Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní"

Transkript

1 Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 6 Energie v prádelnách Kapitola 1 Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 1

2 Obsah Anorganické inkrustace Organické inkrustace Těžké kovy Demineralizace Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 2

3 Učební cíle Po dokončení této kapitolu budete Znát různé vlivy znečišťujících látek ve vodě na účinnost praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 3

4 Anorganické inkrustace T > 60 C srážení uhličitanů vápníku a hořčíku Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Uhličitan vápenatý Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 4

5 Anorganické inkrustace Sraženiny obsahující vápník a hořčík vedou k - inkrustacím na prádle šednutí vysoký obsah popela mechanické poškození vláken (kvůli hranám mikrokrystalů) - usazeninám na stěnách trubek elektrických topných hadů (nános kotelního kamene) ucpávání trubek poškozování topných hadů Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 5

6 Anorganické inkrustace původní s nánosem kotelního kamene Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 6

7 Anorganické inkrustace Topný had s nánosem kotelního kamene Mikrokrystaly Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 7

8 Organické inkrustace Za přítomnosti detergentů na bázi mýdla tvoří ionty vápníku a hořčíku nerozpustné soli mýdla Následek Nánosy sraženého mýdla Následky týkající se účinnosti praní snížená koncentrace aktivních látek při praní v prací lázni vyšší spotřeba detergentu inkluze částic špíny a sraženin do prádla šednutí vytváření hydrofobního filmu na povrchu vláken snížený příjem vody do prádla Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 8

9 Těžké kovy Zdroje těžkých kovů Voda Koroze trubek a nádrží Parní trubky Textilní zboží Akumulace těžkých kovů v textiliích Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 9

10 Těžké kovy ve vodě Přítomnost v přiváděné čerstvé vodě Koncentrace těžkých kovů v povrchové vodě může v závislosti na podmínkách kolísat v rozsahu několika řádů během krátkých časových intervalů Zvláště škodlivé pro proces praní jsou ionty: Fe 2+, Mn 2+, Cu 2+ Jedinou uspokojivou metodou je čištění vody zaměřené na odstraňování železa a manganu, které obvykle zahrnuje provzdušňování a filtraci s možným dávkováním chemikálií po provzdušnění Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 10

11 Těžké kovy ve vodě Koroze potrubí a zásobníků Velmi měkká voda z veřejných zdrojů nebo voda změkčená je relativně korozivní a má tendenci napadat ocelová potrubí a zásobníky, zvláště tehdy, když voda obsahuje také rozpuštěné plyny Prevence zásobníky a potrubí se mohou impregnovat křemičitanem sodným (vodním sklem) v množství 15 mg/dm 3, aby se zabránilo odlupování částic rzi Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 11

12 Těžké kovy ve vodě Železo z parního potrubí Skvrny na prádle pocházející ze železa mohou být způsobeny částicemi rzi, vyfukovanými z korodovaných parních potrubí na prádlo během praní S touto potíží se někdy setkáváme poté, co starý systém se naruší při instalaci nového stroje Prevence jediným způsobem řešení tohoto problému je pravděpodobně náhrada starého systému Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 12

13 Těžké kovy v textilním zboží Textilní zboží někdy obsahuje těžké kovy, které se tak dostávají do praní a mohou narušit proces praní a bělení Je to způsobeno přítomností těžkých kovů ve špíně a prachu (Cd, Pb, Zn, Mn, Fe a Ni a také v barvivech (Cr, Ni, Cu, and Co) Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 13

14 Akumulace těžkých kovů v textiliích Některý druhy nebarvené vlny při prvotním získání ve skutečnosti obsahují železo Vlna je citlivější na nepatrné stopy železa ve vodě než bavlna a len Vlna má tendenci od praní ke praní akumulovat železo Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 14

15 Následky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Ukládání na textiliích Žloutnutí textilií Katalytický rozklad peroxidů Depolymerace celulózy Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 15

16 Následky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Ionty těžkých kovů (Fe 2 +, Mn 2 +) se za přítomnosti alkálií oxidují a ukládají se na textilie 2 Fe(HCO 3 ) 2 + H 2 O + ½ O 2 2 Fe(OH) CO 2 2 Mn (HCO 3 ) H 2 O + O 2 2 Mn(OH) CO 2 Mn(OH) 4 MnO H 2 O Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 16

