URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování"

Transkript

1 REJSTŘÍK 2003 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování REDAKCE: Ing. arch. Josef Markvart, CSc. (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová REDAKČNÍ RADA: doc. RNDr. Alois Andrle, CSc., Ing. Jiří Burian, Jiří Doležal, doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Ing. arch. Milan Körner, CSc., prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. (předseda), doc. Ing. arch. Jiří Löw, prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. Alena Navrátilová (místopředsedkyně), Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Dagmar Špalková, RNDr. Václav Treml, Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (místopředseda), Ing. Jana Zimová VYDÁVÁ: Ústav územního rozvoje Brno PRAVIDELNÉ PŘÍLOHY: Stavebně správní praxe Pořizovatelská praxe Výběr z databáze knihovny ÚÚR ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY: Metodika pro realizaci programu podpory aktualizace územně plánovací dokumentace 1/2003 obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu Obnova území po povodních sborník ze semináře v Písku 5/2003 Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu 6/2003 JMENNÝ REJSTŘÍK ANDRLE, A.: NOVÉ PŘÍSTUPY K PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE V NĚMECKU 1/2003 STR. 54 ANDRLE, A.: MĚSTA V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ ZAMYŠLENÍ NAD POZNATKY ZE ZAHRANIČÍ 2/2003 STR. 27 ANDRLE, A.: NOVÉ DEMOGRAFICKÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH DŮSLEDKY PRO BYTOVOU POLITIKU 4/2003 STR. 2 ANDRLE, A.: ORIENTACE ÚZEMNÍHO VÝZKUMU V NĚMECKU V ROCE 2003 A /2003 STR. 56 ANDRLE, A.: V BRNĚ BYLO ZALOŽENO REGIONÁLNÍ CENTRUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI 4/2003 STR. 64 PRO ROZVOJ BYDLENÍ ANDRLE, A.: FAKTA A ÚVAHY O VÝVOJI OSÍDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 6/2003 STR. 16 ANDRLE, A.: VÝZKUM BYDLENÍ A MĚST 2003 A 2004 V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU 6/2003 STR. 36 BÁRTOVÁ, H., ZPRÁVA O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH ANALÝZY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 1/2003 STR. 2 TOMÍŠKOVÁ, M.: PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN BÁRTOVÁ, H., ZPRÁVA O MONITOROVÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE PAMÁTEK ZAPSANÝCH V SEZNAMU 1/2003 STR. 7 TOMÍŠKOVÁ, M.: SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ UNESCO V ČESKÉ REPUBLICE ÚSTAVEM ÚZEMNÍHO ROZVOJE BÁRTOVÁ, H.: INFORMACE O SEMINÁŘÍCH PRO PRACOVNÍKY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1/2003 STR. 44 A KRAJSKÉ ÚŘADY BLAŽKOVÁ, M.: MEZINÁRODNÍ CENA MĚSTA DUBAJE /2003 STR. 52 BLAŽKOVÁ, M.: SVĚTOVÝ DEN HABITATU /2003 STR. 55 1

2 BOHATÁ, I.: ZKUŠENOSTI S PROVOZEM DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V CHRUDIMI 4/2003 STR. 17 BORÁK, D.: ZPRÁVA Z 10. VALNÉ HROMADY ČKA 2/2003 STR. 37 BOUŠKOVÁ, J., KONFERENCE MANAGEMENT A FINANCOVÁNÍ REGENERACE SÍDLIŠŤ 4/2003 STR. 59 GRABMÜLLEROVÁ, D., V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY MAIER, K.: BRABCOVÁ, J.: PŘÍKLADY SOUDOBÉ VÝSTAVBY VE VÍDNI 4/2003 STR. 47 BROUL, J., PROBLEMATIKA DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2/2003 STR. 18 ŘEZÁČ, M.: BUZU, D., JAK OVLIVŇUJE CHARAKTER ZÁSTAVBY SPOKOJENOST LIDÍ S BYDLENÍM 1/2003 STR. 36 VANÍČEK, J.: CUHROVÁ, T.: VENKOV VZTAH STUDENTŮ K VENKOVSKÉMU PROSTORU 5/2003 STR. 27 ČTYROKÝ, J., GEOGRAFICKÁ DATA, METADATA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 6/2003 STR. 7 MAIER, K., V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ INTEGRACE VOREL, J.: DOLEŽEL, J.: PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KEPLEROVA 3/2003 STR. 6 DOLEŽELOVÁ, L.: NÁSTROJE PRO REKONVERZE NEVYUŽITÝCH PRŮMYSLOVÝCH PLOCH VE FRANCII 2/2003 STR. 22 DUPAL, J.: DOC. RNDr. ALOIS ANDRLE, CSc. SE 4. ČERVNA 2003 POSTARAL 3/2003 STR. 2 O ZVÝŠENÍ POČTU ČINORODÝCH SENIORŮ DUPAL, J.: K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM MĚSTSKÉ BYTOVÉ POLITIKY 4/2003 STR. 27 DÝR, P: EUROPARK, MARIBOR, SLOVINSKO 4/2003 STR. 45 FRIDRICH, L., O ČESKÉM KRUMLOVĚ S JEHO STAROSTOU 1/2003 STR. 14 MARKVART, J.: FRIDRICH, L., OCHRANA PAMÁTEK NEJEN NA BRNĚNSKÉM PŘÍKLADU 1/2003 STR. 21 MARKVART, J.: FRIDRICH, L.: TISKOVÁ KONFERENCE K NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU 2/2003 STR. 37 FRIDRICH, L., S JIŘÍM LÖWEM TENTOKRÁT O VENKOVĚ A KRAJINĚ 5/2003 STR. 17 MARKVART, J.: FRIDRICH, L. K JIHLAVSKÉMU SEMINÁŘI ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 6/2003 STR. 43 GRABMÜLLEROVÁ, D., KONFERENCE MANAGEMENT A FINANCOVÁNÍ REGENERACE SÍDLIŠŤ V ZEMÍCH 4/2003 STR. 59 BOUŠKOVÁ J., STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY MAIER, K.: HÁJEK, F.: BYTY PRO NEPŘIZPŮSOBIVÉ OBČANY 4/2003 STR. 22 HALASOVÁ, H., PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 5/2003 STR. 38 POLEŠÁKOVÁ, M.: HANÁK, L.: SOUČASNÝ STAV A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 5/2003 STR. 20 V OBLASTI NOVOMLÝNSKÝCH NÁDRŽÍ HANÁK, M.: ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V JUDIKATUŘE EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA 3/2003 STR. 4 VE ŠTRASBURKU HOŠEK, R.: NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 5/2003 STR. 43 HRŮZA, J.: JINDŘICH KRISE 5/2003 STR. 47 KALINOVÁ, Ž.: KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA /2003 STR. 2 KAŠPAROVÁ, L.: NOVÉ STAVBY NA VENKOVĚ 5/2003 STR. 31 2

