Tvorba elektronické studijní opory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba elektronické studijní opory"

Transkript

1 Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s kraniocerebrálním poraněním D. Školoudík Vlastní opora: A. Motivační úvod ke kapitole Působení fyzikální síly na některou z etáží nervového systému může způsobit poranění - neurotrauma. Podle místa poranění, dělíme neurotraumata na: poranění hlavy, poranění páteře a míchy, poranění periferních nervů. B. Studijní cíle, vztahující se k obsahu kapitoly V této kapitole se dozvíte: Jak se dělí poranění nervové soustavy Příznaky jednotlivých typů poranění nervové soustavy Jak diagnostikovat poranění nervové soustavy Jak léčit cévní pacienty s poraněním nervové soustavy Jaká jsou specifika ošetřovatelství u pacientů s poraněním nervové soustavy Budete schopni: Rozdělit a popsat jednotlivé typu cévních mozkových příhod Vybrat vhodnou vyšetřovací metodu pro diagnostiku cévní mozkové příhody Vybrat vhodný ošetřovatelský postup a léčbu pro jednotlivé typy cévních mozkových příhod

2 C. Vlastní obsah kapitoly 1 Poranění hlavy (kraniotraumata, kraniocerebrální poranění) Jedná se o traumata, postihující lebku a nitrolebeční struktury mozek, mozkové cévy, mozkové obaly. Z hlediska lokalizace dělíme poranění: lokální poranění (poranění skalpu, fraktura lebeční kosti, zhmoždění mozku, nitrolebeční krvácení) difúzní poranění (otřes mozku, difúzní axonální poranění) 1.1. Poranění měkkých tkání skalp, obličej Vzhledem k bohatému cévnímu zásobení, mohou rozsáhlejší poranění měkkých struktur způsobit významné krevní ztráty vedoucí až k šokovému stavu. Infikované rány mohou být zdrojem septických komplikací. Existuje také riziko infekce nitrolebečních struktur (šíření krevní či lymfatickou cestou). Terapie spočívá v lokálním ošetření, desinfekci a v indikovaných případech v sutuře rány. 1.2 Poranění lebky Zlomeniny lebky dělíme na lineární (bez posunu úlomků), impresivní (jeden z úlomků je vpáčen dovnitř), či tříštivé (vícečetné úlomky). Diagnostika se opírá o klasické rentgenové anebo CT vyšetření lebečních kostí. Lineární fraktury lebky mohou být signálem závažného nitrolebečního poranění, nejčastěji krvácení. 1.3 Lehké traumatické mozkové poranění (otřes mozku, mozková komoce) Je nejlehčí stupeň uzavřeného poranění mozku. Jedná se o primární difúzní poranění, které je plně reverzibilní. Klinický obraz se opírá o anamnézu krátkodobé poruchy vědomí bezprostředně po úrazu. Bezvědomí je obvykle krátké; trvá po dobu několika sekund až několika minut (maximum 60 minut). Typická je porucha paměti (amnézie) na děj předcházející v krátkém období před traumatem (retrográdní amnézie) anebo na krátkou dobu po traumatu (antegrádní amnézie). Neurologický nález je po komoci mozku zcela normální. Častými průvodními příznaky bezprostředně po úrazu jsou nauzea a zvracení. 1.4 Zhmoždění mozku (mozková kontuze)

3 Úrazem dochází k pohmoždění mozkové tkáně. Klinický obraz závisí na rozsahu a lokalizaci poranění. Je přítomen neurologický deficit, při vícečetných kontuzích je přítomna porucha vědomí různého stupně i kvality. Následky mozkových kontuzí a další průběh onemocnění, podstatně ovlivňuje rozvoj sekundárního poškození mozku. Nebezpečí otevřených poranění hlavy spojených s mozkovou kontuzí je dáno rizikem infekčních zánětlivých komplikací. Ke zhmoždění mozkové tkáně dochází také při poranění bodných, sečných či střelných. Závažnost těchto zranění spočívá v komunikaci nitrolebních struktur s okolím, kombinací poranění kostěného skeletu lebky s poraněním plen i mozkového parenchymu. Střelná poranění navíc patří mezi vysokoenergetická traumata, působící druhotné změny v mozkové tkáni. 1.5 Difúzní axonální poranění mozku Jedná se o primární poranění mozku, které vzniká následkem akceleračního a deceleračního pohybu mozku v průběhu úrazu. Mechanické síly provázející traumatický děj způsobí poškození axonů difúzně v CNS. Při těžkých úrazech dochází také k difúzním drobným krvácením. Porucha vědomí bezprostředně po traumatu bývá zpravidla těžká a je provázena ložiskovými neurologickými příznaky (hemiparéza apod.). Klinický obraz u těžších forem se dále vyvíjí přes stádium apalického syndromu (pacient nenabývá plného vědomí). 1.6 Traumatický intracerebrální krvácení (hematom) Zdrojem krvácení do mozkového parenchymu je narušená tepna v místě zhmožděné mozkové tkáně. Klinický obraz je podmíněn lokalizací a objemem hematomu. Může se manifestovat hemiparézou nebo kvadruparézou, poruchou hlavových nervů, při rozsáhlejším krvácení také poruchou vědomí. Klinický obraz a prognózu často komplikuje mozkový edém v okolí hemoragického ložiska. Terapeutické možnosti závisí na velikosti a lokalizaci ložiska - při rozsáhlých lézích s expanzívními projevy je obvykle indikována neurochirurgická intervence evakuace hematomu, případně resekce zhmožděné mozkové tkáně v okolí. 1.7 Epidurální hematom (EDH) Epidurální hematom je charakterizován krvácením mezi tvrdou plenu mozkovou a lebeční kost. Nejčastěji jde o tepenné krvácení z arteria meningica media při současné zlomenině šupiny spánkové kosti. Klinický obraz zpravidla probíhá dvoufázově. Při úrazu dochází k iniciální, často přechodné

