PHP 5 a MySQL. kompendium znalostí pro za áte níky i profesionály NOVÉ, T ETÍ VYDÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHP 5 a MySQL. kompendium znalostí pro za áte níky i profesionály NOVÉ, T ETÍ VYDÁNÍ"

Transkript

1 E N C Y K L O P E D I E Z O N E R P R E S S VELKÁ KNIHA PHP 5 a MySQL kompendium znalostí pro za áte níky i profesionály NOVÉ, T ETÍ VYDÁNÍ W. Jason Gilmore

2

3 Velká kniha PHP 5 a MySQL Kompendium znalostí pro začátečníky i profesionály Kompendium znalostí pro začátečníky i profesionály NOVÉ, TŘETÍ VYDÁNÍ W. Jason Gilmore

4 Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, Fourth Edition W. Jason Gilmore Original edition copyright 2010 by W. Jason Gilmore. Czech edition copyright 2011 by ZONER software, a.s. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright the publisher. Copyright originálního vydání 2010 W. Jason Gilmore. Copyright českého vydání 2011 ZONER software, a.s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez výslovného svolení držitele autorských práv. Velká kniha PHP 5 a MySQL (nové, třetí vydání) Autor: W. Jason Gilmore Copyright ZONER software, a.s. Vydání třetí, v roce Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR1114 ZONER software, a.s. Nové sady 18, Brno Překlad: RNDr. Jan Pokorný Odpovědný redaktor: Miroslav Kučera Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián DTP a obálka: Miroslav Kučera a Lenka Křížová Fotografie na obálce: Jana Vališová Zdrojové soubory ke stažení: Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou byt chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo sice postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku či v jiném systému bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Veškeré dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s Nové sady 18, Brno tel.: ISBN:

5 3 Stručný obsah Kapitola 1 Úvod do PHP 27 Kapitola 2 Konfigurace prostředí 35 Kapitola 3 Základy PHP 65 Kapitola 4 Funkce 111 Kapitola 5 Pole 121 Kapitola 6 Objektově orientované PHP 149 Kapitola 7 Pokročilé schopnosti OOP 171 Kapitola 8 Obsluha chyb a výjimek 187 Kapitola 9 Řetězce a regulární výrazy 203 Kapitola 10 Práce se souborovým a s operačním systémem 239 Kapitola 11 PEAR 265 Kapitola 12 Datum a čas 275 Kapitola 13 Práce s HTML formuláři 293 Kapitola 14 Autentizace uživatelů 307 Kapitola 15 Upload souborů 323 Kapitola 16 Networking 335 Kapitola 17 PHP a LDAP 353 Kapitola 18 Obsluha relací 367 Kapitola 19 Šablony se Smarty 385 Kapitola 20 Webové služby 407 Kapitola 21 Zabezpečení webu 421 Kapitola 22 Ajax a PHP 431

6 4 Kapitola 23 Budování webů pro celý svět 443 Kapitola 24 Zend Framework 451 Kapitola 25 Úvod do MySQL 469 Kapitola 26 Instalace a konfigurace MySQL 477 Kapitola 27 Klienti pro MySQL 493 Kapitola 28 Ukládací enginy MySQL a datové typy 513 Kapitola 29 Zabezpečení MySQL 539 Kapitola 30 Používání PHP s MySQL 565 Kapitola 31 Úvod do PDO 585 Kapitola 32 Uložené rutiny 603 Kapitola 33 Triggery MySQL 623 Kapitola 34 Pohledy MySQL 633 Kapitola 35 Databázové dotazy v praxi 645 Kapitola 36 Indexy a vyhledávání 663 Kapitola 37 Transakce 677 Kapitola 38 Import a export dat 687 Rejstřík 701

7 5 Obsah O autorovi 25 O odborném recenzentovi 25 Poděkování 25 Úvod 26 Zdrojové kódy 26 Kapitola 1 Úvod do PHP 27 Historie 28 PHP 4 28 PHP 5 29 PHP PHP 6 30 Všeobecné vlastnosti jazyka 31 Praktičnost 31 Vyspělost 32 Možnosti 32 Cena 33 Shrnutí 33 Kapitola 2 Konfigurace prostředí 35 Předběžné kroky před vlastní instalací 36 Stažení Apache 36 Stažení PHP 36 Stažení dokumentace 37 Instalace Apache a PHP na Linuxu 38 Instalace Apache a PHP na Windows 39 Instalace IIS a PHP na Windows 41 Otestování instalace 41 Konfigurace PHP 43 Konfigurace PHP v čase sestavování na Linuxu 43 Přizpůsobení distribuce sestavené pro Windows 44 Konfigurace při běhu 44 Správa konfiguračních direktiv PHP 44 Konfigurační direktivy PHP 46

