Miliardová investice míří do kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miliardová investice míří do kraje"

Transkript

1 ČÍSLO 5 ROČNÍK 1 ŘÍJEN 2003 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ NÁKLAD VÝTISKŮ Spolupráce Moravskoslezský kraj podepsal dohodu o spolupráci s Žilinským krajem strana 3 Nemocnice Členové politických stran v zastupitelstvu vyjadřují názory na nemocnice strana 6 Zajímavost Utkali se sportovci, kteří z fotbalu nikdy nechodí domů strana 7 Fotostrana Kapři se stěhují z rybníků do sádek, jejich osud bude už brzo zpečetěn. strana 8 Konference lákala do regionu finančníky i podnikatele Miliardová investice míří do kraje Moravskoslezský kraj Přední světový automobilový subdodavatel Brose Group přichází do Moravskoslezského kraje s investicí za téměř 1,3 miliardy korun. Plánuje postavit ve Vlčovicích na Novojičínsku závod na výrobu zámkových systémů pro automobily a polohovacích systémů pro autosedačky. Díky tomuto projektu bude v kraji do roku 2007 vytvořeno minimálně 150 nových pracovních míst. Potvrdila to tisková mluvčí CzechInvestu Jana Víšková. Cílem naší expanze je posílit celkovou výrobní kapacitu společnosti. Investice v České republice má pro nás strategický význam, a to zejména pro budoucí přístup na trhy východní Evropy, řekl Petr Herman, generální ředitel Brose CZ a dodal: Investovat právě v této průmyslové oblasti znamená posílit její automobilovou tradici. Náš závod se ostatně bude nacházet nedaleko kopřivnické Tatry. Konference přitáhla investory Na tom, že kraj potřebuje investory jako sůl, se shodli i účastníci mezinárodní konference Investment Forum Ostrava 2003 (IFO), která se konala začátkem října v Ostravě. Jejím úkolem bylo představit potenciálním investorům možnosti podnikání a investování v kraji. Na akci se sešlo více než 130 účastníků z 20 zemí světa. Jednalo se o představitele kraje, státu, finančníky, podnikatele, ředitele firem a investory. Vládní agentura CzechInvest doposud pro Moravskoslezský kraj zprostředkovala 15 investičních projektů. České i zahraniční společnosti se zde zatím zavázaly Politici se neshodli na žádné z navržených variant Kraj stále řeší krizi v nemocnicích Moravskoslezský kraj Obrovský balvan nyní leží na bedrech kraje. Skrývají se pod ním dluhy devíti nemocnic v jeho správě, které si přinesly s sebou ještě z doby, kdy se o ně staral stát. Ani letos se zařízení nedostala do kladných čísel a částky pod znaménkem mínus narůstají. Při řešení tohoto problému se zapotili i zastupitelé Moravskoslezského kraje na svém zářijovém zasedání. Jednání, které trvalo přes dvě hodiny, však nepřineslo na nemocné zdravotnictví recept. Zastupitelé se neshodli ani na jedné z navrhovaných variant, které předložil náměstek hejtmana Jiří Carbol Účastníci konference si prohléhli průmyslové zóny včetně stavby nové pily v Paskově. (KDU ČSL). Návrh pracovní skupiny, zřízené radou kraje, obsahoval tyto tři varianty: Ponechání všech nemocnic v právní formě příspěvkové organizace, vytvoření obchodních společností místo všech těchto nemocnic, či vytvoření obchodních společností jen u některých nemocnic v současnosti zřizovaných krajem Třinec, Havířov, Bílovec, Vítkov. Ostatním by zůstala právní forma příspěvkové organizace. Právě varianta, že by se čtyři z devíti nemocnic změnily na obchodní společnosti, vyvolala u některých zastupitelů největší nevoli. Jiří Carbol reagoval: Nechceme žádnou nemocnici rušit ani privatizovat. Převedení některých nemocnic na akciové společnosti, vynucené ekonomickým prostředím, by alespoň zaručilo jejich fungování. Zastupitelstvo musí co nejdříve najít odvahu k promyšleným, ale razantním krokům. Všichni sice souhlasili s tím, že současný stav je neúnosný, ale nakonec se jen domluvili, že do prosincového zastupitelstva bude zpracován a předložen pilotní projekt, který nastíní, jak by nemocnice jako obchodní společnost mohla v ideálním případě fungovat. Dále zastupitelé k řešení problémů resortu zdravotnictví vyzvali vládu. (POKRAČOVÁNÍ NA STR. 6) proinvestovat přibližně 9 miliard korun a vytvořit celkem nových pracovních míst. Největším investorem v kraji je japonská společnost Shimano, která vyrábí komponenty jízdních kol. Ta zde plánuje vložit ještě 1,7 miliardy korun a počet nově vytvořených pracovních míst by měl dosáhnout až 300. (POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3) Projekt pomůže Moravskoslezský kraj Nový projekt EQUAL RESTART pro nezaměstnané představili pracovníci Úřadu práce v Ostravě. Od programu si slibují pomoc pro propouštěné pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu. Úkolem projektu je odstranit nerovnosti na trhu práce. Z deseti vybraných projektů připravili řešitelé z Moravskoslezského kraje tři jedním z nich je právě projekt RESTART. Bude se zabývat rozvojem služeb zaměstnaneckých agentur, úřadů práce a dalších spolupracujících partnerů pro pracovníky ohrožené ztrátou zaměstnání a nezaměstnané a využití výsledků projektu i pro jiná odvětví a regiony procházející restrukturalizací a přestupem. (Více informací příště.) Stavba zajistí bezpečnost dopravního uzlu Bohumín Železniční uzel v Bohumíně čeká rozsáhlá modernizace. Kompletní přestavba za 2,1 miliardy korun má zvýšit výkonnost a životnost železniční křižovatky. Rozhodujícím přínosem pro pasažéry však bude zkrácení cestovní doby, lepší pohodlí a bezpečnost. Uzel bude po přestavbě vyhovovat rychlostním podmínkám na mezinárodním železničním tahu: Gdynia Varšava Bohumín Vídeň. Současně stavbaři odstraní stávající nedostatky jako je staniční zabezpečovací zařízení, které je na hranici technické způsobilosti, nevyhovující technická a hygienická údržba osobních vozů a nízká rychlost na hlavních kolejích v uzlu. Stavba vyřeší modernizaci železničního uzlu Bohumín v návaznosti na modernizované železniční tratě II. železničního koridoru. Navíc bezprostředně naváže na loni dokončenou přestavbu úseku tratě Ostrava Petrovice u Karviné. Kromě rekonstrukce železničního svršku, spodku a umělých staveb, bude zmodernizováno i zabezpečovací, sdělovací a energetické zařízení a trakční vedení. Nového vzhledu se dočkají nástupiště včetně podchodů, které k nim vedou. Investor počítá také s výstavbu provozní budovy, objektem myčky vozů, objektem pro měřící vozy, vymývacím žlabem s rampou pro fekální kolej a čistírnou odpadní vody. Na financování stavby se podílí Správa železniční dopravní cesty a České dráhy. Veškeré stavební práce by měly být hotovy koncem roku Poslední informace Českého statistického úřadu o vlivu dosaženého vzdělání na uplatnění člověka na trhu ukazují, že čím vyšší vzdělání, tím větší šance pracovního uplatnění. V současné společnosti se ukazuje, že znalosti a dovednosti, které člověk získá ve školních lavicích, musí nadále doplňovat a rozvíjet. Proto základní strategický dokument v oblasti výchovy a vzdělávání Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje klade velký důraz na zvýšení účasti na vzdělávání, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Představitelé Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu i Rada pro rozvoj lidských zdrojů si uvědomují, že je nezbytné nejen rozšíření a změna struktury vzdělávacích příležitostí ve středních školách, ale i rozvoj dalšího vzdělávání. Na slovíčko s radní Jedním z důležitých úkolů, který už naplňujeme, je zvýšení počtu míst na čtyřletých gymnáziích, z dnešních 3100 míst na 3700 míst v prvních ročnících, tedy o 600 míst do roku Vzrůstá podíl všeobecně odborného vzdělávání rozšířením studijních oborů Padagogického, Ekonomického a Technického lycea na středních odborných školách. Podíl počtu přijímaných uchazečů do učebních oborů bez maturity se sníží z dnešních 40 % na 35 %, což koresponduje se sníženým zájmem žáků. Kraj musí řešit i problematiku žáků, kteří přicházejí na trh práce pouze se základním vzděláním. Nejhorším výsledkem je neukončená příprava na povolání. Jednou z možností je využít tzv. škol druhé šance, tj. institucí s programem k dosažení určitého stupně vzdělání pro neúspěšné žáky v počátečním vzdělání. V Moravskoslezských prioritách je vzdělávání na prvním místě. Kraj zabezpečuje své školy finančním příspěvkem na provoz a investice. K naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, který schválilo i zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, je však nutné investovat i do rozvojových programů. To se podařilo v rozpočtu na tento rok, finanční prostředky jsou i v návrhu na příští kalendářní rok. Oblast vzdělání a vzdělávání je z mého pohledu konsensuální záležitostí. Svým přístupem k této oblasti Moravskoslezský kraj prokazuje, že tomu tak je a já věřím, že tomu tak bude i nadále. PhDr. JAROSLAVA WENIGEROVÁ (ODS) NÁMĚSTKYNĚ HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

