Zpravodaj obce Dolní Bečva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj obce Dolní Bečva BŘEZEN DUBEN

2 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM BŘEZEN DUBEN Vachůn Michal 85 Růčka Rudolf 82 Bělunek Josef 74 Skalík Josef 82 Urda Josef 73 Divínová Marie 78 Mikunda František 82 Šustek Štěpán 77 Linhartová Milada 85 Krhůtek Michal 90 Bolcek František 73 Žitníková Vlasta 80 Solanská Ludmila 81 Švihlová Cecílie 80 Španihel Josef 81 Vašutová Jiřina 71 Romanová Marie 100 Maléř Zdeněk 83 Slavík Bohumír 74 Žitníková Ludmila 77 Grygar Oldřich 75 Vašek Oldřich 77 Zezulková Miluše 73 Vondrusová Božena 72 Pařenicová Františka 86 Hladíková Drahomíra 81 Štůrala Oldřich 76 Vavřínová Zdenka 75 Skalík Metoděj 78 Skalíková Božena 74 Divínová Jana 70 Pařenica Oldřich 83 Závorková Marie 78 Růčka Michal 73 Maléřová Věra 76 Grygarová Marie 73 Bolcek Jan 71 Kulišťáková Jiřina 82 Michutová Jiřina 81 Porubová Matylda 80 Harok Ladislav 73 Kulišťák Zeněk 77 Martyčáková Zdenka 76 Ing. Zátopek František 76 Vojkůvková Jiřina 73 Milí oslavenci, Rozkvetlé sněženky nám oznamuji, že nám už brzy zaťuká jaro na dveře a kalendář zas říká, že je tu čas Vašich narozenin. Možná se těšíte na jarní procházky přírodou anebo na to, jak zasadíte záhon v zahrádce. Přejeme Vám štěstí, zdraví, a aby práce i zábava, byly pro Vás vždy radostným potěšením. 2

3 Milé ženy, v tyto dny si opět připomínáme Váš velký svátek MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Přejeme všem ženám hodně lásky, štěstí a úcty a ještě více spravedlivějšího docenění a ochrany v naší společnosti. Je nutné, aby se otázky rovnosti žen a mužů a to ve všech oblastech staly prioritou těch, kteří vládnou, je jedno o jakou politickou stranu nebo koalici půjde. Zdá se, že společnost se pomalu začíná měnit a že se blýská na lepší časy. Proto přejeme všem ženám pevné zdraví, hodně optimismu a úspěchů v boji za spravedlivější postavení žen. Z OBECNÍHO ÚŘADU Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky 3

4 4

5 INFORMACE Vážení občané, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( poplatek za odpad ) pro rok 2014 můžete platit již od ledna 2014 v hotovosti na pokladně OÚ nebo bankovním převodem z účtu pod stejným variabilním symbolem, který jste měli uvedený na poslední zaslané složence v březnu Poplatek pro rok 2014 činí na osobu a rok Kč 400,-. Zástupce za domácnost zaplatí částku podle počtu trvale hlášených osob na čísle popisném a rovněž i za cizince v domácnosti, kteří jsou od roku 2013 povinni tento poplatek hradit, i když nejsou v obci k trvalému pobytu hlášeni. Poplatek pro rok 2014 je splatný do Lepící známky na popelnice se již nebudou používat. Budete si vyzvedávat pouze pytle na tříděný odpad a to po zaplacení poplatku na OÚ v době úředních hodin Úřední hodiny: Po 8,00-11,00 12,00-17,30 St 8,00-11,00 12,00-17,30 Účet obce Dolní Bečva: /0100, KB Rožnov p/r Za OÚ Dolní Bečva tel tel tel Ing. Urbanovská Blanka, správce poplatku Vašková Eva, správce poplatku Vavřínová Jana, referentka OÚ 5

