Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o."

Transkript

1 Popis produktu IDFU Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3

2 Obsah Produkt IDFU...4 K čemu slouží...4 Komfortní nástroj pro uživatele...4 Řešení pro IT...4 Rozšíření...4 Aktuální moduly...4 Architektura IDFU...5 Historie IDFU...5 Verze Verze Verze Verze Technologie...7 Java...7 Eclipse...7 Rich client platform (RCP)...7 Hibernate...7 SQL databáze...7 Základní modul...8 Uživatelské rozhraní...8 Funkce pro opravu dat...8 Import dotazů a export odpovědí...9 Reporty a statistiky...10 Správa uživatelů...10 Seznam uživatelů aplikace...10 Role uživatelů...10 Autorizace uživatelů...11 Servisní funkce...11 Import a editace číselníků...11 Konfigurace...11 Správa procesů...11 Vstupní a výstupní konvertory...12 Vstup / výstup XML FÚ...12 Vstup / výstup CSV ČSSZ...12 Parametrizovaný vstup a generování odpovědí...13 Rychlý vstup...13 On-line identifikace...13 Tabulkový vstup - MS Excel...14 Parametrizovaný systém dotazů...15 Entity...15 Metodika...15 Parametry dotazů...15 Šablona pro generování odpovědí...15 Editor šablon...17 Datamart IDFU...17 Podpora databází třetích stran...17 Web services...17 Korespondenční modul...18 Poštovní kniha...18 Přijatá korespondence...18 Vstupní fronta...19 Identifikace odesílatele...19 Odeslaná korespondence...19, 28.pluku 7, Praha 10 2

3 Tisková fronta...19 Kontakty a adresář...19 Ukládání dokumentů, souborů, mailů a příloh...20 CMS - Content Management System...20 CMS klient...20 Hromadné skenování...20 Rozpoznávání textu - OCR...21 Automatický vstup do poštovní knihy...21 Textový vstup...21 Formátování textových dat do dotazů...21 Datová pole a datové typy IDFU...21 Formátovací maska...21 Formátovací šablona...21 Formátovací skript...22 Elektronická komunikace S/MIME klient...23 REP klient...23 Správa certifikátů...23 Technická specifikace...24 Schéma...24 Popis , 28.pluku 7, Praha 10

4 Produkt IDFU K čemu slouží IDFU - řešení zpracování výzev k součinnosti exekutorů, finančních a celních úřadů, správy sociálního zabezpečení a dalších oprávněných osob. Celé řešení produktu IDFU je v souladu s aktuální specifikací Ministerstva financí ČR a aktuální specifikací ČSSZ. IDFU slouží k automatizovanému zpracování písemných a elektronických dotazů oprávněných osob na klienty banky, jejich účty a další majetek. Dotazy mohou být zadány buď elektronicky v různých formátech, ručně uživatelem aplikace, nebo systémem skenování a vytěžování dat. Odpovědi na dotazy jsou zpracovány automaticky a to vždy stejným způsobem bez ohledu na typ vstupu, nebo typ výstupu. Data v odpovědi se však mohou lišit v závislosti na zvolené šabloně a metodice. Výstup odpovědí může být proveden jako elektronický, nebo tiskový v různých formátech. Komfortní nástroj pro uživatele Řešení pro IT Tato aplikace s grafickým uživatelským rozhraním je komplexní nástroj pro řízení automatizovaného procesu zpracování všech dotazů oprávněných osob. IDFU poskytuje uživatelům především následující funkce: Rychlé grafické rozhraní které integruje několik aplikací (IDFU, poštovní kniha, klient, CMS klient atd.). Rychlý vstup a zpracování dotazů (elektronicky, ručně, hromadné skenování). Parametrizace dotazů podle metodik a šablon (přednastavené, on-line). Jednotný přístup k datům banky pomocí jedné aplikace. Historie veškeré komunikace (dotazy, odpovědi, logy, y, dokumenty atd.). Tyto a množství dalších funkcí výrazně zvyšují komfort a produktivitu práce uživatelů. Tato aplikace poskytuje uživatelům komunikační interface na bankovní systémy. IT banky poskytuje aplikaci pouze základní data a je odstíněno od různých způsobů, formátů a metodik komunikace s oprávněnými osobami. IT banky nemusí změny v komunikaci ani zaregistrovat. Rozšíření V současné době produkt používá nebo implementuje 17 bank a stavebních spořitelen v České republice. V dalších bankách probíhají obchodní jednání. Současně připravujeme IDFU k nasazení ve Slovenské republice. Aktuální moduly V současné době jsou pro IDFU k dispozici následující moduly: Základní modul Vstupní a výstupní konvertory 4, 28.pluku 7, Praha 10

