Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH"

Transkript

1 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH

2 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

3 Obsah Úvod...5 Značky a zkratky v tabulkách...6 Převodník jednotlivých diagnóz podle příslušné revize...7 Okresy v kraji Hradeckém v roce 1959, v kraji Východočeském v roce 1960 a v kraji Královéhradeckém v roce Počet obyvatel v okresech východních Čech v letech 1959, 1960, 1999 a Grafická část: Počet lůžek v nemocnicích na obyvatel...12 Počet ambulantních lékařů na obyvatel...12 Počet lékařů v nemocnicích na obyvatel...13 Vývoj hlášených onemocnění novotvary - muži...13 Vývoj hlášených onemocnění novotvary - ženy...14 Komentář ke grafům Vývoj hlášených onemocnění novotvary"...15 Hradecký kraj před rokem Počet obyvatel v okresech k 1.7. a k Počet obyvatel Pohyb obyvatelstva Dětská úmrtnost do 1 roku a mrtvorozenost Potraty Počet zemřelých na vybrané příčiny smrti Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary Hlášená onemocnění tuberkulózou a pohlavními nemocemi Hlášená onemocnění vybranými infekčními nemocemi Počet dokonaných sebevražd Základní ukazatele rozvoje zdravotnictví Ukazatele využití lůžkového fondu nemocnic Počet zdravotnických zařízení Počet lůžek (míst) podle druhu zdravotnických zařízení Lékaři (přepočtený počet) podle druhu zdravotnických zařízení Lékaři (přepočtený počet) ve vybraných oborech ambulantní péče v lůžkových a ambulantních zařízeních Pracovní neschopnost...23 Východočeský kraj v letech Počet obyvatel v okresech k 1.7. a k Počet obyvatel Pohyb obyvatelstva Dětská úmrtnost do 1 roku a mrtvorozenost Potraty Počet zemřelých na vybrané příčiny smrti Hlášená onemocnění tuberkulózou a pohlavními nemocemi Hlášená onemocnění vybranými infekčními nemocemi Počet dokonaných sebevražd

4 2.10 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ Hlášená onemocnění na vybrané diagnózy zhoubných novotvarů - muži Hlášená onemocnění na vybrané diagnózy zhoubných novotvarů - ženy Základní ukazatele rozvoje zdravotnictví Ukazatele využití lůžkového fondu nemocnic Počet zdravotnických zařízení Počet lůžek (míst) podle druhu zdravotnických zařízení Lékaři (přepočtený počet) podle druhu zdravotnických zařízení Lékaři (přepočtený počet) ve vybraných oborech ambulantní péče v lůžkových a ambulantních zařízeních Pracovní neschopnost...38 Královéhradecký kraj po roce Počet obyvatel v okresech k 1.7. a Počet obyvatel Pohyb obyvatelstva Dětská úmrtnost do 1 roku a mrtvorozenost Potraty Počet zemřelých na vybrané příčiny smrti Hlášená onemocnění tuberkulózou a pohlavními nemocemi Hlášená onemocnění vybranými infekčními nemocemi Počet dokonaných sebevražd Základní ukazatele rozvoje zdravotnictví Ukazatele využití lůžkového fondu nemocnic Počet zdravotnických zařízení Počet lůžek (míst) podle druhu zdravotnických zařízení Lékaři (přepočtený počet) podle druhu zdravotnických zařízení Lékaři (přepočtený počet) ve vybraných oborech ambulantní péče v lůžkových a ambulantních zařízeních Pracovní neschopnost

5 Úvod Cílem této publikace je poskytnout zdravotnické veřejnosti a dalším zájemcům statistická data o rozvoji a stavu zdravotnictví ve východních Čechách v podmínkách Československé, později České republiky. Od roku 1949 do roku 1959 byla Československá republika uspořádána do devatenácti krajů.od roku 1960, po novém územním uspořádání a stanovení větších územních celků, zůstalo v Čechách a na Moravě (včetně hlavního města Prahy) 8 krajů a na Slovensku 3 kraje.v roce 1993 došlo k rozdělení Československé federativní republiky a samostatná Česká republika měla nadále 8 krajů. Východní Čechy měly ve státoprávním uspořádání vždy samostatné územní celky. Od roku 1949 to byly kraje Hradecký a Pardubický, od roku 1960 kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové. V roce 1997 byl přijat zákon č. 347/97 Sb., který stanovil, že od roku 2000 bude nové uspořádání České republiky. Znamená to, že od roku 2000 má naše republika 14 krajů a ve východních Čechách tak vznikly dva samostatné kraje Královéhradecký (5 okresů) a Pardubický (4 okresy). Obě největší východočeská města Hradec Králové a Pardubice se znovu stala krajskými městy. Statistická data, uspořádána zejména do tabulek, nás seznamují s demografickým vývojem východočeské populace, s nemocností podle sledovaných onemocnění a s některými údaji, které charakterizují zabezpečení zdravotnických služeb. Publikace obsahuje ve všech třech časových etapách (Hradecký kraj před rokem 1960, Východočeský kraj v letech , Královéhradecký kraj po roce 1999) téměř stejné údaje, aby bylo možné jednotlivé ukazatele porovnat a zhodnotit v delším časovém období. Při vytváření časových řad u některých absolutních údajů nebo relativních ukazatelů je třeba přihlédnout ke změnám metodiky a obsahu pojmů a definic. Tato publikace za tak dlouhé časové období mohla vzniknout proto, že od roku 1960 působí v rezortu zdravotnictví Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který navázal na práci Střediska pro zdravotnickou statistiku při Ministerstvu zdravotnictví. Téměř u všech tabulek je napsán zdroj údajů. V první kapitole byla jediným zdrojem údajů publikace z našeho archívu Zdravotnická statistická ročenka kraje Hradeckého (za roky ). Rozsah údajů za tyto roky byl podkladem pro celou tuto publikaci. Počet údajů za další časová období se musel omezit, aby bylo možné srovnání. Přesto jsou tato srovnání pouze orientační. Zpracoval ÚZIS ČR Královéhradecký krajský odbor adresa: Hradecká 1172, Hradec Králové tel.:

