Systém IZIP. internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta. Elektronická zdravotní knížka. .:. Jiří Venclík.:.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém IZIP. internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta. Elektronická zdravotní knížka. .:. Jiří Venclík.:."

Transkript

1 Systém IZIP internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta Elektronická zdravotní knížka.:. Jiří Venclík.:.

2 Co je to systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Internetový přístup ke zdravotním informací pacienta Představuje nové komunikační spojení mezi pacientem a lékařem (zdravotnickým pracovníkem) mezi lékaři (zdravotnickými pracovníky) navzájem Nabízí potřebné, pravdivé a aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v reálném čase Vzniká na základě dobrovolné žádosti pacienta

3 Praktická realizace zdravotní knížky Specialista II Specialista I Praktický lékař Specialista III Elektronická zdravotní knížka Klient Pacient Laboratoř Nemocnice Lékárna

4 Cíle systému IZIP Zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče pacientům Zefektivnit výměnu informací mezi odbornou veřejností a umožnit tak rychlejší a přesnější rozhodování Umožnit úsporu finančních prostředků v rámci poskytované zdravotní péče pacientům tím, že se zabrání zbytečně opakovaným vyšetřením a zdravotním výkonům Zvýšit spolurozhodování pacienta o poskytované péči výrazným zvýšením informovanosti o jeho zdravotním stavu pacient se stává vlastníkem výběru svých zdravotních dat

5 Přínosy IZIP - pro pacienta Změna role z pasivního objektu na subjekt rozhodování s vlastním dílem odpovědnosti je informován o zdravotní péči, má přehled o výsledcích vyšetření i léčbě aktivně se stará o své zdraví - umožňuje přístup k informacím zlepšení komunikace s lékařem možnost předejít opakování některých vyšetření zabránění zbytečnému užívání léků různých názvů se stejným účinkem snížení rizika nevhodné kombinace léků urychlení stanovení diagnózy, tím i zahájení cílené léčby Zvyšuje se šance na záchranu života (využití záchrannou službou)

6 Přínosy IZIP - pro lékaře Zlepšení komunikace mezi lékaři mezi lékařem a pacientem Objektivní a přesné informace o zdravotním stavu pacienta Úspora času shánění různých výsledků apod. Úspora nákladů omezeníprovádění duplicitních nebo nadbytečných vyšetření či předepisování léků, které již byly předepsány jiným lékařem Usnadnění práce s různými limity a regulacemi Možnost využití zvýhodněné nabídky zboží a služeb partnerů IZIP

7 Přínosy IZIP - pro zdravotní systém Zvýšení kvality poskytované zdravotní péče Zrychlení procesu diagnostiky a léčby Redukce provádění opakovaných zdravotních výkonů Omezení plýtvání léků Zefektivnění systému Podpora využívání informačních technologií ve zdravotnictví Zvýšení ochrany citlivých zdravotních informací

8 Obsah Zdravotní knížky Data jsou: Objektivní Odborná Relevantní a přehledná Chronologicky řazená Tříděná dle typu a odbornosti S možností prokliknutí k podrobnějším informací Rychle dostupná Autorizovaná Nenahrazuje zdravotnickou dokumentaci Použit datový standard MZ ČR

9 Ukázka - ambulantní vyšetření

10 53 již zapisujících IZIP a nemocnice Např. Masarykův onkologický ústav v Brně, Nemocnice Kolín, Nemocnice Na Františku, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Nemocnice Malvazinky, Nemocnice Tábor, Ústav hematologie a krevní transfůze Praha 10 ve fázi zavádění Např., Nemocnice v Ústí nad Labem,, Nemocnice Znojmo 26 ve fázi jednání a příprav Např. Nemocnice Klatovy, FN Brno - Bohunice, VFN Praha, UVN Praha Dalších zdravotnických subjektů Ambulance, lékárny, laboratoře, záchranky

11 K bylo registrováno v systému IZIP Zdrav. zařízení Registrovaní lékaři Registrovaní klienti VZP ČR Elektronické zdravotní knížky obsahují přes zápisů

12 Získaná ocenění - domácí 2006/03 IT projekt roku 2005» CACIO cena za vysokou společenskou prospěšnost a aplikaci progresivních informačních technologií 2005/10 Cena ministryně informatiky» INVEX 2005 cena za významný přínos k rozvoji informační společnosti 2002/11 Cena generálního ředitele BVV» MEFA ocenění za významný přínos do českého zdravotního systému 2002/08 Nejlepší sociálně-ekonomický projekt» Institut ekonomických studií FSV UK

