Cíl skupinové práce. Prožívání ztráty zaměstnání neboli: byl jste propuštěn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl skupinové práce. Prožívání ztráty zaměstnání neboli: byl jste propuštěn"

Transkript

1 podléhejte stresu Do tohoto sešitu si zaznamenávejte vše, co vás zaujme, co považujete za důležité, co si potřebujete zapamatovat. Je určen rovněž k aktivitám, které budeme společně absolvovat. Pracovní sešit si samozřejmě odnesete s sebou. Cíl skupinové práce zorientovat se v tom, co se v souvislosti s propuštěním a nezaměstnaností s lidmi děje zjistit, jak jsem na tom, pokud se stresu týká, a získat recepty k jeho zvládnutí ujasnit si, že hlavním aktérem příštích událostí jsem já sám Prožívání ztráty zaměstnání neboli: byl jste propuštěn Ztráta zaměstnání je velmi podstatná událost v životě člověka, a přestože můžeme v budoucnu očekávat, že jí každý člověk projde v průběhu své kariéry několikrát, nic to nemění na její závažnosti. Přestože existují i lidé, kteří cítí určitou úlevu, představuje ztráta zaměstnání ve většině případů krizovou situaci. Je těžká pro člověka samotného, ale také pro jeho okolí, její tíže se může negativně projevit i ve zdraví. Většina lidí prožívá ztrátu zaměstnání zhruba takto Dobrá nálada čas Špatná nálada 6 měsíců Zaznamenejte si všechno, co je pro vás podnětné a důležité: RPIC ViP s.r.o. 1

2 podléhejte stresu Závažné životní události (T.H. Holmes a R.H.Rahe) Do časové tabulky posledního roku si zapište, co jste prožili. Zaznamenejte různé důležité životní události, co se vám přihodilo, čím vším jste prošli, a pak jim podle následující tabulky přiřaďte body. Měsíc Události Body Měsíc Události Body RPIC ViP s.r.o. Závažné životní události

3 podléhejte stresu smrt partnera 100 rozvod 73 rozvrat manželství/dočasný rozchod 65 uvěznění 63 úmrtí blízkého člena rodiny 63 vážný úraz nebo onemocnění 53 sňatek 50 ztráta zaměstnání 47 usmíření nebo jiné závažné změny v 45 manželství odchod do důchodu 45 změna zdravotního stavu člena rodiny 44 těhotenství 40 sexuální obtíže 39 přírůstek nového člena rodiny 39 změna zaměstnání 39 změna finančního stavu 38 smrt blízkého přítele 37 přeřazení na jinou práci 36 závažné neshody s partnerem 35 půjčka vyšší než Kč 31 termín splatnosti půjčky 30 změna odpovědnosti v zaměstnání 29 syn nebo dcera opouští domov 29 konflikty s tchánem, tchýní, zetěm, snachou 29 mimořádný osobní čin nebo výkon 28 manželka nastupuje nebo končí zaměstnání 26 vstup do školy nebo její ukončení 26 změna životních podmínek 25 změna vlastních zvyklostí 24 problémy a konflikty s nadřízeným 23 změna pracovní doby nebo pracovních 20 podmínek změna bydliště 20 změna školy 20 změna rekreačních aktivit 19 změna církve 19 změna sociálních aktivit 18 půjčka menší než Kčs 17 změna spánkových zvyklostí a režimu dne 16 změny v širší rodině (úmrtí, sňatky, odchody) 15 změny stravovacích zvyklostí 15 dovolená 13 vánoce 12 přestupek (např.dopravní a pokuta) 11 RPIC ViP s.r.o. Závažné životní události