3 KAŠPAROVÁ, L.: ROZVOJ VENKOVA A PROGRAM SAPARD 5/2003 STR. 34 KÖRNER, M.: NĚKTERÉ PARADOXY VÝVOJE ÚZEMÍ ČR PO ROCE /2003 STR. 39 KRCZMÁŘOVÁ, E.: KONFERENCE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PPP 2003: VEŘEJNÝ 1/2003 STR. 60 A SOUKROMÝ SEKTOR NA PRAHU EVROPSKÉ UNIE KUCHTOVÁ, R.: OSTRAVA A SPECIFICKÉ TYPY BYDLENÍ 4/2003 STR. 20 KUTA, V., KONFERENCE REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ V OSTRAVĚ 3/2003 STR. 8 ZDAŘILOVÁ, R.: KYSELKA, I., ROZVOJ VYBRANÝCH POŘÍČNÍCH KRAJIN V EVROPĚ 5/2003 STR. 41 ROHREROVÁ, L., VESELÝ, R.: KYSELKA, M.: JAROSLAV JOSÍFEK UKONČIL FUNKCI HLAVNÍHO ARCHITEKTA MĚSTA BRNA 6/2003 STR. 48 MACKOVIČ, V.: VYBRANÉ ASPEKTY ZEMĚDĚLSKÉ VÝSTAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU 5/2003 STR. 2 MAIER, K.: PLÁNOVÁNÍ KATASTROF? 1/2003 STR. 41 MAIER, K., KONFERENCE MANAGEMENT A FINANCOVÁNÍ REGENERACE SÍDLIŠŤ 4/2003 STR. 59 GRABMÜLLEROVÁ, D., V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY BOUŠKOVÁ, J.: MAIER, K., GEOGRAFICKÁ DATA, METADATA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 6/2003 STR. 7 ČTYROKÝ, J., V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ INTEGRACE VOREL, J.: MARKVART, J., O ČESKÉM KRUMLOVĚ S JEHO STAROSTOU 1/2003 STR. 14 FRIDRICH, L.: MARKVART, J.: S PROFESOREM BAŠEM O HISTORICKÝCH MĚSTECH 1/2003 STR. 17 MARKVART, J., OCHRANA PAMÁTEK NEJEN NA BRNĚNSKÉM PŘÍKLADU 1/2003 STR. 21 FRIDRICH, L.: MARKVART, J.: UDRŽITELNÁ A ŽIVOTASCHOPNÁ MĚSTA ZPRÁVA Z 9. KONFERENCE 2/2003 STR. 29 URBANISTICKÉHO A REGIONÁLNÍHO VÝZKUMU V RÁMCI KOMISE PRO LIDSKÁ SÍDLA OSN V LEEDSU MARKVART, J., SVITAVSKO PO REFORMĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY ROZHOVOR SE STAROSTOU 4/2003 STR. 23 POLEŠÁKOVÁ, M.: MĚSTA SVITAV VÁCLAVEM KOUKALEM MARKVART, J.: PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A JEJICH PRAKTICKÝ DOPAD 4/2003 STR. 60 NA ROZVOJ REGIONŮ ZPRÁVA Z KONFERENCE MARKVART, J.: MŮŽE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ OVLIVNIT VZHLED NAŠEHO VENKOVA? 5/2003 STR. 15 KOMENTÁŘ K ČLÁNKU MARTINA ŘÍHY MARKVART, J., S JIŘÍM LÖWEM TENTOKRÁT O VENKOVĚ A KRAJINĚ 5/2003 STR. 17 FRIDRICH, L.: MARKVART, J.: ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KRAJŮ 6/2003 STR. 2 MARKVART, J.: 14. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ VE ZLÍNĚ 6/2003 STR. 38 MARKVART, J.: 13. KONFERENCE CEMAT V LUBLANI 6/2003 STR. 42 MARKVART, J.: RADA VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 6/2003 STR. 52 MARUŠKOVÁ, M., REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ ÚZKÉ DÍLY ( MAČKALOV ) 2/2003 STR. 52 ŽERAVA, S., V OLOMOUCI NEŘEDÍNĚ MIČOLA, P.: MATĚJKA, V.: SEDMDESÁT LET ALOISE ANDRLEHO 3/2003 STR. 2 3

