VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

2 O B S A H Část I....3 Základní charakteristika školy. a) Název školy. b) Zřizovatel školy. c) Ředitel školy. d) Druh školy a typy součástí školy. e) Zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení. f) Celková kapacita školy a jejích součástí. g) Seznam studijních oborů. h) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících při škole. i) Záměry školy a její orientace. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele. Celkové údaje o škole. Část II...5 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Část III...6 Údaje o pracovnících školy. a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti. b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. a) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. b) Počet nekvalifikovaných pracovníků. c) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Část IV...9 Údaje o přijímacím řízení. a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení. Část V...10 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů. b) Prospěch žáků ve škole. c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. d) Snížený stupeň z chování. e) Celkový počet neomluvených hodin. a) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek a absolutoria. 2

3 Část VI...13 Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí. Část VII...13 Údaje o mimoškolních aktivitách. a) Mezinárodní projekty. b) Mezinárodní spolupráce c) Okresní, oblastní a celostátní soutěže. d) Prezentace školy na veřejnosti. e) Spolupráce školy s dalšími subjekty. f) Další aktivity. 3

4 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Vyšší odborná škola technicko ekonomická a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou právní forma organizace : samostatný právnický subjekt; příspěvková organizace IČO : identifikátor zařízení: adresa : U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou telefon : sekretariát školy ředitel školy fax : b) Zřizovatel školy : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE c) Ředitel školy : Mgr. Jaroslav SERBOUSEK d) Druhy a typy součástí školy: 1. Střední průmyslová škola kapacita: 530 žáků IZO: Vyšší odborná škola technicko - ekonomická kapacita: 360 žáků IZO: Odloučené pracoviště VOŠ: Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 e) První zařazení školy do sítě škol: Poslední změna zařazení: č.j / f) Celková kapacita školy a jejích součástí: Střední průmyslová škola kapacita: 530 žáků Vyšší odborná škola kapacita: 360 žáků Vyšší odborná škola technicko - ekonomická a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou kapacita: 890 žáků 4

5 g) Seznam studijních oborů : VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA číslo oboru název oboru zkratka N/001 Optimalizace strojírenských technologií OST N/001 Automobilová diagnostika a servis ADS N/014 Firemní ekonomika FE N/002 Strojírenský management SM STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA číslo oboru název oboru zkratka M/001 Strojírenství ST L/506 Provozní technika PT M/004 Silniční doprava SD M/001 Technické lyceum TL KURZ : /00 Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel PSEK h) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících při škole: Nadace pro rozvoj odborného školství v Podorlicku Zájmový kroužek diagnostiky motorových vozidel Zájmový kroužek robotiky i) Záměry školy a její orientace. Návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele. V souvislosti s investicemi do strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny realizovat v letech rozsáhlou modernizaci areálu VOŠ a SPŠ Rychnov n.kn. V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje připravit a uskutečnit sloučení VOŠ, SOŠ a SOU Rychnov nad Kněžnou v roce 2008 to přispěje k realizaci dlouhodobé koncepce školy, jejímž cílem je vybudování moderně vybaveného regionálního centra odborného technického a celoživotního vzdělávání. Dále rozvíjet a prohlubovat mezinárodní spolupráci školy se zahraničními partnery. 5

6 Celkové údaje o škole. Obor Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele VOŠ ,7 12,3 SPŠ ,8 CELKEM ŠKOLA ,85 11,4 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Kód oboru VOŠ N/ N/ N/ N/002 Název oboru Optimalizace strojírenských technologií Automobilová diagnostika a servis Firemní ekonomika Strojírenský management Kdo vydal učeb.dokumenty Pod č, j. Platnost od MŠMT / akreditovaný vzdělávací program / MŠMT / MŠMT / SPŠ M/001 Strojírenství MŠMT / L/506 Provozní technika MŠMT / M/004 Silniční doprava MŠMT / M/006 Silniční doprava diagnostika motor. vozidel MŠMT / M/001 Technické lyceum MŠMT /

