VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

2 O B S A H Část I....3 Základní charakteristika školy. a) Název školy. b) Zřizovatel školy. c) Ředitel školy. d) Druh školy a typy součástí školy. e) Zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení. f) Celková kapacita školy a jejích součástí. g) Seznam studijních oborů. h) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících při škole. i) Záměry školy a její orientace. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele. Celkové údaje o škole. Část II...5 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Část III...6 Údaje o pracovnících školy. a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti. b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. a) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. b) Počet nekvalifikovaných pracovníků. c) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Část IV...9 Údaje o přijímacím řízení. a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení. Část V...10 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů. b) Prospěch žáků ve škole. c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. d) Snížený stupeň z chování. e) Celkový počet neomluvených hodin. a) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek a absolutoria. 2

3 Část VI...13 Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí. Část VII...13 Údaje o mimoškolních aktivitách. a) Mezinárodní projekty. b) Mezinárodní spolupráce c) Okresní, oblastní a celostátní soutěže. d) Prezentace školy na veřejnosti. e) Spolupráce školy s dalšími subjekty. f) Další aktivity. 3

4 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Vyšší odborná škola technicko ekonomická a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou právní forma organizace : samostatný právnický subjekt; příspěvková organizace IČO : identifikátor zařízení: adresa : U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou telefon : sekretariát školy ředitel školy fax : b) Zřizovatel školy : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE c) Ředitel školy : Mgr. Jaroslav SERBOUSEK d) Druhy a typy součástí školy: 1. Střední průmyslová škola kapacita: 530 žáků IZO: Vyšší odborná škola technicko - ekonomická kapacita: 360 žáků IZO: Odloučené pracoviště VOŠ: Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 e) První zařazení školy do sítě škol: Poslední změna zařazení: č.j / f) Celková kapacita školy a jejích součástí: Střední průmyslová škola kapacita: 530 žáků Vyšší odborná škola kapacita: 360 žáků Vyšší odborná škola technicko - ekonomická a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou kapacita: 890 žáků 4

5 g) Seznam studijních oborů : VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA číslo oboru název oboru zkratka N/001 Optimalizace strojírenských technologií OST N/001 Automobilová diagnostika a servis ADS N/014 Firemní ekonomika FE N/002 Strojírenský management SM STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA číslo oboru název oboru zkratka M/001 Strojírenství ST L/506 Provozní technika PT M/004 Silniční doprava SD M/001 Technické lyceum TL KURZ : /00 Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel PSEK h) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících při škole: Nadace pro rozvoj odborného školství v Podorlicku Zájmový kroužek diagnostiky motorových vozidel Zájmový kroužek robotiky i) Záměry školy a její orientace. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele. V souvislosti s investicemi do strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny realizovat v letech rozsáhlou modernizaci areálu VOŠ a SPŠ Rychnov n.kn. V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje připravit a uskutečnit sloučení VOŠ, SOŠ a SOU Rychnov nad Kněžnou v roce 2008 to přispěje k realizaci dlouhodobé koncepce školy, jejímž cílem je vybudování moderně vybaveného regionálního centra odborného technického a celoživotního vzdělávání. Dále rozvíjet a prohlubovat mezinárodní spolupráci školy se zahraničními partnery. 5

6 Celkové údaje o škole. Obor Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele VOŠ ,7 12,3 SPŠ ,8 CELKEM ŠKOLA ,85 11,4 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Kód oboru VOŠ N/ N/ N/ N/002 Název oboru Optimalizace strojírenských technologií Automobilová diagnostika a servis Firemní ekonomika Strojírenský management Kdo vydal učeb.dokumenty Pod č, j. Platnost od MŠMT / akreditovaný vzdělávací program / MŠMT / MŠMT / SPŠ M/001 Strojírenství MŠMT / L/506 Provozní technika MŠMT / M/004 Silniční doprava MŠMT / M/006 Silniční doprava diagnostika motor. vozidel MŠMT / M/001 Technické lyceum MŠMT /

