Zpravodaj obce Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj obce Dolní Bečva BŘEZEN DUBEN

2 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM BŘEZEN DUBEN Vachůn Michal 85 Růčka Rudolf 82 Bělunek Josef 74 Skalík Josef 82 Urda Josef 73 Divínová Marie 78 Mikunda František 82 Šustek Štěpán 77 Linhartová Milada 85 Krhůtek Michal 90 Bolcek František 73 Žitníková Vlasta 80 Solanská Ludmila 81 Švihlová Cecílie 80 Španihel Josef 81 Vašutová Jiřina 71 Romanová Marie 100 Maléř Zdeněk 83 Slavík Bohumír 74 Žitníková Ludmila 77 Grygar Oldřich 75 Vašek Oldřich 77 Zezulková Miluše 73 Vondrusová Božena 72 Pařenicová Františka 86 Hladíková Drahomíra 81 Štůrala Oldřich 76 Vavřínová Zdenka 75 Skalík Metoděj 78 Skalíková Božena 74 Divínová Jana 70 Pařenica Oldřich 83 Závorková Marie 78 Růčka Michal 73 Maléřová Věra 76 Grygarová Marie 73 Bolcek Jan 71 Kulišťáková Jiřina 82 Michutová Jiřina 81 Porubová Matylda 80 Harok Ladislav 73 Kulišťák Zeněk 77 Martyčáková Zdenka 76 Ing. Zátopek František 76 Vojkůvková Jiřina 73 Milí oslavenci, Rozkvetlé sněženky nám oznamuji, že nám už brzy zaťuká jaro na dveře a kalendář zas říká, že je tu čas Vašich narozenin. Možná se těšíte na jarní procházky přírodou anebo na to, jak zasadíte záhon v zahrádce. Přejeme Vám štěstí, zdraví, a aby práce i zábava, byly pro Vás vždy radostným potěšením. 2

3 Milé ženy, v tyto dny si opět připomínáme Váš velký svátek MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Přejeme všem ženám hodně lásky, štěstí a úcty a ještě více spravedlivějšího docenění a ochrany v naší společnosti. Je nutné, aby se otázky rovnosti žen a mužů a to ve všech oblastech staly prioritou těch, kteří vládnou, je jedno o jakou politickou stranu nebo koalici půjde. Zdá se, že společnost se pomalu začíná měnit a že se blýská na lepší časy. Proto přejeme všem ženám pevné zdraví, hodně optimismu a úspěchů v boji za spravedlivější postavení žen. Z OBECNÍHO ÚŘADU Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky 3

4 4

5 INFORMACE Vážení občané, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( poplatek za odpad ) pro rok 2014 můžete platit již od ledna 2014 v hotovosti na pokladně OÚ nebo bankovním převodem z účtu pod stejným variabilním symbolem, který jste měli uvedený na poslední zaslané složence v březnu Poplatek pro rok 2014 činí na osobu a rok Kč 400,-. Zástupce za domácnost zaplatí částku podle počtu trvale hlášených osob na čísle popisném a rovněž i za cizince v domácnosti, kteří jsou od roku 2013 povinni tento poplatek hradit, i když nejsou v obci k trvalému pobytu hlášeni. Poplatek pro rok 2014 je splatný do Lepící známky na popelnice se již nebudou používat. Budete si vyzvedávat pouze pytle na tříděný odpad a to po zaplacení poplatku na OÚ v době úředních hodin Úřední hodiny: Po 8,00-11,00 12,00-17,30 St 8,00-11,00 12,00-17,30 Účet obce Dolní Bečva: /0100, KB Rožnov p/r Za OÚ Dolní Bečva tel tel tel Ing. Urbanovská Blanka, správce poplatku Vašková Eva, správce poplatku Vavřínová Jana, referentka OÚ 5

6 SVOZ ODPADU Netříděný odpad - svozový den čtvrtek Popelnice: 6. 3., , 3. 4., , Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE PODLE BARVY!!! Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELOOBJEMOVÉHO ODPADU SOBOTA: ,00 10,00 HODIN SVOZOVÁ MÍSTA: Horní Rozpité obchod, obecní úřad parkoviště, Dolní Rozpité čtvrtě, Radhošťská cesta. 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Dolní Bečva tel ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK Proběhne dne 29. dubna 2014 od hod. v MŠ v Dolní Bečvě. Přijďte se podívat do naší mateřské školy. Těšíme se na vás. ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE Reklamace vad dodavateli stavby BS Vsetín Rada obce vzala na vědomí informace ředitele firmy BS Vsetín, ohledně nevyhovujícího výsledku měření prostupu hluku mezi pokoji v bytě A1. Firma připraví do středy , kdy se koná schůze společenství vlastníků bytových jednotek, návrh dořešení reklamovaných vad, tak, aby mohl být s vlastníky projednán a dohodnut další postup. 7