5 Parametrizovaný vstup a generování odpovědí Korespondenční modul Elektronická komunikace Další plánovaný modul je fakturace poplatků. Architektura IDFU Komunikace Transformace Zpracování Server J2EE support Oprávněné osoby Externí komunikace Elektronická komunikace Hromadné skenování Poštovní kniha CMS Texty Konvertory Tabulky Základní modul Param etrizovaný vstup a generování odpovědí Datamart IDFU Bankovní systémy Uživatel Historie IDFU Verze 0 Předchůdce současného IDFU vznikl na základě poptávky jedné z bank, která byla součástí pilotního projektu komunikace bank a finančních úřadů. Software měl překlenout technologické bariéry midrange systému a plnil následující funkce: Kontrola elektronického podpisu. Konverze dat (dotazů) z XML a jejich import z PC do relační databáze midrange systému. Export dat (odpovědí) z relační databáze midrange systému na PC a jejich konverze do XML. Elektronický podpis XML dat. Vznikla jednoduchá aplikace typu client/server. V podstatě to byla čtečka disket s dotazy finančních úřadů. 5, 28.pluku 7, Praha 10

6 Verze 1 Verze 2 Verze 3 Na základě poptávky dalších bank, které potřebovaly řešit stejný problém byl v srpnu 2003 započat vývoj produktu IDFU. Jeho funkčnost byla na základě požadavků uživatelů postupně rozšiřována. Bylo rozšiřováno zejména uživatelské rozhraní pro práci s dotazy a odpověďmi a také kontroly dat. Stále se jednalo pouze o elektronickou komunikaci s finančními úřady. Ve verzi 2 bylo IDFU rozšířeno o možnost zpracování dotazů dalších oprávněných osob, jako např. ČSSZ. Také byl přidán jednoduchý ruční vstup dotazů. Nejedná se už jen o obyčejnou čtečku disket, ale o nástroj s komfortním uživatelským rozhraním a řadou funkcí do práci s daty. Funkce aplikace lze rozdělit do následujících hlavních oblastí. Import dotazů z XML a CSV. Ruční vstup dotazů, podle IČO, RČ a čísla účtu. Kontroly vstupních a výstupních dat. Funkce pro opravu dat. Export odpovědí do XML, CSV, RTF a HTML. Grafické uživatelské rozhraní. Parametrizace aplikace a metodik. Pevné vestavěné typy dotazů. Aktuální verze IDFU verze 3 přinesla generační změnu IDFU a zásadní rozšíření. Termín generační změna a zásadní rozšíření znamená, že změněno nebo rozšířeno je téměř vše, a že se v podstatě jedná o novou aplikaci. Nicméně o aplikaci, která vychází a navazuje na IDFU verze 2. Nová verze přináší řadu rozšíření zvláště v těchto oblastech: Uživatelské rozhraní Vstup dotazů a generování odpovědí Komunikace Přibyly tři nové moduly: Parametrizovaný vstup a generování odpovědí Korespondenční modul Elektronická komunikace 6, 28.pluku 7, Praha 10

7 Technologie Pro vývoj IDFU jsou používány nejmodernější technologie. Java Eclipse Tato aplikace je napsána v jazyku Java. Pro Javu existuje nepřeberné množství knihoven a technologií (viz. dále např. Eclipse a Hibernate). Java garantuje přenositelnost a rozšiřitelnost. Eclipse je otevřená platforma, která slouží jako základ k vytváření aplikací založených na architektuře plug-inů (zásuvných modulů). Jedná se o technologii standardizující přístupy k vytváření grafických uživatelských rozhraní, výrazně usnadňující pozdější integraci nové funkcionality i celých aplikací do jednotného GUI. Původně projekt Eclipse vznikl v IBM jako otevřená platforma pro vytváření integrovaných vývojových prostředí. Následně byl projekt Eclipse uvolněn jako OpenSource a na jeho vývoji se nyní podílí mnoho významných firem, jako například BEA, Borland, CA, IBM, Intel, Nokia, SAP, Sybase a další. Rich client platform (RCP) Technologie RCP je součástí projektu Eclipse (od v3.0) a slouží k vytváření grafických uživatelských rozhraní klientských aplikací. Pomocí RCP jsou nyní vytvářeny aplikace jako IBM Workplace, Lotus Notes atd. RCP umožňuje tyto aplikace jednoduše integrovat do jednoho uživatelského prostředí. Hibernate Knihovna pro objektově relační mapování pro Javu. Podporuje velký rozsah databází. Hibernate odstíní aplikaci od závislosti na databázi. SQL databáze IDFU může pracovat v podstatě s jakoukoliv standardní SQL databází, kterou podporuje Hibernate. V současné době jsou ze strany IDFU podporovány následující SQL databáze: Oracle IBM DB2 UDB IBM DB2 for iseries MS SQL Server Informix Dynamic Server Firebird PostgreSQL Podporu lze rozšířit na jakoukoliv běžnou SQL databázi (splňující standard pro SQL). 7, 28.pluku 7, Praha 10