13 Získaná ocenění - zahraničí 2005/11 Nejlepší na světě v kategorii e- Health za rok 2005» WSA pod patronací OSN cena za nejlepší e-content projekt v oblasti e-health (elektronické zdravotnictví) 2004/05 Jeden z 12 nejlepších evropských projektů v oblasti e-health» EIPA vybrala Evropská komise

14 Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka v praxi Autor: MUDr. Pavel Neugebauer, předseda SPLDD

15 IZIP v praxi Modelový příklad léčby pacienta Emergentní případ pacienta IZIP v záchranné službě Hospitalizace pacienta IZIP v nemocnici Následná péče IZIP u ambulantního lékaře

16 IZIP v záchranné službě Emergentní případ pacienta Zdroj zdravotních informací Standardní Informace od pacienta (pokud při vědomí) Rodina, sousedi atd. (pokud v bezvědomí) Žádné Přínos IZIP Emergentní karta elektronické zdravotní knížky

17 Popis situace oznámení Starší pacient nalezen v bezvědomí doma synem Tísňové volání na číslo 155 Ze strany ZZS požadavek na kontrolu základních životních funkcí Synem ověřeno - pulsy hmatné, pacient dýchá Výzva k předání osobních údajů pacienta včetně místa

18 Popis práce dispečinku ZZS krok za krokem Standard 1. Registrace do programu ZZS 2. Přijmutí výzvy k zásahu ZZS 3. Určení zasahující posádky Následný postup se systémem IZIP 4. Vložení čipové karty do čtečky 5. Výzva k sejmutí otisku prstu 6. Registrace do systému IZIP 7. Zadání vyhledávacích kritérií 8. Otevření emergentní karty pacienta 9. Předání zdravotnických informací zasahující posádce

19 Standardní postup Krok 1. 3.

20 Vložení čipové karty do čtečky a výzva k sejmutí otisku Krok otisk prstu každé osoby je unikátní (jedinečný) přístup operátora povolen na základě úspěšného porovnání otisku prstu se vzorem uloženým na čipové kartě

21 Registrace do systému IZIP Krok 6.

22 Zadání vyhledávacích kritérií Krok 7.

23 Otevření emergentní karty pacienta Krok 8.

24 Předání zdravotnických informací zasahující posádce Krok 9. Ukončení práce V rámci dodržování bezpečnostních pravidel musí operátor vyjmout svoji čipovou kartu při každém opuštění pracoviště

25 IZIP v nemocnici - hospitalizace pacienta Zdroj zdravotních informací Standardní Informace od pacienta (ale bezvědomí) Rodina, sousedi atd. Zpráva o ošetření ZZS Další možnosti Telefonní kontakt s registrujícím (ošetřujícím) lékařem, ale limitními faktory jsou dostupnost místní či časová Přínos IZIP Elektronická zdravotní knížka

26 Popis práce lékaře při příjmu krok za krokem Standard 1. Sepsání anamnézy s pacientem, pokud je při vědomí 2. Sepsání anamnézy s třetí osobou (rodič, přítel, apod.), pokud pacientem není při vědomí 3. Využití informací ze zprávy ZZS 4. Stanovení léčebného postupu Následný postup se systémem IZIP 5. Registrace do systému IZIP a zadání identifikačních dat pacienta 6. Využití informací z elektronické zdravotní knížky pacienta 7. Stanovení cíleného léčebného postupu

27 Registrace do systému IZIP a zadání identifikačních dat pacienta Krok 5.

28 Využití informací z elektronické zdravotní knížky pacienta Krok 6. K dispozici data: Objektivní Odborná Relevantní a přehledná Chronologicky řazená Tříděná dle typu a odbornosti S možností prokliknutí k podrobnějším informacím Rychle dostupná Autorizovaná Nenahrazují zdravotnickou dokumentaci Použity datové standardy MZ ČR

29

30

31

32

33

34 Stanovení cíleného léčebného postupu Krok 7. Nemocniční IS GreyFox 6.

35 IZIP u ambulantního lékaře Následná péče Zdroj zdravotních informací Standardní Zdravotní dokumentace pacienta Informace od pacienta Zprávy z vyšetření, ošetření, léčení, včetně hospitalizace, pokud jsou k dispozici Přínos IZIP Elektronická zdravotní knížka

36 Popis práce ambulantního lékaře krok za krokem Standard 1. Doplnění anamnézy s pacientem 2. Využití informací z doručených zpráv (pokud jsou) 3. Stanovení dalšího léčebného postupu Následný postup se systémem IZIP 4. Registrace do systému IZIP a zadání identifikačních dat pacienta 5. Využití informací z elektronické zdravotní knížky pacienta, rychlé nahlížení ze SW lékaře 6. Stanovení dalšího cíleného léčebného postupu

