Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma"

Transkript

1 1 Michael Kuboš Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma Stejně tak jako první telefony byly považovány v minulém století za zázrak, bylo pohlíženo podobně i na jejich mobilní následovníky, když spatřily v tomto století světlo světa. Od technického zázraku, který existoval v hlavách velkých fantastů, vede cesta plná elektronických dobrodružství až do dnešních dnů, kdy už většina z nás bere mobilní telefon jako něco velmi samozřejmého. Mobilní telefony ze své první generace založené na analogové technologii, postupně dospěly do své druhé generace využívající již technologii digitální. V Evropě nejvíce rozšířená technologie GSM nastoupila svoje vítězné tažení počátkem 90. let. V České republice se skutečná historie GSM začala psát od roku 1996, kdy došlo k udělení licencí a k budování prvních sítí. Požadavky na komunikaci se stále zvyšují a tak vývoj jde neúprosně dál. Od stále menších, lehčích a hezčích telefonů očekáváme malé zázraky. Byly vynalezeny a zprovozněny nové technologie (HSCSD, WAP, GPRS atd.). Skok oproti původním sítím je v některých případech již tak velký, že někdy Obr. 1 Čas potřebný pro přenos datového bloku v závislosti na použité technologii hovoříme o sítích tzv. dvou a půlté generace. Podíváme-li se na vše podrobněji, zjistíme, že to, oč tu běží, je stále větší náročnost nových služeb na datovou kapacitu a propustnost sítě. Hrubé srovnání výkonnosti užívaných technologií je uvedeno v tabulce 1. Čas potřebný pro přenos datového bloku v závislosti na použité technologii znázorňuje graf na obr. 1. Telefony byly původně vytvořeny pro přenos hlasu. Po zvládnutí tohoto úkolu se přidaly další služby (SMS, Data, Fax, WAP) a současná technika dokáže i mnohem více. Dnešní sítě však na takovéto zatížení nebyly stavěny a tak se hledalo komplexní řešení. Tím mají být tzv. mobilní sítě třetí generace, zkráceně 3G. Sítě 3G Pro jejich technické označení se užívá zkratka UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Standardizace probíhá na půdě ETSI a stane se též specifikací IMT-2000 pro mezinárodní telekomunikační unii ITU (International Telecommunication Union). Prací okolo UMTS se zabývá sdružení UMTS-forum sdružující zástupce výrobců mobilní infrastruktury, operátorů, společností IT, konzultačních společností, vlád a dalších subjektů. UMTS je mobilní komunikační systém nabízející datové přenosy o velké rychlosti, který má umožnit komerčně dostupné doposud nevídané služby: videopřenosy v televizní kvalitě, přístup k Internetu, zábavu, globální roaming atd. Technické možnosti Telefon se již nepoužívá pouze k přenosu hlasu. Před pár lety jsme objevili užitečnost používání zpráv SMS. Ze služby původně zamýšlené pouze jako upozornění na vzkaz ve hlasové schránce se vyvinul nový způsobu komunikace, který již dnes bereme jako samozřejmost. Proč bychom však měli zůstávat u strohých SMS a relativně pomalých datových přenosů?

2 2 Michael Kuboš Požadavky na rychlý přístup k informacím se stále zvyšují. Z těchto potřeb plynou další požadavky na mobilní sítě, k nimž patří zejména: vysokorychlostní komunikační služby a datové přenosy, technická podpora pro nespojité přenosy IP (Internet Protocol) a pro spojité datové přenosy (videokonference), nové způsoby účtování za poskytnuté služby (objem dat, čas), vyšší kapacita sítě, nové technologie pro další rozšiřování sítě (každý uživatel bude potřebovat daleko více kapacity v porovnání s dnešní potřebou), současné datové a hlasové přenosy (uživatel bude moci například používat Internet a telefonovat zároveň bez potřeby druhého přístroje). Z technického hlediska by parametry sítí 3G měly splňovat následující kritéria: rychlosti datových přenosů 2 Mb/s pro stojící nebo pro pohybující se objekty do maximální rychlosti 10 km/h, datové přenosy s rychlostí 384 kb/s pro rychle se pohybující objekty (max. 120 km/h), integrace mobilní, pevné i satelitní komunikace, globální roaming s jedním přístrojem, použití frekvencí v pásmu 2000 MHz. Aplikace v sítích 3G Sítě třetí generace budou poněkud jiné konstrukce než dnešní druhá generace mobilních sítí nabídnou vyšší technické možnosti a zvládnutelné zatížení. Je však třeba říci, že spuštění sítě 3G neznamená automatické zrušení dnešních mobilních sítí. Přechodné období koexistence sítí druhé a třetí generace lze přirovnat k dnešnímu stavu v České republice. Zákazníci si mohou vybrat zda používat pokročilejší digitální síť standardu GSM nebo starší analogovou systému NMT. Oba typy sítí shodně nabízejí hlasové služby pro telefonování. Pokud však požadujete další pokročilé služby, nabízí vám jejich splnění pouze modernější síť. Velmi podobné to bude i v období nástupu sítí 3. generace. Některé nové služby se operátoři budou snažit umístit i do stávajících systémů, nicméně vše má své limity a později nezbude než opustit stávající architekturu a zamířit do budoucnosti. Jak se mnozí z nás mnohokrát přesvědčili, vše, co je nové a hezké, je zpravidla drahé, popř. dražší než zavedené a běžně dostupné. Pro sítě 3G nic nenapovídá, že se dočkáme výjimky potvrzující pravidlo. K prvním uživatelům sítí 3G budou jistě patřit profesionální manažeři, obchodníci, banky apod. Jejich hlavními aplikacemi bude rychlý a pružný přístup k firemnímu intranetu, ům, provádění bankovních operací atd. Mladá generace rozšíří své komunikační možnosti zasíláním multimediálních zpráv v oblasti zábavy a interaktivních her ve 3D, videopřenosů, nákupů přes mobilní telefony atd. Rodiče budou komunikovat s dětmi kdykoliv a kdekoliv, nakupovat přes mobilní telefony, využívat mobilních bankovních služeb atd. Senioři využijí možnosti v oblasti péče o zdraví, monitoringu zdravotního stavu s možností určování polohy atd.

