Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok"

Transkript

1 Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok ) Hlavní cíle činnosti Sdružení 2) Členská základna a Rada Sdružení 3) Přehled činnosti sdružení 4) Hospodaření Sdružení 5) Majetek sdružení 6) Přílohy: 1. Závěrečná zpráva o projektu 225.výr.školy 2. Sponzoři a granty 3. Daňové přiznání Počet stran: 12 Vypracovaly: PaedDr. Alena Švepešová Helena Růžičková

2 1. 1) Hlavní cíle činnosti Sdružení Sdružení je významnou organizací existující při Základní umělecké škole Český Krumlov, jejímž hlavním cílem je podpora žákovských uměleckých aktivit v širokém spektru činností a oblastí působení. V r Sdružení významně podpořilo vedle stěžejních oblastí, v nichž jeho působnost a podpora je trvale velmi žádoucí a přínosná,- několik finančně i organizačně náročných projektů: 1. Projekt k organizaci oslav 225. výročí založení Městské hudební školy v Českém Krumlově výročí spolupráce mezi ZUŠ Č.Krumlov a HŠ Slovenj Gradec a 10.výročí založení dětského pěveckého sboru ZUŠ Medvíďata 3. Organizace 15. celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Č.Krumlově Podpora družebních aktivit dětských sborů, orchestrů či sólistů ( výměnné koncerty, pobyty s umělecko-vzdělávacím zaměřením, soustředění ) Podpora účasti dětí na festivalech a soutěžích Podpora mimořádně talentovaných žáků na mezinárodních soutěžích, koncertech Ceny pro úspěšné žáky, odměny za koncertování a dary pro absolventy na závěrečných koncertech Získávání grantů na uvedené činnosti Propagace dětských uměleckých aktivit Podpora dětí ze sociálně slabších či početných rodin ( umožnění účasti na finančně náročnějších akcích) 2) Členská základna a Rada Sdružení Rada Sdružení pokračovala ve stejném složení jako v předešlém roce, všichni vykonávají činnost dobrovolně bez finančního odměnění..v roce 2005 rada hledala nové kandidáty k náhradě předsedkyně, která požádala o uvolnění z funkce. Na konci roku se sešli noví ochotní rodiče s vedením školy k přípravě voleb do rady. Ing.Iva Reitingerová předsedkyně PaeDr.Alena Švepešová místopředsedkyně Kateřina Mlčochová členka Mgr.Marie Janoušková členka Mgr.Dagmar Bohdalová členka Helena Růžičková účetní

3 2. Členskou základnu tvořili a rodiče s dětmi navštěvujícími Základní uměleckou školu v Českém Krumlově, pedagogové a přátelé školy a sdružení. Jejich členství je dobrovolné a potvrzují jej jednorázovým dobrovolným členským příspěvkem ( od 50 Kč výše...)či jinou formou daru nebo příspěvku. Celkový počet členů byl 350. Návrhy pro další období: Zůstává nadále aktuální vytvořit operativnější méněčlennou radu s pružnější schopností rychlé komunikace a dílčím pracovním rozdělením úkolů..najít člověka, který se bude starat o zhodnocování peněz na termínovaném vkladu v ČSOB, povede operativní agendu. Doporučuje se upravit stanovy. 3) Přehled činnosti sdružení (organizace či spoluúčast) Únor Koncert učitelů pro ZŠ- dechové nástroje (příjem) Velký koncert ZUŠ v Mě divadle Ceny(čokolády) pro školní kolo klavírní a akordeonové soutěže NS ZUŠ Květiny pro hobojistu Podroužka na koncertě vítězů TALENTu s JKF v ČB Březen Odměna pro žákyni Kamenskou- za výtvarný návrh na diplom pro krajské kolo NS ZUŠ ve hře na klavír (bonboniera a kniha) Odměna pro Brumlíky za 1. místo v krajském kole pěv.sborů v Písku( zákusky) Úhrada dopravy -Víkendové soustředění pěv.sboru Medvíďata ve Chvalšinách Úhrada nájmu a květin- Koncert Lentilek a Brumlíků v Růži Úhrada dopravy- Krajská soutěž sborů v Písku Úhrada dopravy do ČRo v ČBudějovic- natáčení sboru na CD Duben Květen Hostování dětského pěv. sboru z Rychnova v Č.Krumlově (část ubytování, květiny, občerstvení, odměny) Úhrada nájmu sálu v Růži pro Koncert DPS z Rychnova a Medvíďat 2.4. Benefiční koncert pro postižené děti Úhrada občerstvení pro hosty Benef.koncertu - žáci z Hudební školy města Linz Úhrada části dopravy zájezdu žákovského smyčcového orchestru ZUŠ do Slovenj Gradce Odměna za účink.ve Slovinsku-příspěvek na vstupné do skanzenu v Rakousku Úhrada dopravy do Rychnova- sbor Mezinárodní koncert k 10.výr. spolupráce hud. škol v Č. K. a Sl. Gradci (Nájem, květiny, pohoštění, dárky, propagace, ladění klavíru) Hostování slovinských žáků a učitelů- ubytování, dárek Úhrada části dopravy zájezdu žáků VO doj.hradce na výstavu, odměnazmrzlina Úhrada dopravy sboru do Sušice, Šumperka a Borovan Koncert k 60.výr.osvobození