17 Následky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Žloutnutí textilií Obecně může nažloutlé zabarvení vznikat následujícími způsoby - přítomností železa, manganu a mědi v původním zdroji vody - přítomností železa v praném materiálu Žlutě zabarvené skvrny mohou vznikat - Ze spláchnuté rzi ve vodě - ze železa z parního potrubí - akumulací železa Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 17

18 Následky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Katalytický rozklad peroxidů během bělení za přítomnosti iontů přechodných kovů - (zvláště Fe 3+, Mn 2+ a Cu 2+ ) Prevence vodný roztok peroxidu vodíku se musí stabilizovat komplexotvornými činidly, které vážou kationty přechodných kovů Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 18

19 Následky přítomnosti těžkých kovů na praní a bělení Depolymerace celulózy Katalytický rozklad způsobený kovovými ionty může urychlit bělení a rozklad peroxidu během praní a bělení a má za následek depolymeraci celulózy Přítomnost kovových částic pocházejících z člunkových stavů může dokonce vést k výskytu oxycelulózy, což má později za následek poškození textilií Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 19

20 Vliv iontů Fe ve vodě na máchání na žloutnutí bavlněných textilií Index yellowing žloutnutí index [%] ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Koncentrace Fe concentration Fe-iontů [g/l] [g/l] Žloutnutí prádla je způsobeno vyšší koncentrací Fe-iontů ve vodě Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 20

21 Bavlněná textilie vypraná ve vodě o různé tvrdosti Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 21

22 Změny účinnosti praní u bavlněné textilie v závislosti na koncentraci iontů Mn washing efficiency [% ] Účinnost praní [%] washing agent [2g/l] washing agent [5g/l] Koncentrace Mn-iontů [g/l] Mn 4+ ions concentration [mg/l] Účinnost praní je také ovlivněna obsahem Mn-iontů. Stejná úroveň účinnosti praní se udržuje značným zvýšením koncentrace detergentu. Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 22

23 Demineralizace Princip demineralizace Technologie demineralizace Technologie výměny iontů Iontoměnič Regenerace iontoměniče Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 23

24 Zdroje vody a tvrdost vody Ne všechny zdroje vody poskytují vodu dobré kvality na praní Např. voda poblíž rašeliniště obsahuje huminové sloučeniny, které způsobují žlutou až hnědožlutou barvu vypraných textilií Většina prádelen má svoje vlastní velké zdroje vody, ale tato voda není vhodná pro praní, protože její obsah Fe nebo Mn je velmi vysoký Ve snaze uspořit vodu, některé prádelny zachycují dešťovou vodu ze střech a tvrdých povrchů do velkých zásobníků Dešťová voda vždy obsahuje rozpuštěné kyselé plyny (NO x, CO 2 ), které mohou posunout ph až na hodnotu 3,5 Největším problémem vody pro praní jsou rozpuštěné minerální soli. Jejich vysoký obsah zcela znemožňuje praní Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 24

25 Tvrdost vody Ve většině případů se používá voda ze zásobníku vodního zdroje a tvrdost takové vody je mezi 0,7 1,3 mmol/l (4-7 N) - Taková voda se považuje za měkkou vodu Pokud se zvyšuje podíl studniční vody, tvrdost vody roste až na 1,3 3,75 mmol/l (7 21 N) - Taková voda se považuje za tvrdou vodu Mnoho zdrojů poskytuje vodu s tvrdostí nad 3,75 mmol/l (21 N) - Taková voda se považuje za velmi tvrdou vodu Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 25

26 Technologie výměny iontů Existuje pouze jediná technologie používaná v prádelnách pro úpravu vody technologie výměny iontů Tento postup je - spolehlivý - technicky propracovaný - ekonomicky přijatelný Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 26

27 Princip technologie výměny iontů Voda se čistí filtrováním přes nádobu obsahující malé granule syntetické pryskyřice Tyto granule jsou chemicky upravovány tak, aby adsorbovaly buď pozitivně nabité kationty (katex) nebo negativně nabité anionty (anex) Během tohoto procesu se ionty Ca a Mg nahrazují kationtem Na Tento proces funguje tak dlouho, dokud se nevyužijí všechna dosažitelná místa pro výměnu. V tomto bodě je pryskyřice vyčerpána a musí se regenerovat použitím chemikálií Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 27

