POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM"

Transkript

1 POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/ Bouráme bariéry!!!. Název kurzu: Poznávám život s handicapem Autor: Tomáš Pouch Vydání: první, 2013 Počet stran: 49

2 2 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Číslo: Realizace: Partner: Bouráme bariéry!!! CZ.1.07/3.1.00/ ATHEGA Černí koně o.s. Tomáš Pouch ATHEGA

3 3 POKYNY KE STUDIU Poznávám život s handicapem Pro studium problematiky Poznávám život s handicapem jste obdrželi studijní balík obsahující: Vzdělávací manuál pro samostudium obsahující i pokyny ke studiu, přístup na webový portál projektu obsahující doplňkové animace vybraných částí kapitol, CD-ROM s přílohami vybraných částí kapitol. Prerekvizity Pro studium tohoto manuálu se předpokládá minimální povědomí o dané problematice Cílem vzdělávacího manuálu Cílem je seznámení se základními pojmy v oblasti života s handicapem. Po prostudování modulu by měl být občan schopen porozumět problematice života lidí s různými typy handicapu, pochopit jejich životní situaci a pohlížet na ni jako na součást života, nikoli na něco, co se nedá překonat. Pro koho je předmět určen Modul je určen široké veřejnosti, nevyžaduje specifické znalosti pro pochopení dané problematiky. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura.

4 4 Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Čas ke studiu: xx minut Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat Definovat Vyřešit Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Doporučení Doporučení autora, na co se hlavně zaměřit v dané problematice

5 5 Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Protože většina teoretických pojmů tohoto předmětu má bezprostřední význam a využití v praxi, jsou Vám nakonec předkládány i praktické úlohy k řešení. V nich je hlavním významem předmětu schopnost aplikovat čerstvě nabyté znalosti pro řešení reálných situací. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přeje autor Tomáš Pouch.

6 6 OBSAH 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU DUŠEVNÍ HANDICAP Základní dělení Lehká mentální retardace IQ Středně těžká mentální retardace IQ Těžká mentální retardace IQ Hluboká mentální retardace IQ menší než Přístup k mentálně handicapovaným Mentální retardace a duševní nemoc Nevědecký pohled Zamyšlení na závěr SMYSLOVÝ HANDICAP Dělení smyslových handicapů Zrak Sluch Hmat Čich Chuť Vliv smyslového handicapu na kvalitu života Vliv na psychický stav Smyslový handicap vlivem stáří VROZENÝ TĚLESNÝ HANDICAP Motivace nebo lítost? Škola základ života Zaměstnání nejen jako zdroj příjmů ZÍSKANÝ HANDICAP Pokrok a jeho vliv na statistické údaje Finanční náročnost Stárnutí a tělesný handicap PSYCHIKA... 32

7 7 6.1 Vrozený handicap Získaný handicap Přijetí okolím Adaptace Respekt a motivace ZÁZEMÍ Domov Práce a škola Běžný život RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI Vliv počasí Asistence Oblečení SPORT A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Sport s handicapem Pomůcky pro tělesný handicap Pomůcky pro smyslový handicap PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA

8 Úvod motivační pohled na problematiku 8 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU Můžete se na dané téma dívat jako na problém, strašit jím sebe i ostatní, neustále se tím blátem přehrabovat, anebo v tom spatřit inspiraci, a na této vlně celé toto téma v sobě rozvinout. Žijete v místě, které bychom mohli nazvat místem hojnosti. Neumíráte hlady a nejste přímo vystaveni dlouhodobé nepřízni počasí. Domácnosti jsou vybaveny technickými pomocníky, které zastávají mnoho domácích prací. Ve svém životě můžete využívat spoustu nástrojů nejen pro zjednodušení každodenního života, ale také pro jeho zpestření. Medicínské možnosti dnešní doby jsou až neuvěřitelné. A přesto Žijí s vámi lidé, kteří se odlišují. Mentálně, fyzicky, sociálně. Snahou tohoto textu je přiblížit vám život a možnosti těchto lidí, kteří potřebují vaši pomoc, aby mohli být součástí běžného života, nebo mít život smysluplnější. Důvodů, proč jsou mezi vámi lidé s handicapem, je mnoho. Každá oblast je ve svých zdrojích problémů specifická a stejně tak i v možnostech náprav a řešení. Situace, ve kterých se člověk může ocitnout během života, je mnoho a věřím, že tyto texty vám pomohou získat odpovědi na otázky, které s handicapovanými jedinci souvisejí. Víra v sebe sama, neboli sebedůvěra, je základním stavebním kamenem pro každou činnost.

9 Duševní handicap 9 2 DUŠEVNÍ HANDICAP Čas ke studiu: 120 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly zjistíte rozdíly mezi mentálně handicapovanými; naučíte se mentálně handicapované vnímat jako rovnocenné; uvědomíte si, že mentální handicap může být i součástí procesu stárnutí. Výklad 2.1 Základní dělení Mentální handicap, konkrétně mentální retardace, může být způsobena mnoha okolnostmi, které se přímo podílí na vývoji mozku, a to již před narozením, při porodu, anebo dokonce v raném dětství. Mentální handicap může vzniknout také vlivem úrazu, vlivem nemoci, či intoxikací. Jedná se o stav zastaveného, nebo neúplného duševního vývoje. Míru duševního rozvoje diagnostikuje indikátor inteligence IQ. Mentální retardace je jakési snížení úrovně rozumových schopností. Není to pouze otázka sníženého IQ, ale vždy jde též o komplex narušení adaptivního chování. Navíc mentální retardace není jen problémem dětského a dorostového věku, ale záležitostí dynamiky celoživotního vývoje. Obraz a vyrovnávací strategie se mění vzhledem k očekávání a nárokům okolí a vzhledem k danému věkovému období.

