Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Brantice okres Bruntál 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Brantice okres Bruntál 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Brantice okres Bruntál Výroční zpráva 2013/2014

2 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brantice, Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál Adresa: Brantice 252, Právní forma: příspěvková organizace IČO: REDIZO : IZO: Telefon: Web: Ředitelka školy : Mgr. Jarmila Škrabalová Zřizovatel školy: Zřizovatel: Obec Brantice Adresa: Brantice 121, Právní forma: obec IČO: Součásti školy a jejich povolená kapacita: Základní škola Adresa: Brantice 252, IZO: Telefon: Povolená kapacita: 75 žáků Školní družina Adresa: Brantice 252, IZO: Telefon: Povolená kapacita: 50 žáků Mateřská škola Adresa: Brantice 334, IZO: Telefon: Povolená kapacita: 60 žáků

3 Školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Brantice, Adresa: Brantice 334, IZO: Telefon: Povolená kapacita: 150 jídel Školní jídelna výdejna Adresa: Brantice 252, IZO: Telefon: Povolená kapacita: 60 žáků MŠ a ŠJ jsou odloučenými pracovišti ZŠ Brantice. Zařazení do sítě škol: pod identifikačním číslem se škola stala příspěvkovou organizací obce změna Identifikačního čísla na Počet tříd a žáků základní školy: Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / ,18 12,68 Výuka v 1., 2., 3. a 4.,5., ročníku probíhala dle ŠVP schváleného dne s platností od Tři žáci byli vzdělávání formou individuálního vzdělávání. Další aktivity: 1. Sdružení rodičů a přátel školy: Organizuje akce pro děti ve spolupráci se zaměstnanci školy (Uspávání broučků, Mikulášská nadílka, Ples pro rodiče, Karneval pro děti, závěr školního roku druhá část, školní výlet) 2. Školská rada byla na naší škole založena Školská rada

4 Záměry školy: 1) Zvýšit počet žáků: ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 53 žáků, z toho 3 žáci se vzdělávali dle IV par. 41 Školského zákona. Do prvního ročníku bylo zapsáno 13 žáků z toho 1 žák má odloženou docházku. 2) Informovanost: webové stránky školy obecní vývěska Facebook Video kanál Obecní zpravodaj 3) Spolupráce s MŠ Brantice: leden schůzka ředitelky školy a učitelky 1.ročníku s rodiči předškoláků Společné akce školy a školky - Vánoční kouzlení - návštěvy tělocvičny v ZŠ - ukázka dravců v ZŠ - závěrečné loučení se školním rokem Kroužky v MŠ kroužek Angličtiny (1krát týdně) literárně dramatický kroužek pod záštitou ZUŠ s.r.o.krnov (1x týdně) výtvarný kroužek pod záštitou ZUŠ s.r.o. Krnov (1 x týdně) Ředitelka školy se pravidelně účastní třídních schůzek v MŠ. 4) Rozšířit zájmovou činnost i pro děti, které nenavštěvují naší školu Žádné dítě z jiné školy u nás kroužky nenavštěvovalo. 5) Vybavení školy zakoupili jsme nové interaktivní programy provedli jsme výmalbu školních prostor do školní jídelny byla zakoupena nová kuchyňská linka rekonstrukce výdejny v ZŠ Brantice renovace školní zahrady ZŠ a MŠ zakoupení herních prvků a pergoly do ZŠ opravy podlah v zahradních domečcích v MŠ zakoupeno nové nádobí do ŠJ zakoupení nových notebooků z finančních prostředků EU zakoupení dataprojektorů z prostředků EU