8 6 Volba editoru kódu 60 Adobe Dreamweaver CS5 60 Notepad++ 61 PDT (PHP Development Tools) 61 Zend Studio 61 Výběr poskytovatele webhostingu 61 Sedm otázek potenciálnímu poskytovateli webhostingu 62 Shrnutí 63 Kapitola 3 Základy PHP 65 Vkládání kódu PHP do webových stránek 65 Výchozí syntaxe 66 Krátké značky 66 Styl <script> 67 Styl ASP 67 Vkládání několika bloků kódu 67 Komentáře 68 Syntaxe jediného řádku z C++ 68 Syntaxe shellu 68 Komentář na několika řádcích ve stylu C 68 Výstup dat do prohlížeče 69 Příkaz print() 69 Příkaz echo() 70 Příkaz printf() 71 Příkaz sprintf() 72 Datové typy podporované PHP 72 Skalární datové typy 73 Složené datové typy 74 Konverze mezi datovými typy pomocí přetypování 76 Žonglování s typy 77 Funkce vztahující se k typům 77 Funkce ověřující, zda je proměnná daného typu 78 Identifikátory 79 Proměnné 79 Deklarace proměnné 80 Obor proměnné 81 Superglobální proměnné PHP 84

9 7 Proměnné proměnné 88 Konstanty 88 Definice konstanty 89 Výrazy 89 Operandy 89 Operátory 90 Interpretace řetězců 96 Uvozovky 96 Posloupnosti řídicích znaků 96 Apostrofy 97 Složené závorky 98 Syntaxe Heredoc 98 Syntaxe Nowdoc 98 Řídící struktury 99 Podmínkové příkazy 99 Příkazy pro cyklus 101 Příkazy pro vkládání souborů 107 Shrnutí 110 Kapitola 4 Funkce 111 Volání funkcí 111 Vytvoření funkce 112 Předávání argumentů hodnotou 113 Předávání argumentů odkazem 113 Výchozí hodnoty argumentů 114 Funkcionalita Type Hinting 115 Návratové hodnoty funkcí 115 Rekurzivní funkce 117 Knihovny funkcí 119 Shrnutí 120 Kapitola 5 Pole 121 Co je pole? 121 Vytvoření pole 123 Vytváření polí funkcí array() 123 Extrakce polí s konstrukcí list() 124

10 8 Plnění polí předdefinovaným rozsahem hodnot 125 Test, zda se jedná o pole 125 Výstup obsahu pole 126 Tisk polí pro testovací potřeby 127 Přidávání a odstraňování prvků pole 127 Přidání hodnoty před pole 127 Přidání hodnoty na konec pole 128 Odstranění hodnoty na začátku pole 128 Odstranění hodnoty z konce pole 128 Vyhledávání prvků v poli 129 Vyhledání hodnoty v poli 129 Získávání klíčů z pole 130 Získávání hodnot z pole 130 Procházení polí 130 Získání aktuálního klíče z pole 131 Získání aktuální hodnoty z pole 131 Získání aktuálního klíče a hodnoty z pole 132 Posouvání ukazatele pole 132 Předávání hodnot pole do funkce 133 Zjištění velikosti a jedinečných hodnot pole 134 Zjištění velikosti pole 134 Zjištění četností hodnot v poli 135 Zjištění jedinečných hodnot v poli 135 Setřídění prvků polí 136 Opačné pořadí prvků pole 136 Prohození klíčů a hodnot v poli 136 Setřídění prvků v poli 137 Zkombinování, sloučení, extrakce a porovnání polí 141 Slučování polí 141 Slučování polí s rekurzívním přidáváním polí 142 Zkombinování pole klíčů a pole hodnot do jediného pole 142 Řez z pole 143 Pole prvků odstraněných z pole 143 Průnik polí 144 Průnik asociativních polí 145 Rozdíl polí 145 Rozdíl asociativních polí 146 Další užitečné funkce pro práci s poli 146

11 9 Vrácení náhodné sady klíčů 146 Zamíchání prvků pole 147 Součet hodnot polí 147 Členění pole na části 147 Shrnutí 148 Kapitola 6 Objektově orientované PHP 149 Výhody plynoucí z OOP 149 Zapouzdření 149 Dědění 150 Polymorfismus 150 Klíčové pojmy OOP 151 Třídy 151 Objekty 152 Vlastnosti 152 Konstanty 158 Metody 159 Konstruktory a destruktory 162 Konstruktory 163 Destruktory 165 Statické členy tříd 166 Klíčové slovo instanceof 167 Pomocné funkce 167 Vytváření aliasu pro třídu 168 Existence třídy 168 Určení kontextu objektu 168 Pole metod třídy 168 Pole vlastností třídy 168 Pole deklarovaných tříd 168 Pole vlastností objektu 169 Určení rodičovské třídy objektu 169 Existence rozhraní 169 Určení typu objektu 169 Určení typu podtřídy objektu 169 Existence metody 169 Automatické načítání objektů 170 Shrnutí 170

12 10 Kapitola 7 Pokročilé schopnosti OOP 171 Schopnosti OOP nepodporované v PHP 172 Klonování objektů 172 Příklad klonování 172 Metoda clone() 174 Dědění 175 Dědění třídy 175 Dědění a konstruktory 177 Dědění a pozdní statické vázání 179 Rozhraní 180 Implementace jediného rozhraní 181 Implementace několika rozhraní 182 Abstraktní třídy 183 Úvod do jmenných prostorů 183 Shrnutí 186 Kapitola 8 Obsluha chyb a výjimek 187 Konfigurační direktivy 188 Nastavení žádané úrovně citlivosti na chyby 188 Zobrazování chyb do prohlížeče 189 Zobrazování chyb při startu 190 Protokolování chyb 190 Identifikace protokolovacího souboru 190 Nastavení maximální délky protokolu 190 Ignorování opakujících se chyb 190 Ignorování chyb pocházejících ze stejného umístění 190 Uložení nejnovější chybové zprávy do proměnné 190 Protokolování chyb 191 Inicializace výbavy PHP pro protokolování 191 Otevření připojení pro potřeby protokolování 191 Uzavření protokolovacího připojení 192 Odeslání zprávy na cíl protokolování 192 Obsluha výjimek 193 Proč je obsluha výjimek tak skvělá 193 Implementace obsluhy výjimek v PHP 195 Výjimky standardní knihovny PHP 200 Shrnutí 201