6 Značky v tabulkách Zdravotnictví ve východních Čechách v letech Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytl. Nula (0, 0,0, 0,00) znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je tak malá, že ji nelze vyjádřit zvolenou jednotkou. Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý. Definice pojmů Mrtvorozenost - počet mrtvě narozených na narozených celkem Úmrtnost Kojenecká - počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených Novorozenecká - počet zemřelých do 28 dnů věku na živě narozených. Přepočtený počet pracovníků - je součet úvazků jednotlivých pracovníků zdravotnických zařízení, přepočtený podle délky jejich plné týdenní pracovní doby, stanovené pro dané zařízení či pracoviště. Odborné léčebné ústavy - jsou zdravotnická zařízení ústavní péče určená k poskytování komplexní zdravotní péče osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh. Zdravotní péče v nich poskytovaná obvykle navazuje na zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích a ambulantních zdravotnických zařízeních. Ústavy jsou specializované zpravidla podle druhu nemocí. Využití lůžek ve dnech maximální lůžkové kapacity = počet ošetřovacích dnů / průměrný počet lůžek. Představuje průměrný počet dní sledovaného období, po který bylo každé lůžko obsazeno. Využití lůžek v procentech skutečné lůžkové kapacity = počet ošetřovacích dnů x 100 / skutečná lůžková kapacita Skutečná lůžková kapacita v počtu ošetřovacích dnů - jedná se o počet denních stavů skutečně použitelných lůžek za všechny dny provozu ve sledovaném období. Průměrná ošetřovací doba = ošetřovací dny / počet hospitalizovaných Zkratky ČSÚ - Český statistický úřad LDN - léčebna dlouhodobě nemocných LP - léčebně preventivní MKN - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů OLÚ - odborný léčebný ústav SZP - střední zdravotničtí pracovníci TBC - tuberkulóza UPT - umělé přerušení těhotenství 6

7 Převodník jednotlivých diagnóz podle příslušné revize MKN Název diagnózy 10.revize 9.revize 8.revize 7.revize od od od od TBC dýchacího ústrojí A15 011, 012 D011, D0111 D001-D007 TBC dých. ústr.,nerv. soust., jiných orgánů a miliární Syfilis časná A15-A19 A , 092 D010-D019 D091 D001-D013 D021 Syfilis vrozená, časná, pozdní, jiná a neurčená Gonokoková infekce A50-A53 A D090-D097 D098 D020-D029 D030-D034 Shigellosis A D004 D045 Spála A D034 D050, D051 Spalničky B D055 D085 Virová encefalitida přenášená klíšťaty Virová hepatitida akutní A, B, jiná, chronická, neurčená Jiné infekce způsobené salmonelami A84 B15-B19 A D063 D070 D003 D082 D092 D042 ZN žaludku C D151 D151 ZN tlustého střeva C D153 D153 ZN rektosigmoideálního spojení C D154 D154 ZN konečníku C D154 D154 ZN řiti a řitního kanálu C , D154 D154 ZN žlučníku C D156 D155 ZN jiných a neurčených částí žlučových cest C D156 D155 ZN slinivky břišní C D157 D157 ZN hrtanu C D161 D161 ZN průdušnice C D162 D162 ZN průdušky a plíce C D162 D162 Zhoubný melanom kůže C D172 D190 Jiný zhoubný novotvar kůže C D173 D191 7

8 Převodník jednotlivých diagnóz podle příslušné revize MKN Název diagnózy 10.revize 9.revize 8.revize 7.revize od od od od ZN prsu C50 174, 175 D174 D170 ZN hrdla děložního C D180 D171 ZN těla děložního C D182 D172 ZN vaječníku C D183 D175 ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů ZN prostaty C57 C D184 D185 D176 D177 ZN ledviny mimo pánvičku C D189.0 D180 ZN ledvinové pánvičky C D189.1 D180 ZN močovodu C D189.2 D180 ZN močového měchýře C D188 D181 ZN jiných a neurčených močových orgánů C D189.9 D181 8

9 Okresy v kraji Hradeckém v roce 1959, v kraji Východočeském v roce 1960 a v kraji Královéhradeckém v roce 2000 Hradecký kraj Východočeský kraj Královéhradecký kraj Hradec Králové - město Hradec Králové - okolí Nový Bydžov Hradec Králové Hradec Králové Jičín Hořice Nová Paka Jičín Jičín Náchod Jaroměř Broumov Náchod Náchod Rychnov nad Kněžnou Dobruška Žamberk Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou Trutnov Dvůr Králové nad Labem Vrchlabí Trutnov Trutnov Havlíčkův Brod Chrudim Pardubice Semily Svitavy Ústí nad Orlicí Zdroj dat: V roce 1959 Zdravotnická statistická ročenka kraje Hradeckého V roce 1960 Zdravotnická statistická ročenka kraje Východočeského V roce 2000 Zdravotnická statistická ročenka Královéhradeckého kraje 9