2 2 Z regionu říjen 2003 Organizační struktura krajského úřadu Moravskoslezský krajský úřad má 18 odborů. Pokračujeme v jejich představování. Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení dopravy Oddělení dopravně správních agend Oddělení silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství tvoří tři oddělení. Oddělení dopravy vydává především stanoviska ke koncesi pro živnostenský úřad pro předmět podnikání silniční motorová doprava, nákladní a osobní. Prověřuje finanční a odbornou způsobilost u dopravců. Dále schvaluje jízdní řády veřejné osobní dopravy a vydává licence k provozování linek veřejné a neveřejné osobní dopravy. oddělení silničního hospodářství zajišťuje státní správu silnic I. tříd, kdy zejména povoluje uzavírky, křižovatky a dopravní značení těchto silnic. oddělení dopravně správních agend především projednává odvolání ve věci dopravních přestupků, řidičských oprávnění, autoškol. Dále pak provádí BESIP a vede agendu stanic technické kontroly. Útvar interního auditu je organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací a vnitřního kontrolního systému. prověřuje dodržování a soulad vnitřních norem úřadu s právními předpisy, prověřuje nastavený vnitřní kontrolní systém krajského úřadu, posuzuje, zda je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních a vnitřních podmínek. zjišťuje, zda rizika, vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána a přijímána odpovídající opatření k jejich zmírnění nebo vyloučení, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle tohoto orgánu jsou plněny. Co se děje v kraji Psi pomáhají nemocným Klokočůvek Už delší dobu fungují v Moravskoslezském kraji různá sdružení i jednotlivci, kteří pomáhají se svými čtyřnohými svěřenci postiženým lidem. Metoda, kdy se nemocná lidská duše léčí pomocí psí lásky, se nazývá canisterapie. Pokud pes uspěje v canisterapeutických zkouškách, může s ním pak majitel docházet do ústavů pro postižené či do domovů důchodců a zpestřit tak tamním lidem všední dny. Pod patronací občanského sdružení Podané ruce se v září uskutečnilo v Klokočůvku setkání těch, kteří se rozhodli se svými psy absolvovat canisterapeutické zkoušky. Psovodi a psi podstoupili následující testy: setkání s rozhodčím seznámení psa s neznámou osobou, kontrolu vzrušení po rozdovádění musí pes poslechnout a hry zanechat, zkoušku reakce na cizí psy, zkoušku reakce na hlouček lidí, berle a náhle se rozevírající deštník, člověka v lékařském plášti, reakce na běžícího člověka, reakce na invalidní vozík, simulaci návštěvy u postiženého. Zkouškami prošlo všech jedenáct psů, uvedla Pavlína Mikullová ze sdružení Podané ruce. Nové zvony pro Lipovou Lipová Dva nové zvony získal kostel v lázeňském městečku Lipová na Jesenicku. Požehnal jim generální vikář ostravsko opavské diecéze Mons. Marcel Tasarčík. Zvony o váze 320 a 220 kilogramů vyrobila dílna Marie Tomáškové Dytrychové v Brodku u Přerova a jsou laděny v tónech C 2 a D 2. Společně se zvonem Barbora, který jako jediný zůstal po druhé světové válce na věži kostela, vytvoří akord. Všechny zvony uslyšeli návštěvníci nedělní slavnosti hned po mši svaté. Během bohoslužby totiž technici vytáhli nové zvony na věž a zavěsili je ve zvonici. Běh o pohár starostky Dolní Lomná Lidé běželi koncem září závod O pohár starostky obce Dolní Lomná. Na startu se sešlo 97 závodníků, a to jak z našeho regionu, tak i z Polska. Běžci TJ Dolní Lomná získali nejvíce medailových pozic čtyři zlaté, šest stříbrných a pět bronzových. Ceny vítězům předávala starostka obce Dolní Lomná paní Renata Pavlínová. Výtah poslouží postiženým Karviná Už dvě zařízení v Karviné mají bezbariérové přístupy díky projektu Škola bez bariér. Jelikož se akce v prvním zařízení osvědčila, Obecně prospěšná společnost Karviná 2000 pokračuje v jejich výstavbě. Od loňského roku mohou bez problémů postižení navštěvovat Základní školu U Lesa v Karviné. Výtěžek z letošní veřejné sbírky zase pokryl náklady na výtah pro tělesně postižené klienty, tentokrát v Ústavu sociální péče Dům V Aleji v Karviné Ráji. Celkové náklady na projekt činily 1,15 milionu korun. Oběti násilí mají oporu Ostrava Výstavu americké fotografky Donny Ferrato Život s nepřítelem navštívilo v Ostravě během 25 dnů již 8120 návštěvníků nejen z řad zájemců o fotografii, základních, středních i vysokých škol a sociálních ústavů, ale i samotné oběti domácího násilí. Právě obětem domácího násilí na Ostravsku nabízí pomoc nově otevřené DONA Centrum, které v rámci pilotního projektu Mezioborový přístup k řešení případů domácího násilí otevřel Bílý kruh bezpečí. Centrum sídlí v Domě kultury Ostrava. Za kraj soutěží buk Hukvaldy Zástupcem Moravskoslezského kraje ve finále ankety Strom roku je hukvaldský buk, který roste v tamní oboře. Strom tvoří spolu s dalšími šesti buky ve stáří let unikátní přírodní úkaz, jelikož všech sedm stromů má nádherně obnažené a mohutně vyvinuté kořeny. Buky s obvodem od 300 do 450 centimetrů jsou od roku 1999 součástí přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy a obdivovat je lze při procházce zdejší naučnou stezkou. Hukvaldský buk byl svědkem mnoha osudů spojených s ovládáním území místního panství a jako ke správnému pamětníkovi starých časů se k němu váže legenda o pokladu zakopaném pod mohutným kořenovým systémem. Pět buků, tři lípy, dva duby, oskeruše a sekvojovec byly vybrány porotou složenou z odborníků a osobností mezi 12 finalistů ankety Strom roku 2003, kterou vyhlásila Nadace Partnerství. O tom, který z nich se stane vítězem, rozhodne svým hlasováním veřejnost. Kromě 12 finalistů porota navrhla devět stromů na titul Strom hrdina a vybrala 21 nejzajímavějších příběhů stromů. Anketa by měla napomoci lidem více si všímat stromů a vnímat jejich krásu, umožnit každému, aby představil svůj nejsympatičtější strom a jeho příběh. Není soutěží o stromovou miss. Jde v ní o to, co lidé ke svému stromu cítí, co stromy znamenají pro dané místo, obec či jednotlivce. V České republice je mnoho známých památných lip a dubů, ale ještě více bezejmenných javorů, vrb, buků nebo oskeruší, zkrátka stromů, které zpříjemňují život všem lidem, řekl jeden z organizátorů ankety Michal Veselý. Ženy plavaly na vrchol Ostrava Na alpskou horu Sonnblick se pokusily koncem září netradičně vyšplhat ženy nemocné rakovinou. Nešlapaly vzhůru do kopce, ale výšku 3105 metrů si odplavaly v ostravských městských lázních. Akci pro ně připravilo sdružení onkologických pacientů Onko Amazonky na základě projektu Dokážeš to taky. Podpořit nemocné přišli v plavkách i jejich blízcí a děti. Dohromady 175 lidí uplavalo 9275 metrů. To znamená, že horu zdolali třikrát. Podobnými akcemi chceme ukázat ostatním, že i s rakovinou se dá žít normálně, a také jim dodat odvahu. Plavecké štafetě přišli fandit i zástupci kraje a města. Pronájem bazénu jsme dostali darem, což nás potěšilo, sdělila předsedkyně sdružení Ludmila Valdová. Poselství pro příští generace Bohumín Do báně stoleté hřbitovní kaple Všech Svatých ve Starém Bohumíně, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí, bylo začátkem října vloženo poselství a vzkaz příštím generacím. Báň se pak i s novým křížem objevila na opravené měděné věži. Slavnostního okamžiku se zúčastnili zástupci katolické církve, památkové péče, městského úřadu, stavební firmy i kronikář města. V průvodním dopise se naši potomci za několik desítek či stovek let dozvědí, jaké dokumenty jsme do báně uložili. Po jejich přečtení tak lépe pochopí dobu, ve které jsme žili, uvedla Anna Bräuerová z bohumínské radnice. Do dvou měděných tubusů zástupci města zapečetili kromě průvodního vzkazu několik čísel bohumínských radničních novin, zprávu o stavu města, jeho strategický plán rozvoje a tři informační listy o historickém vývoji Bohumína. Listiny doplnily současné mince do hodnoty padesáti korun a čtyři CD disky. Ty zachycují současnou prezentaci města Bohumína, fotografie, ilustrační záběry a reportáže mapující rekonstrukci kaple a mediální informace. Zástupci katolické farnosti ve Starém Bohumíně přidali do báně životopis i úmrtní list a fotografii kněze Thomase Dudka, který nechal kapli postavit a je v ní zároveň pochován. Nechybí ani záznam k dějinám kaple nebo doklad o zabavení původního zvonu za druhé světové války. Potomci by měli nalézt v útrobách kaple i seznam zemřelých osob ve Starém Bohumíně od roku 1774 do roku Den ve znamení vody Fulnek O pitné vodě, její důležitosti pro život člověka, biblickém významu i zásobování touto tekutinou se hovořilo na víkendových Dnech vděčnosti za stvoření. Křesťanská ekologická akce, kterou připravilo