Programová koncepce mezinárodního, česko-polského Klubu Předškoláka Děti Země - Dzieci Ziemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programová koncepce mezinárodního, česko-polského Klubu Předškoláka Děti Země - Dzieci Ziemi"

Transkript

1 Programová koncepce mezinárodního, česko-polského Klubu Předškoláka Děti Země - Dzieci Ziemi "Nejdůležitějším obdobím života nejsou studia na univerzitě, ale první období, od narození do šestého roku života". dr Maria Montessori Rodiče mají možnost volby, jakým způsobem pečovat o dítě a vychovávat je - mateřské školy a základní školy dávají obecně veliké příležitosti rodičům i dětem ale rodiče mají velkou zodpovědnost za to, aby se rozhodli správně. Musí brát v úvahu skutečnost, že důležitý význam má práce s dětmi od narození do šesti let. V této tvůrčí, konstruktivní fázi života se tvoří základ individuality, charakteru a osobnosti. Na základě pozorování lékařů i pedagožka Maria Montessori zjistila a současná věda potvrdila, že v období prvních šesti let života se dítě naučí více, než kdykoliv později, děti si osvojují jazyk často více než jeden rozvíjejí si poznávací a pohybové dovednosti, začínají napodobovat dospělé, mají vlastní očekávání od světa kolem sebe. Dítě v tomto období neustále myslí a pracuje, přijímá vše, co ho obklopuje. Občanské sdružení Campanella, které provozuje Montessori centrum v Českém Těšíně na ul. Zelená 3, by Vám rádo nabídlo vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let, zahrnující celou škálu všeobecných aktivit, zahrnujících odbornou péči a kvalitní přípravu dětí nejen do výuky v základní škole, ale také dovolujících jim rozvinout co nejlépe své schopnosti, správně využít jejich energii, dosáhnout rovnováhy a dobře je připravit na život v neustále se proměňujícím světě. Níže jsou uvedeny nejvýznamější prvky, na kterých je náš program postaven. Všeobecné aktivity vedené v duchu Montessori pedagogiky Předpoklady Marie Montessori byly současnou vědou potvrzeny a její koncepce práce s dítětem, která vznikla na počátku 20. století, je obecně známá a realizována v mnoha mateřských a základních školách. Montessori pedagogika umožňuje takový rozvoj dítěte, který mu dovoluje stát se osobou zvídavou, otevřenou, jistou svými možnostmi, ale náležející do společnosti, ve které žije a pracuje v její prospěch. Ta sounáležitost v jednom světě dává člověku vědomí, že společné soužití a mír jsou jedinými možnostmi pro přežití lidstva (proto Děti Země). Chceme-li změnit životní návyky člověka, musíme začít u dítěte. Musíme poskytnout dítěti takové podmínky rozvoje, aby mělo možnost budování vlastní hodnoty, aby se v budoucnu stalo osobností zodpovědnou a zároveň kreativní. Na prvním místě je dítě, vychovatelé mají být nablízku a poskytnout mu pomoc tehdy, je-li to třeba. Pomoz mi, abych to dokázal sám. výchova podle Marie Montessori, to je pomoc v dosahování samostatnosti. Toužíme po tom, abychom poskytli dětem příznivé podmínky pro získávání znalostí i praktických dovedností v promyšleném a připraveném prostředí. Připravené prostředí plně harmonicky rozvíjí osobnost dítěte, způsobuje, že se cítí příjemně, spokojeně, rychle a ochotně se učí. Všechny potřebné pomůcky jsou rozděleny tematicky, jsou dostupné, umístěné na dosah ruky dítěte. Lekce probíhají v souladu se zásadami pořádku a svobody, vychovatelé podporují dítě tak, aby dosáhlo optimální úrovně rozvoje individuálního i společenského. 1

2 Práce s Montessori pomůckami v připraveném prostředí umožňuje vzdělávání v oblasti: 1. Praktický život (pomůcky pro přesypávání, přelévání, třídění, skládání ubrousků, leštění kovu, zavazování, zapínání, zametání apod., praní, uklízení, příprava jednoduchých jídel, společenské chování, trénink ticha a další) 2. Smyslová výchova (rozvoj zraku, hmatu, sluchu, chuti a čichu. Pomůcky přivádějící děti do světa rozměrů, tvarů, povrchů a materiálů) 3. Jazyk (pomůcky pro osvojení umění psaní, čtení, rozvíjející řeč dítěte) 2