10 Duševní handicap 10 Úroveň mentální retardace je dána výpočtem IQ. Tento je dán průměrem společností a porovnává se výkon jedince k jeho věku. O mentální retardaci se hovoří, pokud je IQ nižší než 70. Jednotlivé hodnoty pak udávají stupně duševního handicapu Lehká mentální retardace IQ Většinou jsou schopni užívat řeč v každodenním životě, udržovat konverzaci, i když si mluvu osvojují opožděně. Také většina dosáhne nezávislosti v osobní a v praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti intaktním jedincům mnohem pomalejší. Hlavní nastávají při teoretické práci ve škole. Pokud je na to školské zařízení připraveno, může tyto děti integrovat, jinak jsou děti zařazeny do specializovaných škol. Většinu jedinců, kteří mají IQ u horní hranice lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti Středně těžká mentální retardace IQ U jedinců se středně těžkou mentální retardací je výrazně zpožděn rozvoj chápání a užívání řeči a i jejich definitivní schopnosti v této oblasti jsou omezené. Obdobně je to i se schopností starat se sám o sebe a zručností. Školní vývoj je omezen velmi. Někteří jsou schopni, při kvalifikovaném vedení naučit se číst, psát a počítat. V zaměstnání jsou schopni vykonávat pouze jednoduchou manuální práci, pod odborným dohledem. Tito lidé jsou zcela závislí na pomoci ostatních v běžném životě. Rozdíly mezi jednotlivými jedinci jsou značné a vyplývají z rozvoje senzomotorických dovedností Těžká mentální retardace IQ Tito jedinci trpí vysokým stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými vadami vycházejícími ze závažnosti poškození či vadného vývoje ústředního nervového systému.

11 Duševní handicap 11 Při výchově je velmi důležitá systematická, kvalifikovaná péče, jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak v oblasti rehabilitace. Tyto mohou přispět k rozvoji základních schopností a dovedností pro život Hluboká mentální retardace IQ menší než 20 Lidé s hlubokou mentální retardací nejsou schopni rozumět, či vyhovět žádostem a instrukcím. Většina z nich je imobilní nebo velmi málo mobilní. Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům či instrukcím nebo jim vyhovět. Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně omezená v pohybu. Mnozí takto handicapovaní nejsou schopni ovládat své pohyby vůlí. Komunikační schopnosti jsou omezené na základní mimoslovní komunikaci. Absolutně se nejsou schopni si zajistit základní potřeby a je nutný stálý dohled a nepřetržitou pomoc. V publikaci sdružení Modrý klíč (Durecová, 2005), se mimo jiné uvádí toto: Člověk s mentálním postižením se odlišuje od člověka bez mentálního postižení stupněm podpory, která by mu měla být poskytnuta k tomu, aby tyto základní lidské potřeby mohl uspokojit a rozvinout svůj potenciál. Tato odlišnost je dána tím, že člověk s mentálním postižením má od dětství: 1. významně sníženou schopnost porozumět novým či komplexním informacím, schopnost naučit se nové dovednosti, sníženou intelektovou výkonnost (pod IQ = 70). 2. omezenou schopnost nezávisle žít a adaptovat se na požadavky společnosti, ve které žije. To znamená, že u člověka s mentálním postižením se k základním lidským potřebám připojují ještě další potřeby, které souvisí s jeho konkrétním mentálním (a někdy také ještě smyslovým) postižením, jako např. potřeba specifických postupů učení novým dovednostem, přítomnost asistentů, nácvik komunikace apod.

12 Duševní handicap Přístup k mentálně handicapovaným Lidé s mentálním znevýhodněním byste neměli považovat ani za hlupáky ani za lidi, kterým není pomoci. V komunikaci s nimi jednejte jako s rovnocennými partnery. Často dokážou vnímat okolnosti citlivěji. Vnímají stres, zlobu i ponižování, a také vnímají lásku. Lidé s mentálním postižením jsou lidé jako vy. Proto se snažte dívat na svět i jejich očima, abyste pochopili aspoň z části jejich život, však potřebujete vědět spoustu informací o tom jejich životě a o jejich handicapu. Dalším důležitým faktorem je všeobecná důvěra mentálně handicapovaného jedince. Tento člověk potřebuje cítit, že mu věříte a že to s ním myslíte dobře. Bohužel se stává, že tito lidé jsou obětí ve smyslu zneužívání všeho druhu, i sexuálního. Jsou snadným terčem pro ty jedince, kterým jejich mravní nízkost dovolí něco takového učinit. V naší společnosti se stává, že lidem, přijde více normální ten, kdo dokáže okrádat a zneužívat, než handicapovaný jedinec. Toto pojetí pramení většinou z xenofobního chování Mentální retardace a duševní nemoc Duševní handicap není vždy daný vrozenou dispozicí. V příloze 1 naleznete příspěvek Martiny Přibilové, která napsala, pro časopis Můžeš, pojednání o rozdílu mentální retardace a duševní nemoci. Jedná se o dílo, které vysvětlí zásadní rozdíly dvou diagnóz. V zásadě se rozlišuje mentální retardace a duševní onemocnění. Rozdíl mezi nimi je takový, že mentální retardace je vrozená. Jedincům, kteří tímto handicapem trpí, můžeme pomoci spíše sociální pomocí a ve vývoji intenzivní kvalifikovanou prácí pedagogů a vychovatelů. Kdežto duševní onemocnění je důsledek, který většinou nelze odstranit, ale v některých případech lze pomocí medikamentů léčit, či zmírnit důsledky. Asi nejznámějším onemocněním je stařecká demence, ke které může na sklonku života doputovat každý. Základní rozdíl je tedy v tom, že člověk s mentálním onemocněním žil v předchozím čase svůj život běžným způsobem.

13 Duševní handicap Nevědecký pohled Laikové mentálně handicapované jedince většinou neřeší, pokud se jich to nějak přímo nedotýká. Tento přístup pramení spíše z výchovy. Čas, kdy se společnost začala více zajímat o lidi s duševním handicapem a jejich možností zařazování do společnosti je velmi krátký. Občané se o tuto problematiku zajímají velmi málo, možná se jí obávají a nechtějí vědět. Důležitým krokem k těmto lidem je však poznání jejich postižení a spolupráce s nimi. Jak již bylo řečeno výše, největší vliv v této oblasti máte právě v budování vhodného sociálního prostředí. Zajímavou zkušenost vám může podat populární osobnost Jaroslav Dušek, divadelní a filmový herec, je známý např. z filmů Kouř, anebo Pelíšky. Třicet let se věnuje improvizačnímu divadlu Vizita, divadelně ztvárňuje toltécké Čtyři dohody. Dále v Divadle Kampa, jehož je patronem, moderuje pořad Duše K. Navíc se věnuje divadelní režii. Jeho osobní zážitky si můžete přečíst v příloze Zamyšlení na závěr Je na každém, zda bude na mentálně handicapované pohlížet jako na nemocné, nebo jako na lidi, kteří žijí, chovají se a smýšlejí jinak než naprostá většina populace. Hledejte spíše v odlišnostech inspiraci, než zlobu, strach či nenávist. Doporučení K lidem s mentálním handicapem přistupujte jako k sobě rovným. Nesnažte se je něco naučit, spíše naopak se pokuste vy naučit něco od nich. Uvědomte si, že tito lidé nebývají tak jako ostatní zasaženi stresem, coby důsledkem uspěchané doby. Shrnutí pojmů 2