Centrum pro mládež ostravsko opavské diecéze, se konala v areálu kapucínského kláštera ve Fulneku. Organizátoři připravili přednášky na téma Voda jako dar z pohledu Bible, právních zákonů a norem, zásobování podzemní vodou na Ostravsku a alžírské Sahaře v oblasti Tougourtu. Akce se zúčastnili i Miriam a Jan Baldýnští, kteří část života prožili v Africe. Dnes pracují na projektu vybudování dvaceti studní pitné vody pro pět vesnic v Tanzánii. Krajský živnostenský úřad radí Živnostenský úřad Moravskoslezského krajského úřadu radí podnikatelům, jak v prodejnách prezentovat slevy. Prodejci zboží ve svých provozovnách velmi často vyvěšují informace o poskytovaných slevách na prodávaný sortiment zboží, a to bez toho, aby jasně pro spotřebitele uvedli údaj o tom, v jakém časovém horizontu budou slevy v obchodě platit. Podle pracovníků živnostenského úřadu nelze napsat například jen Velká sleva. Porušuje se tím totiž znění zákona o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, který se Ministerstvo radilo obcím Moravskoslezský kraj Pracovníci ministerstva vnitra, odboru správních činností se sešli začátkem října se zástupci obecních úřadů s rozšířenou působností Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Úředníci, kteří pracují na úseku dotýká problematiky reklamy uvádějící zvláštní nabídku. Reklama musí vždy obsahovat jednoznačné údaje s dobou trvání zvláštní nabídky. Musí se jednat buď o konkrétní datum, kdy nabídka končí, nebo údaj o tom, že zvláštní nabídka platí pouze do vyčerpání zásob. Nabízí-li tedy prodejce jako zvláštní nabídku nějaké zboží se slevou, musí uvést buď, že tato nabídka platí například jen do určitého konkrétního data, nebo že trvá jen do vyčerpání zásob. Pokud se jedná o nabídku do budoucnosti, tedy o reklamu uvádějící zvláštní nabídku, která je teprve v plánu, je třeba v reklamě uvést také datum, od kterého zvláštní cena nebo jiná zvláštní nabídka bude platit. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů se od nich dozvěděli aktuální problémy, které se týkají především bezplatné výměny občanských průkazů bez strojově čitelné zóny, kterým skončí platnost k 31. prosinci Okénko zastupitele Je kraj užitečný? Uplynuly téměř tři roky od doby, kdy vznikly kraje a kdy si občané v prvních krajských volbách zvolili své zastupitele. Mohou si tedy právem klást otázky, zda kraje mají smysl a zda jsou naplňovány cíle reformy veřejné správy. Kraje stále ještě hledají svou roli bojují o kompetence s ministerstvy a o finance na jejich naplňování. Jistě proto musí vnímat, že obdobný tlak na ně budou zespodu vytvářet obce. Mnohé se jistě podařilo a jsou resorty, kde systematická práce přináší výsledky. Jako příklad bych mohl uvést dobrou komunikaci v oblasti školství či snahu o zlepšení situace v dopravě. Přiznejme si však, že ne vše se podařilo. Na prvním místě musím uvést naprostou rezignaci na snižování administrativy. Přestože za mnohé může legislativa, kraj neučinil jediný pokus o snížení počtu úředníků převáděných z okresů, a tak vzniká moloch, který se nevejde do budovy, který zavalí prací sebe, obce a jiné organizace, a kterého již občan obtěžuje. Poslední kapkou je ponižující bariéra u vstupu do budovy úřadu. Je to škoda, protože se kraj zbytečně tváří jako vrchnost. Zaměstnanci, jsou přitom většinou ochotní. Není divu, že někdy musí v tomto molochu váznout komunikace mezi resorty i mezi jejími jednotlivými články. Nejhorším příkladem je zdravotnictví, které je samo o sobě velkým problémem. Ten ale nezavinil kraj, ale všechny předchozí vlády bez rozdílu. Oč větší je však krize, o to důležitější je, aby spolu lidé hovořili a hledali řešení. Nelze činit ukvapená rozhodnutí, nelze je předem prezentovat v médiích, aniž by s nimi byli seznámeni zastupitelé, nemocnice a města. Kraj v této oblasti postrádá koncepci, stejně ji nemá ani ministerstvo. Nemělo by to dojít tak daleko, aby na neschopnost politiků doplatil občan pacient. Zcela zásadním problémem je však špatná ekonomická a sociální situace v kraji a vysoká nezaměstnanost. K jejímu řešení bohužel kraj přispěl jen málo. Většina materiálů je velmi teoretická a obecná. V praxi se např. nepodařilo připravit ani jednu strategickou průmyslovou zónu. Nelze se pak divit, že trpělivost dochází i hospodářské komoře, která materiál Moravskoslezské priority, schválený radou kraje, nazvala obecným a v zásadě neřešícím zhoršující se situaci. Občan by si nakonec oprávněně mohl klást otázku: K čemu je tedy kraj kromě výkonu státní správy dobrý? A to by byla škoda, protože reformu veřejné správy, která by měla přiblížit rozhodování občanům, považuji i přes všechny nedostatky za užitečnou a prospěšnou. ING. PETR VÍCHA (ČSSD) STAROSTA BOHUMÍNA A ZASTUPITEL MS KRAJE

3 říjen 2003 Z rady a zastupitelstva 3 Miliardová investice míří do kraje (POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1) Zájem investorů o Moravskoslezský kraj se v poslední době výrazně zvýšil. A to nejen počtem, ale i rozsahem plánovaných projektů, upozorňuje Martin Jahn, generální ředitel agentury Czech- Invest, a dodává: O umístění svých investičních záměrů do tohoto regionu nyní uvažuje více než deset významných světových společností. Souhrn investic těchto potenciálních projektů dosahuje téměř jedné miliardy dolarů. Vytvořeno by tak zde mohlo být až 9000 přímých pracovních míst. Na území Moravskoslezského kraje už bylo s podporou státu připraveno deset průmyslových zón o celkové rozloze 225 ha. Celková výše státní dotace na tuto přípravu prozatím dosáhla 222 miliónů korun. Pacina kritizoval průmyslové zóny Náměstek ministra průmyslu Martin Pacina však na konferenci kritizoval efektivnost využití prostředků, které plynou do podpory podnikání v Moravskoslezském kraji. Jejich největší bolestí je malá adresnost, v mnoha případech je berou profesionálové na braní podpor, kteří nic nevytvářejí, uvedl. Průšvih kraje jsou průmyslové zóny, dodal Pacina. Jako příklad uvedl zónu v Krnově, kde se našli investoři, přestože jde o místo s nejtragičtějšími podmínkami. Na druhou stranu připomněl problematické zóny v Nošovicích, Šilheřovicích či Lutyni. Prozradil záměr ministerstva prosadit lutyňskou zónu zákonem tak, aby se obešly ekologické iniciativy. Dále upozornil na rozhodnutí ministerstva povolit zakládání dalších zón jen v případech, že bude předem znám pobídkový investor. Pacina také vyzval obce, jež by měly zájem iniciovat podnikání ve stávajících průmyslových halách, aby oslovily ministerstvo, které jim vyjde vstříc formou výhodného převodu takové nemovitosti přímo do majetku obce. Hejtman mluvil o výhodách kraje Hejtman kraje Evžen Tošenovský (ODS) poznamenal, že Moravskoslezský kraj má mnoho nevýhod, které se ale dají velmi lehce zúročit jako výhody. Stačí si podle něj připomenout jeho různorodost, průmyslové centrum jen pár kilometrů vzdálené od lesů a kopců. Rád používám srovnání s Prahou. Tam když se rozhodnou zajet si odpočinout, strávit volný čas na lyžích, čeká je pořádná cesta. U nás máme sjezdovky kousek za Ostravou. Myslím, že tuto Název průmyslové zóny Rozloha ha Dotace (tis.kč) Rok poskytnutí dotace Investor Krnov Červený dvůr 18, IVG Colbachini CZ / S&H Reproprint Třinec Baliny 19, , 2001 KERN s.r.o. Vesuvius Solar Crucible Frýdek Místek Chlebovice 10, , 2002 Sandra Textille Mills, s.r.o Třanovice 23,00 pouze převod PF 2002 Podnikatelský park drobní investoři Karviná Nová Pole 39, , 1999, 2000 GRADDO, a.s. / Shimano Czech Republic, s.r.o. / Mölnlycke Health Care Klinipro, s.r.o. / Dexon Czech s. r.o. / Czech Plastic Production, s.r.o Kopřivnice Průmyslový park Vlčovice 51, , 2001, 2002 Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. / Cirex CZ / Brose CZ Ostrava Hrabová 21, , 2001 dosud bez investora Ostrava Mošnov 22, , 2001 dosud bez investora Český Těšín Pod Zelenou 12, Kovona Systém a.s. Frýdek Místek Lískovec 8, Viroplastic SRL Celkem 225, geografickou pestrost ještě v budoucnu skutečně doceníme. Ostrava má z velkých českých měst největší procento zeleně. Ukazuje se tedy, že komplikovaná historie přináší potenciál do budoucna. S koncem těžby uhlí musely velké počty lidí změnit svou pracovní náplň i životní styl. Podobné proměny prožili v německém Porůří nebo v Anglii a vyrovnávali se s nimi déle než my. Na druhou stranu tady zůstalo mnoho lidí s technickými vědomostmi. Jen je musejí v nových podmínkách využít. Poslední roky přinesly změny také v prioritách obyvatel. Zatímco v roce 1993 místní lidé preferovali zlepšení životního prostředí, dnes akcentují řešení vysoké nezaměstnanosti. Kraje se dohodly na spolupráci Moravskoslezský kraj, Žilina Dohodu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem stvrdili koncem