4 poruše vědomí, která je způsobena mozkovou komocí. Poté se pacient probírá k vědomí a po určitém časovém období upadá do bezvědomí vlivem nárůstu nitrolebečního tlaku. Období plného vědomí se nazývá lucidní interval a může trvat několik hodin až dnů. Dalšími klinickými projevy jsou kontralaterální hemiparéza a nově vzniklá anisokorie (nestejná velikost zornic). Léčbou je urgentní neurochirurgická intervence - evakuace hematomu. V případě, že je provedena včas, má poranění dobrou prognózu. 1.8 Subdurální hematom (SDH) Ke vzniku subdurálního hematomu dochází při krvácení mezi tvrdou plenu a pavučnici. Akutní subdurální hematom je zpravidla součástí těžkého kraniocerebrálního úrazu. Zdrojem krvácení je obvykle přemosťující žilní spojka. Klinický obraz závisí na rozsahu kontuzí a otoku mozku a sekundárních změn. Dochází k poruše vědomí různé hloubky a k výskytu ložiskových neurologických příznaků (motorický deficit hemiparéza, kvadruparéza, poruchy funkce hlavových nervů aj.). Léčba závisí na rozsahu subdurálního hematomu. V případě expanzívního chování krvácení je indikována neurochirurgická intervence evakuace hematomu. V ostatních případech postupujeme konzervativně. Komplikace a následky kraniocerebrálních poranění Likvorea výtok mozkomíšního mozku, jako komplikace penetrujících poranění, či zlomenin lebky. Dochází ke komunikaci likvorových prostor například s paranazálními dutinami, či středouším. Ohrožuje pacienta rozvojem nitrolební infekce. Drobné defekty se zpravidla uzavřou spontánně, rozsáhlejší léze vyžadují neurochirurgickou intervenci. Závažnou komplikaci zejména otevřených či penetrujících poranění hlavy je infekce. Infektem mohou být postiženy jak měkké tkáně hlavy (kůže, podkoží), lebeční kosti (osteomyelitida), tak i nitrolební struktury. Posttraumatická epilepsie bývá rozdělována na časnou epileptické záchvaty se objevují v průběhu, či bezprostředně po traumatu (do 7 dnů) a pozdní forma (až 15 let po traumatu). Poruchy kognitivních funkcí, paměti, poruchy intelektu, řečových funkcí jsou variabilní svou intensitou v závislosti na rozsahu poškození. Mezi následky kraniotraumat lze zahrnout též poruchy chování. Jako psychoorganický syndrom označujeme soubor příznaků popisovaný při poranění čelních laloků (frontálni inhibiční syndrom). Léčba pacientů s kraniocerebrálním poraněním bývá poskytována na specializovaných

