DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V AKUTNÍ PÉČI A ČASTÉ OMYLY PŘI STANOVENÍ DIAGNÓZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V AKUTNÍ PÉČI A ČASTÉ OMYLY PŘI STANOVENÍ DIAGNÓZY"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V AKUTNÍ PÉČI A ČASTÉ OMYLY PŘI STANOVENÍ DIAGNÓZY Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et. RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Filip Vávra Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně odcitoval. Jsem si vědom, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě V Čelákovicích, 5. května Filip Vávra 2

3 OBSAH Úvod. 6 Cíle Diagnostický postup Základní diagnostické nástroje 7 2 Anamnéza Fyzikální vyšetření Postup 4 P Pohled Inspekce Pohmat Palpace Poklep Perkuse Poslech Auskultace Per rektum Vyšetření hlavy Lebka Držení hlavy a třes Poklep a poslech hlavy Základní neurologické vyšetření Vyšetření očí Vyšetření uší Boltec Zevní zvukovod a bubínek Vyšetření nosu Vyšetření rtů Vyšetření dutiny ústní Jazyk Sliznice dutiny ústní Dásně Chrup 22 3

4 3.7.5 Zápach z úst Vyšetření krku Vyšetření hrudníku Pohledem Poklepem Poslechem Pohmatem Vyšetření břicha Pohledem Pohmatem Poklepem Poslechem Vyšetření jater Vyšetření žlučníku Vyšetření sleziny Vyšetření slinivky Vyšetření apendixu Vyšetření tenkého střeva Vyšetření ledvin Vyšetření zevního pohlavního ústrojí Fyzikální vyšetření končetin Vyšetření prstů Vyšetření cév Vyšetření svalů a šlach Rozpoznání příznaků Onemocnění srdce či dýchacích cest a jejich příznaky Onemocnění trávicího ústrojí Příznaky onemocnění trávicího ústrojí. 39 4

5 5 Často přehlédnuté diagnózy v akutní péči Otrava oxidem uhelnatým Paralýza přenosná klíštětem Kazuistiky Kazuistika č. 1 oběť domácího násilí Kazuistika č. 2 žena v cele předběžného zadržení Kazuistika č. 3 muž sražený dodávkou Grafy Diskuze. 53 Závěr Summary Seznam zkratek Bibliografie

6 ÚVOD Téma mé absolventské práce je DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V AKUTNÍ PÉČI A ČASTÉ OMYLY PŘI STANOVENÍ DIAGNÓZY, protože diferencování možných diagnóz a určení správné diagnózy je především v přednemocniční neodkladné péči nezbytné pro efektivní pomoc pacientovi. Často na správné diagnóze závisí pacientův život. V mé práci se budu především zaměřovat na metody, které lze uplatnit bez složitých přístrojů, protože tyto přístroje jsou v terénu nedostupné. V první části práce popíši základní diagnostické nástroje, tj. zjišťování anamnézy a fyzikální vyšetření. V této části také stručné popíši anatomii člověka a fyzikální vyšetření jednotlivých části lidského těla. V druhé části práce zmapuji diferenciální diagnostiku hrudníku a projevy nemocí orgánů uložených v hrudníku. Dále popíši diferenciální diagnostiku břicha a projevy nemocí orgánů uložených v břiše. Třetí část mé absolventské práce bude věnována možným omylům při stanovení diagnózy, tato část bude podpořena kazuistikami. CÍLE Hlavním cílem mé absolventské práce je stručně popsat anatomii částí lidského těla, zmapovat fyzikální vyšetření těchto částí tak, aby bylo srozumitelné i pro laika. Dále také popsat příznaky některých onemocnění. Dílčím cílem je poukázat na možné omyly při stanovení diagnózy v akutní péči a poukázat na to, z jakých důvodů se tyto omyly stávají. 6