4 MIČOLA, P., REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ ÚZKÉ DÍLY ( MAČKALOV ) 2/2003 STR. 12 MARUŠKOVÁ, M., V OLOMOUCI NEŘEDÍNĚ ŽERAVA, S.: NAVRÁTILOVÁ, A., WORKSHOP O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ 4/2003 STR. 63 POLEŠÁKOVÁ, M.: NOVÝ, A.: TECHNOLOGICKÝ PARK STOCKLEY 3/2003 STR. 9 PALACKÝ, J.: ROTTERDAM, NIZOZEMSKO PROJEKT KOP VAN ZUID 3/2003 STR. 14 PALACKÝ, J.: WINTERTHUR, ŠVÝCARSKO SULZER AREÁL 3/2003 STR. 22 PELÍŠKOVÁ, V.: SEGREGACE A BYDLENÍ PRO SOCIÁLNÍ POTŘEBY 4/2003 STR. 12 POLEŠÁKOVÁ, M.: DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 4/2003 STR. 14 POLEŠÁKOVÁ, M., SVITAVSKO PO REFORMĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY MARKVART, J.: ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA SVITAV VÁCLAVEM KOUKALEM 4/2003 STR. 23 POLEŠÁKOVÁ, M., WORKSHOP O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ 4/2003 STR. 63 NAVRÁTILOVÁ, A.: POLEŠÁKOVÁ, M., PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 5/2003 STR. 38 HALASOVÁ, H.: PŘIDAL, J.: REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE OLOMOUC 1/2003 STR. 25 PŘIKRYL, Z.: KOMUNÁLNÍ A REGIONÁLNÍ PLÁNOVACÍ NÁSTROJE PRO TRVALE UDRŽITELNÝ 1/2003 STR. 45 PROSTOROVÝ ROZVOJ ROHREROVÁ, L., ROZVOJ VYBRANÝCH POŘÍČNÍCH KRAJIN V EVROPĚ 5/2003 STR. 41 KYSELKA, I., VESELÝ, R.: ŘEZÁČ, M., PROBLEMATIKA DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2/2003 STR. 18 BROUL, J.: ŘÍHA, M.: PROMĚNY VENKOVA A VENKOVSKÉ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 5/2003 STR. 13 V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH A MOŽNOSTI ZMĚN K LEPŠÍMU SEDLÁKOVÁ, D.: ZÁSADNÍ VÝZNAM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO PAMÁTKOVOU OCHRANU 1/2003 STR. 13 HISTORICKÝCH SÍDEL SCHMEIDLER, K., KONFERENCE POLIS V BRUSELU 1/2003 STR. 58 ŠEĎA, V.: SCHMEIDLER, K.: PROJEKT STELLA UDRŽITELNÁ DOPRAVA V EVROPĚ A SPOJENÍ 2/2003 STR. 34 A SPOLUPRÁCE S AMERIKOU SCHMEIDLER, K.: WORKSHOP ICTCT, KONANÝ V BRNĚ U PŘÍLEŽITOSTI 10. VÝROČÍ VZNIKU CENTRA 2/2003 STR. 35 DOPRAVNÍHO VÝZKUMU SCHMEIDLER, K.: VLIV DOPRAVY NA ROZVOJ OSÍDLENÍ A MĚST XXI. STOLETÍ ROSTOUCÍ MOBILITA 3/2003 STR. 26 A URBANISTICKÁ STRUKTURA SCHMEIDLER, K.: KOMUNIKUJÍCÍ SPOLEČNOST NA SÍTI NOVÝ KONTEXT PRO URBANISMUS 6/2003 STR. 50 SRB, V.: STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY /2003 STR. 38 SUNEGA, P.: SOUČASNÁ A BUDOUCÍ PODOBA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 4/2003 STR. 33 ŠEĎA, V., KONFERENCE POLIS V BRUSELU 1/2003 STR. 58 SCHMEIDLER, K.: ŠTENCLOVÁ, Š.: URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA FAKULTÁCH ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ 5/2003 STR. 25 UNIVERZITY V PRAZE 4

