Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok"

Transkript

1 Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok ) Hlavní cíle činnosti Sdružení 2) Členská základna a Rada Sdružení 3) Přehled činnosti sdružení 4) Hospodaření Sdružení 5) Majetek sdružení 6) Přílohy: 1. Závěrečná zpráva o projektu 225.výr.školy 2. Sponzoři a granty 3. Daňové přiznání Počet stran: 12 Vypracovaly: PaedDr. Alena Švepešová Helena Růžičková

2 1. 1) Hlavní cíle činnosti Sdružení Sdružení je významnou organizací existující při Základní umělecké škole Český Krumlov, jejímž hlavním cílem je podpora žákovských uměleckých aktivit v širokém spektru činností a oblastí působení. V r Sdružení významně podpořilo vedle stěžejních oblastí, v nichž jeho působnost a podpora je trvale velmi žádoucí a přínosná,- několik finančně i organizačně náročných projektů: 1. Projekt k organizaci oslav 225. výročí založení Městské hudební školy v Českém Krumlově výročí spolupráce mezi ZUŠ Č.Krumlov a HŠ Slovenj Gradec a 10.výročí založení dětského pěveckého sboru ZUŠ Medvíďata 3. Organizace 15. celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Č.Krumlově Podpora družebních aktivit dětských sborů, orchestrů či sólistů ( výměnné koncerty, pobyty s umělecko-vzdělávacím zaměřením, soustředění ) Podpora účasti dětí na festivalech a soutěžích Podpora mimořádně talentovaných žáků na mezinárodních soutěžích, koncertech Ceny pro úspěšné žáky, odměny za koncertování a dary pro absolventy na závěrečných koncertech Získávání grantů na uvedené činnosti Propagace dětských uměleckých aktivit Podpora dětí ze sociálně slabších či početných rodin ( umožnění účasti na finančně náročnějších akcích) 2) Členská základna a Rada Sdružení Rada Sdružení pokračovala ve stejném složení jako v předešlém roce, všichni vykonávají činnost dobrovolně bez finančního odměnění..v roce 2005 rada hledala nové kandidáty k náhradě předsedkyně, která požádala o uvolnění z funkce. Na konci roku se sešli noví ochotní rodiče s vedením školy k přípravě voleb do rady. Ing.Iva Reitingerová předsedkyně PaeDr.Alena Švepešová místopředsedkyně Kateřina Mlčochová členka Mgr.Marie Janoušková členka Mgr.Dagmar Bohdalová členka Helena Růžičková účetní

3 2. Členskou základnu tvořili a rodiče s dětmi navštěvujícími Základní uměleckou školu v Českém Krumlově, pedagogové a přátelé školy a sdružení. Jejich členství je dobrovolné a potvrzují jej jednorázovým dobrovolným členským příspěvkem ( od 50 Kč výše...)či jinou formou daru nebo příspěvku. Celkový počet členů byl 350. Návrhy pro další období: Zůstává nadále aktuální vytvořit operativnější méněčlennou radu s pružnější schopností rychlé komunikace a dílčím pracovním rozdělením úkolů..najít člověka, který se bude starat o zhodnocování peněz na termínovaném vkladu v ČSOB, povede operativní agendu. Doporučuje se upravit stanovy. 3) Přehled činnosti sdružení (organizace či spoluúčast) Únor Koncert učitelů pro ZŠ- dechové nástroje (příjem) Velký koncert ZUŠ v Mě divadle Ceny(čokolády) pro školní kolo klavírní a akordeonové soutěže NS ZUŠ Květiny pro hobojistu Podroužka na koncertě vítězů TALENTu s JKF v ČB Březen Odměna pro žákyni Kamenskou- za výtvarný návrh na diplom pro krajské kolo NS ZUŠ ve hře na klavír (bonboniera a kniha) Odměna pro Brumlíky za 1. místo v krajském kole pěv.sborů v Písku( zákusky) Úhrada dopravy -Víkendové soustředění pěv.sboru Medvíďata ve Chvalšinách Úhrada nájmu a květin- Koncert Lentilek a Brumlíků v Růži Úhrada dopravy- Krajská soutěž sborů v Písku Úhrada dopravy do ČRo v ČBudějovic- natáčení sboru na CD Duben Květen Hostování dětského pěv. sboru z Rychnova v Č.Krumlově (část ubytování, květiny, občerstvení, odměny) Úhrada nájmu sálu v Růži pro Koncert DPS z Rychnova a Medvíďat 2.4. Benefiční koncert pro postižené děti Úhrada občerstvení pro hosty Benef.koncertu - žáci z Hudební školy města Linz Úhrada části dopravy zájezdu žákovského smyčcového orchestru ZUŠ do Slovenj Gradce Odměna za účink.ve Slovinsku-příspěvek na vstupné do skanzenu v Rakousku Úhrada dopravy do Rychnova- sbor Mezinárodní koncert k 10.výr. spolupráce hud. škol v Č. K. a Sl. Gradci (Nájem, květiny, pohoštění, dárky, propagace, ladění klavíru) Hostování slovinských žáků a učitelů- ubytování, dárek Úhrada části dopravy zájezdu žáků VO doj.hradce na výstavu, odměnazmrzlina Úhrada dopravy sboru do Sušice, Šumperka a Borovan Koncert k 60.výr.osvobození