8 2. Smlouvy 2.1. Smlouva směnná mezi obcí a spoluvlastníky části pozemků p. č. 1354/1, 1354/2 a 1351 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit směnnou smlouvu na směnu částí pozemku p. č. 154/1, 1354/2 a 1351 za části pozemků p. č o shodné výměře podle geometrického plánu č /2013 vypracovaným panem Ladislavem Vránou, Chelčického 761/12, Valašské Meziříčí v souvislosti s připravovanou stavbou Dolní Bečva Kamenné, DTS, která řeší elektrofikaci lokality Smlouva kupní na prodej částí pozemků p. č. 721/1 a 2687/14 a 2687/15 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu kupní na prodej pozemků p. č. 721/1 a 2687/14 a 2687/15 podle geometrického plánu č /2013 vypracovaného Ing. Marií Vaculíkovou. B. Němcové 1720, Rožnov p/r Smlouva kupní na části pozemků pod místní komunikací na Blinkově kopci Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na vykoupení částí pozemků pod místní komunikací podle geometrického plánu č /2002 vypracovaného Ing. Františkem Vejdou, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm, za cenu dle znaleckého posudku Nájemní smlouva mezi obcí a Rubus Pharma s. r. o., Partyzánská 1107, Rožnov pod Radhoštěm na pronájem lékárny v budově č. p. 184 Rada obce projednala žádost Pharm Dr. Jiřího Maliny na změnu pronájmu nebytových prostor lékárny v budově č. p. 184 z důvodu změny formy podnikání od Rada obce rozhodla o vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor podle 39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění, s termínem zahájení pronájmu od Smlouva na dodávku vody č. 190, 282,419 Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu: č. 190 pro dům č. p. 23- paní Ludmily Harokové č. 282 pro dům č. p Mgr. Ladislava Ludvigha 8

9 č. 419 pro dům č. p. 311 paní Silvie Špatné Pověřuje starostu obce podpisem smluv Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu Dolní Bečva Kamenné DTS Rada obce doporučuje ZO revokovat usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v bodě 3.2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno p. č. 2668, 2672, 2662, Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu Dolní Bečva Kamenné DTS s novou výší finanční náhrady dle přílohy Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě mezi obcí a Kooperativa pojišťovnou Rada obce schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č mezi obcí a Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vinna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha. Tímto dodatkem se doplňuje o samostatný druh pojištění elektronických zařízení a doplňuje se zvláštní ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu subjektů zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení dle přílohy Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce Rada obce schválila smlouvu o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce- kouzelnické vystoupení na maškarním bále v tělocvičně ZŠ dle přílohy Dodatek ke smlouvě o dílo Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo Ja 01/2012 mezi obcí a Ing. Jiřím Janušem, Zdeňka Fibicha 1214, Valašské Meziříčí dle přílohy. 3. Žádosti 3.1. Žádost firmy AVE s.r.o. o zvýšení ceny za služby Rada obce vzala na vědomí žádost firmy AVE CZ odpadové hospodářství, Pražská 1321/38a, Praha10 o zvýšení ceny za služby související s využíváním a odstraňováním odpadů dle přílohy. 9

10 Žádost bude opětovně projednána v radě 01/2014 po oznámení ukazatelů, které mají vliv na smlouvu na rok Žádost Charity Valašské Meziříčí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2014 Rada obce schválila na doporučení sociální komise poskytnutí dotace Charitě Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí ve výši ,- Kč na pečovatelskou službu včetně dovážky obědů pro občany z Dolní Bečvy v roce Žádost Centra pro zdravotně postižené ZK o finanční příspěvek Rada obce schválila na doporučení sociální komise finanční příspěvek na provoz centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje pro rok 2014 ve výši 1000,- Kč Žádost o úhrn sněhu na chodníku v úseku OÚ - panelák Rada obce neschválila rozšíření plánu zimní údržby o úhrn sněhu na chodníku v úseku panelák - Obecní úřad. Rada obce považuje stávající rozsah údržby chodníků za dostatečný v celé délce okolo hlavní silnice a pro obec nákladově únosný stávajícím mechanismem Žádost o úhrn sněhu na cyklostezce Rada obce neschválila rozšíření plánu zimní údržby o úhrn sněhu na cyklostezce údolím Rožnovské Bečvy s odvoláním na možné využití pro běžeckou stopu s údržbou Mikroregionem Rožnovsko Žádost o příspěvek na zakoupení ohňostroje a prodloužení doby nočního klidu Rada obce schválila finanční příspěvek ve výši ,- Kč na zakoupení ohňostroje, s tím, že nájemce cukrárny jako provozovatel akce vítání nového roku 2014 na návsi veřejností zajistí požární a bezpečné zajištění veřejného prostranství tak, aby nedošlo ke zranění návštěvníků akce, a rovněž zajistí odborné provedení ohňostroje. Doba dodržování nočního klidu byla schválena vzhledem k oslavě Silvestra do 1 hodiny ranní dne

