Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprovodné obrázky a videa na Internetu"

Transkript

1 POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 3 SMYSLOVÝ HANDICAP Smyslový handicap je pro svou vzhledovou nenápadnost téměř nerozpoznatelným. Na první pohled takto handicapovanému nic neschází. Možná proto máme všeobecnou tendenci hodnotit většinu tělesných viditelných handicapů jako velký problém. Málokdy si uvědomíme dopad smyslového handicapu na kvalitu života. Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly se seznámíte se: Statistickými údaji Finanční náročností handicapu Stárnutím, jako přirozeným handicapem Výklad 3.1 Dělení smyslových handicapů Nyní si zopakujete, jaké máte smysly, a zkusíte si představit život bez nich.

2 3.1.1 Zrak Zrak patří mezi nejdůležitější smyslový orgán. Pomocí zraku totiž získáváte více než ¾ informací z okolního světa. Ztráta zraku je proto významným handicapem v pojetí vnímání. Vrozené vady zraku nejsou výjimkou. Více ohrožené jsou nedonošené děti. Díky technologiím lze však mnohé vady diagnostikovat a léčit v útlém věku. Ztráta zraku v průběhu života není výjimkou. Asi nejznámější chorobou je šedý zákal. Nelze opomenout ztrátu zraku v důsledku úrazu, nebo nemoci. Člověk postižený celkovou ztrátou zraku, potřebuje speciálně uzpůsobený domov a kompenzační pomůcky potřebné ke zvládnutí tohoto druhu postižení (vodící pes, počítač ovládaný s Braillovými znaky, apod.) Ať zrovna jste kdekoliv, zastavte se. Uvolněte se, a začněte se rozhlížet kolem sebe, jako když vše vidíte poprvé, nebo spíše jako když je to naposled co svět kolem sebe vidíte. Představte si, že pak přijde život v absolutní temnotě, že nic nevidíte Sluch Sluch pomáhá člověku orientovat se v prostoru. Člověk slyší frekvence v rozsahu 20 Hz až 20 khz. Při poškození tohoto smyslového orgánu můžete přijít o část této schopnosti, nebo dosáhnete hluchoty. Největší ztrátou je vrozená hluchota, nebo velmi raná hluchota, neboť ta přímo souvisí s možností naučit se mluvit. Ke ztrátě sluchu dochází v důsledku určitých onemocnění a s narůstajícím věkem může také docházet k postupné hluchotě. Nejznámějším pomocníkem pro lidi postižené hluchotou je znaková řeč. Další pomůcky, které můžete získat pro sluchově postižené, jsou pomůcky založené na ostatních smyslech, tedy světelné signalizační pomůcky, vibrační signalizační pomůcky a zesilovače zvuků. Jste v lese, slyšíte život Kukačka počítá, kolik let zde ještě budeme, datel mydlí do kmene stromu a hmyz bzučí všude kolem. Občas slyšíme, jak závan větru ozvučí listy, trávu a celá tato symfonie nás naplňuje

3 Je to něco tak normálního, že už to ani nevnímáme, ale pokud bychom o tento vjem měli přijít, moc by nám to chybělo. Neslyšeli bychom ani, co nám přátelé chtějí říct. Neslyšeli bychom hudbu, a ani třeba přijíždějící auto Hmat Hmat není tak speciálně vymezen, jako ostatní smysly. Jelikož vnímat hmatem můžete prakticky celým povrchem těla. Hmat je velmi důležitý pro zrakově postižené. Pomocí hmatu určujete, zda jsou věci teplé, či studené, zda jsou ostré pichlavé, či hebké. Ztráta hmatového vnímání obvykle bývá ztrátou lokální a souvisí se ztrátami končetin, popáleninami, nemocemi kůže, transplantacemi prstů apod. Stejně jako u předešlých smyslů je ztráta v rámci lokálního místa nenávratná, anebo léčitelná. Hmat, to jsou převážně doteky, krásné a vzrušující. Zároveň je to bolest při zranění. Zavřete si oči a zkuste své okolí vnímat hmatem. Vnímejte hebkost oblečení, kapky vody, apod Čich Tato schopnost, která je označována, jako dálková nám umožňuje vnímat okolní vůně. Je to vjem velmi úzce spjatý s chutí. I u tohoto vjemu existuje vrozená neschopnost čichu a pak je tato ztráta nenahraditelná. Ztráta čichu, ke které může docházet během života je většinou důsledkem onemocnění horních dýchacích cest. Další důsledkem může být poškození čichových nervů vedoucích informace do mozku, způsobených po úrazu hlavy, či nádorovém onemocnění. Někdo si pod pojmem vůně vybaví dobré jídlo, parfém, anebo třeba provoněnou louku. Vůně sice patří mezi smysly tzv. doplňkové, ale musíme uznat, že často příjemné. Ale jsou i okamžiky, kdy nám čich pomáhá rozeznat blížící se nebezpečí, jako např. unikající plyn.