13 11 Kapitola 9 Řetězce a regulární výrazy 203 Regulární výrazy 204 Syntaxe regulárních výrazů ve stylu POSIX 204 Funkce PHP pro práci s regulárními výrazy rozšířený styl POSIX 206 Funkce PHP pro regulární výrazy ve stylu Perl 209 Funkce PHP pro práci s regulárními výrazy kompatibilní s Perlem 212 Další funkce pro práci s řetězci 217 Určování délky řetězce 217 Porovnávání dvou řetězců 218 Manipulace s velikostmi písmen 220 Převádění řetězců do HTML a z HTML 221 Alternativy pro funkce regulárních výrazů 226 Rozklad řetězce na prvky podle předem definovaných znaků 226 Rozklad řetězce podle předem definovaného oddělovače 227 Převod pole na řetězec 227 Komplexnější rozklad řetězce 228 Nalezení posledního výskytu podřetězce v řetězci 228 Nahrazení všech výskytů řetězce jiným řetězcem 229 Získání části řetězce 230 Vrácení části řetězce na základě předem definovaného offsetu 230 Četnost výskytu podřetězce v řetězci 231 Nahrazení části řetězce jiným řetězcem 231 Doplňování a zkracování řetězce 232 Počítání znaků a slov 233 Balíček PEAR: Validate_US 235 Instalace balíku Validate_US 236 Jak se používá balík Validate_US 236 Shrnutí 237 Kapitola 10 Práce se souborovým a s operačním systémem 239 Soubory a adresáře 240 Rozklad cest k adresářům 240 Zjišťování velikosti souboru, adresáře a disku 242 Časy posledního přístupu a modifikace 244 Práce se soubory 246 Pojem zdroj 246

14 12 Rozpoznání znaků pro nový řádek 246 Rozpoznání konce souboru 246 Otevření a uzavření souboru 247 Čtení ze souboru 249 Zapisování do souboru 255 Přesouvání ukazatele souboru 255 Čtení obsahu adresářů 256 Vykonávání příkazů shellu 257 Odstranění adresáře 257 Přejmenování souboru 258 Nastavení časů poslední modifikace a přístupu k souboru 259 Vykonávání programů na systémové úrovni 259 Dezinfekce vstupů od uživatele 259 Funkce PHP pro spouštění programů 261 Shrnutí 263 Kapitola 11 PEAR 265 Ukázka síly PEAR: konverze číselných formátů 266 Instalace a aktualizace PEAR 266 Instalace PEAR 267 PEAR a hostitelské firmy 268 Aktualizace PEAR 268 Manažer balíků PEAR 268 Prohlídka nainstalovaných balíků 269 Získání dalších informací o nainstalovaném balíku 269 Instalace balíků PEAR 270 Zahrnutí balíku do skriptu 272 Upgrade balíků 272 Odinstalování balíku 273 Přechod na starší verzi balíku 273 Úvod do Pyrus 274 Instalace Pyrus 274 Shrnutí 274 Kapitola 12 Datum a čas 275 Časové razítko Unixu 275

15 13 Knihovna PHP pro datum a čas 276 Ověřování platnosti data 276 Formátování data a času 277 Práce s časovými razítky 281 Řešení běžných úloh souvisejících s datem a časem 283 Zobrazení lokalizovaného data a času 283 Zobrazení data poslední modifikace webové stránky 287 Počet dní aktuálního měsíce 287 Počet dní specifikovaného měsíce 288 Určení data vzdáleného x dní od aktuálního data 288 Vylepšená výbava pro datum a čas v PHP Konstruktor DateTime 289 Formátování data 290 Nastavení data po vytvoření instance 290 Nastavení času po vytvoření instance 290 Modifikace data a času 291 Výpočet rozdílu mezi dvěma daty 291 Shrnutí 291 Kapitola 13 Práce s HTML formuláři 293 PHP a webové formuláře 293 Jednoduchý příklad 294 Ověřování platnosti dat formuláře 295 Odstranění souboru 295 Skriptování přes weby 296 Desinfekce uživatelského vstupu 297 Validace a dezinfekce dat s rozšířením Filter 300 Práce s vícehodnotovými komponentami formuláře 301 Těžíme z předností PEAR: HTML_QuickForm2 303 Instalace HTML_QuickForm2 303 Vytvoření a validace jednoduchého formuláře 304 Shrnutí 306 Kapitola 14 Autentizace uživatelů 307 Autentizace HTTP 307 Využití schopnosti.htaccess Apache 308

