Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání"

Transkript

1

2

3 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání SHRNUTÍ Abstrakt Internet a nové technologie přetvářejí obchod a umožňují obchodníkům i spotřebitelům uskutečňovat transakce bez ohledu na čas, místo a zvolenou metodu. Tento návrh vysvětluje mechanismus, jímž se řídí rozvoj nového způsobu obchodování, a poukazuje na příležitosti, které nabízí. Nový způsob obchodování také přináší nové problémy. Obchodníci potřebují jiné znalosti a nástroje a často volí řešení typu on-line tržiště. Političtí činitelé musí rychle a účinně odstranit překážky, které stojí v cestě těmto rozvíjejícím se modelům obchodování. V této oblasti potřebujeme prozíravou a pružnou politiku, která podpoří lepší fungování vnitřního trhu, inovace a investice. Slibným příkladem pokusu o zdokonalení vnitřního trhu novým způsobem je navrhovaná společná evropská právní úprava prodeje. Tento dokument navrhuje její zlepšení v oblastech jazyka, uživatelských zkušeností, řešení sporů, plateb a povinností spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že bude náležitě koncipována k podpoře nového způsobu obchodování. PE CS

4 Tento dokument si vyžádal Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu. AUTOR Hanne Melin Legislative Counsel Europe ebay Inc. ODPOVĚDNÁ ADMINISTRÁTORKA Danai PAPADOPOULOU Tematická sekce C: Občanská práva a ústavní záležitosti Evropský parlament B-1047 Brusel JAZYKOVÁ ZNĚNÍ Originál: EN Překlady: BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV O VYDAVATELI Chcete-li se obrátit na tematickou sekci nebo si objednat její pravidelný měsíčník, pište na adresu: Evropský parlament, září Evropská unie, 2012 Tento dokument je k dispozici na internetu na této adrese: PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory autora a nemusí nutně představovat oficiální postoj Evropského parlamentu. Rozmnožování a překlady pro nekomerční účely jsou povoleny, pokud je uveden zdroj a vydavatel je předem upozorněn a obdrží kopii.

5 Návrh společné evropské právní úpravy prodeje: perspektivy elektronického podnikání SHRNUTÍ Internetová aukční síň e-bay 1 je příkladem toho, jak internet a technologie snižují obchodníkům všech kategorií náklady na jejich činnost tím, že je spojují, nalézají jim cílové skupiny zákazníků, upevňují důvěru a usnadňují transakce a platby. Umožňují obchodním firmám bez ohledu na jejich velikost expandovat a zvyšovat počet operací a zároveň přinášejí prospěch i spotřebitelům. Důležité rovněž je, že tyto nižší náklady na provoz obchodníky zjevně vedou k rozšiřování jejich působnosti do zahraničí. Přeshraniční obchodování uvnitř EU prostřednictvím tržiště e-bay rostlo během období šestkrát rychleji než přeshraniční obchody bez využití internetu. 2 Kromě toho nižší provozní náklady přinášejí prospěch i spotřebitelům. Pokud si například představíme, že by všechny obchody v celé EU probíhaly s nižšími provozními náklady na internetu, spotřebitelé by mohli díky možnosti volby a konkurenčním cenám získat až 45 % HDP. Překážky stojící v cestě obchodování jsou na internetu jednak nižší, jednak jsou ve srovnání s neelektronickými obchody mnohem rychleji odstraňovány. Za období od roku 2005 do roku 2009 se faktor, o nějž se snižuje objem obchodů v závislosti na vzdálenosti obchodujících subjektů, zmenšil u přeshraničního obchodování prostřednictvím tržiště e-bay o 41 % ve srovnání s pouhými 14 % u klasického přeshraničního obchodování. Nižší náklady na elektronické obchodování jsou způsobeny mimo jiné způsobem, kterým mohou internet a technologie pomoci upevňovat důvěru mezi obchodními partnery a mezi obchodníky a nakupujícími, což je usnadnění komunikace v průběhu obchodních transakcí, transparentní a interaktivní způsob zobrazování a sdílení informací mezi obchodními partnery a umožnění rozvoje alternativních mechanismů řešení sporů. I když technologické mechanismy zmenšují některé bariéry stojící v cestě obchodům, existují právní a administrativní překážky, které stále udržují podíl přeshraničních transakcí na nízké úrovni. Od obchodníků, kteří používají tržiště e-bay jako jeden ze způsobů prodeje, slýcháme, že od exportu v rámci EU je odrazují odlišná pravidla ochrany spotřebitele, postupy a pravidla výpočtu DPH a nedostatek dostupných a spolehlivých doručovacích služeb. Internet a technologie přetvářejí obchod a političtí činitelé musí zajistit, aby právní předpisy a politika tomuto vývoji nebránily. V této oblasti potřebujeme prozíravou a pružnou politiku, která podpoří lepší fungování vnitřního trhu, inovace a investice. Navrhovaná společná evropská právní úprava prodeje je slibným příkladem pokusu o zlepšení vnitřního trhu novým způsobem. Aby bylo zajištěno, že bude navržena správně, tak aby podporovala inovace v obchodování, doporučujeme věnovat zvláštní pozornost následujícím oblastem: Jazyk Společná evropská právní úprava prodeje by měla obchodníkům výslovně dát možnost nabízet služby v jakémkoli jazyce. Poskytnutím této pružnosti, pokud jde o volbu jazyka, by se významně snížila byrokratická zátěž obchodníků a doplnily by se trendy v chování spotřebitelů: 7. hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích 1 Internetová aukční síň ebay Inc. (NASDAQ:EBAY) byla založena v roce 1995 v San Jose v Kalifornii (USA) a jejím smyslem je propojit prodávající s nakupujícími. Je největším on-line tržištěm na světě. Společnost poskytuje uživatelům možnost nakupovat a prodávat na platformách e-bay v téměř všech zemích světa prostřednictvím systému PayPal, který umožňuje bezpečné, snadné a rychlé odesílání a přijímání plateb online, a prostřednictvím systému GSI, který nadnárodním společnostem usnadňuje elektronické obchodování, multikanálový maloobchod a digitální marketing. Aukční síň e-bay spojuje miliony lidí prostřednictvím specializovaných tržišť, jako je např. největší trh se vstupenkami na světě StubHub, a stránky e-bay Classifieds, které dohromady pokrývají více než 1000 měst po celém světě. Více informací o společnosti najdete na 2 Internet a technologie působí v EU jako integrující síla. Například vývoz ze států EU-25 do Rumunska a Bulharska vzrostl v letech (v roce 2007 se staly tyto země členy EU) o 62 % (tj. 1,62krát), zatímco vývoz prostřednictvím tržiště e-bay vzrostl za stejné období o 777 %, což je téměř devětkrát. 3