7 Část III. Údaje o pracovnících školy. a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti. Na pracovišti VOŠ a SPŠ v Rychnově n. Kn. pracovalo ve školním roce 2005/06 v pedagogických funkcích 30 učitelů. Pedagogická a odborná Jméno pracovníka Pracovní kvalifikace učitelů zařazení Vyučení Odborné Pedagog. Délka (obor) (vysokoškolské, ÚSO) (PF, FF, DPS) praxe Bílek Pavel, Ing. učitel TU Liberec DPS 9 Bílek Pavel st. učitel ÚSO, SPŠT Dvůr Králové 9 Bílek Zdeněk, Ing. učitel TU Liberec DPS 9 Dernerová Miroslava, Mgr. učitelka, VPK VŠP Hradec Králové PF (Čj - Ov) 14 Jiroušek Ladislav, Ing. učitel ČVUT Praha DPS 43 Jiroušková Eva, Mgr. učitelka UK Praha PVF (Ch - F) 41 Jirsa Josef, Ing. zást. ředitele ČVUT Praha DPS 20 Konečný Josef učitel nástrojař ÚSO, SPŠ Hradec Králové DPS 35 Krunčík Oldřich učitel nástrojař ÚSO, SPŠS Rychnov n.kn. DPS 20 Kučera Ivan učitel automechanik ÚSO, SPŠS Rychnov n.kn. 13 Kulštejn Václav učitel mech. el. zař. ÚSO, OU Lanškroun 13 Lábus Jiří učitel automechanik ÚSO, SOU Rychnov n.kn. 2 Locker Martin, Ing. učitel, VPK ČVUT Praha DPS 10 Maixnerová Zdeňka učitelka tkadlena ÚSO, SPŠT Ústí nad Orlicí DPS 3 Mareš Karel, Mgr. učitel VŠP Praha PF (De Ze) 46 Melounová Helena, Ing. učitelka VŠZ Brno DPS 15 Mocková Raisa učitelka KSPI Kyjev PF (Fy As) 11 Moravec Josef, Ing. ved. dílen elektromech. ČVUT Praha DPS 22 Müller Karel, Mgr. zást. ředitele UP Olomouc PVF (Ma - Tv) 26 Novák Bohumír, Ing. učitel, VPK ČVUT Praha DPS 43 Novák Jindřich, Ing. učitel VUT Brno DPS 30 Novák Tomáš, Mgr. učitel PF Hradec Králové PF (Bi - Tv) 17 Novotný Oto, Ing. učitel VŠST Liberec 6 Petruželková Jiřina, Ing. vých. poradce VŠE Praha DPS 14 Prášek Antonín, Ing. učitel VŠE Praha 29 Ruffer Jaroslav, Ing. učitel ČVUT Praha 14 Serbousek Jaroslav, Mgr. Ředitel UP Olomouc PVF (Ma - Fy) 27 Šremr Petr, RNDr. učitel, VPK UP Olomouc PVF (Ma - Fy) 6 Urban Pavel, Ing. učitel, VPK klempíř-karosář ČVUT Praha DPS 19 Vargová Markéta, Mgr. učitelka JU České Budějovice PF (Cj Nj) 7 7

