Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září MŠMT, Křižíkova 34/148, Praha 8 - Karlín.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu."

Transkript

1 Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, Praha 8 - Karlín Praha, 17.září

2 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních a středních škol CZ.1.07/1.3.00/ DVPP 2

3 Název projektu: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních a středních škol Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Číslo výzvy: 14 Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Realizace: 1. březen říjen 2011 Celková výše dotace: ,80 Kč Plán vzdělávání: 195 účastníků ze základních škol, 195 účastníků ze středních škol ze všech krajů ČR s výjimkou Prahy Programový plán: 15 cyklů pro ZŠ, 15 cyklů pro SŠ 3

4 Příjemce podpory (realizátor) / partner EURION, o. s.: občanské sdružení zabývající se od roku 2000 dalším vzděláváním dospělých a předáváním zkušeností a postupů při uplatňování aktivizačních metod ve výuce (www.eurion.cz) Eurodidakt, o. s.: sdružení spojujícíčleny EURION a pedagogy - absolventy projektu Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce z let 2006/

5 Cílová skupina Cílovou skupinu tvořili pedagogičtí pracovníci základních a středních škol ze všech krajů ČR. Kurzy byly určeny zejména pro ty učitele, kteří se zabývají výukou a metodikou společensko-vědních a ekonomických předmětů, jako jsou základy společenských věd, občanská nauka, management, ekonomika, životní prostředí, komunikace, dějepis, zeměpis, jazyky apod. 5

6 Cíl projektu Cíl projektu je vázán na zajištění odborného a metodického rozvoje a zvýšení kvalifikace pedagogů ze základních a středních škol všech krajů ČR (vyjma hl.m. Prahy) pomocí aktivizačních metod, které budou aplikovány na konkrétní témata globalizace a udržitelného rozvoje. Dílčí cíle: - zvýšení odborné kvalifikace účastníků vzdělávání - podpora a rozšíření využívání aktivizačních forem vyučování - zvýšení kvality výuky na školách, které projeví zájem o avzdělávání svých zaměstnanců 6

7 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj Vzděláváním pro udržitelný rozvoj představujeme aktuální přístup v oblasti vzdělávání, který aplikuje základní principy a témata udržitelného rozvoje do vzdělávání všech typů a úrovní. Akcentujeme především propojování souvislostí a vzájemnou interakci mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními, ale i právními aspekty rozvoje, významně interdisciplinárně, opíráme se o společenskovědní disciplíny. Mezi dílčí témata jsme zařadili například aktivní občanství, bezpečnost, lidská a občanská práva, udržitelnou spotřebu a výrobu, odpovědnost v lokálních i globálních souvislostech, zmírňování chudoby, zdraví, environmentální šetrnost a řadu dalších, se kterými prakticky seznamujeme účastníky vzdělávání. 7

8 Klíčové aktivity / výstupy KA Tvorba obsahové náplně prezenčního vzdělávacího programu KA Tvorba e-learningového vzdělávacího programu KA Ověření vytvořených vzdělávacích programů KA Realizace prezenčního vzdělávání KA Realizace e-lerningového vzdělávání Cyklus prezenčních vzdělávacích kurzů s e-learningovou podporou na téma udržitelný rozvoj a globalizace. Kurzy jsou tématicky zaměřeny na tři pilíře udržitelného rozvoje - ekonomický, ekologický a sociální. Téma je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu a mělo by být zahrnuto ve školních vzdělávacích plánech. 8

9 Vzdělávací program tématicky zaměřený na tři pilíře udržitelného rozvoje Udržitelný rozvoj a životní prostředí (Modul 1) Lidská práva a bezpečnost (Modul 3) Ekonomika a etika (Modul 2) 9

10 Dosažené výsledky / výstupy Prezenční modulové vzdělávací kurzy - Globalizace, udržitelný rozvoj a životní prostředí - Globalizace, ekonomika a etika - Globalizace, lidská práva a bezpečnost e-learningové modulové vzdělávací kurzy - Globalizace, udržitelný rozvoj a životní prostředí - Globalizace, ekonomika a etika - Globalizace, lidská práva a bezpečnost Učebnice pro učitele - Učebnice globalizace (J.Hodač, T.Kotrba) - Aktivizační metody ve výuce (L.Lacina, T.Kotrba) 10

