Směrnice pro pilota větroně L13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro pilota větroně L13"

Transkript

1 3.vydání Směrnice pro pilota větroně L13 Náleží ke větroni: Výrobní číslo: Imatrikulační značka: OK-9825 Tato příručka musí být stále na palubě větroně. LET n.p. UH.HRADIŠTĚ KUNOVICE, ČSSR vytištěno 1986 z nových originálů - 1 -

2 OBSAH: 1. Příprava ke startu 5 2. Start ve vleku Start navijákem Vlek Volný let Pády a vývrtky Skluzy Akrobacie Přistání Použití brzdících klapek Omezení Létání podle přístrojů Váhy, centráže a ložný plán Nucené opuštění větroně Pokyny pro používání elektrického horizontu LUN Vodní zátěž 29 Diagram 1 - Aerodynamická oprava rychloměrného systému 30 Diagram 2 - Rychlostní polára

3 Předmluva Tato příručka obsahuje pokyny pro létající personál, který bude používat větroně L-13 jak k výcviku, tak k výkonnému plachtění. Při sestavování této příručky se přihlíželo k tomu, že létající personál, který bude větroně L-13 používat, je v principu seznámen s teorií létání a proto tato příručka obsahuje hlavně takové pokyny pro létání, kterými se větroň L-13 liší od ostatních typů větroňů a poznatky, nabyté užíváním větroně L-13. Podrobnosti o konstrukci větroně jsou uvedeny v Příručce větroně L-13 Blaník. Případné doplňky nebo změny v textu této příručky, které by ovlivňovaly obsluhu větroně L-13 za letu, budou uživateli větroně oznámeny prostřednictvím bulletinů. Uživatel větroně je povinen po obdržení bulletinu, který pozměňuje text této příručky, provést si příslušné úpravy v textu a tuto změnu zapsat do seznamu bulletinů na str. 4. Třetí vydání obsahuje všechny bulletiny, vydané k datu vydání této příručky

4 Seznam bulletinů, které upravují text této příručky Ve sloupci "druh bulletinu" se vyplní "I", jedná-li se o informační bulletin, nebo "P", jedná-li se o provozní nebo závazný bulletin. Poř. číslo Číslo bulletinu Druh bull. Změna provedena v těchto statích Změnu provedl 1 L-13/035 P Diagram 2 - rychlostní polára Odstrčil 2 L-13/058 P Maximální pevnost nejslabšího článku Šenk lana pro start navijákem 3 L-13/053 P Kontrola závěsu pro aerovlek, zajištění Šenk chodidel na pedálech za letu 4 L-13/067a P Akrobatický provoz větroně Duda

5 1. PŘÍPRAVA KE STARTU a) Prohlídka větroně Před nastoupením do větroně musí pilot zkontrolovat celkový stav větroně. Prohlídku je nutno provádět systematicky tak, aby nebylo nic opomenuto. Doporučuje se provádět prohlídku způsobem, uvedeným na obr.1. Obr. 1. Prohlídka větroně před letem - 5 -