7 1 DIAGNOSTICKÝ POSTUP Diagnóza pochází z řeckého slova dia- gnósis, neboli vyšetření, rozpoznání či rozlišení. Diagnóza v lékařství znamená postup, jehož výsledkem je pojmenování nemoci pacienta. Správná diagnóza umožňuje dobře zvolit vhodnou terapii, která povede k léčbě pacienta. Tato diagnóza však nemusí být úplná. Pacient by neměl být zatěžován dalšími vyšetřeními pro zpřesnění diagnózy tam, kde je zřejmé, že to již neovlivní ani terapii ani informace o prognóze pacienta. Při práci v terénu máme pouze několik základních přístrojů k diagnostice a měření vitálních funkcí, proto se musíme spoléhat především na dobré odebrání anamnézy (je-li k dispozici) a fyzikální vyšetření. Typickou léčbou pacienta v akutním stavu je symptomatická léčba, tedy zmírnění následků nemoci (nejčastěji bolest), které však neřeší původní příčinu onemocnění. 1.1 ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE => ANAMNÉZA neboli předchorobí, je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta. Anamnézu dělíme na přímou (rozhovor lékaře s pacientem) a nepřímou (informace od doprovodu). Rozsah anamnézy je závislý na akutnosti situace. Dobře odebraná anamnéza představuje polovinu až tři čtvrtinu informací potřebných pro dobrou diagnózu. Musíme však počítat i s případy, kde anamnézu nemáme vůbec k dispozici (například náhlé kolapsy v obchodních centrech, kdy přijíždíme k pacientovi v bezvědomí). => FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ Po odebrání anamnézy následuje vyšetření pacienta. Jedná se většinou o vyšetření bez přístrojů nebo jen s minimálním vybavením. Při vyšetřování se používá postup čtyř P hodnocení pohledem, poslechem, poklepem a pohmatem. Nově i páté P, vyšetření per rektum. Součástí tohoto vyšetření je i stanovení výšky, 7

8 váhy pacienta a výpočet BMI. Mezi tyto vyšetření zařazujeme i čich. Důležité je i měření krevního tlaku. => POMOCNÁ VYŠETŘENÍ V případě, že anamnéza a fyzikální vyšetření je nedostačující pro stanovení přesné diagnózy, doporučí lékař nemocnému další obvykle přístrojová či laboratorní vyšetření. Tyto vyšetření rozdělujeme na invazivní (například veškeré endoskopie), kdy zasahujeme do pacientova těla a neinvazivní (echokardiografie), kdy do pacientova těla nezasahujeme. Vyšetřujeme pouze na povrchu. 8

9 2 ANAMNÉZA Slovo anamnésis pochází z řečtiny a znamená rozpoznání. Lékařskou anamnézu zpracovává lékař a ošetřovatelskou zpracovává sestra. Anamnéza je řízený rozhovor, při kterém je nezbytné vědět, jak se ptát, aby byla přínosem pro stanovení diagnózy. V rozhovoru s pacientem hledá lékař či sestra vhodnými otázkami v pacientově minulosti souvislost s nynějším onemocněním. Při rozhovoru by lékař s pacientem neměli být rušeni. Anamnéza má být přehledná, proto se často zaznamenává v bodech a používají se zkratky. Pokud je odebrána od rodinného příslušníka či jiné osoby (nepřímá), je pochopitelné, že není tak podrobná. Anamnéza se doplní později, kdy se stav pacienta zlepší. Anamnéza není výslech, proto nemusí nemocný sdělit o sobě vše, měl by ale pochopit, že veškeré informace o jeho zdravotním stavu mohou urychlit jeho vyléčení. Pokud má lékař dojem, že pacient zatajuje určité informace, může použit např. formulaci pacientka uvádí, že je abstinentka. Pokud nemocný odpovídá na některé otázky slovem ne, musí být tyto otázky stejně zaznamenány, aby bylo zřejmé, že nebyl dotaz ze strany lékaře opomenut. Ve spojení s anamnézou se také setkáváme s pojmem minimální anamnéza, která má za úkol jasně a krátce popsat problém pacienta, k němuž se dostaneme. Lékařská anamnéza je tvořena: => NYNĚJŠÍM ONEMOCNĚNÍM (v chorobopise pod zkratkou N. O.), ve kterém se popíší obtíže, se kterými pacient přichází (např. krvácení), od kdy trvají, zda se vyskytují opakovaně, zda pacienta přivezla RZP atd. 9