6 SVOZ ODPADU Netříděný odpad - svozový den čtvrtek Popelnice: 6. 3., , 3. 4., , Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE PODLE BARVY!!! Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELOOBJEMOVÉHO ODPADU SOBOTA: ,00 10,00 HODIN SVOZOVÁ MÍSTA: Horní Rozpité obchod, obecní úřad parkoviště, Dolní Rozpité čtvrtě, Radhošťská cesta. 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Dolní Bečva tel ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK Proběhne dne 29. dubna 2014 od hod. v MŠ v Dolní Bečvě. Přijďte se podívat do naší mateřské školy. Těšíme se na vás. ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE Reklamace vad dodavateli stavby BS Vsetín Rada obce vzala na vědomí informace ředitele firmy BS Vsetín, ohledně nevyhovujícího výsledku měření prostupu hluku mezi pokoji v bytě A1. Firma připraví do středy , kdy se koná schůze společenství vlastníků bytových jednotek, návrh dořešení reklamovaných vad, tak, aby mohl být s vlastníky projednán a dohodnut další postup. 7

8 2. Smlouvy 2.1. Smlouva směnná mezi obcí a spoluvlastníky části pozemků p. č. 1354/1, 1354/2 a 1351 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit směnnou smlouvu na směnu částí pozemku p. č. 154/1, 1354/2 a 1351 za části pozemků p. č o shodné výměře podle geometrického plánu č /2013 vypracovaným panem Ladislavem Vránou, Chelčického 761/12, Valašské Meziříčí v souvislosti s připravovanou stavbou Dolní Bečva Kamenné, DTS, která řeší elektrofikaci lokality Smlouva kupní na prodej částí pozemků p. č. 721/1 a 2687/14 a 2687/15 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu kupní na prodej pozemků p. č. 721/1 a 2687/14 a 2687/15 podle geometrického plánu č /2013 vypracovaného Ing. Marií Vaculíkovou. B. Němcové 1720, Rožnov p/r Smlouva kupní na části pozemků pod místní komunikací na Blinkově kopci Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na vykoupení částí pozemků pod místní komunikací podle geometrického plánu č /2002 vypracovaného Ing. Františkem Vejdou, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm, za cenu dle znaleckého posudku Nájemní smlouva mezi obcí a Rubus Pharma s. r. o., Partyzánská 1107, Rožnov pod Radhoštěm na pronájem lékárny v budově č. p. 184 Rada obce projednala žádost Pharm Dr. Jiřího Maliny na změnu pronájmu nebytových prostor lékárny v budově č. p. 184 z důvodu změny formy podnikání od Rada obce rozhodla o vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor podle 39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění, s termínem zahájení pronájmu od Smlouva na dodávku vody č. 190, 282,419 Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu: č. 190 pro dům č. p. 23- paní Ludmily Harokové č. 282 pro dům č. p Mgr. Ladislava Ludvigha 8

9 č. 419 pro dům č. p. 311 paní Silvie Špatné Pověřuje starostu obce podpisem smluv Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu Dolní Bečva Kamenné DTS Rada obce doporučuje ZO revokovat usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v bodě 3.2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno p. č. 2668, 2672, 2662, Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu Dolní Bečva Kamenné DTS s novou výší finanční náhrady dle přílohy Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě mezi obcí a Kooperativa pojišťovnou Rada obce schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č mezi obcí a Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vinna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha. Tímto dodatkem se doplňuje o samostatný druh pojištění elektronických zařízení a doplňuje se zvláštní ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu subjektů zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení dle přílohy Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce Rada obce schválila smlouvu o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce- kouzelnické vystoupení na maškarním bále v tělocvičně ZŠ dle přílohy Dodatek ke smlouvě o dílo Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo Ja 01/2012 mezi obcí a Ing. Jiřím Janušem, Zdeňka Fibicha 1214, Valašské Meziříčí dle přílohy. 3. Žádosti 3.1. Žádost firmy AVE s.r.o. o zvýšení ceny za služby Rada obce vzala na vědomí žádost firmy AVE CZ odpadové hospodářství, Pražská 1321/38a, Praha10 o zvýšení ceny za služby související s využíváním a odstraňováním odpadů dle přílohy. 9