4 3. Hostování dechového orchestru žáků ze ZUŠ OPAVA snídaně, dar od sponz. Výstava VO v klášteře křižovníků příspěvek na občerstvení na vernisáži Úhrada hlídání výstavy a nájmu prostor Natočení CD Medvědárium, ladění klavíru Natočení CD profilové k 225.výročí školy Odměny (knihy) 15 žákům VO za získání Lidické růže Úhrady dopravy DO a SmO do Budějovic na natáčení CD Hostování sboru ze Sušice a Šumperka(stravování,část.ubytování.květiny) Úhrada nájmu sálu MěD pro vých.koncert sborů ze ŠUmp,Sušice, Medv. Červen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec XV. Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů v Č.Krumlově (Příjmy , výdaje ,-) Organizace koncertu vítězů CONCERTINA PRAGA pro žáky Dárky pro absolventy školy Letní sborový tábor v Nové Peci příspěvek 1OO,- na dítě Podvečer s violoncellem- květiny Hostování drážďanského Knabenchoru v ČK- nájem sálu pro koncert, občerstvení,odměny květiny Projekt: OSLAVY 225.výr. založení školy- viz příloha 1. Příspěvek žákyni Waldové účast v mezinár.klavírní soutěži C.Czerného vpraze Odměny za umístění žákům výtvarného oboru v celostátním kole NS ZUŠ Květiny pro slavnostní koncerty a vernisáž Výstavy v Doxe Vánoční koncerty sboru- nájmy sálů Hostíme pěv. Sbor z Borovan Po celý rok proběhlo celkem ještě 17 školních a třídních žákovských koncertů s dobrovolným vstupným. 4) Hospodaření Sdružení Údaje o celkových příjmech a výdajích Sdružení pro rozvoj ZUŠ v r.2005 Podle účetního zpracování H.Růžičkové, fa ASPEKT Příjmy od odběratelů: ,50 Příspěvky ob.a kraj.úřadů: ,.- Dotace Ministerstva kultury: ,- Sponz.dary, dary Nadací: ,- Příjmy z členských příspěvků: 8.595,- Další příjmy: 6.391,- Příjmy celkem: ,50 Výdaje celkem: ,- Kč Rozdíl P-V = základ daně pro rok 2005: ,50 Kč

5 4. Projekty realizované a uzavřené v r.2005: 1. XIV.Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Český Krumlov Letní sborový tábor Cesta do pravěku Projekty realizované a neuzavřené v r.2005: 1. Nejstarší hudební škola v Čechách a její 225 letá existence Konečné stavy na bankovních účtech OberBank Český Krumlov- běžný účet k : k : ,86 Kč ,33 Kč ČSOB termínovaný vklad půlroční k : ,31 Kč k : ,13 Kč 5) Majetek Sdružení 1. Mobil Nokia 3410 z roku 2004 GO pro přehlídku 14.CPSDPS Svěřen do péče Mgr.Holce Květen 2004, cena 3.045,- ( přístroj 1.080,- ) pro využití při cestách pěv. sborů 2. Praktikáble 6ks (bílé podstavce pro prezentaci keramiky) Svěřen do péče J.Holcové Duben 2005, cena ,-Kč pro výstavy k 225* pro využití výtvarnému oboru Produkty k prodeji: Kalendáře ZUŠ á 140,- CD Medvědárium á 250,- Produkty v komisi: Sborník Medové písničky 330,- Reprezentační produkty neprodejné: CD ZUŠ CD Junior Evropa 6) Sponzoři a granty v r viz příloha 2 Českém Krumlově Vypracovala: PaedDr.Alena Švepešová, místopředsedkyně

