sloučeny s parametry použité metodiky. Uživatelské rozhraní pro dotaz Uživatelské rozhraní pro ruční zadání dotazu (předem definovaného typu) je vygenerováno na základě definice vstupních parametrů v šabloně. Pokud není dotaz předem definován a je definován on-line je použit editor šablon., 28.pluku 7, Praha 10 16

17 Editor šablon Editor šablon slouží k vytváření předem definovaných pojmenovaných šablon administrátorem aplikace. Uživatelé pak mohou takto připravené šablony používat pro vstup dotazů. Dále může uživatel použít editor šablon při definici dotazu on-line, respektive modifikaci připravené šablony kdy tato definice, respektive modifikace slouží pouze pro tento konkrétní dotaz a nepromítne se v základní šabloně. Datamart IDFU Datamart IDFU je standardní předdefinovaná databáze pro zdroj dat IDFU. Její struktura vždy vychází z aktuálního interního objektového modelu. Tuto databázi lze vytvořit při instalaci IDFU. Instalace IDFU obsahuje také metadata pro tuto zdrojovou databázi. Podpora databází třetích stran Změnou definice entit metadat, lze nastavit jiný zdroj dat než datamart IDFU nebo kombinaci obojího. Odpovědi tak mohou být generovány přímo z databáze zákazníka (bankovního systému, datového skladu atd.) bez nutnosti replikace těchto dat do datamartu IDFU. Web services Tento modul má vestavěnu podporu pro generování odpovědí vzdáleným systémem s komunikací pomocí web services. Zdroj dat pro entitu pak není databázová tabulka, ale služba a místo generování a spouštění SQL dotazů jsou volány služby. 17, 28.pluku 7, Praha 10

18 Korespondenční modul Poštovní kniha Korespondenční modul slouží k evidenci a zpracování veškeré korespondence (papírové i elektronické). Korespondenční modul je tvořen následujícími komponentami: Poštovní kniha CMS (Content Management System) Hromadné skenování Textový vstup Poštovní kniha eviduje přijatou a odeslanou korespondenci a poskytuje funkce pro její správu. Veškerá korespondence/komunikace je evidována a to jak tisková, tak elektronická (ve spolupráci s modulem elektronické komunikace). Poštovní kniha dále rozšiřuje stávající tiskové funkce IDFU o generování tiskových odpovědí pro více korespondenčních adres, tisku obálek a poštovní soupisky. Dokumenty k tisku se řadí do tiskové fronty. Dokumenty pak může podle nastavení z fronty tisknout jak vlastník dokumentů, tak pracovník pověřený tiskem. Prostřednictvím poštovní knihy lze v IDFU ukládat dokumenty, soubory, maily a přílohy. Přijatá korespondence Pro práci s přijatou korespondencí poskytuje poštovní kniha následující funkce: Vytvoření zásilky Seznam přijaté korespondence Zobrazení, upravení, smazání zásilky Vstupní fronta, 28.pluku 7, Praha 10 18

19 Vstupní fronta Identifikace odesílatele Odeslaná korespondence Tisková fronta Kontakty a adresář Vstupní fronta je seznam nezpracované příchozí korespondence. Vstupní fronta je součástí rozhraní pro zpracování výzev v IDFU. Není tedy nutné se při zpracování poštovních zásilek v IDFU přepínat do poštovní knihy. Identifikace odesílatele doplní k zásilce poštovní knihy na základě jejích dat informace o odesílateli. Identifikace je prováděna proti adresáři poštovní knihy třemi funkcemi: Identifikace pomocí otisku odesílatele Hledání v adresáři poštovní knihy Přidání odesílatele do adresáře poštovní knihy Pro práci s odeslanou korespondencí poskytuje poštovní kniha následující funkce: Vytvoření zásilky Seznam odeslané korespondence Zobrazení, upravení, smazání zásilky Tisková fronta Tisková fronta je seznam nevytisknuté odchozí korespondence. Pokud není nastaven okamžitý tisk po zpracování výzvy a vytvoření poštovní zásilky, hromadí se tyto zásilky v tiskové frontě. Tisková fronta je součástí rozhraní pro zpracování výzev v IDFU. Není tedy nutné se při tisku poštovních zásilek v IDFU přepínat do poštovní knihy. Poštovní kniha obsahuje správu všech kontaktů a adres. Tyto kontakty a adresy jsou využívány ostatními moduly IDFU. 19, 28.pluku 7, Praha 10