5 6) Další záměry školy rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace v MŠ a ŠJ rekonstrukce umýváren v MŠ zakoupení jednoho dataprojektoru zakoupení nových učebnic a pomůcek k metodám p. Hejný matematika do ZŠ i MŠ genetická metoda čtení zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků zaměřit se na nákup polytechnických pomůcek v ZŠ i MŠ zvětšit vydlážděnou plochu kolem domečků v MŠ zakoupení nových tělovýchovných pomůcek do MŠ i ZŠ zakoupení sítí do oken v MŠ zakoupení nové pračky v MŠ vybudování sušárny a prádelny v MŠ obnovit nátěry dveří v ŠJ a MŠ postupně vyměnit linoleum v prostorách ZŠ a MŠ Výsledky výchovy a vzdělávání Výuka probíhala ve dvou dělených třídách a jedné samostatné třídě: I.třída - 2. a 4. roč. II. třída - 1. III.třída - 3. a 5. roč. Hodnocení výsledků chování a prospěchu za 2. pololetí 2013/2014 viz. příloha č. l. Učivo bylo probráno a procvičeno ve všech ročnících. Během vyučování byla využívána didaktická technika a moderní názorné pomůcky, žáci i učitelé mají možnost využití nových počítačových programů, dataprojektorů a notebooků propojených s internetovou sítí. Ukončili jsme účast na projektu EU peníze školám závěrečnou monitorovací zprávou, která byla bez připomínek schválena. Do vyučování zařazujeme moderní výukové metody a formy, získané na školeních DVPP zaměřené na Činnostní učení, genetickou metodu čtení a metody výuky matematiky podle profesora Hejného. Paní učitelky se zúčastnily Letní školy profesora Hejného. Zaměřili jsme se na polytechnickou výuku ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební v Opavě v projektu STAGE 14. Projekt naší žákyně získal 2. místo v rámci Moravskoslezského kraje. Žáci si vyzkoušeli v rámci projektu Hospodaření na poli práci na zemědělské farmě sklizeň brambor, řepy a kukuřice, péče o domácí zvířata. Talentovaným i slabým žákům jsou zadávány individuální úkoly a jejich výsledky jsou konzultovány s rodiči. Snahou všech vyučujících je zařazovat do výuky krátkodobé projekty.

6 Zápis a příjímací řízení k povinné školní docházce: Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014: Počet žáků u zápisu dne Počet odkladů 1 Počet žáků přijatých do Počet žáků přijatých do 1.ročníku na školní rok 2014/ Přijímací řízení na střední školy V tomto školním roce se jedna žákyně hlásila na Gymnázium v Krnově a byla přijata. Projekty Ve spolupráci s mateřskou školou a SRPŠ byl zpracován celoškolní projekt: Vánoční kouzlení a Cirkusová pouť Dílčí projekty: 1. ročník projekty: Bramborový den Slavnost čtení Ostatní ročníky: Haloween a dušičky 3. a 5.ročník Čertí škola a Mikulášovy dílny Dášeňka 5. ročník Hospodaření na poli 2. a 4.ročník Adventní čas 2. a 4.ročník Kočičí projekt Zvířátka ve škole Den naruby Čarodějnický den Velikonoční dílny Putování za Velikonočním zajíčkem V rámci preventivního programu: Recyklohraní ZŠ a MŠ Hasík 2. Ročník Den Země ZŠ a MŠ Sběr víček od PET lahví ZŠ a MŠ Sběr papíru - ve spolupráci s OÚ Brantice

7 Škola je zapojena do projektů: STAGE 14 - EU EU - peníze školám Ovoce do škol Školní mléko Projekt EU peníze školám - Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena MŠMT bez připomínek. Tyto projekty jsou hrazeny ze zdrojů EU. Zapojení do soutěží: Sportovní soutěže: Výtvarné soutěže: Jiné soutěže: Olympijské hry v Zátoru Atletické závody v Zátoru Toulky za zvěří 2. a 3. místo Krásná jako kvítka Mladý zdravotník okresní soutěž zúčastnili se žáci 5. ročníku zisk 2. místa v okrese Bruntál Preventivní program: Minimální preventivní program k prevenci zneužívání návykových látek ve škole důkladně zpracovala preventistka školy. Na naší škole nebylo zjištěno používání návykových látek. Další aktivity na škole: Na naší škole úspěšně pracovalo několik kroužků: Šikulky I ZŠ Brantice Šikulky 2 ZŠ Brantice Country tance - ZŠ Brantice Sportovní hry - ZŠ Brantice Výtvarný kroužek ZUŠ Krnov, s.r.o. Literárně dramatický kroužek ZUŠ Krnov, s.r.o.

