Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok"

Transkript

1 Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok ) Hlavní cíle činnosti Sdružení 2) Členská základna a Rada Sdružení 3) Přehled činnosti sdružení 4) Hospodaření Sdružení 5) Majetek sdružení 6) Přílohy: 1. Závěrečná zpráva o projektu 225.výr.školy 2. Sponzoři a granty 3. Daňové přiznání Počet stran: 12 Vypracovaly: PaedDr. Alena Švepešová Helena Růžičková

2 1. 1) Hlavní cíle činnosti Sdružení Sdružení je významnou organizací existující při Základní umělecké škole Český Krumlov, jejímž hlavním cílem je podpora žákovských uměleckých aktivit v širokém spektru činností a oblastí působení. V r Sdružení významně podpořilo vedle stěžejních oblastí, v nichž jeho působnost a podpora je trvale velmi žádoucí a přínosná,- několik finančně i organizačně náročných projektů: 1. Projekt k organizaci oslav 225. výročí založení Městské hudební školy v Českém Krumlově výročí spolupráce mezi ZUŠ Č.Krumlov a HŠ Slovenj Gradec a 10.výročí založení dětského pěveckého sboru ZUŠ Medvíďata 3. Organizace 15. celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Č.Krumlově Podpora družebních aktivit dětských sborů, orchestrů či sólistů ( výměnné koncerty, pobyty s umělecko-vzdělávacím zaměřením, soustředění ) Podpora účasti dětí na festivalech a soutěžích Podpora mimořádně talentovaných žáků na mezinárodních soutěžích, koncertech Ceny pro úspěšné žáky, odměny za koncertování a dary pro absolventy na závěrečných koncertech Získávání grantů na uvedené činnosti Propagace dětských uměleckých aktivit Podpora dětí ze sociálně slabších či početných rodin ( umožnění účasti na finančně náročnějších akcích) 2) Členská základna a Rada Sdružení Rada Sdružení pokračovala ve stejném složení jako v předešlém roce, všichni vykonávají činnost dobrovolně bez finančního odměnění..v roce 2005 rada hledala nové kandidáty k náhradě předsedkyně, která požádala o uvolnění z funkce. Na konci roku se sešli noví ochotní rodiče s vedením školy k přípravě voleb do rady. Ing.Iva Reitingerová předsedkyně PaeDr.Alena Švepešová místopředsedkyně Kateřina Mlčochová členka Mgr.Marie Janoušková členka Mgr.Dagmar Bohdalová členka Helena Růžičková účetní

3 2. Členskou základnu tvořili a rodiče s dětmi navštěvujícími Základní uměleckou školu v Českém Krumlově, pedagogové a přátelé školy a sdružení. Jejich členství je dobrovolné a potvrzují jej jednorázovým dobrovolným členským příspěvkem ( od 50 Kč výše...)či jinou formou daru nebo příspěvku. Celkový počet členů byl 350. Návrhy pro další období: Zůstává nadále aktuální vytvořit operativnější méněčlennou radu s pružnější schopností rychlé komunikace a dílčím pracovním rozdělením úkolů..najít člověka, který se bude starat o zhodnocování peněz na termínovaném vkladu v ČSOB, povede operativní agendu. Doporučuje se upravit stanovy. 3) Přehled činnosti sdružení (organizace či spoluúčast) Únor Koncert učitelů pro ZŠ- dechové nástroje (příjem) Velký koncert ZUŠ v Mě divadle Ceny(čokolády) pro školní kolo klavírní a akordeonové soutěže NS ZUŠ Květiny pro hobojistu Podroužka na koncertě vítězů TALENTu s JKF v ČB Březen Odměna pro žákyni Kamenskou- za výtvarný návrh na diplom pro krajské kolo NS ZUŠ ve hře na klavír (bonboniera a kniha) Odměna pro Brumlíky za 1. místo v krajském kole pěv.sborů v Písku( zákusky) Úhrada dopravy -Víkendové soustředění pěv.sboru Medvíďata ve Chvalšinách Úhrada nájmu a květin- Koncert Lentilek a Brumlíků v Růži Úhrada dopravy- Krajská soutěž sborů v Písku Úhrada dopravy do ČRo v ČBudějovic- natáčení sboru na CD Duben Květen Hostování dětského pěv. sboru z Rychnova v Č.Krumlově (část ubytování, květiny, občerstvení, odměny) Úhrada nájmu sálu v Růži pro Koncert DPS z Rychnova a Medvíďat 2.4. Benefiční koncert pro postižené děti Úhrada občerstvení pro hosty Benef.koncertu - žáci z Hudební školy města Linz Úhrada části dopravy zájezdu žákovského smyčcového orchestru ZUŠ do Slovenj Gradce Odměna za účink.ve Slovinsku-příspěvek na vstupné do skanzenu v Rakousku Úhrada dopravy do Rychnova- sbor Mezinárodní koncert k 10.výr. spolupráce hud. škol v Č. K. a Sl. Gradci (Nájem, květiny, pohoštění, dárky, propagace, ladění klavíru) Hostování slovinských žáků a učitelů- ubytování, dárek Úhrada části dopravy zájezdu žáků VO doj.hradce na výstavu, odměnazmrzlina Úhrada dopravy sboru do Sušice, Šumperka a Borovan Koncert k 60.výr.osvobození