10 => OSOBNÍ ANAMNÉZOU (O. A.), kdy se lékař či sestra ptá na choroby, úrazy, operací, které pacient prodělal a v jakém věku. Dále informace o konzumaci kávy (počet šálků za den), černého čaje, alkoholu (pravidelně, denně, příležitostně, abstinent někteří pacienti nepokládají pivo za alkohol), kouření, omamné návykové látky (většinou pacient nepřizná). => FARMAKOLOGICKOU ANAMNÉZOU (F. A.), tj. lékař se ptá na léky, které pacient užívá, kolik a jak často. Starší lidé u sebe mají seznam léků, jiní popisují kulatá růžová tableta, což se obtížně vyhodnocuje, a tak lékař zaznamená popis léku pacientem s komentářem, že se domnívá, co pacient užívá. => ALERGOLOGICKOU ANAMNÉZOU (A. A.) Lékař zjišťuje, zda nemocný trpí alergií (prach, pyl, peří, potraviny, roztoče, léky). Zdůrazní ATB a jódové preparáty, pokud je nemocný alergický na léky či jód, nalepí se na vrchní stranu chorobopisu štítek s touto informací. => GYNEKOLOGICKOU ANAMNÉZOU (G. A.) V případě, že pacientem je žena, dotazuje se lékař na menstruační cyklus, počet porodů fyziologických a operativních a počet potratů. Gynekologické operace a zákroky by měly být uvedeny v části osobní anamnéza, ale pro jistotu by se měl lékař zeptat ještě jednou. => RODINNOU ANAMNÉZOU (R. A.), tj. lékař zjišťuje věk matky a otce pacienta. Dále se ptá na výskyt diabetu mellitu, kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, tuberkulózy a infekčních chorob v rodině. => PRACOVNÍ ANAMNÉZOU (P. A.), tj. dotazy na pracovní prostředí pacienta (výskyt škodlivin, extrémně vysoké nebo naopak nízké teploty, záření atd. => SOCIÁLNÍ ANAMNÉZOU (S. A.) Lékař zjišťuje informace ohledně sociálních kontaktů nemocného a bydlení, zda žije sám, s partnerem nebo v rodině. 10

11 3 FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ Fyzikální vyšetření je vyšetření pacienta zdravotníkem pouze pomocí vlastních smyslů či jednoduchými pomůckami (fonendoskop). Při tomto vyšetření je potřebné vyšetřovat pacienta systematicky od hlavy až k patě a zaznamenávat všechny příznaky. Celkový vzhled se hodnotí nejlépe na vysvlečeném pacientovi, proto pacienta vyzveme, aby se vysvlékl a vyzul, případně pacienta vysvlékneme a vyzujeme sami. Postup: 1. Hlava poloha, barva kůže a sliznic, rány, dutina ústní, hodnocení smyslů, neurologické vyšetření (viz níže) 2. Krk tvar, změny na kůži, pohyblivost, hmatnost štítné žlázy, mízních uzlin 3. Horní končetiny postavení končetin, tvar a velikost kloubů, jejich pohyblivost, ochlupení, pulzace tepen, hodnotí se také symetrie 4. Hrudník tvar, změny na kůži, poslechem a poklepem plíce a srdce 5. Břicho tvar, poslech a pohmat trávicí soustavy, pohmatem vyšetřit povrchově i hluboce orgány 6. Pohlavní orgány vyšetření pohledem, případná bolestivost na pohmat či poklep na ledvinách 7. Dolní končetiny postavení končetin, tvar a velikost kloubů, jejich pohyblivost, ochlupení, pulzace tepen, hodnotí se také symetrie 8. Celkové hodnocení pacienta hodnotí se celkový stav pacienta, charakter chůze, držení těla. Součástí celkového hodnocení pacienta je i měření základních životních funkcí (krevní tlak, tělesná teplota, puls, počet dechů) Pokud pacient trpí bolestí, je důležité sledovat jejich průběh a co nejlépe je popsat z hlediska místa bolesti, intenzity a charakteru. Důležité je také zaznamenat úlevové polohy pacienta. Orientačně se hodnotí psychické vlastnosti a poruchy pacienta (orientace v čase a prostoru, případné změny chování). Postupy vyšetření u jednotlivých částí těla jsou rozvedeny v dalších kapitolách práce. 11

12 3.1 POSTUP 4 P Pohled inspekce Pohledem se hodnotí vzhled vyšetřované oblasti barevné změny tkání, otoky, ochlupení, přítomnost ran, výrůstků a jizev. Důležité je vyšetřovat při denním osvětlení (pokud je to možné). K vyšetření je potřeba, aby se pacient svlékl, ale není třeba najednou. Mezi nejčastější chyby při vyšetření patří: spěch, umělé nebo nedostatečné osvětlení, vyšetřování oblečeného pacienta Pohmat palpace Pohmatové vyšetření provádíme prsty nebo rukama. Je důležité, aby zdravotník měl ohřáté ruce a krátké nehty. Pohmatem se vyšetřují prakticky všechny části pacientova těla. Hodnotí se tuhost tkání, bolestivost, reakce pacienta. Při vyšetření platí zásada, že se postupuje od místa nejvzdálenějšího bolesti, kterou nemocný udává. Nejčastější chyby při vyšetření: studené ruce, dlouhé nehty, nesystematická hluboká palpace Poklep - perkuse Poklep se používá k rozpoznání náplně pod povrchem těla (tekutina, plyn či pevné orgány). Především se poklepem vyšetřují plíce a břicho. Poklep se také používá v traumatologii. Při vyšetření poklepem se přiloží ruka nad vyšetřovanou oblast tak, aby se prsty přitlačily na kůži a mírně roztáhly. Úder poklepávající ruky by měl být krátký, měl by vycházet ze zápěstí a být proveden dvakrát za sebou. Nejčastější chyby: nepřitlačené prsty na kůži při poklepu, různá intenzita úderů, nevyšetření všech poklepových míst Poslech - auskultace Vyšetření poslechem, často za pomoci fonendoskopu, se především zaměřuje na oběhovou, dýchací a trávicí soustavu a jejich funkčnost (slyšitelné šelesty). Nejčastější chyby při vyšetření: špatně zasunutý fonendoskop do zvukovodů, hluk v okolí, při poslechu plic pacient nedýchá zhluboka otevřenými ústy, zapsání nálezu, který nebyl slyšen. 12