4 3. Hostování dechového orchestru žáků ze ZUŠ OPAVA snídaně, dar od sponz. Výstava VO v klášteře křižovníků příspěvek na občerstvení na vernisáži Úhrada hlídání výstavy a nájmu prostor Natočení CD Medvědárium, ladění klavíru Natočení CD profilové k 225.výročí školy Odměny (knihy) 15 žákům VO za získání Lidické růže Úhrady dopravy DO a SmO do Budějovic na natáčení CD Hostování sboru ze Sušice a Šumperka(stravování,část.ubytování.květiny) Úhrada nájmu sálu MěD pro vých.koncert sborů ze ŠUmp,Sušice, Medv. Červen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec XV. Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů v Č.Krumlově (Příjmy , výdaje ,-) Organizace koncertu vítězů CONCERTINA PRAGA pro žáky Dárky pro absolventy školy Letní sborový tábor v Nové Peci příspěvek 1OO,- na dítě Podvečer s violoncellem- květiny Hostování drážďanského Knabenchoru v ČK- nájem sálu pro koncert, občerstvení,odměny květiny Projekt: OSLAVY 225.výr. založení školy- viz příloha 1. Příspěvek žákyni Waldové účast v mezinár.klavírní soutěži C.Czerného vpraze Odměny za umístění žákům výtvarného oboru v celostátním kole NS ZUŠ Květiny pro slavnostní koncerty a vernisáž Výstavy v Doxe Vánoční koncerty sboru- nájmy sálů Hostíme pěv. Sbor z Borovan Po celý rok proběhlo celkem ještě 17 školních a třídních žákovských koncertů s dobrovolným vstupným. 4) Hospodaření Sdružení Údaje o celkových příjmech a výdajích Sdružení pro rozvoj ZUŠ v r.2005 Podle účetního zpracování H.Růžičkové, fa ASPEKT Příjmy od odběratelů: ,50 Příspěvky ob.a kraj.úřadů: ,.- Dotace Ministerstva kultury: ,- Sponz.dary, dary Nadací: ,- Příjmy z členských příspěvků: 8.595,- Další příjmy: 6.391,- Příjmy celkem: ,50 Výdaje celkem: ,- Kč Rozdíl P-V = základ daně pro rok 2005: ,50 Kč

5 4. Projekty realizované a uzavřené v r.2005: 1. XIV.Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Český Krumlov Letní sborový tábor Cesta do pravěku Projekty realizované a neuzavřené v r.2005: 1. Nejstarší hudební škola v Čechách a její 225 letá existence Konečné stavy na bankovních účtech OberBank Český Krumlov- běžný účet k : k : ,86 Kč ,33 Kč ČSOB termínovaný vklad půlroční k : ,31 Kč k : ,13 Kč 5) Majetek Sdružení 1. Mobil Nokia 3410 z roku 2004 GO pro přehlídku 14.CPSDPS Svěřen do péče Mgr.Holce Květen 2004, cena 3.045,- ( přístroj 1.080,- ) pro využití při cestách pěv. sborů 2. Praktikáble 6ks (bílé podstavce pro prezentaci keramiky) Svěřen do péče J.Holcové Duben 2005, cena ,-Kč pro výstavy k 225* pro využití výtvarnému oboru Produkty k prodeji: Kalendáře ZUŠ á 140,- CD Medvědárium á 250,- Produkty v komisi: Sborník Medové písničky 330,- Reprezentační produkty neprodejné: CD ZUŠ CD Junior Evropa 6) Sponzoři a granty v r viz příloha 2 Českém Krumlově Vypracovala: PaedDr.Alena Švepešová, místopředsedkyně

