/frd/ /skl/ /nk()l/ /dnt/ /al/ /ald/ /nstrl/ /hil/ /rb/ /ven/ /(r)tri/ /tnel/ /f(r)nel/ /bld/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/frd/ /skl/ /nk()l/ /dnt/ /al/ /ald/ /nstrl/ /hil/ /rb/ /ven/ /(r)tri/ /tnel/ /f(r)nel/ /bld/"

Transkript

1 Lesson 1 Human body head hair eye eyebrow nose cheek mouth jaw tooth lip chin ear tongue neck throat shoulder arm elbow hand finger thumb wrist skin bone muscle chest breast nipple back spine waist stomach navel hip thigh leg calf knee ankle foot toe bottom penis testicles vagina /hed/ /he(r)/ /a/ /abra/ /nz/ /tik/ /ma/ /d/ /tu/ /lp/ /tn/ /(r)/ /t/ /nek/ /rt/ /ld(r)/ /(r)m/ /elb/ /hnd/ /f(r)/ /m/ /rst/ /skn/ /bn/ /ms()l/ /test/ /brest/ /np()l/ /bk/ /span/ /west/ /stmk/ /nev()l/ /hp/ /a/ /le/ /kf/ /ni/ /k()l/ /ft/ /t/ /btm/ /pins/ /testk()l/ /vdan/ hlava vlasy oko obočí nos líce ústa čelist zub ret brada ucho jazyk krk hrdlo rameno pa e loket ruka prst palec zápěstí ků e kost sval hruď prsa bradavka záda páteř pas aludek pupek bok stehno noha lýtko koleno kotník chodidlo prst na noze zadek penis varlata vagína

2 forehead skull knuckle joint eyelash eyelid nostril heel rib vein artery toenail fingernail blood human organs brain liver heart lungs kidneys large intestines small intestines stomach gall bladder spleen pancreas bladder human senses smell touch sight hearing taste to smell to touch to see to hear to taste midwives /frd/ /skl/ /nk()l/ /dnt/ /al/ /ald/ /nstrl/ /hil/ /rb/ /ven/ /(r)tri/ /tnel/ /f(r)nel/ /bld/ /hjumn (r)n / /bren/ /lv(r)/ /h(r)t/ /l/ /kdni/ /l(r)d ntestn / /sml ntestn /stmk/ /l bld(r)/ /splin/ /pkris/ /bld(r)/ /hjumn sens /smel/ /tt/ /sat/ /hr/ /test/ /smel/ /tt/ /si/ /h(r)/ /test/ /mdwaf/ čelo lebka kloub - na prstech kloub rasa víčko nosní dírka pata ebro íla tepna nehet na noze nehet na ruce krev lidské orgány mozek játra srdce plíce ledviny tlusté střevo tenké střevo aludek lučník slezina slinivka močový měchýř lidské smysly čich hmat zrak sluch chu cítit dotýkat se vidět sly et chutnat porodní asistentka Lesson 2 Body system muscular, circulatory muscular /mskjl(r)/ conscious /kns/ voluntary /vlnt()ri/ involuntary /nvlntri/ rib /fim(r)/ svalový vědomý volní mimovolní ebro

3 femur humerus fibula capillary veins vessel to pump endocrine gland mood pituitary gland pineal gland thyroid parathyroid islet adrenal pelvis artery /hjumrs/ /fbjl/ /kplri/ /vens/ /ves()l/ /pmp/ /endkran /endokrin/ /lnd/ /mu/d/ /ptjut()ri lnd/ /lnil lnd /ard/ /paraard/ /alt/ /drin()l/ /pelvs/ /(r)tri/ stehenní kost pa ní kost lýtková kost kapilára íla céva čerpat / pumpovat endokrinní láza nálada podvěsek mozkový epifýza títná láza pří titný ostrůvek nadledvinka pánev tepna Lesson 3 Human body digestive, respiratory ingestion /ndest()n// jejunum /ddunum/ digestion /dadest()n/ duodenum /djudinm/ secretion /skri()n/ absorption /bz(r)p()n/ peristalsis /perstalsis/ excretion /kskri()n/ emulsification /mlsificai()n/ colon /kln/ laryngopharynx / lrngofrks/ alveoli /lvl bronchi /brk/ trachea /trki/ příjem potravy lačník část tenkého střeva trávení dvanácterník sekrece absorpce peristaltika vymě ování emulgace tračník sklípek průdu ky průdu ka průdu nice Lesson 4 Body system endocrine, reproductive uterus /jut()rs/ ovaries /v()ri/ abdominal /bdmn()l/ cervix /s(r)vks/ scrotum /skrtm/ fallopian tubes /flpin tjubs/ testes /tests/ menstruation /menstrue()n/ facilities /fsltis/ děloha vaječníky bři ní dělo ní hrdlo ourek vejcovod varle menstruace vybavení

