Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou"

Transkript

1 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 1

2 Obsh 1. Seznm zkrtek Vize Popis zpojení ktérů Popis priorit cílů Investiční priority Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 2

3 1. Seznm zkrtek ORP obec s rozšířenou působností MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy České republiky Místní kční plán SWOT - silné (ng: Strengths) slbé (ng: Weknesses) stránky, příležitosti (ng: Opportunities) hrozby (ng: Threts) MAS Místní kční skupin MŠ mteřská škol ZŠ - zákldní škol SVP speciální vzdělávcí potřeby IČO identifikční číslo orgnizce RED IZO - resortní identifikátor právnické osoby vykonávjící činnost školy IZO - resortní identifikátor školy SC 2.4 Specifický cíl 2.4 IROP Integrovný regionální operční progrm ITI - Integrovné územní investice ( ITI Integrted Territoril Investments) IPRÚ - Integrovný plán rozvoje území CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj ZUŠ Zákldní umělecká škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 3

4 2. Vize Společnými ktivitmi ktérů vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou k funkční předškolní výchově zákldnímu školství vychovávjící sebevědomé jedince s upltněním v kždodenním životě. Potenciál rozvoje vzdělávání n území správního obvodu ORP Krlupy nd Vltvou je především v zájmu odhodlání sttutárních zástupců škol pedgogů zpojit se do rozvojových projektů, v množství kvlitních prcovníků ve školách i v potřebách pedgogů dále se vzdělávt v nových metodách. Klíčovým prvkem rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou je rozvoj moderního zázemí škol, podpor zpojování dětí žáků se speciálními vzdělávcími potřebmi do kolektivů běžných tříd, posilování mnuální zručnosti i mtemtických znlostí žáků, nlezení optimálního řešení v přístupu k dětem dle jejich věku. Společné vzdělávání výměn zkušeností všech ktérů vzdělávání, vzájemné informování koordince projektů, osvět mezi rodiči pochopení široké veřejnosti povede k rozvoji zkvlitnění výchovy vzdělávání n území správního obvodu ORP Krlupy nd Vltvou. 3. Popis zpojení ktérů N území ORP Krlupy nd Vltvou se snžíme o mximální zpojení všech ktérů cílových skupin. N počátku došlo ke kompletnímu zmpování území. Seznm škol s RED IZO jsme doplnili o dlší subjekty. O pomoc jsme požádli strostky strosty obcí vyprcovli jsme seznm soukromých škol, orgnizcí zájmového neformálního vzdělávání dále seznm knihoven. Rodiče byli osloveni prostřednictvím škol. Všichni tito ktéři byli e-milem seznámeni s projektem rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou měli možnost se podílet n vzniku Prtnerství Řídícího výboru. Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 4

5 Dále byl všem ktérům odeslán pozvánk n I. setkání ktérů v projektu rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou. N I. setkání ktérů dne byl odsouhlsen jedncí řád, sttut Prtnerství zvolen řídící výbor. Pro doplnění nlýzy dotzníkového šetření MŠMT ČR jsme všem ktérům rozeslli vlstní dotzníky pro MŠ, ZŠ, knihovny orgnizce zájmového neformálního vzdělávání. Výsledky tohoto dotzníkového šetření jsou součástí nlytické části. V území proběhly dv kulté stoly ( ), kde se vytvořily SWOT-3 nlýzy, vize zákldní priority cíle. SWOT-3 nlýz vize byl přednesen n dlším setkání ( ), ktéři i členové řídícího výboru se k ní vyjdřovli v diskuzi tké měli možnost připomínkovt ji elektronicky. Finální podob strtegického rámce pro ORP Krlupy nd Vltvou byl zveřejněn n webových stránkách dne , všichni ktéři členové řídícího výboru obdrželi e-mil s termínem pro zslání připomínek. Strtegický rámec včetně investičních priorit byl projednán schválen n jednání Řídícího výboru dne Veškeré podrobné informce zápisy, prezenční listiny, shrnuté nlýzy, fotodokumentce jsou uvedeny n webových stránkách - Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 5