6 Při prohlídce je nutno zkontrolovat: LET n.p., Uherské Hradiště-Kunovice 1. Potah horní strany, spodní strany a náběžné hrany křídla zda není poškozen. 2. Koncové vřeteno zda není poškozeno. 3. Zajištění křidélka v závěsech a lehkost jeho chodu. 4. Povrch křidélka zda není porušen plátěný potah nebo poškozena odtoková hrana. 5. Otevřít víčka na spodní straně křídla zkontrolovat zajištění táhel řízení v křídle. 6. Zajištění závěsů horní a spodní brzdící klapky a táhel řízení brzdících klapek. 7. Zajištění vodících kladek vztlakových klapek. 8. Povrch vztlakové klapky zda není proražen nebo poškozena odtoková hrana. 9. Povrch trupu zda není poškozen. 10. Povrch ocasních ploch zda není poškozen 11. Zajištění výškového kormidla v závěsech a lehkost chodu výškového kormidla. 12. Zajištění směrového kormidla v závěsech a lehkost chodu směrového kormidla. 13. Upevnění záďového podvozku / ostruhy 14. Otevřít víčko v zadní části trupu a zkontrolovat zajištění lan řízení. 15. Kolo podvozku, zda není poškozeno a pneumatika, zda je správně nahuštěna. 16. Trubice dynamického tlaku, zda není poškozena nebo ucpána. 17. Povrch krytu kabiny, zda není poškozen nebo znečištěn. 18. Vnitřek kabiny. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny přístroje a upínací pasy. Odstraňte volné předměty, které nejsou určeny pro let. 19. Přední závěs pro aerovlek - zda není poškozen nebo znečištěn b) Důležité úkony před letem (Čísla uvedená v textu se vztahují na pozice v obrázcích 2, 3). Nožní řízení. Nožní řízení nastavte do takové polohy, abyste při dotažených upínacích pasech mohli plně vyšlápnout směrové kormidlo levou i pravou nohou. V předním pilotním prostoru se stavění nožních pedálů provádí kličkou (25), v zadním pilotním prostoru vytažením zajišťovacího čepu a ustavením pedálu (2) do jedné ze tří poloh

7 Při neklidném počasí (turbulence, prudký nárazový vítr) použít pro zajištění chodidel na pedálech předního pilota třmenů (upínacích pásků na horní straně pedálů). Z hlediska návyku se doporučuje používání třmenů vždy a při všech režimech letu. Řízení. Zkontrolujte volnost řízení střídavým vychylováním řídící páky (1) doleva a doprava a jejím střídavým přitahováním a potlačováním. Výchylky musí být prováděny vždy do krajní polohy. Podobným způsobem zkontrolujte volnost nožního řízení (2). Při kontrole řízení křidélek musí být křídlo, ležící na zemi, zvednuto, aby se nepoškodilo křidélko. Kontrola přístrojů. Výškoměr nastavte stavěcím knoflíkem (18) na nulu nebo při přeletu na nadmořskou výšku letiště. Ostatní přístroje rovněž překontrolujte a u variometru (12, 11) si všimněte, zda již na zemi neukazuje stoupání nebo klesání. Zatáčkoměr přezkoušejte zapnutím spínače (20) na palubní desce. Je-li větroň vybaven elektrickým horizontem, proveďte přezkoušení jeho činnosti krátkodobým zapnutím. Pokyny pro obsluhu horizontu LUN 1202 viz stať 11. Upínací pasy. Upněte se do upínacích pasů. Vyvážení. Vyvažovací plošku nastavte páčkou (5) do určené polohy. Klapky. Přezkoušejte volnost pohybu brzdících klapek (3) a vztlakových klapek (4). Vypínač. Přezkoušejte činnost vypínače vlečného lana (8). Kryt posádky. Uzavřete a zajistěte

8 Obr. 2. Přední pilotní prostor (včetně přístrojového vybavení na přání zákazníka) (1) Řídící páka, (2) Pedály nožního řízení, (3) Rukojeť ovládání brzdících klapek, (4) Rukojeť ovládání vztlakových klapek, (5) Páka vyvažovací plošky výškového kormidla, (6) Páka brzdy kola, (7) Páka ovládání podvozku, (8) Vypínač vlečného lana, (9) Rychloměr, (10) Kompas, (11) Variometr +/- 5 m/s, (12) Variometr +/- 30 m/s, (13) Zatáčkoměr, (14) Elektrický horizont, (15) Knoflík stavění symbolu letadla na horizontu, (16) Táhlo aretace horizontu, (17) Výškoměr, (18) Knoflík seřízení barometrického tlaku na výškoměru, (19) Tlačítko zapínání horizontu, (20) Spínač zapínání zatáčkoměru, (21) Kompenzační tabulka kompasu. (22) Automatický jistič akumulátoru elektrické energie, (23) Záslepka možnost zástavby hodin AVRM, (24) Větrání, (25) Stavění pedálů nožního řízení, (26) Tabulka provozního omezení. Poznámka: Pozice 14, 15, 16, 19, 22, 23 se montují pouze na přání zákazníka