37 Registrace do systému IZIP Krok 4.

38 Rychlé nahlížení ze softwaru lékaře Krok 5.

39 Využití informací ze zdravotní knížky Krok 5.

40 Program PC DOKTOR grafický náhled

41 Vytvoření zápisu do zdravotní knížky

42 Hromadné odeslání do IZIP

43 Offline standardní SW Program Medicus grafický náhled Vyhledaný pacient je registrován v IZIP

44 Offline standardní SW Nabídka k exportování záznamů do IZIP Při zavírání karty pacienta registrovaného v IZIP se automaticky vytvoří zpráva upozorňující na možnost odeslat vybraná data ANO Zpráva bude zobrazena. Bude ji možno prohlédnout, upravit a případně okamžitě odeslat. NE Zpráva tak jak byla vytvořena se zařadí do fronty neodeslaných zpráv a bude ji možno později hromadně odeslat.

45 Technologická současnost a budoucnost

46 Základní technologie OS AIX Unix SUSE Linux Enterprise Hardware IBM HP Databáze Oracle HTTP server Apache, SSL (HTTPS protokol) PHP

47 Struktura systému IZIP 1. část Pacient Lékař SW ZZS ZIS IZIP IZIEMER IZIVIEW IZIGATE / IZICHECK Databáze IZIP

48 Struktura systému IZIP 2. část Pacient Lékař ROO Vedení CRP IZIREG ARO UZIS StatFin Veřejnost Databáze IZIP WEB

49 Bezpečnost systému IZIP Obdoba elektronického bankovnictví Zabezpečení dat proti ztrátě a zneužití je chráněno těmi nejmodernějšími možnými prostředky Nesrovnatelně vyšší než v běžné kartotéce v ordinaci Identifikační číslo a přístupový kód v rukou pacienta Zapisují Všichni poskytovatelé zdravotní péče zapojení do systému IZIP vždy jasná identifikace zapisujícího Čtou Pacient Registrující lékař, další zdravotničtí pracovníci a ostatní se souhlasem pacienta Možnost vytvoření dalšího hesla pacietem Využití elektronických certifikátů - technologie PKI autentizace, autorizace, podepisování Data na zabezpečených, oddělených serverech pojítkem přístupový kód Systém je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů

50 IZIP - bezpečnost Klient IZIP má možnost zajistit přístup pomocí 4-místného PINu osobního hesla přístupového (komerčního) certifikátu SMS hesla zasílaného na mobilní telefon kombinací všech výše uvedených možností Třikrát špatně zadaný kód způsobí zablokování přístupu.

51 Schéma zabezpečení

52 Komunikační zabezpečení

53 Fyzické zabezpečení

54 Elektrické zabezpečení

55 IZIP základní funkce Čtení záznamů o provedených lékařských výkonech (anamnézy, očkování, hospitalizace, amb.vyšetření, laboratorní výsledky, diagnózy, léky) Vkládání poznámek klienta Čtení poznámek klienta Vkládání záznamů o provedených lékařských výkonech lékařem Samoobslužné úpravy profilu Žádosti o změnu profilu, blokaci, změnu přístupových údajů, výmaz záznamu výkonu

56 Funkcionality zdravotních knížek

57 IZIP Podepisování záznamů podpisovým (kvalifikovaným) certifikátem - Java Applet Vícejazyčná Výkladové odkazy kódů diagnóz, léků Vyhledávání v odborných databázích léků a laboratorních hodnot (IZIDICT)

58 Přístupové certifikáty

59 IZIP - AVÍZO Informování lékaře o nových vyšetření Lékař může sledovat pohyb pacientů, zamezení planému otevíraní EZK Komunikační kanály SMS (WS) a Souhrnné informace přímo v aplikaci

60 IZIGATE Export dat ze ZIS do databáze IZIP Univerzální rozhraní Formát komunikovaných dat dle Datového standardu MZ ČR DS3 Komunikační modul pro ZIS ve formě knihoven (dll, so) nebo spustitelných souborů pro Windows a Linux

61 IZICHECK Ověření existence pacienta v databázi IZIP Předchází zaslání dat pomocí IZIGATE zabraňuje komunikaci důvěrných dat pacientů mimo IZIP zmenšuje objem komunikavých data mezi ZIS a IZIP zmenšuje zátěž IZIGATE Vstupem seznam rodných čísel Výstup seznam rodných čísel pacientů v IZIP status aktivaci počtu záznamů vlastních, cizích nebo všech XML komunikace odpovídající konvencím DS3