4 3. Hostování dechového orchestru žáků ze ZUŠ OPAVA snídaně, dar od sponz. Výstava VO v klášteře křižovníků příspěvek na občerstvení na vernisáži Úhrada hlídání výstavy a nájmu prostor Natočení CD Medvědárium, ladění klavíru Natočení CD profilové k 225.výročí školy Odměny (knihy) 15 žákům VO za získání Lidické růže Úhrady dopravy DO a SmO do Budějovic na natáčení CD Hostování sboru ze Sušice a Šumperka(stravování,část.ubytování.květiny) Úhrada nájmu sálu MěD pro vých.koncert sborů ze ŠUmp,Sušice, Medv. Červen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec XV. Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů v Č.Krumlově (Příjmy , výdaje ,-) Organizace koncertu vítězů CONCERTINA PRAGA pro žáky Dárky pro absolventy školy Letní sborový tábor v Nové Peci příspěvek 1OO,- na dítě Podvečer s violoncellem- květiny Hostování drážďanského Knabenchoru v ČK- nájem sálu pro koncert, občerstvení,odměny květiny Projekt: OSLAVY 225.výr. založení školy- viz příloha 1. Příspěvek žákyni Waldové účast v mezinár.klavírní soutěži C.Czerného vpraze Odměny za umístění žákům výtvarného oboru v celostátním kole NS ZUŠ Květiny pro slavnostní koncerty a vernisáž Výstavy v Doxe Vánoční koncerty sboru- nájmy sálů Hostíme pěv. Sbor z Borovan Po celý rok proběhlo celkem ještě 17 školních a třídních žákovských koncertů s dobrovolným vstupným. 4) Hospodaření Sdružení Údaje o celkových příjmech a výdajích Sdružení pro rozvoj ZUŠ v r.2005 Podle účetního zpracování H.Růžičkové, fa ASPEKT Příjmy od odběratelů: ,50 Příspěvky ob.a kraj.úřadů: ,.- Dotace Ministerstva kultury: ,- Sponz.dary, dary Nadací: ,- Příjmy z členských příspěvků: 8.595,- Další příjmy: 6.391,- Příjmy celkem: ,50 Výdaje celkem: ,- Kč Rozdíl P-V = základ daně pro rok 2005: ,50 Kč