8 Na odloučeném pracovišti VOŠ oboru Firemní ekonomika při OA v Kostelci n. Orl. vyučovalo 25 učitelů. Pedagogická a odborná Jméno pracovníka Pracovní kvalifikace učitelů zařazení Vyučení Odborné Pedagog. Délka (obor) (vysokoškolské, ÚSO) (PF, FF, DPS) praxe Adamec Jiří, Ing. učitel VŠE Praha 29 Blažek Tomáš, Ing. učitel VŠE Praha 18 Břízová Irena, Mgr. učitelka PF Hradec Králové PF (Čj - Nj) 27 Černá Jitka, Mgr. učitelka UP Olomouc PVF (Ma Aj) 4 Čevonová Marie, Ing. učitelka VŠE Praha učitelství 31 Dosedla František, PaedDr. učitel UK Praha FTVS 22 Hlaváčková Dagmar, Mgr. učitelka UP Olomouc PVF (Ma-Fy) 18 Hostinský Jan, Ing. učitel VŠE Praha učitelství 17 Hubáčková Marie, Ing. učitelka VŠZ Praha 33 Janeček Václav, Ing. CSc. učitel VŠE Praha 31 Jiruška Karel, JUDr. učitel UK Praha 46 Kopynová Oxana, Mgr. učitelka USU Užhorod FF (Aj) 25 Kosařová Jitka, Mgr. učitelka PF Hradec Králové PF (Čj Vv) 14 Luňáčková Kristýna, Ing. učitelka VŠB-TU Ostrava DPS 33 Martincová Zlata, Ing. učitelka ČVUT Praha DPS 26 Neškudlová Lenka, Ing. učitelka VŠE Praha učitelství 21 Pavelka Václav, Mgr. ved. pracoviště UK Praha FTVS 25 Rošický Stanislav, Doc.Ing.CSc. učitel ČVUT Praha 40 Smutková Marcela, Mgr. učitelka UPJŠ Košice FF (Nj Rj) 26 Svátková Alena, Mgr. učitelka VŠP Hradec Králové PF (Čj On) 16 Svobodová Věra, Mgr. učitelka PF Hradec Králové PF (Čj Nj) 26 Synek Pavel, Mgr. učitel UK Praha PF (Inf Tv) 2 Šreibrová Eva, Mgr. učitelka UP Olomouc FF (Rj On) 23 Tměj Jaroslav, Mgr. učitel PF Hradec Králové PF (De Ped) 16 Vacek Michal, Mgr. učitel VŠP Hradec Králové PF (Aj Nj) 7 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. Jméno pracovníka Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Pracovní zařazení Vyučení Odborné Délka Jiné (obor) (vysokoškolské, ÚSO) praxe Ceypek Jindřich školník stroj. zámečník 37 Čechová Jindra uklízečka tkadlena Čermáková Jana účetní ÚSO, SEŠ Kostelec n.orl. 13 Kapuciánová Renata uklízečka gumař-plastikář Koblásová Jana uklízečka tkadlena Kulštejn Václav správce ICT mech. el. zař. ÚSO, SOU Lanškroun 21 Maixnerová Zdeňka hospodářka tkadlena ÚSO, SPŠT Ústí n.orl. 24 Mimrová Ludmila uklízečka ZŠ Nosková Jitka uklízečka tkadlena Páblová Květa admin. prac. SO, EŠ Náchod 37 Šlemínová Růžena knihovnice stroj. zámečník ÚSO, SPŠS Rychnov n. Kn., SKŠ Praha 38 8

9 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2004/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků. školní rok 2005/2006 U pedagogických pracovníků 10 U nepedagogických pracovníků 0 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků SIPVZ modul P1 počítačová grafika 5 ICT fórum INVEX Administrace ZENworks Letní škola učitelů informatiky 1 Celostátní setkání učitelů matematiky SOŠ 1 Anglický jazyk Univerzita Hradec Králové 1 Prevence kriminality ve školním prostředí 1 Svařování 1. díl kurzu EWT 1 Svařování 2. díl kurzu EWT 1 Učitel střední školy Univerzita Hradec Králové 2 Úspěšný ředitel FS I 1 Školení řidičů referentských vozidel 24 9

10 Část IV. Údaje o přijímacím řízení. a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých k ). Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007: Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo počet počet počet počet VOŠ přihlášených přijatých přihlášených přijatých počet přijatých celkem N/002 Strojírenský management N/001 Automobilová diagnostika a servis N/014 Firemní ekonomika N/001 SPŠ Optimalizace strojírenských technologií M/004 Silniční doprava M/001 Strojírenství L/507 Provozní technika M/001 Technické lyceum

11 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů ( ). Kód oboru VOŠ Název oboru 1. ročník 2. ročník 3. ročník Počet 4. ročník celkem tříd celk N/002 Strojírenský management N/001 Automobilová diagnostika a servis N/014 Firemní ekonomika N/001 Optimalizace strojírenských technologií SPŠ M/004 Silniční doprava M/006 Silniční doprava diagnostika motor. vozidel M/001 Strojírenství L/507 Provozní technika M/001 Technické lyceum b) Prospěch žáků ve škole k VOŠ Ročník Počet žáků Prospěl Ukončili studium 1. ročník ročník ročník CELKEM SPŠ Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník CELKEM

12 c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. SPŠ Ročník Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody 1. ročník ročník ročník ročník CELKEM SPŠ Ročník Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody Počet zameškaných hodin na žáka % zameškaných hodin na žáka 1. ročník ,2 4,3 % 2. ročník ,2 4,7 % 3. ročník ,5 4,6 % 4. ročník ,6 5,1 % CELKEM ,125 4,675 % d) Snížený stupeň z chování. SPŠ Stupeň chování školní rok 2005/2006 Počet % z celku , , e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluvených hodin % z celku 171 0,08 % 12

13 f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek a absolutoria. Maturitní zkoušky SPŠ školní rok 2005/2006 Kód oboru Název oboru Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznam. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl M/001 Strojírenství C E L K E M Absolutorium na VOŠ školní rok 2005/2006 Kód oboru Název oboru Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznam. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl N/001 Automobilová diagnostika a servis N/014 Firemní ekonomika C E L K E M