9 Obr. 3. Zadní pilotní prostor (včetně přístrojového vybavení na přání zákazníka) Pozice 1 až 21 a 26 jsou shodné s obrázkem 2. Pozice 12 - variometr m/sec se montuje pouze na přání zákazníka Na pravé straně pod palubní deskou je vidět umístění lékárničky

10 2. START VE VLEKU Start větroně L-13 se nijak neliší od ostatních používaných typů větroňů. Již během počátečního rozjezdu je účinnost kormidel dostatečně velká, takže lze snadno zabránit jakékoliv změně směru nebo náklonu protizásahy kormidel. Při poloze ovládací páčky vyvážení mezi neutrál a těžký na hlavu je nejvýhodnější držet řídící páku v neutrální poloze a dále jemným přitahováním řídící páky se větroň odlepí od země. Při dosažení výšky 1 m nad zemí se převede větroň do horizontálním letu, dokud vlečný letoun nezačne stoupat. Start větroně lze zkrátit použitím vztlakových klapek, což je výhodné zejména pro start za ztížených podmínek. Start s bočním větrem se liší od normálního startu tím, že je nutno při rozjezdu naklonit křídlo proti větru (velikost náklonu dle síly větru) a větroň odpoutat od země při větší rychlosti. Vlek se provádí pouze za přední závěs. 3. START NAVIJÁKEM Provádí se pouze za boční závěsy buď bez klapek nebo s použitím vztlakových klapek (dle síly větru). Technika pilotáže je stejná jako u jiných typů větroňů; doporučené rozmezí rychlostí je 80 až 100 km/h. Při provádění okruhů pomocí navijáku se podvozek nezatahuje. 4. VLEK a) Stoupání Po dosažení výšky 20 m zasuňte a zajistěte podvozek, pomalým pohybem zavřete vztlakové klapky a vyvažte větroň pro stoupací rychlost. Při stoupání menší rychlostí je podélný sklon větroně dosti velký a tím se značně zhorší výhled z kabiny, proto se doporučuje pro stoupání dodržovat rychlost 90 km/h. Vzhledem k tomu, že větroň L-13 je citlivější než dosud používané školní větroně, je nutné, aby pilot používal řízení jemnějším způsobem a vyvaroval se hrubých zásahů v řízení. (Technika pilotáže je téměř stejná jako u motorového letounu). Zásady pro let ve vleku zůstávají naprosto stejné jako u jiných typů větroňů

11 b) Horizontální let Lze provádět až do rychlosti 140 km/h. Větroň je nutno vyvážit, čímž se zmenší síla v řízení a zmenší se únava pilota při delším letu. Je nutno si uvědomit, že se zvětšující rychlostí se zvyšuje citlivost řízení. c) Sestupný let Pro sestupný let je nejvýhodnější, jestliže vlečný letoun dodržuje rychlost alespoň 100 km/h při klesání 2 m/s. 5. VOLNÝ LET Zatáčky a kroužení Vzhledem k dobré obratnosti a řiditelnosti větroně je chování větroně velmi dobré při zatáčkách a náklonu až 60º. Pro menší rychlost a menší poloměr zatáčky je výhodné použít vztlakových klapek. 6. PÁDY A VÝVRTKY Důležité úkony před pády a vývrtkami: (Čísla v textu se vztahují na pozice v obr. 2, 3) Vyvážení (5) ve střední poloze Brzdící a vztlakové klapky (3, 4) zavřeny a zajištěny Kryt kabiny zavřen a zajištěn Větrání (24) zavřeno Nožní řízení (25) seřízeno tak, aby pilot mohl plně vyšlápnout Upínací pasy zapnuty a utaženy Volné předměty odstraněny a nebo zajištěny