6 5. Příloha 1. Závěrečná zpráva o projektu Nejstarší hudební škola v Čechách a její 225 letá existence-zuš Český Krumlov( ) Časový průběh projektu: Projekt probíhal po celý jubilejní rok Jeho vyvrcholením byly Slavnostní dny ZUŠ 27. a 28. října a poté 4. prosinec- narozeninový den (datum založení školy). Významní tvůrci a partneři projektu Iniciátorem a tvůrcem koncepce projektu byla ředitelka Alena Švepešová. Projekt se uskutečnil díky nadšení pedagogů a zaměstnanců Základní umělecké školy za odborné spolupráce Okresního archivu na Plešivci, Okresního vlastivědného muzea a paní Lenky Kohoutkové. Na finančním zajištění mělo největší podíl Sdružení pro rozvoj ZUŠ spolu se sponzory a rodiči, grant na projekt získaný od Nadace Barokního Divadla, dotace v rámci Podpory kulturních aktivit od Města Č.Krumlov a sama ZUŠ se svými sponzory (viz příloha vyúčtování).nemálo sponzorů a rodičů poskytlo hmotnou či organizátorskou pomoc. Zhodnocení přínosu projektu: Historie působení dvou a čtvrt století staré městské hudební školy ve městě Český Krumlov, působící od r.1780 dokonce ve stále stejné budově, se podle našeho internetového průzkumu opravdu ukázala v České republice ojedinělou. V průběh projektu jsme se snažili působit na širokou veřejnost a zejména na děti a mládež a přivést je : k představě o době vzniku školy, zasazení do historických souvislostí slohové epochy, hudebního slohu a jeho osobností, konkrétním nastudováním dobových skladeb, poslechem hudby, zajímavou přednáškou o životě a vyučování kantora A. Borového doplněnou ukázkami a dokumenty, obrázky a časovou přímkou k seznámení s důležitými daty i osobnostmi ve vývoji školy ( výstava z historie školy), dále s osobností současného skladatele Petra Ebena, jeho mládím a dílem- konkrétním nastudováním jeho skladeb žáky a provedením v celovečerním pořadu k zájmu o historické zajímavosti Krumlova v okolí školy, k poznání práce s archiváliemi, ukázat možnosti,kde a jak hledat historické údaje k zamyšlení nad hlubokou historií uměleckého( hudebního) vzdělávání v Čechách vůbec, jeho významem, kvalitou a společenským přínosem dříve a dnes projekt hodnotně ukázal na kvalitu a výsledky výuky v současné ZUŠ ve všech jejích oborech ( koncerty, výstavy..), seznámit veřejnost s bohatou činností školy, jejími úspěchy A snad přispěl i k hlubšímu sepětí žáků a rodičů se školou Projekt měl zásadní přínos též pro zaměstnance školy, nejen v již zmíněných bodech, ale