5 4. Projekty realizované a uzavřené v r.2005: 1. XIV.Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů Český Krumlov Letní sborový tábor Cesta do pravěku Projekty realizované a neuzavřené v r.2005: 1. Nejstarší hudební škola v Čechách a její 225 letá existence Konečné stavy na bankovních účtech OberBank Český Krumlov- běžný účet k : k : ,86 Kč ,33 Kč ČSOB termínovaný vklad půlroční k : ,31 Kč k : ,13 Kč 5) Majetek Sdružení 1. Mobil Nokia 3410 z roku 2004 GO pro přehlídku 14.CPSDPS Svěřen do péče Mgr.Holce Květen 2004, cena 3.045,- ( přístroj 1.080,- ) pro využití při cestách pěv. sborů 2. Praktikáble 6ks (bílé podstavce pro prezentaci keramiky) Svěřen do péče J.Holcové Duben 2005, cena ,-Kč pro výstavy k 225* pro využití výtvarnému oboru Produkty k prodeji: Kalendáře ZUŠ á 140,- CD Medvědárium á 250,- Produkty v komisi: Sborník Medové písničky 330,- Reprezentační produkty neprodejné: CD ZUŠ CD Junior Evropa 6) Sponzoři a granty v r viz příloha 2 Českém Krumlově Vypracovala: PaedDr.Alena Švepešová, místopředsedkyně

6 5. Příloha 1. Závěrečná zpráva o projektu Nejstarší hudební škola v Čechách a její 225 letá existence-zuš Český Krumlov( ) Časový průběh projektu: Projekt probíhal po celý jubilejní rok Jeho vyvrcholením byly Slavnostní dny ZUŠ 27. a 28. října a poté 4. prosinec- narozeninový den (datum založení školy). Významní tvůrci a partneři projektu Iniciátorem a tvůrcem koncepce projektu byla ředitelka Alena Švepešová. Projekt se uskutečnil díky nadšení pedagogů a zaměstnanců Základní umělecké školy za odborné spolupráce Okresního archivu na Plešivci, Okresního vlastivědného muzea a paní Lenky Kohoutkové. Na finančním zajištění mělo největší podíl Sdružení pro rozvoj ZUŠ spolu se sponzory a rodiči, grant na projekt získaný od Nadace Barokního Divadla, dotace v rámci Podpory kulturních aktivit od Města Č.Krumlov a sama ZUŠ se svými sponzory (viz příloha vyúčtování).nemálo sponzorů a rodičů poskytlo hmotnou či organizátorskou pomoc. Zhodnocení přínosu projektu: Historie působení dvou a čtvrt století staré městské hudební školy ve městě Český Krumlov, působící od r.1780 dokonce ve stále stejné budově, se podle našeho internetového průzkumu opravdu ukázala v České republice ojedinělou. V průběh projektu jsme se snažili působit na širokou veřejnost a zejména na děti a mládež a přivést je : k představě o době vzniku školy, zasazení do historických souvislostí slohové epochy, hudebního slohu a jeho osobností, konkrétním nastudováním dobových skladeb, poslechem hudby, zajímavou přednáškou o životě a vyučování kantora A. Borového doplněnou ukázkami a dokumenty, obrázky a časovou přímkou k seznámení s důležitými daty i osobnostmi ve vývoji školy ( výstava z historie školy), dále s osobností současného skladatele Petra Ebena, jeho mládím a dílem- konkrétním nastudováním jeho skladeb žáky a provedením v celovečerním pořadu k zájmu o historické zajímavosti Krumlova v okolí školy, k poznání práce s archiváliemi, ukázat možnosti,kde a jak hledat historické údaje k zamyšlení nad hlubokou historií uměleckého( hudebního) vzdělávání v Čechách vůbec, jeho významem, kvalitou a společenským přínosem dříve a dnes projekt hodnotně ukázal na kvalitu a výsledky výuky v současné ZUŠ ve všech jejích oborech ( koncerty, výstavy..), seznámit veřejnost s bohatou činností školy, jejími úspěchy A snad přispěl i k hlubšímu sepětí žáků a rodičů se školou Projekt měl zásadní přínos též pro zaměstnance školy, nejen v již zmíněných bodech, ale

