Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky"

Transkript

1 Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro podporu vzdělávání, garant kurzů Příprava na zkoušky odborné způsobilosti (5x1 den) Kurz bude koncipován jako průprava na zkoušky při ověřování odborné způsobilosti. Cílem kurzu je seznámení účastníků s právními předpisy souvisejícími s výkonem státní geologické služby. Účastníci budou motivováni, aby se ucházeli o přiznání odborné způsobilosti v některém z oborůenvironmentální geologie, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie, ložisková geologie, sanační geologie a zkoumání geologické stavby - dle jejich specializace. Příprava na zkoušky odborné způsobilosti: 5 jednodenních seminářů celkem 30 osob (některé osoby se zúčastní více seminářů) Lektor: dohoda na IČO

2 Mgr. David Buriánek, Ph.D. Průprava v geodézii a kartografii (2x3 dny) V ČGS není jednotný systém určování polohy geologa v terénu, mladí zaměstnanci -30 ztrácejí schopnost klasické, praktické orientace v terénu a naopak zaměstnanci 50+ mají problém pracovat s novou navigační technikou. Cílem tohoto semináře bude vytvoření jednotného manuálu pro určení polohy geologa v terénu a jednotný systém v určování polohy. Přínosem budou srovnatelné výsledky a shoda v databázích. Seminář se uskuteční na terénní základně. Průprava v geodézii a kartografii: 2 třídenní semináře (opakování) každého semináře se zúčastní 10 osob (celkem 20) Výstupem tohoto školení bude jednotný manuál pro určení polohy geologa v terénu. Lektor připravuje třídenní školení (240 hodin) a dvakrát ho realizuje (48 hodin) Úvazek: 28 hodin připravuje a realizuje školení připravuje příslušné školící materiály, prezentace, paod. spolupracuje s odborným garantem

3 Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc. - člen Týmu pro podporu vzdělávání, garant kurzů Práce s geodaty (3dny) Kurz vybaví účastníky znalostmi v oblasti interpretace geofyzikálních dat, která jim umožní lépe odhadovat trendy geologických těles a jejich dosah do hloubky a ve spolupráci s geofyzikem specialistou poskytnout podstatně věrohodnější obraz geologické stavby podloží než na základě běžné geologické práce. Součástí kurzu bude rovněž jednoduché modelování v programu IGMAS a cvičení s analýzou některých vybraných území. Práce s geodaty: třídenní seminář pro 15 osob Lektor: připravuje třídenní školení (180 hodin) a realizuje ho (24 hodin) odborník z Francie Úvazek: 28 hodin 3D modelování (2 dny) Seminář bude zaměřen na seznámení s programem pro 3D modelování průběhu geologických těles s využitím strukturních geologických dat. Program umožňuje pomocí sofistikovaných kalkulací dopočítávat přesné tvary geologických těles pod zemským povrchem do vybrané hloubky a nezávisle ověřovat modely za pomoci geofyzikálních dat. 3D modelování dvoudenní seminář, zúčastní se 15 osob Lektoři: dva pracovníci odborníci z Francie - připraví dvoudenní školení (130 hodin) a realizují ho (32 hodin) Úvazek: 56 hodin zpracovávají příslušnou administrativu

4 Termodynamické modelování (2 dny) Cílem kurzu je zdokonalení účastníků v provádění kvalitní petrografické analýzy pro správnou interpretaci metamorfních hornin včetně využití počítačového modelování. Součástí kurzu budou mikroskopická pozorování vybraných vzorků s následnou diskusí o interpretaci vývoje těchto hornin a o významu pro interpretaci tektonického vývoje a ukázku geotermobarometrických výpočtů pomocí programu THERMOCALC. Termodynamické modelování: dvoudenní seminář, zúčastní se 10 osob Lektor odborník z Francie - připravuje dvoudenní školení (130 hodin) a realizuje ho (16hodin) Úvazek: 28 hodin

5 Ing. Lucie Kondrová - členka Týmu pro podporu vzdělávání, garant kurzů Školení v ArcGIS (interně 2x2 dny, externě 3 dny) Metody GIS (geografický informační systém) pro zpracování dat, provádění prostorových analýz, 3D modelování či digitální kartografie jsou intenzivně využívány pro řešení výzkumných projektů v ČR i v zahraničí. Základní dvoudenní kurz ArcGIS je určen odborným pracovníkům ČGS, kteří s tímto softwarem doposud aktivně nepracovali. Naučí je zejména zásady správné tvorby datových souborů, editaci geometrie či atributů a vytváření prostorových či atributových dotazů. Rozšiřující školení jsou určena GIS specialistům a budou zaměřena na správu centrálního datového skladu, řízení procesů editace dat ve víceúčelové geodatabázi, administraci mapového serveru, tvorbu webových aplikací, pokročilé prostorové analýzy, apod. Školení v ArcGIS: základní úroveň: 2 dvoudenní semináře (opakování). každého se zúčastní 8 osob (celkem 16) rozšiřující školení: 10 osob se zúčastní třídenního externího školení Lektor: interní lektor a Úvazek: 56 hodin

