Cíl skupinové práce. Prožívání ztráty zaměstnání neboli: byl jste propuštěn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl skupinové práce. Prožívání ztráty zaměstnání neboli: byl jste propuštěn"

Transkript

1 podléhejte stresu Do tohoto sešitu si zaznamenávejte vše, co vás zaujme, co považujete za důležité, co si potřebujete zapamatovat. Je určen rovněž k aktivitám, které budeme společně absolvovat. Pracovní sešit si samozřejmě odnesete s sebou. Cíl skupinové práce zorientovat se v tom, co se v souvislosti s propuštěním a nezaměstnaností s lidmi děje zjistit, jak jsem na tom, pokud se stresu týká, a získat recepty k jeho zvládnutí ujasnit si, že hlavním aktérem příštích událostí jsem já sám Prožívání ztráty zaměstnání neboli: byl jste propuštěn Ztráta zaměstnání je velmi podstatná událost v životě člověka, a přestože můžeme v budoucnu očekávat, že jí každý člověk projde v průběhu své kariéry několikrát, nic to nemění na její závažnosti. Přestože existují i lidé, kteří cítí určitou úlevu, představuje ztráta zaměstnání ve většině případů krizovou situaci. Je těžká pro člověka samotného, ale také pro jeho okolí, její tíže se může negativně projevit i ve zdraví. Většina lidí prožívá ztrátu zaměstnání zhruba takto Dobrá nálada čas Špatná nálada 6 měsíců Zaznamenejte si všechno, co je pro vás podnětné a důležité: RPIC ViP s.r.o. 1

2 podléhejte stresu Závažné životní události (T.H. Holmes a R.H.Rahe) Do časové tabulky posledního roku si zapište, co jste prožili. Zaznamenejte různé důležité životní události, co se vám přihodilo, čím vším jste prošli, a pak jim podle následující tabulky přiřaďte body. Měsíc Události Body Měsíc Události Body RPIC ViP s.r.o. Závažné životní události

3 podléhejte stresu smrt partnera 100 rozvod 73 rozvrat manželství/dočasný rozchod 65 uvěznění 63 úmrtí blízkého člena rodiny 63 vážný úraz nebo onemocnění 53 sňatek 50 ztráta zaměstnání 47 usmíření nebo jiné závažné změny v 45 manželství odchod do důchodu 45 změna zdravotního stavu člena rodiny 44 těhotenství 40 sexuální obtíže 39 přírůstek nového člena rodiny 39 změna zaměstnání 39 změna finančního stavu 38 smrt blízkého přítele 37 přeřazení na jinou práci 36 závažné neshody s partnerem 35 půjčka vyšší než Kč 31 termín splatnosti půjčky 30 změna odpovědnosti v zaměstnání 29 syn nebo dcera opouští domov 29 konflikty s tchánem, tchýní, zetěm, snachou 29 mimořádný osobní čin nebo výkon 28 manželka nastupuje nebo končí zaměstnání 26 vstup do školy nebo její ukončení 26 změna životních podmínek 25 změna vlastních zvyklostí 24 problémy a konflikty s nadřízeným 23 změna pracovní doby nebo pracovních 20 podmínek změna bydliště 20 změna školy 20 změna rekreačních aktivit 19 změna církve 19 změna sociálních aktivit 18 půjčka menší než Kčs 17 změna spánkových zvyklostí a režimu dne 16 změny v širší rodině (úmrtí, sňatky, odchody) 15 změny stravovacích zvyklostí 15 dovolená 13 vánoce 12 přestupek (např.dopravní a pokuta) 11 RPIC ViP s.r.o. Závažné životní události