8 Všechny tyto volnočasové aktivity přispívaly k vytvoření základů postojů žáků ke zdravému životnímu stylu. Inspekce: V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI. Údaje o pracovnících školy: 2012/ /2014 Pedagogů ZŠ celkem: učitelů 6 3,94 6 4,14 vychovatelů 2 1,25 2 1,25 učitelů MŠ ,8 Správní zaměstnanci školy 3 2,54 3 2,54 Pracovníci ŠJ 3 2,8 3 2,8 Zaměstnanců celkem: 16 14, ,53 Praxe: Ve školním roce proběhla praxe studentky PdF UP Olomouc, praxe dvou studentek SPgŠ a SZŠ Krnov v MŠ a ŠD. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků ZŠ: 2012/ / % 63% Absolventi, kteří nastoupili na školu: 2012/ / Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli : 2012/ /2014 Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Nastoupili Odešli

9 Počet pracovníků v důchodovém věku a počet pedagogů bez pedagogické a odborné způsobilosti : 2012/ /2014 Důchodový věk 0 0 Bez způsobilosti 0 2 Počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli : 2012/ /2014 Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Nastoupili Odešli Další vzdělávání pedagogických pracovníků: MŠ: Metodická poradna pro ředitele MŠ 1x Inspirativní hodina předškolní věk 2x Jak inovovat ŠVP 1x Jak nastavit hranice a říkat NE 1x ZŠ: Metodická poradna pro ředitele ZŠ 1x Genetická metoda od A do Z 3x Konference pro učitele 1. Stupně 2x Čteme s porozuměním každý den 1x Letní škola Matematika podle prof. Hejného Praha 1x Letní škola Matematika podle prof. Hejného Lučina 2x Výkon státní správy: Rozhodnutí ředitele školy: Nebyla provedena žádná kontrola. a) odklad školní docházky 1 b) zařazení žáka do SPU 1 c) zařazení žáka do IV 3 d) uvolnění žáka z výuky 0 e) ředitelské volno 2 dny

10 Další údaje o zařízení: Základní škola a Mateřská škola Brantice, Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Slavnostní uvítání prvňáčků za účasti starosty obce Plenární zasedání SRPŠ Dopravní hřiště Návštěva knihovny v Krnově 1.ročník Uspávání broučků Ukázková hodina pro rodiče stávajících prvňáků Audit Návštěva knihovny ročník Ples SRPŠ a ZŠ Brantice Konzultační hodiny Mikuláš ve škole a ve školce Zpívání na schodech Velká vánoční besídka ve škole Vánoční kouzlení akce pro veřejnost Vánoční les Vánoční posezení s panem starostou na OÚ Brantice Návštěva dětí z MŠ v 1.třídě Schůzka s rodiči v MŠ - ředitelka školy a učitelka 1. Třídy Proběhl zápis do 1. třídy netradiční formou Plavání Vynášení Morany společně s MŠ Plavání Dětský karneval ve spolupráci se SRPŠ Plavání Projekt Hasík 2.ročník Den naruby Dopravní hřiště Plavání Soutěž Mladý zdravotník Pasování prvňáků na čtenáře Městská knihovna Krnov

11 Červen Den dětí Dopravní hřiště Focení tříd Školní výlet - Svět techniky v Ostravě Vítkovicích Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku na OÚ Brantice se slavnostním posezením Celoškolní projekt Cirkus Školíto rozloučení se školním rokem ve spolupráci s MŠ a SRPŠ Plavání Zkoušky z dopravní výchovy 4.ročník Knihovna Školní knihovna je otevřená pro děti 1x týdně Plavecký výcvik Plavecký výcvik byl zahájen ve 2. pololetí Kultura Návštěva Městského divadla Krnov a Kino Mír Obecní vývěska Jejím prostřednictvím informujeme místní občany o vnitřním životě školy Webové stránky a facebook: Informují rodiče o organizaci školy, jejich akcích a dalších záměrech Obecní zpravodaj Jeho prostřednictvím informujeme občany Brantic o vnitřním životě školy, seznamujeme je s novinkami, se záměry školy, ale také s tím, co nás trápí. Školní mléko Žáci mají možnost odebírat školní mléko a jogurty o první velké přestávce. Ovoce do škol Zapojili jsme se do projektu EU Ovoce do škol žáci obdrželi 1 x za dva týdny ovoce nebo zeleninu dle aktuální nabídky dodávající firmy. Pitný režim Dětem je možno v průběhu dne dolít šťávu do svých vlastních lahví a dopustit vodou. Šťáva je hrazena z finančních prostředků SRPŠ.