28 Schéma procesu demineralizace vody Neupravená voda Ventil Po vyčerpání kapacity se ionotoměnič musí regenerovat pomocí NaOH a kyseliny Zásobník výměníku iontů Demineralizovaná voda Schéma demineralizace vody Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 28

29 Příklady automatických katexových jednotek Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 29

30 Kapacita iontové výměny Kapacita iontové výměny je velmi důležitým indikátorem iontové výměny Popisuje se jako množství iontů vyměněných na 1 litr iontoměniče Vyjadřuje se v molech nebo v gramech CaCO 3 na 1 litr Objem iontoměniče závisí na požadované kapacitě Příklad: Purolite C-100 kapacita je 2 mol/litr katexu Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 30

31 Regenerace katexu Když je pryskyřice vyčerpána, musí se provést regenerace použitím roztoku chloridu sodného Pro regeneraci se používá % roztok NaCl připravený v zásobníku, na solanku, NaCl se používá většinou v tabletách Na + má vyšší afinitu k funkčním skupinám katexu než Ca a Mg Ionty Na nahrazují ionty Ca a Mg v mřížce ionexu a zaujímají jejich místa Katex je regenerován a je schopen opět pracovat Spotřeba NaCl se obvykle vyjadřuje na litr katexu Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 31

32 Regenerace měniče kationtů Teoretická spotřeba regeneračního činidla odpovídá kapacitě iontoměniče, skutečná spotřeba je vyšší Teoretická spotřeba: tvrdost 1 N a 1m 3 water = 20,7 g NaCl Skutečná spotřeba: g NaCl ( g v případě menších nebo starých typů zařízení) Počet regeneračních cyklů je neomezený Životnost měniče kationtů je závislá na mechanické odolnosti jeho mřížky Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 32

33 Filtry s iontoměniči Staré typy filtrů s iontoměniči jsou ocelové nebo litinové, chráněné povlakem odolným proti solance a vyžadují manuální obsluhu Běžnou kombinací jsou dva filtry a jeden zásobník na solanku; filtry pracují střídavě Moderní změkčovače (tj. Kinetico, Earth Recources) pracují automaticky; postupy úpravy a regenerace jsou řízeny dělicím zařízením reagujícím na množství procházející vody Různá tvrdost vody se vyrovnávářídicími disky vloženými do dělicího zařízení Zásobníky se solankou, filtry, potrubí, ventily, dělicí zařízení apod. jsou vyrobeny z plastů odolných vůči korozi Použití filtrů s katexem znamená tlakovou ztrátu závisející na velikosti granulí pryskyřice, výšce lože granulí a rychlosti filtrace Běžná tlaková ztráta je kolem 0,5 1,0 kg/cm 2 Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 33

34 Filtry s iontoměniči Mikrobiální problém Bakterie by se mohly usadit na filtrech a na granulích pryskyřice Zařízení na změkčování vody se může stát zdrojem kontaminace procesní vody Modul 6 Speciální aspekty Kapitola 1 Vliv vody na účinnost praní 34

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Popis solárního systému. pro ohřev TUV a přitápění. GRANEX SunEKO

Popis solárního systému. pro ohřev TUV a přitápění. GRANEX SunEKO Popis solárního systému pro ohřev TUV a přitápění GRANEX SunEKO Důležité informace Místní standardy Montáž musí být provedena v souladu s příslušnými místními normami a standardy. Montáž musí být provedena

Více

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV Abstrakt Jakub Vrána 2, Darina Vinklárková 3, Karel Plotěný 4 Z hlediska obsahu využitelných nutrientů jsou komunální odpadní

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE.

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdost pitné vody Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdostí vody se rozumí suma koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Pro hodnocení vody z technického hlediska

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

Provozní parametry vzduchu a vlhkost

Provozní parametry vzduchu a vlhkost Provozní parametry vzduchu a vlhkost Regulace klimatu pro průmysl a obytné prostory DAN FUGT je vedoucím subjektem ve výrobě systémů zvlhčování a péče o vodu. Firma byla založena v roce 1989 panem Larsem

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

KOMPLETNÍ LINKA. Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály

KOMPLETNÍ LINKA. Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály KOMPLETNÍ LINKA Zařízení a konstrukční řešení systémů pro manipulaci se sypkými materiály OBSAH Přehled... 3 Materiály... 4 Systémy... 5 Dopravníky s flexibilním šnekem...6 Dopravníky BEV-CON... 9 Pneumatické

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více