14 Duševní handicap 14 Mentální postižení - snížená schopnost rozumět novým, či komplexním informacím, učit se novým dovednostem a intelektuální výkonnost pod IQ = 70. Omezená schopnost nezávisle žít a adaptovat se na požadavky společnosti, ve které žije. Mentální handicap můžeme dále dělit do tří základních skupin Mentální retardace - většinou vrozené postižení, léčba probíhá pouze formou sociální pomoci. Duševní nemoc - onemocnění, tedy záležitost především medicínská, která je někdy vyléčitelná, někdy nevyléčitelná, ale vždy léčitelná. Demence - často vzniká na sklonku života jako vedlejší důsledek stárnutí. Další zdroje Videa s Jaroslavem Duškem a jeho inspirativním přístupem k problematice handicapu: Rozhovor s Františkou Server PowerTalk.cz přináší řadu zajímavých rozhovorů, a také rozhovor Jaroslavem Duškem, který jste četli v přepisu Kvalitně zpracované animované video O sexu, zaměřené na mentálně postižené: Ukázka aktivit neziskových organizací, konkrétně neziskové organizace Máme otevřeno:

15 Smyslový handicap 15 3 SMYSLOVÝ HANDICAP Smyslový handicap je pro svou vzhledovou nenápadnost téměř nerozpoznatelným. Na první pohled takto handicapovanému nic neschází. Možná proto máme všeobecnou tendenci hodnotit většinu tělesných viditelných handicapů jako velký problém. Málokdy si uvědomíme dopad smyslového handicapu na kvalitu života. Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly se seznámíte se: Statistickými údaji Finanční náročností handicapu Stárnutím, jako přirozeným handicapem Výklad 3.1 Dělení smyslových handicapů Nyní si zopakujete, jaké máte smysly, a zkusíte si představit život bez nich Zrak 1 Zrak patří mezi nejdůležitější smyslový orgán. Pomocí zraku totiž získáváte více než ¾ informací z okolního světa. Ztráta zraku je proto významným handicapem v pojetí vnímání. Vrozené vady zraku nejsou výjimkou. Více ohrožené jsou nedonošené děti. Díky technologiím lze však mnohé vady diagnostikovat a léčit v útlém věku. Ztráta 1

16 Smyslový handicap 16 zraku v průběhu života není výjimkou. Asi nejznámější chorobou je šedý zákal. Nelze opomenout ztrátu zraku v důsledku úrazu, nebo nemoci. Člověk postižený celkovou ztrátou zraku, potřebuje speciálně uzpůsobený domov a kompenzační pomůcky potřebné ke zvládnutí tohoto druhu postižení (vodící pes, počítač ovládaný s Braillovými znaky, apod.) Aktivita Ať zrovna jste kdekoliv, zastavte se. Uvolněte se, a začněte se rozhlížet kolem sebe, jako když vše vidíte poprvé, nebo spíše jako když je to naposled co svět kolem sebe vidíte. Představte si, že pak přijde život v absolutní temnotě, že nic nevidíte Sluch Sluch pomáhá člověku orientovat se v prostoru. Člověk slyší frekvence v rozsahu 20 Hz až 20 khz. Při poškození tohoto smyslového orgánu můžete přijít o část této schopnosti, nebo dosáhnete hluchoty. Největší ztrátou je vrozená hluchota, nebo velmi raná hluchota, neboť ta přímo souvisí s možností naučit se mluvit. Ke ztrátě sluchu dochází v důsledku určitých onemocnění a s narůstajícím věkem může také docházet k postupné hluchotě. Nejznámějším pomocníkem pro lidi postižené hluchotou je znaková řeč. Další pomůcky, které můžete získat pro sluchově postižené, jsou pomůcky založené na ostatních smyslech, tedy světelné signalizační pomůcky, vibrační signalizační pomůcky a zesilovače zvuků. Aktivita Jste v lese, slyšíte život Kukačka počítá, kolik let zde ještě budeme, datel mydlí do kmene stromu a hmyz bzučí všude kolem. Občas slyšíme, jak závan větru ozvučí listy, trávu a celá tato symfonie nás naplňuje Je to něco tak normálního, že už to ani nevnímáme, ale pokud bychom o tento vjem měli přijít, moc by nám to chybělo. Neslyšeli bychom ani, co nám přátelé chtějí říct. Neslyšeli bychom hudbu, a ani třeba přijíždějící auto.

17 Smyslový handicap Hmat Hmat není tak speciálně vymezen, jako ostatní smysly. Jelikož vnímat hmatem můžete prakticky celým povrchem těla. Hmat je velmi důležitý pro zrakově postižené. Pomocí hmatu určujete, zda jsou věci teplé, či studené, zda jsou ostré pichlavé, či hebké. Ztráta hmatového vnímání obvykle bývá ztrátou lokální a souvisí se ztrátami končetin, popáleninami, nemocemi kůže, transplantacemi prstů apod. Stejně jako u předešlých smyslů je ztráta v rámci lokálního místa nenávratná, anebo léčitelná. Aktivita Hmat, to jsou převážně doteky, krásné a vzrušující. Zároveň je to bolest při zranění. Zavřete si oči a zkuste své okolí vnímat hmatem. Vnímejte hebkost oblečení, kapky vody, apod Čich Tato schopnost, která je označována, jako dálková nám umožňuje vnímat okolní vůně. Je to vjem velmi úzce spjatý s chutí. I u tohoto vjemu existuje vrozená neschopnost čichu a pak je tato ztráta nenahraditelná. Ztráta čichu, ke které může docházet během života je většinou důsledkem onemocnění horních dýchacích cest. Další důsledkem může být poškození čichových nervů vedoucích informace do mozku, způsobených po úrazu hlavy, či nádorovém onemocnění. Aktivita Někdo si pod pojmem vůně vybaví dobré jídlo, parfém, anebo třeba provoněnou louku. Vůně sice patří mezi smysly tzv. doplňkové, ale musíme uznat, že často příjemné. Ale jsou i okamžiky, kdy nám čich pomáhá rozeznat blížící se nebezpečí, jako např. unikající plyn Chuť Chuť je schopna rozlišit látky ve slinách. Základní chuťové receptory jsou sladké, slané, kyselé a hořké. Podle posledních výzkumů jsou dalšími receptory umami, vápníkové a hořké. Ztráta chuti obvykle souvisí se ztrátou čichu.