7 Část III. Údaje o pracovnících školy. a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti. Na pracovišti VOŠ a SPŠ v Rychnově n. Kn. pracovalo ve školním roce 2005/06 v pedagogických funkcích 30 učitelů. Pedagogická a odborná Jméno pracovníka Pracovní kvalifikace učitelů zařazení Vyučení Odborné Pedagog. Délka (obor) (vysokoškolské, ÚSO) (PF, FF, DPS) praxe Bílek Pavel, Ing. učitel TU Liberec DPS 9 Bílek Pavel st. učitel ÚSO, SPŠT Dvůr Králové 9 Bílek Zdeněk, Ing. učitel TU Liberec DPS 9 Dernerová Miroslava, Mgr. učitelka, VPK VŠP Hradec Králové PF (Čj - Ov) 14 Jiroušek Ladislav, Ing. učitel ČVUT Praha DPS 43 Jiroušková Eva, Mgr. učitelka UK Praha PVF (Ch - F) 41 Jirsa Josef, Ing. zást. ředitele ČVUT Praha DPS 20 Konečný Josef učitel nástrojař ÚSO, SPŠ Hradec Králové DPS 35 Krunčík Oldřich učitel nástrojař ÚSO, SPŠS Rychnov n.kn. DPS 20 Kučera Ivan učitel automechanik ÚSO, SPŠS Rychnov n.kn. 13 Kulštejn Václav učitel mech. el. zař. ÚSO, OU Lanškroun 13 Lábus Jiří učitel automechanik ÚSO, SOU Rychnov n.kn. 2 Locker Martin, Ing. učitel, VPK ČVUT Praha DPS 10 Maixnerová Zdeňka učitelka tkadlena ÚSO, SPŠT Ústí nad Orlicí DPS 3 Mareš Karel, Mgr. učitel VŠP Praha PF (De Ze) 46 Melounová Helena, Ing. učitelka VŠZ Brno DPS 15 Mocková Raisa učitelka KSPI Kyjev PF (Fy As) 11 Moravec Josef, Ing. ved. dílen elektromech. ČVUT Praha DPS 22 Müller Karel, Mgr. zást. ředitele UP Olomouc PVF (Ma - Tv) 26 Novák Bohumír, Ing. učitel, VPK ČVUT Praha DPS 43 Novák Jindřich, Ing. učitel VUT Brno DPS 30 Novák Tomáš, Mgr. učitel PF Hradec Králové PF (Bi - Tv) 17 Novotný Oto, Ing. učitel VŠST Liberec 6 Petruželková Jiřina, Ing. vých. poradce VŠE Praha DPS 14 Prášek Antonín, Ing. učitel VŠE Praha 29 Ruffer Jaroslav, Ing. učitel ČVUT Praha 14 Serbousek Jaroslav, Mgr. Ředitel UP Olomouc PVF (Ma - Fy) 27 Šremr Petr, RNDr. učitel, VPK UP Olomouc PVF (Ma - Fy) 6 Urban Pavel, Ing. učitel, VPK klempíř-karosář ČVUT Praha DPS 19 Vargová Markéta, Mgr. učitelka JU České Budějovice PF (Cj Nj) 7 7

8 Na odloučeném pracovišti VOŠ oboru Firemní ekonomika při OA v Kostelci n. Orl. vyučovalo 25 učitelů. Pedagogická a odborná Jméno pracovníka Pracovní kvalifikace učitelů zařazení Vyučení Odborné Pedagog. Délka (obor) (vysokoškolské, ÚSO) (PF, FF, DPS) praxe Adamec Jiří, Ing. učitel VŠE Praha 29 Blažek Tomáš, Ing. učitel VŠE Praha 18 Břízová Irena, Mgr. učitelka PF Hradec Králové PF (Čj - Nj) 27 Černá Jitka, Mgr. učitelka UP Olomouc PVF (Ma Aj) 4 Čevonová Marie, Ing. učitelka VŠE Praha učitelství 31 Dosedla František, PaedDr. učitel UK Praha FTVS 22 Hlaváčková Dagmar, Mgr. učitelka UP Olomouc PVF (Ma-Fy) 18 Hostinský Jan, Ing. učitel VŠE Praha učitelství 17 Hubáčková Marie, Ing. učitelka VŠZ Praha 33 Janeček Václav, Ing. CSc. učitel VŠE Praha 31 Jiruška Karel, JUDr. učitel UK Praha 46 Kopynová Oxana, Mgr. učitelka USU Užhorod FF (Aj) 25 Kosařová Jitka, Mgr. učitelka PF Hradec Králové PF (Čj Vv) 14 Luňáčková Kristýna, Ing. učitelka VŠB-TU Ostrava DPS 33 Martincová Zlata, Ing. učitelka ČVUT Praha DPS 26 Neškudlová Lenka, Ing. učitelka VŠE Praha učitelství 21 Pavelka Václav, Mgr. ved. pracoviště UK Praha FTVS 25 Rošický Stanislav, Doc.Ing.CSc. učitel ČVUT Praha 40 Smutková Marcela, Mgr. učitelka UPJŠ Košice FF (Nj Rj) 26 Svátková Alena, Mgr. učitelka VŠP Hradec Králové PF (Čj On) 16 Svobodová Věra, Mgr. učitelka PF Hradec Králové PF (Čj Nj) 26 Synek Pavel, Mgr. učitel UK Praha PF (Inf Tv) 2 Šreibrová Eva, Mgr. učitelka UP Olomouc FF (Rj On) 23 Tměj Jaroslav, Mgr. učitel PF Hradec Králové PF (De Ped) 16 Vacek Michal, Mgr. učitel VŠP Hradec Králové PF (Aj Nj) 7 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. Jméno pracovníka Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Pracovní zařazení Vyučení Odborné Délka Jiné (obor) (vysokoškolské, ÚSO) praxe Ceypek Jindřich školník stroj. zámečník 37 Čechová Jindra uklízečka tkadlena Čermáková Jana účetní ÚSO, SEŠ Kostelec n.orl. 13 Kapuciánová Renata uklízečka gumař-plastikář Koblásová Jana uklízečka tkadlena Kulštejn Václav správce ICT mech. el. zař. ÚSO, SOU Lanškroun 21 Maixnerová Zdeňka hospodářka tkadlena ÚSO, SPŠT Ústí n.orl. 24 Mimrová Ludmila uklízečka ZŠ Nosková Jitka uklízečka tkadlena Páblová Květa admin. prac. SO, EŠ Náchod 37 Šlemínová Růžena knihovnice stroj. zámečník ÚSO, SPŠS Rychnov n. Kn., SKŠ Praha 38 8

