Zpravodaj obce Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj obce Dolní Bečva BŘEZEN DUBEN

2 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM BŘEZEN DUBEN Vachůn Michal 85 Růčka Rudolf 82 Bělunek Josef 74 Skalík Josef 82 Urda Josef 73 Divínová Marie 78 Mikunda František 82 Šustek Štěpán 77 Linhartová Milada 85 Krhůtek Michal 90 Bolcek František 73 Žitníková Vlasta 80 Solanská Ludmila 81 Švihlová Cecílie 80 Španihel Josef 81 Vašutová Jiřina 71 Romanová Marie 100 Maléř Zdeněk 83 Slavík Bohumír 74 Žitníková Ludmila 77 Grygar Oldřich 75 Vašek Oldřich 77 Zezulková Miluše 73 Vondrusová Božena 72 Pařenicová Františka 86 Hladíková Drahomíra 81 Štůrala Oldřich 76 Vavřínová Zdenka 75 Skalík Metoděj 78 Skalíková Božena 74 Divínová Jana 70 Pařenica Oldřich 83 Závorková Marie 78 Růčka Michal 73 Maléřová Věra 76 Grygarová Marie 73 Bolcek Jan 71 Kulišťáková Jiřina 82 Michutová Jiřina 81 Porubová Matylda 80 Harok Ladislav 73 Kulišťák Zeněk 77 Martyčáková Zdenka 76 Ing. Zátopek František 76 Vojkůvková Jiřina 73 Milí oslavenci, Rozkvetlé sněženky nám oznamuji, že nám už brzy zaťuká jaro na dveře a kalendář zas říká, že je tu čas Vašich narozenin. Možná se těšíte na jarní procházky přírodou anebo na to, jak zasadíte záhon v zahrádce. Přejeme Vám štěstí, zdraví, a aby práce i zábava, byly pro Vás vždy radostným potěšením. 2

3 Milé ženy, v tyto dny si opět připomínáme Váš velký svátek MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Přejeme všem ženám hodně lásky, štěstí a úcty a ještě více spravedlivějšího docenění a ochrany v naší společnosti. Je nutné, aby se otázky rovnosti žen a mužů a to ve všech oblastech staly prioritou těch, kteří vládnou, je jedno o jakou politickou stranu nebo koalici půjde. Zdá se, že společnost se pomalu začíná měnit a že se blýská na lepší časy. Proto přejeme všem ženám pevné zdraví, hodně optimismu a úspěchů v boji za spravedlivější postavení žen. Z OBECNÍHO ÚŘADU Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky 3

4 4

5 INFORMACE Vážení občané, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( poplatek za odpad ) pro rok 2014 můžete platit již od ledna 2014 v hotovosti na pokladně OÚ nebo bankovním převodem z účtu pod stejným variabilním symbolem, který jste měli uvedený na poslední zaslané složence v březnu Poplatek pro rok 2014 činí na osobu a rok Kč 400,-. Zástupce za domácnost zaplatí částku podle počtu trvale hlášených osob na čísle popisném a rovněž i za cizince v domácnosti, kteří jsou od roku 2013 povinni tento poplatek hradit, i když nejsou v obci k trvalému pobytu hlášeni. Poplatek pro rok 2014 je splatný do Lepící známky na popelnice se již nebudou používat. Budete si vyzvedávat pouze pytle na tříděný odpad a to po zaplacení poplatku na OÚ v době úředních hodin Úřední hodiny: Po 8,00-11,00 12,00-17,30 St 8,00-11,00 12,00-17,30 Účet obce Dolní Bečva: /0100, KB Rožnov p/r Za OÚ Dolní Bečva tel tel tel Ing. Urbanovská Blanka, správce poplatku Vašková Eva, správce poplatku Vavřínová Jana, referentka OÚ 5