10 Žádost bude opětovně projednána v radě 01/2014 po oznámení ukazatelů, které mají vliv na smlouvu na rok Žádost Charity Valašské Meziříčí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2014 Rada obce schválila na doporučení sociální komise poskytnutí dotace Charitě Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí ve výši ,- Kč na pečovatelskou službu včetně dovážky obědů pro občany z Dolní Bečvy v roce Žádost Centra pro zdravotně postižené ZK o finanční příspěvek Rada obce schválila na doporučení sociální komise finanční příspěvek na provoz centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje pro rok 2014 ve výši 1000,- Kč Žádost o úhrn sněhu na chodníku v úseku OÚ - panelák Rada obce neschválila rozšíření plánu zimní údržby o úhrn sněhu na chodníku v úseku panelák - Obecní úřad. Rada obce považuje stávající rozsah údržby chodníků za dostatečný v celé délce okolo hlavní silnice a pro obec nákladově únosný stávajícím mechanismem Žádost o úhrn sněhu na cyklostezce Rada obce neschválila rozšíření plánu zimní údržby o úhrn sněhu na cyklostezce údolím Rožnovské Bečvy s odvoláním na možné využití pro běžeckou stopu s údržbou Mikroregionem Rožnovsko Žádost o příspěvek na zakoupení ohňostroje a prodloužení doby nočního klidu Rada obce schválila finanční příspěvek ve výši ,- Kč na zakoupení ohňostroje, s tím, že nájemce cukrárny jako provozovatel akce vítání nového roku 2014 na návsi veřejností zajistí požární a bezpečné zajištění veřejného prostranství tak, aby nedošlo ke zranění návštěvníků akce, a rovněž zajistí odborné provedení ohňostroje. Doba dodržování nočního klidu byla schválena vzhledem k oslavě Silvestra do 1 hodiny ranní dne

11 3.7. Žádost o povolení instalace kamerového systému a světelné venkovní tabule na budově č. p. 658 Rada obce souhlasí s umístěním kamery na multifunkční budovu č. p. 658 za podmínky projednání umístění kamery s Úřadem pro ochranu osobních údajů a ostatními spoluvlastníky bytového domu Žádost o peněžitý dar na zdravotnické zařízení Orthes, spol. s r. o., Palackého 481, Rožnov p/r Rada obce neschvaluje poskytnutí peněžitého daru na zdravotnické zařízení Orthes spol. s r. o., Palackého 481, Rožnov p/r. 4. Rozpočet na rok 2014 Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet bez dalších úprav dle přílohy. 5. Program ZO Rada obce schválila tento program zastupitelstva obce: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV 3. Smlouvy 4. Rozpočtové opatření č Rozpočet obce na rok Různé 6. Různé Plán akcí na rok 2014 Rada obce schválila plán akcí na rok 2014 předložený komisí školskou, kultury a sportu dle přílohy Řešení reklamací v bytech budovy č. p. 658 Rada obce projednala návrh BS Vsetín na alternativní řešení reklamací v bytech v budově č. p. 658, který zahrnuje plošné zafoukání izolací materiálem Climatizér, s ohledem na vyhovující výsledky z měření hluku v bytě A2 po použití tohoto materiálu vlastníkem bytu. Rada obce schválila navržený postup, s tím, že bude provedeno nejdříve ověřovací doplnění izolace Climatizérem 11