62 Komunikační rozhraní IZIP založeno na šifrovaném kanálu SSL využívá 128 b šifrování a serverového certifikátu komunikace pomocí souborů XML formát datového standardu MZ ČR (DASTA) tvořeno dvěmi branami IZICHECK (ověřuje existenci ZK klientů IZIP) IZIGATE (přijímá zápisy do ZK klientů IZIP)

63 Zápis do Zdravotní knížky Vytvoření XML se zápisem Odeslání zápisu do IZIP Zápis Zápis do do ZIS ZIS Navázání spojení s IZIP Autorizace Ověření RČ pacienta ZIS IZIP XML

64 IZIVIEW Snadná a rychlá cesta lékaře k informacím v IZIP ze ZIS Přístup do EZK pacienta pouze zadáním osobního hesla Výstup ve formě okna prohlížeče Spolupráce s dodavateli ZIS Vzorová implementace využívá ActiveX a Delphi (Pascal)

65 Rychlé nahlížení ze softwaru lékaře

66 Snadné zasílání i snadný přístup k informacím DS3 IZIVIEW

67 Zapojení záchranných služeb Obsah emergentní karty Alergie, krevní skupina, rizikové faktory, očkování proti tetanu, medikace za poslední 3 měsíce, diagnózy za poslední 3 měsíce Využití nových technologií pro rychlejší přístup do zdravotní knížky Čipová karta se snímačem otisku prstu Přístup operátora povolen na základě úspěšného porovnání otisku prstu se vzorem uloženým na čipové kartě Vysoká potřeba informací Správná a relevantní zdravotní data Ve správný čas Na správném místě Podrobný záznam a automatické informování pacienta o každém vstupu operátora do Emergentní karty

68 Zabezpečení emergentních přístupů přístup povolen po úspěšném porovnání otisku prstu se vzorem uloženým na čipové kartě

69 ARO Zabezpečení přístupu na podobné úrovni jako v aplikaci IZIP Přístup pouze k osobním informacím nikoliv ke zdravotním záznamům Práva uživatelů podle jejich rolí, minimalizace možného zneužití interních informací Správa profilů pacientů a lékařů Elektronický archiv přihlášek pacientů, lékařů a zařízení, odeslané pošty Výkonná registrace pacientů, lékařů a zařízení Automatizovaný systém registrace, třídění přihlášek na pozadí jejich zpracovávání a vyvolání následných akcí Moderní technologie tisku a balení PINových zásilek (tlakové lepidlo, vysokorychlostní a přesný tisk) Příprava exportu dat ostatní zásilek ke zpracování v distribuční společnosti Čtečky čárových kódů Hlídání aktivací korespondenční lístek, SMS a o nutnosti aktivace

70 IZIREG Systém pro elektronickou předregistraci (čárový kód) registraci (podpisový certifikát, Java Applet) Dvousměrná replikace dat s centrální databází IZIP

71 Elektronická registrace

72 Webové stránky společnosti Vyhledávání lékařů v IZIP, data synchronizována s centrální databází IZIP Vyhledávání v odborných databázích (IZIDICT) Chráněná zóna pro vývojáře dokumentace modulů IZIGATE, IZICHECK získání přístupů do testovacích prostředí Aktuální informace o společnosti

73 Využití DS MZ ČR v IZIP Zprostředkování všech typů zdravotních informací Sofistikované řešení formátu komunikace Pevná struktura pořizovaných dat Snadné a precizní zobrazení XSLT šablony - univerzalizace Formalizovaná i neformalizovaná data Textové i obrazové informace Komplexní validace Číselníky

74 Rozvoj DS MZ ČR DASTA jeden z hlavních standardizačních nástrojů Sleduje trendy rozvoje elektronizace ve zdravotnictví Proaktivní účast IZIP na rozvoji DS MZ ČR urgentní informace elektronický podpis Výsledky nemalý příspěvek k harmonizaci zdravotnictví v ČR zprostředkování centralizace zdravotních dat

75 Přínos DS MZ ČR pro IZIP Možnost bezproblémové komunikace s více než 15 hlavními výrobci zdravotnických informačních systémů Zapojení celého spektra ZIS Praktický lékař Ambulantní specialista Lékárna Nemocnice Laboratoř Záchranná služba Pokrytí ~90% českého trhu IZIP kompatibilními ZIS

76 Struktura subsystémů IZIREG IZIDICT MESSAGING IZIGATE STATISTIKY IZIVIEW IZICHECK VSTUP PACIENTA VSTUP LÉKAŘE VSTUP ZZS BEZPEČNOST IZISEC SYSTÉM IZIP ADMINISTRACE REGISTRACE IZIPACS ALARMING IZIRESCUE