9 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2004/ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků. školní rok 2005/2006 U pedagogických pracovníků 10 U nepedagogických pracovníků 0 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků SIPVZ modul P1 počítačová grafika 5 ICT fórum INVEX Administrace ZENworks Letní škola učitelů informatiky 1 Celostátní setkání učitelů matematiky SOŠ 1 Anglický jazyk Univerzita Hradec Králové 1 Prevence kriminality ve školním prostředí 1 Svařování 1. díl kurzu EWT 1 Svařování 2. díl kurzu EWT 1 Učitel střední školy Univerzita Hradec Králové 2 Úspěšný ředitel FS I 1 Školení řidičů referentských vozidel 24 9

10 Část IV. Údaje o přijímacím řízení. a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých k ). Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007: Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo počet počet počet počet VOŠ přihlášených přijatých přihlášených přijatých počet přijatých celkem N/002 Strojírenský management N/001 Automobilová diagnostika a servis N/014 Firemní ekonomika N/001 SPŠ Optimalizace strojírenských technologií M/004 Silniční doprava M/001 Strojírenství L/507 Provozní technika M/001 Technické lyceum

11 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů ( ). Kód oboru VOŠ Název oboru 1. ročník 2. ročník 3. ročník Počet 4. ročník celkem tříd celk N/002 Strojírenský management N/001 Automobilová diagnostika a servis N/014 Firemní ekonomika N/001 Optimalizace strojírenských technologií SPŠ M/004 Silniční doprava M/006 Silniční doprava diagnostika motor. vozidel M/001 Strojírenství L/507 Provozní technika M/001 Technické lyceum b) Prospěch žáků ve škole k VOŠ Ročník Počet žáků Prospěl Ukončili studium 1. ročník ročník ročník CELKEM SPŠ Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník CELKEM

12 c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. SPŠ Ročník Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody 1. ročník ročník ročník ročník CELKEM SPŠ Ročník Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody Počet zameškaných hodin na žáka % zameškaných hodin na žáka 1. ročník ,2 4,3 % 2. ročník ,2 4,7 % 3. ročník ,5 4,6 % 4. ročník ,6 5,1 % CELKEM ,125 4,675 % d) Snížený stupeň z chování. SPŠ Stupeň chování školní rok 2005/2006 Počet % z celku , , e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluvených hodin % z celku 171 0,08 % 12

13 f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek a absolutoria. Maturitní zkoušky SPŠ školní rok 2005/2006 Kód oboru Název oboru Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznam. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl M/001 Strojírenství C E L K E M Absolutorium na VOŠ školní rok 2005/2006 Kód oboru Název oboru Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznam. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl N/001 Automobilová diagnostika a servis N/014 Firemní ekonomika C E L K E M