8 Základní modul Uživatelské rozhraní Základní modul je základní prostředí neboli jádro aplikace, které řeší obecné funkce typu komunikace s relační databází, parametrizace grafického rozhraní, funkce pro opravu dat, spouštění procesů, správa uživatelů a přístupů, konfigurace, tisky atd. Základní modul poskytuje funkce ostatním modulům. Ve verzi 3 je použito nové uživatelské rozhraní založené na standardu Eclipse RCP. Celé GUI aplikace bylo kompletně přeprogramováno do zmíněného standardu a rozšířeno o nové možnosti. Nové uživatelské rozhraní je konfigurovatelné a integruje několik různých aplikací dohromady (IDFU, poštovní kniha, klient, CMS klient atd.). Změny konfigurace lze provádět dokonce na uživatelské úrovni. Funkce pro opravu dat Po praktických zkušenostech s el. komunikací s FÚ byly do IDFU zabudovány funkce pro práci s odpověďmi, které sledují kvalitu dat (např. kontrola duplicit klientů a jejich automatické nebo ruční řešení, povolování/zakazování účtů atd.). Automatické opravy mohou být prováděny například na základě historie oprav., 28.pluku 7, Praha 10 8

9 Import dotazů a export odpovědí Základní modul poskytuje podporu vstupním a výstupním konvertorům. Pomocí funkce Exportuj odpovědi lze provést výstup dávky do různých formátů a předdefinovaných reportů. 9, 28.pluku 7, Praha 10

10 Reporty a statistiky Ve verzi 3 přibyla funkce pro reporty a statistiky, která umožňuje vytvářet standardní reporty a statistiky o zpracování výzev. Správa uživatelů Seznam uživatelů aplikace Role uživatelů IDFU umožňuje definovat uživatele, kteří mají přístup k aplikaci a jejich oprávnění v rámci aplikace. Každý uživatel, který chce použít aplikaci, musí být uveden v tabulce uživatelů. Vedle uživatelského jména jsou v této tabulce uvedeny kontaktní informace (telefon, atd.) a tyto údaje mohou být doplněny do odpovědi. Systém rolí je rozšířen, aby podporoval více různých rolí (role mohou být libovolně přidávány). Každá role specifikuje, které funkce IDFU může uživatel používat. Vybranému uživateli lze přiřadit jakoukoliv kombinaci rolí které jsou v aplikaci definovány., 28.pluku 7, Praha 10 10

11 Autorizace uživatelů Servisní funkce Import a editace číselníků Aplikace přihlásí uživatele sama pomocí společného servisního databázového účtu. Jako jméno uživatele IDFU je použito jméno uživatele v operačním systému (Windows). Při přihlášení nemusí uživatel zadat heslo. Heslo servisního účtu je uloženo v nastavení aplikace a je zakódováno pomocí symetrického šifrovacího klíče a algoritmu (3DES). IDFU obsahuje několik servisních funkcí pro správu a konfiguraci aplikace. IDFU je nastavováno a parametrizováno pomocí číselníků a to buď jejich importem nebo editací. Systém importu a editace číselníků interně odlišuje importovaná data (z distribuovaných číselníků) od ručně vložených dat. Pomocí importu lze načítat například metodiky, adresáře a kontakty, metadata, konfiguraci atd. Konfigurace Konfigurace je základní nástroj pro nastavení IDFU. V konfiguraci jsou uloženy veškeré servisní parametry aplikace (adresy serverů, zapnutí/vypnutí kontroly el. podpisu atd.). Správa procesů Pomocí tohoto nástroje může uživatel aplikace sledovat stav procesů které spustil (generování odpovědí). 11, 28.pluku 7, Praha 10