20 Ukládání dokumentů, souborů, mailů a příloh Poštovní kniha rozšiřuje IDFU o možnost ukládání všech dokumentů, souborů, mailů ( a REP zásilky) a příloh, které souvisí s výzvou. Jedná se jak o obdržené datové soubory a naskenované dokumenty, tak o výstupní dokumenty a soubory. Výstupní dokumenty jsou ukládány i se změnami, které provedl uživatel před tiskem. Veškerá data jsou ukládána do CMS. Uživatelské rozhraní IDFU je rozšířeno o zobrazení veškerých dokumentů, souborů, mailů a příloh souvisejících s výzvou. CMS - Content Management System IDFU pro ukládání všech dokumentů, souborů, mailů a jejich příloh používá CMS - Content Management System. Poštovní kniha je standardně nakonfigurována pro použití CMS Apache Jackrabbit. V případě zájmu lze použít i jiné OpenSource, nebo komerční CMS podporující normu JSR 170 například IBM DB2 Content Manager. CMS klient CMS klient slouží ke správě, administraci a prohledávání CMS. Tento klient je integrován v prostředí IDFU. Hromadné skenování Skenování dokumentů je prováděno pomocí aplikace Fine Reader společnosti ABBYY Software House. Při použití scaneru s podavačem může být skenování prováděno hromadně. Hromadné skenování zajišťuje automatické zpracování více papírových výzev současně., 28.pluku 7, Praha 10 20

21 Rozpoznávání textu - OCR Naskenované dokumenty jsou převedeny pomocí funkce OCR aplikace Fine Reader na text. Automatický vstup do poštovní knihy Textový vstup Tato úloha vytváří zásilky s naskenovanými a převedenými výzvami v poštovní knize. Zásilky jsou vytvářeny bez nastavení odesílatele, ten je doplňován funkcí Identifikace odesílatele poštovní knihy. Automatický vstup je úloha spuštěná na serveru na pozadí. Textový vstup umožňuje zpracování jakéhokoliv textového dokumentu v IDFU a provádí vytěžování dat z tohoto dokumentu. Tento vstup umožňuje uživateli naimportovat téměř libovolně strukturovaný textový soubor. Pomocí této funkčnosti lze zpracovávat veškerá data a dokumenty které nejsou podle implementovaných specifikací, nebo nejsou formátovány jako tabulka. Mohou to být například: Naskenované dokumenty převedené přes OCR Texty mailů Různé přílohy mailů Formátování textových dat do dotazů Formátování dat vytěžování dat je prováděno pomocí: Datová pole a datové typy IDFU Formátovací maska Formátovací šablona Automatického nastavení formátovací masky podle formátovací šablony. Ručního nastavení nebo změny formátovací masky. Načtení dat podle formátovací masky do obecného tabulkového vstupu. Textový vstup umožňuje označit datová pole která vstupují do IDFU a nastavit jejich typ. Textový vstup automaticky rozpoznává datové typy RČ, IČO a datum. Nastavení ostatních datových typů jako jméno, adresa atd. je provedeno šablonou, nebo ručně. Nastavení datových polí lze provést ručně jako označení řetězce, nebo označení bloku sloupce. Nastavení datového pole lze změnit. Nastavení sady datových polí a konců řádků nad textovým dokumentem tvoří formátovací masku. Formátovací maska specifikuje, vytěžení dat z textového dokumentu. Tato maska je ukládána spolu s textovým dokumentem při každé změně. Formátovací maska je vygenerována na základě šablony a dat textového dokumentu pro každý konkrétní textový dokument, nebo je nastavena nebo upravena ručně. Formátovací šablona pomocí formátovacího skriptu specifikuje konkrétní algoritmus pro nastavení formátovací masky a tedy automatické vytěžení dat. Šablona je určena pro zpracování konkrétního typu dokumentů. Formátovací šablony jsou přiřazeny k jednotlivým odesílatelům (podle typů dokumentů, které posílá). 21, 28.pluku 7, Praha 10