77 Připravované zajímavosti Nutriologie vyhodnocovací inteligentní algoritmy vyvíjené ve spolupráci s univerzitami generování nutričních programů, alerting, korekce životního stylu Statistiky a analýzy ve spolupráci s Hygienou ČR vyhodnocování anonimizovaných dat předpovídání pandémií, geografický výskyt chorob, apod. Odesílání zápisů podepsaných zaručeným elektronickým podpisem rutinní provoz čipová karta s certifikáty IZICARD

78 Připravujeme Razantní posílení HW konfigurace serverů (konečná fáze přechodu od hardware IBM k HP) Nové řešení aplikačního clusteringu (Zend)

79 Připravujeme Aplikace IZIP nastavení vzhledu uživatelem, volitelná hloubka zobrazovaných informací alarming a messaging (SMS a ) výzva k prohlídce upozornění blízkých v emergentní situaci vybrané výsledky vyšetření vzkaz lékaře pacientům rozhraní pro vyhledávání v systému PACS (klient WS) vývoj DS4 (XML Schema) ve skupině DASTA a následná implementace v IZIGATE Odesílání elektronicky podepsaných výkonů ze ZIS (WS, WSS)

80 IZIP - fungující systém Spolupráce na zdravotnických projektech Poskytování know-how partnerům Několikaleté zkušenosti a profesionalita Věhlas ve světě i v rámci EU Další projekty integrace s obdobnými systémy Fungující celostátní systém s obrovskou dynamikou růstu Plánovaná integrace mimo ČR

81 Děkuji za pozornost Jiří Venclík GSM: Domovská stránka: Adresa: IZIP, spol. s r.o. Hvězdova 33, Praha 4 Bezplatná infolinka:

Vykazování a kontrola zdravotní péče z pohledu zdravotní pojišťovny. Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny

Vykazování a kontrola zdravotní péče z pohledu zdravotní pojišťovny. Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Vykazování a kontrola zdravotní péče z pohledu zdravotní pojišťovny Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Vykazování a úhrada zdravotní péče je dosud hlavní a nejdůležitější

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Kladno, 12. leden 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Program kvality péče VZP AKORD Strategie VZP v elektronické komunikaci ve zdravotnictví ISSS 2011. Hradec Králové 4. dubna 2011

Program kvality péče VZP AKORD Strategie VZP v elektronické komunikaci ve zdravotnictví ISSS 2011. Hradec Králové 4. dubna 2011 Program kvality péče VZP AKORD Strategie VZP v elektronické komunikaci ve zdravotnictví ISSS 2011 Hradec Králové 4. dubna 2011 NEEFEKTIVITY VE ZDRAVOTNICTVÍ DUPLICITY různých vyšetření a předpisu léků,

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

Karta mého srdce - portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Karta mého srdce - portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Karta mého srdce - portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Ing. Zdeněk Vitásek, MBA ředitel odboru organizace a IS, ZPŠ Ing. Vladimír Šolc, DMS STYRAX Consulting, a. s. Stručně o Zaměstnanecké

Více

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení MD Comfort Ambulantní software Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení Vlastnosti tenko tlustý klient s vlastní DB architektura klient server automatická replikace (zrcadlení)

Více

Centrální portál knihoven

Centrální portál knihoven Centrální portál knihoven Petr Žabička, Petra Žabičková Moravská zemská knihovna v Brně Elektronické služby knihoven III. Proč vlastně CPK? Jedna z hlavních priorit Koncepce rozvoje knihoven Cíl: poskytnout

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Ivan Červinka květen 2008. OpenLIMS Laboratorní Informační Systém

Ivan Červinka květen 2008. OpenLIMS Laboratorní Informační Systém Ivan Červinka květen 2008 OpenLIMS Laboratorní Informační Systém Osnova Milníky vývoje Reference Přínosy nového řešení Nové technologie Konsolidace laboratoří a řetězce Laboratorní procesy Automatizace

Více

Komunikační rozhraní SEP 1.6

Komunikační rozhraní SEP 1.6 Komunikační rozhraní SEP 1.6 Petr Siblík STAPRO s.r.o., Specifikace Komunikační rozhraní SEP 1.3 strana 1 1. Úvod... 3 1.1. Nové vlastnosti v SEP 1.6... 3 1.1.1. Maximální úhrada ZP v okamžiku preskripce...

Více

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory Manuál Verze 1.0.11 pro administrátory Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... 5 2.1. Hlavní stránka... 5 2.2. Společnost... 6 2.2.1 Stav online... 6 2.2.2 Uživatelé...