10 Počet obyvatel v okresech východních Čech v letech 1959, 1960, 1999 a 2000 Okres Hradecký kraj 1959 Východočeský kraj 1960 Východočeský kraj 1999 Královéhradecký kraj 2000 Hradec Králové - město Hradec Králové - okolí Nový Bydžov Hradec Králové Jičín Hořice Nová Paka Náchod Jaroměř Broumov Rychnov nad Kněžnou Dobruška Žamberk Trutnov Dvůr Králové nad Labem Vrchlabí Havlíčkův Brod Chrudim Pardubice Semily Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem Zdroj dat: Zdravotnické statistické ročenky východních Čech za rok 1959, 1960, 1999 a 2000 Vysvětlivka: Počet obyvatel je k

11 GRAFICKÁ ČÁST 11

12 100,0 Počet lůžek v nemocnicích na obyvatel 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Východočeský kraj Královéhradecký kraj 0, ČR Hradecký kraj Východočeský kraj Královéhradecký kraj 30,0 Počet ambulantních lékařů na obyvatel 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ČR Hradecký kraj Východočeský kraj Královéhradecký kraj 12

13 10,0 Počet lékařů v nemocnicích na obyvatel 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Východočeský kraj Královéhradecký kraj 0, ČR Hradecký kraj Východočeský kraj Královéhradecký kraj 600,0 Vývoj hlášených onemocnění novotvary - muži 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, ČR Východočeský kraj 13

14 600,0 Vývoj hlášených onemocnění novotvary - ženy 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, ČR Východočeský kraj 14

15 Komentář ke grafům Vývoj hlášených onemocnění novotvary Grafy Vývoj hlášených onemocnění novotvary - muži a Vývoj hlášených onemocnění novotvary - ženy. Nemocnost a úmrtnost na zhoubné novotvary je zpracovávána na podkladě Onkologických hlášení, která se vyplňovala ve smyslu vyhlášky MZ č.205/1953. V počátečních letech byla ohlašovací povinnost plněna nedostatečně, obrat nastal až v roce 1958, kdy bylo možno říci, že až na malé výjimky, byla hlášena všechna onemocnění. Potvrzením tohoto zjištění je porovnání počtu hlášených nových onemocnění z roku 1955 s údaji za rok 1960, kdy byl nárůst o 55 %. Hlavní důvod této skutečnosti spočíval hlavně v lepším plnění ohlašovací povinnosti ze strany lékařů a ne jen ve zvyšujícím se výskytu onkologických onemocnění. Osa těchto grafů je v pětiletých intervalech, kde je patrný trvalý nárůst nově hlášených onemocnění novotvary. V roce 1960 byla největší nemocnost ve Východočeském a Jihočeském kraji. Nejmenší výskyt nádorového onemocnění byl v Severočeském a Západočeském kraji. U mužů byla největší nemocnost (podle lokalizace) ústrojí trávícího a pobřišnice. Hlavní podíl měl zhoubný nádor žaludku. U žen (podle lokalizace) se jednalo o prs a pohlavní orgány. Hlavní podíl v této skupině měl zhoubný nádor prsu a dělohy. V roce 1965 má Východočeský kraj spolu s krajem Jihočeským a Jihomoravským stále největší nemocnost. U mužů i u žen zůstává největší výskyt onkologických onemocnění u stejných skupin diagnóz. V roce 1970 již Východočeský kraj není mezi prvními třemi kraji s nejvyšší nemocností. Jsou jimi kraje Jihočeský, Jihomoravský a Západočeský. U mužů je zaznamenán výrazný nárůst onemocnění dýchacího ústrojí. V roce 1975 jsou opět kraje Jihočeský, Jihomoravský a Západočeský s největším výskytem onemocnění. V roce 1980 měl největší nemocnost kraj Jihočeský, Hlavní město Praha a Západočeský kraj. V roce 1985 má Východočeský kraj nejmenší nemocnost, největší nemocnost Hlavní město Praha, Jihočeský a Západočeský kraj. V roce 1990 byla největší nemocnost v kraji Hlavní město Praha, Západočeském a Jihočeském kraji. Nejmenší nemocnost byla opět v kraji Východočeském. Při srovnání údajů v roce 1975 a 1990 je u mužské populace nejvýraznější vzestup nádorů ledvin, tlustého střeva, nádorů rekta a slinivky, prostaty, močového měchýře a kožního melanomu. Jediný nádor, kde dochází k poklesu, je zhoubný nádor žaludku. U žen je nejčastějším nádorem karcinom prsu, ale největší nárůst je zaznamenán u nádoru tlustého střeva a nádorů průdušek a plic, melanomu kůže a nádoru ovarií. Pokles je u nádorů čípku děložního a nádorů žaludku. 15

16 V dalších letech u mužů narůstá počet onemocnění nádory prostaty, varlat, močového měchýře, ledvin. U žen jsou nejčastějšími a zároveň nejzávažnějšími zhoubné novotvary prsu. Další velkou skupinou jsou zhoubné novotvary močového a pohlavního ústrojí. Od počátku 80. let je výskyt zhoubného novotvaru čípku děložního relativně stálý, počet zhoubných novotvarů těla děložního a vaječníku roste. Přesto podíl gynekologických zhoubných novotvarů na celkovém počtu zhoubných novotvarů klesá. Nejčastější a nejzávažnější onkologická onemocnění - kolorektální zhoubný novotvar, zhoubné novotvary plíce, prsu, prostaty a gynekologické zhoubné novotvary. Toto konstatování statistických údajů nijak nesnižuje závažnost méně častých onkologických onemocnění. 16