18 Smyslový handicap 18 Aktivita Ano, bez chutě se také dá žít, ale určitě by se nikdo dobrovolně nenechal zbavit potěšení z dobrého jídla. Ale jako u všech ostatních smyslů, chuť slouží jako indikátor nebezpečí. Zcela jistě poznáme v ústech např. shnilé sousto. Vidíte, že ze všech jmenovaných smyslů je absence zraku, či jeho porucha, nejvíce zásadní pro život. A tak nejhorší variantou kombinace smyslových handicapů je ta, s kterou vás v článku seznámila M. Peterková (příloha 1). 3.2 Vliv smyslového handicapu na kvalitu života Pro začátek vám doporučuji přečíst si článek hluchoslepé Marcely Peterkové, která popsala, jak jí pomůže získání kompenzační pomůcky v jejím životě. Článek naleznete v Příloze Vliv na psychický stav Při pozorném čtení si uvědomíte, že internetový příspěvek Marcely Peterkové vám umožnil blíže poznat potřeby lidí se smyslovým handicapem. Navíc se jedná o kombinaci postižení, která handicapovaného téměř izoluje od okolního světa. Komunikace je základní sociální potřeba každého člověka, a tak kompenzační pomůcky, které handicapovaným umožní komunikovat nejen s okolím, ale prostřednictvím internetu a sociálních sítí s celým světem jsou obrovským přínosem a výraznou měrou se podílí na celkovém rozvoji handicapovaného. Život myslící a inteligentní bytosti bez možnosti komunikace by měl destruktivní důsledky na psychický vývoj osobnosti. Život bez komunikace a tím navozující vazby na své okolí se dá částečně přirovnat k vězení na samovazbě. Pobyt na samotce bývá odborníky považován za mučení právě pro své dopady na psychické a následně i fyzické zdraví. Sociální izolace, kterou trpí lidé se zmíněnými smyslovými handicapy, je velký problém. Proto je nutné k němu přistupovat zodpovědně a takto handicapovaným jedincům umožnit přístup ke kompenzačním pomůckám, které zprostředkovávají komunikaci s okolím, v maximálně možné míře. Kromě státem hrazených kompenzačních pomůcek mohou handicapovaní jedinci získat kompenzační pomůcky

19 Smyslový handicap 19 z různých nadací, nadačních fondů a vypsaných grantů. Důležité v této oblasti je najít tu správnou organizaci danému člověku s handicapem. Výborným internetovým prostředníkem je webový server zabývající se osobami se specifickými potřebami. Ze života Nedávno jsem organizoval galavečer, na kterém měla vystoupit vynikající zpěvačka, Monika Mašková, která je nevidomá. Domluvili jsme se, že ji vyzvednu v nákupním centru na Chodově. Já, který vidím, mám docela problém se v tomto centru orientovat. Vždy tam bloudím a vyhlížím své orientační body, abych se orientoval. Protože přípravy byli v plném proudu a každá minuta se považovala za drahocennou, jsem chtěl vše urychlit. Monika přijela se svým manželem, který je také nevidomý, a jakmile přijeli metrem, zatelefonovali mi, abych je vyzvedl. Nasedl jsem do auta a jel pro ně. Když jsem vešel dovnitř, zavolal jsem Monice: Tak jsem tady, kde jste vy? No u nějakého východu Aha, těch je tady asi devět. Je tam parkoviště nebo park? Tak to bohužel nepoznám A teď mi to dojde, vždyť ona nevidí!!! Na tomto příkladu je zřejmé, jak není snadné se plně vcítit do potřeb handicapovaných, a že stačí relativně málo, abychom nejednali zcela k potřebám a pocitům handicapovaného Smyslový handicap vlivem stáří. Musíme si také uvědomit, že ke smyslovým handicapům dochází vlivem stáří. S narůstajícím věkem se zhoršuje sluch i zrak, a často dochází k tak výraznému zhoršení, že se jedná o skutečný handicap. Tento handicap je společností někdy chápán jako součást stárnutí a stáří, což se odráží v postoji společnosti. Senioři s percepční poruchou sluchu kompenzují tuto poruchu nejčastěji používáním naslouchátka.

20 Smyslový handicap 20 Adaptace na sluchové postižení je u seniorů podmíněna mnoha faktory. Čím později sluchová vada u člověka nastane, tím hůře se na ni adaptuje. Dnešní technologie se aplikují v praxi jako kompenzátory. A tak je již samozřejmostí, že na přechodech pro chodce lze slyšet cvakání semaforů. Na chodnících jsou speciální vodící pruhy, na bankovkách jsou speciální znaky a přizpůsobili jsme se normám, hlavně ve stavebnictví, které na handicapované myslí již při plánování výstavby. Těmito kroky společnost bere na vědomí jistou míru zodpovědnosti a snaží se handicapovaným ulehčit jejich nelehkou životní situaci. Více o speciálních pomůckách se můžete dozvědět v kapitole tomu věnované. Doporučení Uvědomte si, že smyslový handicap je nejčastějším projevem stárnutí. Mnoho seniorů špatně slyší i hůře vidí. Pokud jednáte s někým, o kom víte, že má smyslový handicap, musíte být připraveni na zhoršenou komunikaci. Všichni používáme ke komunikaci smyslové vjemy, s kterými se ale lidé se smyslovým handicapem nemusí dokázat ztotožnit. Další zdroje Dokument Silvie Dymákové Nevidomí rodiče. Je nepochopení úřadů známkou našeho vlastního přístupu k handicapu, nebo v mysli podpoříme manžele Maškovi, o kterých jsem se již zmínil. A ještě přidáme odkaz na spot ze zimních paralympijských her ve Vancouveru, konkrétně na sjezd na lyžích nevidomých. Takto pojatý spot sice nic konkrétně neodhaluje, ale zapojuje naší představivost, což často zapůsobí silnějším dojmem.