7 6. ukázal na důležitost vedení dobré dokumentace školy,archivace materiálů, na potřebu komplexního zpracovávání výročních zpráv jako zdroje důležitých informací o škole ukázalo se, že vývoj hudebního školství v Čechách není zatím komplexně probádán,dokumentován je převážně vývoj hudebních škol až po roce 1945 přinesl další zkušenosti s týmovou spoluprací, ponaučení, že organizace příliš rozsáhlého projektu je pro současné složení ped.sboru velmi vyčerpávající podstatně přispěl k výraznému zlepšení propagace a reklamy školy i estetickému a praktickému dotvoření interiérů školy, zároveň k získání vlastních zkušeností s videotechnikou, video projekcí a zpracováním dokumentu,byť se první výsledný produkt se nedosáhl požadované úrovně vynaložené úsilí všech přineslo mnoho krásných prožitků a radosti ze smysluplnosti naší práce Hlavní uskutečněné akce projektu: Velký koncert školy ( Městské divadlo 15.2.) Jarní sborové koncerty ( Jezuitský sál a 2.4.) Čas živlů výroční výstava cca 420 výtvarných prací žáků ( Klášter Řádu rytířů ) Mezinárodní orchestrální koncert ( 10 let česko-slovinských hudebních setkávání, Egon Schiele Centrum 28.5.) Medové medvědí mecheche (10let českokrumlovského dětského sboru, Jízdárna 4.6.) Den otevřených dveří ZUŠ ( s premiérou videoprojekce ze života školy a Setkáním bývalých učitelů ZUŠ Slavnostní koncert se společenským večerem reprezentace všech uměleckých oborů ZUŠ, spoluúčinkování bývalých absolventů školy, dirigentů dech.orchestru ( 28.10, Jízdárna) Z historie ZUŠ a Svět barev a fantazie výstava historické dokumentace školy a výt.prací z archivu výt.oboru( Galerie DOXA, ) Na počest A.Borového odborně historická přednáška k 250.výr. narození skladatele a učitele s hudebními ukázkami nastudovanými žáky ZUŠ se dobovými souvislostmi založení HŠ ( Okresní archiv) Nedělní komorní koncert ( narozeninový den-galerie DOXA 4.12., zakončení výstavy)

8 7. Setkání s hudbou Petra Ebena (velmi působivý autorský koncert z díla skladatele působícího v mládí v Č.Krumlově i ve zdejší hudební škole v nastudování dětí, učitelů a hostů, s průvodní slovem z vybraných textů z knihy K.Vondrovicové- P.Eben) Návštěvnost akcí: Všechny koncerty i výstavy se setkaly s velkým zájmem kulturní veřejnosti, rodičů, dětí a přátel školy. Účinkující i organizátoři byli velmi potěšeni plnými sály publika, nevídaným počtem návštěvníků výstav, a to i v nepříznivém termínu hlavních oslav ( 27. a podzimní prázdniny, státní svátek, dušičky a krásné počasí). Slavnostního koncertu se zúčastnilo kolem 4oo posluchačů, hosté z partnerských škol z Opavy a Slovinska, starosta a členové rady Města C.Krumlov i někteří sponzoři. Větší návštěvu by si zasloužil snad jen Den otevřených dveří. Velmi radostný byl ohlas,spokojenost a mnohdy i údiv a překvapení zúčastněných návštěvníků. Nezapomenutelnou pospolitou atmosférou dýchal přeplněný Jezuitský sál při koncertě z díla P.Ebena. Hezké zážitky ze Dne otevřených dveří si odvezl z inspektor ČŠI Mgr. Bešťák, jehož pochvala nás také povzbudila. Produkty projektu: K výročí školy se podařilo vydat několik velmi zdařilých produktů dlouhodobější hodnoty jak s regionálním, tak celorepublikovým dosahem : 1. Sborník Medové písničky pro nejen medvědí tlamičky Tvůrcem sborníku je sbormistr Mgr.L.Holec. Výtvarný návrh Mgr.J.Holcová. Vydavatel: PANTON International, Praha. Obsah: písničky s medvědí a krumlovskou tematikou různých autorů. Krumlovské zpěvy P.Ebena a oblíbené sborové písně. 2. CD Medvědárium Volný průvodce Sborníku Med...pís. Nahrál pěvecký sbor Medvíďata.Vydáno zároveň k 10.výročí založení sboru ZUŠ. 3. Profilové CD ZUŠ Český Krumlov. Nahrávka pestrého repertoáru v podání žáků ZUŠ.Vydáno k 225.výročí. 4. Kalendář ZUŠ 2006 Barevný nástěnný kalendář formátu A3 ve výtvarném zpracování žáků a učitelek výtvarného oboru ZUŠ. 5. DVD Ze života školy. První pokus o zpracování filmu o škole.autor: Václav Brom. Film byl promítán v Den otevřených dveří v sále školy. Protože v některých částech dokumentu byly uvedeny nepřesné texty a obsahové časové rozložení mezi jednotlivé obory je nevyvážené,