11 3.7. Žádost o povolení instalace kamerového systému a světelné venkovní tabule na budově č. p. 658 Rada obce souhlasí s umístěním kamery na multifunkční budovu č. p. 658 za podmínky projednání umístění kamery s Úřadem pro ochranu osobních údajů a ostatními spoluvlastníky bytového domu Žádost o peněžitý dar na zdravotnické zařízení Orthes, spol. s r. o., Palackého 481, Rožnov p/r Rada obce neschvaluje poskytnutí peněžitého daru na zdravotnické zařízení Orthes spol. s r. o., Palackého 481, Rožnov p/r. 4. Rozpočet na rok 2014 Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet bez dalších úprav dle přílohy. 5. Program ZO Rada obce schválila tento program zastupitelstva obce: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV 3. Smlouvy 4. Rozpočtové opatření č Rozpočet obce na rok Různé 6. Různé Plán akcí na rok 2014 Rada obce schválila plán akcí na rok 2014 předložený komisí školskou, kultury a sportu dle přílohy Řešení reklamací v bytech budovy č. p. 658 Rada obce projednala návrh BS Vsetín na alternativní řešení reklamací v bytech v budově č. p. 658, který zahrnuje plošné zafoukání izolací materiálem Climatizér, s ohledem na vyhovující výsledky z měření hluku v bytě A2 po použití tohoto materiálu vlastníkem bytu. Rada obce schválila navržený postup, s tím, že bude provedeno nejdříve ověřovací doplnění izolace Climatizérem 11

12 ve dvou sousedních bytech A14 a A13 v uzavřených prostorách s SDK stropem, dále bude doloženo vyjádření o požární, hygienické nezávadnosti a vyjádření dodavatele z hlediska únosnosti podhledů u použitého Climatizéru dle požadavku projektanta stavby. Po provedení této izolace bude provedeno kontrolní měření normové průzvučnosti mezi byty a mezi pokoji bytu. V případě kladných výsledků bude obdobně postupováno v ostatních bytech Smlouva o dílo na autorský dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na autorský dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr mezi obcí a Ing. Jaroslavem Ryšávkou, PhD, Náměstí míru č. 7, Hustopeče nad Bečvou dle přílohy Smlouva o dílo na stavební dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na technický dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr mezi obcí a Ing. Zdeňkem Volkem, Kunovice 120 dle přílohy. ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zpráva kontrolního výboru za IV. čtvrtletí roku 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Hajdy o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2013 a činnosti kontrolního výboru za toto období podle přílohy. 2. Zpráva finančního výboru Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za 12

13 uplynulé období a o výsledcích kontrol provedených ve IV. čtvrtletí 2013 dle přílohy. 3. Rozpočtové opatření č. 8 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 Zvýšení příjmů o 5 tisíc Kč - Příjmy po úpravě ,- Kč Zvýšení výdajů o 0 tis. Kč - Výdaje po úpravě ,- Kč Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě ,- Kč Financování po úpravě ,- Kč 4. Rozpočet obce na rok 2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014 dle přílohy. 5. Smlouvy 5.1. Směnná smlouva mezi obcí a spoluvlastníky pozemků p. č. 1351, 1354/1,2 Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Dolní Bečva a spoluvlastníky částí pozemků p. č. 1351, 1354/1,2- paní Miroslavou Rostkovou, panem Karlem Vašutem a paní Ludmilou Vašutovou v rozsahu podle vyhotoveného geometrického plánu č / celkem 564 m 2 mezi oběma směnujícími stranami za podmínek uvedených v důvodové zprávě v souvislosti se stavbou Dolní Bečva Kamenné DTS a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS Zastupitelstvo obce revokuje 21. usnesení zastupitelstva obce ve věci Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS a současně schvaluje novou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS podle situace č. výkresu s určením ceny za zřízení věcného břemene ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení. 13