4 reproductive /riprdktv/ reprodukční Lesson 5 Disease, symptoms mumps measles whooping cough polio plague diphtheria acute saliva stiffness rodent mucus shiver lump swelling numbness constipation /mmps/ /miz()lz/ /hup kf/ /pli/ /ple/ /dfri/ /kjut/ /slav/ /stfnes/ /rd()nt/ /mjuks/ /v(r)/ /lmp/ /swel/ /nmnes/ /knstpe()n/ příu nice spalničky černý ka el dětský obrna mor zá krt akutní sliny tuhost plaz hlen, sliz třást se bulka opuchnutí necitlivost, zmrtvění zácpa Lesson 6 First aid to ensure airway resuscitation consciousness poisoning casualty anxiety internal Indry bandages thermometer adhesive tape disposable gloves snake bite kit torch scissors immerse swab immobilize remove treat blister dosage /n(r)/ /e(r)wes/ /rssten/ /knsns/ /pz()n/ /kulti/ /zati/ /nt(r)n()l ndri / /bndd/ /(r)mmt(r)/ /dhisv tep / /dspzb()l lv / /snek bat kt / /t(r)t/ /sz(r)z/ /m(r)s/ /swb/ /mblaz/ /rmuv/ /trit/ /blst(r)/ /dsd/ zajistit dýchací cesty resuscitace vědomí otrávení zraněný obava vnitřní zranění obvaz, obinadlo teploměr lepící páska jednorázové rukavice výbava proti kousnutí hadem baterka nů ky ponořit vytřít znehybnit odstranit léčit puchýř dávka Lesson 7

5 Hospital and hospital wards pathology physiotherapy renal unit orthopaedics neurology paediatrics haematology obstetrics surgery ophthalmology gynaecology urology endocrinology immunology dentistry psychiatry anaesthetist pharmacist cardiologist physiotherapist porter paramedic radiologist surgeon paediatrician scrub nurse lab technician /pldi/ /fzierpi/ /rin()l junt / /(r)pidks/ /njrldi/ /piditrks/ /himtldi/ /bstetrks/ /s(r)dri/ /flmldy/ /ankldi/ /jurldi/ /endkranld /mjnldi/ /dentstri/ /sakatri/ /nistst/ /f(r)msst/ /k(r)dildst/ /fzierpst/ /p(r)t(r)/ /prmedk/ /r(r)dildst/ /s(r)d()n/ /piditr()n/ /skrb n(r)s / /lb tekn()n / patologie fyzioterapie renální oddělení ortopedie neurologie pediatrie hematologie porodnické oddělení chirurgie oční lékařství gynekologie urologie endokrinologie imunologie zubní lékařství psychiatrie anestetik farmaceut kardiolog fyzioterapeut nemocniční zřízenec zdravotnický záchranář radiolog chirurg pediatr salová sestra laboratorní technik Lesson 8 Microbiology microbiology bacteria penicillin virus fungi protozoa microbe multiply to spread infection subside allergy contamination disinfectant focal infection hypersensitivity insecticide opportunist /makrbaldi/ /bktri/ /pensln/ /vars/ /fi/ /prtz/ /makrb/ /mltpla/ /spred/ /nfek()n/ /sbsad/ /l(r)di/ /kntmnne()n/ /dsnfektnt/ /fk()l nfek()n / /hap(r)senstvti/ /nsektsad/ /p(r)tjunst/ mikrobiologie bakterie penicilin virus plíseň prvok mikrob násobit ířit infekce zti it/zmírnit alergie kontaminace dezinfekční prostředek ohnisková infekce hypersensitivita insekticid oportunista