4 podléhejte stresu Frustrační tolerance (R. Beech) Následující dotazník poskytuje informaci o frustrační toleranci, která v sobě obsahuje několik relativně samostatných složek: schopnost zvládat úkoly aktuální životní stresy osobní náchylnost ke stresu osobní citlivost U každého výroku zakroužkujte, jestli pro vás platí nebo ne. 1 Umím si odhadnout práci, kterou je třeba udělat, aniž bych pociťoval nutkání vrhnout se do díla bez pořádného promýšlení všech náležitostí. 2 Musel/a jsem se v nedávné době vzdát důležitého osobního vztahu. 3 Musím často vyhledávat lidi, kteří by mi rozmluvili mé černé myšlenky. 4 Dovedu kontrolovat svou náladu: když ji ztrácím, je to jen na oko, a nikdy nejdu za hranice toho, co chci říci nebo udělat. 5 Je pro mě samozřejmostí vycházet a uznávat lidi, kteří mají jiné názory než já. 6 Musím připustit, že moje nálada bývá dost proměnlivá. 7 Muset se smiřovat s průtahy jakéhokoliv druhu mě velmi dráždí. 8 Raději přijmu plnou odpovědnost, než abych se o ni dělil/a s druhými. 9 Současné události v mém životě vyvolaly významné změny v mých záměrech a sociálních vztazích. 10 Hlouposti, jako vyvedení aprílem apod., mi bývají nepříjemné. 11 Umím se soustředit na jednu věc, když je to nutné, a vyčistit mysl od jiných věcí, i když jsou také důležité. 12 Jsem hrdý/á na to, když práci zvládnu rychleji než většina ostatních. 13 Někdy se cítím dost rozrušený/á, aniž by se stalo něco konkrétního, co tento pocit vyvolalo. 14 Mám sklon být příliš citlivý/á na kritiku nebo nevlídné poznámky. 15 Jasné vymezení času na úkol je pro mne velmi důležité. 16 Umím říct lidem, kteří mají nerozumné nároky, aniž bych je rozladil. 17 Mé sexuální potřeby jsou celkově neuspokojené. 18 Obvykle se snažím poradit si s problémy účelným a systematickým způsobem. RPIC ViP s.r.o. Frustrační tolerance

5 podléhejte stresu 19 Do práce se pouštím vždy s plnou vervou. 20 Značně trpím neustálými výtkami doma nebo v práci. 21 Mám vážné finanční problémy. 22 Dost často trpím pocity viny bez skutečného důvodu. 23 Umím se přenést přes zklamání bez větší rozmrzelosti, neboť vím, že člověk nemůže mít všechno, co si přeje. 24 Často se cítím dost napjatý/á a vzrušený/á. 25 Dovedu se ponořit do konstruktivní činnosti, a tak vybřednout z problémů. 26 V současnosti mám vážné problémy v intimním vztahu. 27 Obvykle se mi podaří dosáhnout toho, aby druzí lidé viděli problém z více stran. 28 Dovedu se o dovolené rychle přeladit a od začátku jsem v pohodě. 29 Rád soutěžím v práci i jinde. 30 Vím, že jsem stejně dobrý/á jako kdokoliv jiný. 31 Když řeším nějaký problém, obvykle doufám, že to dobře dopadne. 32 Když se setkám s nepřipraveností a nevýkonností, jsem netrpělivý a dopálený. 33 Čas od času bývám nejistý/á, rozčilený/á a utrápený/á. 34 Věnuji práci hodně času z vlastního rozhodnutí. 35 Já nebo členové mé rodiny prožíváme v současnosti starosti a nesnáze v důsledku něčí choroby. 36 Dost snadno se stávám podrážděným či špatně naloženým. 37 Příliš se ovládám. 38 Obvykle umím rozdělit problém na zvládnutelné části. 39 Bývám ustaraný/á a mívám sklon vidět spíše černé stránky věci. 40 Mám sklon přecházet minulé problémy a myslet na to, co se stane. 41 Mohu počítat s podporou své rodiny a přátel. 42 Musím trávit hodně času mimo domov. 43 Jsem velmi ctižádostivý/á. RPIC ViP s.r.o. Frustrační tolerance

6 podléhejte stresu 44 Když se mi něco nedaří, rychle znervózním. 45 Někdy musím převzít odpovědnost za události, na než nemám vliv. 46 Mám sklon příliš se podceňovat a srovnávat se s druhými lidmi ve svůj neprospěch. 47 dávno mi zemřel někdo blízký. 48 Občas mívám více práce, než jsem schopen zvládnout. 49 Jsem s to říci druhým lidem, co si myslím nebo co cítím, aniž bych se přitom dostal/a do varu nebo vybuchl. 50 Mám tendenci podílet se na mnoha různých nápadech a plánech. 51 spím příliš dobře a cítím se unavenější než druzí. 52 Musím pracovat nebo se stýkat s lidmi, kteří jsou nevypočitatelní a nevyhranění. 53 Cítím se nespokojený/á v důsledku takových záležitostí, jako je pozastavené povýšení, hrozba nadbytečnosti, nepotřebnosti, přehnané nároky apod. Složka Body Celkové skóre aktuální životní stresy schopnost zvládat úkoly osobní náchylnost ke stresu osobní citlivost RPIC ViP s.r.o. Frustrační tolerance

