OBSAH 1. UVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE SDRUŽENÍ 2.1. POSLÁNÍ 2.2. CÍLE 3. ČLENOVÉ 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. UVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE SDRUŽENÍ 2.1. POSLÁNÍ 2.2. CÍLE 3. ČLENOVÉ 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012"

Transkript

1

2

3 OBSAH 1. UVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE SDRUŽENÍ 2.1. POSLÁNÍ 2.2. CÍLE 3. ČLENOVÉ 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍ ZPRÁVA ORGÁNY SDRUŽENÍ 5.2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 5.3. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 6. PLÁNY NA ROK ZÁVĚR

4

5 1. ÚVODNÍ SLOVO Víte, Jan Palach byl obrovská osobnost v dějinách našeho národa. Je proto nezbytné nutné stále oživovat jeho památku a jeho odkaz. Zvláště nyní, v době, kdy pomalu odchází generace, která jeho dobu prožila. Je potřeba ukazovat jeho čin současným i následujícím generacím, neboť může sloužit jako možný nástroj pro formování osobnosti, pro formování pohledu na jeho lásku k vlasti a ignoraci lhostejnosti. Myslím, že muzeum v jeho rodném domě může být tou ideální formou, jak tomuto přání vyhovět. Jan Poukar, organizátor projektu 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE SDRUŽENÍ Občanské sdružení NÁROD POHASL, bylo založeno dne s cílem odkoupit dům Jana Palacha ve Všetatech, zrekonstruovat jej a zařídit zde museum věnované tomuto studentovi, jemu podobným hrdinům a také době, ve které žili. Sdružení v průběhu několika měsíců navázalo kontakt se současným majitelem nemovitosti, jehož rodině byl dům Palachových prodán, a dohodlo se s ním na podmínkách odkoupení 2.1. POSLÁNÍ Vzniklé museum by mělo primárně sloužit pro vzdělávací výlety studentů základních a středních škol. Očekáváme také, že velké procento mohou tvořit zahraniční turisté a během několika budoucích let i doboví pamětníci. Museum by mělo jednak ukazovat dobovost a zároveň by se mělo opírat o moderní technologie, které zesílí prožitek a dojem z vystavené expozice. Chceme využívat audiovizuální prvky, projekce atp., nechceme prázdný pomník těmto hrdinů, ale žijící atraktivní museum, které bude inspirací pro každého návštěvníka a pozvedne v nás morální hodnoty a vlastenectví. Tento projekt není,,jen,, o získání fi nancí, opravě a rekonstrukci. Tento projekt má za cíl poukázat na osobnost Jana Palacha, která tu žila, má obhájit jeho krajní čin, má ukázat na absolutní čistotu a vlastenectví tohoto studenta, ale hlavně má ukázat na to, jaká jsme nyní společnost. Má ukázat, zda jsme ochotni nebýt lidmi lhostejnými, ale lidmi, kteří každodenně projevují zájem o dění kolem nás a má poukázat na sílu našeho vlastenectví, které může zvládat politicko-ekonomické otřesy naší země.

6 2.2. CÍLE 1. etapa CZK - Odkoupení rodného domu Jana Palacha od současného majitele 2. etapa CZK Rekonstrukce, zřízení musea a vytvoření audiovizuální expozice CZK - Předpokládané náklady na roční provoz V současné době hledáme partnery, kteří projekt budou schopni fi nančně i mediálně podpořit. Partnery, kteří sdílejí lásku k vlasti a odmítají bezpráví a lidskou lhostejnost, a zároveň se zajímají o budoucnost našeho státu a občanů v něm žijících. Doufáme, že projekt úspěšně realizujeme a uvítáme Vaši podporu a případné zapojení, protože pokud naše zem nemá hrdiny dnes, je potřeba je hledat v minulosti. 3. ČLENOVÉ Jan Poukar zakladatel a předseda sdružení, člen rady sdružení, člen valné hromady Dita Solnařová místopředseda sdružení, člen rady sdružení, člen valné hromady Mgr. Kateřina Steidlová člen valné hromady, head fundraiser Vojťech Čupeĺa člen rady sdružení, člen valné hromady

7

8 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V lednu organizátor sdružení Jan Poukar veřejně vystoupil v televizním přenosu Profi l ČT24, aby promluvil o cílech a vizích sdružení NÁROD POHASL a mediálně se ho pokusil zviditelnit. Měsíc leden byl celkově rušný na mediální zájem o náš projekt a proto v novinách a médií prošlo několik informací o nápadu zřídit v rodném domě Jana Palacha muzeum. Bohužel tyto zprávy neměly nějaký výrazný dopad na úspěšné směřování k realizaci. V dubnu jsme zahájili internetový prodej speciální edice náramků, vytvořených za účelem fundraisingu. Jedná se o kožené, ručně vyráběné, nastavitelné a originálně číslované náramky s logem projektu NÁROD POHASL. Cenu jsme stanovili na 300 Kč/ks. Z této částky jsme odečetli náklady na výrobu 50 Kč/ ks balné a poštovné 50Kč/ks a zbývající částka 200 Kč/ks plyne na účel projektu. V červenci jsme se rozhodli, že se pokusíme tyto náramky prodávat a sdružení propagovat na letních hudebních festivalech. Bylo proto nutné pořídit prodejní stánek, ve kterém bychom nabízeli náramky a propagovali náš projekt. Tento stánek se následně stal největší investicí, kterou jsme za rok 2012 udělali. Vydali jsme se proto na festival Benátská noc v Liberci, kde se nám podařilo prodat 170 ks náramků. Festivalová prodejní cena byla ustanovena na 250 Kč/ks, neboť náramek byl odprostěn od nákladů na poštovné a balné. V listopadu se nám ozvala produkce HBO připravované minisérie Hořící keř s žádostí o kontakt na současného majitele rodného domu Jana Palacha. Štáb měl v úmyslu natáčet některé scény v Palachově rodném domě. Tento kontakt jsme poskytli s vizí možné spolupráce mezi HBO a naším projektem. Celoročně jsme se také snažili oslovovat velké a střední fi rmy. Bohužel bezúspěšně, neboť pro většinu z nich je to těžce marketingově uchopitelné téma nebo podporují jiné kulturní či sportovní aktivity.