11 Akreditovaný modulový vzdělávací program Prezenční vzdělávací program 3 moduly (kurzy/workshopy) ve 3 dnech po 8 hodinách e-learningový vzdělávací program 3 e-moduly po 3 x 24 hodinách + 16 hod nadstavbové studium přístupný na prohlubující informace k prezenčnímu vzdělávání Důraz na pomoc učitelům/účastníkům při přípravě jejich výuky Důraz na intenzivní využívání aktivizačních metod ve výuce 11

12 12

13 13

14 14

15 Dosažené výsledky / výstupy V realizačním období přihlášeno celkem 486 zájemců o vzdělávání, učitelů ZŠ a SŠ. V realizačním období absolvovalo celý cyklus kurzů 443 učitelů ZŠ a SŠ. Zapojení škol z jednotlivých krajů Základní školy 135 škol Střední školy 138 škol Realizováno /co do počtu účastníků jednotlivých kurzů/: do 90 prezenčních kurzů a 1458 e-learningových kurzů se zaregistrovalo a kurzy absolvovalo celkem více než 2500 osob 1 odborná vzdělávací konference s účastí 44 osob 15

16 16

17 Zpětná vazba pro školy Systematický proces dalšího vzdělávání učitelů s ohledem jak na potřeby školy, tak na potřeby osobního rozvoje učitele. 17

18 Formální / neformální odezva účastníků Rostoucí zájem cílové skupiny o účast v programu (témata kurzů byla shledána jako potřebná a užitečná, získané poznatky pak jako uplatnitelné v praxi). Pozitivní hodnocení jak odborné, tak pedagogické úrovně lektorů. Užitečnost studijních materiálů, které získali účastníci. Pozitivní hodnocení pracovních materiálů, využitelných při přípravě výuky. Pozitivní hodnocení organizačního zabezpečení. Osvědčila se moderovaná diskuse lektorů s účastníky v závěru prezenčních kurzů, směřovaná na zjišťování vzdělávacích potřeb účastníků. 18

19 Formální / neformální odezva účastníků Získal jsem mnoho podnětů k dalšímu studiu a k přípravě výukových hodin. Velice oceňuji formu, jakou byl kurz uveden a hlavně oceňuji odbornost lektora, který dokáže reagovat na jakýkoliv dotaz k tématům. Dlouho jsem nebyla na semináři s takovým servisem a s tak vysoce fundovaným lektorem který zároveň účastníkům nenutí žádné definitivní pravdy. Vzdělávací program, který přináší inspirativní podněty k práci přátelským přístupem. Děkuji za kvalitně zpracovaný a prezentovaný seminář, u kterého jsem ani chvíli neměl pocit, že trávím někde čas zbytečně. Děkuji za jeden z nejlepších kurzů, které jsem absolvoval. Ani minuta nebyla ztrátou času. Vřelé díky za tři efektivně strávené dny. 19

20 Zkušenosti z realizace Pozitivní Proces administrace projektu probíhal po celou dobu jeho realizace v souladu s nastavenými pravidly a sjednanými podmínkami realizace. Negativní Při velkém převisu nabídky různých vzdělávacích programů a kurzů s výrazně rozdílnou úrovní kvality nabízených cílové skupině v uplynulých 7 letech bylo nutné vyrovnat se v některých případech s negativními zkušenostmi oslovených zástupců cílové skupiny, které tito získali, když se účastnili jiných programů vzdělávání, vytvořených rovněž s podporou poskytnutou z OP VK. 20

21 21

22 Informace o vzdělávání základní informace / registrace zájemců o vzdělávání přístup na e-learning aktuality Kontakt Manažer projektu RNDr. Jiří Rusek, CSc. E M Koordinátorka vzdělávání Ing. Ivana Middleton E M

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více