14 Část VI. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí. Ve školním roce 2005/2006 naši školu Česká školní inspekce nenavštívila. Část VII. Údaje o mimoškolních aktivitách. a) Mezinárodní projekty. V oblasti mezinárodních stáží a výměn programu Leonardo da Vinci jsme předložili tři projekty a získali 3 granty v celkové výši Tato částka bude použita na půlroční odbornou stáž tří studentů VOŠ v zahraničí. Studenti 3. ročníku oboru Automobilová diagnostika a servis Martin Motyčka a Jan Chaloupka absolvují pětiměsíční odbornou praxi v autoservisech v Německu a Jiří Šťástka v autoservisu v Anglii. b) Mezinárodní spolupráce. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s německou školou Staatliche Studienakademie Riesa. Ve dnech 3. a 4. listopadu 2005 se uskutečnila pracovní návštěva delegace naší školy ve složení Mgr. Jaroslav Serbousek, Ing. Josef Jirsa a Mgr. Markéta Vargová na této německé škole. Hostitelé pro nás připravili prohlídku školy, historických památek Drážďan a velmi zajímavou exkurzi do Skleněné manufaktury VW, kde se na zakázku vyrábějí vozy VW Phaeton a Bentley. Součástí programu byla i návštěva moderního autoservisu Gute Fahrt GmbH v Riese, kde nám ředitel společnosti pan Kurt Hähnichen přislíbil zajistit v roce 2006 pro dva naše studenty vyššího odborného studia pětiměsíční odbornou praxi. c) Okresní, oblastní a celostátní soutěže. Robotika: Po loňském nečekaném úspěchu ve Švýcarsku se v letošním roce dokonce dva týmy Klubu robotiky při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou pod vedením Ing. Martina Lockera přihlásily do soutěže EUROBOT Pro rok 2006 byl zvolen jako téma mezinárodní amatérské soutěže studentských robotů Funny Golf. Úkolem autonomních robotů bylo ve stanoveném čase umístit do jamek vylosované barvy na hrací 2006 ploše maximum míčků. České národní kolo soutěže EUROBOT 2006 pořádala v sobotu při příležitosti Robotického dne Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha. V konkurenci 13 českých a 3 zahraničních týmů se ho zúčastnily také dva týmy studentů z naší školy již loni 14

15 úspěšný R-team a nově vzniklý tým Robotec. Roboty našich dvou týmů postupně porazily všechny soupeře a obsadily v národním kole první a druhé místo. Navíc podobně jako loni získal R-team také anketní cenu diváků. Tento nečekaný úspěch znamenal postup obou týmů VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou společně s týmem Short Circuits Praha, který se umístil na třetím místě, do mezinárodního finále. Mezinárodní finále soutěže studentských robotů EUROBOT 2006 se konalo ve dnech června 2006 poblíž italského města Catania na Sicílii. Podobně jako v loňském roce členy Klubu robotiky při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou Marka Lewandovského, Daniela Hradeckého, Jiřího Šťástku a Jiřího Učíka doprovázel vedoucí klubu robotiky Ing. Martin Locker a ředitel školy Mgr. Jaroslav Serbousek. Z více než 350 týmů z 26 zemí světa se do finále na Sicílii probojovalo 60 nejlepších. V prvních dvou dnech absolvovaly oba naše roboty 5 kvalifikačních utkání. Po nich byl robot R-teamu se 30 body na 8. místě a robot týmu Robotec s 23 body na 18. místě. Dále v soutěži pokračovalo již pouze 16 nejlepších systémem play off. V osmifinále naš robot R-teamu zvítězil nad robotem srbského týmu Electropionner XP a postoupil mezi 8 nejlepších. Ve čtvrtfinále dokázal v prvním utkání remizovat s pozdějším celkovým vítězem - týmem RCVA z Francie 5 : 5, ale v opakovaném utkání mu přece jenom podlehl. I v letošním mezinárodním finále soutěže EUROBOT 2006 členové Klubu robotiky naši školu i naši republiku dobře reprezentovali. CAD se do Děčína sjeli nejlepší mladí počítačoví konstruktéři ze všech typů středních škol z celé republiky. Konalo se tam celostátní kolo 5. ročníku studentské soutěže v počítačovém modelování. Soutěž pořádala SPŠ strojní a dopravní Děčín pod patronací firmy 3E Praha Engineering, která dlouhodobě podporuje výuku CAD/CAM technologií na středních školách a dotovala soutěž velmi hodnotnými cenami. V nižší kategorii kreslení ve 2D nastoupili studenti 2. ročníku naší školy Tomáš Svoboda a Vojtěch Šmok, v nejvyšší kategorii 3D (bez omezení) reprezentovali rychnovskou průmyslovku studenti třídy 4.B oboru strojírenství Petr Jindra a Martin Hlaváč. Úkolem soutěžících kategorie 3D bylo ve vymezeném čase vytvořit podle výkresové dokumentace pomocí libovolného CAD programu co nejpřesnější prostorový model poměrně složité součástky. Na hladký průběh soutěže dohlížela odborná komise složená z konstruktérů firmy 3E Praha. Závěrečné veřejné hodnocení jednotlivých prací a vyhlášení výsledků bylo pro skupinu studentů SPŠ Rychnov nad Kněžnou velmi příznivé. V kategorii 2D obsadil Vojtěch Šmok 5. místo a v nejvyšší kategorii 3D nejlepší práci odevzdal a 1. místo v soutěži jednotlivců získal Petr Jindra, který si za vítězství domů odvezl domácí kino. K tomuto úspěchu se velmi pěkným 5. místem připojil Martin Hlaváč. Tato umístění znamenala celkově také 1. místo v soutěži škol, za které byla řediteli VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou Mgr. Jaroslavu Serbouskovi slavnostně předána poukázka na multilicenci libovolného CAD programu podle vlastního výběru v hodnotě několika desítek tisíc korun. Výsledky letošního ročníku soutěže v počítačovém modelování znovu potvrdily, že studenti rychnovské průmyslovky jsou v oblasti CAD/CAM systémů a jiných moderních technologií pro další studium a zaměstnání dobře připraveni. 15