4 podléhejte stresu Frustrační tolerance (R. Beech) Následující dotazník poskytuje informaci o frustrační toleranci, která v sobě obsahuje několik relativně samostatných složek: schopnost zvládat úkoly aktuální životní stresy osobní náchylnost ke stresu osobní citlivost U každého výroku zakroužkujte, jestli pro vás platí nebo ne. 1 Umím si odhadnout práci, kterou je třeba udělat, aniž bych pociťoval nutkání vrhnout se do díla bez pořádného promýšlení všech náležitostí. 2 Musel/a jsem se v nedávné době vzdát důležitého osobního vztahu. 3 Musím často vyhledávat lidi, kteří by mi rozmluvili mé černé myšlenky. 4 Dovedu kontrolovat svou náladu: když ji ztrácím, je to jen na oko, a nikdy nejdu za hranice toho, co chci říci nebo udělat. 5 Je pro mě samozřejmostí vycházet a uznávat lidi, kteří mají jiné názory než já. 6 Musím připustit, že moje nálada bývá dost proměnlivá. 7 Muset se smiřovat s průtahy jakéhokoliv druhu mě velmi dráždí. 8 Raději přijmu plnou odpovědnost, než abych se o ni dělil/a s druhými. 9 Současné události v mém životě vyvolaly významné změny v mých záměrech a sociálních vztazích. 10 Hlouposti, jako vyvedení aprílem apod., mi bývají nepříjemné. 11 Umím se soustředit na jednu věc, když je to nutné, a vyčistit mysl od jiných věcí, i když jsou také důležité. 12 Jsem hrdý/á na to, když práci zvládnu rychleji než většina ostatních. 13 Někdy se cítím dost rozrušený/á, aniž by se stalo něco konkrétního, co tento pocit vyvolalo. 14 Mám sklon být příliš citlivý/á na kritiku nebo nevlídné poznámky. 15 Jasné vymezení času na úkol je pro mne velmi důležité. 16 Umím říct lidem, kteří mají nerozumné nároky, aniž bych je rozladil. 17 Mé sexuální potřeby jsou celkově neuspokojené. 18 Obvykle se snažím poradit si s problémy účelným a systematickým způsobem. RPIC ViP s.r.o. Frustrační tolerance

5 podléhejte stresu 19 Do práce se pouštím vždy s plnou vervou. 20 Značně trpím neustálými výtkami doma nebo v práci. 21 Mám vážné finanční problémy. 22 Dost často trpím pocity viny bez skutečného důvodu. 23 Umím se přenést přes zklamání bez větší rozmrzelosti, neboť vím, že člověk nemůže mít všechno, co si přeje. 24 Často se cítím dost napjatý/á a vzrušený/á. 25 Dovedu se ponořit do konstruktivní činnosti, a tak vybřednout z problémů. 26 V současnosti mám vážné problémy v intimním vztahu. 27 Obvykle se mi podaří dosáhnout toho, aby druzí lidé viděli problém z více stran. 28 Dovedu se o dovolené rychle přeladit a od začátku jsem v pohodě. 29 Rád soutěžím v práci i jinde. 30 Vím, že jsem stejně dobrý/á jako kdokoliv jiný. 31 Když řeším nějaký problém, obvykle doufám, že to dobře dopadne. 32 Když se setkám s nepřipraveností a nevýkonností, jsem netrpělivý a dopálený. 33 Čas od času bývám nejistý/á, rozčilený/á a utrápený/á. 34 Věnuji práci hodně času z vlastního rozhodnutí. 35 Já nebo členové mé rodiny prožíváme v současnosti starosti a nesnáze v důsledku něčí choroby. 36 Dost snadno se stávám podrážděným či špatně naloženým. 37 Příliš se ovládám. 38 Obvykle umím rozdělit problém na zvládnutelné části. 39 Bývám ustaraný/á a mívám sklon vidět spíše černé stránky věci. 40 Mám sklon přecházet minulé problémy a myslet na to, co se stane. 41 Mohu počítat s podporou své rodiny a přátel. 42 Musím trávit hodně času mimo domov. 43 Jsem velmi ctižádostivý/á. RPIC ViP s.r.o. Frustrační tolerance

6 podléhejte stresu 44 Když se mi něco nedaří, rychle znervózním. 45 Někdy musím převzít odpovědnost za události, na než nemám vliv. 46 Mám sklon příliš se podceňovat a srovnávat se s druhými lidmi ve svůj neprospěch. 47 dávno mi zemřel někdo blízký. 48 Občas mívám více práce, než jsem schopen zvládnout. 49 Jsem s to říci druhým lidem, co si myslím nebo co cítím, aniž bych se přitom dostal/a do varu nebo vybuchl. 50 Mám tendenci podílet se na mnoha různých nápadech a plánech. 51 spím příliš dobře a cítím se unavenější než druzí. 52 Musím pracovat nebo se stýkat s lidmi, kteří jsou nevypočitatelní a nevyhranění. 53 Cítím se nespokojený/á v důsledku takových záležitostí, jako je pozastavené povýšení, hrozba nadbytečnosti, nepotřebnosti, přehnané nároky apod. Složka Body Celkové skóre aktuální životní stresy schopnost zvládat úkoly osobní náchylnost ke stresu osobní citlivost RPIC ViP s.r.o. Frustrační tolerance