6 5. Příloha 1. Závěrečná zpráva o projektu Nejstarší hudební škola v Čechách a její 225 letá existence-zuš Český Krumlov( ) Časový průběh projektu: Projekt probíhal po celý jubilejní rok Jeho vyvrcholením byly Slavnostní dny ZUŠ 27. a 28. října a poté 4. prosinec- narozeninový den (datum založení školy). Významní tvůrci a partneři projektu Iniciátorem a tvůrcem koncepce projektu byla ředitelka Alena Švepešová. Projekt se uskutečnil díky nadšení pedagogů a zaměstnanců Základní umělecké školy za odborné spolupráce Okresního archivu na Plešivci, Okresního vlastivědného muzea a paní Lenky Kohoutkové. Na finančním zajištění mělo největší podíl Sdružení pro rozvoj ZUŠ spolu se sponzory a rodiči, grant na projekt získaný od Nadace Barokního Divadla, dotace v rámci Podpory kulturních aktivit od Města Č.Krumlov a sama ZUŠ se svými sponzory (viz příloha vyúčtování).nemálo sponzorů a rodičů poskytlo hmotnou či organizátorskou pomoc. Zhodnocení přínosu projektu: Historie působení dvou a čtvrt století staré městské hudební školy ve městě Český Krumlov, působící od r.1780 dokonce ve stále stejné budově, se podle našeho internetového průzkumu opravdu ukázala v České republice ojedinělou. V průběh projektu jsme se snažili působit na širokou veřejnost a zejména na děti a mládež a přivést je : k představě o době vzniku školy, zasazení do historických souvislostí slohové epochy, hudebního slohu a jeho osobností, konkrétním nastudováním dobových skladeb, poslechem hudby, zajímavou přednáškou o životě a vyučování kantora A. Borového doplněnou ukázkami a dokumenty, obrázky a časovou přímkou k seznámení s důležitými daty i osobnostmi ve vývoji školy ( výstava z historie školy), dále s osobností současného skladatele Petra Ebena, jeho mládím a dílem- konkrétním nastudováním jeho skladeb žáky a provedením v celovečerním pořadu k zájmu o historické zajímavosti Krumlova v okolí školy, k poznání práce s archiváliemi, ukázat možnosti,kde a jak hledat historické údaje k zamyšlení nad hlubokou historií uměleckého( hudebního) vzdělávání v Čechách vůbec, jeho významem, kvalitou a společenským přínosem dříve a dnes projekt hodnotně ukázal na kvalitu a výsledky výuky v současné ZUŠ ve všech jejích oborech ( koncerty, výstavy..), seznámit veřejnost s bohatou činností školy, jejími úspěchy A snad přispěl i k hlubšímu sepětí žáků a rodičů se školou Projekt měl zásadní přínos též pro zaměstnance školy, nejen v již zmíněných bodech, ale