12 a) Pády Pomalým a plynulým přitažením řídící páky dojde k přetažení větroně. Než dojde ke ztrátě řiditelnosti, nastane varování (při rychlosti o 5% větší než je rychlost pádová) a sice chvěním nožního řízení a celé přední části trupu. V průběhu pádu větroň prosedá za současného mírného podélného kývání. Povolením řídící páky se pád ihned vybere. b) Vývrtky V rozsahu provozních centráží provádí větroň ustálenou strmou vývrtku bez nejmenší snahy přejít do ploché vývrtky. Do vývrtky se přivede obvyklým způsobem, tj. vyšlápnutím směrového kormidla na příslušnou stranu při rychlosti cca 60 km/h a pozvolným přitažením výškového kormidla. Vybrání vývrtky se provede plným vyšlápnutím směrového kormidla na opačnou stranu. Po zastavení točení (srovnáním nohou do přímého směru a povolením řídící páky) se větroň vybere ze strmého letu obvyklým způsobem. Podélný sklon větroně ve vývrtce je 60 až 70º a ztráta výšky při obsazení sólo je cca 60 m na otočku, při dvojím obsazení cca 100 m na otočku. Doba otočky je asi 3,5 s. UPOZORNĚNÍ: Chyba rychloměrného systému. Vlivem nesymetrického obtékání statických otvorů na bocích trupu dochází k tomu, že se zvětšujícím se vybočením roste chyba rychloměru

13 Obr. 4. Vývrtka

14 7. SKLUZY Technika pilotáže při provádění skluzů je stejná jako u ostatních typů větroňů. Náklon větroně je cca 10 až 20º. Skluz jako prostředek pro zvýšení klesavosti je účinný teprve při současném použití vztlakových a brzdících klapek. Stejnou rychlost lze dodržet zachováním stejného podélného sklonu větroně. Obr. 5. Skluz

15 8. AKROBACIE S větroněm L-13 je možno provádět akrobatické obraty, uvedené v následující tabulce. Vzhledem k jemnosti větroně a vlastnosti, že větroň se velmi snadno rozbíhá, je nutno mít stále na zřeteli maximální přípustné pevnostní meze. Nejvýhodnější přístrojové rychlosti pro provádění akrobatických obratů: Přístrojová rychlost km/h Obsazení sólo Dvojí obsazení Výkrut 150 Neprovádí se Přemet Souvrat Překrut Zvrat Let na zádech Nad 130 Neprovádí se a) Přemet: Pokyny pro provádění akrobatických obratů: Obr. 6. Přemet

16 Větroň rozběhněte mírným potlačením řídící páky na nástupovou rychlost 160 km/h (180 km/h při dvojím obsazení). Pozvolným přitahováním řídící páky zvedněte nos větroně tak, aby přetížení pilota bylo plynulé a nedosahovalo zbytečně vysokých hodnot. Po dosažení polohy nosem svisle vzhůru síla do řídící páky mírně klesá vlivem klesající rychlosti. Řídící páku přitahujte však dále, až asi do polohy 60% úplného přitažení ve vrcholu přemetu. Rovněž násobek v horní části přemetového oblouku musí klesat. Po dosažení kulminačního bodu rychlost začne vzrůstat a pro dosažení plynulého vybrání je nutno řídící páku poněkud povolit, aby oblouk zůstal plynulý. Při začátku přemetu dbejte na přesné srovnání větroně, aby přemet neutíkal ze směru. b) Souvrat Pro souvrat používejte nástupovou rychlost 170 km/h (180 km/h pro dvojí obsazení). Nos větroně zvedněte do stoupání 60 až 70º nad horizont. Po dosažení tohoto úhlu řídící páku vraťte tak, aby další stoupání bylo přímočaré, nikoliv do oblouku. Jakmile rychlost klesne na hodnotu cca 130 až 140 km/h, začínejte s pozvolným vyšlapováním nohy do směru souvratu. Tak, jak klesá síla na směrovém kormidle, tak zrychlujte vyšlapování nohy až do úplné výchylky. Tato se má dosáhnout při otočení větroně cca 45º do směru souvratu. V tomto okamžiku začněte rovněž používat křidélka proti směru souvratu, což napomáhá rychlejšímu otočení a zároveň zabraňuje přejití větroně na záda. Po otočení větroně nosem dolů do opačného směru, srovnejte křidélka i nohu tak, aby větroň vyšel do přesného protisměru. Vybrání proveďte plynule bez zbytečných násobků