září podpisem představitelé obou regionů Evžen Tošenovský (ODS), hejtman Moravskoslezského kraje, a Jozef Tarčák, předseda Žilinského samosprávného kraje. Stalo se tak na půdě Žilinského kraje v Múzeu liptovskej dediny v Pribylině. Podle uzavřené smlouvy budou kraje spolupracovat v oblasti hospodářské, regionálního rozvoje, územního plánování, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, dopravy a infrastruktury, kultury, odborného vzdělávání, sportu a evropské integrace. Další oblasti mohou být po souhlasu obou stran doplněny. Kraje si chtějí mimo jiné vzájemně vyměňovat informace a zkušenosti, pořádat akce v daných oblastech, podporovat ekonomické iniciativy a rozvíjet kontakty. Poradí obcím, jak využít fondů Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj pořádá spolu s Agenturou pro regionální rozvoj Ostrava seminář na téma Jak se připravit na využití strukturálních fondů Evropské unie v podmínkách Moravskoslezského kraje. Seminář se bude konat 23. října, 25. listopadu a 11. prosince Na programu budou témata: regionální politika EU, strukturální fondy, operační programy, aplikace v ČR a Moravskoslezském kraji, projektové řízení. Zájemci se mohou hlásit Aleně Mikulcové na telefonu Generálové zkoumají země Ostrava Skupina studentů, kteří studují elitní vojenské obory na Královské univerzitě v Londýně, zavítala během své studijní cesty po střední a východní Evropě také do Moravskoslezského kraje. Cílem cesty je v prvé řadě prozkoumat současné postavení navštívených zemí a možnosti udržení a posílení stability, bezpečnosti a prosperity střední Evropy, uvedl vedoucí delegace generálmajor Keith Cima z Velké Británie. Tři velvyslanci se potkali v regionu Ostrava Velvyslanci tří zemí se potkali na dvoudenní pracovní návštěvě v Moravskoslezském kraji. Andrzej Krawczyk z Polska, Michael Libala z Německa a Joel de Zorzi z Francie se během ní vydali na prohlídku Ostravy, Českého Těšína a Opavy. Společně také zahájili v Ostravě Česko francouzské dny, hovořili s rektorem Slezské univerzity v Opavě a šéfem hraničního přechodu v Chotěbuzi. Smyslem kolektivního setkání bylo ukázat, že spolupráce mezi státy funguje i na regionální úrovni. Jednotná Evropa je také o regionech a výměně zkušeností, a to hlavně u zemí, které mají společné hranice, řekl Zorzi. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Jalůvka si prohlíží vnitřek srubu v Trojanovicích. Obec jej postavila a slavnostně otevřela u Památníku bratří Srnadlů a Jana Knebla. Dřevěné obydlí bude sloužit k výstavám. Z jednání zastupitelstva a rady kraje Dvě otázky pro Rozpočet počítá se dvěma variantami Krajské zastupitelstvo souhlasilo se zásadami pro vypracování rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok Schvalovat jej bude ještě letos 18. prosince. Dosud není jasná situace ohledně novelizace zákona o rozpočtovém určení daní, která pro kraje znamená zásadní změnu zdrojů financování, proto bude krajský rozpočet připravován ve dvou variantách. První varianta nebude předpokládat žádné zásadní změny v příjmové části rozpočtu, druhou variantu sestaví krajští odborníci v souladu s návrhem novely zákona o rozpočtovém určení daní, v jehož důsledku má dojít k navýšení daňových příjmů kraje o přibližně 2,7 miliardy korun na úkor státních dotací. Rozpočet kraje na rok 2004 se stejně jako v předchozích letech připravuje jako vyrovnaný. Peníze jdou na rozvoj Jeseníků Moravskoslezský kraj přispěje Olomouckému kraji částkou korun na zpracování územního plánu rozvoje dopravy a cestovního ruchu v Jeseníkách. Cílem dokumentu je prohloubení, upřesnění a rozvinutí dosavadního řešení dopravy, rekreace a cestovního ruchu velkého územního celku Jeseníky. Na přípravě se spolu s Olomouckým krajem podílejí také pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Plán bude využíván oběma kraji. Pod území celku Jeseníky spadá 12 rekreačních krajinných oblastí. Jejich rozloha je přes 121 hektarů a zahrnuje 31 měst a obcí nebo jejich částí. V Moravskoslezském kraji sem patří území čtyř celků Vrbno pod Pradědem, Malá Morávka Karlov pod Pradědem, Žďárský potok a Holčovice. Rozdělí peníze potřebným Nestátní neziskové subjekty poskytující sociální služby potřebným lidem v Moravskoslezském kraji mohou žádat o dotace na provozní náklady. Dotační řízení vyhlásili zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Podrobné informace, zásady pro poskytování dotací i formulář Žádosti jsou k dispozici na webových stránkách kraje. Žádost je nutno podat do 30. listopadu 2003 na krajský úřad. Ačkoliv zastupitelé dotační řízení vyhlásili, je zatím podmínečné. Nedojde-li totiž ke schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní, je v kompetenci zastupitelstva dotační řízení zrušit. V loňském roce zajišťovalo financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji kromě kraje také Ministerstvo práce a sociálních věcí. V roce 2004 by měla část finančních prostředků ze státního rozpočtu určených v loňském roce na zajištění provozu organizací poskytujících sociální služby přejít na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní na kraje. Zařízení nestátních subjektů, která se kraj rozhodne podpořit, by pak dostávala peníze částečně z krajských prostředků a částečně ze státní kasy, přičemž krajem by bylo spolufinancováno maximálně 50 procent z celkových nákladů na každý projekt. Úspory za rok 2003 se využijí Po uzavření pololetní účetní uzávěrky zjistili ekonomové v krajské kase úsporu ve výdajové části rozpočtu na rok 2003 ve výši 41,5 milionu korun. Zastupitelstvo kraje se rozhodlo využít peněz a pokrýt mimořádné požadavky příspěvkových organizací kraje (asi 38 milionů korun) a dále vyhovět žádostem občanských sdružení působících v oblastech sociálních služeb, sportu a kultury. Například poskytne peníze obci Hukvaldy na opravu rodného domu Leoše Janáčka k 150. výročí jeho narození, občanskému sdružení Heřmánek, Miloslavu Hrubešovi Agentuře Slunce, sdružení Podané ruce Projekt OsA Frýdek Místek a školnímu sportovnímu klubu Raiffeisen Bílovec při ZŠ Komenského v Bílovci. V této rubrice položíme vždy pár otázek na aktuální či zajímavé téma některému z pracovníků krajského úřadu. Tentokrát byl dotázaným Petr Vaněk, vedoucí kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje. Nedávno jste se vrátil ze Švédska, kde jste se mimo jiné se zástupci kraje zají- mali o projekt, který se zabývá rovným přístupem všech občanů. Můžete nám jej přiblížit? Jedná se o projekt, který bychom chtěli uplatnit i v našem kraji. Švédové se pokusili zmapovat, zda mají všichni lidé v zemi stejné podmínky například k tomu, aby se mohli vzdělávat, aby mohli pracovat a aby nebyly určité skupiny platově diskriminované, zda se obě pohlaví dělí spravedlivě o povinnosti a péči o rodinu. Dále se soustředili na rovnoprávnost žen a mužů, rovnoprávnost tělesně či sociálně handicapovaných obyvatel. Mottem projektu jsou rovné povinnosti, práva i příležitosti. Dá se říct, že mnohé z těchto přístupů pro nás nejsou zcela novým tématem, jen jsme se na to nedívali z tohoto pohledu. Švédové jsou však v této problematice nejdál. Ve švédském parlamentu je třeba 44 procent žen a i vláda je rozdělena rovnoměrně. Chtěli jsme se na místě podívat, jak vypadá projekt v praxi. Zajímali jsme se o statistiky a studovali kritéria, podle nichž ve Švédsku postupují a která by se dala použít u nás. Uvedu příklad: Hromadná doprava. Je bezpečná pro všechny? Vyhovují jízdní řády ženám i mužům, mladým i starším občanům? Jsou zastávky dostatečně osvětleny?... Na přípravě projektu se u nás začalo pracovat. Podrobněji ho představíme později. Na předchozí zahraniční cestě do Velké Británie jste navázali spolupráci s regionem North East. Co toto partner- ství může přinést kraji? Návštěvu organizoval tamní úřad pro vnitřní samosprávu a jeli na ni zástupci krajů z celé republiky. Každý z nich však mířil do jiného koutu Anglie. Nám byl vybrán právě North East, jelikož se jedná o průmyslový region s podobnými problémy, jako má náš kraj. Když si tento region nechal udělat studii na vhodného partnera v Evropě, jako ideální mu také vyšel Moravskoslezský kraj. Vzájemná spolupráce se může odvíjet v mnoha směrech. Od Angličanů se učíme, jak využívat předstupních a strukturálních fondů EU, jak zahladit škody po průmyslu v krajině. Naopak my jsme mnohem dál ve fungování regionální samosprávy. V Anglii se tento proces teprve rozbíhá. Chystá se referendum, zda zavést kraje s volenými zástupci. Všeobecně mají Angličané velký zájem o zkušenosti z chodu krajského úřadu a organizování státní správy. Ideálního partnera ve Velké Británii našla i Opava. Jedná se o město Durham s podobnou historií a zemědělským okolím.