6 SVOZ ODPADU Netříděný odpad - svozový den čtvrtek Popelnice: 6. 3., , 3. 4., , Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE PODLE BARVY!!! Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELOOBJEMOVÉHO ODPADU SOBOTA: ,00 10,00 HODIN SVOZOVÁ MÍSTA: Horní Rozpité obchod, obecní úřad parkoviště, Dolní Rozpité čtvrtě, Radhošťská cesta. 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Dolní Bečva tel ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK Proběhne dne 29. dubna 2014 od hod. v MŠ v Dolní Bečvě. Přijďte se podívat do naší mateřské školy. Těšíme se na vás. ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE Reklamace vad dodavateli stavby BS Vsetín Rada obce vzala na vědomí informace ředitele firmy BS Vsetín, ohledně nevyhovujícího výsledku měření prostupu hluku mezi pokoji v bytě A1. Firma připraví do středy , kdy se koná schůze společenství vlastníků bytových jednotek, návrh dořešení reklamovaných vad, tak, aby mohl být s vlastníky projednán a dohodnut další postup. 7

8 2. Smlouvy 2.1. Smlouva směnná mezi obcí a spoluvlastníky části pozemků p. č. 1354/1, 1354/2 a 1351 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit směnnou smlouvu na směnu částí pozemku p. č. 154/1, 1354/2 a 1351 za části pozemků p. č o shodné výměře podle geometrického plánu č /2013 vypracovaným panem Ladislavem Vránou, Chelčického 761/12, Valašské Meziříčí v souvislosti s připravovanou stavbou Dolní Bečva Kamenné, DTS, která řeší elektrofikaci lokality Smlouva kupní na prodej částí pozemků p. č. 721/1 a 2687/14 a 2687/15 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu kupní na prodej pozemků p. č. 721/1 a 2687/14 a 2687/15 podle geometrického plánu č /2013 vypracovaného Ing. Marií Vaculíkovou. B. Němcové 1720, Rožnov p/r Smlouva kupní na části pozemků pod místní komunikací na Blinkově kopci Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na vykoupení částí pozemků pod místní komunikací podle geometrického plánu č /2002 vypracovaného Ing. Františkem Vejdou, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm, za cenu dle znaleckého posudku Nájemní smlouva mezi obcí a Rubus Pharma s. r. o., Partyzánská 1107, Rožnov pod Radhoštěm na pronájem lékárny v budově č. p. 184 Rada obce projednala žádost Pharm Dr. Jiřího Maliny na změnu pronájmu nebytových prostor lékárny v budově č. p. 184 z důvodu změny formy podnikání od Rada obce rozhodla o vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor podle 39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění, s termínem zahájení pronájmu od Smlouva na dodávku vody č. 190, 282,419 Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu: č. 190 pro dům č. p. 23- paní Ludmily Harokové č. 282 pro dům č. p Mgr. Ladislava Ludvigha 8

9 č. 419 pro dům č. p. 311 paní Silvie Špatné Pověřuje starostu obce podpisem smluv Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu Dolní Bečva Kamenné DTS Rada obce doporučuje ZO revokovat usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v bodě 3.2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno p. č. 2668, 2672, 2662, Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu Dolní Bečva Kamenné DTS s novou výší finanční náhrady dle přílohy Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě mezi obcí a Kooperativa pojišťovnou Rada obce schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č mezi obcí a Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vinna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha. Tímto dodatkem se doplňuje o samostatný druh pojištění elektronických zařízení a doplňuje se zvláštní ujednání pro pojištění odpovědnosti za škodu subjektů zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení dle přílohy Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce Rada obce schválila smlouvu o zajištění uměleckého výkonu a technického zabezpečení kulturní akce- kouzelnické vystoupení na maškarním bále v tělocvičně ZŠ dle přílohy Dodatek ke smlouvě o dílo Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo Ja 01/2012 mezi obcí a Ing. Jiřím Janušem, Zdeňka Fibicha 1214, Valašské Meziříčí dle přílohy. 3. Žádosti 3.1. Žádost firmy AVE s.r.o. o zvýšení ceny za služby Rada obce vzala na vědomí žádost firmy AVE CZ odpadové hospodářství, Pražská 1321/38a, Praha10 o zvýšení ceny za služby související s využíváním a odstraňováním odpadů dle přílohy. 9