6 toxin pandemic parasitism synergism /tksn/ /pndemk/ /prstivism /sn(r)dism/ toxin pandemický parazitární onemocnění součinnost Lesson 9 Pharmacology medication suffer tablet swallow regime drug prescription contraindication treatment painkiller side effect thermometer hypodermic needle bandage scissors scales antiseptic analgesics anaesthetics asthmatic antibiotics emetics antihypertensives barbiturate decongestants expectorant hypnotics laxatives oral contraceptives tranquilizers /medke()n/ /sf(r)/ /tblt/ /swl/ /reim/ /dr/ /prskrp()n/ /kntrndke()n/ /tritmnt/ /penkl(r)/ /sad fekt/ /(r)mmt(r)/ /hapd(r)mk/ /bndd sz(r)z/ /skel/ /ntiseptk/ /n()ldizk/ /nsetk/ /smtk/ /ntibatk/ /metks/ /ntihap(r)tensivs/ /b(r)btrt/ /dikndestnt/ /kspektrnt/ /hpntk/ /lkstv/ /rl kntrseptv / /trkwlaz(r)/ lék trpět tablet polykat re im lék předpis kontraindikace léčba lék proti bolesti vedlej í účinek teploměr injekční stříkačka obvazové nů ky váha antiseptický analgetika anestetika astmatický antibiotika dávící antihypertenzivní barbituráty kapky lék na odka lávání hypnotika projímadlo antikoncepční sedativum Lesson 10 Surgery Elective operation Essential Emergency x-ray regional epidural spinal dissociative drapes /lektv pre()n / /sen()l/ /m(r)d()nsi/ /rid()nl/ /epdjrl/ /span()l/ /dssietiv/ /dreps/ volený nutná mimořádná rentgen regionální epidurální páteřní disociační rou ka na operovaného pac.

7 forceps implant swab retractors scalpel scar clamp suction sutures gown incision staples /f(r)seps/ /mplnt/ /swb/ /rtrkt(r)s/ /sklp()l/ /sk(r)/ /klmp/ /sk()n/ /sut(r)/ /an/ /ns()n/ /step()l/ chirurgické kle tě implantát tampón retraktor skalpel jizva svěrka sání stehy plá zářez svorky Lesson 11 Heamatology oxygen erythrocyte haemoglobin infectious platelet leucocyte to bine thrombocytes granulocytes lymphocytes monocytes plasma scrape to wound antibody to investigate to immerse to disperse to differentiate criateria to donate donation Lesson 12 Oncology cancer to associate to develop cytoplasm cell multiplication to multiply checkpoints faulty to accumulate /ksd()n/ /erirosat/ /himlbn/ /nfeks/ /pletlt/ /luksat/ /bain/ /rmbsaits/ /rnjulsaits/ /lmfsats/ /mnsaits/ /plzm/ /skrep/ /wund/ /ntbdi/ /nvestet/ /m(r)s/ /dsp(r)s/ /dfreniet/ /kratrin/ /dnet/ /dne()n/ /kns(r)/ /ssiet/ /dvelp/ /satplz()m/ /sel/ /mltplke()n/ /mltpla/ /tekpnt/ /flti/ /kjumjlet/ kyslík erytrocyty, červené krvinky hemoglobin infekční krevní destička bílá krvinka vázat trombocyty, krevní destička granulocyty lymfocyty monocyty plasma odřenina poranit se protilátka vy etřovat ponořit se, pohrou it se rozptýlit se, rozprá it rozli ovat, odli it kritéria darovat dar rakovina spojovat vyvíjet cytoplasma buňka násobení násobit kontrolní stanovi tě vadný, patný hromadit se

8 to detect symptom tumour metathesis chemotherapy treatment to receive to misuse Lesson 13 Ophtalmology eyelid to twitch disorder vitreous pupil lens retina iris macula cornea light ray to bend eyeball jelly rod cells edge magnified optician clarifying Lesson 14 Paediatrics to interact to throw up oxygen mask health issues diagnosis recommendation recurrence paediatrician physician to delegate challenge appropriate get on look for switch on fill in try on /dtekt/ /smptm/ /tjum(r)/ /met iss/ /kimerpi/ /tritmnt/ /rsiv/ /msjus/ /ald/ /twt/ /ds(r)d(r)/ /vtris/ /pjup()l/ /lenz/ /retn/ /ars/ /makjul / /k(r)ni/ /lat re / /bend/ /abl/ /deli/ /rd sel / /ed/ /mnfat/ /pt()n/ /klrfa/ /ntrkt/ /r p / /ksd()n msk / /hel /u/ /danss/ /rekmende()n/ /rkrns/ /piditr()n/ /fz()n/ /delt/ /tlnd/ /prprit/ /et n/ /lk f(r) / /swt n / /fl in/ /tra n/ zjistit, objevit symptom nádor metastáze chemoterapie léčení, o etření obdr et zneu ít oční víčko cukat, kubat porucha, potí skelný zornice čočka sítnice oční duhovka lutá skvrna rohovka světelný paprsek ohnout se, zahnout oční bulva elé fotoreceptorická buňka hrana, okraj zvět ovací optik jasnící působit na někoho zvracet kyslíková maska zdravotní potí e diagnóza doporučení opakování pediatr lékař zástupce výzva vhodný, příslu ný pokračovat, vycházet s někým hledat zapnout vyplnit vyzkou et