6 4. Popis priorit cílů Priorit 1 Cíl 1.1 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Zvyšování kvlity předškolního vzdělávání Vybvení MŠ pomůckmi technikou Zcel mteriálně nepřiprvené jsou MŠ n přijímání dětí od 2 let, dále chybí technické vybvení tblety, dtprojektory, sklokermické tbule tké dlší pomůcky pro přímou pedgogickou činnost i doplňkové ktivity zejmén v oblsti mtemtické pregrmotnosti, polytechnického vzdělávání podnikvosti, inicitivy kretivity. Povinné optření 1 průřezově, silně Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze kvlit Povinné optření 3 průřezově, středně silně Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučené optření 1- specificky, středně silně Rozvoj kompetencí dětí žáků v polytechnickém vzdělávání Počet podpořených osob, počet vybvených tříd Priorit 1 Cíl 1.2 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Zvyšování kvlity předškolního vzdělávání Podpor spolupráce rodiny školy Rozvíjet formy komunikce spoluúčsti rodičů n činnosti školy, zpojování do společných ktivit, možnost podílet se n plánování ktivit školy. Povinné optření 1 průřezově, silně Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze kvlit Povinné optření 3 průřezově, silně Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučené optření 1- specificky, středně silně Rozvoj kompetencí dětí žáků v polytechnickém vzdělávání Počet uskutečněných setkání, počet zúčstněných osob Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 6

7 Priorit 2 Cíl 2.1 Dlší vzdělávání pedgogických prcovníků Pořádání seminářů v oblsti vzdělávání dětí žáků se SVP Popis cíle Pedgogičtí prcovníci zákldních mteřských škol budou Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory podporováni ve svém profesním odborném růstu účstí n odborných seminářích, workshopech dlších vzdělávcích kcích změřených zejmén n děti žáky se speciálními vzdělávcími potřebmi. Povinné optření 1 průřezově, silně Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze kvlit Povinné optření 3 průřezově, silně Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Počet uskutečněných kcí, počet proškolených osob Priorit 2 Cíl 2.2 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Dlší vzdělávání pedgogických prcovníků Uspořádání seminářů ve vybrných oblstech vzdělávání Pedgogičtí prcovníci budou podporováni ve svém profesním odborném růstu účstí n odborných seminářích, workshopech dlších vzdělávcích kcích změřených n rozvoj kompetencí v následujících oblstech: čtenářská mtemtická grmotnost, polytechnické vzdělávání, cizí jzyky, moderní technologie. Povinné optření 1 průřezově, silně Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze kvlit Povinné optření 2 specificky, silně Čtenářská mtemtická grmotnost v zákldním vzdělávání Doporučené optření 1 specificky, silně Rozvoj kompetencí dětí žáků v polytechnickém vzdělávání Volitelné optření 1 specificky, silně Rozvoj digitálních kompetencí dětí žáků Volitelné optření 2 specificky, silně Rozvoj kompetencí dětí žáků pro ktivní používání cizího jzyk Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 7

8 Indikátory Priorit 3 Cíl 3.1 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Počet uskutečněných kcí, počet proškolených osob Podpor dětí žáků se SVP Podpor spolupráce rodiny školy Setkávání pomohou rodičům při volbě vhodných výchovných metod, v identifikci možných problémů přípdné volbě prostředků náprvy, v rozhodování o odkldu školní docházky, v seznámení se s možnostmi při volbě zákldní školy. Povinné optření 1 - průřezově, silně Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze kvlit Povinné optření 3 - průřezově, silně Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Počet uskutečněných setkání, počet zúčstněných osob Priorit 3 Cíl 3.2 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Podpor dětí žáků se SVP Podpor sociální inkluze V MŠ ZŠ budou relizovány stvební úprvy budov, venkovních prostor, pořízení vybvení, kompenzčních pomůcek kompenzčního vybvení pro děti se SVP, nezbytných pro zjištění rovného přístupu ke vzdělávání. Povinné optření 1 - průřezově, silně Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze kvlit Povinné optření 3 - průřezově, silně Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Počet zrelizovných projektů, počet škol zpojených do čerpání z IROP Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 8