17 Obr. 7. Souvrat c) Překrut Pro provedení překrutu volte poněkud vyšší nástupovou rychlost, než pro přemet a to 180 až 190 km/h (190 až 200 km/h pro dvojí obsazení). Rovněž zvedání větroně musí být poněkud energičtější než při přemetu. Příliš prudkým přitažením však dojde k zbytečnému odbrzdění a tím ke ztrátě rychlosti, potřebné pro provedení vlastního obratu. Po dosažení kulminačního bodu vraťte přitaženou řídící páku tak, aby větroň přišel téměř do beztížného stavu. Použijte plné výchylky křidélek k otočení větroně do normální polohy. Při naklonění větroně o 90º je nutné použít plnou výchylku horní nohy, aby byl udržen nos větroně na horizontu a nedošlo k zatáčení větroně. Při zmenšování náklonu, v poslední fázi otočení, je doporučeno zabránit zatáčení potlačením řídící páky

18 Obr. 8. Překrut d) Zvrat Pro provedení tohoto obratu volte nástupovou rychlost 130 km/h (140 km/h pro dvojí obsazení). Nos větroně zvedněte asi 25º nad horizont. Přitažení vraťte, aby větroň nepokračoval v obloukové dráze, ale přímočaře a vychylte křidélka. Při naklánění větroně, a to hlavně při náklonu větším než 45º, pomáhejte udržet větroň v mírně stoupavé poloze použitím horní nohy (obvykle stačí výchylka 25 až 30%). Při zvětšení náklonu nad 90º, kdy se větroň dostává na záda, vraťte vyšlápnutí nohy a začínejte tlačit řídící páku tak, jak to vyžaduje zachování původního sklonu trupu. Po dosažení polohy na zádech vraťte křidélka do původní polohy, povolte tlačení řídící páky a začněte zvolna přitahovat tak, jak ve druhé fázi přemetu

19 Doporučujeme dodržovat přesně nástupové rychlosti, poněvadž při velkých nástupových rychlostech, dosahuje větroň při vybírání zvratu rychlosti, která se blíží maximální povolené rychlosti. Obr. 9. Zvrat e) Let na zádech Let na zádech je povoleno provádět pouze v sólovém obsazení. Doporučuje se uvádět větroň do polohy na záda půlvýkrutem, přesně podle postupu, popsaného v první části provádění zvratu. Pro let na zádech se doporučuje rychlost 130 km/h. Pokud pilot nemá dostatečné zkušenosti s větroněm, doporučuje se pro vybírání této polohy povolit řídící páky a tím snížit rychlost pod 100 km/h a pak pokračovat přitažením řídící páky jako při zvratu

20 Jestliže vybíráte tuto polohu půlvýkrutem, je nutné mírně zvýšit rychlost cca na 140 km až 150 km/h, nadzvednout nos větroně nad horizont asi 25º, použít plné výchylky křidélek a při náklonu 90º téměř plné výchylky horní nohy tak, jak to vyžaduje udržení přímočarého letu. V poslední fázi zmenšování náklonu pod 90º má větroň snahu zatáčet. Tomuto zabráníte použitím plné výchylky směrového kormidla a hlavně potlačením řídící páky. f) Výkrut Obr. 10. Let na zádech Výkrut je povoleno provádět pouze v sólovém obsazení. Je poměrně nejobtížnějším obratem, a proto k jeho nácviku přistupujte až po dokonalém zvládnutí zvratu, překrutu i letu na zádech. Po dosažení nástupové rychlosti 150 km/h, zvedněte nos větroně cca 25º nad horizont, přitažení vrátíte, aby nastal přímočarý let. Použitím plné výchylky křidélek otáčíte větroň na záda. Při průchodu náklonem cca 90º, jestliže nos větroně klesá, použijte mírně horní nohy. Při správně provedeném začátku výkrutu, nebývá to obvykle více než 25% výchylky. Po projití náklonu 90º, jakmile se větroň dostává na záda, potlačujte řídící páku natolik, aby se poloha osy trupu neměnila