9 take off throw away turn down put out make out turn over keep off break down bring up do with /tek f / /r we / /t(r)n dan / /pt at / /mek at / /t(r)n v(r) / /kip f / /brek dan/ /br p / /du w / svléci se vyhodit ztlumit, zti it vyndat, vypnout, uhasit rozlu tit, chápat obrátit vyhýbat se porouchat se vychovat týkat se něčeho Lesson 15 Gyneacology uterus secretions ovary cervix Fallopian tube ovum uterine vagina labia urethra womb cervical biopsy contraception sterilisation Lesson 16 Stomatology dental floss inflammation tartar gum pain decay braces cavity procedure Lesson 17 Psychology anxious antisocial psychopathic suicidal /jut()rs/ /skri()n/ /v()ri/ /s(r)vks/ /flpin tjub/ /vm/ /jutran/ /vdan/ /lebi/ /jrir/ /wum/ /s(r)vk()l/bapsi/ /kntrsep()n/ /sterlaze()n/ /dent()l fls/ /nflme()n/ /t(r)t(r)/ /m pen/ /dke/ /bresis/ /kvti/ /prsid(r)/ /ks/ /ntis()l/ /sakpik/ /susad()l/ děloha sekrece vaječník dělo ní hrdlo vejcovod vajíčko dělo ní vagína pysk močová trubice děloha dělo ní biopsie antikoncepce sterilizace dentální nit zánět zubní kámen bolest dásně kaz rovnátka zubní kaz proces úzkostlivý nespolečenský psychopatický sebevra edné sklony

10 psychic distracted restless anorexia facilitace discourage treat /sakk/ /dstrktd/ /res(t)ls/ /nreksi/ /fsltet/ /dskrd/ /trit/ psychický rozru ený neklidný anorexie usnadňovat odrazovat zacházet s něčím Lesson 18 At the doctor s symptom sneezing headache aspirin migraine sore throat antibiotics /smptm/ /sniz/ /hedek/ /sprn/ /miren/ /s(r) rt/ /ntibatk/ symptom kýchání bolest hlavy aspirin migréna bolest krku antibiotika Lesson 19 bearable excruciating intense stabbing tolerable drowsy to feel off pinpoint /be.r.bl / /kskru.i.e.t/ /ntens/ /stb./ /tl.r..bl / /dra.zi/ /fil f / /pn.pnt/ unosný nesnesitelný intenzivní, pronikavý bodavý snesitelný máto ný necítit se dobře zjistit přesně, určit

Příručka odborné zdravotnické Aj. Hana Řiháčková

Příručka odborné zdravotnické Aj. Hana Řiháčková Příručka odborné zdravotnické Aj Hana Řiháčková Milí studenti, ve snaze usnadnit Vám komunikaci s anglicky mluvícími pacienty či zahraničními kolegy ve zdravotnických zařízeních jsme pro Vás připravili

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_AJ656 Jméno autora: Mgr. Petr Kubík Třída/ročník:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Slovníček ke zdokonalovacímu kurzu Čeština pro zdravotnictví cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq V rámci

Více

OS ČLK Pardubice - seznam knih

OS ČLK Pardubice - seznam knih OS ČLK Pardubice - seznam knih Obor Název knihy Cena Inv. číslo Rok poř. Kardiologie Sutton:Textbook of Adult and Pediatric Echocardiog. 5.750,00Kč 2 1994 Surawicz:Chou selectocardiography in Clinital

Více

ZDRAVOTNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA. Marie Hádková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ZDRAVOTNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA. Marie Hádková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZDRAVOTNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA Marie Hádková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZDRAVOTNICTVÍ Profesní čeština Marie Hádková Vysvětlivky Nová