12 Spolupráce s rodiči Základní škola a Mateřská škola Brantice, Na velmi dobré úrovni. Spolupráce s obecním úřadem Pracovníci obecního úřadu se pečlivě starají o školní zahrady, pomáhají nám při řešení různých technických problémů. Těší nás zájem starosty a zastupitelstva obce o dění v naší škole. Spolupráce s jinými školami Malotřídní školy: Úplné školy: Činnost školní družiny: Naše škola již několik let spolupracuje s malotřídní školou ZŠ a MŠ Úvalno na ředitelské úrovni. ZŠ a MŠ Zátor na ředitelské úrovni, účast na akcích pořádané školou ZŠ a MŠ Lichnov spolupráce na úrovni ředitelů, účast na akcích pořádané školou MŠ Klíček Krnov Akce ŠD byly pokaždé dobře připraveny, měly zajímavou náplň, čímž podněcovaly děti k aktivitě a tvořivosti. Proběhla soutěž ve sběru: kaštanů a víček od PET lahví pomoc MŠ Ostatní akce : Drakiáda Talentmánie Nadílka zvířátkům v lese Vynášení Moreny Dětské olympijské hry v Zátoru Návštěva Zámku v Linhartovech Výlet do Radimi Módní přehlídka z recyklovaného materiálu Karnevalové Benátky v Branticích Čarodějnický den Soutěže: sběr kaštanů, žaludů, pomerančové kůry a víček od PET lahví Praxe studentů V letošním roce vykonávaly pedagogickou praxi ve školní družině 1 žákyně SPgŠ a SZŠ Krnov

13 Zhodnocení a závěr: Základní škola a Mateřská škola Brantice, Činnost pracovníků školy, členů SRPŠ i zástupců obce byla založena na obrovské aktivitě, spolupráci a tvořivosti, což význačně přispělo ke splnění záměrů školy, probudit zájem rodičů a zajistit zvyšování počtu žáků jak ve škole, tak i v předškolním zařízení. Spolupráce s radou školy je na velmi dobré úrovni. Jak se nám podařilo plnit předsevzetí Koncepce školy? Koncepce školy se daří plnit ve všech bodech. Našim hlavním cílem je však neustále zlepšovat jméno školy kvalitním programem a prezentovat práci školy na veřejnosti.

14 Seznam příloh: 1. Klasifikace prospěchu a chování žáků ve 2. pololetí 2. Činnost MŠ Brantice 3. Fotografická příloha akcí ZŠ a MŠ V Branticích Mgr. Jarmila Škrabalová Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne : předsedkyně školské rady Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne :

15 Příloha č 2 : Činnost MŠ Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, Základní charakteristika předškolního zařízení Odloučené pracoviště školy (ZŠ) Kapacita: 60 dětí IZO: Počet tříd: 2 Počet dětí: 51 Údaje o pracovnících MŠ Pedagogických pracovníků : 4 úvazek 3,8 Úvazek ostatních pracovníků: úvazek 1,12 Odborná a pedagogická způsobilost: 75 % Celková situace: 1 učitelka bez praxe 1 učitelka 5 let praxe 1 učitelka 20 let praxe 1 učitelka 26let praxe Vzdělávání učitelů: Metodická poradna pro ředitele MŠ 1x Pedagogická praxe: V letošním roce proběhla praxe jedné studentky SPgŠ a SZŠ Krnov. Další údaje o zařízení - aktivity školy: a) pro děti: Jablíčkový den Mikulášské nadělování v MŠ Pečení perníků Pečení cukroví Vánoční nadělování Kouzlení ve sněhu Karnevalový rej Vynášení Moreny Den Země Velikonoční besídky s dílničkami