7 podléhejte stresu Zacházení se stresem Častou chybou, kterou děláme, jsme-li ve stresu, je to, že ze své nervozity, případně jiných potíží viníme jeden (ten největší) stresor. V životě nás přitom běžně stresuje mnoho (větších či menších) věcí najednou a jejich účinky se navzájem násobí. To je právě ten důvod, proč zkusit odstranit alespoň některé stresující faktory ze svého života. Podívejme se nejdříve společně na to, jak můžete ovlivnit míru své stresovanosti alespoň nepřímo, tím, jak se stresem zacházíme. jdříve ze všeho se ale podívejme, jak běžně nakládáte se stresem vy. Zkuste si představit následující situaci. Přihodí se vám krajně nepříjemná věc, prožijete něco špatného, nic se vám nedaří, máte den blbec. Co prožíváte? Přečtěte si pozorně každé konstatování a zakroužkujte odpověď, která vystihuje to, co si myslíte. existují správné nebo špatné odpovědi. Nikdy Občas Často Vždycky A Jsem smutný/á B Snažím se na to zapomenout C Dělám si malé radosti A Přepadá mě úzkost B Rozčiluju se, musím to ze sebe vykřičet C Mluvím o tom se svými kolegy A Mám vztek B Snažím se problému a situaci s ním spojené vyhnout a nevracet se k nim C Vracím se k minulým zkušenostem A Cítím se trapně B Věřím, že mi pomůže nějaká nadpřirozená síla C Snažím se situaci porozumět a na základě toho něco udělat A Cítím se zaskočen/a B Propadám panice C Mluvím o tom se svými blízkými A Mám pocit křivdy B Užívám uklidňující prostředky C Jdu na procházku nebo si zaběhat A Pociťuji zklamání B Nadávám si C Koupím si něco pro potěšení A Cítím se mizerně B Pláču, upadám do apatie, lituji se C Přemýšlím, jak by to řešili jiní A Jsem nespokojený/á B Udělám si menší flám C Dělám něco, co mě těší A Pociťuji napětí B Více jím nebo více kouřím C Zajdu si za kamarády, přáteli Počet bodů v kategorii A Počet bodů v kategorii B Počet bodů v kategorii C RPIC ViP s.r.o. Zacházení se stresem

8 podléhejte stresu Sám sobě stresorem (J. Vašina) Člověk může být stresorem sám sobě, a to se nezřídka stává. Následující dotazník umožňuje prověřit vlastní myšlení a postoje k tomu, co se okolo nás děje. Přečtěte si pozorně každé konstatování a zakroužkujte odpověď, která vystihuje to, co si myslíte. Máte-li tendenci souhlasit, zakroužkujte, při tendenci nesouhlasit zakroužkujte. Rozhoduje převažující názor. existují správné nebo špatné odpovědi. A Lidé zřejmě o mně budou smýšlet hůře, když se dopustím chyby. C Brzy toho nechám, když má práce nepřináší rychlý efekt. C Jsem brzy netrpělivý, nejde-li vše dle mých představ. B Lidé mě nebudou mít rádi, nebudu-li mít úspěch. A snáším, když udělám chybu. C Člověk by měl mít rozumnou vyhlídku na úspěch, dříve než s něčím vůbec začne. C Osobní plánování nemá moc cenu, vždy se objeví něco, co do plánů vnese zmatek. B Konstatuji, že to, co si o mně myslí jiní lidé je důležitější než to, co si o sobě myslím já. A mohu dosáhnout významnějších cílů, aniž bych na to dřel jako otrok. C Nalézt čas na plánování je vskutku nemožné. B Ke své spokojenosti potřebuji uznání jiných lidí. B Je důležité, co si o mně jiní myslí. A Člověk nemůže změnit své emocionální reakce, i když ví, že jsou škodlivé. B mohu být šťastný, nepotěším-li jiné lidi. B Nadřadím-li potřeby jiných svým vlastním, měli by mi pomoci, až budu chtít, aby udělali něco pro mne. C Dosažení rychlých výsledků je pro mě důležité. A Člověk by měl dělat dobře vše, do čeho se pustí. C Měl bych být schopen vyřešit své problémy rychle a bez velké námahy. B Kritika musí lidi nutně mrzet. A Musím být užitečnou, výkonnou, tvůrčí osobností, jinak život nemá smysl. C má cenu se přepínat, aby člověk dosáhl cíle. B Hodnocení mé osoby závisí do značné míry na tom, co si o mně myslí jiní. A Člověk by měl ovládat to, co se mu přihodí. A Je třeba vždy usilovat o optimální řešení. počet v kategorii body užitečná zásada A B C RPIC ViP s.r.o. Sám sobě stresorem