7 6. ukázal na důležitost vedení dobré dokumentace školy,archivace materiálů, na potřebu komplexního zpracovávání výročních zpráv jako zdroje důležitých informací o škole ukázalo se, že vývoj hudebního školství v Čechách není zatím komplexně probádán,dokumentován je převážně vývoj hudebních škol až po roce 1945 přinesl další zkušenosti s týmovou spoluprací, ponaučení, že organizace příliš rozsáhlého projektu je pro současné složení ped.sboru velmi vyčerpávající podstatně přispěl k výraznému zlepšení propagace a reklamy školy i estetickému a praktickému dotvoření interiérů školy, zároveň k získání vlastních zkušeností s videotechnikou, video projekcí a zpracováním dokumentu,byť se první výsledný produkt se nedosáhl požadované úrovně vynaložené úsilí všech přineslo mnoho krásných prožitků a radosti ze smysluplnosti naší práce Hlavní uskutečněné akce projektu: Velký koncert školy ( Městské divadlo 15.2.) Jarní sborové koncerty ( Jezuitský sál a 2.4.) Čas živlů výroční výstava cca 420 výtvarných prací žáků ( Klášter Řádu rytířů ) Mezinárodní orchestrální koncert ( 10 let česko-slovinských hudebních setkávání, Egon Schiele Centrum 28.5.) Medové medvědí mecheche (10let českokrumlovského dětského sboru, Jízdárna 4.6.) Den otevřených dveří ZUŠ ( s premiérou videoprojekce ze života školy a Setkáním bývalých učitelů ZUŠ Slavnostní koncert se společenským večerem reprezentace všech uměleckých oborů ZUŠ, spoluúčinkování bývalých absolventů školy, dirigentů dech.orchestru ( 28.10, Jízdárna) Z historie ZUŠ a Svět barev a fantazie výstava historické dokumentace školy a výt.prací z archivu výt.oboru( Galerie DOXA, ) Na počest A.Borového odborně historická přednáška k 250.výr. narození skladatele a učitele s hudebními ukázkami nastudovanými žáky ZUŠ se dobovými souvislostmi založení HŠ ( Okresní archiv) Nedělní komorní koncert ( narozeninový den-galerie DOXA 4.12., zakončení výstavy)

8 7. Setkání s hudbou Petra Ebena (velmi působivý autorský koncert z díla skladatele působícího v mládí v Č.Krumlově i ve zdejší hudební škole v nastudování dětí, učitelů a hostů, s průvodní slovem z vybraných textů z knihy K.Vondrovicové- P.Eben) Návštěvnost akcí: Všechny koncerty i výstavy se setkaly s velkým zájmem kulturní veřejnosti, rodičů, dětí a přátel školy. Účinkující i organizátoři byli velmi potěšeni plnými sály publika, nevídaným počtem návštěvníků výstav, a to i v nepříznivém termínu hlavních oslav ( 27. a podzimní prázdniny, státní svátek, dušičky a krásné počasí). Slavnostního koncertu se zúčastnilo kolem 4oo posluchačů, hosté z partnerských škol z Opavy a Slovinska, starosta a členové rady Města C.Krumlov i někteří sponzoři. Větší návštěvu by si zasloužil snad jen Den otevřených dveří. Velmi radostný byl ohlas,spokojenost a mnohdy i údiv a překvapení zúčastněných návštěvníků. Nezapomenutelnou pospolitou atmosférou dýchal přeplněný Jezuitský sál při koncertě z díla P.Ebena. Hezké zážitky ze Dne otevřených dveří si odvezl z inspektor ČŠI Mgr. Bešťák, jehož pochvala nás také povzbudila. Produkty projektu: K výročí školy se podařilo vydat několik velmi zdařilých produktů dlouhodobější hodnoty jak s regionálním, tak celorepublikovým dosahem : 1. Sborník Medové písničky pro nejen medvědí tlamičky Tvůrcem sborníku je sbormistr Mgr.L.Holec. Výtvarný návrh Mgr.J.Holcová. Vydavatel: PANTON International, Praha. Obsah: písničky s medvědí a krumlovskou tematikou různých autorů. Krumlovské zpěvy P.Ebena a oblíbené sborové písně. 2. CD Medvědárium Volný průvodce Sborníku Med...pís. Nahrál pěvecký sbor Medvíďata.Vydáno zároveň k 10.výročí založení sboru ZUŠ. 3. Profilové CD ZUŠ Český Krumlov. Nahrávka pestrého repertoáru v podání žáků ZUŠ.Vydáno k 225.výročí. 4. Kalendář ZUŠ 2006 Barevný nástěnný kalendář formátu A3 ve výtvarném zpracování žáků a učitelek výtvarného oboru ZUŠ. 5. DVD Ze života školy. První pokus o zpracování filmu o škole.autor: Václav Brom. Film byl promítán v Den otevřených dveří v sále školy. Protože v některých částech dokumentu byly uvedeny nepřesné texty a obsahové časové rozložení mezi jednotlivé obory je nevyvážené,