13 3.1.5 Per rectum Při tomto vyšetření hodnotíme pohmatový nález v oblasti svěrače a ampule. Pohledem hodnotíme stolici, která zůstane na rukavici po vyšetření. Vyšetření se provádí prstem v gumové rukavici potřenou vazelínou. Pro dobré stanovení diagnózy je nezbytná znalost základní anatomie. 3.2 VYŠETŘENÍ HLAVY Základ hlavy tvoří lebka, jež je spojena pohyblivým kloubem s páteří. Je především určena pro ochranu mozku a smyslových orgánů. Kromě dolní čelisti je spojena švy (suturami). Lebku rozdělujeme na obličejovou a mozkovou část. U mozkové části rozlišujeme klenbu lebeční a spodiny lebeční. Spodina lebeční se dále rozděluje: => Přední jáma lební leží nad oběma očnicemi, čichovou kostí, nosní dutinou a dutinou klínové kosti, proto se při jejím poranění objevují hematomy kolem očí (brýlový hematom) a vytéká krav a mozkomíšní mok z nosu (nazývá se nosní likvorea). Zraněný udává sladko-slanou chuť v ústech, jak mu mozkomíšní mok stéká do hltanu. Je velké nebezpečí vniknutí infekce do nitrolebního prostoru a vznik meningitidy. => Střední jáma lební leží nad částí klínové kosti, nad spánkovou kostí a nad tureckým sedlem. Je-li poraněn bubínek, vytéká při poranění střední jámy lební mozkomíšní mok z ucha. Likvor také odtéká přes Eustachovu trubici do nosohltanu a v předklonu může odkapávat nosem. => Zadní jáma lební leží nad částí pyramidy spánkové kosti a týlní kostí. V jejím středu je velký týlní otvor, kterým vystupuje z mozku mícha. Při zlomení pyramidy hrozí ušní likvorea. *NEJEDLÁ,

14 Nejrizikovější místem lebky je spánková kost, pod níž probíhá tepna arteria meningea media. Při jejím poranění vzniká epidurální hematom a následná komprese mozku, jež se rovná bezprostřednímu ohrožení života. Toto se projevuje mydriázou na straně poranění a parézou končetin na druhé straně těla Lebka Vyšetřujeme nejprve pohledem, poklepem, případně poslechem a pohmatem. Velikost lebky může být: => Normocefalická - normální velikost, většina z nás => Mikrocefalická - malá hlava, současně malý mozek narušen jeho vývoj => Makrocefalická - velká hlava, vyskytující se u hydrocefalu, tj. zvětšení mozkové části následkem špatné cirkulace mozkomíšního moku v dětství, rozestoupené sutury. Obličejová část zůstává stejně velká. Dále se vyskytuje u tzv. Pagetovy choroby, tj. přestavba kostí v důsledku mechanického zatížení, která postihuje dlouhé kosti, ale i čelní krajinu i klenbu a caput quadratum nebo výrazného zvětšení čelních a temenních částí při těžkém nedostatku vitamínu D z nedostatku kalcia. Při vyšetření lebky zjišťujeme i její tvar: => Brachycefalická kratší ve středo-zadním směru => Mesocefalická normální délka lebky => Dolichocefalická prodloužená délka lebky, úzká, dlouhá lebka => Oxycefalická (věžovitá) vzniká při předčasném srůstu některých sutur, duševní vývoj nebývá porušen => Trigonocefalická - trojúhelníková => Caput quadratum čtverhranná. 14