5 jednotkách neurointenzívní péče (neurochirurgická oddělení) nebo na jednotkách intenzivní péče anestesiologicko-resuscitačních oddělení. Významnou součástí terapie je rehabilitace, jak v časném poúrazovém období, tak i v následné péči. 2 Úrazy páteře Jedná se o skupinu poranění postihujících páteřní sloupec, jeho kostěný skelet, vazivový aparát a meziobratlové ploténky, míšní a nervové struktury. Nejčastěji vznikají při dopravních nehodách nebo při pádech z výšky. 2.1 Distorze (podvrtnutí) obratlů Distorze obratlů je definována jako přechodná dislokace kloubních ploch intervertebrálních skloubení při které může dojít k poškození vazivového aparátu obratlů a jejich kloubů. Nejčastěji bývají postiženy krční obratle. V klinickém obraze je patrno bolestivé omezení hybnosti postižených segmentů. Diagnostika se opírá o rentgenové vyšetření, případně doplněné o CT vyšetření postiženého skeletu. Úlevu přináší obvykle přechodné znehybnění postižených segmentů a analgetika. Zvláštním typem distorze je whiplash injury poranění krční páteře přirovnávané ke švihnutí bičem (prudký pohyb dozadu bezprostředně následovaný pohybem dopředu). Častou příčinou bývá náraz zezadu do automobilu, ve kterém poraněný sedí. 2.2 Luxace (vymknutí) obratlů Dochází k němu, když postižené segmenty páteřního sloupce zůstávají dislokovány mimo příslušná meziobratlová skloubení. Postihuje častěji obratle krční páteře, či oblasti přechodu krční / hrudní páteř. Závažnost úrazu spočívá v riziku vzniku a častém výskytu poranění míšních struktur či míšních kořenů. Vzhledem k tomu, že k luxacím obratlů dochází při vysokoenergetických úrazech, bývají luxace zpravidla provázeny sdruženými traumaty skeletu (zlomeniny obratlů, výhřezy meziobratlových plotének). Klinický obraz závisí na přidružených komplikacích. V případě míšní léze dominuje klinika odpovídající poškození příslušného míšního segmentu. U nekomplikovaných luxací může být klinickým projevem značná bolestivost a omezení hybnosti v místě postiženého segmentu. Léčba spočívá v neurochirurgické intervenci. 2.3 Zlomeniny obratlů

6 Ke zlomeninám obratlů dochází ve všech úrovních páteřního sloupce. Zlomenina může postihovat tělo obratle, obratlový oblouk anebo výběžky obratlů. Hodnotíme míru dislokace úlomků, jejich posun do páteřního kanálu, stabilitu postiženého segmentu. Větší riziko vzniku zlomeniny obratlů je dáno změnou jeho struktury (osteoporóza, narušení kosti zánětem, metastatickým procesem). V klinickém obraze nacházíme u nekomplikovaných fraktur bolesti v místě zlomeniny, které se zvýrazňují zátěží. Zlomeniny tříštivé, s dislokací úlomků do páteřního kanálu a utlačující míšní či nervové struktury, jsou provázeny klinickým obrazem odpovídajícím postižení příslušného míšního segmentu či nervového kořene. Léčba je u nekomplikovaných zlomenin konzervativní. Spočívá v zevní fixaci postiženého segmentu (korzet, ortézy krční) doplněnou o analgetizaci. Komplikované zlomeniny vyžadují zpravidla neurochirurgickou intervenci. 3 Úrazy míchy Z hlediska vratnosti poškozené funkce míšních struktur a míry poškození míšních struktur, dělíme míšní traumata na míšní komoci, míšní kontuzi a transverzální míšní lézi. Klinický obraz je dán výškou poškozeného míšního segmentu. 3.1 Míšní komoce (otřes) Jedná se o přechodné poškození míšních funkcí, Je plně vratné. Projevuje se několik vteřin až hodin trvající poruchou hybnosti končetin, přechodnou poruchou citlivosti distálně od poraněného míšního segmentu a občas i poruchou vylučovacích funkcí. Diagnostika spočívá ve vyloučení poranění kostěného skeletu a vazivového aparátu pomocí zobrazovacích metod (rtg, CT, MRI). Míšní komoce nevyžaduje specifickou léčbu. 3.2 Míšní kontuze (zhmoždění) Ke zhmoždění míšních struktur dochází úlomky zlomených obratlů, meziobratlovou ploténkou, nebo při subluxacích obratlů. Klinický obraz míšní léze odpovídá výšce postiženého segmentu, rozsahu a lokalizaci míšní kontuze (blíže viz Obecná neurologie). 3.3 Transverzální míšní léze V případě, že úrazový děj způsobí úplné přerušení míchy na úrovni určitého míšního segmentu (či několika segmentů), hovoříme o traumatické transverzální míšní lézi. Nejčastěji provází luxace, luxační fraktury nebo tříštivé zlomeniny obratlů. Klinický obraz závisí na výšce postiženého segmentu. Projevuje se syndromy transverzální