16 14 Autentizace prostřednictvím PHP 309 Proměnné autentizace 309 Užitečné funkce 310 Způsoby autentizace v PHP 311 Záležitosti kolem uživatelských hesel 317 Otestování síly hesla s knihovnou CrackLib 317 Jednorázová URL a obnova hesla 319 Shrnutí 321 Kapitola 15 Upload souborů 323 Nahrávání souborů přes protokol HTTP 323 Nahrávání souborů na server s PHP 324 Direktivy PHP pro nahrávání souborů a zdroje 324 Pole $_FILES 326 Funkce PHP pro nahrávání na server 326 Chybové zprávy týkající se nahrávání 328 Nahrání souboru: jednoduchý příklad 329 Využívání předností PEAR: HTTP_Upload 330 Instalace HTTP_Upload 330 Upload souboru 330 Získání dalších informací o nahraném souboru 331 Nahrávání více souborů najednou 332 Shrnutí 333 Kapitola 16 Networking 335 DNS, služby a servery 336 DNS 336 Služby 340 Práce s em 342 Konfigurační direktivy 342 Odesílání ů skriptem PHP 343 Běžné síťové úkoly 348 Ping na server 348 Vytvoření skeneru portů 349 Vytvoření převaděče síťových adres 350 Testování šířky pásma uživatele 351 Shrnutí 352

17 15 Kapitola 17 PHP a LDAP 353 PHP a LDAP 354 Konfigurace LDAP pro PHP 354 Připojení k LDAP serveru 354 Získávání dat LDAP 357 Počet získaných položek 360 Řazení LDAP záznamů 360 Vkládání dat LDAP 361 Aktualizace dat LDAP 362 Odstraňování dat LDAP 363 Manipulace s DN 364 Obsluha chyb 365 Shrnutí 366 Kapitola 18 Obsluha relací 367 Co je obsluha relace? 367 Proces obsluhy relace 368 Konfigurační direktivy 368 Správa média úložiště relace 369 Nastavení cesty k souborům relace 369 Zapnutí relace automaticky 369 Nastavení názvu relace 370 Volba cookies nebo přepisování URL 370 Automatizace přepisování URL 370 Nastavení doby života cookie relace 370 Nastavení platné URL cesty pro cookie relace 370 Nastavení způsobu ukládání do cache na stránkách se zapnutou relací 371 Práce s relacemi 372 Odstartování relace 372 Likvidace relace 373 Nastavení a získání ID relace 373 Vytváření a odstraňování proměnných relace 373 Zakódování a dekódování dat relace 374 Obsluha relace praktické příklady 376 Automatické přihlašování vracejících se uživatelů 376 Seznam naposledy prohlížených dokumentů 378

18 16 Vytváření vlastních obsluh relace 380 Včlenění vlastních funkcí relace do logiky PHP 381 Vlastní obsluha relace založená na MySQL 381 Shrnutí 384 Kapitola 19 Šablony se Smarty 385 Šablonovací systém? Co to je? 386 Úvod do Smarty 387 Instalace Smarty 388 Pracujeme se Smarty 389 Prezentační logika Smarty 391 Komentáře 391 Modifikátory proměnné 391 Řídící struktury 394 Příkazy 398 Vytváření konfiguračních souborů 400 Metoda configload 401 Odkazy na konfigurační proměnné 401 Používání CSS ve spolupráci se Smarty 402 Ukládání stránek do cache 403 Doba života stránek uložených v cache 403 Eliminace režijních nákladů na zpracování s is_cached() 404 Cachování více verzí jedné šablony 404 Několik slov závěrem k ukládání do cache 405 Shrnutí 406 Kapitola 20 Webové služby 407 Proč webové služby? 408 RSS (Real Simple Syndication) 409 Syntaxe RSS 410 Úvod do SimplePie 412 Instalace SimplePie 412 Rozklad souboru RSS se SimplePie 413 Rozklad více souborů RSS 414 SimpleXML 415 Funkce SimpleXML 416

19 17 Rozklad XML 417 Shrnutí 420 Kapitola 21 Zabezpečení webu 421 Bezpečná konfigurace PHP 422 Konfigurační parametry vztahující se k bezpečnosti 422 Skrývání konfiguračních detailů 424 Skrývání Apache 424 Skrytí PHP 425 Skrývání citlivých dat 426 Skrytí kořenu dokumentů 426 Zamítnutí přístupu k souborům s určitými příponami 427 Šifrování dat 427 Šifrovací funkce PHP 427 MCrypt 428 Shrnutí 430 Kapitola 22 Ajax a PHP 431 Úvod do Ajaxu 431 Úvod do jquery 433 Instalace jquery 433 Jednoduchý příklad 433 Reakce na události 434 jquery a DOM 435 Kontrola existence uživatelského jména 437 Skript pro kontrolu existence uživatelského jména 439 Integrace funkcionality Ajaxu 440 Shrnutí 441 Kapitola 23 Budování webů pro celý svět 443 Překládání webů s Gettext 444 Krok 1: aktualizace skriptů webu 444 Krok 2: vytvoření lokalizačního depozitáře 445 Krok 3: vytvoření překladových souborů 446 Krok 4: překlad textu 447 Krok 5: vygenerování binárních souborů 447