16 Den dětí v MŠ Výlet do Galerie u Halouzků v Jiříkově Rozloučení s předškoláky ( Cirkusová pouť ) Návštěvy kina v Krnově Maňáskové divadélko Šikulky v MŠ ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Uspávání broučků Rozloučení s předškoláky- příspěvek na kšiltovky Ples SRPŠ Dětský karneval Cirkusová pouť soutěže pro děti Mikuláš balíčky pro děti Školní výlet Galerie u Halouzků v Jiříkově ve spolupráci se ZŠ Návštěva dětí v 1. třídě Vánoční kouzlení Sběr víček od PET lahví uděleno ocenění za Moravskoslezský kraj 5. místo Návštěva tělocvičny v ZŠ Cirkusová pouť akce pro děti a rodiče Spolupráce ZŠ a MŠ je na velmi dobré úrovni. b) pro rodiče Přednáška pro rodiče předškoláků Připravenost dětí na školu řed. školy Besídky s programem Velikonoční besídky s dílničkami Den otevřených dveří - zápis do MŠ Kurz FIMO pro maminky Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, v březnu příštího roku budeme zjišťovat spokojenost rodičů formou dotazníků. c) pro veřejnost Programy na vítání občánků Den otevřených dveří v MŠ při Zápise do MŠ Výsledky výchovy a vzdělávání: Výchovně vzdělávací proces probíhal podle tématických celků Rámcově vzdělávacího programu. Hlavní motto ročního plánu je: Se sluníčkem krok za krokem celým rokem. Nová forma práce se osvědčila, děti jsou dobře připraveny na přechod do školy. Odklad školní docházky 2

17 Kroužky MŠ: Základní škola a Mateřská škola Brantice, Literárně dramatický kroužek Hrátky s angličtinou Plnění požadavků KHS- Ostrava /odloučené pracoviště Bruntál/: Vymalování tříd a šaten - splněno Závěr: Dále spolupracovat se ZŠ v oblasti kulturní, sportovní a výchovně vzdělávací. Propagovat dobré jméno školy a nadále spolupracovat s OÚ Brantice, školskou radou a SRPŠ. Zdokonalovat se při zpracování tematických celků RVP. V Branticích dne Mgr. Jarmila Škrabalová ( ředitelka školy )

18 Základní škola Brantice : Zahájení školního roku 2013/2014 Projekt - Podzim na poli Výuka na dopravním hřišti Projekt Kočky

19 Výlet na zámek v Linhartovech Mikuláš ve škole Vánoční zpívání na schodech Návštěva výrobny baněk v Opavě

20 Vystoupení Country tanců na Obecním plese Karnevalové Benátky v Branticích Mezidružinová olympiáda v Zátoře Módní přehlídka z recyklovaných materiálů

21 Vynášení Moreny Dětský karneval Projekt Zvířátka ve škole Den čarodějnic v ŠD

22 Projekt Hasík Slavnost čtení v 1.třídě Velikonoční hledání vajíček Projekt STAGE 14

23 Výlet ŠD do Radimi Kroužek Šikulek Soutěž Mladý zdravotník Výlet do Dolních Vítkovic v Ostravě

24 Atletické závody v Zátoře Vysvědčení v 1.ročníku Vysvědčení ve 2. a 4. ročníku Vysvědčení ve 3. a 5. ročníku

25 Mateřská škola Brantice Jablíčkový den Dýňování Stavění domečků pro skřítky Pečení perníků Čert a Mikuláš v MŠ Kouzlení s kaunem

26 Vánoční nadělování Putování za zvířátky Divadélko Šikulka Karneval v MŠ Vynášení Moreny Den Země

27 Velikonoční besídka v I.třídě Velikonoční besídka ve II.třídě Kurz FIMO pro maminky Sokolníci Den dětí v MŠ Výlet do Jiříkova

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o mateřské školy Školní rok: 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Hubálková, vedoucí učitelka MŠ 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, 785 01 Šternberk Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Podklady pro výroční zprávu byly projednány na pedagogické radě dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE OKRES BRNO-VENKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 3/4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM, OKRES PŘÍBRAM Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace školní rok 2012 /2013 1. Základní údaje o škole a/ Charakteristika školy b/ Součásti školy c/ Materiální zabezpečení 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 V Jindřichově 31. října 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Skalská Doplnila:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více