9 Priorit 4 Cíl 4.1 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Rozvoj vybrných oblstí vzdělávání žáků Vybudování odborných Výstvb či modernizce odborných či dílen včetně vybvení n ZŠ z účelem zjištění dekvátních prostor pro výuku rozvoj žáků v oblsti vědy, technických, řemeslných uměleckých oborů. Zvýšení kvlity vzdělávání v těchto oblstech povede ke zlepšení budoucího upltnění n trhu práce. Povinné optření 2 - specificky, silně Čtenářská mtemtická grmotnost v zákldním vzdělávání Povinné optření 3 specificky, středně silně Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučené optření 1 specificky, silně Rozvoj kompetencí dětí žáků v polytechnickém vzdělávání Volitelné optření 1 specificky, silně Rozvoj digitálních kompetencí dětí žáků Volitelné optření 2 specificky, silně Rozvoj kompetencí dětí žáků pro ktivní používání cizího jzyk Počet vybudovných odborných Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 9

10 Priorit 4 Cíl 4.2 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Rozvoj vybrných oblstí vzdělávání dětí žáků Podpor zájmových neformálních ktivit Podpor rozvoje školních ktivit vedoucích k rozvoji čtenářských dovedností, logického strtegického myšlení dětí či mnuální zručnosti. Zpojeni mohou být i žáci ndní či žáci ohrožení školním neúspěchem. Povinné optření 2 - specificky, silně Čtenářská mtemtická grmotnost v zákldním vzdělávání Povinné optření 3 specificky, středně silně Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučené optření 1 specificky, silně Rozvoj kompetencí dětí žáků v polytechnickém vzdělávání Volitelné optření 1 specificky, silně Rozvoj digitálních kompetencí dětí žáků Volitelné optření 2 specificky, silně Rozvoj kompetencí dětí žáků pro ktivní používání cizího jzyk Počet ktivit, počet podpořených osob Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 10

11 Priorit 5 Cíl 5.1 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Rozvoj infrstruktury Podpor infrstruktury pro předškolní vzdělávání Podpor stveb, stvebních úprv, pořízení vybvení z účelem zjištění dosttečné kpcity kvlitních cenově dostupných zřízení péče o děti, tím umožnění lepšího zpojení rodičů s dětmi předškolního věku n trh práce. Povinné optření 1 průřezově, silně Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze kvlit Počet relizovných projektů, počet podpořených osob, počet škol zpojených do čerpání z IROP Priorit 5 Cíl 5.2 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Rozvoj infrstruktury Podpor infrstruktury pro zákldní vzdělávání ZUŠ Podpor stveb, stvebních úprv, pořízení vybvení z účelem zjištění dosttečné kpcity zákldních škol. Není vzb n povinná doporučená optření Jedná se o identifikovnou potřebu v území viz. investiční priority Počet relizovných projektů, počet škol zpojených do čerpání z IROP Priorit 5 Cíl 5.3 Popis cíle Vzb n povinná doporučená optření (témt) dle Postupů Indikátory Rozvoj infrstruktury Podpor úprv v okolí školních budov Revitlizce výsdb zeleně v okolí budov n budovách (zelené zdi střechy, zhrdy) dále úprvy venkovních prostor (hrcí prvky,..) Povinné optření 1 průřezově, silně Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze kvlit Doporučené optření 1 specificky, středně silně Rozvoj kompetencí dětí žáků v polytechnickém vzdělávání Počet relizovných projektů Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 11

12 Cíle vs. Povinná, doporučená volitelná optření (témt) Postupů se 3 úrovněmi vzby (X slbá, XX střední, XXX silná) Povinné optření 1 Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze - kvlit Povinné optření 2 Čtenářská mtemtická grmotnost v zákldním vzdělávání Povinné optření 3 Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučené optření 1 Rozvoj kompetencí dětí žáků v polytechnickém vzdělávání Volitelné optření 1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí žáků Volitelné optření 2 Rozvoj kompetencí dětí žáků pro ktivní používání cizího jzyk Cíl 1.1 Vybvení MŠ pomůckmi technikou Cíl 1.2 Podpor spolupráce rodiny školy Cíl 2.1 Pořádání seminářů v oblsti vzdělávání dětí žáků se SVP Cíl 2.2 Uspořádání seminářů ve vybrných oblstech vzdělávání Cíl 3.1 Podpor spolupráce rodiny školy Cíl 3.2 Podpor sociální inkluze XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 12