14 5.3. Smlouva kupní mezi obcí a paní Jarmilou Bolckovou, Dolní Bečva č. p. 354 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku par. č. 721/1 a 2687/1, o celkové výměře 105 m 2 z vlastnictví obce do vlastnictví paní Jarmily Bolkové, Dolní Bečva č. p. 354 v rozsahu vyhotoveného geometrického plánu č /2013, při prodejní ceně 50,- Kč /m 2 za podmínek dále uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva kupní mezi obcí a spoluvlastníky a vlastníky pozemků na Blinkově kopci Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na výkup pozemků do vlastnictví obce oddělených podle geometrického plánu č /2002 a to díl b o výměře 130 m 2 od manželů Dany a Stanislava Štampoských za kupní cenu 5118, Kč, dílu h od manželů Zdeňka Vojkůvky a Evy Vojkůvkové za cenu 3189,- Kč, díl i o výměře 29 m 2 od Ing. Zdeňka Závorky za cenu 1 142,- Kč a prodej dílu k panu Ivanu Gajdarusovi za kupní cenu 7 746,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí jako povinnou z věcného břemene a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 jako oprávněným z věcného břemene dle geometrického plánu č /2012, na základě které se sjednává ve prospěch oprávněného, s příslušností hospodařit s majetkem státu, věcné břemeno spočívající v právu umístění stavby, dále vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozování, kontroly, údržby, oprav stavby přemostění (most ), opevnění koryta pod mostem, pilířů mostu a jejich opevnění za jednorázovou úplatu ve výši ,-Kč za podmínek dále uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení. 14

15 5.6. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Charita Valašské Meziříčí Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Valašské Meziříčí podle návrhu Smlouvy ze dne ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 6. Různé 6.1. Rozpis návštěv jubilantů na I. pololetí roku 2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled účasti zastupitelů při návštěvách jubilantů v I. pololetí roku Návrh na ocenění pro člena SDH, který pracuje s mládeží Zastupitelstvo obce ukládá komisi školské, kultury a sportu zabývat se problematikou ocenění trenérské činnosti v obci a navrhnout do dalšího zasedání řešení Smlouva o poskytnutí finančního daru SDH Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o neinvestiční dotaci SDH Dolní Bečva ve výši ,- Kč na kulturní činnost v obci. INFORMACE Z KOMISÍ, OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, SOUKROMÝCH INICIATIV A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ USPOŘÁDALA ADVENTNÍ KONCERT 15 V sobotu 14. prosince 2013 proběhl v kostele sv. Antonína adventní koncert. Děkujeme dětem z pěveckého sboru místní ZŠ pod vedením paní učitelky Petry Chromické, Evě Pařenicové za varhanní doprovod, dětem ze sboru Schola pod vedením paní Lenky Doležalové a

16 cimbálové muzice Kotár. Ti všichni pro nás přichystali krásnou sváteční atmosféru. Díky patří všem účastníkům, kteří přišli, a dobrovolným vstupným přispěli na Farní charitu Valašské Meziříčí. Vybraná částka ve výši 5 821,- Kč bude použita na vybavení denního stacionáře v budově farní charity v Rožnově pod Radhoštěm. Poděkování patří rovněž P. Mgr. Petru Dujkovi, který nám umožnil konání koncertu v našem kostele. Dětský maškarní karneval proběhl v hale ZŠ 1. února. Na začátku programu vystoupil kouzelník TOMASIANO, se svojí asistentkou předvedli svou magickou show. Poté dětem modeloval a rozdával zvířátka z balónků. Pro všechny zúčastněné byly připraveny soutěže s drobnými cenami a bohatá tombola. Úspěšnou byla závěrečná diskotéka se světélky. Děkujeme maskám a rodičům, že dorazili v tak hojném počtu. Díky dobrovolnému vstupnému se vybralo korun, které byly darovány do místní mateřské školky na zakoupení hraček a pomůcek pro tvorbu dětí. Poděkování patří členům komise ŠKS. 16

