VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Česká geografická společnost Jihomoravská pobočka VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI Nové výzvy pro geografii září 2012 Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Poříčí 7, Brno Konference se koná pod záštitou: rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU doc. RNDr. Josefa Trny, CSc., děkana Přírodovědecké fakulty MU doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr., a ředitele Ústavu Geoniky AV ČR. v. v. i. prof. RNDr. Radima Blahety, CSc., og i c ká f a k u lt K AT E U Pe M da a g 2. cirkulář ED R A G EO G R AF I Katedra geografie Pedagogická fakulta MU Geografický ústav Přírodovědecká fakulta MU Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta MU

2 Nové výzvy pro geografii Výroční konference ČGS, září 2012 Vážení členové české geografické komunity, vážení hosté a přátelé geografie, Jihomoravská pobočka České geografické společnosti pořádá s pověřením hlavního výboru Společnosti tradiční regionální konferenci v poločase mezi národními geografickými sjezdy. Počátkem září 2012 se v Brně uskuteční setkání geografů a příznivců geografie nikoliv jen z České republiky. Akci těchto rozměrů nepořádá Jihomoravská pobočka poprvé, což je nemalou zárukou zajímavého programu a výměny zkušeností. K uspořádání této významné akce spojily své síly geografická pracoviště Masarykovy univerzity Brno, Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. a členská základna Jihomoravské pobočky Společnosti. Jak se dále v této pozvánce dočtete, odborný program je koncipován nekonvenčně. Namísto tradičních tematických okruhů spojených s geografickými disciplinami, nabízíme jednací sekce zaměřené na okruhy problematik české geografické vědy a současného světa, k nimž se čeští i zahraniční účastníci mohou kompetentně vyjádřit. Součástí programu budou i exkurze a společenské akce. Jižní Morava je známá svou pohostinností, pestrou přírodou, barvitostí minulosti i současnosti, a také moderní geografickou prozkoumaností. Věříme, že se vám zde bude líbit, že získáte zajímavé poznatky a kontakty a že výrazně přispějete k dalšímu pokroku v geografické vědě. Vítejte na jižní Moravě! doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. Předseda výboru Jihomoravské pobočky České geografické společnosti

3 Místo konání konference Výroční konference České geografické společnosti se uskuteční v prostorách Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, Brno. Doprava k místu konání Cestující MHD: - tramvaj č. 2 od Hlavního nádraží směr Modřice, Ústřední hřbitov zastávka Poříčí, - tramvaj č. 5, 6 nebo 7 z ulice Česká směr Modřice, Ústřední hřbitov resp. Starý Lískovec zastávka Poříčí, - autobus č. 44 z autobusového nádraží ze zastávky Autobusové nádraží nebo Zvonařka zastávka Poříčí. Pěšky: z vlakového nádraží cca 15 minut, z autobusového cca 20 minut Autem: několik parkovacích míst je před budovou fakulty, parkování přes den je však v Brně všeobecně problém. U Putny La Peda Pizzeria Zastávka Poříčí - tram. 2, 5, 6, 7, bus 44 Gingilla Sharingham Obědy Nebudou zajištěny, v okolí Pedagogické fakulty se nachází několik restaurací (Sharingham, U putny, Gingilla, La Peda Pizzeria, Pivovarská Brno a další viz mapka).

4 Společenský večer Neformální společenský večer s rautem se bude konat dne od hod ve Starobrněnském klášteře (Mendlovo náměstí). Pro členy ČGS je vstup součástí registračního poplatku, pro ostatní je cena stanovena na 500,- Kč (platba je možná při registraci v den konference). Společenský večer Garni hotel Vinařská asi 1 km Pedagogická fakulta asi 350 m Registrace účastníků Registrace účastníků bude umístěna ve foyer PdF MU po všechny dny konání konference. Ubytování Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Předběžně jsou zamluvena místa v Garni hotelu Vinařská, který je situován cca 10 minut od Pedagogické fakulty (http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39&lang=cz). Tel Další možnosti ubytování: Hotel A-AUSTERLITZ, Táborského náb.3, Brno Hotel Voroněž I., Křížkovského 47, Brno, Hotel Voroněž II., Křížkovského 49, Brno,

