Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK"

Transkript

1 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových minerálů kyselými vodami Hydrogenuhličitany HCO - 3 vznik: chemické zvětrávání hlinitokřemičitanů CaSiO CO H 2 O = Ca HCO 3- + H 4 SiO 4 NaAlSi 3 O CO H 2 O = 2 Na HCO H 4 SiO 4 + Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 reakcí uhličitanových minerálů (kalcit) a CO 2 CaCO 3 + H 2 O + CO 2 = Ca HCO 3 -

2 2 Uhličitany CO 3 - nízké koncentrace v přirozených vodách srážení málo rozpustných uhličitanů kovu CaCO 3 - vyšší koncentrace pouze při ph > 8,3 např. při intenzivní fotosyntetické asimilaci CO 2 fytoplanktonem, odpadní vody z textilního průmyslu, cukrovary atd. Formy výskytu CO 2 volný oxid uhličitý (H 2 CO 3* ) - oxid uhličitý rozpuštěný ve vodě - volné hydratované molekuly CO 2 (aq) - nedisociovaná H 2 CO 3 (<1% rozp. CO 2 ) CO 2 (g) + H 2 O = H 2 CO 3 * log K 0 = -1,47 H 2 CO 3 + H + = HCO 3 - log K 1 = -6,35 HCO 3- = H + + CO 3 log K 2 = -10,33

3 3 Formy výskytu CO 2 vázaný oxid uhličitý = c(hco 3- ) + c(co 3 ) celkový oxid uhličitý - c(co 2 ) T c(co 2 ) T = c(h 2 CO 3* ) + c(hco 3- ) + c(co 3 ) = c(c anorg ) = c(tic) 1 mol CO - 2 = 1 mol HCO 3- = 1 mol CO 3 = 1 mol C 1 mg C = 3,66 mg CO 2 = 5,08 mg HCO 3- = 5,00 mg CO 3 = 83,26 µmol C Uhličitanový systém (CO 2 - HCO 3- - CO 3 ) - nejvýznamnější protolytický systém přírodních vod - ovlivňuje hodnotu ph, neutralizační a tlumivou kapacitu, agresivitu a inkrustační účinky vody

4 4 Formy výskytu CO 2 Distribuční diagram uhličitanového systému ph 6,35 rovnovážná koncentrace H 2 CO 3* a HCO 3 - ph 10,33 rovnovážná koncentrace HCO 3- a CO 3 ph 8,3 maximální koncentrace HCO 3 -

5 5 Formy výskytu CO 2 Distribuční diagram otevřeného uhličitanového systému p(co 2 ) = 30 Pa T = 25 C otevřený uhl. systém - výměna CO 2 mezi kapalnou a plynnou fází - konstantní koncentrace c(h 2 CO 3* )

6 6 Výskyt CO 2 ve vodách Volný oxid uhličitý Ve vodách s ph < 8,3 Vertikální stratifikace volného CO 2 ve stojatých vodách vlivem fotosyntetické asimilace a disimilace planktonních mikroorganismů epilimnion - nízké koncentrace až celkové vyčerpání nárůst ph do alkalické oblasti (při celkovém vyčerpání až nad ph 8,3) hypolimnion vyšší koncentrace (20 i více mg/l) Při intenzivním výskytu fytoplanktonu výkyvy koncentrace volného CO 2 a ph v průběhu dne světelná fáze dne - fotosyntetická asimilace - vyčerpání volného CO 2 nárůst hodnoty ph tmavá fáze dne - disimilace - uvolnění CO 2 pokles hodnoty ph

7 7 Výskyt CO 2 ve vodách Hydrogenuhličitany - společně se sírany a chloridy nejčastější anionty přírodních vod - výskyt jako jednoduché ionty HCO 3- nebo iontové asociáty, např. [CaHCO 3 ] +, [MgHCO 3 ] +, [NaHCO 3 ] 0 atd. - zahříváním vody dochází k jejich postupnému rozkladu 2HCO 3- = CO 3 + H 2 CO 3* = CO 3 + CO 2 + H 2 O Uhličitany - velmi nízké koncentrace (analyticky nezjistitelné) při rozkladu hydrogenuhličitanů okamžitě reagují s kovy nejčastěji jako CaCO 3 - vyšší výskyt pouze v eutrofizovaných vodách vyčerpání volného CO 2 posun uhličitanové rovnováhy ke tvorbě uhličitanů zvýšení ph nad 8,3 srážení CaCO 3 - výskyt jako jednoduché ionty CO 3 nebo iontové asociáty, např. [CaCO 3 (aq)] 0, [MgCO 3 (aq)] 0 atd.