21 Křidélka držte stále v plné výchylce. Při přechodu ze zad do normální polohy, je nutné použít poměrně větší výchylky horní nohy, a to hlavně ve fázi náklonu 90º až 45º a rovněž zabránit zatáčení větroně zvětšením potlačení. Při skončení výkrutu je sklon osy trupu větroně obvykle cca 15º pod horizont. Obr. 11. Výkrut

22 9. PŘISTÁNÍ a) Přibližovací rychlosti Pro přistání je vhodné použít následující přibližovací rychlosti: Sestup Brzdící klapky Vztlakové klapky Přibližovací rychlost normální nepoužity vysunuty km/h použity vysunuty km/h strmější použity vysunuty km/h Bylo-li přiblížení provedeno se zvýšenou rychlostí, je nutno počítat při přistání s mírným vyplaváním větroně. b) Přistání na letišti Manévr na přistání se provádí podle obvyklých zásad. Rozdíl proti ostatním školním větroňům je v menším sestupu i s plně vysunutými klapkami. Vzhledem k jemnosti větroně je nutno při vyrovnání a podrovnání jemněji používat výškového kormidla. Při správném přistání větroň dosedne na kolo podvozku i na záďový podvozek současně. Je nutno se vyvarovat předčasnému podrovnání, aby větroň neprosedl z větší výšky. c) Přistání v terénu Při přistání v terénu na měkkou plochu se doporučuje přistávat se zataženým podvozkem. V tomto případě je nutno před dalším startem podvozek vysunout na zemi. 10. POUŽITÍ BRZDÍCÍCH KLAPEK Brzdících klapek se doporučuje použít v těchto případech: 1. Pro usnadnění přistání, hlavně v terénu s překážkami. 2. Pro zvýšení přesnosti rozpočtu na přistání

23 POZNÁMKA: Použije-li se brzdících klapek při přistávání, je nutno volit přistávací rychlost cca o 10 km/h vyšší, protože pádová rychlost při otevřených brzdících klapkách je cca o 5 až 7 km/h vyšší. 3. Pro zabezpečení nepřekročení maximální přípustné rychlosti, a to: a) při pádu do nenormální polohy, např. při akrobacii b) při nezvládnutí letu v mracích Brzdících klapek jako prostředku pro snížení rychlosti se doporučuje použít v každém případě, jakmile větroň začne nadměrně zvyšovat rychlost a pilot si není jist polohou větroně a zvládnutím situace. Použitím brzdících klapek se zajistí bezpečnost a usnadní pilotáž, poněvadž otevřené brzdící klapky značně stabilizují polohu větroně. 11. OMEZENÍ a) Rychlosti Návrhová rychlost střemhlavého letu (V D ) EAS 272 km/h Maximální přípustná rychlost (V NE ) IAS 253 km/h Rychlost pro vlek za letadlem (V T ) IAS 140 km/h Maximální rychlost při startu navijákem (V W ) IAS 120 km/h Maximální přípustná rychlost s vysunutými vztlakovými 110 km/h klapkami (V F ) IAS Návrhová rychlost pro obraty (V A ) IAS 145 km/h Minimální rychlost v přistávací konfiguraci IAS při váze 472 kp 55 km/h Minimální rychlost v letové konfiguraci IAS při váze 472 kp 60 km/h Nejmenší klesavost při váze 472 kp 0,82 m/s Největší klouzavost při váze 472 kp 1:28 +/- 5%