10 Žádost bude opětovně projednána v radě 01/2014 po oznámení ukazatelů, které mají vliv na smlouvu na rok Žádost Charity Valašské Meziříčí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2014 Rada obce schválila na doporučení sociální komise poskytnutí dotace Charitě Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí ve výši ,- Kč na pečovatelskou službu včetně dovážky obědů pro občany z Dolní Bečvy v roce Žádost Centra pro zdravotně postižené ZK o finanční příspěvek Rada obce schválila na doporučení sociální komise finanční příspěvek na provoz centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje pro rok 2014 ve výši 1000,- Kč Žádost o úhrn sněhu na chodníku v úseku OÚ - panelák Rada obce neschválila rozšíření plánu zimní údržby o úhrn sněhu na chodníku v úseku panelák - Obecní úřad. Rada obce považuje stávající rozsah údržby chodníků za dostatečný v celé délce okolo hlavní silnice a pro obec nákladově únosný stávajícím mechanismem Žádost o úhrn sněhu na cyklostezce Rada obce neschválila rozšíření plánu zimní údržby o úhrn sněhu na cyklostezce údolím Rožnovské Bečvy s odvoláním na možné využití pro běžeckou stopu s údržbou Mikroregionem Rožnovsko Žádost o příspěvek na zakoupení ohňostroje a prodloužení doby nočního klidu Rada obce schválila finanční příspěvek ve výši ,- Kč na zakoupení ohňostroje, s tím, že nájemce cukrárny jako provozovatel akce vítání nového roku 2014 na návsi veřejností zajistí požární a bezpečné zajištění veřejného prostranství tak, aby nedošlo ke zranění návštěvníků akce, a rovněž zajistí odborné provedení ohňostroje. Doba dodržování nočního klidu byla schválena vzhledem k oslavě Silvestra do 1 hodiny ranní dne

11 3.7. Žádost o povolení instalace kamerového systému a světelné venkovní tabule na budově č. p. 658 Rada obce souhlasí s umístěním kamery na multifunkční budovu č. p. 658 za podmínky projednání umístění kamery s Úřadem pro ochranu osobních údajů a ostatními spoluvlastníky bytového domu Žádost o peněžitý dar na zdravotnické zařízení Orthes, spol. s r. o., Palackého 481, Rožnov p/r Rada obce neschvaluje poskytnutí peněžitého daru na zdravotnické zařízení Orthes spol. s r. o., Palackého 481, Rožnov p/r. 4. Rozpočet na rok 2014 Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet bez dalších úprav dle přílohy. 5. Program ZO Rada obce schválila tento program zastupitelstva obce: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV 3. Smlouvy 4. Rozpočtové opatření č Rozpočet obce na rok Různé 6. Různé Plán akcí na rok 2014 Rada obce schválila plán akcí na rok 2014 předložený komisí školskou, kultury a sportu dle přílohy Řešení reklamací v bytech budovy č. p. 658 Rada obce projednala návrh BS Vsetín na alternativní řešení reklamací v bytech v budově č. p. 658, který zahrnuje plošné zafoukání izolací materiálem Climatizér, s ohledem na vyhovující výsledky z měření hluku v bytě A2 po použití tohoto materiálu vlastníkem bytu. Rada obce schválila navržený postup, s tím, že bude provedeno nejdříve ověřovací doplnění izolace Climatizérem 11