7 6. ukázal na důležitost vedení dobré dokumentace školy,archivace materiálů, na potřebu komplexního zpracovávání výročních zpráv jako zdroje důležitých informací o škole ukázalo se, že vývoj hudebního školství v Čechách není zatím komplexně probádán,dokumentován je převážně vývoj hudebních škol až po roce 1945 přinesl další zkušenosti s týmovou spoluprací, ponaučení, že organizace příliš rozsáhlého projektu je pro současné složení ped.sboru velmi vyčerpávající podstatně přispěl k výraznému zlepšení propagace a reklamy školy i estetickému a praktickému dotvoření interiérů školy, zároveň k získání vlastních zkušeností s videotechnikou, video projekcí a zpracováním dokumentu,byť se první výsledný produkt se nedosáhl požadované úrovně vynaložené úsilí všech přineslo mnoho krásných prožitků a radosti ze smysluplnosti naší práce Hlavní uskutečněné akce projektu: Velký koncert školy ( Městské divadlo 15.2.) Jarní sborové koncerty ( Jezuitský sál a 2.4.) Čas živlů výroční výstava cca 420 výtvarných prací žáků ( Klášter Řádu rytířů ) Mezinárodní orchestrální koncert ( 10 let česko-slovinských hudebních setkávání, Egon Schiele Centrum 28.5.) Medové medvědí mecheche (10let českokrumlovského dětského sboru, Jízdárna 4.6.) Den otevřených dveří ZUŠ ( s premiérou videoprojekce ze života školy a Setkáním bývalých učitelů ZUŠ Slavnostní koncert se společenským večerem reprezentace všech uměleckých oborů ZUŠ, spoluúčinkování bývalých absolventů školy, dirigentů dech.orchestru ( 28.10, Jízdárna) Z historie ZUŠ a Svět barev a fantazie výstava historické dokumentace školy a výt.prací z archivu výt.oboru( Galerie DOXA, ) Na počest A.Borového odborně historická přednáška k 250.výr. narození skladatele a učitele s hudebními ukázkami nastudovanými žáky ZUŠ se dobovými souvislostmi založení HŠ ( Okresní archiv) Nedělní komorní koncert ( narozeninový den-galerie DOXA 4.12., zakončení výstavy)

8 7. Setkání s hudbou Petra Ebena (velmi působivý autorský koncert z díla skladatele působícího v mládí v Č.Krumlově i ve zdejší hudební škole v nastudování dětí, učitelů a hostů, s průvodní slovem z vybraných textů z knihy K.Vondrovicové- P.Eben) Návštěvnost akcí: Všechny koncerty i výstavy se setkaly s velkým zájmem kulturní veřejnosti, rodičů, dětí a přátel školy. Účinkující i organizátoři byli velmi potěšeni plnými sály publika, nevídaným počtem návštěvníků výstav, a to i v nepříznivém termínu hlavních oslav ( 27. a podzimní prázdniny, státní svátek, dušičky a krásné počasí). Slavnostního koncertu se zúčastnilo kolem 4oo posluchačů, hosté z partnerských škol z Opavy a Slovinska, starosta a členové rady Města C.Krumlov i někteří sponzoři. Větší návštěvu by si zasloužil snad jen Den otevřených dveří. Velmi radostný byl ohlas,spokojenost a mnohdy i údiv a překvapení zúčastněných návštěvníků. Nezapomenutelnou pospolitou atmosférou dýchal přeplněný Jezuitský sál při koncertě z díla P.Ebena. Hezké zážitky ze Dne otevřených dveří si odvezl z inspektor ČŠI Mgr. Bešťák, jehož pochvala nás také povzbudila. Produkty projektu: K výročí školy se podařilo vydat několik velmi zdařilých produktů dlouhodobější hodnoty jak s regionálním, tak celorepublikovým dosahem : 1. Sborník Medové písničky pro nejen medvědí tlamičky Tvůrcem sborníku je sbormistr Mgr.L.Holec. Výtvarný návrh Mgr.J.Holcová. Vydavatel: PANTON International, Praha. Obsah: písničky s medvědí a krumlovskou tematikou různých autorů. Krumlovské zpěvy P.Ebena a oblíbené sborové písně. 2. CD Medvědárium Volný průvodce Sborníku Med...pís. Nahrál pěvecký sbor Medvíďata.Vydáno zároveň k 10.výročí založení sboru ZUŠ. 3. Profilové CD ZUŠ Český Krumlov. Nahrávka pestrého repertoáru v podání žáků ZUŠ.Vydáno k 225.výročí. 4. Kalendář ZUŠ 2006 Barevný nástěnný kalendář formátu A3 ve výtvarném zpracování žáků a učitelek výtvarného oboru ZUŠ. 5. DVD Ze života školy. První pokus o zpracování filmu o škole.autor: Václav Brom. Film byl promítán v Den otevřených dveří v sále školy. Protože v některých částech dokumentu byly uvedeny nepřesné texty a obsahové časové rozložení mezi jednotlivé obory je nevyvážené,