12 Vstupní a výstupní konvertory Tento modul zajišťuje podporu formátů a protokolů dle specifikací oprávněných osob. V tuto chvíli jsou podporovány specifikace: Elektronická komunikace s Finančními a Celními úřady (specifikace Ministerstva financí ČR formát XML). Elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení (specifikace ČSSZ formát CSV). Podpora obsahuje: Vstup / výstup XML FÚ Vstupní a výstupní datový formát. Výstupní tiskové formáty a průvodky. Nastavení metodik a šablon pro generování odpovědí. Vstup a výstup dat ve formátu XML je založen na specifikaci MF. Umožňuje následující detailní funkce: Ověření integrity vstupního souboru. Ověření elektronického podpisu vstupního souboru. Konverze dotazů z XML FÚ do interního objektového modelu. Konverze odpovědí z interního objektového modelu do XML FÚ. Elektronické podepsání XML souboru. Tisk průvodky. Vstup / výstup CSV ČSSZ Výstupní sestavy Vstup a výstup dat ve formátu CSV je založen na specifikaci ČSSZ. Umožňuje následující detailní funkce: Kontrola vstupních dat. Konverze dotazů z CSV ČSSZ do interního objektového modelu. Konverze odpovědí z interního objektového modelu do CSV ČSSZ. Tisk průvodky. IDFU umožňuje vytvořit různé průvodky (dopisy) a výstupní sestavy v následujících formátech: RTF HTML PDF, 28.pluku 7, Praha 10 12

13 Parametrizovaný vstup a generování odpovědí Rychlý vstup Nejdůležitější novinkou v IDFU je kompletně přepracovaný parametrizovaný systém dotazů a generování odpovědí. Pro tento systém byl také vytvořen nový interní objektový model pro dotazy, odpovědi a šablony pro generování odpovědí. Nový systém dotazů umožňuje jednoduše popsat pravidla pro zpracování jednotlivých typů dotazů konkrétní oprávněné osoby pomocí metodiky a šablon pro generování odpovědí. Pomocí konvertoru pro konkrétní vstupní formát dat jsou dotazy převedeny do interního objektového modelu, následně jsou vygenerovány odpovědi podle metodiky a šablony pro generování odpovědí a konvertorem jsou zkonvertovány do konkrétního výstupního formátu dat. Tento modul obsahuje také další funkce jako Rychlý vstup, On-line identifikace a Obecný vstup z MS Excel. Vedle importu elektronických dotazů lze zadávat dotazy ručně a to zejména funkcí rychlý vstup. Tato funkce umožňuje jednoduchým způsobem zadávat (typovat) dotazy, podle RČ, IČO, čísla účtu a v kombinaci s on-line identifikací také podle data narození. On-line identifikace Při neunikátní identifikaci subjektu (není unikátní identifikace podle RČ nebo IČO), jménem a datem narození je provedena on-line identifikace. Při on-line identifikaci jsou zobrazeni všichni klienti k danému datu narození, uživatel vizuálně zkontroluje zda se mezi nimi vyskytuje hledaný subjekt a buď jej vybere, nebo ukončí identifikaci jako neúspěšnou. Tato funkce funguje jak při ručním zadávání klientů, tak při načtení dávky dotazů elektronicky. V tom případě nelze spustit generování odpovědí dokud nejsou pomocí funkce on-line identifikace identifikovány všechny neunikátně identifikované subjekty. 13, 28.pluku 7, Praha 10

14 Tabulkový vstup - MS Excel Tato funkce umožňuje načíst soubor typu csv, nebo MS Excel a pracovat s ním v IDFU jako s tabulkou. Data lze do tabulky zadávat a měnit podobně jako například v MS Excel. Tato tabulka má naprogramovaných několik speciálních funkcí pro podporu zpracování dotazů. Je to například podpora pro nastavení datových typů IDFU pro vybrané sloupce, nebo buňky a jejich barevné odlišení. Pro datové typy rodné číslo, IČO, a datum jsou zabudovány kontroly a automatické nastavení. Dotazy z tabulky lze načíst jako dotazy dávky. Při načtení jsou zvýrazněny záznamy, které byly úspěšně načteny., 28.pluku 7, Praha 10 14