12 ve dvou sousedních bytech A14 a A13 v uzavřených prostorách s SDK stropem, dále bude doloženo vyjádření o požární, hygienické nezávadnosti a vyjádření dodavatele z hlediska únosnosti podhledů u použitého Climatizéru dle požadavku projektanta stavby. Po provedení této izolace bude provedeno kontrolní měření normové průzvučnosti mezi byty a mezi pokoji bytu. V případě kladných výsledků bude obdobně postupováno v ostatních bytech Smlouva o dílo na autorský dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na autorský dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr mezi obcí a Ing. Jaroslavem Ryšávkou, PhD, Náměstí míru č. 7, Hustopeče nad Bečvou dle přílohy Smlouva o dílo na stavební dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na technický dozor na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr mezi obcí a Ing. Zdeňkem Volkem, Kunovice 120 dle přílohy. ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zpráva kontrolního výboru za IV. čtvrtletí roku 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Hajdy o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2013 a činnosti kontrolního výboru za toto období podle přílohy. 2. Zpráva finančního výboru Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za 12

13 uplynulé období a o výsledcích kontrol provedených ve IV. čtvrtletí 2013 dle přílohy. 3. Rozpočtové opatření č. 8 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 Zvýšení příjmů o 5 tisíc Kč - Příjmy po úpravě ,- Kč Zvýšení výdajů o 0 tis. Kč - Výdaje po úpravě ,- Kč Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě ,- Kč Financování po úpravě ,- Kč 4. Rozpočet obce na rok 2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014 dle přílohy. 5. Smlouvy 5.1. Směnná smlouva mezi obcí a spoluvlastníky pozemků p. č. 1351, 1354/1,2 Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Dolní Bečva a spoluvlastníky částí pozemků p. č. 1351, 1354/1,2- paní Miroslavou Rostkovou, panem Karlem Vašutem a paní Ludmilou Vašutovou v rozsahu podle vyhotoveného geometrického plánu č / celkem 564 m 2 mezi oběma směnujícími stranami za podmínek uvedených v důvodové zprávě v souvislosti se stavbou Dolní Bečva Kamenné DTS a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS Zastupitelstvo obce revokuje 21. usnesení zastupitelstva obce ve věci Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS a současně schvaluje novou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na věcné břemeno v souvislosti se stavbou Dolní Bečva, Kamenné DTS podle situace č. výkresu s určením ceny za zřízení věcného břemene ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení. 13

14 5.3. Smlouva kupní mezi obcí a paní Jarmilou Bolckovou, Dolní Bečva č. p. 354 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku par. č. 721/1 a 2687/1, o celkové výměře 105 m 2 z vlastnictví obce do vlastnictví paní Jarmily Bolkové, Dolní Bečva č. p. 354 v rozsahu vyhotoveného geometrického plánu č /2013, při prodejní ceně 50,- Kč /m 2 za podmínek dále uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva kupní mezi obcí a spoluvlastníky a vlastníky pozemků na Blinkově kopci Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na výkup pozemků do vlastnictví obce oddělených podle geometrického plánu č /2002 a to díl b o výměře 130 m 2 od manželů Dany a Stanislava Štampoských za kupní cenu 5118, Kč, dílu h od manželů Zdeňka Vojkůvky a Evy Vojkůvkové za cenu 3189,- Kč, díl i o výměře 29 m 2 od Ing. Zdeňka Závorky za cenu 1 142,- Kč a prodej dílu k panu Ivanu Gajdarusovi za kupní cenu 7 746,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí jako povinnou z věcného břemene a ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 jako oprávněným z věcného břemene dle geometrického plánu č /2012, na základě které se sjednává ve prospěch oprávněného, s příslušností hospodařit s majetkem státu, věcné břemeno spočívající v právu umístění stavby, dále vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozování, kontroly, údržby, oprav stavby přemostění (most ), opevnění koryta pod mostem, pilířů mostu a jejich opevnění za jednorázovou úplatu ve výši ,-Kč za podmínek dále uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Smlouva je přílohou usnesení. 14