9 bude film ještě přepracován, podmínkou je lepší a odvážnější spolupráce učitelů při natáčení a pořízení nového střihového programu. 6. Pohledy s budovou ZUŠ a propisky s textem 225.výr.ZUŠ Český Krumlov pro dlouhodobější propagaci. 7. Logo ZUŠ Český Krumlov 225. let Autorka:Mgr. Jana Holcová, technické zpracování P.Havlík Dvě plachty 100x100 cm ( čtvercové logo).jedna umístěna celoročně na zábradlí před ZUŠ, druhá v Jízdárně při Slavnostní koncertě. Dále náklad výtisků hlavičkového papíru školy s logem k výročí ( veškerá pošta). Použito v designu plakátů a pozvánek. 8. Fotodokumentace. 8. Mediální propagace projektu: Českokrumlovské listy - vyšlo předem několik článků o oslavách výročí, - pozvánky na koncerty a výstavy - fotografie z uskutečněných akcí Zpravodaj MÚ - informoval o připravovaném výročí a akcích - byl uveřejněn článek o historii ZUŠ Učitelské noviny - obsáhlý článek z pera inspektora Mgr.Bešťáka o krumlovské ZUSce, její historii a současnosti Český rozhlas Č.Budějovice - informoval posluchače krajového vysílání o oslavách Internet - propagace na mail-foru ( OIS) - propagace na internetových stránkách školy - nabídka produktů projektu po mailu Zuškám ČR Sborové republikové akce - nabídka Sborníku a CD Medvědárium( zájem velký) Další propagace prostřednictvím pozvánek, plakátů, informací na nástěnkách, na programech a dalších akcích školy, ve výuce a v nově pořízených vitrínách před budovou školy... Nepodařilo se: Z důvodů finančních a časových se nepodařilo: 1. Zpracovat a vydat Almanach školy. 2. Vydat notovou knížku pro smyčce. Oba záměry však zamýšlíme uskutečnit v následujících letech. 3. Neuskutečnil se Koncert barokní hudby a tance. Způsobeno několikerým přeložením termínu koncertu z technických důvodů Hotelu Růže. Koncert proběhne definitivně 2.března 2006 v Koncertním sále ZUŠ.Termín však stojí už mimo časový rozsah projektu, proto není zahrnut.

10 9. Finanční zajištěné projektu: CELKOVÉ NÁKLADY: ,- Značné úsilí bylo věnováno vedle náročné organizační práce získání finančních prostředků jak do pokladny ZUŠ, tak Sdružení pro rozvoj ZUŠ( jehož činnost má rovněž na starosti ředitelka ZUŠ jako místopředsedkyně Sdružení ). ROZLOŽENÍ FINANČNÍHO PODÍLU INSTITUCÍ na projektu školy: ZUŠ a Sdružení pro rozvoj ZUŠ jsou velmi úzce Sdružení: ,- NBD ,- SPONZOŘI ,- PŘÍJMY ,- SDRUŽENÍ ,- ZUŠ: ,- Město ČK ,- SPONZOŘI ,- ZUŠ: ,- Finančního dokrytí celého projektu 225*: ZUŠ vlastní vklad: ,- ALE! ZUŠ získala v r navíc finanční prostředky od sponzorů přímo na pořízení hudebních nástrojů ve výši ,- Kč a podnik LIRA a.s. zarámoval 50 ks výtvarných prací pro výzdobu interiérů školy v hodnotě ,- Kč. Sdružení vlastní vklad: ,- ( - cca 1.500,-Kč z vybraných eur) (Budou příjmy další z produktů ) V Českém Krumlově dne 30.ledna 2006 Zpracovala: PaeDr.Alena Švepešová