Více

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií Institut biostatistiky a analýz MU Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií 1 O IBA hlavní oblasti zájmu Faculty of Science, Masaryk University Faculty of Medicine, Masaryk University Analýza

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR. Klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů AIS

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR. Klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů AIS Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR Klíčové otázky elektronizace z pohledu dodavatelů AIS CGM významný dodavatel IT pro zdravotnictví v ČR Systémy pro poskytovatele péče Ambulance

Více

FONS GALEN. Daniel Petričko

FONS GALEN. Daniel Petričko FONS GALEN Daniel Petričko AMBULANTNÍ SOFTWARE Daniel Petričko VY LÉČÍTE, MY SE STARÁME Softwarové řešení pro praktické lékaře odborné lékaře polikliniky sítě zdravotnických zařízení V ČEM JE GALEN JINÝ

Více

Čelíme. Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté

Čelíme. Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté www.cabrnoch.cz www.ouzky.cz Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Olomouc, 19. leden 2006 1 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký

Více

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec

emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec emedocs Exchange Medical Document System David Zažímal Petr Pavlinec ehealth strategie Kraje Vysočina Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ

Více

Novinky v mojeid. Zdeněk Brůna zdenek.bruna@nic.cz 31.05.2016

Novinky v mojeid. Zdeněk Brůna zdenek.bruna@nic.cz 31.05.2016 Novinky v mojeid Zdeněk Brůna zdenek.bruna@nic.cz 31.5.216 Proč tu není Jaromír Talíř? Obsah Znovuzaslání mojeid kartičky OpenID Connect Offline předávání údajů Nové údaje ve veřejném profilu Ověřování

Více

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody.

Unified Communications. Client Applications. Cisco Unified Personal Communicator. Cisco Unified IP Communicator. Hlavní výhody. Client Applications Cisco Unified Personal Communicator Mnoho uživatelů je dnes přetěžováno nutností používat různé komunikační nástroje, z nichž každý funguje odlišně, používá jiná pravidla a adresáře.

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX

Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX Vítáme Vás na 20. uživatelské konferenci firmy ORTEX Mgr. Pavel Hemelík, generální ředitel 1 Co dnes trh hodnotí? Reference Kvalifikovaní odborníci Neustálá inovace, vize Nestačí říkat, že něco děláte,

Více

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka.

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka. MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) IT SYSTEMS a.s. Mnoho společností má implementovány aplikace, které byly vyvíjeny (případně

Více

Elektronické bankovnictví. Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009

Elektronické bankovnictví. Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009 Elektronické bankovnictví Přednáška v kurzu KBaA2 ZS 2009 Definice Elektronické bankovnictví = poskytování standardizovaných bankovních produktů a služeb klientele prostřednictvím elektronických cest (S.Polouček)

Více

Jako příklady typicky ch hrozeb pro IT lze uvést: Útok

Jako příklady typicky ch hrozeb pro IT lze uvést: Útok Bezpečnost - úvod Zranitelné místo Slabinu IS využitelnou ke způsobení škod nebo ztrát útokem na IS nazýváme zranitelné místo. Existence zranitelných míst je důsledek chyb, selhání v analýze, v návrhu

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS

Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz JASU

Více

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

Efektivní řízení rizik webových a portálových aplikací

Efektivní řízení rizik webových a portálových aplikací Efektivní řízení rizik webových a portálových aplikací CLEVERLANCE Enterprise Solutions a.s. Ing. Jan Guzanič, CISA, Senior IT Security Consultant Mob.: +420 602 566 693 Email: jan.guzanic@cleverlance.com

Více

Název Popis Lhůta. dne Odmítnuté platby Zobrazení, tisk a export seznamu odmítnutých plateb. Informace připraveny k vyzvednutí z bankovního

Název Popis Lhůta. dne Odmítnuté platby Zobrazení, tisk a export seznamu odmítnutých plateb. Informace připraveny k vyzvednutí z bankovního PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ELTRANS 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Informace o zůstatcích Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích

Více

Administrace počítačových sítí. WEB a LPT

Administrace počítačových sítí. WEB a LPT Administrace počítačových sítí WEB a LPT Ovládání výstupů z počítače, například několika LED připojených na paralelní port, pomocí webové stránky s metodou GET Jaroslav Bušek 2010 1/15 Výběr komponent

Více

Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení

Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení Informační systém pro rehabilitační zařízení a oddělení Obsah: Kontakt: Základní informace LAURYN v.o.s. Vlastnosti IS R-PLAN Přeloučská 255 Další rozvoj IS R-PLAN CZ - 530 06 Pardubice 6 Modul Rozpis

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

KAPITOLA 1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A PHP...17

KAPITOLA 1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A PHP...17 Obsah ÚVODEM..............................................11 Co v této knize najdete................................... 12 Co budete v této knize potřebovat.......................... 13 Pro koho je tato

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb.