5 TOMÍŠKOVÁ, M., ZPRÁVA O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH ANALÝZY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 1/2003 STR. 2 BÁRTOVÁ, H.: DOKUMENTACE PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN TOMÍŠKOVÁ, M., ZPRÁVA O MONITOROVÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE PAMÁTEK ZAPSANÝCH 1/2003 STR. 7 BÁRTOVÁ, H.: V SEZNAMU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ UNESCO V ČESKÉ REPUBLICE ÚSTAVEM ÚZEMNÍHO ROZVOJE TOMÍŠKOVÁ, M.: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP UDRŽITELNÝ ROZVOJ A REGENERACE SÍDLIŠŤ 6/2003 STR. 48 TREML, V.: NĚMECKO CHCE ZAMEZIT PLÝTVÁNÍ S POZEMKY 5/2003 STR. 42 TUŠER, J.: INFORMACE ZE SEMINÁŘE AUÚP OBNOVA ÚZEMÍ PO POVODNÍCH 3/2003 STR. 31 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, ANEB POVODNĚ BYLY, JSOU A BUDOU TUŠER, J.: KONAL SE 47. SVĚTOVÝ KONGRES IFHP VE VÍDNI 6/2003 STR. 46 VÁŇA, V.: K PROBLEMATICE OCHRANY SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO 1/2003 STR. 10 A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VANÍČEK, J., JAK OVLIVŇUJE CHARAKTER ZÁSTAVBY SPOKOJENOST LIDÍ S BYDLENÍM 1/2003 STR. 36 BUZU, D.: VESELÝ, R., ROZVOJ VYBRANÝCH POŘÍČNÍCH KRAJIN V EVROPĚ 5/2003 STR. 41 ROHREROVÁ L., KYSELKA, I.: VOREL, J., GEOGRAFICKÁ DATA, METADATA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 6/2003 STR. 7 ČTYROKÝ, J., V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ INTEGRACE MAIER, K.: VRTIŠ, E.: VYBRANÉ ZÁSADY REVITALIZACE CENTER VELKÝCH MĚST 1/2003 STR. 31 ZDAŘILOVÁ, R., KONFERENCE REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ V OSTRAVĚ 3/2003 STR. 8 KUTA, V.: ŽERAVA, S., REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ ÚZKÉ DÍLY ( MAČKALOV ) 2/2003 STR. 12 MARUŠKOVÁ, M., V OLOMOUCI NEŘEDÍNĚ MIČOLA, P.: REJSTŘÍK JEDNOTLIVÝCH RUBRIK HLAVNÍ RUBRIKA ZPRÁVA O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH ANALÝZY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE PAMÁTKOVÝCH 1/2003 STR. 2 REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN / TOMÍŠKOVÁ, M., BÁRTOVÁ, H. ZPRÁVA O MONITOROVÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE PAMÁTEK ZAPSANÝCH V SEZNAMU SVĚTOVÉHO 1/2003 STR. 7 KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ UNESCO V ČESKÉ REPUBLICE ÚSTAVEM ÚZEMNÍHO ROZVOJE / BÁRTOVÁ, H., TOMÍŠKOVÁ, M. K PROBLEMATICE OCHRANY SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE / VÁŇA, V. 1/2003 STR. 10 KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001 / KALINOVÁ, Ž. 2/2003 STR. 2 SEDMDESÁT LET ALOISE ANDRLEHO / MATĚJKA, V. 3/2003 STR. 2 DOC. RNDr. ALOIS ANDRLE, CSc. SE 4. ČERVNA 2003 POSTARAL O ZVÝŠENÍ POČTU ČINORODÝCH 3/2003 STR. 2 SENIORŮ / DUPAL, J. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V JUDIKATUŘE EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU / HANÁK, M. 3/2003 STR. 4 NOVÉ DEMOGRAFICKÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH DŮSLEDKY PRO BYTOVOU POLITIKU / ANDRLE, A. 4/2003 STR. 2 5