22 Formátovací skript Formátovací skript byl vyvinut speciálně za účelem automatického vytěžování dat z nestrukturovaných dokumentů - výzev k součinnosti. V tomto skriptu jsou implementovány datové typy pro vstupní parametry IDFU a funkce pro automatickou analýzu výzev., 28.pluku 7, Praha 10 22

23 Elektronická komunikace S/MIME klient Modul elektronické komunikace byl vyvinut pro plně elektronickou komunikaci s oprávněnými osobami v procesu zpracování výzev k součinnosti. Modul elektronické komunikace obsahuje klienta integrovaného přímo do aplikace IDFU. Generování odpovědí formou u, respektive u s přílohou, může být provedeno přímo z aplikace IDFU na základě požadavku uživatele, nebo automaticky po ukončení zpracování požadavku. Stejně tak může být přímo z u vytvořena dávka s dotazy a spuštěno generování odpovědí. Tento poštovní klient také podporuje tzv. bezpečnou elektronickou poštu Secure/Multipurpose Internet Mail Extension - S/MIME (dle RFC-2632 až RFC-2634). S/MIME zprávy je možné vytvářet ve většině ových klientů. Toto rozšíření specifikuje podepsané a zašifrované zprávy včetně příloh. S/MIME zprávy je možné přijímat i posílat. REP klient Vedle klienta standardní elektronické pošty obsahuje tento modul také REP (Registrovaná elektronická pošta) klienta. Systém REP vytvořila a provozuje Česká pošta,s.p. Registrovaná elektronická pošta (REP) - systém, zajišťující bezpečnou a důvěryhodnou výměnu elektronických dat (zpráv, souborů, formulářů a dat obecně) mezi různými subjekty prostřednictvím důvěryhodného prostředníka, kterým je provozovatel systému - Česká pošta, s.p. REP je elektronickou obdobou zásilky s doručenkou. Uživatel posílá elektronické zásilky podobně jako standardní elektronickou poštou, systém REP, ale navíc poskytuje elektronicky podepsané dokumenty typu podací lístek, doručenka atd. Tento systém je dostupný všem institucím a právnickým i fyzickým osobám. Více viz. Správa certifikátů Tento modul umožňuje provádět kompletní správu certifikátů ve vlastním úložišti certifikátů. IDFU je v tom případě zcela nezávislé na prostředí v kterém jsou spouštěni jeho klienti. Při použití externího úložiště certifikátů buď nejsou používány, nebo musí být přizpůsobeny funkce Import, Export a Mazání. 23, 28.pluku 7, Praha 10

24 Technická specifikace Schéma Základní modul IDFUv3 Elektronická komunikace REP zásilky REP centrum České pošty Veřejný internet Parametrizovaný vstup a generování odpovědí Korespondenční modul Skenovací a OCR software Skener Aplikační server Databáze IDFU CMS server Úložiště dat pro CMS Databáze nebo File systém 24, 28.pluku 7, Praha 10