6 RNDr. Martin Novák, CSc. Aplikace izotopové geochemie (2 dny) Tento kurz seznámí účastníky s moderními metodami izotopové analýzy, která se používá při studiu vývoje globálních změn prostředí a klimatu. Aplikace izotopové geochemie: dvoudenní seminář, zúčastní se 15 osob Lektor: odborník z USA - připravuje dvoudenní školení (130 hodin) a realizuje ho (16 hodin) Úvazek: 28 hodin Odborná prezentace v angličtině (3x2 dny) Seminář bude zaměřen na zásady tvorby a přípravu přesvědčivé a efektivní prezentace, strukturu a dynamiku prezentace, využívání interaktivních prvků při prezentaci, účinný mimoslovní kontakt, práci s gesty, pohledem a vzdálenostmi. Vzhledem k tomu, že v odborném prostředí je nutností umět prezentovat v cizím jazyce, bude seminář doplněn o odlišnosti jazykových forem a prvků prezentace c ČJ a AJ. Program proběhne v angličtině. Odborná prezentace v angličtině: 3 x 2 dny, zúčastní se 36 osob

7 Mgr.Petr Čoupek Statistika v přírodních vědách (2 dny) Účastníci se seznámí se základy statistického vyhodnocování vícerozměrných dat v geologických vědách a budou tak schopni vědeckého zpracování a fundovaného vyhodnocování kvantitativních dat. Statistika v přírodních vědách: dvoudenní seminář, zúčastní se 15 osob Lektor: připravuje dvoudenní školení (130 hodin) a realizuje ho (16 hodin) Úvazek: 28 hodin

8 Prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. Pokročilá práce s Adobe (2 dny) Cílem kurzu je seznámení účastníků s využíváním pokročilých funkcí programu Adobe, především pokročilé úpravy fotografií, pokročilá práce s textem, filtry, objemovými a tabulkovými styly a Beziérovými křivkami. Tyto znalosti jim umožní dokonalejší prezentaci odborných výsledků. Pokročilá práce s Adobe: dvoudenní seminář, zúčastní se 10 osob

9 RNDr. Petr Štěpánek - člen Týmu pro podporu vzdělávání, garant kurzů Řízení projektů / Modelový projekt (3x4 dny) Program je zaměřen na metodiku plánování projektů a osvojení si potřebných metod řízení projektů a překonávání různých druhů rizik. Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet, jak efektivně spolupracovat se svými kolegy na projektu a jeho přípravě i metody řízení projektového týmu. Na základě teoretických znalostí bude provedena adaptace přístupů projektového řízení do praxe na příkladu modelového projektu z praxe účastníků. Řízení projektů / Modelový projekt: 3 x 4 dny, zúčastní se 36 osob

10 RNDr. Jaroslava Pertoldová, RNDr.Martin Novák, CSC. - členové Týmu pro podporu vzdělávání, garanti kurzů Psaní odborné publikace v angličtině (3 dny) Kurz bude zaměřen na praktický výcvik v psaní impaktových publikací. Posluchače uvede do problematiky psaní impaktových publikací včetně vysvětlení principu bibliometrie, seznámí je s on-line zdroji, např. bibliografií, se strukturou vědeckého článku a jeho členěním, s formátováním včetně použití stylů a s efektivním vytvářením grafických ilustrací. Zaměří se rovněž na umění diskuse vědeckých výsledků. součástí kurzu bude praktické užití nabytých znalostí. Psaní odborné publikace v angličtině: 3 dny, zúčastní se 15 osob

11 RNDr. Dana Čápová - členka Týmu pro podporu vzdělávání, garant kurzů IT dovednosti kancelářské aplikace word (1 den) IT dovednosti kancelářské aplikace excel (2 dny) Pro zaměstnance 50+ budou připraveny kurzy, které jim pomohou v práci se základními kancelářskými aplikacemi. Dojde tak k částečnému vyrovnání jejich handicapu učení se těmto dovednostem v pozdějším věku. IT dovednosti word: jednodenní školení pro 12 osob IT dovednosti excel: dvoudenní školení pro 12 osob

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více