17 1. KAPITOLA HRADECKÝ KRAJ před rokem

18 1.1 Počet obyvatel v okresech Hradeckého kraje v roce Hradec Králové - město Hradec Králové - okolí Broumov Dobruška Dvůr Králové nad Labem Hořice Jaroměř Jičín Náchod Nová Paka Nový Bydžov Rychnov nad Kněžnou Trutnov Vrchlabí Žamberk Hradecký kraj celkem Zdroj dat: Zdravotnická statistická ročenka kraje Hradeckého

19 1.2 Počet obyvatel Počet obyvatel k 1.7. Počet obyvatel k muži ženy celkem muži ženy celkem Pohyb obyvatelstva Živě Přirozený Sňatky Rozvody Zemřelí narození přírůstek na obyvatel ,7 12, ,4 11, ,9 10, ,9 0,9 15,2 11,4 3, ,5 1,0 13,6 10,9 2, ,8 1,1 12,6 11,0 1,6 1.4 Dětská úmrtnost do 1 roku a mrtvorozenost Úmrtnost kojenecká novorozenecká Mrtvorozenost ,0 14, ,7 13, ,6 11, ,4 13,1 9, ,8 10,9 9, ,1 12,4 10,1 1.5 Potraty Počet potratů na obyvatel na 100 narozených dětí z toho z toho celkem celkem samovolné UPT samovolné UPT ,6 1,9 0,7 17,0 12,6 4, ,2 1,5 3,7 38,0 11,0 27, ,2 1,5 4,7 48,8 12,0 36,8 Zdroj dat: Zdravotnická statistická ročenka kraje Hradeckého Zdravotnické statistické ročenky Československé republiky 19

20 1.6 Počet zemřelých na vybrané příčiny smrti na obyvatel Infekční nemoci z toho TBC dýchacího ústrojí Novotvary Nemoci oběhové soustavy z toho ischemická choroba srdeční ,3 45,8 206,4 403,7 325, ,1 32,9 209,5 405,3 325,8 Nemoci dýchacího ústrojí Vnější příčiny z toho sebevraždy ,2 73,6 27, ,2 80,0 30,5 1.7 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary Počet hlášených onemocnění absolutně na obyvatel muži ženy celkem muži ženy celkem , , , ,0 272,8 274, ,4 298,5 296, ,4 1.8 Hlášená onemocnění tuberkulózou a pohlavními nemocemi na obyvatel Tuberkulóza Pohlavní nemoci nově zjištěná syfilis gonokok. recidivy celkem dých.ústr. celkem časná infekce ,3 169,1. 14,1 2,6 37, ,5 202,2. 10,3 0,3 26, ,6 201,6. 6,5. 21, ,9 143,6 30,3 5,8 0,2 17,7 20

21 1.9 Hlášená onemocnění vybranými infekčními nemocemi na obyvatel Jiné infekce způsobené salmonelami Shigellosis Spála Spalničky Virová encefalitida Virová hepatitida ,8 19,0 301,4 571,4 20,8 225, ,1 34,4 350,2 512,4 16,6 297, ,6 30,1 342,2 660,7 16,9 337, ,0 398,0 286,0 834,0 4,0 178, ,3 78,2 238,2 506,3 1,7 160, ,0 92,0 242,0 978,5 1,0 210, Počet dokonaných sebevražd Počet dokonaných sebevražd absolutně na obyvatel muži ženy celkem muži ženy celkem , Základní ukazatele rozvoje zdravotnictví Počet lékařů 1) Počet lůžek Počet lůžek Počet ambul. Počet SZP 1) v nemocnicích v nemocnicích v nemocnicích ošetření na v amb. péči na obyvatel na 1 lékaře 1) na 1 SZP 1) 1 obyvatele na 1 lékaře 1) ,3 9,2 18,1 3,9 10,4 1, Ukazatele využití lůžkového fondu nemocnic Počet lůžek na obyvatel ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,2 201,1 83,0 14,8 1) Přepočtený počet 21

22 Počet zdravotnických zařízení Léčebny Ostatní Ambulantní Léčebny Kojenecké Dětské Lázeňské Nemocnice dlouhodobě odb. léčebné zařízení LP Jesle psychiatrické ústavy domovy léčebny nemocných ústavy péče Počet lůžek (míst) podle druhu zdravotnických zařízení Nemocnice Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny psychiatrické Ostatní odb. léčebné ústavy Lékaři (přepočtený počet) podle druhu zdravotnických zařízení Nemocnice Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny psychiatrické Ostatní odb. léčebné ústavy Kojenecké ústavy Ambulantní zařízení LP péče Dětské domovy Kojenecké ústavy Lázeňské léčebny Dětské domovy , , ,22 483,56 4,00 1, , ,18 649,02 3,06 1,19-31, Lékaři (přepočtený počet) ve vybraných oborech ambulantní péče v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních Interní TBC Nervové Dětské Ženské Chirurgie Ortopedie ORL Oční Psychiatrie ,83 11,37 3,25 28,29 14,68 7,24 2,39 6,74 9,89 3, ,36 13,04 4,94 32,30 17,71 11,60 3,45 10,69 13,80 4, ,08 14,22 4,65 36,55 18,65 12,00 4,33 10,12 14,80 5,43 Jesle Lázeňské léčebny Hygienické stanice Zdravotnictví ve východních Čechách v letech