3 3 Michael Kuboš Pro nové aplikace budou potřeba nové telefonní přístroje. Některé návrhy z dílen designérů a futurologů lze vidět na obrázcích, výstavách a veletrzích. Na jedné straně budou k dispozici malé lehké telefony, velmi podobné těm dnešním, které budou sloužit stále hlavně k telefonování. Takové, co se vejdou do dámské kabelky do divadla. Na druhé straně to budou telefony (pokud je ještě tak budeme nazývat) s velkým displejem, kamerou a dalšími možnostmi styku s reálným světem (jak naznačuje např. technologie Bluetooth). Přístroje s velkou pamětí pojmou data třeba jako vaše kreditní karta, bude s nimi možno platit buď přímo nebo jen zamáváním před snímačem u pokladny a odmáčknutím tlačítka pro potvrzení příslušné transakce. Hlavní rysy technologie sítí 3G Lokalizace polohy Zajímavou a pravděpodobně velmi využívanou bude služba lokalizace polohy mobilní stanice (tato služba již funguje v některých sítích 2G). Na požádání si síť sama zjistí vaši geografickou polohu (s přesností kolem 0,5 m) a tento údaj pak může být přístupný dalším aplikacím a návazným službám. Typickými příkladem je orientace na cestách. Systém zpracuje požadavky uživatele, zobrazí např. mapku na displeji telefonu i s vyznačením polohy, určí nejvýhodnější cestu atd. Lokalizovaný mobilní telefon pak bude možno propojit i se záchranným systémem. V případě zranění či jiné nehody odpadne složité domlouvání a přivolávání rychlé pomoci. Lékař se bude moci během cesty ze svého mobilního přístroje propojit s informačním systémem osahujícím příslušnou lékařskou dokumentaci a načerpat základní informace. S využitím videopřenosu se může po shlédnutí situace poradit o optimálním postupu do příjezdu do zdravotnického zařízení. Existuje ještě mnoho dalších aplikací, které čekají na své objevení. Datové přenosy Sítě 3G slibují (pokud se ovšem nepohybujeme příliš rychle) kromě jiného např. videopřenosy v televizní kvalitě s možností vidět volajícího, sledování televize a rozhlasu, interaktivní hry on-line s dalšími spoluhráči, download nových verzí, fantasticky rychlý Internet atd. Mobilní přístup k Internetu bude naprosto plnohodnotným přístupem, protože časem nutně dojde k setření rozdílu mezi přístupem z desktopu a z mobilního telefonu. Mobilní telefony však budou vyžívány primárně pro hledání informací, provádění transakcí. vyhledávání na Internetu však pravděpodobně zůstane doménou stolních PC. V roce 2000 byly mobilní sítě téměř z 90 % využívány pro telefonní hlasové přenosy. Zbytek připadl na přenosy dat. V roce 2003 překročí počet mobilních telefonů připojených k Internetu počet připojených osobních počítačů a již v roce 2005 bude hlasový přenos pouze doplňkem datových přenosů. Z nich zřejmě nejvýraznější podíl obstará mobilní Internet s 55% vytížením. Mobilní přístup k intranetu a extranetu zajistí bezpečný přístup k firemním datům bez ohledu na čas nebo místo pobytu uživatele.