3 4. Matematická výchova (přiměřeným, názorným způsobem představuje svět matematiky) 5. Kosmická výchova (vycházející globálně vstříc zájmu dětí o okolní svět, základy zeměpisu, biologie, historie, výchovy k míru apod.) Veselá logopedická cvičení neboli hry rozvíjející řeč dítěte Prostřednictvím zajímavé a dovedně provedené hry můžeme ovlivnit proces vzdělávání a výchovy. Týká se to i řeči dítěte. Zábavná forma a zajímavé rekvizity pro každou aktivitu povzbuzují dítě k systematickému zdokonalování řeči. Pohybové aktivity podle Metody pohybového rozvoje Veroniky Sherborne Metoda pohybového rozvoje jsou pohybová cvičení, která vycházejí z přirozených potřeb dítěte, tj. dotyk, pohyb nebo vzájemný fyzický kontakt, emocionální a společenský, uvědomění si vlastního těla, také prohlubování kontaktu s dospělými během pohybových cvičení her kontaktů. Hlavním cílem metody je emocionálně společenský rozvoj a uvědomění si sebe sama a jiných osob pomocí pohybu. Lekce jsou doplněny o tvůrčí cvičení /s dekami, tunelem, promítacím plátnem padákem apod./, říkanky, ukolébavky a masáže dětí. 3

4 Aktivity ve venkovním prostředí, otužování těla, pěstování květin, bylinek a jiných rostlin v minizahrádce Co nejčastější, ale s ohledem na situaci panující venku, stálý monitorink aktuálního znečištění ovzduší. Plánována je organizace Lesního klubu - pobytu v lůně přírody, na horách Pěstování úzkého vztahu s přírodou, úcta k přírodnímu prostředí, rozvoj proekologického postoje. Výlety a zájezdy s návštěvami zajímavých míst Regionální výchova Pěstování tradic, rozvoj kulturní identity, poznávání krás země i regionu, ve kterém žijeme. Kontakt s českýjm jazykem Některé lekce budou vedeny v tomto jazyce rodilým Čechem (a naopak pro českou skupinu v jazyce polském). Anglický jazyk každodenně jako součást jazykového kurzu podle metody Mysli anglicky podpořené metodou Montessori Každodenně pro všechny děti v rámci školného využití jazykově pohybových her, obrázkových karet, písní. Pro starší děti (5-6 leté) delší lekce (asi min.), s využitím speciálních pomůcek pro výuku v mateřské škole a doma (obrázkové karty, knížečky, CD) v ceně 700,- Kč na celý rok. 4

5 Kulturní vzdělávání Modelování, poslech hudby (i vážné) a zpěv písní, základy dramatické výchovy, divadlo představení loutkového divadla Bajka a další. Projekty (např. Roční období, Měsíce, Svátky, Vesmír, Svět světadíly, Člověk, Zvířata, Rostliny, Voda atd.) 5

6 Všechny práce dětí, vytvořené především v rámci projektové výuky, budou ukládány do portfolií, která si děti po ukončení projektu odnesou domů, aby si je mohli prohlédnout rodiče, aby nad nimi mohli diskutovat, event. upevnit znalosti dětí, aby se snimi mohlo dále pracovat nebo jen pro pocit uspokojení z vykonané práce. Účast rodičů v životě skupiny Účast rodičů na setkáních, společné porady a dílny, možnost účasti rodiče na každodenních lekcích v roli vychovatele. Rodinná atmosféra, úcta k dítěti, rozvoj spolupráce ve skupině bez nepotřebné rivality a soutěživosti Naše děti jsou naší budoucností a my jsme jejich vzory. Na tom, jak se k nim budeme chovat, záleží jejich budoucnost. Děti, ke kterým se chovají nesprávně, si s sebou nesou bolest a frustraci celý život, naopak děti, které poznají teplo lásky, úcty, porozumění, mají šanci stát se plnohodnotnými lidmi. Možnost snížení poplatků při přislíbení pomoci při práci v klubu brigáda, asistence vychovateli, jiná pomoc při organizaci výletů, slavností apod. podle odpracovaných hodin. Sleva 15% pro druhé dítě, 20% pro třetí a další zapsané ve stejnou dobu do klubu. 6