15 3.2.2 Držení hlavy a třes Důležité při fyzikálním vyšetření hlavy pacienta je povšimnutí, jakým způsobem pacient drží hlavu a zda je přítomný třes hlavy. Pokud je hlava zvrácená dozadu, předklon je bolestivý a provázen reflexním pokrčením dolních končetin v kolenou, jedná se tzv. meningeální dráždění. Naopak pokud je hlava nakloněna k jedné straně, jedná se o vrozené zkrácení jedné strany přitahovače hlavy, získané při blokádě krční páteře. Třes hlavy rozeznáváme: => Parkinsonský kývavé pohyby hlavy spojené s třesem rukou připomínající mačkání balonku či počítání peněz => Aortální insuficience třes hlavy v rytmu systol Poklep a poslech hlavy Poklep krátkými údery prstů se provádí postupně po celé lebce a tvářích. V případě bolestivosti okolo nosu a na čele se může jednat o zánět vedlejších dutin nosních. Poslech hlavy se používá výjimečně. Při intrakraniálním aneuryzmatu velké tepny je možné slyšet šelest Základní neurologické vyšetření Pro základní orientaci v pacientově neurologickém stavu (otřes mozku, mrtvice ) provádíme tzv. základní neurologické vyšetření. To se skládá: => zjišťování anamnézy orientace v čase a prostoru => kontrola fotoreakce reakce zornic na osvit => kontrola zornic zda jsou stejně velké => koordinace držení končetin pacienta vyzveme, aby předpažil - kontrolujeme, zda jsou ruce v jedné rovině nebo jedna ruka klesá. => kontrola mimických svalů pozorujeme funkční symetrii svalů => plazení jazyka zda pacient plazí jazyk ve střední poloze => nystagmus viz níže. 15

16 3.3 VYŠETŘENÍ OČÍ Orgánem zraku je oko, které je uložené v tukovém polštáři v očnicové dutině, snímá obrysy předmětů a předává je zrakové dráze. Odtud jsou obrazy posílány do mozkové kůry, která je zpracuje a následné promítá. Při vyšetření očních víček hodnotíme šířku, symetrii, barvu víček, popř. krvácení pod kůži. Vyšetření očí může pomoci při stanovení vhodné diagnózy. Symptomy nemocí rozpoznatelné na očních víčkách jsou například: => Edém víček onemocnění ledvin nebo alergická reakce Obrázek č. 1 - Periorbitální edém Zdroj: Nejedlá Marie Fyzikální vyšetření pro sestry => Pigmentace víček Addisonova a Basedowova choroba => Žluté skvrny na víčkách poruchy metabolismu tuků, biliární cirhóza jater => Jednostranné zduření ječné zrno, zánět Meibomovy žlázy => Brýlový hematom příznak krvácení do spodiny lebeční => Ptóza víčka pokles víčka způsobený obrnou n. oculomotorius Obrázek č. 2 Ptóza víčka Zdroj: Nejedlá Marie Fyzikální Vyšetření pro sestry => Lagoftalmus trvale otevřené oční štěrbiny, způsobené centrální obrnou n. facialis. Pokud jsou oční bulvy vystouplé, může se jednat o retrobulbární nádor. Společně s otokem spojivek a víček se může jednat o trombózu žil, vznikající šířením infekce ze zbytku obličejové části. Zapadlé oční bulvy se vyskytují při podvýživě nebo při nádoru tlačícím na krční sympatikus při součastném vzniku miózy zornic a ptóze víček. 16

17 Mezi vyšetření očí se také počítá vyšetření nystagmu, kde se vyšetřuje kmitání očí horizontálně či vertikálně. Vyšetření nystagmu patří mezi základní neurologická vyšetření. Pro vyšetření můžeme použít několik metod. Jedna z metod je uchopení hlavy pacienta do obou rukou a točení či naklánění s ní do stran. Při těchto pohybech se může objevit nystagmus. Pomocí tohoto vyšetření lze odhalit vestibulární poruchy. Zornice se vyšetřují pohledem. Sleduje se reakce na světlo (při správné funkci se zornice při jejím osvětlení zúží (mióza)) a reakce na přiblížení (při sledování přibližující se ho prstu by ve vzdálenosti cca 10 centimetrů měla také nastat její mióza). Dále se sleduje také střední postavení bulbů (zda oči směřují jedním směrem). Velikost zornic dělíme: => izokorické (stejně velké zornice) fyziologický nález => anizokorické (nestejně velké) může být v důsledku epidurálního hematomu či tlaku na krční sympatikus => mióza (malé zornice) narušení krčního sympatiku, následkem léků, morfinu, při bezvědomí či v důsledku zánětu duhovky => mydriáza (velké zornice) poškození krčního parasympatiku, následkem užití atropinu a při hlubokém bezvědomí. Obrázek č. 3,4 Velikost zornic Pravostranná mydriáza, zornice anizokorické Zornice střední velikosti Oboustranná mydriáza, zornice izokorické Oboustranná mióza, zornice izokorické Zdroj: Nejedlá Marie Fyzikální vyšetření pro sestry 17