12 ve dvou sousedních bytech A14 a A13 v uzavřených prostorách s SDK stropem, dále bude doloženo vyjádření o požární, hygienické nezávadnosti a vyjádření dodavatele z hlediska únosnosti podhledů u použitého Climatizéru dle požadavku projektanta stavby. Po provedení této izolace bude provedeno kontrolní měření normové průzvučnosti mezi byty a mezi pokoji bytu. V případě kladných výsledků bude obdobně postupováno v ostatních bytech Smlouva o dílo na autorský dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na autorský dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr mezi obcí a Ing. Jaroslavem Ryšávkou, PhD, Náměstí míru č. 7, Hustopeče nad Bečvou dle přílohy Smlouva o dílo na stavební dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na technický dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr mezi obcí a Ing. Zdeňkem Volkem, Kunovice 120 dle přílohy. ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zpráva kontrolního výboru za IV. čtvrtletí roku 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Hajdy o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2013 a činnosti kontrolního výboru za toto období podle přílohy. 2. Zpráva finančního výboru Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za 12

13 uplynulé období a o výsledcích kontrol provedených ve IV. čtvrtletí 2013 dle přílohy. 3. Rozpočtové opatření č. 8 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 Zvýšení příjmů o 5 tisíc Kč - Příjmy po úpravě ,- Kč Zvýšení výdajů o 0 tis. Kč - Výdaje po úpravě ,- Kč Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě ,- Kč Financování po úpravě ,- Kč 4. Rozpočet obce na rok 2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014 dle přílohy. 5. Smlouvy 5.1. Směnná smlouva mezi obcí a spoluvlastníky pozemků p. č. 1351, 1354/1,2 Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Dolní Bečva a spoluvlastníky částí pozemků p. č. 1351, 1354/1,2- paní Miroslavou Rostkovou, panem Karlem Vašutem a paní Ludmilou Vašutovou v rozsahu podle vyhotoveného geometrického plánu č / celkem 564 m 2 mezi oběma směnujícími stranami za podmínek uvedených v důvodové zprávě v souvislosti se stavbou Dolní Bečva Kamenné DTS a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS Zastupitelstvo obce revokuje 21. usnesení zastupitelstva obce ve věci Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS a současně schvaluje novou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS podle situace č. výkresu s určením ceny za zřízení věcného břemene ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení. 13

14 5.3. Smlouva kupní mezi obcí a paní Jarmilou Bolckovou, Dolní Bečva č. p. 354 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku par. č. 721/1 a 2687/1, o celkové výměře 105 m 2 z vlastnictví obce do vlastnictví paní Jarmily Bolkové, Dolní Bečva č. p. 354 v rozsahu vyhotoveného geometrického plánu č /2013, při prodejní ceně 50,- Kč /m 2 za podmínek dále uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva kupní mezi obcí a spoluvlastníky a vlastníky pozemků na Blinkově kopci Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na výkup pozemků do vlastnictví obce oddělených podle geometrického plánu č /2002 a to díl b o výměře 130 m 2 od manželů Dany a Stanislava Štampoských za kupní cenu 5118, Kč, dílu h od manželů Zdeňka Vojkůvky a Evy Vojkůvkové za cenu 3189,- Kč, díl i o výměře 29 m 2 od Ing. Zdeňka Závorky za cenu 1 142,- Kč a prodej dílu k panu Ivanu Gajdarusovi za kupní cenu 7 746,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí jako povinnou z věcného břemene a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 jako oprávněným z věcného břemene dle geometrického plánu č /2012, na základě které se sjednává ve prospěch oprávněného, s příslušností hospodařit s majetkem státu, věcné břemeno spočívající v právu umístění stavby, dále vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozování, kontroly, údržby, oprav stavby přemostění (most ), opevnění koryta pod mostem, pilířů mostu a jejich opevnění za jednorázovou úplatu ve výši ,-Kč za podmínek dále uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení. 14