17 PŘIPRAVUJEME 17

18 Komise školská, kultury a sportu při Radě obce Dolní Bečva Vás zve na 16. ročník amatérského turnaje ve volejbalu: Termín: , 9:00-17:00 Místo: hala ZŠ Dolní Bečva Startovné: 200 Kč/tým Guláš: 60 Kč/osoba Turnaj je uzavřen jen pro týmy z Dolní Bečvy, v týmu jsou povolení maximálně 3 hráči, kteří nepocházejí z Dolní Bečvy. Přihlašujte se u p. Jany Vavřínové na tel.: nebo osobně na OÚ Dolní Bečva, nejpozději do Přihlášky naleznete na webových stránkách obce. 18

19 DO REDAKČNÍ POŠTY DOŠLO HODNOCENÍ SEZÓNY 2013 Daniel Paprskář (16 let, student 1. ročníku SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm V této sezóně jsem se již plně věnoval seniorské kategorii kartingu ve třídě Rotax max a to v šesti závodeh MČR a v šesti závodech v rámci Karting cupu (český pohár). Jako v minulém roce jsem jel s částečnou podporou největší kartingové stáje v ČR, která se jmenuje Praga. Po výsledku v roce 2012, kdy jsem celkově v seriálu MČR obsadil 3. místo, jsem si již i více věřil a mým tajným snem bylo vyhrát MČR a dostat se na Grand finals Rotax Max, které se jelo v USA v New Orleans. Bohužel hned od prvního závodu bylo jasné, že porazit dva největší konkurenty, kteří se této kategorii věnují již cca 8 let, bude velmi těžké, a jak se nakonec ukázalo, vždy mně na ně kousek chyběl. Nejsmolnější byl asi poslední závod ve Vysokém Mýtě, kdy jsem jasně na tyto dva piloty měl mnohdy jsem měl i lepší čas na kolo, ale v posledním kole dvě zatáčky před cílem mě z prvního místa ne úplně čistým způsobem vytlačili právě tito piloti, já jsem tuto rozjížďku vůbec nedojel a celkově mě to stálo lepší umístnění než čtvrté místo v tomto závodě i celkově v MČR! Celkové výsledky MČR: Cheb 3. místo Vysoké Mýto 5. místo Sosnová 3. místo Písek 3. místo Sosnová 4. místo Vysoké Mýto 4. místo Celkové výsledky v Karting cupu: Vysoké Mýto 2. místo Sosnová 3. místo Písek 2. místo 19

20 Bruck (Rakousko) 1. místo Vysoké Mýto 1. místo Wackernsdorf (Německo) 2. místo Celkově jsem se tedy umístil na 4. místě v MČR a v Karting cupu jsem si dojel celkově pro 2. místo. Pro sezónu 2014 jsem se rozhodl změnit jezdeckou kategorii a postoupit do druhé nejsilnější kategorie, která se v ČR i na světě vůbec jede a má označení KF2.Opět budu závodit na podvozku zn. Praga s částečnou tovární podporou. Chtěl bych absolvovat celý seriál MČR a k tomu zkusit jeden nebo dva závody mistrovství Evropy. Při tomto hodnocení sezóny bych rád poděkoval tatínkovi za přípravu motokárové techniky, mamince za vytvoření velmi dobrého zázemí při každých závodech, dědovi Láďovi, který mě při každých závodech podporoval bouřlivým fanděním. 20

21 ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA ZIMNÍ OBDOBÍ V měsíci dubnu se uskuteční odpočet spotřeby vody za zimní období Žádáme odběratele vody, aby zabezpečili přístup k vodoměrům za účelem kontroly, zvláště u hlubších šachet umístěním žebříku. Děkujeme za spolupráci. SDH DOLNÍ BEČVA V současné době má sbor 173 členů, což je nejvíce v okrese Vsetín. Z toho 28 dětí do 18 let. V roce 2012 jsme se začali věnovat těm nejmenším - kategorii přípravka do 6- ti let. V současné době nás reprezentuji za mladší žáky v kategorii 6 11 let, hlavně v běhu na 60 metrů s překážkami, kde nejlepších loňských výsledků docílili Filip Konečný v Moravsko Beskydské šedesátky 3. místo, v Huslenské šedesátce Aneta Mikudová 1. místo a Pavlína Babincová 3. místo. Účastníme se i závodů v Olomouci, Šumperku a v Praze. Za posledních pár let náš nejlepší úspěch byl v roce 2012, kdy mladší žáci vyhráli neoficiální mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. V této soutěži vyhráli i v roce Starší žáci pak v letech 2002 a Věnujeme se i starším žákům do 15 - ti let a dorostencům do 18-ti let. Nejlepšího výsledku v roce 2013 v kategorii dorostenců - jednotlivců docílil Daniel Mikuda, který se probojoval na Mistrovství České republiky, které se konalo v Jablonci nad Nisou, kde skončil na pěkném 21. místě. Snažíme si mladé udržet, i když jsou starší, naši vesnici reprezentují za muže a ženy. Družstvo mužů se v požárním útoku několikrát umístnilo do 3. místa a jejich nejlepší umístnění byla 1. místa ve Vysoké, Lhotě a Kašavě. Ženy také nezahálely, v postupových 21