9 podléhejte stresu Inventář stresu Inventář stresu vám umožní vyhodnotit vaši aktuální osobní úroveň stresu. Vychází z běžných životních situací a nezahrnuje situace výjimečné. Projděte si pozorně všech šest částí inventáře a ke každé z položek si poznamenejte číslo, které vystihuje vaši současnou situaci. Body za každou oblast sečtete, součty z jednotlivých kategorií pak přeneste do tabulky, která je za inventářem. Doplňte v ní body ze zbývajících otázek a všechno sečtěte. Celkový součet poskytuje rámcovou představu o tom, jak velký stres v současnosti prožíváte. Najděte si svou stresovou zónu, která koresponduje s vaším výsledkem, v grafu a seznamte se s ní. Zamyslete se nad tím, co jste se dozvěděli a přidejte své vlastní poznámky. Životní styl nikdy občas často téměř vždy 1 Délka spánku odpovídá mé potřebě Jím v pravidelnou dobu Když jsem nervózní, beru si uklidňující prostředky Ve volném čase sleduji televizi nebo video Pravidelně cvičím Jím ve spěchu Potraviny s vysokým obsahem cholesterolu jím v neomezeném množství. 8 Jím hodně ovoce a zeleniny V průběhu dne mám dostatečný přísun tekutin Pojídám mezi jídly Vydatně snídám Večeřím málo Kouřím Piji alkoholické nápoje Ve volném čase chodím do přírody a na čerstvý vzduch 16 Mám koníčka, u kterého relaxuji CELKEM RPIC ViP s.r.o. Inventář stresu

10 podléhejte stresu nikdy občas často téměř Životní a sociální podmínky vždy 17 Všechny moje věci jsou na svém místě Mám rád domácí atmosféru Naše domácnost je hlučná Mám pocit, že bych doma potřeboval více prostoru Můj byt/dům je čistý a úhledný Mám hlučné sousedy Žiji v hustě obydlené oblasti Když jsem doma, mám možnost klidně odpočívat Jsem spokojený s tím, jak je můj byt/dům zařízený Mám příliš malou ložnici V okolí mého bydliště bývají cítit nepříjemné pachy Žiji v hlučné oblasti Mám pocit, že nás žije moc pod jednou střechou V místě, kde žiji, je čisté ovzduší Myslím, si, že náš byt/dům svou velikostí vyhovuje našim potřebám 32 Ulice a dvory v mém sousedství jsou čisté a upravené CELKEM nikdy občas často téměř vždy Symptomy 33 Mám občas pocit, jako bych se dusil Pociťuji napětí v šíjových a zádových svalech Bolívá mě hlava Mívám bolesti břicha Můj krevní tlak je průměrný a nekolísá Mívám zažívací problémy Mívám rychlý tep ( někdy spojený s bušením srdce) Mám normální paměť Kolísá mi váha Trpím alergiemi Cítím se unavený a pociťuji nedostatek energie Příliš se potím ( i bez fyzické námahy) Mám problémy se stolicí Bolívají mě záda Trpím nespavostí Snadno se rozpláču nebo mě pronásledují pocity úzkosti CELKEM RPIC ViP s.r.o. Inventář stresu