8 Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK ph Definice ph - Hydrochemie 1 Hodnota ph Hodnota ph, neutralizační a tlumivá kapacita vody je ovlivňována chemickými a biochemickými pochody Přímý vliv uvolňování nebo spotřeba H + nebo OH - Nepřímý vliv uvolňování nebo spotřeba H 2 CO * 3 8 ph < 4,5 - přítomnost volných anorganických nebo organických kyselin ph 4,5 9,5 - dáno především uhličitanovou rovnováhou, dále také obsahem NOM (huminové látky, AOM) a kationtů podléhajících hydrolýze (Al, Fe, Mn ) ph > 8,3 - vedle HCO 3- také CO 3 ph > 10,0 - významný vliv OH -

9 9 Hodnota ph Procesy snižující hodnotu ph a KNK 4,5 1) Hydrolýza iontů kovů Al H 2 O = Al(OH) 3 (s) + 3H + 2) Oxidace železa a manganu 4Fe 2+ + O H 2 O = 4Fe(OH) 3 (s) + 8H + 3) Oxidace sulfidů a sulfidických rud HS - + 2O 2 = SO 4 + H + 2FeS 2 (s) + 7O 2 + 2H 2 O = 2Fe SO 4 + 4H + 4) Nitrifikace NH O 2 = NO 3- + H 2 O + 2H +

10 10 Hodnota ph Procesy snižující hodnotu ph a KNK 4,5 5) Vylučování uhličitanů Ca 2+ + HCO 3- = CaCO 3 (s) + H + Ca HCO 3- = CaCO 3 (s) + CO 2 + H 2 O 6) Chlorace vody Cl 2 (aq) + H 2 O = HClO + H + + Cl - 7) Respirace (disimilace, aerobní biologický rozklad) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 = 6CO 2 + 6H 2 O 8) Methanogeneze (anaerobní biologický rozklad) C 6 H 12 O 6 = 3CH 4 + 3CO 2 9) Adsorpce kationtů na hydratovaných oxidech a hlinitokřemičitanech

11 11 Hodnota ph Procesy zvyšující hodnotu ph a KNK 4,5 1) Redukce železa a manganu 2MnO 2 (s) + 4H + = 2Mn 2+ + O 2 + 2H 2 O 2) Redukcí síranů SO 4 + 2CH 2 O + H + = 2CO 2 + HS - + 2H 2 O 3) Zvětrávání (hydrolýza) hlinitokřemičitanů CaAl 2 Si 2 O 8 (s) + 2CO 2 + 3H 2 O = Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 (s) + Ca HCO + 3 anortit kaolinit 4) Denitrifikace 24NO C 6 H 12 O H + = 12N CO H 2 O 5) Fotosyntéza (asimilace) CO 2 + 6H 2 O = C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6) Adsorpce aniontů na hydratovaných oxidech a hlinitokřemičitanech

12 12 Neutralizační (acidobazická) kapacita - NK - schopnost vody vázat vodíkové nebo hydroxidové ionty - obecná vlastnost všech vod způsobená různými protolytickými systémy - u přírodních vod dominuje uhličitanový systém NK (mmol/l) množství silné jednosytné kyseliny nebo silné jednosytné zásady, které spotřebuje 1 litr vody k dosažení určité hodnoty ph KNK kyselinová neutralizační kapacita titrace kyselinou ZNK zásadová neutralizační kapacita titrace zásadou NK = ph 2 ph 1 βd(ph) β tlumivá kapacita ph 1 počáteční hodnota ph ph 2 konečná hodnota ph na konci titrace

13 13 Neutralizační (acidobazická) kapacita - NK Stanovení NK KNK - titrace jednosytnou kyselinou (HCl) do bodu ekvivalence ZNK - titrace jednosytnou zásadou (NaOH) do bodu ekvivalence bod ekvivalence hodnota ph, do které se titrace provádí volen na základě analytického nebo technologického hlediska Analytické hledisko body ekvivalence ph = 4,5 a 8,3 (uhličitanový systém) Technologické hledisko bod ekvivalence např. ph = 7,0 (neutralizace odpadních vod)