15 Parametrizovaný systém dotazů Nový systém dotazů byl navržen tak, aby byl maximálně parametrizovatelný. Toto je implementováno pomocí několika mechanizmů. Definice entit Metodika Šablony pro generování odpovědí Entity Metodika Entity jsou jednotlivé typy dat (účty, klienti atd.) na, které mohou být prováděny dotazy a které se mohou vyskytnout v odpovědi. Entity a jejich vlastnosti jsou implementovány v interním objektovém modelu. Dále jsou entity popsány pomocí metadat: Entita zdrojová tabulka Vlastnosti sloupce zdrojové tabulky Parametry sloupce, podle kterých lze provádět výběr Zdroje dat pro jednotlivé entity mohou být implementovány jako databázové tabulky nebo služby. Nový systém dotazů IDFU byl navržen s ohledem na jednoduché přidávání nových entit. Nyní jsou podporovány následující entity: Subjekt (klient) Adresy subjektu (klienta) Účet Vkladní knížka Bezpečnostní schránky Cenné papíry Blokace Vztah - vlastník / spoluvlastník / disponent Metodika definuje typy informací, na které má oprávněná osoba nárok. Metodika povoluje: Vykazované entity Parametry dotazů V metodice pro elektronickou komunikaci s Finančními úřady jsou například jako vykazované entity nastaveni klienti a účty. Parametry dotazů Parametry dotazů jsou v podstatě výběrové podmínky omezující výběr dat pro jednotlivé entity. Tyto parametry lze definovat v metodice (pro oprávněnou osobu) a v šabloně (pro konkrétní typ dotazu). Například v metodice pro elektronickou komunikaci s Finančními úřady jsou omezeni klienti pouze na rezidenty a z účtů jsou vyloučeny účty úvěrové. Šablona pro generování odpovědí Šablona pro generování odpovědí slouží programu pro generování odpovědí jako předpis, který definuje jak má pracovat a která data a jak má generovat. Šablonu tvoří: 15, 28.pluku 7, Praha 10

16 Vstupní parametry Hierarchie dotazů Parametry dotazů Požadované vstupní parametry Hierarchická struktura (strom) dotazů Parametry dotazů Šablony mohou být do IDFU importovány jako číselník, mohou být vytvářeny současně s dotazy, nebo mohou být vytvářeny a upravovány pomocí editoru šablon grafického rozhraní IDFU. Každá entita má v definici nastaveno, které parametry mohou být vstupní. U účtu například číslo účtu, u klienta IČO, rodné číslo, datum narození a jméno atd. V metodice je povoleno, na které entity a podle jakých vstupních parametrů se může ptát oprávněná osoba. V šabloně je pak definován dotaz první úrovně a jeho požadované vstupní parametry. Generování odpovědí probíhá na více průchodů, takže data z jedné odpovědi slouží jako vstupní parametry do dalších dotazů. Tím je vytvořena hierarchie (strom) dotazů. Příklad: Může být definována šablona dotazu podle čísla účtu na vlastníka účtu, u nalezeného vlastníka na jeho účty, cenné papíry a bezpečnostní schránky. U nalezených účtů pak na jejich spoluvlastníky, následně na jejich účty. Parametry jsou omezující (výběrové) podmínky pro jednotlivé dotazy. Tyto parametry jsou při provádění dotazu sloučeny s parametry použité metodiky. Uživatelské rozhraní pro dotaz Uživatelské rozhraní pro ruční zadání dotazu (předem definovaného typu) je vygenerováno na základě definice vstupních parametrů v šabloně. Pokud není dotaz předem definován a je definován on-line je použit editor šablon., 28.pluku 7, Praha 10 16