18 3.4 VYŠETŘENÍ UŠÍ Orgánem sluchu je ucho. Ucho se rozděluje: => zevní ucho => střední ucho => vnitřní ucho. Zevní ucho je tvořeno boltcem a zvukovodem. Základem zevního ucha je chrupavka. Boltec zachycuje a směřuje zvuky do zevního zvukovodu, na jehož konci rozkmitá bubínek a přenáší zvukové vlny na kůstky středního ucha. Střední ucho se skládá ze tří kůstek: kladívko, kovadlinka a třmínek, jež se dotýká vnitřního ucha. Ve vnitřním uchu se již podráždí sluchové receptory. Většina zvuků je vyhodnocena v šedé kůře mozkové v temporálním mozkovém laloku, ale část je vyhodnocována ve středním mozku. To nám umožňuje reflexivní otočení hlavy za zvukem. Vnitřní ucho je také nezbytné pro naši rovnováhu. V jeho nejniternější části je rovnovážné ústrojí. Rovnovážné ústrojí neustále monitoruje naši polohu pomocí dvou váčků, které plavou v rosolu. Tyto váčky jsou pokryty krystalky, které při pohybu hlavy zatlačí na smyslové vlásky. Vlásky posílají informace do mozku. Pro určení poruchy rovnováhy se používá tzv. Rombergův test: => Romberg I. : pacient stojí s otevřenýma očima a rozkročen. Pokud se zamotá zápis je Romberg I. pozitivní. => Romberg II. : pacient stojí s otevřenýma očima, ve stoji spatném. Pokud se zamotá zápis je Romberg II. pozitivní. => Romberg III. : pacient stojí se zavřenýma očima, ve stoji spatném. Pokud se zamotá zápis je Romberg III. pozitivní. Pacient se naklání na stranu, kde je postižený vestibulu vnitřního ucha. 18

19 3.4.1 Boltec Při vyšetření boltce si všímáme jeho přítomnosti, případně traumat. Dále sledujeme jeho velikost a také útvary v boltci. Při pohmatu můžeme zjistit krystalky soli kyseliny močové u dny. Pohledem můžeme zjistit pouze traumata či enormně velké boltce při akromegalie Zevní zvukovod a bubínek V akutní péči posuzujeme pouze pohledem. Sledujeme výtok hnisu při zánětu středního ucha nebo výtok mozku-míšního moku s krví při poranění spodiny lebeční, nejčastěji u střední jámy lebeční. Při vyšetření bubínku můžeme zjistit jeho zarudnutí, vyklenutí nebo protržení. 3.5 VYŠETŘENÍ NOSU Nos ohraničuje vstup do dutiny nosní, kterou nosní přepážka rozděluje na dvě části. Nosní přepážka je na začátku nosu vazivová, později přechází v chrupavku, která navazuje na kost radličnou a čichovou. Z boční nerovné stěny nosní se odvíjejí nosní skořepy, které zvětšují povrch dutiny nosní a usměrňují proud vzduchu. Horní a střední nosní skořepa přirůstá ke kosti čichové na stropu nosní dutiny, dolní skořepa přirůstá k maxile a je ze všech největší. Nosní skořepy rozdělují dutinu nosní na horní, střední a dolní průchod nosní. V rozsahu horní skořepy nosní v oblasti horní a zadní dutiny nosní je tenká bledá sliznice šedožluté barvy, která obsahuje čichové buňky, od nichž začínají vlákna čichového nervu, proto při dýchání ústy nemáme čichové pocity. *NEJEDLÁ, Čichové vjemy jsou vedeny nervem do čichové mozkové kůry, jež je propojena s hypotalamem, který odpovídá za automatické reakce: kýchání, slinění, slzení apod. Mozková kůra je také propojena s limbickým systémem, zajišťujícím naše vnímání příjemných vůní či nepříjemných zápachů. Při vyšetření nosu sledujeme jeho velikost, barvu, krvácení a sekrece z nosu. Mezi nejčastější onemocnění jsou záněty nosních a vedlejších nosních dutin. V akutní fázi se tyto záněty projevují zejména jako silné bolesti hlavy případně pocit tlaku 19