20 18 Krok 6: nastavení žádaného jazyka ve skriptech 447 Lokalizace data, čísel a času 448 Shrnutí 450 Kapitola 24 Zend Framework 451 Úvod do MVC 451 Frameworky v PHP 453 Framework CakePHP 454 Framework Solar 454 Framework symfony 454 Zend Framework 455 Úvod do Zend Frameworku 455 Instalace Zend Frameworku 456 Vytvoření prvního webu řízeného Zend Frameworkem 457 Shrnutí 467 Kapitola 25 Úvod do MySQL 469 Proč je MySQL tak populární? 469 Flexibilita 470 Výkon 470 Flexibilní licenční možnosti 472 (Hyper) aktivní komunita uživatelů 473 Evoluce MySQL 473 MySQL MySQL MySQL MySQL 5.4 a Prominentní uživatelé MySQL 475 craigslist 476 Wikipedia 476 Další prominentní uživatelé 476 Shrnutí 476 Kapitola 26 Instalace a konfigurace MySQL 477 Stažení MySQL 477 Instalace MySQL 478

21 19 Instalace MySQL na Linuxu 478 Instalace a konfigurace MySQL na Windows 481 Nastavení hesla administrátora MySQL 483 Start a zastavení MySQL 484 Ruční ovládání démona 484 Konfigurace a optimalizace MySQL 485 Obal mysqld_safe 485 Konfigurační a optimalizační parametry MySQL 486 Soubor my.cnf 489 Konfigurace PHP pro spolupráci s MySQL 492 Překonfigurace PHP na Linuxu 492 Překonfigurace PHP na Windows 492 Shrnutí 492 Kapitola 27 Klienti pro MySQL 493 Klienti příkazového řádku pro MySQL 493 Klient mysql 493 Klient mysqladmin 503 Další užiteční klienti 505 Volby pro klienty 508 Klienti s grafickým rozhraním pro MySQL 510 MySQL Workbench 511 Nástroj phpmyadmin 511 Shrnutí 512 Kapitola 28 Ukládací enginy MySQL a datové typy 513 Ukládací enginy 513 MyISAM 514 IBMDB2I 516 InnoDB 516 MEMORY 517 MERGE 518 FEDERATED 518 ARCHIVE 520 CSV 520 EXAMPLE 520 BLACKHOLE 520

22 20 Časté otázky týkající se ukládacích enginů 521 Datové typy a atributy 522 Datové typy 522 Atributy datových typů 528 Práce s databázemi a s tabulkami 531 Práce s databázemi 531 Práce s tabulkami 532 Změny ve struktuře tabulky 535 Databáze INFORMATION_SCHEMA 536 Shrnutí 538 Kapitola 29 Zabezpečení MySQL 539 Co udělat nejdříve? 540 Zabezpečení démona mysqld 541 Systém přístupových oprávnění MySQL 541 Jak systém přístupových oprávnění pracuje 542 Kde jsou uloženy informace o přístupových oprávněních? 543 Správa uživatelů a přístupových oprávnění 553 Vytváření uživatelů 553 Odstraňování uživatelů 553 Přejmenování uživatelů 554 Příkazy GRANT a REVOKE 554 Prohlížení oprávnění 559 Limity na spotřebu zdrojů uživateli 560 Zabezpečená připojení MySQL 560 Volby příkazu GRANT, které se týkají SSL 561 Volby SSL 563 Nastartování serveru MySQL se zapnutou podporou SSL 564 Připojení pomocí klienta se zapnutým SSL 564 Uložení voleb SSL do souboru my.cnf 564 Shrnutí 564 Kapitola 30 Používání PHP s MySQL 565 Předběžné informace 566 Zpřístupnění rozšíření mysqli na Linuxu/Unixu 566 Zpřístupnění rozšíření mysqli na Windows 566 Používání nativního ovladače MySQL 566

23 21 Přístupová oprávnění uživatelů 567 Ukázková data 567 Práce s rozšířením mysqli 568 Příprava připojení a jeho ukončení 568 Obsluha chyb připojení 569 Získání informací o chybě 569 Uložení informací o připojení do separátního souboru 571 Zabezpečení informací o připojení 571 Interakce s databází 572 Odeslání dotazu do databáze 572 Rozklad výsledků dotazu 574 Určení počtu vybraných řádků a ovlivněných řádků 576 Práce s připravenými příkazy 577 Vykonávání databázových transakcí 582 Zapnutí módu automatického potvrzování 582 Potvrzení transakce 583 Anulování transakce 583 Shrnutí 583 Kapitola 31 Úvod do PDO 585 Pro další abstraktní databázová vrstva? 586 Způsob práce s PDO 587 Instalace PDO 587 Podpora databází v PDO 588 Připojení k databázovému serveru a výběr databáze 588 Obsluha chyb 590 Získávání a nastavování atributů 592 Spouštění dotazů 593 Úvod k připraveným příkazům 594 Získávání dat 597 Nastavování vázaných sloupců 600 Transakce 601 Shrnutí 602 Kapitola 32 Uložené rutiny 603 Měli bychom používat uložené rutiny? 604 Přednosti uložených rutin 604