7 podléhejte stresu Zacházení se stresem Častou chybou, kterou děláme, jsme-li ve stresu, je to, že ze své nervozity, případně jiných potíží viníme jeden (ten největší) stresor. V životě nás přitom běžně stresuje mnoho (větších či menších) věcí najednou a jejich účinky se navzájem násobí. To je právě ten důvod, proč zkusit odstranit alespoň některé stresující faktory ze svého života. Podívejme se nejdříve společně na to, jak můžete ovlivnit míru své stresovanosti alespoň nepřímo, tím, jak se stresem zacházíme. jdříve ze všeho se ale podívejme, jak běžně nakládáte se stresem vy. Zkuste si představit následující situaci. Přihodí se vám krajně nepříjemná věc, prožijete něco špatného, nic se vám nedaří, máte den blbec. Co prožíváte? Přečtěte si pozorně každé konstatování a zakroužkujte odpověď, která vystihuje to, co si myslíte. existují správné nebo špatné odpovědi. Nikdy Občas Často Vždycky A Jsem smutný/á B Snažím se na to zapomenout C Dělám si malé radosti A Přepadá mě úzkost B Rozčiluju se, musím to ze sebe vykřičet C Mluvím o tom se svými kolegy A Mám vztek B Snažím se problému a situaci s ním spojené vyhnout a nevracet se k nim C Vracím se k minulým zkušenostem A Cítím se trapně B Věřím, že mi pomůže nějaká nadpřirozená síla C Snažím se situaci porozumět a na základě toho něco udělat A Cítím se zaskočen/a B Propadám panice C Mluvím o tom se svými blízkými A Mám pocit křivdy B Užívám uklidňující prostředky C Jdu na procházku nebo si zaběhat A Pociťuji zklamání B Nadávám si C Koupím si něco pro potěšení A Cítím se mizerně B Pláču, upadám do apatie, lituji se C Přemýšlím, jak by to řešili jiní A Jsem nespokojený/á B Udělám si menší flám C Dělám něco, co mě těší A Pociťuji napětí B Více jím nebo více kouřím C Zajdu si za kamarády, přáteli Počet bodů v kategorii A Počet bodů v kategorii B Počet bodů v kategorii C RPIC ViP s.r.o. Zacházení se stresem

8 podléhejte stresu Sám sobě stresorem (J. Vašina) Člověk může být stresorem sám sobě, a to se nezřídka stává. Následující dotazník umožňuje prověřit vlastní myšlení a postoje k tomu, co se okolo nás děje. Přečtěte si pozorně každé konstatování a zakroužkujte odpověď, která vystihuje to, co si myslíte. Máte-li tendenci souhlasit, zakroužkujte, při tendenci nesouhlasit zakroužkujte. Rozhoduje převažující názor. existují správné nebo špatné odpovědi. A Lidé zřejmě o mně budou smýšlet hůře, když se dopustím chyby. C Brzy toho nechám, když má práce nepřináší rychlý efekt. C Jsem brzy netrpělivý, nejde-li vše dle mých představ. B Lidé mě nebudou mít rádi, nebudu-li mít úspěch. A snáším, když udělám chybu. C Člověk by měl mít rozumnou vyhlídku na úspěch, dříve než s něčím vůbec začne. C Osobní plánování nemá moc cenu, vždy se objeví něco, co do plánů vnese zmatek. B Konstatuji, že to, co si o mně myslí jiní lidé je důležitější než to, co si o sobě myslím já. A mohu dosáhnout významnějších cílů, aniž bych na to dřel jako otrok. C Nalézt čas na plánování je vskutku nemožné. B Ke své spokojenosti potřebuji uznání jiných lidí. B Je důležité, co si o mně jiní myslí. A Člověk nemůže změnit své emocionální reakce, i když ví, že jsou škodlivé. B mohu být šťastný, nepotěším-li jiné lidi. B Nadřadím-li potřeby jiných svým vlastním, měli by mi pomoci, až budu chtít, aby udělali něco pro mne. C Dosažení rychlých výsledků je pro mě důležité. A Člověk by měl dělat dobře vše, do čeho se pustí. C Měl bych být schopen vyřešit své problémy rychle a bez velké námahy. B Kritika musí lidi nutně mrzet. A Musím být užitečnou, výkonnou, tvůrčí osobností, jinak život nemá smysl. C má cenu se přepínat, aby člověk dosáhl cíle. B Hodnocení mé osoby závisí do značné míry na tom, co si o mně myslí jiní. A Člověk by měl ovládat to, co se mu přihodí. A Je třeba vždy usilovat o optimální řešení. počet v kategorii body užitečná zásada A B C RPIC ViP s.r.o. Sám sobě stresorem