11 podléhejte stresu nikdy občas často téměř zaměstnanost vždy 49 Mé dny mají svůj pravidelný řád Dbám na to, abych měl aspoň jedno teplé jídlo denně To, že jsem bez zaměstnání, je pro mě zdrojem značného stresu 52 Cítím se osaměle Mám několik aktivit, kterým se pravidelně věnuji Čas se mi vleče Mám obavy, že už si žádné místo nenajdu Cítím se užitečný a spokojený Mám vážný problém vyjít s penězi Trápím se a myslím na své původní zaměstnání Mám problém vycházet se svými blízkými Mám pocit, že mi to nemyslí tak bystře jako dřív Mám dobré vztahy se svým partnerem Zdá se mi, že se před jinými lidmi nedokážu vyjadřovat 63 Myslím si, že si mě moje rodina i známí cení, i přestože jsem bez práce 64 Cítím se být stále kompetentní ve svém oboru CELKEM nikdy občas často téměř Vztahy vždy 65 Rád jsem galantní a zdvořilý Mám sklon důvěřovat druhým Vadí mi, když jsou mé plány závislé na druhých shody či konflikty mě rozrušují Mám přátele, kteří jsou ochotni mě vyslechnout Zajímá mě, co si o mně myslí druzí lidé Chci dělat věci lépe než druzí Jsem spokojen se svým sexuálním životem Mám trpělivost naslouchat problémům druhých Snažím se vyhrávat za každou cenu Myslím si, že by se můj partner měl v mnohém změnit, aby se náš vztah zlepšil 76 Mluvím příliš mnoho Když s někým nesouhlasím, zjišťuji, že zvyšuji hlas mohu si pomoct, závidím těm, kdo mají víc než já Když se s někým dohaduji, v okamžiku, kdy on mluví, já přemýšlím o tom, co mu řeknu 80 Znervózňuje mě, když mi někdo udílí rady CELKEM RPIC ViP s.r.o. Inventář stresu

12 podléhejte stresu nikdy občas často téměř Osobnost vždy 81 Se svým životem jsem vcelku spokojen Rád hovořím o druhých dobře Znervózňuje mě, když někdo přede mnou jede pomalu ž bych měl někde čekat ve frontě, odejdu Pokud si stanovuji termíny, nechávám si časovou rezervu 86 I když se mi to nelíbí, mám sklon myslet na to nejhorší Rád dělám věci po svém a rozčiluje mě, když to není možné 88 S důvěrou se dívám do budoucnosti Mám smysl pro humor Znervózním, když jsem přerušen uprostřed činnosti Jsem perfekcionista Myslím na ty, kdo mi dluží peníze Znervózňuje mě, když uvíznu v dopravní zácpě Jsem spokojený s tím, jaký jsem Na dovolené se nudím a chci se vrátit k něčemu produktivnímu 96 Bojím se, že by se jednoho dne u mne mohla objevit nějaká smrtelná nemoc, třeba rakovina CELKEM Vyhodnocení Zapište součet bodů z každého oddílu : Životní styl Životní a sociální podmínky Symptomy zaměstnanost Vztahy Osobnost Připočtěte 3 body : je-li vám let jste li rozvedený/á nebo žijete v odloučení od partnera/rky žijete-li ve velkém městě máte-li 3 a více dětí Připočtěte 2 body : je-li vám let jste-li svobodný/á nebo ovdovělý/á žijete-li v malém městě máte-li 1 nebo 2 děti máte-li příležitostnou práci CELKEM: RPIC ViP s.r.o. Inventář stresu

13 podléhejte stresu Recepty na zvládnutí stresu Oblast fyzická Oblast emoční (hlavně zvládání hněvu) Oblast mentální Oblast sociální Oblast pracovní RPIC ViP s.r.o.

14 podléhejte stresu Poznámky RPIC ViP s.r.o.

15 Dotazník pro hodnocení skupinové práce s videoprogramem podléhejte stresu Vážení účastníci, měli jste příležitost absolvovat skupinovou práci s videoprogramem podléhejte stresu, který vznikl v rámci projektu EQUAL RESTART. Rádi bychom získali zpětnou vazbu, a proto Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme za spolupráci. Autoři Obsah skupinové práce Připomínky Forma skupinové práce Lektorův přístup Přínos pro vás Spolupráce s ostatními Míra vlastního zapojení Celková spokojenost Jaké další téma bychom měli zpracovat do podobného videoprogramu? Vaše vzkazy a připomínky: RPIC ViP s.r.o.