6 Tematická sekce C: Občanská práva a ústavní záležitosti vydaná Evropskou komisí uvádí, že by sedm z deseti spotřebitelů po předchozí zkušenosti s přeshraničními nákupy bylo ochotno používat jiný jazyk. Uživatelská zkušenost Vzhledem k tomu, že očekávání uživatelů se liší v závislosti na druhu přístroje, a dokonce i mezi modely u stejných druhů přístrojů, by společná evropská právní úprava prodeje neměla požadovat mnohonásobné sdělování informací a měla by umožnit obchodníkovi, aby si sám zvolil formát, v němž bude informace poskytovat. Platba Sladění společné evropské právní úpravy prodeje s běžnou praxí prostým požadavkem, aby obchodníci na internetových stránkách uváděli, jaké způsoby platby přijímají, místo aby používali větu podle obchodních podmínek, a rovněž zajištění souladu mezi společnou evropskou právní úpravou prodeje, směrnicí o právech spotřebitelů a směrnicí o platebních službách na vnitřním trhu (PSD) zrušením oprávnění k vlastnímu uvážení uděleného členským státům směrnicí PSD v souvislosti s omezením či zákazem dodatečných poplatků. Řešení sporů Propojení společné evropské právní úpravy prodeje s navrhovanou platformou pro online řešení sporů, které by předem poskytlo spotřebitelům i obchodníkům jistotu ohledně postupů, které budou následovat, pokud dojde v obchodní transakci k problémům. Spotřebitel Spotřebitelé jsou stále informovanější a kvalifikovanější díky chytrým telefonům, což by se také mělo odrazit v odpovědnostech, které přísluší spotřebiteli před transakcí a po jejím uskutečnění (např. informovat obchodníka o tom, že si výrobek nevyzvedne, zásada odpovědného držení, povinnost prohlédnout si výrobek za účelem ověření souladu s dokumentací, umožnit obchodníkovi odstranit vady ap.) Jsme svědky rozvoje prostředí maloobchodu, které je stále více ovládáno moderními technologiemi a požadavky spotřebitelů. Je to výchozím bodem pro obchodníky, kteří rozšiřují své působení a usilují o získání odborných znalostí a nových nástrojů mimo jiné i prostřednictvím online tržišť. Musí to však být také výchozí bod pro politické činitele, kteří hledají způsoby, jak odstranit překážky a umožnit bezproblémové fungování služeb na vnitřním trhu. 4

7

8

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2011 KOM(2011) 794 v konečném znění 2011/0374 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014 HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-02 - Leden 2014 Integrované elektronické vystavování jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu ve městech a v turistických oblastech Obecné

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 15.7.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 224/1 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 5. února 2014 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Volba práva v případě silničních dopravních nehod s přeshraničním prvkem Řím II, Haagská

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

EVROPSKÁ SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

EVROPSKÁ SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH EVROPSKÁ SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie byla

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne XXX

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX C(2014) 4630/2 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne XXX o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými

Více

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00737/CS WP 148 Stanovisko 1/2008 k otázkám ochrany údajů v souvislosti s vyhledávači přijaté dne 4. dubna 2008 Tato pracovní skupina byla zřízena

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (88) Je nezbytné zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení propagující cigarety a jiné tabákové výrobky, včetně nepřímých forem audiovizuálních obchodních sdělení, které

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Více

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. července 2008 (20.08) (OR. fr) 12267/08 PI 36 UD 130 COMPET 283 IND 83 MI 275 RECH 233 EDUC 194 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Zpráva o situaci v České republice. ke studii. o politikách členských států týkajících se dětí se zdravotním postižením

Zpráva o situaci v České republice. ke studii. o politikách členských států týkajících se dětí se zdravotním postižením GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Zpráva o situaci v České republice ke studii o politikách

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

Stanovisko České národní banky

Stanovisko České národní banky Stanovisko České národní banky ke konzultačnímu materiálu Evropské komise ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (ze

Více

Přehled údajů SBA 2014

Přehled údajů SBA 2014 CS Podniky a průmysl Přehled údajů SBA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Ve zkratce Politika České republiky týkající se malých a středních podniků je v poslední době pragmatická a selektivní a klade velký důraz na

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více