24 b) Provozní násobky Třídy n 1 n 2 n 3 Aerobatic 400 kp Aerobatic 500 kp 5 4-2,5 Cloud-Flying 5 4-2,5 c) Maximální složka bočního větru Maximální složka bočního větru pro bezpečné přiblížení a přistání je 5,5 m/s. d) Maximální letová hmotnost a povolené obraty Výstraha: Akrobatický provoz kluzáku je nutno zaznamenat do deníku kluzáku tak, aby kdykoliv bylo možné zjistit celkový nálet akrobacie od výroby kluzáku. Kategorie Maximální Obsazení Povolené obraty váha Aerobatic 400 kp 1 osoba *) Vývrtka, přemet, překrut, souvrat, zvrat, výkrut, let na zádech Aerobatic 500 kp 2 osoby Vývrtka, přemet, překrut, souvrat, zvrat Cloud-Flying 500 kp 2 osoby *) viz. odst. Minimální posádka e) Minimální posádka Minimální posádka větroně je 1 pilot. Při obsazení 1 pilotem musí pilot sedět na předním sedadle, přičemž váha pilota (včetně padáku) musí být min. 68 kg. Zadní sedadlo musí být zajištěno proti sklopení a popruhy na zadním sedadle staženy a zajištěny

25 f) Minimální délka lana pro vlek za letadlem Minimální délka lana pro vlek za letadlem je min. 15 m. Doporučuje se však používat lano o délce 25 až 30 m. g) Maximální pevnost nejslabšího článku lana pro start navijákem je 6230 N. 12. LÉTÁNÍ PODLE PŘÍSTROJŮ Větroň může být vybaven úplným zařízením pro let bez vidu a protože technika pilotáže se nikterak neliší od ostatních typů větroňů, je možno provádět létání bez vnější viditelnosti v souladu s planými letovými předpisy. 13. VÁHY, CENTRÁŽE A LOŽNÝ PLÁN a) Váha prázdného větroně standardně vybaveného 292 kg (Do standardního vybavení patří tyto přístroje: na obou palubních deskách: rychloměr, elektrický zatáčkoměr, variometr +/- 5 m/s, kompas, výškoměr a variometr +/- 30 m/s). b) Váha zvláštního vybavení na přání zákazníka (tj. umělý horizont v přední i v zadní palubní desce, variometr m/sec v zadní palubní desce, hodiny AVRM, akumulátor 12 A 10, měnič PAG-1FP, zákryty pro let bez vidu) 23 kg c) Maximální váha za letu 500 kg d) Rozsah provozních centráží 23 až 38 % SAT

26 e) Ložný plán standardně vybaveného větroně Běž. Předmět Obsazení čís. 2 osobami 1 osobou 1 Pilot přední 80,0 80,0 70,0 70,0 80,0 70,0 70,0 70,0 2 Padák přední 10,0 10,0 10,0 1,8 10,0 10,0 10,0 1,8 nebo polštář 3 Pilot zadní 80,0 80,0 70,0 70, Padák zadní 10,0 10,0 10,0 1, nebo polštář 5 Zavazadla - 27, ,5 27,5 - - výstroj Proměnlivý náklad 207,5 180,0 160,0 143,6 117,5 107,5 80,0 71,8 Prázdná váha 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 větroně Celková váha v letu 499,5 472,0 452,0 435,6 409,5 399,5 372,0 363,0 Centráž v % SAT 27,5 25,8 28,7 30,7 32,4 35,3 33,7 36,2 f) Ložný plán větroně se zvláštním vybavením (viz. bod b.) Běž. Předmět Obsazení čís. 2 osobami 1 osobou 1 Pilot přední 80,0 70,0 70,0 80,0 70,0 70,0 58,0 2 Padák přední 10,0 10,0 2,0 10,0 10,0 2,0 10,0 nebo polštář 3 Pilot zadní 80,0 70,0 70, Padák zadní 10,0 10,0 2, nebo polštář Proměnlivý náklad 180,0 160,0 144,0 90,0 80,0 72,0 68,0 * Výstroj na přání 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 Celková váha za letu 495,0 475,0 459,0 405,0 395,0 387,0 383,0 Prázdná váha větroně 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 Centráž v % SAT 26,9 29,4 31,7 31,7 34,3 37,0 38,0 * Minimální váha na předním sedadle při obsazení 1 osobou!