15 5.6. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Charita Valašské Meziříčí Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Valašské Meziříčí podle návrhu Smlouvy ze dne ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 6. Různé 6.1. Rozpis návštěv jubilantů na I. pololetí roku 2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled účasti zastupitelů při návštěvách jubilantů v I. pololetí roku Návrh na ocenění pro člena SDH, který pracuje s mládeží Zastupitelstvo obce ukládá komisi školské, kultury a sportu zabývat se problematikou ocenění trenérské činnosti v obci a navrhnout do dalšího zasedání řešení Smlouva o poskytnutí finančního daru SDH Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o neinvestiční dotaci SDH Dolní Bečva ve výši ,- Kč na kulturní činnost v obci. INFORMACE Z KOMISÍ, OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, SOUKROMÝCH INICIATIV A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ USPOŘÁDALA ADVENTNÍ KONCERT 15 V sobotu 14. prosince 2013 proběhl v kostele sv. Antonína adventní koncert. Děkujeme dětem z pěveckého sboru místní ZŠ pod vedením paní učitelky Petry Chromické, Evě Pařenicové za varhanní doprovod, dětem ze sboru Schola pod vedením paní Lenky Doležalové a

16 cimbálové muzice Kotár. Ti všichni pro nás přichystali krásnou sváteční atmosféru. Díky patří všem účastníkům, kteří přišli, a dobrovolným vstupným přispěli na Farní charitu Valašské Meziříčí. Vybraná částka ve výši 5 821,- Kč bude použita na vybavení denního stacionáře v budově farní charity v Rožnově pod Radhoštěm. Poděkování patří rovněž P. Mgr. Petru Dujkovi, který nám umožnil konání koncertu v našem kostele. Dětský maškarní karneval proběhl v hale ZŠ 1. února. Na začátku programu vystoupil kouzelník TOMASIANO, se svojí asistentkou předvedli svou magickou show. Poté dětem modeloval a rozdával zvířátka z balónků. Pro všechny zúčastněné byly připraveny soutěže s drobnými cenami a bohatá tombola. Úspěšnou byla závěrečná diskotéka se světélky. Děkujeme maskám a rodičům, že dorazili v tak hojném počtu. Díky dobrovolnému vstupnému se vybralo korun, které byly darovány do místní mateřské školky na zakoupení hraček a pomůcek pro tvorbu dětí. Poděkování patří členům komise ŠKS. 16

17 PŘIPRAVUJEME 17

18 Komise školská, kultury a sportu při Radě obce Dolní Bečva Vás zve na 16. ročník amatérského turnaje ve volejbalu: Termín: , 9:00-17:00 Místo: hala ZŠ Dolní Bečva Startovné: 200 Kč/tým Guláš: 60 Kč/osoba Turnaj je uzavřen jen pro týmy z Dolní Bečvy, v týmu jsou povolení maximálně 3 hráči, kteří nepocházejí z Dolní Bečvy. Přihlašujte se u p. Jany Vavřínové na tel.: nebo osobně na OÚ Dolní Bečva, nejpozději do Přihlášky naleznete na webových stránkách obce. 18

19 DO REDAKČNÍ POŠTY DOŠLO HODNOCENÍ SEZÓNY 2013 Daniel Paprskář (16 let, student 1. ročníku SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm V této sezóně jsem se již plně věnoval seniorské kategorii kartingu ve třídě Rotax max a to v šesti závodeh MČR a v šesti závodech v rámci Karting cupu (český pohár). Jako v minulém roce jsem jel s částečnou podporou největší kartingové stáje v ČR, která se jmenuje Praga. Po výsledku v roce 2012, kdy jsem celkově v seriálu MČR obsadil 3. místo, jsem si již i více věřil a mým tajným snem bylo vyhrát MČR a dostat se na Grand finals Rotax Max, které se jelo v USA v New Orleans. Bohužel hned od prvního závodu bylo jasné, že porazit dva největší konkurenty, kteří se této kategorii věnují již cca 8 let, bude velmi těžké, a jak se nakonec ukázalo, vždy mně na ně kousek chyběl. Nejsmolnější byl asi poslední závod ve Vysokém Mýtě, kdy jsem jasně na tyto dva piloty měl mnohdy jsem měl i lepší čas na kolo, ale v posledním kole dvě zatáčky před cílem mě z prvního místa ne úplně čistým způsobem vytlačili právě tito piloti, já jsem tuto rozjížďku vůbec nedojel a celkově mě to stálo lepší umístnění než čtvrté místo v tomto závodě i celkově v MČR! Celkové výsledky MČR: Cheb 3. místo Vysoké Mýto 5. místo Sosnová 3. místo Písek 3. místo Sosnová 4. místo Vysoké Mýto 4. místo Celkové výsledky v Karting cupu: Vysoké Mýto 2. místo Sosnová 3. místo Písek 2. místo 19