4 4 Inzerce říjen 2003 s e s í d l e m 2 8. ř í j n a 117, O s t ra va oz namu je záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to: pozemek parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře m2, část pozemku parc. č ostatní plocha díl b o výměře 18 m2 část pozemku parc. č. 2657/1 ostatní plocha díl c o výměře m2, dle geometrického plánu č /97 ze dne , vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, ve správě Integrované školy Centra odborné přípravy, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČ výběrové řízení č. 17/03 záměr prodeje schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/406/1 ze dne ,- Kč budova bez č. p. jiná stavba na pozemku parc. č. 816/4 a pozemku parc. č. 816/4, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve správě Středního odborného učiliště strojírenského a Odborného učiliště, Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka výběrové řízení č. 24/03 záměr prodeje schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým snesením č. 18/617/1 ze dne pozemek parc. č. st. 3151/2, pozemek parc. č. st. 3152/2, pozemek parc. č. 4376/14, pozemek parc. č. 4376/15, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm výběrové řízení č. 21 pozemek parc. č v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm výběrové řízení č. 22 budova č. p. 566 na pozemku parc. č. 2961/1, budova bez č. p. na pozemku parc. č. 2961/2, pozemek parc. č. 2960, pozemek parc. č. 2961/1, pozemek parc. č. 2961/2, vše v k. ú. Rychvald, obec Rychvald výběrové řízení č. 23 nemovitosti svěřené do správy Správě silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, Ostrava záměr prodeje schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 18/614/1 ze dne vyhlášení nového výběrového řízení č. 18 na prodej nemovitostí, a to: pozemek parc. č. 6753, pozemek parc. č díl 1, pozemek parc. č díl 2, vše v k. ú. Rychvald, obec Rychvald (původní č. výběrového řízení 06/03) 2. vyhlášení nového výběrového řízení č. 19 na prodej nemovitostí, a to: budova bez č. p. na pozemku parc. č. 4916/2 v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald (původní č. výběrového řízení 16/03) 3. zrušení výběrového řízení č. 11 na prodej nemovitostí, a to: budova č. p. 214, na pozemku parc. č. St. 227, budova č. p. 215, na pozemku parc. č. St. 228, budova bez č. p., na pozemku parc. č. St. 333, pozemek parc. č. St. 227, pozemek parc. č. St. 228, vše v k. ú. Petrovice ve Slezsku, obec Petrovice, lyžařský vlek na pozemcích parc. č. 871, 954, 795, 1967/4 v k. ú. Petrovice ve Slezsku, obec Petrovice a 3005/1, v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory a vyhlášení nového výběrového řízení č. 20 na specifikovaný nemovitý majetek Zájemci o koupi nemovitostí budou zařazeni do výběrového řízení pokud předloží své nabídky v souladu s Podmínkami výběrového řízení prodeje nemovitostí, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Kontakt: majetkový odbor sekretariát (prodej nemovitého majetku) Julius Meinl káva s rodokmenem Na český trh se znovu vrací kvalitní káva tradiční a oblíbené značky. Jméno Julius Meinl je v českých zemích a na Moravě známé už třetí století. Julius Meinl rodák z Kraslic založil v roce 1862 ve Vídni firmu, která se stala průkopníkem ve zpracování exotických kávových zrn. Brzy se káva Julius Meinl podávala ve většině vídeňských kaváren a mouřenín s červeným fézem ve znaku se stal symbolem kvality. Společnost Julius Meinl se snaží oživit tradici kaváren jako míst setkání s přáteli, které spojuje i požitek z pití dobré kávy. První kavárna ve stylu stará Vídeň láká zákazníky na pěší zóně v Hradci Králové a setkala se s velkým zájmem. Další značková kavárna, tentokrát v moderním stylu, nabídne už koncem října ty nejlepší kávové speciality Julius Meinl v centru Ostravy.

5 říjen 2003 Inzerce 5 Studijní šance: andragogika Jde o poměrně mladý vědní obor, který se zabývá dospělou populací, především širokou paletou vzdělávacích činností a otázkami péče o dospělé. Dnešní andragogika zahrnuje i problematiku personalistiky, tedy práce se zaměstnanci v pracovním procesu i aktivitách na tento proces navazujících kariérní růst, odpočinkové a relaxační činnosti atd. Andragogika tedy úzce souvisí s pedagogikou, i když se snaží konstituovat jako samostatný vědní obor. Termín andragogika (česky lze říci teorie vzdělávání dospělých) je odvozován od řeckých slov andros muž a ago vést. Vystudujete-li tedy obor andragogika, máte šanci uplatnit se všude tam, kde probíhá organizovaná práce s dospělými. Nejčastěji ve vzdělávacích institucích pro dospělé (dnes jich je v naší zemi až několik set), ve vzdělávacích útvarech institucí a firem (každá větší a perspektivně uvažující firma takový útvar má), v personálních útvarech, ale i v řadě oblastí veřejné správy, v oblasti pečovatelských nadací, domovech důchodců, v policejních složkách, ve vězeňství atd. Takové studium může nabídnout například Vysoká škola J. A. Komenského v Praze. Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor Vysoká škola J. A. Komenského, s.r.o. nabízí: Vysokoškolské bakalářské studium v oborech: vzdělávání dospělých (andragogika), speciální pedagogika vychovatelství. Forma studia: prezenční nebo kombinovaná při zaměstnání. Uplatnění absolventů: andragogika: vzdělavatelé dospělých ve vzdělávacích zařízeních pro dospělé, řídící pracovníci ve vzdělávacích a pers. útvarech atd. speciální pedagogika: vychovatelé ve všech typech speciálních zařízení pro děti a mládež i dospělé Programy celoživotního vzdělávání: Doplňkové pedagog. studium Výchovné poradenství, Speciální pedagogika, Management Informace o studiu: Tržiště 20, Praha 1, tel , E mail: Internet: MORAVSKOSLEZSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2004 bude k dostání v říjnu v novinových stáncích a knihkupectvích. INZERCÍ V MĚSÍČNÍKU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OSLOVÍTE NEJŠIRŠÍ OKRUH OBYVATEL REGIONU Robert Kurka manažer pro inzerci mobil: e mail: Vítkovická 1, Ostrava tel./fax: V kalendáři najdete: kalendárium se seznamy křestních jmen českých, slovenských a polských, s pranostikami a svátky úkazy na nebi v roce 2004, východy a západy slunce a měsíce rady pro zahrádkáře na každý měsíc a historická výročí na každý den přehled poutí, kulturních, sportovních a společenských akcí v obcích svátky v okolních zemích informace o struktuře a kompetencích orgánů Moravskoslezského kraje, regionech a mikroregionech s kontaktními adresami články o přírodních krásách a historii kraje, známých i zapomenutých osobnostech a rodácích katastrofy 20. století zábavné čtení a humor Kalendář o 256 stránkách stojí 80 Kč. Kalendář lze také objednat na adrese: nakladatelství Tilia, Lipová 825, Šenov u Ostravy tel ,

6 6 Nemocnice říjen 2003 Kraj stále řeší krizi v nemocnicích (POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1) Při jednání se ozvala i předsedkyně sociálně zdravotního výboru Dagmar Adamová (ODS): Materiál jsme dostali až před jednáním zastupitelstva. Neměli jsme jej proto šanci probrat na řádném zasedání. Protestují i představitelé měst a nemocnic, kterých by se změny dotkly. Proč s nimi nikdo tak závažnou věc neprojednal? Další připomínky se týkaly nekoncepčnosti materiálu, obav z toho, jak by obchodní společnosti hospodařily s miliardovým majetkem a rizik s tím spojených. Hejtman Evžen Tošenovský (ODS) však zastupitele upozornil, že pokud všechna zařízení zůstanou i nadále pod správou kraje, budou muset zase společně hledat cestu, z čeho financovat jejich dluhy. Jen letos dostane na stůl prosincové zastupitelstvo minusový účet možná až okolo 200 miliónů korun. Říkám s naprostou vážností, že tady máme obrovský průšvih. Proto nevidím zachování současného stavu do budoucna reálně, uvedl Tošenovský. Anketa Jak by řešili problematiku zadlužování nemocnic, jsme se zeptali zástupců jednotlivých politických stran. V současné době vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví a pracujeme na reálném postupu oddlužení krajských nemocnic ze státního rozpočtu. Úhrada dluhů, které vznikly v minulých letech, nám umožní řešit rychleji změny v nemocnicích, které jsou nutné k jejich ekonomické stabilizaci. Pro náš kraj se konkrétně jedná o částku 198 milionů korun. Dále připravujeme pilotní projekt k posouzení možnosti převedení nemocnic na obchodní společnosti, tak aby nedošlo k jejich rušení, a tím k omezení zdravotní péče. Pravidelně sledujeme hospodaření a kontrolujeme výsledky i postupy, jimiž se nemocnice snaží dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Vedeme průběžná jednání se zdravotními pojišťovnami za účelem zajištění plynulého toku financí, bohužel však dochází ke zpožďování platby z největší pojišťovny VZP, nezřídka až o 30 dnů. Jedním z možných kroků k řešení palčivého problému samozřejmě mohou být i personální změny v managementech nemocnic. Navzdory špatným ekonomickým podmínkám jsem však přesvědčen, že úroveň poskytované lékařské péče v kraji je standardní a je zajištěna v plném rozsahu. Zároveň podotýkám, že naprostá většina finančních pák pro systémové řešení celého problému není v rukou kraje, ale zdravotních pojišťoven a státu. Křížovka JIŘÍ CARBOL (KDU ČSL) NÁMĚSTEK HEJTMANA Problematika zabezpečení dostupné a účinné lékařské péče prostřednictvím nemocnic spravovaných Moravskoslezským krajem byla a je v popředí pozornosti klubu KSČM. Proto jsme vyslovili nespokojenost náměstku hejtmana Carbolovi za způsob a formu projednávání případné transformace některých těchto nemocnic na akciové společnosti. Diskuse bez stanovisek jednotlivých měst a obcí, politické reprezentace, ale i výborů zastupitelstva kraje by se již neměla opakovat. Jsme si vědomi složité ekonomické situace těchto zařízení, která má hlubší příčiny a pramení ze špatně nastaveného systému poskytování zdravotní péče, nedobré platební morálky pojišťoven, dlouhodobého neřešení situace před převedením kompetencí na kraje a vlastním zadlužení v době, kdy zřizovatelem byl stát. Stát, vláda i Parlament se nemohou stavět do role mentora, který nynější stav svaluje na kraje a očekává, že si pomohou samy. Nejde jenom o oddlužení nemocnic, ale zejména o zavedení pořádku do lékové služby, placení zdravotního pojištění a