14 Část VI. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí. Ve školním roce 2005/2006 naši školu Česká školní inspekce nenavštívila. Část VII. Údaje o mimoškolních aktivitách. a) Mezinárodní projekty. V oblasti mezinárodních stáží a výměn programu Leonardo da Vinci jsme předložili tři projekty a získali 3 granty v celkové výši Tato částka bude použita na půlroční odbornou stáž tří studentů VOŠ v zahraničí. Studenti 3. ročníku oboru Automobilová diagnostika a servis Martin Motyčka a Jan Chaloupka absolvují pětiměsíční odbornou praxi v autoservisech v Německu a Jiří Šťástka v autoservisu v Anglii. b) Mezinárodní spolupráce. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s německou školou Staatliche Studienakademie Riesa. Ve dnech 3. a 4. listopadu 2005 se uskutečnila pracovní návštěva delegace naší školy ve složení Mgr. Jaroslav Serbousek, Ing. Josef Jirsa a Mgr. Markéta Vargová na této německé škole. Hostitelé pro nás připravili prohlídku školy, historických památek Drážďan a velmi zajímavou exkurzi do Skleněné manufaktury VW, kde se na zakázku vyrábějí vozy VW Phaeton a Bentley. Součástí programu byla i návštěva moderního autoservisu Gute Fahrt GmbH v Riese, kde nám ředitel společnosti pan Kurt Hähnichen přislíbil zajistit v roce 2006 pro dva naše studenty vyššího odborného studia pětiměsíční odbornou praxi. c) Okresní, oblastní a celostátní soutěže. Robotika: Po loňském nečekaném úspěchu ve Švýcarsku se v letošním roce dokonce dva týmy Klubu robotiky při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou pod vedením Ing. Martina Lockera přihlásily do soutěže EUROBOT Pro rok 2006 byl zvolen jako téma mezinárodní amatérské soutěže studentských robotů Funny Golf. Úkolem autonomních robotů bylo ve stanoveném čase umístit do jamek vylosované barvy na hrací 2006 ploše maximum míčků. České národní kolo soutěže EUROBOT 2006 pořádala v sobotu při příležitosti Robotického dne Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha. V konkurenci 13 českých a 3 zahraničních týmů se ho zúčastnily také dva týmy studentů z naší školy již loni 14

15 úspěšný R-team a nově vzniklý tým Robotec. Roboty našich dvou týmů postupně porazily všechny soupeře a obsadily v národním kole první a druhé místo. Navíc podobně jako loni získal R-team také anketní cenu diváků. Tento nečekaný úspěch znamenal postup obou týmů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou společně s týmem Short Circuits Praha, který se umístil na třetím místě, do mezinárodního finále. Mezinárodní finále soutěže studentských robotů EUROBOT 2006 se konalo ve dnech června 2006 poblíž italského města Catania na Sicílii. Podobně jako v loňském roce členy Klubu robotiky při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou Marka Lewandovského, Daniela Hradeckého, Jiřího Šťástku a Jiřího Učíka doprovázel vedoucí klubu robotiky Ing. Martin Locker a ředitel školy Mgr. Jaroslav Serbousek. Z více než 350 týmů z 26 zemí světa se do finále na Sicílii probojovalo 60 nejlepších. V prvních dvou dnech absolvovaly oba naše roboty 5 kvalifikačních utkání. Po nich byl robot R-teamu se 30 body na 8. místě a robot týmu Robotec s 23 body na 18. místě. Dále v soutěži pokračovalo již pouze 16 nejlepších systémem play off. V osmifinále naš robot R-teamu zvítězil nad robotem srbského týmu Electropionner XP a postoupil mezi 8 nejlepších. Ve čtvrtfinále dokázal v prvním utkání remizovat s pozdějším celkovým vítězem - týmem RCVA z Francie 5 : 5, ale v opakovaném utkání mu přece jenom podlehl. I v letošním mezinárodním finále soutěže EUROBOT 2006 členové Klubu robotiky naši školu i naši republiku dobře reprezentovali. CAD se do Děčína sjeli nejlepší mladí počítačoví konstruktéři ze všech typů středních škol z celé republiky. Konalo se tam celostátní kolo 5. ročníku studentské soutěže v počítačovém modelování. Soutěž pořádala SPŠ strojní a dopravní Děčín pod patronací firmy 3E Praha Engineering, která dlouhodobě podporuje výuku CAD/CAM technologií na středních školách a dotovala soutěž velmi hodnotnými cenami. V nižší kategorii kreslení ve 2D nastoupili studenti 2. ročníku naší školy Tomáš Svoboda a Vojtěch Šmok, v nejvyšší kategorii 3D (bez omezení) reprezentovali rychnovskou průmyslovku studenti třídy 4.B oboru strojírenství Petr Jindra a Martin Hlaváč. Úkolem soutěžících kategorie 3D bylo ve vymezeném čase vytvořit podle výkresové dokumentace pomocí libovolného CAD programu co nejpřesnější prostorový model poměrně složité součástky. Na hladký průběh soutěže dohlížela odborná komise složená z konstruktérů firmy 3E Praha. Závěrečné veřejné hodnocení jednotlivých prací a vyhlášení výsledků bylo pro skupinu studentů SPŠ Rychnov nad Kněžnou velmi příznivé. V kategorii 2D obsadil Vojtěch Šmok 5. místo a v nejvyšší kategorii 3D nejlepší práci odevzdal a 1. místo v soutěži jednotlivců získal Petr Jindra, který si za vítězství domů odvezl domácí kino. K tomuto úspěchu se velmi pěkným 5. místem připojil Martin Hlaváč. Tato umístění znamenala celkově také 1. místo v soutěži škol, za které byla řediteli VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou Mgr. Jaroslavu Serbouskovi slavnostně předána poukázka na multilicenci libovolného CAD programu podle vlastního výběru v hodnotě několika desítek tisíc korun. Výsledky letošního ročníku soutěže v počítačovém modelování znovu potvrdily, že studenti rychnovské průmyslovky jsou v oblasti CAD/CAM systémů a jiných moderních technologií pro další studium a zaměstnání dobře připraveni. 15