13 Cíl 4.1 Vybudování odborných Cíl 4.2 Podpor zájmových neformálních ktivit Cíl 5.1 Podpor infrstruktury pro předškolní vzdělávání Cíl 5.2 Podpor infrstruktury pro zákldní vzdělávání Cíl 5.3 Podpor úprv v okolí školních budov Povinné optření 1 Předškolní vzdělávání péče: dostupnost - inkluze - kvlit Povinné optření 2 Čtenářská mtemtická grmotnost v zákldním vzdělávání Povinné optření 3 Inkluzivní vzdělávání podpor dětí žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučené optření 1 Rozvoj kompetencí dětí žáků v polytechnickém vzdělávání Volitelné optření 1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí žáků Volitelné optření 2 Rozvoj kompetencí dětí žáků pro ktivní používání cizího jzyk XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 13

14 5. Investiční priority Seznm projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP pro integrovné nástroje ITI, IPRÚ CLLD osttní zprcovný pro ORP, územní Krlupy nd Vltvou P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Mteřská škol Sluníčko Dolny Zákldní škol Dolny Název projektu: Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Přístvb mteřské školy Neuvedeno X x Výtvrný teliér n půdě Neuvedeno Neuvedeno X x Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 14

15 P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Zákldní škol Komenského nám. č. 198, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol mteřská škol Ledčice Zákldní škol Nelhozeves Mteřská škol Olovnice Název projektu: Dostvb technické učebny Půdní vestvb rozšíření budovy Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory X x Neuvedeno X Rozšíření budovy X Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Přístvb budovy X x x x Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 15

16 P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Zákldní škol Mteřská školy Vi Liberttis, z.ú., Zákldní škol Veltrusy Mteřská škol Sluníčko Dolny Název projektu: Rozšíření kpcity ZŠ, odborných prcoven, vybudování školní družiny školního klubu Přístvb školy (rozšíření kpcity, odborné učebny, školní družin, tělocvičn, knihovn, vstup štn) Úprv vybvení školní zhrdy Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol neuvedeno X X X X X X X x Neuvedeno 2017 X 16

17 P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Mteřská škol Sluníčko Dolny Zákldní škol Dolny Zákldní škol Dolny Zákldní škol Dolny Název projektu: Interktivní tbule Úprv školní zhrdy jejího oplocení Úprv školního dvorku Interktivní tbule Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem Neuvedeno X Neuvedeno Neuvedeno X Neuvedeno Neuvedeno X Neuvedeno Neuvedeno X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 17

18 P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Mteřská škol E. Beneše 694, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol Gen. Klpálk 1029, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol Gen. Klpálk 1029, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol Gen. Klpálk 1029, Krlupy nd Vltvou Název projektu: budovy (byt) Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem X Elektroinstlce I X kuchyně Elektroinstlce II X X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 18

19 P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Zákldní škol Gen. Klpálk 1029, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol Komenského nám. č. 198, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol Václv Hvl, Revoluční 682, Krlupy nd Vltvou Název projektu: sportovního hřiště kuchyně Elektroinstlce II Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem neuvedeno neuvedeno X X X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 19

20 P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Zákldní škol Václv Hvl, Revoluční 682, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol Václv Hvl, Revoluční 682, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol Třebízského 523, Krlupy nd Vltvou Název projektu: Výměníková stnice hřiště Elektroinstlce II Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem X X X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 20

21 P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Zákldní škol Třebízského 523, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol prktická Jodlov 111, Krlupy nd Vltvou Zákldní škol mteřská škol Ledčice Název projektu: hřiště Elektroinstlce II kuchyně jídelny Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem X X Neuvedeno X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 21

22 P.č Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Zákldní škol mteřská škol Ledčice Mteřská škol Nelhozeves Zákldní škol Nelhozeves Zákldní škol Nelhozeves Název projektu: hřiště ZŠ budovy v ul. Školní kuchyně jídelny Podpor volnočsových ktivit v reálech škol i mimo vyučování Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem Neuvedeno X X X Neuvedeno X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 22

23 P.č. Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO 31. Mteřská škol Nová Ves Mteřská škol Nová Ves Mteřská škol Olovnice Mteřská škol Olovnice Mteřská škol Veltrusy Název projektu: budovy Revitlizce zhrdy budovy Revitlizce zhrdy Revitlizce zhrdy Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem X neuvedeno X X X X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 23

24 P.č. Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO 36. Mteřská škol Veltrusy Mteřská škol Veltrusy Název projektu: Zbezpečení budovy (oplocení, kmerový systém) knlizce Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem X X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol 38. Mteřská škol Veltrusy Interktivní tbule X 39. Zákldní škol Veltrusy Přístvb byty pro učitele X Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 24