6 SEGREGACE A BYDLENÍ PRO SOCIÁLNÍ POTŘEBY / PELÍŠKOVÁ, V. 4/2003 STR. 12 DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU / POLEŠÁKOVÁ, M. 4/2003 STR. 14 ZKUŠENOSTI S PROVOZEM DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V CHRUDIMI / BOHATÁ, I. 4/2003 STR. 17 OSTRAVA A SPECIFICKÉ TYPY BYDLENÍ / KUCHTOVÁ, R. 4/2003 STR. 20 BYTY PRO NEPŘIZPŮSOBIVÉ OBČANY / HÁJEK, F. 4/2003 STR. 22 VYBRANÉ ASPEKTY ZEMĚDĚLSKÉ VÝSTAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU / MACKOVIČ, V. 5/2003 STR. 2 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KRAJŮ / MARKVART, J. 6/2003 STR. 2 GEOGRAFICKÁ DATA, METADATA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V KONTEXTU 6/2003 STR. 7 MEZINÁRODNÍ INTEGRACE / MAIER, K., ČTYROKÝ, J., VOREL, J. RUBRIKA NÁZORY A DISKUSE ZÁSADNÍ VÝZNAM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO PAMÁTKOVOU OCHRANU 1/2003 STR. 13 HISTORICKÝCH SÍDEL / SEDLÁKOVÁ, D. O ČESKÉM KRUMLOVĚ S JEHO STAROSTOU / FRIDRICH, L., MARKVART, M. 1/2003 STR. 14 S PROFESOREM BAŠEM O HISTORICKÝCH MĚSTECH / MARKVART, J. 1/2003 STR. 17 OCHRANA PAMÁTEK NEJEN NA BRNĚNSKÉM PŘÍKLADU / MARKVART, J., FRIDRICH, L. 1/2003 STR. 21 REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE OLOMOUC / PŘIDAL, J. 1/2003 STR. 25 VYBRANÉ ZÁSADY REVITALIZACE CENTER VELKÝCH MĚST / VRTIŠ, E. 1/2003 STR. 31 JAK OVLIVŇUJE CHARAKTER ZÁSTAVBY SPOKOJENOST LIDÍ S BYDLENÍM / VANÍČEK, J., BUZU, D. 1/2003 STR. 36 PLÁNOVÁNÍ KATASTROF? / MAIER, K. 1/2003 STR. 41 REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ ÚZKÉ DÍLY ( MAČKALOV ) 2/2003 STR. 12 V OLOMOUCI NEŘEDÍNĚ / MARUŠKOVÁ, M., ŽERAVA, S., MIČOLA, P. PROBLEMATIKA DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE / BROUL, J., ŘEZÁČ, M. 2/2003 STR. 18 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V JUDIKATUŘE EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA 3/2003 STR. 4 VE ŠTRASBURKU / HANÁK, M. SVITAVSKO PO REFORMĚ VEŘEJNÉ ZPRÁVY ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA SVITAV 4/2003 STR. 23 VÁCLAVEM KOUKALEM / MARKVART, J., POLEŠÁKOVÁ, M. K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM MĚSTSKÉ BYTOVÉ POLITIKY / DUPAL, J. 4/2003 STR. 27 SOUČASNÁ A BUDOUCÍ PODOBA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE / SUNEGA, P. 4/2003 STR. 33 NĚKTERÉ PARADOXY VÝVOJE ÚZEMÍ ČR PO ROCE 1990 / KÖRNER, M. 4/2003 STR. 39 PROMĚNY VENKOVA A VENKOVSKÉ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH 5/2003 STR. 13 A MOŽNOSTI ZMĚN K LEPŠÍMU / ŘÍHA, M. MŮŽE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ OVLIVNIT VZHLED NAŠEHO VENKOVA? 5/2003 STR. 15 KOMENTÁŘ K ČLÁNKU MARTINA ŘÍHY / MARKVART, J. S JIŘÍM LÖWEM TENTOKRÁT O VENKOVĚ A KRAJINĚ / FRIDRICH, L., MARKVART, J. 5/2003 STR. 17 SOUČASNÝ STAV A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V OBLASTI NOVOMLÝNSKÝCH 5/2003 STR. 20 NÁDRŽÍ / HANÁK, L. URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA FAKULTÁCH ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ 5/2003 STR. 25 UNIVERZITY V PRAZE / ŠTENCLOVÁ, Š. 6