9 bude film ještě přepracován, podmínkou je lepší a odvážnější spolupráce učitelů při natáčení a pořízení nového střihového programu. 6. Pohledy s budovou ZUŠ a propisky s textem 225.výr.ZUŠ Český Krumlov pro dlouhodobější propagaci. 7. Logo ZUŠ Český Krumlov 225. let Autorka:Mgr. Jana Holcová, technické zpracování P.Havlík Dvě plachty 100x100 cm ( čtvercové logo).jedna umístěna celoročně na zábradlí před ZUŠ, druhá v Jízdárně při Slavnostní koncertě. Dále náklad výtisků hlavičkového papíru školy s logem k výročí ( veškerá pošta). Použito v designu plakátů a pozvánek. 8. Fotodokumentace. 8. Mediální propagace projektu: Českokrumlovské listy - vyšlo předem několik článků o oslavách výročí, - pozvánky na koncerty a výstavy - fotografie z uskutečněných akcí Zpravodaj MÚ - informoval o připravovaném výročí a akcích - byl uveřejněn článek o historii ZUŠ Učitelské noviny - obsáhlý článek z pera inspektora Mgr.Bešťáka o krumlovské ZUSce, její historii a současnosti Český rozhlas Č.Budějovice - informoval posluchače krajového vysílání o oslavách Internet - propagace na mail-foru ( OIS) - propagace na internetových stránkách školy - nabídka produktů projektu po mailu Zuškám ČR Sborové republikové akce - nabídka Sborníku a CD Medvědárium( zájem velký) Další propagace prostřednictvím pozvánek, plakátů, informací na nástěnkách, na programech a dalších akcích školy, ve výuce a v nově pořízených vitrínách před budovou školy... Nepodařilo se: Z důvodů finančních a časových se nepodařilo: 1. Zpracovat a vydat Almanach školy. 2. Vydat notovou knížku pro smyčce. Oba záměry však zamýšlíme uskutečnit v následujících letech. 3. Neuskutečnil se Koncert barokní hudby a tance. Způsobeno několikerým přeložením termínu koncertu z technických důvodů Hotelu Růže. Koncert proběhne definitivně 2.března 2006 v Koncertním sále ZUŠ.Termín však stojí už mimo časový rozsah projektu, proto není zahrnut.

10 9. Finanční zajištěné projektu: CELKOVÉ NÁKLADY: ,- Značné úsilí bylo věnováno vedle náročné organizační práce získání finančních prostředků jak do pokladny ZUŠ, tak Sdružení pro rozvoj ZUŠ( jehož činnost má rovněž na starosti ředitelka ZUŠ jako místopředsedkyně Sdružení ). ROZLOŽENÍ FINANČNÍHO PODÍLU INSTITUCÍ na projektu školy: ZUŠ a Sdružení pro rozvoj ZUŠ jsou velmi úzce Sdružení: ,- NBD ,- SPONZOŘI ,- PŘÍJMY ,- SDRUŽENÍ ,- ZUŠ: ,- Město ČK ,- SPONZOŘI ,- ZUŠ: ,- Finančního dokrytí celého projektu 225*: ZUŠ vlastní vklad: ,- ALE! ZUŠ získala v r navíc finanční prostředky od sponzorů přímo na pořízení hudebních nástrojů ve výši ,- Kč a podnik LIRA a.s. zarámoval 50 ks výtvarných prací pro výzdobu interiérů školy v hodnotě ,- Kč. Sdružení vlastní vklad: ,- ( - cca 1.500,-Kč z vybraných eur) (Budou příjmy další z produktů ) V Českém Krumlově dne 30.ledna 2006 Zpracovala: PaeDr.Alena Švepešová