5 Termíny a poplatky Registrace a příjem abstraktů bude probíhat elektronicky od 1. března do 31. května 2012 Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku 31. srpna Příspěvek bude možné odevzdat při registraci na CD nebo usb flash disku. Registrační poplatek: V řádném termínu splatnosti, tj. do 31. května ,- Kč (pro prezenční Ph.D. studenty 1 300,- Kč) Po termínu splatnosti, tj. od do ,- Kč (pro prezenční Ph.D. studenty 2 300,- Kč) Poplatek zaplacený v hotovosti při registraci 4 300,- Kč Registrační poplatek se platí za každou fyzickou osobu, která se zúčastní konference. Každá přihlášená osoba smí být hlavním autorem pouze jednoho příspěvku. Pro prezenční studenty doktorského studia platí snížená cena poplatku za předpokladu, že se při registraci na místě prokážou platným potvrzením o studiu nebo ISIC kartou. Pokud se potvrzením neprokážou, doplatí stanovený poplatek do plné výše. V registračním poplatku je zahrnut: konferenční set, občerstvení v průběhu celého sjezdu, občerstvení v průběhu společenského večera v úterý (raut), zabezpečení organizačního servisu, příprava sborníku abstraktů a sborníku příspěvků na CD. Součástí poplatku není ubytování, doprava, strava (mimo občerstvení) a exkurze. POZOR. Účastníci, kteří nejsou členy ČGS, nemají v ceně zahrnutý vstup na společenský večer. V případě zájmu je možné doplatit 500,- na místě při registraci. Registraci je možné provést zde: V ceně nejsou zahrnuty exkurze. Náklady na exkurzi budou stanoveny podle počtu zájemců a způsobu zajištění přepravy účastníků.

6 Tematické sekce Národní výzkumné projekty Dílčí výsledky vědeckých a vzdělávacích projektů, výstupy řešení operačních programů. Geografický výzkum krajiny Přírodní, ekonomické a společenské procesy v krajině, integrovaný výzkum krajiny, získávání dat o krajině, integrace a interpretace dat o krajině, plánování v krajině, využití krajiny, potenciál krajiny, optimální využití krajiny, ekologická stabilita krajiny, krajina a krizový management. Geografické aspekty ekonomického a sociálního rozvoje Problémy a vývoj globalizovaného světa, (ne)rovnoměrný rozvoj regionů od lokální po globální úroveň, jádrové oblasti versus periferie, prostorové, politické a kulturní aspekty rozvoje. Čeští geografové v zahraničí Angažování české geografie v zahraničí. Mezinárodní a regionální výzkumné projekty, spolupráce různých typů a výměna poznatků, přítomnost českých odborníků v cizině. Orientace v geografickém vzdělávání v ČR a ve světě Směřování geografického vzdělávání v ČR a ve světě historie i současnost, výzkum v geografickém vzdělávání, geografické standardy, obsahová dimenze geografického kurikula. Geografie v prostorovém rozhodování. Integrovaná a terénní výuka. Práce s talentovanou mládeží v geografii. Technologie a metody zpracování a vizualizace geografických údajů Moderní trendy v kartografii, GIS a DPZ. Příklady využití analytických metod GIS pro rozhodování. Implementace snímkování a analýzy obrazů v rámci regionálního plánování. Posterová sekce Vítány jsou postery na všechna výše uvedená témata.

7 Pokyny pro autory Zaslání abstraktu příspěvku v češtině a v angličtině (max znaků) bude součástí elektronické registrace a poslední možný termín registrace uplyne 31. května Tištěný sborník abstraktů bude k dispozici pro účastníky v den registrace. Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na 31. srpna 2012, příspěvky bude možné odevzdat rovněž v den prezence na CD nebo USB flash disku. Příspěvky vkládejte prostřednictvím registračního systému. Příspěvek vkládejte ve formátu Microsoft Word zpracovaný podle pokynů uvedených níže. Nejpozději do tří pracovních dnů po zaslání příspěvku Vám přijde potvrzení (na ovou adresu, kterou jste uvedli při registraci) od organizačního výboru o jeho obdržení. Příspěvky budou vyžadovány v českém/slovenském/anglickém jazyce. Prosíme o respektování konečného termínu pro zaslání konferenčního příspěvku. Příspěvky zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru pro vydání konferenčního sborníku. Sborník bude vydán na CD-ROM, vybrané příspěvky mohou být nabídnuty k publikovaným do geografických časopisů. Příspěvky by svým charakterem měly odpovídat tzv. working papers, tzn. článkům informujícím o probíhajícím výzkumu, podávající předběžné nebo dílčí výsledky, které chcete v budoucnu publikovat ve významném časopise. V tomto smyslu slouží tato konference zejména jako komunikační platforma výzkumné aktivity českých geografů. Doporučený rozsah příspěvku je 5 10 stran A4. Technické parametry příspěvků Český/slovenský/anglický jazyk dle pokynů pro workshop/konferenci Text písmem Times New Roman 12 Řádkování 1,5 Nadpisy a podnadpisy číslované (1.2., ) nezvýrazňovat, ponechat stejným písmem jako základní text a pouze ho oddělit řádkem Odstavce oddělovat řádkem Citace v harvardském stylu: Novák 2009, nebo Novák 2009, str. 77 Seznam literatury dle normy ČSN ISO 690 Abstrakt v češtině a angličtině maximálně 1000 slov Klíčová slova (maximálně 5) v angličtině a v češtině Obrázky a mapy zpracované v digitální podobě je nutné dodat pouze v elektronické podobě (nejlépe ve formátu.jpg) Fotografie zpracované v digitální podobě musí mít dostatečné rozlišení (minimálně 300 dpi) Obrázky jsou značeny Tab. 1: Text; Pramen: Text