14 14 Neutralizační (acidobazická) kapacita - NK Titrační křivka uhličitanového systému X c(h 2 CO 3* ) c(co 2 ) T, ph = 4,5 A c(h 2 CO 3* ) = c(hco 3- ) ph = -log K 1 = 6,35 maximální β 0,5 mol OH - na 1 mol c(co 2 ) T Y c(hco 3- ) c(co 2 ) T, ph = 8,3 1,0 mol OH - na 1 mol c(co 2 ) T B c(hco 3- ) = c(co 3 ) ph = -log K 2 = 10,33 1,5 mol OH - na 1 mol c(co 2 ) T Z c(co 3 ) c(co 2 ) T, ph = 10,6 2,0 mol OH - na 1 mol c(co 2 ) T c k přídavek silné jednosytné kyseliny c z přídavek silné jednosytné zásady ZNK T celková zásadová NK KNK T celková kyselinová NK

15 15 Neutralizační (acidobazická) kapacita - NK ph bodů ekvivalence je závislé na koncentraci celkového CO 2 c(co 2 ) T se snižující se koncentrací celkového CO 2 se hodnota ph bodu ekvivalence zvyšuje cca o 0,5 na každé 10-ti násobné snížení CO 2!!! KNK donor protonů x ZNK akceptor protonů Bod ekvivalence X c(h + ) = c(hco 3- ) + 2c(CO 3 ) + c(oh - ) KNK 4,5 = c(hco 3- ) + 2c(CO 3 ) + c(oh - ) ZNK 4,5 = c(h + ) - c(oh - ) - c(hco 3- ) - 2c(CO 3 ) c(h + ) Bod ekvivalence Y c(h + ) + c(h 2 CO 3* ) = c(co 3 ) + c(oh - ) KNK 8,3 = c(co 3 ) + c(oh - ) - c(h 2 CO 3* ) - c(h + ) ZNK 8,3 = c(h 2 CO 3* ) + c(h + ) - c(co 3 ) - c(oh - )

16 16 Neutralizační (acidobazická) kapacita - NK Bod ekvivalence Z není inflexní bod uplatňuje se již tlumivá kapacita čisté vody c(h + ) + 2c(H 2 CO 3* ) + c(hco 3- ) = c(oh - ) KNK 10,6 = c(oh - ) c(h + ) c(hco 3- ) 2c(H 2 CO 3* ) c(oh - ) ZNK 10,6 = c(h + ) + 2c(H 2 CO 3* ) + c(hco 3- ) - c(oh - ) KNK 4,5 = celková kyselinová neutralizační kapacita (KNK T ) ZNK 10,6 = celková zásadová neutralizační kapacita (ZNK T ) Praxe běžné vody - stanovení hodnot KNK 4,5 a ZNK 8,3 vody s ph < 4,5 také ZNK 4,5 vody s ph > 8,3 také KNK 8,3

17 17 Neutralizační (acidobazická) kapacita - NK Výpočet látkových koncentrací HCO 3-, CO 3 a OH - Vztah mezi KNK 4,5 a KNK 8,3 c(hco 3- ) c(co 3 ) c(oh - ) KNK 8,3 = 0 KNK 4,5 0 0 KNK 4,5 = 2 KNK 8,3 0 KNK 8,3 0 KNK 4,5 = KNK 8,3 0 0 KNK 8,3 KNK 4,5 > 2 KNK 8,3 KNK 4,5 > 2 KNK 8,3 KNK 8,3 0 KNK 4,5 < 2 KNK 8,3 0 KNK 4,5-2 KNK 8,3 2KNK 8,3 KNK 4,5 POZN.: Platí pro vody bez organického znečištění se zcela převládajícím uhličitanovým systémem. Např. u acidifikovaných vod (ph < 6) a s obsahem huminových látek se uplatňují i jiné protolytické systémy (huminové kyseliny, fulvokyseliny, Al 3+ a jeho hydroxokomplexy atd.)

18 Hydrochemie Tlumivá kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha 18 Tlumivá kapacita vody - β schopnost vody tlumit změny hodnoty ph po přídavku kyselin nebo zásad β = dcz dph = dck dph c z přídavek silné jednosytné zásady [mol/l] c k přídavek silné jednosytné kyseliny [mol/l] β T celková tlumivá kapacita vody = součet dílčích tlumivých kapacit jednotlivých systémů - nejčastěji uhličitanový tlumivý systém a tlumivá kapacita čisté vody (silně kyselé a silně alkalické ph) β T = β H2 O + β H2 CO 3 * + β HCO3 - Další tlumivé systémy: křemičitany, fosforečnany, boritany, sulfidy, NH 3 NH 4+, organické kyseliny, proteiny