23 Pracovní neschopnost Průměrné Průměrné Počet Hlášené Kalendářní dny Ukončené případy PN - celkem Ukončené případy PN - pro úraz procento trvání 1 případu hlášených případy PN pracovní na pojištěnců na pojištěnců PN muži ženy celkem případů PN na 100 poj. neschopnosti muži ženy celkem pracovní ostatní celkem ,43 15,9 16,1 16, ,27 16,1 15,8 16, ,2 15,4 15, ,0 12,8 13, ,3 12,2 12, ,8 11,9 12, Zdroj dat: Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje Zdravotnické statistické ročenky Československé republiky Zdravotnictví ve východních Čechách v letech

24 24

25 2. KAPITOLA VÝCHODOČESKÝ KRAJ Semily Trutnov Jičín Náchod Hradec Králové Rychnov n. Kněžnou Pardubice Ústí n. Orlicí Chrudim Havlíčkův Brod Svitavy 25

26 2.1 Počet obyvatel v okresech Východočeského kraje v roce Hradec Králové Havlíčkův Brod Chrudim Jičín Náchod Pardubice Rychnov nad Kněžnou Semily Svitavy Trutnov Ústí nad Orlicí Východočeský kraj celkem Zdroj dat: Zdravotnická statistická ročenka Východočeského kraje

27 2.2 Počet obyvatel Počet obyvatel k 1.7. Počet obyvatel k muži ženy celkem muži ženy celkem Pohyb obyvatelstva Živě Přirozený Sňatky Rozvody Zemřelí narození přírůstek na obyvatel ,2 0,9 12,9 10,7 2, ,9 1,2 14,3 11,9 2, ,9 1,7 15,2 13,5 1, ,2 2,1 19,1 12,8 6, ,3 2,1 14,9 13,8 1, ,4 2,4 13,3 13,3 0, ,8 2,7 12,6 12,6 0, ,3 3,0 9,6 11,4-1, ,1 2,2 9,1 10,7-1,6 Zdroj dat: V roce Zdravotnická statistická ročenka Východočeského kraje V roce 1980 upřesněná data po sčítání lidu 27

28 2.4 Dětská úmrtnost do 1 roku a mrtvorozenost Úmrtnost kojenecká novorozenecká Mrtvorozenost ,1 12,2 10, ,9 16,4 7, ,0 14,6 6, ,8 13,7 5, ,0 9,9 5, ,7 7,6 4, ,5 8,5 3, ,4 6,2 3, ,5 2,8 3,3 Zdroj dat: V roce Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje V roce Demografie ČSÚ 2.5 Potraty Počet potratů na obyvatel na 100 narozených dětí z toho z toho celkem celkem samovolné UPT samovolné UPT ,7.. 51, ,2 1,5 4,7 43,1 10,6 32, ,5 1,7 5,8 49,4 10,9 38, ,5 2,0 4,5 34,1 10,5 23, ,2 1,6 5,6 47,8 10,5 37, ,5 1,5 7,0 63,9 11,3 52, ,7 1,5 10,2 87,5 12,5 75, ,5 1,0 4,5 57,6 9,8 47, ,7 1,0 3,7 51,1 10,9 40,2 Zdroj dat: V roce Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje V roce Zdravotnická statistika Potraty (tzv. zelená řada) 28

29 2.6 Počet zemřelých na vybrané příčiny smrti na obyvatel Infekční nemoci z toho z toho z toho Poranění, Nemoci Nemoci otravy a jiné TBC Novotvary oběhové ischemická dýchacího následky dýchacího soustavy choroba ústrojí vnějších sebevraždy ústrojí srdeční příčin ,0 29,6 209,9 389,6 270,3 91,6 87, ,3 13,9 255,0 404,3 316,7 105,4 82,2 23, ,0 12,7 257,8 695,6 355,1 140,2 85,7 26, ,0 7,3 263,0 659,4 338,2 110,3 87,6 24, ,9 3,5 253,4 747,7 272,3 124,6 84,1 25, ,7 1,4 264,0 746,0 382,3 91,8 84,1 20, ,2 2,3 263,2 697,9 252,9 58,5 93,7 22, ,3 0,5 258,6 651,0 270,2 54,7 79,7 17, ,4 0,8 253,8 598,0 214,6 54,8 68,5 15,3 Zdroj dat: V roce Zdravotnická statistická ročenka Východočeského kraje 29

30 2.7 Hlášená onemocnění tuberkulózou a pohlavními nemocemi na obyvatel Tuberkulóza Pohlavní nemoci nově zjištěná syfilis gonokoková recidivy celkem dých.ústr. celkem časná infekce ,4 116,2 50,1 5,8 0,2 12, ,5 61,3 50,8 2,3 0,1 43, ,5 70,6 20,9 2,8 1,2 84, ,3 49,7 11,5 3,4 1,4 63, ,9 34,0 6,6 0,8 0,4 50, ,6 18,0 3,1 1,1 0,4 45, ,9 12,0 0,6 0,2 0,0 44, ,9 12,4 0,3 1,0 0,0 8, ,0 11,7 0,6 1,6-4,5 Zdroj dat: Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje Zdravotnická statistika Pohlavní nemoci (tzv. zelená řada) Zdravotnická statistika Tuberkulóza a respirační choroby (tzv. zelená řada) 2.8 Hlášená onemocnění vybranými infekčními nemocemi na obyvatel Jiné infekce způsobené salmonelami Shigellosis Spála Spalničky Virová encefalitida Virová hepatitida ,0 81,0 262,0 716,0 3,0 192, ,2 51,7 178,0 305,8 1,0 123, ,9 111,6 137,4 579,0 0,2 89, ,7 133,9 127,5 224,8 0,4 80, ,5 44,7 150,5 89,5 0,7 94, ,5 62,1 106,1 0,4 0,4 39, ,0 13,6 158,7 5,1 0,0 19, ,5 49,3 106,7 0,0 1,3 16, ,3 5,2 50,3 0,0 1,4 9,8 Zdroj dat: Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje Zdravotnická statistika Přenosné nemoci (tzv. zelená řada) 30