9 podléhejte stresu Inventář stresu Inventář stresu vám umožní vyhodnotit vaši aktuální osobní úroveň stresu. Vychází z běžných životních situací a nezahrnuje situace výjimečné. Projděte si pozorně všech šest částí inventáře a ke každé z položek si poznamenejte číslo, které vystihuje vaši současnou situaci. Body za každou oblast sečtete, součty z jednotlivých kategorií pak přeneste do tabulky, která je za inventářem. Doplňte v ní body ze zbývajících otázek a všechno sečtěte. Celkový součet poskytuje rámcovou představu o tom, jak velký stres v současnosti prožíváte. Najděte si svou stresovou zónu, která koresponduje s vaším výsledkem, v grafu a seznamte se s ní. Zamyslete se nad tím, co jste se dozvěděli a přidejte své vlastní poznámky. Životní styl nikdy občas často téměř vždy 1 Délka spánku odpovídá mé potřebě Jím v pravidelnou dobu Když jsem nervózní, beru si uklidňující prostředky Ve volném čase sleduji televizi nebo video Pravidelně cvičím Jím ve spěchu Potraviny s vysokým obsahem cholesterolu jím v neomezeném množství. 8 Jím hodně ovoce a zeleniny V průběhu dne mám dostatečný přísun tekutin Pojídám mezi jídly Vydatně snídám Večeřím málo Kouřím Piji alkoholické nápoje Ve volném čase chodím do přírody a na čerstvý vzduch 16 Mám koníčka, u kterého relaxuji CELKEM RPIC ViP s.r.o. Inventář stresu

10 podléhejte stresu nikdy občas často téměř Životní a sociální podmínky vždy 17 Všechny moje věci jsou na svém místě Mám rád domácí atmosféru Naše domácnost je hlučná Mám pocit, že bych doma potřeboval více prostoru Můj byt/dům je čistý a úhledný Mám hlučné sousedy Žiji v hustě obydlené oblasti Když jsem doma, mám možnost klidně odpočívat Jsem spokojený s tím, jak je můj byt/dům zařízený Mám příliš malou ložnici V okolí mého bydliště bývají cítit nepříjemné pachy Žiji v hlučné oblasti Mám pocit, že nás žije moc pod jednou střechou V místě, kde žiji, je čisté ovzduší Myslím, si, že náš byt/dům svou velikostí vyhovuje našim potřebám 32 Ulice a dvory v mém sousedství jsou čisté a upravené CELKEM nikdy občas často téměř vždy Symptomy 33 Mám občas pocit, jako bych se dusil Pociťuji napětí v šíjových a zádových svalech Bolívá mě hlava Mívám bolesti břicha Můj krevní tlak je průměrný a nekolísá Mívám zažívací problémy Mívám rychlý tep ( někdy spojený s bušením srdce) Mám normální paměť Kolísá mi váha Trpím alergiemi Cítím se unavený a pociťuji nedostatek energie Příliš se potím ( i bez fyzické námahy) Mám problémy se stolicí Bolívají mě záda Trpím nespavostí Snadno se rozpláču nebo mě pronásledují pocity úzkosti CELKEM RPIC ViP s.r.o. Inventář stresu