21 Vrozený tělesný handicap 21 4 VROZENÝ TĚLESNÝ HANDICAP Poté, co jsme si přiblížili problematiku mentálního handicapu, zkusili jsme se podívat na věc z opačné strany, jste si možná uvědomili, že naše chápání se může ubírat i jinými směry, než kterými se ubíralo doposud. Všem je jasné, že mentální handicap, konkrétně přístup k takto handicapovanému jedinci, se liší případ od případu, a že předchozí kapitola není univerzálním návodem. Nyní se tedy zaměříme na tělesný handicap vrozený. Zamyslíme se nad tím, jak se dítě dokáže vypořádat se svou odlišností v konfrontaci s ostatními dětmi ve škole. Poukážu na to, jak je naše školství nedokonalé, a jak se i v dnešní době můžou najít pedagogové, kteří nedokážou přijmout dítě s handicapem, a svým sobeckým jednáním mohou na psychice dítěte napáchat výrazné škody, které si dítě může přenést i do dospělosti. Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly pochopíte důležitost Motivačního přístupu Správného výběru školy pro dítě s handicapem Zaměstnání, co by prostředku integrace do společnosti Výklad 4.1 Motivace nebo lítost? U vrozeného handicapu, pokud dítě dostává od svých rodičů veškerou lásku a péči dochází k plnému uvědomění, že je jiné, většinou až při konfrontaci s dalšími dětmi podobného věku. Stává se to tehdy, pokud dítě nedokáže, pro svůj handicap, udělat něco stejným způsobem, jako ostatní. Když při hrách začne výrazněji zaostávat, a když mu to

22 Vrozený tělesný handicap 22 ostatní děti, ve své nevědomosti, dávají najevo. Zde je potom důležitý citlivý přístup rodičů, a nejbližšího okolí, aby svému dítěti vše dobře vysvětlili. Citlivým přístupem nemám na mysli lítost, ale motivaci. Je důležité umět takovéto dítě správně motivovat. Nenechat ho přijmout roli oběti své odlišnosti, ale zcela malými krůčky směrovat veškeré myšlenky motivačním směrem. Děti, pokud nedojde k výraznému narušení jejich dospívající osobnosti, mají dostatečnou sebedůvěru, aby proces, jak se sžit s handicapem, zvládli. Nastává tak období plného uvědomění handicapu. Při procesu plného uvědomění handicapu se dítě může výrazně měnit, může se tak podstatně urychlit psychické dospívání. A je proto velmi důležité, přizpůsobit svou komunikaci ve směru k dítěti, vzhledem k psychické vyspělosti. S tím mají obecně největší problém prarodiče, pro které vnoučata budou vždy malá, křehká a zranitelná, které stále nejsou dostatečně připraveny na život tam venku. Prarodiče často neumí přijmout dospělost vnoučete, a pokud je navíc vnouče handicapované, cítí potřebu jej chránit před celým světem, a často, bohužel, i litovat. Lítost je největší překážkou při duševním rozvoji a vyrovnáním se s odlišností ve formě handicapu. Ten, ke komu je lítost směrována, je pak tlačen do pozice oběti. A pokud se obětí stane kdokoliv, už nemá svůj život ve svých rukou. Oběť se stává nesamostatnou, a nechává druhé, aby za ni rozhodovali. Tento způsob z počátku vypadá pohodlně. Je to volba, na první pohled té snadné cesty. Oběť se vyhýbá konfliktu, se svým vlastním já, který každá volba, a každé rozhodnutí přináší. Všechno zařídí ostatní (rodiče, instituce, nebo stát), a tak není důvod se starat, není důvod řešit i ty nejjednodušší situace. A tak se oběť nechává životem vodit jako ovce. Oběť se tak naučí nechtít od života víc, a zdá se, že je vše v pořádku. Skoro vše v pořádku, ale pouze do té doby, dokud nedojde k nějaké výraznější změně. Jakmile dojde k určitému omezení, a okolnosti si začnou vyžadovat změny, projeví se oběť na plno. Přichází na řadu sebelítost, kterou oběť naučilo okolí. Postižený se tak stává obětí okolností, systému a nepochopení. Pak se vkrádá stále častěji otázka, na kterou oběť nikdy nenajde odpověď. A ono, o odpověď ve skutečnosti vůbec nejde. Důležitá je pouze ta otázka oběti Proč zrovna JÁ? Věřím, že touto cestou se nikdo vědomě nechce vydat. Že také nikdo nechce, aby se obětí stal někdo z vašeho okolí, natož vaše dítě. Proto je opravdu důležitý ten správný

23 Vrozený tělesný handicap 23 přístup. Je důležité podpořit jakýkoliv pokus o rozvoj osobnosti handicapovaného dítěte, je nesmírně důležitá láska a pocit skutečného domova, jako pevného zázemí. Dnešní doba umožňuje snadno vyhledat odborníky, poradit se, jaký způsob výchovy se jeví v konkrétní situaci jako ten nejlepší, a včas konzultovat veškeré pochybnosti. Je nutné si uvědomit, že vždy existuje něco, co můžeme na dítěti vyzdvihnout, podporovat a pěstovat. Pokud handicapovaný jedinec dostane v dětství i dospívání maximální podporu, velmi brzy si uvědomí, čím svůj nedostatek, na straně jedné, může kompenzovat, na straně druhé. Najde si způsob jak vyniknout, jak se realizovat a plně se začlenit do společnosti. Často se lidé s handicapem projevují jako vnímavější, trpělivější a bývají známí pro svou pevnou vůli. Jsou brilantní v překonávání překážek a umí ze svého těla dostat víc. To vše se však odvozuje od toho, jaký stavební kameny jsme použili do základu výchovy handicapovaného dítěte. 4.2 Škola základ života Dalším výrazným prvkem výchovy je škola. Učitel je pro děti něco jako druhý rodič a spolužáci jako sourozenci. Škola se tak stává druhou rodinou, a vzhledem k času strávenému ve škole, se často podílí na výchově ve stejné míře jako rodiče. Proto je nutná jistá propojenost rodičů a pedagoga. V případě formování mentálního vývoje handicapovaného dítěte je důležitá schůzka rodičů s učitelem, který bude nejčastěji s handicapovaným dítětem v kontaktu. Učitel by si měl uvědomit důležitost správného přístupu, a hlavně musí mít zájem pomoci. Dítě s přiznaným handicapem většinou navštěvuje SPC (specializované pedagogické centrum), které je schopno vydat odbornou zprávu, jak má pedagog s žákem pracovat, aby dosáhl, co nejlepších výsledků, jak ve výchově, tak ve vzdělávání. Pokud pedagog tyto návrhy neakceptuje a nepodporuje, navrhuji hledat jinou školu. Je nutné držet se zásady, že pokud nechcete, aby vaše dítě bylo oběť, nesmíte se stát obětí ani vy. Výchova vašeho dítěte by pro vás měla být prioritní, a když vezmete v úvahu podíl školy na výchově, a možnosti, které máte, pak je přímo vaší povinností se rozhodovat sami a svobodně, obzvlášť pokud se jedná o vaše dítě.