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb. O nás Internetová prezentace je často první vizitkou Vaší společnosti, se kterou se setkává potenciální zákazník či případný obchodní partner. Kvalitní prezentaci nestačí však pouze vytvořit. Prezentace

Více

Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8

Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci kteří požádali

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-55

Identifikátor materiálu: ICT-3-55 Identifikátor materiálu: ICT-3-55 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Funkce a přehled internetových prohlížečů Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace

Více

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE NADSTAVBA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU MS6000 DIAGNOSTICKÝ DATAMONITOR ROZŠÍŘENÍ MONITOROVÁNÍ STAVU STROJŮ PREVENTIVNÍ DETEKCE ZÁVAD NÁSTROJ PREDIKTIVNÍ ÚDRŢBY MMS 6850 1/7 R 1/2010

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

Popis projektu. Elektronický archiv kraje Vysočina

Popis projektu. Elektronický archiv kraje Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Popis projektu Elektronický archiv kraje Vysočina Předkladatel: Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Proč telemedicína? evito. Pro váš lepší život.

Proč telemedicína? evito. Pro váš lepší život. SHERLOG evito, a.s. Proč telemedicína? Stárnutí populace (2,2 milionu seniorů) Dramatický nárůst osob s chronickými civilizačními chorobami: Kardiovaskulární onemocnění Arteriální hypertenze více než 43

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace rsr WOL, Město Břeclav, jako veřejný zadavatel, ve smyslu ust. 38 odst. 1 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka školení a SW modulu pro e-learning dodávka Datum

Více

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Proč by vás Platforma měla vůbec zajímat? záruka spolehlivosti potenciál pro nové příležitosti Performance Point server 6 Point of Sale Retail

Více

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1 Laboratorní informační systém Laboratorní informační systém (LIS) - počítačové zpracování a management analýz v různých typech laboratoří (biochemické, mikrobiologické, imunologické, hematologické, atd.).

Více

Nastavení telefonu CAT B100

Nastavení telefonu CAT B100 Nastavení telefonu CAT B100 Telefon CAT B100, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

Správa linuxového serveru: Webová rozhraní k poště (Squirrelmail a Roundcube)

Správa linuxového serveru: Webová rozhraní k poště (Squirrelmail a Roundcube) Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: Webová rozhraní... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: Webová rozhraní k poště (Squirrelmail

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

Komponentní technologie

Komponentní technologie Komponentní technologie doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Motivace Aplikace v IT Vývoj přístupů

Více

Fakultní nemocnice pavilónového typu s detašovanými pracovišti 31 klinických a laboratorních pracovišť zaměstnanců 970 lůžek

Fakultní nemocnice pavilónového typu s detašovanými pracovišti 31 klinických a laboratorních pracovišť zaměstnanců 970 lůžek Fakultní nemocnice pavilónového typu s detašovanými pracovišti 31 klinických a laboratorních pracovišť 3 000 zaměstnanců 970 lůžek 35 000 hospitalizací ročně Základní zadání hlavního uživatele Uživatelská

Více

Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry:

Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry: Část č. 4 Specifikace předmětu zakázky Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry: IS 1. řešení IS jako celku musí být plně

Více

Správa přístupu PS3-1

Správa přístupu PS3-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Správa přístupu PS3-1 1 Osnova I základní metody pro zajištění oprávněného přístupu; autentizace; autorizace; správa uživatelských účtů; současné metody

Více

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Technická specifikace C Minimální specifikace parametrů jednotlivých komponent včetně akceptačních podmínek. a Elektronické workflow č. parametr / požadavek

Více

Bezpečný klíč pro datové schránky. Ing. Pavel Plachý

Bezpečný klíč pro datové schránky. Ing. Pavel Plachý Bezpečný klíč pro datové schránky Ing. Pavel Plachý Bezpečný klíč pro datové schránky Co si mám představit pod názvem bezpečný klíč? Bezpečný klíč pro datové schránky K čemu je to dobré? Bezpečnější přístup

Více

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík

SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE. Petr Siblík SDÍLENÍ - VÝMĚNA -ARCHIVACE Petr Siblík RZIS HISTORIE 2001 První představení vize RZIS na konferenci INMED 2001 2010 Komerční a nekomerční systémy výměny dat 2010 První regionální projekt z iniciativy