16 CNC stroje 31. března a 1. dubna 2006 pořádala firma 3E Praha ve spolupráci s SPŠ Kolín již 5. ročník dvoudenní celostátní soutěže v programování CNC strojů. Dvěma studentům 3. ročníku SPŠ Rychnov nad Kněžnou se v letošním roce nedařilo tolik jako v minulých letech. V kategorii ručního programování (43 soutěžících) obsadil Jan Jeník 28. místo a Martin Klazar 38. místo. Škola celkově obsadila 16. místo mezi 23 středními školami. Matematika: 31. března 2006 proběhla Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, SPŠ, ISŠ, SOU, a OU vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF. Naši studenti soutěžili v prostorách SPŠ strojnické v Hradci Králové. Nejlépe si z našich žáků vedl Josef Holeček, který se v kategorii 4. ročník studijních oborů ziskem 13 bodů dělil o 52. místo z 292 soutěžících. Mezi úspěšné řešitele celostátní matematické soutěže se dále zařadili Libor Falta z 1. ročníku, Vojtěch Šmok z 2. ročníku a Vojtěch Trhoň ze 4. ročníku. Sport: Ve dnech proběhl na chatě Šajtava v Orlických horách lyžařský výchovně výcvikový kurz žáků 1. ročníků SPŠ. Kurzu se zúčastnilo 25 žáků 1. A a 26 žáků 1. B. Žáci absolvovali základní výcvik na sjezdových lyžích nebo na snowboardu a výcvik na běžeckých lyžích. Ve dnech se v areálu penzionu Pastviny u přehradní nádrže Pastviny uskutečnil sportovně turistický kurz žáků 2. ročníků SPŠ. Kurzu se zúčastnilo 22 žáků 2. A a 20 žáků 2. B. Náplní kurzu byl sportovně turistický pobyt v přírodě, vodácký výcvik, turistika, míčové hry, cyklistický výcvik, střelecký výcvik, orientace v terénu a základy první pomoci. d) Prezentace školy na veřejnosti. Setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje Dne se uskutečnilo pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka setkání nejlepších účastníků a organizátorů předmětových soutěží se zástupci Královéhradeckého kraje. Do programu tohoto setkání byla zařazena prezentace členů R-teamu Klubu robotiky naší VOŠ a SPŠ, kteří seznámili přítomné se svou činností, předvedli několik robotů a promítli záběry z mezinárodního finále soutěže studentských robotů EUROBOT 2005, které se konalo ve dnech ve švýcarském Yverdon-les-Bains, kde robot našich studentů obsadil vynikající 2. místo. 16