7 VENKOV VZTAH STUDENTŮ K VENKOVSKÉMU PROSTORU / CUHROVÁ, T. 5/2003 STR. 27 FAKTA A ÚVAHY O VÝVOJI OSÍDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE / ANDRLE, A. 6/2003 STR. 15 RUBRIKA AKTUALITY A INFORMACE INFORMACE O SEMINÁŘÍCH PRO PRACOVNÍKY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1/2003 STR. 44 A KRAJSKÉ ÚŘADY / BÁRTOVÁ, H. KOMUNÁLNÍ A REGIONÁLNÍ PLÁNOVACÍ NÁSTROJE PRO TRVALE UDRŽITELNÝ 1/2003 STR. 45 PROSTOROVÝ ROZVOJ / PŘIKRYL, Z. NOVÉ PŘÍSTUPY K PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE V NĚMECKU / ANDRLE, A. 1/2003 STR. 54 KONFERENCE POLIS V BRUSELU / SCHMEIDLER, K., ŠEĎA, V. 1/2003 STR. 58 KONFERENCE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PPP 2003: VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ SEKTOR NA PRAHU 1/2003 STR. 60 EVROPSKÉ UNIE / KRCZMÁŘOVÁ, E. NÁSTROJE PRO REKONVERZE NEVYUŽITÝCH PRŮMYSLOVÝCH PLOCH VE FRANCII / DOLEŽELOVÁ, L. 2/2003 STR. 22 MĚSTA V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ ZAMYŠLENÍ NAD POZNATKY ZE ZAHRANIČÍ / ANDRLE, A. 2/2003 STR. 27 UDRŽITELNÁ A ŽIVOTASCHOPNÁ MĚSTA ZPRÁVA Z 9. KONFERENCE URBANISTICKÉHO 2/2003 STR. 29 A REGIONÁLNÍHO VÝZKUMU V RÁMCI KOMISE PRO LIDSKÁ SÍDLA OSN V LEEDSU / MARKVART, J. PROJEKT STELLA UDRŽITELNÁ DOPRAVA V EVROPĚ A SPOJENÍ A SPOLUPRÁCE 2/2003 STR. 34 S AMERIKOU / SCHMEIDLER, K. WORKSHOP ICTCT, KONANÝ V BRNĚ U PŘÍLEŽITOSTI 10. VÝROČÍ VZNIKU CENTRA DOPRAVNÍHO 2/2003 STR. 35 VÝZKUMU / SCHMEIDLER, K. ZPRÁVA Z 10. VALNÉ HROMADY ČKA / BORÁK, D. 2/2003 STR. 37 TISKOVÁ KONFERENCE K NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU / FRIDRICH, L. 2/2003 STR. 37 PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KEPLEROVA / DOLEŽEL, J. 3/2003 STR. 6 KONFERENCE REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ V OSTRAVĚ / KUTA, V., ZDAŘILOVÁ, R. 3/2003 STR. 8 TECHNOLOGICKÝ PARK STOCKLEY / NOVÝ, A. 3/2003 STR. 9 ROTTERDAM, NIZOZEMSKO PROJEKT KOP VAN ZUID / PALACKÝ, J. 3/2003 STR. 14 WINTERTHUR, ŠVÝCARSKO SULZER AREÁL / PALACKÝ, J. 3/2003 STR. 22 VLIV DOPRAVY NA ROZVOJ OSÍDLENÍ A MĚST XXI. STOLETÍ ROSTOUCÍ MOBILITA 3/2003 STR. 26 A URBANISTICKÁ STRUKTURA / SCHMEIDLER, K. INFORMACE ZE SEMINÁŘE AUÚP OBNOVA ÚZEMÍ PO POVODNÍCH PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 3/2003 STR. 31 ANEB POVODNĚ BYLY, JSOU A BUDOU / TUŠER, J. EUROPARK, MARIBOR, SLOVINSKO / DÝR, P. 4/2003 STR. 45 PŘÍKLADY SOUDOBÉ VÝSTAVBY VE VÍDNI / BRABCOVÁ, J. 4/2003 STR. 47 MEZINÁRODNÍ CENA MĚSTA DUBAJE 2004 / BLAŽKOVÁ, M. 4/2003 STR. 52 SVĚTOVÝ DEN HABITATU 2003 / BLAŽKOVÁ, M. 4/2003 STR. 55 ORIENTACE ÚZEMNÍHO VÝZKUMU V NĚMECKU V ROCE 2003 A 2004 / ANDRLE, A. 4/2003 STR. 56 KONFERENCE MANAGEMENT A FINANCOVÁNÍ REGENERACE SÍDLIŠŤ 4/2003 STR. 59 V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY / BOUŠKOVÁ, J., GRABMÜLLEROVÁ, D., MAIER, K. PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A JEJICH PRAKTICKÝ DOPAD NA ROZVOJ 4/2003 STR. 60 REGIONŮ ZPRÁVA Z KONFERENCE / MARKVART, J. 7

8 WORKSHOP O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ / NAVRÁTILOVÁ, A., POLEŠÁKOVÁ, M. 4/2003 STR. 63 V BRNĚ BYLO ZALOŽENO REGIONÁLNÍ CENTRUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI 4/2003 STR. 64 PRO ROZVOJ BYDLENÍ / ANDRLE, A. NOVÉ STAVBY NA VENKOVĚ / KAŠPAROVÁ, L. 5/2003 STR. 31 ROZVOJ VENKOVA A PROGRAM SAPARD / KAŠPAROVÁ, L. 5/2003 STR. 34 PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY / HALASOVÁ, H., POLEŠÁKOVÁ, M. 5/2003 STR. 38 ROZVOJ VYBRANÝCH POŘÍČNÍCH KRAJIN V EVROPĚ / KYSELKA, I., ROHREROVÁ, L., VESELÝ, R. 5/2003 STR. 41 NĚMECKO CHCE ZAMEZIT PLÝTVÁNÍ S POZEMKY / TREML, V. 5/2003 STR. 42 NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY / HOŠEK, R. 5/2003 STR. 43 JINDŘICH KRISE / HRŮZA, J. 5/2003 STR. 47 VÝZKUM BYDLENÍ A MĚST 2003 A 2004 V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU / ANDRLE, A. 6/2003, STR. 36 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2003 / SRB, V. 6/2003, STR CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ VE ZLÍNĚ / MARKVART, J. 6/2003, STR KONFERENCE CEMAT V LUBLANI / MARKVART, J. 6/2003, STR. 42 K JIHLAVSKÉMU SEMINÁŘI ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / FRIDRICH, L. 6/2003, STR. 43 KONAL SE 47. SVĚTOVÝ KONGRES IFHP VE VÍDNI / TUŠER, J. 6/2003, STR. 46 MEZINÁRODNÍ WORKSHOP UDRŽITELNÝ ROZVOJ A REGENERACE SÍDLIŠŤ / TOMÍŠKOVÁ, M. 6/2003, STR. 48 JAROSLAV JOSÍFEK UKONČIL FUNKCI HLAVNÍHO ARCHITEKTA MĚSTA BRNA / KYSELKA, M. 6/2003, STR. 48 KOMUNIKUJÍCÍ SPOLEČNOST NA SÍTI NOVÝ KONTEXT PRO URBANISMUS / SCHMEIDLER, K. 6/2003, STR. 50 RADA VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ / MARKVART, J. 6/2003, STR. 52 8