25 P.č. Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO 40. Zákldní škol Veltrusy Zákldní škol Mteřská školy Vi Liberttis, z.ú., Zákldní škol Mteřská školy Vi Liberttis, z.ú., Název projektu: Úprv školního hřiště Odkoupení budovy pozemku školy Úprv zhrdy MŠ ZŠ, vybudování přírodních hrcích prvků učebny v zhrdě Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem X X Neuvedeno Neuvedeno X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 25

26 P.č. 43. Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO Zákldní umělecká škol Krlupy nd Vltvou Název projektu: sousedícího domu v Riegrově ulici (v přípdě jeho koupě zřizovtelem školy) - Vrint A Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol 44. Zákldní umělecká škol Krlupy nd Vltvou sousedícího domu v Riegrově ulici (v přípdě jeho koupě zřizovtelem školy) - Vrint B X Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 26

27 P.č. Identifikce školy, školského zřízení či dlšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO 45. Zákldní umělecká škol Krlupy nd Vltvou Název projektu: Přístvb nové budovy školy n pozemku její zhrdy Očekávné celkové nákldy n projekt v Kč Očekávný termín relizce projektu (od do) Sould s cílem X Typ projektu: s vzbou n klíčové kompetence IROP Cizí Přírodní jzyk vědy Technické řemeslné obory Práce s digitál. technologiemi Bezbriérovost školy, školského zřízení Rozšiřování kpcit kmenových mteřských zákldních škol Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ /0.0/0.0/15_005/ ) 27

28 EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální investiční fondy Operční progrm Výzkum, \Jývoj vzděláváni Zprcovl: MAS Nd Prhou o. p. s. Schválil řídící výbor jko ktuální pltnou verzi k V Krlupech nd Vltvou dne Podpis předsedy řídícího výboru Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ jO.OjO.OjlS_00Sj ) 28

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Leden 2017 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Popis změn

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Popis změn Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Popis změn Leden 2017 K uvedeným změnám došlo n zákldě poždvků jednotlivých subjektů. Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční

Více

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023 Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000095 Strategický rámec do roku 2023 Aktuální verze k 27. 9. 2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Strategický rámec MAP v ORP Chrudim do roku 2023

Strategický rámec MAP v ORP Chrudim do roku 2023 Strtegický rámec MAP v ORP do roku 2023 Projekt: Místní kční plán vzdělávání v ORP CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069 Ždtel: Město Luže Nám. Plk. J. Koukl 1 538 54 Luže Prtneři projektu: MAS Železnohorský

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 září 2016 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec MAP správního obvodu ORP Neratovice Červen 2016

Strategický rámec MAP správního obvodu ORP Neratovice Červen 2016 Strategický rámec správního obvodu ORP Červen 2016 1 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Vize... 4 3. Popis zapojení aktérů do projektu... 5 4. Priority a cíle v oblasti vzdělávání... 6 4.1. Popis priorit

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Východisko: Každé dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Pokud má právo na vzdělávání vůbec něco znamenat, musí existovat takové

Více

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod Číslo projekt u Identifikace školy, školského

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP*

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP* Investiční priority - - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP ORP Turnov do roku 2023 a pro SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE KONICE, 7. 4. 2016 Ing. Jaroslav Brzák OBSAH 2/20 1) IROP 2) MAS - CLLD 3) ITI 4) Šablony IROP 3/20 IROP program SF EU, v ČR v gesci MMR Informace na http://www.strukturalni-fondy.cz/

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Strategický rámec MAP 1

Strategický rámec MAP 1 Strategický rámec MAP 1 Přehled změn Umístění změny Bližší určení změny (oproti verzi 1, platné od 1. 7. 2016) Úvod, odstavec 2 Text částečně přeformulován: Strategický rámec MAP je tvořen na základě SWOT-3

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023

Strategický rámec MAP do roku 2023 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Náměšť nad Oslavou Verze č. 1 13. září 2016 Realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Náměšť nad Oslavou Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727

Více

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 (Pro MAS Lanškrounsko relevantní ze spec. pravidel všechny aktivity) V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. Na hlavní aktivity projektu musí být

Více

MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV. 1. Jednání řídícího výboru

MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV. 1. Jednání řídícího výboru MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV 1. Jednání řídícího výboru Mladá Boleslav, 7. 6. 2016 PROGRAM Úvod MAP, KAP, CLLD Představení projektu a realizačního týmu Funkce řídícího

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec Projekt MAP Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000077 Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov Strategický rámec MAP pro ORP Benešov 1. Vize Vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, mateřských a základních škol, rodičů dětí, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích

Více

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do)

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD a ostatní zdroje pro území ORP Šlapanice Identifikace školy, školského

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00 SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ základních a mateřských škol ORP Tišnova 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 PROGRAM Zahájení, úvodní slovo Město Tišnov informace o školství 9.05-9.25 Představení realizačního

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová Místí akční plány rozvoje vzdělávání Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání IV. Blok Místní akční plán vzdělávání Místí akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

MAP vzdělávání ORP Zábřeh

MAP vzdělávání ORP Zábřeh MAP vzdělávání ORP Zábřeh jednání Řídícího výboru 20.4.2016 Zábřeh Přínos MAP Odůvodnění investice do škol a dalších vzdělávacích institucí prostřednictvím OP VVV a IROP prokázání souladu projektu se Strategickým

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000328 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Vimperk draft Pracovní verze - červen 2016

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP*

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP. Identifikace školy, školského zařízení

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ORP HORAŽĎOVICE Vypracovala: Ing. Radka Schusterová koordinátorka MAP ORP Verze č. 1 platná k 18. 1. 2017 Úvod Místní akční plán v oblasti obce s rozšířenou působností (MAP ORP

Více

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Prdubice DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI Sttutární město Prdubice se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Prdubice IČO: 274046 zstoupené: Ing. Mrtinem Chrvátem,

Více

Strategický rámec MAP pro území ORP Jaroměř

Strategický rámec MAP pro území ORP Jaroměř Strategický rámec pro území ORP Jaroměř (verze 1.0 ze dne 23.6.2016) Název projektu: Jaroměř registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000302 Realizátor projektu: MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MEZI

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

Strategický rámec MAP pro ORP NEPOMUK

Strategický rámec MAP pro ORP NEPOMUK Strategický rámec MAP pro ORP NEPOMUK zpracováno v rámci projektu Podklad pro jednání Řídícího výboru MAP Nepomuk dne 23. listopadu 2016 Obsah 1. OBSAH... 2 2. SEZNAM TABULEK... 2 3. SEZNAM ZKRATEK...

Více

Strategický rámec MAP do roku Pro ORP České Budějovice

Strategický rámec MAP do roku Pro ORP České Budějovice Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice ORP ČB reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Strategický rámec do roku 2023 Pro ORP České Budějovice Aktuální verze k 15. 6. 2016 Obsah

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC MAP MČ PRAHA 22 do roku 2023

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC MAP MČ PRAHA 22 do roku 2023 MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000357 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP MČ PRAHA 22 do roku 2023 Tvorba Strategického rámce 20. června 2016 na ustavujícím zasedání ŘV dne

Více

Koncepce podpory mládeže a OP VVV

Koncepce podpory mládeže a OP VVV Koncepce podpory mládeže a OP VVV Neformální a zájmové vzdělávání v místních akčních plánech Praha, 23. června 2016 Mgr. Eva Hekrle Ferdinand Hrdlička Obsah: 1) Koncepce podpory mládeže a OP VVV 2) Prioritní

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Klatovy. Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ /0.0/0.

Strategický rámec MAP pro ORP Klatovy. Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ /0.0/0. Strategický rámec pro ORP Klatovy Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000383 Platná aktuální verze č. 1 k 27. 1. 2017 1 Strategický rámec pro

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Boskovice

Strategický rámec MAP pro ORP Boskovice Příloha č. 5 Strategický rámec MAP pro ORP Boskovice Projekt: MAP v oblasti vzdělávání v ORP Boskovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000154 Zpracovatel: realizační tým MAP ORP Boskovice Verze: 2 ze dne 7.