7 míšní léze, která se liší v úrovni krční intumescence, hrudních segmentů či lumbální intumescence. V akutní fázi je typický míšní šok s poruchou citlivosti distálně od místa poškozeného segmentu, obrny svalů končetin a trupu ve výši a distálně od postiženého segmentu a projevy vegetativní lability (hypotenze, bradykardie). Nejvýrazněji jsou příznaky míšního šoku patrné při míšních lezích v úrovni krční míchy. Léčebně je v indikovaných případech je nezbytná neurochirurgická intervence, směřující k odstranění fragmentů kostěného skeletu, případně meziobratlových plotének, komprimujících míchu, a stabilizace poraněných segmentů. Z obecných léčebných opatření je významná časná rehabilitace, léčba komplikací provázejících míšní poranění (proleženiny, poruchy dýchání při vysokých míšních lezích, poruchy hybnosti trávicího traktu). Úrazy míchy významným způsobem zasahují do života pacientů. Těžké formy míšních lézí podstatně omezují hybnost pacienta. Přesná diagnostika poranění páteře a míšních struktur je významná v prevenci druhotného poškození míchy, stanovení účelné léčby pacienta a prognózy onemocnění. Významnou součástí diagnostického algoritmu u pacientů s poraněním páteře a míchy je klinické neurologické vyšetření, směřující další diagnostiku k poškozenému segmentu. Komplikovaným bývá neurologické vyšetření u pacientů se sdruženým poraněním, často s poruchou vědomí, a u pacientů utlumených farmaky. Léčba úrazů páteře a míchy probíhá na specializovaných pracovištích, schopných zajistit komplexní péči od neurochirurgických intervencí po systematickou rehabilitaci. Součástí terapie je kvalitní ošetřovatelská péče, směřující k minimalizaci rizik komplikací proleženin (dekubitů), poruch hybnosti trávicího traktu (obstipace, ileózní stavy), poruch vyprazdňování moči i stolice, zajištění kvalitní ventilace u pacientů s vysokou míšní lézí v úrovni krční míchy. Součástí léčebných opatření je podpůrná psychoterapie a rehabilitace. Rehabilitace, zejména u závažných poranění znehybňujících pacienta, probíhá na specializovaných pracovištích (spinální jednotky), poskytujících péči nemocným směřující k resocializaci, nácviku denních činností, včetně osobní hygieny. Významná je spolupráce s protetikem, zajišťujícím nemocným pomůcky potřebné ke zlepšení mobility a sebeobsluhy. 4 Úrazy periferních nervů K úrazům periferních nervů dochází zpravidla na končetinách. Z hlediska chronologického lze rozdělit traumata nervů na akutní a chronická. Akutní poranění mohou být otevřená či zavřená. Mechanismus vzniku akutního poranění nervu je různý nejčastěji jsou jimi řezná, trakční, tržně zhmožděná poranění, poranění elektrickým proudem, tepelná a radiační. Z pohledu rozsahu postižení periferních nervů, lze rozdělit úrazy na ty, které postihuji

8 nervové pleteně (kompletně či částečně), a poranění, při kterých je poškozen jednotlivý nerv. Z funkčního hlediska pak rozlišujeme neurapraxii (spontánně plně reverzibilní poškození nervu), axonotmézu (částečně spontánně reverzibilní poškození) a neurotmézu (spontánně ireverzibilní úplné přerušení nervu). Léčba je v indikovaných případech neurochirurgická s revizí a suturou poškozeného nervu. Konzervativní terapie spočívá v intenzívní rehabilitaci. D. Shrnutí kapitoly Incidence úrazů nervové soustavy v posledních letech stoupá, a to především u dětí. Patří sem úrazy hlavy, páteře a periferních nervů. Úrazy lze dělit na primární a sekundární. V diagnostice nervových poranění hraje stále důležitou roli rentgenová diagnostika, a to především nativní snímky a výpočetní tomografie. Léčba je závislá na tíži a typu poranění, u těžších traumat je potřeba neurochirurgické operace. E. Evaluační a autoevaluační a aktivizační prvky Cvičení Jak bude vypadat nález na končetinách u pacienta s poraněním horní krční míchy a jak se bude lišit od poranění míchy v bederní oblasti? Kontrolní otázky a úkoly 1. Jaké jsou příznaky komoce mozkové? 2. Co je likvorea a při jakém poranění hlavy vzniká? 3. Jak vznikne subdurální hematom a jak se projevuje? 4. Vyjmenujte druhy poranění páteře a míchy. 5. Jak rozdělujeme poranění periferních nervů z funkčního hlediska? Pro zájemce Nejčastější léze v oblasti paže je v oblasti kanálku radiálního nervu, kompresivní etiologie tlak na nerv proti humeru, ke kterému může dojít ve spánku při velké únavě, např. po konzumaci většího množství alkoholu, tlakem okraje lavičky nebo hrany postele. Postiženy jsou pak jen extenzory ruky a prstů. F. Pojmy k zapamatování Komoce mozková