JMENNÝ REJSTŘÍK ANDRLE, A.: O ZRODU VELKOMĚSTA 3/2002, STR. 39 FRANTIŠÁK, L. SKLENAŘÍKOVÁ, H.: MANCHESTER MĚSTO NOVÉHO TISÍCILETÍ 2/2002, STR.

JMENNÝ REJSTŘÍK ANDRLE, A.: O ZRODU VELKOMĚSTA 3/2002, STR. 39 FRANTIŠÁK, L. SKLENAŘÍKOVÁ, H.: MANCHESTER MĚSTO NOVÉHO TISÍCILETÍ 2/2002, STR. REJSTŘÍK 2002 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování, vydává ÚÚR REDAKCE: Ing. arch. Josef Markvart, CSc. (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová REDAKČNÍ RADA:

Více

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. REDAKCE: Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor) Bc. Tamara Blatová, DiS.

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. REDAKCE: Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor) Bc. Tamara Blatová, DiS. REJSTŘÍK 2016 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování REDAKCE: Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor) Bc. Tamara Blatová, DiS. (redaktorka) REDAKČNÍ RADA: Ing. arch. Hana Bártová,

Více

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování, vydává ÚÚR

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování, vydává ÚÚR REJSTŘÍK 2000 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování, vydává ÚÚR REDAKCE: Ing. arch. Josef Markvart, CSc. (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová REDAKČNÍ RADA:

Více

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. Ústav územního rozvoje

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. Ústav územního rozvoje REJSTŘÍK 2011 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování REDAKCE: Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor), Tamara Blatová, Ivana Divišová REDAKČNÍ RADA: Ing. arch. Hana Bártová, Ing.

Více

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování REJSTŘÍK 2009 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování REDAKCE: Mgr. Robert Veselý (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová, Ivana Divišová REDAKČNÍ RADA: Ing. arch.

Více

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. Ústav územního rozvoje

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. Ústav územního rozvoje REJSTŘÍK 2010 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování REDAKCE: Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor), Tamara Blatová, Ivana Divišová REDAKČNÍ RADA: Ing. arch. Hana Bártová, Ing.

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Stavební management Veřejná správa Vypracoval: Ing. arch. Aleš Valder Podpis: Schválil garant oboru: doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc. Podpis: Datum vydání: 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. REDAKCE: Mgr. Robert Veselý (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. REDAKCE: Mgr. Robert Veselý (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová REJSTŘÍK 2008 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování REDAKCE: Mgr. Robert Veselý (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová REDAKČNÍ RADA: Ing. arch. Hana Bártová,

Více

REJSTŘÍK 2006. REDAKCE: Mgr. Robert Veselý (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová. Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, Brno

REJSTŘÍK 2006. REDAKCE: Mgr. Robert Veselý (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová. Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, Brno REJSTŘÍK 2006 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ O d b o r n ý č a s o p i s o ú z e m n í m p l á n o v á n í REDAKCE: Mgr. Robert Veselý (šéfredaktor), Ing. arch. Lubor Fridrich, Tamara Blatová REDAKČNÍ RADA:

Více

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. REDAKCE: Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor), Tamara Blatová, Ivana Divišová

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování. REDAKCE: Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor), Tamara Blatová, Ivana Divišová REJSTŘÍK 2012 URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ Odborný časopis o územním plánování REDAKCE: Ing. arch. Lubor Fridrich (šéfredaktor), Tamara Blatová, Ivana Divišová REDAKČNÍ RADA: Ing. arch. Hana Bártová, Ing.

Více

Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP

Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP Témata BP a DP pro AR 2013/14 - ÚRVP RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 1. Hodnocení a příprava využití dotací z Programu rozvoje venkova v obcích ČR 2. Wellness jako nástroj rozvoje cestovního ruchu v obcích a

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2005 PROJEKTU WA Z04 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2005 PROJEKTU WA Z04 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Stránka č. 1 z 21 TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2005 PROJEKTU WA-031-05-Z04 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky WA-031-05-Z04 PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Principy a pravidla územního

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Témata BP a DP pro AR 2014/15 - ÚRVP

Témata BP a DP pro AR 2014/15 - ÚRVP Témata BP a DP pro AR 2014/15 - ÚRVP RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 1. Hodnocení a příprava využití dotací z Programu rozvoje venkova v obcích ČR 2. Wellness jako nástroj rozvoje cestovního ruchu v obcích a

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky říjen/listopad 2015 Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Výroční zpráva 2004. Příloha 3. Popis jednotlivých úkolů A C

Výroční zpráva 2004. Příloha 3. Popis jednotlivých úkolů A C Výroční zpráva 2004 Příloha 3 Popis jednotlivých úkolů A C A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2004 Charakteristika úkolu: Dokumentační, informační a vydavatelská

Více

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2002

CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2002 CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2002 2.1 NÁPLŇ PRÁCE Činnost ústavu byla v roce 2002 rozdělena do čtyř okruhů: A. Stálé činnosti B. Tematické úkoly C. Publikační činnost D. Činnost odd.