19 Hydrochemie Tlumivá kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha 19 Tlumivá kapacita vody - β Průběh tlumivé kapacity čisté vody a uhličitanového systému Maximální β: 1) c(h 2 CO 3* ) = c(hco 3- ) ph = - logk 1 = 6,35 2) c(hco 3- ) = c(co 3 ) ph = - logk 2 = 10,33 (neprojeví se, zcela překryto velkou tl. kapacitou čisté vody) Minimální β: c(h 2 CO 3* ) = c(co 3 ) ph = -0,5 logk 1 K 2 = 8,30

20 Hydrochemie Tlumivá kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha 20 Vápenato-uhličitanová rovnováha - hodnocení agresivních a inkrustujících účinku, řízení odkyselování a rekarbonizace atd. tvořena koncentracemi H 2 CO 3*, HCO 3-, CO 3, Ca 2+, H + a OH - Řešení pomocí rovnic: 1) rovnice disociačních konstant K 1 a K 2 kyseliny uhličité- 2) rovnice součinu rozpustnosti CaCO 3 (s) K s 3) rovnice iontového součinu vody K w 4) rovnice elektroneutrality c(h + ) + 2c(Ca 2+ ) = c(hco 3- ) + 2c(CO 3 ) + c(oh - ) 5) rovnice analytických koncentrací c(co 2 ) T = c(h 2 CO 3* ) + c(hco 3- ) + c(co 3 ) Dále závisí na teplotě a iontové síle vody.

21 Hydrochemie Tlumivá kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha 21 Vápenato-uhličitanová rovnováha Rovnice vápenato-uhličitanové rovnováhy CaCO 3 (s) + H 2 CO 3* = Ca HCO 3 - CaCO 3 (s) + H + = Ca 2+ + HCO 3 - K A = K 1 K s K 2-1 = 10-4,345 (T = 25 C) K B = K s K 2-1 = 10 2,01 (T = 25 C) Rovnovážný oxid uhličitý c r (H 2 CO 3* ) - volný oxid uhličitý, který je v rovnováze s c(ca 2+ ) a c(hco 3- ) c(h 2 CO 3* ) < c r (H 2 CO 3* ) vylučování CaCO 3 z vody inkrustace c(h 2 CO 3* ) > c r (H 2 CO 3* ) rozpouštění CaCO 3 agresivita stabilní voda nevylučuje ani nerozpouští CaCO 3 stabilizace vody úprava do vápenato-uhličitanové rovnováhy

22 Hydrochemie Tlumivá kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha 22 Vápenato-uhličitanová rovnováha Průběh rovnovážných křivek vápenato-uhličitanové rovnováhy

23 Hydrochemie Tlumivá kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha 23 Vápenato-uhličitanová rovnováha Index nasycení (Langelierův, saturační) - I s I s = ph - ph s ph naměřená hodnota ph vody phs saturační (rovnovážná) hodnota ph, tj. ph vody, kterého by dosáhla, kdyby při daném složení byla v rovnováze ph s = logk B logc(ca 2+ ) logc(hco 3- ) Zdánlivá (fiktivní) hodnota ph s rozpouštění nebo vylučování CaCO3 je doprovázeno změnou koncentrací Ca 2+ a HCO 3- a iontové síly roztoku, do rovnice pro výpočet hodnoty phs se však dosazují původní (naměřené) hodnoty těchto iontů Agresivní vody - ph s > ph s

24 Hydrochemie Tlumivá kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha 24 Vápenato-uhličitanová rovnováha I s < 0 voda je agresivní, rozpouští CaCO 3 CaCO 3 (s) + H + Ca 2+ + HCO 3 - I s = 0 voda se nachází vápenato-uhličitanové rovnováze (hodnoty od -0,05 do 0,05 se obvykle ještě považují za rovnovážný stav) I s > 0 voda je inkrustující, vylučuje CaCO 3 CaCO 3 (s) + H + Ca 2+ + HCO 3 - Ryznarův index stability - RI s RI s = 2pHs ph = ph 2I s

25 Hydrochemie Tlumivá kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha 25 Vápenato-uhličitanová rovnováha

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek

Více

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3 1 Teorie celkový oxid uhličitý: *) + c(h- ) + c( ) Výpočet forem CO 2 z distribučních koeficientů δ a c(h 2 *) = δ 0 c(h- ) = δ 1 c( ) = δ 2 Výpočet forem CO 2 z NK = c(oh - ) + 2c( ) + c(h- ) c(h + )

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou

Více

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou

Více

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) je schopnost vody tlumit změny ph po přídavku kyselin a zásad nejvýznamnější je uhličitanový tlumivý systém CO 2 HCO 3 - CO 3 2- další tlumivé systémy: fosforečnany, boritany,

Více

Dynamika výměny oxidu uhličitého mezi atmosférou a vodou v závislosti na ph vody

Dynamika výměny oxidu uhličitého mezi atmosférou a vodou v závislosti na ph vody MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Dynamika výměny oxidu uhličitého mezi atmosférou a vodou v závislosti na ph vody Bakalářská práce Markéta Solanská Vedoucí práce: doc.