4 4 Michael Kuboš Kmitočtová pásma systému UMTS UMTS je systém založený na kódovém oddělení přenášených kanálů používá přístupovou metodu WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access širokopásmová CDMA). Pro přenos využívají sítě UMTS dvou duplexních technik - přenosové módy FDD (Frequency Division Duplex) a TDD (Time Division Duplex). Varianta WCDMA-FDD používá frekvence: MHz pro downlink (vysílání z BS na UE) na obrázku pásmo č MHz pro uplink (vysílání z UE na BS) - na obrázku pásmo č.3 Varianta WCDMA-TDD používá frekvence, které jsou umístěny po stranách pásma WCDMA-FDD pro uplink: MHz na obrázku pásmo č.2 šířka pásma 20 MHz MHz na obrázku pásmo č.5 šířka pásma 15 MHz Část spektra je určena pro družicovou část systému UMTS - MSS (Mobile Satellite Service - Mobilní družicová služba): MHz na obrázku pásmo č MHz na obrázku pásmo č.7 Pro systém DECT, který je v Evropě provozován, je rezervováno pásmo MHz na obrázku pásmo č.1. Duplexní techniky použité systémem UMTS jsou vhodné pro různé druhy přenosu. Časově dělený duplex TDD (nepárová pásma ) je vhodný pro asymetrické vysokorychlostní datové přenosy a pokrytí hlavně uvnitř budov.

5 5 Michael Kuboš Frekvenční duplex FDD (párová pásma ) je zase vhodnější pro velkoplošné pokrytí a symetrické středně rychlé datové služby, ale je mnohem náročnější na regulaci výkonu na straně mobilního telefonu i základnové stanice. Pozn.: Duplexní techniky jsou podrobněji rozebrány v kapitole o DS-WCDMA-FDD a DS-WCDMA-TDD. Systém UMTS je evropská varianta IMT Na následujícím obrázku je naznačeno obsazení spektra pro systémy 3G, jak jej doporučuje ITU (doporučení WRC-92) a obsazení spektra v jednotlivých částech světa. Nejproblematičtější je situace v USA, kde je část spektra vyhrazená pro systémy 3G již obsazena systémy 2G PCS (Personal Communication System osobní komunikační systém). Zde se počítá s nasazením technologie EDGE, která umožní přenos multimedií a většího objemu dat. Tím bude učiněn krok k systémům 3G. Drobné omezení spektra je rovněž v Japonsku, kde dolní konec spektra v rozsahu 1893,5 1919,6 MHz používají PHS systémy (Personal Handyphone System osobní systém pro příruční telefony). Spektrum IMT-2000 v důležitých oblastech světa Použitá literatura:

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda Základy mobilních sítí Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Základy mobilních sítí Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Porovnání a návrh připojení na Internet. pro odlehlejší lokality

Porovnání a návrh připojení na Internet. pro odlehlejší lokality Porovnání a návrh připojení na Internet pro odlehlejší lokality František Šubrt Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Více

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha, ČR, mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek ilustruje současný stav mobilní komunikace,

Více

Datové přenosy po GSM sítích, technologie HSCSD, GPRS a UMTS

Datové přenosy po GSM sítích, technologie HSCSD, GPRS a UMTS Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity Katedra informatiky Datové přenosy po GSM sítích, technologie HSCSD, GPRS a UMTS DIPLOMOVÁ PRÁCE Tomáš Velický vedoucí diplomové práce PaedDr. Petr Pexa České Budějovice

Více

České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE

České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky Rozvoj služeb prostřednictvím UMTS Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE Vypracoval: Martin Komenda květen 2006

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu

Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Liška Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu Bakalářská

Více

MOBILE MARKETING A JEHO APLIKACE

MOBILE MARKETING A JEHO APLIKACE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: Specializace: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Marketing management Diplomová

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti bezpečné komunikace zaměstnance na zahraniční služební cestě.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti bezpečné komunikace zaměstnance na zahraniční služební cestě. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti bezpečné komunikace zaměstnance na zahraniční služební cestě Simona Hulová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse čtvrtletník pro firemní klientelu společnosti T-Mobile Czech Republic 2 05 Professional UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse > T-Mobile Obsah str. 6 str. 11 str.

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Mobilní datové sítě 3. generace Vojtěch Richter Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky A ADSL 2+ (Asymetric Digital Subscriber Line) Pokročilejší a modernější typ ADSL technologie, který umožňuje mj. zrychlení internetu v ideálním případě až

Více

SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU

SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Stručný přehled technologii... 3 Mobilní připojení k internetu... 3 Bezdrátová připojení k internetu... 3 Připojení k internetu pomocí

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Řešení bezdrátového připojení v autobusové dopravě Bakalářská práce Autor: Dan Burkert Studijní obor: Aplikovaná

Více

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech 1. Lokalizace mobilních zařízení Lokalizace uživatele mobilního zařízení je schopnost určení jeho polohy v dané části prostoru. Tato informace

Více

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Use VPN for Communication to Alarm Receiving Center and its Risks Bc. Frydrych Pavel Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Rozbor trhu telekomunikačních služeb v České republice Bc. Jana Šimunková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Analýza logistických technologií v nákladní dopravě. EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení

Analýza logistických technologií v nákladní dopravě. EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza logistických technologií v nákladní

Více

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS BEZDRÁTOVÉ DATOVÉ PŘENOSY HSPA A LTE V ŘÍDÍCÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS Miloslav Macháček 1 Anotace: Článek se zabývá

Více

Bakalářská práce Videokonferenční systém Server

Bakalářská práce Videokonferenční systém Server Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Videokonferenční systém Server Plzeň, 2009 David Brožík Originální zadání práce 2 Prohlášení

Více