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Česká Lípa. STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa

MAP Českolipsko. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Česká Lípa. STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa MAP Českolipsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Česká Lípa STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 PRO ÚZEMÍ SO ORP Česká Lípa 1. verze ŘV MAP 09/2016 Zpracovatel: LAG Podralsko z.s. 471 01

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno verze 1-26. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000053 Projekt je spolufinancován

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023 MAP Novoborsko Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Nový Bor STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP NOVÝ BOR DO ROKU 2023 Verze 1 ŘV MAP Novoborsko 09/2016 Zpracovatel: LAG Podralsko z.s. 471

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Votice

Strategický rámec MAP pro ORP Votice Strategický rámec MAP pro ORP Votice (verze 1.0 ze dne 01.09.2016) Realizační tým: Mgr. Viktor Liška Ing. Eliška Melicharová Tomáš Feřtek Bc. Jan Počepický Předseda Řídícího výboru MAP: Mgr. Václav Nerad

Více

RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY 2 - Aktualizace

RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY 2 - Aktualizace RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY 2 - Aktualizace vč. seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP pro výzvu IROP č. 56 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Více

očekávané datum ukončení očekávané datum zahájení 41 mil x x x x 21,8 mil x x x 25,5 mil x x x x 20 mil x x x

očekávané datum ukončení očekávané datum zahájení 41 mil x x x x 21,8 mil x x x 25,5 mil x x x x 20 mil x x x Tab. č. 2 - MAP Liberecko - INVESTIČNÍ PRIORITY - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, a CLLD IČO / IZO subjekt zřizovatel název projektového

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Strategický rámec MAP vzdělávání

Strategický rámec MAP vzdělávání Strategický rámec MAP vzdělávání pro ORP Hořice Verze 1.0 ze dne 20.7.2016 Řešitelský tým: Ing. Irena Janáková Mgr. Michaela Tomášková Mgr. Petr Kulíšek Předsedkyně řídícího výboru MAP: Mgr. Marcela Hudková

Více

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice

Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 na území SO ORP Litoměřice Verze 1 MAP ORP LITOMĚŘICE Město Litoměřice MAS České středohoří, z.s. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588 Ploskovice 50 map@mascs.cz

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš březen 2017, verze 1.2 1 Strategická část Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 1.1 Vize MAP do roku 2023 V území ORP Dobříš

Více

2. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán v ORP Třinec reg. č. CZ /0.0./0.0/15_005/ června 2016 od 12:00

2. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán v ORP Třinec reg. č. CZ /0.0./0.0/15_005/ června 2016 od 12:00 2. zasedání Řídícího výboru projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/00000122 22. června 2016 od 12:00 Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru Schválení změny programu zasedání Program: 1. Schválení

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou ( , verze 3.0)

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou ( , verze 3.0) Strategický rámec pro území SO ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou (31.1.2017, verze 3.0) 1. Vize Vzdělávání je celospolečenskou prioritou, v území máme zajištěno financování školských zařízení, a

Více

Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 5. 9. 2016 ŘÍDÍCÍ VÝBOR - úvod - zahájení, přivítání - kontrola usnášeníschopnosti (nadpoloviční většina) - zvolení zapisovatele

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Zápis. Slova se ujal metodik MAP Vítězslav Rous. Představil podstatu a cíle MAP ORP Náměšť nad Oslavou:

Zápis. Slova se ujal metodik MAP Vítězslav Rous. Představil podstatu a cíle MAP ORP Náměšť nad Oslavou: Zápis Z ustavujícího zasedání Řídícího výboru MAP ORP Náměšť n/osl reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727 MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám 104, velká zasedací místnost 7. června 2016 Proqram: 1)

Více

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1 Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000713 (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Verze 1 listopad 2016 SERVISO, o. p. s. Komenského náměstí 17

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP název kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO REDIZO

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Strategický rámec MAP vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 16. Verze č. 1, schválena Řídícím výborem dne 20. března Název projektu: MAP Praha 16

Strategický rámec MAP vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 16. Verze č. 1, schválena Řídícím výborem dne 20. března Název projektu: MAP Praha 16 Strategický rámec vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 16 Verze č. 1, schválena Řídícím výborem dne 20. března 2017 Název projektu: Praha 16 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 Obsah

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Konektivita Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace - uživatel

Konektivita Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace - uživatel 1 Zákldní škol Mteřská škol Bohuslv Reynk, Líp, příspěvková orgnizce Konektivit Zákldní školy Mteřské školy Bohuslv Reynk, Líp, příspěvková orgnizce - uživtel Zstrlost nšich prostředků ICT nevyhovující

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 1.0. 19. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Obsah Vize... 3 1. Popis zapojení

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více