8 Předběžný program konference Pondělí Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU: SVOP soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v geografii Zasedání Hlavního výboru ČGS (18 hod.) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU: Workshop doktorandů 2012 Geografický výzkum: příroda a společnost v období krize (viz informace dále) Úterý 4. září 2012 (Pedagogická fakulta MU) Plenární zasedání proběhne formou úvodních vystoupení k jednotlivým tematickým sekcím konference doc. RNDr. Alois Hynek, CSc., Katedra geografie, FPHP Technická univerzita v Liberci Orientace v geografickém vzdělávání v ČR a ve světě doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Katedra geografie, PdF MU Národní výzkumné projekty + Češi v zahraničí doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK Geografické aspekty ekonomického a sociálního rozvoje RNDr. Petr Kubíček, CSc., Geografický ústav, PřF MU Nové technologie a metody zpracování a vizualizace geografických údajů Coffeebreak Kulatý stůl Česká geografie na světovém hřišti doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., UK Společenský večer

9 Středa 5. září Exkurze Hvězdárna a planetárium Brno Jednání v sekcích Jednání v sekcích Kulatý stůl Standardy geografického vzdělávání, práce s talentovanou mládeží v geografii doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., Katedra geografie PdF MU Čtvrtek 6. září Exkurze Brněnské vyhlídky Jednání v sekcích Jednání v sekcích Kulatý stůl Osud Atlasu krajiny ČR Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D., VÚKOZ Pátek 7. září 2012 Ukončení konference Exkurze Rudické propadání 3. cirkulář s předběžným programem konference bude zveřejněn v průběhu června 2012.

10 Exkurze Účastníkům výroční konference ČGS bude nabídnuta možnost zúčastnit se exkurze pořádané v rámci workshopu doktorandů (bližší informace dále) během dopoledne v úterý Náplň bude upřesněna ve 3. cirkuláři. Hvězdárna a planetárium Brno Hvězdárna a planetárium Brno prošla v letech 2009 až 2011 komplexní rekonstrukcí a modernizací. Došlo také k zásadní obměně nabízených vzdělávacích pořadů i multivizuálních představení. Jedno z těchto představení (podle aktuální nabídky) bude možné navštívit i v rámci konference ČGS. V hvězdárně je rovněž možné setkat se s moderními dalekohledy, interaktivní výstavou o Sluneční soustavě, unikátní rozhlednou, výstavními prostory, sálem pro demonstraci nejrůznější fyzikálních jevů, malým planetáriem i odbornou pozorovatelnou. Brněnské vyhlídky Město Brno je známé a atraktivní svým okolím. Tato atraktivnost má základ v pestré geologické stavbě, členitém reliéfu a poloze města na styku dvou hlavních geologických horopisných soustav Českého masivu a Západních Karpat. Základní protiklad, zdůrazněný osídlením a hospodářskou činností člověka, můžeme pozorovat ze všech vyhlídkových bodů v Brně. Všechny tyto pohledy ukazují tedy nejen malebnost města a jeho dominant (Špilberk, Petrov), ale i dominanty spjaté s historií Brna jako širšího centra. Na pohledech do okolí je možné přímo vidět i přírodní podmínky a krajinu v okolí, jež určila a stále ovlivňuje vzhled a význam Brna. Rudické propadání Rudické propadání leží ve střední části CHKO Moravský kras severně od města Brna, poblíž obcí Jedovnice a Rudice. Spolu s Býčí skálou tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice (po Amatérské jeskyni) o celkové délce přes 13 kilometrů. Část tohoto systému bude možné navštívit v rámci exkurze. Počet účastníků je však omezen.