15 5.6. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Charita Valašské Meziříčí Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Valašské Meziříčí podle návrhu Smlouvy ze dne ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 6. Různé 6.1. Rozpis návštěv jubilantů na I. pololetí roku 2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled účasti zastupitelů při návštěvách jubilantů v I. pololetí roku Návrh na ocenění pro člena SDH, který pracuje s mládeží Zastupitelstvo obce ukládá komisi školské, kultury a sportu zabývat se problematikou ocenění trenérské činnosti v obci a navrhnout do dalšího zasedání řešení Smlouva o poskytnutí finančního daru SDH Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o neinvestiční dotaci SDH Dolní Bečva ve výši ,- Kč na kulturní činnost v obci. INFORMACE Z KOMISÍ, OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, SOUKROMÝCH INICIATIV A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ USPOŘÁDALA ADVENTNÍ KONCERT 15 V sobotu 14. prosince 2013 proběhl v kostele sv. Antonína adventní koncert. Děkujeme dětem z pěveckého sboru místní ZŠ pod vedením paní učitelky Petry Chromické, Evě Pařenicové za varhanní doprovod, dětem ze sboru Schola pod vedením paní Lenky Doležalové a

16 cimbálové muzice Kotár. Ti všichni pro nás přichystali krásnou sváteční atmosféru. Díky patří všem účastníkům, kteří přišli, a dobrovolným vstupným přispěli na Farní charitu Valašské Meziříčí. Vybraná částka ve výši 5 821,- Kč bude použita na vybavení denního stacionáře v budově farní charity v Rožnově pod Radhoštěm. Poděkování patří rovněž P. Mgr. Petru Dujkovi, který nám umožnil konání koncertu v našem kostele. Dětský maškarní karneval proběhl v hale ZŠ 1. února. Na začátku programu vystoupil kouzelník TOMASIANO, se svojí asistentkou předvedli svou magickou show. Poté dětem modeloval a rozdával zvířátka z balónků. Pro všechny zúčastněné byly připraveny soutěže s drobnými cenami a bohatá tombola. Úspěšnou byla závěrečná diskotéka se světélky. Děkujeme maskám a rodičům, že dorazili v tak hojném počtu. Díky dobrovolnému vstupnému se vybralo korun, které byly darovány do místní mateřské školky na zakoupení hraček a pomůcek pro tvorbu dětí. Poděkování patří členům komise ŠKS. 16

17 PŘIPRAVUJEME 17

18 Komise školská, kultury a sportu při Radě obce Dolní Bečva Vás zve na 16. ročník amatérského turnaje ve volejbalu: Termín: , 9:00-17:00 Místo: hala ZŠ Dolní Bečva Startovné: 200 Kč/tým Guláš: 60 Kč/osoba Turnaj je uzavřen jen pro týmy z Dolní Bečvy, v týmu jsou povolení maximálně 3 hráči, kteří nepocházejí z Dolní Bečvy. Přihlašujte se u p. Jany Vavřínové na tel.: nebo osobně na OÚ Dolní Bečva, nejpozději do Přihlášky naleznete na webových stránkách obce. 18

19 DO REDAKČNÍ POŠTY DOŠLO HODNOCENÍ SEZÓNY 2013 Daniel Paprskář (16 let, student 1. ročníku SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm V této sezóně jsem se již plně věnoval seniorské kategorii kartingu ve třídě Rotax max a to v šesti závodeh MČR a v šesti závodech v rámci Karting cupu (český pohár). Jako v minulém roce jsem jel s částečnou podporou největší kartingové stáje v ČR, která se jmenuje Praga. Po výsledku v roce 2012, kdy jsem celkově v seriálu MČR obsadil 3. místo, jsem si již i více věřil a mým tajným snem bylo vyhrát MČR a dostat se na Grand finals Rotax Max, které se jelo v USA v New Orleans. Bohužel hned od prvního závodu bylo jasné, že porazit dva největší konkurenty, kteří se této kategorii věnují již cca 8 let, bude velmi těžké, a jak se nakonec ukázalo, vždy mně na ně kousek chyběl. Nejsmolnější byl asi poslední závod ve Vysokém Mýtě, kdy jsem jasně na tyto dva piloty měl mnohdy jsem měl i lepší čas na kolo, ale v posledním kole dvě zatáčky před cílem mě z prvního místa ne úplně čistým způsobem vytlačili právě tito piloti, já jsem tuto rozjížďku vůbec nedojel a celkově mě to stálo lepší umístnění než čtvrté místo v tomto závodě i celkově v MČR! Celkové výsledky MČR: Cheb 3. místo Vysoké Mýto 5. místo Sosnová 3. místo Písek 3. místo Sosnová 4. místo Vysoké Mýto 4. místo Celkové výsledky v Karting cupu: Vysoké Mýto 2. místo Sosnová 3. místo Písek 2. místo 19