11 podléhejte stresu nikdy občas často téměř zaměstnanost vždy 49 Mé dny mají svůj pravidelný řád Dbám na to, abych měl aspoň jedno teplé jídlo denně To, že jsem bez zaměstnání, je pro mě zdrojem značného stresu 52 Cítím se osaměle Mám několik aktivit, kterým se pravidelně věnuji Čas se mi vleče Mám obavy, že už si žádné místo nenajdu Cítím se užitečný a spokojený Mám vážný problém vyjít s penězi Trápím se a myslím na své původní zaměstnání Mám problém vycházet se svými blízkými Mám pocit, že mi to nemyslí tak bystře jako dřív Mám dobré vztahy se svým partnerem Zdá se mi, že se před jinými lidmi nedokážu vyjadřovat 63 Myslím si, že si mě moje rodina i známí cení, i přestože jsem bez práce 64 Cítím se být stále kompetentní ve svém oboru CELKEM nikdy občas často téměř Vztahy vždy 65 Rád jsem galantní a zdvořilý Mám sklon důvěřovat druhým Vadí mi, když jsou mé plány závislé na druhých shody či konflikty mě rozrušují Mám přátele, kteří jsou ochotni mě vyslechnout Zajímá mě, co si o mně myslí druzí lidé Chci dělat věci lépe než druzí Jsem spokojen se svým sexuálním životem Mám trpělivost naslouchat problémům druhých Snažím se vyhrávat za každou cenu Myslím si, že by se můj partner měl v mnohém změnit, aby se náš vztah zlepšil 76 Mluvím příliš mnoho Když s někým nesouhlasím, zjišťuji, že zvyšuji hlas mohu si pomoct, závidím těm, kdo mají víc než já Když se s někým dohaduji, v okamžiku, kdy on mluví, já přemýšlím o tom, co mu řeknu 80 Znervózňuje mě, když mi někdo udílí rady CELKEM RPIC ViP s.r.o. Inventář stresu

12 podléhejte stresu nikdy občas často téměř Osobnost vždy 81 Se svým životem jsem vcelku spokojen Rád hovořím o druhých dobře Znervózňuje mě, když někdo přede mnou jede pomalu ž bych měl někde čekat ve frontě, odejdu Pokud si stanovuji termíny, nechávám si časovou rezervu 86 I když se mi to nelíbí, mám sklon myslet na to nejhorší Rád dělám věci po svém a rozčiluje mě, když to není možné 88 S důvěrou se dívám do budoucnosti Mám smysl pro humor Znervózním, když jsem přerušen uprostřed činnosti Jsem perfekcionista Myslím na ty, kdo mi dluží peníze Znervózňuje mě, když uvíznu v dopravní zácpě Jsem spokojený s tím, jaký jsem Na dovolené se nudím a chci se vrátit k něčemu produktivnímu 96 Bojím se, že by se jednoho dne u mne mohla objevit nějaká smrtelná nemoc, třeba rakovina CELKEM Vyhodnocení Zapište součet bodů z každého oddílu : Životní styl Životní a sociální podmínky Symptomy zaměstnanost Vztahy Osobnost Připočtěte 3 body : je-li vám let jste li rozvedený/á nebo žijete v odloučení od partnera/rky žijete-li ve velkém městě máte-li 3 a více dětí Připočtěte 2 body : je-li vám let jste-li svobodný/á nebo ovdovělý/á žijete-li v malém městě máte-li 1 nebo 2 děti máte-li příležitostnou práci CELKEM: RPIC ViP s.r.o. Inventář stresu

13 podléhejte stresu Recepty na zvládnutí stresu Oblast fyzická Oblast emoční (hlavně zvládání hněvu) Oblast mentální Oblast sociální Oblast pracovní RPIC ViP s.r.o.

14 podléhejte stresu Poznámky RPIC ViP s.r.o.

15 Dotazník pro hodnocení skupinové práce s videoprogramem podléhejte stresu Vážení účastníci, měli jste příležitost absolvovat skupinovou práci s videoprogramem podléhejte stresu, který vznikl v rámci projektu EQUAL RESTART. Rádi bychom získali zpětnou vazbu, a proto Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme za spolupráci. Autoři Obsah skupinové práce Připomínky Forma skupinové práce Lektorův přístup Přínos pro vás Spolupráce s ostatními Míra vlastního zapojení Celková spokojenost Jaké další téma bychom měli zpracovat do podobného videoprogramu? Vaše vzkazy a připomínky: RPIC ViP s.r.o.