11 workshop doktorandů / doktorandek Geografický výzkum: Příroda a společnost v období krize Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU 3. září 2012

12 Geografický výzkum: Příroda a společnost v období krize workshop doktorandů/doktorandek, 3. září 2012 Žijeme v čase krize. Fiskální, ekonomické, environmentální či morální. Na jedné straně se pojem krize nadužívá ve spojení s ekonomikou, eurozónou, eurem nebo s virtuálními penězi, na druhé straně mohou být s krizí spojována témata globálního oteplování, fragmentace krajiny, úbytku druhové diverzity, hladu, sucha, povodní či nejrůznějších ekologických katastrof. Krize se také čím dál častěji objevuje ve spojení s tématy etickými. To, co začalo v roce 2008 jako kreditní krize v USA, se z finančního sektoru rozšířilo do celé ekonomiky a následně do veřejných rozpočtů, což vynutilo úsporná opatření se sociálními dopady. Podle některých komentátorů jde o projev zásadní krize kapitalismu jako ekonomického a sociálního systému i kultury, s důsledky pro planetární ekosystém. Jde o změny, které těžko můžeme nechat bez povšimnutí, ať už jako občané nebo jako geografové. Environmentální krize je často spojována s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Je zde však řada dalších přírodních krizí a hazardů, které jsou stejně závažné. Některé z nich jako extrémy počasí, záplavy nebo zvýšená eroze a sesuvy se přímo dotýkají lidské společnosti a bývají středem zájmu sdělovacích prostředků. Jiné jako například úbytek přirozených biotopů, zvyšující se fragmentace krajiny nebo rostoucí počty invazních druhů už tak známé nejsou. Krize však současně představuje i výzvu, příležitost pro nový začátek: pro novou ekonomickou, sociální, environmentální a mezinárodní politiku; příležitost pro restrukturalizaci a hledání alternativ na různých měřítkových úrovních. Dokážeme jako geografové smysluplně reflektovat rizika, ohrožení a příležitosti, které krize vytváří? Toto jsou otázky, které bychom chtěli diskutovat v rámci workshopu Geografický výzkum: příroda a společnost v období krize. Vítáme příspěvky teoretické i empirické, ze všech disciplín geografie a kartografie. Workshop zůstává otevřený k prezentaci výsledků všech mladých geografů a výzkumníků z příbuzných disciplín, největší zájem však očekáváme mezi doktorandy/doktorandkami. Následující seznam problémových okruhů byl vytvořený s cílem inspirovat a přivést do jednoho místa lidi se stejným odborným zájmem; je však možné přihlásit příspěvek i mimo uvedené okruhy.

13 Registrace účastníků Místo konání konference WORKSHOP DOKTORANDŮ / DOKTORANDEK se uskuteční v prostorách Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, Brno. Plenární zasedání proběhne v aule PřF, jednání v sekcích se uskuteční v prostorách Geografického ústavu, místnosti Z2, Z3 a Z4. Doprava k místu konání Cestující MHD: tramvaj č. 12, 13 od hlavního nádraží směr Technologický park, zastávka Konečného náměstí. Registrace bude probíhat elektronickou formou a bude vyžadována jak pro účastníky s vlastním příspěvkem, tak pro účastníky bez příspěvku. Pro účastníky s příspěvkem bude otevřena od do a bude pro ni potřeba název příspěvku, klíčová slova a abstrakt česky/slovensky a anglicky. Pro účastníky bez příspěvku pak bude otevřena déle a to od do Výstupem z konference bude recenzovaný sborník abstraktů všech přijatých příspěvků a recenzovaný sborník plných textů vybraných příspěvků. Příspěvek v maximálním rozsahu 10 stran A4 zašlete v elektronické podobě nejpozději do na adresu Časová organizace bude přizpůsobena počtu přihlášených příspěvků v jednotlivých sekcích. Minimální časová dotace každého příspěvku bude 10 minut, následné diskuse 10 minut. Jednacím jazykem workshopu bude čeština, slovenština a angličtina. Účast na workshopu doktorandů/doktorandek je bezplatná. Workshop je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů.