20 Bruck (Rakousko) 1. místo Vysoké Mýto 1. místo Wackernsdorf (Německo) 2. místo Celkově jsem se tedy umístil na 4. místě v MČR a v Karting cupu jsem si dojel celkově pro 2. místo. Pro sezónu 2014 jsem se rozhodl změnit jezdeckou kategorii a postoupit do druhé nejsilnější kategorie, která se v ČR i na světě vůbec jede a má označení KF2.Opět budu závodit na podvozku zn. Praga s částečnou tovární podporou. Chtěl bych absolvovat celý seriál MČR a k tomu zkusit jeden nebo dva závody mistrovství Evropy. Při tomto hodnocení sezóny bych rád poděkoval tatínkovi za přípravu motokárové techniky, mamince za vytvoření velmi dobrého zázemí při každých závodech, dědovi Láďovi, který mě při každých závodech podporoval bouřlivým fanděním. 20

21 ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA ZIMNÍ OBDOBÍ V měsíci dubnu se uskuteční odpočet spotřeby vody za zimní období Žádáme odběratele vody, aby zabezpečili přístup k vodoměrům za účelem kontroly, zvláště u hlubších šachet umístěním žebříku. Děkujeme za spolupráci. SDH DOLNÍ BEČVA V současné době má sbor 173 členů, což je nejvíce v okrese Vsetín. Z toho 28 dětí do 18 let. V roce 2012 jsme se začali věnovat těm nejmenším - kategorii přípravka do 6- ti let. V současné době nás reprezentuji za mladší žáky v kategorii 6 11 let, hlavně v běhu na 60 metrů s překážkami, kde nejlepších loňských výsledků docílili Filip Konečný v Moravsko Beskydské šedesátky 3. místo, v Huslenské šedesátce Aneta Mikudová 1. místo a Pavlína Babincová 3. místo. Účastníme se i závodů v Olomouci, Šumperku a v Praze. Za posledních pár let náš nejlepší úspěch byl v roce 2012, kdy mladší žáci vyhráli neoficiální mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. V této soutěži vyhráli i v roce Starší žáci pak v letech 2002 a Věnujeme se i starším žákům do 15 - ti let a dorostencům do 18-ti let. Nejlepšího výsledku v roce 2013 v kategorii dorostenců - jednotlivců docílil Daniel Mikuda, který se probojoval na Mistrovství České republiky, které se konalo v Jablonci nad Nisou, kde skončil na pěkném 21. místě. Snažíme si mladé udržet, i když jsou starší, naši vesnici reprezentují za muže a ženy. Družstvo mužů se v požárním útoku několikrát umístnilo do 3. místa a jejich nejlepší umístnění byla 1. místa ve Vysoké, Lhotě a Kašavě. Ženy také nezahálely, v postupových 21