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2 Rodičovské kurzy projektu Krušnohorské centrum pro rodinu RC Barborka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Ústeckého kraje a Statutárního města Mostu. STRES Obsah úvod co

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

Ledovec 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ledovec 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Normálně studuju P ř í r u č k a p o d p o r o v a n é h o v z d ě l á v á n í p r o ž á k y, s t u d e n t y, j e j i c h b l í z k é a p e d a g o g y Ledovec 2008 Text vznikl v rámci projektu Podporované

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Martina Kalábová. rady pro komunikaci PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ. Rady pro pečující

Martina Kalábová. rady pro komunikaci PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ. Rady pro pečující Martina Kalábová rady pro komunikaci PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Rady pro pečující 1 Mgr. Bc. Martina Kalábová rady pro komunikaci 2 obsah } Rady pro komunikaci... 1. se zdravotníky

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

POZNÁVÁME SVOU OSOBNOST

POZNÁVÁME SVOU OSOBNOST Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.1 POZNÁVÁME SVOU OSOBNOST Simona Jeřábková a Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ. Praktické metody, techniky a postupy

PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ. Praktické metody, techniky a postupy PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ Praktické metody, techniky a postupy Ing. Vladimír Plesník, MBA Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ Praktické metody,

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

CZ.1.04/3.4.04/76.00033 Aktivní přístup k rodině i zaměstnání

CZ.1.04/3.4.04/76.00033 Aktivní přístup k rodině i zaměstnání 1. Rodičovství 2. Rodičovství a nároky trhu práce 3. Rodinné kompetence 4. Hledám zaměstnání 5. Různé formy zaměstnání 6. Pracovně právní minimum 7. Kde vzít odvahu k podnikání CZ.1.04/3.4.04/76.00033

Více

Příručka podporovaného vzdělávání pro žáky, učně a studenty

Příručka podporovaného vzdělávání pro žáky, učně a studenty Příručka podporovaného vzdělávání pro žáky, učně a studenty L e d o v e c 2 0 0 8 Text vznikl v rámci projektu Podporované vzělávání pro studenty s duševním onemocněním - zavedení a pilotní ověření služby

Více

Dotazník pro matky devatenáctiletých A (Dotazník NT_1)

Dotazník pro matky devatenáctiletých A (Dotazník NT_1) Dotazník číslo: NT_ Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta Masarykovy

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

metodické materiály Mgr. David Kryštof

metodické materiály Mgr. David Kryštof ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ A ZBAVENÍ SE STRESU metodické materiály Mgr. David Kryštof 2014 2015 Obsah Teorie vzniku a druhů konfliktů... 4 Techniky řešení konfliktů... 5 Přehled nejčastějších konfliktů...

Více

Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti

Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti Projekt: CZ.2.17/1.1.00/36244 Vývoj a implementace programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance VŠEM Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti Helena Smolová Evropský sociální fond Praha

Více

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ Manuál, který vám pomůže nastartovat či zlepšit vaše podnikání Baby Office - coworkingové centrum s miniškolkou na podporu slaďování rodinného a pracovního života Reg. č.: CZ.2.17/2.1.00/35203

Více

Metodika trénování sociálních dovedností

Metodika trénování sociálních dovedností Metodika trénování sociálních dovedností Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Stránka 1 z 33 Obecné informace Věty, které jsou v tomto manuálu psané kurzívovou, je dobré prezentovat uživatelům přímo.

Více

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman Erik Herman Ján Praško Pavel Doubek Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Erik Herman, Ján Praško, Pavel Doubek, Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Nemocnice Na Františku s poliklinikou,

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými,

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými, ÚVOD Tento text je určen těm, jejichž blízký příbuzný syn, dcera, manžel, manželka či někdo jiný onemocněl závažnou duševní chorobou, patřící do skupiny nemocí, které společně označujeme jako»psychóza«.

Více

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍ DIAGNOSTIKA ANEB ASSESSMENT CENTRUM SMĚŘUJÍCÍ K SEBEPOZNÁNÍ Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072 Profesní diagnostika Tento materiál je spolufinancován

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele Kód oboru:

Více

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k efektivní komunikaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709

Více

Fandíme tátům. Příručka pro rodiče. Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute

Fandíme tátům. Příručka pro rodiče. Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute Fandíme tátům Příručka pro rodiče Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute 1 Obsah: Kapitola 1 Proč jsou tátové důležití? 3 Kapitola 2 - Stanu se tátou 13 Kapitola 3 - Stal jsem se otcem

Více

Syndrom vyhoření u pracovníků ve zdravotních službách

Syndrom vyhoření u pracovníků ve zdravotních službách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Syndrom vyhoření u pracovníků ve zdravotních službách Bakalářská práce Autor: Štěpánka Průšová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více