14 Tematické sekce Svobodná kartografie a geoinformatika Nejen v době hospodářské krize stále častěji hledáme alternativy ke komerčním softwarovým produktům, které by představovaly dostatečně kvalitní nástroj bez dodatečných finančních nákladů. Zdarma tak můžeme využívat geografické informační systémy, kancelářské balíky, prohlížeče obrázků či přehrávače videa. Open source (otevřený zdrojový kód, svobodný software) má však také svoji filosofii, jejíž analogii lze spatřit v mnoha jiných oblastech i mimo výpočetní techniku svobodný přístup k informacím nebo datům, dobrovolnictví, svobodné rozhodování, přemýšlení a chování. Cílem sekce je ukázat možnosti využití svobodného softwaru a svobodných geografických dat a zároveň představit některé zajímavé kartografické a geoinformatické projekty, kde jsou svobodné technologie a data využívány. Open source software šířený pod licencí jako je GNU nebo GPL má dnes ve výzkumné sféře a studentských projektech již své pevné místo a často tvoří velmi dobrou alternativu ke komerčním řešením. Také svobodná geografická data jsou stále spolehlivější, podrobnější a mají stále větší pokrytí. Nasazení těchto technologií do výuky navíc představuje zajímavý nástroj pro výchovu k individuální odpovědnosti a etické citlivosti. Jsou vítány zvláště příspěvky ukazující možnosti využití open source aplikací v geografickém výzkumu a příspěvky diskutující etické či tržní otázky užívání těchto softwarů a dat. High-technologie akademické geoinformatiky Informační a komunikační technologie (ICT) včetně geografických informačních systémů (GIS) a technologií (GIT) jsou jednoznačně významnou součástí dnešní společnosti. V rámci informační společnosti pracují s prostorovými informacemi různé skupiny lidí s vlastním smýšlením o prostorových problémech. Všichni ovšem sledují stejné cíle - převést reálný svět do digitální podoby, virtuální model analyzovat a získat informace pro navrhování, rozhodování a výsledné konání. Nejmodernější technologie (3D laserové skenování, obrazová spektroskopie, Cloud computing, 3D modelování) vytvářejí zcela nové epistemologie. Dokážeme zachytit klíčové informace v rostoucím objemu prostorových dat. Existují nové typy dat, existují nové formáty a existují nové technologie. Existují i nové přístupy? Dokážeme v rámci svých výzkumů a výuky s těmito technologiemi pracovat? Dokáže je akademická sféra efektivně využívat? Sekce nabízí prostor pro příspěvky o možnostech využití prostorové informace v geoinformačním výzkumu i v rámci mezioborových aplikací, o způsobech práce s novými daty a o nových způsobech práce s konvenčními datasety. Location-based services Neustálý pokrok ve vývoji moderních technologií umožňuje jejich komercionalizaci a masové zpřístupnění. S rostoucí penetrací mobilních zařízení (telefony, tablety, PDA) a ubikvitním internetovým připojením roste poptávka po službách založených na poloze uživatele (location-based services, LBS). Jak na tyto trendy reagují geografové a kartografové? Prostorový determinant nabídky služeb je jedním z exkluzivních témat geografie, vidina komerčního využití však motivuje zejména hráče z oblasti marketingu a managementu. Má v tomto směru tedy geografie svoji relevanci? Jaké jsou geografické aplikace? LBS nejsou pouze o propojení polohy s kontextovými službami, velkým tématem zůstává právní a etický rámec sledování uživatelovy polohy, technologické aspekty určování polohy v husté zástavbě nebo pod úrovní zemského povrchu, způsob kartografické vizualizace, či teoretické ukotvení těchto přístupů. Krajina v prostoru a čase Již od dob prvních pastevců a rolníků začal člověk výrazně měnit tvář krajiny. Nedotčených biotopů stále ubývalo a přírodní krajina se změnila na tzv. kulturní krajinu. Z přírodních stanovišť se staly ostrovy v moři člověkem intenzivně využívané či dokonce devastované krajině. Stále pokračující fragmentace krajiny a zánik přírodních či polokulturních stanovišť je proto jedním z nejvíce diskutovaných témat v současné ekologii a fyzické geografii. V této sekci přivítáme příspěvky zabývající se distribucí a změnami biotopů, společenstev či krajinných jednotek v prostoru a čase. Dále uvítáme také studie zamřené na vliv fragmentace krajiny na druhovou diverzitu či možnosti migrace živočichů a rostlin.