24 Vrozený tělesný handicap 24 Hlavně si musíme uvědomit jedno. Dobrý pedagog umí ovlivnit chování a přístup spolužáků k handicapovanému. Dokáže dětem vše vysvětlit tak, že se nebudou chovat jako my dospělí a nebudou vše poměřovat. Dospělí i děti, jsou mistry v hledání odlišností. Hned si všimneme, že ten má velký nos, ta zase křivé nohy, a tamten málo vlasů. Máme v sobě neustále zapnut jakýsi radar, který odhaluje veškeré odchylky od jakéhosi vzoru, o kterém vlastně ani nevíme, kde jsme ho vzali. Vhodnou výchovou však může být toto vnímání usměrněno. Někdy stačí jen zvolit pár vhodných slov, nebo probrat vhodnou metodou tématiku handicapu. Děti se pak stanou přirozeně ohleduplnějšími a dětství se tak snadněji odehrává dle přirozeného scénáře. Naše země prošla vývojem vzdělávání a výchovy handicapovaných dětí. V minulosti byly postižené děti v útlém věku separovány. Byla jim dána péče odpovídající jejich druhu a stupni postižení. Byli odděleni od intaktní populace a může se i říci, že byli před ní chráněni. Do běžné společnosti se dostali až v dospělosti, kdy byli velmi dobře seznámeni s tím, co mohou a nemohou a postoj ostatních jedinců jim pro jejich dospělost už tak moc nemusel vadit. Byli však odloučeni od svého přirozeného prostředí rodiny. Dnešní doba nabízí rodinám své potomky vychovávat doma, od útlého věku je zařadit mezi běžnou populaci a vytvářet tak spíše společné, než separované společenství. Tento způsob však dává vysokou míru možnosti výchovných a vzdělávacích chyb, jak pedagogů, tak společnosti jako takové. Je to dáno především neznalostí speciálních postupů pro jednotlivé druhy postižení běžnými kantory a běžnými lidmi. Může to tedy vyústit v psychické ublížení postižené osobě z prosté neznalosti. V naší republice bylo téměř zrušeno specializované školství a proces integrace do běžných základních škol probíhá tak, že výuku ve třídách s integrovaným žákem zajišťují pedagogové laici. Tedy pedagogové bez vzdělání pro speciální poruchy. Ze života Příběh Jakuba z Prahy, který si můžete přečíst je o chlapci, který se narodil s nevyvinutou nohou, což je srovnatelné s amputací nohy, v horní části stehna. Kuba má protézu a je v chůzi zcela samostatný. Jeho rodiče se snaží, jak nejlépe dovedou, aby měl normální dětství a aby se jeho handicap nepodepsal na kvalitu života a dospívání. Proto Kuba navštěvuje běžnou školu, proto podporují rodiče svého syna při volnočasových aktivitách a při sportu.

25 Vrozený tělesný handicap 25 Při volbě školy, to však napoprvé nevyšlo. Rodiče si naštěstí uvědomili svůj nesmyslný boj s větrnými mlýny a našli pro Kubu školu jinou, kde je učitelka, která chce pomoc, a spolupracuje s rodiči. V první škole, kterou Jakubovi rodiče vybrali, měli smůlu na pedagožku. Třídní učitelka malého Kuby touží po dokonalosti, každý rok se snaží, aby její žáci dosahovali pouze těch nejlepších výsledků, vyžaduje od dětí poslušnost a pozornost způsoby, které úplně potlačují dětskou osobnost. Tato učitelka přímo vyrábí ze svobodných dětí ideální produkty dnešní doby. Děti při jejich hodinách musí sedět jako pravítka a jakákoliv odchylka se prostě nepřipouští. Jinak řečeno, paní učitelka odvádí na dětech stejnou práci, formuje je k určitému obrazu společnosti, jako dospělé formují seriály a televize vůbec. Kuba se tak záhy, pro svou odlišnost, stal častým terčem zmíněné učitelky, a rodiče se marně snažili svému synovi vybojovat u paní učitelky jiný přístup. Bohužel veškerá snaha byla marná, čím více se snažili, tím více šla učitelka proti nim, až se dostali do situace, že se do hry měli zapojit sociální pracovníci a zvážit, zda Kuba vůbec vyrůstá ve správných podmínkách, a zda se rodiče o své dítě vůbec umějí postarat. Při výběru vzdělávací instituce pro své dítě si proto dobře zjistěte, jakou mají pedagogové, kteří budou učit vaše handicapované dítě zkušenost, vzdělání, či snahu se vzdělávat v oblasti práce s handicapovanými jedinci. Pocit pevného rodinného zázemí, správný přístup učitelů, spolužáků a dětí v okolí se výrazně projeví na psychické odolnosti handicapovaného v dospívajícím věku. 4.3 Zaměstnání nejen jako zdroj příjmů Dalším důležitým krokem na cestě k dospělosti je správný výběr zaměstnání. Pokud handicap přináší taková omezení, že je samostatný pohyb vyloučen, je téměř nemožné najít vhodné zaměstnání. Ale díky internetu zde jisté možnosti domácí práce jsou, a je dobře, pokud se tyto možnosti podaří využít. Samozřejmě poukazuji na takový handicap, který umožňuje práci na počítači. Pro každého člověka je velice důležité, aby měl své místo ve světě, aby cítil, že je pro někoho přínosem, a že se může podílet na tvořivé činnosti, anebo i přímo sám tvořit. Pokud se vám nepodaří sehnat handicapovanému člověku vhodnou práci, je vhodné kontaktovat neziskové organizace, a nabídnout jim služby jedince bez nároku na honorář. Je důležité vyvíjet jakoukoliv užitečnou činnost a podílet se na úspěchu organizace a společnosti. Časem se může stát,

26 Vrozený tělesný handicap 26 že daná nezisková organizace může získat peníze na vytvoření nového pracovního místa, anebo se praxe v budoucnu může projevit jako přínos při získání nového místa. V případě handicapu, který umožňuje samostatný pohyb je zaměstnání důležitou součástí integrace do společnosti. Handicapovaný si tak rozšíří okruh přátel, naučí se zvládat situace, které každodenní život přináší a má tak vyšší šanci najít partnera, a posléze i založit rodinu. Zaměstnání je v životě každého člověka důležitým prvkem, který mimo finančních prostředků přináší smysluplnost našemu životu a obohacuje společenský život. Všechny tyto prvky jsou základním stavebním kamenem dobrého psychického stavu. Doporučení Vyhýbejte se projevům lítosti a naopak se snažte o motivaci. Motivace je nejúčinnějším prvkem ovlivňujícím dospívání jedince. Rodičům doporučuji nepodcenit výběr okolí, ve kterém se bude dítě s handicapem pohybovat. Jedná se o správnou volbu školy, i o volbu přátel dítěte. V žádném případě ale neschvaluji izolaci, která výrazně naruší dospívání. Je důležité, aby se handicapovaný pohyboval ve společnosti ohleduplných přátel.