Více

oxid uhličitý a jeho iontové formy

oxid uhličitý a jeho iontové formy oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO2 HCO3 CO3 ² který významně ovlivňuje složení a vlastnosti vod ( ph,

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Koloidní

Více

Degradace stavebních materiálů

Degradace stavebních materiálů Degradace stavebních materiálů Martin Keppert, Alena Vimmrová a externisté A329 martin.keppert@fsv.cvut.cz vimmrova@fsv.cvut.cz zk Obsah předmětu 20.2. CO 2 a stavební materiály 27.2. Ing. Vávra Betosan

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Interakce materiálů a prostředí

Interakce materiálů a prostředí Interakce materiálů a prostředí Martin Keppert, Alena Vimmrová A329 martin.keppert@fsv.cvut.cz vimmrova@fsv.cvut.cz zk 1 Beton v kostce Se zřetelem k jeho trvanlivosti beton = cement + voda + kamenivo

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Protolytické rovnováhy - úvod Obecná chemická reakce a A + b B c C + d D Veličina Symbol, jednotka Definice rovnovážná konstanta reakce K K = ac C a d D a a A a b B aktivita a a

Více

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY

METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Základní fyzikálně chemické parametry tekoucích a stojatých vod, odběr vzorků METEOROLOGICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ FAKTORY Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Odběr vzorků Při odběrech vzorků se pozoruje, měří

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze KYSELINY A ZÁSADY 1 REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze A) ALKALIMETRIE = odměrný roztok je zásada B) ACIDIMETRIE = odměrný

Více

Nejdůležitější kationty ve vodách

Nejdůležitější kationty ve vodách Sodík obsah v zemské kůře 2,6 %, do vody se vyluhuje převážně z alkalických hlinitokřemičitanů (např. albit Na[AlSi 3 O 8 ]), solných ložisek, z některých jílových materiálů Umělým zdrojem jsou odpadní

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Uhlík. Oxid uhličitý.

Uhlík. Oxid uhličitý. Uhlík. Uhlík patří mezi nepostradatelné základní stavební látky všeho živého. Na naší planetě se uhlík vyskytuje v pěti velkých rezervoárech. V atmosféře, v přírodních vodách, v uhličitanových horninách,

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Koncepční model proudění podzemních vod založený na korelaci hydrochemických a hydrogeologických dat, provincie Dorno Gobi, Mongolsko

Koncepční model proudění podzemních vod založený na korelaci hydrochemických a hydrogeologických dat, provincie Dorno Gobi, Mongolsko Koncepční model proudění podzemních vod založený na korelaci hydrochemických a hydrogeologických dat, provincie Dorno Gobi, Mongolsko Adam Říčka Ústav geologických věd PřF MU Brno Vilém Fürych, Antonín

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

05 Biogeochemické cykly

05 Biogeochemické cykly 05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Úpravy chemických rovnic

Úpravy chemických rovnic Úpravy chemických rovnic Chemické rovnice kvantitativně i kvalitativně popisují chemickou reakci. Na levou stranu se v chemické rovnici zapisují výchozí látky (reaktanty), na pravou produkty. Obě strany

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

1932 H. C. 1934 M.L.E.

1932 H. C. 1934 M.L.E. Vodík Historie 1671 Robert Boyle uvolnění vodíku rozpouštěním Fe v HCl nebo H 2 SO 4 1766 Henry Cavendish podrobný popis vlastností 1932 H. C. Urey objev deuteria 1934 M.L.E. Oliphant, P. Harteck a E.

Více

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak 1. Doplněním uvedených schémat vyjádřete rozdílné chování různých typů látek po jejich rozpuštění ve vodě. Použijte symboly AB(aq), A + (aq), B - (aq). [s pevná fáze,

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. RNDr. Josef Malý, CSc. CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY Laboratorní cvičení Obsah ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ POJMY... 5 1.1. Koncentrace látek v roztocích... 5 1.2. Chemické rovnice...