15 Krize, kolaps, katastrofa v geovědních disciplínách Krátkodobé fluktuace i dlouhodobá variabilita klimatu, klimatické změny a jejich dopady, meteorologické extrémy (přívalové srážky, povodně, sucho, vichřice, hurikány, teplotní extrémy aj.), geomorfologická a geofyzikální rizika (erozní procesy, sesuvy, seismologie a vulkanismus) jsou pouze vybranými příklady možných katastrof v neživé přírodě. Sekce otevírá prostor pro empirické příspěvky s tématy procesní analýzy, možnosti modelování a predikce těchto přírodních jevů, které mají nejen výrazné environmentální, ale i ekonomické a sociální důsledky. Problematika globálních změn klimatu, přírodních katastrof či hospodaření s vodou patří mezi aktuální a významná globální celospolečenská témata. V sekci bychom rádi uvítali jak fyzické geografy (klimatology, hydrology, geomorfology, pedology), tak i geology a vědce aplikovaných oborů s důrazem na interdisciplinární povahu studia přírodních rizik a katastrof. Geodiverzita vs. biodiverzita co mají společného? Úbytek rostlinných a živočišných druhů i celých společenstev a všeobecná devastace přírodního prostředí vyvolaly zájem o zachování jeho rozmanitosti. Hlavní pozornost je většinou věnována rozmanitosti biologické biodiverzitě, a to na úrovni druhů. Čím dál více se však ve světové literatuře objevují studie o rozmanitosti neživé přírody tzv. geodiverzitě. Co mají tyto části přírody společného? Jak se navzájem ovlivňují? Přivítáme příspěvky věnující se zejména obecným otázkám role diverzity v živé i neživé přírodě a rozdílným způsobům jejich využívání ve výzkumu. Zároveň je sekce určena i pro prezentaci konkrétních empirických výsledků výzkumu jakéhokoliv druhu diverzity. Materiální rozměr sociálního světa a sociální rozměr materiálního světa Zatímco fyzické geografii je často vyčítána hegemonie materiálního pojetí, geografii humánní lze napadat právě pro absenci její materiality. Velmi explicitně to například popisuje Latour (2002: 108): Když třeba cyklista spadne z kola, protože najel na kámen, nemají k tomu sociální vědci podle vlastních slov co říct. Sociální věda se stává možnou pouze ve chvíli, kdy na scénu vstoupí policista, milenec, pojišťovací agent nebo Dobrý Samaritán, protože potom už před sebou nemáme pouze nějaký příčinný sled výskytů toho či onoho, ale také navzájem zřetězené a sociálně smysluplné události. Potřeba sociologie věcí (Latour 2005) byla velmi rychle následována výzvami po geografii emocí (Nold 2009) nebo například po geografii těla (Schissel 2006). Materialita či tělesnost každodenního života se tak stala součástí většiny sociálních oborů. Na druhou stranu je fyzická geografie stále více konfrontována se sociálně podmíněnou relativností svých poznatků. Sekce tak nabízí společný prostor pro fyzické i sociální geografy. Společným pojivem nechť je oboustranná inspirace, jak integrovat sociálno do epistemologie přírodovědné a zároveň materialitu do epistemologie sociálněvědní. Geografie němých, okrajových a opomíjených Společnost není a nikdy nebyla homogenní. Nesestává se pouze z bílých, zaměstnaných, ženatých a zdravých mužů mezi 30 a 40 lety. Není vystavěna ani z mladých, čtyřčlenných, česky mluvících, ve vlastních domech žijících rodin, i přesto, že takový obraz může být součástí ideálů velké části jejich členů. Sekce nabízí prostor pro diskusi specifik prostorovosti jakýchkoliv menšinových skupin, ať jsou jimi myšleny děti, migranti, bezdomovci, chronicky nemocní, senioři nebo například vozíčkáři. Přivítáme především témata spojená s odlišností prostorového chování, orientace, s odlišnými schopnostmi ovlivňovat, spoluutvářet a rozhodovat o podobě fyzického a sociálního prostředí. Obdobně jako lze uvažovat o marginálních společenských skupinách, lze analogicky k tomu uvažovat i o marginálních místech a časech stojících mimo hlavní mainstream geografického zájmu. Kolik existuje prací, které by se zabývaly zemědělstvím v lednu, veřejným prostorem nad ránem nebo orientací v dešti? Geografie hraničních, mezních prostorů, geografie noci, zvuková krajina měst, heterotopie či Eruv představují pouze ukázku z široké palety tohoto tématu. Sekce tak nabízí prostor pro příspěvky zaměřené jak na prostorové chování marginálních skupin společnosti, tak i na opomíjené části žitého časoprostoru. Krize "K" jako kapitalismus, "R" jako rozvoj, "I" jako investice, "Z" jako Západ, "E" jako ekonomika X "K" jako krach, "R" jako regulace, "I" jako iluze, "Z" jako záchrana, "E" jako euro Krize a nerovnost Postihuje ekonomická krize více centra než periferie? Zasahuje stejně bohaté i chudé nebo jsou její dopady sociálně diferencovány? Jinými slovy, dochází v období krize k rychlejšímu prohloubení regionálních a sociálních rozdílů než v období růstu nebo její efekt tyto nerovnosti spíše vyrovnává? Na tyto otázky, které pro mnohé stojí v centru geografického poznání, existuje více odpovědí, v závislosti na teoretických východiscích výzkumů, hodnotové orientaci pozorovatele i použitých ukazatelích. Sekce vytváří prostor pro diskusi vztahu mezi ekonomickým vývojem a vývojem regionálních a sociálních nerovností. Do diskuse vítáme příspěvky orientované teoreticky (konfrontace teoretických interpretací regionálních/sociálních nerovností), metodologicky (metody měření nerovností) i empiricky (hodnocení vývoje nerovností v konkrétních regionech), a to na všech měřítkových úrovních od regionů ČR po globální úroveň.