22 kolech se již potřetí probojovaly do Krajského kola v požárním sportu, které se konalo o prázdninách v Uherském Brodě, kde skončily na 2. místě. V loňském roce se do aktivní činnosti zapojilo i družstvo veteránů, kteří se zúčastnili tří soutěží a to domácí soutěže,,štít Radhoště, na Prostřední Bečvě a ve Vidči, kde dosáhli nejlepšího umístění a to místa druhého. V loňském roce jsme měli oslavy 70 let založení sboru, k vidění byla současná i historická technika s ukázkami. Každoročně pořádáme pohárovou soutěž Štít Radhoště, kde ráno od 8 hodin soutěží žáci a v 11 hodin pak začínají muži a ženy. Dále pořádáme Hasičský ples v hale základní školy, oslavy svatého Floriana, předpouťovou zábavu, Štítovou zábavu, den dětí spolu s mysliveckým sdružením a komisí ŠKaS při radě obce, zájezd na celostátní hasičskou pouť na sv. Hostýn, II. ročník Ostravskobeskydské šedesátky ve spolupráci s družební organizací Ostrava - Michálkovice, se kterou máme již 57 let družby. Rovněž máme také družbu s Martinem - Záturčie ze Slovenské republiky v trvání 44 let. Navštěvujeme se nejen na valných hromadách, ale na všech akcích, které sbory pořádají. Přijďte se podívat, v květnu budeme ve sportovním areálu u Bečvy pořádat obvodní kolo soutěže v požárním sportu dospělých. Na údržbě čerpadel se odpracovalo několik hodin. Byly zakoupeny odlehčené hadice a přilby pro přípravku, pro družstvo mužů a žen soutěžní hadice. Máme proškolené dva řidiče na požární automobil, jednoho instruktora a dva vedoucí mládeže. Dále na soutěžní účely máme proškolené tři rozhodčí pro muže a ženy a jednoho rozhodčího pro mládež. Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na opravě techniky, uklízení zbrojnice, úpravě cvičební plochy a na dalších brigádách. Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům za finanční nebo věcnou podporu, soutěžním družstvům za jejich aktivitu a přejeme vám všem hodně úspěchů v tomto roce a pevného zdraví. velitel SDH Libor Mikuda starosta SDH Tomáš Hruškovský 22

23 23

24 24

25 25

26 Nově otevřený penzion na Horní Bečvě hledá na dohodu o provedení práce (brigáda dle dohody): servírku (zkušenosti v oboru jsou výhodou) pomocnou sílu do kuchyně uklízečku Vhodné zvláště pro studenty, důchodce, ženy na MD a všechny, kteří si potřebují přivydělat. V případě zájmu další informace získáte na tel. čísle:

27 Zpravodaj 3,4 / 2014, zpracování příspěvků: Jana Vavřínová Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: Tisk: ROVS Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Dolní Paseky 1618, Rožnov p/r,

28 28

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce 16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Omluven:

Více

Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 44/10/2013- RO-U Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Per Vojkůvka, Ing.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva KVĚTEN ČERVEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM KVĚTEN ČERVEN Richtman Julius 75 Švihel Bedřich 73 Billová Kristýna 71 Blinková Vlasta 75 Růčka Stanislav 80 Žemba Petr 72 Proroková

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ

Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1 Č.j. 20/12/2012 - ZO - Z Zápis Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 12. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2007

Závěrečný účet obce za rok 2007 Obec Bělov, IČO 00 287 032 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: Obec Bělov čp.77, 768 21 Kvasice Telefonické spojení: starosta obce 573 358 071, mobil 724 188 983 účetní obce 573 358 071,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Obec Bělov, IČO 00 287 032 Závěrečný účet obce za rok 2008 Údaje o obci: Adresa: Obec Bělov čp.77, 768 21 Kvasice Telefonické spojení: starosta obce 573 358 071, mobil 724 188 983 účetní obce 573 358 071,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Přítomní: Omluveni: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis ze 46. zasedání rady obce konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více