17 Editor šablon Editor šablon slouží k vytváření předem definovaných pojmenovaných šablon administrátorem aplikace. Uživatelé pak mohou takto připravené šablony používat pro vstup dotazů. Dále může uživatel použít editor šablon při definici dotazu on-line, respektive modifikaci připravené šablony kdy tato definice, respektive modifikace slouží pouze pro tento konkrétní dotaz a nepromítne se v základní šabloně. Datamart IDFU Datamart IDFU je standardní předdefinovaná databáze pro zdroj dat IDFU. Její struktura vždy vychází z aktuálního interního objektového modelu. Tuto databázi lze vytvořit při instalaci IDFU. Instalace IDFU obsahuje také metadata pro tuto zdrojovou databázi. Podpora databází třetích stran Změnou definice entit metadat, lze nastavit jiný zdroj dat než datamart IDFU nebo kombinaci obojího. Odpovědi tak mohou být generovány přímo z databáze zákazníka (bankovního systému, datového skladu atd.) bez nutnosti replikace těchto dat do datamartu IDFU. Web services Tento modul má vestavěnu podporu pro generování odpovědí vzdáleným systémem s komunikací pomocí web services. Zdroj dat pro entitu pak není databázová tabulka, ale služba a místo generování a spouštění SQL dotazů jsou volány služby. 17, 28.pluku 7, Praha 10

18 Korespondenční modul Poštovní kniha Korespondenční modul slouží k evidenci a zpracování veškeré korespondence (papírové i elektronické). Korespondenční modul je tvořen následujícími komponentami: Poštovní kniha CMS (Content Management System) Hromadné skenování Textový vstup Poštovní kniha eviduje přijatou a odeslanou korespondenci a poskytuje funkce pro její správu. Veškerá korespondence/komunikace je evidována a to jak tisková, tak elektronická (ve spolupráci s modulem elektronické komunikace). Poštovní kniha dále rozšiřuje stávající tiskové funkce IDFU o generování tiskových odpovědí pro více korespondenčních adres, tisku obálek a poštovní soupisky. Dokumenty k tisku se řadí do tiskové fronty. Dokumenty pak může podle nastavení z fronty tisknout jak vlastník dokumentů, tak pracovník pověřený tiskem. Prostřednictvím poštovní knihy lze v IDFU ukládat dokumenty, soubory, maily a přílohy. Přijatá korespondence Pro práci s přijatou korespondencí poskytuje poštovní kniha následující funkce: Vytvoření zásilky Seznam přijaté korespondence Zobrazení, upravení, smazání zásilky Vstupní fronta, 28.pluku 7, Praha 10 18

19 Vstupní fronta Identifikace odesílatele Odeslaná korespondence Tisková fronta Kontakty a adresář Vstupní fronta je seznam nezpracované příchozí korespondence. Vstupní fronta je součástí rozhraní pro zpracování výzev v IDFU. Není tedy nutné se při zpracování poštovních zásilek v IDFU přepínat do poštovní knihy. Identifikace odesílatele doplní k zásilce poštovní knihy na základě jejích dat informace o odesílateli. Identifikace je prováděna proti adresáři poštovní knihy třemi funkcemi: Identifikace pomocí otisku odesílatele Hledání v adresáři poštovní knihy Přidání odesílatele do adresáře poštovní knihy Pro práci s odeslanou korespondencí poskytuje poštovní kniha následující funkce: Vytvoření zásilky Seznam odeslané korespondence Zobrazení, upravení, smazání zásilky Tisková fronta Tisková fronta je seznam nevytisknuté odchozí korespondence. Pokud není nastaven okamžitý tisk po zpracování výzvy a vytvoření poštovní zásilky, hromadí se tyto zásilky v tiskové frontě. Tisková fronta je součástí rozhraní pro zpracování výzev v IDFU. Není tedy nutné se při tisku poštovních zásilek v IDFU přepínat do poštovní knihy. Poštovní kniha obsahuje správu všech kontaktů a adres. Tyto kontakty a adresy jsou využívány ostatními moduly IDFU. 19, 28.pluku 7, Praha 10

20 Ukládání dokumentů, souborů, mailů a příloh Poštovní kniha rozšiřuje IDFU o možnost ukládání všech dokumentů, souborů, mailů ( a REP zásilky) a příloh, které souvisí s výzvou. Jedná se jak o obdržené datové soubory a naskenované dokumenty, tak o výstupní dokumenty a soubory. Výstupní dokumenty jsou ukládány i se změnami, které provedl uživatel před tiskem. Veškerá data jsou ukládána do CMS. Uživatelské rozhraní IDFU je rozšířeno o zobrazení veškerých dokumentů, souborů, mailů a příloh souvisejících s výzvou. CMS - Content Management System IDFU pro ukládání všech dokumentů, souborů, mailů a jejich příloh používá CMS - Content Management System. Poštovní kniha je standardně nakonfigurována pro použití CMS Apache Jackrabbit. V případě zájmu lze použít i jiné OpenSource, nebo komerční CMS podporující normu JSR 170 například IBM DB2 Content Manager. CMS klient CMS klient slouží ke správě, administraci a prohledávání CMS. Tento klient je integrován v prostředí IDFU. Hromadné skenování Skenování dokumentů je prováděno pomocí aplikace Fine Reader společnosti ABBYY Software House. Při použití scaneru s podavačem může být skenování prováděno hromadně. Hromadné skenování zajišťuje automatické zpracování více papírových výzev současně., 28.pluku 7, Praha 10 20