9 Kontuze mozku Dilacerace mozku Difúzní mozkové poranění Epidurální krvácení Subdurální krvácení Subarachnoidální krvácení Intracerebrální krvácení Fraktura lebky Likvorea Fraktura obratle Míšní komoce Míšní kontuze Transverzální míšní léze G. Literatura AMBLER, Z. Základy neurologie. 7. vyd. Praha. Galén, ISBN BAR, M., ŠKOLOUDÍK, D. Speciální neurologie pro studenty bakalářských oborů. Ostrava: OU, KAŇOVSKÝ P., HERZIG R. a kol. Obecná neurologie, speciální neurologie. Vydavatelství UP v Olomouci 2007 (vybrané kapitoly). ISBN ; ISBN KRÁL, M. Neurologie pro speciální pedagogy. Olomouc: UP, SEIDL, Z. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008.

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Dětská traumatologie. Ladislav Plánka. Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie LF MU 15. 5. 2014

Dětská traumatologie. Ladislav Plánka. Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie LF MU 15. 5. 2014 Dětská traumatologie Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie LF MU 15. 5. 2014 Dětská traumatologie Nauka o poraněních a následných stavech, které s poraněním souvisí Skeletální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 7 0 U Poděkování Jménem autorského

Více

Stabilizace ramenního kloubu

Stabilizace ramenního kloubu Stabilizace ramenního kloubu komplikace - náš pohled Vojtaník Pavol, Uher Tomáš Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Stabilizace ramenního kloubu komplikace Komplikace - průběhu STABILIZACE Komplikace

Více

Operace krční páteře

Operace krční páteře Operace krční páteře Informace pro pacienty operace krční páteře Neurochirurgická klinika UJEP a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem http://nch.mnul.cz Page 1 of 5 Příčiny obtíží Příčinou obtíží, které

Více

Rizika spojená s pobytem ve zdravotnickém zařízení

Rizika spojená s pobytem ve zdravotnickém zařízení Rizika spojená s pobytem ve zdravotnickém zařízení Mgr. Renata Vytejčková Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Riziko získání infekce spojené se zdravotní péčí Riziko imobilizačního syndromu Riziko pádu Riziko

Více

Pooperační péče a možné komplikace u. Kvičalová Lenka Szturcová Ivana

Pooperační péče a možné komplikace u. Kvičalová Lenka Szturcová Ivana Pooperační péče a možné komplikace u pacientů po operaci Femoropopliteálního bysassu /AMPUTACE DK/ Vypracoval: Kvičalová Lenka Szturcová Ivana Přednášející: Bc. Bobková Veronika Femoro popliteální bypass

Více

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Autor: Karolína Burdová, Školitel: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Výskyt Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou v ČR na 3. místě v příčině úmrtí po chorobách srdce

Více

Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky. Eva Juřenová, Uršula Cimalová

Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky. Eva Juřenová, Uršula Cimalová Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky Eva Juřenová, Uršula Cimalová Anatomie horní hrudní apertury - Pro uvedení do problematiky TOS je nutno anatomicky vymezit tento prostor. -Anatomicky

Více

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Hrubina M., Markvartová J., Razimová L. Ortopedické oddělení RHB oddělení JIP chirurgického oddělení Nemocnice Pelhřimov Edukace poučení pacienta Cíl prezentace:

Více

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod 1 Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod I. Úvod Perkutánní vertebroplastika je intervenční výkon v NNH prováděný pod kontrolou CT. Výkon zahrnuje injekci

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, milí přátelé a spolupracovníci!

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, milí přátelé a spolupracovníci! ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, milí přátelé a spolupracovníci! Dovolte abychom Vás seznámili s krátkou bilancí činnosti Traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc v roce

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Reška, M., Veverková, L., Konečný, J., Kábela, M., Čiernik, J., Kašpar, M. I.chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně,

Reška, M., Veverková, L., Konečný, J., Kábela, M., Čiernik, J., Kašpar, M. I.chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Reška, M., Veverková, L., Konečný, J., Kábela, M., Čiernik, J., Kašpar, M. I.chirurgická klinika LF MU a FN u svaté Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. Kazuistika I, muž r. 1944 Pád na

Více

Student zná postup provedení náplasťového a sádrového obvazu.

Student zná postup provedení náplasťového a sádrového obvazu. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři První pomoc Obvazová technika Vybrané typy obvazů Mgr. Hana Pokorná Vlastní opora: 1. Motivační

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová ÚVOD: Vrozená brániční kýla (CDH - kongenitální diafragmatická hernie) jedna z nejčastějších a život ohrožujících malformací

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient 19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient Cílem kapitoly je popsat některé důležité komplikace, které se mohou po úrazu objevit, zdůraznit vyšetření, která by se měla zvážit u

Více

Je kontuzníplíce chirurgicky ovlinitelná?