31 2.9 Počet dokonaných sebevražd Počet dokonaných sebevražd absolutně na obyvatel muži ženy celkem muži ženy celkem ,71 13,96 23, ,29 14,73 26, ,73 14,52 24, ,69 18,07 25, ,44 11,57 20, ,63 11,63 22, ,38 8,52 17, ,42 5,71 15,34 Zdroj dat: Zdravotnická statistika Sebevraždy (tzv. zelená řada) 2.10 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ Počet hlášených onemocnění absolutně na obyvatel muži ženy celkem muži ženy celkem ,2 305,3 323, ,1 287,7 307, ,9 265,7 292, ,8 307,7 331, ,3 321,8 356, ,2 328,3 356, ,4 378,1 401, ,5 478,9 489, ,4 492,6 518,6 Zdroj dat: Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje Zdravotnická statistika Zhoubné novotvary (tzv. zelená řada) 31

32 2.11 Hlášená onemocnění na vybrané diagnózy zhoubných novotvarů - muži absolutně C64-C66 C16 C18 C19-C21 C25 C32 C33, C34 C43 C61 C67 C na mužů ,4 20,1 22,8 12,5 5,8 97,3 6,1 25,1 17,3 12, ,8 21,0 28,0 14,4 7,6 90,3 8,1 27,3 12,2 18, ,7 24,7 30,2 13,1 8,1 89,3 7,8 34,3 17,4 20, ,4 31,2 32,7 15,4 7,6 79,5 11,6 47,4 27,5 28, ,1 42,2 33,3 13,3 7,1 76,2 12,3 63,3 31,2 28,9 Zdroj dat: Zdravotnická statistika Zhoubné novotvary (tzv. zelená řada) Údaje za roky nejsou k dispozici Vysvětlivky: Diagnózy podle MKN-10, předešlé MKN viz.převodník 32

33 2.12 Hlášená onemocnění na vybrané diagnózy zhoubných novotvarů - ženy absolutně C16 C18 C19-C21 C23, C24 C33, C34 C43 C50 C53 C54 C56, C na žen ,5 16,8 18,8 13,5 10,7 5,3 49,5 15,9 21,8 21, ,3 21,3 17,0 13,6 8,3 5,5 52,2 13,9 26,7 19, ,9 24,5 17,5 15,9 10,8 5,7 66,7 15,6 28,0 22, ,2 25,6 21,5 12,6 14,3 14,5 76,7 21,1 29,5 25, ,4 27,4 25,6 11,4 14,5 13,5 85,7 14,0 32,8 20,3 Zdroj dat: Zdravotnická statistika Zhoubné novotvary (tzv. zelená řada) Údaje za roky nejsou k dispozici Vysvětlivky: Diagnózy podle MKN-10, předešlé MKN viz.převodník 33

34 2.13 Základní ukazatele rozvoje zdravotnictví Počet lékařů 1) v nemocnicích na obyvatel Počet lůžek v nemocnicích Počet lůžek v nemocnicích na 1 lékaře 1) na 1 SZP 1) Počet ambulantních ošetření na 1 obyvatele Počet SZP 1) v ambul. péči na 1 lékaře 1) ,51 9,40 19,00 4,30 10,70 1, ,49 9,70 19,00 4,20 11,50 1, ,56 9,50 16,60 3,80 11,80 1, ,51 8,90 17,20 3,40 13,50 1, ,53 8,50 16,00 3,20 13,70 1, ,59 8,40 14,20 2,90 14,50 1, ,70 8,50 12,00 2,50 13,10 1, ,76 7,60 10,00 2,60 15,10 1, ,70 6,40 9,10 2,30 14,30 1,94 Zdroj dat: Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje 1) Přepočtený počet 2.14 Ukazatele využití lůžkového fondu nemocnic Počet lůžek na obyvatel ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,4 299,1 84,1 14, ,7 276,1 81,1 15, ,5 277,1 80,3 14, ,9 280,3 81,3 13, ,5 293,1 85,0 13, ,4 285,6 83,1 12, ,5 243,9 74,1 12, ,6 252,2 72,5 10, ,4 244,1 71,1 8,4 Zdroj dat: V roce Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje V roce Zdravotnická statistika Lůžková péče (tzv. zelená řada) 34

35 2.15 Počet zdravotnických zařízení Nemocnice Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny psychiatrické Ostatní odb. léčebné ústavy Ambulantní zařízení LP péče Kojenecké ústavy Dětské domovy Lázeňské léčebny Jesle Počet lůžek (míst) podle druhu zdravotnických zařízení Nemocnice Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny psychiatrické Ostatní odb. léčebné ústavy Kojenecké ústavy Dětské domovy Lázeňské léčebny Jesle Zdroj dat: V roce Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje V roce Zdravotnická statistika Síť zdravotnických zařízení (tzv. zelená řada) 35