Více

VIZUÁLNÍ DIAGNOSTIKA 1 příznaky potíží podle orgánů, systémů a funkcí užší výběr

VIZUÁLNÍ DIAGNOSTIKA 1 příznaky potíží podle orgánů, systémů a funkcí užší výběr NOLI ZLÍN VIZUÁLNÍ DIAGNOSTIKA 1 Stránka 1 z 49 VIZUÁLNÍ DIAGNOSTIKA 1 příznaky potíží podle orgánů, systémů a funkcí užší výběr 2009 Obsah VIZUÁLNÍ DIAGNOSTIKA potíže podle orgánů, systémů a funkcí...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2. True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž]

Více

f2f Intermediate wordlist Czech.xls

f2f Intermediate wordlist Czech.xls according (to) (pre) 1A [ə kɔ din] podle close (adj) 1A [kləυz] blízký; důvěrný; vyrovnaný; důkladný; dusný clubbing (n) 1A [ klʋb.in] chodit po klubech či barech exhibition (n) 1A [ ek.si biʃ.ən] výstava;

Více

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Určeno pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušky) Zdravotník zotavovacích akcí Akreditovaný kurz MŠMT Č.j.: MSMT-41972/2013-1-936

Více

Latinská terminologie v SOMATOLOGII. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Latinská terminologie v SOMATOLOGII. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Latinská terminologie v SOMATOLOGII Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Přehled následujících témat: Slovní

Více

Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010)

Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Tabulky ŽP (platné od 1. 2. 2010) I. Tabulka závažných onemocnění (TDDZ) 1. Infarkt Infarktem se rozumí

Více

New English File Pre-Intermediate slovníček

New English File Pre-Intermediate slovníček New English File Pre-Intermediate slovníček File 1 Classroom language Ask and answer the questions /A;sk @ nd A;ns@ D@ "kwests@nz/ Pokládejte otázky a odpovídejte na ně Don t speak (Italian) /d@unt spi;k/

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Speciál. Těhotenství. Týden po týdnu. www.rodinaaja.cz

Speciál. Těhotenství. Týden po týdnu. www.rodinaaja.cz Speciál Těhotenství Týden po týdnu 1 www.rodinaaja.cz Kojení přináší matce i dítěti zcela nenahraditelné výhody. Je doporučováno profesionály z oblasti zdravotnictví jako nejvhodnější dětská výživa, od

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2002

HOSPITALIZOVANÍ 2002 HOSPITALIZOVANÍ 2002 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika Publikace

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Ceník Eickemeyer 2010

Ceník Eickemeyer 2010 Ceník Eickemeyer 2010 Kat. č. Zboží Cena Kč 050000 I.V. Catheter JELCO, 14/G, 714 Kč 050001 I.V. Catheter JELCO, 16/G, 714 Kč 050002 I.V. Catheter JELCO, 18G, 714 Kč 050003 I.V. Catheter JELCO, 20/G, 714

Více

Stimulace ozdravného. xnl. systému těla. Z ru. Michael a Louise Keet. SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI

Stimulace ozdravného. xnl. systému těla. Z ru. Michael a Louise Keet. SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI xnl,v, Stimulace ozdravného systému těla Z ru Michael a Louise Keet SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI e exnl,,,, Stimuluje ozdravný systém těla masaz ru OU Michael a louise Keet,., SVOJTKA&..Co. NAKLADATELSTVI

Více

online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v)

online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v) according (to) (pre) 1A Z?!jN9cHM\ podle close (adj) 1A Zjk?Ty\ blízký; důvěrný; vyrovnaný; důkladný; dusný clubbing (n) 1A Z!jkUa-HM\ chodit po klubech či barech exhibition (n) 1A Z$dj-rH!aHR-? m\ výstava;

Více

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Biologie dítěte PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat naši webovou prezentaci, kde naleznete nejnovější léčebné postupy a aktualizace uživatelského manuálu:

Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat naši webovou prezentaci, kde naleznete nejnovější léčebné postupy a aktualizace uživatelského manuálu: TM H O L I S T I C H E A L I N G & S E L F - S U F F I C I E N C Y Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat naši webovou prezentaci, kde naleznete nejnovější léčebné postupy a aktualizace uživatelského

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. NULOJIX 250 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belataceptum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. NULOJIX 250 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belataceptum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE NULOJIX 250 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belataceptum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat,

Více