20 v uších. Při poklepu nad zasaženými dutinami pacient udává bolest. Mezi další častá onemocnění nosu se řadí epistaxe krvácení z nosu, způsobené nejčastěji traumatem, ale možné příčiny jsou i hypertenze či anemie. 3.6 VYŠETŘENÍ RTŮ Rty ohraničují vstup do dutiny ústní a jsou zakončením tváří. Svalovým podkladem rtů je kruhový sval ústní, do ústního koutku se upínají stahovače a zdvihače rtů a sval smací. Všechny svaly jsou inervovány z nervus facilais, proto je při jeho obrně porušena jejich kontrakce. *NEJEDLÁ, Při vyšetření hodnotíme pohledem především: => barvu a povrch => tvar => herpes lapalis (opar). V akutní péči se nejčastěji setkáváme s traumatem rtů, jejich cyanosou nebo s jejich svraštěním, což pro nás může být indicie k určení dehydratace. 3.7 VYŠETŘENÍ DUTINY ÚSTNÍ Dutina ústní je ohraničena zuby vpředu, tvrdým a měkkým patrem shora, mandibulou a jazykem ze zdola a horními svaly jazylky ze zadu. Na dně ústní dutiny je uložen jazyk a na boční stěně je párová patrová mandle. Dutinu ústní vyšetřujeme pohledem, případně čichem. Obrázek č. 5 Dutina ústní Uzdička horního rtu Měkké patro Tvrdé patro uvula jazyk Patrová mandle Zdroj: Nejedlá Marie Fyzikální vyšetření pro sestry 20

21 3.7.1 Jazyk Při vyšetření jazyka si všímáme jeho velikosti, inervace a povrchu. Pokud u pacienta nalezneme suchý jazyk, může se jednat o dehydrataci nebo otravu atropinem. V případě, že má pacient jazyk zjizvený nebo pokousaný, jedná se pravděpodobně o pacienta s epilepsií. Symetrii plazení jazyka posuzujeme také v rámci základního neurologického vyšetření. Při pozorování jazyka dále rozlišujeme povrch jazyka: => mírně povleklý většinou poukazuje na zhoršenou ústní hygienu => hnědý povleklý zbarvení od potravin, dehydratace, chlamydie => bělavý povleklý například angína, v počátku jsou bělavé ostrůvky => bělavě povleklý s nepovleklými okraji: vypadá li povlak jako V či W je možné, že se jedná o břišní tyfus Sliznice dutiny ústní V případě, že má pacient sliznici v ústech zežloutlou až mírně do hněda, může se jednat o chlamydie nebo plíseň v ústech. Občas se u pacienta můžeme setkat i s černými skvrnami na sliznici Dásně Jedním z dobrých ukazatelů pacientova stavu jsou dásně. Jejich zbarvení případně konzistence mohou být nápovědou k dobrému stanovení diagnózy. Pokud má pacient barevné proužky na dásních a kolem zubů může to poukazovat na otravy. Při kurdějích neboli nedostatku vitamínu C, jsou dásně zduřelé, případně krvácejí. Dříve se toto onemocnění vyskytovalo u námořníků. V našich podmínkách je nyní naprosto ojedinělé, vyskytuje se především u bezdomovců. Nekrózou dásní se mohou projevovat některé nemoci krve, při kterých je narušena tvorba leukocytů. Jedním z nejčastějších onemocnění dásní je ústup dásní. Toto onemocnění se jmenuje parodontóza a je naprosto běžné v naší populaci. 21

22 3.7.4 Chrup Zuby jsou řazeny ve dvou obloucích proti sobě. Jeden oblouk je vrostlý do horní čelisti, druhý je vrostlý do dolní čelisti. V dětství máme takzvaný mléčný chrup, který čítá 20 zubů, v dospělosti pak máme fyziologicky zubů 28 až 32. Rozdíl tvoří zuby moudrosti, které u některých jedinců nikdy nevyrostou. V akutní fázi jsou pro nás zuby nebezpečím z důvodu možné aspirace při zranění či intubaci, proto vždy kontrolujeme přítomnost všech zubů, nalepovací zubní náhrady vždy vytahujeme Zápach z úst Jako indicie ke stanovení diferenciální diagnózy můžeme použít i to je-li z pacienta cítit nějaký zápach. Pokud jsou z pacienta cítit fekálie, může se jednat selhávání jater. Je-li nemocný cítit po moči, může se jednat selhávání ledvin. Při hnilobném zápachu z úst se může jednat o plicní abcesy, nádory piloru s retencí potravy a v některých případech se může také jednat o žaludeční vředy. Při diabetickém komatu je z nemocného cítit aceton, proto si postižené lidé často pletou s opilci. 3.8 VYŠETŘENÍ KRKU V akutní fázi je zcela zásadní krční páteř, krční tepny a žíly. V případě podezření na poranění krční páteře (téměř všechny autonehody) okamžitě nasazujeme krční límec. V případě, že nemůžeme krční páteř vyšetřit na místě, vyzveme pacienta, aby dal bradu na prsa. Pokud má pacient při tomto pohybu silné bolesti a reflexivně pokrčuje nohy v kolenou, jedná se o meningeální dráždění. Dále pacienta požádáme o otočení hlavou. Nejprve žádáme o otočení na jednu stranu a pak na druhou. Při blokádě krční páteře se pacient otáčí celým tělem a ne jen hlavou. Toto vyšetření se ovšem v akutní péči příliš nevyužívá. Krční tepny vyšetřujeme pohledem a pohmatem, kontrolujeme symetrii jejich pulzace. V případě rozdílné síly pulzace je jedna z možných příčin trombóza karotidy. 22