36 2.17 Lékaři (přepočtený počet) podle druhu zdravotnických zařízení Nemocnice Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny psychiatrické Ostatní odb. léčebné ústavy Ambulantní zařízení LP péče Kojenecké ústavy Dětské domovy Lázeňské léčebny Hygienické stanice ,59 2,42 23,50 50, ,99 11,29 1,72-62, ,74-29,14 27, ,86 8,70 1,06-70, ,94-28,71 43, ,42 8,32 1,36-53, ,27 12,83 34,11 39, ,48 7,12 1,21-83, ,33 18,48 34,10 43, ,28 4,89 1,46-92, ,19 22,84 41,65 48, ,06 4,32 1,10-106, ,18 27,64 36,70 44, ,00 4,21 1,39-88, ,12 25,10 34,97 57, ,23 2,12 0,94 36,57 59, ,23 33,63 42,09 52, ,30 2,59 1,63 38,26 55,30 Zdroj dat: V roce Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje V roce Zdravotnická statistika Síť zdravotnických zařízení (tzv. zelená řada) Zdravotnictví ve východních Čechách v letech

37 2.18 Lékaři (přepočtený počet) ve vybraných oborech ambulantní péče v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních Interní TBC Nervové Dětské Ženské Chirurgie Ortopedie ORL Oční Psychiatrie Stomatologie ,29 34,55 14,45 74,76 40,36 29,05 10,65 20,60 27,80 11,52 408, ,60 30,79 13,87 106,95 47,75 29,39 11,61 22,47 28,46 16,01 435, ,18 30,02 17,22 120,67 52,62 35,27 13,33 24,38 31,28 20,09 438, ,03 30,38 25,18 175,59 72,13 51,83 20,29 30,48 36,10 29,52 489, ,23 27,83 28,27 216,43 83,66 57,04 22,20 32,47 38,53 32,93 575, ,39 29,36 33,97 279,46 102,77 76,82 28,25 36,69 44,51 37,77 610, ,76 26,30 39,15 263,47 99,01 79,80 34,16 38,92 48,99 45,28 618, ,78 26,71 52,11 283,51 116,31 101,38 58,42 55,50 64,45 51,24 709, ,99 36,05 60,84 284,43 133,38 107,35 60,36 63,84 80,21 55,71 715,56 Zdroj dat: V roce Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje V roce Zdravotnická statistika Síť zdravotnických zařízení (tzv. zelená řada) Vysvětlivka: V letech v oboru stomatologickém je přepočtený počet lékařů i dentistů Zdravotnictví ve východních Čechách v letech

38 Pracovní neschopnost Průměrné Průměrné Počet Hlášené Kalendářní dny Ukončené případy PN - celkem Ukončené případy PN - pro úraz procento trvání 1 případu hlášených případy PN pracovní na pojištěnců na pojištěnců PN muži ženy celkem případů PN na 100 poj. neschopnosti muži ženy celkem pracovní ostatní celkem , ,05 13,9 12,9 13, ,81 14,6 14,0 14, , ,82 14,7 14,6 14, , , , , , , , ,44 16,4 16,1 16, , , , , , , , Zdroj dat: Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje Zdravotnické statistické ročenky Československé republiky Zdravotnictví ve východních Čechách v letech

39 3. KAPITOLA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ po roce 1999 Náchod Trutnov Jičín Hradec Králové Rychnov n. Kněžnou 39

40 3.1 Počet obyvatel v okresech Královéhradeckého kraje v roce Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký kraj celkem Zdroj dat: Zdravotnická statistická ročenka Královéhradeckého kraje

41 3.2 Počet obyvatel Počet obyvatel k 1.7. Počet obyvatel k muži ženy celkem muži ženy celkem Pohyb obyvatelstva Živě Přirozený Sňatky Rozvody Zemřelí narození přírůstek na obyvatel ,5 2,8 9,0 10,5-1, ,1 3,0 9,0 10,5-1,5 3.4 Dětská úmrtnost do 1 roku a mrtvorozenost Úmrtnost kojenecká novorozenecká 2,8 2,0 3,8 2,8 Mrtvorozenost 1,6 2,6 3.5 Potraty Počet potratů na obyvatel na 100 narozených dětí z toho z toho celkem celkem samovolné UPT samovolné UPT ,4 0,9 3,3 48,4 10,5 36, ,1 1,0 3,0 45,5 10,7 33,1 3.6 Počet zemřelých na vybrané příčiny smrti na obyvatel Infekční nemoci z toho TBC dýchacího ústrojí Novotvary Nemoci oběhové soustavy z toho ischemická choroba srdeční ,3 1,3 261,6 572,8 215, ,0 1,1 264,9 580,6 235,2 Nemoci dýchacího ústrojí Vnější příčiny z toho sebevraždy ,0 69,0 17, ,9 70,9 15,0 41

42 3.7 Hlášená onemocnění tuberkulózou a pohlavními nemocemi na obyvatel Tuberkulóza Pohlavní nemoci nově zjištěná syfilis gonokok. recidivy celkem dých.ústr. celkem časná infekce ,5 13,6 0,5 4,4 1,1 12, ,8 8,1 0,2 1,4 0,5 5,2 3.8 Hlášená onemocnění vybranými infekčními nemocemi na obyvatel Jiné infekce způsobené salmonelami Shigellosis Spála Spalničky Virová encefalitida Virová hepatitida ,2 0,7 33,0-1,1 12, ,9-30,5-1,1 6,7 3.9 Počet dokonaných sebevražd Počet dokonaných sebevražd absolutně na obyvatel muži ženy celkem muži ženy celkem ,0 7,1 17, ,0 4,6 15, Základní ukazatele rozvoje zdravotnictví Počet lékařů 1) v nemocnicích na obyvatel Počet lůžek v nemocnicích Počet lůžek v nemocnicích na 1 lékaře 1) na 1 SZP 1) Počet ambul. ošetření na 1 obyvatele Počet SZP 1) v amb. péči na 1 lékaře 1) ,8 7,2 9,5 2,1 15,3 1, ,8 7,2 9,3 2,1 15,2 1, Ukazatele využití lůžkového fondu nemocnic Počet lůžek na obyvatel ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,2 254,9 73,8 8, ,2 251,2 73,5 9,0 1) Přepočtený počet 42