efektivní nakládání s takto získanými finančními prostředky. JOSEF BABKA, PŘEDSEDA KLUBU KSČM ČLEN ZASTUPITELSTVA KRAJE Přikláním se k návrhu ponechat zatím všechny nemocnice jako příspěvkové organizace a na jednom konkrétním příkladu vymodelovat situaci, která by nastala přetransformováním na akciovou společnost. Po vyhodnocení výsledků rozhodnout o dalším postupu. HANA NOVÁČKOVÁ DŘÍVE ZELENKOVÁ (ČSSD) ČLENKA ZASTUPITELSTVA KRAJE M oravskoslezský kraj je zřizovatelem devíti nemocnic. Tyto nemocnice převzal loni od státu s celkovým dluhem 142 miliony korun. Vláda doposud nemocnice neoddlužila. Za prvních šest měsíců činí celková ztráta našich nemocnic 131 mil. Kč. Kde vidím největší problémy? Zřizovatel ani management nemocnic nemá v rukou všechny nástroje, které ovlivňují hospodářský výsledek. Jako příklad uvádím na straně nákladů mzdy, kdy tarifní odměny určuje stát, a na straně příjmů platby od zdravotních pojišťoven, které určují tyto pojišťovny. My v našich podmínkách hledáme model, který by v rámci existujícího systému minimalizoval ztráty. Jednou z možností je změna právní formy nemocnic. Dopady, přínosy a rizika transformace nemocnic nejsou doposud známy v celém rozsahu, proto náš klub na posledním zastupitelstvu přišel s návrhem, aby se materiál pro možnou transformaci doplnil a rozšířil. Teprve po důkladné analýze by mělo zastupitelstvo rozhodovat. Jsem přesvědčen, že obrat v hospodaření nemocnic může přinést pouze zásadní reforma celého systému zdravotnictví. To je úkol pro vládu a parlament. ZBYNĚK STANJURA, PŘEDSEDA KLUBU ODS RADNÍ KRAJE Není žádným tajemstvím, že systém financování nemocnic, a to nejen těch, které patří krajům, není zrovna dobrý. Úsporné chování vedení těchto nemocnic je samozřejmou nutností, jakékoli plýtvání za situace neuhrazených faktur nejen za léky v řádech desítek milionů korun by bylo trestuhodné. Prohlubující se finanční problémy ale signalizují, že zřejmě nestačí reagovat na tento vývoj pouze pokynem k lepšímu hospodaření a případnou výměnou ředitelů. Od kraje, jako zřizovatele nemocnic, by bylo neodpovědné, kdyby nezkoumal veškeré možnosti, které by mohly přispět k obrácení negativního trendu. Přitom je evidentní, že většinu nástrojů, které by mohly přinést zlepšení, má v rukou stát. Ten nastavuje pravidla pro financování zdravotní péče určuje pravidla hry, kterými se všichni zúčastnění (zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení) musí řídit. Z toho mála, co kraj ovlivnit může, je (mimo jmenování ředitele) volba právní formy nemocnic už vlastně to jediné, co zbývá. Jsem proto rád, že zastupitelstvo kraje rozhodlo o tom, že formou pilotního projektu bude hledáno vhodné řešení, na modelových příkladech nemocnic bude simulována změna jejich právní formy a prováděn rozbor dopadů této změny. Po vyhodnocení pak bude možné rozhodnout, která právní forma je pro kterou nemocnici nejvýhodnější. V úvahu připadá změna některých nebo všech nemocnic na akciové společnosti, případně převod do majetku měst. Zejména pro menší nemocnice může být posledně jmenovaná možnost nejvhodnějším řešením že nejde pouze o možnost teoretickou, dokázalo již zastupitelstvo města Bílovce, které o převedení zřizovatelské funkce k nemocnici v Bílovci požádalo. Situace je vážná. Neztrácejme proto čas a hledejme řešení! Tvářit se, že je vše v pořádku, a nedělat nic, by nebylo jen neodpovědné. Bylo by to zbabělé! RADIM NOVÁČEK (US DEU) RADNÍ KRAJE Zdravotnictví na hraně Na še zdravotnictví se dlouhodobě potýká s vážnými problémy, které pacienti v plném rozsahu naštěstí nepociťují, ale lékaři o nich dobře vědí. Nedobré fungování zdravotního systému se zatím nejmarkantněji projevuje v jeho ekonomické stránce. Zadlužení nemocnic se odhaduje v současnosti přibližně na šest miliard Kč. Ministerstvo zdravotnictví se snaží přenést problém na kraje, které nedisponují finančními, ba ani žádnými jinými nástroji, jimiž by mohly dluhy zaplatit či zabránit dalšímu zadlužování nemocnic. Dále ministerstvo navrhuje převést dluh 10,5 miliardy na Českou konsolidační agenturu. Tímto způsobem přenáší problém špatného fungování systému na daňové poplatníky. Ti ovšem na zdravotnictví každý měsíc formou zdravotního pojištění přispívají. Každému zaměstnanci se strhávají z jeho hrubé mzdy 4,5 % a k tomu ještě za každého zaměstnance odvádí jeho zaměstnavatel dalších 9 % z hrubé mzdy. Celkem tedy 13,5 %, což při platu měsíčně představuje 2025 a ročně pak korun. Při platu dvou lidí v domácnosti je to tedy více než např. za topení. Nejen výše, ale už samotná existence této částky je důkazem, že zdravotnictví v ČR není zadarmo. Naopak je dosti drahé, přičemž každý z hlavních subjektů zdravotního systému má daleko ke spokojenosti. Pacienti jsou nespokojeni s čekáním před ordinacemi, čekáním na některé operace, ale také s přeplněnými a nedobře vybavenými pokoji, málo kvalitní stravou a poměrně vysokou četností nedobře provedených operací, které vyžadují následné reoperace. Zjednodušeně řečeno, pacient má jedinou motivaci: být zdravý, aniž by se příliš zajímal o náklady s léčením spojené. Lékaři jsou nespokojeni s výší mezd, s nadměrnou administrativou, kterou po nich požaduje ministerstvo zdravotnictví. Jejich nejsilnější motivací zůstává lékařská přísaha pomáhat lidem. Zdravotní pojišťovny si stěžují na nadměrnou regulaci státu, která jim znemožňuje vzájemnou konkurenci, na absenci pozitivních motivací ve zdravotním systému a na nesystémovost a škodlivost svévolných zásahů ministerstva zdravotnictví. Nejsou pojišťovnami, ale přerozdělovnami daní v rámci zdravotního pojištění. Ministerstvo tento systém, který nemá žádné finanční limity, řídí jednorázovými opatřeními. První je nárazové finanční záplatování děr a druhé zvyšování kontrol vyplývajících z podezření, že všichni neoprávněně zneužívají zdravotnictví. Podezírání všech, že jsou podvodníci, je základním katastrofálním omylem přístupu resortu. Všechny tři skupiny se v systému chovají v podstatě racionálně. Pacient je ubezpečován o bezplatné péči, tak proč by ji plně nevyužíval. Pojišťovnu zajímá, aby měla dost záznamů a co nejméně platila za výkony, a lékaři plní přísahu, když jsou zařazeni do kazajky platových tříd ať jsou dobří nebo špatní. Ministerstvo zvyšováním kontrolních mechanismů jen zvedá náklady v systému, ale nevytváří žádné motivační nástroje. Zadlužení nemocnic se odhaduje v současnosti přibližně na šest miliard Kč. Ministerstvo zdravotnictví se snaží přenést problém na kraje, které nedisponují finančními, ba ani žádnými jinými nástroji, jimiž by mohly dluhy zaplatit či zabránit dalšímu zadlužování nemocnic. Co lze v této situaci učinit? Všechny trumfy, jako v každém státem regulovaném odvětví, drží ve svých rukou vláda. Nikdo jiný než ona nemůže změnit současný stav. Základem skutečné transformace deficitního zdravotnictví je změna v motivaci hlavních subjektů systému. Je zapotřebí zavést takový systém, který by vedl pacienty, lékaře i pojišťovny k racionálnímu rozhodování a úspornému chování. Měl by být nastaven tak, aby všechny motivoval úsporně využívat finanční a jiné prostředky, aniž by docházelo ke snižování kvality a rozsahu bezplatně poskytovaných služeb. Nutnou podmínkou fungování takového systému je reálné ocenění lékařských úkonů. Současné bodové ohodnocení zcela zřetelně informační funkci ceny neplní. Existence cen umožní informovat všechny subjekty systému o skutečných nákladech. Bez této informace nelze zainteresovat pacienty na tom, aby se začali zajímat o náklady léčby. Pacient by se měl při nutnosti využívání zdravotní péče chovat jako skutečně pojištěný člověk a případné platby by jej měly motivovat k rozumnému chování. Oceněním jeho uvážlivosti by mohly být bonusy jak je známe z jiných druhů pojištění. V případě zdravotnictví by se jednalo o výrazné příspěvky na prevenci či na některé nehrazené úkony, případně při dlouhodobém nečerpání zdravotní péče snížení zdravotního pojištění. Tím by pacient sám mohl rozhodovat, zda raději drobné návštěvy lékaře nezaplatí sám, aby nepřišel o bonusy. Zdravotní pojišťovny by naopak měly dostat více volnosti, aby skutečně začaly hospodařit s penězi klientů a zajímal je každý jednotlivec. Omezení pojišťoven by mělo být v zákazu využívání rizikových finančních produktů. Přitom však na straně pacientů budou posudkoví lékaři jednotlivých konkurujících si zdravotních pojišťoven. Ti jako jediní dokážou kvalifikovaně posoudit oprávněnost použitého léčebného postupu či předepsaného léku. Navíc by do kompetence zdravotních pojišťoven mělo být převedeno nemocenské pojištění, neboť nikdo jiný není tak zainteresován bojovat proti simulantům, jako ony. V době fingované nemoci přicházejí o příjem ze zdravotního pojištění a musí vyplácet nepotřebné zdravotní úkony a léky. V systému ovšem zásadní roli hraje konkrétní lékař. Všechny snahy o administrativní řešení z pozice ministerstva pouze zamlžují a komplikují jeho chování. Každý lékař je svým způsobem individuální manažer jednotlivých případů. Jeho motivace postavená pouze na snaze vyléčit je nedostatečná. Proto jsem hluboce přesvědčen, že je potřeba dát velký prostor motivující lékaře na jeho výkonu. Tím by měly být smluvní platy, uzavírány s každým jednotlivým lékařem ve veřejném sektoru, které by byly do určité míry závislé na ekonomických výsledcích organizace. Sám tak bude motivován bránit se nástrahám dodavatelů léků a zároveň oceňován pojišťovnou za odvedenou léčbu jejího klienta. Tento systém opatření nejenže nepovede k omezení rozsahu bezplatné péče, nýbrž pomůže jejímu zkvalitnění. Zásadní změna motivací základních subjektů tak může vytvořit vnitřní brzdící mechanismy zdravotního systému a hlavně změnit chování všech. Zatím je systém neúspěšně korigován ministerstvem zdravotnictví a nenávratně směřuje ke kolapsu. EVŽEN TOŠENOVSKÝ (ODS) HEJTMAN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V tajenkách se ukrývají zajímavosti kraje. Správně vyluštěnou tajenku pošlete na adresu redakce do 8. listopadu. Vylosovaní luštitelé získají věcné ceny a propagační materiály Moravskoslezského kraje. Ze správných odpovědí jsme vylosovali tři šťastné výherce: Moskalová Renáta, Vratimov, Žihová Oldřiška, Vrbno p. Pradědem, Smolíková Pavla, Frýdek Místek.