22 kolech se již potřetí probojovaly do Krajského kola v požárním sportu, které se konalo o prázdninách v Uherském Brodě, kde skončily na 2. místě. V loňském roce se do aktivní činnosti zapojilo i družstvo veteránů, kteří se zúčastnili tří soutěží a to domácí soutěže,,štít Radhoště, na Prostřední Bečvě a ve Vidči, kde dosáhli nejlepšího umístění a to místa druhého. V loňském roce jsme měli oslavy 70 let založení sboru, k vidění byla současná i historická technika s ukázkami. Každoročně pořádáme pohárovou soutěž Štít Radhoště, kde ráno od 8 hodin soutěží žáci a v 11 hodin pak začínají muži a ženy. Dále pořádáme Hasičský ples v hale základní školy, oslavy svatého Floriana, předpouťovou zábavu, Štítovou zábavu, den dětí spolu s mysliveckým sdružením a komisí ŠKaS při radě obce, zájezd na celostátní hasičskou pouť na sv. Hostýn, II. ročník Ostravskobeskydské šedesátky ve spolupráci s družební organizací Ostrava - Michálkovice, se kterou máme již 57 let družby. Rovněž máme také družbu s Martinem - Záturčie ze Slovenské republiky v trvání 44 let. Navštěvujeme se nejen na valných hromadách, ale na všech akcích, které sbory pořádají. Přijďte se podívat, v květnu budeme ve sportovním areálu u Bečvy pořádat obvodní kolo soutěže v požárním sportu dospělých. Na údržbě čerpadel se odpracovalo několik hodin. Byly zakoupeny odlehčené hadice a přilby pro přípravku, pro družstvo mužů a žen soutěžní hadice. Máme proškolené dva řidiče na požární automobil, jednoho instruktora a dva vedoucí mládeže. Dále na soutěžní účely máme proškolené tři rozhodčí pro muže a ženy a jednoho rozhodčího pro mládež. Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na opravě techniky, uklízení zbrojnice, úpravě cvičební plochy a na dalších brigádách. Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům za finanční nebo věcnou podporu, soutěžním družstvům za jejich aktivitu a přejeme vám všem hodně úspěchů v tomto roce a pevného zdraví. velitel SDH Libor Mikuda starosta SDH Tomáš Hruškovský 22

23 23

24 24

25 25

26 Nově otevřený penzion na Horní Bečvě hledá na dohodu o provedení práce (brigáda dle dohody): servírku (zkušenosti v oboru jsou výhodou) pomocnou sílu do kuchyně uklízečku Vhodné zvláště pro studenty, důchodce, ženy na MD a všechny, kteří si potřebují přivydělat. V případě zájmu další informace získáte na tel. čísle:

27 Zpravodaj 3,4 / 2014, zpracování příspěvků: Jana Vavřínová Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: Tisk: ROVS Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Dolní Paseky 1618, Rožnov p/r,

28 28

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva BŘEZEN duben 2013 1 BŘEZEN BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM DUBEN Vachůn Michal 84 Růčka Rudolf 81 Bělunek Josef 73 Skalík Josef 81 Urda Josef 72 Divínová Marie 77 Mikunda František 81

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 74 Škorňová Marie 71 Ostřanská Marie 72 Hrstková Vlasta 87 Kuběnová Marie 76 Krištofová Jindřiška 85 Růčková

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Závěrečný účet obce za rok 2007

Závěrečný účet obce za rok 2007 Obec Bělov, IČO 00 287 032 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: Obec Bělov čp.77, 768 21 Kvasice Telefonické spojení: starosta obce 573 358 071, mobil 724 188 983 účetní obce 573 358 071,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Schválený Upravený Skutečnost 15.622.000 3.545.000 O 640.000 19.807.000 15.529.000 2.709.000 18.238.000 1.569.000-1.569.000

Schválený Upravený Skutečnost 15.622.000 3.545.000 O 640.000 19.807.000 15.529.000 2.709.000 18.238.000 1.569.000-1.569.000 Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2012 Výroční zpráva- textová část Rozpočet obce na rok 20112 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2011 pod č.j, 12/12/2011 ZO-U. Během roku 2012

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Přijetí revolvingového

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více