20 Bruck (Rakousko) 1. místo Vysoké Mýto 1. místo Wackernsdorf (Německo) 2. místo Celkově jsem se tedy umístil na 4. místě v MČR a v Karting cupu jsem si dojel celkově pro 2. místo. Pro sezónu 2014 jsem se rozhodl změnit jezdeckou kategorii a postoupit do druhé nejsilnější kategorie, která se v ČR i na světě vůbec jede a má označení KF2.Opět budu závodit na podvozku zn. Praga s částečnou tovární podporou. Chtěl bych absolvovat celý seriál MČR a k tomu zkusit jeden nebo dva závody mistrovství Evropy. Při tomto hodnocení sezóny bych rád poděkoval tatínkovi za přípravu motokárové techniky, mamince za vytvoření velmi dobrého zázemí při každých závodech, dědovi Láďovi, který mě při každých závodech podporoval bouřlivým fanděním. 20

21 ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA ZIMNÍ OBDOBÍ V měsíci dubnu se uskuteční odpočet spotřeby vody za zimní období Žádáme odběratele vody, aby zabezpečili přístup k vodoměrům za účelem kontroly, zvláště u hlubších šachet umístěním žebříku. Děkujeme za spolupráci. SDH DOLNÍ BEČVA V současné době má sbor 173 členů, což je nejvíce v okrese Vsetín. Z toho 28 dětí do 18 let. V roce 2012 jsme se začali věnovat těm nejmenším - kategorii přípravka do 6- ti let. V současné době nás reprezentuji za mladší žáky v kategorii 6 11 let, hlavně v běhu na 60 metrů s překážkami, kde nejlepších loňských výsledků docílili Filip Konečný v Moravsko Beskydské šedesátky 3. místo, v Huslenské šedesátce Aneta Mikudová 1. místo a Pavlína Babincová 3. místo. Účastníme se i závodů v Olomouci, Šumperku a v Praze. Za posledních pár let náš nejlepší úspěch byl v roce 2012, kdy mladší žáci vyhráli neoficiální mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. V této soutěži vyhráli i v roce Starší žáci pak v letech 2002 a Věnujeme se i starším žákům do 15 - ti let a dorostencům do 18-ti let. Nejlepšího výsledku v roce 2013 v kategorii dorostenců - jednotlivců docílil Daniel Mikuda, který se probojoval na Mistrovství České republiky, které se konalo v Jablonci nad Nisou, kde skončil na pěkném 21. místě. Snažíme si mladé udržet, i když jsou starší, naši vesnici reprezentují za muže a ženy. Družstvo mužů se v požárním útoku několikrát umístnilo do 3. místa a jejich nejlepší umístnění byla 1. místa ve Vysoké, Lhotě a Kašavě. Ženy také nezahálely, v postupových 21