27 Získaný handicap 27 5 ZÍSKANÝ HANDICAP Asi nejčastější příčinou handicapu jsou dopravní nehody, úrazy při sportu a zábavě, a výraznou měrou se také podílí různá onemocnění a jejich důsledky. Čas ke studiu: 45 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly se seznámíte se: Statistickými údaji Finanční náročností handicapu Přirozeným procesem stárnutí Výklad 5.1 Pokrok a jeho vliv na statistické údaje Žijeme v době, kdy se svět kolem nás mění stále rychlejším tempem. Věda pyšně každý den přichází s novými objevy, všechny novinky, módní výstřelky i nové výrobky rychle stárnou a dokonce i naše znalosti a dovednosti, pokud chceme být na vrcholu, se musí neustále rozvíjet. Žijeme v době pokroku, je to doba, kdy se vše mění takřka ze dne na den. Dokonce se mění i vzdálenosti. To co bylo v minulém století daleko, je dnes zásluhou moderních dopravních prostředků tzv. za humny. Snad všechno máme na dosah ruky, doprava je rychlejší a spolehlivější. Máme leteckou dopravu, rychlovlaky, máme rychlá osobní auta, rychlé motorky. Dnešní lékaři mají takové znalosti a dovednosti, že jsou jen krůček od nalezení léků a postupů léčby tzv. civilizačních chorob. Dnešní lékaři umí nahradit srdce a mnoho dalších orgánů. Transplantace jsou skoro rutinou a tak nastala doba dlouhověkosti. Ani nás nemůže překvapit, že vinou dopravních nehod a nemocí umírá stále méně lidí. Dnešní nemocnice mají moderní

28 Získaný handicap 28 operační sály, lékaři jsou více odborně školeni a vozy první pomoci jezdí na místa nehod rychleji. Ano, lékaři dnes zachrání život mnoha lidem, kteří utrpěli vážná zranění. Téměř by se dalo říct, že jsou lékaři všemocní. A tak se často stává, že závažná poranění, jejichž následkem dříve lidé umírali, umí dnešní medicína vyléčit, a tak přežívá těžké nehody stále vyšší procento lidí. Co ale moderní medicína neumí, je uzdravit, vyléčit, nebo propojit přerušenou míchu. Proto ve statistikách stále roste procentuální číslo lidí okázaných na invalidní vozík. Ročně přibývá vlivem nemoci, či nehody, více než 200 lidí odkázaných trvale na invalidní křeslo. Při surfování po internetu naleznete odhady počtu osob s handicapem. Bohužel absolutně přesná čísla nejsou známa. Statistický úřad upřednostňuje při sčítání lidu jiné údaje. Ale zjištěný odhad nám na vykreslení představy postačuje. Odhadem je zdravotně postiženo asi lidí, z toho je téměř lidí odkázáno na invalidní vozík. V procentech to v ČR vypadá takto: 10% obyvatel se zdravotním handicapem a na vozík je odkázáno 0,34% obyvatel v ČR, což je jeden ze tří set obyvatel ČR.

29 Získaný handicap Finanční náročnost Je důležité uvědomit si, že nikdy nevíte, co vás může potkat, co vše se může přihodit. Handicap vzniklý nehodou, či nemocí může postihnout každého z nás. Nikdy nemůžete vědět, co má pro nás život přichystáno. U handicapu vzniklého nemocí, či nehodou, dochází k obrovskému psychickému otřesu. Každý si zcela uvědomuje, že život již nebude takovým jako doposud. Je potřeba přehodnotit priority a začít uvažovat zcela jinak. Je to skutečně psychický šok. Celý život se vám náhle zhroutí. Pokud si odmyslíte dopady handicapu na psychiku, které si probereme později, zůstávají nám finanční problémy. Vlivem dlouhotrvající recese, je málo lidí, kteří mají dostatečnou finanční zásobu. Naprostá většina populace žije tzv. z výplaty do výplaty, a vědomí, že již nebudou schopni vykonávat svoji profesi, a přijdou o příjem, je výrazně negativním faktorem v procesu léčby, rehabilitace, psychické vyrovnanosti a následného znovuzapojení do společnosti. Může se tak stát, že člověk po úrazu, či po nemoci s následkem handicapu, již nebude schopen splácet hypotéku, úvěr a celkově udržet životní úroveň své rodiny. Život s handicapem se tak stává výrazně těžším nejen pro zhoršenou možnost pohybu, ale hlavně zásluhou druhotných důsledků, které handicap provázejí. Pro handicapovaného je těžké najít vhodné zaměstnání s příjmem odpovídajícím potřebám dnešní doby a handicapu. Zaměstnavatelé mnohdy přistupují k pracovní pozici handicapovaného tak, že to považují za jakési milosrdenství, a často nabízí minimální mzdu. Stát handicapovaným sice vyplácí invalidní důchody, ale ty často pokryjí pouze náklady na dopravu do zaměstnání, a s tím spojené výdaje. Přitom je nutné si uvědomit, že handicap je finančně náročný koníček. Naprostá většina vozíčkářů potřebuje k tomu, aby mohli na malou, si zavádět cévky. Výdaj za cévky je srovnatelný s výdajem kuřáka na cigarety. Koupě invalidního vozíku vás přímo nutí si pořídit úvěr. Stát sice vyplácí ,- Kč na nákup nového vozíku, ale pokud chcete žít aktivně, vozík bude stát více než ,- Kč, a když vozík začne dosluhovat, nemůžete si ho nechat jako záložní, musíte

30 Získaný handicap 30 ho odevzdat státu, abyste mohli opět požádat o příspěvek, na nákup nového. A tak podobně je to se vším kolem handicapu. 5.3 Stárnutí a tělesný handicap K tělesnému handicapu mnohdy dochází ve stáří, kdy lidské tělo již nedokáže adekvátně regenerovat a léčit se. S tímto aspektem v našem životě částečně počítáme, tak nás tolik nepřekvapuje. Stáří si vybírá svou daň a tělo postupně vypovídá službu. Jak jsem se již zmiňoval v předchozích kapitolách, ve stáří může nastat situace, že budete sami handicapovaní. Může se jednat o handicap tělesný, smyslový, či duševní. A toto uvědomění, by mělo u každého z vás změnit přístup k handicapovaným v přítomnosti, a to že by se mohli od handicapovaných spoluobčanů mnohému do budoucna naučit. Shrnutí pojmů 5.1 Získaný handicap je handicap, který se jednotlivci přihodí až v průběhu života. Většinou k tomuto stavu dochází vlivem nehody, nebo nemoci. Ztráta životní úrovně proces léčby je často dlouhodobá záležitost, navíc člověk s handicapem často není schopen vykonávat současnou profesi, a tak je téměř nemožné udržet, bez finančních rezerv, současnou životní úroveň nejen pro sebe, ale hlavně pro rodinu. Handicap vlivem stáří - lidské tělo s věkem ztrácí schopnost adekvátní regenerace a následné léčby. Člověk se tak v pozdním věku může stát handicapovaný. Tuto možnost si v produktivním věku málokdo připouští. Další zdroje Opět navštivte server YouTube a shlédněte emotivní upoutávku na paralympijské hry: xuq

31 Získaný handicap 31 Dalším odkazem je pořad o stárnutí, který vám přinese odpovědi na otázky, které často nechcete vyslovit.