25 Popis IDFUv3 a jednotlivé moduly Databáze IDFU Aplikační server Java aplikace. Připojení do databáze pomocí JDBC. Instalace buď ná síťovém sdíleném disku (preferovaná varianta) nebo lokálně na PC. Velikost instalace cca 100MB. Podporovaný operační systém Windows. Aktuálně podporované databáze: Oracle IBM DB2 UDB IBM DB2 for iseries MS SQL Server Informix Dynamic Server Firebird PostgreSQL Podporu lze rozšířit na jakoukoliv běžnou SQL databázi (splňující standard pro SQL). Aplikační server zajišťuje běh CMS serveru. Aktuálně podporované aplikační servery: IBM WebSphere Comunity Edition Apache Tomcat Součástí dodávky je jeden z těchto aplikačních serverů. Podporovaný operační systém Windows případně Linux. CMS Server Content Management System Úložiště dat pro CMS Ukládá všechny dokumenty, soubory, maily a jejich přílohy. Standardně je aplikace nakonfigurována a dodávána s CMS Apache Jackrabbit (případně lze požít jiný CMS podporující normu JSR 170 například IBM DB2 Content Manager). Velikost instalace aplikačního serveru a CMS serveru je cca 400MB. Podporovaný operační systém Windows. Data v CMS mohou být fyzicky uložena v: v jakékoliv běžné relační datazbázi (která může být stejná či jiná než je databáze IDFÚ) nebo ve file systému Skenovací a OCR software Software pro skenování a OCR zpracování (převod na text). Aktuálně podporujeme ABBYY Fine Reader a součástí dodávky/instalace je základní licence ve verzi Corporate Edition. Velikost instalace cca 280MB. 25, 28.pluku 7, Praha 10

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Jazz pro Účetní (export) Příručka uživatele

Jazz pro Účetní (export) Příručka uživatele JAZZ pro Účetní - export (SQL/E1) Příručka uživatele 1 / 8 JAZZ pro Účetní export (SQL/E1) Příručka uživatele 2019 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz pro Účetní - export (SQL/E1) pro Windows

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová. 5. Statistica

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová. 5. Statistica Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita J. Jarkovský, L. Dušek, M. Cvanová 5. Statistica StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com, http://www.statsoft.cz. Verze pro Mac i PC, dostupná

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Specifikace požadavků. POHODA Web Interface. Verze 1.0. Datum: Autor: Ondřej Šrámek

Specifikace požadavků. POHODA Web Interface. Verze 1.0. Datum: Autor: Ondřej Šrámek Specifikace požadavků POHODA Web Interface Verze 1.0 Datum: 29.12. 2008 Autor: Ondřej Šrámek Copyright 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document. Strana

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Květen 2015. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09640

Více

1. DATOVÉ SCHRÁNKY OBECNÝ PŘÍSTUP K DATOVÉ SCHRÁNCE DATOVÉ ZPRÁVY... 3

1. DATOVÉ SCHRÁNKY OBECNÝ PŘÍSTUP K DATOVÉ SCHRÁNCE DATOVÉ ZPRÁVY... 3 ESO9 international a.s. Zpracoval: Skyva Petr U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 Záběhlice Dne: 15.1.20187 tel.: +420 585 203 370-2 e-mail: info@eso9.cz Revize: Skyva Petr www.eso9.cz Dne: 15.1.20187 Obsah 1.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK A AUTOMATICKÉ UPOMÍNKY. Katalogový doplněk ABRA Gen

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK A AUTOMATICKÉ UPOMÍNKY. Katalogový doplněk ABRA Gen ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK A AUTOMATICKÉ UPOMÍNKY Katalogový doplněk ABRA Gen Dokumentace k doplňku ABRA Gen Datum: 20.4.2017 Obsah 1 Instalace a aktivace... 3 1.1 Instalace... 3 1.2 Aktivace... 5 2 Funkce... 6

Více

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok 1. den, dopolední blok Konfigurace počítačů posluchačů přivítání zobrazení konfiguračních údajů a průvodce nastavením místní sítě přivítání účastníků zapojení počítačů instalace potřebného SW (klient z

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

RadioBase 3 Databázový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí

RadioBase 3 Databázový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí Databázový subsystém pro správu dat vysílačů plošného pokrytí RadioBase je datový subsystém pro ukládání a správu dat vysílačů plošného pokrytí zejména pro služby analogové a digitální televize a rozhlasu.

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

4. Patch Zdokonalení:

4. Patch Zdokonalení: Přehled úprav e-spis LITE 2.5.0 4. Patch 2.5.4 Zdokonalení: o ISZR Informační systém základních registrů integrace s ISZR vyhledávání subjektů v základních registrech (ROS, ROB) specifikace přesné adresy

Více

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení MD Comfort Ambulantní software Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení Vlastnosti tenko tlustý klient s vlastní DB architektura klient server automatická replikace (zrcadlení)

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Digitalizace a oběh dokumentů VUMS LEGEND, spol. s.r.o.