7 Klub Předškolák bude otevřen od 7.00(7.30) do 16.00(16.30). Školné asi 3500,- Kč/měsíc, nebo v případě zkráceného pobytu asi 200,- Kč/den. Zápisné (jednorázový poplatek při zápise) asi 2000,- Kč. Nabízíme zároveň chutné a zdravé obědy v ceně asi 40,- Kč/oběd. Den otevřených dveří a zápisy proběhnou v květnu nebo červnu 2013 (přesná data budou uvedena v nejbližší době). Podmínkou otevření klubu budou přihlášky nejméně 15 dětí s celodenním pobytem. Klub je momentálně ve fázi příprav, bude se nacházet v budově mateřské školy v Českém Těšíně Mostech, asi 2 km z centra města. Nachází se v pěkném, klidném a tichém místě na Mosteckém kopci, za rodinnými domy, blízko luk a lesů. K dispozici budeme mít prostornou zahradu s místy ve stínu ořechů i slunečnými plochami na rozlehlém trávníku. Zájemce prosíme o vyplnění vstupního přihlašovacího formuláře a jeho zaslání na adresu: nebo o telefonický kontakt. Ochotně poskytneme bližší informace nebo zodpovíme eventuální dotazy na tel. čísle nebo Orientační plán dne: 7:30 9:00 děti se scházejí v mateřské škole, přivítání, individuální aktivity 9:00 setkání v kruhu, rozhovor o plánech na daný den 9:15 11:30 práce s Montessori pomůckami. Každé dítě pracuje vlastním tempem, dle svých možností. Může trénovat dovednosti, které již ovládá, může také přijímat nové výzvy. Svobodně si vybírá druh činnosti i místo pro ni. Pracuje samostatně, nebo v malé skupině. Je to doba, kdy se děti učí koncentraci na zadání, organizaci práce a spolupráci. Svačina se podává u společného stolu. Děti k ní přicházejí podle potřeby, po ukončení práce nebo během přestávky. Další možnosti: aktivity na školní zahradě, práce na projektu 11:30 12:30 příprava na oběd, oběd, hygiena 12:30 14:00 odpočinek, četba knih 7

8 14:00 16:30 doplňující aktivity, volné hry podle zájmu dětí, pohybové hry na zahradě, odchod dětí domů Je důležité zdůraznit, že kromě doby jídla a tematických aktivit, nejsou činnosti pevně časově rozděleny. Velmi záleží na tom, jak se daný den děti cítí, jak moc jsou aktivní. Snažíme se, aby bylo co nejméně spěchu, přerušování činností vybraných dětmi, rutiny a nudy. A zároveň rámcový plán dne zajistí pocit stálého rytmu, který malé děti potřebují. V našich dětech je ukrytý nekonečný potenciál, naším úkolem je pomoci jim ho uvolnit a rozvinout dr M. Montessori Pomozme jim v tom společně srdečně Vás zveme! 8

9 Vstupní přihlašovací formulář do mezinárodního Klubu Předškoláka - Děti Země Školní rok Jméno a příjmení dítěte: 2. Datum narození: 3. Pobyt celodenní - dopolední: 4. Jméno a příjmení otce, matky, zákonného zástupce: 5. Kontaktní telefon 6. Místo bydliště: 7. Další: 9

Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s.

Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s. Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s. Název programu: Vzdělávací program Montessori Motta: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Vzdělávání neznamená plnit vědra, ale rozněcovat

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Č. j. : 222/2014 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SPOLU

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, Malé Svatoňovice Zpracovala : Eva Přibylová a kolektiv učitelek MŠ Platnost: od 1. 9. 2013 Obsah ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY, SLAPY 34 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s prvky systému M. Montessori POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM Pedagogika M. Montessori je pro nás inspirativním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY v Doubravčicích Začínáme spolu Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Kontakt:Doubravčice 232, Doubravčice, 282 01 IČO:712 95

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

Od pohádek k legendám

Od pohádek k legendám ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁRODNÍ se zaměřením na ranou péči se sídlem Národní 416/37, Praha 1 110 00 ICO : 63832925 Tel. : 224 211 341 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MATEŘSKÁ

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5

SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 V Praze, dne 31.8.2012 č.j. 31082012/PB 1 Identifikační údaje: Název školy: Soukromá mateřská škola KORÁLEK, spol. s r.o. IČ: 25642863 Společnost

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více