Více

Reakčně transportní modelování podmínek v horninovém prostředí. Die reaktive Transportmodellierung in Bedingungen des Grundgesteins

Reakčně transportní modelování podmínek v horninovém prostředí. Die reaktive Transportmodellierung in Bedingungen des Grundgesteins podmínek v horninovém prostředí (současný stav, problémy a perspektiva) Die reaktive Transportmodellierung in Bedingungen des Grundgesteins (gegenwärtiger Stand, Probleme und Perspektive) Josef Zeman Technická

Více

mikropolutanty = pesticidy, polychlorované bifenyly (PCB),

mikropolutanty = pesticidy, polychlorované bifenyly (PCB), 1 Přírodní voda disperzní systém obsahující řadu látek anorganického i organického původu Analyticky disperzní (rozpuštěné látky) Ø < 10-8 m mangan; nízkomolekulární organické látky (peptidy, fulvokyseliny...);

Více

Hydrochemie anorganické látky ve vodách: Ca, Mg, Al, Fe, Mn, těžké kovy

Hydrochemie anorganické látky ve vodách: Ca, Mg, Al, Fe, Mn, těžké kovy 1 Geneze Ca a Mg rozkladem hlinitokřemičitanů vápenatých a hořečnatých (anortit CaAl 2 Si 2 O 8, chlorit Mg 5 Al 2 Si 3 O 10 (OH) 8 ) rozpouštěním vápence CaCO 3, dolomitu CaCO 3.MgCO 3, magnezitu MgCO

Více

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -1- Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích 1. Teoretická část Hodnota ph a oxidačně-redukčního potenciálu

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. Rozpustnost 1 Rozpustnost s Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. NASYCENÝ = při určité t a p se již více látky

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Odkyselování stabilizace vody

Odkyselování stabilizace vody Odkyselování stabilizace vody 1 stabilizace vody = úprava do vápenatouhličitanové rovnováhy odkyselování = odstraňování agresivního oxidu uhličitého důvod = korozivní účinky CO 2 na kovové a betonové konstrukce

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Plasma a většina extracelulární

Plasma a většina extracelulární Acidobazická rovnováha Tato prezentace je přístupná online Fyziologické ph Plasma a většina extracelulární tekutiny ph = 7,40 ± 0,02 Význam stálého ph Na ph závisí vlastnosti bílkovin aktivita enzymů struktura

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo 100.3720 Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Teorie a hodnocení Obsah kyslíku ve vodě má pro přežití organismů nesmírný význam. Podle něho

Více

Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání

Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání Ivan Holoubek, Josef Zeman RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh Stabilita prostředí je určována: ph kyselost prostředí regulace: karbonátový systém, výměnné reakce jílových minerálů rezervoáry: kyselost CO 2 v atmosféře,

Více

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au)

Kyseliny. Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3. Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Kyseliny Gerber (~1300) příprava H 2 SO 4, HNO 3 Libavius příprava HCl a aqua regia (rozpouští Au) Chemická látka produkovaná na světě v největším množství za rok: H 2 SO 4 Andreas Libau (Libavius) (1540-1616)

Více

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Rybářství 3 Chemismus vodního prostředí Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Kyslík Významný pro: dýchání hydrobiontů aerobní rozklad organické hmoty Do vody se dostává: difúzí při styku se vzduchem

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

volumetrie (odměrná analýza)

volumetrie (odměrná analýza) volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium O a S jsou nekovy (tvoří kovalentní vazby), Se, Te jsou polokovy, Po je typický kov O je druhý nejvíce elektronegativní prvek vytváření oktetové

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Připojte se! Room name: ABR http://b.socrative.com Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

NEUTRALIZACE. (18,39 ml)

NEUTRALIZACE. (18,39 ml) NEUTRALIZACE 1. Vypočtěte hmotnostní koncentraci roztoku H 2 SO 4, bylo-li při titraci 25 ml spotřebováno 17,45 ml odměrného roztoku NaOH o koncentraci c(naoh) = 0,5014 mol/l. M (H 2 SO 4 ) = 98,08 g/mol

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace

Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace Acid rock drainage V přírodě vzniká i bez lidského zásahu gossany, zářezy řečišť v sulfidy bohatých horninách Častěji vzniká v důsledku lidské činnosti

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.] Přílohy Příloha 1 Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r. 1895 (Čadek et al. 1968) Příloha 2 Komplexní rozbor vody z pramene Pravřídlo 2002 (Lázně Teplice) Chemické složení Kationty mg/l mmol/l

Více