11 10. Příloha 2. SPONZOŘI 2005 Sdružení a ZUŠ Stálí sponzoři: ASPEKT ing.radovan Růžička vedení účetnictví - zpracování daňového přiznání LIRA a.s. rámování Hmotná pomoc: Oknotherm Smlouva z 8/04, splaceno až leden 2005 a zaslána smlouva Libor Sváček, FOTOstudio, Kaplická 447, Český Krumlov Hotel Růže- + stravovací zařízení najdi adresy Krajské kolo ZUŠ Město ČK dar pro absolutního vítěze loutka 500,- Pohádkový dům- slevy 50% pro Kraj.k. Národní soutěže, pierot Nadace FKH- cena pro absolut. vítěze- 2 vstupenky na Festival klavírní recitál Kubálka Pekárna Srnín a.s. ředitel ing.radek Jarolímek rohlíků pro snídaně DO Opava 6, MADETA spol.s r.o. Český Krumlov - Dárkový koš s produkty Nivy( 48 ks, Zlaté nivy a Krumlovské Růže celé kolo) pro DO Opava, zařídila ing.darja Kovaříčková Jiří Kalous (rodič) trvalá pomoc TO výroba podiové konstrukce, osvětlování, kamera, dovoz Jednota DS Kaplice 30 baget a 30 pitíček pro Slovince ( ing. M.Svoboda) Květinářství Kateřina Hořejší, Latrán 2 kytice pro dirigenty Mez.koncert28.5. Jihotrans Express ( domluvila p.jarešová)- dovoz dobrých vod na Jízdárnu 3.6.zdarma HBSW a.s. Byňov 117, Nové Hrady 120 balíků po 6 x0,5 l dobrých vod pro přehlídku sborů Art Centrum E.Schiele sleva na nájemném galerie pro Slovinský koncert AUVIEX a. s. sleva na nájemném CSPDS Nejedlý- stavební firma - stěhování klavíru do Jízdárny jen 3.000,-, druhou část sms.orchestr Řád Rytířů- pan Němeček- celoměsíční výstava jen asi 200 Kč za elektriku VIDOX.a.s. - převoz výstavních exponátů VO a stojin z kláštera do školy zdarma Spolupráce s FONTáNOU p. Kopenec- nižší ceny, půjčení nádobí Pan Kneifl, Českobratrská (Děda od Jančářů) dovoz věcí, pultů, praktikáblů na káře zdarma (CSDPS) do Jízdárny Unios pohledy pro CSPDS VIDOX.a.s. - převoz výstavních exponátů VO a stojin ze školy zdarma Jan Ungermann.Zaj. pan Alb.Kopecký Peněžní dary: FIRMY z loňska doplatky: Oknotherm( smlouva z prosince 04) DS 5.000,- Ú Zlatinský ( smlouva z prosince 04) 5.000,- Ú Pro 15. CSPDS: Ministerstvo kultury ,-(20.5.)ú dodatek říjen MÚ Č.Krumlov ,-(6.6.)Ú Smlouva o propagaci: Kooperativa,pojišťovna,a.s ,-..na CSPDS ČSOB: vystavena faktura na propagaci ,- 11.