Je kontuzníplíce chirurgicky ovlinitelná? Je kontuzníplíce chirurgicky ovlinitelná? Doc.MUDr.Karel Havlíček,CSc. MUDr. Jiří Šiller, PhD. MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D Machačová Radka, MUDr. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Etiologie Trauma hrudníku

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Traumatické x hypoxemicko-ischemické postižení CNS z pohledu intenzivisty. Daniel Blažek Dana Mixová Petr Pavlíček

Traumatické x hypoxemicko-ischemické postižení CNS z pohledu intenzivisty. Daniel Blažek Dana Mixová Petr Pavlíček Traumatické x hypoxemicko-ischemické postižení CNS z pohledu intenzivisty Daniel Blažek Dana Mixová Petr Pavlíček Dětská resuscitace KAR, FNM Dětská resuscitace KAR, FNM Veškeré spektrum onemocnění Úrazy,

Více

kladívko, hřebík a počítačový tomograf význam neurologického vyšetření pro traumatologa

kladívko, hřebík a počítačový tomograf význam neurologického vyšetření pro traumatologa kladívko, hřebík a počítačový tomograf význam neurologického vyšetření pro traumatologa petr hon neurologická klinika FNO 20 LET TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA FNO 23.listopadu 2011 polytrauma multioborová spolupráce

Více

Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 1 9 1 IČZ smluvního ZZ 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře

Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení páteře Bolest u

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Zlomeniny páteře u Bechtěrevovy nemoci. Málek V., Kostyšyn R. Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Zlomeniny páteře u Bechtěrevovy nemoci. Málek V., Kostyšyn R. Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Zlomeniny páteře u Bechtěrevovy nemoci. Málek V., Kostyšyn R. Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové M.Bechtěrev (ankylozující spondylitis, spondylartritis, spondylartritis ankylopoetica) chronické

Více

Zlomeniny pánve CT-3D. Sdružené poranění pánve. Skeletární trauma bez alterace celkového stavu. Osteosynthesa

Zlomeniny pánve CT-3D. Sdružené poranění pánve. Skeletární trauma bez alterace celkového stavu. Osteosynthesa Komplexní poranění pánve Ječmínek V.,Pleva L. Traumatologické centrum FN Ostrava Zlomeniny pánve Skeletární trauma bez alterace celkového stavu CT-3D Osteosynthesa Sdružené poranění pánve Sdružená poranění

Více

Význam zobrazovacích metod u skrytých komplikací pacientů s chronickou míšní lézí Hyšperská V., Kříž J. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN Motol, Praha Míšní léze Porucha senzomotorických

Více

Obsah. Seznam autorů 13. Seznam zkratek 15. Předmluva 17

Obsah. Seznam autorů 13. Seznam zkratek 15. Předmluva 17 Obsah Seznam autorů 13 Seznam zkratek 15 Předmluva 17 1 Obecné principy chirurgických výkonů na horní končetině (A. Fibír) 19 1.1 Příprava před operací 19 1.2 Turniket 20 1.3 Magnifikace 21 1.4 Instrumentárium

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Prevence vzniku proleženin

Prevence vzniku proleženin Prevence vzniku proleženin tkáň kost Co je proleženina (dekubit) Odumírání tkáně způsobené jejím nedostatečným prokrvením v důsledku dlouhotrvající jednostranné tlakové zátěže na postižené místo mezi kostí

Více

aktivity ve vodě Pohybové (úvod do záchranářského minima pro pedagogické pracovníky při výuce plavání a pobytu u vody)

aktivity ve vodě Pohybové (úvod do záchranářského minima pro pedagogické pracovníky při výuce plavání a pobytu u vody) Miler Tomáš učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě - poranění ní páteře (úvod do záchranářského minima pro pedagogické pracovníky při výuce plavání a pobytu u vody) Zpracovala:

Více

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Tvoří až 9% všech penetrujících poranění mozku. Jde o komplex kombinaci různých typů poranění mozku, mozkových obalů, skeletu baze přední jámy lební

Tvoří až 9% všech penetrujících poranění mozku. Jde o komplex kombinaci různých typů poranění mozku, mozkových obalů, skeletu baze přední jámy lební Frontobazální poranění a zlomeniny baze lební, jejích komplikace a léčba Hanoun G., Smrčka M. Neurochirurgická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Frontobazální poranění: Tvoří až 9% všech penetrujících

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

SLEDOVÁNÍ PÁDŮ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ V LETECH 2011 2012. Závěrečná zpráva