32 Psychika 32 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou a duševní krásu. Pokud ale handicap naruší váš normální stav, a toto narušení od vaší vlastní normy je trvalé, často dochází k tíživému až trýznivému rozporu mezi vlastním a společností preferovaným ideálem. Dochází tak k podvědomému, nebo vědomému odmítání sebe samého. Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte Náročnost přijetí odlišnosti Pohled okolí na handicap Způsoby motivace handicapovaných Výklad 6.1 Vrozený handicap Často se lidé ptají, zda je horší pro psychiku vrozený handicap, nebo během života získaný. Tato otázka je v podstatě irelevantní, protože by chtěli srovnávat nesrovnatelné. Psychika a zároveň i sociální postavení člověka s vrozeným handicapem se vyvíjí zcela odlišně. Rozhodně nemůžeme usuzovat, že člověk s trvalým vrozeným nebo časně získaným postižením je v příznivějším postavení. Na druhou stranu se život u lidí s vrozenou vadou od samého počátku přizpůsobuje danému handicapu, a dospívající jedinec průběžně a zcela přirozeně získává zkušenosti

33 Psychika 33 a rozvíjí své dovednosti v důsledku potřeb a přizpůsobení se požadavkům okolí. Společně s těmito zkušenostmi získává jakýsi nadhled na svou osobu, osvojuje si sociální dovednosti a stanovuje si okolnostmi přiměřené cíle. Je si plně vědom, jakých prostředků může k dosažení cílů využít, což ale neznamená, že se každému dostane adekvátní podpory, a že vždy dosáhne svých cílů, což přináší zklamání a může nastat krize. Přesto se dá stručně říci, že osoba s vrozeným, popř. brzy získaným postižením mívá k dispozici časový prostor a škálu podpůrných opatření k tomu, aby se adaptovala na svoji reálnou situaci, přijala ji, našla si vlastní cestu k seberealizaci a mohla žít co možná nejplněji. 6.2 Získaný handicap Lidé v situaci náhlé změny zdravotního stavu, funkčnosti i sociálního statusu nemají výše zmíněnou možnost či příležitost (nikoli výhodu) postupné adaptace. Proto můžeme souhlasit s tím, že jeden z nejnáročnějších tlaků na lidskou psychiku je nečekaný přechod zdraví v nezdraví, pohybové omezení a vzhledová odlišnost. Krizová situace nastává u lidí, kteří do vzniku úrazu nebo prudkého vypuknutí nemoci neměli větší zdravotní problémy a kterým i přes veškerou léčebnou péči zůstanou trvalé následky s charakterem chronické nemoci či tělesného postižení. Postižení pro ně znamená zásah do kvality života a omezení aktivit a příležitostí. To se negativně promítne do sociální, osobní, rodinné a profesní stránky jejich života a vynutí si změnu postojů k životu. Následně to může vést k rozpadu zázemí, rodiny, ztrátě existenčního zajištění plynoucího z práce nebo ke změně postojů sociálního prostředí k člověku s postižením. Musíme si uvědomit, že tělo a mysl jsou jedno. A pokud tělu něco schází, zákonitě se tento nedostatek projevuje i v mysli. Zajímavým jevem, který potvrzuje propojení těla a mysli jsou fantomovi bolesti. U lidí po amputaci se jedná se o falešnou představu mysli, že chybějící končetinu stále mají, což se projevuje šimráním, svěděním, nebo také bolestí na těch částech končetin, které již nemáte. U převážné většiny jedinců se získaným postižením došlo k traumatu v produktivním věku, kdy náhlá ztráta nejen pracovní výkonnosti, ale také pohyblivosti, soběstačnosti, rovnováhy, vlády nad procesem vyměšování i pohlavní aktivity znamená zhroucení

34 Psychika 34 dosavadních jistot, představ, životních plánů a očekávání, jež jsou vlastní každému člověku i jeho blízkým. Někteří jedinci se s následky traumatu vyrovnají relativně rychle a vytvoří si adekvátní podmínky k plnohodnotnému životu. To vše je vysoce individuální a proměnlivé. Co je pro jednoho nepřekonatelnou komplikací, může pro jiného znamenat drobný či dílčí problém, jejž lze určitě nějakým způsobem zvládnout. 6.3 Přijetí okolím Přijetí handicapovaného do společnosti je předně dáno informovaností daného tématu. Stále ještě u někoho přežívají předsudky, které vycházejí z kritérií, která jsme si nastavili sami. Předsudky jsou známkou neznalosti, a tak je důležitá podpora médií, aby svým masovým záběrem informovali co největší část populace, a tak nedocházelo ke sklonu vidět všechny handicapované stejně, bez ohledu na individuální odlišnosti. Výjimečně dochází k postoji společnosti, kdy se mísí soucit, lítost, hrůza a odpor k handicapovanému. Zde potom dochází k propojení pozitivních a negativních emocí. Láska a strach, nejsilnější lidské emoce, které nejvíce ovlivňují člověka. V tomto souboji emocí vítězí ty silnější, hrůza a odpor. Tento stav vzniká vlivem neznalosti problematiky, jak s postiženým jednat, jak se dívat na jeho handicap a z obavy případné žádosti o pomoc. Naštěstí společně s ekonomickým vývojem dochází i ke společenskému vývoji, a tak se s předsudky setkáváme ojediněle.

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU

Doprovodné obrázky a videa na Internetu 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU Můžete se na dané téma dívat jako na problém, strašit jím sebe

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 3 SMYSLOVÝ HANDICAP Smyslový handicap je pro svou vzhledovou nenápadnost téměř nerozpoznatelným. Na

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 VROZENÝ TĚLESNÝ HANDICAP Poté, co jsme si přiblížili problematiku mentálního handicapu, zkusili jsme

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

Psychologie handicapu

Psychologie handicapu Psychologie handicapu Úvod do psychologie mentálně,smyslově a tělesně postižených. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje únor 2010 Mgr.Ladislava

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více