Více

ehealth - nová kvalita v péči o zdraví občanů ČR

ehealth - nová kvalita v péči o zdraví občanů ČR ehealth - nová kvalita v péči o zdraví občanů ČR MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH člen Meziresortního koordinačního výboru pro zavedení ehealth v České Republice mluvčí

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

Technická podpora IBM Informix. Jan Musil IT Specialist SWG IBM

Technická podpora IBM Informix. Jan Musil IT Specialist SWG IBM IBM Informix Dynamic Server Technická podpora IBM Informix Jan Musil IT Specialist SWG IBM 2008 IBM Corporation Změna v terminologii IBM Software Maintenance Software Maintenance = Software Subscription

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING Účinné od 1. 10. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro elektronický styk s bankou Sberbank Online Banking (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro elektronický styk s bankou

Více

Informační Systém PINEL plus

Informační Systém PINEL plus Informační Systém PINEL plus Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce PINEL plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti HIPPO,

Více

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02. Elektronické záznamy

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02. Elektronické záznamy Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M02/verze 02 Elektronické záznamy 1. Cíl Koordinační centrum využívá pro zpracování a uchování dat počítačový databázový systém. Na elektronických záznamech je postavena

Více

GDPR A INFORMAČNÍ SYSTÉM. Nadežda Andrejčíková Libor Piškula

GDPR A INFORMAČNÍ SYSTÉM. Nadežda Andrejčíková Libor Piškula GDPR A INFORMAČNÍ SYSTÉM Nadežda Andrejčíková Libor Piškula GDPR a informační systém Obsah: 1. Principy ochrany 2. Legitimnost zpracování osobních údajů 3. Praktické dopady GDPR 4. Technologické aspekty

Více

Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky

Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky Ukládání dokumentů v návaznosti na datové schránky Konference ISSS Hradec Králové 13. dubna 2010 Jiří Rogalewicz Siemens IT Solutions and Services Protection notice / Copyright notice Nárůst elektronických

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

v informačních systémech ve zdravotnictví

v informačních systémech ve zdravotnictví dat v informačních systémech ve zdravotnictví Aplikace KeyLogger Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF a VFN, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika Katedra biomedicínské informatiky,

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská

ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská Anotace Tento příspěvek popisuje aplikaci, která je převodem tzv. porodní knihy do elektronické podoby. Aplikace vzniká

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Virtuální síťová laboratoř RCNA VŠB-TU Ostrava

Virtuální síťová laboratoř RCNA VŠB-TU Ostrava Virtuální síťová laboratoř RCNA VŠB-TU Ostrava VŠB-TU Ostrava, FEI, kat. informatiky Petr Grygárek Laboratoř počítačových sítí na VŠB-TU Ostrava Budována od r. 1999 při katedře informatiky FEI Výuka Cisco

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

PINEL plus. Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce v operačních systémech MS Windows a Linux

PINEL plus. Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce v operačních systémech MS Windows a Linux Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce v operačních systémech MS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti HIPPO, spol. s r.o. MS,

Více

Projekt Rozvoj mapových služeb ČEZ. ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Distribuce, a. s.

Projekt Rozvoj mapových služeb ČEZ. ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Distribuce, a. s. Projekt Rozvoj mapových služeb ČEZ ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Distribuce, a. s. Obsah prezentace Skupina ČEZ - procesy Správy dat o síti ve společnosti ČEZ Distribuce Zadání zákazníka - základní požadavku

Více

2 Popis softwaru Administrative Management Center

2 Popis softwaru Administrative Management Center Testovací protokol USB token ikey 4000 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: USB token ikey 4000 Software: Administrative Management Center 7.0 Service Pack 8 SafeNet Borderless Security 7.0 Service Pack

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 137295/2014 Sp. zn.: S-JMK Vyřizuje: Megová Telefon: 541 651 338 Počet listů: 6 Počet příloh/listů : 0/0 Datum: 4. 12.

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST V ČR 1

ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST V ČR 1 ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST V ČR 1 Josef Křížek Abstrakt Problematika řízení kvality zdraví je neodmyslitelnou součástí ovlivňující hospodářskou prosperitu celé země.

Více

Inovace firemnı webove aplikace SPEA-SYSTE M

Inovace firemnı webove aplikace SPEA-SYSTE M Inovace firemnı webove aplikace SPEA-SYSTE M 1. ÚVOD Zkratka SPEA je synonymem pro Servis Průmyslové Elektroniky a Automatizace. Jedná se o ryze českou společnost zabývající se převážně opravami průmyslové

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více