27 14. NUCENÉ OPUŠTĚNÍ VĚTRONĚ LET n.p., Uherské Hradiště-Kunovice 1. Páku nouzového odhozu (umístěnou na pravé straně krytu kabiny v předním pilotním prostoru) pootočte o 180º ve směru šipky, vyznačené na krytu kabiny. (Páka nouzového odhozu je jištěna v základní poloze vázacím drátem 0,5 mm s plombou a střižným hliníkovým čepem 2 mm. Vázací drát i střižný čep je nutno na začátku pohybu páky přestřihnout a potom otočit páku o plných 180º na doraz.) 2. Za současného držení páky nouzového odhozu v koncové poloze, zatlačte druhou rukou na kryt kabiny blíže pravé strany, směrem nahoru. Po uvolnění závěsů krytu kabiny se kryt sám nadzvedne a odpadne. 3. Uvolněte popruhy a opusťte větroň. UPOZORNĚNÍ: 1. Nouzového odhozu krytu kabiny smí být za letu použito výhradně pro opuštění větroně v nouzi. 2. Při nouzovém odhozu krytu kabiny za letu může dojít k poškození ocasních ploch

28 Obr. 12. Odhození krytu kabiny za letu

29 15. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO HORIZONTU LUN 1202 (Čísla v textu se vztahují na pozice v obr. 2, 3). Elektrický horizont LUN 1202 se uvádí do chodu zapnutím hlavního automatického jističe (22) a tlačítka s mechanickou aretací kombinovaný horizont (19). Zapínání se provádí před startem startem při zaaretovaném přístroji (táhlo aretace (16) stlačeno, červený signalizační terčík aretace vysunut). Po rozběhnutí gyroskopů, které je signalizováno rozsvícením štěrbiny v indikační kouli (cca 1,5 minuty po zapnutí), je možno přístroj odaretovat vytažením aretačního táhla (16) tak, až se zasune červený terčík. (Zavádění sil do aretačního táhla se musí dít v ose táhla, aby nedošlo k ohnutí táhla, což by mohlo mít za následek jeho drhnutí). Odaretování přístroje je bezpodmínečně nutné provádět v horizontální poloze větroně. Tím odpadne čekání, až narovnávací zařízení v přístroji uvede kouli indikátoru do funkční polohy. Narovnávací zařízení uvádí indikátor do vodorovné polohy rychlostí cca 3º/min. V případě nutnosti se nemusí čekat na úplné rozběhnutí gyroskopu a je možno přístroj odaretovat za 15 sekund po zapnutí. (V tomto případě však jeho funkce není naprosto správná, přístroj ukazuje správně až po rozsvícení doutnavky). Obsluha za letu: Během letu se obsluha přístroje omezuje jen na nastavení symbolu letadélka podle režimu letu. Toto se provádí knoflíkem (15), umístěným po levé straně přístroje. Přístroj lze znovu zaaretovat z libovolné polohy. Před vypnutím je nutno přístroj vždy nejdříve zaaretovat. Dobíhá-li přístroj po vypnutí nezaaretovaný, může se poškodit. 16. VODNÍ ZÁTĚŽ Vodní zátěže se používá pro přelety v sólovém obsazení. Použitím vodní zátěže se dosáhne většího plošného zatížení a tím i zvýšení optimálních rychlostí, které jsou výhodné zvláště při "přeskoku" mezi jednotlivými stoupavými proudy. Při použití vodní zátěže platí stejná omezení větroně jako pro dvojí obsazení. V nouzi nebo při zhoršení termických podmínek, kdy je výhodnější menší plošné zatížení, je možno obsah nádrže vodní zátěže za letu vypustit. Otevření výpustného ventilu vodní zátěže se provede potažením za lano ovládání

30 výpustného ventilu a zaklesnutím do zadního háčku na konci tohoto lana do výřezu pro páku ovládání vztlakových klapek. AERODYNAMICKÁ OPRAVA RYCHLOMĚRNÉHO SYSTÉMU Diagram

31 - 31 -

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A DoL13A10111 Zapracovány připomínky SLI. LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L13A Náleží ke kluzáku: Výrobní číslo: 817401 Imatrikulační značka: OK1700 Tato příručka musí být stále na palubě kluzáku. VYDÁNO: 30.10.1981

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více