21 Rozpoznávání textu - OCR Naskenované dokumenty jsou převedeny pomocí funkce OCR aplikace Fine Reader na text. Automatický vstup do poštovní knihy Textový vstup Tato úloha vytváří zásilky s naskenovanými a převedenými výzvami v poštovní knize. Zásilky jsou vytvářeny bez nastavení odesílatele, ten je doplňován funkcí Identifikace odesílatele poštovní knihy. Automatický vstup je úloha spuštěná na serveru na pozadí. Textový vstup umožňuje zpracování jakéhokoliv textového dokumentu v IDFU a provádí vytěžování dat z tohoto dokumentu. Tento vstup umožňuje uživateli naimportovat téměř libovolně strukturovaný textový soubor. Pomocí této funkčnosti lze zpracovávat veškerá data a dokumenty které nejsou podle implementovaných specifikací, nebo nejsou formátovány jako tabulka. Mohou to být například: Naskenované dokumenty převedené přes OCR Texty mailů Různé přílohy mailů Formátování textových dat do dotazů Formátování dat vytěžování dat je prováděno pomocí: Datová pole a datové typy IDFU Formátovací maska Formátovací šablona Automatického nastavení formátovací masky podle formátovací šablony. Ručního nastavení nebo změny formátovací masky. Načtení dat podle formátovací masky do obecného tabulkového vstupu. Textový vstup umožňuje označit datová pole která vstupují do IDFU a nastavit jejich typ. Textový vstup automaticky rozpoznává datové typy RČ, IČO a datum. Nastavení ostatních datových typů jako jméno, adresa atd. je provedeno šablonou, nebo ručně. Nastavení datových polí lze provést ručně jako označení řetězce, nebo označení bloku sloupce. Nastavení datového pole lze změnit. Nastavení sady datových polí a konců řádků nad textovým dokumentem tvoří formátovací masku. Formátovací maska specifikuje, vytěžení dat z textového dokumentu. Tato maska je ukládána spolu s textovým dokumentem při každé změně. Formátovací maska je vygenerována na základě šablony a dat textového dokumentu pro každý konkrétní textový dokument, nebo je nastavena nebo upravena ručně. Formátovací šablona pomocí formátovacího skriptu specifikuje konkrétní algoritmus pro nastavení formátovací masky a tedy automatické vytěžení dat. Šablona je určena pro zpracování konkrétního typu dokumentů. Formátovací šablony jsou přiřazeny k jednotlivým odesílatelům (podle typů dokumentů, které posílá). 21, 28.pluku 7, Praha 10

22 Formátovací skript Formátovací skript byl vyvinut speciálně za účelem automatického vytěžování dat z nestrukturovaných dokumentů - výzev k součinnosti. V tomto skriptu jsou implementovány datové typy pro vstupní parametry IDFU a funkce pro automatickou analýzu výzev., 28.pluku 7, Praha 10 22