4 3.1.5 Chuť Chuť je schopna rozlišit látky ve slinách. Základní chuťové receptory jsou sladké, slané, kyselé a hořké. Podle posledních výzkumů jsou dalšími receptory umami, vápníkové a hořké. Ztráta chuti obvykle souvisí se ztrátou čichu. Ano, bez chutě se také dá žít, ale určitě by se nikdo dobrovolně nenechal zbavit potěšení z dobrého jídla. Ale jako u všech ostatních smyslů, chuť slouží jako indikátor nebezpečí. Zcela jistě poznáme v ústech např. shnilé sousto. Vidíte, že ze všech jmenovaných smyslů je absence zraku, či jeho porucha, nejvíce zásadní pro život. A tak nejhorší variantou kombinace smyslových handicapů je ta, s kterou vás v článku seznámila M. Peterková (příloha 1). 3.2 Vliv smyslového handicapu na kvalitu života Pro začátek vám doporučuji přečíst si článek hluchoslepé Marcely Peterkové, která popsala, jak jí pomůže získání kompenzační pomůcky v jejím životě. Článek naleznete v Příloze Vliv na psychický stav Při pozorném čtení si uvědomíte, že internetový příspěvek Marcely Peterkové vám umožnil blíže poznat potřeby lidí se smyslovým handicapem. Navíc se jedná o kombinaci postižení, která handicapovaného téměř izoluje od okolního světa. Komunikace je základní sociální potřeba každého člověka, a tak kompenzační pomůcky, které handicapovaným umožní komunikovat nejen s okolím, ale prostřednictvím internetu a sociálních sítí s celým světem jsou obrovským přínosem a výraznou měrou se podílí na celkovém rozvoji handicapovaného. Život myslící a inteligentní bytosti bez možnosti komunikace by měl destruktivní důsledky na psychický vývoj osobnosti. Život bez komunikace a tím navozující vazby na své okolí se dá částečně přirovnat k vězení na samovazbě. Pobyt na samotce bývá odborníky považován za mučení právě pro své dopady na psychické a následně i fyzické zdraví.

5 Sociální izolace, kterou trpí lidé se zmíněnými smyslovými handicapy, je velký problém. Proto je nutné k němu přistupovat zodpovědně a takto handicapovaným jedincům umožnit přístup ke kompenzačním pomůckám, které zprostředkovávají komunikaci s okolím, v maximálně možné míře. Kromě státem hrazených kompenzačních pomůcek mohou handicapovaní jedinci získat kompenzační pomůcky z různých nadací, nadačních fondů a vypsaných grantů. Důležité v této oblasti je najít tu správnou organizaci danému člověku s handicapem. Výborným internetovým prostředníkem je webový server zabývající se osobami se specifickými potřebami. Ze života Nedávno jsem organizoval galavečer, na kterém měla vystoupit vynikající zpěvačka, Monika Mašková, která je nevidomá. Domluvili jsme se, že ji vyzvednu v nákupním centru na Chodově. Já, který vidím, mám docela problém se v tomto centru orientovat. Vždy tam bloudím a vyhlížím své orientační body, abych se orientoval. Protože přípravy byli v plném proudu a každá minuta se považovala za drahocennou, jsem chtěl vše urychlit. Monika přijela se svým manželem, který je také nevidomý, a jakmile přijeli metrem, zatelefonovali mi, abych je vyzvedl. Nasedl jsem do auta a jel pro ně. Když jsem vešel dovnitř, zavolal jsem Monice: Tak jsem tady, kde jste vy? No u nějakého východu Aha, těch je tady asi devět. Je tam parkoviště nebo park? Tak to bohužel nepoznám A teď mi to dojde, vždyť ona nevidí!!! Na tomto příkladu je zřejmé, jak není snadné se plně vcítit do potřeb handicapovaných, a že stačí relativně málo, abychom nejednali zcela k potřebám a pocitům handicapovaného.