11 10. Příloha 2. SPONZOŘI 2005 Sdružení a ZUŠ Stálí sponzoři: ASPEKT ing.radovan Růžička vedení účetnictví - zpracování daňového přiznání LIRA a.s. rámování Hmotná pomoc: Oknotherm Smlouva z 8/04, splaceno až leden 2005 a zaslána smlouva Libor Sváček, FOTOstudio, Kaplická 447, Český Krumlov Hotel Růže- + stravovací zařízení najdi adresy Krajské kolo ZUŠ Město ČK dar pro absolutního vítěze loutka 500,- Pohádkový dům- slevy 50% pro Kraj.k. Národní soutěže, pierot Nadace FKH- cena pro absolut. vítěze- 2 vstupenky na Festival klavírní recitál Kubálka Pekárna Srnín a.s. ředitel ing.radek Jarolímek rohlíků pro snídaně DO Opava 6, MADETA spol.s r.o. Český Krumlov - Dárkový koš s produkty Nivy( 48 ks, Zlaté nivy a Krumlovské Růže celé kolo) pro DO Opava, zařídila ing.darja Kovaříčková Jiří Kalous (rodič) trvalá pomoc TO výroba podiové konstrukce, osvětlování, kamera, dovoz Jednota DS Kaplice 30 baget a 30 pitíček pro Slovince ( ing. M.Svoboda) Květinářství Kateřina Hořejší, Latrán 2 kytice pro dirigenty Mez.koncert28.5. Jihotrans Express ( domluvila p.jarešová)- dovoz dobrých vod na Jízdárnu 3.6.zdarma HBSW a.s. Byňov 117, Nové Hrady 120 balíků po 6 x0,5 l dobrých vod pro přehlídku sborů Art Centrum E.Schiele sleva na nájemném galerie pro Slovinský koncert AUVIEX a. s. sleva na nájemném CSPDS Nejedlý- stavební firma - stěhování klavíru do Jízdárny jen 3.000,-, druhou část sms.orchestr Řád Rytířů- pan Němeček- celoměsíční výstava jen asi 200 Kč za elektriku VIDOX.a.s. - převoz výstavních exponátů VO a stojin z kláštera do školy zdarma Spolupráce s FONTáNOU p. Kopenec- nižší ceny, půjčení nádobí Pan Kneifl, Českobratrská (Děda od Jančářů) dovoz věcí, pultů, praktikáblů na káře zdarma (CSDPS) do Jízdárny Unios pohledy pro CSPDS VIDOX.a.s. - převoz výstavních exponátů VO a stojin ze školy zdarma Jan Ungermann.Zaj. pan Alb.Kopecký Peněžní dary: FIRMY z loňska doplatky: Oknotherm( smlouva z prosince 04) DS 5.000,- Ú Zlatinský ( smlouva z prosince 04) 5.000,- Ú Pro 15. CSPDS: Ministerstvo kultury ,-(20.5.)ú dodatek říjen MÚ Č.Krumlov ,-(6.6.)Ú Smlouva o propagaci: Kooperativa,pojišťovna,a.s ,-..na CSPDS ČSOB: vystavena faktura na propagaci ,- 11.

12 Finanční pomoc: SPONZORSKÁ PODPORA Projektu 225* Pro Sdružení: 2004 Václav Krejčí, ing. D. E. S. Praha ,- František Dvořák- ELEKTROOPRAVNA12/ ,- DHWp.Oklešťková , GRANT Nadace Barokního divadla ,- Oknotherm Kaplice.Mgr.J.Krba ,- Slav. koncert 10.výr. čes-slov.vztahů. Ocelové konstrukce spol. s r.o ,- Oknotherm Kaplice ,- Bohumil Placer- SERVIS VÝTAHY ,- TOVA Andrejco 2.000,- Zlatinský Kaplice ,- ATIKA, Jan Flieger, Nové Hrady ,- Ing. Špilínková Hana. 500,- Bieblovi (Šba).. 200,- Princ Antonín.5.000,- Bohdalová Dagmar ,- Účetnictví Kubalová 2.000,- Celkem ,- Hmotná pomoc: Pro ZUŠ: DOTACE MÚ Č.Krumlov ,- KÁMEN a PÍSEK spol.s r.o ,- MAVITA a.s.š.matunák.3.000,- Grafické práce Lenka Kohoutková ,- Ing. J. Hermann 2.000,- Vlastimil Votřel ,- Miroslav Votřel Hospoda na Louži ,- Celkem ,- DOTACE A GRANT CELKEM ,- SPONZOŘI CELKEM: ,- Jednota DS Kaplice 30 baget a 30 pitíček pro Slovince ( ing. M.Svoboda) Květinářství Kateřina Hořejší, Latrán 2 kytice pro dirigenty Mez.koncert28.5. p.božoň správce Kláštera Rytířů ochotná pomoc se stěhováním, so-ne Řád Rytířů- pan Němeček- celoměsíční výstava jen asi 200 Kč za elektriku LIRA a.s... zarámování 50 ks na chodby a výzdobu zdarma v cca ,.- ČKRF.6 osob ubytování v apartmá Thallerova domu 3 pokoje,1 noc AUVIEX a.s sleva na nájemném 33% Restaurační zařízení Jízdárny.sleva na občerstvení pro účinkující VIDOX.a.s. převoz výstavních exponátů VO a stojin ze školy zdarma Jan Ungermann. Zaj. pan Alb.Kopecký Egon Schiele Art centrum..sleva na nájemném na mezinár. koncertě Galerie DOXA sleva na nájemném výstava listopad UNIOS Tourists Service.tisk pohlednic zdarma Krumlovská fontána,pan Kopenec..občerstvení pro býv.učitele v hodnotě 1.000,-