SLEDOVÁNÍ PÁDŮ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ V LETECH 2011 2012. Závěrečná zpráva SLEDOVÁNÍ PÁDŮ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ V LETECH 211 212 Závěrečná zpráva Zpracovala Dita Svobodová, koordinátorka projektu V Praze 2. února 213 OBSAH Úvod... 2 1) Metodika sledování pádů u hospitalizovaných

Více

Tři roky poté. XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Plzeň

Tři roky poté. XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Plzeň Tři roky poté 24. 26. září 2015

Více

Marathonské běhy do 1986 Bez bolestí do 1986 Windsurfing Box Normální bederní lordóza

Marathonské běhy do 1986 Bez bolestí do 1986 Windsurfing Box Normální bederní lordóza 1) 1986-1989 16-18 let pacienta Marathonské běhy do 1986 Bez bolestí do 1986 Windsurfing Box Normální bederní lordóza V roce 1987 prudké bolesti vzadu v pravé dolní končetině do lýtka při pomalé chůzi

Více

Chronická ischemická choroba dolních končetin

Chronická ischemická choroba dolních končetin Chronická ischemická choroba dolních končetin je onemocnění postihující tepny. Průsvit tepen se zužuje a může dojít, až k jejich postupnému uzávěru. Následkem tohoto procesu, je ischemie neboli nedokrevnost,

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance plnění z denního odškodného Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci plnění pro závažné úrazy v rámci připojištění denního

Více

Diagnostika poranění pánve a acetabula

Diagnostika poranění pánve a acetabula Diagnostika poranění pánve a acetabula J. Chmelová 1+2, V. Džupa 1+3 1 Centrum pro integrované studium pánve 3. LF UK, Praha 2 Radiologie a zobrazovací metody, MN Ostrava 3 Ortopedicko-traumatologická

Více

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Josef Bednařík II. Neurologická klinika LF MU a FN Brno Zaměř ěření kursu Existují dva extrémy: Manuáln lní přístup stup důraz na

Více

V.Fejfarová, A. Jirkovská, R.Bém, M.Dubský, V.Wosková, A. Němcová, M.Křížová. Centrum diabetologie IKEM, Praha

V.Fejfarová, A. Jirkovská, R.Bém, M.Dubský, V.Wosková, A. Němcová, M.Křížová. Centrum diabetologie IKEM, Praha V.Fejfarová, A. Jirkovská, R.Bém, M.Dubský, V.Wosková, A. Němcová, M.Křížová Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod: V léčbě odlehčením lze využít u pacientů se SDN celou řadu odlehčovacích pomůcek: Sériově

Více

VNL. Onemocnění bílé krevní řady

VNL. Onemocnění bílé krevní řady VNL Onemocnění bílé krevní řady Změny leukocytů V počtu leukocytů Ve vzájemném zastoupení morfologických typů leukocytů Ve funkci leukocytů Reaktivní změny leukocytů Leukocytóza: při bakteriální infekci

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

STANDARDY LÉČBY DĚTSKÝCH ZLOMENIN

STANDARDY LÉČBY DĚTSKÝCH ZLOMENIN 1 STANDARDY LÉČBY DĚTSKÝCH ZLOMENIN Preambule Zlomeniny na rostoucím skeletu v dětském věku se odlišují od zlomenin dospělých v mno-ha faktech: 1. dětská kost má jiné biomechanické vlastnosti než kost

Více

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie.

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v chirurgických oborech

Více

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou OBSAH Krk Rameno Paže Loket Zápěstí Prsty Trup Kyčel Stehno Koleno Lýtko Kotník Berle, hole Dětský program Oblasti fixace Způsoby měření Popis materiálů Ceník ORTIKA a. s., Vrchlického 848, 768 24 Hulín

Více

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech se zam

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech se zam Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním

Více

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Mrůzek M.,Krejčí O. Neurochirurgická klinika LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava poranění horní krční páteře v dětském věku je vzácné cca 1% ze všech úrazů

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI

ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI Operační řešení na chirurgii nemocnice Boskovice prim. MUDr. Radek Bousek info@nembce.cz www.nembce.cz Zlomeniny klíční kosti - časté zlomeniny vznikající obvykle nepřímým mechanismem

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie)

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) informace pro pacienty Zobrazení místa operace krční tepny (karotidy) pro zúžení. Definice Jedná se o operační výkon na krční tepně (karotidě)

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů

Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů Pacientka (Jana Malá, věk 79 let) byla přijata na oddělení chirurgie pro nehojící se defekt na levém lýtku v dolním pólu. Poranění ostrým předmětem způsobilo

Více

Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení

Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení Jdličk Jedličková Martina, DiS. Krajská nemocnice Pardubice a.s. Neurochirurgické oddělení Co je to karpální ítunel, anatomie karpální tunel je úzká štěrbina, voblasti zápěstí, jehož spodinu tvoří vyvýšené