6 3.2.2 Smyslový handicap vlivem stáří Musíme si také uvědomit, že ke smyslovým handicapům dochází vlivem stáří. S narůstajícím věkem se zhoršuje sluch i zrak, a často dochází k tak výraznému zhoršení, že se jedná o skutečný handicap. Tento handicap je společností někdy chápán jako součást stárnutí a stáří, což se odráží v postoji společnosti. Senioři s percepční poruchou sluchu kompenzují tuto poruchu nejčastěji používáním naslouchátka. Adaptace na sluchové postižení je u seniorů podmíněna mnoha faktory. Čím později sluchová vada u člověka nastane, tím hůře se na ni adaptuje. Dnešní technologie se aplikují v praxi jako kompenzátory. A tak je již samozřejmostí, že na přechodech pro chodce lze slyšet cvakání semaforů. Na chodnících jsou speciální vodící pruhy, na bankovkách jsou speciální znaky a přizpůsobili jsme se normám, hlavně ve stavebnictví, které na handicapované myslí již při plánování výstavby. Těmito kroky společnost bere na vědomí jistou míru zodpovědnosti a snaží se handicapovaným ulehčit jejich nelehkou životní situaci. Více o speciálních pomůckách se můžete dozvědět v kapitole tomu věnované. Doporučení Uvědomte si, že smyslový handicap je nejčastějším projevem stárnutí. Mnoho seniorů špatně slyší i hůře vidí. Pokud jednáte s někým, o kom víte, že má smyslový handicap, musíte být připraveni na zhoršenou komunikaci. Všichni používáme ke komunikaci smyslové vjemy, s kterými se ale lidé se smyslovým handicapem nemusí dokázat ztotožnit.

7 Další zdroje Dokument Silvie Dymákové Nevidomí rodiče. Je nepochopení úřadů známkou našeho vlastního přístupu k handicapu, nebo v mysli podpoříme manžele Maškovi, o kterých jsem se již zmínil. A ještě přidáme odkaz na spot ze zimních paralympijských her ve Vancouveru, konkrétně na sjezd na lyžích nevidomých. Takto pojatý spot sice nic konkrétně neodhaluje, ale zapojuje naší představivost, což často zapůsobí silnějším dojmem. REJSTŘÍK POJMŮ čich hmat chuť sluch zrak

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Bezbariérové mapy Západočeské univerzity nejen pro handicapované

Bezbariérové mapy Západočeské univerzity nejen pro handicapované Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová práce Bezbariérové mapy Západočeské univerzity nejen pro handicapované Plzeň 2008 Klára Špicelová Prohlášení Prohlašuji,

Více

PRAKTICKÁ POMOC LIDEM

PRAKTICKÁ POMOC LIDEM PRAKTICKÁ POMOC LIDEM ZTRÁCEJÍCÍM ZRAK a všem, kteří jim pomáhají www.okamzik.cz www.nevidominezinami.cz Miroslav Michálek, Jana Vondráčková OBSAH 1. Úvodní slovo nevidomého spoluautora 04-07 Ze zkušeností

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním postižením

Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním postižením Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním postižením Kdykoliv ti rád pomůžu (-: Děkuji! / Uvod VÁŽENÍ ČTENÁŘI, dostáváte do rukou zcela ojedinělou publikaci, která je určená na prvním místě školním

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Obsah Úvod: Dva skutečné příběhy 7

Více

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Renata Jandrtová Závěrečná bakalářská práce DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK AVAILABILITY OF

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŽNOSTI INTEGRACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ DO MŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Kořánová Předškolní a mimoškolní pedagogika,

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky ROZVOJ HMATU JAKO

Více

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah Název: Nahlédnutí do života beze zraku, aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením Autor: kolektiv autorů Nakladatelství: Okamžik, 2007 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny

Více

Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením

Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením SOCIÁLNÍ PRÁCE Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Magdaléna Laurýnová

Více

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením Hana Sochorová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Vypracovala: Marie Hasoňová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Sport sluchově postižených Sport for people with hearing impairment České Budějovice 2011 Vedoucí diplomové

Více

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Marie Cholastová 3. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy

Více

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Sociální práce Vedoucí práce: Gabriela Vavřinová, DiS. Vypracovala:

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Absolventská práce. Život s postižením.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Absolventská práce. Život s postižením. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Absolventská práce Život s postižením Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Lucie Jedličková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iveta Lakomá Volný čas klientů v domově pro seniory OLOMOUC 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Poděkování. Kateřina Matysková

Poděkování. Kateřina Matysková Poděkování Děkuji všem, kteří mi poskytli cenné rady a připomínky k naší publikaci, zejména pak: JUDr. Lucii Víškové za odborné připomínky v oblasti legislativy související s přidělováním kompenzačních

Více

Úskalí socializace dítěte se sluchovým postižením

Úskalí socializace dítěte se sluchovým postižením Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Úskalí socializace dítěte se sluchovým postižením Sociální práce Vedoucí

Více

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku Bakalářská práce Brno 2008 Vypracovala: Vrbová Monika Vedoucí bakalářské

Více