16 CNC stroje 31. března a 1. dubna 2006 pořádala firma 3E Praha ve spolupráci s SPŠ Kolín již 5. ročník dvoudenní celostátní soutěže v programování CNC strojů. Dvěma studentům 3. ročníku SPŠ Rychnov nad Kněžnou se v letošním roce nedařilo tolik jako v minulých letech. V kategorii ručního programování (43 soutěžících) obsadil Jan Jeník 28. místo a Martin Klazar 38. místo. Škola celkově obsadila 16. místo mezi 23 středními školami. Matematika: 31. března 2006 proběhla Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, SPŠ, ISŠ, SOU, a OU vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF. Naši studenti soutěžili v prostorách SPŠ strojnické v Hradci Králové. Nejlépe si z našich žáků vedl Josef Holeček, který se v kategorii 4. ročník studijních oborů ziskem 13 bodů dělil o 52. místo z 292 soutěžících. Mezi úspěšné řešitele celostátní matematické soutěže se dále zařadili Libor Falta z 1. ročníku, Vojtěch Šmok z 2. ročníku a Vojtěch Trhoň ze 4. ročníku. Sport: Ve dnech proběhl na chatě Šajtava v Orlických horách lyžařský výchovně výcvikový kurz žáků 1. ročníků SPŠ. Kurzu se zúčastnilo 25 žáků 1. A a 26 žáků 1. B. Žáci absolvovali základní výcvik na sjezdových lyžích nebo na snowboardu a výcvik na běžeckých lyžích. Ve dnech se v areálu penzionu Pastviny u přehradní nádrže Pastviny uskutečnil sportovně turistický kurz žáků 2. ročníků SPŠ. Kurzu se zúčastnilo 22 žáků 2. A a 20 žáků 2. B. Náplní kurzu byl sportovně turistický pobyt v přírodě, vodácký výcvik, turistika, míčové hry, cyklistický výcvik, střelecký výcvik, orientace v terénu a základy první pomoci. d) Prezentace školy na veřejnosti. Setkání s hejtmanem Královéhradeckého kraje Dne se uskutečnilo pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka setkání nejlepších účastníků a organizátorů předmětových soutěží se zástupci Královéhradeckého kraje. Do programu tohoto setkání byla zařazena prezentace členů R-teamu Klubu robotiky naší VOŠ a SPŠ, kteří seznámili přítomné se svou činností, předvedli několik robotů a promítli záběry z mezinárodního finále soutěže studentských robotů EUROBOT 2005, které se konalo ve dnech ve švýcarském Yverdon-les-Bains, kde robot našich studentů obsadil vynikající 2. místo. 16