9 bude film ještě přepracován, podmínkou je lepší a odvážnější spolupráce učitelů při natáčení a pořízení nového střihového programu. 6. Pohledy s budovou ZUŠ a propisky s textem 225.výr.ZUŠ Český Krumlov pro dlouhodobější propagaci. 7. Logo ZUŠ Český Krumlov 225. let Autorka:Mgr. Jana Holcová, technické zpracování P.Havlík Dvě plachty 100x100 cm ( čtvercové logo).jedna umístěna celoročně na zábradlí před ZUŠ, druhá v Jízdárně při Slavnostní koncertě. Dále náklad výtisků hlavičkového papíru školy s logem k výročí ( veškerá pošta). Použito v designu plakátů a pozvánek. 8. Fotodokumentace. 8. Mediální propagace projektu: Českokrumlovské listy - vyšlo předem několik článků o oslavách výročí, - pozvánky na koncerty a výstavy - fotografie z uskutečněných akcí Zpravodaj MÚ - informoval o připravovaném výročí a akcích - byl uveřejněn článek o historii ZUŠ Učitelské noviny - obsáhlý článek z pera inspektora Mgr.Bešťáka o krumlovské ZUSce, její historii a současnosti Český rozhlas Č.Budějovice - informoval posluchače krajového vysílání o oslavách Internet - propagace na mail-foru ( OIS) - propagace na internetových stránkách školy - nabídka produktů projektu po mailu Zuškám ČR Sborové republikové akce - nabídka Sborníku a CD Medvědárium( zájem velký) Další propagace prostřednictvím pozvánek, plakátů, informací na nástěnkách, na programech a dalších akcích školy, ve výuce a v nově pořízených vitrínách před budovou školy... Nepodařilo se: Z důvodů finančních a časových se nepodařilo: 1. Zpracovat a vydat Almanach školy. 2. Vydat notovou knížku pro smyčce. Oba záměry však zamýšlíme uskutečnit v následujících letech. 3. Neuskutečnil se Koncert barokní hudby a tance. Způsobeno několikerým přeložením termínu koncertu z technických důvodů Hotelu Růže. Koncert proběhne definitivně 2.března 2006 v Koncertním sále ZUŠ.Termín však stojí už mimo časový rozsah projektu, proto není zahrnut.

10 9. Finanční zajištěné projektu: CELKOVÉ NÁKLADY: ,- Značné úsilí bylo věnováno vedle náročné organizační práce získání finančních prostředků jak do pokladny ZUŠ, tak Sdružení pro rozvoj ZUŠ( jehož činnost má rovněž na starosti ředitelka ZUŠ jako místopředsedkyně Sdružení ). ROZLOŽENÍ FINANČNÍHO PODÍLU INSTITUCÍ na projektu školy: ZUŠ a Sdružení pro rozvoj ZUŠ jsou velmi úzce Sdružení: ,- NBD ,- SPONZOŘI ,- PŘÍJMY ,- SDRUŽENÍ ,- ZUŠ: ,- Město ČK ,- SPONZOŘI ,- ZUŠ: ,- Finančního dokrytí celého projektu 225*: ZUŠ vlastní vklad: ,- ALE! ZUŠ získala v r navíc finanční prostředky od sponzorů přímo na pořízení hudebních nástrojů ve výši ,- Kč a podnik LIRA a.s. zarámoval 50 ks výtvarných prací pro výzdobu interiérů školy v hodnotě ,- Kč. Sdružení vlastní vklad: ,- ( - cca 1.500,-Kč z vybraných eur) (Budou příjmy další z produktů ) V Českém Krumlově dne 30.ledna 2006 Zpracovala: PaeDr.Alena Švepešová