23 3.9 VYŠETŘENÍ HRUDNÍKU Hrudník je především určen k ochraně pro nás životně důležitých orgánů: Srdce, plic, jícnu a také důležitých cév, například aorta a horní dutá žíla. Lidský hrudník se skládá z hrudních kostí a hrudních (dýchacích a pomocných) svalů: => Žebra: Podlouhlé úzké kosti obloukovitého tvaru obsahující kostní dřen. V zadu jsou hlavičkami připojeny k hrudním obratlům. V přední části je na žebrech přirostlá žeberní chrupavka. Lidské tělo má 12 párů žeber, z toho je 7 párů pravých - jsou chrupavkami připojena přímo k hrudní kosti. Tři páry nepravá žebra, která jsou chrupavkami připojena k žebrům pravým. Dva poslední páry žeber jsou žebra volná, která končí mezi svaly břišní stěny. => Hrudní kost: Plochá kost je uložena v přední části hrudníku. K hrudní kosti jsou připevněna žebra pomocí chrupavek. Hrudní kost se dělí na 3 části : rukojeť : tělo : mečovitý výběžek. Na hrudní kosti provádíme nepřímou masáž srdce. => Hrudní svaly: Dělí se na thorakohumerální a interkostální. Mezi svaly thorakohumerální se počítají: velký sval prsní : malý sval prsní : přední sval pilový. Mezi svaly interkostální se počítají: m. intercostales a bránice. => Srdce: Jedná se o dutý orgán, který zajišťuje přísun krve do zbytku těla. Srdce je pumpa, která je rozdělena do čtyř částí. Jsou zde dvě síně a dvě komory, jež jsou navzájem rozděleny chlopněmi. Samotné zásobení srdce zajišťují koronární cévy. Hlavním typem fyzikálního vyšetření pro srdce je vyšetření poslechem. Pomocí fonendoskopu měříme srdeční frekvenci po dobu jedné minuty a hodnotíme tak, zda je srdeční rytmus pravidelný nebo nepravidelný. Hrudník vyšetřujeme všemi způsoby fyzikálního vyšetření. 23

24 3.9.1 Pohledem Pohledem vyšetřujeme celkový stav hrudníku, zda je symetrický. Pokud není symetrický, může to znamenat vrozenou vadu hrudníku např. ptačí hrudník, kdy je hrudní kost vystouplá dopředu a zkrácená, nebo získanou vadu např. soudkovitý hrudník, což je zvětšený hrudník v předozadním směru, který je stále v inspiračním postavení. Kromě asymetrických tvarů získaných nemocemi, lze na hrudníku rozpoznat určitá traumata již na první pohled. Především mnohonásobné zlomeniny žeber či otevřený pneumotorax. Důležité je pozorovat symetrii nádechu. V případě asymetrického tvaru hrudníku při nádechu je možnost zavřeného pneumotoraxu, srůstů mezi pohrudnicí a poplicnicí či výpotek Poklepem Poklepem se hrudník vyšetřuje vpředu, začínáme na parasternální čáře, pokračujeme na medioklavikulární a nakonec na přední axilární čáře vždy směrem shora-dolů. Vzadu na zádech provádíme poklep na čáře skapulární a paravertebrální. Zboku vyšetřujeme poklepem v ose střední axilární čáře. Obrázek č. 6 Orientační čáry na hrudníku zepředu a zezadu Zdroj: Nejedlá Marie Fyzikální vyšetření pro sestry 24

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod Ďatko M.¹, Zelený M.¹ ¹ Ústav soudního lékařství LF MU Brno a FN u sv. Anny v Brně III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015 4. 6. 2015, Brno, hotel

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Vyšetřovací metody v ORL

Vyšetřovací metody v ORL Vyšetřovací metody v ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Vyšetření sluchového ústrojí - vyšetření zevního

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dyspepsie Trávicí obtíže jakékoliv kromě bolesti Horní dyspeptický syndrom převaha žaludečních obtíží Nauzea, říhání, pocit plnosti,

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Bolest na hrudi. P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem

Bolest na hrudi. P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem Bolest na hrudi P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem (České kardiologické dny 2013, Praha, 28.-29. listopad) Bolest na hrudi Bolesti kdekoli na hrudi (v zádech,

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více