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

MODERNÍ FYZIATRIE EBNÁ REHABILITACE

MODERNÍ FYZIATRIE EBNÁ REHABILITACE MODERNÍ FYZIATRIE A LÉČEBNL EBNÁ REHABILITACE J. Martinková léčebná rehabilitace, ortopedie, poradna pro sportovce dr.mart mart@chironaxinvest.czcz METODY POUŽÍVAN VANÉ V REHABILITACI rehabilitační cvičení

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Zlomeniny páteře. Závažná poranění pohybového systému. Doc. Krbec, Brno Bohunice Dr. Tóth, Praha Bulovka

Zlomeniny páteře. Závažná poranění pohybového systému. Doc. Krbec, Brno Bohunice Dr. Tóth, Praha Bulovka Zlomeniny páteře. Závažná poranění pohybového systému. Doc. Krbec, Brno Bohunice Dr. Tóth, Praha Bulovka Obtížná klasifikace pro pestrost poranění. Klasifikační schémata Watson-Jones 1943 Nicoll 1949 Holdsworth

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra I.. Výchova a vzdělávání v péči o děti a jejich význam 1. Význam výchovného působení dětské

Více

VY_32_INOVACE_11.04 1/15 3.2.11.4 Kosterní soustava Orgánové soustavy člověka

VY_32_INOVACE_11.04 1/15 3.2.11.4 Kosterní soustava Orgánové soustavy člověka 1/15 3.2.11.4 Orgánové soustavy člověka Cíl popsat vnější a vnitřní stavbu kostí - rozlišit tvary kostí a jejich spojení - chápat potřebu správné výživy - vysvětlit růst kostí - znát části lidské kostry

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy léčebné rehabilitace Obecná část Amputace a protézy MUDr. Horák Stanislav 1. Úvod: PROTETIKA

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Neurotrauma ve sportu

Neurotrauma ve sportu Neurotrauma ve sportu Jan Nohejl Předseda Lékařské komise ČSLH Člen Lékařské komise IIHF CNS: Mozek - Mícha MOZEK - Kraniocerebrální poranění -Kontuze - Komoce - nejčastější Mícha - Transversální míšní

Více

Kraniocerebrální poranění. Z. Rozkydal

Kraniocerebrální poranění. Z. Rozkydal Kraniocerebrální poranění Z. Rozkydal Poranění hlavy: Poranění lebky Poranění mozkové tkáně Poranění lebky Zlomeniny kalvy: fisury, impresní zlomeniny Zlomeniny báze lební: v přední, střední nebo zadní

Více

Traumatické poranění mozku

Traumatické poranění mozku Neurotraumatologie Traumatické poranění mozku Jedna z hlavních příčin smrti a invalidity u mladých lidí Nejčastěji uzavřená Rychlá akcelerace a decelerace Maxim. V oblasti F a T laloků Otevřená poranění-

Více

Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu

Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu Michael Mrůzek Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: doc. MUDr Radim Lipina Ph.D 64 spinálních poranění/

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

I. DERMATOVENEROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

I. DERMATOVENEROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika smysl prezentace Polytrauma Kdy? Legislativa Budoucnost vzdělávání a kompetencí Postup u závažného traumatu s asystolií Kasuistika POLYTRAUMA traumatické

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození teplem. Popáleniny. Úpal. Úžeh

Více

Obecné zásady polohování

Obecné zásady polohování Polohy nemocných Definice Umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, abychom podpořili zotavení. Ukládání nemocného nebo částí jeho těla tak, abychom předcházeli

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 12. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O.

Více

CMG KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA. Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. Poděbrady 11. září 2010. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc NADAČNÍ FOND

CMG KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA. Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. Poděbrady 11. září 2010. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc NADAČNÍ FOND KOSTNÍ CHOROBA KOSTNÍ CHOROBA Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká

Více

Problematika reoperací u kraniocerebrálních poranění s akutním subdurálním hematomem

Problematika reoperací u kraniocerebrálních poranění s akutním subdurálním hematomem X. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 6.- 7.září 2018, Mikulov Problematika reoperací u kraniocerebrálních poranění s akutním subdurálním hematomem Chrastina J., Zeman T., Musilová

Více

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU - Hrudník - D.Czerný RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU XX. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče Požadavky na zobrazování v urgentní medicíně

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava

Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava Pliska L., Bialy L., Traumacentrum FN Ostrava Naše zkušenosti s ošetřením perilunátních luxací. Problémy Složitá architektonika radiokarpálniho kloubu Poranění interkarpálnich vazů a možnost léze kostních

Více