7 říjen 2003 Zajímavosti 7 Organizátoři si od akce slibují, že by mohla přilákat nové čtenáře do regionálních knihoven Indiánky obsadily minoritský klášter v Opavě Opava Pokud se někdo procházel první pátek v říjnu odpoledne kolem Minoritského kláštera v Opavě, mohl klidně nabýt dojmu, že zde město zřídilo rezervaci pro Indiány. Na nádvoří této historické památky se totiž hloučkovaly ženy v kůžích a kožešinách s péry ve spletených vlasech. U vchodu stál zaparkovaný houpací kůň a tee pee s vysvětlující cedulí, že se zde koná klání knihovníků z celé republiky. Akce, které se nesla v duchu indiánského léta, byla součástí Týdne knihoven, jehož úkolem je přiblížit veřejnosti knihovny, přilákat nové čtenáře a ukázat jim, že knihovna neznamená jen půjčování knih. Knihovny pořádají například besedy s významnými spisovateli a plno jiných zajímavých přednášek. Hodně akcí a soutěží se dělá pro dětské čtenáře. Dopoledne jezdili Indiáni na koních po městě a rozdávali letáky s informacemi o naší knihovně, uvedla Nataša Šlosarková, metodička Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Dodala, že knihovníci se takto setkávají každým rokem a soupeří mezi sebou v disciplínách, které pro ně připraví pořádající město. Tím se stane vždy vítěz předešlého ročníku. Soupeří malé i velké knihovny, na velikosti nezáleží, poznamenala Šlosarková. V Opavě se utkaly ženy v házení šipek, malování mandal, což jsou indiánské symboly, ve stopovací soutěži a v souboji dvojic posazených na osedlaných kolegyních. Na akci se přijela podívat i Věra Drozdová z malé obce Stříbrná Skalice na Sázavě, kde se v důchodu stará o obecní knihovničku. Přiznala, že opavská knihovna ji ohromila. Celá budova je zrekonstruovaná podle starých plánů, někdy ze začátku 19. století, kdy byla postavena. Naštěstí se plány zachovaly a objekt byl postaven tak dobře, že přežil všechny nástrahy doby. I některé regály na knihy jsou původní. Velmi oceňuji ozvučenou část knihovny pro lidi se zbytky zraku a internetovou pracovnu pro nevidomé. Úžasný a obdivuhodně účelně vymyšlený je tady i sklad knih, sdělila Drozdová. Na hrudi se jí při tom houpala visačka s nápisem STB. To neznamená to, co si myslíte. Je to zkratka Sboru tleskajících bělochů. Mám nohu v ortéze, nemohu soutěžit, tak alespoň fandím, řekla se smíchem žena. S pracovníky pečující o hospodářská zvířata si pro změnu mohli diváci plést některé neindiáské ženy a muže, protože ty zase zdobila cedule s nápisem JZD. Tentokrát se však jednalo o Jednotku zajišťující dozor, například před vpádem nezvaných znepřátelených kmenů. Knihovnicím a knihovníkům ze všech koutů republiky přišel večer zazpívat jeden z bývalých knihovníků, Jarek Nohavica. (V příštím čísle se dočtete o tom, jak regionální funkce knihoven pomáhají čtenářům v malých obcích našeho kraje.) Indiánské knihovnice malují mandalu. Okénko pro seniory Akademie a univerzity III. věku Moravskoslezský kraj Institut celoživotního vzdělávání na Junácké ulici v Havířově zahájil začátkem října výuku Akademie III. věku. Studium je určené pro obyvatele Havířova ve starobním nebo invalidním důchodu, kteří mohou rozšířit své vzdělání o znalosti cizích jazyků, financí, politiky, historie, zeměpisu, problematiku Evropské unie, obsluhu počítačů a internetu a dalších oblastí. Uchazeči zaplatí 300 korun za osobu a semestr. Univerzita třetího věku při Vzdělávacím centru Slezské univerzity v Krnově je Rozhovor Rosťa: Chtěl bych být malým pejskem Životní příběh dvaapadesátiletého Rostislava není ničím odlišný od mnoha jeho kolegů, kteří s ním denně stojí frontu na polévku nebo usínají pod jednou střechou v azylovém domě sv. Františka v Ostravě. Bydlení a práci ztratil kvůli alkoholu a automatům. Bývalému elektrárenskému topičovi zachutnal před pár lety fernet s tonikem. Jenže ho nebavilo v hospodě sedět u skleničky jen tak zbůhdarma. Za společníka si vybral výherní automat a ten mu jeho přízeň nějaký čas oplácel. Ale i automat má své limity. Za nějaký čas dlužil Rosťa na nájmu korun. Nepřišel párkrát do práce, a tak si navíc odnesl výpověď s paragrafem 53 za hrubé porušení pracovní kázně. Když prodal byt a zaplatil dluhy, zbyl mu kufr s osobními věcmi a nebe nad hlavou. Stal se z něj bezdomovec. Něčím je však Rosťa přece jen od některých lidí, kteří se ocitnou na scestí, výjimečný. Nenadává na vše a všechny kolem sebe, že za to mohou. Mluví klidně o svých malých radostech, nad kterými by se jiní ani nepozastavili. Z jeho tváře nečiší zloba ani rezignace na celý krutý svět, jen spíš taková zvláštní smířenost s osudem, s nímž už nehodlá moc zápasit. Než jste si našel cestu do azylového domu, kde byla v Ostravě ta nejlepší místa, zákoutí pro bezdomovce? Tak jednoznačně, a to je všem známo, jsou to nádraží. Hlavně v noci. Asi nejpohodlnější bylo Nádraží Ostrava střed. Byla tam teplá čekárna, měkké židle, nikdo nás neomezoval. Na vítkovickém nádraží scházejí lavičky, porubské je celé rozkopané a na hlavním nádraží vyměnili pohodlné sedadla za tvrdé židle. Zkuste na nich trávit celou noc. No a pak slouží lidem bez domova za noclehárnu tramvaje. Je to docela věda. Musel jsem si spočítat, kde vystoupit, aby spoje navazovaly a já nemusel někde půl hodiny mrznout. Teď vypadáte celkem spokojeně. Co se stalo, že vaše kroky nakonec vedly do charitního domu? Viděl jsem bezdomovce prodávat časopis Nový prostor. Tak jsem to také zkusil. Předtím jsem byl úplně bez peněz a někdy i čtrnáct dní o vodě. Teď si vydělám okolo dvou stovek denně. Můžu tak zaplatit pětadvacet korun za nocleh v azylovém domě, kde taky dostanu večer polévku, osprchuji se, kouknu na televizi a vyspím se v posteli. Každý máme stálé prodejní místo. Stávám v centru u obchodního domu Baťa každý den i o víkendech od rána do večera. Jen v neděli jdu na Svinov, protože je centrum vylidněné. Tvrdíte, že máte nejraději zimu, což není pro bezdomovce obvyklé. Proč? Léto je krásné období, ale třeba letos se ta vedra nedala vydržet. Pro mě jsou ideální měsíce listopad a prosinec. Lidé jsou s blížícími se Vánocemi tak trochu naměkko a častěji se ustrnou i nad námi. Už dlouho znáte jen cestu z azylového domu do centra a zpět. Kdy naposledy jste opustil Ostravu? Jel jsem do Klatov. To když mě vyhodili z práce. Našli jsme si s kolegou brigádu v lese na Klatovsku. Za poslední peníze jsme si koupili lístek a vyrazili. Jenže firma za pár dní zkrachovala. Chvíli jsme přespávali na tamním nádraží a pak riskli odjezd do Ostravy načerno. tříleté uzavřené zájmové studium, rozdělené do dvou stupňů: první stupeň představuje první rok studia program je postaven na jednorázových různorodých přednáškách. Druhý stupeň, zahrnující další dva ročníky studia, je tématicky jednotný. Výuka probíhá formou přednášek, případně seminářů, cvičení či exkurzí jedenkrát za měsíc ve dvouhodinových blocích. Semestr přijde na 200 korun. S tématy jako jsou ekonomika, finance, marketing, právo, informatika a dalšími se mohou senioři seznámit na Univerzitě třetího věku při Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. První ročník přijde na 400 korun a nástup do něj vychází na příští rok. Cyklus je pětiletý. Filozoficko přírodovědecká fakulta v Opavě nabízí studium českého jazyka a vybraných problémů světových dějin za 350 korun na semestr. Univerzita třetího věku při Ostravské univerzitě připravila pro seniory přednášky o Evropské unii, češtině mezi ostatními jazyky, literatuře a dějinách regionu. Studium je jednoleté a stojí 500 korun. Na lekce se dochází jednou za dva týdny. Do Prahy nad námi přimhouřil oko hodný průvodčí, ale zbytek trasy už jsme jeli tři dny. Nastoupili jsme a po kontrole jízdenek nás vždycky v další stanici vyhodili. A tak stále dokola. Máte k nějakému místu v kraji osobní vztah, vážou vás k němu vzpomínky? Je to takový malý