9

10

11 5. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK ORGÁNY SDRUŽENÍ Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, jejíž členy jsou všichni členové občanského sdružení. Valná hromada rozhoduje o změnách stanov sdružení, schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření sdružení, volí členy rady sdružení a další. Výkonným orgánem sdružení je rada sdružení. Za svou činnost je odpovědna valné hromadě. Rada řídí činnost v období mezi zasedáními valné hromady. Do rady sdružení byli zvoleni Jan Poukar, Dita Solnařová a Vojtěch Čupela. Občanské sdružení reprezentuje předseda, který jedná jeho jménem, je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení. Předsedou občanského sdružení byl zvolen Jan Poukar PERSONÁLNÍ ÚDAJE Občanské sdružení NÁROD POHASL nemá v současné době žádné zaměstnance. Všichni členové orgánů sdružení vykonávali svou funkci bez nároku na honorář HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ Sdružení vede účetnictví podvojně podle Zákona č. 563/1991, Sb. a souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů. K rozvahovému dni sestavuje účetní závěrku. Tato fi nanční zpráva informuje o hospodaření občanského sdružení v období od do Níže uvádíme rozvahu k , která prezentuje stav aktiv sdružení k tomuto datu. Hodnota aktiv je uvedena v tis. Kč.

12 Rozvaha k (v tis. Kč) Občanské sdružení NÁROD POHASL vlastní transparentní účet u bankovního ústavu Fio banka /2010, na němž shromažďuje veškeré fi nanční prostředky pro naplňování svého cíle. Konečný zůstatek k činil ,20 Kč. Výkaz zisku a ztráty k představuje výsledek veškeré činnosti sdružení za uplynulý rok a uvádí též jeho strukturu. Celkový výsledek hospodaření sdružení činil v roce ,20 Kč. Výkaz zisku a ztráty k (v tis. Kč) Zdrojem výnosů byl v roce 2012 prodej originálních kožených náramků, který činil celkem ,14 Kč. Náklady na prodané zboží představují náklady na koupi prodejního stánku a samotný nákup náramků ve výši Kč a dále pak o reklamu na sociální síti Facebook a ostatní náklady (kancelářské potřeby a náklady na provoz domény). To vše v celkové výši Kč.

13

14 6. PLÁNY NA ROK Realizovat prodej náramků i v kamenných partnerských obchodech po celé ČR 2. Zvýšit počet naší účasti na letních hudebních festivalech 3. Najít donátora, který zafi nancuje koupi a rekonstrukci domu JP ve Všetatech 4. Získat větší podporu veřejnosti 7. ZÁVĚR Budeme se v následujícím roce opět maximálně snažit o propagaci projektu s vírou, že se nám podaří najít nějakou fi rmu, či osobu, které bude osoba Jana Palacha blízká a pomůže nám se sehnáním fi nančních prostředků ke vzniku muzea. Dále se budeme snažit vyjednávat i s politickými představiteli a státními subjekty, které nám s realizací pomohou. Zároveň se opět opřeme o podporu širší veřejnosti, která nám velmi pomáhá díky tomu, že kupuje originální náramky NÁROD POHASL. KONTAKT NÁROD POHASL o.s. Nad Přejezdem Jihlava tel.: IČO: číslo transparentního účtu: /2010

15

16

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 7 2.2 Předmět podnikání 7 2.3 Statutární orgán společnosti a její výkonné

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S. 1 Obsah Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM... 3 2. O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL IV., O.S... 4 3. ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OTEC VLASTI KAREL

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost Výroční zpráva 2012 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti... 4 2.3.1 Akcionáři...

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 1 Obsah Základní údaje o společnosti 5 Slovo předsedy představenstva 6 Orgány společnosti 8 Organizační struktura společnosti 9 Vybrané ukazatele (2004

Více

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Divadlo a výchova Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování Bakalářská práce Autor práce: Jakub Huťa Vedoucí

Více

Strategie fundraisingu neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni

Strategie fundraisingu neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce Strategie fundraisingu neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. ASANTE KENYA...3 1.2. PROJEKT MEDELA...3 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA...4 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY...5

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Finanční zpráva za rok 2007 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2007 5 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Pomoc

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více