24 22 Nevýhody uložených rutin 604 Jak MySQL implementuje uložené rutiny 605 Vytvoření uložené rutiny 605 Deklarace a nastavování proměnných 608 Spuštění uložené rutiny 609 Uložené rutiny složené z několika příkazů 610 Volání rutiny z jiné rutiny 617 Modifikace uložené rutiny 618 Odstranění uložené rutiny 618 Prohlížení stavu rutiny 618 Prohlížení vytvářecí syntaxe rutiny 620 Podmínky a jejich obsluhy 620 Integrace rutin do webových aplikací 620 Vytvoření rozhraní pro bonusy zaměstnanců 621 Získávání více řádků 622 Shrnutí 622 Kapitola 33 Triggery MySQL 623 Úvod do triggerů 623 Proč používat triggery? 624 Vykonání akce před událostí 624 Vykonání akce po události 624 Triggery spouštěné "před" versus triggery spouštěné "po" 625 Podpora triggerů v MySQL 626 Vytvoření triggeru 626 Prohlížení existujících triggerů 628 Modifikace triggeru 630 Odstranění triggeru 630 Integrace triggerů do webových aplikací 631 Shrnutí 632 Kapitola 34 Pohledy MySQL 633 Úvod do pohledů 634 Podpora pohledů v MySQL 634 Vytváření a spouštění pohledů 634 Prohlížení informací o pohledu 640

25 23 Modifikace pohledu 641 Odstranění pohledu 642 Aktualizace pohledů 642 Začlenění pohledů do webových aplikací 643 Shrnutí 644 Kapitola 35 Databázové dotazy v praxi 645 Ukázková data 646 Vytváření tabulkových výstupů s PEAR 646 Instalace HTML_Table 647 Vytvoření jednoduché tabulky 647 Vytváření lépe čitelného výstupu řádků 649 Vytvoření tabulky z dat databáze 649 Seřazení výstupu 651 Vytvoření stránkovaného výstupu 652 Číslování stránek výpisu 654 Dotazy na více tabulek s poddotazy 656 Porovnávací operace s poddotazy 657 Určování existence s poddotazy 657 Údržba databáze pomocí poddotazů 658 Používání poddotazů v PHP 658 Procházení sad výsledků pomocí kurzorů 659 Základy práce s kurzory 659 Vytvoření kurzoru 660 Otevření kurzoru 660 Práce s kurzorem 660 Uzavření kurzoru 661 Používání kurzorů s PHP 661 Shrnutí 662 Kapitola 36 Indexy a vyhledávání 663 Indexování databází 663 Primární klíče 664 Jedinečné indexy 665 Normální indexy 666 Fulltextové indexy 668

26 24 Doporučené praktiky pro práci s indexy 671 Vyhledávání pomocí formuláře 672 Jednoduché hledání 672 Rozšíření vyhledávacích možností 673 Fulltextové vyhledávání 675 Shrnutí 676 Kapitola 37 Transakce 677 Co je transakce? 677 Výbava MySQL pro transakční zpracování 678 Systémové požadavky 678 Vytvoření tabulky 679 Ukázkový projekt 679 Ukázková data 680 Vykonání ukázkové transakce 681 Tipy pro práci s transakcemi 682 Budování transakčních aplikací s PHP 683 Směna zboží za hotové ještě jednou 683 Shrnutí 685 Kapitola 38 Import a export dat 687 Ukázková tabulka 687 Oddělování údajů 688 Import dat 688 Import dat s LOAD DATA INFILE 689 Import dat s mysqlimport 692 Načítání dat do tabulky s PHP 694 Export dat 695 Příkaz SELECT INTO OUTFILE 695 Shrnutí 699 Rejtřík 701

27 25 O autorovi W. Jason Gilmore je zakladatel společnosti W. J. Gilmore, LLC (www.wjgilmore.com), což je konzultační, publikační a školící firma, která má zkušenosti s obsluhou širokého rozsahu firem, od místních, až po ty, co jsou uvedeny v seznamu Fortune 500. Problematice webového vývoje se věnuje více než deset let, je autorem celkem šesti knih včetně bestsellerů "Beginning PHP and MySQL, Third Edition", "Easy PHP Websites with the Zend Framework" a "Easy PayPal with PHP". Publikoval přes 100 odborných článků, které mj. vyšly na stránkách Developer.com, JSMag a Linux Magazine. Jason je spoluzakladatelem CodeMash, což je nezisková organizace, jejímž úkolem je pořádat stejnojmennou každoroční konferenci vývojářů. Byl také členem výboru pro výběr řečníků na 2008 MySQL Conference. O odborném recenzentovi Matt Wade je programátor, databázový vývojář a systémový administrátor. V současné době ve dne pracuje pro velkou finanční firmu a v noci je na volné noze. Má zkušenosti s programováním v několika jazycích, ale nejčastěji využívá PHP a C. Pokud jde o databáze, pravidelně používá MySQL a Microsoft SQL Server. Je také také uznávaným administrátorem systémů a má zkušenosti s nejrůznějšími servery běžícími na Windows nebo na Linuxu. Preferuje FreeBSD. Matt žije na Floridě ve městě Jacksonville se svou ženou Michelle a se svými třemi dětmi, Matthewem, Jonathanem a Amandou. Ve svém volném čase rybaří, vypomáhá v kostele, nebo hraje nějakou videohru. Matt je zakladatelem Codewalkers.com, což je web určený vývojářům PHP, který vznikl v roce Poděkování Rychle se blíží desáté výročí vydání mé první knihy, je to milník, který vítám s pokorou a zároveň s úžasem. Ačkoli se na obálce objevuje mé jméno, ve skutečnosti je to sdílený milník. Bez velkého úsilí opravdu nenahraditelné skupiny lidí by nebylo příliš reálné, aby tato kniha vydržela celou dekádu. Komentáře plné nápadů mého dlouholetého odborného korektora Matt Wadea opět nesmírně zdokonalily předkládaný materiál. Projektová manažerka Jennifer Blackwellová odvedla skvělou práci tím, že mě držela na správné cestě a neustále kontrolovala silně napjatý rozvrh prací. Editoři Tom Welsh a Michelle Lowman dohlíželi ostřížím zrakem na kapitoly a průběžně poskytovali cenné rady. Korektorka Mary Behrová zručně pochytala a opravila mé četné gramatické prohřešky. Uznání patří také významnému počtu dalších osob, které měly na starost produkci, marketing, prodej a nesčetné další povinnosti, aby mohla tato kniha spatřit světlo světa. Jako vždy bych rád poděkoval Gary Cornellovi, spoluzakladateli vydavatelství Apress, že mi poskytoval dlouhá léta příležitost prezentovat myšlenky v psané podobě. Těším se na dalších skvělých deset let. Nakonec bych chtěl poděkovat Carli, Jodi, Paulovi, Ruby, svým rodičům a samozřejmě i všem ostatním členům rodiny a mým přátelům, že díky nim vím, že pravý život je tam venku, daleko od klávesnice.