12 Finanční pomoc: SPONZORSKÁ PODPORA Projektu 225* Pro Sdružení: 2004 Václav Krejčí, ing. D. E. S. Praha ,- František Dvořák- ELEKTROOPRAVNA12/ ,- DHWp.Oklešťková , GRANT Nadace Barokního divadla ,- Oknotherm Kaplice.Mgr.J.Krba ,- Slav. koncert 10.výr. čes-slov.vztahů. Ocelové konstrukce spol. s r.o ,- Oknotherm Kaplice ,- Bohumil Placer- SERVIS VÝTAHY ,- TOVA Andrejco 2.000,- Zlatinský Kaplice ,- ATIKA, Jan Flieger, Nové Hrady ,- Ing. Špilínková Hana. 500,- Bieblovi (Šba).. 200,- Princ Antonín.5.000,- Bohdalová Dagmar ,- Účetnictví Kubalová 2.000,- Celkem ,- Hmotná pomoc: Pro ZUŠ: DOTACE MÚ Č.Krumlov ,- KÁMEN a PÍSEK spol.s r.o ,- MAVITA a.s.š.matunák.3.000,- Grafické práce Lenka Kohoutková ,- Ing. J. Hermann 2.000,- Vlastimil Votřel ,- Miroslav Votřel Hospoda na Louži ,- Celkem ,- DOTACE A GRANT CELKEM ,- SPONZOŘI CELKEM: ,- Jednota DS Kaplice 30 baget a 30 pitíček pro Slovince ( ing. M.Svoboda) Květinářství Kateřina Hořejší, Latrán 2 kytice pro dirigenty Mez.koncert28.5. p.božoň správce Kláštera Rytířů ochotná pomoc se stěhováním, so-ne Řád Rytířů- pan Němeček- celoměsíční výstava jen asi 200 Kč za elektriku LIRA a.s... zarámování 50 ks na chodby a výzdobu zdarma v cca ,.- ČKRF.6 osob ubytování v apartmá Thallerova domu 3 pokoje,1 noc AUVIEX a.s sleva na nájemném 33% Restaurační zařízení Jízdárny.sleva na občerstvení pro účinkující VIDOX.a.s. převoz výstavních exponátů VO a stojin ze školy zdarma Jan Ungermann. Zaj. pan Alb.Kopecký Egon Schiele Art centrum..sleva na nájemném na mezinár. koncertě Galerie DOXA sleva na nájemném výstava listopad UNIOS Tourists Service.tisk pohlednic zdarma Krumlovská fontána,pan Kopenec..občerstvení pro býv.učitele v hodnotě 1.000,-

13 12. Hotel Dvořák 6x snídaně v celk. hodnotě 900,- Kč Restaurace Maštal, Roman Najbrt...6 obědů zdarma pro hosty ze Slovinska Regionální muzeum ČK sleva na zapůjčeném inventáři pro výstavu Městské divadlo zapůjčení kostýmů zdarma, čip na parkoviště Městská policie. odvoz nástrojů do okres. Archivu na koncert o Borovém a zpět Vidox Ungerman a Štěpánek převoz věcí z galerie Doxa 20x SPONZORSKÁ PODPORA 2005 další, nová Sdružení Finanční pomoc: CK Consulting Řezníček 5.000,- Paní Podaná pro sbor ,- hotově ZUŠ Finanční pomoc: BUDVAR n.p ,- na pomůcky E-ON darovací smlouva na provoz školy přišla ,- na nástroje Okresní soud- na činnost violoncellového souboru ,-

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok

Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok Výroční zpráva Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově za rok 2013 1) Hlavní cíle činnosti sdružení 2) Členská základna a Rada Sdružení 3) Přehled činnosti sdružení 4) Hospodaření sdružení 5) Majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín OBSAH Základní údaje... 3 Charakteristika a členství KRPŠ...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla za rok 2015 Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Komenského 305 763 61

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2008. Obsah:

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2008. Obsah: Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2008 Obsah: I. Obecné informace Rada Sdružení str. 2 Zákl. údaje, kontakty str. 3 II. Činnost v roce 2008 Přehled činnosti

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla za rok 2016 Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla z. s. Komenského 305

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník DOTAZNÍK PRO VEDENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROVOZU A ROZVOJE VEŘEJNÉ ZUŠ Velice Vám děkuji za Váš čas, který tomuto dotazníku věnujete. Otázky

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2012 1. Obecné informace 1.1. ÚVOD 1.2. RADA SDRUŽENÍ V ROCE 2012 1.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE, KONTAKTY 2. Činnost v roce 2012 2.1.