16 Kvalitativní metodologie v geografickém výzkumu Stále více geografů hledá pro svůj výzkum nové metodické nástroje, nové epistemologie. Kvalitativní metodologie představuje inspiraci pro nová, neřešená, okrajová témata. V českém kontextu je však rozvíjena v sociálně vědních oborech doposud převážně mimo geografii. Výrazná pozornost je kvalitativní metodologii věnována například sociální a kulturní antropologií, sociologií, psychologií nebo sociální prací. Jejich aplikovatelnost je však výrazně omezena na jejich oborové vymezení. Sekce otevírá prostor jak pro sdílení zkušeností s geografickým použitím kvalitativních metod (nestrukturované rozhovory, focus groups, go-along research, zúčastněné pozorování, mentální mapy atp.), tak i pro prezentaci jejich empirických výsledků. Je geografie v krizi? Současná geografie je možná pestřejší a živější disciplína než kdykoliv ve své dosavadní historii. Nikdy se uvnitř geografie nesetkávalo tolik soupeřících i vzájemně se doplňujících přístupů a teoretických východisek, tolik i radikálně odlišných metodologií. Geografie nikdy neměla více studentů a kateder. Málokdy byla více respektovaná jinými vědnými obory než v současnosti. Toto je jeden pohled. Podle jiných jsou však právě toto její slabosti. Disciplína ztratila své jádro, teoretickometodologickou koherenci i odlišení od jiných oborů. Je v krizi? Věnují geografové dostatečnou pozornost reflexi vlastního oboru? Cílem sekce je vytvořit prostor pro příspěvky zamýšlejícími se nad charakterem oboru, jeho vývojem, příspěvky diskutující výhodu či kritickou konfrontaci různých přístupů i autorů, a to v domácím i mezinárodním kontextu. Vysvětlení v geografii Geografie postupně opouští metody odhalující vztahy mezi jevy na základě kvantifikace, i přes to se ale statistické metody dále rozvíjí. Jakými způsoby můžeme analyzovat kvantitativní prostorová data a čím nám mohou být dnešní pokročilé metody užitečné? Na jaké otázky mohou odpovědět metody, jako jsou logistická regrese, prostorově vážená regrese, ekologická inference, strukturní modelování nebo víceúrovňové modelování? Jaké jsou limity získaných odpovědí? Sekce přivítá především příspěvky prezentující konkrétní aplikace těchto metod, a to bez ohledu na jejich tematické zaměření. Krize didaktiky geografie Geografie jako disciplína se proměňuje, současně se proměňuje i vnější svět, jehož interpretace je tradičním cílem geografického poznání. Tradiční postupy výuky, vhodné pro přiblížení starších verzí disciplíny a staršího světa, nejsou často dostačující pro přiblížení nových teorií, konceptů a nových procesů. To vytváří poptávku po nových metodách výuky. Cílem tematické sekce je diskuse inovací ve výuce geografie na vysokých školách. Jsou vítány příspěvky představující netradiční didaktické metody, využití nových technologií ve výuce, postupy rozvíjející kritické myšlení, tvořivost, praktické dovednosti apod. Univerzita jako aktér regionálního rozvoje? Teze o tom, že univerzity přispívají k rozvoji regionů, se v současné době stala velmi často opakovaným stereotypem. Jaký je však jejich reálný dopad na region, jak reagují na poptávku místních trhů práce, jak kooperují s lokálními producenty? Co svým partnerům nabízí, jakým cílům podřizují organizaci vzdělání a kdo je definuje, jakými výzkumnými tématy se zabývají a jaké aplikace jejich výsledky umožňují? Proč v posledních letech slýcháme pojem krize vysokého školství stále častěji? Jednotlivé role univerzit a dalších vysokoškolských institucí se nepochybně mění, ale nejedná se jen o adaptaci na nové podmínky vyplývající z proměn globálního kontextu, které pro nás ve výsledku budou přínosné? Ekonomicky nestálé období nepřeje diskusím takto komplexních témat, což je ale nečiní méně naléhavými. Sekce nabízí prostor, v jehož rámci je možné se těmito otázkami zabývat, ať už z hlediska role vzdělání ve společnosti, univerzity v regionu či doktoranda na univerzitě.