Digitalizace a oběh dokumentů VUMS LEGEND, spol. s.r.o. Digitalizace a oběh dokumentů Automatizace obchodních porcesů Likvidace odběratelských a dodávatelských faktur Efektivita firemních procesů je jedním ze základních pilířů fungování celé společnosti. Některé

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nastavení složek systému Atollon Server Platform

Nastavení složek systému Atollon Server Platform Nastavení složek systému Atollon Server Platform Průvodce nastavením organizace v atollon Directory Založení organizace v atollon CRM vychází z nastavení stromové struktury ISP Directory. Pro přehlednější

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Testovací protokol čipová karta Oberthur Id-One Cosmo V5.4

Testovací protokol čipová karta Oberthur Id-One Cosmo V5.4 Testovací protokol čipová karta Oberthur Id-One Cosmo V5.4 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: čipová karta Oberthur Id-One Cosmo V5.4 Software: smart 1.05.07 Datum testování: 25. 12. 2009 1.2 Konfigurace

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Skenování dokumentů 2. Fáze - Zadávací dokumentace

Skenování dokumentů 2. Fáze - Zadávací dokumentace Skenování dokumentů 2. Fáze - Zadávací dokumentace Obsahem tohoto dokumentu je zadávací dokumentace na skenovací pracoviště pro 2. fázi projektu skenování dokumentů pro IS TVP (televizních poplatků) Obsah:

Více

cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba, druhá a další z téže firmy 3000Kč cena dvoudenního školení: 7000Kč/osoba, druhá další z téže firmy 6000Kč.

cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba, druhá a další z téže firmy 3000Kč cena dvoudenního školení: 7000Kč/osoba, druhá další z téže firmy 6000Kč. Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba,

Více

HLÁŠENÍ DODÁVEK LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ UVEDENÝCH NA TRH V ČR DRŽITELI ROZHODNUTÍ O REGISTRACI LP - REG13

HLÁŠENÍ DODÁVEK LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ UVEDENÝCH NA TRH V ČR DRŽITELI ROZHODNUTÍ O REGISTRACI LP - REG13 1 HLÁŠENÍ DODÁVEK LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ UVEDENÝCH NA TRH V ČR DRŽITELI ROZHODNUTÍ O REGISTRACI LP - REG13 SÚKL IT - Tomáš Hájek 19.11.2018 20.10.2018 2 Obsah Portál Žádost o přístup Certifikát Formulář API

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu Adobe Acrobat Představení programu Možnosti Vytváření PDF dokumentů Spojování dokumentů z několika aplikací do PDF Spolupráce na dokumentech Zabezpečení a kontrola nad dokumenty Práce s formuláři Recenze

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Centrální zpracování Etapa V Tvorba kontrolních výstupů 1 Obsah ETAPA V - TVORBA KONTROLNÍCH VÝSTUPŮ PRO VPO... 3 1.1. Koncepční shrnutí... 3 1.2. Obsahová náplň etapy

Více

Část 3 Manuál pro správce

Část 3 Manuál pro správce Obsah Část 3 Manuál pro správce... 3 Nastavení účtů v Kleosu... 4 Nastavení dalších polí... 4 Nastavení emailu... 6 Nastavení šablon... 7 Nastavení činností a fakturačních položek... 8 2 3 Část 3 Manuál

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, SSB2000 bez hranic

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, SSB2000 bez hranic SSB2000 bez hranic Systémy bytové správy Program SSB2000 generuje a ukládá mnoho dat V bytové správě jsou provozovány i jiné systémy pro generování a ukládání dat (např. účetnictví) Systémy bytové správy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo jednací zadavatele: 11070/2008-42 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha číslo 1: Technická specifikace k veřejné zakázce Vytvoření, údržba a rozvoj informačního systému

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více