13 12. Hotel Dvořák 6x snídaně v celk. hodnotě 900,- Kč Restaurace Maštal, Roman Najbrt...6 obědů zdarma pro hosty ze Slovinska Regionální muzeum ČK sleva na zapůjčeném inventáři pro výstavu Městské divadlo zapůjčení kostýmů zdarma, čip na parkoviště Městská policie. odvoz nástrojů do okres. Archivu na koncert o Borovém a zpět Vidox Ungerman a Štěpánek převoz věcí z galerie Doxa 20x SPONZORSKÁ PODPORA 2005 další, nová Sdružení Finanční pomoc: CK Consulting Řezníček 5.000,- Paní Podaná pro sbor ,- hotově ZUŠ Finanční pomoc: BUDVAR n.p ,- na pomůcky E-ON darovací smlouva na provoz školy přišla ,- na nástroje Okresní soud- na činnost violoncellového souboru ,-

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok

Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok 2013 1) Hlavní cíle činnosti sdružení 2) Členská základna a Rada Sdružení 3) Přehled činnosti sdružení 4) Hospodaření sdružení 5) Majetek

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Vypracovalo Teatro alla Moda o.s. 2008 Antonio Vivaldi (1678 1741) 1 Popis projektu: Pořízení kostýmní

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

ZÁPIS. Místo konání: kancelář DSO Moravskokrumlovsko, Okružní 394, Moravský Krumlov

ZÁPIS. Místo konání: kancelář DSO Moravskokrumlovsko, Okružní 394, Moravský Krumlov MORAVSKOKRUMLOVSKO Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov www.moravskokrumlovsko.cz, tel: 515220406, manager@moravskokrumlovsko.cz ZÁPIS z 35. Členské schůze obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko ze dne

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016. Tomáš Látal

Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016. Tomáš Látal Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016 Tomáš Látal Prezentace pro informační schůzku Studentské rady 23. březen 2015 Cíle prezentace

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ města Český Krumlov pro společnost...

NABÍDKA PARTNERSTVÍ města Český Krumlov pro společnost... NABÍDKA PARTNERSTVÍ města Český Krumlov pro společnost... Tato nabídka byla zpracována pro společnost a je platná od 1. 4. do 31. 12. 2010. 2 Vážení obchodní přátelé, touto cestou bychom Vás rádi oslovili

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU: Bc. Lenka Šeflová PROGRAMOVÝ VÝBOR: Markéta Koutná MUDr.

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 30. 04. 2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion Telčsko ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 4 obec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

PLÁNOVANÉ TERMÍNY A MÍSTA kurzů (rolujte směrem dolů): Akreditovaný rekvalifikační kurz Florista se zkouškou PK

PLÁNOVANÉ TERMÍNY A MÍSTA kurzů (rolujte směrem dolů): Akreditovaný rekvalifikační kurz Florista se zkouškou PK Podáním přihlášky jste zařazeni do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení rezervačního poplatku ZÁLOHY a to nejpozději MĚSÍC před datem zahájení kurzu. Doplatek za kurz se hradí

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 1 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Základní informace: Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více