11 10. Příloha 2. SPONZOŘI 2005 Sdružení a ZUŠ Stálí sponzoři: ASPEKT ing.radovan Růžička vedení účetnictví - zpracování daňového přiznání LIRA a.s. rámování Hmotná pomoc: Oknotherm Smlouva z 8/04, splaceno až leden 2005 a zaslána smlouva Libor Sváček, FOTOstudio, Kaplická 447, Český Krumlov Hotel Růže- + stravovací zařízení najdi adresy Krajské kolo ZUŠ Město ČK dar pro absolutního vítěze loutka 500,- Pohádkový dům- slevy 50% pro Kraj.k. Národní soutěže, pierot Nadace FKH- cena pro absolut. vítěze- 2 vstupenky na Festival klavírní recitál Kubálka Pekárna Srnín a.s. ředitel ing.radek Jarolímek rohlíků pro snídaně DO Opava 6, MADETA spol.s r.o. Český Krumlov - Dárkový koš s produkty Nivy( 48 ks, Zlaté nivy a Krumlovské Růže celé kolo) pro DO Opava, zařídila ing.darja Kovaříčková Jiří Kalous (rodič) trvalá pomoc TO výroba podiové konstrukce, osvětlování, kamera, dovoz Jednota DS Kaplice 30 baget a 30 pitíček pro Slovince ( ing. M.Svoboda) Květinářství Kateřina Hořejší, Latrán 2 kytice pro dirigenty Mez.koncert28.5. Jihotrans Express ( domluvila p.jarešová)- dovoz dobrých vod na Jízdárnu 3.6.zdarma HBSW a.s. Byňov 117, Nové Hrady 120 balíků po 6 x0,5 l dobrých vod pro přehlídku sborů Art Centrum E.Schiele sleva na nájemném galerie pro Slovinský koncert AUVIEX a. s. sleva na nájemném CSPDS Nejedlý- stavební firma - stěhování klavíru do Jízdárny jen 3.000,-, druhou část sms.orchestr Řád Rytířů- pan Němeček- celoměsíční výstava jen asi 200 Kč za elektriku VIDOX.a.s. - převoz výstavních exponátů VO a stojin z kláštera do školy zdarma Spolupráce s FONTáNOU p. Kopenec- nižší ceny, půjčení nádobí Pan Kneifl, Českobratrská (Děda od Jančářů) dovoz věcí, pultů, praktikáblů na káře zdarma (CSDPS) do Jízdárny Unios pohledy pro CSPDS VIDOX.a.s. - převoz výstavních exponátů VO a stojin ze školy zdarma Jan Ungermann.Zaj. pan Alb.Kopecký Peněžní dary: FIRMY z loňska doplatky: Oknotherm( smlouva z prosince 04) DS 5.000,- Ú Zlatinský ( smlouva z prosince 04) 5.000,- Ú Pro 15. CSPDS: Ministerstvo kultury ,-(20.5.)ú dodatek říjen MÚ Č.Krumlov ,-(6.6.)Ú Smlouva o propagaci: Kooperativa,pojišťovna,a.s ,-..na CSPDS ČSOB: vystavena faktura na propagaci ,- 11.

12 Finanční pomoc: SPONZORSKÁ PODPORA Projektu 225* Pro Sdružení: 2004 Václav Krejčí, ing. D. E. S. Praha ,- František Dvořák- ELEKTROOPRAVNA12/ ,- DHWp.Oklešťková , GRANT Nadace Barokního divadla ,- Oknotherm Kaplice.Mgr.J.Krba ,- Slav. koncert 10.výr. čes-slov.vztahů. Ocelové konstrukce spol. s r.o ,- Oknotherm Kaplice ,- Bohumil Placer- SERVIS VÝTAHY ,- TOVA Andrejco 2.000,- Zlatinský Kaplice ,- ATIKA, Jan Flieger, Nové Hrady ,- Ing. Špilínková Hana. 500,- Bieblovi (Šba).. 200,- Princ Antonín.5.000,- Bohdalová Dagmar ,- Účetnictví Kubalová 2.000,- Celkem ,- Hmotná pomoc: Pro ZUŠ: DOTACE MÚ Č.Krumlov ,- KÁMEN a PÍSEK spol.s r.o ,- MAVITA a.s.š.matunák.3.000,- Grafické práce Lenka Kohoutková ,- Ing. J. Hermann 2.000,- Vlastimil Votřel ,- Miroslav Votřel Hospoda na Louži ,- Celkem ,- DOTACE A GRANT CELKEM ,- SPONZOŘI CELKEM: ,- Jednota DS Kaplice 30 baget a 30 pitíček pro Slovince ( ing. M.Svoboda) Květinářství Kateřina Hořejší, Latrán 2 kytice pro dirigenty Mez.koncert28.5. p.božoň správce Kláštera Rytířů ochotná pomoc se stěhováním, so-ne Řád Rytířů- pan Němeček- celoměsíční výstava jen asi 200 Kč za elektriku LIRA a.s... zarámování 50 ks na chodby a výzdobu zdarma v cca ,.- ČKRF.6 osob ubytování v apartmá Thallerova domu 3 pokoje,1 noc AUVIEX a.s sleva na nájemném 33% Restaurační zařízení Jízdárny.sleva na občerstvení pro účinkující VIDOX.a.s. převoz výstavních exponátů VO a stojin ze školy zdarma Jan Ungermann. Zaj. pan Alb.Kopecký Egon Schiele Art centrum..sleva na nájemném na mezinár. koncertě Galerie DOXA sleva na nájemném výstava listopad UNIOS Tourists Service.tisk pohlednic zdarma Krumlovská fontána,pan Kopenec..občerstvení pro býv.učitele v hodnotě 1.000,-