23 Elektronická komunikace S/MIME klient Modul elektronické komunikace byl vyvinut pro plně elektronickou komunikaci s oprávněnými osobami v procesu zpracování výzev k součinnosti. Modul elektronické komunikace obsahuje klienta integrovaného přímo do aplikace IDFU. Generování odpovědí formou u, respektive u s přílohou, může být provedeno přímo z aplikace IDFU na základě požadavku uživatele, nebo automaticky po ukončení zpracování požadavku. Stejně tak může být přímo z u vytvořena dávka s dotazy a spuštěno generování odpovědí. Tento poštovní klient také podporuje tzv. bezpečnou elektronickou poštu Secure/Multipurpose Internet Mail Extension - S/MIME (dle RFC-2632 až RFC-2634). S/MIME zprávy je možné vytvářet ve většině ových klientů. Toto rozšíření specifikuje podepsané a zašifrované zprávy včetně příloh. S/MIME zprávy je možné přijímat i posílat. REP klient Vedle klienta standardní elektronické pošty obsahuje tento modul také REP (Registrovaná elektronická pošta) klienta. Systém REP vytvořila a provozuje Česká pošta,s.p. Registrovaná elektronická pošta (REP) - systém, zajišťující bezpečnou a důvěryhodnou výměnu elektronických dat (zpráv, souborů, formulářů a dat obecně) mezi různými subjekty prostřednictvím důvěryhodného prostředníka, kterým je provozovatel systému - Česká pošta, s.p. REP je elektronickou obdobou zásilky s doručenkou. Uživatel posílá elektronické zásilky podobně jako standardní elektronickou poštou, systém REP, ale navíc poskytuje elektronicky podepsané dokumenty typu podací lístek, doručenka atd. Tento systém je dostupný všem institucím a právnickým i fyzickým osobám. Více viz. Správa certifikátů Tento modul umožňuje provádět kompletní správu certifikátů ve vlastním úložišti certifikátů. IDFU je v tom případě zcela nezávislé na prostředí v kterém jsou spouštěni jeho klienti. Při použití externího úložiště certifikátů buď nejsou používány, nebo musí být přizpůsobeny funkce Import, Export a Mazání. 23, 28.pluku 7, Praha 10

24 Technická specifikace Schéma Základní modul IDFUv3 Elektronická komunikace REP zásilky REP centrum České pošty Veřejný internet Parametrizovaný vstup a generování odpovědí Korespondenční modul Skenovací a OCR software Skener Aplikační server Databáze IDFU CMS server Úložiště dat pro CMS Databáze nebo File systém 24, 28.pluku 7, Praha 10

25 Popis IDFUv3 a jednotlivé moduly Databáze IDFU Aplikační server Java aplikace. Připojení do databáze pomocí JDBC. Instalace buď ná síťovém sdíleném disku (preferovaná varianta) nebo lokálně na PC. Velikost instalace cca 100MB. Podporovaný operační systém Windows. Aktuálně podporované databáze: Oracle IBM DB2 UDB IBM DB2 for iseries MS SQL Server Informix Dynamic Server Firebird PostgreSQL Podporu lze rozšířit na jakoukoliv běžnou SQL databázi (splňující standard pro SQL). Aplikační server zajišťuje běh CMS serveru. Aktuálně podporované aplikační servery: IBM WebSphere Comunity Edition Apache Tomcat Součástí dodávky je jeden z těchto aplikačních serverů. Podporovaný operační systém Windows případně Linux. CMS Server Content Management System Úložiště dat pro CMS Ukládá všechny dokumenty, soubory, maily a jejich přílohy. Standardně je aplikace nakonfigurována a dodávána s CMS Apache Jackrabbit (případně lze požít jiný CMS podporující normu JSR 170 například IBM DB2 Content Manager). Velikost instalace aplikačního serveru a CMS serveru je cca 400MB. Podporovaný operační systém Windows. Data v CMS mohou být fyzicky uložena v: v jakékoliv běžné relační datazbázi (která může být stejná či jiná než je databáze IDFÚ) nebo ve file systému Skenovací a OCR software Software pro skenování a OCR zpracování (převod na text). Aktuálně podporujeme ABBYY Fine Reader a součástí dodávky/instalace je základní licence ve verzi Corporate Edition. Velikost instalace cca 280MB. 25, 28.pluku 7, Praha 10

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací řízení:

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 159/2006

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Oracle Application Express

Oracle Application Express Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle Application Express Nástroj pro menší podnikové aplikace Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Roubal

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č.1 - Popis architektury IISSP.doc Strana 1 z 35 Obsah: Definice pojmů a zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Co je informační systém Státní pokladny... 5 2.1 Integrovaný

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Enterprise Architect Informační portál

Enterprise Architect Informační portál Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Název dokumentu Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Verze 4.0 Autor Petr Kalíš (petr.kalis@dataprojekt.cz) Společnost Dataprojekt

Více

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů

Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10 Příloha č. 7 k zadávací dokumentaci Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) Obsah 1. Vývoj statistických

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz O Firmě Firma byla založena v roce 2011 což je jistě doba relativně nedávná, ale zároveň je třeba říct, že vznikla převzetím veškerých aktivit původního

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky / Příloha č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění Stupeň důvěrnosti: Veřejné Specifikace předmětu

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 4 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele Print2PDF verze 9.1 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více