17 12. ročník školské výstavy Rychnovska Ve dnech 21. a 22. října 2005 proběhl v areálu VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou již 12. ročník školské výstavy Rychnovska. Po úvodním vystoupení hudební skupiny Sarabanda a projevu ředitele školy Mgr. Jaroslava Serbouska výstavu slavnostně zahájila vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ing. Eva Stehlíková. Výstavu, která si tradičně klade za cíl komplexně informovat o možnostech studia na středních školách a odborných učilištích našeho regionu i regionů sousedních, navštívilo více než spokojených návštěvníků. V rámci výstavy probíhaly dny otevřených dveří naší VOŠ a SPŠ. Výstava i škola byly propagovány v mnoha sdělovacích prostředcích. Dny otevřených dveří Kromě dnů otevřených dveří v rámci pořádání školské výstavy v říjnu 2005 proběhly další dny otevřených dveří na naší škole v prosinci 2005 (pro zájemce o studium na střední průmyslové škole) a v lednu 2006 (pro zájemce o studium na VOŠ ). Účast dvou týmů v mezinárodní soutěži EUROBOT 2006 První a druhé místo týmů naší školy v národním kole a úspěšná reprezentace naší republiky v mezinárodním finále soutěže studentských robotů EUROBOT 2006 na Sicílii jsme opět využili k propagaci naší školy ve sdělovacích prostředcích. Záběry a informace o naší škole se objevily v televizním zpravodajství, značnou pozornost úspěchu našich studentů věnoval také celostátní a regionální tisk. e) Spolupráce školy s dalšími subjekty. V roce 2005 se úspěšně rozvíjela zejména spolupráce se společností ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Dne 1. listopadu 2005 škola obdržela Certifikát o profesní spolupráci a stala se partnerem společnosti Škoda Auto při vzdělávání mladých odborníků. Od ledna 2006 škola zajišťuje pro závod v Kvasinách pravidelně kurzy svářečů. Velmi dobrá spolupráce pokračuje také s Úřadem práce a mnoha dalšími průmyslovými podniky našeho regionu zejména při zajišťování odborných praxí studentů SPŠ, zadávání témat diplomových prací studentů VOŠ a při zajišťování jejich dlouhodobých odborných stáží. 17

18 f) Další aktivity. Kulturní a vzdělávací akce 2. září přehlídka amatérských filmů R8 (všichni žáci SPŠ) 5. říjen MSV Brno (4.A a 4.B) 21. prosinec beseda s personalisty Škoda Auto Kvasiny (4.A a 4.B) 17. únor reprezentační ples školy 20. únor divadelní představení RUR (4.A a 4.B) 21. březen beseda s pracovníky Úřadu práce (4.A a 4.B) 26. květen exkurze Izolit Jablonné a Rieter Žamberk (3.B) 31. květen beseda s pracovníky Úřadu práce (3.A) 1. červen Planetárium Hradec Králové (1.A a 1.B) 8. červen beseda s pracovníky Úřadu práce (3.B) 26. červen přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně (3.B) Kurzy o o také ve školním roce 2005/06 jsme v rámci doplňkové činnosti zajišťovali výuku v dvouletém kurzu Ekonomika ceny a odhady motorových vozidel. Kurz navštěvovalo celkem 58 posluchačů z celé republiky. v našem autorizovaném školicím středisku projektu SIPVZ jsme ve školním roce 2005/2006 proškolili celkem 57 pedagogů. 10 absolvovalo školení nejnižší úrovně Z, 30 úvodní modul P0, 7 volitelný modul P zaměřený na CAD a 10 volitelný modul P zaměřený na grafiku. V Rychnově n. Kn. dne 10. října 2006 Projednáno a schváleno školskou radou dne 13. října Mgr. Jaroslav Serbousek ředitel školy 18

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2004-2005 O B S A H Část I....3 Základní charakteristika školy. a)

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006-2007 O B S A H Část I....3 Základní charakteristika školy. a)

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKO-EKONOMICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2003-2004 O B S A H Část I....3 Základní charakteristika školy a) Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Události na škole 2007

Události na škole 2007 Události na škole 2007-22. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 79 uchazečů, přijato 51. - 15. 6. - 23. 6. - sportovně -turistický kurs (vodácký), zúčastnilo se 22 žáků pod vedením

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Střední průmyslová škola, střední odborná škola. a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377. Výroční zpráva

Střední průmyslová škola, střední odborná škola. a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377. Výroční zpráva Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Nové Město nad Metují

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2011 2012 Zlín dne 15. 12. 2012 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Středí odborné učiliště dopravní a technické Tento projekt je spolufinancován

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ

PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM MATEŘŠKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA HORNICKÁ 37, PŘÍBRAM II, PSČ 61 1 Ě Ř Ě Ř PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Velká Bíteš, červen 2007 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více