13 12. Hotel Dvořák 6x snídaně v celk. hodnotě 900,- Kč Restaurace Maštal, Roman Najbrt...6 obědů zdarma pro hosty ze Slovinska Regionální muzeum ČK sleva na zapůjčeném inventáři pro výstavu Městské divadlo zapůjčení kostýmů zdarma, čip na parkoviště Městská policie. odvoz nástrojů do okres. Archivu na koncert o Borovém a zpět Vidox Ungerman a Štěpánek převoz věcí z galerie Doxa 20x SPONZORSKÁ PODPORA 2005 další, nová Sdružení Finanční pomoc: CK Consulting Řezníček 5.000,- Paní Podaná pro sbor ,- hotově ZUŠ Finanční pomoc: BUDVAR n.p ,- na pomůcky E-ON darovací smlouva na provoz školy přišla ,- na nástroje Okresní soud- na činnost violoncellového souboru ,-

Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok

Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok 2013 1) Hlavní cíle činnosti sdružení 2) Členská základna a Rada Sdružení 3) Přehled činnosti sdružení 4) Hospodaření sdružení 5) Majetek

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Noviny. Český Krumlov oslaví 70. výročí konce II. světové války. ročník 13/květen 2015/zdarma. strana 6 strana 7 Mezinárodní hudební festival

Noviny. Český Krumlov oslaví 70. výročí konce II. světové války. ročník 13/květen 2015/zdarma. strana 6 strana 7 Mezinárodní hudební festival Noviny ročník 13/květen 2015/zdarma Český Krumlov oslaví 70. výročí konce II. světové války Text Filip Putschögl, oddělení kancelář starosty Foto archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově Letošní Den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola Zábřeh Mgr. Pavel Doubrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 2 1.2

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

FESTIVALOVÉ SBORY DA CAPO

FESTIVALOVÉ SBORY DA CAPO FESTIVALOVÉ SBORY DA CAPO České Budějovice Dětský pěvecký sbor, který působí od roku 1989 na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v Č. Budějovicích, tvoří žáci 2. až 5. tříd převážně s rozšířenou hudební výchovou. Jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Obsah 1.Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3. Název

Více

Valných hromadách Rady KSRaP Informační centrum pro mládež Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost

Valných hromadách Rady KSRaP Informační centrum pro mládež Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost Vážení přátelé, rok má sice 365 dní, přesto mám pocit, že jsem se nad činností našeho občanského sdružení v roce 2010 zamýšlel nedávno. A zatím už mám před sebou přehled dalšího roku a z toho vyplývající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZLIV VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 ZLIV, 25. září 2014 Nejvýznamnější události školního roku: Ukončení Projektu IT Zliv Zahájení provozu žákovské

Více

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá.

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................... 5 O NADACI.................... 6 NAŠE PROJEKTY.................... 10 PODPOŘENÉ PROJEKTY....................

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2011 Zlín 2012 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2011 Vsetín 15.3.2012 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství Studijní obor hudební manažerství Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Alena Janoušková Vedoucí práce: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Plzeň, 2014 Potvrzuji, že jsem

Více