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE

TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE TEST FRUSTRAČNÍ TOLERANCE Využitelný pro měření kompetence: komunikace, týmová práce, vedení lidí Forma: papír tužka Čas na administraci: max. 20 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 15 minut jeden

Více

Jak poznám, že jsem ve stresu?

Jak poznám, že jsem ve stresu? Jak poznám, že jsem ve stresu? Poznání toho, že jsem stresován, bývá obtížné. Obtížnější bývá poznání stupně vlastní stresovsti. Ten může být zjištěn podle množství příznaků stresovsti a intenzity těchto

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Nepodléhejte stresu Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Nepodléhejte stresu Manuál poradce pro práci s videoprogramem Nepodléhejte stresu Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest Adresa správce české verze: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, ČR, telefon 05 4719 2552, e-mail fsalaj@med.muni.cz

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI

TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI TEST ÚROVNĚ NEZÁVISLOSTI Využitelný pro měření kompetence: vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Příloha č. 1 Vážení zaměstnanci, předkládáme vám tento dotazník a prosíme vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek. Získané informace o vašich názorech umožní

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ DOTAZNÍK Vyplňte, prosím, následující informace a odpovězte na níže uvedené otázky. Všechny uvedené informace jsou přísně důvěrné, slouží pouze k účelům terapie a nebudou zveřejněny bez Vašeho

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST Kamenice 126 / 3 625 00 Brno. www.cba.muni.cz e-mail: cba@cba.muni.

CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST Kamenice 126 / 3 625 00 Brno. www.cba.muni.cz e-mail: cba@cba.muni. PROJEKT ATTRA Dotazníky kvality života SF 36 Dotazník SF-36 o zdravotním stavu NÁVOD: V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou určit jak se cítíte a jak dobře se Vám

Více

Jak porozumět svému dítěti

Jak porozumět svému dítěti Vítejte na prodejní stránce e-booku: Jak porozumět svému dítěti Jak pochopit, co se odehrává v hlavičce mého dítěte? Dělám vše správně? Jsem dobrá máma nebo táta? Jak to udělat, aby svému dítěti nezpůsobil/a

Více

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající

téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající téměř vždy = 1 bod častěji ano = 2 body někdy = 3 body spíše ne = 4 body nikdy = 5 bodů Tvrzení: Alespoň jednou denně sním teplé jídlo odpovídající zásadám zdravé výživy. Alespoň 4 dny v týdnu spím 6-8

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Odpovězte na jednu z otázek tím, že vyznačíte příslušnou odpověď. Nejste-li si jisti jak odpovědět, odpovězte jak nejlépe umíte.

Odpovězte na jednu z otázek tím, že vyznačíte příslušnou odpověď. Nejste-li si jisti jak odpovědět, odpovězte jak nejlépe umíte. Příjmení Jméno RČ Datum vyplnění(ddmmrr)....../... NÁVOD: V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou určit jak se cítíte a jak dobře se Vám daří zvládat obvyklé činnosti.

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Pracovní listy KVARTA

Pracovní listy KVARTA Pracovní listy KVARTA Autor:Mgr.MartinaMale ková Použitá literatura: HANSEN ECHOVÁ,Barbara.Nápadyprorozvojahodnoceníklí ovýchkompetencížák.vyd.praha:portál, 2009, 117 s. ISBN 978-807-3673-888. MEZERA,Antonín.Projaképovolánísehodím?:jaksivybratst

Více

PŘÍLOHA Č. 3 Short form (SF) 36 survey UNIFY ČR SF-36

PŘÍLOHA Č. 3 Short form (SF) 36 survey UNIFY ČR SF-36 4.1.6.3 PŘÍLOHA Č. 3 Short form (SF) 36 survey UNIFY ČR 10. 10. 2015 SF-36 1. Jak byste ohodnotil(a) svoje zdraví? Je: 1. Vynikající 2. Velmi dobré 3. Dobré 4. Přiměřené 5. Špatné 2. Jak byste ohodnotil(a)