43 3.12 Počet zdravotnických zařízení Nemocnice Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny psychiatrické Ostatní odb. léčebné ústavy Ambulantní zařízení LP péče Kojenecké ústavy Dětské domovy Lázeňské léčebny Jesle Počet lůžek (míst) podle druhu zdravotnických zařízení Nemocnice Lékaři (přepočtený počet) podle druhu zdravotnických zařízení Nemocnice Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny dlouhodobě nemocných Léčebny psychiatrické Léčebny psychiatrické Ostatní odb. léčebné ústavy Ostatní odb. léčebné ústavy Kojenecké ústavy Ambulantní zařízení LP péče Dětské domovy Kojenecké ústavy Lázeňské léčebny Dětské domovy ,33 10,79 2,20 4, ,31 1,26-28,28 29, ,51 12,45 2,20 4, ,30 1,60-28,06 33, Lékaři (přepočtený počet) ve vybraných oborech ambulantní péče v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních Interní TBC Nervové Dětské Ženské Chirurgie Ortopedie ORL Oční Psychiatrie ,56 15,05 26,78 137,50 69,05 65,67 27,10 29,56 46,93 28, ,27 15,45 28,96 139,29 70,51 65,75 30,14 30,39 50,65 31,22 Jesle Lázeňské léčebny Hygienické stanice Zdravotnictví ve východních Čechách ve letech

44 Pracovní neschopnost Průměrné procento PN Průměrné Počet Hlášené Kalendářní dny Ukončené případy PN - celkem Ukončené případy PN - pro úraz trvání 1 případu hlášených případy PN pracovní na pojištěnců na pojištěnců muži ženy celkem případů PN na 100 poj. neschopnosti muži ženy celkem pracovní ostatní celkem ,61 26,2 27,0 26, , ,01 27,5 27,9 27, , Zdroj dat: Zdravotnické statistické ročenky Východočeského kraje Zdravotnické statistické ročenky Československé republiky Zdravotnictví ve východních Čechách v letech

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH 1960 1999 2002 Zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky regionální odbor

Více

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 2000 Pardubice Ústí nad Orlicí Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2000 Trutnov Jičín Náchod Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801147 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví kraje Vysočina...

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802461 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Přehled počtu lůžek k 31.12.2002

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280247X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801082 1 Obsah: Úvod...3 Přehled počtu lůžek k 31.12.2001 v jednotlivých

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 Kroměříž Vsetín Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní 17/19 603 00 Brno ÚZIS ČR, 2001 Počet

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802542 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Zlínského

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802526 1 Obsah Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2002 Olomoucký

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2000 Blansko Brno město Brno venkov Vyškov Znojmo Břeclav Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Beroun Praha - západ Praha - východ Kutná Hora Příbram Benešov Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Více

Regionální odbor středních Čech

Regionální odbor středních Čech ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2000 Praha západ Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Zpracoval regionální odbor středních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802453 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Regionální odbor hl. m. Prahy

Regionální odbor hl. m. Prahy ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2000 8 9 Zpracoval regionální odbor hl. m. Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2 ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 60 Regionální

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280250X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky...5 Nemocnice s počty lůžek... 6 Odborné

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 2.7.2005 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2004

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802437 1 Obsah: Úvod... 3 Metodické poznámky... 4 Poznámky... 5 Tabulková

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 17. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801236 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Karlovarském

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor západní Čechy

Regionální odbor západní Čechy ZDRAVOTNICTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE 2000 Sokolov Karlovy Vary Zpracoval regionální odbor západních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nám. Míru 3, 301 00 Plzeň ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků:

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2000 Opava Bruntál Ostrava Karviná Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801228 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003 Zdravotnictví Pardubického kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 Teplice Ústí n/labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec n/nisou Chomutov Most Litoměřice Louny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003 Zdravotnictví kraje Vysočina 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 9 27.7.2006 Gynaecologic Care - Activity in the Královéhradecký Region in

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 2 9.6.2003 é Královéhradeckého kraje na lůžkovém fondu nemocnic ČR podle oddělení v roce

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 Sokolov Karlovy Vary Cheb Tachov Plzeň - sever Plzeň Rokycany Plzeň - jih Domažlice Klatovy Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Regionální odbor západních Čech

Regionální odbor západních Čech ZDRAVOTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE 2000 Tachov Plzeň sever Rokycany Zpracoval regionální odbor západních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nám. Míru 3, 301 00 Plzeň ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků:

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005 Zdravotnictví kraje Vysočina 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Vsetín, 1. listopadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti,

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801201 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006 Zdravotnictví kraje Vysočina 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 16 10.8.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 Jeseník Šumperk Bruntál Opava Karviná Ostrava Olomouc Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek Vsetín Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst Profily zdraví ve městech ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst MUDr. Stanislav Wasserbauer Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, o.s. PROFILY ZDRAVÍ souhrnný pohled na stav zdraví ve městě a na faktory

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR

Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v MSK a ČR Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů v a ČR Ostrava, 2.12.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010 Zdravotnictví Pardubického kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004 Zdravotnictví kraje Vysočina 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003 Zdravotnictví Libereckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007 Zdravotnictví kraje Vysočina 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013 Zdravotnictví Libereckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006 Zdravotnictví Zlínského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004 Zdravotnictví Zlínského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 21 16.12.2003 Zabezpečení a využívání zdravotnických služeb Královéhradeckého kraje na území

Více