17 Programový výbor Organizační výbory konference doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU; předseda Jihomoravské pobočky ČGS) PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU) doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU) RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., pobočka Brno) doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta OSU; prezident ČGS) doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK; Národní komitét geografický ČR) Organizační výbor workshopu doktorandů doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., PřF UPOL doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., PřF MU RNDr. Petr Daněk, Ph.D., PřF MU RNDr. Karel Kirchner, CSc., ÚGN AV ČR RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., PřF UPOL RNDr. Bohumil Frantál, ÚGN AV ČR RNDr. Robert Osman, PřF MU Mgr. et Mgr. Petr Voda, PřF MU Mgr. Ondřej Šerý, PřF MU RNDr. Jan Divíšek, PřF MU Mgr. Ondřej Herzán, PřF MU Organizační výbor Výroční konference ČGS RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., PdF MU doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., PdF MU RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., PdF MU Ing. Mgr. Libor Lněnička, PdF MU Kateřina Hönigová, PdF MU RNDr. Petr Kubíček, CSc., PřF MU Mgr. Ondřej Šerý, PřF MU Mgr. et Bc. Filip Chvátal, PřF MU Mgr. Eva Nováková, ÚGN Mgr. Tomáš Krejčí, ÚGN RNDr. Josef Kunc, Ph.D., ESF MU Mgr. et Bc. Filip Chvátal, PřF MU Kontaktní Kontaktní Kontakty na pracoviště organizátorů Jihomoravská pobočka ČGS: Katedra geografie PdF MU: Geografický ústav PřF MU: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., pobočka Brno: Katedra regionální ekonomie a správy:

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Konference s mezinárodní účastí Pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu ESF Inovace studijního oboru

Více

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA

DEMOKRACIE JAKO HODNOTA 1 KATEDRA FILOZOFIE FAKULTY PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI VÁS ZVE NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM KTERÁ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU DĚKANA

Více

Znalosti pro tržní praxi 2009

Znalosti pro tržní praxi 2009 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie pod záštitou děkana FF UP prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. si vás dovolují pozvat na MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI Znalosti

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

Technická univerzita v Liberci Akademická poradna a centrum podpory VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR

Technická univerzita v Liberci Akademická poradna a centrum podpory VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR Technická univerzita v Liberci Akademická poradna a centrum podpory Vás zve na tradiční odbornou dvoudenní konferenci s mezinárodní účastí IX. ročník VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR Konference se uskuteční

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU Univerzity obrany si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník doktorandské konference na téma Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu pořádané v Brně dne 3. února 2016 Čtvrtek

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Pozvánka TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy, srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Nové požadavky na obsah přípravy ekonomických specialistů MO ČR

Nové požadavky na obsah přípravy ekonomických specialistů MO ČR Fakulta Ekonomiky a managementu Univerzity obrany si Vás dovoluje pozvat na seminář téma Nové požadavky na obsah přípravy ekonomických specialistů MO ČR pořádané v Brně dne 24. února 2011 Čtvrtek 24. února

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle)

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) EL DŮM - PORTÁL PRO PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) Jiří Zounek http://www.zounek.cz Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav pedagogických věd A. Nováka 1 602 00 Brno Obsah prezentace

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Vás srdečně zvou k účasti na 1. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě Unie botanických zahrad Katedra zahradnictví FAPPZ České zemědělské university v Praze Katedra Zahradní a krajinné architektury FAPPZ České zemědělské university v Praze Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Botanická

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Česká asociace pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci u příležitosti 20. výročí vzniku FP pořádají XVIII. CELOSTÁTNÍ

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY. 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03

Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY. 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03 Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03 Pořádá: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Mendelova univerzita

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN ZŠ DEBLÍN PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV LIDÉ A KRAJINA II 2013 DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun Struktura, mise ZŠ < VŠ // ZŠ VŠ // ZŠ + VŠ =? Dítě

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice, 19. - 21. 6. 2013 Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol Ondřej Šerý, Tatiana Mintálová, Zdeněk Szczyrba,

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Elektronická konference «Věda a civilizace 2016»

Elektronická konference «Věda a civilizace 2016» Účely provedení konference Výhody elektronické konference Směry práce konference Požadavky k úpravě článků Publikace výsledků konference Poslední termíny Konferenční řád Organizační výbor Datum konference

Více

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?)

Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) OLOMOUC 2013 6. 8. května XIV. mezinárodní setkání mladých lingvistů Jazyková EUROMOZAIKA místo pro divergenci / konvergenci jazyků(?) Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají Hvězdárna

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz

Ostrava, Brno. Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno. www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, Brno Studentská 1768, Ostrava-Poruba Drobného 28, Brno www.geonika.cz www.ugn.cas.cz Pracoviště ÚGN Ostrava-Poruba oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů oddělení

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0086 Zahájení projektu: 15. 10. 2009 Ukončení projektu: 14. 9. 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 1. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce?

Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce? Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera České dráhy Ústecký kraj si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci Autobus a vlak - konkurence nebo spolupráce? Konference se koná ve

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více