Více

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita TEST CTIŽÁDOSTI Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform Přílohy Příloha č. 1: Průvodní text k elektronické podobě dotazníku, který byl vybrán jako kvantitativní metodologický postup k výzkumu syndromu vyhoření u muzejních průvodců a lektorů. Dobrý den, jsem

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Psychologický snímek jednotlivce pomocí metody Barvy života

Psychologický snímek jednotlivce pomocí metody Barvy života Psychologický snímek jednotlivce pomocí metody Barvy života vypracoval DAP Services a.s. Soukenická 3181/19 Ostrava 702 00 Název dokumentu: Vypracováno pro: Psychologický snímek jednotlivce pomocí metody

Více

50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného

I. fáze profesního poradenství Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného 2. Dotazník spokojenosti v různých životních oblastech Tato technika je velmi užitečná jak pro nezaměstnaného uživatele, tak pro profesního poradce. Uživateli technika umožňuje rychle a přesně určit zdroje

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika)

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Ústav silniční a městské dopravy Praha 1, Jánský vršek 13 oddělení psychologie ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Poučení: Na otázky dotazníku odpovídejte celou větou, výstižně a

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBYVATELÉ PODĚBRAD VE VĚKU 60 LET A VÍCE Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se životem v našem městě. Dotazník je vypracován

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Informovaný souhlas

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Informovaný souhlas SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Informovaný souhlas 8 Příloha č. 1 Dotazník Osobní údaje 1. Jakého jste pohlaví? o žena o muž 2. Kolik je Vám let?. 3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální City Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - city a pocity (práce s textem), rozdělení citů a pocitů, nálady, afekty, vášně podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 Školská zařízení zřizovaná MŠMT ČR Tab. č. 25 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16

PŘÍLOHA Č. 2 Školská zařízení zřizovaná MŠMT ČR Tab. č. 25 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Maršov, Temný Důl 16 OBRAZOVÉ PŘÍLOHY: Příloha č. 1-5: Syndrom vyhoření u pedagogů ve školských zařízeních, zřizovaných Královéhradeckým krajem Příloha č. 6 10: Syndrom vyhoření u pedagogů ve školských zařízeních, zřizovaných

Více

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v... Rodné číslo dítěte:. Určeno pro vyšetření žáků 1. až 8. tříd ZŠ Velmi důvěrné! Sdělení rodičů Milí rodiče, Vaše dítě

Více

SVF Standard. Strategie zvládání stresu - SVF Vydání. Stefan Bergmann

SVF Standard. Strategie zvládání stresu - SVF Vydání. Stefan Bergmann SVF Standard Strategie zvládání stresu - SVF 78 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 10.08.2014 SVF Přehled výsledků 2 / 15 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Obsah Testový profil Vyhodnocení škál Grafické

Více

1.nestojím o žádné větší podněty, které by měnily můj způsob života

1.nestojím o žádné větší podněty, které by měnily můj způsob života PŘÍLOHA Dotazník Základní údaje A chlapec děvče B škola: speciální - gymnázium C rok školní docházky... D rodina: úplná neúplná E facebok mám: ano - ne U každé otázky jsou čtyři možné odpovědi. Zaškrtni

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den,

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Hlavička. Příloha č. 1. Dobrý den, DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY XYZ, s. r. o. Dobrý den, jsem student závěrečného ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně a pro potřeby diplomové práce zpracovávané pro Vaši firmu se na Vás dovoluji se

Více

Zkuste si na seznamu příčin vyhledat tu, která podle vás nejvíce odpovídá důvodům sebepoškozování vašeho dospívajícího dítěte. Zkuste se zamyslet nad

Zkuste si na seznamu příčin vyhledat tu, která podle vás nejvíce odpovídá důvodům sebepoškozování vašeho dospívajícího dítěte. Zkuste se zamyslet nad Doporučení rodičům Obecně u mladých lidí klesá schopnost řešit problémy. Sebepoškozováním pak řeší nebo ventilují stav napětí, úzkost, strach, fyzická bolest totiž přehluší bolest psychickou. Tímto vyplavují

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více