28 26 Úvod Skvělé knihy o programování se spíše zabývají praktickými problémy než čistou teorií. Přestože nepodléhám žádným iluzím, co se týče mého postavení mezi skvělými autory odborných knih naší doby, vždy jsem usiloval, abych psal ve zmíněném duchu a poskytoval takový materiál, který budete moci využít v praxi pro své vlastní potřeby. Vzhledem k vymezenému objemu knihy je také zřejmé, že jsem se snažil z každého probíraného předmětu vymačkat praktičnost až do poslední kapky. Pokud tedy potřebujete získat praktický vhled do programovacího jazyka PHP a databázového serveru MySQL (se zvláštním důrazem na to, jak s oběma produkty vytvářet dynamické webové aplikace řízené databázemi), je tato kniha určena právě vám. Popudem k novému vydání této knihy (poznámka redaktora: v rukou držíte přeložené 4. vydání anglického originálu) vedlo především horečnaté tempo prací komunit PHP a MySQL. Kromě toho, že jsme aktualizovali materiál v knize tak, aby zahrnoval schopnosti nacházející se v nejnovějších vydáních PHP a MySQL, najdete zde také novou kapitolu, ve které se seznámíte s pojmem AJAX a s populární knihovnou jquery JavaScriptu. Kromě toho byly všechny existující kapitoly pečlivě zrevidovány a v některých případech i značně modifikovány tak, aby se jejich materiál oproti předchozím vydání aktualizoval a zároveň vylepšil. Pokud s PHP teprve začínáte, vřele vám doporučuji, abyste začali s kapitolou 1, protože je dost pravděpodobné, že ze základních vědomostí, které zde prvně získáte, budete moci hodně těžit v dalších kapitolách. Jestliže už PHP znáte, ale databázi MySQL moc ne, zvažte, zda byste neměli raději začít kapitolou 25. Pokročilejší čtenáře vybízím, aby četli knihu podle svého uvážewní koneckonců, není to žádný milostný román. Bez ohledu na to, jakou strategii při četbě zvolíte, pokusil jsem se každou kapitolu rozškatulkovat na úhledné balíčky tak, abyste z ní mohli vytěžit co nejvíc, aniž byste museli předtím zvládnout všechny ostatní kapitoly (samozřejmě kromě těch, které se soustřeďují na základy dané technologie). I nově příchozí a příležitostní vývojáři PHP a MySQL z této knihy leccos získají, protože jsem ji záměrně napsal v takovém formátu, aby mohla být současně návodem i referenční příručkou. Oceňuji skutečnost, že jste vy, nebo váš zaměstnavatel investovali do této knihy nemalé peníze. Proto jsem se usiloval, abych probíranou látku prezentoval v takovém stylu, aby vám tato kniha byla prospěšná nejenom při několika prvních příležitostech, kdy ji pročítáte, ale i dlouhodobě. Zdrojové kódy Zdrojové kódy k ukázkám použitým v této knize naleznete zde:

29 65 KAPITOLA 3 Základy PHP Máme za sebou pouhé dvě kapitoly a už jsme probrali poměrně dost základních informací o jazyku PHP. Seznámili jste se s pozadím a historií vzniku jazyka a hluboko jste se zavrtali do pojmů a postupů souvisejících s instalací a konfigurací. Tím jste si vytvořili dobrou výchozí pozici k tomu, co je jádrem zbývající části knihy: vytváření vyspělých webů řízených PHP. Jejich výklad začíná právě teď a uvedeme si v něm mnoho základních schopností jazyka. Konkrétně se budou probírat tato témata: Jak se vkládá kód PHP do webových stránek. Jak se do kódu vkládají komentáře pomocí různých metodologií, které jsou vypůjčeny ze skriptování shellu Unixu a jazyků C a C++. Jak dostanete data na výstup prostřednictvím příkazů echo(), print(), printf() a sprintf(). Jak se vytvářejí sofistikované skripty pomocí typů dat PHP, proměnných, operátorů a příkazů. Pojednání o klíčových řídících strukturách a příkazech PHP: if-else- elseif, while, foreach, include/require, break, continue a declare. V této kapitole si osvojíte nejen vědomosti nezbytné k tomu, abyste mohli vytvářet sice jen základní, ale přesto prospěšné aplikace PHP. Pochopíte také věci, které vám umožní vytěžit co nejvíce z látky probírané v následujících kapitolách. POZNÁMKA Tato kapitola slouží simultánně jako výukový kurz pro začínající programátory a jako referenční příručka pro zkušené programátory, pro které je jazyk PHP nový. Pokud spadáte do první uvedené kategorie, měli byste asi kapitolu pročíst celou a vyzkoušet si také všechny zde uvedené příklady. Vkládání kódu PHP do webových stránek Jednou z předností PHP je, že jeho kód můžete vkládat přímo do statických stránek HTML. Aby ale kód mohl něco dělat, musí se stránka předat enginu PHP, který ji bude

PHP a MySQL 5 VELKÁ KNIHA KOMPENDIUM ZNALOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY I PROFESIONÁLY. W. Jason Gilmore

PHP a MySQL 5 VELKÁ KNIHA KOMPENDIUM ZNALOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY I PROFESIONÁLY. W. Jason Gilmore VELKÁ KNIHA PHP a MySQL 5 KOMPENDIUM ZNALOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY I PROFESIONÁLY /přepracované, doplněné a rozšířené vydání publikace z roku 2005/ W. Jason Gilmore Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to

Více

Kapitola 23 Úvod do PDO

Kapitola 23 Úvod do PDO Kapitola 23 Úvod do PDO Počet dostupných softwarových řešení je zároveň požehnáním i prokletím. I když je jejich nadbytečná hojnost skvělá pro konečné uživatele, protože si mohou vyhledat takový produkt,

Více

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9 Začínáme programovat v Ruby on Rails 9 O autorovi 9 Poděkování 9 Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Jak je kniha uspořádána 11 Co ke knize potřebujete 12 Konvence 12 Zdrojový kód 13 Poznámka redakce českého

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Zrychlete své WWW stránky!

Zrychlete své WWW stránky! Zrychlete své WWW stránky! ZRYCHLETE své WWW STRÁNKY! Foto: Jiří Heller Andrew B. King Authorized translation from the English language edition, entitled SPEED UP YOUR SITE: WEB SITE OPTIMI- ZATION, 1st

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

programování formulářů Windows

programování formulářů Windows C# a WinForms programování formulářů Windows M i c r o s o f t. N E T D e v e l o p m e n t S e r i e s Chris Sells Microsoft.NET Development Series Windows Forms Programming in C# Authorized translation

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK listopad 2009 souhrn v1 Červené dobře (nejspíš), modré možná Oracle Internet Directory OID: Databáze nemůže z OID přebírat seznam uživatelů *Databáze může získat z OID seznam

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); MySQLi (objektově) Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL 4.1.3. I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka

4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka 4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka Studijní cíl Tento blok popisuje základní principy přístupu k databázi z vyššího programovacího jazyka. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce

Více

Pochvalná vyjádření k prvnímu vydání Hacking umění exploitace

Pochvalná vyjádření k prvnímu vydání Hacking umění exploitace Pochvalná vyjádření k prvnímu vydání Hacking umění exploitace Nejkompletnější výuka hackerských technik. Konečně kniha, která jen nepředvádí, jak využívat exploity, ale také ukazuje, jak je vyvíjet. PHRACK

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

RAW s programem Adobe Photoshop CS

RAW s programem Adobe Photoshop CS RAW s programem Adobe Photoshop CS RAW s programem Adobe Photoshop CS Jiří Heller Bruce Fraser Peachpit Press Authorized translation from the English language edition, entitled REAL WORLD CAMERA RAW WITH

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Aplikační vrstva. Úvod do Php. Ing. Martin Dostal

Aplikační vrstva. Úvod do Php. Ing. Martin Dostal Aplikační vrstva Úvod do Php Ing. Martin Dostal Co to je PHP? php soubory se nekompilují, interpret je spouští přímo bez překladu php běží na serveru php soubor je.txt soubor obsahující php kód: Zkrácený

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 KAPITOLA 1 Na úvod o Javě 15 Počítačový program 15 Vysokoúrovňový programovací

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1 Drupal Svobodný redakční systém duben 2007 Jakub Suchý 1 Co je redakční systém? Uživatel: laik Způsob práce: používá MS Frontpage duben 2007 Jakub Suchý 2 Co je redakční systém? Uživatel: pokročilý Způsob

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23

Část IV - Bezpečnost 21. Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET 23 5 Obsah O autorech 15 O odborných korektorech 15 Úvod 16 Rozdělení knihy 16 Komu je tato kniha určena? 18 Co potřebujete, abyste mohli pracovat s touto knihou? 18 Sdělte nám svůj názor 18 Zdrojové kódy

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více