ostrůvek v poli mezi centrem města a Porubou. Zamlada jsme mu říkali Holubí ostrov, protože jsme tam našli mrtvého holuba. Tam jsme se učili kouřit listí. Bývala to legrace. A pak si vybavuji pomníček havarovaného ruského pilota na Hukvaldském kopci. Jako malý jsem mu tam vždy v květnu dával kytku. Vybavíte si nějakou osobnost kraje? No jasně. Jarka Nohavicu. Hodně časopisů si u mě koupil. Jinak jsou pro mě osobnostmi všichni lidé, kteří obětují pár drobných za časopis, zastaví se na kousek řeči. Je to moje rodina. Hlavně jedna babička, říkám jí kouzelná, která mi nosí svačinky. Co vám poslední dobou udělalo velkou radost? Šel kolem pán a do ruky mi něco strčil. Podíval jsem se a v dlani ležela tisícovka. Myslel jsem, že se jedná o skrytou kameru, ale byla to skutečnost. Pak mě v zimě jedni manželé vzali do obuvi a řekli, ať si vyberu teplé boty. Do patnácti set. Byl jsem úplně v šoku. Opravdu mi je koupili. Hned se mi stálo v mrazu lépe. Máte představu, co bude dál? Nic neplánuji, s žádnou změnou nepočítám. Přál bych si malý okál blízko Ostravy, mám to město moc rád, ale vím, že je to nemožné. Můj život se asi změní až na Slezské Ostravě. Až vyletím komínem. Pak už bude pohoda. Představujete si, jak by mohl vypadat váš život, kdybyste se podruhé narodil? To vím přesně. Chtěl bych se narodit jako malý pejsek do hodné rodiny, aby mě hýčkali a pečovali o mě. Někdy těm malým pejskům to moře lásky, kterým je lidé zahrnují, trochu závidím. Ekologové zvou na výstavu Ostrava Občanské sdružení Vita připravilo výstavu mapující akce, které se uskutečnily či uskuteční v rámci projektu Dlaně Výstavu mohou zájemci zhlédnout v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva Moravskoslezského kraje do 26. října. Výstava je součástí prvního ročníku přehlídky aktivit, které podporují udržitelný rozvoj rozvoj založený na ekonomické stabilitě, ekologické udržitelnosti a dobré sociální situaci v kraji. Jmenuje se Dlaně 2003 a nese podtitul S rozumem a citem pro budoucnost. Na výstavě tak můžete vidět například záběry z první Utkali se sportovci, kteří z fotbalu nikdy nechodí domů Ostrava Ani jeden z fotbalistů, kteří se utkali druhou zářijovou sobotu na hřišti v Ostravě Svinově, nepatří k těm rekreačním sportovcům, kteří se sem tam o víkendu zvednou ze sedačky a řeknou: Rodino, jdu si zahrát s kamarády fotbal. Nemají sedačku, většinou ani tu rodinu a už vůbec ne střechu nad hlavou. Proti sobě totiž stála družstva bezdomovců z celé republiky. Kopnout si do míče jich do Ostravy přijelo okolo 150 od 18 do 60 let. Na hřišti statečně stíhala přihrávky i jedna žena. Pětatřicetiletá Ivana žije pod širým nebem od 16 let. Se svým přítelem Láďou bydlí v lese pod stanem. Les je moje láska. V zimě se občas zajdeme ohřát a umýt do azylového domu, ale v létě si vystačíme sami. Máme i horská kola, takže kondička nám nechybí, tvrdí bezdomovkyně. Právě azylové domy spolu s Diecézní charitou ostravsko opavskou každoročně pořádají pro své občasné nájemníky fotbalový turnaj Samaritán Open. Zástupce Charitního domu sv. Františka v Ostravě Petr Láďa s Ivanou a spoluhráči odpočívají mezi utkáními. propagační jízdy cyklistů po nově otevřené Zelené stezce Krakov Morava Vídeň, shrnutí letošního ročníku kampaně na ochranu přírody Ukliďme svět, záběry z letošní akce Barevný podzim, kterou každoročně pořádá Statutární město Karviná, záběry z Biojarmarku trhu s potravinami z ekologického zemědělství, ohlédnutí za konferencí Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Moravskoslezském kraji, záběry z exkurzí, které v rámci Dlaní 2003 pro děti připravila ekofarma v Albrechtičkách, občanské sdružení Beskydčan aj. Mladí umělci zahrají na festivalu Ostrava Malí a mladí umělci z kraje odstartují zahajovacím koncertem II. ročník festivalu Základních uměleckých škol. Přehlídka začne 22. října 2003 v 18 hodin v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. V následujících dnech zahrají děti ještě pětkrát, a to například na koncertech sólistů a komorních her, folklórních souborů a jazzovém podvečeru. Bernady říká, že někteří z fotbalistů jsou velmi dobří. Všichni se vždycky na fotbalový turnaj moc těší. Je to zpestření jejich ne moc úspěšného života. Co člověk, to příběh. Bohužel lidí s podobnými příběhy přibývá, a tak správci azylových domů řeší co dál, poznamenal Bernady. Dodal, že každé vítězné družstvo fotbalistů dostane stolní hokej, ale drobné dárky obdrží všichni. Sport je podle Bernadyho jedna z cest, která by mohla vrátit některé lidi bez domova zpět do normálního života. Probudit v nich chuť hledat si bydlení, práci. A i když mnozí z nich hrdě konstatují, že je jim na svobodě dobře, protože si zvykli, ne vždy se dá těm slovům zcela věřit. I Ivana s Láďou se přiznali, že sní o tom, jak jednou les vymění za teplý domov. Nedávno jsem vyřezala z chorošů a dřeva betlém. Škrabkou na brambory. Je pěkný, ani jsem netušila, že něco takového umím. Třeba se mi začne dařit, výtvory budu prodávat a nějakou tu korunu do začátku na bydlení našetřím, doufá žena.

8 8 Fotoreportáž říjen 2003 Motorkáři se loučili se sezónou tréninkem na rekord Když David Brikner v podřepu za motorkou ve velké rychlosti míjel obecenstvo, vypadalo to, jakoby se kolem mihla kometa. Milovníci motorek se sešli v Ostravě Bartovicích, aby se společně rozloučili se sezónou. Ve sportu nevadí žádné handicapy Třicátník David Brikner z Ostravy zvaný Jetmask ukazuje rozžhavenou podrážku kovových podložek, které používá na boty, když jej kolega David Rusina táhne v závěsu na motorce. Právě v tahu za motorkou při rychlosti přes 200 km/hod by se muž na jaře chtěl pokusit o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Zatím je rekordmanem pouze borec, kterého v závěsu při rychlosti 209 km/hod táhlo auto. Soutěžilo se v hodu, běhu i skoku do dálky. Postižené děti se dokázaly radovat i ze slabších výkonů a fandily si navzájem. Slovo závist totiž prakticky neznají. Na své dresy s čísly byly všechny děti pyšné. VI. Sportovní olympijské celostátní hry pro mentálně postiženou mládež se konaly koncem září ve Frýdku Místku. České sportovce přijely podpořit i děti ze zahraničí. Moravskoslezský kraj přispěl na akci korunami. Handicapovaným sportovcům přišli fandit školáci z místních základních škol a o přestávce jim záhráli divadlo postižení herci ze souboru Hendi. Děti je za to odměnily plyšovými dárky. Kaprům už se to pomalu krátí Rybáři pomalu zatahují sítě, ve kterých uvázly tisíce kaprů. Mnoho z mužů při výlovu musí stát několik hodin po pás ve studené vodě. Mezi plácajícími se těly kaprů se sem tam objevili k radosti rybářů i sumci. Rybářství Rychvald už pomalu chystá kapry na vánoční stoly. Koncem září zdejší rybáři vylovili jeden z rybníků odkud kapři, amuři či tolstolobici poputují do sádek, než začne vánoční prodej. Podle šéfa rybářství Oldřicha Jiříka, se letos ryby vyvedly. Všechny ryby se musely nejdříve zvážit a pak je muži odnášeli do nákladního vozu. Rybník se už několik dní dopředu vypouštěl a rybáři museli jeho okolí hlídat před nezvanými milovníky rybích pochoutek. Milé děti, nezapomeňte posílat obrázky do soutěže na téma nejoblíbenější místo v kraji, těšíme se na ně. A nezapomeňte k nim připsat odkud jsou. Redakce. Měsíčník Moravskoslezský kraj Vydává Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. Šéfredaktorka: Jana Paštiková, telefon , mobil , e mail: Redakční rada: PhDr. Jaroslava Wenigerová, Ing. Zdislav Wantula, Ing. Radim Nováček, Mgr. Katherini Koláčková, Kateřina Churá, DiS Inzerce: Robert Kurka, telefon/fax , mobil e mail: DTP: Tomáš Coufal Adresa redakce: Strategic Consulting, s.r.o., 28. října 124/2556, Ostrava Internet: Nevyžádané příspěvky nevracíme. Registrováno pod číslem: MK ČR E14474

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více