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

ilová koordinační schůzka projektu WD-05-07-3 "Regionální disparity", 13.-14.3.2008, Poděbrady

ilová koordinační schůzka projektu WD-05-07-3 Regionální disparity, 13.-14.3.2008, Poděbrady Metodika k plnění dílčího cíle c DC007 a související aktivitě A0803 Renata Zdařilov ilová DC007 Dílčí cíl 007 aktivita A0803 1.1.2008-31.12.2008 Analýza vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ?

JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ? JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ? CHYTRÝ REGION PŘÍLEŽITOST PRO OBCE A MĚSTA 19. 10. 2016, HRADEC KRÁLOVÉ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁMĚSTKYNĚ PRO ŘÍZENÍ

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zdenka Hladišová. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zdenka Hladišová. ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zdenka Hladišová ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Seminář pro projektanty Praha, 11. března 2010 Informační zdroje Ústavu územního rozvoje pro projektanty územních a regulačních

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Ústav územního rozvoje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013 FOTO INGBAUCZ s.r.o. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 0 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 ZPRACOVALI: Městská část Praha 2 Oddělení

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Lesák Ivo, místostarosta města Odbor rozvoje města Ing. arch.

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce

Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce Celostátní setkání MA21 v rámci Letní školy NSZM ČR v Prachaticích Ing. Petr Osvald Náměstek ministra pro regionální a kohezní politiku Ministerstvo pro

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2 Projekt INNOREF Seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Ostrava, 21. srpna - Ing. Jitka Krabicová Projekt INNOREF Inovace a efektivita využívání

Více

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová 34. Den malých obcí Vyškov, 25 listopadu 2010 Obec a územní plánov nování Obsah prezentace Úvod Rok 2015 a platnost územních plánů Konzultační středisko ke stavebnímu

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 19.6.2014 Chvalovice - Hatě Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách Ing. arch. Jana Janíková Asociace

Více

POSTUP PŘI PROVĚŘOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI URBANISTICKÝCH STUDIÍ

POSTUP PŘI PROVĚŘOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI URBANISTICKÝCH STUDIÍ POSTUP PŘI PROVĚŘOVÁNÍ AKTUÁLNOSTI URBANISTICKÝCH STUDIÍ Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Postup při prověřování aktuálnosti urbanistických

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE HODNOCENÍ ODBORNÝCH ÚKOLŮ ÚÚR ZA ROK 2012

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE HODNOCENÍ ODBORNÝCH ÚKOLŮ ÚÚR ZA ROK 2012 ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE HODNOCENÍ ODBORNÝCH ÚKOLŮ ÚÚR ZA ROK 2012 PŘÍLOHA č. 3 k Výroční zprávě za rok 2012 A.1.1/ÚP Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: leden prosinec 2012

Více

Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Podpora rozvoje venkova v ČR Národní konference Venkov 2016 realizace závěrů Evropského venkovského parlamentu Zlatá cihla součást soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova Odborný seminář, České

Více

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Petr Křenek oddělení územního plánování Krajský úřad Karlovarského kraje Politika architektury a stavební kultury http://www.mmr.cz/cs/stavebni-rad-a-bytova-politika/uzemni-planovani-a-stavebni-rad/koncepce-strategie/politika-architektury-astavebni-kultury-ceske-rep

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu. Ing. Eva Mikulová

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu. Ing. Eva Mikulová Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky a Integrovaného regionálního operačního programu Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2017 Ing. Eva Mikulová Centrum pro regionální

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 28.3. 2011 Téma : Brownfields a problematika jejich opětovného využití Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., klusacek@geonika.cz Struktura prezentace

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, březen 2013 ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE organizační složka státu se sídlem: Jakubské nám. 644/3, 658 34 Brno, Tel.: +420 542 423 111, Fax: + 420 542 423 190

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

Příležitosti pro region v období MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Příležitosti pro region v období MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příležitosti pro region v období 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Klára Dostálová náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Hradec Králové, 16. října 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Evropská

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Klára Dostálová náměstkyně ministryně pro řízení sekce regionálního rozvoje Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Podpora obnovy

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 2008 1 1. Vytvoření loga Zdravého města Jihlava 1.1. Zadání vytvoření návrhu loga Zdravého města Jihlavy specifikace požadavků na logo. 1.2. Spolupráce se SUŠG Jihlava

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Integrovaný operační program Popis priorit a opatření Červenec 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy...2 Prioritní osa 2: Zavádění ICT v územní veřejné správě...2 Prioritní

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více