17 12. ročník školské výstavy Rychnovska Ve dnech 21. a 22. října 2005 proběhl v areálu VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou již 12. ročník školské výstavy Rychnovska. Po úvodním vystoupení hudební skupiny Sarabanda a projevu ředitele školy Mgr. Jaroslava Serbouska výstavu slavnostně zahájila vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ing. Eva Stehlíková. Výstavu, která si tradičně klade za cíl komplexně informovat o možnostech studia na středních školách a odborných učilištích našeho regionu i regionů sousedních, navštívilo více než spokojených návštěvníků. V rámci výstavy probíhaly dny otevřených dveří naší VOŠ a SPŠ. Výstava i škola byly propagovány v mnoha sdělovacích prostředcích. Dny otevřených dveří Kromě dnů otevřených dveří v rámci pořádání školské výstavy v říjnu 2005 proběhly další dny otevřených dveří na naší škole v prosinci 2005 (pro zájemce o studium na střední průmyslové škole) a v lednu 2006 (pro zájemce o studium na VOŠ ). Účast dvou týmů v mezinárodní soutěži EUROBOT 2006 První a druhé místo týmů naší školy v národním kole a úspěšná reprezentace naší republiky v mezinárodním finále soutěže studentských robotů EUROBOT 2006 na Sicílii jsme opět využili k propagaci naší školy ve sdělovacích prostředcích. Záběry a informace o naší škole se objevily v televizním zpravodajství, značnou pozornost úspěchu našich studentů věnoval také celostátní a regionální tisk. e) Spolupráce školy s dalšími subjekty. V roce 2005 se úspěšně rozvíjela zejména spolupráce se společností ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Dne 1. listopadu 2005 škola obdržela Certifikát o profesní spolupráci a stala se partnerem společnosti Škoda Auto při vzdělávání mladých odborníků. Od ledna 2006 škola zajišťuje pro závod v Kvasinách pravidelně kurzy svářečů. Velmi dobrá spolupráce pokračuje také s Úřadem práce a mnoha dalšími průmyslovými podniky našeho regionu zejména při zajišťování odborných praxí studentů SPŠ, zadávání témat diplomových prací studentů VOŠ a při zajišťování jejich dlouhodobých odborných stáží. 17

18 f) Další aktivity. Kulturní a vzdělávací akce 2. září přehlídka amatérských filmů R8 (všichni žáci SPŠ) 5. říjen MSV Brno (4.A a 4.B) 21. prosinec beseda s personalisty Škoda Auto Kvasiny (4.A a 4.B) 17. únor reprezentační ples školy 20. únor divadelní představení RUR (4.A a 4.B) 21. březen beseda s pracovníky Úřadu práce (4.A a 4.B) 26. květen exkurze Izolit Jablonné a Rieter Žamberk (3.B) 31. květen beseda s pracovníky Úřadu práce (3.A) 1. červen Planetárium Hradec Králové (1.A a 1.B) 8. červen beseda s pracovníky Úřadu práce (3.B) 26. červen přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně (3.B) Kurzy o o také ve školním roce 2005/06 jsme v rámci doplňkové činnosti zajišťovali výuku v dvouletém kurzu Ekonomika ceny a odhady motorových vozidel. Kurz navštěvovalo celkem 58 posluchačů z celé republiky. v našem autorizovaném školicím středisku projektu SIPVZ jsme ve školním roce 2005/2006 proškolili celkem 57 pedagogů. 10 absolvovalo školení nejnižší úrovně Z, 30 úvodní modul P0, 7 volitelný modul P zaměřený na CAD a 10 volitelný modul P zaměřený na grafiku. V Rychnově n. Kn. dne 10. října 2006 Projednáno a schváleno školskou radou dne 13. října Mgr. Jaroslav Serbousek ředitel školy 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 V Lutíně dne 29. září 2008 Mgr. Pavel Michalík, v. r. ředitel Schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: 00566896 IZO ředitelství:

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 X / 2014 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné maturitní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Přerov, 5. října 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Statistické údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1, 602 00 Brno tel.: 541 42 71 11, 541 32 13 30 fax: 541 24 14 48 e-mail: info@spssbrno.cz http: www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2009 / 2010 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 SPŠ a VOŠ Písek O b s a h Základní údaje o škole............. 2 Přehled oborů vzdělání......... 3 Přehled pracovníků školy.... 4 Údaje o přijímacím řízení.........

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 Výroční zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více