Více

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok

Sídlo: Horní Valy 2, Hodonín, IČ: Telefon: , Mobil: PŘIPRAVOVANÉ AKCE. školní rok Základní umělecká škola Web: www.zushodonin.cz Hodonín, příspěvková organizace E-mail: zus.hodonin@orgman.cz Sídlo: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín, IČ: 70836931 Telefon: 518 351 365, Mobil: 702 018 098 ZÁŘÍ

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, z.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

ZÁPIS. Místo konání: kancelář DSO Moravskokrumlovsko, Okružní 394, Moravský Krumlov

ZÁPIS. Místo konání: kancelář DSO Moravskokrumlovsko, Okružní 394, Moravský Krumlov MORAVSKOKRUMLOVSKO Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov www.moravskokrumlovsko.cz, tel: 515220406, manager@moravskokrumlovsko.cz ZÁPIS z 35. Členské schůze obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko ze dne

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Pokladní kniha 2015 list č. 1

Pokladní kniha 2015 list č. 1 Pokladní kniha 2015 list č. 1 poř.č. datum popis příjmy výdaje zůstatek počáteční stav 30 249,00 30 249,00 1. 12.2 Ostravské Mimikry, TO na JKGO - zapůjčení kostýmů 250,00 29 999,00 2. 12.2 Ostravské Mimikry,

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. Navržená dotace v Kč v Kč v Kč 69 935 40 000 0 tisk a editace knihy. Účel dotace

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. Navržená dotace v Kč v Kč v Kč 69 935 40 000 0 tisk a editace knihy. Účel dotace Č. Žadatel Název akce Termín akce 1 Adéla Vedralová kniha "Nancy Storace" 2 Jiří Janáček 3 4 5 Květa Vinklátová, Nakladatelství KHNIHY 555 Liberec Boveraclub, občanské sdružení Roman Karpaš - Nakladatelství

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o. p. s. za rok 2014 Společnost GAUDEAMUS o. p. s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Zpráva o činnosti spolku

Zpráva o činnosti spolku Zpráva o činnosti spolku 2015/2016 Rada rodičů a přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z.s. Edisonova 90 70030 Ostrava http://www.zusvpetrzelky.cz/rada-rodicu rada.zusvp@seznam.cz

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta Klub přátel Josef Klub přátel Josefa Masopusta Cíl projektu Cílem projektu Klubu přátel Josefa Masopusta je zajištění organizace důstojných oslav při příležitosti 80. narozenin držitele Zlatého míče časopisu

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok 6. 1. - 31. 8. 2016 Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková Mgr. Simona Fingerhutová OBSAH Spolek rodičů a přátel dětí a školy při

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN 2016/2017 září kolektiv. pedagogů hudebního. Junková,Rizopulu. prosinec 2016

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN 2016/2017 září kolektiv. pedagogů hudebního. Junková,Rizopulu. prosinec 2016 3. so 10:00 Hravě zdravě - festival Junková,Rizopulu 7. pá 18.00 Zahajovací koncert říjen 2016 pedagogů hudebního oddělení 31. po 17.30 Večer kytarových duet a trií Běhounek 8. út 8:20 27. ne 11.00 Adventní

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2010 1. Obecné informace 1.1. ÚVOD 1.2. RADA SDRUŽENÍ V ROCE 2010 1.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE, KONTAKTY 2. Činnost v roce 2010 2.1.

Více

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 2012-2017 A. ÚVOD Charakteristika školy Hlavní předmět činnosti Místa poskytování vzdělávání Kapacita školy, nabídka oborů, stav žáků Současnost školy Úspěchy

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Uměním poznáváme své sousedy

Uměním poznáváme své sousedy 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Fond malých projektů, projekt č. 03/0122 Uměním poznáváme

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více