22 kolech se již potřetí probojovaly do Krajského kola v požárním sportu, které se konalo o prázdninách v Uherském Brodě, kde skončily na 2. místě. V loňském roce se do aktivní činnosti zapojilo i družstvo veteránů, kteří se zúčastnili tří soutěží a to domácí soutěže,,štít Radhoště, na Prostřední Bečvě a ve Vidči, kde dosáhli nejlepšího umístění a to místa druhého. V loňském roce jsme měli oslavy 70 let založení sboru, k vidění byla současná i historická technika s ukázkami. Každoročně pořádáme pohárovou soutěž Štít Radhoště, kde ráno od 8 hodin soutěží žáci a v 11 hodin pak začínají muži a ženy. Dále pořádáme Hasičský ples v hale základní školy, oslavy svatého Floriana, předpouťovou zábavu, Štítovou zábavu, den dětí spolu s mysliveckým sdružením a komisí ŠKaS při radě obce, zájezd na celostátní hasičskou pouť na sv. Hostýn, II. ročník Ostravskobeskydské šedesátky ve spolupráci s družební organizací Ostrava - Michálkovice, se kterou máme již 57 let družby. Rovněž máme také družbu s Martinem - Záturčie ze Slovenské republiky v trvání 44 let. Navštěvujeme se nejen na valných hromadách, ale na všech akcích, které sbory pořádají. Přijďte se podívat, v květnu budeme ve sportovním areálu u Bečvy pořádat obvodní kolo soutěže v požárním sportu dospělých. Na údržbě čerpadel se odpracovalo několik hodin. Byly zakoupeny odlehčené hadice a přilby pro přípravku, pro družstvo mužů a žen soutěžní hadice. Máme proškolené dva řidiče na požární automobil, jednoho instruktora a dva vedoucí mládeže. Dále na soutěžní účely máme proškolené tři rozhodčí pro muže a ženy a jednoho rozhodčího pro mládež. Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na opravě techniky, uklízení zbrojnice, úpravě cvičební plochy a na dalších brigádách. Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům za finanční nebo věcnou podporu, soutěžním družstvům za jejich aktivitu a přejeme vám všem hodně úspěchů v tomto roce a pevného zdraví. velitel SDH Libor Mikuda starosta SDH Tomáš Hruškovský 22

23 23

24 24

25 25

26 Nově otevřený penzion na Horní Bečvě hledá na dohodu o provedení práce (brigáda dle dohody): servírku (zkušenosti v oboru jsou výhodou) pomocnou sílu do kuchyně uklízečku Vhodné zvláště pro studenty, důchodce, ženy na MD a všechny, kteří si potřebují přivydělat. V případě zájmu další informace získáte na tel. čísle:

27 Zpravodaj 3,4 / 2014, zpracování příspěvků: Jana Vavřínová Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: Tisk: ROVS Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Dolní Paseky 1618, Rožnov p/r,

28 28

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2013 1 ZÁŘÍ BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ŘÍJEN Maléř Svapluk 72 Hrstková Vlasta 85 Ostřanská Marie 70 Krištofová Jindřiška 83 Kuběnová Marie 74 Kadlubiecová Jindřiška 83

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2010 1 Jubilanti Březen Duben Vachůn Michal 81 let Růčka Rudolf 78 let Bělunek Josef 70 let Skalík Josef 78 let Mikunda František 78 let Divínová Marie 74 let

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva LEDEN - ÚNOR 2012 1 Jubilanti LEDEN ÚNOR Zmrzlíková Miroslava 93 let Kulišťáková Lenka 76 let Pařenicová Jarmila 74 let Solanský Vladislav 70 let Solanský Rudolf 72 let Tesařová

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 120 www.repiste.eu Poděkování sponzorům obecního plesu: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Místní sdružení

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtový

Více

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU t ROČNÍK XVI. t DATUM VYDÁNÍ: 13. PROSINEC 2007 t ČÍSLO 6 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezeme našim přátelům, známým a všem lidem dobré

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška.

Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY Dílčák červen 2011 č. 2 /2011 Hanka Monika Alena Milka Maruška Maruška Johanka Radka nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY Informace o dění v obci Zprávy z

Více

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4.

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4. OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698 Úřední hodiny: Pondělí 8:00 11:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 13:00 14:30 Středa 8:00 11:00 13:00

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné slovem i fotografiemi na návštěvu Základní školy, pak potěším

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více